Jako každý rok bychom Vás chtěli informovat o průběhu Tříkrálové sbírky. Rok co rok hledáme nová slova, která by dostatečně vyjádřila pocity a snahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jako každý rok bychom Vás chtěli informovat o průběhu Tříkrálové sbírky. Rok co rok hledáme nová slova, která by dostatečně vyjádřila pocity a snahu"

Transkript

1 Jako každý rok bychom Vás chtěli informovat o průběhu Tříkrálové sbírky. Rok co rok hledáme nová slova, která by dostatečně vyjádřila pocity a snahu všech, kteří se na Tříkrálové sbírce podílejí. Najít taková slova, která by vhodně dokázala popsat práci, snahu a obětavost malých i velkých koledníčků i jejich vedoucích, je mnohdy nelehký úkol. Letošní rok je pro mě v tomto ohledu jiný! Tento rok mi slova padají na papír sama. Nemusím přemýšlet o tom, co napsat. Koordinovat Tříkrálovou sbírku 2015 pro mě bylo milou povinností, která mě naplňovala hrdostí, radostí a štěstím. Již od samého začátku byla z každého osloveného vedoucího cítit chuť a ochota na Tříkrálové sbírce pracovat. Nejenže byli rádi, že jsou opět osloveni, ale sami vymýšleli nová a nová místa, kam ještě skupinky vyslat a na které dveře napsat požehnání K+ M+ B Zároveň všem zúčastněným děkuji za názory, podněty, rady, ale i za jejich příběhy a zkušenosti s dárci.

2 Velké díky samozřejmě patří koledníčkům, kteří to v letošním větrném a deštivém počasí neměli vůbec jednoduché. Doufám, že malou odměnou a náplastí na stále se namáhající hlasivky při koledě u každého domu, byla hromada sladkostí a vlídná slova. Ta vesměs obsahovala díky, pochvaly a kladná přijetí. V neposlední řadě si upřímné díky zaslouží Ti, kteří vhodili do zapečetěných kasiček finanční obnos. Výtěžek Oblastní charity Vimperk bude z 90% použit na pokrytí provozu Domova klidného stáří Pravětín a 10% na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. To, že se sbírky zúčastnilo 28 skupinek, že bylo zapečetěno celkem 45 kasiček, je dobrým důkazem toho, že letošní sbírka probíhající na Vimpersku a zajišťovaná Oblastní charitou Vimperk byla opravdu jedinečná. Slova na závěr? Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky organizované Oblastní charitou Vimperk činí ,- Kč. Všem moc děkujeme!!! Za Oblastní charitu Vimperk, koordinátorka TS Jana Brabcová

3 V rámci projektu Aktivně ve stáří probíhají v průběhu celého roku 2014 akce zaměřené na společné setkávání seniorů v domech s pečovatelskou službou. Již v lednu se uskutečnilo v DPS Skalka v Prachaticích příjemné posezení a další pokračování pořadu o Karlu Hašlerovi v podání Karla Šedivého. Lásky Karla Hašlera je název dalšího pokračování tohoto pořadu. V tomto díle jsme si povídali o největších láskách Karla Hašlerka, o Praze, o hudbě a také o Zdeničce Frimlové, jeho lásce a životní partnerce. V pořadu samozřejmě také zaznělo mnoho známých písní, všichni si mohli zazpívat milé a oblíbené Hašlerovky. V únoru si měly možnost naše klientky vyrobit vlastnoručně malované dřevěné kočičky. I v Domě s pečovatelskou službou Čkyně se uskutečnila dne v rámci tohoto projektu akce Vítání jara, při kterém jsme společně vyráběli dekorační předměty připomínající nám, že jaro je již za dveřmi. Vítání jara si nenechali ujít ani v DPS Skalka v Prachaticích. I zde se spojila kreativita našich seniorů s příjemným posezením. V letním období proběhlo několik posezení zaměřených na výrobu drobných upomínkových předmětů (malování hrnků, malování na hedvábné šátky a výroba drobných šperků). V září se společně s psychoterapeutkou Mgr. Květou Kadlecovou uskutečnilo posezení zaměřené na reflexní terapii obličeje, dotykovou terapii, paní Květa Kadlecová nám poradila, jak si pomoci při strachu, úzkosti a panice. Podzimnímu období zase patřila akce Růže z listí, Pohybová terapie rukou a beseda na téma Bezpečná domácnost. První setkání bylo návodem, jak si vyrobit krásnou dekoraci ze spadaného barevného listí, při kterém si mnozí uvědomují, jak je podzim krásný. Ve druhém případě šlo o velice zajímavou inspiraci, jak působí pohyb rukou na naše zdraví.

