Tlačítko hlasitosti. Tlačítko MENU. Tlačítko A. Otvor pro pásek na krk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tlačítko hlasitosti. Tlačítko MENU. Tlačítko A. Otvor pro pásek na krk"

Transkript

1 MAXI HRY 181 Přenosná herní konzole 180 v 1 Prenosná herná konzola 180 v 1 Przenośna konsola do gier 180 v 1 Game Portable 180 in 1 Hordozható játékkonzol 180 az 1-ben NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi USER MANUAL Használati utasítás

2 Tlačítka Výstup AV Tlačítko hlasitosti Resetovací tlač. LCD obraz. Start a menu Směrová tlačítka Reproduktor Tlačítko B Tlačítko A Kontrolka Tlačítko zapnutí/vypnutí Otvor pro pásek na krk Port sluchátek Napájecí port USB Níže je uveden stručný a všeobecný popis tlačítek používaných k ovládání tohoto zařízení. Konkrétní funkce a (nebo) podrobnosti pro každé tlačítko budou uvedeny dále v části Pokyny pro ovládání hry. Směrová tlačítka Tlačítko A Tlačítko B Tlačítko MENU Výstup AV Port sluchátek Tlačítko hlasitosti Napájecí port USB Tlačítka pro určování směru Tlačítko pro volbu a potvrzení, hlavní tlačítko funkcí Tlačítko speciálních funkcí Pauza nebo ukončení hry Propojení s televizorem pomocí kabelu AV Připojení sluchátek Nastavení vyšší (+) nebo nižší ( ) hlasitosti Napájení zařízení propojením přes port USB nebo napájecím adaptérem USB Funkce Zcela plochá obrazovka LCD s krystalicky jasným ostrým obrazem o úhlopříčce 3,5 palce (8,9 cm) Rozlišení 960 x 240 obrazových bodů 19 zabudovaných 3D sportovních her s vysokým rozlišením a 161 vzrušujících arkádových her Zabudovaná lithium-polymerová baterie 700 mah Zabudovaný konektor sluchátek Zabudovaný výstup AV K dispozici v širokém výběru atraktivních barev Vhodné pro věkovou skupinu nad 4 roky Hmotnost přístroje: 95 g Rozměry přístroje: 156 mm x 89 mm x 27 mm CZ - 2

3 CZ Příslušenství Návod k použití Kabel USB Napájecí adaptér Baterie co dělat a co nikoliv 1. Nabijte baterii připojením přístroje ke zdroji napájení mini-usb. 2. Správná údržba a používání mohou prodloužit životnost baterie. 3. Vyhýbejte se extrémním teplotám. Přístroj nechávejte co nejdéle v pokojové teplotě. 4. Každý měsíc dokončete alespoň jeden nabíjecí cyklus: od vybití až po úplné nabití. 5. Baterii nepřebíjejte. Jakmile je nabíjení dokončeno, odpojte přístroj od nabíječky. 6. Baterii také nadměrně nevybíjejte. Nabijte přístroj vždy, když je baterie slabá. 7. Nenechávejte přístroj delší dobu v nečinnosti. Baterie se vybíjí, i když se přístroj nepoužívá. Dlouhá nečinnost přístroje vede k nadměrnému vybití baterie. 8. Je-li přístroj připojen k počítači za účelem nabíjení, ujistěte se, že je počítač zapnutý a že není v režimu spánku nebo v pohotovostním režimu. Jinak se bude baterie dále vybíjet. 9. Pokud je baterie příliš slabá z důvodu nadměrného vybití (např. po dlouhé nečinnosti nebo po dlouhém používání bez nabití), nabíjejte ji nepřetržitě 2 až 3 hodiny nebo déle, aby se baterie zcela nabila. Pokyny k provozu 1. Hlavní vypínač ON/OFF přesuňte do polohy ON (Zapnuto). Spusťte přístroj stisknutím tlačítka A. 2. Pomocí směrových tlačítek doleva nebo doprava zvolte hru, kterou si přejete hrát. Tlačítkem A volbu potvrďte. 3. Chcete-li získat přístup k dalším hrám, stiskněte Mini Game. Tlačítkem A volbu potvrďte. Pomocí směrových tlačítek zvolte kategorii svého výběru. Potvrďte stisknutím tlačítka A nebo se tlačítkem B vraťte na hlavní obrazovku. Z každé kategorie miniher můžete pomocí směrových tlačítek nahoru a dolů zvolit příslušnou hru a poté svou volbu potvrdit stisknutím tlačítka A. 4. Jestliže s přístrojem nebudete delší dobu manipulovat, automaticky se vypne. Přístroj opět uvedete do provozu a vrátíte se na hlavní obrazovku stisknutím tlačítka RESET. Vyhrazujeme si právo změnit technické specifikace. CZ - 3

4 VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM. Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu. Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s. r. o. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s. r. o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů). Výrobce: HP Tronic Zlín, spol. s r. o., Prštné-Kútiky 637, Zlín CZ - 4

5 SK Tlačidlá Výstup AV Tlačidlo hlasitosti Resetovacie tlač. LCD obraz. Štart a menu Smerové tlačidlá Reproduktor Tlačidlo B Tlačidlo A Kontrolka Tlačítko zapnutia/vypnutia Otvor pre šnúrku na krk Port slúchadiel Napájací port USB Nižšie je uvedený stručný a všeobecný popis tlačidiel používaných k ovládaniu tohto zariadenia. Konkrétne funkcie a (alebo) podrobnosti pre každé tlačidlo budú uvedené ďalej v časti Pokyny pre ovládanie hry. Smerové tlačidlá Tlačidlo A Tlačidlo B Tlačidlo Štart Výstup AV Port slúchadiel Tlačidlo hlasitosti Napájací port USB Tlačidlá pre určovanie smeru Tlačidlo pre voľbu a potvrdenie, hlavné tlačidlo funkcií Špeciálne tlačidlo funkcií Pauza alebo ukončenie hry Prepojenie s TV pomocou kábla AV Pripojenie slúchadiel Nastavenie vyššej (+) alebo nižšej ( ) hlasitosti Napájanie zariadenia prepojením cez port USB alebo napájacím adaptérom USB Funkcie Úplne plochá obrazovka LCD s kryštalicky jasným ostrým obrazom s uhlopriečkou 3,5 palca (8,9 cm) Rozlíšenie 960 x 240 obrazových bodov 19 zabudovaných 3D športových hier s vysokým rozlíšením a 161 vzrušujúcich arkádových hier Zabudovaná lithium-polymerová batéria 700 mah Zabudovaný konektor slúchadiel Zabudovaný výstup AV K dispozícii v širokom výbere atraktívnych farieb Vhodné pre vekovú skupinu nad 4 roky Hmotnosť prístroja: 95 g Rozmery prístroja: 156 mm x 89 mm x 27 mm SK - 5

