Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna Ministr: PhDr. Stráský v. r. Příloha Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997. Ministr: PhDr. Stráský v. r. Příloha Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost"

Transkript

1 ASPI - Server aspi.mzcr.cz: stav k do částky 1/2005 Sb. a 1/2005 Sb.m.s. - Obsah a text 58/1997 Sb. - poslední stav textu /1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 33 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů: 1 Nemoci, u nichž lze lázeňskou péči1) poskytnout, indikační předpoklady, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské péče u jednotlivých nemocí, délka léčebného pobytu a indikační zaměření lázeňských míst jsou uvedeny v příloze této vyhlášky ) 33 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. 2 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna Ministr: PhDr. Stráský v. r. Příloha Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost Přehled vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou péči Druh nemoci podle indikačního seznamu Nemoci onkologické Odborná onkologická vyšetření včetně odpovídajících laboratorních vyšetření (povinné ELFO bílkovin, RTG hrudních orgánů, podle povahy onemocnění další potřebná vyšetření). Vyšetření ne starší 2 měsíců.

2 Nemoci ústrojí oběhového EKG, cholesterol (případně triglyceridy). U hypertenzní choroby též oční pozadí. U obliterujících procesů cévních též funkční zkoušky námahy a zkouška polohové změny barvy na končetinách a oční pozadí. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zváží navrhující lékař). Diabetes mellitus Glykémie, glykosurie, ketolátky, údaje o léčebných dávkách antidiabetik, cholesterol, popř. triglyceridy, EKG, oční pozadí. Netuberkulózní nemoci Rozepsaný výdech vitální kapacity, u dýchacího ústrojí onemocnění horních cest dýchacích odborné vyšetření otorinolaryngologické, u alergických onemocnění alergologické vyšetření. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zváží navrhující lékař, u indikací XXV/1,2,3,4,6,7,8 není nezbytný). Nemoci ústrojí trávicího Příslušné RTG nebo endoskopické vyšetření, příp. chemické vyšetření žaludečních šťáv. Nemoci jater a žlučníku Příslušná laboratorní vyšetření, popř. RTG žlučníku, sonografie apod. Nemoci nervové Odborné neurologické vyšetření včetně výsledků laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též popis RTG snímků příslušné části páteře (anatomický i funkční), u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též EKG. Nemoci pohybového ústrojí Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření včetně popisu RTG snímků ne starších 2 let. Nemoci ledvin a močových Příslušné odborné vyšetření včetně

3 cest výsledků laboratorních a ostatních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový sedimentace erytrocytů). Dále jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearence kreatininu, u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné. U lithiáz a všech zánětlivých onemocnění též čerstvé mikrobiologické vyšetření moče a citlivost na antibiotika a chemoterapeutika. Nemoci duševní Odborné psychiatrické vyšetření (s přehledem dosavadního průběhu léčení). Ostatní nemoci Příslušná odborná vyšetření. Poznámka U nemocných starších 70 let komplexní interní vyšetření tam, kde lázeňské procedury představují zátěž pro kardiovaskulární systém. Obecné kontraindikace lázeňské péče 1. Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství zejména břišního tyfu a paratyfu. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou péči, sdružena s tbc dýchacího ústrojí nebo jinou formou tbc; může být lázeňská péče navržena a povolena jen po řádném ukončení léčby antituberkulostiky. 2. Všechny nemoci v akutním stádiu. 3. Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie. 4. Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci. 5. Labilní diabetes mellitus (s výjimkou u dětí a dorostu) a dekompensovaný diabetes mellitus. 6. Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu. 7. Kachexie všeho druhu. 8. Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci. 9. Epilepsie s výjimkou případů, u nichž v posledních 3 letech nedošlo k záchvatu a jejichž EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Přetrvávají-li v EEG záznamu patologické změny, pak může být

4 lázeňská péče navržena jen na základě kladného vyjádření neurologa, který má pacienta v dispenzární péči. Pro indikační skupinu XXVI není epilepsie kontraindikací. 10. Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace, transitorní stavy zmatenosti. 11. Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách. 12. Nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze (s výjimkou nevidomých). Přijetí nemocného (zpravidla s průvodcem) je popř. možné po předchozím dojednání s vedoucím lékařem lázeňské léčebny. 13. Inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna. Neplatí pro indikační skupinu XXVI, XXVIII a indikaci XXIII/ Kouření u dorostu a u nemocných s indikacemi skupiny II, V a VI. 15. Těhotenství. 16. Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu. (Netýká se indikací skupiny X). 17. Hypertenze nad 16 kpa diastolického tlaku (- 120 mm Hg). A. Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé 1. Vysvětlivky, zkratky a přehled odkazů používaných v textu. K - komplexní lázeňská péče P - příspěvková lázeňská péče N - zdravotní pojišťovna náklady nehradí. Lázeňská místa, v nichž lze poskytnout komplexní lázeňskou péči jsou vyznačena podtržením. 1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře zdravotní pojišťovny. 2) Délka léčebně edukačního pobytu v rámci příspěvkové lázeňské péče může být dle doporučení odborné společnosti zkrácena. 3) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 7 dnů. 4) Délka edukačního pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných

