Přehled aktualizovaných norem platných od: , verze 01/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled aktualizovaných norem platných od: 1. 1. 2015, verze 01/2015"

Transkript

1 Přehled aktualizovaných norem platných od: , verze 01/2015 Aktualizace je prováděna pololetně. Obsah: ARMATURY A POTRUBÍ...2 ČÁSTI STAVEB...2 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ...2 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY...3 ELEKTROTECHNIKA...5 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST...5 HUTNICTVÍ...5 ISO, OHSAS...6 KOTLE...6 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ...6 NÁBYTEK VNITŘNÍ VYBAVENÍ...6 NÁSTROJE...7 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB...7 OBECNÁ TŘÍDA OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY PLASTY PLYN technická pravidla a doporučení POŽÁRNÍ BEZPEČNOST PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ SILNIČNÍ VOZIDLA STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA TVÁŘECÍ STROJE VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ VÝROBA PLASTŮ, ČOV, ZKOUŠENÍ SVÁRŮ VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU VÝROBKY Z PECHU A DRÁTU ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE ZEMĚDĚLSTVÍ NEZAŘAZENO Vysvětlivky: Červeně označeno Modře označeno Zrušeno/nahrazeno - nový dokument, novela, aktualizace - připravuje se novelizace - dokument zrušen nebo nahrazen jiným (dle odkazu) Kompletní seznam norem naleznete na Seznam technických pravidel TPG a technických doporučení TDG naleznete na v sekci Centrum GAS. Případné změny nebo požadavky na doplnění dokumenty zašlete v odpovědi na příchozí . 1

2 ARMATURY A POTRUBÍ Potrubí všeobecně ČSN EN 1333 Příruby a přírubové spoje - Potrubní součásti - Definice a volba PN ČSN Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky + změna a (12/90) ČSN EN Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně ČSN EN změna Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály A1 (5/14) ČSN EN Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet ČSN EN změna Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž A1 (5/14) ČSN EN změna Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení A1 (5/14) Uložení potrubí ČSN Potrubí - Stojany kotevní Tvarovky T a Y lisované, kované a svařované ČSN Potrubí - Tvarovky T a Y Technické dodací předpisy Hrdla, klena, přechody ČSN Potrubí Trubková hrdla přivařovací Technické dodací předpisy + změna a (7/74) Armatury průmyslové, všeobecně ČSN Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Balení, doprava, + změna a (5/89), b (8/90), skladování, montáž a opravy Z3 (6/93) ČSN Průmyslové armatury. Technické předpisy. Část 4: Dokumentace armatur ČÁSTI STAVEB Ocelová schodiště a žebříky ČSN Pevné kovové žebříky pro stavby Zábradlí ČSN Ochranná zábradlí Dveře a prvky ocelové ČSN Ocelové zárubně. Společná ustanovení + změna a (4/90), b (2/91), Z3 (4/00), Z4 (2/01) Okna, dveře, přídavná ochranná zařízení a doplňky okenice a clony ČSN EN 1191 Okna a dveře - Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání - Zkušební metoda ČSN EN Vrata, dveře a otevíravá okna s charakteristikami požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti - Požadavky a klasifikace Dveře, vrata ČSN EN Vrata - Součinitel prostupu tepla - Požadavky na výpočet ČSN EN Vrata Odolnost proti zatížení větrem Zkoušení a výpočet ČSN EN Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky ČSN EN Vrata - Odolnost proti průniku vody - Zkušební metoda ČSN EN Vrata - Mechanické vlastnosti Požadavky ČSN EN Vrata - Mechanické vlastnosti - Zkušební metody ČSN EN A1 Vrata - Norma výrobku - Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti Čerpadla, všeobecně ČSN EN ISO ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 1: Kapalinová čerpadla 2

3 ČSN EN ISO 9906 Hydrodynamická čerpadla - Přejímací zkoušky hydraulických výkonových parametrů - Stupně přesnosti 1, 2 a 3 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY Jmenovité hodnoty a značení předmětů ČSN IEC 27-1 Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně + změna Z1 (10/00), Z2 (12/04), Z3 (1/07), Z4 (12/07) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a ČSN EN ed. 4 identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů ČSN Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí + oprava 1 (1/93) ustanovení + změna Z1 (3/98), Z2 Souběžně s touto normou platí ČSN ed. 2 z dubna 2014, která (7/02), Z3 (3/08), Z4 (4/14) tuto normu zcela nahradí od Prostředí pro elektrické zařízení ČSN změna Z1 (6/14) ČSN EN změna A1 (4/01), změna A2 (6/14) Elektronické předpisy. Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech Souběžně s touto normou platí ČSN ed. 2 z června 2014, která tuto normu zcela nahradí od Stupně ochrany krytem (Krytí-IP kód) Společné zařizovací předpisy ČSN Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení ČSN ed.2 základních charakteristik, definice ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-41: Ochranná opatření pro + změna Z1(4/10) zajištění bezpečnosti Ochrana před úrazem elektrickým proudem Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-43: Bezpečnost Ochrana před ČSN ed.2 nadproudy Elektrické instalace budov Část 4-44: Bezpečnost Ochrana před rušivým ČSN ed. 2 napětím a elektromagnetickým rušením Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím ČSN ČSN změna 1 (12/95), oprava (7/07) ČSN ČSN ed. 3 + změna Z1 (1/14) ČSN ed. 3 ČSN ed.2 + změna Z1 (12/12), změna Z2 (12/13) ČSN ČSN ed. 2 + změna Z1 (6/12) Společné zřizovací předpisy ČSN změna a (1/87) Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů ČSN EN ed. 2 + změna A1 (11/09) Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení Část 4: Bezpečnost Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení Uzemnění a ochranné vodiče Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Prostory s vanou nebo sprchou Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů Bezpečnost strojních zařízení Elektrická zařízení strojů Část 1: Všeobecné požadavky 3

