Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna Ministr: PhDr. Stráský v. r. Příloha Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997. Ministr: PhDr. Stráský v. r. Příloha Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost"

Transkript

1 ASPI - Server aspi.mzcr.cz: stav k do částky 1/2005 Sb. a 1/2005 Sb.m.s. - Obsah a text 58/1997 Sb. - poslední stav textu /1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 33 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů: 1 Nemoci, u nichž lze lázeňskou péči1) poskytnout, indikační předpoklady, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské péče u jednotlivých nemocí, délka léčebného pobytu a indikační zaměření lázeňských míst jsou uvedeny v příloze této vyhlášky ) 33 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. 2 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna Ministr: PhDr. Stráský v. r. Příloha Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost Přehled vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou péči Druh nemoci podle indikačního seznamu Nemoci onkologické Odborná onkologická vyšetření včetně odpovídajících laboratorních vyšetření (povinné ELFO bílkovin, RTG hrudních orgánů, podle povahy onemocnění další potřebná vyšetření). Vyšetření ne starší 2 měsíců.

2 Nemoci ústrojí oběhového EKG, cholesterol (případně triglyceridy). U hypertenzní choroby též oční pozadí. U obliterujících procesů cévních též funkční zkoušky námahy a zkouška polohové změny barvy na končetinách a oční pozadí. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zváží navrhující lékař). Diabetes mellitus Glykémie, glykosurie, ketolátky, údaje o léčebných dávkách antidiabetik, cholesterol, popř. triglyceridy, EKG, oční pozadí. Netuberkulózní nemoci Rozepsaný výdech vitální kapacity, u dýchacího ústrojí onemocnění horních cest dýchacích odborné vyšetření otorinolaryngologické, u alergických onemocnění alergologické vyšetření. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zváží navrhující lékař, u indikací XXV/1,2,3,4,6,7,8 není nezbytný). Nemoci ústrojí trávicího Příslušné RTG nebo endoskopické vyšetření, příp. chemické vyšetření žaludečních šťáv. Nemoci jater a žlučníku Příslušná laboratorní vyšetření, popř. RTG žlučníku, sonografie apod. Nemoci nervové Odborné neurologické vyšetření včetně výsledků laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též popis RTG snímků příslušné části páteře (anatomický i funkční), u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též EKG. Nemoci pohybového ústrojí Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření včetně popisu RTG snímků ne starších 2 let. Nemoci ledvin a močových Příslušné odborné vyšetření včetně

3 cest výsledků laboratorních a ostatních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový sedimentace erytrocytů). Dále jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearence kreatininu, u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné. U lithiáz a všech zánětlivých onemocnění též čerstvé mikrobiologické vyšetření moče a citlivost na antibiotika a chemoterapeutika. Nemoci duševní Odborné psychiatrické vyšetření (s přehledem dosavadního průběhu léčení). Ostatní nemoci Příslušná odborná vyšetření. Poznámka U nemocných starších 70 let komplexní interní vyšetření tam, kde lázeňské procedury představují zátěž pro kardiovaskulární systém. Obecné kontraindikace lázeňské péče 1. Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství zejména břišního tyfu a paratyfu. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou péči, sdružena s tbc dýchacího ústrojí nebo jinou formou tbc; může být lázeňská péče navržena a povolena jen po řádném ukončení léčby antituberkulostiky. 2. Všechny nemoci v akutním stádiu. 3. Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie. 4. Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci. 5. Labilní diabetes mellitus (s výjimkou u dětí a dorostu) a dekompensovaný diabetes mellitus. 6. Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu. 7. Kachexie všeho druhu. 8. Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci. 9. Epilepsie s výjimkou případů, u nichž v posledních 3 letech nedošlo k záchvatu a jejichž EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Přetrvávají-li v EEG záznamu patologické změny, pak může být

4 lázeňská péče navržena jen na základě kladného vyjádření neurologa, který má pacienta v dispenzární péči. Pro indikační skupinu XXVI není epilepsie kontraindikací. 10. Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace, transitorní stavy zmatenosti. 11. Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách. 12. Nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze (s výjimkou nevidomých). Přijetí nemocného (zpravidla s průvodcem) je popř. možné po předchozím dojednání s vedoucím lékařem lázeňské léčebny. 13. Inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna. Neplatí pro indikační skupinu XXVI, XXVIII a indikaci XXIII/ Kouření u dorostu a u nemocných s indikacemi skupiny II, V a VI. 15. Těhotenství. 16. Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu. (Netýká se indikací skupiny X). 17. Hypertenze nad 16 kpa diastolického tlaku (- 120 mm Hg). A. Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé 1. Vysvětlivky, zkratky a přehled odkazů používaných v textu. K - komplexní lázeňská péče P - příspěvková lázeňská péče N - zdravotní pojišťovna náklady nehradí. Lázeňská místa, v nichž lze poskytnout komplexní lázeňskou péči jsou vyznačena podtržením. 1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře zdravotní pojišťovny. 2) Délka léčebně edukačního pobytu v rámci příspěvkové lázeňské péče může být dle doporučení odborné společnosti zkrácena. 3) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 7 dnů. 4) Délka edukačního pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných

5 s diabetem I. typu. 5) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů. 6) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až na 49 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny. 7) Pouze pro stavy po poraněních a operacích periferního nervstva. 8) Pouze pro psoriatickou artritis a sklerodermii s kožními projevy. 9) Mimo hemofilickou artropatii. 10) Délku léčebného pobytu je možno zkrátit v návaznosti na termín operace. 2. Indikační skupiny I - Nemoci onkologické č. indikace INDIKACE délka typ láz. Komentář Kontraindikace Lázeňské místo dg. oš. doby péče I/1 Onkologické případy po 21 1) P, K Léčbu lze poskytnout Recidiva onemocnění, Františkovy L. ukončení komplexní léčby, nemocným v klinické metastázy, nádorová Karlova Studánka dle bez jakýchkoliv známek remisi. Komplexní láz. kachexie. Karlovy Vary zákl. recidivy. péči lze poskytnout na Luhačovice dg. doporučení klinického Mariánské Lázně onkologa nebo jiného příslušného odborníka zpravidla 1x do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby. Opakování léčebného pobytu je možné ve formě příspěvkové láz. péče. U nemocných s

