Jídelna Uživatelská dokumentace pro verzi SNAPSHOT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jídelna 2014 - Uživatelská dokumentace pro verzi 15.09.04-SNAPSHOT"

Transkript

1 Jídelna Uživatelská dokumentace pro verzi SNAPSHOT

2 Jídelna Uživatelská dokumentace pro verzi SNAPSHOT Bc. Matěj Ferenc Bc. Peter Júnoš Bc. Jan Mareš Bc. Tomáš Šafařík Mgr. Tomáš Benhák Mgr. Martin Berger Mgr. Martin Černý Mgr. Jan Dolejš Mgr. Ondřej Šindelář Mgr. Jiří Václavík Copyright 2014 Bohumil Barda

3 Poděkování Zadavatel projektu, Bc. Bohumil Barda, děkuje: Autorům jednotlivých modulů za pečlivý a vstřícný přístup, jakož i za tvůrčí inovace. Speciálně pak vedoucímu týmu programátorů Mgr. Matinu Černému. Své matce, Heleně Bardové, za nesčetné konzultace a nepostradatelné podklady pro tvorbu SW z její třicetileté praxe vedoucí ŠJ, jakož i za testování a následné připomínky ke vznikajícímu SW. Kolegům Aleně Staré, Ing. Petru Polenovi, Mgr. Matěji Morávkovi, Bc. Veronice Matouškové a Mgr. Jiřímu Tomáškovi za pomoc s analýzou, testování a za cenné připomínky z praxe. 1

4 Obsah 1. Začínáme K čemu slouží aplikace Jídelna Členění této dokumentace Moduly programu Instalace programu První spuštění Vytvoření nových dat Import dat z Jídelny Hlavní okno Hlavní menu Stavová lišta Základní myšlenky zpracování dat Datum zpracování Aktuální, budoucí a minulý měsíc Ovládání aplikace Pohyb uvnitř okna Klávesové zkratky standardních akcí Společné ovládací prvky Hlášení chyb v programu Funkce jádra Nastavení programu Nastavení údajů o jídelně Správa licence Nastavení systému Správa osob jídelny a uživatelů Nastavení záloh a aktualizací Připojení na HelpDesk Základní servisní funkce Zálohování dat Zálohování v Cloudu Záloha pro přenos Okno Nová záloha Okno Správa záloh Test konzistence Aktualizace programu Uzávěrky Denní uzávěrka Měsíční uzávěrka Roční uzávěrka Modul Sklad Úvod do modulu Sklad Založení nového skladu Založení nové skladové karty Příjem zboží Výdej zboží Individuální pohyby Oprava příjemky Oprava výdejky (vratka) Denní uzávěrka Uzavření výdejky Uzavření příjemky Práce s expirací Minimální stav skladových karet Vazba mezi příjmovými a výdejovými pohyby Typ výdeje skladu... ii

5 Jídelna 2014 Uživatelská dokumentace Typy jednotek Přepočty mezi jednotkami Okno přehled existujících skladů Okno skladu Okno přehled skladových karet Okno skladové karty Okno stav skladu Okno tisku inventury Okno nastavení tisku skladových karet Okno přepočet mezi jednotkami Okno přehled pohybů skladové karty Okno seznam individuálních pohybů Okno správa podvýdejek Okno podvýdejky Okno přehled příjemek Okno přehled výdejek Okno přehled skupiny příjmových pohybů (Příjemka, Individuální příjmové pohyby) Okno přehled souvisejících výdejových pohybů Okno přehled skupiny výdejových pohybů (Výdejka, Individuální výdejové pohyby) Okno přehled souvisejících příjmových pohybů Okno adresář firem Okno firmy Okno kontaktní osoby Modul Strávník Úvod do modulu Strávník Vysvětlení pojmů DPH a koeficient DPH Založení skupiny strávníků Definice tříd Definice doplňkových služeb Založení strávníka Filtrování strávníků Hromadná editace stravovacích dnů Stržení platby/zálohy strávníkům formou inkasního příkazu Vyrovnání přeplatků/nedoplatků Zadání počátečních stavů kont pro strávníky Roční uzávěrka strávníků Výpočet konečné ceny objednávky jídla strávníka Okno správy skupin strávníků Okno skupiny strávníků Okno správy tříd Okno správy doplňkových služeb Okno evidence strávníků Okno strávníka Záložka základních údajů Záložka šablony Záložka detailu Záložka doplňkových služeb Okno historie plateb Okno záloha - vstup hodnoty Okno editace stravovacích dnů Vyplňování tabulek šablon a objednávek Okno editace šablon Okno dlužníků Okno pokrytí plateb Modul Pokladna... iii