6 Príslušenstvo Návod na použitie Kábel USB Napájací adaptér Batérie čo robiť a čo nie 1. Nabite batériu pripojením prístroja k zdroju napájania mini-usb. 2. Správna údržba a používanie môžu predĺžiť životnosť batérie. 3. Vyhýbajte sa extrémnym teplotám. Prístroj nechávajte čo najdlhšie v izbovej teplote. 4. Každý mesiac dokončite aspoň jeden nabíjací cyklus: od vybitia až po úplné nabitie. 5. Batériu neprebíjajte. Ako náhle je nabíjanie dokončené, odpojte prístroj od nabíjačky. 6. Batériu tiež nadmerne nevybíjajte. Nabite prístroj vždy, keď je batéria slabá. 7. Nenechávajte prístroj dlhšiu dobu v nečinnosti. Batéria sa vybíja, aj keď sa prístroj nepoužíva. Dlhá nečinnosť prístroja vedie k nadmernému vybitiu batérie. 8. Ak je prístroj pripojený k počítaču za účelom nabíjania, uistite sa, že je počítač zapnutý a že nie je v režime spánku alebo v pohotovostnom režime. Inak sa bude batéria ďalej vybíjať. 9. Ak je batéria príliš slabá z dôvodu nadmerného vybitia (napr. po dlhej nečinnosti alebo po dlhom používaní bez nabitia), nabíjajte ju nepretržite 2 až 3 hodiny alebo dlhšie, aby sa batéria úplne nabila. Pokyny k prevádzke 1. Hlavní vypínač ON/OFF presuňte do polohy ON (Zapnuté). Spusťte prístroj stlačením tlačidla A. 2. Pomocou smerových tlačidiel doľava alebo doprava zvoľte hru, ktorú si prajete hrať. Tlačidlom A voľbu potvrďte. 3. Ak chcete získať prístup k ďalším hrám, stlačte Mini Game. Tlačidlom A voľbu potvrďte. Pomocou smerových tlačidiel zvoľte kategóriu svojho výberu. Potvrďte stlačením tlačidla A alebo sa tlačidlom B vráťte na hlavnú obrazovku. Z každej kategórie minihier môžete pomocou smerových tlačidiel hore a dole zvoliť príslušnú hru a potom svoju voľbu potvrdiť stlačením tlačidla A. 4. Ak s prístrojom nebudete dlhšiu dobu manipulovať, automaticky sa vypne. Prístroj opäť uvediete do prevádzky a vrátite sa na hlavnú obrazovku stlačením tlačidla RESET. Vyhradzujeme si právo zmeniť technické špecifikácie. SK - 6

7 SK VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM. Informácie o ochrane životného prostredia Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením. Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, žes výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu. Informácie o tom, kde je možné vyslúžených elektrozariadení alebo použité batérie alebo akumulátory zadarmo odovzdať, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe Dovozca zariadenia je registrovaný u kolektívneho systému SEWA, a. s. (pre recykláciu elektrozariadení aj batérií a akumulátorov). Výrobca: HP Tronic Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, Česká republika Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r. o., Stará Vajnorská 8, , Bratislava 3 SK - 7

8 Przyciski Wyjście AV Głośność Reset Ekran LCD Start i Menu D-pad Głośnik Przycisk B Przycisk A Światło wskaźnika ON/OFF Zaczep smyczy Gniazdo słuchawkowe Gniazdo zasilające USB Poniżej znajdują się krótkie opisy poszczególnych przycisków i ich działania. Bardziej dokładne opisy znajdą się przy opisach gier i w dalszej części instrukcji. D-pad Przycisk A Przycisk B Przycisk MENU Wyjście AV Gniazdo słuchawkowe Przycisk głośności Port zasilania USB Strzałki kierunkowe służące do nawigacji Wybór / Zatwierdzanie / Główny przycisk funkcyjny Przycisk funkcji specjalnych Pauza lub wyjście z gry Podłączenie odbiornika TV za pomocą kabla AV Podłączenie słuchawek Regulacja głośności głośniej (+) lub ciszej ( ) Zasilanie urządzenia poprzez połączenie USB port club zasilacz USB AC/DC Właściwości 3,5-calowy wyświetlacz TFT LCD z krystalicznie czystym i ostrym obrazem Rozdzielczość wyświetlania 960 x 240 pikseli Wbudowanych 19 gier sportowych 3D w wysokiej rozdzielczości oraz 161 ekscytujących gier Arcade Wbudowany akumulator litowo polimerowy 700mAh Wbudowane gniazdo słuchawkowe Wbudowane wyjście AV Dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej Dla dzieci w wieku powyżej 4+ Masa urządzenia: 95 g Wymiary urządzenia: 156 mm x 89 mm x 27 mm PL - 8

9 PL Akcesoria Instrukcja obsługi Kabel USB Zasilacz AC Akumulator zalecenia i zakazy 1. W celu naładowania urządzenia, podłączyć do źródła zasilania ze złączem mini-usb. 2. Prawidłowe użytkowanie i konserwacja akumulatora może wydłużyć czas jego pracy. 3. Unikać ekstremalnych temperatur. Jeśli to możliwe, urządzenie przechowywać i użytkować w temperaturze pokojowej. 4. Przynajmniej raz w miesiącu całkowicie rozładować, a następnie w pełni naładować akumulator. 5. Nie ładować ponad potrzebę. Po pełnym naładowaniu odłączyć od źródła zasilania. 6. Nie ładować bez potrzeby. Podłączać urządzenie do ładowarki, kiedy poziom baterii jest niski. 7. Nie pozostawiać urządzenia w stanie bezczynności przez dłuższy czas baterie wyładowują się nawet gdy nie są używane. Długi okres bezczynności może doprowadzić do zbytniego rozładowania się akumulatorów. 8. Jeśli urządzenie zostało podłączone do komputera w celu ładowania, należy sprawdzić czy komputer jest włączony i nie znajduje się w trybie uśpienia lub hibernacji. W takim przypadku akumulator będzie się rozładowywał a nie ładował. 9. Jeśli akumulator został całkowici rozładowany (na przykład z powodu długiej bezczynności lub dłuższej gry bez ładowania), należy ładować urządzenie przez przynajmniej 2 3 godziny, żeby poprawić stan akumulatora. Instrukcja użytkowania 1. Przesunąć przełącznik ON/OFF w pozycję ON. Nacisnąć przycisk A, by uruchomić urządzenie. 2. Korzystając z prawej lub lewej strzałki na D-pad, wybrać żądaną grę. Nacisnąć przycisk A, żeby zatwierdzić wybór. 3. Aby przejść do dodatkowych gier, wybrać z menu Mini Game. Nacisnąć przycisk A, żeby zatwierdzić wybór. Korzystając ze strzałek na D-pad, wybrać żądaną kategorię. Nacisnąć przycisk A, żeby zatwierdzić wybór lub przycisk B, by wrócić do menu głównego. W każdej kategorii sekcji Mini Game korzystając ze strzałek w górę lub w dół na D-pad, wybrać żądaną grę, a następnie nacisnąć przycisk A, żeby zatwierdzić wybór. 4. Po dłuższym okresie bezczynności urządzenie automatycznie wyłącza się. Nacisnąć przycisk RESET by wznowić działanie i przejść do menu głównego. Projekt i specyfikacje niniejsz ego urzą dzenia mogą ulec zmianie bez dodatko wego po wiadomienia. PL - 9