4 Zatím poslední akcí v rámci projektu Aktivně ve stáří pořádanou Oblastní charitou Vimperk byla informativní beseda, na které bylo doporučeno, jak zajistit domácnost, jak se bránit podvodníkům, kteří nabízejí různé nekvalitní a předražené zboží po domácnostech, byli také seniorům předány drobné signalizační předměty k jejich ochraně. Koncem listopadu se uskutečnila akce, při které si naši uživatelé vyrobili vánoční dekoraci a adventní věnce. Závěr roku patřil vánočním besídkám spojeným s příjemným svátečním posezením, občerstvením a krásným programem. V rámci projektu jsme nakoupili několik rehabilitačních pomůcek a v průběhu celého roku probíhalo procvičování rukou, nohou a také vycházky do blízkého okolí. Tyto činnosti umožní seniorům aktivně prožívat každý den a společně se zapojovat do dění v pečovatelských domech. Projekt Aktivně ve stáří Oblastní charity Vimperk je financován z grantu Jihočeského kraje. Doufejme, že příští rok budou tato zajímavá posezení pokračovat a Oblastní charita Vimperk bude moci realizovat další akce vyhledávané mnohými seniory. Výrobky našich seniorů - růže z listí a vánoční dekorace.

5 Kvalita domova pro seniory se pozná mimojiné i podle počtu pracovníků, kteří mají na starost péči o uživatele. V domově v Pravětíně dbáme na to, aby měl personál dostatek času na každého, aby byly pracovnice vždy vlídné a trpělivé. V denní směně pečuje o 36 obyvatel 5 pečovatelek, jedna zdravotní sestra a dvě sociální pracovnice. V noci pak službu zajišťuje jedna pečovatelka a jedna zdravotní sestra. Dále se kvalita domova pozná podle toho, jak jsou respektovány individuální potřeby každého uživatele. My v domově v Pravětíně považujeme za samozřejmost, že si každý může zvolit například, kdy chce vstávat, kdy chodit spát, zda se chce stravovat na svém pokoji nebo v jídelně, co chce či nechce jíst, jak chce trávit svůj volný čas a podobně. Abychom každému co nejvíce porozuměli, využíváme biografii, zajímá nás, jak dříve člověk žil, kde pracoval, na co je zvyklý, co má rád, co rád nemá, tomu se snažíme přizpůsobit péči, aby se zde každý cítil co nejlépe. Pracujeme také s konceptem bazální stimulace, pomocí vhodných doteků se snažíme navodit fyzickou i psychickou pohodu, metody validace nám umožňují vcítit se do osobní reality osoby s poruchami orientace. Žiji v domově v Pravětíně více jak půl roku. Mám samostatný pokoj, balkon, svou koupelnu, na pokoji mám televizi, varnou konvici, lednici. Je mi teplo, nemusím se starat o úklid ani praní prádla. Všichni jsou na mě hodní, kuchaři nám dobře vaří, tak pestrý jídelníček jsem v životě neměla. Když nechci být sama, zapojím se do nabízených činností, někdy pečeme, luštíme křížovky, hrajeme hry, cvičíme, čteme si, zpíváme, děláme to, co nás baví. Těšíme se na posezení s harmonikou, na promítání filmů i různá kulturní vystoupení. V létě se nám dobře sedí venku na lavičce. Nic mi tady nechybí. Kdyby mi někdo nabídl, abych se vrátila domů, věřte, já bych ani nechtěla. K.P.

