Tlačítko hlasitosti. Tlačítko MENU. Tlačítko A. Otvor pro pásek na krk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tlačítko hlasitosti. Tlačítko MENU. Tlačítko A. Otvor pro pásek na krk"

Transkript

1 MAXI HRY 181 Přenosná herní konzole 180 v 1 Prenosná herná konzola 180 v 1 Przenośna konsola do gier 180 v 1 Game Portable 180 in 1 Hordozható játékkonzol 180 az 1-ben NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi USER MANUAL Használati utasítás

2 Tlačítka Výstup AV Tlačítko hlasitosti Resetovací tlač. LCD obraz. Start a menu Směrová tlačítka Reproduktor Tlačítko B Tlačítko A Kontrolka Tlačítko zapnutí/vypnutí Otvor pro pásek na krk Port sluchátek Napájecí port USB Níže je uveden stručný a všeobecný popis tlačítek používaných k ovládání tohoto zařízení. Konkrétní funkce a (nebo) podrobnosti pro každé tlačítko budou uvedeny dále v části Pokyny pro ovládání hry. Směrová tlačítka Tlačítko A Tlačítko B Tlačítko MENU Výstup AV Port sluchátek Tlačítko hlasitosti Napájecí port USB Tlačítka pro určování směru Tlačítko pro volbu a potvrzení, hlavní tlačítko funkcí Tlačítko speciálních funkcí Pauza nebo ukončení hry Propojení s televizorem pomocí kabelu AV Připojení sluchátek Nastavení vyšší (+) nebo nižší ( ) hlasitosti Napájení zařízení propojením přes port USB nebo napájecím adaptérem USB Funkce Zcela plochá obrazovka LCD s krystalicky jasným ostrým obrazem o úhlopříčce 3,5 palce (8,9 cm) Rozlišení 960 x 240 obrazových bodů 19 zabudovaných 3D sportovních her s vysokým rozlišením a 161 vzrušujících arkádových her Zabudovaná lithium-polymerová baterie 700 mah Zabudovaný konektor sluchátek Zabudovaný výstup AV K dispozici v širokém výběru atraktivních barev Vhodné pro věkovou skupinu nad 4 roky Hmotnost přístroje: 95 g Rozměry přístroje: 156 mm x 89 mm x 27 mm CZ - 2

3 CZ Příslušenství Návod k použití Kabel USB Napájecí adaptér Baterie co dělat a co nikoliv 1. Nabijte baterii připojením přístroje ke zdroji napájení mini-usb. 2. Správná údržba a používání mohou prodloužit životnost baterie. 3. Vyhýbejte se extrémním teplotám. Přístroj nechávejte co nejdéle v pokojové teplotě. 4. Každý měsíc dokončete alespoň jeden nabíjecí cyklus: od vybití až po úplné nabití. 5. Baterii nepřebíjejte. Jakmile je nabíjení dokončeno, odpojte přístroj od nabíječky. 6. Baterii také nadměrně nevybíjejte. Nabijte přístroj vždy, když je baterie slabá. 7. Nenechávejte přístroj delší dobu v nečinnosti. Baterie se vybíjí, i když se přístroj nepoužívá. Dlouhá nečinnost přístroje vede k nadměrnému vybití baterie. 8. Je-li přístroj připojen k počítači za účelem nabíjení, ujistěte se, že je počítač zapnutý a že není v režimu spánku nebo v pohotovostním režimu. Jinak se bude baterie dále vybíjet. 9. Pokud je baterie příliš slabá z důvodu nadměrného vybití (např. po dlouhé nečinnosti nebo po dlouhém používání bez nabití), nabíjejte ji nepřetržitě 2 až 3 hodiny nebo déle, aby se baterie zcela nabila. Pokyny k provozu 1. Hlavní vypínač ON/OFF přesuňte do polohy ON (Zapnuto). Spusťte přístroj stisknutím tlačítka A. 2. Pomocí směrových tlačítek doleva nebo doprava zvolte hru, kterou si přejete hrát. Tlačítkem A volbu potvrďte. 3. Chcete-li získat přístup k dalším hrám, stiskněte Mini Game. Tlačítkem A volbu potvrďte. Pomocí směrových tlačítek zvolte kategorii svého výběru. Potvrďte stisknutím tlačítka A nebo se tlačítkem B vraťte na hlavní obrazovku. Z každé kategorie miniher můžete pomocí směrových tlačítek nahoru a dolů zvolit příslušnou hru a poté svou volbu potvrdit stisknutím tlačítka A. 4. Jestliže s přístrojem nebudete delší dobu manipulovat, automaticky se vypne. Přístroj opět uvedete do provozu a vrátíte se na hlavní obrazovku stisknutím tlačítka RESET. Vyhrazujeme si právo změnit technické specifikace. CZ - 3

