Jídelna Uživatelská dokumentace pro verzi SNAPSHOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jídelna 2014 - Uživatelská dokumentace pro verzi 15.09.04-SNAPSHOT"

Transkript

1 Jídelna Uživatelská dokumentace pro verzi SNAPSHOT

2 Jídelna Uživatelská dokumentace pro verzi SNAPSHOT Bc. Matěj Ferenc Bc. Peter Júnoš Bc. Jan Mareš Bc. Tomáš Šafařík Mgr. Tomáš Benhák Mgr. Martin Berger Mgr. Martin Černý Mgr. Jan Dolejš Mgr. Ondřej Šindelář Mgr. Jiří Václavík Copyright 2014 Bohumil Barda

3 Poděkování Zadavatel projektu, Bc. Bohumil Barda, děkuje: Autorům jednotlivých modulů za pečlivý a vstřícný přístup, jakož i za tvůrčí inovace. Speciálně pak vedoucímu týmu programátorů Mgr. Matinu Černému. Své matce, Heleně Bardové, za nesčetné konzultace a nepostradatelné podklady pro tvorbu SW z její třicetileté praxe vedoucí ŠJ, jakož i za testování a následné připomínky ke vznikajícímu SW. Kolegům Aleně Staré, Ing. Petru Polenovi, Mgr. Matěji Morávkovi, Bc. Veronice Matouškové a Mgr. Jiřímu Tomáškovi za pomoc s analýzou, testování a za cenné připomínky z praxe. 1

4 Obsah 1. Začínáme K čemu slouží aplikace Jídelna Členění této dokumentace Moduly programu Instalace programu První spuštění Vytvoření nových dat Import dat z Jídelny Hlavní okno Hlavní menu Stavová lišta Základní myšlenky zpracování dat Datum zpracování Aktuální, budoucí a minulý měsíc Ovládání aplikace Pohyb uvnitř okna Klávesové zkratky standardních akcí Společné ovládací prvky Hlášení chyb v programu Funkce jádra Nastavení programu Nastavení údajů o jídelně Správa licence Nastavení systému Správa osob jídelny a uživatelů Nastavení záloh a aktualizací Připojení na HelpDesk Základní servisní funkce Zálohování dat Zálohování v Cloudu Záloha pro přenos Okno Nová záloha Okno Správa záloh Test konzistence Aktualizace programu Uzávěrky Denní uzávěrka Měsíční uzávěrka Roční uzávěrka Modul Sklad Úvod do modulu Sklad Založení nového skladu Založení nové skladové karty Příjem zboží Výdej zboží Individuální pohyby Oprava příjemky Oprava výdejky (vratka) Denní uzávěrka Uzavření výdejky Uzavření příjemky Práce s expirací Minimální stav skladových karet Vazba mezi příjmovými a výdejovými pohyby Typ výdeje skladu... ii

5 Jídelna 2014 Uživatelská dokumentace Typy jednotek Přepočty mezi jednotkami Okno přehled existujících skladů Okno skladu Okno přehled skladových karet Okno skladové karty Okno stav skladu Okno tisku inventury Okno nastavení tisku skladových karet Okno přepočet mezi jednotkami Okno přehled pohybů skladové karty Okno seznam individuálních pohybů Okno správa podvýdejek Okno podvýdejky Okno přehled příjemek Okno přehled výdejek Okno přehled skupiny příjmových pohybů (Příjemka, Individuální příjmové pohyby) Okno přehled souvisejících výdejových pohybů Okno přehled skupiny výdejových pohybů (Výdejka, Individuální výdejové pohyby) Okno přehled souvisejících příjmových pohybů Okno adresář firem Okno firmy Okno kontaktní osoby Modul Strávník Úvod do modulu Strávník Vysvětlení pojmů DPH a koeficient DPH Založení skupiny strávníků Definice tříd Definice doplňkových služeb Založení strávníka Filtrování strávníků Hromadná editace stravovacích dnů Stržení platby/zálohy strávníkům formou inkasního příkazu Vyrovnání přeplatků/nedoplatků Zadání počátečních stavů kont pro strávníky Roční uzávěrka strávníků Výpočet konečné ceny objednávky jídla strávníka Okno správy skupin strávníků Okno skupiny strávníků Okno správy tříd Okno správy doplňkových služeb Okno evidence strávníků Okno strávníka Záložka základních údajů Záložka šablony Záložka detailu Záložka doplňkových služeb Okno historie plateb Okno záloha - vstup hodnoty Okno editace stravovacích dnů Vyplňování tabulek šablon a objednávek Okno editace šablon Okno dlužníků Okno pokrytí plateb Modul Pokladna... iii

