NA PŘÁNÍ , Invalidita, Vážné onemocnění, Smrt v rodině, Best Doctors. Zaměřené na rizika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NA PŘÁNÍ , Invalidita, Vážné onemocnění, Smrt v rodině, Best Doctors. Zaměřené na rizika"

Transkript

1 FACELIFT 2017

2 NA PŘÁNÍ 2017, Invalidita, Vážné onemocnění, Smrt v rodině, Best Doctors Zaměřené na rizika nová rizika ještě větší transparentnost bez dopadu na cenu 2

3 NA PŘÁNÍ 2017 Invalidita, Výplata jednou částkou i u I. a II. stupně TRVALÉ INVALIDITY, Více diagnóz TRVALÉ INVALIDITY 3

4 NA PŘÁNÍ 2017 Invalidita Výplata jednou částkou Jednorázové pojistné plnění vyplatíme jednou částkou u trvalé invalidity trvalá invalidita znamená takový dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav, který vedl k přiznání invalidity je podmíněn invaliditou třetího stupně a je následkem některého z níže uvedených tělesných poškození nebo onemocnění: 4

5 NA PŘÁNÍ 2017 Invalidita Trvalá invalidita Alzheimerova choroba a ostatní demence anatomická nebo funkční ztráta končetiny Bechtěrevova nemoc Crohnova choroba cystická fibróza demyelinizační onemocnění a degenerativní postižení CNS diabetes mellitus encefalitida epilepsie glomerulopatie HIV/AIDS (podmíněná nákaza) Huntingtonova choroba chronická obstrukční plicní nemoc chronické selhání ledvin chronické selhání srdce idiopatická plicní fibróza myastenia gravis nenávratné poškození míchy, míšních kořenů a pletení (plegie) onemocnění oběhové soustavy (srdce a cév) osteoporóza Parkinsonova choroba psoriatická artritida revmatoidní artritida roztroušená skleróza sarkoidóza ve stadiu III. snížená soběstačnost systémový lupus erythematodes těžké popáleniny III. stupně transplantace jater transplantace ledvin transplantace plic transplantace srdce úplná ztráta sluchu úplná ztráta zraku 5

6 NA PŘÁNÍ 2017 Vážná onemocnění Opakované plnění Cena stejná Pojištění trvá dál i po diagnóze Nové zajímavé diagnózy HIV nákaza povolání i transfúze Těžké popáleniny Diabetes 1. typu (i pro dospělé) Kumulované plnění PU 2. PU 3. PU 4. PU 6

7 ,VÁŽNÁ ONEMOCNĚNÍ 7

8 ,VÁŽNÁ ONEMOCNĚNÍ 8

9 ,VÁŽNÁ ONEMOCNĚNÍ ROZŠÍŘENÍ EXCLUSIVu Poliomyelitida Creutzfeldt - Jakobova nemoc HIV nákaza - PODMÍNĚNÁ POVOLÁNÍM vznikem v důsledku transfuze krve při fyzickém napadení pojištěného nebo při poskytování laické první pomoci při dopravní nehod Glaukom rozšíření rozsahu Těžké popáleniny Amputace končetiny Diabetes mellitus I. typu u dospělých Poškození centrálního nervového systému následkem vakcinace 9

10 NA PŘÁNÍ 2017 Smrt v rodině, Nové pojištění smrti dítěte, Téma. o kterém se nemluví, Také my nemluvíme a jsme tu pro rodinu v těch nejhorších dobách, Fixní pojistná částka Kč, Fixní pojistné 10 Kč/m, Vstupní věk 0-18, Nejde kumulovat 10

11 NA PŘÁNÍ 2017 Best Doctors, Nově jako připojištění k NA PŘÁNÍ, Jedna smlouva jedna platba, Průměrované pojistné, Standardní součást modelace pojištění v KNZ, Provize jako u ostatních připojištění, Součástí prodejních materiálů, Standardní Underwriting 11

12 PERSPEKTIVA + NA PŘÁNÍ 2017, Pracovní neschopnost, Trvalé následky úrazu, Ošetřování člena rodiny Sladění a zlepšení revize výluk ještě větší transparentnost bez dopadu na cenu, Hospitalizace - doprovod 12

13 PERSPEKTIVA + NA PŘÁNÍ 2017, Pracovní neschopnost, Rizikové těhotenství Nově plníme a to v délce max. 30 dnů Za pracovní neschopnost vystavenou v souvislosti s porodem, rizikovým těhotenstvím nebo stavy a komplikacemi souvisejícími s těhotenstvím, a dále za z lékařského hlediska nezbytné umělé přerušení těhotenství nebo potrat, poskytneme pojistné plnění nejvýše za 30 dnů pro každé těhotenství. Čekací doba při těhotenství 8 měsíců Čekací doba je 3 měsíce s výjimkou pracovní neschopnosti pro stavy a komplikace v souvislosti s těhotenstvím a porodem, kdy se čekací doba prodlužuje na 8 měsíců 13

