MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ"

Transkript

1 MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1

2 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů 3.2 Přidat nový subjekt k monitorování 3.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru 4. Nalezené insolvence Část monitoring nespolehlivých plátců 5. Hlavní okno 6. Monitorované subjekty 6.1 Skupiny monitorovaných subjektů 6.2 Přidat nový subjekt k monitorování 6.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru 7. Nalezené výsledky Společná část 8. Nastavení 9. Moduly (pro automatický import a export dat) 10. Kontakt 2

3 1. Prvotní spuštění aplikace Po prvotním spuštění aplikace po vás bude vyžadováno nastavení připojení k síti internet (pro vyzkoušení slouží tlačítko Otestovat připojení). V případě, že připojení není funkční, vyzkoušejte jednotlivé volby, případně požádejte správce sítě o údaje k proxy serveru. Dále je vyžadována registrace nového uživatele, pokud již nebyla dříve provedena. K tomu je třeba zadat licenční aktivační klíč v průvodci prvotním nastavením software (viz. Obr. 1). Obr. 1 První strana průvodce prvotním nastavením Pokud uživatel není zatím registrován v našem v systému je nutno provést novou registraci prostřednictvím tabulky, kde je nutno vyplnit kontaktní údaje o firmě a odsouhlasit Licenční podmínky (viz. Obr 2.) Obr. 2 Formulář pro novou registraci uživatele Pokud uživatel je již registrován v našem systému a převedl pouze aplikaci na jiný počítač či z jiného důvodu musel přeinstalovat aplikaci, v nabídce na Obr. 1 do pole aktivačního klíče vloží tzv. RESET klíč, který obdrží na vyžádání od společnosti idomino a.s. 3

4 Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno Zde si přiblížíme hlavní okno části monitoring insolvenčního rejstříku (viz. Obr. 4) a všechny jeho funkce a náležitosti. Obr. 4 Hlavní okno Hned na vrchu hlavního okna se nachází hlavní menu, které obsahuje následující položky: Nalezené výsledky zde se nachází jednotlivé podrobnosti k insolvenčním řízením (viz. kapitola 4). Monitorované subjekty zde se importují IČ sledovaných obchodních partnerů (viz. kapitola 3). Údaje o účtu obsahuje informace o uživateli a licencích. Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH. Zprávy informativní zprávy od firmy idomino a.s. Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH. Nastavení jednotlivá nastavení aplikace (viz. kapitola 5). Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH. O programu informace o programu, kontakty na firmu idomino a.s. a nápověda aplikace. Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH. Moduly nastavení modulů pro automatický import a export dat (subjektů, výsledků). Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH. Pod hlavním menu aplikace se nachází informace o aktualizaci dat v aplikaci. Je zde uvedeno, kdy proběhla poslední aktualizace programu (Poslední aktualizace insolvenčního řízení) a na kdy je naplánována další aktualizace (Zbývající čas do další aktualizace). Je zde samozřejmě i možnost Spustit okamžitou aktualizaci. Barva ikony IR pak sama o sobě indikuje, jestli je aplikace aktuální. Pokud je ikona IR zelená značí to, že je vše v naprostém pořádku a databáze je aktualizovaná. Další položkou v Hlavním okně aplikace je pak 100 nejnovějších pohybů v insolvenčním řízení mých sledovaných subjektů. Zde se zobrazují nejnovější pohyby v insolvenčním řízení vámi zadaných firem. Pod výpisem pohybů se pak nachází tlačítko Zobrazit vše, které otevře okno nalezené události (kapitola 4.), kde jsou zobrazeny veškeré události k vámi zadaným IČům. 4

