Jídelna Uživatelská dokumentace pro verzi SNAPSHOT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jídelna 2014 - Uživatelská dokumentace pro verzi 15.09.04-SNAPSHOT"

Transkript

1 Jídelna Uživatelská dokumentace pro verzi SNAPSHOT

2 Jídelna Uživatelská dokumentace pro verzi SNAPSHOT Bc. Matěj Ferenc Bc. Peter Júnoš Bc. Jan Mareš Bc. Tomáš Šafařík Mgr. Tomáš Benhák Mgr. Martin Berger Mgr. Martin Černý Mgr. Jan Dolejš Mgr. Ondřej Šindelář Mgr. Jiří Václavík Copyright 2014 Bohumil Barda

3 Poděkování Zadavatel projektu, Bc. Bohumil Barda, děkuje: Autorům jednotlivých modulů za pečlivý a vstřícný přístup, jakož i za tvůrčí inovace. Speciálně pak vedoucímu týmu programátorů Mgr. Matinu Černému. Své matce, Heleně Bardové, za nesčetné konzultace a nepostradatelné podklady pro tvorbu SW z její třicetileté praxe vedoucí ŠJ, jakož i za testování a následné připomínky ke vznikajícímu SW. Kolegům Aleně Staré, Ing. Petru Polenovi, Mgr. Matěji Morávkovi, Bc. Veronice Matouškové a Mgr. Jiřímu Tomáškovi za pomoc s analýzou, testování a za cenné připomínky z praxe. 1

4 Obsah 1. Začínáme K čemu slouží aplikace Jídelna Členění této dokumentace Moduly programu Instalace programu První spuštění Vytvoření nových dat Import dat z Jídelny Hlavní okno Hlavní menu Stavová lišta Základní myšlenky zpracování dat Datum zpracování Aktuální, budoucí a minulý měsíc Ovládání aplikace Pohyb uvnitř okna Klávesové zkratky standardních akcí Společné ovládací prvky Hlášení chyb v programu Funkce jádra Nastavení programu Nastavení údajů o jídelně Správa licence Nastavení systému Správa osob jídelny a uživatelů Nastavení záloh a aktualizací Připojení na HelpDesk Základní servisní funkce Zálohování dat Zálohování v Cloudu Záloha pro přenos Okno Nová záloha Okno Správa záloh Test konzistence Aktualizace programu Uzávěrky Denní uzávěrka Měsíční uzávěrka Roční uzávěrka Modul Sklad Úvod do modulu Sklad Založení nového skladu Založení nové skladové karty Příjem zboží Výdej zboží Individuální pohyby Oprava příjemky Oprava výdejky (vratka) Denní uzávěrka Uzavření výdejky Uzavření příjemky Práce s expirací Minimální stav skladových karet Vazba mezi příjmovými a výdejovými pohyby Typ výdeje skladu... ii

5 Jídelna 2014 Uživatelská dokumentace Typy jednotek Přepočty mezi jednotkami Okno přehled existujících skladů Okno skladu Okno přehled skladových karet Okno skladové karty Okno stav skladu Okno tisku inventury Okno nastavení tisku skladových karet Okno přepočet mezi jednotkami Okno přehled pohybů skladové karty Okno seznam individuálních pohybů Okno správa podvýdejek Okno podvýdejky Okno přehled příjemek Okno přehled výdejek Okno přehled skupiny příjmových pohybů (Příjemka, Individuální příjmové pohyby) Okno přehled souvisejících výdejových pohybů Okno přehled skupiny výdejových pohybů (Výdejka, Individuální výdejové pohyby) Okno přehled souvisejících příjmových pohybů Okno adresář firem Okno firmy Okno kontaktní osoby Modul Strávník Úvod do modulu Strávník Vysvětlení pojmů DPH a koeficient DPH Založení skupiny strávníků Definice tříd Definice doplňkových služeb Založení strávníka Filtrování strávníků Hromadná editace stravovacích dnů Stržení platby/zálohy strávníkům formou inkasního příkazu Vyrovnání přeplatků/nedoplatků Zadání počátečních stavů kont pro strávníky Roční uzávěrka strávníků Výpočet konečné ceny objednávky jídla strávníka Okno správy skupin strávníků Okno skupiny strávníků Okno správy tříd Okno správy doplňkových služeb Okno evidence strávníků Okno strávníka Záložka základních údajů Záložka šablony Záložka detailu Záložka doplňkových služeb Okno historie plateb Okno záloha - vstup hodnoty Okno editace stravovacích dnů Vyplňování tabulek šablon a objednávek Okno editace šablon Okno dlužníků Okno pokrytí plateb Modul Pokladna... iii