6 Jídelna 2014 Uživatelská dokumentace 5.1. Nastavení pokladny (počáteční stavy) Vystavení dokladu Výběr subjektu na účetní doklad Tisky Okno pokladna Okno pokladního dokladu Akce přidání stravy na účetní doklad Modul Fakturace Nastavení Vystavení faktury Tisky Přehled přijatých faktur Přehled vydaných faktur Okno faktury přijaté Okno faktury vydané Podpora pro ISDOC Import dokladu ISDOC Podporované typy a verze dokladu ISDOC Průběh importu dokladu ISDOC Programové kontroly při importu dokladu ISDOC Import nové příjemky z dokladu ISDOC Kódy EAN a dodavatelů na skladové kartě Postup při dohledávaní skladové karty pro řádek dokladu ISDOC Import nové přijaté faktury z dokladu ISDOC Import nového výdajového pokladního dokladu z dokladu ISDOC Export dokladu ISDOC Export vydané faktury do dokladu ISDOC Export příjmového pokladního dokladu do dokladu ISDOC Export přijaté faktury do dokladu ISDOC Dialogové okno pro import/export dokladu ISDOC Modul Homebanking Nastavení Import výpisu Generování příkazu ze strávníků Generování příkazu z faktur Tisky Importované výpisy Přehled importovaných výpisů Obsah importovaného výpisu Generované příkazy Obsah generovaného příkazu Okno nastavení Homebankingu typu ABO Okno nastavení homebankingu typu Komerční banky Okno vytvoření inkasního příkazu HB Modul Česká spořitelna Nastavení Test souboru Zpracování NIPů Tisk Tisk průvodky k souboru Tisk NIP (průvodka, přehled, obsah) Okno generovaných disket Okno obsah souboru Okno přehledu NIP Okno obsahu NIP Okno nastavení České spořitelny Modul Česká pošta Vysvětlení pojmů iv

7 Jídelna 2014 Uživatelská dokumentace Nastavení Import souboru realizovaných poštovních poukázek od České pošty Generování skupiny složenek ze strávníků Tisky Realizované převody od České pošty Průvodky k elektronickému souboru pro Českou poštu Tisk do předtištěného archu složenek Okno realizované převody od České pošty Okno realizovaný převod od České pošty Okno skupiny složenek Export elektronického souboru pro Českou poštu Tisk složenek do předtištěného archu Okno skupina složenek Okno nastavení České pošty Záložka Složenky A Záložka Složenky B Záložka Tisk Okno vytvoření skupiny složenek Modul Lístky Úvod Suroviny a recepty Okno zařazení receptů Okno receptu Okno surovin Organizace pokrmů Nastavení časů, druhů a chodů jídel Okno nastavení časů, druhů a chodů jídel Okno času jídla Okno druhu jídla Jídelníčky Okno přehledu jídelních lístků Okno možností tisku jídelního lístku Okno detailu jídelního lístku Okno cen druhu jídla Normování lístků Okno výběru druhů pro normování Okno úpravy porcí pro normování Látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost Modul SpoKoš Úvod Spotřební normy Tabulky spotřebního koše Nastavení spotřebního koše Okno výběru kategorie spotřebního koše Okno zadání spotřebního koše Výpočet Spotřebního koše Modul Automatizovaný jídelní systém Úvod Přehled funkcí AJS Nastavení AJS Používání online komunikace s terminály Láf Export do terminálů Import z terminálů Export pro výdej a objednávky Import z výdeje a objednávek Okno vydaných porcí dle druhu Okno přehledu nevydaných porcí Okno přehledu strávníků bez objednané stravy... v

