Maloplošná chráněná území v Ostravě. Small protected areas in Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maloplošná chráněná území v Ostravě. Small protected areas in Ostrava"

Transkript

1 Maloplošná chráněná území v Ostravě Small protected areas in Ostrava

2 V Ostravě se nachází celkem 10 maloplošně chráněných území 1 národní přírodní rezervace (NPR), 1 národní přírodní památka (NPP), 4 přírodní rezervace (PR) 4 přírodní památky (PP). In Ostrava we can find 10 small protected areas 1 National Nature Reserve (NNR), 1 National Natural Monument (NNM), 4 Nature Reserves (NR) 4 Natural Monuments (NM).

3 NPR Polanská niva NPR Polanská niva je součástí CHKO Poodří a zabírá území 122 ha. Byla vyhlášena roku Je tvořena luţním lesem, slepými rameny řeky Odry a soustavou rybníků u obce Jistebník. Největším rybníkem je rybník Bezruč, který má téměř 70 ha. V NPR Polanská niva můţeme nalézt velké mnoţství chráněných rostlin i ţivočichů NNR Polanská niva is part of the Protected Landscape Area Poodří. It was established in 1969 and its area is 122 hectares. We can find there a floodplain forest, and ponds near Jistebník. The largest pond is Bezruč, its area is 70 ha. There are a lot of kinds of protected plants and animals.

4

5 NPP Landek Landek je zalesněný kopec u Petřkovic, jehoţ výška je 280 m.n.m. Je významnou lokalitou z hlediska archeologie, geologie, hornictví, historie i přírodovědy. Jeho rozloha je 85,5 ha. Byl vyhlášen přírodní památkou v roce Bylo zde objeveno sídliště lovců mamutů. Místo se proslavilo i nálezem tzv. Petřkovické (popř. Landecké) venuše, která je výjimečná tím, ţe zobrazuje mladou štíhlou ţenu. NNM Landek is a hill near Petřkovice. Its height is 280 m. Its area is 85.5 ha. It was declared a natural monument in There was discovered a hunting ground of mammoths and the Venus of Petřkovice, which represents a young slim woman.

6 Poprvé zde bylo pouţito černé uhlí jako palivo. Těţba uhlí na Landeku byla zahájena v roce 1782, ukončena byla aţ v roce 1991, kdy byly zásoby uhlí vyčerpány. Dnes můţeme na úpatí kopce najít Hornické muzeum, na kopci potom rozhlednu a naučné stezky. Je zde také velmi cenná vegetace, roste zde např. chráněná lilie zlatohlavá. For the first time, there was used coal as a fuel. Production of coal started in 1782 and finished in Today, we can find Mining museum on the foothill and view-tower on the hill. For example the protected plant lilium martagon grows there.

7

8 PR Polanský les PR Polanský les je součástí CHKO Poodří. Byla vyhlášena v roce 1970 a její rozloha je 59,2 ha. Nachází se na levém břehu řeky Odry a je tvořena luţním lesem. Najdeme zde mnoţství chráněných rostlin, např. česnek medvědí nebo lilii zlatohlavou. NR Polanský les is a part of Protected Natural Area Poodří. It was declared in 1970 and its area is 59,2 ha. It is situated on the left riverside Odra. We can found there a lot of protected plants-for example ramsons (wild garlic) or lilium martagon.

9

10 PR Štěpán PR Štěpán se nachází mezi Děhylovem a Martinovem. Je to komplex rybníka, mokřadů a luţního lesa. Plocha rezervace je 45,2 ha a byla vyhlášena v roce NR Štěpán is situated between Děhylov and Martinov.It is complex of pond, wetlands and forest. The area is 45,2 ha and it was declared in 1995.

11

12 PR Rezavka PR Rezavka se nachází na území městského obvodu Ostrava- Svinov. Skládá se z luţního lesa v okolí slepého ramene Odry a rákosin Vrbenského rybníka. Rezervace byla vyhlášena roku 1998 a její rozloha je 83,7 ha. NR Rezavka is situated in a part of Ostrava Svinov. It is composed of floodplain forest near the river Odra. The reserve was declared in 1998 and its area is 83,7 ha.