6 Jídelna 2014 Uživatelská dokumentace 5.1. Nastavení pokladny (počáteční stavy) Vystavení dokladu Výběr subjektu na účetní doklad Tisky Okno pokladna Okno pokladního dokladu Akce přidání stravy na účetní doklad Modul Fakturace Nastavení Vystavení faktury Tisky Přehled přijatých faktur Přehled vydaných faktur Okno faktury přijaté Okno faktury vydané Podpora pro ISDOC Import dokladu ISDOC Podporované typy a verze dokladu ISDOC Průběh importu dokladu ISDOC Programové kontroly při importu dokladu ISDOC Import nové příjemky z dokladu ISDOC Kódy EAN a dodavatelů na skladové kartě Postup při dohledávaní skladové karty pro řádek dokladu ISDOC Import nové přijaté faktury z dokladu ISDOC Import nového výdajového pokladního dokladu z dokladu ISDOC Export dokladu ISDOC Export vydané faktury do dokladu ISDOC Export příjmového pokladního dokladu do dokladu ISDOC Export přijaté faktury do dokladu ISDOC Dialogové okno pro import/export dokladu ISDOC Modul Homebanking Nastavení Import výpisu Generování příkazu ze strávníků Generování příkazu z faktur Tisky Importované výpisy Přehled importovaných výpisů Obsah importovaného výpisu Generované příkazy Obsah generovaného příkazu Okno nastavení Homebankingu typu ABO Okno nastavení homebankingu typu Komerční banky Okno vytvoření inkasního příkazu HB Modul Česká spořitelna Nastavení Test souboru Zpracování NIPů Tisk Tisk průvodky k souboru Tisk NIP (průvodka, přehled, obsah) Okno generovaných disket Okno obsah souboru Okno přehledu NIP Okno obsahu NIP Okno nastavení České spořitelny Modul Česká pošta Vysvětlení pojmů iv

7 Jídelna 2014 Uživatelská dokumentace Nastavení Import souboru realizovaných poštovních poukázek od České pošty Generování skupiny složenek ze strávníků Tisky Realizované převody od České pošty Průvodky k elektronickému souboru pro Českou poštu Tisk do předtištěného archu složenek Okno realizované převody od České pošty Okno realizovaný převod od České pošty Okno skupiny složenek Export elektronického souboru pro Českou poštu Tisk složenek do předtištěného archu Okno skupina složenek Okno nastavení České pošty Záložka Složenky A Záložka Složenky B Záložka Tisk Okno vytvoření skupiny složenek Modul Lístky Úvod Suroviny a recepty Okno zařazení receptů Okno receptu Okno surovin Organizace pokrmů Nastavení časů, druhů a chodů jídel Okno nastavení časů, druhů a chodů jídel Okno času jídla Okno druhu jídla Jídelníčky Okno přehledu jídelních lístků Okno možností tisku jídelního lístku Okno detailu jídelního lístku Okno cen druhu jídla Normování lístků Okno výběru druhů pro normování Okno úpravy porcí pro normování Látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost Modul SpoKoš Úvod Spotřební normy Tabulky spotřebního koše Nastavení spotřebního koše Okno výběru kategorie spotřebního koše Okno zadání spotřebního koše Výpočet Spotřebního koše Modul Automatizovaný jídelní systém Úvod Přehled funkcí AJS Nastavení AJS Používání online komunikace s terminály Láf Export do terminálů Import z terminálů Export pro výdej a objednávky Import z výdeje a objednávek Okno vydaných porcí dle druhu Okno přehledu nevydaných porcí Okno přehledu strávníků bez objednané stravy... v