8 Jídelna 2014 Uživatelská dokumentace Okno skladu IDM Vracení žolíků Vymazání evidence Okno přehledu nevrácených žolíků Okno exportu pro terminály Okno importu z terminálů Okno Přidat IDM... Modul Docházka Úvod Vysvětlení pojmů Založení zámku Založení role docházky Založení časové zóny Založení osoby docházky Nastavení povolení průchodu Nastavení nadřazených povolení Synchronizace zámků Export do zámků Import ze zámků Okno seznam zámků Okno seznam svátků Okno editace zámku Okno seznam časových zón Okno editace časové zóny Panel editace úvazku Okno seznam rolí docházky Okno editace role docházky Okno seznam osob docházky Okno editace osoby docházky Okno seznam průchodů Okno editace průchodu Okno synchronizace zámků Okno lidé v budově Okno povolení průchod Okno nadřazená povolení Okno nastavení docházky Tisk docházky Okno editace času synchronizace Okno adresář osob Okno editace osoby... Modul Internet Úvod Přístupové údaje strávníků Nastavení Internetu Přehled souborů s objednávkami z WEBu Objednávky z importu... Aplikace Výdej Úvod Hlavní okno Výdeje Nastavení Výdeje... Aplikace Objednávky Úvod Hlavní okno Objednávek Nastavení Objednávek... Modul hardware Úvod Terminál Okno editace terminálu... vi

9 Jídelna 2014 Uživatelská dokumentace Vyhledávání terminálů Okno nahrát programu Okno editace zvuků Okno Seznam terminálů Limity hardwaru Modul Bakaláři Typické použití modulu Bakaláři Import evidence osob z programu Bakaláři Import celkové evidence osob Ruční kontrola rozdílů v evidenci osob Automatická kontrola rozdílů v evidenci osob Export docházky do modulu Třídní kniha programu Bakaláři Určování nároku na dotaci režií podle absence v modulu Třídní kniha Okno import osob z Bakalářů Okno porovnání údajů osoby Okno nastavení (modulu) Bakalářů Nastavení kontroly evidence osob programu Bakaláři Nastavení exportu Docházky do programu Bakaláři Modul Majetek Úvod Vysvětlení pojmů Zakládání evidence majetku Vyřazování z evidence Hromadné operace Správa odpisů majetku Okno seznamu skupin karet majetku Okno skupiny karet majetku Okno karty majetku Okno kopírování karty majetku Okno hromadných operací Okno seznamu karet odpisů Okno odpisové karty Okno odpisu a zhodnocení Okno správců Okno místností Okno středisek Okno seznamu karet majetku... A. Slovníček pojmů a zkratek... B. Licenční poznámky a použité knihovny... Rejstřík... vii

10 Seznam obrázků 1.1. Okno Nová databáze Okno Vytvoření dat Hlavní okno aplikace Tabulka záznamů (příklad z modulu Sklad) Panel akcí (příklad z modulu Pokladna) Panel filtrace Kontextové menu (příklad z modulu Strávník) Okno tisku (příklad z modulu Lístky) Doplňovací textové políčko Okno s neošetřenou výjimkou Okno Odesílání chybové zprávy Okno Editace uživatelských informací Okno Správa licence Okno nastavení systému Okno Osoby jídelny Okno editace osoby Okno Editace nastavení zálohování a automatických aktualizací Okno Nová záloha Okno Správa záloh Okno testu konzistence Okno detailu nekonzistence Okno Měsíční uzávěrka Okno přehled existujících skladů Okno skladu Okno přehled skladových karet Okno skladové karty Okno stav skladu Okno tisku inventury Okno nastavení tisku skladových karet Okno přepočet mezi jednotkami Okno přehled pohybů skladové karty Okno seznam individuálních pohybů Okno správa podvýdejek Okno podvýdejky Okno přehled příjemek Okno přehled výdejek Okno přehled skupiny příjmových pohybů Okno přehled souvisejících výdejových pohybů Okno přehled skupiny výdejových pohybů Okno přehled souvisejících příjmových pohybů Okno adresář firem Okno firmy Okno kontaktní osoby Okno správy skupin strávníků Okno skupiny strávníků Okno správy tříd Okno správy doplňkových služeb Okno evidence strávníků Panel akcí okna strávníka Záložka základních údajů okna strávníka Záložka šablony okna strávníka Záložka detailu okna strávníka Záložka doplňkových služeb okna strávníka Okno historie plateb strávníka Okno záloha - vstup hodnoty... viii