4 oprava 1 (4/11) Elektrická zařízení v různých prostředích ČSN ed. 2 + oprava Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru (4/14) výbušnin ČSN EN Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné + oprava 1 (11/11) plynné atmosféry ČSN EN ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací + oprava 1 (5/12), změna Z1 Souběžně s touto normou platí ČSN EN ed. 4 ( ) ze září (9/14) 2014, která tuto normu zcela nahradí od Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k ČSN ed.2 užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace Bezpečnost elektrických zařízení ČSN EN ed.2 + změna A1 (5/07) Silové rozvaděče ČSN EN ed. 2 ČSN EN ed.2 + změny A1 (6/06), změna Z1 (2/2013) ČSN EN změny A1 (5/97), A2 (1/02), Z1 (10/12) ČSN EN ed.2 + změna Z1 (8/13) Rozvod elektrické energie ČSN změna 1 (5/97), změna Z2 (8/14) Silové vodiče ČSN změna Z1 (12/03), Z2 (8/09) Silové rozváděče ČSN EN ed. 2 ČSN EN ed.2 + změna A1 (6/06), změna Z1 (2/13) ČSN EN změna A1 (5/97), A2 (1/02), Z1 (10/12) Revize elektrického zařízení ČSN změna 1 (8/96), Z2 (4/00), Z3 (4/04), Z4 (9/07) Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení Rozváděče nn Část 2: zvláštní požadavky na přípojnicové rozvody Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z února 2013, která tuto normu zcela nahradí od Rozváděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z října 2012, která tuto normu zcela nahradí od Rozváděče nn Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS) Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) ze srpna 2013, která tuto normu zcela nahradí od Elektrotechnické předpisy elektrické přípojky Souběžně s touto normou platí ČSN ed. 2 ze srpna 2014, která tuto normu zcela nahradí od Pokyny pro užívání nn kabelů a vodičů Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení Rozváděče nn. Část 2: Zvláštní požadavky na přípojnicové rozvody Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z února 2013, která tuto normu zcela nahradí od Rozváděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z října 2012, která tuto normu zcela nahradí od Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení Revize elektrických předmětů a zařízení ČSN ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání Pohyblivé přívody a šňůrové vedení ČSN ed. 2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení Práce na elektrických zařízeních a vedeních ČSN EN ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních + oprava 1 (9/06), změna Z1 Souběžně s touto normou platí ČSN EN ed. 3 ( ) z ledna (1/14) 2014, která tuto normu zcela nahradí od ČSN EN ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních Část 2: Národní dodatky TNI Obsluha a práce na elektrických zařízeních Komentář k ČSN EN

5 ed.2:2005 Vnitřní a venkovní osvětlení Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní ČSN EN prostory ELEKTROTECHNIKA Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory ČSN EN ed. 2 Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí - Obecné požadavky Požární signalizace a dorozumívací zařízení ČSN Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, + změna Z1 (8/13) kontrola, servis a údržba Zvláštní elektrická zařízení ČSN Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků + změna 1 (5/94), 2 (1/95), Z3 (6/06) ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Předpisy pro rozvod plynu ČSN Zásobování plynem LPG Tlakové stanice, rozvod a použití ČSN EN 1775 Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar + oprava (11/08) - Provozní požadavky ČSN EN A1 Zásobování plynem Svařované ocelové potrubí Funkční požadavky Zásobování plynem Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro ČSN EN průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro + oprava 1 (1/12) průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem ČSN EN do 16 bar včetně - Část 1: Obecné funkční požadavky Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar ČSN EN 1594 funkční požadavky Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do ČSN EN provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla ČSN EN Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické + změna A1 (11/06) podmínky pro kouřové zábrany Stabilní hasicí zařízení ČSN EN Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a + oprava 1 (12/10) údržba HUTNICTVÍ Všeobecné předpisy ČSN EN Kovové výrobky. Druhy dokumentů kontroly + oprava 1 (9/13) ČSN EN Definice ocelových výrobků ČSN Materiál pro tepelná energetická zařízení + změna a (9/81), b (5/84) Surové železo. Odlitky z oceli a slitiny. Kokily. Technické dodací předpisy. ČSN EN Systémy označování ocelí. Část 2: Systém číselného označování + změna 1 (11/97) Výrobky z ocelí a z oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ČSN EN ocelí odolných korozi pro všeobecné použití Litiny s lupínkovým grafitem. Zvláštní slitiny železa na odlitky ČSN Litina s lupínkovým grafitem 5

6 + změna 1 (2/94) ČSN Litina s lupínkovým grafitem + změna 1 (2/94) ČSN Litina s lupínkovým grafitem + změna 1 (2/94) Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy ČSN Tenkostěnné profily ocelové. Technické dodací předpisy + změna a (11/90) ČSN Plechy ocelové tenké tažných jakostí válcované za studena. Technické + změna a (11/90) dodací předpisy. Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy ČSN Plechy tlusté z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Technické dodací + změna 1 (3/94) předpisy ČSN Hutnictví železa. Tyče a široká ocel z ocelí tříd 12 až 17 a 19 válcované za + změna a (11/90) tepla. Technické dodací předpisy Trubky bezešvé z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za tepla. Technické dodací ČSN předpisy ČSN Výkovky ocelové volné, v obvyklém provedení Technické dodací předpisy + změny a (1/79), 2 (4/92), 3 (9/93), 4 (3/94) ČSN EN ISO oprava 1 (5/10) ČSN EN ISO 9001 ed.2 ČSN EN ISO oprava 1 (5/09) ČSN EN ISO oprava 1 (2/10) ČSN OHSAS ISO, OHSAS Systémy managementu kvality Požadavky Systémy managementu kvality Požadavky Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky KOTLE Směrnice konstrukční, výrobní, montážní, provozní a pro opravy ČSN Kotelny se zařízeními na plynná paliva + změna Z1 (2/06) Kovové lahve na plyny a příslušenství ČSN Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro nádoby na plyny. Rozdělení + změna a (2/91), 2 (4/95) Kovové tlakové nádoby k přepravě plynů Lahve na přepravu plynů - Označování lahví (kromě lahví na LPG) - Část 3: ČSN EN Barevné značení ČSN EN ISO 7225 Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní nálepky + změna A1 (6/13) ČSN EN ISO Lahve na plyny - Značení ražením KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ Kompresory, všeobecně ČSN EN A1 Kompresory a vývěvy Bezpečnostní požadavky - Část 2: Vývěvy Stolový nábytek ČSN EN NÁBYTEK VNITŘNÍ VYBAVENÍ Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky pro domácí stoly 6