8 Jídelna 2014 Uživatelská dokumentace Okno skladu IDM Vracení žolíků Vymazání evidence Okno přehledu nevrácených žolíků Okno exportu pro terminály Okno importu z terminálů Okno Přidat IDM... Modul Docházka Úvod Vysvětlení pojmů Založení zámku Založení role docházky Založení časové zóny Založení osoby docházky Nastavení povolení průchodu Nastavení nadřazených povolení Synchronizace zámků Export do zámků Import ze zámků Okno seznam zámků Okno seznam svátků Okno editace zámku Okno seznam časových zón Okno editace časové zóny Panel editace úvazku Okno seznam rolí docházky Okno editace role docházky Okno seznam osob docházky Okno editace osoby docházky Okno seznam průchodů Okno editace průchodu Okno synchronizace zámků Okno lidé v budově Okno povolení průchod Okno nadřazená povolení Okno nastavení docházky Tisk docházky Okno editace času synchronizace Okno adresář osob Okno editace osoby... Modul Internet Úvod Přístupové údaje strávníků Nastavení Internetu Přehled souborů s objednávkami z WEBu Objednávky z importu... Aplikace Výdej Úvod Hlavní okno Výdeje Nastavení Výdeje... Aplikace Objednávky Úvod Hlavní okno Objednávek Nastavení Objednávek... Modul hardware Úvod Terminál Okno editace terminálu... vi

9 Jídelna 2014 Uživatelská dokumentace Vyhledávání terminálů Okno nahrát programu Okno editace zvuků Okno Seznam terminálů Limity hardwaru Modul Bakaláři Typické použití modulu Bakaláři Import evidence osob z programu Bakaláři Import celkové evidence osob Ruční kontrola rozdílů v evidenci osob Automatická kontrola rozdílů v evidenci osob Export docházky do modulu Třídní kniha programu Bakaláři Určování nároku na dotaci režií podle absence v modulu Třídní kniha Okno import osob z Bakalářů Okno porovnání údajů osoby Okno nastavení (modulu) Bakalářů Nastavení kontroly evidence osob programu Bakaláři Nastavení exportu Docházky do programu Bakaláři Modul Majetek Úvod Vysvětlení pojmů Zakládání evidence majetku Vyřazování z evidence Hromadné operace Správa odpisů majetku Okno seznamu skupin karet majetku Okno skupiny karet majetku Okno karty majetku Okno kopírování karty majetku Okno hromadných operací Okno seznamu karet odpisů Okno odpisové karty Okno odpisu a zhodnocení Okno správců Okno místností Okno středisek Okno seznamu karet majetku... A. Slovníček pojmů a zkratek... B. Licenční poznámky a použité knihovny... Rejstřík... vii

10 Seznam obrázků 1.1. Okno Nová databáze Okno Vytvoření dat Hlavní okno aplikace Tabulka záznamů (příklad z modulu Sklad) Panel akcí (příklad z modulu Pokladna) Panel filtrace Kontextové menu (příklad z modulu Strávník) Okno tisku (příklad z modulu Lístky) Doplňovací textové políčko Okno s neošetřenou výjimkou Okno Odesílání chybové zprávy Okno Editace uživatelských informací Okno Správa licence Okno nastavení systému Okno Osoby jídelny Okno editace osoby Okno Editace nastavení zálohování a automatických aktualizací Okno Nová záloha Okno Správa záloh Okno testu konzistence Okno detailu nekonzistence Okno Měsíční uzávěrka Okno přehled existujících skladů Okno skladu Okno přehled skladových karet Okno skladové karty Okno stav skladu Okno tisku inventury Okno nastavení tisku skladových karet Okno přepočet mezi jednotkami Okno přehled pohybů skladové karty Okno seznam individuálních pohybů Okno správa podvýdejek Okno podvýdejky Okno přehled příjemek Okno přehled výdejek Okno přehled skupiny příjmových pohybů Okno přehled souvisejících výdejových pohybů Okno přehled skupiny výdejových pohybů Okno přehled souvisejících příjmových pohybů Okno adresář firem Okno firmy Okno kontaktní osoby Okno správy skupin strávníků Okno skupiny strávníků Okno správy tříd Okno správy doplňkových služeb Okno evidence strávníků Panel akcí okna strávníka Záložka základních údajů okna strávníka Záložka šablony okna strávníka Záložka detailu okna strávníka Záložka doplňkových služeb okna strávníka Okno historie plateb strávníka Okno záloha - vstup hodnoty... viii