6 Jídelna 2014 Uživatelská dokumentace 5.1. Nastavení pokladny (počáteční stavy) Vystavení dokladu Výběr subjektu na účetní doklad Tisky Okno pokladna Okno pokladního dokladu Akce přidání stravy na účetní doklad Modul Fakturace Nastavení Vystavení faktury Tisky Přehled přijatých faktur Přehled vydaných faktur Okno faktury přijaté Okno faktury vydané Podpora pro ISDOC Import dokladu ISDOC Podporované typy a verze dokladu ISDOC Průběh importu dokladu ISDOC Programové kontroly při importu dokladu ISDOC Import nové příjemky z dokladu ISDOC Kódy EAN a dodavatelů na skladové kartě Postup při dohledávaní skladové karty pro řádek dokladu ISDOC Import nové přijaté faktury z dokladu ISDOC Import nového výdajového pokladního dokladu z dokladu ISDOC Export dokladu ISDOC Export vydané faktury do dokladu ISDOC Export příjmového pokladního dokladu do dokladu ISDOC Export přijaté faktury do dokladu ISDOC Dialogové okno pro import/export dokladu ISDOC Modul Homebanking Nastavení Import výpisu Generování příkazu ze strávníků Generování příkazu z faktur Tisky Importované výpisy Přehled importovaných výpisů Obsah importovaného výpisu Generované příkazy Obsah generovaného příkazu Okno nastavení Homebankingu typu ABO Okno nastavení homebankingu typu Komerční banky Okno vytvoření inkasního příkazu HB Modul Česká spořitelna Nastavení Test souboru Zpracování NIPů Tisk Tisk průvodky k souboru Tisk NIP (průvodka, přehled, obsah) Okno generovaných disket Okno obsah souboru Okno přehledu NIP Okno obsahu NIP Okno nastavení České spořitelny Modul Česká pošta Vysvětlení pojmů iv

7 Jídelna 2014 Uživatelská dokumentace Nastavení Import souboru realizovaných poštovních poukázek od České pošty Generování skupiny složenek ze strávníků Tisky Realizované převody od České pošty Průvodky k elektronickému souboru pro Českou poštu Tisk do předtištěného archu složenek Okno realizované převody od České pošty Okno realizovaný převod od České pošty Okno skupiny složenek Export elektronického souboru pro Českou poštu Tisk složenek do předtištěného archu Okno skupina složenek Okno nastavení České pošty Záložka Složenky A Záložka Složenky B Záložka Tisk Okno vytvoření skupiny složenek Modul Lístky Úvod Suroviny a recepty Okno zařazení receptů Okno receptu Okno surovin Organizace pokrmů Nastavení časů, druhů a chodů jídel Okno nastavení časů, druhů a chodů jídel Okno času jídla Okno druhu jídla Jídelníčky Okno přehledu jídelních lístků Okno možností tisku jídelního lístku Okno detailu jídelního lístku Okno cen druhu jídla Normování lístků Okno výběru druhů pro normování Okno úpravy porcí pro normování Látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost Modul SpoKoš Úvod Spotřební normy Tabulky spotřebního koše Nastavení spotřebního koše Okno výběru kategorie spotřebního koše Okno zadání spotřebního koše Výpočet Spotřebního koše Modul Automatizovaný jídelní systém Úvod Přehled funkcí AJS Nastavení AJS Používání online komunikace s terminály Láf Export do terminálů Import z terminálů Export pro výdej a objednávky Import z výdeje a objednávek Okno vydaných porcí dle druhu Okno přehledu nevydaných porcí Okno přehledu strávníků bez objednané stravy... v