10 OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ. W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCASAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ.NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM. Informacje o ochronie środowiska naturalnego Materiały służące do zapakowania tego urządzenia zostały wykonane z materiałów łatwo rozdzielających się na 3 elementy: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen. Materiały te po demontażu mogą zostać zutylizowane przez wyspecjalizowaną spółkę. Prosimy, aby Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi, wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami. Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz utylizacja baterii i akumulatorów Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi. Kiedy urządzenie lub bateria / akumulator będą nadawały się do wyrzucenia prosimy, aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie zostanie przeprowadzona jego utylizacja Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych europejskich krajach znajdują się miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów. Dzięki zapewnieniu właściwej utylizacji produktów mogą Państwo zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić w wypadku nieodpowiedniego postąpienia z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub zużytymi bateriami i akumulatorami. Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami domowymi. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został produkt kupiony Producent: HP Tronic Zlín, spol. s r. o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, Republika Czeska Importer: DIGISON Polska sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 46, Wrocław Poland PL - 10

11 EN Buttons AV Out Volume button Reset LCD Screen Start and Menu D-pad Speaker B button A button ON/OFF Neck Band Hole Earphone Port USB Power Port The following are brief and generic descriptions of the buttons used to operate this device. Specific functions and / or details for each button will be described later in the Game Operation Instruction Section. D-pad A button B button MENU button AV Out Earphone Port Volume Button USB Power Port Direction arrows to navigate Select / Confirm button / Main Function button Special Function button Pause or Exit from game Connect with TV set via AV cable Connect with the earphone Adjust the Volume Up (+) or Down ( ) Power the device by a USB port connection or a USB AC/DC Adapter Features 3.5-inch TFT LCD screen with crystal clear sharp images 960 x 240 pixels display resolution Built-in 19x high-resolution 3D Sport Games and 161x exciting Arcade Games Built-in 700 mah Li-poly battery Built-in earphone socket Built-in AV output Available in wide range of attractive colors Suitable for age group 4+ Product weight: 95 g Product Dimension:156mm x 89mm x 27mm EN - 11

12 Accessories User Manual USB Cable AC Adaptor Battery DOs and DON Ts 1. Connect your device to a mini-usb power source to charge the battery. 2. Proper maintenance and usage can extend the battery life. 3. Avoid extreme temperatures. Keep the device in room temperature as far as possible. 4. Go through at least one charge cycle per month: battery from low level to full level. 5. Don t overcharge. Unplug the device from the charger as soon as charging is complete. 6. Don t over-discharge. Charge the device whenever the battery level is low. 7. Don t let the device be idle for too long. Battery continues to drain even if not in use. Long idleness will over-discharge the battery. 8. If the device is connected to a computer for charging, make sure the computer is ON and is not in sleep or standby mode. Otherwise, the battery will drain. 9. When the battery level is too low due to over-discharge (e.g. long idleness or long usage without charging), charge the continuously for 2 3 hours or more to recover the battery. Operating Instructions 1. Slide the ON/OFF switch to the ON position. Press the A button to start. 2. Use the Left or Right arrow on the D-pad to select the game that you wish to play. Press the A button to confirm your choice. 3. To access additional games, select Mini Game. Press the A button to confirm your choice. Use the arrows on the D-pad to select the category of your choice. Press the A button to confirm or the B button to return to the main screen. From within each Mini Game category, use the Up or Down arrow to select a game and then press the A Button to confirm your choice. 4. This device is set to automatically power down when it is idle for an extended period. Press the RESET button to resume operation and return to Main Screen. We reserve the right to change technical specifications. EN - 12

13 EN WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don t use it or before a revision. There aren t any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention. Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product packing means that the product must not be disposed as household waste. When the product/ battery durability is over, please, deliver the product or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical appliances are collected, exist in the European Union and in other European countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw the old electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information, where it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local authority, at the store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority. EN - 13

14 Gombok AV kimenet Hangerő gomb Reset gomb LCD kijelző Indítás és menü Irány gombok Hangszóró B gomb A gomb Fényjelző BE/KI kapcsoló gomb Nyakpánt befűzésére való lyuk Fülhallgató USB töltő aljzat Lejebb található a játékokhoz használható gombok egyszerű leírása. Minden gomb konkrét funkciója és (vagy) részlete a Játékok vezérlése fejezetben olvasható. Irány gombok A gomb B gomb MENU gomb AV kimenet Fülhallgató aljzat Hangerő gomb USB töltő aljzat Irányításhoz való gombok Kiválasztás, megerősítés, funkciók fő gombja Funkciók speciális gombja Szüneteltetés, vagy játék befejezése Csatlakozás a TV-hez az AV kábel segítségével Fülhallgató csatlakozása Magasabb (+), vagy alacsonyabb ( ) hangerő beállítása A készülék töltése az USB aljzaton keresztül, vagy az USB töltő adapterrel Funkciók 3,5 hüvelyk (8,9 cm) átmérőjű teljesen lapos LCD kijelző kristály tiszta képpel Felbontás 960 x beépített 3D-s sport játék magas felbontással és 161 izgalmas árkád játékkal Beépített lítium-polymer 700 mah elem. Beépített fülhallgató aljzat Beépített AV kimenet Több különböző színben kapható 4 éves kortól ajánlott Készülék súlya: 95 g Méretek: 156 mm x 89 mm x 27 mm HU - 14