5 V neposlední řadě se pak v Hlavním okně zobrazuje průběh aktualizace a jednotlivých akcí aplikace. Tyto akce se zobrazují v dolní liště, kdy např. při aktualizaci se v levém rohu zobrazuje název fáze aktualizace (např. Probíhá aktualizace databáze, Probíhá stahování událostí, Aktualizace insolvenčních řízení...) a v pravém rohu průběh této fáze zobrazen v procentech. 3. Monitorované subjekty Zde si ukážeme, jakými způsoby je možno zadat seznam vašich obchodních partnerů do aplikace. Na Obr. 5 je zobrazeno okno Správa identifikátorů, do kterého se dostaneme po kliknutí na Monitorované subjekty v Hlavním okně aplikace (viz. Obr. 4). Zde je pak možno učinit následující úkony: Vybrat skupinu subjektů ze seznamu, která se bude zobrazovat Spravovat skupiny subjektů přes tlačítko Upravit skupiny subjektů. (viz Skupiny monitorovaných subjektů) Přidat nový subjekt k monitorování (viz Přidat nový subjekt k monitorování) Provést hromadný import subjektů ze souboru (viz. 3.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru) Ověřit toto IČ v obchodním rejstříku pokud se zde nachází, automaticky se doplní údaje 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů Obr. 5 Správa identifikátorů V aplikace je možno si vytvořit různé skupiny monitorovaných subjektů (viz. Obr. 6). Standardně jsou předdefinovány dvě skupiny (Dodavatelé, Odběratelé), ale je možno si vytvořit jakýkoliv počet vlastních skupin, aby se vám lépe orientovalo v insolvenčních řízeních. Jak je z obrázku patrno je možno Přidat skupinu a Odebrat skupinu. Provedené změny je pak nutno Uložit. 5

6 Obr. 6 Skupiny monitorovaných subjektů 3.2 Přidat nový subjekt k monitorování Pokud se rozhodnete pro zadávání vašich obchodních partnerů jednotlivě, učiníte tak přes Přidat nový subjekt k monitorování (viz. Obr. 7). Zde je nejprve nutno vybrat skupinu subjektů, do které bude toto IČ patřit. Poté co se zadá IČ, je možno si ulehčit práci s vyplňování Názvu subjektu a Adresou kliknutím na Ověřit toto IČ v obchodním rejstříku (ARES), odkud se tyto údaje natáhnou. Dále už následují pouze uživatelské záznamy (ID systému uživ., Poznámka uživ.), které není nutno vyplňovat. Pokud si přejete uložit pouze toto IČ klikněte na Uložit, pokud si přejete následně zadat další subjekt klikněte na Uložit a zadat nový. Obr. 7 Přidat nový subjekt k monitorování 3.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru Pokud jste se rozhodli pro hromadný import identifikátorů pak pro vás bude Import monitorovaných subjektů ze souboru (viz. Obr. 8) ideální. Import subjektů ze souboru se skládá ze čtyř kroků, které jsou na následujících řádcích podrobněji rozepsány. V prvním kroku (viz. Obr. 8) je nutno zvolit, kde na vašem počítači se nachází soubor *.csv, který obsahuje monitorované subjekty. Cestu k souboru vybereme buď kliknutím na ikonu CSV soubor (*.csv) nebo kliknutím na Zadejte cestu k souboru. Poté je nutno zadat skupinu subjektů, do které budou IČ přidána a je možno přejít na následující krok. 6

7 Obr. 8 Import monitorovaných subjektů ze souboru Krok 1 / 4 V druhém kroku (viz. Obr. 9) importu subjektů ze souboru již máme načtený soubor *.csv. Nyní je nutno zvolit jaký se v tomto souboru nachází oddělovač sloupců (bývá to zpravidla středník). Dále by měl uživatel zvolit jestli První řádek obsahuje názvy sloupců či nikoliv, aby se (ne)zahrnul do importu. V neposlední řadě se pak zadá jestli soubor obsahuje nějaký Textový kvantifikátor. Níže je pak uveden Náhled souboru, který vám přiblíží jaký vliv měly vaše volby na zobrazení souboru. Obr. 9 Import monitorovaných subjektů ze souboru Krok 2 / 4 V třetím kroku (viz. Obr. 10) pak přiřazujeme jednotlivým položkám u identifikátorů jejich odpovídající sloupce v souboru *.csv. Pokud některá položka nemá odpovídající sloupec tak necháme volbu nezadáno a poté později můžeme doplnit ručně ve Správě monitorovaných subjektů (viz. Obr. 5). Opět se zde vyskytuje Náhled import, který vám přiblíží jak budou jednotlivé záznamy přidány. Import subjektů ze souboru dokončíme kliknutím na Dokončit. 7

