Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče"

Transkript

1 Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Ing. Vladimír Rous, MBA Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

2 Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Celková léčebná zátěž /Data NOR ČR a data TN/ Prezentace zpracovává oblast solidních nádorů dospělých, především za období 1/2004 6/2012. Tento výstup je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci projektu CZ.1.07/2.4.00/

3 Léčebná zátěž TN solidními zhoubnými nádory kromě jiných kožních nádorů (C44) Kumulativní incidence - počet pacientů, kteří zahajují v TN daný typ péče Počet pacientů I.04 IV.04 VII.04 X.04 I.05 IV.05 VII.05 X.05 I.06 IV.06 VII.06 Měsíc /hodnocené období: 1/2004 6/2012/ X.06 I.07 IV.07 VII.07 X.07 I.08 IV.08 VII.08 X.08 I.09 IV.09 VII.09 X.09 I.10 IV.10 VII.10 X.10 I.11 IV.11 VII.11 X.11 I.12 IV.12 dispenzarizace celkem = * protinádorová léčba celkem = * * pacienti s více novotvary jsou do kumulativní incidence zahrnuti pouze jednou 1. Onkologická léčebná zátěž Thomayerovy nemocnice je dlouhodobě vysoká a stabilizovaná, měsíčně zahajuje nějakou formu onkologické péče cca pacientů (incidence léčených). 2. Na léčebné zátěži se nejvíce podílejí následující diagnózy: ZN prsu u žen (15,0 %), ZN plic (14,2 %), ZN kolorekta (14,1 %), ZN prostaty (10,2 %), ZN močového měchýře (5,5 %) a ZN ledviny (5,2 %). 3. U většiny vyšetřených a léčených onkologických pacientů TN následně přebírá dlouhodobou péči (dispenzarizace), za období 1/2004 6/2012 je to u 90,6% všech pacientů (z toho bylo 58,5 % v daném období rovněž protinádorově léčeno). 4. TN má stabilizovaný dispenzární program. Pouze 9.2 % všech onkologických pacientů je v TN protinádorově léčeno bez následné dispenzarizace a sledování.

4 Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Analýza spádové oblasti a migrace pacientů za léčbou /Data NOR ČR a data TN/ Prezentace zpracovává oblast solidních nádorů dospělých, především za období 1/2004 6/2012. Tento výstup je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci projektu CZ.1.07/2.4.00/

5 Analýza spádové oblasti Thomayerovy nemocnice a migrace pacientů za léčbou Thomayerova nemocnice je migrací onkologických pacientů znatelně zatížena a plní částečně funkci onkologického centra i pro jiné regiony než pro Prahu a střední Čechy; zejména pro Jihočeský a Ústecký kraj. Migrační zátěž z hlediska klinického (všechny zhoubné nádory kromě jiných kožních) - 13 % pacientů migruje do TN již během primární terapie nádoru (např. operace jinde, následně TN) - 9 % pacientů migruje po primární terapii, v TN jsou vyšetřováni a protinádorově léčeni (adjuvance, léčba relapsů, progresí) - 28 % pacientů je vyšetřováno v dispenzární péči TN po primární terapii, která proběhla jinde Do Thomayerovy nemocnice nejčastěji migrují pacienti s těmito diagnózami: - ZN kolorekta, ZN prs u žen, ZN varlat, ZN plic a ZN prostaty - ZN močového měchýře a ZN ledvin Hodnotíme-li podíl na primární léčbě zhoubných nádorů (data NOR), pak se TN podílí na léčbě 16,3 % onemocnění diagnostikovaných v Praze, 3,5 % ve Středočeském kraji, 0,9 % v Jihočeském kraji a 0,6 % v Ústeckém kraji. Migrační zátěž Thomayerovy nemocnice je dlouhodobě stabilizovaná.