6 M. Hodgkin lze v indikovaných případech poskytnout komplexní láz. péči opakovaně. 1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny. Lázeňská léčba je vhodná především u: M. Hodgkin, nehodgkinské lymfomy Karlovy Vary, Luhačovice, Karlova Studánka, Nádory varlat, žaludku, kolorektální nádory Karlovy Vary (anus praeternaturalis není kontraindikací) nádory horních cest dýchacích, hltanu a Karlova Studánka, Luhačovice hrtanu nádory vnitřních rodidel Františkovy Lázně nádory mammy (láz. léčba je možná i při Františkovy Lázně, Karlovy Vary, probíhající dlouhodobé hormonální Mariánské Lázně terapii). Vhodnost lázeňské léčby je nutno zvážit individuálně u: mozkových a kožních nádorů, nádorů žlučníku a slinivky břišní, sarkomů kostí a měkkých částí, nádorů štítné žlázy, prostaty. Pokud je u nemocného s tímto postižením Karlovy Vary shledána indikace k lázeňské léčbě, je Mariánské Lázně (nádory prostaty) léčení možné v U nádorů plic (primární bronchogenní ca) Luhačovice, Mariánské Lázně, Karlova lze doporučit láz. péči zpravidla až po Studánka uplynutí 1 roku od skončení komplexní léčby při trvající remisi stejně i u nádorů ledviny (Grawitzův nádor). Karlovy Vary, Mariánské Lázně O vhodnosti lázeňské léčby u chronické leukemie rozhoduje vždy hematolog. Karlovy Vary, Luhačovice, Karlova Studánka Indikaci pro lázeňskou léčbu u ostatních méně častých nádorů stanoví klinický onkolog individuálně.

7 II - Nemoci oběhového ústrojí Kontraindikace pro celou indikační skupinu: kouření č. indikace INDIKACE délka typ láz. Komentář Kontraindikace Lázeňské místo dg. léčeb. péče pobytu II/1 Léčebně edukační pobyt 21 2) P, K Komplexní láz. péče Negativní přístup k Františkovy L. pacienta s prognosticky při prvním pobytu na léčbě, neschopnost Jeseník dle závažnými rizikovými doporučení internisty aktivního pohybu. Konstantinovy L. zákl. faktory (dyslipoproteinemie nebo kardiologa. Při Libverda dg. nebo kombinace dalších opakovaném pobytu Poděbrady RF: hypertenze, diabetes nutno u obézních Teplice n. B. mellitus přev. II. typu, prokázat redukci obezita, hyperurikemie, hmotnosti. genet. zátěž). II/2 Stav po akutní karditidě do 28 K Na doporučení Aktivita Běloves 12 měsíců po vzniku. internisty nebo revmat.procesu, inf. Františkovy L. 101, 109, kardiologa. endokarditida, Konstantinovy L. 130, 133, funkční postižení Libverda 140, 141 NYHA III, IV. Poděbrady Teplice n. B. II/3 Vrozené a získané srdeční 28 P Na doporučení Aktivita Běloves vady. internisty nebo revmat.procesu, inf. Františkovy L. dle kardiologa. endokarditida, Konstantinovy L. zákl. funkční postižení Libverda dg. NYHA III, IV. Poděbrady Teplice n. B. II/4 Symptomatická ischemická 28 P Síňokomorový blok Běloves choroba srdeční. II. a III. stupně, Františkovy L. 120, 124, funkční postižení Jeseník 125 NYHA IV. Konstantinovy L. Libverda Poděbrady Teplice n. B. II/5 Stav po infarktu myokardu 28 3) K Na doporučení Síňokomorový blok Františkovy L. nejpozději do 4 měsíců po internisty nebo II. a III. stupně, Konstantinovy L. 121, 122 vzniku (pacient po AIM s kardiologa. funkční postižení Libverda

8 nekomplikovaným průběhem). NYHA IV. Poděbrady Teplice n.b. II/6 Ischemická choroba srdeční 28 P, K Komplexní lázeňskou Síňokomorový blok Běloves s překonaným infarktem péči lze poskytnout II. a III. stupně, Františkovy L. 125 myokardu po 4 měsících od výjimečně, na funkční postižení Konstantinovy L. vzniku do 12 měsíců po doporučení internisty NYHA IV. Libverda vzniku. nebo kardiologa, Poděbrady nemocným, kteří ze Teplice n. B. zdravotích důvodů nemohli být léčeni dle II/5. II/7 Hypertenzní choroba I.- III. 28 P, K Komplexní lázeňskou Maligní zvrat, stavy Běloves stupně dle SZO. Juvenilní péči lze poskytnout po CMP s výrazným Františkovy L. 110, 111, hypertenze. u HCH III. st. omezením pohyblivosti Jeseník 112, 113 komplikované nebo psychiky, Hodonín ICHS, CMP, oblit. cév klidové bolesti DK, Karlova Studánka DK II. b st. nebo ischemické ulcerace Konstantivovy L. vaskulární nebo gangréna, diabet, Libverda nefrosklerózou na nefropatie s klin. Poděbrady doporučení internisty nebo labor. známkami Teplice nebo kardiologa. urémie, funkční Teplice n. B. postižení NYHA IV. II/8 Onemocnění tepen končetin 28 P, K Komplexní lázeňskou Závažné projevy Běloves na podkladě péči lze poskytnout celkové Františkovy L. 170, 173 aterosklerotickém nebo na doporučení aterosklerózy, Hodonín 179 zánětlivém ve stádiu I až internisty u stádia klidové bolesti, Konstantinovy L. II b. II b. těžké defekty. Libverda Poděbrady Teplice Teplice n. B. Darkov II/9 Stavy po trombózách a 28 P Opakovaná plicní Běloves tromboflebitídách s embolie, rozsáhlé Františkovy L. 180, 183, přetrvávajícími následky, bércové vředy, Hodonín 187, 189 nejdříve za 3 měsíce po elefantiáza, Konstantinovy L. odeznění akutního stádia, recidivující Libverda stavy po operaci varixů, erysipel. Poděbrady chronický lymfatický edém. Teplice Teplice n. B. Darkov II/10 Funkční poruchy periferních 28 P, K Komplexní lázeňská Běloves cév. péče se poskytuje Františkovy L.

