1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ"

Transkript

1 1

2 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium) Dr doktorský studijní obor P prezenční (denní) forma studia K kombinovaná (dálková) forma studia P/K prezenční i kombinovaná forma studia 1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1.1. NABÍDKA STUDIA V UČITELSKÝCH OBORECH Učitelství pro mateřské školy 3, Bc, P/K Učitelství pro 1. st. základní školy 5, Mgr, P/K Učitelství pro 2. st. základní školy křesťanská výchova, občanská výchova, technická výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, matematika, český jazyk (podrobné informace uvádíme na následující straně) Učitelství pro střední školy Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy 5, Mgr, P křesťanská výchova, občanská výchova, technická výchova, tělesná výchova, matematika, český jazyk (podrobné informace uvádíme na následující straně) Učitelství odborných předmětů o specializace obchod a služby 3, Bc, K; 2, NMgr, K o specializace strojírenství 3, Bc, K; 2, NMgr, K 1.2. NABÍDKA STUDIA V OSTATNÍCH BAKALÁŘSKÝCH OBORECH (Bc) Informační technologie ve vzdělávání 3, Bc, P/K Rekreologie 3, Bc, P Sociální pedagogika prevence a resocializace 3, Bc, K Speciální pedagogika 3, Bc, P/K Vychovatelství 3, Bc, P 1.3. NABÍDKA STUDIA V OSTATNÍCH NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH OBORECH (NMgr) Sociální pedagogika prevence a resocializace 2, NMgr, K Informační technologie ve vzdělávání 2, NMgr, K 1.4. NABÍDKA STUDIA V DOKTORSKÝCH OBORECH (Dr) Hudební teorie a pedagogika 3, Dr, P/K 2

3 2. UČITELSKÉ OBORY PRO 2. ST. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ŠKOLU Zájemci o studium učitelství pro 2. st. základní školy nebo pro střední školy studují v pětiletém prezenčním studiu rozděleném na tříletý bakalářský studijní obor, kde získají především oborové kompetence (obor je stejný pro zájemce o učitelství pro základní i střední školy), a jako navazující magisterský obor mohou poté zvolit buď obor učitelství pro 2. st. základní školy nebo učitelství pro střední školy, kde dosáhnou pedagogicko-psychologicko-didaktických znalostí a dovedností. Studium je vždy dvouoborové, kdy uchazeč musí zvolit kombinaci dvou oborů z níže uvedené nabídky (některé z těchto kombinací mají garantovaný rozvrh tento je prioritně sestaven tak, aby nedocházelo k časovým kolizím předmětů doporučeného studijního plánu): 2.1. BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY (společné pro zájemce o učitelství pro 2. st. základní školy i učitelství pro střední školu) Křesťanská výchova se zaměřením na vzdělávání (3, Bc, P) garantovaný rozvrh: občanská výchova, hudební výchova, český jazyk; negarantovaný rozvrh: technická výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, matematika, anglický jazyk, německý jazyk, polský jazyk, ruský jazyk, historie, Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (3, Bc, P) garantovaný rozvrh: křesťanská výchova, technická výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, matematika, český jazyk; negarantovaný rozvrh: anglický jazyk, německý jazyk, polský jazyk, ruský jazyk, historie, Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (3, Bc, P) garantovaný rozvrh: občanská výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, matematika; negarantovaný rozvrh: křesťanská výchova, hudební výchova, český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, polský jazyk, ruský jazyk, historie, Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (3, Bc, P) garantovaný rozvrh: křesťanská výchova, občanská výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, matematika, český jazyk; negarantovaný rozvrh: technická výchova, anglický jazyk, německý jazyk, polský jazyk, ruský jazyk, historie, Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (3, Bc, P) garantovaný rozvrh: občanská výchova, technická výchova, hudební výchova, tělesná výchova, matematika, český jazyk; negarantovaný rozvrh: křesťanská výchova, anglický jazyk, německý jazyk, polský jazyk, ruský jazyk, historie, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (3, Bc, P) garantovaný rozvrh: občanská výchova, technická výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, matematika, český jazyk; negarantovaný rozvrh: křesťanská výchova, anglický jazyk, německý jazyk, polský jazyk, ruský jazyk, historie, Matematika se zaměřením na vzdělávání (3, Bc, P) garantovaný rozvrh: občanská výchova, technická výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, český jazyk; negarantovaný rozvrh: křesťanská výchova, anglický jazyk, německý jazyk, polský jazyk, ruský jazyk, historie, Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (3, Bc, P) garantovaný rozvrh: křesťanská výchova, občanská výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, matematika; negarantovaný rozvrh: technická výchova, anglický jazyk, německý jazyk, polský jazyk, ruský jazyk, historie. Pozn1: Absolventi těchto bakalářských oborů mohou kromě pokračování v navazujícím magisterském oboru učitelství pro 2. st. základní školy nebo učitelství pro střední školu rovněž pokračovat v jiném navazujícím magisterském oboru nebo odejít do praxe s titulem bakalář a kvalifikací pro výkon asistentských a dalších podpůrných výchovněvzdělávacích činností zaměřených na příslušnou věkovou skupinu. Pozn2: Obory křesťanská výchova, občanská výchova, technická výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, matematika a český jazyk jsou akreditovány na PdF OU v programu Specializace v pedagogice; obor tělesná výchova je akreditován na PdF OU v programu Tělesná výchova a sport; obory anglický, německý, polský a ruský jazyk jsou akreditovány na FF OU v programu Filologie, obor historie je akreditován na FF OU v programu Humanitní studia. Pozn3: Všechny obory PdF OU je možné kombinovat rovněž s obory chemie, fyzika, geografie, biologie, informatika; přihláška se podává na Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě. 3