6 Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Počet primárně léčených onkologických pacientů v TN ve srovnání s ostatními zdravotnickými zařízeními ČR ( volume ) /Data NOR ČR a data TN/ Prezentace zpracovává oblast solidních nádorů dospělých, především za období 1/2004 6/2012. Tento výstup je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci projektu CZ.1.07/2.4.00/

7 Kvantitativní zastoupení TN v primární léčbě dospělých pacientů se solidními ZN (kromě kožních) data NOR ČR za období ( hospital volume ) Primární léčba v TN varle (C62) průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) močový měchýř (C67) ledvina (C64) předstojná žláza - prostata (C61) žlučník a žlučové cesty (C23,C24) hrtan (C32) tlusté střevo a konečník (C18-C21) žaludek (C16) vaječník (C56) non-hodgkinův lymfom (C82-C85,C96) slinivka břišní (C25) děloha (C54,C55) Hodgkinův lymfom (C81) prs - ženy (C50) dutina ústní a hltan (C00-C14) játra a intrahepatální žlučové cesty (C22) jícen (C15) pojivové a měkké tkáně (C47,C49) hrdlo děložní - cervicis uteri (C53) melanom kůže (C43) mnohočetný myelom (C90) mozek a mícha (C70-C72) leukémie (C91-C95) štítná žláza (C73) ostatní zhoubné nádory Primární léčba v jiném zdravotnickém zařízení (zz) Podíl primárně léčených novotvarů v Praze a Středočeském kraji 0% 50% 100% Pořadí TN v PHA+STC a Podíl TN v ČR b Pořadí TN v ČR c N = ,7 % 2 N = ,9 % 9 N = ,4 % 8 N = ,4 % 12 N = ,1 % 11 N = ,3 % 9 N = ,8 % 16 N = ,7 % 13 N = ,6 % 15 N = ,4 % 17 N = ,6 % 16 N = ,7 % 16 N = ,1 % 20 N = ,4 % 13 N = ,4 % 19 N = ,1 % 21 N = ,6 % 15 N = ,0 % 21 N = ,9 % 21 N = ,6 % 27 N = ,5 % 25 N = ,3 % 43 N = ,5 % 26 N = ,3 % 36 N = ,1 % 76 N = ,0 % 16 Thomayerova nemocnice je významným onkologickým pracovištěm v Praze a Středočeském kraji. Hodnotíme-li podíl na léčbě pacientů z Prahy a Středočeského kraje, TN se významně podílí na primární léčbě především nádorů varlete (21 %), plic (16 %), močového měchýře (11 %), ledviny (10 %) a prostaty (10 %). V celostátním přehledu je TN významným centrem především pro ZN varlat. a pořadí TN mezi všemi ZZ v ČR, které v primární léčbě daných nádorových onemocnění léčí pacienty z Prahy (PHA) a Středočeského kraje (STC) b podíl TN v primární léčbě daných nádorových onemocnění z celé ČR c pořadí TN mezi všemi ZZ v ČR v primární léčbě daných nádorových onemocnění z celé ČR Zdroj: Národní onkologický registr České republiky

8 Kvantitativní zastoupení TN v primární léčbě dospělých pacientů se solidními ZN (kromě kožních) data NOR ČR za období ( hospital volume ) Počet ročně Operace 0 N = Podíl TN: 2,1 % Pořadí TN: Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárně operovaných pacientů za rok Počet ročně Radioterapie 0 N = Podíl TN: 0,8 % Pořadí TN: Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárních radioterapií za rok Počet ročně Chemoterapie N = Podíl TN: 2,1 % Pořadí TN: Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárních chemoterapií za rok Počet ročně Hormonální terapie N = Podíl TN: 1,7 % Pořadí TN: Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárních hormonálních terapií za rok Počet ročně Jiná terapie N = Podíl TN: 2,7 % Pořadí TN: Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárních jiných terapií za rok Počet léčených ročně Primární léčba celkem 0 N = Podíl TN: 1,8 % Pořadí TN: Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárně léčených pacientů za rok Zdroj: Národní onkologický registr České republiky

9 Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Zátěž TN z hlediska klinického stadia primárně léčených novotvarů /Data NOR ČR a data TN/ Prezentace zpracovává oblast solidních nádorů dospělých, především za období 1/2004 6/2012. Tento výstup je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci projektu CZ.1.07/2.4.00/

