Příloha 7: Projektové listy k opatření 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 7: Projektové listy k opatření 2"

Transkript

1 Příloha 7: Projektové listy k opatření 2 Pozn.: V případě opatření 2 jsou přiloženy pouze typové projektové listy získané od cca 1/3 potenciálních žadatelů. Projektové listy zatím nebyly shromážděny, protože je dosud není možné shromáždit - do daného opatření může předkládat široký okruh žadatelů, kteří mohou své záměry zformulovat teprve v následujících letech. Předložený seznam projektových listů je tedy pouze orientační

2 Projektový list 1. Název projektu Rekonstrukce výtahů 2. Předkladatel projektu Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9 PSČ Název OP oblasti intervence/opatření Integrovaný operační program 5.2. Modernizace a zvýšení kvality bytového fondu 4. Místo realizace Prosím uveďte ulici a č. popisné, v případě potřeby další specifikaci umístění 1. Holasická 1157/4 2. Holasická 1153/1; 1155/3; 1156/5 3. Grudova 1172/2; 1173/4; 1174/6 4. Holasická 1166/16; 1167/18; 1168/20; 1169/22 5. E. Beneše 921/5; 922/7; 923/9; 924/11 6. E. Beneše 960/13; 959/15-2 -

3 5. Cíl projektu Specifikujte co nejpodrobněji, co se má projektem dosáhnout (jaké pozitivní efekty nastanou, resp. jaké negativní aspekty budou projektem eliminovány. Porovnejte se SWOT analýzou a italikou uveďte konkrétní výrok SWOT analýzy (především z částí slabé stránky, hrozby), na něž projekt reaguje Generální oprava rekonstrukce výtahových zařízení v domech. Jedná se o odstranění provozních rizik vyhrazených technických zařízení dle inspekčních zkoušek inspektorátu TI. 6. Popis projektu Popište prosím podrobně projekt, včetně jeho očekávaných výsledků. Uveďte především: očekávaný rok zahájení, dokončení; stav zpracování projektové dokumentace (event. studie, DSP, ad.), počet projektem dotčených bytových domů a bytových jednotek; potenciální rizika, ad. 1. Provedení v roce Dva výtahy v panelovém domě pro 60 byt. jednotek. 2. Provedení v roce Tři výtahy v panelovém domě pro 69 bytových jednotek. 3. Provedení v roce Tři výtahy v panelovém domě pro 54 bytových jednotek. 4. Provedení v roce Čtyři výtahy v panelovém domě pro 72 byt. jednotek. 5. Provedení v roce Čtyři výtahy v panelovém domě pro 69 byt. jednotek. 6. Provedení v roce Dva výtahy v panelovém domě pro 36 byt. jednotek. 7. Financování projektu Celkové náklady projektu v Kč Z toho dotace v Kč - 3 -

4 Monitorovací indikátory 360 bytů - 4 -

5 Projektový list 1. Název projektu Rekonstrukce výtahů 2. Předkladatel projektu Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9 PSČ Název OP oblasti intervence/opatření Integrovaný operační program 5.2. Modernizace a zvýšení kvality bytového fondu 4. Místo realizace Prosím uveďte ulici a č. popisné, v případě potřeby další specifikaci umístění 7. E. Beneše 986/18; 987/20 8. E. Beneše 1015/10 9. Kollárova 1222/1; 1223/3 10. Ant. Sovy 1229/6; 1228/8; 1227/10; 1226/ Šrámkova 1285/8; 1286/ Zeyerova 1380/6; 1381/8; 1382/10-5 -

6 5. Cíl projektu Specifikujte co nejpodrobněji, co se má projektem dosáhnout (jaké pozitivní efekty nastanou, resp. jaké negativní aspekty budou projektem eliminovány. Porovnejte se SWOT analýzou a italikou uveďte konkrétní výrok SWOT analýzy (především z částí slabé stránky, hrozby), na něž projekt reaguje Generální oprava rekonstrukce výtahových zařízení v domech. Jedná se o odstranění provozních rizik vyhrazených technických zařízení dle inspekčních zkoušek inspektorátu TI. 6. Popis projektu Popište prosím podrobně projekt, včetně jeho očekávaných výsledků. Uveďte především: očekávaný rok zahájení, dokončení; stav zpracování projektové dokumentace (event. studie, DSP, ad.), počet projektem dotčených bytových domů a bytových jednotek; potenciální rizika, ad. 7. Provedení v roce Dva výtahy v panelovém domě pro 36 byt. jednotek. 8. Provedení v roce Dva výtahy v panelovém domě pro 60 byt. jednotek. 9. Provedení v roce Dva výtahy v panelovém domě pro 48 byt. jednotek. 10. Provedení v roce Čtyři výtahy v panelovém domě pro 84 byt. jednotek. 11. Provedení v roce Dva výtahy v panelovém domě pro 48 byt. jednotek. 12. Provedení v roce Tři výtahy v panelovém domě pro 71 byt. jednotek. 7. Financování projektu Celkové náklady projektu v Kč Z toho dotace v Kč - 6 -