14 PERSPEKTIVA + NA PŘÁNÍ 2017, Pracovní neschopnost, Přerušení pojištění v nezaměstnanosti Tři měsíce bude klient krytý na PN bez krácení Toto pojištění se nevztahuje na pracovní neschopnost, pokud jste byl jako pojištěný nezaměstnaný, s výjimkou prvních 3 měsíců ode dne ukončení zaměstnání 14

15 PERSPEKTIVA + NA PŘÁNÍ 2017, Trvalé následky úrazu, 8x Progrese Automaticky místo 6x Progrese Projeví se od 80 %, Trvalé následky pro děti od 10 %, Sladění s Perspektiva Na Přání 10,1 % 10 % 15

16 PERSPEKTIVA + NA PŘÁNÍ 2017, Hospitalizace, Poskytujeme krytí i při doprovodu dítěte v nemocnici Vznikne-li nárok na pojistné plnění za hospitalizaci nezletilého pojištěného, který je při této hospitalizaci doprovázen zletilou osobou, poskytneme pojistné plnění z dvojnásobku pojistné částky uvedené pro toto pojištění v pojistné smlouvě, a to za dobu pobytu doprovázející osoby v nemocnici., Ošetřování člena rodiny, Poskytujeme krytí i při doprovodu dítěte v nemocnici Pojistné plnění z tohoto pojištění poskytneme i v případě hospitalizace nezletilého pojištěného dítěte s doprovodem zletilé osoby, a to za dobu pobytu doprovázející osoby v nemocnici. Poskytnutí pojistného plnění v tomto případě není podmíněno vznikem práva na ošetřovné podle platného zákona o nemocenském pojištění., Nově do věku 18 resp. 26 let 16

17 ,VÝLUKY VÝLUKY jednodušší srozumitelnější transparentnější méně 17

18 ,VÝLUKY Nemoci před sjednáním omezení stávající výluky na nemoc před sjednáním 2) Výluka uvedená v písm. a) a c) předchozího odstavce se neuplatní, pokud se v době 5 let před počátkem nebo změnou pojištění příznaky onemocnění nebo následky úrazu prokazatelně neprojevily tak, že by bylo nutné toto zaznamenat ve zdravotnické dokumentaci pojištěného, nebo způsobem, který by vyžadoval jejich léčení nebo sledování, a současně pojištěný neporušil léčebný režim stanovený lékařem. HP rehabilitační zařízení, sanatoria, hospice rehabilitačních zařízeních a ústavech, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, hospicech, odděleních následné péče; tato výluka se neuplatňuje na případy, kdy pobyt v nich časově (nejpozději do 14 dnů) navazuje na předchozí hospitalizaci a je z lékařského hlediska nezbytný za účelem doléčení nemoci nebo následků úrazu; pojistné plnění za pobyt v těchto zařízeních pojistitel poskytne z jedné pojistné události nejvýše za dobu 30 dnů, obecné omezení výluky na terorizmus úprava výluky na trestný čin výluka u úmyslného trestného činu omezení plnění u neúmyslného trestného činu zrušení výluky na mikrobiální jedy 18

19 , FINANČNÍ UNDERWRITING Limity BEZ ZKOUMÁNÍ PROHLÁŠENÍ DOKLAD TP (+DO) Kč Kč > Kč PN 500 Kč Kč > Kč INV Kč Kč > Kč 19

20 , FUW v KNZ 20

21 , FACELIFT - Přehled PERSPEKTIVA NA PŘÁNÍ Nový Přes obchod změny Automat. PN - rizikové těhotenství PN - nezánik při nezaměstnanosti INV - f-kové diagnózy INV - 100% plnění pro nižší stupně INV - trvalá invalidita nové diag. VO - nové diag. VO - nezánik po PU TN - 8x progrese TN - pro děti od 10 % TN - úprava procenta TN - děti jizvy OČR - doprovod dítěte v nemocnici OČR - prodloužení věku do HOSP - doprovod dítěte v nemoc. SMRT - pro děti SMRT - opce na plnění po smrti HP Terorismus Úprava Finančního Underwritingu Onemocnění před počátkem Best Doctors jako připojištění 21

22 ,DALŠÍ NOVINKY UNINÁHRADY 22