10 Zátěž TN z hlediska klinického stadia primárně léčených novotvarů Zátěž Thomayerovy nemocnice léčbou pokročilých nádorových onemocnění je vysoká, což odpovídá dlouhodobě špatné epidemiologické situaci České republiky jako celku. Nutným důsledkem tohoto stavu jsou vysoké náklady na léčbu těchto onemocnění, včetně cílené terapie u indikovaných diagnostických skupin (ZN prsu, kolorekta, plic, ledvin a dalších). Vysoký podíl nádorů léčených primárně ve stadiu III+ (včetně neurčených stadií z objektivních důvodů zejména pro pokročilost onemocnění) je typický i pro velmi četné diagnózy, konkrétně dle dat TN: - ZN kolorekta: 58 % - ZN plic: 78 % - ZN vaječníku: 68 % - ZN ledvin: 47 % - ZN prostaty: 45 % - ZN prsu u žen: 31 % - ZN dutiny ústní a hltanu: 76 % U některých diagnostických skupin nádorů převyšuje primární zátěž pokročilými stadii u Thomayerovy nemocnice celkovou situaci v Praze a ve Středočeském kraji, zejména jde o tyto diagnózy: - ZN jater - ZN slinivky břišní - ZN jícnu - ZN dutiny ústní a hltanu - ZN žaludku - ZN ledviny - ZN prostaty - ZN prsu - melanom kůže

11 Dospělí pacienti se solidními ZN (kromě kožních) diagnostikovaní dle NOR v období > zastoupení stadií 3+4+neurčeno z objektivních důvodů Primární léčba v TN Pacienti z PHA+STC, v TN primárně neléčeni Pacienti z ostatních krajů, ve TN primárně neléčeni Podíl stadií 3+4 u nově diagnostikovaných [%] játra a intrahepatální žlučové cesty (C22) slinivka břišní (C25) jícen (C15) žlučník a žlučové cesty (C23,C24) průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) dutina ústní a hltan (C00-C14) žaludek (C16) vaječník (C56) štítná žláza (C73) tlusté střevo a konečník (C18-C21) hrtan (C32) ledvina (C64) předstojná žláza - prostata (C61) hrdlo děložní - cervicis uteri (C53) pojivové a měkké tkáně (C47,C49) prs - ženy (C50) melanom kůže (C43) močový měchýř (C67) děloha (C54,C55) varle (C62) N = 145 N = N = N = 300 N = N = N = 64 N = 652 N = N = 174 N = N = N = N = N = N = 147 N = N = N = 209 N = N = N = 141 N = N = N = 12 N = N = N = N = N = N = 79 N = 576 N = N = 458 N = N = N = 903 N = N = N = 75 N = N = N = 22 N = 302 N = N = 856 N = N = N = 91 N = N = N = 385 N = N = N = 198 N = N = N = 224 N = 452 N = Zdroj: Národní onkologický registr České republiky

12 Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Pilotní analýza výsledků péče: mortalita a přežití /Data NOR ČR a data TN/ Prezentace zpracovává oblast solidních nádorů dospělých, především za období 1/2004 6/2012. Tento výstup je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci projektu CZ.1.07/2.4.00/

13 Hodnocení mortality u onkologických onemocnění do 1 roku od diagnózy Výsledky hodnocení pro Thomayerovu nemocnice Ø S ohledem na nízké počty pacientů u některých diagnóz lze brát toto vyhodnocení pouze jako popisné, limitace nízkými počty pacientů neumožňuje provést věkové standardizace a přináší větší riziko zkreslení v důsledku výběrového efektu. I tyto základní výsledky však ukazují spíše nižší mortalitu u pacientů TN oproti ostatním srovnávaným skupinám pacientů. Ø U onkologických diagnóz s dobrou prognózou (účinnost léčby, efektivní včasný záchyt onemocnění) dosahuje TN dobrých výsledků ve shodě s dalšími pracovišti ČR (1-letá mortalita < 10%): ZN varlete, prsu u žen, prostaty, dělohy. Ø U několika diagnóz je 1-letá mortalita pacientů TN vyšší něž průměr ČR, a tento jev je vysvětlitelný těžším stavem léčených v TN (vyšší podíl pokročilých stadií, grade nádoru, věk, komorbidity) případně výběrovým efektem (malá skupina pacientů): melanom kůže, ZN štítné žlázy, ZN jícnu. Ø Nicméně, u několika diagnostických skupin dosahuje TN lepších výsledků než průměr ČR, a to i přes nepříznivý poměr léčených klinických stadií onemocnění: ZN slinivky břišní, jater, žlučníku, plic, žaludku, dutiny ústní a hltanu, močového měchýře, prostaty

