ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek Nám. T. G. Masaryka 1, Příbram 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1"

Transkript

1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek Nám. T. G. Masaryka 1, Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, Příbram 1 tel./fax: , ŘEDITELKA Ženíšková Alena mobil: Cíl NAŠiCH SLUŽEB A PRÁCE napomáhat k fyzické a psychické soběstačnosti pomoci při každodenních úkonech v domácnosti pomoc při osobní hygieně napomáhat při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím veškeré zajištění, které vede k celkové spokojenosti a pohodě klienta PEČOVATElSKÉ SLUŽBY zajištění a podávání stravy nákup, vyzvednutí receptů - léků zajištění chodu domácnosti pomoc při osobní hygieně úklid v domácnosti odvoz k lékaři a zpět, vyřízení formalit aktivizace klienta, aktivní komunikace ODlEHČOVAC(SlUŽBY pro všechny věkové kategorie pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti u osob se zdravotním postižením seniorům jejichž situace tuto pomoc vyžaduje Tuto práci vykonávají pouze proškolené pečovatelky a asistentky. SLUŽBA JE PLN~ HRAZENA KLIENTEM 100,- Kč/hod.

2 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pečovatelskou službu poskytujeme dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí. Naše služba spočívá v pomoci při zvládání běžných úkonů: péče o vlastní osobu - pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání, při prostorové orientaci, při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, při přesunu na lůžko nebo vozík pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - zajištění kompletní osobní hygieny pomoc při zajištění stravy, pomoc při přípravě, podání jídla a pití pomoc při zajištění chodu domácnosti - běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu, zajištění běžného i velkého nákupu, praní a žehlení osobního i ložního prádla zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práva zájmů dovoz a doprovod vyzvednutí k lékaři, na úřady i nákupy receptů u lékaře a léků v lékárně ODLEHČOVACíSLUŽBY Terénní odlehčovací služba je určena lidem, kteří dlouhodobě a celodenně pečují o nemocného. Jejím cílem je "odlehčit" pečujícím a~posk~no~t profesionální pečovatelskou pomoc uživateli sluzby v domácnosti. Nabízíme Vám zajištění nezbytného odpočinku v pečování o Vašeho b!ízkého,.n~př. formou poskytnutí dohledu na~dnemocny~. Nablzfme ~:of~sionální proškolené pecovatele, pecovatelky, kteří Vam mohou pomoci při péči o hygienu, při zajištění stravy, podávání jídla a pití, doprovod k lékaři a jiné. Příklad odlehčovací služby: Dlouhodobě pečujete o nemocnou manželku, babičku. Nemocný nemůže zůstat sám doma bez dohledu. Potřebujete si vyřídit různé své pochůzky, dojít~~a nákup, k lékaři, jít si zacvičit atd. Na tuto dobu přllde náš pečovatel nebo pečovatelka a zajistí dohled a péči o nemocného místo Vás. Fyzicky je pro Vás péče o nemocného člena velmi náročná. Neotočíte ho na lůžku, neumíte, nebo nedokážete ho sami umýt a obléci? Několikrát denně může přijít pečovatel/ka a s péčí Vám pomoci dále se můžete domluvit na komplexní péči, kterou budete pro svého blízkého potřebovat. Zdravotní stav nemocného člena rodiny se prudce zhoršil. Chcete o něho pečovat doma, ale musíte chodit do práce. Zajistíme dohled a komplexní péči po tuto dobu. pro více informací volejte: tel./fax: mobil:

3 ÚŘEDNí HODINY Pondělí - Pátek Nám. T. G. Masaryka 1, Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, Příbram 1 tel./fax: , ŘEDITELKA Ženíšková Alena mobil: DOMÁcí PÉČE je komplexní péče ošetřovatelská a zdravotní o klienty všech věkových skupin v domácím prostředí. poslání A Cíl NAŠí PRÁCE Snaha pomoci lidem, kteří si v důsledku nemoci, postižení či stáří, již nemohou sami zabezpečit plnohodnotný život, avšak díky naší pomoci mohou zůstat ve svém domácím prostředí a mají zajištěnou komplexní péči. OŠETŘOVATELSKÁ ZAJIŠŤUJE SLUŽBA ošetřovatelské výkony dle indikace lékaře komplexní péče o dlouhodobě ležící ošetřovatelskou rehabilitaci aplikace injekcí odběry krve převazy péče o pacienty se stomií nácvik aplikace inzulínu ošetření permanentních katerů (cévky) spolupráci s ošetřujícím lékařem psychická podpora aplikace infuzní terapie v domácím prostředí péče v období rekonvalescence péče o těžce nemocné v terminálním stádiu Tuto práci vykonávají pouze registrované zdravotní sestry s praxí u lůžka. SLužBA JE HRAZENA ZE ZDRAVOTNIHO POJI$TĚNI