15 HU Tartozékok Használati utasítás USB kábel Töltő adapter Elem mit szabad, mit nem 1. Töltse fel az elemet úgy, hogy csatlakoztassa a készüléket a mini-usb áramforráshoz. 2. A megfelelő karbantartás és használat hosszabbíthatja az elem élettartamát. 3. Kerülje az extrém hőmérsékletet. Ha lehetséges, hagyja a készüléket szoba hőmérsékleten. 4. Minden hónapban végezzen el egy töltési ciklust : teljes lemerítés teljes feltöltés. 5. Ne töltse túl az elemet. Amikor az elem fel van töltve teljesen, húzza ki a töltő kábelt. 6. Ne hagyja az elemet túlságosan lemerülni. Mindig töltse fel a készüléket, amikor az elem gyenge. 7. Ne hagyja a készüléket hosszabb ideig müködés nélkül. Az elem akkor is lemerül, ha nem használja a készüléket. Ha nem használja hosszabb ideig a készüléket, az az elem túlságos lemerülését okozhatja. 8. Ha a készülék csatlakoztatva van a számítógéphez ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e kapcsolva és nincs-e készenléti állapotban. Ellenkező esetben az elem hosszabb ideg fog töltődni. 9. Ha az elem gyenge, mert túlságosan lemerült (ha hosszabb ideig nem használta a készüléket, vagy hosszú használat után), töltse azt legalább 2 3 órán keresztül, hogy teljesen feltöltődhessen. Működési utasítások 1. A BE/KI kapcsoló gombot állítsa ON pozícióba (bekapcsolva). Indítsa el a készüléket az A gomb megnyomásával. 2. Az irány gombok segítségével válassza ki azt a játékot, amellyel játszani szeretne. Erősítse meg a kiválasztást az A gomb megnyomásával. 3. Ha több játékhoz szeretne hozzáférni, nyomja meg a Mini Game-t. Erősítse meg a kiválasztást az A gomb megnyomásával. Az irány gombokkal válassza ki a kategóriát. Erősítse meg az A gomb megnyomásával, vagy a B gomb megnyomásával lépjen vissza a fő képernyőre. A minijátékok minden kategóriájában ki lehet az irány gombok segítségével választani a kívánt játékot és az A gomb megnyomásával megerősíteni a kiválasztást. 4. Ha nem fogja használni a készüléket hosszabb ideig, a készülék automatikusan kikapcsol. A RESET gomb megnyomásával újra indíthatja a készüléket és vissza léphet a fő képernyőre. A gyártó fenntartja a termék műszaki specifikációinak módosítását. HU - 15

16 FIGYELEM: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. HASZNÁLATON KÍVÜL VAGY JAVÍTÁS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATBÓL. A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. MINDIG FORDULJON SZAKSZERVIZHEZ. A KÉSZÜLÉK VESZÉLYES FESZÜLTSÉG ALATT VAN. Környezetvédelmi információk Megtettünk lehető legjobbat a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése érdekében: lehetővé tettük azok egyszerű szétválasztását 3 anyagra: kartonpapír, papírzúzalék és olvasztott polipropilén. A készülék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek szétszerelés után speciális üzemekben újrahasznosíthatók. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, kimerült elemek és régi berendezések kezelésére vonatkozó helyi előírásokat. Használt elektromos berendezések, elemek és akkumulátorok megsemmisítése Ez a jel a készüléken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy ezt a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Élettartamának letelte után a terméket vagy az elemet (amennyiben tartalmaz) adja le az illetékes hulladékgyűjtő helyen, ahol az elektromos berendezést és elemet újrahasznosítják. Az Európai Unióban és a többi európai államban vannak gyűjtőhelyek a kiszolgált elektromos berendezések számára. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével nagyban hozzájárul a nem megfelelő hulladékkezelés által a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető kockázatok megelőzéséhez. Az anyagok újrafeldolgozásával megőrizhetők természeti erőforrásaink. Ezért kérjük, ne dobja a kiszolgált elektromos berendezést és elemet/akkumulátort a háztartási hulladék közé. A kiszolgált elektromos berendezések ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkért forduljon eladójához, a községi hivatalhoz. A használt elemek és akkumulátorok ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkat szintén az eladójától, a községi hivataltól. Gyártja: HP Tronic Zlín, spol. s r. o., Prštné-Kútiky 637, Zlín HU - 16

17 3D sportovní hry / 3D športové hry / 3D sportowe gry / 3D Sport Games / 3D-s sport játék TENNIS D-pad: Press the Left or Right arrows to aim where you wish to hit the ball. A-button: Confirm / Hit ball. B-button: Back to previous screen (available during the set-up menu. TENNIS D-pad: Press the Left or Right arrows to aim where you wish to hit the ball. Select a different club by pressing the Up or Down arrow. A-button: Press and hold the A-button to activate the power meter. Release the A-button to swing. B-button: View the area where the ball will land. BASEBALL D-pad: Select / Aim. A-button: Confirm / Swing / Pitch / Advance to the next base / Throw the ball. B-button: Return to previous base. TABLE TENNIS D-pad: Select options / Left or Right arrows to aim A-button: Press when you wish to hit the ball B-button: Back to previous screen (available during the set-up menu). 17

18 3D sportovní hry / 3D športové hry / 3D sportowe gry / 3D Sport Games / 3D-s sport játék BOWLING D-pad: Left / Right arrows to select a starting position. A-button: Start the Angle tool / Press and hold to select Power / Release to roll the ball. DARTS D-pad: Up or Down arrow to select Event. A-button: Confirm a sectional aiming point / Press again to confirm a specific aiming point / Press and hold to select power / Release to throw. BASKETBALL D-pad: Move left or right. A-button: Press and hold to ready the basketball / Release to shoot the ball. BOXING D-pad: Choose. A-button: Confirm. B-button: Return. Left D-pad + A-Button: Left punch. Right D-pad + A-Button: Right punch. Left D-pad + B-Button: Block left. Right D-pad + B-Button: Block right Fishing D-pad: Move left or right; press up-arrow to throw line. A-button: Confirm / Select distance / Retrieve line. B-button: Return / Fast retrieve. Ice Hockey D-pad: Move left or right. A-button: Press and hold to ready your stick / Release to shoot the puck 18 Trampoline D-pad: Left/Right to choose character; Up to start and to bounce each time you land. A-button: Confirm character / press to execute series of combinations. B-button: Press to execute series of combinations.