4 2.2. NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY Učitelství křesťanské výchovy pro 2. st. ZŠ (2, NMgr, P) garantovaný rozvrh: občanská výchova, hudební výchova, český jazyk; negarantovaný rozvrh: technická výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, matematika, anglický jazyk, německý jazyk, polský jazyk, ruský jazyk, historie, chemie, fyzika, geografie, biologie, informatika, Učitelství občanské výchovy pro 2. st. ZŠ (2, NMgr, P) garantovaný rozvrh: křesťanská výchova, technická výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, matematika, český jazyk; negarantovaný rozvrh: anglický jazyk, německý jazyk, polský jazyk, ruský jazyk, historie, chemie, fyzika, geografie, biologie, informatika, Učitelství technické výchovy pro 2. st. ZŠ (2, NMgr, P) garantovaný rozvrh: občanská výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, matematika; negarantovaný rozvrh: křesťanská výchova, hudební výchova, český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, polský jazyk, ruský jazyk, historie, chemie, fyzika, geografie, biologie, informatika, Učitelství hudební výchovy pro 2. st. ZŠ (2, NMgr, P) garantovaný rozvrh: křesťanská výchova, občanská výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, matematika, český jazyk; negarantovaný rozvrh: technická výchova, anglický jazyk, německý jazyk, polský jazyk, ruský jazyk, historie, chemie, fyzika, geografie, biologie, informatika, Učitelství výtvarné výchovy pro 2. st. ZŠ (2, NMgr, P) garantovaný rozvrh: občanská výchova, technická výchova, hudební výchova, tělesná výchova, matematika, český jazyk; negarantovaný rozvrh: křesťanská výchova, anglický jazyk, německý jazyk, polský jazyk, ruský jazyk, historie, chemie, fyzika, geografie, biologie, informatika, Učitelství tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ (2, NMgr, P) garantovaný rozvrh: občanská výchova, technická výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, matematika, český jazyk; negarantovaný rozvrh: křesťanská výchova, anglický jazyk, německý jazyk, polský jazyk, ruský jazyk, historie, chemie, fyzika, geografie, biologie, informatika, Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ (2, NMgr, P) garantovaný rozvrh: občanská výchova, technická výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, český jazyk; negarantovaný rozvrh: křesťanská výchova, anglický jazyk, německý jazyk, polský jazyk, ruský jazyk, historie, chemie, fyzika, geografie, biologie, informatika, Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ (2, NMgr, P) garantovaný rozvrh: křesťanská výchova, občanská výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, matematika; negarantovaný rozvrh: technická výchova, anglický jazyk, německý jazyk, polský jazyk, ruský jazyk, historie, chemie, fyzika, geografie, biologie, informatika. Pozn1: V roce 2007/08 budou tyto navazující magisterské obory otevřeny jen pro skupinu nejméně deseti přijatých. V opačném případě budou uchazečům vráceny poplatky za přijímací řízení. Pozn2: Obory křesťanská výchova, občanská výchova, technická výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, matematika a český jazyk jsou akreditovány na PdF OU v programu Učitelství pro základní školy; obory anglický, německý, polský, ruský jazyk a historie jsou akreditovány na FF OU v programu Učitelství pro základní školy; obory chemie, fyzika, geografie, biologie a informatika jsou akreditovány na PřF OU v programu Učitelství pro základní školy. 4