11 Jídelna 2014 Uživatelská dokumentace Okno editace stravovacích dnů Okno editace šablon Okno dlužníků Okno pokrytí plateb Okno pokladna Okno pokladního dokladu Panel akcí pro výdajový pokladní doklad Přehled přijatých faktur Přehled vydaných faktur Faktura přijatá Faktura vydaná Tlačítka na import a export dokladu ISDOC na Panelu akcí Dialogové okno pro import/export dokladu ISDOC Přehled importovaných výpisů Obsah importovaného výpisu Generované příkazy Obsah generovaného příkazu Okno nastavení homebankingu typu ABO Okno nastavení homebankingu Komerční banky Okno vytvorení inkasního příkazu HB Okno generovaných disket Okno obsah diskety Okno přehledu NIP Okno obsahu NIP Okno nastavení České spořitelny Okno Přehled realizovaných převodů od České pošty Obsah realizovaného převodu od České pošty Obsah okna skupiny složenek Okno skupina složenek Okno nastavení České pošty - záložka Složenky A Okno nastavení České pošty - záložka Složenky B Okno nastavení České pošty - záložka Tisk Okno vytvoření skupiny složenek Okno zařazení receptů Okno receptu Okno surovin Okno nastavení časů, druhů a chodů jídel Okno času jídla Okno druhu jídla Okno přehledu jídelních lístků Okno tisku jídelních lístků Okno detailu jídelního lístku Okno cen druhu jídla Okno výběru druhů pro normování Okno úpravy porcí pro normování Okno výběru kategorie spotřebního koše Okno zadání spotřebního koše Okno Nastavení AJS Okno vydané porce podle druhu Okno Přehled nevydaných porcí Okno Přehled strávníků bez objednané stravy Okno Sklad IDM Okno Přehled nevrácených žolíků Okno Export pro terminály Okno Import z terminálů Okno Přidat IDM Okno editace zámku Okno seznam časových zón ix

12 Jídelna 2014 Uživatelská dokumentace Okno editace časové zóny Panel editace úvazku Okno seznam osob docházky Okno editace osoby docházky Okno seznam průchodů Okno editace průchodu Okno synchronizace zámků Okno lidé v budově Okno povolení průchodu Okno nadřazená povolení Okno editace času synchronizace Okno adresář osob Okno editace osoby Okno Nastavení Internetu Přehled souborů s objednávkami z WEBu Objednávky z importu Hlavní okno výdeje Globální nastavení Nastavení základních zvuků Hlavní okno Objednávek Okno Nastavení objednávek Okno editace terminálu Okno vyhledávání terminálů Okno nahrát program Okno editace zvuků Okno Seznam terminálů Import osob z Bakalářů Okno porovnání údajů osoby Okno nastavení (modulu) Bakalářů Okno seznamu skupin karet majetku Okno skupiny karet majetku - údaje Okno skupiny karet majetku - karty Okno karty majetku Okno kopírování karty majetku Okno hromadných operací Okno odpisové karty Okno odpisu a zhodnocení Okno správců Okno místností Okno středisek Okno seznamu karet majetku... x

13 Seznam tabulek 1.1. Tabulka modulů Standardní klávesové zkratky Tabulka spotřebních norem Tabulka koeficientů časů jídel Limity hardware xi