4 VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM. Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu. Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s. r. o. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s. r. o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů). Výrobce: HP Tronic Zlín, spol. s r. o., Prštné-Kútiky 637, Zlín CZ - 4

5 SK Tlačidlá Výstup AV Tlačidlo hlasitosti Resetovacie tlač. LCD obraz. Štart a menu Smerové tlačidlá Reproduktor Tlačidlo B Tlačidlo A Kontrolka Tlačítko zapnutia/vypnutia Otvor pre šnúrku na krk Port slúchadiel Napájací port USB Nižšie je uvedený stručný a všeobecný popis tlačidiel používaných k ovládaniu tohto zariadenia. Konkrétne funkcie a (alebo) podrobnosti pre každé tlačidlo budú uvedené ďalej v časti Pokyny pre ovládanie hry. Smerové tlačidlá Tlačidlo A Tlačidlo B Tlačidlo Štart Výstup AV Port slúchadiel Tlačidlo hlasitosti Napájací port USB Tlačidlá pre určovanie smeru Tlačidlo pre voľbu a potvrdenie, hlavné tlačidlo funkcií Špeciálne tlačidlo funkcií Pauza alebo ukončenie hry Prepojenie s TV pomocou kábla AV Pripojenie slúchadiel Nastavenie vyššej (+) alebo nižšej ( ) hlasitosti Napájanie zariadenia prepojením cez port USB alebo napájacím adaptérom USB Funkcie Úplne plochá obrazovka LCD s kryštalicky jasným ostrým obrazom s uhlopriečkou 3,5 palca (8,9 cm) Rozlíšenie 960 x 240 obrazových bodov 19 zabudovaných 3D športových hier s vysokým rozlíšením a 161 vzrušujúcich arkádových hier Zabudovaná lithium-polymerová batéria 700 mah Zabudovaný konektor slúchadiel Zabudovaný výstup AV K dispozícii v širokom výbere atraktívnych farieb Vhodné pre vekovú skupinu nad 4 roky Hmotnosť prístroja: 95 g Rozmery prístroja: 156 mm x 89 mm x 27 mm SK - 5

6 Príslušenstvo Návod na použitie Kábel USB Napájací adaptér Batérie čo robiť a čo nie 1. Nabite batériu pripojením prístroja k zdroju napájania mini-usb. 2. Správna údržba a používanie môžu predĺžiť životnosť batérie. 3. Vyhýbajte sa extrémnym teplotám. Prístroj nechávajte čo najdlhšie v izbovej teplote. 4. Každý mesiac dokončite aspoň jeden nabíjací cyklus: od vybitia až po úplné nabitie. 5. Batériu neprebíjajte. Ako náhle je nabíjanie dokončené, odpojte prístroj od nabíjačky. 6. Batériu tiež nadmerne nevybíjajte. Nabite prístroj vždy, keď je batéria slabá. 7. Nenechávajte prístroj dlhšiu dobu v nečinnosti. Batéria sa vybíja, aj keď sa prístroj nepoužíva. Dlhá nečinnosť prístroja vedie k nadmernému vybitiu batérie. 8. Ak je prístroj pripojený k počítaču za účelom nabíjania, uistite sa, že je počítač zapnutý a že nie je v režime spánku alebo v pohotovostnom režime. Inak sa bude batéria ďalej vybíjať. 9. Ak je batéria príliš slabá z dôvodu nadmerného vybitia (napr. po dlhej nečinnosti alebo po dlhom používaní bez nabitia), nabíjajte ju nepretržite 2 až 3 hodiny alebo dlhšie, aby sa batéria úplne nabila. Pokyny k prevádzke 1. Hlavní vypínač ON/OFF presuňte do polohy ON (Zapnuté). Spusťte prístroj stlačením tlačidla A. 2. Pomocou smerových tlačidiel doľava alebo doprava zvoľte hru, ktorú si prajete hrať. Tlačidlom A voľbu potvrďte. 3. Ak chcete získať prístup k ďalším hrám, stlačte Mini Game. Tlačidlom A voľbu potvrďte. Pomocou smerových tlačidiel zvoľte kategóriu svojho výberu. Potvrďte stlačením tlačidla A alebo sa tlačidlom B vráťte na hlavnú obrazovku. Z každej kategórie minihier môžete pomocou smerových tlačidiel hore a dole zvoliť príslušnú hru a potom svoju voľbu potvrdiť stlačením tlačidla A. 4. Ak s prístrojom nebudete dlhšiu dobu manipulovať, automaticky sa vypne. Prístroj opäť uvediete do prevádzky a vrátite sa na hlavnú obrazovku stlačením tlačidla RESET. Vyhradzujeme si právo zmeniť technické špecifikácie. SK - 6