19 3D sportovní hry / 3D športové hry / 3D sportowe gry / 3D Sport Games / 3D-s sport játék Curling D-pad: Aim Left or Right before sliding a stone. A-button: Select power / Rub the ice while the stone is in motion / End turn. City Battle A-button: Shoot. B-button: Level up. Crazy Moto D-pad: Turn right or left. A-button: Speed up. B-button: Brake. A+B: Attack. Fencing Left-arrow: Backward; Double-click several times to rewind. Right-arrow: Forward; Double-click several times for the fast-forward A-button: a sword attack. B-button: Grid file motion of wielding a sword. Racing D-pad: Turn left or right. A-button: Accelerate. B-button: Brake. MINIGAME-GIGI COOKING D-pad: Move Selection A -button: Confirm Run D-pad: Select; A-button: Running; B-button Hurdles. Swim A-button: Press repeatedly to speed up; B-button: Breathing. 19

20 Arkádové Hry / Gry Arcade / Arcade GAMEs / árkád játékkal PUZZLE - Shudu D-pad: Moves the selection cursor along the grid. When a square has been selected, use the Up / Down arrow to highlight a number to place. A-button: Select the current square or confirm current number choice. B-button: Clear the current number from the square that is selected. Note: You can only delete numbers that you have entered (not the white numbers that were automatically entered) PUZZLE - Move Box D-pad: Control the movement of the farmer. A-button: Undo or return to the previous steps. B-button: Restart the current level. PUZZLE - Color Stone D-pad: Move all colored stones in one direction. A-button: Restart the current stage. B-button: Go back one move. PUZZLE - Freecell D-pad: Move the cursor (hand). A-button: Select a card (or ordered cards). Press twice to automatically send the selected card(s) to a FreeCell. PUZZLE - Gobang D-pad: Move the cursor around the board. A-button: Drop a stone at the intersection point where your cursor is currently placed. B-button: Take back one move each time you press the button. PUZZLE - Mine D-pad: Moves the cursor to select a box on the grid. A-button: Opens the selected box to reveal what is underneath. B-button: Mark a box with a Flag or Question mark. PUZZLE - Parking Lot D-pad: Moves the cursor or the car that you have selected. A-button: Select or deselect a car. PUZZLE - Dogs D-pad: Move the cursor to select a dog. A-button: Confirm selection and automatically move the dog to the available free space. PUZZLE - Rolling Box D-pad: Move the box. Depending on the position of your box, it will tumble or roll. 20

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS USBWIFI1 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Přečtěte si pečlivě tento návod před použitím USB WiFi adaptéru. USB WiFi adaptér je určen pouze

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS SKYPECAM NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Přečtěte si pečlivě tento návod před použitím Skype kamery. Kamera je určena pouze pro SMART televizory

Více

MAXI HRY 150. Használati utasítás

MAXI HRY 150. Használati utasítás MAXI HRY 150 Přenosná herní konzole 150 v 1 Prenosná herná konzola 150 v 1 Przenośna konsola do gier 150 v 1 Game Portable 150 in 1 Hordozható játékkonzol 150 az 1-ben NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

Více

CH20. Napájací adaptér USB. Ładowarka samochodowa USB USB power adaptor USB adapter

CH20. Napájací adaptér USB. Ładowarka samochodowa USB USB power adaptor USB adapter CH20 napájecí adaptér USB Napájací adaptér USB Ładowarka samochodowa USB USB power adaptor USB adapter NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi Installation Manual Használati utasítás Návod

Více

BT SELFIE 1 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

BT SELFIE 1 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BT SELFIE 1 SELFIE MONOPOD s Bluetooth spouští SELFIE MONOPOD s Bluetooth spúšťou WYSIĘGNIK DO ZDJĘĆ SELFIE z funkcją Bluetooth SELFIE STICK with Bluetooth shutter button SELFIE MONOPOD Bluetooth indítóval

Více

DA 553. Digitálna TV anténa. Wewnętrzna antena telewizji cyfrowej. Digitális TV Antenna

DA 553. Digitálna TV anténa. Wewnętrzna antena telewizji cyfrowej. Digitális TV Antenna DA 553 Digitální TV anténa Digitálna TV anténa Wewnętrzna antena telewizji cyfrowej Digital TV Antenna Digitális TV Antenna NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi USER MANUAL Használati utasítás

Více

GC 400. Přenosná herní konzole 120 v 1 Prenosná herná konzola 120 v 1 Game Portable 120 in 1

GC 400. Přenosná herní konzole 120 v 1 Prenosná herná konzola 120 v 1 Game Portable 120 in 1 GC 400 Přenosná herní konzole 120 v 1 Prenosná herná konzola 120 v 1 Game Portable 120 in 1 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Specifikace LCD a funkce produktu Resetovací tlačítko Vstup/výstup

Více

DA 123 P DIGITÁLNÍ TV ANTÉNA DIGITÁLNA TV ANTÉNA WEWNĘTRZNA ANTENA TELEWIZJI CYFROWEJ DIGITAL TV ANTENNA DIGITÁLIS TV ANTENNA

DA 123 P DIGITÁLNÍ TV ANTÉNA DIGITÁLNA TV ANTÉNA WEWNĘTRZNA ANTENA TELEWIZJI CYFROWEJ DIGITAL TV ANTENNA DIGITÁLIS TV ANTENNA DA 123 P DIGITÁLNÍ TV ANTÉNA DIGITÁLNA TV ANTÉNA WEWNĘTRZNA ANTENA TELEWIZJI CYFROWEJ DIGITAL TV ANTENNA DIGITÁLIS TV ANTENNA NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI

Více

Popis tlačítek a funkcí: Dálkový ovladač: CZ - 2

Popis tlačítek a funkcí: Dálkový ovladač: CZ - 2 NÁVOD K POUŽITÍ CD/Radio přehrávač NÁVOD NA POUŽITIE Radio/CD prehrávač INSTRUCTION MANUAL CD/Radio player Popis tlačítek a funkcí: 1) Hlavní vypínač: krátký stisk zapne přístroj, opětovný krátký stisk

Více

NTBAD 9011 UNI UNIVERZÁLNÍ NAPÁJECÍ ADAPTÉR UNIVERZÁLNY NAPÁJACÍ ADAPTÉR UNIWERSALNA ŁADOWARKA AC UNIVERSAL AC ADAPTER UNIVERZÁLIS OKOS AC ADAPTER

NTBAD 9011 UNI UNIVERZÁLNÍ NAPÁJECÍ ADAPTÉR UNIVERZÁLNY NAPÁJACÍ ADAPTÉR UNIWERSALNA ŁADOWARKA AC UNIVERSAL AC ADAPTER UNIVERZÁLIS OKOS AC ADAPTER CZ NTBAD 9011 UNI UNIVERZÁLNÍ NAPÁJECÍ ADAPTÉR UNIVERZÁLNY NAPÁJACÍ ADAPTÉR UNIWERSALNA ŁADOWARKA AC UNIVERSAL AC ADAPTER UNIVERZÁLIS OKOS AC ADAPTER CZ - 1 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA

Více

PB 26002 BW PB 26002 WR PB 26002 WG

PB 26002 BW PB 26002 WR PB 26002 WG PB 26002 BW PB 26002 WR PB 26002 WG ZÁLOŽNÍ ZDROJ ENERGIE ZÁLOŽNÉ ZDROJE ENERGIE MOBILNY BANK ENERGII MOBILE POWER TARTALÉK ENERGIA FORRÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALLATION

Více

DRZAKTURNL2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DRZAKTURNL2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS DRZAKTURNL2 PLNĚ POLOHOVATELNÝ DRŽÁK NA STĚNU PRO TELEVIZORY LED / LCD PLNE POLOHOVATEĽNÝ DRŽIAK NA STENU PRE TELEVÍZORY LED / LCD UCHWYT ŚCIENNY DO TELEWIZORÓW LED, LCD FULL MOTION LED, LCD TV WALL MOUNT

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FMT 193 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL Használati Utasítás NÁVOD K POUŽITÍ Karta SD, vstup USB a audio konektor Podpora formátu MP3 Přímé čtení USB a karty

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI RAC180 / RAC180B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Rádiobudík / Rádiobudík / Alarm Clock / Radiobudzik Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.