7 Nábytek společná ustanovení a základní rozměry ČSN Dřevěný nábytek Technické požadavky + oprava 1 (7/07), 2 (04/11) ČSN Nábytek Povrchová úprava dřevěného nábytku technické požadavky Úložný nábytek ČSN Úložný nábytek - Technické požadavky Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky - Bezpečnostní ČSN EN požadavky a metody zkoušení Stolový nábytek ČSN Nábytek. Stolový nábytek, Technické požadavky Regálové systémy ČSN ČSN změna Z1 (8/99) Regály. Názvosloví a rozdělení Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování NÁSTROJE Lisovací nástroje, všeobecně ČSN Tvářecí stroje. Nástroje pro plošné tváření. Všeobecné bezpečnostní + změna a (12/89) požadavky NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB Zakládání staveb, navrhování ČSN EN Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla + NA ed. A (4/07) + oprava 1 (9/09) + změna A1 (6/14) Ochrana staveb proti vodě ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží Geodetické práce ČSN ISO Měřící metody ve výstavbě Vytyčování a měření Část 2: Měřické značky ČSN Názvosloví v geodézii a kartografii ČSN Přesnost vytyčování staveb. Část 1: Základní požadavky ČSN Přesnost vytyčování staveb. Část 2: Vytyčovací odchylky Kovové konstrukce, provádění Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky ČSN EN A1 na posouzení shody konstrukčních dílců Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní) ČSN Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky + změna Z1 (4/12) Tepelné chování budov - Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v ČSN EN pláštích budov - Infračervená metoda Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na vytápění a ČSN EN ISO chlazení Stavby pro bydlení ČSN Obytné budovy + změna Z1 (07/05), Z2 (9/09), Z3 (10/12) Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně ČSN Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie Vodovody ČSN Zkoušky zdrojů podzemní vody ČSN Vnitřní vodovody Betonové konstrukce, provádění ČSN EN 206 ČSN změna Z1 (12/03) Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 7

8 ČSN EN Provádění betonových konstrukcí + oprava 1 (7/11) Betonové konstrukce, navrhování ČSN Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb ČSN Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů ČSN EN NA ed. A (7/07), oprava 1 (7/07), změna Z1 (3/10), 2 (6/11), Z2 (7/11) ČSN EN ed.2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Stavební lešení a výtahy ČSN Lešení. Společná ustanovení. ČSN Pojízdná a volně stojící lešení. + změna 1 (4/95) ČSN Ochranné a záchytné konstrukce. + změna a (7/86), 2 (7/98), 3 (7/99), Z4 (4/05) ČSN Trubková lešení. Pojízdná pracovní lešení pravidla a zásady pro vypracování návodu na ČSN EN 1298 montáž a používání. Pojízdná pracovní dílcová lešení materiály, rozměry, návrhová zatížení, ČSN EN 1004 požadavky na provedení a bezpečnost ČSN Stavební plošinové výtahy. Beton a betonové konstrukce, zkoušení ČSN Stanovení objemových změn betonu + změna Z1 (11/03) Kovové konstrukce, navrhování ČSN EN příloha Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a NA ed. A (5/07) pravidla pro pozemní stavby + změna Z1 (3/10), oprava 1 (6/10), Z2 (4/11), Z3 (7/11) ČSN EN ed.2 ČSN EN NA ed.a (5/07), změna Z1 (3/10), oprava 1 (3/10) ČSN EN NA ed.a (7/08), změna Z1 (3/10), oprava 1 (3/10) ČSN EN NA ed. A (7/08), změna Z1 (3/10) ČSN EN NA ed. A (7/08), oprava 1 (2/010), změna Z1 (3/10), Z2 (12/13) ČSN EN ed. 2 ČSN EN změna Z1 (3/10), NA ed. A (3/10), oprava 1 (6/10) ČSN EN změna 1 (2/10), Z1 (3/10), NA ed. A (3/10) ČSN EN NA ed. A (5/07), změna Z1 (3/10), oprava 1 (7/10), Z2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků 8

9 (7/11), Z3 (11/13), 2 (11/13) ČSN EN ed.2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníku ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava + NA ed. A (1/07), změna Z1 (3/10), oprava 1 (6/10), Z2 (12/13) ČSN EN ed. 2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-10: Houževnatost + NA ed. A (5/07), změna Z1 materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou (3/10), oprava 1 (3/10), 2 (6/11), Z2 (1/14) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-10: Houževnatost ČSN EN ed. 2 materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-11: Navrhování + NA ed. A (7/08), změna Z1 ocelových tažených prvků (3/10), oprava 1 (6/10) ČSN EN změna Z1 (3/10), NA ed. A (3/10), oprava 1 (6/10) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700 Dřevěné konstrukce, navrhování Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - ČSN Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení ČSN Nedestruktivní zkoušky betonových konstrukcí. Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a ČSN EN 1008 posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, + oprava 1 (10/04) jako záměsové vody do betonu ČSN Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení + změna 1 (6/95) Geometrická přesnost staveb ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost ČSN osazení. ČSN EN Provádění betonových konstrukcí + oprava 1 (7/11) Stavební konstrukce, zkoušení povrchu ČSN Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu. Zděné konstrukce, provádění a zkoušení ČSN EN NA ed. A (6/08), oprava 1 (10/10), změna Z1 (11/11) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva Stavby pro skladování, šatny ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží + NA ed. A (9/08), změna Z1 (2/10), Z2 (3/10), oprava 1 (1/11), Z3 (4/11), Z4 (5/11), Z5 (6/11), 2 (7/13) ČSN EN ed. 2 Stavbu pro dopravu apod. ČSN změna 1 (1/96), 2 (1/98) 3 (8/99), Z4 (7/03) ČSN ČSN ČSN změna a (7/91), Z2 (9/06) Silniční komunikace ČSN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží Prostorové uspořádání sítí technického vybavení Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel Jednotlivé, řadové a hromadné garáže Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení Projektování křižovatek na silničních komunikacích 9

10 + Z1 (8/11), Z2 (6/12), oprava 1 (5/13) ČSN ed. 2 Projektování křižovatek na silničních komunikacích + oprava 1 (5/13) ČSN Projektování místních komunikací + změna Z1 (02/10), oprava 1 (4/12) Navrhování staveb, všeobecně ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí + NA ed. A (6/04), změny A1 (4/07), oprava 1 (11/07), NA ed. A/oprava (11/07), 2 (8/08), 3 (2/10), Z1 (2/10), Z2(3/10), 4 (1/11), Z3 (2/11) ČSN EN 1990 ed.2 ČSN EN NA ed. A (4/06), oprava 1 (2/10), Z1 (2/10), Z2 (3/10) ČSN EN NA ed. A (7/05), změna Z1 (6/10), NA/Z1 ed. A (12/06), Z2 (2/10), oprava 1 (2/10), Z3 (3/10), Z4 (4/12), Z5 (6/13) ČSN EN ed. 2 ČSN EN NA ed. A (5/08), oprava 1 (9/08), Z1 (3/10), 2 (5/10), A1 (10/10), 3 (1/11) + Z2 (11/11), Z3 (4/13) ČSN EN ed. 2 ČSN EN NA ed. A (6/05), oprava 1 (2/10), Z1 (2/10), Z2 (3/10), 2 (6/11) ČSN EN NA ed. A (9/07), oprava 1 (9/09), Z1 (2/10), Z2 (3/10), Z3 (7/11), Z4 (4/12), 2 (6/13) ČSN EN NA ed. A (7/08), změny Z1 (3/10), oprava 1 (2/11) ČSN EN NA ed. A (9/08), změny Z1 (3/10), oprava 1 (7/13) ČSN EN NA ed. A (11/05), změna Z1 (2/10), Z2 (3/10), oprava 1 (1/11), Z3 (10/12) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou Zemní práce ČSN Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací Funkční díly stavebních objektů ČSN Schodiště a šikmé rampy. Základní požadavky Stavby pro průmysl ČSN Jeřábové dráhy Požární bezpečnost staveb ČSN Požární bezpečnost staveb nevýrobní objekty + změna Z1 (2/13) 10