6 Od roku 2014 poskytuje Oblastní charita Vimperk také krizovou pomoc. Je určena osobám, které se ocitly ve výjimečné krizové situaci, která může vést až k ohrožení zdraví nebo dokonce života. Při dlouhodobé krizi dochází k úzkostem, agresivnímu jednání, stažení se do sebe, depresivním náladám. Krizi můžeme vnímat jako něco, co nám komplikuje život, přináší omezení a ztráty. Je důležité si uvědomit, že krize není jen něco, co nás ohrožuje, ale také něco, co s sebou nese nové šance, možnosti a příležitosti. V průběhu krize projdeme několika fázemi. Jako první přichází tzv. šok. Je to fáze, kdy celou situaci popíráme, nechceme si připustit pravdu, skutečnost, která nastala. Další fází je zloba, agrese, hněv, kdy hledáme příčinu či viníka, kdo za to může. V této fázi je důležité dát volný průchod svým emocím (např. pláč, vztek). Poté přichází fáze smlouvání, kdy se snažíme o dosažení původního stavu. Říkáme si: Třeba to nabude pravda. Následně přichází fáze smutku strach, úzkost, člověk si uvědomuje, že to všechno pravda je. Jako poslední přijde smíření, vyrovnání a přijetí, kdy si uvědomíme, že se s tím smířit musíme. Zajímavé je zamyslet se nad tím, jaký je časový rámec, v němž krize probíhá. Ačkoliv platí, že rozhodující doba pro zpracování krize je asi 6-8 týdnů, je zřejmé, že pro skutečné zpracování psychické zátěže je zapotřebí mnohem delší doby. Není výjimkou, že tento proces trvá mnoho měsíců, někdy i let. Jak krizi řešit? Většinu zátěžových situací a životních krizí lidé překonávají svépomocí, za pomoci partnera, rodiny, přátel či blízkého okolí. V případě, kdy tyto způsoby, jimiž lidé řeší své problémy, selhávají nebo nejsou dosažitelné, je vhodné vyhledat odbornou pomoc. Nejčastější příčiny krizí, s kterými se lidé obraceli na naši službu, jsou ztráta partnera, závažné onemocnění či úmrtí milovaného člověka.

7 U mladistvých se setkáváme s pocitem nedostatku lásky v rodině nebo se zneužíváním či týráním, všechny tyto problémy se mohou u dětí či mladistvých projevovat sebepoškozováním. Krizová pomoc je dostupná v naší sociální službě v Krátké ulici 125 ve Vimperku (1. patro). Zaručujeme diskrétnost, služba je poskytována zdarma. Jsou to již dva roky, kdy jsem procházela životní krizí. Nevím přesně, kdy začala, nevím, proč jsem neviděla, že něco není v pořádku, najednou jsem byla na dně. Přišla jsem o bydleni, málem i o práci, snášela ponižování od partnera, s dětmi jsem si málo hrála, život mne netěšil. Řešila jsem věčně nedostatek peněz a lásky a točila se v kruhu úzkostí, výčitek i dluhů. Problémy a pocity marnosti jsem řešila alkoholem, z čehož později nebylo úniku. Tenkrát mi byla doporučena krizová pomoc, kterou jsem vyhledala. Nikdo mne neodsoudil, vyslechli mě, poradili mi a nasměrovali, jak a kudy jít dál. A já se i díky jejich pomocné ruce snažím jít dál svým životem. A když na té cestě zakopnu, zastavím se a nebo potřebuji najít nový směr, znovu využiji pomocnou ruku krizové pomoci. (A. K.)