8 Jídelna 2014 Uživatelská dokumentace Okno skladu IDM Vracení žolíků Vymazání evidence Okno přehledu nevrácených žolíků Okno exportu pro terminály Okno importu z terminálů Okno Přidat IDM... Modul Docházka Úvod Vysvětlení pojmů Založení zámku Založení role docházky Založení časové zóny Založení osoby docházky Nastavení povolení průchodu Nastavení nadřazených povolení Synchronizace zámků Export do zámků Import ze zámků Okno seznam zámků Okno seznam svátků Okno editace zámku Okno seznam časových zón Okno editace časové zóny Panel editace úvazku Okno seznam rolí docházky Okno editace role docházky Okno seznam osob docházky Okno editace osoby docházky Okno seznam průchodů Okno editace průchodu Okno synchronizace zámků Okno lidé v budově Okno povolení průchod Okno nadřazená povolení Okno nastavení docházky Tisk docházky Okno editace času synchronizace Okno adresář osob Okno editace osoby... Modul Internet Úvod Přístupové údaje strávníků Nastavení Internetu Přehled souborů s objednávkami z WEBu Objednávky z importu... Aplikace Výdej Úvod Hlavní okno Výdeje Nastavení Výdeje... Aplikace Objednávky Úvod Hlavní okno Objednávek Nastavení Objednávek... Modul hardware Úvod Terminál Okno editace terminálu... vi

9 Jídelna 2014 Uživatelská dokumentace Vyhledávání terminálů Okno nahrát programu Okno editace zvuků Okno Seznam terminálů Limity hardwaru Modul Bakaláři Typické použití modulu Bakaláři Import evidence osob z programu Bakaláři Import celkové evidence osob Ruční kontrola rozdílů v evidenci osob Automatická kontrola rozdílů v evidenci osob Export docházky do modulu Třídní kniha programu Bakaláři Určování nároku na dotaci režií podle absence v modulu Třídní kniha Okno import osob z Bakalářů Okno porovnání údajů osoby Okno nastavení (modulu) Bakalářů Nastavení kontroly evidence osob programu Bakaláři Nastavení exportu Docházky do programu Bakaláři Modul Majetek Úvod Vysvětlení pojmů Zakládání evidence majetku Vyřazování z evidence Hromadné operace Správa odpisů majetku Okno seznamu skupin karet majetku Okno skupiny karet majetku Okno karty majetku Okno kopírování karty majetku Okno hromadných operací Okno seznamu karet odpisů Okno odpisové karty Okno odpisu a zhodnocení Okno správců Okno místností Okno středisek Okno seznamu karet majetku... A. Slovníček pojmů a zkratek... B. Licenční poznámky a použité knihovny... Rejstřík... vii

10 Seznam obrázků 1.1. Okno Nová databáze Okno Vytvoření dat Hlavní okno aplikace Tabulka záznamů (příklad z modulu Sklad) Panel akcí (příklad z modulu Pokladna) Panel filtrace Kontextové menu (příklad z modulu Strávník) Okno tisku (příklad z modulu Lístky) Doplňovací textové políčko Okno s neošetřenou výjimkou Okno Odesílání chybové zprávy Okno Editace uživatelských informací Okno Správa licence Okno nastavení systému Okno Osoby jídelny Okno editace osoby Okno Editace nastavení zálohování a automatických aktualizací Okno Nová záloha Okno Správa záloh Okno testu konzistence Okno detailu nekonzistence Okno Měsíční uzávěrka Okno přehled existujících skladů Okno skladu Okno přehled skladových karet Okno skladové karty Okno stav skladu Okno tisku inventury Okno nastavení tisku skladových karet Okno přepočet mezi jednotkami Okno přehled pohybů skladové karty Okno seznam individuálních pohybů Okno správa podvýdejek Okno podvýdejky Okno přehled příjemek Okno přehled výdejek Okno přehled skupiny příjmových pohybů Okno přehled souvisejících výdejových pohybů Okno přehled skupiny výdejových pohybů Okno přehled souvisejících příjmových pohybů Okno adresář firem Okno firmy Okno kontaktní osoby Okno správy skupin strávníků Okno skupiny strávníků Okno správy tříd Okno správy doplňkových služeb Okno evidence strávníků Panel akcí okna strávníka Záložka základních údajů okna strávníka Záložka šablony okna strávníka Záložka detailu okna strávníka Záložka doplňkových služeb okna strávníka Okno historie plateb strávníka Okno záloha - vstup hodnoty... viii