7 SK VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM. Informácie o ochrane životného prostredia Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením. Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, žes výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu. Informácie o tom, kde je možné vyslúžených elektrozariadení alebo použité batérie alebo akumulátory zadarmo odovzdať, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe Dovozca zariadenia je registrovaný u kolektívneho systému SEWA, a. s. (pre recykláciu elektrozariadení aj batérií a akumulátorov). Výrobca: HP Tronic Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, Česká republika Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r. o., Stará Vajnorská 8, , Bratislava 3 SK - 7

8 Przyciski Wyjście AV Głośność Reset Ekran LCD Start i Menu D-pad Głośnik Przycisk B Przycisk A Światło wskaźnika ON/OFF Zaczep smyczy Gniazdo słuchawkowe Gniazdo zasilające USB Poniżej znajdują się krótkie opisy poszczególnych przycisków i ich działania. Bardziej dokładne opisy znajdą się przy opisach gier i w dalszej części instrukcji. D-pad Przycisk A Przycisk B Przycisk MENU Wyjście AV Gniazdo słuchawkowe Przycisk głośności Port zasilania USB Strzałki kierunkowe służące do nawigacji Wybór / Zatwierdzanie / Główny przycisk funkcyjny Przycisk funkcji specjalnych Pauza lub wyjście z gry Podłączenie odbiornika TV za pomocą kabla AV Podłączenie słuchawek Regulacja głośności głośniej (+) lub ciszej ( ) Zasilanie urządzenia poprzez połączenie USB port club zasilacz USB AC/DC Właściwości 3,5-calowy wyświetlacz TFT LCD z krystalicznie czystym i ostrym obrazem Rozdzielczość wyświetlania 960 x 240 pikseli Wbudowanych 19 gier sportowych 3D w wysokiej rozdzielczości oraz 161 ekscytujących gier Arcade Wbudowany akumulator litowo polimerowy 700mAh Wbudowane gniazdo słuchawkowe Wbudowane wyjście AV Dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej Dla dzieci w wieku powyżej 4+ Masa urządzenia: 95 g Wymiary urządzenia: 156 mm x 89 mm x 27 mm PL - 8

9 PL Akcesoria Instrukcja obsługi Kabel USB Zasilacz AC Akumulator zalecenia i zakazy 1. W celu naładowania urządzenia, podłączyć do źródła zasilania ze złączem mini-usb. 2. Prawidłowe użytkowanie i konserwacja akumulatora może wydłużyć czas jego pracy. 3. Unikać ekstremalnych temperatur. Jeśli to możliwe, urządzenie przechowywać i użytkować w temperaturze pokojowej. 4. Przynajmniej raz w miesiącu całkowicie rozładować, a następnie w pełni naładować akumulator. 5. Nie ładować ponad potrzebę. Po pełnym naładowaniu odłączyć od źródła zasilania. 6. Nie ładować bez potrzeby. Podłączać urządzenie do ładowarki, kiedy poziom baterii jest niski. 7. Nie pozostawiać urządzenia w stanie bezczynności przez dłuższy czas baterie wyładowują się nawet gdy nie są używane. Długi okres bezczynności może doprowadzić do zbytniego rozładowania się akumulatorów. 8. Jeśli urządzenie zostało podłączone do komputera w celu ładowania, należy sprawdzić czy komputer jest włączony i nie znajduje się w trybie uśpienia lub hibernacji. W takim przypadku akumulator będzie się rozładowywał a nie ładował. 9. Jeśli akumulator został całkowici rozładowany (na przykład z powodu długiej bezczynności lub dłuższej gry bez ładowania), należy ładować urządzenie przez przynajmniej 2 3 godziny, żeby poprawić stan akumulatora. Instrukcja użytkowania 1. Przesunąć przełącznik ON/OFF w pozycję ON. Nacisnąć przycisk A, by uruchomić urządzenie. 2. Korzystając z prawej lub lewej strzałki na D-pad, wybrać żądaną grę. Nacisnąć przycisk A, żeby zatwierdzić wybór. 3. Aby przejść do dodatkowych gier, wybrać z menu Mini Game. Nacisnąć przycisk A, żeby zatwierdzić wybór. Korzystając ze strzałek na D-pad, wybrać żądaną kategorię. Nacisnąć przycisk A, żeby zatwierdzić wybór lub przycisk B, by wrócić do menu głównego. W każdej kategorii sekcji Mini Game korzystając ze strzałek w górę lub w dół na D-pad, wybrać żądaną grę, a następnie nacisnąć przycisk A, żeby zatwierdzić wybór. 4. Po dłuższym okresie bezczynności urządzenie automatycznie wyłącza się. Nacisnąć przycisk RESET by wznowić działanie i przejść do menu głównego. Projekt i specyfikacje niniejsz ego urzą dzenia mogą ulec zmianie bez dodatko wego po wiadomienia. PL - 9

