MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ"

Transkript

1 MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1

2 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů 3.2 Přidat nový subjekt k monitorování 3.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru 4. Nalezené insolvence Část monitoring nespolehlivých plátců 5. Hlavní okno 6. Monitorované subjekty 6.1 Skupiny monitorovaných subjektů 6.2 Přidat nový subjekt k monitorování 6.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru 7. Nalezené výsledky Společná část 8. Nastavení 9. Moduly (pro automatický import a export dat) 10. Kontakt 2

3 1. Prvotní spuštění aplikace Po prvotním spuštění aplikace po vás bude vyžadováno nastavení připojení k síti internet (pro vyzkoušení slouží tlačítko Otestovat připojení). V případě, že připojení není funkční, vyzkoušejte jednotlivé volby, případně požádejte správce sítě o údaje k proxy serveru. Dále je vyžadována registrace nového uživatele, pokud již nebyla dříve provedena. K tomu je třeba zadat licenční aktivační klíč v průvodci prvotním nastavením software (viz. Obr. 1). Obr. 1 První strana průvodce prvotním nastavením Pokud uživatel není zatím registrován v našem v systému je nutno provést novou registraci prostřednictvím tabulky, kde je nutno vyplnit kontaktní údaje o firmě a odsouhlasit Licenční podmínky (viz. Obr 2.) Obr. 2 Formulář pro novou registraci uživatele Pokud uživatel je již registrován v našem systému a převedl pouze aplikaci na jiný počítač či z jiného důvodu musel přeinstalovat aplikaci, v nabídce na Obr. 1 do pole aktivačního klíče vloží tzv. RESET klíč, který obdrží na vyžádání od společnosti idomino a.s. 3

4 Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno Zde si přiblížíme hlavní okno části monitoring insolvenčního rejstříku (viz. Obr. 4) a všechny jeho funkce a náležitosti. Obr. 4 Hlavní okno Hned na vrchu hlavního okna se nachází hlavní menu, které obsahuje následující položky: Nalezené výsledky zde se nachází jednotlivé podrobnosti k insolvenčním řízením (viz. kapitola 4). Monitorované subjekty zde se importují IČ sledovaných obchodních partnerů (viz. kapitola 3). Údaje o účtu obsahuje informace o uživateli a licencích. Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH. Zprávy informativní zprávy od firmy idomino a.s. Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH. Nastavení jednotlivá nastavení aplikace (viz. kapitola 5). Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH. O programu informace o programu, kontakty na firmu idomino a.s. a nápověda aplikace. Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH. Moduly nastavení modulů pro automatický import a export dat (subjektů, výsledků). Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH. Pod hlavním menu aplikace se nachází informace o aktualizaci dat v aplikaci. Je zde uvedeno, kdy proběhla poslední aktualizace programu (Poslední aktualizace insolvenčního řízení) a na kdy je naplánována další aktualizace (Zbývající čas do další aktualizace). Je zde samozřejmě i možnost Spustit okamžitou aktualizaci. Barva ikony IR pak sama o sobě indikuje, jestli je aplikace aktuální. Pokud je ikona IR zelená značí to, že je vše v naprostém pořádku a databáze je aktualizovaná. Další položkou v Hlavním okně aplikace je pak 100 nejnovějších pohybů v insolvenčním řízení mých sledovaných subjektů. Zde se zobrazují nejnovější pohyby v insolvenčním řízení vámi zadaných firem. Pod výpisem pohybů se pak nachází tlačítko Zobrazit vše, které otevře okno nalezené události (kapitola 4.), kde jsou zobrazeny veškeré události k vámi zadaným IČům. 4