13

14 PR Přemyšov PR Přemyšov se nachází mezi Polankou nad Odrou a Svinovem. Jedná se o les, rybník a soustavu rákosin. Rozloha rezervace je 30,7 ha a byla vyhlášena v roce NR Přemyšov is situated between Polanka and Svinov. It is forest, pond and system of reeds. The area is 30,7 ha and it was declared in 2001

15

16 PP Turkov byla vyhlášena v roce Rozloha území je 20,12 ha a nachází se na hranici městských obvodů Martinov, Poruba a Třebovice. Jedná se o velmi cenné území, je to poslední zachovalý fragment luţního lesa u řeky Opavy, téměř v centru městské zástavby. Ţije zde mnoho druhů vázaných na prostředí luţního lesa a také několik chráněných druhů. PP Turkov NM Turkov was declared in 1993.Its area is 20,12 ha and it s situated between Martinov, Poruba and Třebovice This is a very valuable area and the last proved part of floodplain forest at the river Opava. There live a few protected species.

17

18

19

20 Bludné balvany Bludné neboli eratické balvany (lat. erare = bloudit) jsou různě velké valouny z hornin, které se na našem území nevyskytují. Byly k nám dopraveny činností kontinentálního ledovce před tisíci lety. Erratic boulders are differently big round stones that doesn t occure in our area. They were transported to us owing to activity of continental glacier before thousand years.

21 PP Kunčický bludný balvan Kunčický bludný balvan je největší v České republice. Jeho hmotnost je 17,5 t. Byl objeven v roce 1954 a v roce 1990 byl vyhlášen přírodní památkou. Je tvořen naţloutle šedorůţovou horninou ţulového charakteru. This is the biggest erratic boulder in The Czech Republic.Its weight is 17,5 t.it was discovered in 1954 and in 1990 was declared as natural monument.

22

23 PP Porubský bludný balvan Porubský bludný balvan je druhý největší bludný balvan v ČR. Jeho hmotnost je 11 tun. Nachází se na Vřesinské ulici v Ostravě- Porubě. Má absolutně nejdelší osu v ČR. V roce 1928 byl vyzdviţen z potoka v Porubě, přírodní památkou je od roku Je tvořen růţovou horninou ţulového charakteru s černými skvrnami. This is the second largest erratic boulder in Czech. Its weight is 11 t and it s situated in Ostrava-Poruba. It was lifted in 1928 from stream in Poruba and in 1990 was declared as natural monument.

24

25 PP Rovninské balvany Rovninské balvany je skupina deseti bludných balvanů na výstavišti Černá louka v Ostravě. Nalezeny byly roku 1958 v pískovně v Hlučíně, poté byly zaházeny a v roce 1964 opět odkryty. Přírodní památkou jsou od roku 1964, na své nynější místo byly přesunuty v roce This is a group of 10 erratic boulders at exhibition ground Černá louka in Ostrava. They were discovered in 1964 and in 1964 were declared as Natural monument.

26

27 KONEC THE END

28 CZ/EN/PL Bludný balvan = erratic boulder = głaz narzutowy Česnek medvědí = ramsons = czosnek niedźwiedzi Lilie zlatohlavá = lilium martagon = lilia złotogłów Petra Činčilová, Eva Hajdučková, Jana Mandrlová a Tereze Řehová, 6B8

Přírodní památky kraje

Přírodní památky kraje Přírodní památky kraje Kunčický bludný balvan Přírodní památku Kunčický bludný balvan najdeme v městské části Ostrava - Kunčice. Bludný balvan byl vyhlášen přírodní památkou v roce 1990, zaujímá rozlohu

Více

STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ PAMÁTNÁ MÍSTA MEMORIES Zámek: Renesanční stavba. Dnes je v něm obecní úřad. Byl založen rodem Syrakovských v 16. století. The Castle: The Renaissance building. Today there is the