5 3. POŽADAVKY A KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ 3.1. Učitelství pro MŠ (3, Bc, P/K): výběrové řízení (jen z materiálů přiložených k přihlášce) a) (jsou podmínkou zařazení do výběrového řízení) odborné logopedické a foniatrické doporučení, lékařské potvrzení, že uchazeč může absolvovat tělesnou výchovu bez omezení, b) doporučené součásti přihlášky (budou zohledněny při výběrovém řízení) doložená realizovaná praxe ve vztahu k oboru (školní i mimoškolní organizace pro výchovněvzdělávací aktivity dětí), doložené seberozvojové aktivity související s oborem (vzdělávací kurzy, ZUŠ, lidové konzervatoře, soutěže apod.), strukturovaný životopis s důrazem na motivaci ke studiu oboru, stručné písemné recenze (vlastní) odborných publikací; popř. doložené, ověřené doklady o autorství a spoluautorství publikací vážících se k oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ (5, Mgr, P/K): výběrové řízení (jen z materiálů přiložených k přihlášce) a) (jsou podmínkou zařazení do výběrového řízení) odborné logopedické a foniatrické doporučení, lékařské potvrzení, že uchazeč může absolvovat tělesnou výchovu bez omezení, b) doporučené součásti přihlášky (budou zohledněny při výběrovém řízení) doložená realizovaná praxe ve vztahu k oboru (školní i mimoškolní organizace pro výchovněvzdělávací aktivity dětí), uchazeči o kombinovanou formu studia doložená pedagogická praxe na 1. st. ZŠ, certifikáty o absolvovaných jazykových kurzech, doložené seberozvojové aktivity související s oborem (vzdělávací kurzy, jazykové kurzy, certifikáty o zkouškách z cizích jazyků, ZUŠ, lidové konzervatoře, studentské odborné práce na pedagogické téma apod.), strukturovaný životopis s důrazem na motivaci ke studiu oboru, stručné písemné recenze (vlastní) odborných publikací; popř. doložené, ověřené doklady o autorství a spoluautorství publikací vážících se k oboru Křesťanská výchova se zaměřením na vzdělávání (3, Bc, P): výběrové řízení (jen z materiálů přiložených k přihlášce) a) (jsou podmínkou zařazení do výběrového řízení) b) nepovinné součásti přihlášky (budou zohledněny při výběrovém řízení) doložená realizovaná praxe ve vztahu k oboru (školní i mimoškolní organizace pro výchovněvzdělávací aktivity dětí), doložené seberozvojové aktivity související s oborem Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (3, Bc, P): test obecných studijních předpokladů 5

6 3.5. Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (3, Bc, P): výběrové řízení (jen z materiálů přiložených k přihlášce) a) (jsou podmínkou zařazení do výběrového řízení) lékařské potvrzení o zdravotním stavu, umožňujícím práci na obráběcích strojích, b) nepovinné součásti přihlášky (budou zohledněny při výběrovém řízení) doložená realizovaná praxe ve vztahu k oboru (školní i mimoškolní organizace pro výchovněvzdělávací aktivity dětí), doložené seberozvojové aktivity související s oborem Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (3, Bc, P): výběrové řízení (jen z materiálů přiložených k přihlášce) a) (jsou podmínkou zařazení do výběrového řízení) odborné logopedické a foniatrické doporučení přiložení vyplněného, podepsaného dotazníku k seberozvojovým aktivitám a jejich doložení, dotazník bude zveřejněn na webu katedry hudební výchovy PdF OU, http: //pdf.osu.cz/khv/, b) nepovinné součásti přihlášky doložená realizovaná praxe ve vztahu k oboru (školní i mimoškolní organizace pro výchovněvzdělávací aktivity dětí), 3.7. Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (3, Bc, P): praktická zkouška z VV 3.8. Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (3, Bc, P): praktická zkouška z TV lékařské potvrzení, že uchazeč může absolvovat tělesnou výchovu bez omezení, originál dokladu o zaplacení poplatku za přijímací řízení (ne u elektronické přihlášky) 3.9. Matematika se zaměřením na vzdělávání (3, Bc. P): výběrové řízení (jen z materiálů přiložených k přihlášce) a) (jsou podmínkou zařazení do výběrového řízení) b) nepovinné součásti přihlášky (budou zohledněny při výběrovém řízení) doložená realizovaná praxe ve vztahu k oboru (školní i mimoškolní organizace pro výchovněvzdělávací aktivity dětí), doložené seberozvojové aktivity související s oborem Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (3, Bc, P): výběrové řízení (jen z materiálů přiložených k přihlášce) a) (jsou podmínkou zařazení do výběrového řízení) 6