7 Monitorovací indikátory 347 bytů - 7 -

8 Projektový list 1. Název projektu Rekonstrukce výtahů 2. Předkladatel projektu Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9 PSČ Název OP oblasti intervence/opatření Integrovaný operační program 5.2. Modernizace a zvýšení kvality bytového fondu 4. Místo realizace Prosím uveďte ulici a č. popisné, v případě potřeby další specifikaci umístění Ant. Sovy 1393/7; 1394/9; 1395/11; 1396/13 Ant. Sovy 1404/1; 1405/3; 1406/5 Černá 1418/7; 1419/9; 1421/11; 1422/13 Zeyerova 1426/4 Zeyerova 1435/2 Černá 1431/2; 1430/4-8 -

9 5. Cíl projektu Specifikujte co nejpodrobněji, co se má projektem dosáhnout (jaké pozitivní efekty nastanou, resp. jaké negativní aspekty budou projektem eliminovány. Porovnejte se SWOT analýzou a italikou uveďte konkrétní výrok SWOT analýzy (především z částí slabé stránky, hrozby), na něž projekt reaguje Generální oprava rekonstrukce výtahových zařízení v domech. Jedná se o odstranění provozních rizik vyhrazených technických zařízení dle inspekčních zkoušek inspektorátu TI. 6. Popis projektu Popište prosím podrobně projekt, včetně jeho očekávaných výsledků. Uveďte především: očekávaný rok zahájení, dokončení; stav zpracování projektové dokumentace (event. studie, DSP, ad.), počet projektem dotčených bytových domů a bytových jednotek; potenciální rizika, ad. 13. Provedení v roce Čtyři výtahy v panelovém domě pro 96 byt. jednotek. 14. Provedení v roce Tři výtahy v panelovém domě pro 69 byt. jednotek. 15. Provedení v roce Čtyři výtahy v panelovém domě pro 92 byt. jednotek. 16. Provedení v roce Jeden výtah v panelovém domě pro 55 byt. jednotek. 17. Provedení v roce Dva výtahy v panelovém domě pro 55 byt. jednotek. 18. Provedení v roce Dva výtahy v panelovém domě pro 46 byt. jednotek. 7. Financování projektu Celkové náklady projektu v Kč Z toho dotace v Kč - 9 -

10 Monitorovací indikátory 413 bytů

11 Projektový list 1. Název projektu Rekonstrukce výtahů 2. Předkladatel projektu Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9 PSČ Název OP oblasti intervence/opatření Integrovaný operační program 5.2. Modernizace a zvýšení kvality bytového fondu 4. Místo realizace Prosím uveďte ulici a č. popisné, v případě potřeby další specifikaci umístění 13. Ratibořská 1438/49; 1439/ Ratibořská 1443/ Ratibořská 1444/ Pekařská 1470/114; 1471/116; 1472/ ekařská 1473/120; 1474/

12 18. Na pastvisku 1495/16; 1496/18 5. Cíl projektu Specifikujte co nejpodrobněji, co se má projektem dosáhnout (jaké pozitivní efekty nastanou, resp. jaké negativní aspekty budou projektem eliminovány. Porovnejte se SWOT analýzou a italikou uveďte konkrétní výrok SWOT analýzy (především z částí slabé stránky, hrozby), na něž projekt reaguje Generální oprava rekonstrukce výtahových zařízení v domech. Jedná se o odstranění provozních rizik vyhrazených technických zařízení dle inspekčních zkoušek inspektorátu TI. 6. Popis projektu Popište prosím podrobně projekt, včetně jeho očekávaných výsledků. Uveďte především: očekávaný rok zahájení, dokončení; stav zpracování projektové dokumentace (event. studie, DSP, ad.), počet projektem dotčených bytových domů a bytových jednotek; potenciální rizika, ad. Provedení v roce Dva výtahy v panel. domě pro 46 byt. jednotek. Provedení v roce Jeden výtah v panel. domě pro 32 byt. jednotek. Provedení v roce Jeden výtah v panel. domě pro 32 byt. jednotek. Provedení v roce Tři výtahy v panel. domě pro 70 byt. jednotek. Provedení v roce Dva výtahy v panel. domě pro 34 byt. jednotek. Provedení v roce Dva výtahy v panel. domě pro 34 byt. jednotek. 7. Financování projektu Celkové náklady projektu v Kč Z toho dotace v Kč