11 Jídelna 2014 Uživatelská dokumentace Okno editace stravovacích dnů Okno editace šablon Okno dlužníků Okno pokrytí plateb Okno pokladna Okno pokladního dokladu Panel akcí pro výdajový pokladní doklad Přehled přijatých faktur Přehled vydaných faktur Faktura přijatá Faktura vydaná Tlačítka na import a export dokladu ISDOC na Panelu akcí Dialogové okno pro import/export dokladu ISDOC Přehled importovaných výpisů Obsah importovaného výpisu Generované příkazy Obsah generovaného příkazu Okno nastavení homebankingu typu ABO Okno nastavení homebankingu Komerční banky Okno vytvorení inkasního příkazu HB Okno generovaných disket Okno obsah diskety Okno přehledu NIP Okno obsahu NIP Okno nastavení České spořitelny Okno Přehled realizovaných převodů od České pošty Obsah realizovaného převodu od České pošty Obsah okna skupiny složenek Okno skupina složenek Okno nastavení České pošty - záložka Složenky A Okno nastavení České pošty - záložka Složenky B Okno nastavení České pošty - záložka Tisk Okno vytvoření skupiny složenek Okno zařazení receptů Okno receptu Okno surovin Okno nastavení časů, druhů a chodů jídel Okno času jídla Okno druhu jídla Okno přehledu jídelních lístků Okno tisku jídelních lístků Okno detailu jídelního lístku Okno cen druhu jídla Okno výběru druhů pro normování Okno úpravy porcí pro normování Okno výběru kategorie spotřebního koše Okno zadání spotřebního koše Okno Nastavení AJS Okno vydané porce podle druhu Okno Přehled nevydaných porcí Okno Přehled strávníků bez objednané stravy Okno Sklad IDM Okno Přehled nevrácených žolíků Okno Export pro terminály Okno Import z terminálů Okno Přidat IDM Okno editace zámku Okno seznam časových zón ix

12 Jídelna 2014 Uživatelská dokumentace Okno editace časové zóny Panel editace úvazku Okno seznam osob docházky Okno editace osoby docházky Okno seznam průchodů Okno editace průchodu Okno synchronizace zámků Okno lidé v budově Okno povolení průchodu Okno nadřazená povolení Okno editace času synchronizace Okno adresář osob Okno editace osoby Okno Nastavení Internetu Přehled souborů s objednávkami z WEBu Objednávky z importu Hlavní okno výdeje Globální nastavení Nastavení základních zvuků Hlavní okno Objednávek Okno Nastavení objednávek Okno editace terminálu Okno vyhledávání terminálů Okno nahrát program Okno editace zvuků Okno Seznam terminálů Import osob z Bakalářů Okno porovnání údajů osoby Okno nastavení (modulu) Bakalářů Okno seznamu skupin karet majetku Okno skupiny karet majetku - údaje Okno skupiny karet majetku - karty Okno karty majetku Okno kopírování karty majetku Okno hromadných operací Okno odpisové karty Okno odpisu a zhodnocení Okno správců Okno místností Okno středisek Okno seznamu karet majetku... x

13 Seznam tabulek 1.1. Tabulka modulů Standardní klávesové zkratky Tabulka spotřebních norem Tabulka koeficientů časů jídel Limity hardware xi

14 Kapitola 1. Začínáme Tato kapitola obsahuje základní informace o aplikaci Jídelna 2014 a její instalaci. Dále je zde uvedeno, jak je členěna tato dokumentace a jak v ní rychle nalézt hledanou informaci. Konec kapitoly je pak věnován hlavnímu oknu aplikace, společným ovládacím prvkům a společným klávesovým zkratkám, jejichž znalost umožňuje výrazně zrychlit práci s programem K čemu slouží aplikace Jídelna 2014 Dostává se vám do rukou aplikace Jídelna Jádro aplikace bylo vyvinuto firmou Barda SW, HW s.r.o. ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze v letech Od té doby firma Barda SW, HW s.r.o. aplikaci nadále rozvíjí a vylepšuje. Aplikace umožňuje elektronickou evidenci všech běžných agend souvisejících s provozem školní jídelny či jiného zařízení hromadného stravování: evidenci strávníků a skladových zásob, vedení pokladny, tvorbu jídelních lístků, automatické normování, výpočet spotřebního koše, komunikaci s bankami a další. Aplikace byla navržena na základě letitých zkušeností z provozu tak, aby elektronické zpracování co nejvíce navazovalo na zpracování v papírové podobě a tím pádem její užívání bylo pro pracovníky jídelny co nejjednodušší. Jídelna 2014 navazuje na program Jídelna 6. Při návrhu Jídelny 2014 byl brán velký zřetel na to, aby přechod z Jídelny 6 byl pro uživatele co nejsnažší, byla zachována terminologie a označení oken, i velká většina klávesových zkratek a další atributy. Zároveň ale jsou uživateli nabídnuty nové, rychlejší a efektivnější cesty jak agendu stravovacího zařízení spravovat. Data z programu Jídelna 6 lze do aplikace Jídelna 2014 přímo naimportovat a provoz stravovacího zařízení tak může při přechodu na novou verzi programu pokračovat naprosto plynule Členění této dokumentace Dokumentace je členěna do kapitol podle modulů aplikace Jídelna. Zvlášní roli má kapitola 2 Funkce jádra, ve které najdete informace o funkcích, které nejsou součástí žádného modulu zejména o funkcích servisních. Každá kapitola začíná krátkým souhrnem informací v ní obsažených. Následují návody pro konkrétní operace, které nastávají při běžném chodu jídelny. Závěrečná část každé kapitoly je věnována popisu jednotlivých oken, která jsou v programu použita Moduly programu Program je tvořen čtrnácti moduly. Následuje stručný popis jejich funkcí: Název modulu Číslo Stručný popis Sklad 1 Evidence skladových příjemek a výdejek Pokladna 2 Evidence stavu pokladny správa pokladních dokladů Strávník 3 Evidence strávníků (matrika), jejich objednávek, plateb a v případě modulu AJS i jejich odběr stravy Hromadné stravování 4 Umožňuje v rámci modulu Strávník evidovat i hromadné strávníky (strávník s více porcemi)- např. firmy 12 zásob, a