8 Obr. 10 Import monitorovaných subjektů ze souboru Krok 3 / 4 Po dokončení importu subjektů ze souboru se nám v kroku 4 (viz. Obr. 11) zobrazí průběh provedeného importu. Ve výsledku se nám zobrazí do jaké skupiny a kolik bylo IČ přidáno. 4. Nalezené události Obr. 11 Import monitorovaných subjektů ze souboru Krok 4 / 4 V tabulce Nalezené události (viz. Obr. 12) jsou veškeré události nalezené na vámi zadaná IČ. V Nalezených insolvencích je několik způsobů zobrazení. Základní čtyři položky jsou pak Základní zobrazení (viz. Obr. 12), Filtry (subjekt) (viz. Obr. 13), Filtry (události) (viz. Obr. 14) a Export (viz. Obr. 16). V Základním zobrazení je možno zobrazit Nalezené události v insolvenčním rejstříku, Nalezené subjekty v insolvenčním rejstříku nebo Poslední události nalezených subjektů. Dále je zde možnost skrýt některé události tím, že vyberete další volby. Dvojím kliknutím na řádek události/subjektu zobrazíte detail spisové značky. 8

9 Obr. 12 Nalezené události Základní zobrazení Další položkou je Filtr (subjekt) (viz. Obr. 13), kde je možno filtrovat události na základě Subjektů. Například vyfiltrovat události příslušející Názvu Subjektu, Identifikačnímu číslu (IČ) či Spisové značce. Je také možnost filtrovat události podle Skupin subjektů (počet insolvenčních řízení). Veškeré filtrování je pak možno zrušit přes Zrušit filtry. Obr. 13 Nalezené události Filtry (subjekt) Alternativou či doplněním k filtrování událostí podle Subjektů jsou pak Filtry (události) (viz. Obr. 14). Zde je možnost rozšířit kritéria filtrování událostí o Datum (Filtrovat od, Filtrovat do). Dále je zde možnost vybrat Oddíl a Stav řízení a v neposlední řadě Typy událostí insolvenčního rejstříku. U filtrování přes Typy událostí insolvenčního rejstříku je možno vytvářet nové filtry (viz. Obr. 15) přes tlačítko. Pokud je třeba filtry zrušit opět zde slouží tlačítko Zrušit filtry. 9

10 Obr. 14 Nalezené události Filtry (události) Po kliknutí na tlačítko se otevře okno Správa filtrů typů událostí, kde je možno Přidat filtr, Odebrat filtr. Filtry se pak nastavují tak, že se zadá Název filtru a zvolí se Seznam filtrovaných typů událostí. Při výběru filtrovaných typů událostí pak můžou být nápomocny volby Odebrat všechny typy událostí a Přidat všechny typy událostí. Vybrané nastavení je pak nutno Uložit. Obr. 15 Správa filtrů událostí Poslední možností v Nalezaných insolvencích je pak Export (viz. Obr. 16). Zde je možno zvolit ze dvou typů souborů a to CSV Soubor a XML Soubor. Při exportu se vždy vyexportuje to co se zobrazuje po aplikaci veškerých filtrů. Pokud nebyly žádné filtry nastaveny, vyexportují se veškeré nalezené události. 10