14 Mortalita na onemocnění do 1 roku od diagnózy u primárně léčených dospělých pacientů podle místa primární léčby pacienta Pacienti primárně léčení v TN Pacienti z PHA+STC, v TN primárně neléčeni Pacienti z ostatních krajů, v TN primárně neléčeni Všichni primárně léčení pacienti v ČR Mortalita do 1 roku od diagnózy [%] slinivka břišní (C25) játra a intrahepatální žlučové cesty (C22) žlučník a žlučové cesty (C23,C24) průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) jícen (C15) mozek a mícha (C70-C72) žaludek (C16) dutina ústní a hltan (C00-C14) non-hodgkinův lymfom (C82-C85,C96) tlusté střevo a konečník (C18-C21) vaječník (C56) pojivové a měkké tkáně (C47,C49) hrtan (C32) močový měchýř (C67) ledvina (C64) hrdlo děložní - cervicis uteri (C53) děloha (C54,C55) Hodgkinův lymfom (C81) předstojná žláza - prostata (C61) melanom kůže (C43) prs - ženy (C50) štítná žláza (C73) varle (C62) ostatní zhoubné nádory N = 62 N = 734 N = N = N = 22 N = 264 N = 786 N = N = 48 N = 428 N = N = N = 909 N = N = N = N = 16 N = 275 N = N = N = 14 N = 585 N = N = N = 93 N = 875 N = N = N = 73 N = N = N = N = 81 N = 915 N = N = N = 643 N = N = N = N = 85 N = 966 N = N = N = 13 N = 177 N = 858 N = N = 52 N = 401 N = N = N = 276 N = N = N = N = 259 N = N = N = N = 51 N = N = N = N = 131 N = N = N = N = 22 N = 205 N = 757 N = 984 N = 495 N = N = N = N = 55 N = N = N = N = 516 N = N = N = N = 5 N = 940 N = N = N = 174 N = 354 N = N = N = 176 N = N = N = Zdroj: Národní onkologický registr České republiky

15 Hodnocení přežití onkologických pacientů Výsledky hodnocení pro Thomayerovu nemocnici Ø U žádné z nejčastějších onkologických diagnóz primárně léčených v Thomayerově nemocnici nebyl zjištěn rizikový vývoj v dosahovaném relativním přežití pacientů - výsledky péče jsou ve srovnání s průměrem ČR srovnatelné nebo lepší. Ø Lepší profily přežití u pacientů s nádory plic a ledviny a s primární léčbou v Thomayerově nemocnici jsou důsledkem vyššího podílu časných stadií onemocnění u pacientů Thomayerovy nemocnice. Ø Naopak mírně nižší hodnota 5letého relativního přežití u pacientek s nádory prsu a s primární léčbou v Thomayerově nemocnici je důsledkem vyššího podílu pokročilých stadií onemocnění u pacientek Thomayerovy nemocnice. Ø Vyšší hodnoty 5letého relativního přežití u pacientů s nádory kolorekta primárně léčených v Thomayerově nemocnici ve srovnání s průměrem ČR nejsou vysvětlitelné lepším profilem klinických stadií; zde jde o indikátor vyšší kvality a efektivity léčby. Stejný závěr lze učinit pro významně vyšší přežití dosahované u pacientů se ZN prostaty a s primární léčbou v Thomayerově nemocnici.