5 V neposlední řadě se pak v Hlavním okně zobrazuje průběh aktualizace a jednotlivých akcí aplikace. Tyto akce se zobrazují v dolní liště, kdy např. při aktualizaci se v levém rohu zobrazuje název fáze aktualizace (např. Probíhá aktualizace databáze, Probíhá stahování událostí, Aktualizace insolvenčních řízení...) a v pravém rohu průběh této fáze zobrazen v procentech. 3. Monitorované subjekty Zde si ukážeme, jakými způsoby je možno zadat seznam vašich obchodních partnerů do aplikace. Na Obr. 5 je zobrazeno okno Správa identifikátorů, do kterého se dostaneme po kliknutí na Monitorované subjekty v Hlavním okně aplikace (viz. Obr. 4). Zde je pak možno učinit následující úkony: Vybrat skupinu subjektů ze seznamu, která se bude zobrazovat Spravovat skupiny subjektů přes tlačítko Upravit skupiny subjektů. (viz Skupiny monitorovaných subjektů) Přidat nový subjekt k monitorování (viz Přidat nový subjekt k monitorování) Provést hromadný import subjektů ze souboru (viz. 3.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru) Ověřit toto IČ v obchodním rejstříku pokud se zde nachází, automaticky se doplní údaje 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů Obr. 5 Správa identifikátorů V aplikace je možno si vytvořit různé skupiny monitorovaných subjektů (viz. Obr. 6). Standardně jsou předdefinovány dvě skupiny (Dodavatelé, Odběratelé), ale je možno si vytvořit jakýkoliv počet vlastních skupin, aby se vám lépe orientovalo v insolvenčních řízeních. Jak je z obrázku patrno je možno Přidat skupinu a Odebrat skupinu. Provedené změny je pak nutno Uložit. 5

6 Obr. 6 Skupiny monitorovaných subjektů 3.2 Přidat nový subjekt k monitorování Pokud se rozhodnete pro zadávání vašich obchodních partnerů jednotlivě, učiníte tak přes Přidat nový subjekt k monitorování (viz. Obr. 7). Zde je nejprve nutno vybrat skupinu subjektů, do které bude toto IČ patřit. Poté co se zadá IČ, je možno si ulehčit práci s vyplňování Názvu subjektu a Adresou kliknutím na Ověřit toto IČ v obchodním rejstříku (ARES), odkud se tyto údaje natáhnou. Dále už následují pouze uživatelské záznamy (ID systému uživ., Poznámka uživ.), které není nutno vyplňovat. Pokud si přejete uložit pouze toto IČ klikněte na Uložit, pokud si přejete následně zadat další subjekt klikněte na Uložit a zadat nový. Obr. 7 Přidat nový subjekt k monitorování 3.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru Pokud jste se rozhodli pro hromadný import identifikátorů pak pro vás bude Import monitorovaných subjektů ze souboru (viz. Obr. 8) ideální. Import subjektů ze souboru se skládá ze čtyř kroků, které jsou na následujících řádcích podrobněji rozepsány. V prvním kroku (viz. Obr. 8) je nutno zvolit, kde na vašem počítači se nachází soubor *.csv, který obsahuje monitorované subjekty. Cestu k souboru vybereme buď kliknutím na ikonu CSV soubor (*.csv) nebo kliknutím na Zadejte cestu k souboru. Poté je nutno zadat skupinu subjektů, do které budou IČ přidána a je možno přejít na následující krok. 6

7 Obr. 8 Import monitorovaných subjektů ze souboru Krok 1 / 4 V druhém kroku (viz. Obr. 9) importu subjektů ze souboru již máme načtený soubor *.csv. Nyní je nutno zvolit jaký se v tomto souboru nachází oddělovač sloupců (bývá to zpravidla středník). Dále by měl uživatel zvolit jestli První řádek obsahuje názvy sloupců či nikoliv, aby se (ne)zahrnul do importu. V neposlední řadě se pak zadá jestli soubor obsahuje nějaký Textový kvantifikátor. Níže je pak uveden Náhled souboru, který vám přiblíží jaký vliv měly vaše volby na zobrazení souboru. Obr. 9 Import monitorovaných subjektů ze souboru Krok 2 / 4 V třetím kroku (viz. Obr. 10) pak přiřazujeme jednotlivým položkám u identifikátorů jejich odpovídající sloupce v souboru *.csv. Pokud některá položka nemá odpovídající sloupec tak necháme volbu nezadáno a poté později můžeme doplnit ručně ve Správě monitorovaných subjektů (viz. Obr. 5). Opět se zde vyskytuje Náhled import, který vám přiblíží jak budou jednotlivé záznamy přidány. Import subjektů ze souboru dokončíme kliknutím na Dokončit. 7