5 s diabetem I. typu. 5) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů. 6) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až na 49 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny. 7) Pouze pro stavy po poraněních a operacích periferního nervstva. 8) Pouze pro psoriatickou artritis a sklerodermii s kožními projevy. 9) Mimo hemofilickou artropatii. 10) Délku léčebného pobytu je možno zkrátit v návaznosti na termín operace. 2. Indikační skupiny I - Nemoci onkologické č. indikace INDIKACE délka typ láz. Komentář Kontraindikace Lázeňské místo dg. oš. doby péče I/1 Onkologické případy po 21 1) P, K Léčbu lze poskytnout Recidiva onemocnění, Františkovy L. ukončení komplexní léčby, nemocným v klinické metastázy, nádorová Karlova Studánka dle bez jakýchkoliv známek remisi. Komplexní láz. kachexie. Karlovy Vary zákl. recidivy. péči lze poskytnout na Luhačovice dg. doporučení klinického Mariánské Lázně onkologa nebo jiného příslušného odborníka zpravidla 1x do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby. Opakování léčebného pobytu je možné ve formě příspěvkové láz. péče. U nemocných s

6 M. Hodgkin lze v indikovaných případech poskytnout komplexní láz. péči opakovaně. 1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny. Lázeňská léčba je vhodná především u: M. Hodgkin, nehodgkinské lymfomy Karlovy Vary, Luhačovice, Karlova Studánka, Nádory varlat, žaludku, kolorektální nádory Karlovy Vary (anus praeternaturalis není kontraindikací) nádory horních cest dýchacích, hltanu a Karlova Studánka, Luhačovice hrtanu nádory vnitřních rodidel Františkovy Lázně nádory mammy (láz. léčba je možná i při Františkovy Lázně, Karlovy Vary, probíhající dlouhodobé hormonální Mariánské Lázně terapii). Vhodnost lázeňské léčby je nutno zvážit individuálně u: mozkových a kožních nádorů, nádorů žlučníku a slinivky břišní, sarkomů kostí a měkkých částí, nádorů štítné žlázy, prostaty. Pokud je u nemocného s tímto postižením Karlovy Vary shledána indikace k lázeňské léčbě, je Mariánské Lázně (nádory prostaty) léčení možné v U nádorů plic (primární bronchogenní ca) Luhačovice, Mariánské Lázně, Karlova lze doporučit láz. péči zpravidla až po Studánka uplynutí 1 roku od skončení komplexní léčby při trvající remisi stejně i u nádorů ledviny (Grawitzův nádor). Karlovy Vary, Mariánské Lázně O vhodnosti lázeňské léčby u chronické leukemie rozhoduje vždy hematolog. Karlovy Vary, Luhačovice, Karlova Studánka Indikaci pro lázeňskou léčbu u ostatních méně častých nádorů stanoví klinický onkolog individuálně.

7 II - Nemoci oběhového ústrojí Kontraindikace pro celou indikační skupinu: kouření č. indikace INDIKACE délka typ láz. Komentář Kontraindikace Lázeňské místo dg. léčeb. péče pobytu II/1 Léčebně edukační pobyt 21 2) P, K Komplexní láz. péče Negativní přístup k Františkovy L. pacienta s prognosticky při prvním pobytu na léčbě, neschopnost Jeseník dle závažnými rizikovými doporučení internisty aktivního pohybu. Konstantinovy L. zákl. faktory (dyslipoproteinemie nebo kardiologa. Při Libverda dg. nebo kombinace dalších opakovaném pobytu Poděbrady RF: hypertenze, diabetes nutno u obézních Teplice n. B. mellitus přev. II. typu, prokázat redukci obezita, hyperurikemie, hmotnosti. genet. zátěž). II/2 Stav po akutní karditidě do 28 K Na doporučení Aktivita Běloves 12 měsíců po vzniku. internisty nebo revmat.procesu, inf. Františkovy L. 101, 109, kardiologa. endokarditida, Konstantinovy L. 130, 133, funkční postižení Libverda 140, 141 NYHA III, IV. Poděbrady Teplice n. B. II/3 Vrozené a získané srdeční 28 P Na doporučení Aktivita Běloves vady. internisty nebo revmat.procesu, inf. Františkovy L. dle kardiologa. endokarditida, Konstantinovy L. zákl. funkční postižení Libverda dg. NYHA III, IV. Poděbrady Teplice n. B. II/4 Symptomatická ischemická 28 P Síňokomorový blok Běloves choroba srdeční. II. a III. stupně, Františkovy L. 120, 124, funkční postižení Jeseník 125 NYHA IV. Konstantinovy L. Libverda Poděbrady Teplice n. B. II/5 Stav po infarktu myokardu 28 3) K Na doporučení Síňokomorový blok Františkovy L. nejpozději do 4 měsíců po internisty nebo II. a III. stupně, Konstantinovy L. 121, 122 vzniku (pacient po AIM s kardiologa. funkční postižení Libverda