11 ČSN změna Z1 (2/13) ČSN změna Z1 (5/12), Z2 (2/13), Z3 (6/13) ČSN změna Z1 (2/13) ČSN změna Z1 (7/11), Z2 (2/13) ČSN změna Z1 (4/09) ČSN ČSN ČSN změna Z1 (2/13) ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN A1 ČSN EN A1 ČSN EN A1 ČSN EN ČSN EN Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování Požární bezpečnost staveb - Změny staveb Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů Požární bezpečnost staveb Sklady Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Všeobecné požadavky Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 7: Požární odolnost ocelových posuvných dveřních sestav OBECNÁ TŘÍDA Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace Posuzování shody Prohlášení dodavatele o shodě Část 1: Všeobecné ČSN EN ISO/IEC požadavky Posuzování shody Prohlášení dodavatele o shodě Část 2: Podpůrná ČSN EN ISO/IEC dokumentace Tolerance, uložení hladkých součástí CSN ISO Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových + změna Z1 (4/06) rozměrů CSN ISO Všeobecné tolerance. Část 2: Nepředepsané geometrické tolerance Geometrické specifikace produktu (GPS) - Základy - Pojmy, principy a ČSN EN ISO 8015 pravidla ČSN Základní pravidla zaměnitelnosti. Tolerance polohy os děr pro spoj.součásti ČSN EN ISO Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 1: Základní tolerance, úchylky a uložení ČSN EN ISO Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 2: Tabulky normalizovaných tolerančních tříd a mezních úchylek pro díry a hřídele Analytické normály ČSN Československý analytický normál litiny 11

12 Technické výkresy ČSN EN ISO 2553 Fyzika ČSN ISO oprava 1 (3/13), Z1 (9/13) Mechanika ČSN ISO změna Amd.1 (06/10) ČSN ISO Výkresy ve strojírenství ČSN EN ISO oprava 1 (8/99) Výkresy ve stavebnictví ČSN ČSN ČSN Svařování a příbuzné procesy - Zobrazování na výkresech - Svarové spoje Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně Vibrace- Hodnocení vibrací strojů na základě měřené na nerotujících částech Část 1: Všeobecné směrnice Vibrace Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15kW a jmenovitými otáčkami mezi 120 1/min a /min při měření in situ Technické výkresy Zjednodušené zobrazování středicích důlků Mapy velkých měřítek Základní a účelové mapy Mapy velkých měřítek Kreslení a značky Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb Značení informační, bezpečnostní, orientační Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: ČSN ISO Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značen Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 2: ČSN ISO Amd. 1 Zásady navrhování bezpečnostních štítků výrobků Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 3: ČSN ISO Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 4 ČSN ISO Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek Přesnost obráběcích strojů CSN ISO Bezpečnostní předpisy ČSN EN ISO změna A1 (2/13) OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za dokončovacích podmínek obrábění Obráběcí stroje - Bezpečnost Soustruhy OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE Bezpečnost strojního zařízení Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - ČSN EN ISO Posouzení rizika a snižování rizika Ochrana nohou ČSN EN ISO Osobní ochranné prostředky - Metody zkoušení obuvi ČSN EN ISO Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv ČSN EN ISO Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv Ochrana rukou ČSN EN 388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům ČSN EN 420+A1 Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení ČSN EN 407 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni) ČSN EN Ochranné rukavice pro svářeče + změna A1 (10/05), Názvosloví odpadů ČSN Skládkování odpadů Uzavírání a rekultivace skládek + změna Z1 (4/02) ČSN Skládkování odpadů monitorování skládek 12

13 Ochranné pomůcky ČSN EN 361 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zachycovací postroje. ČSN EN 813 Prostředky ochrany osob proti pádu Sedací postroje. Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů ČSN EN 358 z výšky Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky. Mobilní zdroje znečišťování Ochrana ovzduší. Emise znečišťujících látek z motorových vozidel. ČSN Názvosloví a rozdělení. PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY Pryžové výrobky, všeobecně ČSN Pryžové výrobky. Uskladnění a ošetřování kaučuků a výrobků z pryže + změna a (4/81), 2 (5/99) ČSN Technické pryžové výrobky. Technické dodací předpisy + změna a (10/89) PLASTY Plasty. Všeobecně ČSN EN ISO 472 Plasty - Slovník ČSN EN ISO Plasty - Značky a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky ČSN EN ISO Plasty - Značky a zkratky - Část 2: Plniva a výztužné materiály ČSN EN ISO Plasty - Symboly a zkratky - Část 3: Změkčovadla ČSN EN ISO Plasty - Symboly a zkratky - Část 4: Samozhášecí přísady ČSN Plasty. Zhodnocení plastového odpadu. Názvosloví ČSN EN ISO Základní identifikace a označování výrobků z plastů ČSN Plasty. Plastové výrobky. Technické předpisy ČSN Plasty. Skladování výrobků z plastů Zkoušení plastů a výrobků z plastů ČSN Zkoušení plastů. Vzorkování ČSN Zkoušení plastů a pryže. Stanovení stálosti vybarvení na denním světle ČSN EN ISO Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 1: Obecné principy Kompozity. Zkoušení vlastností ČSN EN Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 1: Označování ČSN EN oprava 1 (10/09) Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky ČSN EN Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 3: Specifické požadavky Požárně technické vlastnosti ČSN EN ISO Vývoj a používání požárních testů středního měřítka pro výrobky z plastů - Část 1: Obecné směrnice Zkoušení lehčených hmot ČSN EN ISO 845 Lehčené plasty a pryže - Stanovení objemové hmotnosti ČSN EN ISO změna A1 (10/10) Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odporu proti stlačení - Část 1: Nízkohustotní materiály ČSN EN ISO 1856 Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení trvalé deformace v tlaku + změna A1 (4/08) ČSN EN ISO 2439 Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení tvrdosti vtlačováním ČSN EN ISO 8307 Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odrazové pružnosti z odskoku kuličky ČSN EN ISO 1798 Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti 13