9 dle podle 33 odst. 7 Konstantinovy L. zákl. zákona č.... o Libverda dg. všeobecném zdravotním Luhačovice pojištění (dále jen Poděbrady "zákon") Teplice Teplice n. B. Darkov Karlova Studánka II/11 Stavy po operacích 28 3) P, K Komplexní lázeňskou Síňokomorový blok Běloves srdečních vad vrozených léčbu lze poskytnout III. st., aktivita Františkovy L. dle zákl. nebo získaných, po na doporučení zánětlivého procesu, Konstantinovy L. dg. revaskularizačních kardiologa, infekční Libverda operacích. Stavy po kardiochirurga nebo endokarditis, Poděbrady perkutánní transluminální internisty do 6 embolické komplikace, Teplice n. B. angioplastice. měsíců po operaci. funkční postižení NYHA IV. II/12 Stavy po rekonstrukčních a 28 P, K Komplexní lázeňskou Těžké trofické Běloves revaskularizačních léčbu lze poskytnout defekty, embolické Františkovy L. dle operacích na cévním na doporučení komplikace. Konstantinovy L. zákl. systému. chirurga, angiologa Libverda dg. či kardiologa do 6 Poděbrady měsíců od operace. Teplice Teplice n. B. 2) Délka léčebně edukačního pobytu v rámci příspěvkové lázeňské péče může být dle doporučení odborné společnosti zkrácena. 3) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů. III - Nemoci ústrojí trávicího Obecné kontraindikace: - poruchy průchodnosti GIT a biliárního traktu s projevy stasy nad překážkou - zevní i vnitřní spontánně vzniklé píštěle v GIT i biliárním traktu - penetrace peptického vředu a stav po manifestním krvácení vředu do 1 měsíce - empyém žlučníku a biochemické známky cholestasy - jaterní nedostatečnost - mentální anorexie, pokud není v regresi - stavy vyžadující operace na GIT i bil. traktu, pokud nelze léčbu chápat jako předoperační přípravu pozn.: Anus praeternaturalis není kontraindikací lázeňské léčby, pouze omezuje provádění léčebných procedur.

10 č. indikace INDIKACE délka typ láz. Komentář Kontraindikace Lázeňské místo dg. léčeb. péče pobytu III/1 Vleklé funkční žaludeční 21 P Kouření, absus Bílina dyspepsie též na podkladě alkoholu, léků. Karlovy Vary K20, K21, refluxu z duodena, Luhačovice K22, K29, kardioesofageální irritace K30 a další benigní symptomatická onemocnění jícnu (hiátové hernie, refluxní esofagitis), erosivní gastritis po eradikaci Helicobacter pylori. III/2 Vředová nemoc žaludku, 21 P, K Komplexní lázeňskou Kouření, abusus Bílina duodena, bulbitis s léčbu lze poskytnout alkoholu. Exacerbace Karlovy Vary K25, K26 exacerbacemi i v remisi na doporučení není kontraindikací Luhačovice K27, K28 včetně vleklých dyspepsií gastroenterologa při léčby. přetrvávajících po léčbě či pravidelných a remisi. častých exacerbacích. III/3 Stavy po operaci žaludku, 21 3) P, K Komplexní lázeňskou Kouření, absus Bílina duodena a jícnu. péči lze poskytnout alkoholu, léků, hrubě Karlovy Vary dle na doporučení defektní chrup s Luhačovice zákl. chirurga nebo nedostatečnou žvýkací dg. gastroenterologa do 6 schopností. měsíců po operaci. III/4 Vleklé střevní poruchy s 21 P, K U obstipace lze Absus kodeinu a Bílina projevy maldigesce či lázeňskou léčbu příbuzných látek. Karlovy Vary dle malabsorpce, stavy po poskytnout pouze na Luhačovice zákl. těžkých střevních infekcích doporučení gastroente dg. a vyléčených parazitózách, rologa. Komplexní dráždivý tračník. lázeňskou péči lze Obstipace habituální či poskytnout podle 33 druhotně indukovaná. odst. 7 zákona u stavů po těžkých střevních infekcích a vyléčených parazitózách. III/5 M. Crohn, proctocolitis 21 3) P, K Komplexní lázeňskou Bílina idiopatica. péči lze poskytnout Karlovy Vary

11 K50, K51 na doporučení gastroenterologa, jedná-li se o těžší formy onemocnění a diagnóza je jednoznačně potvrzena. III/6 Stavy po resekci tenkého 21 3) P, K Komplexní lázeňskou Bílina nebo tlustého střeva léčbu lze poskytnout Karlovy Vary dle (netýká se apendektomie). na doporučení zákl. chirurga do 6 měsíců dg. po operaci. III/7 Chronická onemocnění 21 P, K Opakování léčby je Neodkladná Bílina žlučníku a žluč. traktu s vhodné k udržení chirurgická léčba. Karlovy Vary K80, K81, lithiasou i bez ní pokud remise, zvláště u Pokud nejde o Luhačovice K82, K83 operace není vhodná. osob chirurgicky rizikové skupiny pak B66 Parazitózy bil. traktu vysoce rizikových i jasně indikovaná (Clonorchis, Opistorchis (věk, krvácivé stavy, chir. léčba, nemá-li ap.) jako součást rozsáhlé nitrobřišní být láz. léčba konzervativní léčby, adheze). předoperační předoperační příprava. Komplexní lázeňskou přípravou. Substenóza Funkční poruchy žlučového péči lze poskytnout či litiáza žlučovodů traktu. podle 33 odst. 7 bez biochemických zákona u onemocnění známek cholestázy diagnostikovaných není kontraindikací, jako choroba z léčba je vhodná jako povolání. předoperační příprava. III/8 Stavy po operacích žlučníku 21 P, K Komplexní lázeňskou Absus kodeinu a Bílina a žluč. traktu, po léčbu lze poskytnout příbuzných látek, Karlovy Vary dle endoskopických a jiných na doporučení obezita při Luhačovice zákl. instrumentálních zákrocích chirurga, přetrvávající dg. pro stenózu a litiázu gastroenterologa nebo dyspepsii (přejídání, žlučových cest. internisty do 6 nedodržování Stavy po dissoluci kamenů a měsíců po dissoluci životosprávy). extrakorporální kamenů, Biochemické známky litotrypsii. extrakorporální cholestázy. litotrypsii a po operacích a dalších zákrocích, pokud operaci či výkonu předcházel nebo následoval febrilní či ikterický průběh