Více

Ubytování / Accommodation

Ubytování / Accommodation Vítejte na festivalu 2008 Welcome to the festival 2008 1 Ubytování / Accommodation Koleje VŠB-TUO Dva dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením Two double-rooms sharing one bathroom Plánek pokoje

Více

Železnohorský. Region

Železnohorský. Region Železnohorský www.zeleznohorsky-region.cz region Liberec Praha Pardubice Plzeň MAS Železnohorský region Ostrava České Budějovice Brno LOGO MANUÁL Iron Mountains Region Evropský zemědělský fond pro rozvoj

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Ivana FRIEDRICHOVÁ SOUČASNÉ A ZANIKLÉ VODNÍ PLOCHY V POVODÍ ODRY Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Renata PAVELKOVÁ CHMELOVÁ,

Více

ČESKOBUDĚJOVICKÉ RYBNÍKY

ČESKOBUDĚJOVICKÉ RYBNÍKY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RYBNÍKY Významné ptačí území roku 2009 Navržená ptačí oblast soustavy Natura 2000 ČESKOBUDĚJOVICKÉ RYBNÍKY Významné ptačí území roku 2009 navržená ptačí oblast soustavy Natura 2000 Brožura

Více

Pískovcové krajiny: fenomén jako předmět ochrany

Pískovcové krajiny: fenomén jako předmět ochrany Pískovcové krajiny: fenomén jako předmět ochrany OBSAH Handrij Härtel: Pískovcové krajiny: fenomén jako předmět ochrany 1 Lenka Šoltysová: CHKO Český ráj vize na dalších 50 let 3 Vojen Ložek: Český ráj

Více

editorial KALEIDOSCOPE 3

editorial KALEIDOSCOPE 3 KALEIDOSCOPE 1 content 3 Editorial Editorial 4 Cestovní navigátor Navigator 5 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 7 Křivoklát

Více

Chráněná území Klatovska

Chráněná území Klatovska Chráněná území Klatovska Naturschutzgebiete des Umgebunges Klatovy Protected nature areas in Region Klatovy Úvod Zveme Vás na krátké seznámení s chráněnými územími Klatovska, jehož přírodní krásy a zajímavosti

Více

TUNEL BLANKA, TUNEL DO HISTORIE PRAHY BLANKA TUNNEL, A TUNNEL TO PRAGUE HISTORY

TUNEL BLANKA, TUNEL DO HISTORIE PRAHY BLANKA TUNNEL, A TUNNEL TO PRAGUE HISTORY TUNEL BLANKA, TUNEL DO HISTORIE PRAHY BLANKA TUNNEL, A TUNNEL TO PRAGUE HISTORY IVA HERICHOVÁ, IVANA FRIDRICHOVÁ-SÝKOROVÁ, KATEŘINA TOMKOVÁ ÚVOD Archeologický výzkum prováděný Archeologickým ústavem AV

Více

The Great Wonders of Europe

The Great Wonders of Europe The Great Wonders of Europe The Youth Guide to Ústí nad Labem and the Region ČESKY ENGLISH Welcome to Ústí nad Labem CONTENTS Ústí nad Labem the city History Střekov Castle Masaryk Lock The Virgin Mary

Více

EVROPSKÉ KVETOUCÍ MĚSTO / EUROPEAN TOWN IN BLOOM

EVROPSKÉ KVETOUCÍ MĚSTO / EUROPEAN TOWN IN BLOOM EVROPSKÉ KVETOUCÍ MĚSTO / EUROPEAN TOWN IN BLOOM T R A S A E N T E N T E F L O R A L E / T H E R O U D O F E N T E N T E F L O R A L E 1. RADNICE / TOWN HALL 2. MASARYKOVO NÁMĚSTÍ / MASARYK - SQUARE 3.