16 Hodnoty 1letého relativního přežití léčených pacientů v období u vybraných onkologických diagnóz 100% C50 C18-C21 C34 C61 C64 1leté relativní přežití 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I. II. III. I. II. III. I. II. III. I. II. III. I. II. III. Horní 95% IS 1leté relativní přežití Dolní 95% IS I. II. III. Pacienti primárně léčení v Thomayerově nemocnici Pacienti z PHA+STC primárně neléčení v Thomayerově nemocnici Pacienti z ostatních krajů primárně neléčení v Thomayerově nemocnici Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

17 Hodnoty 5letého relativního přežití léčených pacientů v období u vybraných onkologických diagnóz 100% C50 C18-C21 C34 C61 C64 5leté relativní přežití 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I. II. III. I. II. III. I. II. III. I. II. III. I. II. III. Horní 95% IS 5leté relativní přežití Dolní 95% IS I. II. III. Pacienti primárně léčení v Thomayerově nemocnici Pacienti z PHA+STC primárně neléčení v Thomayerově nemocnici Pacienti z ostatních krajů primárně neléčení v Thomayerově nemocnici Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

18 Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Příklad monitoringu konkrétní modality protinádorové léčby v TN cílená léčba solidních nádorů /Data NOR ČR a data TN/ Prezentace zpracovává oblast solidních nádorů dospělých, především za období 1/2004 6/2012. Tento výstup je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci projektu CZ.1.07/2.4.00/

19 Podíl žijících pacientů Přežití od data zahájení léčby Avastinem (metastatický karcinom kolorekta) Thomayerova nemocnice vykazuje nadprůměrné výsledky přežití. 1,0 Celkové přežití 1,0 Přežití bez známek progrese Podíl pacientů bez známek progrese 0,8 Registr ČOS TN (N=65) 0,8 Registr ČOS TN (N=65) 0,6 Registr ČOS ČR 1) (N=1456) 0,6 Registr ČOS ČR 1) (N=1456) 0,4 0,4 0,2 0,2 0, Čas (měsíce) 0, Čas (měsíce) Registr ČOS TN (N=65) Registr ČOS ČR 1) (N=1456) Registr ČOS TN (N=65) Registr ČOS ČR 1) (N=1456) Medián OS (95% IS) 31,8 měsíce (20,7; 42,9) 23,8 měsíce (22,4; 25,3) Medián PFS (95% IS) 11,4 měsíce (9,8; 13,0) 11,5 měsíce (10,8; 12,3) (%, 95% IS) Registr ČOS TN Registr ČOS ČR 1) 1leté přežití 78,5 (68,5; 88,5) 77,3 (75,2; 79,5) 2leté přežití 60,0 (48,1; 71,9) 49,9 (47,4; 52,5) (%, 95% IS) Registr ČOS TN Registr ČOS ČR 1) 1leté přežití 44,6 (32,5; 56,7) 48,4 (45,8; 51,0) 2leté přežití 30,8 (19,5; 42,0) 23,2 (21,0; 25,4) Do analýzy jsou zahrnuti pouze pacienti léčeni Avastinem v I. linii s 2letou potenciální dobou sledování. 1) Všechna centra ČR vyjma Thomayerovy nemocnice.

20 Podíl žijících pacientek Přežití od data zahájení léčby Herceptinem (metastatický karcinom prsu) Thomayerova nemocnice vykazuje nadprůměrné výsledky přežití. 1,0 Celkové přežití 1,0 Přežití bez známek progrese Podíl pacientek bez známek progrese 0,8 Registr ČOS TN (N=48) 0,8 Registr ČOS TN (N=48) 0,6 Registr ČOS ČR 1) (N=1126) 0,6 Registr ČOS ČR 1) (N=1126) 0,4 0,4 0,2 0,2 0, Čas (měsíce) 0, Čas (měsíce) Registr ČOS TN (N=48) Registr ČOS ČR 1) (N=1126) Registr ČOS TN (N=48) Registr ČOS ČR 1) (N=1126) Medián OS (95% IS) 46,7 měsíce (19,5; 73,9) 36,1 měsíce (32,8; 39,4) Medián PFS (95% IS) 15,8 měsíce (13,7; 17,9) 14,3 měsíce (4,9; 23,7) (%, 95% IS) Registr ČOS TN Registr ČOS ČR 1) 1leté přežití 82,9 (72,1; 93,7) 83,9 (81,6; 86,2) 2leté přežití 58,5 (43,6; 73,4) 63,8 (60,5; 67,0) (%, 95% IS) Registr ČOS TN Registr ČOS ČR 1) 1leté přežití 56,0 (41,9; 70,1) 59,2 (56,1; 62,2) 2leté přežití 37,9 (23,9; 52,0) 38,0 (34,8; 41,3) 1) Všechna centra ČR vyjma Thomayerovy nemocnice.