12 nebo akutní pankreatitis. Opakování (PLP) je vhodné pokud přetrvává dyspepsie, jako prevence novotvorby kamenů při litogenní žluči, kde přetrvává mitigovaný zánět žlučovodů (i subfebrilie), zející papila Vateri či biliodigestivní anastomóza (pneumocholedochus) umožňující reflux střevního obsahu. III/9 Stavy po akutní hepatitidě 21 3) P, K Komplexní lázeňskou Pokročilá jaterní Karlovy Vary jakékoliv etiologie a léčbu lze poskytnout nedostatečnost, stav dle toxickém jaterním poškození do 12 měsíců po po krvácení z zákl. (lékové, profesionální), propuštění z jícnových varixů. dg. chronická aktivní hepatitis ústavního léčení na Absus alkoholu a s přetrváváním infekčních doporučení drogová závislost. markerů, stav po infekcionisty nebo Kontraindikací není mononukleóze s jaterním hepatologa. Opakování positivní HBsAg. poškozením, vrozené poruchy je možné při jaterní funkce a jiné přetrvávajících chronické jaterní choroby. biochemických nebo histologických známkách jaterní poruchy. III/10 Stavy po akutní 21 3) P, K Komplexní lázeňskou Choledocholitiáza a Karlovy Vary pankreatitidě nebo po péči lze poskytnout jiné poruchy odtoku Bílina K85, exacerbaci chronické na doporučení žluči a pankreat. K86 pankreatitidy, prokázaná internisty nebo sekretu do střeva chronická pankreatitis, chirurga do 6 měsíců (substenóza pap. stavy po operacích a po akutní příhodě Vaterovy) vyžadující transplantacích pankreatu. spojené s chirurgickou léčbu. hospitalizací. Abusus alkoholu, Opakování je vhodné u drogová závislost, vleklé maldigesce a jaterní insuficience. malabsorpce při zjevné poruše stavu výživy (hubnutí).

13 3) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů. IV - Nemoci z poruch výměny látkové a žlaz s vnitřní sekrecí č. indikace INDIKACE délka typ láz. Komentář Kontraindikace Lázeňské místo dg. léčeb. péče pobytu IV/1 Diabetes mellitus do 6 měs. 14 4) K Doporučuje Neschopnost fyzické Karlovy Vary od zjištění - edukační diabetolog, u diabetu zátěže, Luhačovice E10, E11, program. II. typu i internista nespolupracující Poděbrady E12, E13, nebo praktický lékař. nemocný, jiné závažné Lipová-Lázně E14 Opakování je případně choroby. možné ještě 1x po dvou letech, u nemocných s předpokladem, že opakovaný pobyt pomůže zlepšit kompenzaci. Edukační program je diferencován pro I. a II. typ diabetu. IV/2 Diabetes mellitus s 21 P Léčbu lze poskytnout Nespolupracující Karlovy Vary výjimkou indikace zařazené zpravidla po 12 měs. nemocný, komplikace Luhačovice E10, E11, pod IV/1. od zjištění dg, k diabetu. Mariánské Lázně E12, E13, úpravě životosprávy, Lipová-Lázně E14 posílení správných Poděbrady návyků, redukci hmotnosti. Doporučuje ošetřující lékař (diagetolog, internista, prakt. lékař). IV/3 Diabetes mellitus s 21 K, P Na doporučení Pokročilé stadium Karlovy Vary komplikacemi (mikro- a diabetologa. diabet. komplikací. Luhačovice E10, E11, makroangiopatie, Komplexní léčbu lze Lipová - Lázně E12, E13, neuropatie) poskytnout 1x u Poděbrady E14 Diabetes mellitus s těžkou počínajících obtížně ovlivnitelnou komplikací nebo při

14 obesitou. jejich záchytu. IV/4 Obesita. 21 N Doporučenou délku Bílina léč. pobytu lze Karlovy Vary E65, E66, individuálně upravit. Lipová - Lázně E68 Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady IV/5 Hyperlipoproteinemie II - 21 P Případy mimo indikaci Bílina V. typu. II/1. Karlovy Vary E78 Lipová - Lázně Luhačovice Mariánské Lázně IV/6 Tyreotoxikóza. 21 P Těžší poškození Jeseník kardiovaskulárního Lipová - Lázně E05 ústrojí, maligní struma. IV/7 Stavy po operaci štítné 21 K Lázeňskou léčbu lze Těžší poškození Jeseník žlázy pro tyreotoxikózu. poskytnout na kardiovaskulárního Lipová - Lázně E05 doporučení ústrojí. endokrinologa nebo internisty do 6 měs. po operaci. IV/8 Stavy po operaci benigního 21 K Lázeňskou léčbu lze Jeseník adenomu nadledvin a poskytnout na D35 hypofýzy, vyvolávajícího doporučení hyperfunkční syndrom. endokrinologa nebo internisty do 6 měs. po operaci. 4) Délka edukačního pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných s diabetem I. typu. V - Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí U všech onemocnění je kontraindikací lázeňské léčby kouření č. indikace INDIKACE délka typ láz. Komentář Kontraindikace Lázeňské místo dg. léčeb. péče pobytu

15 V/1 Stavy po operacích HCD a 21 1)5) P, K Komplexní lázeňskou Empyemy, píštěle. Jeseník DCD (netýká se stavů po péči lze poskytnout Karlova Studánka dle operacích tonsil, na doporučení Luhačovice zákl. adenoidních vegetací a chirurga, odborníka Mariánské Lázně dg nosní přepážky). pro ORL nebo TRN do 6 měsíců po operaci. V/2 Hypertrofické nebo 21 1)5) P, K Komplexní lázeňskou Hnisavé záněty PND Jeseník atrofické záněty HCD, péči lze poskytnout vyžadující Karlova Studánka J31, J32, ozaena v soustavném na doporučení chir. léčbu, neléčený Luhačovice J35, J37 odborném léčení, chronické otorinolaryngologa v rhinosclerom. Mariánské Lázně sinusitidy a případě ozaeny. sinobronchitidy soustavně léčené. V/3 Poškození laryngu a 21 1)5) P, K Komplexní lázeňskou Jeseník hlasivek v důsledku péči lze poskytnout Karlova Studánka J37, J38 hlasového přetížení na doporučení Luhačovice (učitelé, duchovní apod.). foniatra v případech, kdy onemocnění způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou PN. V/4 Alergické rýmy prokázané 21 P Hnisavé záněty PND Jeseník alergolog. vyšetřením v vyžadující chir. Karlova Studánka J30 soustavném léčení. léčbu. Luhačovice Mariánské Lázně V/5 Stavy po opakoaném nebo 21 1)5) P, K Komplexní lázeňskou Jeseník komplikovaném zánětu plic. péči lze poskytnout Karlova Studánka J12, J13, na doporučení Luhačovice J14, J15, internisty nebo Mariánské Lázně J16, J17, odborníka pro TRN J18 především v návaznosti na hospitalisaci. V/6 Chronická bronchitis v 21 1)5) P, K Komplexní lázeňskou Jeseník soustavném léčení včetně péči lze poskytnout Karlova Studánka J40, J41, chronické mukopurulentní na doporučení Luhačovice J42, J47 bronchitis a internisty nebo Mariánské Lázně