13 Monitorovací indikátory 148 bytů

14 Projektový list 1. Název projektu Generální oprava střechy 2. Předkladatel projektu Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9 PSČ Název OP oblasti intervence/opatření Integrovaný operační program 5.2. Modernizace a zvýšení kvality bytového fondu 4. Místo realizace Prosím uveďte ulici a č. popisné, v případě potřeby další specifikaci umístění Holasická 1159/7; 1160/9; 1161/11 Grudova 1172/2; 1173/4; 1174/6 Holasická 1166/16; 1167/18; 1168/20; 1169/22 Ant. Sovy 1393/7; 1394/9; 1395/11; 1396/13 Ant. Sovy 1404/1; 1405/3; 1406/5-14 -

15 Černá 1418/7; 1419/9; 1421/11; 1422/13 5. Cíl projektu Specifikujte co nejpodrobněji, co se má projektem dosáhnout (jaké pozitivní efekty nastanou, resp. jaké negativní aspekty budou projektem eliminovány. Porovnejte se SWOT analýzou a italikou uveďte konkrétní výrok SWOT analýzy (především z částí slabé stránky, hrozby), na něž projekt reaguje Generální oprava rekonstrukce střešního pláště. Bude prováděna buď valbová střecha se zateplením nebo živičná, event. PVC střecha rovněž se zateplením. Bude zamezeno zatékání do bytů a minimalizovány tepelné ztráty střešním pláštěm tj. úspora tepla. 6. Popis projektu Popište prosím podrobně projekt, včetně jeho očekávaných výsledků. Uveďte především: očekávaný rok zahájení, dokončení; stav zpracování projektové dokumentace (event. studie, DSP, ad.), počet projektem dotčených bytových domů a bytových jednotek; potenciální rizika, ad. 25. Provedení v roce Valbová střecha v panelovém domě pro 69 b. j. 26. Provedení v roce Valbová střecha v panelovém domě pro 36 b. j. 27. Provedení v roce Valbová střecha v panelovém domě pro 72 b. j. 28. Provedení v roce Plochá střecha v panelovém domě pro 96 b. j. 29. Provedení v roce Plochá střecha v panelovém domě pro 69 b. j. 30. Provedení v roce Valbová střecha v panelovém domě pro 92 b. j. 7. Financování projektu Celkové náklady projektu v Kč Z toho dotace v Kč

16 , Monitorovací indikátory 434 bytů

17 Projektový list 1. Název projektu Generální oprava střechy 2. Předkladatel projektu Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9 PSČ Název OP oblasti intervence/opatření Integrovaný operační program 5.2. Modernizace a zvýšení kvality bytového fondu 4. Místo realizace Prosím uveďte ulici a č. popisné, v případě potřeby další specifikaci umístění Černá 1431/2; 1430/4 Pekařská 1473/120; 1474/122 Na pastvisku 1495/16; 1496/18 Pekařská 1506/88 Pekařská 1507/96 Ant. Sovy 1516/

18 Ant. Sovy 1512/19; 1513/21; 1514/23 5. Cíl projektu Specifikujte co nejpodrobněji, co se má projektem dosáhnout (jaké pozitivní efekty nastanou, resp. jaké negativní aspekty budou projektem eliminovány. Porovnejte se SWOT analýzou a italikou uveďte konkrétní výrok SWOT analýzy (především z částí slabé stránky, hrozby), na něž projekt reaguje Generální oprava rekonstrukce střešního pláště. Bude prováděna buď valbová střecha se zateplením nebo živičná, event. PVC střecha rovněž se zateplením. Bude zamezeno zatékání do bytů a minimalizovány tepelné ztráty střešním pláštěm tj. úspora tepla. 6. Popis projektu Popište prosím podrobně projekt, včetně jeho očekávaných výsledků. Uveďte především: očekávaný rok zahájení, dokončení; stav zpracování projektové dokumentace (event. studie, DSP, ad.), počet projektem dotčených bytových domů a bytových jednotek; potenciální rizika, ad. 25. Provedení v roce Valbová střecha v panelovém domě pro 46b. j. 26. Provedení v roce Valbová střecha v panelovém domě pro 34 b. j. 27. Provedení v roce Plochá střecha v panelovém domě pro 34 b. j. 28. Provedení v roce Plochá střecha v panelovém domě pro 23 b. j. 29. Provedení v roce Plochá střecha v panelovém domě pro 23 b. j. 30. Provedení v roce Plochá střecha v panelovém domě pro 60 b. j. 31. Provedení v roce Plochá střecha v panelovém domě pro 70 b. j. 7. Financování projektu Celkové náklady projektu v Kč Z toho dotace v Kč

19 Monitorovací indikátory 260 bytů

20 Projektový list 1. Název projektu Generální opravy balkonů a lodžií 2. Předkladatel projektu Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9 PSČ Název OP oblasti intervence/opatření Integrovaný operační program 5.2. Modernizace a zvýšení kvality bytového fondu 4. Místo realizace Prosím uveďte ulici a č. popisné, v případě potřeby další specifikaci umístění Holasická 1171/26 E. Beneše 1015/10 Ant. Sovy 1229/6; 1228/8-20 -