15 Začínáme Název modulu Číslo Stručný popis Spotřební koš 5 Umožňuje výpočet spotřebního koše dle vyhlášky 107/2005 Sb. Lístky a normování 6 Správa a tisk jídelních lístků, správa receptur, provázání lístků s recepturami a normování množství potřebných surovin 7 Elektronická komunikace se sběrným účtem České spořitelny 8 Komunikace s internetovým bankovnictvím různých bank pomocí formátů ABO a KB Automatizovaný jídelní systém 9 (AJS) Propojení aplikace s výdejními a objednávkovými terminály SMS nástavba 11 Rozšíření modulu Internet o zpracování SMS objednávek přes bránu firmy Barda SW, HW s.r.o. DPH 13 Podpora DPH v rámci všech modulů pracujících s financemi Fakturace 14 Vystavování a příjmání faktur Internet 15 Komunikace se systémem internetového objednávání jídla přes stránky [http://www.jidelna.cz] Výdej 16 Samostatná aplikace k řízení výdejů stravy na výdejním místě Objednávky 17 Samostatná aplikace pro objednávání stravy strávníky Česká spořitelna HomeBanking a a a Moduly Česká spořitelna a HomeBanking jsou někdy společně označovány jako Banka. Tabulka 1.1. Tabulka modulů Pro cenovou nabídku jednotlivých modulů či pokud zvažujete, které moduly ve svém provozu potřebujete, kontaktujte firmu Barda SW, HW s.r.o Instalace programu Výstraha Zavedení softwarového zpracování namísto papírové evidence či přechod z jiné aplikace na aplikaci Jídelna 2014 je operace vyžadující velkou pozornost a přináší mnohá úskalí zejména technického, ale i účetního rázu. Instalaci systému pro ostrý provoz, import dat a související nastavení pro první použití proto doporučujeme svěřit pracovníkům naší firmy. Z instalačního CD nebo jiného média, na kterém jste program obdrželi, spusťe instalátor SetupJidelna SNAPSHOT. Dle pokynů na obrazovce vyberte instalační adresář a adresář pro ukládání dat. Adresář pro ukládání dat se nemůže nacházet na síťovém disku. Pokud chcete využívat aplikaci z více počítačů nad jedněmi daty, kontaktujte servis firmy Barda SW, HW s.r.o. a žádejte instalaci serverové varianty. V rámci instalace také proběhne instalace knihovny Microsoft Visual FoxPro ODBC Driver, která je nutná pro provedení importu dat z Jídelny 6. 13