11 Obr. 16 Nalezené události Export 11

12 Část monitoring nespolehlivých plátců 5. Hlavní okno Zde si přiblížíme hlavní okno části monitoring nespolehlivých plátců (viz. Obr. 17) a všechny jeho funkce a náležitosti. Obr. 17 Hlavní okno Hned na vrchu hlavního okna se nachází hlavní menu, které obsahuje následující položky: Nalezené výsledky zde se nachází jednotlivé podrobnosti k nalezeným výsledkům z registru plátců DPH. Monitorované subjekty zde se importují DIČ sledovaných obchodních partnerů. Údaje o účtu obsahuje informace o uživateli a licencích. Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku. Zprávy informativní zprávy od firmy idomino a.s. Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku. Nastavení jednotlivá nastavení aplikace (viz. kapitola 5). Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku. O programu informace o programu, kontakty na firmu idomino a.s. a nápověda aplikace. Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku. Moduly nastavení modulů pro automatický import a export dat (subjektů, výsledků). Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku. Pod hlavním menu aplikace se nachází informace o aktualizaci dat v aplikaci. Je zde uvedeno, kdy proběhla poslední aktualizace programu (Poslední aktualizace informací o nespolehlivých plátcích DPH) a na kdy je naplánována další aktualizace (Další aktualizace proběhne). Je zde samozřejmě i možnost Spustit okamžitou aktualizaci. Další položkou v Hlavním okně aplikace je pak Nejnovější informace o nespolehlivých plátcích DPH. Zde se zobrazují nejnovější změny v registru DPH vámi zadaných firem. Pod výpisem pohybů se pak nachází tlačítko Zobrazit vše, které otevře okno nalezené události, kde jsou zobrazeny veškeré události k vámi zadaným DIČům. V neposlední řadě se pak v Hlavním okně zobrazuje průběh aktualizace a jednotlivých akcí aplikace. Tyto akce se 12

13 zobrazují v dolní liště, kdy např. při aktualizaci se v levém rohu zobrazuje název fáze aktualizace a v pravém rohu průběh této fáze zobrazen v procentech. 6. Monitorované subjekty Zde si ukážeme, jakými způsoby je možno zadat seznam vašich obchodních partnerů do aplikace. Na Obr. 18 je zobrazeno okno Správa identifikátorů, do kterého se dostaneme po kliknutí na Monitorované subjekty v Hlavním okně aplikace. Zde je pak možno učinit následující úkony: Vybrat skupinu subjektů ze seznamu, která se bude zobrazovat Spravovat skupiny subjektů přes tlačítko Upravit skupiny subjektů. (viz Skupiny monitorovaných subjektů) Přidat nový subjekt k monitorování (viz Přidat nový subjekt k monitorování) Provést hromadný import subjektů ze souboru (viz. 6.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru) Ověřit toto IČ v obchodním rejstříku pokud se zde nachází, automaticky se doplní údaje Obr. 18 Správa identifikátorů 6.2. Skupiny monitorovaných subjektů V aplikace je možno si vytvořit různé skupiny monitorovaných subjektů (viz. Obr. 19). Standardně jsou předdefinovány dvě skupiny (Dodavatelé, Odběratelé), ale je možno si vytvořit jakýkoliv počet vlastních skupin, aby se vám lépe orientovalo. Jak je z obrázku patrno je možno Přidat skupinu a Odebrat skupinu. Provedené změny je pak nutno Uložit. Obr. 19 Skupiny monitorovaných subjektů 13

14 6.3. Přidat nový subjekt k monitorování Pokud se rozhodnete pro zadávání vašich obchodních partnerů jednotlivě, učiníte tak přes Přidat nový subjekt k monitorování (viz. Obr. 20). Zde je nejprve nutno vybrat skupinu subjektů, do které bude toto IČ patřit. Poté co se zadá IČ (není povinné), je možno si ulehčit práci s vyplňování Názvu subjektu a Adresou kliknutím na Ověřit toto IČ v obchodním rejstříku (ARES), odkud se tyto údaje natáhnou. Důležité a povinné je zadat DIČ. Dále už následují pouze uživatelské záznamy (ID systému uživ., Poznámka uživ.), které není nutno vyplňovat. Pokud si přejete uložit pouze tento subjekt, klikněte na Uložit, pokud si přejete následně zadat další subjekt klikněte na Uložit a zadat nový. Obr. 20 Přidat nový subjekt k monitorování 6.4. Import monitorovaných subjektů ze souboru Pokud jste se rozhodli pro hromadný import identifikátorů pak pro vás bude Import monitorovaných subjektů ze souboru (viz. Obr. 21) ideální. Import subjektů ze souboru se skládá je čtyř kroků podobně jako v části monitoring insolvenčního rejstříku. Důležité je zadat DIČ, ostatní pole nejsou povinná. 7. Nalezené události V tabulce Nalezené události (viz. Obr. 21) jsou veškeré události nalezené na vámi zadaná DIČ. V Nalezených výsledcích je několik způsobů zobrazení. Základní čtyři položky jsou pak Základní zobrazení (viz. Obr. 12), Filtry (subjekt) (viz. Obr. 13), Filtry (události) (viz. Obr. 14) a Export (viz. Obr. 16). V Základním zobrazení je možno zobrazit události pro Všechny sledované subjekty, dále události pro Všechny sledované subjekty s podrobnostmi, jen Nespolehlivé plátce nebo jen Neplátce DPH. Neplátci DPH jsou v tomto okně zvýrazněny oranžovou barvou, nespolehliví plátci červenou. Dvojím kliknutím na řádek s údaji subjektu zobrazíte okno s detaily s možností prokliku na server finanční správy. 14