Více

12/11/2014 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

12/11/2014 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD K POUŽITÍ TS503 NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Digitální cestovní váha na zavazadla Digitálna cestovná váha na batožinu Elektroniczna waga bagażowa Electronic

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FMT 193 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL Használati Utasítás NÁVOD K POUŽITÍ Karta SD, vstup USB a audio konektor Podpora formátu MP3 Přímé čtení USB a karty

Více

DA4F. Ultra-płaski panel, antena HDTV. Installation Manual. Ultra vékony panel HDTV Antenna

DA4F. Ultra-płaski panel, antena HDTV. Installation Manual. Ultra vékony panel HDTV Antenna DA4F Plochá panelová anténa HD Plochá panelová anténa HD Ultra-płaski panel, antena HD Ultra Flat Panel HD Antenna Ultra vékony panel HD Antenna NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi Installation

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

PB 130001 WP PB 130001 WG

PB 130001 WP PB 130001 WG PB 130001 WP PB 130001 WG ZÁLOŽNÍ ZDROJ ENERGIE ZÁLOŽNÉ ZDROJE ENERGIE MOBILNY BANK ENERGII MOBILE POWER TARTALÉK ENERGIA FORRÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALLATION MANUAL

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

PL 513 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

PL 513 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL PL 513 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Přenosné rádio s budíkem / Prenosné rádio s budíkom Przenośne radio z budzikiem / Portable Radio with Alarm Clock POPIS 1)

Více

WS SENZOR 77 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

WS SENZOR 77 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL WS SENZOR 77 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL Senzor k meteostanicím / Senzor pre metostanice Sensor k stacji meteorologiczne / Sensor for weather stations 1.

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide možná tohle trochu zmenšit a dát sem i to varování LED RADIATION co je na další straně

Více

TAB-7830 QC TABLET 3G

TAB-7830 QC TABLET 3G TAB-7830 QC TABLET 3G download user manual from : www.akai-atd.com TAB-7830 QC TABLET 3G A világhálóhoz Wifi vagy SIM kártya (3G) segítségével csatlakozhat. Használati útmutató:www.akai-atd.com TAB-7830

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FMT 212 MP NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL Vlastnosti 1) Podpora karty TF (Micro SD), mini USB a audio konektoru. 2) Podpora formátu MP3/WMA. 3) Přímé čtení

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ MP 212 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PŘEHRÁVAČ MP3 / PREHRÁVAČ MP3 ODTWARZACZ MP3 / MP3 PLAYER MP3 LEJÁTSZÓ Děkujeme vám za zakoupení našeho

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ MP 212 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PŘEHRÁVAČ MP3 / PREHRÁVAČ MP3 ODTWARZACZ MP3 / MP3 PLAYER MP3 LEJÁTSZÓ Děkujeme vám za zakoupení našeho

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Lenovo A5000. Quick Start Guide v1.0. English/Česky

Lenovo A5000. Quick Start Guide v1.0. English/Česky Lenovo A5000 Quick Start Guide v1.0 English/Česky English Read this guide carefully before using your smartphone. Learning more Getting support Electronic emission notices To learn more information about

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

CH 21 NABÍJECÍ ADAPTÉR USB NABÍJACÍ ADAPTÉR USB ŁADOWARKA SAMOCHODOWA USB USB CHARGING ADAPER USB TÖLTŐ ADAPTER

CH 21 NABÍJECÍ ADAPTÉR USB NABÍJACÍ ADAPTÉR USB ŁADOWARKA SAMOCHODOWA USB USB CHARGING ADAPER USB TÖLTŐ ADAPTER CZ CH 21 NABÍJECÍ ADAPTÉR USB NABÍJACÍ ADAPTÉR USB ŁADOWARKA SAMOCHODOWA USB USB CHARGING ADAPER USB TÖLTŐ ADAPTER CZ - 1 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Více

Návod na použití IN 902 COMPUTER CY-20W

Návod na použití IN 902 COMPUTER CY-20W Návod na použití IN 902 COMPUTER CY-20W 1 Před použitím computeru si přečtěte následující instrukce. 2 Použití: A) symbol průměrné rychlosti zda je okamžitá vyšší či nižší než průměrná B) okamžitá rychlost

Více

Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference!

Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference! EN Wireless Analog Camera (ANL-01-BZ) Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference! 1. Features 640 x 480 Video resolution

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL MK 350 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL ELEKTRICKÁ MINIKUCHYŇKA / ELEKTRICKÁ MINIKUCHYŇKA MINI PIEKARNIK / MINI KITCHEN Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení

Více

DA 5 OUT. Antena zewnętrzna. Kültéri antenna

DA 5 OUT. Antena zewnętrzna. Kültéri antenna DA 5 OUT Venkovní anténa Vonkajšia anténa Antena zewnętrzna Outdoor Antenna Kültéri antenna NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi Installation Manual Használati utasítás Vlastnosti Volný

Více

Microsoft Lync WEB meeting

Microsoft Lync WEB meeting User - documentation ENU and CZ version Microsoft Lync WEB meeting - Připojení k WEB meetingu prostřednictvím Microsoft Lync Date: 10. 5. 2013 Version: 0.2 ENU, CZ www.axiomprovis.cz Version description:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CH 11. nabíjací adaptér USB. Ładowarka samochodowa USB. USB Töltő adapter CZ - 1

CH 11. nabíjací adaptér USB. Ładowarka samochodowa USB. USB Töltő adapter CZ - 1 CZ CH 11 nabíjecí adaptér USB nabíjací adaptér USB Ładowarka samochodowa USB USB charging adaper USB Töltő adapter CZ - 1 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi USER MANUAL Használati utasítás