8 Obr. 10 Import monitorovaných subjektů ze souboru Krok 3 / 4 Po dokončení importu subjektů ze souboru se nám v kroku 4 (viz. Obr. 11) zobrazí průběh provedeného importu. Ve výsledku se nám zobrazí do jaké skupiny a kolik bylo IČ přidáno. 4. Nalezené události Obr. 11 Import monitorovaných subjektů ze souboru Krok 4 / 4 V tabulce Nalezené události (viz. Obr. 12) jsou veškeré události nalezené na vámi zadaná IČ. V Nalezených insolvencích je několik způsobů zobrazení. Základní čtyři položky jsou pak Základní zobrazení (viz. Obr. 12), Filtry (subjekt) (viz. Obr. 13), Filtry (události) (viz. Obr. 14) a Export (viz. Obr. 16). V Základním zobrazení je možno zobrazit Nalezené události v insolvenčním rejstříku, Nalezené subjekty v insolvenčním rejstříku nebo Poslední události nalezených subjektů. Dále je zde možnost skrýt některé události tím, že vyberete další volby. Dvojím kliknutím na řádek události/subjektu zobrazíte detail spisové značky. 8

9 Obr. 12 Nalezené události Základní zobrazení Další položkou je Filtr (subjekt) (viz. Obr. 13), kde je možno filtrovat události na základě Subjektů. Například vyfiltrovat události příslušející Názvu Subjektu, Identifikačnímu číslu (IČ) či Spisové značce. Je také možnost filtrovat události podle Skupin subjektů (počet insolvenčních řízení). Veškeré filtrování je pak možno zrušit přes Zrušit filtry. Obr. 13 Nalezené události Filtry (subjekt) Alternativou či doplněním k filtrování událostí podle Subjektů jsou pak Filtry (události) (viz. Obr. 14). Zde je možnost rozšířit kritéria filtrování událostí o Datum (Filtrovat od, Filtrovat do). Dále je zde možnost vybrat Oddíl a Stav řízení a v neposlední řadě Typy událostí insolvenčního rejstříku. U filtrování přes Typy událostí insolvenčního rejstříku je možno vytvářet nové filtry (viz. Obr. 15) přes tlačítko. Pokud je třeba filtry zrušit opět zde slouží tlačítko Zrušit filtry. 9

10 Obr. 14 Nalezené události Filtry (události) Po kliknutí na tlačítko se otevře okno Správa filtrů typů událostí, kde je možno Přidat filtr, Odebrat filtr. Filtry se pak nastavují tak, že se zadá Název filtru a zvolí se Seznam filtrovaných typů událostí. Při výběru filtrovaných typů událostí pak můžou být nápomocny volby Odebrat všechny typy událostí a Přidat všechny typy událostí. Vybrané nastavení je pak nutno Uložit. Obr. 15 Správa filtrů událostí Poslední možností v Nalezaných insolvencích je pak Export (viz. Obr. 16). Zde je možno zvolit ze dvou typů souborů a to CSV Soubor a XML Soubor. Při exportu se vždy vyexportuje to co se zobrazuje po aplikaci veškerých filtrů. Pokud nebyly žádné filtry nastaveny, vyexportují se veškeré nalezené události. 10