14 Kapitola 1. Začínáme Tato kapitola obsahuje základní informace o aplikaci Jídelna 2014 a její instalaci. Dále je zde uvedeno, jak je členěna tato dokumentace a jak v ní rychle nalézt hledanou informaci. Konec kapitoly je pak věnován hlavnímu oknu aplikace, společným ovládacím prvkům a společným klávesovým zkratkám, jejichž znalost umožňuje výrazně zrychlit práci s programem K čemu slouží aplikace Jídelna 2014 Dostává se vám do rukou aplikace Jídelna Jádro aplikace bylo vyvinuto firmou Barda SW, HW s.r.o. ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze v letech Od té doby firma Barda SW, HW s.r.o. aplikaci nadále rozvíjí a vylepšuje. Aplikace umožňuje elektronickou evidenci všech běžných agend souvisejících s provozem školní jídelny či jiného zařízení hromadného stravování: evidenci strávníků a skladových zásob, vedení pokladny, tvorbu jídelních lístků, automatické normování, výpočet spotřebního koše, komunikaci s bankami a další. Aplikace byla navržena na základě letitých zkušeností z provozu tak, aby elektronické zpracování co nejvíce navazovalo na zpracování v papírové podobě a tím pádem její užívání bylo pro pracovníky jídelny co nejjednodušší. Jídelna 2014 navazuje na program Jídelna 6. Při návrhu Jídelny 2014 byl brán velký zřetel na to, aby přechod z Jídelny 6 byl pro uživatele co nejsnažší, byla zachována terminologie a označení oken, i velká většina klávesových zkratek a další atributy. Zároveň ale jsou uživateli nabídnuty nové, rychlejší a efektivnější cesty jak agendu stravovacího zařízení spravovat. Data z programu Jídelna 6 lze do aplikace Jídelna 2014 přímo naimportovat a provoz stravovacího zařízení tak může při přechodu na novou verzi programu pokračovat naprosto plynule Členění této dokumentace Dokumentace je členěna do kapitol podle modulů aplikace Jídelna. Zvlášní roli má kapitola 2 Funkce jádra, ve které najdete informace o funkcích, které nejsou součástí žádného modulu zejména o funkcích servisních. Každá kapitola začíná krátkým souhrnem informací v ní obsažených. Následují návody pro konkrétní operace, které nastávají při běžném chodu jídelny. Závěrečná část každé kapitoly je věnována popisu jednotlivých oken, která jsou v programu použita Moduly programu Program je tvořen čtrnácti moduly. Následuje stručný popis jejich funkcí: Název modulu Číslo Stručný popis Sklad 1 Evidence skladových příjemek a výdejek Pokladna 2 Evidence stavu pokladny správa pokladních dokladů Strávník 3 Evidence strávníků (matrika), jejich objednávek, plateb a v případě modulu AJS i jejich odběr stravy Hromadné stravování 4 Umožňuje v rámci modulu Strávník evidovat i hromadné strávníky (strávník s více porcemi)- např. firmy 12 zásob, a

15 Začínáme Název modulu Číslo Stručný popis Spotřební koš 5 Umožňuje výpočet spotřebního koše dle vyhlášky 107/2005 Sb. Lístky a normování 6 Správa a tisk jídelních lístků, správa receptur, provázání lístků s recepturami a normování množství potřebných surovin 7 Elektronická komunikace se sběrným účtem České spořitelny 8 Komunikace s internetovým bankovnictvím různých bank pomocí formátů ABO a KB Automatizovaný jídelní systém 9 (AJS) Propojení aplikace s výdejními a objednávkovými terminály SMS nástavba 11 Rozšíření modulu Internet o zpracování SMS objednávek přes bránu firmy Barda SW, HW s.r.o. DPH 13 Podpora DPH v rámci všech modulů pracujících s financemi Fakturace 14 Vystavování a příjmání faktur Internet 15 Komunikace se systémem internetového objednávání jídla přes stránky [http://www.jidelna.cz] Výdej 16 Samostatná aplikace k řízení výdejů stravy na výdejním místě Objednávky 17 Samostatná aplikace pro objednávání stravy strávníky Česká spořitelna HomeBanking a a a Moduly Česká spořitelna a HomeBanking jsou někdy společně označovány jako Banka. Tabulka 1.1. Tabulka modulů Pro cenovou nabídku jednotlivých modulů či pokud zvažujete, které moduly ve svém provozu potřebujete, kontaktujte firmu Barda SW, HW s.r.o Instalace programu Výstraha Zavedení softwarového zpracování namísto papírové evidence či přechod z jiné aplikace na aplikaci Jídelna 2014 je operace vyžadující velkou pozornost a přináší mnohá úskalí zejména technického, ale i účetního rázu. Instalaci systému pro ostrý provoz, import dat a související nastavení pro první použití proto doporučujeme svěřit pracovníkům naší firmy. Z instalačního CD nebo jiného média, na kterém jste program obdrželi, spusťe instalátor SetupJidelna SNAPSHOT. Dle pokynů na obrazovce vyberte instalační adresář a adresář pro ukládání dat. Adresář pro ukládání dat se nemůže nacházet na síťovém disku. Pokud chcete využívat aplikaci z více počítačů nad jedněmi daty, kontaktujte servis firmy Barda SW, HW s.r.o. a žádejte instalaci serverové varianty. V rámci instalace také proběhne instalace knihovny Microsoft Visual FoxPro ODBC Driver, která je nutná pro provedení importu dat z Jídelny 6. 13