7 b) nepovinné součásti přihlášky (budou zohledněny při výběrovém řízení) potvrzení veškerých aktivit vztahujících se k oboru, např. olympiády z českého jazyka, literární soutěže, dramatické a recitační aktivity (účast v kroužcích, kurzech, divadelních souborech, popř. jejich vedení), spolupráce s novinami a časopisy, podíl na vedení a správě knihoven apod.) Navazující magisterské obory učitelství pro 2. st. ZŠ (2, NMgr, P): výběrové řízení (jen z materiálů přiložených k přihlášce) (jsou podmínkou zařazení do výběrového řízení) odborné logopedické doporučení u absolventů bakalářského studia jiných než pedagogických oborů, bakalářský nebo magisterský diplom a vysvědčení o bakalářské zkoušce nebo Diploma Supplement (viz kap. 4) Obory Filosofické fakulty nabízené v kombinacích s Pedagogickou fakultou bakalářské i navazující magisterské: anglický jazyk a literatura, německý jazyk a literatura, polský jazyk a literatura, ruský jazyk a literatura, historie bližší informace o přijímacích zkouškách naleznete v informačních materiálech Filosofické fakulty, Obory Přírodovědecké fakulty nabízené v kombinacích s Pedagogickou fakultou navazující magisterské: chemie, fyzika, geografie, biologie, informatika bližší informace o přijímacích zkouškách naleznete v informačních materiálech Přírodovědecké fakulty, Učitelství pro výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ (5, Mgr, P): praktická zkouška z oboru Speciální pedagogika (3, Bc, P/K): test obecných studijních předpokladů a) odborné foniatrické a logopedické doporučení, maturitní vysvědčení (viz kap. 4), b) doporučené součásti přihlášky doklady o motivaci ke studiu zvoleného oboru (všechny aktivity musí být písemně potvrzeny pořádající institucí): - potvrzení o průběhu praxe s dětmi a mládeží nad rámec studijního plánu střední školy, - potvrzení o konkrétním druhu praktické zkušenosti s dětmi, které vyžadují speciální přístup, - osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů souvisejících se speciálně pedagogickou problematikou), potvrzení o délce pracovního poměru vztahujícímu se k oboru (uchazeči o studium v kombinované formě), doklad o opakovaném zájmu o obor (kopie rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v předchozích letech) Vychovatelství (3, Bc, P): test obecných studijních předpokladů a) maturitní vysvědčení (viz kap. 4), b) doporučené součásti přihlášky doložená realizovaná praxe ve vztahu k oboru, doklad o opakovaném zájmu o obor (kopie rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v předchozích letech). 7

