1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň."

Transkript

1 ZÁKLADY OCHRANY PŘÍRODY V ČR 1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň. 2. Do diagramů rozděl typy zvláště chráněných území podle toho, zda spadají pod ochranu velkoplošnou či maloplošnou. národní park, přírodní památka, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, chráněná krajinná oblast maloplošná velkoplošná 1

2 3. Na cedulích, které vyznačují zváště chráněná území se vyřádil sprejer. Jaká ze dvou cedulí patří přírodní památce a jaká cedule národní přírodní rezervaci? 4. K následujícím pojmům přiřaď správný význam. 1. EKOSYSTÉM 4. NATURA SPOLEČENSTVO 5. BIOTOP 3. BIOSFÉRA 6. FYTOGEOGRAFIE a) prostor, který pokrývají živé organismy na naší planetě (živý obal Země) b) soustava živých a neživých složek životního prostředí, které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí c) vědní disciplína studující rozšíření rostlin na Zemi d) stanoviště; nejmenší přírodní životní prostor, na němž žije rostlina nebo živočich e) soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území všechny státy Evropské unie f) skupina druhů, které se vyskytují na stejném místě ve stejném čase

3 5. Zamysli se, co je z hlediska ochrany přírody přínosnější. Chránit spíše větší územní celky nebo zaměřit se na ochranu jednotlivých rostlinných a živočišných druhů. Zdůvodni svůj názor: 6. Ve zváště chráněných území platí zákonem stanovené ochranné podmínky. Který zákon tyto podmínky vymezuje?. 7. Doplň větu a zakresli způsob značení do obrázku: V terénu jsou hranice u NPR, NPP, PR, PP a I. zóny NP vymezeny pruhovým značením prostřednictvím..... na kmenech stromů. 3

4 8. Pomocí internetu vyhledej konkrétní ochranné podmínky, které zákon stanovuje pro jednotlivá zváště chráněná území. Vyber si dva různé typy chráněných území a porovnej rozdíly v jejich ochranných podmínkách a výsledky napiš do tabulky. Typ ZCHÚ shodné podmínky rozdíly 9. S jakými ochrannými opatřeními proti zbytečnému úhynu ptáků se můžeme běžně setkat ve městech či v krajině? 4

5 10. Urči rodový název rostlin na fotografiích a doplň jej do tabulky ke správnému druhovému názvu a stupni ohrožení. 5

6 stupeň ohrožení rostlinného druhu značka rod druh Druh kriticky ohrožený C1 otevřený Druh silně ohrožený C2 bahenní Druh ohrožený C3 liliovitá Druh vyžadující další pozornost C4 zlatohlavá 11. Urči živočichy podle obrázků a doplň jejich rodový název do tabulky ke správnému stupni ohrožení. stupeň ohrožení živočišného druhu značka rod druh Druh kriticky ohrožený KO zelená Druh silně ohrožený SO obecný Druh orožený O velký 6

7 12. Pro druhy ohrožené vyhynutím jsou realizovány tzv. záchranné programy nebo tzv. programy péče pro méně ohrožené druhy. Jsou to opatření, která odstraňují nebo zmírňují ohrožení těchto druhů. Vyhledej pomocí internetu příklad jednoho rostlinného a jednoho živočišného druhu, pro který je záchranný program vyhlášen. Záchranné programy, které jsem objevil/a: 13. Když správně doplníš políčka hřebenovky, dozvíš se název jednoho z nejkrásnějších a nejhlubších údolí v Krušných horách, které je dlouhé 13 km a v roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem

8 Legenda: 1. Označení pro organismus, který pomáhá určit stav a změny životního prostředí. (Př. lišejníky stav ovzduší) 2. Pojem z ekologie. Označuje se tak jedinec (druh) přizpůsobený určitým životním podmínkám (např. klimatu, typu půdy). Může se tak lišit od jiných jedinců stejného druhu například svým vzrůstem, zbarvením či tvarem některých částí těla. (využij slovníček pojmů) 3. Druhový název lilie, kterou bychom mohli najít nejčastěji v bučinách. Sice bychom podle jejího jména čekali velké zlaté květy, ale ve skutečnosti jsou sytě růžové. Roste i v údolí, jehož název hledáme. Její latinský název je Lilium martagon. 4. Typ maloplošného zvláště chráněného území, jehož zkatka je PR. (použij 2. slovo) 5. Kriticky ohrožený druh většího hada žijícího v i v SZ Čechách. Bývá žlutohnědě zbarvený a často se sluní ve větvoví stromů, podle čehož dostal svůj druhový název. (použij rodový název) 6. Velký brodivý pták, který se objevuje i v údolí, jehož název hledáme. Živí se rybami, nepohrdne bezoobratlými. Břicho má sice bílé, ale jinak je horní polovina těla zbarvena černě, jen klapavý zobák a dlouhé nohy jsou červené. (použij rodový název) 7. Označení pro horské oblasti s chladnomilnou květenou. (vyhledej na internetu) 8. Prvek, který je obsažen v tvrdších částech organismů (ve schránkách, kostech, zubech), ale je i významným prvkem některých hornin. Geologické podloží Krušných hor je chudé na tuto látku a díky tomu jsou zdejší půdy kyselé. 9. Ochrana přírody zaměřená na všechny druhy rostlin a živočichů. Zabývá se vytvářením Územních systémů ekologické stability či ochranou významných krajinných prvků. Tajenka zní: 8