Více

VC 020B, 020O NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

VC 020B, 020O NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL VC 020B, 020O NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Stojatý vysavač, 2 v 1 / Stojatý vysávač, 2 v 1 Odkurzacz stojący, 2 w 1 / Stick vacuum cleaner, 2-in-1 Vážený zákazníku,

Více

RA 601 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

RA 601 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL RA 601 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL Használati Utasítás Monofonní rádio AM/FM / Monofónne rádio AM/FM Radio monofoniczne AM/FM / AM/FM Mono Radio Mono AM

Více

ACH 200 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ACH 200 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ ACH 200 NABÍJECÍ ADAPTÉR NABÍJACÍ ADAPTÉR ŁADOWARKA CHARGING ADAPER TÖLTŐ ADAPTER NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ - 1 CZ POZOR! Přečtěte si pozorně

Více

OVE 905S, 905B, 905BL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

OVE 905S, 905B, 905BL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL OVE 905S, 905B, 905BL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL El. skleněná osobní váha / El. sklenená osobná váha El. waga szklana, osobista / El. glass personal scale Vážený

Více

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky Lenovo A606 Quick Start Guide v1.0 English/Česky English Read this guide carefully before using your smartphone. Learning more Getting support Electronic emission notices To learn more information about

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ESCORT 5580 Verze 1.0 DSC-8025-2

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ESCORT 5580 Verze 1.0 DSC-8025-2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ESCORT 5580 Verze 1.0 DSC-8025-2 Ovládání Místní přístup Po zdvihnutí místního telefonu zadejte třímístný kód pro místní a dálkové ovládání (implicitně * * *), modul ESCORT 5580 zdvihne

Více

ARCTIC GC PRO Uživatelský manuál

ARCTIC GC PRO Uživatelský manuál ARCTIC GC PRO Uživatelský manuál Obsah balení X 1 X 1 X 1 X 1 X 2 X 1 X 1 X 1 X 2 X 2 Seznam her 1. Tennis 2. Golf 3. Darts 4. Running 5. Cooking 6. Soccer 7. Sky Hawk 8. Final Race 9. Motor Race 10. Horrific

Více

CC 208 Návod k použití autokamera Návod Na použitie autokamera instrukcja obsługi kamera SamoChodowa user manual Car CamCorder használati ÚtmutatÓ

CC 208 Návod k použití autokamera Návod Na použitie autokamera instrukcja obsługi kamera SamoChodowa user manual Car CamCorder használati ÚtmutatÓ CC 208 Návod k použití Návod na použitie INSTRUKCJA OBSŁUGI User Manual HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ autokamera autokamera kamera samochodowa Car camcorder Autós kamera UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1. Tlačítko MODE

Více

Návod k použití. 3,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve HardBox

Návod k použití. 3,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve HardBox Návod k použití 3,5 SATA rámeček na pevný disk Evolve HardBox Bezpečnostní upozornění Evolve HardBox slouží k záloze dat, nepoužívejte jej k jiným účelům. Vysvětlivky Uozornění: při nesprávném použití

Více

SM 700B, 700BE, 700R, 700SS NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

SM 700B, 700BE, 700R, 700SS NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL SM 700B, 700BE, 700R, 700SS NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL Sendvičovač / Sendvičovač Toster / Sandwich maker Bezpečnostní pokyny Před prvním použitím zkontrolujte,

Více

Plantronics Explorer 10. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 10. Návod k obsluze Plantronics Explorer 10 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL ÚVOD Náš zvukový systém TuneUps firmy Skullcandy nabízí skvělý stereo zvuk s paralelním tlačítkem ztišení pro rychlé, jednoduché ovládání zvuku, když to potřebujete. Systém

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

POLLY NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

POLLY NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ POLLY NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ Filtrační konvice / Filtračná kanvica / Dzbanek filtrujący / Filter jug Vízszűrő kancsó Vážený zákazníku,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Veronika Pešková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Veronika Pešková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

RA 202 C / RA 202 T NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL RÁDIO AM/FM RÁDIO AM/FM RADIO AM/FM AM/FM RADIO

RA 202 C / RA 202 T NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL RÁDIO AM/FM RÁDIO AM/FM RADIO AM/FM AM/FM RADIO RA 202 C / RA 202 T NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL RÁDIO AM/FM RÁDIO AM/FM RADIO AM/FM AM/FM RADIO DŮLEŽITÉ Při používání elektrických produktů je třeba dodržovat

Více

Buderus System Logatherm Wps K

Buderus System Logatherm Wps K Buderus System Logatherm Wps K XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Buderus System Logatherm Wps K Corporation, is expressly

Více

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

PB 52001 ZÁLOŽNÍ ZDROJ ENERGIE ZÁLOŽNÉ ZDROJE ENERGIE MOBILNY BANK ENERGII

PB 52001 ZÁLOŽNÍ ZDROJ ENERGIE ZÁLOŽNÉ ZDROJE ENERGIE MOBILNY BANK ENERGII PB 52001 ZÁLOŽNÍ ZDROJ ENERGIE ZÁLOŽNÉ ZDROJE ENERGIE MOBILNY BANK ENERGII mobile power tartalék energia forrás NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi Installation Manual Használati utasítás

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS WS SENZOR 1070 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS SENZOR K METEOSTANICÍM SENZOR PRE METOSTANICE SENSOR FOR WEATHER STATIONS SENSOR K STACJI

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

SB REMOTE 6-OSÁ GYROSKOPICKÁ PROSTOROVÁ MYŠ + KLÁVESNICE 6-OSÁ GYROSKOPICKÁ PRIESTOROVÁ MYŠ + KLÁVESNICA 6 AXIS GYROSCOPE AIR-MOUSE+KEYBOARD

SB REMOTE 6-OSÁ GYROSKOPICKÁ PROSTOROVÁ MYŠ + KLÁVESNICE 6-OSÁ GYROSKOPICKÁ PRIESTOROVÁ MYŠ + KLÁVESNICA 6 AXIS GYROSCOPE AIR-MOUSE+KEYBOARD SB REMOTE CZ SK GB 6-OSÁ GYROSKOPICKÁ PROSTOROVÁ MYŠ + KLÁVESNICE 6-OSÁ GYROSKOPICKÁ PRIESTOROVÁ MYŠ + KLÁVESNICA 6 AXIS GYROSCOPE AIR-MOUSE+KEYBOARD PRŮVODCE RYCHLÝM UVEDENÍM DO PROVOZU SPRIEVODCA RÝCHLYM

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

LF 820 D NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LF 820 D NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS LF 820 D NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Digitální fotorámeček Digitálny fotorámik Cyfrowa ramka na zdjęcia Digital Photo Frame Digitális

Více

HC 810S, 810B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

HC 810S, 810B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HC 810S, 810B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Kulmofén / Kulmofén / Lokosuszarka / Hotair curling iron Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

BS 213 B REPRODUKTOR BLUETOOTH REPRODUKTOR BLUETOOTH GŁOŚNIK BLUETOOTH BLUETOOTH SPEAKER BLUETOOTH HANGSZÓRÓ

BS 213 B REPRODUKTOR BLUETOOTH REPRODUKTOR BLUETOOTH GŁOŚNIK BLUETOOTH BLUETOOTH SPEAKER BLUETOOTH HANGSZÓRÓ - 1 BS 213 B REPRODUKTOR BLUETOOTH REPRODUKTOR BLUETOOTH GŁOŚNIK BLUETOOTH BLUETOOTH SPEAKER BLUETOOTH HANGSZÓRÓ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ

Více

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 -

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 - ICR-280 Digitální diktafon - 1 - Návod k použití Poznámka: Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte vypínač POWER. Nepoužívejte zařízení na extrémně horkých, studených ani prašných místech.