16 Začínáme Po skončení instalace vám instalátor nabídne spuštění aplikace První spuštění Při prvním spuštění se zobrazí dialog "Nová databáze". Pokud jste program zakoupili, začněte načtením licenčního souboru, který jste obdrželi spolu s aplikací. Můžete též obnovit zálohu dat z jiné instalace aplikace. Pokud aplikaci Jídelna 2014 hodláte pouze vyzkoušet v DEMO režimu, nebo jste licenční soubor již načetli, pokračujte tvorbou nových dat nebo importem dat z Jídelny 6. Poznámka V současné verzi programu není DEMO režim plně podporován a funkcionalita v DEMO režimu je velmi omezená. Obrázek 1.1. Okno Nová databáze Import dat z Jídelny 6 volte, pokud jste uživatelem programu Jídelna 6 a hodláte navázat na data uložená v tomto programu. Pokud nejste uživatelem programu Jídelna 6 nebo pokud chcete začít vést evidenci bez návaznosti na uložená data, zvolte Vytvořit nová data. Pro bližší informace o obou možnostech viz části 1.6 Vytvoření nových dat a 1.7 Import dat z Jídelny Vytvoření nových dat Pokud v dialogu Okno nové databáze vyberete možnost Vytvořit nová data, objeví se vám dialog vytvoření dat. V tomto dialogu nastavte základní údaje, které jsou potřeba pro vytvoření základních struktur v datech a vyberte OK. 14

17 Začínáme Obrázek 1.2. Okno Vytvoření dat V závislosti na používaných modulech poté pokračujte: Doplněním nastavení uživatelských informací - viz Nastavení údajů o jídelně. Založením skladů a skladových karet - viz 3.2 Založení nového skladu a 3.3 Založení nové skladové karty Založením skupin strávníků a jednotlivých strávníků - viz 4.2 Založení skupiny strávníků a 4.5 Založení strávníka Nastavením DPH a počátečních stavů pokladny a hospodaření - viz Nastavení systému Nastavením HomeBankingu - viz 8.1 Nastavení Nastavením komunikace s Českou spořitelnou - viz 9.1 Nastavení Nastavením AJS - viz 13.3 Nastavení AJS 1.7. Import dat z Jídelny 6 Pro umožnění plynulého přechodu z předchozí verze programu Jídelna existuje možnost naimportovat data z původní databáze do programu Jídelna Okno pro provedení importu je v menu Systém Servis Import dat z Jídelny 6.39x. Lze importovat data pouze z Jídelny verze 6.39x, používáte-li starší verzi Jídelny, je potřeba před importem dat verzi upgradovat. Pro zahájení importu stačí nastavit cestu k databázi z předchozí verze programu a stisknout tlačítko Vybrat. Během importu program vypisuje informace o průběhu a případně se uživatele dotazuje na upřesňující informace. Počet a obsah těchto dotazů závisí na původních datech. Probíhající import lze zastavit stisknutím tlačítka Zrušit. Po skončení operace (úspěšném i neúspěšném) se detailní informace o importu uloží do souboru a program bude informovat o umístění tohoto souboru. Soubor si pečlivě prostudujte, obsahuje důležité informace o zjištěných problémech v importovaných datech. Po neúspěšném importu či při přerušení importu uživatelem program nabídne obnovu databáze ze zálohy, která se automaticky provádí při zahájení importu. Varování Import dat je technicky náročná operace, při které může dojít k neočekávaným problémům způsobeným například nesprávností dat ve staré databázi. Doporučujeme vždy provádět import s naším servisním technikem Hlavní okno Hlavní okno aplikace je vstupní branou ke všem funkcím, které aplikace poskytuje. 15

18 Začínáme Hlavní menu Nastavení data zpracování Aktuální měsíc Průběh operací v pozadí Verze programu Obrázek 1.3. Hlavní okno aplikace Hlavní menu Základním prvkem hlavního okna je hlavní menu. Z tohoto menu přistupujete ke všem modulům. Moduly Sklad, Strávník a Lístky a normování mají přímo svá vlastní menu. Pod menu Finanční operace jsou odkazy do modulů Pokladna, Fakturace, Česká spořitelna a HomeBanking V menu Přehledy najdete adresář, agendu příjemek a výdejek, které patří k modulu Sklad, dále je z něj možné provést měsíční a roční uzávěrku a přistupuje se z něj do modulu Spotřební koš. Z menu Systém je přístup k nastavení aplikace a k nastavení jednotlivých modulů. Dále je zde přístup do modulu AJS a k základním servisním funkcím. Menu Nápověda umožňuje přístup k této dokumentaci a k informacím o aplikaci. Dále umožňuje využít externí aplikaci pro připojení k HelpDesku Stavová lišta Stavová lišta v dolní části hlavního okna zobrazuje důležité informace, které se týkají programu jako celku. Je zde zobrazeno datum zpracování ( ), které lze rovnou měnit. Více o datu zpracování viz Datum zpracování. Dále je zde zobrazen aktuální měsíc (, více viz Aktuální, budoucí a minulý měsíc ) a průběh operací běžících v pozadí ( ). Posledním důležitým údajem na hlavní liště je verze programu, kterou máte nainstalovanou. Při telefonické či ové konzultaci s pracovníky firmy Barda SW, HW s.r.o. vždy tuto verzi uveďte. 16