11 Jídelna 2014 Uživatelská dokumentace Okno editace stravovacích dnů Okno editace šablon Okno dlužníků Okno pokrytí plateb Okno pokladna Okno pokladního dokladu Panel akcí pro výdajový pokladní doklad Přehled přijatých faktur Přehled vydaných faktur Faktura přijatá Faktura vydaná Tlačítka na import a export dokladu ISDOC na Panelu akcí Dialogové okno pro import/export dokladu ISDOC Přehled importovaných výpisů Obsah importovaného výpisu Generované příkazy Obsah generovaného příkazu Okno nastavení homebankingu typu ABO Okno nastavení homebankingu Komerční banky Okno vytvorení inkasního příkazu HB Okno generovaných disket Okno obsah diskety Okno přehledu NIP Okno obsahu NIP Okno nastavení České spořitelny Okno Přehled realizovaných převodů od České pošty Obsah realizovaného převodu od České pošty Obsah okna skupiny složenek Okno skupina složenek Okno nastavení České pošty - záložka Složenky A Okno nastavení České pošty - záložka Složenky B Okno nastavení České pošty - záložka Tisk Okno vytvoření skupiny složenek Okno zařazení receptů Okno receptu Okno surovin Okno nastavení časů, druhů a chodů jídel Okno času jídla Okno druhu jídla Okno přehledu jídelních lístků Okno tisku jídelních lístků Okno detailu jídelního lístku Okno cen druhu jídla Okno výběru druhů pro normování Okno úpravy porcí pro normování Okno výběru kategorie spotřebního koše Okno zadání spotřebního koše Okno Nastavení AJS Okno vydané porce podle druhu Okno Přehled nevydaných porcí Okno Přehled strávníků bez objednané stravy Okno Sklad IDM Okno Přehled nevrácených žolíků Okno Export pro terminály Okno Import z terminálů Okno Přidat IDM Okno editace zámku Okno seznam časových zón ix

12 Jídelna 2014 Uživatelská dokumentace Okno editace časové zóny Panel editace úvazku Okno seznam osob docházky Okno editace osoby docházky Okno seznam průchodů Okno editace průchodu Okno synchronizace zámků Okno lidé v budově Okno povolení průchodu Okno nadřazená povolení Okno editace času synchronizace Okno adresář osob Okno editace osoby Okno Nastavení Internetu Přehled souborů s objednávkami z WEBu Objednávky z importu Hlavní okno výdeje Globální nastavení Nastavení základních zvuků Hlavní okno Objednávek Okno Nastavení objednávek Okno editace terminálu Okno vyhledávání terminálů Okno nahrát program Okno editace zvuků Okno Seznam terminálů Import osob z Bakalářů Okno porovnání údajů osoby Okno nastavení (modulu) Bakalářů Okno seznamu skupin karet majetku Okno skupiny karet majetku - údaje Okno skupiny karet majetku - karty Okno karty majetku Okno kopírování karty majetku Okno hromadných operací Okno odpisové karty Okno odpisu a zhodnocení Okno správců Okno místností Okno středisek Okno seznamu karet majetku... x

13 Seznam tabulek 1.1. Tabulka modulů Standardní klávesové zkratky Tabulka spotřebních norem Tabulka koeficientů časů jídel Limity hardware xi