10 OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ. W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCASAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ.NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM. Informacje o ochronie środowiska naturalnego Materiały służące do zapakowania tego urządzenia zostały wykonane z materiałów łatwo rozdzielających się na 3 elementy: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen. Materiały te po demontażu mogą zostać zutylizowane przez wyspecjalizowaną spółkę. Prosimy, aby Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi, wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami. Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz utylizacja baterii i akumulatorów Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi. Kiedy urządzenie lub bateria / akumulator będą nadawały się do wyrzucenia prosimy, aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie zostanie przeprowadzona jego utylizacja Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych europejskich krajach znajdują się miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów. Dzięki zapewnieniu właściwej utylizacji produktów mogą Państwo zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić w wypadku nieodpowiedniego postąpienia z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub zużytymi bateriami i akumulatorami. Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami domowymi. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został produkt kupiony Producent: HP Tronic Zlín, spol. s r. o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, Republika Czeska Importer: DIGISON Polska sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 46, Wrocław Poland PL - 10

11 EN Buttons AV Out Volume button Reset LCD Screen Start and Menu D-pad Speaker B button A button ON/OFF Neck Band Hole Earphone Port USB Power Port The following are brief and generic descriptions of the buttons used to operate this device. Specific functions and / or details for each button will be described later in the Game Operation Instruction Section. D-pad A button B button MENU button AV Out Earphone Port Volume Button USB Power Port Direction arrows to navigate Select / Confirm button / Main Function button Special Function button Pause or Exit from game Connect with TV set via AV cable Connect with the earphone Adjust the Volume Up (+) or Down ( ) Power the device by a USB port connection or a USB AC/DC Adapter Features 3.5-inch TFT LCD screen with crystal clear sharp images 960 x 240 pixels display resolution Built-in 19x high-resolution 3D Sport Games and 161x exciting Arcade Games Built-in 700 mah Li-poly battery Built-in earphone socket Built-in AV output Available in wide range of attractive colors Suitable for age group 4+ Product weight: 95 g Product Dimension:156mm x 89mm x 27mm EN - 11

12 Accessories User Manual USB Cable AC Adaptor Battery DOs and DON Ts 1. Connect your device to a mini-usb power source to charge the battery. 2. Proper maintenance and usage can extend the battery life. 3. Avoid extreme temperatures. Keep the device in room temperature as far as possible. 4. Go through at least one charge cycle per month: battery from low level to full level. 5. Don t overcharge. Unplug the device from the charger as soon as charging is complete. 6. Don t over-discharge. Charge the device whenever the battery level is low. 7. Don t let the device be idle for too long. Battery continues to drain even if not in use. Long idleness will over-discharge the battery. 8. If the device is connected to a computer for charging, make sure the computer is ON and is not in sleep or standby mode. Otherwise, the battery will drain. 9. When the battery level is too low due to over-discharge (e.g. long idleness or long usage without charging), charge the continuously for 2 3 hours or more to recover the battery. Operating Instructions 1. Slide the ON/OFF switch to the ON position. Press the A button to start. 2. Use the Left or Right arrow on the D-pad to select the game that you wish to play. Press the A button to confirm your choice. 3. To access additional games, select Mini Game. Press the A button to confirm your choice. Use the arrows on the D-pad to select the category of your choice. Press the A button to confirm or the B button to return to the main screen. From within each Mini Game category, use the Up or Down arrow to select a game and then press the A Button to confirm your choice. 4. This device is set to automatically power down when it is idle for an extended period. Press the RESET button to resume operation and return to Main Screen. We reserve the right to change technical specifications. EN - 12