14 TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TDG TD PLYN technická pravidla a doporučení Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu Použití technických plynů pro plnění balonků Použití oxidu uhličitého ve výčetních zařízení Regulační stanice tlaku plynu Čichačky pro plynovody a přípojky Označování plynovodů, přípojek je jejich příslušenství Plynovody a přípojky z polyethylenu Opravy plynovodů a přípojek z polyethylenu Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně Kotvení plynovodních potrubí ve svazcích Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu. Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kw. Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách. Svařování plynovodů a přípojek z polyethylenu Vizuální hodnocení svarových spojů plastů Požadavky na svařování zařízení pro sváry na tupo Stavby, členění a úprava technických pravidel a doporučení Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu Svařování plastů. Odborné kurzy svářečů plastů Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub Revizní kniha plynových spotřebičů. Plynovody ze sklolaminátů Obecné ČSN EN 3-7+A1 ČSN Objekty, stavby, zařízení ČSN EN ISO 1716 ČSN změna Z1 (2/13) ČSN změna Z1 (2/13) ČSN změna Z1 (5/12), Z2 (2/13), Z3 (6/13) ČSN změna Z1 (10/2002) ČSN ČSN ČSN změna Z1 (2/13) ČSN změna Z1 (07/11), Z2 (2/13) ČSN ČSN POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody Tlakové nádoby na plyny. Provozní pravidla Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty Požární bezpečnost staveb Společná ustanovení Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory Požární bezpečnost staveb - Změny staveb Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 14

15 ČSN Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou ČSN Požární bezpečnost staveb. Navrhování elektrické požární signalizace. Komponenty staveb ČSN EN Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky ČSN EN Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny ČSN EN Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy ČSN EN Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů ČSN EN A1 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár ČSN EN Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty ČSN EN Obklady - Stanovení požárně ochranné účinnosti Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a ČSN EN otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken ČSN EN Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů Konstrukční prvky ČSN P ENV Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Použitá ochrana betonových prvků ČSN EN Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky ČSN P ENV Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Použitá ochrana dřevěných prvků Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy ČSN Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci + oprava Z1 (2/06) ČSN Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice + oprava 1 (3/99), změna Z2 (9/12) ČSN Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny, výrobny a sklady Žebříky ČSN EN A1 ČSN EN A1 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ Žebříky Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry Žebříky Část 2: Požadavky, zkoušení, značení SILNIČNÍ VOZIDLA Silniční vozidla, všeobecně ČSN Názvosloví provozu, údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu + změna a (4/87) ČSN Silniční vozidla. Identifikační číslo vozidla (VIN), Obsah a stavba. ČSN Silniční vozidla. Světový kód výrobců (WMI). ČSN Silniční vozidla. Identifikační číslo vozidla (VIN). Umístění a upevnění. Zkoušky vozidel, měření spotřeby, jízdní vlastnosti ČSN Spotřeba paliva. Nákladní automobily a autobusy ČSN ISO 3795 Silniční vozidla, traktory, zemědělské a lesnické stroje. Stanovení hořlavosti materiálů použitých v interiéru vozidla STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY Zeminy, popisy a klasifikace Geotechnický průzkum a zkoušení Pojmenování a zatřiďování hornin ČSN EN ISO Část 1: Pojmenování a popis Malty, maltové směsy, potěry ČSN EN ed.2 Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky ČSN EN ed.2 Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění 15

16 Izolační materiály a výrobky všeobecně Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném ČSN stavu. Deskové metody. Část 1: Společná ustanovení Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném ČSN stavu. Metoda desky. Část 2: Metoda chráněné teplé desky Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném ČSN stavu. Metoda desky. Část 3: Metoda měřidla tepelného toku Betonové a železobetonové trouby a tvarovky ČSN EN ed. 2 Betonové prefabrikáty - Prvky pro ploty Oblasti koroze STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU ČSN EN ISO ČSN ISO změna Z1 (8/99) ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO 4624 ČSN EN ISO 2409 Ochranné vrstvy kovové ČSN EN ISO 1461 Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků. Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu. Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném pro natírání (metoda snímání samolepicí páskou) Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 6: Extrakce rozpustných nečistot pro analýzu - Breslova metoda Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: Laboratorní zkoušební metody Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti Nátěrové hmoty. Mřížková zkouška Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky Specifikace a zkušební metody STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU Názvosloví, předpisy, značky Tlakové nádoby stabilní Technická pravidla Část 1.1: Základní část. ČSN Všeobecná ustanovení a terminologie ČSN Tlakové nádoby stabilní Technická pravidla Část 2.1: Kategorizace nádob ČSN Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Část 3.1: Materiál + změna Z1 (11/98) ČSN Tlakové nádoby stabilní Provozní požadavky + změna a (9/89), 2 (6/92), 3 (9/99), Z4 (2/09) SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ Svařování. Výrobní přepisy z hlediska vybavení pracovišť a kvalifikace svářečů ČSN EN ISO Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost ČSN EN ISO Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost ČSN EN ISO Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 3: Standardní požadavky na jakost ČSN EN ISO Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 4: Základní požadavky na jakost ČSN EN ISO oprava 1 (6/09) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na 16

17 ČSN EN ISO 4063 ČSN EN ISO ČSN EN ISO změna A1 (9/08), A2 (10/12) ČSN EN ISO ČSN EN změna Z1 (5/14) ČSN EN ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO 5817 ČSN EN ISO Bezpečnost svařování CSN změna 1 (12/94), 2 (12/95), 3 (9/99) CSN změna 1 (4/99) Svařování, všeobecně ČSN EN ISO Svařování plastů ČSN EN 1778 Zkoušení svářečů ČSN změna Z1 (11/08) ČSN EN jakost podle ISO , ISO nebo ISO Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 1: Obloukové svařování Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli Souběžně s touto normou platí ČSN EN ISO ( ) z května 2014, která tuto normu zcela nahradí od Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 9: Zkouška postupu svařování tupých montážních svarů dálkových potrubí na pevnině i mimo pevninu Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Všeobecná pravidla Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 1: Tavné svařování Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků Charakteristické hodnoty pro svařované konstrukce z termoplastů - Stanovení dovoleného namáhání a modulů pro navrhování svařovaných dílů z termoplastů Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařovaní spojů z termoplastů Destruktivní a nedestruktivní zkoušky svárů ČSN EN ISO Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů ČSN EN ISO Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny 17