Více

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. A N N U A L R E P O R T The Lower Morava Biosphere Reserve Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. Národních hrdinů 23, 690 02 Břeclav info@dolnimorava.org,

Více

Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 Hrad Krakovec a Jan Hus

Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 Hrad Krakovec a Jan Hus KALEIDOSCOPE 1 content 3 Editorial Editorial 4 Cestovní navigátor Navigator 5 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 Hrad

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR

Ochrana přírody a krajiny v ČR Ochrana přírody a krajiny v ČR historie ochrany přírody a krajiny kategorie chráněných území NP, CHKO maloplošná CHÚ NATURA mezinárodně významná území mokřady biosférické rezervace UNESCO Historie ochrany

Více

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING Krnov a jeho velmi stručné osudy Krnov and its very brief turns of fate Krnov místo pro vzdělávání Krnov a place for education Krnov místo pro podnikání

Více

podzim/zima - spring/autumn

podzim/zima - spring/autumn podzim/zima - spring/autumn editorial editorial Milí čtenáři Metropolitanu, šaty dělají člověka a grafika dělá náš časopis. Po několikatýdenních přípravách vám dnes představujeme magazín v docela novém

Více

Film Catalogue. t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 0 9. U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c

Film Catalogue. t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 0 9. U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c K a ta l o g f i l m Film Catalogue t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 0 9 U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c 1 Řazení informací o filmech - Film information

Více

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION ÚZEMÍ S OCHRANNÝM REŽIMEM V KRAJI VYSOČINA Janáková L. Ústav Aplikované a krajinné ekologie, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

MAS Pardubického kraje

MAS Pardubického kraje MAS Pardubického kraje LAGs of the Pardubice region PARDUBICKÝ KRAJ www.leader.isu.cz Projekty realizované na území MAS Pardubického kraje Projects made within the territory of LAG of the Pardubice region

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové, OBSAH OCHRANA PŘÍRODY 2

Vážené kolegyně, vážení kolegové, OBSAH OCHRANA PŘÍRODY 2 Vážené kolegyně, vážení kolegové, v samém závěru uplynulého roku jsem se rozhodl pro závažný krok v organizaci naší státní ochrany přírody. Tímto krokem bylo spojení dvou organizačních složek státu se

Více

TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region

TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region KALEIDOSCOPE 1 1. 2. TOP 10 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 1. Český ráj chráněná krajinná oblast Bohemian Paradise Protected

Více

www.kovotour.cz ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC HOTELY, WELLNESS A LÁZNĚ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI volejte téměř 20 let pro Vás...

www.kovotour.cz ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC HOTELY, WELLNESS A LÁZNĚ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI volejte téměř 20 let pro Vás... www.kovotour.cz ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC HOTELY, WELLNESS A LÁZNĚ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI volejte 14001 volání volní za cenu mistního místního hovoru téměř 20 let pro Vás... volejte CALL CENTRUM

Více

Metodika venkovního sběru dat. Methodology of outside collection of data. kapitola 4 / chapter 4

Metodika venkovního sběru dat. Methodology of outside collection of data. kapitola 4 / chapter 4 Metodika venkovního sběru dat Methodology of outside collection of data kapitola 4 / chapter 4 4. 1 Základní pojmy NIL / Basic NFI terms 4. 2 Kategorie pozemků pro vyhotovení NIL / Land category for the

Více

Historie hornictví v mikroregionu KAHAN

Historie hornictví v mikroregionu KAHAN Historie hornictví v mikroregionu KAHAN OBSAH: Historie těžby uhlí v rosicko-oslavanském uhelném revíru 4 8 Rozvoj báňské technologie 8 12 Nejvýznamnější doly Rosicko-oslavanské pánve 12 17 Hornický slovník,

Více

Kontinuální sledování návštěvnosti Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska v roce 2006

Kontinuální sledování návštěvnosti Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska v roce 2006 Jiří Kmet Kontinuální sledování návštěvnosti Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska v roce 2006 Děvín je jedním z nejnavštěvovanějších míst Pavlovských vrchů. (foto Petr Macháček, Regionální muzeum

Více

Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky

Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky CZECH HOPS ČESKÝ CHMEL 2010 Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http://www.eagri.cz, e-mail: info@mze.cz ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele České republiky Mostecká

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

The White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) in the Czech Republic

The White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) in the Czech Republic The White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) in the Czech Republic T o m áš BĚ L KA & D a vid H ORAL Abstract: The paper summarizes development of the White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) population

Více