13 EN WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don t use it or before a revision. There aren t any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention. Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product packing means that the product must not be disposed as household waste. When the product/ battery durability is over, please, deliver the product or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical appliances are collected, exist in the European Union and in other European countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw the old electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information, where it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local authority, at the store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority. EN - 13

14 Gombok AV kimenet Hangerő gomb Reset gomb LCD kijelző Indítás és menü Irány gombok Hangszóró B gomb A gomb Fényjelző BE/KI kapcsoló gomb Nyakpánt befűzésére való lyuk Fülhallgató USB töltő aljzat Lejebb található a játékokhoz használható gombok egyszerű leírása. Minden gomb konkrét funkciója és (vagy) részlete a Játékok vezérlése fejezetben olvasható. Irány gombok A gomb B gomb MENU gomb AV kimenet Fülhallgató aljzat Hangerő gomb USB töltő aljzat Irányításhoz való gombok Kiválasztás, megerősítés, funkciók fő gombja Funkciók speciális gombja Szüneteltetés, vagy játék befejezése Csatlakozás a TV-hez az AV kábel segítségével Fülhallgató csatlakozása Magasabb (+), vagy alacsonyabb ( ) hangerő beállítása A készülék töltése az USB aljzaton keresztül, vagy az USB töltő adapterrel Funkciók 3,5 hüvelyk (8,9 cm) átmérőjű teljesen lapos LCD kijelző kristály tiszta képpel Felbontás 960 x beépített 3D-s sport játék magas felbontással és 161 izgalmas árkád játékkal Beépített lítium-polymer 700 mah elem. Beépített fülhallgató aljzat Beépített AV kimenet Több különböző színben kapható 4 éves kortól ajánlott Készülék súlya: 95 g Méretek: 156 mm x 89 mm x 27 mm HU - 14

15 HU Tartozékok Használati utasítás USB kábel Töltő adapter Elem mit szabad, mit nem 1. Töltse fel az elemet úgy, hogy csatlakoztassa a készüléket a mini-usb áramforráshoz. 2. A megfelelő karbantartás és használat hosszabbíthatja az elem élettartamát. 3. Kerülje az extrém hőmérsékletet. Ha lehetséges, hagyja a készüléket szoba hőmérsékleten. 4. Minden hónapban végezzen el egy töltési ciklust : teljes lemerítés teljes feltöltés. 5. Ne töltse túl az elemet. Amikor az elem fel van töltve teljesen, húzza ki a töltő kábelt. 6. Ne hagyja az elemet túlságosan lemerülni. Mindig töltse fel a készüléket, amikor az elem gyenge. 7. Ne hagyja a készüléket hosszabb ideig müködés nélkül. Az elem akkor is lemerül, ha nem használja a készüléket. Ha nem használja hosszabb ideig a készüléket, az az elem túlságos lemerülését okozhatja. 8. Ha a készülék csatlakoztatva van a számítógéphez ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e kapcsolva és nincs-e készenléti állapotban. Ellenkező esetben az elem hosszabb ideg fog töltődni. 9. Ha az elem gyenge, mert túlságosan lemerült (ha hosszabb ideig nem használta a készüléket, vagy hosszú használat után), töltse azt legalább 2 3 órán keresztül, hogy teljesen feltöltődhessen. Működési utasítások 1. A BE/KI kapcsoló gombot állítsa ON pozícióba (bekapcsolva). Indítsa el a készüléket az A gomb megnyomásával. 2. Az irány gombok segítségével válassza ki azt a játékot, amellyel játszani szeretne. Erősítse meg a kiválasztást az A gomb megnyomásával. 3. Ha több játékhoz szeretne hozzáférni, nyomja meg a Mini Game-t. Erősítse meg a kiválasztást az A gomb megnyomásával. Az irány gombokkal válassza ki a kategóriát. Erősítse meg az A gomb megnyomásával, vagy a B gomb megnyomásával lépjen vissza a fő képernyőre. A minijátékok minden kategóriájában ki lehet az irány gombok segítségével választani a kívánt játékot és az A gomb megnyomásával megerősíteni a kiválasztást. 4. Ha nem fogja használni a készüléket hosszabb ideig, a készülék automatikusan kikapcsol. A RESET gomb megnyomásával újra indíthatja a készüléket és vissza léphet a fő képernyőre. A gyártó fenntartja a termék műszaki specifikációinak módosítását. HU - 15