19 Začínáme 1.9. Základní myšlenky zpracování dat V této části jsou zmíněny některé základní myšlenky, na kterých je zpracování dat v Jídelně 2014 založeno napříč moduly Datum zpracování Datum zpracování ovlivňuje chování velké části programu. Jelikož není vždy možné či praktické zadávat do systému operace (pohyby v pokladně či ve skladu apod.) v den, kdy byly fyzicky provedeny, nepoužívá se k dataci těchto operací systémové datum, ale právě datum zpracování. Pokud je tedy potřeba zadat nějaké údaje zpětně, stačí změnit datum zpracování. Při startu programu je datum zpracování vždy nastaveno na aktuální datum, takže při běžné práci se o něj nemusíte starat. Datum zpracování je zobrazeno na stavové liště aplikace (v dolní části hlavního okna - viz 1.8 Hlavní okno ), kde ho lze též rovnou měnit Aktuální, budoucí a minulý měsíc Jídelna 2014 považuje za základní účetní období měsíc. Týká se to zejména modulu Strávník, kde se předpokládá, že většina strávníků platí stravu právě po měsících. Proto je v Jídelně 2014 zaveden pojem aktuální měsíc. Aktuální měsíc je vždy první (nejstarší) měsíc, který ještě nebyl uzavřen. (o uzavírání měsíců více viz Měsíční uzávěrka ). Měsíc následující po aktuálním se označuje budoucí měsíc a obdobně se měsíc před aktuálním označuje jako minulý měsíc. Pod pojmem Ovládání aplikace Naprostá většina ovládacích prvků aplikace Jídelna 2014 se dá snadno používat intuitivně, bez čtení návodů. Tato část je proto zaměřena zejména na postupy, jak práci s aplikací co nejvíce urychlit a jak využívat běžné ovládací prvky co nejefektivněji. Hlavní důraz je kladen na ovládní klávesnicí, které je vždy rychlejší než práce myší Pohyb uvnitř okna Aby nebylo nutné zdlouhově vybírat myší každé pole, které chcete vyplnit, je možné k pohybu po okně využít klávesnice. Klávesa Tab přesune uživatelský vstup na další pole v pořadí, kombinace Shift+Tab přesune uživatelský vstup na pole předchozí. Pokud se vstup přesune do tabulky záznamů nebo jiného komplexního ovládacího prvku, přesouvá se vstup pouze mezi buňkami tabulky. Pro přesun vstupu za tabulku slouží kombinace Ctrl+Tab, pro přesun před tabulku pak Ctrl+Shift+Tab. Pro zmáčknutí aktivního tlačítka či změnu zaškrtnutí vybraného pole slouží klávesa Mezerník. Pro pohyb v kontextovém menu lze použít šipky, šipka doprava rozbalí vybrané podmenu, šipka doleva ho opět sbalí. V menu lze též pro výběr funkce použít tzv. akcelerátor, tedy stisk tlačítka dle podtrženého písmene položky, kterou chcete aktivovat Klávesové zkratky standardních akcí Pro běžné operace jsou v celém programu používány stejné zkratky. Zvládnutí těchto zkratek umožňuje výrazně zrychlit práci s programem. Pokud jste zvyklí na klávesové zkratky z programu Jídelna 6, zkratky v Jídelně 2014 jsou téměř totožné. Pochopitelně všechny tyto operace nejsou dostupné ve všech oknech. Zkratky jsou shrnuty v následující tabulce. 17