16 Začínáme Po skončení instalace vám instalátor nabídne spuštění aplikace První spuštění Při prvním spuštění se zobrazí dialog "Nová databáze". Pokud jste program zakoupili, začněte načtením licenčního souboru, který jste obdrželi spolu s aplikací. Můžete též obnovit zálohu dat z jiné instalace aplikace. Pokud aplikaci Jídelna 2014 hodláte pouze vyzkoušet v DEMO režimu, nebo jste licenční soubor již načetli, pokračujte tvorbou nových dat nebo importem dat z Jídelny 6. Poznámka V současné verzi programu není DEMO režim plně podporován a funkcionalita v DEMO režimu je velmi omezená. Obrázek 1.1. Okno Nová databáze Import dat z Jídelny 6 volte, pokud jste uživatelem programu Jídelna 6 a hodláte navázat na data uložená v tomto programu. Pokud nejste uživatelem programu Jídelna 6 nebo pokud chcete začít vést evidenci bez návaznosti na uložená data, zvolte Vytvořit nová data. Pro bližší informace o obou možnostech viz části 1.6 Vytvoření nových dat a 1.7 Import dat z Jídelny Vytvoření nových dat Pokud v dialogu Okno nové databáze vyberete možnost Vytvořit nová data, objeví se vám dialog vytvoření dat. V tomto dialogu nastavte základní údaje, které jsou potřeba pro vytvoření základních struktur v datech a vyberte OK. 14

17 Začínáme Obrázek 1.2. Okno Vytvoření dat V závislosti na používaných modulech poté pokračujte: Doplněním nastavení uživatelských informací - viz Nastavení údajů o jídelně. Založením skladů a skladových karet - viz 3.2 Založení nového skladu a 3.3 Založení nové skladové karty Založením skupin strávníků a jednotlivých strávníků - viz 4.2 Založení skupiny strávníků a 4.5 Založení strávníka Nastavením DPH a počátečních stavů pokladny a hospodaření - viz Nastavení systému Nastavením HomeBankingu - viz 8.1 Nastavení Nastavením komunikace s Českou spořitelnou - viz 9.1 Nastavení Nastavením AJS - viz 13.3 Nastavení AJS 1.7. Import dat z Jídelny 6 Pro umožnění plynulého přechodu z předchozí verze programu Jídelna existuje možnost naimportovat data z původní databáze do programu Jídelna Okno pro provedení importu je v menu Systém Servis Import dat z Jídelny 6.39x. Lze importovat data pouze z Jídelny verze 6.39x, používáte-li starší verzi Jídelny, je potřeba před importem dat verzi upgradovat. Pro zahájení importu stačí nastavit cestu k databázi z předchozí verze programu a stisknout tlačítko Vybrat. Během importu program vypisuje informace o průběhu a případně se uživatele dotazuje na upřesňující informace. Počet a obsah těchto dotazů závisí na původních datech. Probíhající import lze zastavit stisknutím tlačítka Zrušit. Po skončení operace (úspěšném i neúspěšném) se detailní informace o importu uloží do souboru a program bude informovat o umístění tohoto souboru. Soubor si pečlivě prostudujte, obsahuje důležité informace o zjištěných problémech v importovaných datech. Po neúspěšném importu či při přerušení importu uživatelem program nabídne obnovu databáze ze zálohy, která se automaticky provádí při zahájení importu. Varování Import dat je technicky náročná operace, při které může dojít k neočekávaným problémům způsobeným například nesprávností dat ve staré databázi. Doporučujeme vždy provádět import s naším servisním technikem Hlavní okno Hlavní okno aplikace je vstupní branou ke všem funkcím, které aplikace poskytuje. 15