8 nekomplikovaným průběhem). NYHA IV. Poděbrady Teplice n.b. II/6 Ischemická choroba srdeční 28 P, K Komplexní lázeňskou Síňokomorový blok Běloves s překonaným infarktem péči lze poskytnout II. a III. stupně, Františkovy L. 125 myokardu po 4 měsících od výjimečně, na funkční postižení Konstantinovy L. vzniku do 12 měsíců po doporučení internisty NYHA IV. Libverda vzniku. nebo kardiologa, Poděbrady nemocným, kteří ze Teplice n. B. zdravotích důvodů nemohli být léčeni dle II/5. II/7 Hypertenzní choroba I.- III. 28 P, K Komplexní lázeňskou Maligní zvrat, stavy Běloves stupně dle SZO. Juvenilní péči lze poskytnout po CMP s výrazným Františkovy L. 110, 111, hypertenze. u HCH III. st. omezením pohyblivosti Jeseník 112, 113 komplikované nebo psychiky, Hodonín ICHS, CMP, oblit. cév klidové bolesti DK, Karlova Studánka DK II. b st. nebo ischemické ulcerace Konstantivovy L. vaskulární nebo gangréna, diabet, Libverda nefrosklerózou na nefropatie s klin. Poděbrady doporučení internisty nebo labor. známkami Teplice nebo kardiologa. urémie, funkční Teplice n. B. postižení NYHA IV. II/8 Onemocnění tepen končetin 28 P, K Komplexní lázeňskou Závažné projevy Běloves na podkladě péči lze poskytnout celkové Františkovy L. 170, 173 aterosklerotickém nebo na doporučení aterosklerózy, Hodonín 179 zánětlivém ve stádiu I až internisty u stádia klidové bolesti, Konstantinovy L. II b. II b. těžké defekty. Libverda Poděbrady Teplice Teplice n. B. Darkov II/9 Stavy po trombózách a 28 P Opakovaná plicní Běloves tromboflebitídách s embolie, rozsáhlé Františkovy L. 180, 183, přetrvávajícími následky, bércové vředy, Hodonín 187, 189 nejdříve za 3 měsíce po elefantiáza, Konstantinovy L. odeznění akutního stádia, recidivující Libverda stavy po operaci varixů, erysipel. Poděbrady chronický lymfatický edém. Teplice Teplice n. B. Darkov II/10 Funkční poruchy periferních 28 P, K Komplexní lázeňská Běloves cév. péče se poskytuje Františkovy L.

9 dle podle 33 odst. 7 Konstantinovy L. zákl. zákona č.... o Libverda dg. všeobecném zdravotním Luhačovice pojištění (dále jen Poděbrady "zákon") Teplice Teplice n. B. Darkov Karlova Studánka II/11 Stavy po operacích 28 3) P, K Komplexní lázeňskou Síňokomorový blok Běloves srdečních vad vrozených léčbu lze poskytnout III. st., aktivita Františkovy L. dle zákl. nebo získaných, po na doporučení zánětlivého procesu, Konstantinovy L. dg. revaskularizačních kardiologa, infekční Libverda operacích. Stavy po kardiochirurga nebo endokarditis, Poděbrady perkutánní transluminální internisty do 6 embolické komplikace, Teplice n. B. angioplastice. měsíců po operaci. funkční postižení NYHA IV. II/12 Stavy po rekonstrukčních a 28 P, K Komplexní lázeňskou Těžké trofické Běloves revaskularizačních léčbu lze poskytnout defekty, embolické Františkovy L. dle operacích na cévním na doporučení komplikace. Konstantinovy L. zákl. systému. chirurga, angiologa Libverda dg. či kardiologa do 6 Poděbrady měsíců od operace. Teplice Teplice n. B. 2) Délka léčebně edukačního pobytu v rámci příspěvkové lázeňské péče může být dle doporučení odborné společnosti zkrácena. 3) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů. III - Nemoci ústrojí trávicího Obecné kontraindikace: - poruchy průchodnosti GIT a biliárního traktu s projevy stasy nad překážkou - zevní i vnitřní spontánně vzniklé píštěle v GIT i biliárním traktu - penetrace peptického vředu a stav po manifestním krvácení vředu do 1 měsíce - empyém žlučníku a biochemické známky cholestasy - jaterní nedostatečnost - mentální anorexie, pokud není v regresi - stavy vyžadující operace na GIT i bil. traktu, pokud nelze léčbu chápat jako předoperační přípravu pozn.: Anus praeternaturalis není kontraindikací lázeňské léčby, pouze omezuje provádění léčebných procedur.