21 5. Cíl projektu Specifikujte co nejpodrobněji, co se má projektem dosáhnout (jaké pozitivní efekty nastanou, resp. jaké negativní aspekty budou projektem eliminovány. Porovnejte se SWOT analýzou a italikou uveďte konkrétní výrok SWOT analýzy (především z částí slabé stránky, hrozby), na něž projekt reaguje Generální oprava rekonstrukce balkonů a lodžií na panelových domech. Odstraní se statické poruchy. Demontáž stávající skladby podlahy, nová izolace, dlažba, oprava event. výměna zábradlí + nátěr. 6. Popis projektu Popište prosím podrobně projekt, včetně jeho očekávaných výsledků. Uveďte především: očekávaný rok zahájení, dokončení; stav zpracování projektové dokumentace (event. studie, DSP, ad.), počet projektem dotčených bytových domů a bytových jednotek; potenciální rizika, ad. 19. Provedení v roce Šestnáct balkonů v panel. domě pro 16 b. j. 20. Provedení v roce 2009 a Padesát balkonů v panel. domě pro 60 b. j. 21. Provedení v roce Třicetdva balkonů v panel. domě pro 48 b. j. 7. Financování projektu Celkové náklady projektu v Kč Z toho dotace v Kč

22 8. Monitorovací indikátory 124 byty

23 Projektový list 1. Název projektu Rekonstrukce výtahů 2. Předkladatel projektu Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9 PSČ Název OP oblasti intervence/opatření Integrovaný operační program 5.2. Modernizace a zvýšení kvality bytového fondu 4. Místo realizace Prosím uveďte ulici a č. popisné, v případě potřeby další specifikaci umístění Pekařská 1506/88 Pekařská 1507/96 Ant. Sovy 1518/41 Ant. Sovy 1517/39 Ant. Sovy 1516/37 Ant. Sovy 1512/19; 1513/21; 1514/

24 5. Cíl projektu Specifikujte co nejpodrobněji, co se má projektem dosáhnout (jaké pozitivní efekty nastanou, resp. jaké negativní aspekty budou projektem eliminovány. Porovnejte se SWOT analýzou a italikou uveďte konkrétní výrok SWOT analýzy (především z částí slabé stránky, hrozby), na něž projekt reaguje Generální oprava rekonstrukce výtahových zařízení v domech. Jedná se o odstranění provozních rizik vyhrazených technických zařízení dle inspekčních zkoušek inspektorátu TI. 6. Popis projektu Popište prosím podrobně projekt, včetně jeho očekávaných výsledků. Uveďte především: očekávaný rok zahájení, dokončení; stav zpracování projektové dokumentace (event. studie, DSP, ad.), počet projektem dotčených bytových domů a bytových jednotek; potenciální rizika, ad. 22. Provedení v roce Jeden výtah v panel. domě pro 23 b. j. 23. Provedení v roce Jeden výtah v panel. domě pro 23 b.j. 24. Provedení v roce Dva výtahy v panel. domě pro 60 b. j. 25. Provedení v roce Dva výtahy v panel. domě pro 60 b.j. 26. Provedení v roce Dva výtahy v panel. domě pro 60 b.j. 27. Provedení v roce Tři výtahy v panel. domě pro 70 b.j. 7. Financování projektu Celkové náklady projektu v Kč Z toho dotace v Kč

25 Monitorovací indikátory 296 bytů

26 Projektový list 1. Název projektu Zateplení panelových domů 2. Předkladatel projektu Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9 PSČ Název OP oblasti intervence/opatření Integrovaný operační program 5.2. Modernizace a zvýšení kvality bytového fondu 4. Místo realizace Prosím uveďte ulici a č. popisné, v případě potřeby další specifikaci umístění Černá 1418/7; 1419/9; 1421/11; 1422/13 Ratibořská 1438/49; 1439/51 Pekařská 1473/120; 1474/122 Na pastvisku 1495/16, 1496/18 Pekařská 1506/88 Pekařská 1507/

27 Ant. Sovy 1516/37 5. Cíl projektu Specifikujte co nejpodrobněji, co se má projektem dosáhnout (jaké pozitivní efekty nastanou, resp. jaké negativní aspekty budou projektem eliminovány. Porovnejte se SWOT analýzou a italikou uveďte konkrétní výrok SWOT analýzy (především z částí slabé stránky, hrozby), na něž projekt reaguje Zateplení domů kontaktními zateplovacími systémy. Tloušťka zateplení dle energetických auditů. Dojde k úsporám tepelné energie na vytápění a odstranění části vad panelové technologie ( zatékání do spár panelů, eliminace roztažnosti zvláště u atik. 6. Popis projektu Popište prosím podrobně projekt, včetně jeho očekávaných výsledků. Uveďte především: očekávaný rok zahájení, dokončení; stav zpracování projektové dokumentace (event. studie, DSP, ad.), počet projektem dotčených bytových domů a bytových jednotek; potenciální rizika, ad. 28. Provedení v roce 2010, Zateplení zbývající poloviny domu se 92 byty. 29. Provedení v roce Zateplení zbývající poloviny domu se 46 byty. 30. Provedení v roce Zateplení zbývající poloviny domu se 34 byty. 31. Provedení v roce Zateplení zbývající poloviny domu se 34 byty. 32. Provedení v roce Zateplení zbývající poloviny domu se 23 byty. 33. Provedení v roce Zateplení zbývající poloviny domu se 23 byty. 34. Provedení v roce Zateplení zbývající poloviny domu se 60 byty. 7. Financování projektu Celkové náklady projektu v Kč Z toho dotace v Kč