8 V roce 2014 byl realizován projekt Fénix zaměřený na osoby ohrožené sociálním vyloučením. V rámci projektu bylo dospělým osobám poskytováno odborné poradenství zejména v oblasti dluhové problematiky, získávání zaměstnaní a bydlení. Sociální pracovnice podporovaly uživatele při komunikaci s věřiteli, se zdravotními pojišťovnami při řešení vzniklých dluhů. Vysvětlovaly jim rizika spojená s uzavíráním úvěrů u nebankovních subjektů. V rámci projektu byla uživatelům poskytnuta podpora při hledání odpovídajícího zaměstnání. Pracovnice pomáhaly jednotlivcům při tvorbě životopisů a podávaly informace potřebné k získání zaměstnání. Další činností v rámci projektu byla pomoc rodinám s dětmi při hledání stálého či náhradního bydlení a snaha o motivaci rodin k udržení svého současného bydlení. Během celého projektu probíhalo pravidelně doučování dětí a příprava dětí na nástup do základní školy. Dále jsme organizovali pro děti zájmovou činnost ve Vimperku i ve Volarech, nejnavštěvovanější byly taneční kroužky ve Vimperku a ve Volarech. Uspořádali jsme pro děti několik akcí, které vedly k začleňování do většinové společnosti a k získání sociálních dovedností (vystoupení dětí - Khamoro Praha, Strýt tyjátr, na slavnostech Zlaté stezky, na Volarských slavnostech dřeva), dále si děti užily karneval, vítání léta a v prosinci mikulášskou nadílku. Projekt byl realizován díky grantu Jihočeského kraje.

9 Pomoc s předškolní a školní přípravou Nabízíme dětem pomoc s předškolní a školní přípravou. Děti v předškolním věku připravíme hravou formou na vstup do základní školy (procvičování základních dovedností potřebných pro nástup do ZŠ). Dětem školního věku, které nezvládají nebo nechápou školní učivo nabízíme individuální pomoc a podporu. Vysvětlujeme a procvičujeme školní učivo, kterému dítě nerozumí. V rámci práce s dětmi spolupracujeme se školou. Pravidelné setkávání nabízíme vždy v pondělí, středu a pátek v předem domluvených odpoledních hodinách. Konzultace se speciálním pedagogem Pomáháme dětem, které mají problémy s učením, chováním a zvládáním školní přípravy. Při rozpoznání poruchy učení nabízíme následné řešení. Konzultace se speciální pedagogem nabízíme vždy ve středu a v pátek odpoledne dle dohodnutého času. V případě zájmu je nutné, aby rodiče své děti telefonicky či osobně objednali. (Tel.: , Krátká 125, Vimperk-1. patro) Bc. Romana Trojanská Andrea Kavanová, DiS., sociální pracovnice OCH Vimperk

10 Oblastní charita Vimperk již od roku 2007 nabízí služby rodinám s dětmi, které se nacházejí v nějaké nepříznivé situaci (problémy s dětmi, vztahové problémy v rodině, problémy s financemi, ztráta zaměstnání rodičů, ztráta bydlení, dluhy apod.). Díky grantu Jihočeského kraje se nám dařilo pomáhat ve větší míře i rodinám v evidenci OSPOD (odbor sociálněprávní ochrany dětí). Snažili jsme se pomoci zajistit zdravý a všestranný vývoj dětí v těchto rodinách, pomáhali jsme rodinám řešit jejich nepříznivou situaci (oblast vztahů mezi členy rodiny, bydlení, zaměstnání, zadlužení rodiny, hospodaření), zvyšovat kompetence, dovednosti a schopnosti rodičů, poskytovali jsme pomoc dětem, které se ocitly v krizi, nabízeli jsme jim pomoc s řešením jejich situace, služba umožnila mnohdy předejít ústavní výchově dětí, předejít rozpadu rodiny v případě manželských neshod (poradenství, párová terapie), v případě rozpadu rodiny jsme pomáhali zajistit styk dítěte s oběma rodiči, v případě nutnosti i podporovaný styk. Přehled poskytovaných služeb v roce 2014 V roce 2014 jsme realizovali s uživateli naší služby celkem neuvěřitelných 2624 kontaktů. Z toho převažovaly činnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační, kdy jsem pracovali hlavně s dětmi a jejich rodiči, pomáhali jsme dětem s problémy ve škole, rodičům s výchovou dětí nebo s péčí o dítě. Často se na nás obraceli rodiče nebo samotné děti se složitějším problémem, který vyžadoval dlouhodobější spolupráci formou terapeutických činností směřujících k dosažení nových schopností, dovedností či postojů k danému problému, v rámci těchto terapeutických činností bylo realizováno více jak 300 kontaktů. Více jak 200 kontaktů představovalo pomoc v oblasti obhajování práv, podporovali jsme též kontakt rodiče s dítětem v případě rozpadu rodiny, což bylo téměř 50 kontaktů. Do zájmové činnosti jsme zapojili celkem 30 dětí z rodin z méně podnětného prostředí.