16 bronchiektazií. Onemocnění odborníka pro TRN, recidivujícími záněty pokud hodnota VC plic dolních cest dýchacích a nebo FEV 1 sec byla chron. zánětem dýchacího opakovaně nižší než ústrojí z rizika 60 % náležité hodnoty fibrogenního prachu s a u bronchiektazií. poruchou plicní funkce Pacientům v riziku fibrogenního prachu lze poskytnout komplexní lázeňskou péči dle 33 odst. 7 zákona u vysoké míry rizika po expozici 5 let, u střední míry rizika po expozici 10 let, u malé míry rizika event. příspěvková péče. V/7 Obstruktivní chronická 21 1)5) P, K Komplexní lázeňskou Jeseník bronchitis. péči lze poskytnout Karlova Studánka J43, J44 na doporučení Luhačovice internisty nebo Mariánské Lázně odborníka pro TRN, pokud hodnota FEV 1 sec byla opakovaně nižší než 60 % náležité hodnoty. V/8 Astma bronchiale všech 21 1)5) P, K Komplexní lázeňskou Jeseník stádií i profesionální léčbu lze poskytnout Karlova Studánka J45 etiologie. na doporučení Luhačovice alergologa nebo Mariánské Lázně odborníka pro TRN při frekvenci záchvatů prům. alespoň 1x měsíčně s poklesem hodnoty FEV1 sec spontánně nebo po bronchokonstrikčním testu pod 60 % náležité hodnoty (spirometrické hodnoty nutno posuzovat ve vztahu ke klinickému stavu).

17 V/9 Intersticiální plicní 28 3) K Komplexní lázeňskou U silikotuberkulózy Jeseník fibrózy jakékoliv etiologie péči lze poskytnout jen u osob vyřazených Karlova Studánka dle v dlouhodobé péči včetně na doporučení z dispenzárních Luhačovice zákl. pneumokonióz všech stádií. odborníka pro TRN. skupin aktivní TBC. Mariánské Lázně dg. V/10 Následky poškození resp. 28 3) K Komplexní lázeňská Jeseník toxické účinky plynů, dýmů, léčba se poskytuje Karlova Studánka dle leptavých par a dráždivých dle 33 odst. 7 Luhačovice zákl. prachů na HCD a DCD. zákona. Mariánské Lázně dg ) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny. 5) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů. 3) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů. VI - nemoci nervové Kontraindikace pro celou indikační skupinu: kouření č. indikace INDIKACE délka typ láz. Komentář Kontraindikace Lázeňské místo dg. léčeb. péče pobytu VI/1 Chabé obrny mimo poúrazové 21 6) P, K Komplexní 1.1. lze Dubí včetně poinfekčních poskytnout na Janské Lázně G51, G52, doporučení G54, G55, polyradikuloneuritid, neurologa nebo Velké Losiny G56, G58, postpoliomyelitický rehabilitačního Vráž G59, G61, syndrom. lékaře po odeznění Klimkovice G63, G64, akutního stádia. G94, G95, Opakování KLL, G96 jedenkrát ročně je možné v případech, kdy je ústavní rehabilitační pobyt nezbytný vzhledem ke zhoršení klinického stavu nebo pro zpomalení

18 progrese onemocnění. U nemocných s obrnou lícního nervu lze léčbu poskytnout jako K 1x v případě nedostačující nebo špatně dostupné ambulantní léč. rehabilitace. VI/2 Polyneuropatie s 21 6) P, K Komplexní lázeňskou Bílina paretickými projevy. léčbu lze poskytnout Dubí G59, G60, na doporučení Jáchymov G61, G62, neurologa nebo Janské Lázně G63, G64 rehabilitačního Mšené lékaře u chabých obrn Klimkovice s těžším postižením Teplice než odpovídá 3. Velké Losiny stupni svalového Vráž testu. VI/3 Kořenové syndromy 21 P, K Komplexní lázeňskou Bělohrad vertebrogenního původu. léčbu lze poskytnout Bílina G54, G55 na doporučení Dubí neurologa nebo Hodonín rehabilitačního Jáchymov lékaře v přímé Janské Lázně návaznosti na léčbu Karviná na lůžkovém Kundratice neurologickém odd., Libverda nebo u případů Mariánské Lázně nejevících známky Mšené zlepšení po 6 týdnech Teplice ambulantní léčby, u Třeboň nichž byla vyloučena Velichovky indikace k neurochir. Vráž zákroku. VI/4 Zánětlivé nemoci 21 6) P, K Komplexní lázeňskou Janské Lázně centrálního nervstva (stavy léčbu lze poskytnout Karviná G04, G05, po meningoencefalitidách a na doporučení Velké Losiny G09 myelitidách) pokud jsou neurologa nebo Vráž přítomny spasticko- rehabilitačního paretické známky. lékaře v návaznosti na odeznění akutního stádia, opakovaná komplexní lázeňská

19 léčba je možná pokud je další ústavní rehabilitace nezbytná a povede k zlepšení zdrav. stavu. VI/5 Hemiparézy a paraparézy 21 6) P, K Komplexní láz. léčbu Opakování náhlé cévní Dubí cévního původu bez lze poskytnout na mozkové příhody více Janské Lázně dle výraznějších psychických doporučení neurologa než dvakrát, Karviná zákl. změn a se známkami nebo rehabilit. recidiva hemiparéz od Mšené dg. obnovující se funkce. lékaře, a to co 1 roku od první ataky Velké Losiny nejdříve po odeznění onemocnění, nebezpečí Vráž akutního stádia, embolizace, těžké opakovanou komplexní fatické poruchy lázeňskou léčbu lze zejména percepční, poskytnout do 24 měs. kouření, známky po vzniku onemocnění kardiální pacientům se závažným insuficience. postižením, u nichž lze od ústavní rehabilitace očekávat další výrazné zlepšení funkce. U každého nemocného je před posláním návrhu nutná konsultace internisty, který se vyjádří o možnosti zatížení léčebnou tělesnou výchovou z hlediska kardiovaskulárního aparátu. VI/6 Stavy po poraněních a 21 6) P, K Komplexní lázeňskou Bělohrad 7) operacích centrálního a léčbu lze poskytnout Dubí dle periferního nervstva s na doporučení Janské Lázně zákl. poruchami hybnosti, se neurologa, Jáchymov 7) dg. známkami obnovující se neurochirurga, Karviná funkce. ortopeda nebo Velké Losiny rehabilitačního Vráž lékaře v návaznosti Klimkovice na ukončení hospitalizace. Opakování komplexní lázeňské péče je