14 Kapitola 1. Začínáme Tato kapitola obsahuje základní informace o aplikaci Jídelna 2014 a její instalaci. Dále je zde uvedeno, jak je členěna tato dokumentace a jak v ní rychle nalézt hledanou informaci. Konec kapitoly je pak věnován hlavnímu oknu aplikace, společným ovládacím prvkům a společným klávesovým zkratkám, jejichž znalost umožňuje výrazně zrychlit práci s programem K čemu slouží aplikace Jídelna 2014 Dostává se vám do rukou aplikace Jídelna Jádro aplikace bylo vyvinuto firmou Barda SW, HW s.r.o. ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze v letech Od té doby firma Barda SW, HW s.r.o. aplikaci nadále rozvíjí a vylepšuje. Aplikace umožňuje elektronickou evidenci všech běžných agend souvisejících s provozem školní jídelny či jiného zařízení hromadného stravování: evidenci strávníků a skladových zásob, vedení pokladny, tvorbu jídelních lístků, automatické normování, výpočet spotřebního koše, komunikaci s bankami a další. Aplikace byla navržena na základě letitých zkušeností z provozu tak, aby elektronické zpracování co nejvíce navazovalo na zpracování v papírové podobě a tím pádem její užívání bylo pro pracovníky jídelny co nejjednodušší. Jídelna 2014 navazuje na program Jídelna 6. Při návrhu Jídelny 2014 byl brán velký zřetel na to, aby přechod z Jídelny 6 byl pro uživatele co nejsnažší, byla zachována terminologie a označení oken, i velká většina klávesových zkratek a další atributy. Zároveň ale jsou uživateli nabídnuty nové, rychlejší a efektivnější cesty jak agendu stravovacího zařízení spravovat. Data z programu Jídelna 6 lze do aplikace Jídelna 2014 přímo naimportovat a provoz stravovacího zařízení tak může při přechodu na novou verzi programu pokračovat naprosto plynule Členění této dokumentace Dokumentace je členěna do kapitol podle modulů aplikace Jídelna. Zvlášní roli má kapitola 2 Funkce jádra, ve které najdete informace o funkcích, které nejsou součástí žádného modulu zejména o funkcích servisních. Každá kapitola začíná krátkým souhrnem informací v ní obsažených. Následují návody pro konkrétní operace, které nastávají při běžném chodu jídelny. Závěrečná část každé kapitoly je věnována popisu jednotlivých oken, která jsou v programu použita Moduly programu Program je tvořen čtrnácti moduly. Následuje stručný popis jejich funkcí: Název modulu Číslo Stručný popis Sklad 1 Evidence skladových příjemek a výdejek Pokladna 2 Evidence stavu pokladny správa pokladních dokladů Strávník 3 Evidence strávníků (matrika), jejich objednávek, plateb a v případě modulu AJS i jejich odběr stravy Hromadné stravování 4 Umožňuje v rámci modulu Strávník evidovat i hromadné strávníky (strávník s více porcemi)- např. firmy 12 zásob, a