18 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA Ústřední vytápění, výpočty a projektování ČSN Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČSN Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování ČSN EN Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu + oprava 1 (8/05) ČSN EN Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 1: Všeobecné požadavky Ústřední vytápění, obsluha, provoz a bezpečnost ČSN EN ČSN EN ČSN Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení Přesnost tvářecích strojů CSN změna a (11/88) CSN změna a (11/88) TVÁŘECÍ STROJE Tvářecí stroje. Tabulové nůžky. Metody zkoušek Tvářecí stroje. Výstředníkové a klikové lisy jednočinné o jmenovité síle do 5000 kn. Metody zkoušek VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Kanalizace. Stokové sítě ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov Vodní hospodářství. Názvosloví ČSN Vodní hospodářství. Terminologie vodárenství + změna Z1 (2/13) ČSN Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky ČSN Vodní hospodářství Názvosloví hydromeliorací + změna 1 (1/92) ČSN Vodní hospodářství Názvosloví protierozní ochrany půdy Vodní hospodářství. Výpočty ČSN Zatížení konstrukcí vodohospodářských objektů + oprava 1 (4/13) Kanalizace Vybavení šachet ČSN Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování CSN Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými + oprava 6.93 (6/93), 3.96 látkami a jejich skladování (3/96) + Z1 (9/11) Vodárenství. Úprava vody. ČSN Navrhování úpraven pitné vody Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz ČSN Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí + změna Z1 (3/07) Kanalizace. Přejímání, zkoušení, provoz ČSN Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek Kanalizace. Objekty na stokových sítí ČSN Dešťové nádrže + oprava 1 (9/06) Kanalizace. Čištění odpadních vod 18

19 ČSN Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek ČSN EN Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 1: Zásady pro + změna A1 (8/05), oprava 1 navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti (9/06) ČSN EN Odlučovače lehkých kapalin (např. olej, benzín) - Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba ČSN EN Čistírny odpadních vod - Část 1: Všeobecné konstrukční zásady ČSN EN změna A1 (5/05) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky ČSN CEN/TR Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 2: Zemní infiltrační systémy ČSN EN Lapáky tuku - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti ČSN EN Lapáky tuků - Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl ČSN Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží Hydrologické údaje povrchových vod ČSN Hydrologické údaje povrchových vod Úprava vodních toků ČSN Ekologizace úprav vodních toků Hydromeliorace odvodňování ČSN Hydromeliorace Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním DVS 2207 čl. 4 DVS 2207 čl. 11 ČSN EN ČSN EN ČSN EN A1 (10/06) ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN VÝROBA PLASTŮ, ČOV, ZKOUŠENÍ SVÁRŮ Svařování termoplastů. Extruzní svařování. Desky a trubky. Svařování termoplastů horkým tělesem. Potrubí z polypropylenu Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 1: Zkouška ohybem Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkouška tahem Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 3: Zkouška dlouhodobého namáhání v tahu Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Odlupovací zkouška Zkoušení svařovaných spojů polotovarů z termoplastů - Část 5: Makroskopická zkouška Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 6: Zkouška tahem při nízkých teplotách Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 7: Zkouška v tahu na zkušebních tělískách s vrubem Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 8: Požadavky VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU Nátěrové hmoty a elektroizolační laky, všeobecně a zkoušení ČSN EN ISO 4624 Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti ČSN EN ISO 2409 Nátěrové hmoty. Mřížková zkouška VÝROBKY Z PECHU A DRÁTU Stavební kování, závěsy dveřní a okenní, závěsové komplety a systémy Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební ČSN EN 1906 metody 19

20 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM Manipulace s materiálem, všeobecně ČSN Manipulační jednotky zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a + změna Z1 (8/99) skladování. Palety, přepravky, regály Fixace nákladu na silničních vozidlech Vázací body na vozidlech pro ČSN EN přepravu zboží Minimální požadavky a zkoušení ČSN EN Doprava Logistika a služby Přepravní řetězce zboží Směrnice pro zajištění služeb nákladní přepravy ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE Dopravní zařízení všeobecně ČSN ISO 7363 Jeřáby a zdvihací zařízení; Technické charakteristiky a přejímací dokumenty + změna 1 (5/96) ČSN Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel ČSN ISO Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně ČSN ISO Jeřáby - Bezpečné používání - Část 3: Věžové jeřáby ČSN EN A1 Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití ČSN EN A1 Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 2: Vinuté smyčky ze syntetických vláken pro všeobecné použití Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Vázací prostředky pro ČSN EN A1 všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z přírodních a ze syntetických vláken Výtahy všeobecně ČSN Bezpečnostní předpisy pro výtahy. Provoz a servis výtahů. Rybářství ČSN ZEMĚDĚLSTVÍ Rybářství Termíny, definice, značky FEFCO PH TNV NEZAŘAZENO Mezinárodní norma obalů Podniková norma Poldi AK1NI Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací 20

Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016

Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016 Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016 Aktualizace je prováděna pololetně. Obsah: ARMATURY A POTRUBÍ...2 ČÁSTI STAVEB...2 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ...2 ELEKTROTECHNIKA

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

Přehled aktualizovaných norem platných od: 1. 7. 2014, verze 02/2014

Přehled aktualizovaných norem platných od: 1. 7. 2014, verze 02/2014 Přehled aktualizovaných norem platných od: 1. 7. 2014, verze 02/2014 Aktualizace je prováděna pololetně. Obsah: ARMATURY A POTRUBÍ... 2 ČÁSTI STAVEB... 2 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ... 2 ELEKTROTECHNIKA

Více

Přehled aktualizovaných norem platných od: 1. 6. 2015, verze 02/2015

Přehled aktualizovaných norem platných od: 1. 6. 2015, verze 02/2015 Přehled aktualizovaných norem platných od: 1. 6. 2015, verze 02/2015 Aktualizace je prováděna pololetně. Obsah: ARMATURY A POTRUBÍ... 2 ČÁSTI STAVEB... 2 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ... 2 ELEKTROTECHNIKA

Více

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČSN 75 6415 ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Gas Handling of Sewage Treatment Plants Exploitation de gaz des stations d'épuration des eaux résiduaires

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.30; 93.030 Duben 2012 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky Sewer systems and house connections Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6101

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č. včetně) Vzdělávání pracovníků v NDT: ČSN EN 473 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace

Více

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN Technická (TPG), doporučení (TDG) a instrukce (TIN) GAS jsou nezávazné normativní dokumenty, které mají význam v oblasti ochrany veřejného zájmu (bezpečnost