20 možné v případě, že další ústavní rehabilitace je nutná a lze od ní očekávat další zlepšení funkce. VI/7 Roztroušená skleróza a jiná 21 1) P, K Komplexní lázeňskou Výrazná ataxie, Bílina demyelinisační onemocnění péči lze poskytnout pokročilé plegické Dubí G35, G36, mimo ataku. na doporučení stavy, ataky Vráž G37 neurologa po první opakující se do 1 Klimkovice atace onemocnění a roku zpravidla po 2 letech od ukončení poslední láz. léčby. VI/8 Nervosvalová onemocnění 21 6) P, K Lázeňskou léčbu lze Myastenická Janské Lázně primární, sekundární a poskytnout na onemocnění a Velké Losiny G11, G12, degenerativní. doporučení neurologa, paroxysmální svalové Vráž G13, G24.9, v návrhu nutno uvést obrny. Projevy Klimkovice G60, G70.9, výsledek kardiální G71, G72; kardiologického insuficience. Stavy G73 vyšetření. Ve formě provázené poruchami komplexní lázeňské dýchání a léčby lze léčení nedostatečnou plicní poskytnout zpravidla ventilací. 1x za 2 roky, v případě operací a úrazů provázených delší imobilitou i častěji. VI/9 Syringomyelie s paretickými 21 P, K Lázeňskou léčbu lze Poruchy dýchací a Dubí projevy. poskytnout na polykací Vráž G95 doporučení neurologa. Klimkovice Ve formě komplexní lázeňské léčby lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky. VI/10 Dětská mozková obrna při 21 1) P, K Komplexní láz. léčbu Dubí možnosti samostatné chůze a lze poskytnout na Janské Lázně G80, G81, bez výrazných psychických doporučení neurologa Vráž G82, G83 změn, za předpokladu nebo rehabilitačního Klimkovice udržení pracovní schopnosti lékaře nemocným do 21 nebo soběstačnosti. let. Pokud je ústavní

indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015

indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015 indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015 Vyhláška MZ ČR č. 267/ 2012 Sb. o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně preventivní péči pro dospělé, děti

Více

Jak vyhledávat v seznamu nasmlouvaných zařízení

Jak vyhledávat v seznamu nasmlouvaných zařízení Jak vyhledávat v seznamu nasmlouvaných zařízení Na vašem návrhu na péči si najděte kód indikace, tento údaj se nalézá v levé části dokumentu. Tento kód napište do kolonky Hledat, která se vám zobrazí po

Více

Jak vyhledávat v seznamu nasmlouvaných zařízení

Jak vyhledávat v seznamu nasmlouvaných zařízení Jak vyhledávat v seznamu nasmlouvaných zařízení Na vašem návrhu na péči si najděte kód indikace, tento údaj se nalézá v levé části dokumentu. Tento kód napište do kolonky Hledat, která se vám zobrazí po

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí. Nemoci ústrojí trávicího Nemoci jater a žlučníku

Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí. Nemoci ústrojí trávicího Nemoci jater a žlučníku 1 z 31 3.4.2013 22:10 INDIAČNÍ SZNAM PRO LÁZŇSOU PÉČI O DOSPĚLÉ, DĚTI A DOROST Obsah: Přehled vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou péči. Obecné kontraindikace lázeňské péče. A. Indikační seznam

Více

P r a c o v n í v e r z e ( před z a h á j e n í m l e g i s l a t i v n í h o p r o c e s u ) N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne.. 2014,

P r a c o v n í v e r z e ( před z a h á j e n í m l e g i s l a t i v n í h o p r o c e s u ) N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne.. 2014, P r a c o v n í v e r z e ( před z a h á j e n í m l e g i s l a t i v n í h o p r o c e s u ) N á v r h VYHLÁŠKA ze dne.. 2014, o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Indikační seznam od 1. 1. 2015 pro dospělé Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé I. Nemoci onkologické II. Nemoci oběhového ústrojí I. Nemoci onkologické II. Nemoci

Více

INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DĚTI A DOROST

INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DĚTI A DOROST INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DĚTI A DOROST V LÁZNÍCH LUHAČOVICE, a.s. 1. Zákon ze dne 22. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

Jak vyhledávat v seznamu nasmlouvaných zařízení

Jak vyhledávat v seznamu nasmlouvaných zařízení Jak vyhledávat v seznamu nasmlouvaných zařízení Na vašem návrhu na péči si najděte kód indikace, tento údaj se nalézá v levé části dokumentu. Tento kód napište do kolonky Hledat, která se vám zobrazí po

Více

Jak vyhledávat v seznamu nasmlouvaných zařízení

Jak vyhledávat v seznamu nasmlouvaných zařízení Jak vyhledávat v seznamu nasmlouvaných zařízení Na vašem návrhu na péči si najděte kód, tento údaj se nalézá v levé části dokumentu. Tento kód napište do kolonky Hledat, která se vám zobrazí po stisknutí

Více

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery a Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro dospělé Číslo indikace I Indikace Kontraindikace

Více

KONSTANTINOVY LÁZNĚ LÁZNĚ VAŠEHO SRDCE LÁZEŇSKÁ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE

KONSTANTINOVY LÁZNĚ LÁZNĚ VAŠEHO SRDCE LÁZEŇSKÁ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE KONSTANTINOVY LÁZNĚ LÁZNĚ VAŠEHO SRDCE LÁZEŇSKÁ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE Nemoci pohybového ústrojí Nemoci nervového ústrojí Nemoci oběhového ústrojí Diabetes mellitus URČENO ODBORNÉ VEŘEJNOSTI Lázeňská

Více

Léčebně rehabilitační péče

Léčebně rehabilitační péče 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 225/1999

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2014,

N á v r h. ZÁKON ze dne 2014, N á v r h III. ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl

Více

Poznámka: V přeškrtnutých lázeňských místech nemá VZP ČR smluvní partnery.