15 Začínáme Název modulu Číslo Stručný popis Spotřební koš 5 Umožňuje výpočet spotřebního koše dle vyhlášky 107/2005 Sb. Lístky a normování 6 Správa a tisk jídelních lístků, správa receptur, provázání lístků s recepturami a normování množství potřebných surovin 7 Elektronická komunikace se sběrným účtem České spořitelny 8 Komunikace s internetovým bankovnictvím různých bank pomocí formátů ABO a KB Automatizovaný jídelní systém 9 (AJS) Propojení aplikace s výdejními a objednávkovými terminály SMS nástavba 11 Rozšíření modulu Internet o zpracování SMS objednávek přes bránu firmy Barda SW, HW s.r.o. DPH 13 Podpora DPH v rámci všech modulů pracujících s financemi Fakturace 14 Vystavování a příjmání faktur Internet 15 Komunikace se systémem internetového objednávání jídla přes stránky [http://www.jidelna.cz] Výdej 16 Samostatná aplikace k řízení výdejů stravy na výdejním místě Objednávky 17 Samostatná aplikace pro objednávání stravy strávníky Česká spořitelna HomeBanking a a a Moduly Česká spořitelna a HomeBanking jsou někdy společně označovány jako Banka. Tabulka 1.1. Tabulka modulů Pro cenovou nabídku jednotlivých modulů či pokud zvažujete, které moduly ve svém provozu potřebujete, kontaktujte firmu Barda SW, HW s.r.o Instalace programu Výstraha Zavedení softwarového zpracování namísto papírové evidence či přechod z jiné aplikace na aplikaci Jídelna 2014 je operace vyžadující velkou pozornost a přináší mnohá úskalí zejména technického, ale i účetního rázu. Instalaci systému pro ostrý provoz, import dat a související nastavení pro první použití proto doporučujeme svěřit pracovníkům naší firmy. Z instalačního CD nebo jiného média, na kterém jste program obdrželi, spusťe instalátor SetupJidelna SNAPSHOT. Dle pokynů na obrazovce vyberte instalační adresář a adresář pro ukládání dat. Adresář pro ukládání dat se nemůže nacházet na síťovém disku. Pokud chcete využívat aplikaci z více počítačů nad jedněmi daty, kontaktujte servis firmy Barda SW, HW s.r.o. a žádejte instalaci serverové varianty. V rámci instalace také proběhne instalace knihovny Microsoft Visual FoxPro ODBC Driver, která je nutná pro provedení importu dat z Jídelny 6. 13

16 Začínáme Po skončení instalace vám instalátor nabídne spuštění aplikace První spuštění Při prvním spuštění se zobrazí dialog "Nová databáze". Pokud jste program zakoupili, začněte načtením licenčního souboru, který jste obdrželi spolu s aplikací. Můžete též obnovit zálohu dat z jiné instalace aplikace. Pokud aplikaci Jídelna 2014 hodláte pouze vyzkoušet v DEMO režimu, nebo jste licenční soubor již načetli, pokračujte tvorbou nových dat nebo importem dat z Jídelny 6. Poznámka V současné verzi programu není DEMO režim plně podporován a funkcionalita v DEMO režimu je velmi omezená. Obrázek 1.1. Okno Nová databáze Import dat z Jídelny 6 volte, pokud jste uživatelem programu Jídelna 6 a hodláte navázat na data uložená v tomto programu. Pokud nejste uživatelem programu Jídelna 6 nebo pokud chcete začít vést evidenci bez návaznosti na uložená data, zvolte Vytvořit nová data. Pro bližší informace o obou možnostech viz části 1.6 Vytvoření nových dat a 1.7 Import dat z Jídelny Vytvoření nových dat Pokud v dialogu Okno nové databáze vyberete možnost Vytvořit nová data, objeví se vám dialog vytvoření dat. V tomto dialogu nastavte základní údaje, které jsou potřeba pro vytvoření základních struktur v datech a vyberte OK. 14

17 Začínáme Obrázek 1.2. Okno Vytvoření dat V závislosti na používaných modulech poté pokračujte: Doplněním nastavení uživatelských informací - viz Nastavení údajů o jídelně. Založením skladů a skladových karet - viz 3.2 Založení nového skladu a 3.3 Založení nové skladové karty Založením skupin strávníků a jednotlivých strávníků - viz 4.2 Založení skupiny strávníků a 4.5 Založení strávníka Nastavením DPH a počátečních stavů pokladny a hospodaření - viz Nastavení systému Nastavením HomeBankingu - viz 8.1 Nastavení Nastavením komunikace s Českou spořitelnou - viz 9.1 Nastavení Nastavením AJS - viz 13.3 Nastavení AJS 1.7. Import dat z Jídelny 6 Pro umožnění plynulého přechodu z předchozí verze programu Jídelna existuje možnost naimportovat data z původní databáze do programu Jídelna Okno pro provedení importu je v menu Systém Servis Import dat z Jídelny 6.39x. Lze importovat data pouze z Jídelny verze 6.39x, používáte-li starší verzi Jídelny, je potřeba před importem dat verzi upgradovat. Pro zahájení importu stačí nastavit cestu k databázi z předchozí verze programu a stisknout tlačítko Vybrat. Během importu program vypisuje informace o průběhu a případně se uživatele dotazuje na upřesňující informace. Počet a obsah těchto dotazů závisí na původních datech. Probíhající import lze zastavit stisknutím tlačítka Zrušit. Po skončení operace (úspěšném i neúspěšném) se detailní informace o importu uloží do souboru a program bude informovat o umístění tohoto souboru. Soubor si pečlivě prostudujte, obsahuje důležité informace o zjištěných problémech v importovaných datech. Po neúspěšném importu či při přerušení importu uživatelem program nabídne obnovu databáze ze zálohy, která se automaticky provádí při zahájení importu. Varování Import dat je technicky náročná operace, při které může dojít k neočekávaným problémům způsobeným například nesprávností dat ve staré databázi. Doporučujeme vždy provádět import s naším servisním technikem Hlavní okno Hlavní okno aplikace je vstupní branou ke všem funkcím, které aplikace poskytuje. 15