8 3.18. Sociální pedagogika prevence a resocializace (3, Bc, K): test odborných znalostí (na počítači) Sociální pedagogika prevence a resocializace (2, NMgr, K): test odborných znalostí (na počítači, znalosti v rozsahu státní bakalářské zkoušky oboru Sociální pedagogika prevence a resocializace realizovaného na PdF OU) bakalářský nebo magisterský diplom a vysvědčení o bakalářské zkoušce nebo Diploma Supplement (viz kap. 4) Učitelství odborných předmětů (3, Bc, K): test obecných studijních předpokladů a) strukturovaný životopis s příp. zdůrazněním průběhu odborné praxe, maturitní vysvědčení (viz kap. 4), b) doporučené součásti přihlášky doložené dosažené odborné vzdělání, potvrzení o pedagogické praxi Učitelství odborných předmětů (2, NMgr, K): test odborných znalostí (na počítači, znalosti v rozsahu státní bakalářské zkoušky oboru Učitelství odborných předmětů realizovaného PdF OU) a) odborné logopedické doporučení u absolventů bakalářského studia jiných než pedagogických oborů, bakalářský nebo magisterský diplom a vysvědčení o bakalářské zkoušce nebo Diploma Supplement (viz kap. 4) Rekreologie (3, Bc, P): praktická zkouška z TV, jazyková zkouška (anglický nebo německý jaz.) lékařské potvrzení, že uchazeč může absolvovat tělesnou výchovu bez omezení, Informační technologie ve vzdělávání (3, Bc, P/K): test odborných znalostí (na počítači, obecné studijní předpoklady a všeobecné znalosti z oblasti informačních technologií) Informační technologie ve vzdělávání (2, NMgr, K): test odborných znalostí (na počítači, znalosti v rozsahu státní bakalářské zkoušky oboru Informační technologie ve vzdělávání realizovaného PdF OU) : bakalářský nebo magisterský diplom a vysvědčení o bakalářské zkoušce nebo Diploma Supplement (viz kap. 4) Hudební teorie a pedagogika (3, doktorský, P/K): výběrové řízení : magisterský diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo Diploma Supplement (viz kap. 4). 8

9 4. OBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ 4.1. Způsob podání přihlášky Přihlášku ke studiu lze podat elektronicky nebo písemně. Za údaje odpovídá uchazeč, resp. instituce, která je potvrdila (škola, lékař) žádný pracovník OU formální správnost a úplnost těchto údajů nekontroluje (uchazeči doporučujeme pozorně číst návod k vyplnění). Hlásí-li se v rámci PdF uchazeč na více oborů, musí si podat příslušný počet přihlášek i s žádanými přílohami přihlášky se mezi obory nepředávají Elektronická přihláška / Uchazeči o studium / E-přihláška ke studiu na OU, vygenerovaný specifický symbol je nezbytně nutné použít při platbě poplatku za přijímací řízení, doklad o zaplacení předložit pouze na vyzvání OU Tištěná přihláška standardní formulář Přihláška ke studiu na VŠ, specifický symbol se při platbě poplatku za přijímací řízení neuvádí, originál dokladu o zaplacení je povinná součást přihlášky Dokládání výsledků předchozího studia výroční vysvědčení ze střední školy jen u oborů s výběrovým řízením: o tištěná přihláška: maturanti v roce 2007 nechají potvrdit školou druhou stranu formuláře, maturanti před rokem 2007 přiloží kopie vysvědčení jako povinnou součást přihlášky, o elektronická přihláška: uchazeči zašlou tištěné kopie vysvědčení jako povinnou součást přihlášky, ověřené kopie maturitního vysvědčení, bakalářského nebo magisterského diplomu, Diploma Supplement nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce: o absolventi v roce 2007 odevzdají ověřené kopie až u zápisu ke studiu, o absolventi před rokem 2007 zašlou tištěné ověřené kopie jako povinnou součást přihlášky Poplatek za přijímací řízení 500 Kč tištěná přihláška, 400 Kč elektronická přihláška (nutno uvést specifický symbol viz ), bez zaplaceného poplatku nebude přihláška zařazena ke zpracování, nelze platit na univerzitě v hotovosti, je určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízením a v případě neúčasti nebo neúspěchu u přijímací zkoušky se uchazeči nevrací Součásti přihlášky povinné (jsou nutnou podmínkou pro vyhovění v přijímacím řízení), doporučené nepovinné (nejsou nutnou podmínkou pro vyhovění v přijímacím řízení, ale jsou součástí hodnocení), všechny součásti přihlášky musí být doručeny současně, a to v případě: o elektronické přihlášky v obálce spolu s identifikačním štítkem vygenerovaným při jejím podání, o tištěné přihlášky v obálce spolu s touto přihláškou, na dodatečně doručené přílohy (vyjma ověřených kopií maturitního vysvědčení, diplomu, Diploma Supplement, resp. vysvědčení o závěrečné zkoušce absolventů v roce 2007, které přijatí uchazeči odevzdají při zápise do studia ) nebude brán zřetel, žádné součásti přihlášky se uchazečům nevrací Test obecných studijních předpokladů (OSP) Jedná se o test, který je součástí Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), zabezpečovaných společností Scio. Uchazeč o obor, který má tento test předepsán, ho musí v roce 2006/07 alespoň jednou absolvovat. Nejlepší výsledek ke dni mu bude v přijímacím řízení započítán. Test OSP v rámci NSZ bude možné absolvovat nejméně ve třinácti městech ČR a dále v Bratislavě, Žilině a Košicích, a to: , a Po podání přihlášky a zaplacení poplatku obdrží uchazeč poukázku na účast v termínu zdarma (poukázka má formu slevového kódu, který uchazeč uplatní při přihlašování. Každý uchazeč se k testu OSP v rámci NSZ přihlašuje individuálně přímo u společnosti Scio na adrese příp. telefonicky na tel. čísle Detailní informace viz 9