16 FIGYELEM: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. HASZNÁLATON KÍVÜL VAGY JAVÍTÁS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATBÓL. A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. MINDIG FORDULJON SZAKSZERVIZHEZ. A KÉSZÜLÉK VESZÉLYES FESZÜLTSÉG ALATT VAN. Környezetvédelmi információk Megtettünk lehető legjobbat a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése érdekében: lehetővé tettük azok egyszerű szétválasztását 3 anyagra: kartonpapír, papírzúzalék és olvasztott polipropilén. A készülék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek szétszerelés után speciális üzemekben újrahasznosíthatók. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, kimerült elemek és régi berendezések kezelésére vonatkozó helyi előírásokat. Használt elektromos berendezések, elemek és akkumulátorok megsemmisítése Ez a jel a készüléken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy ezt a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Élettartamának letelte után a terméket vagy az elemet (amennyiben tartalmaz) adja le az illetékes hulladékgyűjtő helyen, ahol az elektromos berendezést és elemet újrahasznosítják. Az Európai Unióban és a többi európai államban vannak gyűjtőhelyek a kiszolgált elektromos berendezések számára. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével nagyban hozzájárul a nem megfelelő hulladékkezelés által a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető kockázatok megelőzéséhez. Az anyagok újrafeldolgozásával megőrizhetők természeti erőforrásaink. Ezért kérjük, ne dobja a kiszolgált elektromos berendezést és elemet/akkumulátort a háztartási hulladék közé. A kiszolgált elektromos berendezések ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkért forduljon eladójához, a községi hivatalhoz. A használt elemek és akkumulátorok ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkat szintén az eladójától, a községi hivataltól. Gyártja: HP Tronic Zlín, spol. s r. o., Prštné-Kútiky 637, Zlín HU - 16

17 3D sportovní hry / 3D športové hry / 3D sportowe gry / 3D Sport Games / 3D-s sport játék TENNIS D-pad: Press the Left or Right arrows to aim where you wish to hit the ball. A-button: Confirm / Hit ball. B-button: Back to previous screen (available during the set-up menu. TENNIS D-pad: Press the Left or Right arrows to aim where you wish to hit the ball. Select a different club by pressing the Up or Down arrow. A-button: Press and hold the A-button to activate the power meter. Release the A-button to swing. B-button: View the area where the ball will land. BASEBALL D-pad: Select / Aim. A-button: Confirm / Swing / Pitch / Advance to the next base / Throw the ball. B-button: Return to previous base. TABLE TENNIS D-pad: Select options / Left or Right arrows to aim A-button: Press when you wish to hit the ball B-button: Back to previous screen (available during the set-up menu). 17

18 3D sportovní hry / 3D športové hry / 3D sportowe gry / 3D Sport Games / 3D-s sport játék BOWLING D-pad: Left / Right arrows to select a starting position. A-button: Start the Angle tool / Press and hold to select Power / Release to roll the ball. DARTS D-pad: Up or Down arrow to select Event. A-button: Confirm a sectional aiming point / Press again to confirm a specific aiming point / Press and hold to select power / Release to throw. BASKETBALL D-pad: Move left or right. A-button: Press and hold to ready the basketball / Release to shoot the ball. BOXING D-pad: Choose. A-button: Confirm. B-button: Return. Left D-pad + A-Button: Left punch. Right D-pad + A-Button: Right punch. Left D-pad + B-Button: Block left. Right D-pad + B-Button: Block right Fishing D-pad: Move left or right; press up-arrow to throw line. A-button: Confirm / Select distance / Retrieve line. B-button: Return / Fast retrieve. Ice Hockey D-pad: Move left or right. A-button: Press and hold to ready your stick / Release to shoot the puck 18 Trampoline D-pad: Left/Right to choose character; Up to start and to bounce each time you land. A-button: Confirm character / press to execute series of combinations. B-button: Press to execute series of combinations.