28 Monitorovací indikátory 312 bytů

29 Projektový list 1. Název projektu Zateplení panelových domů 2. Předkladatel projektu Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9 PSČ Název OP oblasti intervence/opatření Integrovaný operační program 5.2. Modernizace a zvýšení kvality bytového fondu 4. Místo realizace Prosím uveďte ulici a č. popisné, v případě potřeby další specifikaci umístění Grudova 1172/2; 1173/4; 1174/6 Holasická 1157/4 E. Beneše 921/5; 922/7; 923/9; 924/11 E. Beneše 960/13; 959/15; 958/17; 957/19 E. Beneše 986/18; 987/20; 988/

30 Ant. Sovy 1393/7; 1394/9; 1395/11; 1396/13 Ant. Sovy 1404/1; 1405/3; 1406/5 5. Cíl projektu Specifikujte co nejpodrobněji, co se má projektem dosáhnout (jaké pozitivní efekty nastanou, resp. jaké negativní aspekty budou projektem eliminovány. Porovnejte se SWOT analýzou a italikou uveďte konkrétní výrok SWOT analýzy (především z částí slabé stránky, hrozby), na něž projekt reaguje Zateplení domů kontaktními zateplovacími systémy. Tloušťka zateplení dle energetických auditů. Dojde k úsporám tepelné energie na vytápění a odstranění části vad panelové technologie ( zatékání do spár panelů, eliminace roztažnosti zvláště u atik. 6. Popis projektu Popište prosím podrobně projekt, včetně jeho očekávaných výsledků. Uveďte především: očekávaný rok zahájení, dokončení; stav zpracování projektové dokumentace (event. studie, DSP, ad.), počet projektem dotčených bytových domů a bytových jednotek; potenciální rizika, ad. 35. Provedení v roce Zateplení zbývající poloviny domu se 60 b.j. 36. Provedení v roce Zateplení zbývající poloviny domu se 54 b.j. 37. Provedení v roce Zateplení zbývající poloviny domu se 69 b.j. 38. Provedení v roce Zateplení zbývající poloviny domu se 90 b.j. 39. Provedení v roce Zateplení celého domu se 48 b.j. 40. Provedení v roce Zateplení ¾ domu se 96 b.j. 41. Provedení v roce 2010,2011. Zateplení ¾ domu se 69 b.j. 7. Financování projektu

31 Celkové náklady projektu v Kč Z toho dotace v Kč Monitorovací indikátory 486 bytů

32 Projektový list 1. Název projektu Celková rekonstrukce výtahu. 2. Předkladatel projektu 1) Společenství vlastníků jednotek v domě č.p na Ratibořské ulici or.č. 38 v Opavě, PSČ ) Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 1152, or.č. 44 na Ratibořské ulici v Opavě, PSČ ) Společenství vlastníků jednotek Šrámkova 1277/14, Opava 4) Společenství vlastníků jednotek Zeyerova 1388/18, Opava 5) Společenství vlastníků jednotek Černá 1410/19, Opava 6) Společenství vlastníků jednotek Antonína Sovy 1487/29, Opava 7) Společenství vlastníků jednotek Edvarda Beneše 993/14, Opava 8) Společenství vlastníků jednotek Edvarda Beneše 994/16, Opava 3. Název OP oblasti intervence/opatření Integrovaný operační program 5.2. Modernizace a zvýšení kvality bytového fondu 4. Místo realizace

33 1) Ratibořská č.p. 1149, č.or. 38, Opava 2) Ratibořská č.p. 1152, č.or. 44, Opava 3) Šrámkova č.p. 1277, č.or. 14, Opava 4) Zeyerova č.p. 1388, č.or. 18, Opava 5) Černá č.p. 1410, č.or. 19, Opava 6) Antonína Sovy č.p. 1487, č.or. 29, Opava 7) Edvarda Beneše č.p. 993, č.or. 14, Opava 8) Edvarda Beneše 994, č.or. 16, Opava 5. Cíl projektu Rekonstrukce výtahu. Vzhledem ke špatnému technickému stavu výtahů, a neustále se zpřísňující legislativě pro jejich provoz, je nezbytná celková rekonstrukce. 6. Popis projektu Po vyhotovení statického posudku a projektové dokumentace zajistit vydání stavebního povolení a poté přistoupit k rekonstrukci výtahu. Předpokládané zahájení od roku Odpovědným přístupem vlastníků budou tímto opatřením eliminovány současné negativní aspekty. Počet bytových jednotek v jednotlivých domech:

34 7. Financování projektu Celkové náklady projektu v Kč Z toho dotace v Kč , , , , , , , ,- 8. Monitorovací indikátory 166 bytů

35 Projektový list 1. Název projektu Zateplení obvodového pláště ke snížení energetických ztrát. 2. Předkladatel projektu 1) Společenství vlastníků jednotek Grudova 1176/10, Opava 2) Společenství vlastníků jednotek Holasická 1162/8, Opava 3) Společenství pro dům Holasická 893/19, Opava 4) Společenství vlastníků jednotek Rolnická 1234/21, Opava 5) Společenství pro dům Na Pastvisku 1467/8, Opava 6) Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 1530, or. č. 49 na ulici Vrchní v Opavě, PSČ Název OP oblasti intervence/opatření Integrovaný operační program 5.2. Modernizace a zvýšení kvality bytového fondu 4. Místo realizace

36 1) Grudova č.p. 1176, č.or. 10, Opava 2) Holasická č.p. 1162, č.or. 8, Opava 3) Holasická č.p. 893, č.or. 19, Opava 4) Rolnická č.p. 1234, č.or. 21, Opava 5) Na Pastvisku č.p. 1467, č.or. 8, Opava 6) Vrchní č.p. 1530, č.or. 49, Opava 5. Cíl projektu Zateplení obvodového pláště. Protože je technický stav neregenerovaných panelových bytových domů nevyhovující, dochází ke značně vysokým energetickým ztrátám. Cílem projektu je tedy tento neutěšený stav zateplením obvodového pláště zvrátit. 6. Popis projektu Po vyhotovení projektové dokumentace a energetického auditu zajistit vydání stavebního povolení a poté přistoupit k zateplení domů. Předpokládané zahájení od roku Tímto opatřením bezpochyby dojde ke snížení energetické náročnosti provozu jednotlivých domů. Počet bytových jednotek v jednotlivých domech:

37 7. Financování projektu Celkové náklady projektu v Kč Z toho dotace v Kč , , , , , ,- 8. Monitorovací indikátory 132 byty

38 Projektový list 1. Název projektu Zateplení obvodového pláště ke snížení energetických ztrát a rekonstrukce výtahu. 2. Předkladatel projektu 1) Společenství vlastníků jednotek Černá 1408/15, Opava 2) Společenství vlastníků jednotek Černá 1409/17, Opava 3) Společenství vlastníků jednotek Černá 1411/21, Opava 4) Společenství vlastníků jednotek Zeyerova 1383/12, Opava 5) Společenství vlastníků jednotek Antonína Sovy 1210/14, Opava 6) Společenství vlastníků jednotek Antonína Sovy 1213/20, Opava 7) Společenství vlastníků jednotek Antonína Sovy 1214/22, Opava 8) Společenství vlastníků jednotek Antonína Sovy 1215/24, Opava 9) Společenství vlastníků jednotek Antonína Sovy 1251/30, Opava 10) Společenství Edvarda Beneše 3, Opava 11) Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 1437, or.č. 47 na Ratibořské ulici v Opavě, PSČ ) Společenství vlastníků jednotek v domě č.p na ulici Antonína Sovy v Opavě Kateřinkách 3. Název OP oblasti intervence/opatření

39 Integrovaný operační program 5.2. Modernizace a zvýšení kvality bytového fondu 4. Místo realizace 1) Černá č.p. 1408, č.or. 15, Opava 2) Černá č.p. 1409, č.or. 17, Opava 3) Černá č.p. 1411, č.or. 21, Opava 4) Zeyerova č.p. 1383, č.or. 12, Opava 5) Antonína Sovy č.p. 1210, č.or. 14, Opava 6) Antonína Sovy č.p. 1213, č.or. 20, Opava 7) Antonína Sovy č.p. 1214, č.or. 22, Opava 8) Antonína Sovy č.p. 1215, č.or. 24, Opava 9) Antonína Sovy č.p. 1251, č.or. 30, Opava 10) Edvarda Beneše č.p. 995, č.or. 3, Opava 11) Ratibořská č.p. 1437, č.or. 47, Opava 12) Antonína Sovy č.p. 1242, č.or. 4, Opava 5. Cíl projektu Zateplení obvodového pláště a rekonstrukce výtahu. Protože je technický stav neregenerovaných panelových bytových domů nevyhovující, dochází ke značně vysokým energetickým ztrátám. U výtahů je díky špatnému technickému stavu, a neustále se zpřísňující legislativě pro jejich provoz, nezbytná celková rekonstrukce. Cílem projektu je tedy tento neutěšený stav zateplením obvodového pláště a