11 Obr. 16 Nalezené události Export 11

12 Část monitoring nespolehlivých plátců 5. Hlavní okno Zde si přiblížíme hlavní okno části monitoring nespolehlivých plátců (viz. Obr. 17) a všechny jeho funkce a náležitosti. Obr. 17 Hlavní okno Hned na vrchu hlavního okna se nachází hlavní menu, které obsahuje následující položky: Nalezené výsledky zde se nachází jednotlivé podrobnosti k nalezeným výsledkům z registru plátců DPH. Monitorované subjekty zde se importují DIČ sledovaných obchodních partnerů. Údaje o účtu obsahuje informace o uživateli a licencích. Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku. Zprávy informativní zprávy od firmy idomino a.s. Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku. Nastavení jednotlivá nastavení aplikace (viz. kapitola 5). Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku. O programu informace o programu, kontakty na firmu idomino a.s. a nápověda aplikace. Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku. Moduly nastavení modulů pro automatický import a export dat (subjektů, výsledků). Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku. Pod hlavním menu aplikace se nachází informace o aktualizaci dat v aplikaci. Je zde uvedeno, kdy proběhla poslední aktualizace programu (Poslední aktualizace informací o nespolehlivých plátcích DPH) a na kdy je naplánována další aktualizace (Další aktualizace proběhne). Je zde samozřejmě i možnost Spustit okamžitou aktualizaci. Další položkou v Hlavním okně aplikace je pak Nejnovější informace o nespolehlivých plátcích DPH. Zde se zobrazují nejnovější změny v registru DPH vámi zadaných firem. Pod výpisem pohybů se pak nachází tlačítko Zobrazit vše, které otevře okno nalezené události, kde jsou zobrazeny veškeré události k vámi zadaným DIČům. V neposlední řadě se pak v Hlavním okně zobrazuje průběh aktualizace a jednotlivých akcí aplikace. Tyto akce se 12

13 zobrazují v dolní liště, kdy např. při aktualizaci se v levém rohu zobrazuje název fáze aktualizace a v pravém rohu průběh této fáze zobrazen v procentech. 6. Monitorované subjekty Zde si ukážeme, jakými způsoby je možno zadat seznam vašich obchodních partnerů do aplikace. Na Obr. 18 je zobrazeno okno Správa identifikátorů, do kterého se dostaneme po kliknutí na Monitorované subjekty v Hlavním okně aplikace. Zde je pak možno učinit následující úkony: Vybrat skupinu subjektů ze seznamu, která se bude zobrazovat Spravovat skupiny subjektů přes tlačítko Upravit skupiny subjektů. (viz Skupiny monitorovaných subjektů) Přidat nový subjekt k monitorování (viz Přidat nový subjekt k monitorování) Provést hromadný import subjektů ze souboru (viz. 6.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru) Ověřit toto IČ v obchodním rejstříku pokud se zde nachází, automaticky se doplní údaje Obr. 18 Správa identifikátorů 6.2. Skupiny monitorovaných subjektů V aplikace je možno si vytvořit různé skupiny monitorovaných subjektů (viz. Obr. 19). Standardně jsou předdefinovány dvě skupiny (Dodavatelé, Odběratelé), ale je možno si vytvořit jakýkoliv počet vlastních skupin, aby se vám lépe orientovalo. Jak je z obrázku patrno je možno Přidat skupinu a Odebrat skupinu. Provedené změny je pak nutno Uložit. Obr. 19 Skupiny monitorovaných subjektů 13