10 č. indikace INDIKACE délka typ láz. Komentář Kontraindikace Lázeňské místo dg. léčeb. péče pobytu III/1 Vleklé funkční žaludeční 21 P Kouření, absus Bílina dyspepsie též na podkladě alkoholu, léků. Karlovy Vary K20, K21, refluxu z duodena, Luhačovice K22, K29, kardioesofageální irritace K30 a další benigní symptomatická onemocnění jícnu (hiátové hernie, refluxní esofagitis), erosivní gastritis po eradikaci Helicobacter pylori. III/2 Vředová nemoc žaludku, 21 P, K Komplexní lázeňskou Kouření, abusus Bílina duodena, bulbitis s léčbu lze poskytnout alkoholu. Exacerbace Karlovy Vary K25, K26 exacerbacemi i v remisi na doporučení není kontraindikací Luhačovice K27, K28 včetně vleklých dyspepsií gastroenterologa při léčby. přetrvávajících po léčbě či pravidelných a remisi. častých exacerbacích. III/3 Stavy po operaci žaludku, 21 3) P, K Komplexní lázeňskou Kouření, absus Bílina duodena a jícnu. péči lze poskytnout alkoholu, léků, hrubě Karlovy Vary dle na doporučení defektní chrup s Luhačovice zákl. chirurga nebo nedostatečnou žvýkací dg. gastroenterologa do 6 schopností. měsíců po operaci. III/4 Vleklé střevní poruchy s 21 P, K U obstipace lze Absus kodeinu a Bílina projevy maldigesce či lázeňskou léčbu příbuzných látek. Karlovy Vary dle malabsorpce, stavy po poskytnout pouze na Luhačovice zákl. těžkých střevních infekcích doporučení gastroente dg. a vyléčených parazitózách, rologa. Komplexní dráždivý tračník. lázeňskou péči lze Obstipace habituální či poskytnout podle 33 druhotně indukovaná. odst. 7 zákona u stavů po těžkých střevních infekcích a vyléčených parazitózách. III/5 M. Crohn, proctocolitis 21 3) P, K Komplexní lázeňskou Bílina idiopatica. péči lze poskytnout Karlovy Vary

11 K50, K51 na doporučení gastroenterologa, jedná-li se o těžší formy onemocnění a diagnóza je jednoznačně potvrzena. III/6 Stavy po resekci tenkého 21 3) P, K Komplexní lázeňskou Bílina nebo tlustého střeva léčbu lze poskytnout Karlovy Vary dle (netýká se apendektomie). na doporučení zákl. chirurga do 6 měsíců dg. po operaci. III/7 Chronická onemocnění 21 P, K Opakování léčby je Neodkladná Bílina žlučníku a žluč. traktu s vhodné k udržení chirurgická léčba. Karlovy Vary K80, K81, lithiasou i bez ní pokud remise, zvláště u Pokud nejde o Luhačovice K82, K83 operace není vhodná. osob chirurgicky rizikové skupiny pak B66 Parazitózy bil. traktu vysoce rizikových i jasně indikovaná (Clonorchis, Opistorchis (věk, krvácivé stavy, chir. léčba, nemá-li ap.) jako součást rozsáhlé nitrobřišní být láz. léčba konzervativní léčby, adheze). předoperační předoperační příprava. Komplexní lázeňskou přípravou. Substenóza Funkční poruchy žlučového péči lze poskytnout či litiáza žlučovodů traktu. podle 33 odst. 7 bez biochemických zákona u onemocnění známek cholestázy diagnostikovaných není kontraindikací, jako choroba z léčba je vhodná jako povolání. předoperační příprava. III/8 Stavy po operacích žlučníku 21 P, K Komplexní lázeňskou Absus kodeinu a Bílina a žluč. traktu, po léčbu lze poskytnout příbuzných látek, Karlovy Vary dle endoskopických a jiných na doporučení obezita při Luhačovice zákl. instrumentálních zákrocích chirurga, přetrvávající dg. pro stenózu a litiázu gastroenterologa nebo dyspepsii (přejídání, žlučových cest. internisty do 6 nedodržování Stavy po dissoluci kamenů a měsíců po dissoluci životosprávy). extrakorporální kamenů, Biochemické známky litotrypsii. extrakorporální cholestázy. litotrypsii a po operacích a dalších zákrocích, pokud operaci či výkonu předcházel nebo následoval febrilní či ikterický průběh

12 nebo akutní pankreatitis. Opakování (PLP) je vhodné pokud přetrvává dyspepsie, jako prevence novotvorby kamenů při litogenní žluči, kde přetrvává mitigovaný zánět žlučovodů (i subfebrilie), zející papila Vateri či biliodigestivní anastomóza (pneumocholedochus) umožňující reflux střevního obsahu. III/9 Stavy po akutní hepatitidě 21 3) P, K Komplexní lázeňskou Pokročilá jaterní Karlovy Vary jakékoliv etiologie a léčbu lze poskytnout nedostatečnost, stav dle toxickém jaterním poškození do 12 měsíců po po krvácení z zákl. (lékové, profesionální), propuštění z jícnových varixů. dg. chronická aktivní hepatitis ústavního léčení na Absus alkoholu a s přetrváváním infekčních doporučení drogová závislost. markerů, stav po infekcionisty nebo Kontraindikací není mononukleóze s jaterním hepatologa. Opakování positivní HBsAg. poškozením, vrozené poruchy je možné při jaterní funkce a jiné přetrvávajících chronické jaterní choroby. biochemických nebo histologických známkách jaterní poruchy. III/10 Stavy po akutní 21 3) P, K Komplexní lázeňskou Choledocholitiáza a Karlovy Vary pankreatitidě nebo po péči lze poskytnout jiné poruchy odtoku Bílina K85, exacerbaci chronické na doporučení žluči a pankreat. K86 pankreatitidy, prokázaná internisty nebo sekretu do střeva chronická pankreatitis, chirurga do 6 měsíců (substenóza pap. stavy po operacích a po akutní příhodě Vaterovy) vyžadující transplantacích pankreatu. spojené s chirurgickou léčbu. hospitalizací. Abusus alkoholu, Opakování je vhodné u drogová závislost, vleklé maldigesce a jaterní insuficience. malabsorpce při zjevné poruše stavu výživy (hubnutí).