9 14. Poznáte tohoto výrazně zbarveného živočicha? Zaškrtněte skupinu živočichů, do které patří: plazi obojživelníci savci Vysvětlete důvod jeho výrazného zbarvení:. 15. Z následujících zvláště chráněných území vyznač ta, která zároveň spadají i do evropského systému chráněných území Natura PřP Loučenská hornatina PřP Bezručovo údolí NPR Jezerka NPR Novodomské rašeliniště PR Černý rybník PR Grünwaldské vřesoviště PR Vlčí důl PP Salesiova výšina PP Domaslavické údolí PřP Východní Krušné Hory 9

10 16. K invazním druhům doplň odkud pochází a pomocí písmen zaznamenej do kolonky nebezpečí, jakým způsobem mohou ohrožovat původní druhy rostlin či živočichů. Možná nebezpečí invazní druh původ nebezpečí a) potravní konkurence b) nadměrné spásání vegetace c) zasťiňování nižších druhů d) hospodářské škody e) přenos nemocí f) zamezování přirozeného zmlazování lesů g) vytlačování ze stanoviště h) kožní poranění (puchýře) rak pruhovaný boleševník velkolepý křídlatka japonská nutrie říční muflon zlatobýl kanadský jelen sika trnovník akát Možnosti původu invazních druhů: Kavkaz, severní Amerika, východní Asie, jižní Amerika, Středomoří, Asie (Čína, Japonsko), 17. Popište, co vypovídá tento graf o lesních porostech v CHKO České středhoří? 10

11 Zdroje obrázků: Úkol č.10 Laroche Dresden Úkol č Úkol č.14 Úkol č.17 Plán péče CHKO České středohoří 11

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda OCHRANA PŘÍRODY V ČR Doporučení pro

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Seminární práce z předmětu Péče o životní prostředí Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů Zpracovali: Vít Kolečkář,

Více

8 Srovnání ochrany přírody a krajiny v území CHKO a Národních parků v České a Rakouské republice

8 Srovnání ochrany přírody a krajiny v území CHKO a Národních parků v České a Rakouské republice 8 Srovnání ochrany přírody a krajiny v území CHKO a Národních parků v České a Rakouské republice Michaela Krpálková Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84, 532 10 Pardubice, misa.krpalkova@seznam.cz

Více

Učíme se v muzeu. Jaké tři druhy jste měli možnost cestou vidět?... Který z druhů u nás není původní, ale byl zde uměle vysazen? Odkud pochází?...

Učíme se v muzeu. Jaké tři druhy jste měli možnost cestou vidět?... Který z druhů u nás není původní, ale byl zde uměle vysazen? Odkud pochází?... Učíme se v muzeu www.ucimesevmuzeu.cz www.kvmuz.cz Legenda: otázka doporučení + zajímavost Pracovní list Výlet za přírodou od kamzíka po sv. Linhart Úvod: Karlovy Vary jsou obklopeny překvapivě zachovalou

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

TEST- Ekologická olympiáda 2013/2014 - Pražské krajské kolo ŘEŠENÍ. Všeobecný přehled z ekologie, ochrany životního prostředí a příbuzných věd

TEST- Ekologická olympiáda 2013/2014 - Pražské krajské kolo ŘEŠENÍ. Všeobecný přehled z ekologie, ochrany životního prostředí a příbuzných věd TEST- Ekologická olympiáda 2013/2014 - Pražské krajské kolo ŘEŠENÍ Všeobecný přehled z ekologie, ochrany životního prostředí a příbuzných věd 1. Epifyty: a) jsou organismy, které vznikly a jsou rozšířeny

Více

. c,;,,\,;,,.č::~'" ..'<...«tý. Viz též KRAJINNÝ RÁZ, OCHRANA PŘíRODY, zvlášť CHRÁNĚNÁ ČÁST PŘíRODY, EVROP.SKY VÝZNAMNÉ LeJKALlTY;

. c,;,,\,;,,.č::~' ..'<...«tý. Viz též KRAJINNÝ RÁZ, OCHRANA PŘíRODY, zvlášť CHRÁNĚNÁ ČÁST PŘíRODY, EVROP.SKY VÝZNAMNÉ LeJKALlTY; Viz též KRAJINNÝ RÁZ, OCHRANA PŘíRODY, zvlášť CHRÁNĚNÁ ČÁST PŘíRODY, EVROP.SKY VÝZNAMNÉ LeJKALlTY; IMISE viz EXHALACE. INSITU / EXSITU. "ill situ" znamená, že organismus žije ve svém přirozeném prostředí;