14 6.3. Přidat nový subjekt k monitorování Pokud se rozhodnete pro zadávání vašich obchodních partnerů jednotlivě, učiníte tak přes Přidat nový subjekt k monitorování (viz. Obr. 20). Zde je nejprve nutno vybrat skupinu subjektů, do které bude toto IČ patřit. Poté co se zadá IČ (není povinné), je možno si ulehčit práci s vyplňování Názvu subjektu a Adresou kliknutím na Ověřit toto IČ v obchodním rejstříku (ARES), odkud se tyto údaje natáhnou. Důležité a povinné je zadat DIČ. Dále už následují pouze uživatelské záznamy (ID systému uživ., Poznámka uživ.), které není nutno vyplňovat. Pokud si přejete uložit pouze tento subjekt, klikněte na Uložit, pokud si přejete následně zadat další subjekt klikněte na Uložit a zadat nový. Obr. 20 Přidat nový subjekt k monitorování 6.4. Import monitorovaných subjektů ze souboru Pokud jste se rozhodli pro hromadný import identifikátorů pak pro vás bude Import monitorovaných subjektů ze souboru (viz. Obr. 21) ideální. Import subjektů ze souboru se skládá je čtyř kroků podobně jako v části monitoring insolvenčního rejstříku. Důležité je zadat DIČ, ostatní pole nejsou povinná. 7. Nalezené události V tabulce Nalezené události (viz. Obr. 21) jsou veškeré události nalezené na vámi zadaná DIČ. V Nalezených výsledcích je několik způsobů zobrazení. Základní čtyři položky jsou pak Základní zobrazení (viz. Obr. 12), Filtry (subjekt) (viz. Obr. 13), Filtry (události) (viz. Obr. 14) a Export (viz. Obr. 16). V Základním zobrazení je možno zobrazit události pro Všechny sledované subjekty, dále události pro Všechny sledované subjekty s podrobnostmi, jen Nespolehlivé plátce nebo jen Neplátce DPH. Neplátci DPH jsou v tomto okně zvýrazněny oranžovou barvou, nespolehliví plátci červenou. Dvojím kliknutím na řádek s údaji subjektu zobrazíte okno s detaily s možností prokliku na server finanční správy. 14

15 Obr. 21 Nalezené události Základní zobrazení Další položkou je Filtry (plátce DPH) (viz. Obr. 21), kde je možno filtrovat události na základě Subjektů. Například vyfitrovat události příslušející Názvu Subjektu nebo DIČ. Je také možnost filtrovat události podle Skupin subjektů. Veškeré filtrování je pak možno zrušit přes Zrušit filtry. Obr. 21 Nalezené události Filtry (plátce DPH) 15

16 Poslední možností v Nalezených událostech je pak Export (viz. Obr. 22). Zde je možno zvolit ze dvou typů souborů a to CSV Soubor a XML Soubor. Při exportu se vždy vyexportuje jen to, co se zobrazuje po aplikaci veškerých filtrů. Pokud nebyly žádné filtry nastaveny, vyexportují se veškeré nalezené události. Obr. 22 Nalezené události Export 16

17 8. Nastavení Položka Nastavení obsahuje některé možnosti nastavení aplikace. První položkou pod menu Nastavení je Nastavení připojení (viz. Obr. 23). Zde je možno nastavit proxy server pokud je ve firmě používán. Při nastavování proxy serveru je nutno nastavit Adresu serveru a Uživatelské jméno a heslo. O nastavení proxy serveru, pokud nevíte příslušné údaje, požádejte vašeho IT technika. Po vyplnění příslušných údajů je možno otestovat dostupnost serveru idomino a.s. přes Otestovat připojení. Po nastavení je nutno provedené změny Uložit. Obr. 23 Nastavení připojení Další položkou v Nastavení je pak Diagnostika potíží. Zde je možno, pokud by nastala nějaká komplikace s aplikací, Spustit diagnostický test, který zkontroluje funkčnost aplikace a případně zobrazí detaily jednotlivých kroků. Poslední položkou jsou pak Servisní funkce, kde je možno Otevřít log software, Otestovat spojení se serverem idomino, Otevřít datovou složku software či Smazat všechny identifikátory a všechny výsledky. Při volbě Smazat všechny identifikátory a všechny výsledky se nabídnou tyto volby: 17