13 3) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů. IV - Nemoci z poruch výměny látkové a žlaz s vnitřní sekrecí č. indikace INDIKACE délka typ láz. Komentář Kontraindikace Lázeňské místo dg. léčeb. péče pobytu IV/1 Diabetes mellitus do 6 měs. 14 4) K Doporučuje Neschopnost fyzické Karlovy Vary od zjištění - edukační diabetolog, u diabetu zátěže, Luhačovice E10, E11, program. II. typu i internista nespolupracující Poděbrady E12, E13, nebo praktický lékař. nemocný, jiné závažné Lipová-Lázně E14 Opakování je případně choroby. možné ještě 1x po dvou letech, u nemocných s předpokladem, že opakovaný pobyt pomůže zlepšit kompenzaci. Edukační program je diferencován pro I. a II. typ diabetu. IV/2 Diabetes mellitus s 21 P Léčbu lze poskytnout Nespolupracující Karlovy Vary výjimkou indikace zařazené zpravidla po 12 měs. nemocný, komplikace Luhačovice E10, E11, pod IV/1. od zjištění dg, k diabetu. Mariánské Lázně E12, E13, úpravě životosprávy, Lipová-Lázně E14 posílení správných Poděbrady návyků, redukci hmotnosti. Doporučuje ošetřující lékař (diagetolog, internista, prakt. lékař). IV/3 Diabetes mellitus s 21 K, P Na doporučení Pokročilé stadium Karlovy Vary komplikacemi (mikro- a diabetologa. diabet. komplikací. Luhačovice E10, E11, makroangiopatie, Komplexní léčbu lze Lipová - Lázně E12, E13, neuropatie) poskytnout 1x u Poděbrady E14 Diabetes mellitus s těžkou počínajících obtížně ovlivnitelnou komplikací nebo při

14 obesitou. jejich záchytu. IV/4 Obesita. 21 N Doporučenou délku Bílina léč. pobytu lze Karlovy Vary E65, E66, individuálně upravit. Lipová - Lázně E68 Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady IV/5 Hyperlipoproteinemie II - 21 P Případy mimo indikaci Bílina V. typu. II/1. Karlovy Vary E78 Lipová - Lázně Luhačovice Mariánské Lázně IV/6 Tyreotoxikóza. 21 P Těžší poškození Jeseník kardiovaskulárního Lipová - Lázně E05 ústrojí, maligní struma. IV/7 Stavy po operaci štítné 21 K Lázeňskou léčbu lze Těžší poškození Jeseník žlázy pro tyreotoxikózu. poskytnout na kardiovaskulárního Lipová - Lázně E05 doporučení ústrojí. endokrinologa nebo internisty do 6 měs. po operaci. IV/8 Stavy po operaci benigního 21 K Lázeňskou léčbu lze Jeseník adenomu nadledvin a poskytnout na D35 hypofýzy, vyvolávajícího doporučení hyperfunkční syndrom. endokrinologa nebo internisty do 6 měs. po operaci. 4) Délka edukačního pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných s diabetem I. typu. V - Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí U všech onemocnění je kontraindikací lázeňské léčby kouření č. indikace INDIKACE délka typ láz. Komentář Kontraindikace Lázeňské místo dg. léčeb. péče pobytu

15 V/1 Stavy po operacích HCD a 21 1)5) P, K Komplexní lázeňskou Empyemy, píštěle. Jeseník DCD (netýká se stavů po péči lze poskytnout Karlova Studánka dle operacích tonsil, na doporučení Luhačovice zákl. adenoidních vegetací a chirurga, odborníka Mariánské Lázně dg nosní přepážky). pro ORL nebo TRN do 6 měsíců po operaci. V/2 Hypertrofické nebo 21 1)5) P, K Komplexní lázeňskou Hnisavé záněty PND Jeseník atrofické záněty HCD, péči lze poskytnout vyžadující Karlova Studánka J31, J32, ozaena v soustavném na doporučení chir. léčbu, neléčený Luhačovice J35, J37 odborném léčení, chronické otorinolaryngologa v rhinosclerom. Mariánské Lázně sinusitidy a případě ozaeny. sinobronchitidy soustavně léčené. V/3 Poškození laryngu a 21 1)5) P, K Komplexní lázeňskou Jeseník hlasivek v důsledku péči lze poskytnout Karlova Studánka J37, J38 hlasového přetížení na doporučení Luhačovice (učitelé, duchovní apod.). foniatra v případech, kdy onemocnění způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou PN. V/4 Alergické rýmy prokázané 21 P Hnisavé záněty PND Jeseník alergolog. vyšetřením v vyžadující chir. Karlova Studánka J30 soustavném léčení. léčbu. Luhačovice Mariánské Lázně V/5 Stavy po opakoaném nebo 21 1)5) P, K Komplexní lázeňskou Jeseník komplikovaném zánětu plic. péči lze poskytnout Karlova Studánka J12, J13, na doporučení Luhačovice J14, J15, internisty nebo Mariánské Lázně J16, J17, odborníka pro TRN J18 především v návaznosti na hospitalisaci. V/6 Chronická bronchitis v 21 1)5) P, K Komplexní lázeňskou Jeseník soustavném léčení včetně péči lze poskytnout Karlova Studánka J40, J41, chronické mukopurulentní na doporučení Luhačovice J42, J47 bronchitis a internisty nebo Mariánské Lázně