20 Začínáme Klávesová zkratka Ikona Operace Ctrl+N Nový záznam Ctrl+O Oprava záznamu (např. úprava vlastností skladu) Enter Otevři detail (např. otevření výpisu skladových karet daného skladu) F2 Ulož F4 Tisk - zobrazí náhled tisku, případně seznam dostupných tisků F5 Vyber - zobrazí výběr z variant pro aktivní pole / aktivní okno (např. výběr jídla do jídelního lístku z databáze receptů) Ctrl+A Označ vše Ctrl+Q - Zruš označení Ctrl+Enter Vyber - potvrzení vybrané položky při výběru z variant Esc Zavři okno F11 Obnov zobrazená data aktualizuje zobrazený seznam novým načtením z databáze Ctrl+D Smaž F1 Nápověda F6 Řaď - seřadí tabulku dle prvního sloupce, nebo přepne řazení, jeli tabulka už seřazena F10 - Kontextové menu Kontextové menu - viz Tabulka 1.2. Standardní klávesové zkratky Společné ovládací prvky Aby bylo používání aplikace Jídelna 2014 co nejjednodušší, provádí se stejné věci v různých oknech aplikace stejným způsobem. Proto jsou pro ty nejběžnější činnosti zavedeny ovládací prvky, jež jsou společné celé aplikaci. Jsou to: Tabulka záznamů Panel akcí 18

Jídelna 2012 - Uživatelská dokumentace pro verzi 13.2.3

Jídelna 2012 - Uživatelská dokumentace pro verzi 13.2.3 Jídelna 2012 - Uživatelská dokumentace pro verzi 13.2.3 Jídelna 2012 - Uživatelská dokumentace pro verzi 13.2.3 Bc. Tomáš Benhák Bc. Martin Berger Bc. Martin Černý Bc. Jan Dolejš Bc. Ondřej Šindelář Bc.

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Nastavení prohlížeče Internet explorer

Nastavení prohlížeče Internet explorer WEBOVÁ APLIKACE PPL Nastavení prohlížeče Internet explorer Otevřete si Internet Explorer a zadejte adresu aplikace http://klient.ppl.cz Zvolte menu "Nástroje" a pak "Možnosti internetu". Následně vyberte

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Postup práce v KDS 1

Postup práce v KDS 1 Postup práce v KDS 1 PDU příjem a správa SIP balíčků... 3 1. Karanténa... 3 2. Zpracované... 4 3. Odmítnuté... 5 4. Import spisového plánu... 5 GDU Garantované digitální úložiště... 6 1. Zobrazení uložených

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce Profibanka Komplexní péče o kraje, města a obce Obsah Co Vám Profibanka nabízí? 3 Postup instalace služby Profibanka 4 První kroky Aktivace služby Profibanka 5 První kroky Standardní přihlášení a aktualizace

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

1. Předmluva. 2. Požadavky na software a hardware

1. Předmluva. 2. Požadavky na software a hardware 1. Předmluva Program Školní elektronická pokladna (dále jen Program) je softwarový produkt, který má, po implementaci do organizační struktury školských zařízení, funkci databázové aplikace evidující finanční

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

Aplikace B-SMS plus. 1. Stáhněte si *.zip archiv z webu www.maternacz.com ( sekce Hromadné SMS)

Aplikace B-SMS plus. 1. Stáhněte si *.zip archiv z webu www.maternacz.com ( sekce Hromadné SMS) Aplikace B-SMS plus Úvod B-SMS plus je samostatná SMS aplikace s vlastním adresářem čísel kontaktů. Umožní zákazníkovi rozesílat jednotlivé SMS a navíc umí hromadně odeslat SMS z připraveného csv/txt souboru.

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

modul programu SSB2000

modul programu SSB2000 modul programu SSB2000 Obsah 1. O modulu...3 1.1. Co je to modul SSBlog?...3 1.2. Je modul SSBlog součástí programu SSB2000?...3 1.3. Co modul zaznamenává?...3 1.4. Co modul nezaznamenává?...3 1.5. Ovlivní

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Hromadné platby - inkaso

Hromadné platby - inkaso Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu

Více

Instalace (instalace lokální PC)

Instalace (instalace lokální PC) Instalace (instalace lokální PC) Instalaci informačního systému PREMIER lze spustit z CD, z nabídky Instalovat. Po vložení CD do mechaniky se automaticky spustí průvodce instalací. Pokud po vložení CD

Více

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip ISWIN X Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC Princip Součástí aplikace je databáze, která obsahuje aktuální stav insolvenčního rejstříku, tj. insolvenční věci, osoby dlužníků,

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE Recepturní systém Saturnin RPT www.satarnin-sw.cz Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: 1 Určení recepturního systému SATURNIN - RTP... 2 2

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více