19 3D sportovní hry / 3D športové hry / 3D sportowe gry / 3D Sport Games / 3D-s sport játék Curling D-pad: Aim Left or Right before sliding a stone. A-button: Select power / Rub the ice while the stone is in motion / End turn. City Battle A-button: Shoot. B-button: Level up. Crazy Moto D-pad: Turn right or left. A-button: Speed up. B-button: Brake. A+B: Attack. Fencing Left-arrow: Backward; Double-click several times to rewind. Right-arrow: Forward; Double-click several times for the fast-forward A-button: a sword attack. B-button: Grid file motion of wielding a sword. Racing D-pad: Turn left or right. A-button: Accelerate. B-button: Brake. MINIGAME-GIGI COOKING D-pad: Move Selection A -button: Confirm Run D-pad: Select; A-button: Running; B-button Hurdles. Swim A-button: Press repeatedly to speed up; B-button: Breathing. 19

20 Arkádové Hry / Gry Arcade / Arcade GAMEs / árkád játékkal PUZZLE - Shudu D-pad: Moves the selection cursor along the grid. When a square has been selected, use the Up / Down arrow to highlight a number to place. A-button: Select the current square or confirm current number choice. B-button: Clear the current number from the square that is selected. Note: You can only delete numbers that you have entered (not the white numbers that were automatically entered) PUZZLE - Move Box D-pad: Control the movement of the farmer. A-button: Undo or return to the previous steps. B-button: Restart the current level. PUZZLE - Color Stone D-pad: Move all colored stones in one direction. A-button: Restart the current stage. B-button: Go back one move. PUZZLE - Freecell D-pad: Move the cursor (hand). A-button: Select a card (or ordered cards). Press twice to automatically send the selected card(s) to a FreeCell. PUZZLE - Gobang D-pad: Move the cursor around the board. A-button: Drop a stone at the intersection point where your cursor is currently placed. B-button: Take back one move each time you press the button. PUZZLE - Mine D-pad: Moves the cursor to select a box on the grid. A-button: Opens the selected box to reveal what is underneath. B-button: Mark a box with a Flag or Question mark. PUZZLE - Parking Lot D-pad: Moves the cursor or the car that you have selected. A-button: Select or deselect a car. PUZZLE - Dogs D-pad: Move the cursor to select a dog. A-button: Confirm selection and automatically move the dog to the available free space. PUZZLE - Rolling Box D-pad: Move the box. Depending on the position of your box, it will tumble or roll. 20

BT SELFIE 1 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

BT SELFIE 1 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BT SELFIE 1 SELFIE MONOPOD s Bluetooth spouští SELFIE MONOPOD s Bluetooth spúšťou WYSIĘGNIK DO ZDJĘĆ SELFIE z funkcją Bluetooth SELFIE STICK with Bluetooth shutter button SELFIE MONOPOD Bluetooth indítóval

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI RAC180 / RAC180B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Rádiobudík / Rádiobudík / Alarm Clock / Radiobudzik Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ MP 212 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PŘEHRÁVAČ MP3 / PREHRÁVAČ MP3 ODTWARZACZ MP3 / MP3 PLAYER MP3 LEJÁTSZÓ Děkujeme vám za zakoupení našeho

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ MP 212 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PŘEHRÁVAČ MP3 / PREHRÁVAČ MP3 ODTWARZACZ MP3 / MP3 PLAYER MP3 LEJÁTSZÓ Děkujeme vám za zakoupení našeho

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky Lenovo A606 Quick Start Guide v1.0 English/Česky English Read this guide carefully before using your smartphone. Learning more Getting support Electronic emission notices To learn more information about

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Plantronics Explorer 10. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 10. Návod k obsluze Plantronics Explorer 10 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

RAC 281 PLL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

RAC 281 PLL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL RAC 281 PLL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Rádio s hodinami Rádio s hodinami Radio z zegarem Clock Radio UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU ZAMEZENÍ RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

OIL 902 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

OIL 902 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL OIL 902 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Olejový radiátor / Olejový radiátor Grzejnik olejowy / Oil filled radiator Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

Více

CM 700R, 700SS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

CM 700R, 700SS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL CM 700R, 700SS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Kávovar / Kávovar Ekspres przelewowy / Coffee maker Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

WM 250 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

WM 250 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL WM 250 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Minipračka / Minipračka Mini pralka / Mini Washing machine Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ ac 9282 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ METEOROLOGICKÁ STANICE / METEOROLOGICKÁ STANICA STACJA POGODOWA / WEATHER STATION IDŐJÁRÁS ÁLLOMÁS

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Maturita Vocabulary Autor: Silvie Teclová Název: Sports and games

Více

Návod k použití. 2,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve SlimBox

Návod k použití. 2,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve SlimBox Návod k použití 2,5 SATA rámeček na pevný disk Evolve SlimBox 1. Montáž pevného disku 1. Oddělte horní kryt. 2. Vytáhněte fixační držák. 3. Připojte pevný disk do konektoru. 4. Upevněte pevný disk do rámečku.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PR 609 SUW NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Rádio AM/FM s USB/SD Rádio AM/FM s USB/SD Radio AM/FM z funkcją USB/SD USB/SD AM / FM Radio AM/FM