18 Začínáme Hlavní menu Nastavení data zpracování Aktuální měsíc Průběh operací v pozadí Verze programu Obrázek 1.3. Hlavní okno aplikace Hlavní menu Základním prvkem hlavního okna je hlavní menu. Z tohoto menu přistupujete ke všem modulům. Moduly Sklad, Strávník a Lístky a normování mají přímo svá vlastní menu. Pod menu Finanční operace jsou odkazy do modulů Pokladna, Fakturace, Česká spořitelna a HomeBanking V menu Přehledy najdete adresář, agendu příjemek a výdejek, které patří k modulu Sklad, dále je z něj možné provést měsíční a roční uzávěrku a přistupuje se z něj do modulu Spotřební koš. Z menu Systém je přístup k nastavení aplikace a k nastavení jednotlivých modulů. Dále je zde přístup do modulu AJS a k základním servisním funkcím. Menu Nápověda umožňuje přístup k této dokumentaci a k informacím o aplikaci. Dále umožňuje využít externí aplikaci pro připojení k HelpDesku Stavová lišta Stavová lišta v dolní části hlavního okna zobrazuje důležité informace, které se týkají programu jako celku. Je zde zobrazeno datum zpracování ( ), které lze rovnou měnit. Více o datu zpracování viz Datum zpracování. Dále je zde zobrazen aktuální měsíc (, více viz Aktuální, budoucí a minulý měsíc ) a průběh operací běžících v pozadí ( ). Posledním důležitým údajem na hlavní liště je verze programu, kterou máte nainstalovanou. Při telefonické či ové konzultaci s pracovníky firmy Barda SW, HW s.r.o. vždy tuto verzi uveďte. 16