16 bronchiektazií. Onemocnění odborníka pro TRN, recidivujícími záněty pokud hodnota VC plic dolních cest dýchacích a nebo FEV 1 sec byla chron. zánětem dýchacího opakovaně nižší než ústrojí z rizika 60 % náležité hodnoty fibrogenního prachu s a u bronchiektazií. poruchou plicní funkce Pacientům v riziku fibrogenního prachu lze poskytnout komplexní lázeňskou péči dle 33 odst. 7 zákona u vysoké míry rizika po expozici 5 let, u střední míry rizika po expozici 10 let, u malé míry rizika event. příspěvková péče. V/7 Obstruktivní chronická 21 1)5) P, K Komplexní lázeňskou Jeseník bronchitis. péči lze poskytnout Karlova Studánka J43, J44 na doporučení Luhačovice internisty nebo Mariánské Lázně odborníka pro TRN, pokud hodnota FEV 1 sec byla opakovaně nižší než 60 % náležité hodnoty. V/8 Astma bronchiale všech 21 1)5) P, K Komplexní lázeňskou Jeseník stádií i profesionální léčbu lze poskytnout Karlova Studánka J45 etiologie. na doporučení Luhačovice alergologa nebo Mariánské Lázně odborníka pro TRN při frekvenci záchvatů prům. alespoň 1x měsíčně s poklesem hodnoty FEV1 sec spontánně nebo po bronchokonstrikčním testu pod 60 % náležité hodnoty (spirometrické hodnoty nutno posuzovat ve vztahu ke klinickému stavu).

17 V/9 Intersticiální plicní 28 3) K Komplexní lázeňskou U silikotuberkulózy Jeseník fibrózy jakékoliv etiologie péči lze poskytnout jen u osob vyřazených Karlova Studánka dle v dlouhodobé péči včetně na doporučení z dispenzárních Luhačovice zákl. pneumokonióz všech stádií. odborníka pro TRN. skupin aktivní TBC. Mariánské Lázně dg. V/10 Následky poškození resp. 28 3) K Komplexní lázeňská Jeseník toxické účinky plynů, dýmů, léčba se poskytuje Karlova Studánka dle leptavých par a dráždivých dle 33 odst. 7 Luhačovice zákl. prachů na HCD a DCD. zákona. Mariánské Lázně dg ) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny. 5) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů. 3) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů. VI - nemoci nervové Kontraindikace pro celou indikační skupinu: kouření č. indikace INDIKACE délka typ láz. Komentář Kontraindikace Lázeňské místo dg. léčeb. péče pobytu VI/1 Chabé obrny mimo poúrazové 21 6) P, K Komplexní 1.1. lze Dubí včetně poinfekčních poskytnout na Janské Lázně G51, G52, doporučení G54, G55, polyradikuloneuritid, neurologa nebo Velké Losiny G56, G58, postpoliomyelitický rehabilitačního Vráž G59, G61, syndrom. lékaře po odeznění Klimkovice G63, G64, akutního stádia. G94, G95, Opakování KLL, G96 jedenkrát ročně je možné v případech, kdy je ústavní rehabilitační pobyt nezbytný vzhledem ke zhoršení klinického stavu nebo pro zpomalení

18 progrese onemocnění. U nemocných s obrnou lícního nervu lze léčbu poskytnout jako K 1x v případě nedostačující nebo špatně dostupné ambulantní léč. rehabilitace. VI/2 Polyneuropatie s 21 6) P, K Komplexní lázeňskou Bílina paretickými projevy. léčbu lze poskytnout Dubí G59, G60, na doporučení Jáchymov G61, G62, neurologa nebo Janské Lázně G63, G64 rehabilitačního Mšené lékaře u chabých obrn Klimkovice s těžším postižením Teplice než odpovídá 3. Velké Losiny stupni svalového Vráž testu. VI/3 Kořenové syndromy 21 P, K Komplexní lázeňskou Bělohrad vertebrogenního původu. léčbu lze poskytnout Bílina G54, G55 na doporučení Dubí neurologa nebo Hodonín rehabilitačního Jáchymov lékaře v přímé Janské Lázně návaznosti na léčbu Karviná na lůžkovém Kundratice neurologickém odd., Libverda nebo u případů Mariánské Lázně nejevících známky Mšené zlepšení po 6 týdnech Teplice ambulantní léčby, u Třeboň nichž byla vyloučena Velichovky indikace k neurochir. Vráž zákroku. VI/4 Zánětlivé nemoci 21 6) P, K Komplexní lázeňskou Janské Lázně centrálního nervstva (stavy léčbu lze poskytnout Karviná G04, G05, po meningoencefalitidách a na doporučení Velké Losiny G09 myelitidách) pokud jsou neurologa nebo Vráž přítomny spasticko- rehabilitačního paretické známky. lékaře v návaznosti na odeznění akutního stádia, opakovaná komplexní lázeňská