Poznámka: V přeškrtnutých lázeňských místech nemá VZP ČR smluvní partnery. Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery Číslo indikace I Indikace ZÁKLADNÍ léčebný pobyt - forma: K nebo P - délka léčebného pobytu - lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 307/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 307/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 307/3 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

INDIKAČNÍ SEZNAM. Lázně Bělohrad a.s. platný od 6.1.2015

INDIKAČNÍ SEZNAM. Lázně Bělohrad a.s. platný od 6.1.2015 INDIKAČNÍ SEZNAM Lázně Bělohrad a.s. platný od 6.1.2015 Kontra a další požadavky I - NEMOCI ONKOLOGICKÉ Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo

Více

267/2012 Sb. VYHLÁŠKA

267/2012 Sb. VYHLÁŠKA 267/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2012 o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 33 odst. 2 zákona

Více

1/2015 Sb. ZÁKON. Čl. I

1/2015 Sb. ZÁKON. Čl. I 1/2015 Sb. ZÁKON ze dne 22. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojitění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějích předpisů Parlament

Více

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně a k t u á l n í l e g i s l a t i v a Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost VYHLÁŠKA č. 267/2012 Sb. ze dne 27.7. 2012 o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2014, Čl. I

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2014, Čl. I Vládní návrh ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl

Více

Název IČO Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 4 0 0 7 IČZ smluvního ZZ 6 9 0 2 2 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 9 F 0 2 2 Název IČO Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Lázeňský hotel Dr. Adler ***

Lázeňský hotel Dr. Adler *** Dr. Pohoreckého 18, 35101 Františkovy Lázně O hotelu Lázeňský hotel nazvaný podle zakladatele lázní, chebského lékaře Dr. Bernarda Vincenta Adlera. Léčebné oddělení, lékař a procedury v hotelu Specialista

Více

Strana 1 / 16. 267/2012 Sb. VYHLÁŠKA. Příloha. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti. a dorost

Strana 1 / 16. 267/2012 Sb. VYHLÁŠKA. Příloha. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti. a dorost 267/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2012 o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 33 odst. 2 zákona

Více

ZÁKLADNÍ TYPY LÁZEŇSKÉ PÉČE

ZÁKLADNÍ TYPY LÁZEŇSKÉ PÉČE ZÁKLADNÍ TYPY LÁZEŇSKÉ PÉČE KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE ( ) denní léčebné pobyty (léčebné programy a vyhláškou určené konkrétní indikace, viz str. 5-8) léčba probíhá v rámci pracovní neschopnosti návrh na

Více

MATERIÁL K APLIKACI ZÁKONNÉ ÚPRAVY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ LÁZEŇSKÉ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE.

MATERIÁL K APLIKACI ZÁKONNÉ ÚPRAVY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ LÁZEŇSKÉ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE. Vzhledem k tomu, že v souladu s nálezem Ústavního soudu z roku 2014 je právní úprava k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče obsažena v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění a zároveň

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: STUDIJNÍ OBOR: FORMA STUDIA: PŘEDMĚT: Ošetřovatelství 53-41-B Všeobecná sestra R009 Kombinovaná SPECIÁLNÍ INTERNÍ

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Ministr: MUDr. Bojar CSc. v. r. INDIKAČNÍ SEZNAM

Ministr: MUDr. Bojar CSc. v. r. INDIKAČNÍ SEZNAM Čiastka 77 Zbierka zákonov č. 463/1990 Strana 1683 čebných ústavech těchto ministerstev, popřípadě též v lázeňských léčebnách státních léčebných lázní 15 ). (2) Postup při zabezpečování a poskytování lázeňské

Více

INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DOSPĚLÉ V LÁZNÍCH LUHAČOVICE, a.s.

INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DOSPĚLÉ V LÁZNÍCH LUHAČOVICE, a.s. INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DOSPĚLÉ V LÁZNÍCH LUHAČOVICE, a.s. 1. Zákon ze dne 22. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřování nemocného

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery a Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro dospělé Číslo indikace I Indikace Kontraindikace

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

2/2015 Sb. VYHLÁKA. ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalích náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

2/2015 Sb. VYHLÁKA. ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalích náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče 2/2015 Sb. VYHLÁKA ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalích náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 33 odst. 12

Více

Indikační skupiny lázeňské péče Indication Groups of Balneal Care

Indikační skupiny lázeňské péče Indication Groups of Balneal Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 5. 2012 13 Souhrn lázeňské péče 2007 2011 Indication Groups of Balneal Care 2007 2011 Tato Aktuální informace přináší

Více

... to nejlepší pro vaše zdraví

... to nejlepší pro vaše zdraví ... to nejlepší pro vaše zdraví F R A N T I Š K O V Y L Á Z N Ě S P A H O T E L C E N Í K 2 0 1 5 Milí hosté, Františkovy Lázně a dům MONTI představují jedinečné spojení lázeňské tradiční léčby s užitím

Více

SE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU V ROCE 2013 KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE AMBULANTNÍ REHABILITACE DOPORUČENÁ LÉKAŘEM

SE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU V ROCE 2013 KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE AMBULANTNÍ REHABILITACE DOPORUČENÁ LÉKAŘEM unikátní léčba pohybového aparátu radonovou vodou SE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU V ROCE 2013 KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE AMBULANTNÍ REHABILITACE DOPORUČENÁ LÉKAŘEM Vyžaduje-li váš zdravotní

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY c h i r u r g i e 1. Asepse, antisepse, dezinfekce, sterilizace. Nozokomiální infekce 2. Indikace a kontraindikace k operacím, operační riziko, typy operací. Příprava nemocného k operaci, peroperační monitorace,

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

Praktické lékařství pro děti a dorost

Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro děti a dorost 1. Popáleniny u dětí Dispenzární péče Ikterus u novorozence 2. Malabsorpční syndrom Očkování závažné reakce po aplikaci očkovacích látek Neodkladná reusucitace novorozence

Více

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY IPGE 1 INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN PŘEDMĚT NEODKLADNÉ (A INTENZIVNÍ) PÉČE stavy, které vyvolávají ohrožení života a zdraví postiženého

Více

Dietní systém Nemocnice Strakonice, a.s. VÝŽIVA 2. vydání SP-V-005-P Dělení dietního systému...1

Dietní systém Nemocnice Strakonice, a.s. VÝŽIVA 2. vydání SP-V-005-P Dělení dietního systému...1 OBSAH 1 Dělení dietního systému...1 Diety základní...1 Diety speciální...1 Standardizované dietní postupy...1 2 Definice diet...2 2.1 Základní diety...2 2.2 Speciální diety...4 2.3 Standardizované dietní

Více

Program předatestačního kurzu Vnitřní lékařství

Program předatestačního kurzu Vnitřní lékařství Datum 8.00-8.45 Zahájení kurzu Prof. MUDr. Michal Anděl 8.50-9.35 Endokrinologie a diabetologie Prof. MUDr. Michal Anděl Diabetes mellitus 1. typu Akutní komplikace diabetu 9.45-10.30 Endokrinologie a

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 1. Poranění kostí a kloubů ruky anatomie ruky a zápěstí (popis kostí, vazivového aparátu, svalů

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Patologie. PATOLOGIE, Všeobecné lékařství, 3. ročník. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.