40 rekonstrukcí výtahů napravit. 6. Popis projektu Po vyhotovení projektové dokumentace, energetického auditu a statického posudku zajistit vydání stavebního povolení a poté přistoupit k zateplení domů a celkové rekonstrukci výtahů. Předpokládané zahájení od roku Těmito kroky se sníží energetická náročnost provozu jednotlivých domů a odpovědným přístupem vlastníků k legislativním povinnostem i provoz výtahů. Počet bytových jednotek v jednotlivých domech: Financování projektu Celkové náklady projektu v Kč Z toho dotace v Kč

41 , , , , , , , , , , , ,- 8. Monitorovací indikátory 246 bytů

42 Projektový list 1. Název projektu Snížení energetických ztrát budovy 2. Předkladatel projektu SBD Stavbař, Krnovská 2084/2, Opava; IČ Název OP oblasti intervence/opatření Integrovaný operační program 5.2. Modernizace a zvýšení kvality bytového fondu 4. Místo realizace Ratibořská 46, Opava 5. Cíl projektu Zateplení pláště budovy sníží energetické ztráty

43 6. Popis projektu Zateplením pláště očekáváme cca 10% úspor tepelné energie. Necháváme zpracovat technologii zateplení a cenu projektu. Provedeme energetický audit budovy. Podle hrubého odhadu ceny zateplení a výše dlouhodobé zálohy na údržbu a opravy je předpoklad realizace v roce Realizace bude ukončena v roce zahájení. Jedná se o bytový dům se 60 b.j. a 2 nebytovými prostory. 7. Financování projektu Celkové náklady projektu v Kč Z toho dotace v Kč Kč Kč 8. Monitorovací indikátory 60 bytů

44 Projektový list 1. Název projektu Revitalizace panelového domu Edvarda Beneše 26, OPAVA 2. Předkladatel projektu Sdružení majitelů domu E.Beneše 26, Opava, o.s. IČO Název OP oblasti intervence/opatření Integrovaný operační program 5.2. Modernizace a zvýšení kvality bytového fondu 4. Místo realizace Edvarda Beneše 26, Opava-Kateřinky čís. pop

45 5. Cíl projektu Realizací projektu, se dosáhne zejména odstranění tepelné prostupnosti budovy (hodnota součinitele přestupu tepla Uem bude nižší než požadovaná, objekt hodnoty klasifikační třídy C1 - budova vyhovující doporučené úrovni dle ČSN /2007), tím podstatného snížení energetické náročnosti na vytápění budovy, dále opravy pláště budovy včetně balkonů (odstranění zatékání do budovy) a zlepšení jejího vnějšího vzhledu. Dům tvoří výraznou dominantu při vjezdu do města po hlavní silnici č. 56 (od Hlučína). Výměnou osobních výtahů, které neodpovídají normám EU za nové, se odstraní jejich dosavadní poruchovost a provozní rizika zjištěná inspekčním orgánem. 6. Popis projektu Projekt se týká osamoceně stojícího panelového domu o 11 NP a 1 PP, jehož stáří je více než 35 let

46 Součástí projektu: I. úprava vstupu, obezdění a změna dispozic I. NP II. III. IV. elektromontáže v I.NP a zrušení ústředního vytápění ve společných nebytových prostorách zateplení fasády a sanace balkonů, oprava hromosvodů zateplení střechy montáž vzduchotechniky V. výměna osobních výtahů 320 kg a 500 kg Realizace projektu: etapy I IV zahájení a ukončení rok 2009 etapa V zahájení a ukončení rok 2010 Na provedení prací etapy č. I až IV je zpracována projektová dokumentace na podkladě energetického auditu a statického posouzení objektu včetně položkového rozpočtu. Dne bylo odborem výstavby Magistrátu města Opavy vydáno stavební povolení č.j. Výst./1698/2008/K. Porovnání se SWOT analýzou zóny Kateřinky: Silné stránky: - dům se nachází 900 m od centra města s dobrou dostupností městské hromadné dopravy, služeb (supermarkety, restaurační zařízení atd.) poloha ve vztahu k centru města (dostupnost služeb) - v blízkosti domu jsou školská zařízení: základní školy Edvarda Beneše 2, ul. Vrchní, mateřská škola Edvarda Beneše 6 dostatečně kapacitní školy a školská zařízení - nedaleko domu jsou prostory pro rekreaci obyvatel domu: Stříbrné jezero 2,1km, Městské sady, městské koupaliště, cyklostezky, plochy k procházkám podél řeky Opavy blízkost rekreační plochy Stříbrné jezero - občanské sdružení majitelů domu má ustaven fungující výbor fungující samospráva domu - převážná většiny spoluvlastníků pravidelně platí poplatky a zálohy na služby, příspěvky do fondu oprav a zúčastňuje se podle možností svolávaných valných hromad odpovědný přístup spoluvlastníků ke správě domu s důrazem na jeho další vývoj Slabé stránky: 1. otevřené prostory v I.NP jako problémové jsou předmětem sledování městské policie shromažďování školní mládeže, kouření, poškozování a ničení dlažby, soklu domu, občasné přespávání bezdomovců