19 léčba je možná pokud je další ústavní rehabilitace nezbytná a povede k zlepšení zdrav. stavu. VI/5 Hemiparézy a paraparézy 21 6) P, K Komplexní láz. léčbu Opakování náhlé cévní Dubí cévního původu bez lze poskytnout na mozkové příhody více Janské Lázně dle výraznějších psychických doporučení neurologa než dvakrát, Karviná zákl. změn a se známkami nebo rehabilit. recidiva hemiparéz od Mšené dg. obnovující se funkce. lékaře, a to co 1 roku od první ataky Velké Losiny nejdříve po odeznění onemocnění, nebezpečí Vráž akutního stádia, embolizace, těžké opakovanou komplexní fatické poruchy lázeňskou léčbu lze zejména percepční, poskytnout do 24 měs. kouření, známky po vzniku onemocnění kardiální pacientům se závažným insuficience. postižením, u nichž lze od ústavní rehabilitace očekávat další výrazné zlepšení funkce. U každého nemocného je před posláním návrhu nutná konsultace internisty, který se vyjádří o možnosti zatížení léčebnou tělesnou výchovou z hlediska kardiovaskulárního aparátu. VI/6 Stavy po poraněních a 21 6) P, K Komplexní lázeňskou Bělohrad 7) operacích centrálního a léčbu lze poskytnout Dubí dle periferního nervstva s na doporučení Janské Lázně zákl. poruchami hybnosti, se neurologa, Jáchymov 7) dg. známkami obnovující se neurochirurga, Karviná funkce. ortopeda nebo Velké Losiny rehabilitačního Vráž lékaře v návaznosti Klimkovice na ukončení hospitalizace. Opakování komplexní lázeňské péče je

20 možné v případě, že další ústavní rehabilitace je nutná a lze od ní očekávat další zlepšení funkce. VI/7 Roztroušená skleróza a jiná 21 1) P, K Komplexní lázeňskou Výrazná ataxie, Bílina demyelinisační onemocnění péči lze poskytnout pokročilé plegické Dubí G35, G36, mimo ataku. na doporučení stavy, ataky Vráž G37 neurologa po první opakující se do 1 Klimkovice atace onemocnění a roku zpravidla po 2 letech od ukončení poslední láz. léčby. VI/8 Nervosvalová onemocnění 21 6) P, K Lázeňskou léčbu lze Myastenická Janské Lázně primární, sekundární a poskytnout na onemocnění a Velké Losiny G11, G12, degenerativní. doporučení neurologa, paroxysmální svalové Vráž G13, G24.9, v návrhu nutno uvést obrny. Projevy Klimkovice G60, G70.9, výsledek kardiální G71, G72; kardiologického insuficience. Stavy G73 vyšetření. Ve formě provázené poruchami komplexní lázeňské dýchání a léčby lze léčení nedostatečnou plicní poskytnout zpravidla ventilací. 1x za 2 roky, v případě operací a úrazů provázených delší imobilitou i častěji. VI/9 Syringomyelie s paretickými 21 P, K Lázeňskou léčbu lze Poruchy dýchací a Dubí projevy. poskytnout na polykací Vráž G95 doporučení neurologa. Klimkovice Ve formě komplexní lázeňské léčby lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky. VI/10 Dětská mozková obrna při 21 1) P, K Komplexní láz. léčbu Dubí možnosti samostatné chůze a lze poskytnout na Janské Lázně G80, G81, bez výrazných psychických doporučení neurologa Vráž G82, G83 změn, za předpokladu nebo rehabilitačního Klimkovice udržení pracovní schopnosti lékaře nemocným do 21 nebo soběstačnosti. let. Pokud je ústavní

Ministr: MUDr. Bojar CSc. v. r. INDIKAČNÍ SEZNAM

Ministr: MUDr. Bojar CSc. v. r. INDIKAČNÍ SEZNAM Čiastka 77 Zbierka zákonov č. 463/1990 Strana 1683 čebných ústavech těchto ministerstev, popřípadě též v lázeňských léčebnách státních léčebných lázní 15 ). (2) Postup při zabezpečování a poskytování lázeňské

Více

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně a k t u á l n í l e g i s l a t i v a Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost VYHLÁŠKA č. 267/2012 Sb. ze dne 27.7. 2012 o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou

Více

Strana 1 / 16. 267/2012 Sb. VYHLÁŠKA. Příloha. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti. a dorost

Strana 1 / 16. 267/2012 Sb. VYHLÁŠKA. Příloha. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti. a dorost 267/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2012 o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 33 odst. 2 zákona

Více

Poznámka: V přeškrtnutých lázeňských místech nemá VZP ČR smluvní partnery.

Poznámka: V přeškrtnutých lázeňských místech nemá VZP ČR smluvní partnery. Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery Číslo indikace I Indikace ZÁKLADNÍ léčebný pobyt - forma: K nebo P - délka léčebného pobytu - lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení

Více

2/2015 Sb. VYHLÁKA. ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalích náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

2/2015 Sb. VYHLÁKA. ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalích náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče 2/2015 Sb. VYHLÁKA ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalích náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 33 odst. 12

Více

MATERIÁL K APLIKACI ZÁKONNÉ ÚPRAVY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ LÁZEŇSKÉ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE.