4 FINANČNí ZABEZPEČENí Ošetřovatelská služba je hrazena ze zdravotního pojištění. Na tuto činnost se snažíme získávat další finanční prostředky z různých dotací a grantů. Pro ty, kteří nám chtějí finančně toto číslo účtu: /0800. pomoci, je k dispozici Finanční dar je možno odečíst od základu daně dle zákona č. 586/1992 Sb., 15, odst. 8. ČiNNOST CHARITY komplexní ošetřovatelská péče pro klienty všech věkových kategorií v domácím prostředí pomoc lidem bez přístřeší (ošacení, poskytnutí teplého nápoje, popř. polévky) resocializace občanů po výkonu trestu (pomoc - vyřízení formalit na úřadě, zajištění lékaře, ošacení) akce - všechny plánované akce budou včas zveřejněny (tisk, internetové stránky, letáky apod.) Potvrzení o přijatém daru Vám rádi vystavíme. zapůjčení běžných kompenzačních pomůcek v rámci naší péče tel./fax: , mobil:

5 zprostředkování se společenským kontaktu prostředím sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. doprava uživatelů (do stacionáře a zpět) Denní stacionář pro seniory je sociální služba poskytovaná Charitou Příbram Je určena seniorům a všem věkovým kateqorlím od 19 let, kteří jsou v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislí na. pomoci jiné fyzické osoby. Cíl podpora uživatelů tak, aby mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí zbavit lidi pocitu samoty, opuštěnosti a zbytečnosti zajistit úlevu pečující rodině aktivizace klientů posezení s přáteli navazování nového přátelství DENNí STACIONÁŘ POSKYTUJE V RÁMCI ZÁKLADNíCH ČiNNOSTí URČENÝCH ZÁKONEM 108/2006 Sb. TYTO SLUŽBY: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti ~ mimořádná doprava Nad rámec základních činností Denní stacionář poskytuje ještě fakultativní služby: pedikúra, masáže, kadeřník, výlety, spoj. akce,. apod. POSKYTOVÁNí SLUŽBY Denní stacionář je otevřen v pracovních dnech od 7:00 do 16:00 hodin. Dále dle požadavku klienta nebo rodiny. Důl~žité pro našeho klienta je, že není vytržen ze sveho domova, do stacionáře jenom dochází. Uživatel může navštěvovat stacionář denně nebo si vybrat jen některé dny. Pokud klient nemá možnost vlastní dopravy, dopravu zajistíme Klient si může objednat ve stacionáři stravu (snídaně, svačina, oběd). Ve stacionáři je stanoven plán aktivit. Ty jsou plánovány zejména podle potřeb klientů navštěvujících stacionář a podle možností or~anizace. Uživatelé si pak mohou vybrat z nabídky programu dle svého zájmu a možností. Ceny se řídí zákonem 108/2006 Sb. a jsou přizpůsobené každému klientovi individuálně. O klienty se starají proškolené pečovatelky, pedagogičtí pracovníci, registrované zdravotní sestry, sociální pracovníci, fyzioterapeuti. FARNí CHARITA PŘíBRAM Nám. T G. Masaryka 1, Příbram 1 TeL/Fax: ,

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Členská základna. Vedení organizace MUDr. Libor Svět předseda představenstva Jana Světová člen představenstva Marcela Myšáková člen představenstva

Členská základna. Vedení organizace MUDr. Libor Svět předseda představenstva Jana Světová člen představenstva Marcela Myšáková člen představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Členská základna V roce 2008 mělo sdružení OPORA celkem 7 řádných členů: MUDr.Libor Svět, Jana Světová, Stanislava Světová, Marcela Myšáková, Jana Šnýdrová, Jana Krpešová a Eva Tenglerová.

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Adresa: Čs. Tankistů 277 Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00 Telefon, fax : 274 775 200 Mobil: 722 805 757 Internetová adresa: www.radost-ops.cz

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD Posláním Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, je poskytovat zejména lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu. Chceme především působit

Více

Doporučený postup č. 4 /2013. Doporučený postup k zajišťování fakultativních činností při poskytování sociálních služeb

Doporučený postup č. 4 /2013. Doporučený postup k zajišťování fakultativních činností při poskytování sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociální práce Doporučený postup č. 4 /2013 Doporučený postup k zajišťování fakultativních činností při poskytování sociálních služeb 1 K

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc Výroční zpráva za rok 2014 Betanie křesťanská pomoc Úvod Uplynulý rok měl zcela jednoznačnou kulminaci. Počátkem července jsme slavili desetileté výročí otevření Domu důstojného stáří a v prosinci jsme

Více

Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv

Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv Organizace: Domov pro seniory a pečovatelská služba, Sládkova 344, 407 21, IČ 47274565 zastoupená: Ing. Šárkou

Více

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva a povinnosti pacienta (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva pacienta: 1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout

Více

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 I. Kompetence, práva a povinnosti Domova Domov

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠETŘENÍ... 3 1.1. KONTEXT A CÍLE REALIZOVANÉHO

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

Číslo projektu. Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka. Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Číslo projektu. Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka. Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Podpořené roční projekty ve veřejném výběrovém řízení Pomozte dětem Číslo projektu Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka 816022 DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.s. 816023 Střední škola, základní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST A: DOPORUČENÍ PRO SMĚROVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více