Více

RA 302 SUO / RA 302 SUD

RA 302 SUO / RA 302 SUD RA 302 SUO / RA 302 SUD NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL RÁDIO AM/FM - USB/SD/MMC RÁDIO AM/FM - USB/SD/MMC RADIO AM/FM - USB/SC/MMC AM/FM RADIO - USB/SD/MMC DŮLEŽITÉ

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Začínáme Představení produktu 1 Microphone LED světlo/blesk 3 Zrcadlo (pro vlastní portrét 4 Čočka 5 Klip 6 Držák řemínku 7 Přepínač režimu: 3 4 5 7 8 Kamera ( 6 Diktafon ( Fotoaparát

Více

Instrukcja obsługi. Przenośna konsola gier PL / EN / CZ / SK. Model: OV-MAXIPLAYER2

Instrukcja obsługi. Przenośna konsola gier PL / EN / CZ / SK. Model: OV-MAXIPLAYER2 Instrukcja obsługi PL / EN / CZ / SK Przenośna konsola gier Model: OV-MAXIPLAYER2 1.1: Przyciski Legenda: AV Out wyjście AV Volume Button przycisk kontroli siły głosu Indicator light kontrolka (dioda LED)

Více

OIL 902 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

OIL 902 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL OIL 902 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Olejový radiátor / Olejový radiátor Grzejnik olejowy / Oil filled radiator Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Uživatelský manuál (2-3) Uživatelský manuál (4-5) Instrukcja obs ugi (6-7) Használati útmutató (8-9) User guide (10-11)

Uživatelský manuál (2-3) Uživatelský manuál (4-5) Instrukcja obs ugi (6-7) Használati útmutató (8-9) User guide (10-11) WM-610 Wireless Optical Mouse Uživatelský manuál (2-3) Uživatelský manuál (4-5) Instrukcja obsugi (6-7) Használati útmutató (8-9) User guide (10-11) UPOZORNNÍ: Chcete-li používat tento pístroj správn,

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

HD AUTOKAMERA Návod k použití

HD AUTOKAMERA Návod k použití HD AUTOKAMERA Návod k použití 87231 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a naformátujte

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

MAXI FOTO HRY. Használati utasítás

MAXI FOTO HRY. Használati utasítás MAXI FOTO HRY Přenosná herní konzole 100 v 1 Prenosná herná konzola 100 v 1 Przenośna konsola do gier 100 v 1 Game Portable 100 in 1 Hordozható játékkonzol 100 az 1-ben NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Bezpečnostní upozornění: Prohlášení Federálního úřadu:

Bezpečnostní upozornění: Prohlášení Federálního úřadu: Bezpečnostní upozornění: 1. Neházejte, nepropichujte ani demontujte přístroj, jinak záruka nebude platná. 2. Vyvarujte se kontaktu s vodou a mějte suché ruce před použitím. 3. Nevystavujte přístroj vysokým

Více

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA PŘÍLOHY ČÁST

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA PŘÍLOHY ČÁST Letecká škola BEMOAIR s.r.o. PŘÍLOHY ČÁST P Část D - Příloha 1. LETOVÉ POVOLENÍ K MIMOLETIŠTNÍMU LETU Letecká škola BEMOAIR s.r.o. DATUM : IDENTIFIKACE LETADLA TYP: POČET: VYBAVENÍ RDST/NAV: LETIŠTĚ ODLETU

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

Installation and Operation Manual. 07657 - Wireless Digital Camera (DIG-01-BZ)

Installation and Operation Manual. 07657 - Wireless Digital Camera (DIG-01-BZ) EN Installation and Operation Manual 07657 - Wireless Digital Camera (DIG-01-BZ) Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference! 1. Features 640 x 480

Více

Combo Scan II Combo Scan II 5M 2.4

Combo Scan II Combo Scan II 5M 2.4 Combo Scan II Combo Scan II 5M 2.4 Uživatelský manuál Verze 1.02 Březen 2011 -1- Obsah I. Rozbalení Combo Scan II......2 II. Vložení filmů do držáků...........3 III. Začínáme...6 IV. Obsluha skeneru...14

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ FMT 350 CHARGE NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ FM vysílač Transmitter FM vysielač Transmitter transmiter FM FM transmitter NÁVOD K POUŽITÍ

Více

Návod na používanie a inštaláciu

Návod na používanie a inštaláciu Vestavné polyvalentní vařidlové desky elektrické Vstavané polyvalentné varné dosky elektrické SKLOKERAMICKÉ DESKY SKLOKERAMICKÉ DOSKY VFP - 320 TI VFP - 320 TS VFP - 400 TI VFP - 400 TS VFP - 212 VI VFP

Více

BS022O BS022G REPRODUKTOR BLUETOOTH REPRODUKTOR BLUETOOTH GŁOŚNIK BLUETOOTH BLUETOOTH SPEAKER BLUETOOTH HANGSZÓRÓ

BS022O BS022G REPRODUKTOR BLUETOOTH REPRODUKTOR BLUETOOTH GŁOŚNIK BLUETOOTH BLUETOOTH SPEAKER BLUETOOTH HANGSZÓRÓ BS022O BS022G REPRODUKTOR BLUETOOTH REPRODUKTOR BLUETOOTH GŁOŚNIK BLUETOOTH BLUETOOTH SPEAKER BLUETOOTH HANGSZÓRÓ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1

Více

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control MADE IN ITALY NOVÝ elektrický lineární hřebenový pohon s technologií DEC NEW Electrical linear rack actuator DEC technology: Technology DEC Dynamic Electronic Control Vyšší životnost pohonu a okna Automatické

Více

POLLY NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

POLLY NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL POLLY NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Filtrační konvice / Filtračná kanvica / Dzbanek filtrujący / Filter jug Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

Více