MATERIÁL K APLIKACI ZÁKONNÉ ÚPRAVY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ LÁZEŇSKÉ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE. Vzhledem k tomu, že v souladu s nálezem Ústavního soudu z roku 2014 je právní úprava k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče obsažena v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění a zároveň

Více

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery a Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro dospělé Číslo indikace I Indikace Kontraindikace

Více

Léčebně rehabilitační péče

Léčebně rehabilitační péče 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 225/1999

Více

INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DOSPĚLÉ V LÁZNÍCH LUHAČOVICE, a.s.

INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DOSPĚLÉ V LÁZNÍCH LUHAČOVICE, a.s. INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DOSPĚLÉ V LÁZNÍCH LUHAČOVICE, a.s. 1. Zákon ze dne 22. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a

Více

1/2015 Sb. ZÁKON. Čl. I

1/2015 Sb. ZÁKON. Čl. I 1/2015 Sb. ZÁKON ze dne 22. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojitění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějích předpisů Parlament

Více

INDIKAČNÍ SEZNAM. Lázně Bělohrad a.s. platný od 6.1.2015

INDIKAČNÍ SEZNAM. Lázně Bělohrad a.s. platný od 6.1.2015 INDIKAČNÍ SEZNAM Lázně Bělohrad a.s. platný od 6.1.2015 Kontra a další požadavky I - NEMOCI ONKOLOGICKÉ Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo

Více

INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DĚTI A DOROST

INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DĚTI A DOROST INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DĚTI A DOROST V LÁZNÍCH LUHAČOVICE, a.s. 1. Zákon ze dne 22. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

Léčení nemocí oběhového ústrojí

Léčení nemocí oběhového ústrojí Léčení nemocí oběhového ústrojí VYŠETŘOVACÍ METODY Při nástupu na léčení se provádějí: anamnestické vyšetření, objektivní fyzikální nález a klidové EKG. Z laboratorních vyšetření se zajišťuje: FW, moč

Více

Odborné posudky minerální vody lázeňského místa Slatinice nezávislými odborníky v oboru FBLR

Odborné posudky minerální vody lázeňského místa Slatinice nezávislými odborníky v oboru FBLR Odborné posudky minerální vody lázeňského místa Slatinice nezávislými odborníky v oboru FBLR In vino veritas, in aqua sanitas Úvodní slovo Vážení, sirné Lázně Slatinice, které máme tu čest provozovat,

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 1. ČERVENCE 2009 Cena: 68 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program v oboru všeobecné praktické lékařství...........................

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1986. Uverejnené: 28.11.1986 Účinnosť od: 01.01.1987

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1986. Uverejnené: 28.11.1986 Účinnosť od: 01.01.1987 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1986 Uverejnené: 28.11.1986 Účinnosť od: 01.01.1987 75 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 7. listopadu 1986, kterou

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

Uvedené diagnózy nejsou omezujícím výčtem diagnóz pro přiznání invalidity pro účely vzniku nároku na pojistné plnění.

Uvedené diagnózy nejsou omezujícím výčtem diagnóz pro přiznání invalidity pro účely vzniku nároku na pojistné plnění. Příloha A: Diagnózy rozhodující pro přiznání plnění za invaliditu 1., 2., a 3. stupně U níže uvedených definic diagnóz postupuje pojistitel tak, že považuje podmínku vzniku invalidity za prokázanou, bez

Více

(1) Procentní míry poklesu pracovní schopnosti podle druhů zdravotního postižení jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

(1) Procentní míry poklesu pracovní schopnosti podle druhů zdravotního postižení jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce. 359/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. října 2009, kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity

Více

Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb. PROCENTNÍ MÍRY POKLESU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI

Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb. PROCENTNÍ MÍRY POKLESU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb. PROCENTNÍ MÍRY POKLESU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI Kapitola I INFEKCE Obecné posudkové zásady: Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující výsledek interakce

Více

Diskriminace na základě pohlaví aneb Tři sestry

Diskriminace na základě pohlaví aneb Tři sestry Diskriminace na základě pohlaví aneb Tři sestry Vybrané právní předpisy k případové studii kulatý stůl Společně proti diskriminaci 26. 2. 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Zákoník práce Trable

Více

Chronické choroby pohybového aparátu

Chronické choroby pohybového aparátu Chronické choroby pohybového aparátu základní rozdíly mezi zánětlivým a nezánětlivým stavem z hlediska diferenciální diagnostiky a základní léčby Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k zdravotním postižením podle Mezinárodní klasifikace nemocí

Více

Ošetřovatelství. pro střední zdravotnické školy

Ošetřovatelství. pro střední zdravotnické školy Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy Poděkování: Realizační tým projektu Nadregionální síť SZŠ pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe děkuje všem, kteří umožnili vznik této publikace, a to nelékařským

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH 1. Vzdělávací program v oboru praktické lékařství pro dospělé...........................................

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

SE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU V ROCE 2013 KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE AMBULANTNÍ REHABILITACE DOPORUČENÁ LÉKAŘEM

SE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU V ROCE 2013 KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE AMBULANTNÍ REHABILITACE DOPORUČENÁ LÉKAŘEM unikátní léčba pohybového aparátu radonovou vodou SE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU V ROCE 2013 KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE AMBULANTNÍ REHABILITACE DOPORUČENÁ LÉKAŘEM Vyžaduje-li váš zdravotní

Více