Více

strana 8, Kapitola 3 Souvisící dokumenty strana 8, Kapitola 3 Souvisící dokumenty Nová verze Část č. 2 Původní verze

strana 8, Kapitola 3 Souvisící dokumenty strana 8, Kapitola 3 Souvisící dokumenty Nová verze Část č. 2 Původní verze OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. 1. Označení a název opravovaného ČOS 2. 051653 3. 4. 1. vydání METROLOGICKÉ POŽADAVKY A POŽADAVKY ODBORNÉHO TECHNICKÉHO DOZORU AČR PŘI POŘIZOVÁNÍ A ZAVÁDĚNÍ MAJETKU

Více

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8 ČESKÁ NORMA MDT 699.81:614.84 Říjen 1995 Požární bezpečnost staveb ČSN 73 0804 VÝROBNÍ OBJEKTY Fire protection of buildings. Industrial buildings Sécurité des bâtiments contre l'incendie. Objets pour production

Více

(Text s významem pro EHP) (2008/C 111/10) CEN EN 764-7:2002 Tlaková zařízení Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení

(Text s významem pro EHP) (2008/C 111/10) CEN EN 764-7:2002 Tlaková zařízení Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení C 111/26 6.5.2008 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení (Text s významem pro EHP)

Více

Seznam platných norem NDT k 31.12.2011

Seznam platných norem NDT k 31.12.2011 Seznam platných norem NDT k 31.12.2011 Stupeň Znak Číslo Název Dat. vydání Účinnost Změny ČSN EN 015003 10256 Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Kvalifikace a způsobilost pracovníků nedestruktivního

Více

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ 25.2.2009 C 46/11 INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 24.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 246/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 25.6.2010 Úřední věstník Evropské unie C 167/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

ČSN 01 5015 Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení materiálů a výrobků magnetickou práškovou metodou

ČSN 01 5015 Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení materiálů a výrobků magnetickou práškovou metodou ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 614.777 Říjen 1992 Ochrana vody před ropnými látkami ČSN 75 3415 OBJEKTY PRO MANIPULACI S ROPNÝMI LÁTKAMI A JEJICH SKLADOVÁNÍ Plants for handling of petroleum matters and their

Více

(Text s významem pro EHP) (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) (2009/C 226/04)

(Text s významem pro EHP) (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) (2009/C 226/04) 19.9.2009 Úřední věstník Evropské unie C 226/7 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.100.30 Prosinec 2013 ČSN 73 4231 Kamna Individuálně stavěná kamna Stoves Tiled ranges bulit to order Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 4231 z listopadu

Více

Česká svářečská společnost ANB Czech Welding Society ANB (Autorised National Body for Welding Personnel and Company Certification) IČO: 68380704

Česká svářečská společnost ANB Czech Welding Society ANB (Autorised National Body for Welding Personnel and Company Certification) IČO: 68380704 Normy pro tavné Aktuální stav 11/2014 Požadavky na jakost při tavném EN ISO 3834-1 až 5 CEN ISO/TR 3834-6 Obloukové Skupiny materiálu CEN ISO/TR 15608 ISO/TR 20173 Doporučení pro EN 1011-1 (ISO/TR 17671-1)

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

Seznam norem. Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek

Seznam norem. Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek Seznam norem ČSN normy ČSN 7144-01 0161 ČSN 01 1320 ČSN 01 3420 ČSN 01 3469 ČSN 01 3473 ČSN 01 6910 ČSN 25 9332 ČSN ČSN 73 0525 ČSN 73 0527 ČSN 73 0530 ČSN 73 0532 ČSN 73 0540-1 ČSN 73 0540-2 ČSN 73 0540-3

Více

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M V O D N Í H O S P O D Á Ř S T V Í KVALITA PŮDY O D P A D O V É H O S P O D Á Ř S T V Í stav k 1.1.2016 Sweco Hydroprojekt a.s. Centrum technické normalizace

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.100; 71.040.10 2002 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích Říjen ČSN 01 8003 Safety code for working in chemical laboratories Principes pour un travail de sécurité

Více

ČSN 75 0905 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Březen. 2006 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

ČSN 75 0905 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Březen. 2006 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.10; 13.060.30; 93.160 2006 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží ČSN 75 0905 Březen Water suply and sewerage tanks. Testing of water-tightness Réservoirs

Více

(Text s významem pro EHP) (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) (2011/C 118/02)

(Text s významem pro EHP) (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) (2011/C 118/02) 15.4.2011 Úřední věstník Evropské unie C 118/35 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících

Více

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.: Strana 3314 Sbírka zákonů č. 268 / 2011 Částka 95 268 VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 2540 SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení Storage equipment. Electrical equipment Matériel de stockage. Equipement

Více

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály 111 - pro svařování ruční, obalenou elektrodou (ROS) EN ČSN Pro svařování... Vydáno Str. ČSN EN ISO 2560 05 5005 nelegovaných a jemnozrnných

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 11 Požární bezpečnost 11.1 Všeobecně Stavby musí být proti požáru chráněné. Ochrana staveb je dvojího charakteru: 1. požární prevence - je zaměřena na předcházení vzniku požárů a omezení následků již vzniklých

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA analýza objektu rozdělení na funkční celky VZT, koncepční řešení celé budovy, vedoucí zadá 2 3 zařízení k dalšímu rozpracování tepelné bilance, průtoky vzduchu, tlakové

Více

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele

Více

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) (Text s významem pro EHP) (2014/C 313/02)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) (Text s významem pro EHP) (2014/C 313/02) 12.9.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 313/53 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států

Více

Normy kde je hledat a získávat

Normy kde je hledat a získávat VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů DEGRADAČNÍ PROCESY Přehledové kapitoly Normy kde je hledat a získávat VŠB-TU Ostrava, FEI,

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Základní vlastnosti materiálů fyzikální vlastnosti chemické vlastnosti mechanické

Více

NABÍDKA č. 2015/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2015/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2015/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete e-mailem (jako přílohu) na adresu info@technickenormy.cz

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Aktualizace OTSKP-SPK 2015

Aktualizace OTSKP-SPK 2015 položka popis mj exp cena 2015 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 101 Kč - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI

Více

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva Projekt pro stavební povolení Ing. Ludvík

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Strojnictví Studijní obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Školní rok: 2012 2013 Témata: 1. Výroba

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: provedení plynovodů

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: provedení plynovodů Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: provedení plynovodů Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1247_provedení_plynovodů_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB při SŠSSaD, Truhlářská 3/360, 460 01 Liberec II příspěvková organizace Kontaktní adresa:

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH

PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH 1. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ ODBĚRNÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů [ 28, odst. 2)