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Žádost o zařazení projektového záměru Název předkladatele: Statutární město Liberec Název projektu: Rekonstrukce multifunkčního

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Firma: Právní forma: Stavební bytové družstvo Mír Teplice Družstvo Adresa sídla: Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01 IČO: 00035351 DIČ: CZ00035351 Telefon: 417 941 711 Fax: 417

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL)

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 1. 5. 2009) Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční a

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL (ve znění platném od 2. 4. 2008) Navrhovatel programu: Státní fond rozvoje bydlení Poskytovatel podpory: 1. Předmět a účel

Více

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL (ve znění platném od 1. 12. 2008) Navrhovatel programu: Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje

Více

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 Oblast intervence 5.2 podporované aktivity příjemci podpory způsobilé výdaje Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích (192,5 mil. EUR z ERDF)

Více

důvod proč zateplit panelový dům

důvod proč zateplit panelový dům Víc než důvod proč zateplit panelový dům Snížení nákladů na vytápění Dobrým zateplením trvale snížíte spotřebu energií na vytápění a tím pádem i platby za ně, které neustále rostou. Tento fakt prostě nevymluvíte,

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů,

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, červenec 2013 Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, v roce 2013 jsme si připomněli padesáté výročí založení našeho bytového družstva. HODOŇAN, stavební bytové družstvo je nástupcem SBD Bažantnice

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Únor 2005 vypracovala ing. I.Brabcová str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové výstavy 4. Prognóza

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Koncepce bytové politiky města Napajedla KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2006 vypracovala ing. I.Brabcová str.1 str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 299/2001 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami

Více

BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014.

BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014. BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014. Vhodný úvěr pro zařazení Účel úvěru Termín poskytnutí Splatnost Charakter Modernizace, rekonstrukce bytového

Více

Příloha č. 1. Základní definice a přehled podporovaných opatření. Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí:

Příloha č. 1. Základní definice a přehled podporovaných opatření. Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí: Příloha č. 1 Základní definice a přehled podporovaných opatření Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí: pověřeným subjektem Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Žádost o zařazení projektového záměru Název předkladatele: Statutární město Liberec Název projektu: Sportovní centrum pro mládež

Více

Městský úřad Jilemnice, Odbor rozvoje a místního hospodářství, Masarykovo náměstí čp.81, Jilemnice, kontakt: 481 565 127

Městský úřad Jilemnice, Odbor rozvoje a místního hospodářství, Masarykovo náměstí čp.81, Jilemnice, kontakt: 481 565 127 Město Hodnocení programového období 2007 2013 (Projekty financované prostřednictvím fondů EU a finančních mechanismů EU a z národních zdrojů - mimo projektů financovaných prostřednictvím OP LZZ- uvedeny

Více

Energetický posudek. SVJ Ortenovo náměstí

Energetický posudek. SVJ Ortenovo náměstí Energetický posudek dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku SVJ Ortenovo náměstí Ortenovo

Více

PROJEDNÁNO A SCHVÁLENO PŘEDSTAVENSTVEM DNE 23. DUBNA 2013 - 1 -

PROJEDNÁNO A SCHVÁLENO PŘEDSTAVENSTVEM DNE 23. DUBNA 2013 - 1 - Mgr. Josef Mareš předseda představenstva Miloslav Plesník člen představenstva PROJEDNÁNO A SCHVÁLENO PŘEDSTAVENSTVEM DNE 23. DUBNA 2013-1 - Část I Základní údaje Obchodní jméno: Stavební bytové družstvo

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA Mgr. Ing. František Steiner, PhD náměstek ředitele SFRB 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU

Více

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 se sídlem: Praha 4, Valentova 1730, Praha 4, 149 00 vyhlašují výběrové řízení na akci Revitalizace panelového domu Valentova 1729 1731, Praha

Více

Zateplení fasády přinese přibližně 20% úsporu tepla, výměnou oken (opět pouze přibližně) se ušetří 20-25 % tepla. VEKRA STAVEBNÍ

Zateplení fasády přinese přibližně 20% úsporu tepla, výměnou oken (opět pouze přibližně) se ušetří 20-25 % tepla. VEKRA STAVEBNÍ PB stavba Šance pro paneláky i rodinné rozpočty Součástí celkové rekonstrukce paneláku je nejen výměna oken, ale i vchodových dveří. BOHEMIA PLAST V České republice máme více než milion bytů v panelových

Více