18 9. Moduly Pokud jste si objednali také licenční klíče pro moduly automatického importu nebo exportu, v této části aplikace můžete provést nastavení. Jsou dostupné tyto moduly: pro část monitoring insolvenčního rejstříku - Modul automatického importu identifikátorů ze souboru - Modul automatického importu identifikátorů z databáze - Modul automatického exportu výsledků do u/souboru pro část monitoring nespolehlivých plátců - Modul automatického importu identifikátorů (ze souboru nebo z databáze) - Modul automatického exportu výsledků (do u/souboru) V případě potřeby pomoci s nastavením kontaktujte naši technickou podporu. Modul pro automatický export výsledků do databáze částí monitoring insolvenčních řízení i monitoring nespolehlivých plátců jsou ve vývoji a budou k dispozici v nejbližší době. Pro přesnější údaje o technickém řešení kontaktujte naši technickou podporu. 10. Kontakt Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně aplikace, neváhejte kontaktovat naší technickou podporu na níže uvedené kontakty. Technická podpora: Ondřej Šírek tel. : mail : 18

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Výpis z Insolvenčního rejstříku Vytvořeno dne: 26.3.2009 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 1.1 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do Centrály Czech

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2)

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) K práci s termíny zkoušek slouží modul Termíny zkoušek vypisování, přístupný na hlavní stránce SIS po přihlášení. I. VYPSÁNÍ NOVÉHO TERMÍNU Termín zápočtu nebo zkoušky

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/7 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

Technická podpora: tel

Technická podpora:   tel Návod na vyplnění el. žádosti o dotace v prostředí portálu Komunikace pro občany Než začnete vyplňovat elektronický formulář Budete potřebovat: e-mailovou schránku, na kterou máte přístup zařízení s přístupem

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. olověných rozvodů

Ministerstvo pro místní rozvoj. olověných rozvodů Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117 515 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Fides Software Storage Administrator

Fides Software Storage Administrator Trade FIDES, a.s. Fides Software Storage Administrator 1.0.2.0 (aktualizace - 7/2014) Popis programu Manuál správce systému 2 Fides Software Storage Administrator manuál správce Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Popis

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Vyhledávání údajů o materiálu... 2 Porovnávání materiálů... 4 Tvorba a editace... 5 Vytvoření materiálu... 5 Vytvořit nový materiál... 6 Vytvoř z

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Verze aplikace 2.0, říjen 2015 Copyright 2014, Insolvence 2008, a.s. Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

ECCManager. Uživatelská příručka

ECCManager. Uživatelská příručka ECCManager Uživatelská příručka 1. Obsah 2. Úvod... 2 3. První spuštění... 2 4. Hlavní okno aplikace... 3 5. Detail uživatele... 3 6. Vytvoření paragonu... 3 7. Seznam paragonů... 4 8. Seznam produktů...

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Návod Démos24plus verze 2012

Návod Démos24plus verze 2012 Návod Démos24plus verze 2012 Přihlášení Démos24Plus Zadat uživatele Zadat heslo Vybrat si jazykovou verzi Přehled Přidat panel (okno) Zmenšení Zobrazit vše Zavřít okno Obnovení původního vzhledu Možnost

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Obnova certifikátu Obsah Obsah... 2 1. Úvodní stránka... 3 2. Správa certifikátů... 3 2.1. Seznam certifikátů... 3 2.2 Registrace certifikátů OBNOVA certifikátu

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro dodavatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. TME gadget

INSTALAČNÍ MANUÁL. TME gadget INSTALAČNÍ MANUÁL TME gadget OBSAH 1 KROKY PŘED INSTALACÍ... 2 1.1 Kontrola operačního systému a internetového připojení... 2 1.2 Příprava instalačního souboru TMEgadget.exe... 2 2 INSTALACE... 2 2.1 Spuštění

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Jak se registrovat. Diagnostika Siemens online. V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace

Jak se registrovat. Diagnostika Siemens online.  V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace Jak se registrovat V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace Poté se zobrazí další pole, která musíte vyplnit. Všechna pole jsou povinná. Při chybném vyplnění některých polí se jejich seznam zobrazí

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Jak se přihlásit do činnosti DDM Jihlava on-line

Jak se přihlásit do činnosti DDM Jihlava on-line Jak se přihlásit do činnosti DDM Jihlava on-line Do kroužků, na tábory a vybrané akce DDM Jihlava je možné se přihlásit přes přihlašovací portál Klientské centrum na webové adrese: https://ddmjihlava.iddm.cz.