15 Obr. 21 Nalezené události Základní zobrazení Další položkou je Filtry (plátce DPH) (viz. Obr. 21), kde je možno filtrovat události na základě Subjektů. Například vyfitrovat události příslušející Názvu Subjektu nebo DIČ. Je také možnost filtrovat události podle Skupin subjektů. Veškeré filtrování je pak možno zrušit přes Zrušit filtry. Obr. 21 Nalezené události Filtry (plátce DPH) 15

16 Poslední možností v Nalezených událostech je pak Export (viz. Obr. 22). Zde je možno zvolit ze dvou typů souborů a to CSV Soubor a XML Soubor. Při exportu se vždy vyexportuje jen to, co se zobrazuje po aplikaci veškerých filtrů. Pokud nebyly žádné filtry nastaveny, vyexportují se veškeré nalezené události. Obr. 22 Nalezené události Export 16

17 8. Nastavení Položka Nastavení obsahuje některé možnosti nastavení aplikace. První položkou pod menu Nastavení je Nastavení připojení (viz. Obr. 23). Zde je možno nastavit proxy server pokud je ve firmě používán. Při nastavování proxy serveru je nutno nastavit Adresu serveru a Uživatelské jméno a heslo. O nastavení proxy serveru, pokud nevíte příslušné údaje, požádejte vašeho IT technika. Po vyplnění příslušných údajů je možno otestovat dostupnost serveru idomino a.s. přes Otestovat připojení. Po nastavení je nutno provedené změny Uložit. Obr. 23 Nastavení připojení Další položkou v Nastavení je pak Diagnostika potíží. Zde je možno, pokud by nastala nějaká komplikace s aplikací, Spustit diagnostický test, který zkontroluje funkčnost aplikace a případně zobrazí detaily jednotlivých kroků. Poslední položkou jsou pak Servisní funkce, kde je možno Otevřít log software, Otestovat spojení se serverem idomino, Otevřít datovou složku software či Smazat všechny identifikátory a všechny výsledky. Při volbě Smazat všechny identifikátory a všechny výsledky se nabídnou tyto volby: 17

18 9. Moduly Pokud jste si objednali také licenční klíče pro moduly automatického importu nebo exportu, v této části aplikace můžete provést nastavení. Jsou dostupné tyto moduly: pro část monitoring insolvenčního rejstříku - Modul automatického importu identifikátorů ze souboru - Modul automatického importu identifikátorů z databáze - Modul automatického exportu výsledků do u/souboru pro část monitoring nespolehlivých plátců - Modul automatického importu identifikátorů (ze souboru nebo z databáze) - Modul automatického exportu výsledků (do u/souboru) V případě potřeby pomoci s nastavením kontaktujte naši technickou podporu. Modul pro automatický export výsledků do databáze částí monitoring insolvenčních řízení i monitoring nespolehlivých plátců jsou ve vývoji a budou k dispozici v nejbližší době. Pro přesnější údaje o technickém řešení kontaktujte naši technickou podporu. 10. Kontakt Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně aplikace, neváhejte kontaktovat naší technickou podporu na níže uvedené kontakty. Technická podpora: Ondřej Šírek tel. : mail : 18

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Využití systému v Money Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který eviduje všechny subjekty registrované v České republice,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Manuál pro NetDOGs práce s administrací