18 Začínáme Hlavní menu Nastavení data zpracování Aktuální měsíc Průběh operací v pozadí Verze programu Obrázek 1.3. Hlavní okno aplikace Hlavní menu Základním prvkem hlavního okna je hlavní menu. Z tohoto menu přistupujete ke všem modulům. Moduly Sklad, Strávník a Lístky a normování mají přímo svá vlastní menu. Pod menu Finanční operace jsou odkazy do modulů Pokladna, Fakturace, Česká spořitelna a HomeBanking V menu Přehledy najdete adresář, agendu příjemek a výdejek, které patří k modulu Sklad, dále je z něj možné provést měsíční a roční uzávěrku a přistupuje se z něj do modulu Spotřební koš. Z menu Systém je přístup k nastavení aplikace a k nastavení jednotlivých modulů. Dále je zde přístup do modulu AJS a k základním servisním funkcím. Menu Nápověda umožňuje přístup k této dokumentaci a k informacím o aplikaci. Dále umožňuje využít externí aplikaci pro připojení k HelpDesku Stavová lišta Stavová lišta v dolní části hlavního okna zobrazuje důležité informace, které se týkají programu jako celku. Je zde zobrazeno datum zpracování ( ), které lze rovnou měnit. Více o datu zpracování viz Datum zpracování. Dále je zde zobrazen aktuální měsíc (, více viz Aktuální, budoucí a minulý měsíc ) a průběh operací běžících v pozadí ( ). Posledním důležitým údajem na hlavní liště je verze programu, kterou máte nainstalovanou. Při telefonické či ové konzultaci s pracovníky firmy Barda SW, HW s.r.o. vždy tuto verzi uveďte. 16

19 Začínáme 1.9. Základní myšlenky zpracování dat V této části jsou zmíněny některé základní myšlenky, na kterých je zpracování dat v Jídelně 2014 založeno napříč moduly Datum zpracování Datum zpracování ovlivňuje chování velké části programu. Jelikož není vždy možné či praktické zadávat do systému operace (pohyby v pokladně či ve skladu apod.) v den, kdy byly fyzicky provedeny, nepoužívá se k dataci těchto operací systémové datum, ale právě datum zpracování. Pokud je tedy potřeba zadat nějaké údaje zpětně, stačí změnit datum zpracování. Při startu programu je datum zpracování vždy nastaveno na aktuální datum, takže při běžné práci se o něj nemusíte starat. Datum zpracování je zobrazeno na stavové liště aplikace (v dolní části hlavního okna - viz 1.8 Hlavní okno ), kde ho lze též rovnou měnit Aktuální, budoucí a minulý měsíc Jídelna 2014 považuje za základní účetní období měsíc. Týká se to zejména modulu Strávník, kde se předpokládá, že většina strávníků platí stravu právě po měsících. Proto je v Jídelně 2014 zaveden pojem aktuální měsíc. Aktuální měsíc je vždy první (nejstarší) měsíc, který ještě nebyl uzavřen. (o uzavírání měsíců více viz Měsíční uzávěrka ). Měsíc následující po aktuálním se označuje budoucí měsíc a obdobně se měsíc před aktuálním označuje jako minulý měsíc. Pod pojmem Ovládání aplikace Naprostá většina ovládacích prvků aplikace Jídelna 2014 se dá snadno používat intuitivně, bez čtení návodů. Tato část je proto zaměřena zejména na postupy, jak práci s aplikací co nejvíce urychlit a jak využívat běžné ovládací prvky co nejefektivněji. Hlavní důraz je kladen na ovládní klávesnicí, které je vždy rychlejší než práce myší Pohyb uvnitř okna Aby nebylo nutné zdlouhově vybírat myší každé pole, které chcete vyplnit, je možné k pohybu po okně využít klávesnice. Klávesa Tab přesune uživatelský vstup na další pole v pořadí, kombinace Shift+Tab přesune uživatelský vstup na pole předchozí. Pokud se vstup přesune do tabulky záznamů nebo jiného komplexního ovládacího prvku, přesouvá se vstup pouze mezi buňkami tabulky. Pro přesun vstupu za tabulku slouží kombinace Ctrl+Tab, pro přesun před tabulku pak Ctrl+Shift+Tab. Pro zmáčknutí aktivního tlačítka či změnu zaškrtnutí vybraného pole slouží klávesa Mezerník. Pro pohyb v kontextovém menu lze použít šipky, šipka doprava rozbalí vybrané podmenu, šipka doleva ho opět sbalí. V menu lze též pro výběr funkce použít tzv. akcelerátor, tedy stisk tlačítka dle podtrženého písmene položky, kterou chcete aktivovat Klávesové zkratky standardních akcí Pro běžné operace jsou v celém programu používány stejné zkratky. Zvládnutí těchto zkratek umožňuje výrazně zrychlit práci s programem. Pokud jste zvyklí na klávesové zkratky z programu Jídelna 6, zkratky v Jídelně 2014 jsou téměř totožné. Pochopitelně všechny tyto operace nejsou dostupné ve všech oknech. Zkratky jsou shrnuty v následující tabulce. 17