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Envis LIMS Klient distribučního portálu

Envis LIMS Klient distribučního portálu LIMS - Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Envis LIMS Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Tento stručný návod k obsluze je zkrácenou verzí návodu k obsluze Klienta distribučního

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Využití systému v Money Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který eviduje všechny subjekty registrované v České republice,

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Vydání ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 4.3 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Moje PNS. Návod použití

Moje PNS. Návod použití Moje PNS Návod použití První přihlášení Pro první přihlášení potřebujete Zvací email. Ten jsme Vám zaslali, pokud známe Vaši emailovou adresu. V emailu najdete návod na první přihlášení. Heslo, které budete

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Zkrácený návod vás provede vyplněním (odesláním) přihlášky, přihlášením se a vložením nabídky do eaukční síně. V případě

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

Jak stahovat ICC profily z Antalis ICC Profile Centre

Jak stahovat ICC profily z Antalis ICC Profile Centre Jak stahovat ICC profily z Antalis ICC Profile Centre Tento dokument popisuje jak snadno stahovat media profily z Antalis ICC Profile Center a jak je nahrát do vašeho RIP Software. Vítejte na ICC Profile

Více

SMART Notebook 10.6: aktivace software a doplňků

SMART Notebook 10.6: aktivace software a doplňků SMART Notebook 10.6: aktivace software a doplňků Software SMART Notebook 10 a jeho doplňky (např. SMART Notebook Math Tools) vyžadují aktivaci. Aktivace software může být buď automatická (v případě funkčního

Více

Externí spolupracovníci

Externí spolupracovníci Externí spolupracovníci Modul obsahuje přehled všech osob, které mají nebo v minulosti měly nějaký vztah k VUT, umožňuje jim přiřadit nový aktuální vztah k VUT nebo k útvaru VUT - "externí spolupracovník".

Více

IS Benefit7. Příručka pro žadatele. pro. podání žádosti o udělení dotace. Czech POINT kontaktní místa

IS Benefit7. Příručka pro žadatele. pro. podání žádosti o udělení dotace. Czech POINT kontaktní místa Příručka pro žadatele pro podání žádosti o udělení dotace IS Benefit7 Czech POINT kontaktní místa Příručka Benefit7 Czech POINT kontaktní místo 1 z 16 1) Registrace / Přihlášení Žádost o udělení dotace

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

Manuál pro NetDOGs práce s administrací

Manuál pro NetDOGs práce s administrací Manuál pro NetDOGs práce s administrací Po přihlášení se nacházíme v administraci V horní části jsou hlavní ikony značící moduly prezentace - REDAKCE - NOVINKY - OSTATNÍ - ADMINISTRACE (a možná i další

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů:

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů: RSS NÁVOD K POUŽITÍ Technologie RSS umožňuje uživatelům internetu přihlásit se k odběru novinek z webové stránky, která nabízí RSS zdroj (RSS kanál, RSS feed). Z jednoho místa pak lze přehledně sledovat

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Stručná příručka pro orientaci v LMS Moodle Realizováno v rámci OP VK: rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia,

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, připravili jsem pro vás nový modul Zakázka, který Vám přináší nový vzhled a nové možnosti. Pro snadnější přechod na novou verzi zůstává ve WAK INTRA souběžně i stávající modul zakázek.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Návod k obsluze systému fakturace.no

Návod k obsluze systému fakturace.no Tým fakturace.no představuje: Návod k obsluze systému fakturace.no Vydáno: 25.06.2014 Registrace do systému Za účelem registrace do systému vyberte po vstupu na hlavní stranu zaregistrujte se. Zobrazí

Více