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL Specification Product name: cord& cordless rechargeable hair clipper Model No.: HC 800 Adapter: Input AC 230V 50Hz; Output DC 2.4V 800mA Rechargeable battery: 1.2V 900mA - 2 pcs Battery Standard: Ni-Cd

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

LF 720 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LF 720 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS LF 720 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Digitální fotorámeček Digitálny fotorámik Cyfrowa ramka na zdjęcia Digital Photo Frame Digitális

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

LF 817 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LF 817 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS LF 817 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Digitální fotorámeček Digitálny fotorámik Cyfrowa ramka na zdjęcia Digital Photo Frame Digitális

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

WM626 Wireless optical mouse

WM626 Wireless optical mouse WM626 Wireless optical mouse Uživatelský manuál Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Használati útmutató User guide 1. Vložení baterií Bezdrátová optická myš EVOLVE WM626 vyžaduje 2x AAA alkalické baterie

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

CZ EVOLVEO bezdrátová venkovní siréna

CZ EVOLVEO bezdrátová venkovní siréna CZ EVOLVEO bezdrátová venkovní siréna Instalace 1. Nezapojeno 7. Nezapojeno 2. Tamper ochrana (magnet) 8. Nezapojeno 3. On/Off, hlavní vypínač (Zap/Vyp) 9. Napájení 4. Spínač K1 10. Nezapojeno 5. Nezapojeno

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging Řada DVR1 Digitální videorekordéry CZ Dodatek Philips Communication, Security & Imaging 2 1 RYCHLÝ PRŮVODCE STALACÍ REO... 4 1.1 Úvod... 4 1.2 Požadovaná verze software... 4 1.3 Instalace... 4 1.3.1 Připojení

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

Návod na použití Bluetooth reproduktoru

Návod na použití Bluetooth reproduktoru Návod na použití Bluetooth reproduktoru Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení nového Bluetooth reproduktoru. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej k pozdějšímu použití.

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Dodržujte bezpečnostní pokyny na str. 8! Ekologická likvidace Obalový materiál

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

RAC 381B RAC 381S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

RAC 381B RAC 381S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL RAC 381B RAC 381S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL RADIOBUDÍK RÁDIOBUDÍK RADIOBUDZIK RADIO ALARM CLOCK Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Plynová kamna MAGNUS GT500, GT550

Plynová kamna MAGNUS GT500, GT550 Plynová kamna MAGNUS GT500, GT550 Návod k instalaci, obsluze, údržbě a použití kamen URČENO K POUŽITÍ V ČESKÉ REPUBLICE PŘED UVEDNÍM KAMEN DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY Plynová přenosná

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Avène Eluage Gel Gel proti vráskám 15 ml Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242 1 Darky kupon.indd 1 26.3.2007 15:22:34 Gel proti vráskám Eluage

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog.

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog. Skladování léků Monitorování chlazení Stolní počítač Mobilní telefon Monitorování mražení Síť Monitoring skladování EBI 25-T / / Vysoká přesnost měření teploty / vlhkosti Ukládání sledovaných dat i v případě

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

Fitness schod step UP bedýnka MASTER

Fitness schod step UP bedýnka MASTER Fitness schod step UP bedýnka MASTER MAS4A042 CZ Důležitá upozornění: 1. Před začátkem cvičení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékařem. 2. Před použitím zkontrolujte, zda je vše bezpečné - pokud

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Návod k použití MUZ4 MM3

Návod k použití MUZ4 MM3 Návod k použití MUZ4 MM3 2 3 4 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí

Více

DIGIT modell range CZ EN. Short guide TechniSat DVB-T

DIGIT modell range CZ EN. Short guide TechniSat DVB-T CZ EN Short guide TechniSat DVB-T DIGIT modell range Your unit carries the CE logo, and complies with all relevant EU standards. Subject to change without notice, subject to printing errors.www.technisat.com

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

RAC 180 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

RAC 180 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI RAC 180 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Rádiobudík / Rádiobudík / Alarm Clock / Radiobudzik Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Česká verze 131 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet 2.5 h Clavier

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Návod k použití ET 78H502 S-604-01

Návod k použití ET 78H502 S-604-01 Návod k použití ET 78H502 S-604-01 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku,

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více