11 Oblastní charita Vimperk v roce 2014 zajišťovala pečovatelskou službu na rozsáhlém území bývalého prachatického okresu (Vimpersko, Prachatice, Volary, Čkyňsko, Zdíkovsko, Stašsko, Lčovice, Zálezly, Bohumilice, Vacov, Nové Hutě, Sv. Maří, Kosmo, Žárovná, Buk, Šumavské Hoštice, Husinec). Celkem jsme poskytli služby 589 seniorům v domácnosti v uvedených oblastech. Bylo to více jak sedmdesát tisíc rozvozů obědů a téměř šedesát tisíc dalších služeb (pomoc s hygienou, úklidem domácnosti, nákupy apod.). Služby jsme poskytovali v domácnostech i v domech s pečovatelskou službou. Pečovatelská služba byla financována z úhrad od klientů, dále z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, z grantu Jihočeského kraje a z příspěvků jednotlivých obcí. Oblastní charita Vimperk zajišťovala i zdravotní péči seniorům v domácím prostředí. Deset zdravotních sester v roce 2014 ošetřilo 472 pacientů a vykonalo více jak dvanáct tisíc návštěv. V domácím prostředí zajišťujeme převazy, aplikaci injekcí, měření fyziologických funkcí, odběry krve, orientační vyšetření hladiny curku v krvi, nácvik aplikace inzulínu, ošetřovatelskou rehabilitaci, infúzní terapii, léčbu bolesti, domácí hospicovou péči u onkologicky nemocných (podávání opiátů apod.). Služba je zajištěna 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Grant Jihočeského kraje Oblastní charita Vimperk získala v roce 2014 pro Pečovatelskou službu Prachatice v rámci projektu Zajištění dostupnosti a podpora rozvoje sociálních služeb na území Jihočeského kraje finanční prostředky na zlepšení dostupnosti sociálních služeb, rozvoj a zvýšení kvality poskytované služby v Prachaticích.

12 Oblastní charita Vimperk Pravětín Vimperk facebook: Oblastní charita Vimperk Mgr. Dana Marková ředitelka tel: , Hlavní ekonom účetní všech služeb tel: Dům klidného stáří Pravětín vrchní sestra - tel: sociální pracovnice - tel: Pečovatelská služba vedoucí - tel: , Ošetřovatelská služba vrchní sestra - tel: Služba pro rodiny s dětmi tel: Krizové centrum NEXUS tel: Vydala Oblastní charita Vimperk (leden 2015) Redakční rada: Mgr. Dana Marková, Dana Vidlášová, Veronika Vidlášová a Jana Brabcová

Vážení budoucí čtenáři, rozhodli jsme se pro veřejnost založit malý občasník navazující na dřívější měsíčník Chariťáček. Chceme Vám prostřednictvím

Vážení budoucí čtenáři, rozhodli jsme se pro veřejnost založit malý občasník navazující na dřívější měsíčník Chariťáček. Chceme Vám prostřednictvím Vážení budoucí čtenáři, rozhodli jsme se pro veřejnost založit malý občasník navazující na dřívější měsíčník Chariťáček. Chceme Vám prostřednictvím tohoto zpravodaje umožnit nahlédnout do sociálních a