19 Začínáme 1.9. Základní myšlenky zpracování dat V této části jsou zmíněny některé základní myšlenky, na kterých je zpracování dat v Jídelně 2014 založeno napříč moduly Datum zpracování Datum zpracování ovlivňuje chování velké části programu. Jelikož není vždy možné či praktické zadávat do systému operace (pohyby v pokladně či ve skladu apod.) v den, kdy byly fyzicky provedeny, nepoužívá se k dataci těchto operací systémové datum, ale právě datum zpracování. Pokud je tedy potřeba zadat nějaké údaje zpětně, stačí změnit datum zpracování. Při startu programu je datum zpracování vždy nastaveno na aktuální datum, takže při běžné práci se o něj nemusíte starat. Datum zpracování je zobrazeno na stavové liště aplikace (v dolní části hlavního okna - viz 1.8 Hlavní okno ), kde ho lze též rovnou měnit Aktuální, budoucí a minulý měsíc Jídelna 2014 považuje za základní účetní období měsíc. Týká se to zejména modulu Strávník, kde se předpokládá, že většina strávníků platí stravu právě po měsících. Proto je v Jídelně 2014 zaveden pojem aktuální měsíc. Aktuální měsíc je vždy první (nejstarší) měsíc, který ještě nebyl uzavřen. (o uzavírání měsíců více viz Měsíční uzávěrka ). Měsíc následující po aktuálním se označuje budoucí měsíc a obdobně se měsíc před aktuálním označuje jako minulý měsíc. Pod pojmem Ovládání aplikace Naprostá většina ovládacích prvků aplikace Jídelna 2014 se dá snadno používat intuitivně, bez čtení návodů. Tato část je proto zaměřena zejména na postupy, jak práci s aplikací co nejvíce urychlit a jak využívat běžné ovládací prvky co nejefektivněji. Hlavní důraz je kladen na ovládní klávesnicí, které je vždy rychlejší než práce myší Pohyb uvnitř okna Aby nebylo nutné zdlouhově vybírat myší každé pole, které chcete vyplnit, je možné k pohybu po okně využít klávesnice. Klávesa Tab přesune uživatelský vstup na další pole v pořadí, kombinace Shift+Tab přesune uživatelský vstup na pole předchozí. Pokud se vstup přesune do tabulky záznamů nebo jiného komplexního ovládacího prvku, přesouvá se vstup pouze mezi buňkami tabulky. Pro přesun vstupu za tabulku slouží kombinace Ctrl+Tab, pro přesun před tabulku pak Ctrl+Shift+Tab. Pro zmáčknutí aktivního tlačítka či změnu zaškrtnutí vybraného pole slouží klávesa Mezerník. Pro pohyb v kontextovém menu lze použít šipky, šipka doprava rozbalí vybrané podmenu, šipka doleva ho opět sbalí. V menu lze též pro výběr funkce použít tzv. akcelerátor, tedy stisk tlačítka dle podtrženého písmene položky, kterou chcete aktivovat Klávesové zkratky standardních akcí Pro běžné operace jsou v celém programu používány stejné zkratky. Zvládnutí těchto zkratek umožňuje výrazně zrychlit práci s programem. Pokud jste zvyklí na klávesové zkratky z programu Jídelna 6, zkratky v Jídelně 2014 jsou téměř totožné. Pochopitelně všechny tyto operace nejsou dostupné ve všech oknech. Zkratky jsou shrnuty v následující tabulce. 17

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Program FAKTURY. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.00. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

Program FAKTURY. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.00. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit Program FAKTURY Určení programu verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Program FAKTURY pracující v prostředí Microsoft Windows 98 a vyšším je komplexní program zahrnující fakturační agendu menších

Více

Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o.

Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o. Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o. 1 1. Úvod... 4 2. Jak číst tuto příručku... 5 3. Instalace a první spuštění programu... 6 3.1. Instalace... 6 3.2.

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s přiloženým licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE

PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE P íru ka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu

Více

Pracujeme s Money S3 podrobná příručka

Pracujeme s Money S3 podrobná příručka Pracujeme s Money S3 podrobná příručka V případě potíží Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací či provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: On-line zdroje informací Rozcestník

Více

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele 2014 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Leden 2014, release 10600. Příručka popisuje

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2011 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu

Více

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Svobodová Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

TRIFID 2011 STANDARD

TRIFID 2011 STANDARD TRIFID 2011 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2010 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2011 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Uživatelská příručka. www.money.cz

Uživatelská příručka. www.money.cz Uživatelská příručka www.money.cz 2 Prodejna S5 Úvod Seznam horkých kláves Prodej Zrušení operace ESC Smazat Backspace Storno položky Delete Oprava položky End Zákazník F3 * (Násobek) Num_* PLU Ctrl +

Více

Servis a reporting v IS

Servis a reporting v IS - 1 - Servis a reporting v IS Vzdělávací modul Servis a reporting v IS - 2 - Servis a reporting v IS Obsah Obsah... 2 O manuálu... 7 Stručně o aplikaci... 9 Co je CRM?... 9 Co aplikace CRM obsahuje?...

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Instalujeme Money S4. Instalace, registrace a aktualizace www.money.cz

Instalujeme Money S4. Instalace, registrace a aktualizace www.money.cz Instalujeme Money S4 Instalace, registrace a aktualizace www.money.cz Kontakt v případě potíží Veškerou technickou podporu, školení i aktualizaci poskytuje implementační partner na základě podmínek daných

Více