20 Začínáme Klávesová zkratka Ikona Operace Ctrl+N Nový záznam Ctrl+O Oprava záznamu (např. úprava vlastností skladu) Enter Otevři detail (např. otevření výpisu skladových karet daného skladu) F2 Ulož F4 Tisk - zobrazí náhled tisku, případně seznam dostupných tisků F5 Vyber - zobrazí výběr z variant pro aktivní pole / aktivní okno (např. výběr jídla do jídelního lístku z databáze receptů) Ctrl+A Označ vše Ctrl+Q - Zruš označení Ctrl+Enter Vyber - potvrzení vybrané položky při výběru z variant Esc Zavři okno F11 Obnov zobrazená data aktualizuje zobrazený seznam novým načtením z databáze Ctrl+D Smaž F1 Nápověda F6 Řaď - seřadí tabulku dle prvního sloupce, nebo přepne řazení, jeli tabulka už seřazena F10 - Kontextové menu Kontextové menu - viz Tabulka 1.2. Standardní klávesové zkratky Společné ovládací prvky Aby bylo používání aplikace Jídelna 2014 co nejjednodušší, provádí se stejné věci v různých oknech aplikace stejným způsobem. Proto jsou pro ty nejběžnější činnosti zavedeny ovládací prvky, jež jsou společné celé aplikaci. Jsou to: Tabulka záznamů Panel akcí 18

Jídelna 2012 - Uživatelská dokumentace pro verzi 13.2.3

Jídelna 2012 - Uživatelská dokumentace pro verzi 13.2.3 Jídelna 2012 - Uživatelská dokumentace pro verzi 13.2.3 Jídelna 2012 - Uživatelská dokumentace pro verzi 13.2.3 Bc. Tomáš Benhák Bc. Martin Berger Bc. Martin Černý Bc. Jan Dolejš Bc. Ondřej Šindelář Bc.

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.7.245 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 28.12.2011 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Postup nastavení programu ADS od verze 3.96.5.1128

Postup nastavení programu ADS od verze 3.96.5.1128 Postup nastavení programu ADS od verze 3.96.5.1128 Jedná se o stručného průvodce nastavení programu ADS. Uvedené informace se týkají především nastavení programu pro spolupráci se systémy UNIgate, A-PRO,

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Postup práce v KDS 1

Postup práce v KDS 1 Postup práce v KDS 1 PDU příjem a správa SIP balíčků... 3 1. Karanténa... 3 2. Zpracované... 4 3. Odmítnuté... 5 4. Import spisového plánu... 5 GDU Garantované digitální úložiště... 6 1. Zobrazení uložených

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů pomocí programu PostSignum Tool Plus verze 2.0.1 Uživatelská dokumentace Červenec 2011 Strana 1 (celkem 21) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 2.1 Informace

Více

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky Představení programu pro tvorbu zakázek,kalkulací,

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. INSTALACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Nastavení práv 3) První spuštění 4) Doporučení 5) Co Vás při instalaci mohlo potkat 6) Archivace

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Stručná příručka pro orientaci v LMS Moodle Realizováno v rámci OP VK: rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia,

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Návod na provedení upgrade IS Harmonik

Návod na provedení upgrade IS Harmonik Návod na provedení upgrade IS Harmonik Ing. Martin Klinger 4.6.2015 Co je to upgrade IS Harmonik? Upgrade systému představuje soubor technických nebo legislativních změn v ekonomickém softwaru Harmonik,

Více