21 Děkuji za pozornost

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje Hradec Králové březen 2013 Předmluva Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Odborná spolupráce a garance: Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.

Odborná spolupráce a garance: Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D. Rešerše z odborné literatury a klinických postupů s vymezením a zdůvodněním hlavních diagnostických skupin potenciálně využitelných pro PET/CT v České republice. Odborná spolupráce a garance: prof. MUDr.

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část 2009 OPTIMALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Zpracovalo: Centrum EP, p.o., Hradec Králové 1 Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část Centrum EP, p.o.

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k zdravotním postižením podle Mezinárodní klasifikace nemocí

Více

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Připraveno v ARCUS - ONKO CENTRUM, SEKCE KARCINOMU PROSTATY 1 Vážený a milý kliente, dovolte nám, abychom Vás v této brožůrce informovali o

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 16. 10. 2014 Předsedající: Krákorová G., Kolek V. 11 Prediktivní význam sérových onkomarkerů u pacientů s pokročilým NSCLC léčených EGFR-TKI Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Minárik

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

Léčba karcinomu plic u starších nemocných

Léčba karcinomu plic u starších nemocných Léčba karcinomu plic u starších nemocných Jana Skřičková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Lékařské fakulty Masarykovy university a Fakultní nemocnice Brno 1 Onkologické diagnózy Česká republika (ČR)

Více

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus Karcinom plic současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Olomouci, Klinika plicních

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

Onkologie existuje vztah mezi náklady a účinností terapie? Tomáš Mlčoch, Tomáš Doležal. iheta, Praha

Onkologie existuje vztah mezi náklady a účinností terapie? Tomáš Mlčoch, Tomáš Doležal. iheta, Praha Onkologie existuje vztah mezi náklady a účinností terapie? Tomáš Mlčoch, Tomáš Doležal iheta, Praha Nádorová onemocnění jsou spolu s kardiovaskulárními onemocněními nejčastější příčinou úmrtí v rozvinutých

Více

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz dialogem k reformě Občan v síti O BČAN www.sdruzeniobcan.cz Shakespearovo obsazení krve do role zachránce libry svaloviny bankrotáře Antonia příhodně ilustruje postavení, které má krev v lidském těle.

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky)

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Projekt Podpora rozvoje paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open Society Fund Praha Nositel projektu Hospicové

Více

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů Radiační onkologie 2012 Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů 8. k o n f e r e n c e Sp o l e č n o s t i r a d i a č n í o n k o l o g i e, b i o l o g i e a f y z i k y Hr a d e c Kr á l o v é 2. 3. b ř e z

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Mgr.Irena Vlčková KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE ŠKOLITEL: prof.phdr.marek Blatný,

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2012 ve statistických údajích Srpen 2013 Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje jsou za Českou republiku

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE ÚVOD DO PROBLEMATIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE prof. MUDr. Štěrba Jaroslav, Ph.D. Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno Dětská onkologie na počátku třetího tisícií Každý rok je v ČR diagnostikováno více než

Více

ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE

ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta Klinika radiační onkologie LF MU ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE Ludmila Hynková, Pavel Šlampa a kolektiv Brno 2012 Pořadatelé: 1 MUDr. Hynková Ludmila Prof. MUDr. Šlampa

Více

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie.

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie. Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv Onkologie v klinické praxi Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů ERBITUX - individualizovaná léčba pro maximální účinnost * Merck Serono

Více

C20. Karcinom tračníku a sigmatu

C20. Karcinom tračníku a sigmatu KARCINOM TRAČNÍKU A REKTOSIGMATU Základní charakteristika onemocnění Karcinom tračníku a rektosigmoideálního spojení (C18 a C19) je třetí nejčastější malignitou u žen a čtvrtou u mužů 1). Jeho incidence

Více

SOUČASNÁ SITUACE V ČR

SOUČASNÁ SITUACE V ČR Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury SOUČASNÁ SITUACE V ČR Tento školící materiál bude sloužit studentům na Univerzitě Palackého a Ostravské univerzitě v inovovaných předmětech Rekreologie

Více