Více

DMG ÚAP verze 3.0 2008/08. Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS. Referenční příručka podrobná

DMG ÚAP verze 3.0 2008/08. Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS. Referenční příručka podrobná DMG ÚAP verze 3.0 2008/08 Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS Referenční příručka podrobná Královéhradecký kraj Pardubický kraj Středočeský kraj Jihočeský

Více

Príroda ˇ si VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Príroda ˇ si VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Príroda ˇ si C4 (ne)poradí VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Autoři: Mgr. Jan Vrtiška, Mgr. Kateřina

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4886 Sbírka zákonů č. 349 / 2009 349 ZÁKON ze dne 11. září 2009, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým

Více

Vývoj lidské populace. Životní prostředí člověka.

Vývoj lidské populace. Životní prostředí člověka. ČLOVĚK A PROSTŘEDÍ Vývoj lidské populace. Před 10 000 lety žilo na Zemi asi 5 milionů lidí. V období tzv. neolitické revoluce se stává z člověka zemědělec, vznikají první velké civilizace, počet lidí se

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Strana 196 Sbírka zákonů č. 18 / 2010 Částka 5 18 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

Uvedení do studia životního prostředí

Uvedení do studia životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Uvedení do studia životního prostředí Kateřina Marková Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Vědecký redaktor: Recenzenti: Uvedení do studia

Více

HLUK. Zákony na ochranu přírody a životního prostředí v ČR

HLUK. Zákony na ochranu přírody a životního prostředí v ČR Úbytek vody: meliorace mění vodní režim krajiny (sucho x záplavy) regulace vodních toků zkrácení vodního toku, úprava dna, vykácení břehových porostů snižuje se možnost vsakování a omezuje samočisticí

Více

STUDIJNÍ TEXTY PŘEDMĚTU Z0025 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STUDIJNÍ TEXTY PŘEDMĚTU Z0025 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ STUDIJNÍ TEXTY PŘEDMĚTU Z0025 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Elektronická učebnice Tento studijní text byl sestaven ze zdrojů uvedených v seznamu literatury a slouží výhradně k interní výuce předmětu Z0025

Více

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí.

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí. 1 Ekologie nauka o životním prostředí Základní vědecká disciplína, která se zabývá studiem života je biologie. Ekologie je pouze jedním z biologických oborů. Hlavním a společným objektem studia biologie

Více

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie je nevládní nezisková organizace založená skupinou studentů Přírodovědecké a Zemědělské

Více

Výukové listy nejen pro střední školy

Výukové listy nejen pro střední školy Výukové listy nejen pro střední školy Kameny Hory Podnebí Voda 1 Voda 2 Trávy a květiny 1 Trávy a květiny 2 Trávy a květiny 3 Stromy 1 Stromy 2 Chráněná příroda 1 Chráněná příroda 2 Krajina 1 Krajina 2

Více

Životní prostředí. na Opavsku. Příručka ochránce životního prostředí

Životní prostředí. na Opavsku. Příručka ochránce životního prostředí Životní prostředí na Opavsku Příručka ochránce životního prostředí Opavská radnice Hláska na Horním náměstí Na vydání této publikace se významně podíleli nebo ji podpořili: Moravskoslezský kraj Statutární

Více

Biosferické rezervace

Biosferické rezervace Biosferické rezervace Biospheres reservation of UNESCO Libuše Všetečková Bakalářská práce 2006 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta Technologická Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucímu bakalářské

Více

EnvironmEntální výchova

EnvironmEntální výchova EnvironmEntální výchova PhDr. Alena Thorovská Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (c Z.1.07/1.3.00/19.0002) 1

Více

EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007/2008 regionální kolo STŘEDOČESKÝ KRAJ Vydala ZO ČSOP Vlašim. Vlašim 2007 EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY

Více

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION ÚZEMÍ S OCHRANNÝM REŽIMEM V KRAJI VYSOČINA Janáková L. Ústav Aplikované a krajinné ekologie, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3476

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3476 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3476 Název materiálu: VY_V/2_INOVACE_109 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor:

Více

Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší

Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší C M Y K Úvodní slovo autora Milí žáci, jsem rád, že máte možnost listovat v regionální učebnici našeho kraje. Jde o první

Více

ŠUMAVA: RYS, PŘIROZENÉ HORSKÉ LESY I KŮROVEC

ŠUMAVA: RYS, PŘIROZENÉ HORSKÉ LESY I KŮROVEC ŠUMAVA: RYS, PŘIROZENÉ HORSKÉ LESY I KŮROVEC Autoři textu: Jaromír Bláha, Luděk Bufka, Kristina Danisz, Vojtěch Kotecký, Tereza Mináriková, Kateřina Poledníková, Josefa Volfová Autoři fotografií: Wikimedia

Více