Manuál pro NetDOGs práce s administrací Manuál pro NetDOGs práce s administrací Po přihlášení se nacházíme v administraci V horní části jsou hlavní ikony značící moduly prezentace - REDAKCE - NOVINKY - OSTATNÍ - ADMINISTRACE (a možná i další

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů:

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů: RSS NÁVOD K POUŽITÍ Technologie RSS umožňuje uživatelům internetu přihlásit se k odběru novinek z webové stránky, která nabízí RSS zdroj (RSS kanál, RSS feed). Z jednoho místa pak lze přehledně sledovat

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Návod na používání systému pro monitoring FVE

Návod na používání systému pro monitoring FVE Návod na používání systému pro monitoring FVE 0 Obsah: 1. představení monitoringu FVE... strana 2 2. prohlížení dat získaných z měniče... strana 5 3. přihlášení do systému... strana 13 4. nastavení systému...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Datum: 13. 09. 2010 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Stažení a rozbalení off-line formuláře... 1 2 Popis prostředí klienta offline formuláře... 2 2.1 Nástrojová lišta offline

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Czech POINT - Seznam Kvalifikovaných dodavatelů (egon)

Czech POINT - Seznam Kvalifikovaných dodavatelů (egon) Czech POINT - Seznam Kvalifikovaných dodavatelů (egon) 1 Rozsah: 1 hodina Anotace: elearningový kurz seznamuje postup práce s formulářem Kvalifikovaných dodavatelů. Průvodce kurzem: V kurzu se studující

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Postup práce v KDS 1

Postup práce v KDS 1 Postup práce v KDS 1 PDU příjem a správa SIP balíčků... 3 1. Karanténa... 3 2. Zpracované... 4 3. Odmítnuté... 5 4. Import spisového plánu... 5 GDU Garantované digitální úložiště... 6 1. Zobrazení uložených

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

Návod k obsluze systému fakturace.no

Návod k obsluze systému fakturace.no Tým fakturace.no představuje: Návod k obsluze systému fakturace.no Vydáno: 25.06.2014 Registrace do systému Za účelem registrace do systému vyberte po vstupu na hlavní stranu zaregistrujte se. Zobrazí

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Monitoring rejstříku - uživatelská příručka. Manuál k užívání aplikace Monitoring rejstříku

Monitoring rejstříku - uživatelská příručka. Manuál k užívání aplikace Monitoring rejstříku Monitoring rejstříku - uživatelská příručka Manuál k užívání aplikace Monitoring rejstříku Verze aplikace 1.3, listopad 2013 Copyright 3, Insolvence 201 2008, a.s. Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí

Více

Manuál k užívání aplikace Monitoring rejstříku

Manuál k užívání aplikace Monitoring rejstříku Monitoring rejstříku - uživatelská příručka Manuál k užívání aplikace Monitoring rejstříku Verze aplikace 1.2, leden 2013 Copyright 2013, Insolvence 2008, a.s. Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop.

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop. Modul E-SHOP Jedním z doplňků ke skladům v programu DUEL je modul E-SHOPY, který umožňuje synchronizaci mezi databází programu DUEL a fyzickým e-shopem. Synchronizace dat je optimalizována pro použití

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

ESET LICENSE ADMINISTRATOR

ESET LICENSE ADMINISTRATOR ESET LICENSE ADMINISTRATOR Uživatelská příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze manuálu ESET LICENSE ADMINISTRATOR Copyright 2015 ESET, spol. s r.o. ESET License Administrator byl vyvinut společností

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Nastavení prohlížeče Internet explorer

Nastavení prohlížeče Internet explorer WEBOVÁ APLIKACE PPL Nastavení prohlížeče Internet explorer Otevřete si Internet Explorer a zadejte adresu aplikace http://klient.ppl.cz Zvolte menu "Nástroje" a pak "Možnosti internetu". Následně vyberte

Více

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot.

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot. Obsah...1 maximálních úhrad VZP...2 MF a KLK...2 Popis číselníků...2 Aktualizace číselníku MF...2 Aktualizace číselníku KLK...2 Číselník taxy laborum...3 Číselník diagnóz...3 Číselník odborností...3 Číselník

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více