10 4.6. Praktické zkoušky, jazykové zkoušky, testy odborných znalostí (organizované PdF OU) nejpozději 14 dnů před datem přijímací zkoušky obdrží uchazeč pozvánku s detailními pokyny, náhradní termín přijímací zkoušky se poskytuje pouze uchazečům, kteří v den přijímací zkoušky konají maturitní nebo bakalářskou zkoušku, písemně o tento termín požádají nejpozději do na adresu PdF OU (součásti žádosti bude potvrzení vedení školy, kde uchazeč maturitní nebo bakalářskou zkoušku koná). 5. KONTAKTY Adresa PdF OU: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta Mlýnská 5, Ostrava 1 Telefon, informace: www: Den otevřených dveří: v 9.00 hod v aule PdF OU, Českobratrská 16, Ostrava 1 Termín odevzdání přihlášek: Termíny přijímacích zkoušek: (u tištěné přihlášky rozhoduje datum poštovního razítka) praktické zkoušky test OSP NSZ (Scio) hlavní termín přijímacích zkoušek náhradní termín přijímací zkoušky pouze uchazeči, kteří v den přijímací zkoušky konají maturitní nebo bakalářskou zkoušku, písemně o tento termín požádají nejpozději do na adresu PdF OU (součásti žádosti bude potvrzení vedení školy, kde uchazeč maturitní nebo bakalářskou zkoušku koná) Administrativní poplatek: 500 Kč za tištěnou přihlášku 400 Kč za elektronickou přihlášku Číslo účtu: Kód banky (ČNB Ostrava): 0710 Variabilní symbol: Specifický symbol: musí nutně uvést uchazeči, kteří podávají elektronickou přihlášku (specifický symbol je jim zde vygenerován) 6. KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ realizované v rámci akreditovaných studijních programů o Učitelství pro mateřské školy (v rámci bakalářského oboru) o Učitelství pro 1. st. ZŠ (v rámci magisterského oboru) o Učitelství odborných předmětů obchod a služby (v rámci bakalářského oboru) o Speciální pedagogika (v rámci bakalářského oboru) o Sociální pedagogika prevence a resocializace realizované mimo akreditované studijní programy o pedagogické, rozšiřující, specializační studium informace Centrum dalšího vzdělávání PdF OU, Reální 5, Ostrava 1 (Ludmila Němcová, tel , Olga Knejzlíková, tel ). 10

11 KONTAKTY NA VYBRANÁ PRACOVIŠTĚ Studijní oddělení PdF OU, Mlýnská 5, Ostrava , Po, Út, Čt 8 12, 13 15, St 8 12, 13 16, Pá 8 12 Katedra hudební výchovy, Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání, Učitelství hudební výchovy pro 2. st. ZŠ Sokolská 17, Ostrava 1, , Katedra výtvarné výchovy, Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání, Učitelství výtvarné výchovy pro 2. st. ZŠ, Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ Českobratrská 16, Ostrava 1, , Katedra tělesné výchovy, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání, Učitelství tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ, Rekreologie Varenská 40a, Ostrava, , Katedra společenských věd, Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání, Křesťanská výchova se zaměřením na vzdělávání, Učitelství občanské výchovy pro 2. st. ZŠ, Učitelství křesťanské výchovy pro 2. st. ZŠ Podlahova 3, Ostrava-Mariánské Hory, , Katedra technické a pracovní výchovy, Technická výchova se zaměřením na vzdělávání, Učitelství technické výchovy pro 2. st. ZŠ, Učitelství odborných předmětů Českobratrská 16, Ostrava 1, , Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, Český jazyk se zaměřením na vzdělávání, Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ Mlýnská 5, Ostrava 1, , Katedra matematiky s didaktikou, Matematika se zaměřením na vzdělávání, Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ Mlýnská 5, Ostrava 1, , Katedra informačních a komunikačních technologií, Informační technologie ve vzdělávání Českobratrská 16, Ostrava 1, , Katedra pedagogiky, Sociální pedagogika prevence a resocializace, Vychovatelství Reální 5, Ostrava 1, , Katedra speciální pedagogiky, Speciální pedagogika Reální 5, Ostrava 1, , Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro mateřské školy Mlýnská 5, Ostrava 1, , Centrum dalšího vzdělávání PdF OU, Reální 5, Ostrava 1 Mimořádné formy studia pedagogické, rozšiřující, specializační Reální 5, Ostrava 1, , , 11