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 212 214 216 213 215 www.skp-centrum.cz Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Organizační struktura společnosti Poskytované služby Co se v roce 214

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 28.01.2014 2 3 OBSAH IDENTIFIKACE ORGANIZACE 6 POSLÁNÍ ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko rané péče

Více

diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014

diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014 diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014 [O DIECÉZNÍ CHARITĚ PLZEŇ] Statut: Církevní právnická osoba (COP) dle zákona č. 3/2002 Sb. Zřizovatel: Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň Statutární

Více

CHARITA )5»'(. 0«67(.

CHARITA )5»'(. 0«67(. CHARITA 1 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, uběhl další rok a opět nastal čas bilancování. Dovolte mi, abych vás pozval ke společnému ohlédnutí za uplynulým rokem 2014 nad Výroční zprávou naší Charity

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010

VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010 2010 VÝRO NÍ ZPRÁVA VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Poděkování ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s 3 Základní údaje a

Více

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. 2012 Výroční zpráva OBSAH: Str. 03 Str. 04 Str. 05 Úvodní slovo O nás Poskytujeme sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Více

archiv Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice

archiv Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice Výroční zpráva Farní charity Prachatice 2013 Zpracovala: Foto: Vydala: Grafická úprava: Mgr. Dana Marková archiv Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice Petr Malík Obsah: I. Základní údaje o

Více

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj www.rozumacit.cz

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj www.rozumacit.cz občanské sdružení rozum a cit zpravodaj ZIMA2011 www.rozumacit.cz V současné době nabízíme: Poradenské centrum Poskytujeme: informace o náhradní rodinné péči sociálně-právní poradenství psychologické poradenství

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti obsah Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. 3 Základní údaje a kontakty 4 Struktura společnosti 5 Organizační schéma společnosti 5 Poskytované

Více

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku.

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. Matka Tereza OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko

Více

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska Oblastní charita Uherský Brod Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Svatá Zdislava z Lemberka Caritas - milosrdná láska Na úvodní straně: Svatá Zdislava z Lemberka (asi 1220 1252) byla

Více

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI. SKP HOPO, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI HORNÍ POČERNICE str. 30. KOMUNITNÍ CENTRUM MAJÁK str. 38

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI. SKP HOPO, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI HORNÍ POČERNICE str. 30. KOMUNITNÍ CENTRUM MAJÁK str. 38 EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 4 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 11 SKP HOPO, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI HORNÍ

Více

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary,

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary, Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Provozy FCH Karlovy Vary 2011... 5 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2011... 6 UZÁVĚRKA... 7 ZPRÁVA AUDITORA... 8 DŮM SVATÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo 4 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 5 Základní údaje a kontakty 6 Struktura společnosti 7 Poskytované služby 9 Další aktivity SKP-CENTRUM, o.p.s. v roce 2012 35

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, přijměte mé pozvání k seznámení se s výroční zprávou, ve které se Vám představí jednotlivá zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Zároveň se dozvíte, co jsme v minulém roce

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. Anotace Kapitola představuje sociální služby a důležité souvislosti s poskytováním sociálních služeb zvláště pro dobrovolníky, laiky a neprofesionály. Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Oblastní charita Písek

Oblastní charita Písek Oblastní charita Písek Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo ředitelky Oblastní charity Písek 2 O Charitě 3 Oblastní charita Písek 3 Charitní ošetřovatelská služba 4 Charitní pečovatelská služba 6 Charitní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, 586

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 Poslání Charity Olomouc Charita Olomouc je poslána katolickou církví, aby odpovídala na potřeby lidí v nouzi službou v duchu křesťanské lásky, která chrání v

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Výroční zpráva 2014 OBSAH Obsah O SPOLEČNOSTI... 2 POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ... 3 PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ... 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014... 4 Liberecký kraj... 4 Karlovarský

Více