Patologie. PATOLOGIE, Všeobecné lékařství, 3. ročník. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Patologie Napsal uživatel Marie Havlová dne 12. Leden 2010-0:00. PATOLOGIE, Všeobecné lékařství, 3. ročník Obecná

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Vyhláška 79/2013 Sb. Chemické faktory CD hotel Garni*** Plzeň

Vyhláška 79/2013 Sb. Chemické faktory CD hotel Garni*** Plzeň Vyhláška 79/2013 Sb. Chemické faktory 15.5.2013 CD hotel Garni*** Plzeň Bartizalová Š. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA 444/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2008 o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví

Více

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY Zákonná úprava Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (ZSZS) upravuje poskytování SZS a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

SE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU V ROCE 2013 KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE AMBULANTNÍ REHABILITACE DOPORUČENÁ LÉKAŘEM

SE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU V ROCE 2013 KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE AMBULANTNÍ REHABILITACE DOPORUČENÁ LÉKAŘEM unikátní léčba pohybového aparátu radonovou vodou SE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU V ROCE 2013 KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE AMBULANTNÍ REHABILITACE DOPORUČENÁ LÉKAŘEM Vyžaduje-li váš zdravotní

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Předmět: Ošetřovatelství Obor: Zdravotnický asistent 3.E Vyučující: Mgr. Šárka Holečková 1. Ošetřovatelská péče u nemocných

Více

Informace pro lékaře

Informace pro lékaře Informace pro lékaře Od května roku 2013 poskytujeme mimo lázeňské péče i lůžkovou rehabilitační péči. Ústavní rehabilitační léčbu doporučuje specialista (neurolog, lékař RFM, ortoped, chirurg), v případě

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník 1. a) Synkopa, kolaps b) Hypovitaminózy 2. a) Respirační insuficience b) Reaktivní artritida a psoriatická artritida 3. a) Kardiomyopatie b) Adrenokortikální insuficience;

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřovatelská

Více

MONTI SPA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ CENÍK 2016

MONTI SPA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ CENÍK 2016 Milí hosté, MONTI SPA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ CENÍK 2016 Františkovy Lázně a dům MONTI představují jedinečné spojení lázeňské tradiční léčby s užitím místních přírodních léčivých zdrojů (sirnoželezitá slatina,

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Ječná 33, Praha 2

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Ječná 33, Praha 2 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Ječná 33, 120 00 Praha 2 Přehled témat k ústní maturitní zkoušce Obor: Zdravotnický asistent Třída: 4. ZA Předmět: Ošetřovatelství Školní rok: 2016/2017

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Otázky k absolutoriu odborný blok

Otázky k absolutoriu odborný blok Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Otázky k absolutoriu odborný blok Třída:

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 4.5.2005 Lázeňská v Olomouckém kraji v roce 2004 Balneologic Care in the Olomoucký Region

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

VITAKARTA ZDRAVÍ od akutních stavů až po dlouhodobou péči

VITAKARTA ZDRAVÍ od akutních stavů až po dlouhodobou péči VITAKARTA ZDRAVÍ od akutních stavů až po dlouhodobou péči Ing. Vladimír Šolc www.styrax.cz VITAKARTA ZDRAVÍ - online, offline, on hand strana 2 Provedená (vykázaná) péče Vyhodnocení chronických stavů Verifikace

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Umělá výživa Parenterální výživa

Umělá výživa Parenterální výživa Umělá výživa Parenterální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Umělá výživa (1) Indikována u N, kteří nejsou schopni delší dobu jíst, nebo u N, kteří trpí malnutricí Onemocnění GIT Onemocnění

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti u osob s neurologickým onemocněním

Posuzování zdravotní způsobilosti u osob s neurologickým onemocněním Posuzování zdravotní způsobilosti u osob s neurologickým onemocněním Bartizalová Š. 14.9.2013 Hotel Primavera Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

... to nejlepší pro duši i tělo

... to nejlepší pro duši i tělo F R A N T I Š K O V Y L Á Z N Ě S P A H O T E L C E N Í K 2 0 1 7... to nejlepší pro duši i tělo Milí hosté, Františkovy Lázně a dům MONTI představují jedinečné spojení lázeňské tradiční léčby s užitím

Více

Atestační otázky z oboru chirurgie

Atestační otázky z oboru chirurgie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru chirurgie Okruh traumatologie 1. Zlomeniny klíčku 2. Zlomeniny prsní kosti 3. Poranění ramenního

Více

Zdraví a jeho determinanty. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, Brno

Zdraví a jeho determinanty. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, Brno Zdraví a jeho determinanty Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, 625 00 Brno Zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady

Více

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání Položka Poškození zdraví Počet bodů 1. Kapitola I. seznamu nemocí

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF Uk v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 15.10.2014 HETA seminář, Praha O

Více

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému MUDr. Milič Řepa DRG Platba za diagnózu Platba za výsledek Vše agregováno Mrtvétermíny: TISS, JIP, ARO, ZUM, ZULP 2 Historie 2007 2008 2009 2010 20%

Více

Návrh vyhlášky : VYHLÁŠKA ze dne... 2011

Návrh vyhlášky : VYHLÁŠKA ze dne... 2011 Návrh vyhlášky : VYHLÁŠKA ze dne... 2011 kterou se stanoví nemoci u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře Ministerstvo

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace SZZK magisterská Studijní program: Studijní obor: Teoretická zkouška: Praktická zkouška: Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie - biomechanika člověka - speciální a vývojová kineziologie - léčebná

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH - pro třídu 4. ZA denní studium Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické-

Více

Hodnocení přidružených onemocnění pomocí systému CIRS

Hodnocení přidružených onemocnění pomocí systému CIRS Hodnocení přidružených pomocí systému CIRS (Cumulative Illness Rating Scale) Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii Hodnocení přidružených pomocí systému CIRS (Cumulative Illness Rating Scale)

Více