12 12

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ (FVP) Olbrichova 625/25, 746 01 Opava,

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2015/2016 2. KOLO

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2015/2016 2. KOLO V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více

O fakultě... 2. Uplatnění absolventů Pedagogické fakulty a jejich kompetence... 2. Proč studovat na naší fakultě?... 3. Termíny... 3. Kontakty...

O fakultě... 2. Uplatnění absolventů Pedagogické fakulty a jejich kompetence... 2. Proč studovat na naší fakultě?... 3. Termíny... 3. Kontakty... Obsah O fakultě... 2 Uplatnění absolventů Pedagogické fakulty a jejich kompetence... 2 Proč studovat na naší fakultě?... 3 Termíny... 3 Kontakty... 4 Nabídka studijních oborů a kombinací studijních oborů...

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

Pro Učitelské noviny připravilo Centrum pro studium vysokého školstí a odbor vysokých škol MŠMT

Pro Učitelské noviny připravilo Centrum pro studium vysokého školstí a odbor vysokých škol MŠMT PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A STUDIJNÍCH OBORŮ V OBLASTI UMĚNÍ A ARCHITEKTURY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, K JEJICHŽ STUDIU BUDOU UCHAZEČI PŘIJÍMÁNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Pro Učitelské

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole do prvního ročníku čtyřletého studia i nižšího stupně osmiletého studia

Více

UNIVERZITA KARLOVA (UK) Doplnění studijního oboru

UNIVERZITA KARLOVA (UK) Doplnění studijního oboru OPRAVY A DOPLŇKY K PŘEHLEDU STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A STUDIJNÍCH OBORŮ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, K JICHŽ STUDIU BUDOU UCHAZEČI PŘIJÍMÁNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2008/2009 (UN 39-40/2007)

Více

OTEVRENYCH DVERI: A 24.1.2014

OTEVRENYCH DVERI: A 24.1.2014 DNY OTEVRENYCH DVERI: 15.11.2013 A 24.1.2014 na všech fakultách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (24. 1. 2014 mimo studijních programů Teorie a praxe audiovizuální tvorby a Výtvarná umění) Vyberte si z

Více

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok.

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok. Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 11. července 2014 Adresa JAMU (majitel

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Směrnice Dokument Název dokumentu Typ dokumentu Garant dokumentu Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu Západočeské univerzity

Více

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Všeobecná ustanovení Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Vyhláška děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona

Více

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Kontakt: Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Webové stránky: http://fis.vse.cz Ing. Jana

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI Kde najdu další informace o přijímacím řízení? Řadu informací najdete na: http://www.ff.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/bakalarske-a-magisterske-studium/ Jaké jsou kontaktní

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta. Přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta. Přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011 Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011 Praha 2009 Vydal MATFYZPRESS vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio.

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Národní srovnávací zkoušky od letošního roku (2007) nahrazují přijímací zkoušky na

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

2013/2014. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok.

2013/2014. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok. Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 30. června 2012 Adresa JAMU (majitel

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta. Nabídka programů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2015/2016

Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta. Nabídka programů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2015/2016 Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta Nabídka programů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2015/2016 Ostrava 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Rozšiřující studium... 3 2.1 Rozšiřující studium

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PPŘÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informační brožura, nabídka kurzů a programů Leden 2015 3 0. DUBNA 22, 70103 O STRAVA 2 Vážení zájemci o vzdělávací akce a studia v rámci celoživotního

Více