Více

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou

Více

ČSN 03 8157 Kovové a nekovové povlaky. Nedestruktivní metody měření tloušťky

ČSN 03 8157 Kovové a nekovové povlaky. Nedestruktivní metody měření tloušťky ČESKÁ NORMA ICS 17.140.70;23.040.10 Březen 1996 Ocelové trubky ČSN 42 0022 ASFALTOVÁ IZOLACE TRUBEK NAD DN 50 Steel pipes. Bituminous coating of pipes above DN 50, incl Tubes d'acier. Revetement bitume

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2013 Úřadu pro technickou Číslo 4 Zveřejněno dne 8. dubna 2013 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 34/13 o určených normách 2 ÚNMZ č. 35/13 o zrušených

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2009 Úřadu pro technickou Číslo 5 květen 2009 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2. České technické normy ÚNMZ č. 48/09 o vydání ČSN, jejich změn, oprav

Více

Název projektu: DOSTUPNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V KAŽDÉM VĚKU

Název projektu: DOSTUPNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V KAŽDÉM VĚKU Název projektu: DOSTUPNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V KAŽDÉM VĚKU Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/03.0161 Polyfúzní svařování plastů a pájení mědi Získejte oprávnění pro kvalifikovanou práci s perspektivními materiály

Více

Technická zpráva zdravotní technika

Technická zpráva zdravotní technika F 1.4.1 zdravotní technika 1. Identifikace stavby, stavebník, projektant Název stavby: Místo stavby: ZŠ Batří Venclíků 1140, Praha 9 Černý Most I. Kraj: Praha Stavebník: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 628.12.1/2 Srpen 1993 ČSN 75 5115. Vodárenství STUDNY INDIVIDUÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Wells for individual water supply

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 628.12.1/2 Srpen 1993 ČSN 75 5115. Vodárenství STUDNY INDIVIDUÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Wells for individual water supply ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 628.12.1/2 Srpen 1993 Vodárenství STUDNY INDIVIDUÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ČSN 75 5115 Wells for individual water supply Puits pour l' approvisionnement individuel en eau Brunnen

Více

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie ta profilové maturitní zkoušky Technologie 1. Technické materiály 2. Vlastnosti a zkoušky technických materiálů 3. Metalografie ocelí a litin 4. Tepelné zpracování a chemicko-tepelné zpracování 5. Odlévání

Více

Harmonizované normy k NV 190/2002, stav k 6/2004

Harmonizované normy k NV 190/2002, stav k 6/2004 Označení Třídicí znak Název Vydána Změny 1433 136302 Odvodňovací žlábky pro 1.11.2003 dopravní a pěší plochy - Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody 13101 136352 Stupadla

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení

Více

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT Strana: 1/6 Obsah Seznam normativních dokumentů pro školení pracovníků NDT...2 Vizuální kontrola svařované výrobky...3 Osnova kurzu pro VT stupeň 1...3 Osnova kurzu pro VT stupeň 2...5 Nejbližší termín

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 159710 - OIP - Ústí nad Labem, rekonstrukce VS - Technologie vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 159710 - OIP - Ústí nad Labem, rekonstrukce VS - Technologie vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 1

Více

PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25

PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25 OBSAH PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25 2.1 Základní pojmy 25 2.1.1 Definice 26 2.2 Rozdělení makromoiekulárních látek 28 2.3 Základy výroby polymerů 29 2.3.1 Postupy syntézy makromoiekulárních látek

Více

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TECHNICKÁ DOPORUČENÍ Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla Refuelling CNG stations for motor cars Schválena dne: 13.12. 2006 Realizace

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E 1. DĚLENÍ ROZVÁDĚČŮ 2. KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ 3. STAVEBNÍ ÚPRAVY Ostrava, listopad

Více

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU Hřídele a ložiska druhy hřídelí, nosné hřídele, pevnostní výpočty hybné hřídele a hřídelové čepy, pevnostní výpočty materiály hřídelů kluzná ložiska,

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing. Jan Šritr 1 ing. Jan Šritr 2 1 Potrubí

Více

38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 3802 Pořizování zařízení elektráren ČSN EN 45510-1 (38 0210), kat. č. 53977 Pořizování zařízení elektráren Vydána: 1998-11 ČSN EN 45510-2-2 (38 0210), kat. č. 64855 2-2:

Více

ČÍSELNÍK I. Oborové členění

ČÍSELNÍK I. Oborové členění ČÍSELNÍK I. Oborové členění DŮLNÍ, ZEMĚVRTNÁ A ÚPRAVÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ 1.1 Stroje a přístroje pro geologický průzkum 1.2 Těžní zařízení pro hlubinné doly 1.3 Stroje pro povrchovou těžbu 1.4 Stroje a zařízení

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STAVEBNICTVÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STAVEBNICTVÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STAVEBNICTVÍ Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Bühnentechnologische Einrichtungen SICHERHEITSTECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Bühnentechnologische Einrichtungen SICHERHEITSTECHNISCHE ANFORDERUNGEN ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 688.741:792 Říjen 1993 Jevištní technologická zařízení ČSN 91 8112 BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY Technological Stage Equipment TECHNICAL SECURITY REQUIREMENTS Équipements technologiques

Více

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH 1 SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik 1. Ruční zpracování kovů orýsování - co je to orýsování, rýsovací nářadí a pomůcky, postup při

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1246_plynovody_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

Prohlášení o shodě a informace o výrobku

Prohlášení o shodě a informace o výrobku Prohlášení o shodě a informace o výrobku ČSN EN 14471 Systémové komíny s plastovými vložkami Požadavky a zkušební metody Výrobce Brilon CZ a. s. Bretaňská 118 250 75 Nový Vestec IČ: 27938531 Popis produktu

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Stanovení obsahu a způsob vedení provozní dokumentace a stanovení termínů, lhůt, rozsahu kontrol,

Více

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Cenové ukazatele jsou vztaženy na účelovou měrnou jednotku (m3 obestavěného prostoru, m2 komunikace a plochy, bm liniové stavby) Stavební

Více

ROJIRENSKA. echnologie. POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST 1. díl -- -- : M. HLUCHÝ, J. KOLOUCH, R. PAŇÁK. 2., upravené vydání

ROJIRENSKA. echnologie. POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST 1. díl -- -- : M. HLUCHÝ, J. KOLOUCH, R. PAŇÁK. 2., upravené vydání r : M HLUCHÝ, J KOLOUCH, R PAŇÁK I I, S ROJIRENSKA echnologie POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST 1 díl 2, upravené vydání / /,\\1// -- -- SCientia, spol s ro, pedagogické nakladatelství Praha 2001 \ OBSAH

Více

4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 4, díl 4, kapitola 1, str. 1 4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. ze dne 26. ledna 2005, o podrobnějších požadavcích

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č.07/2009 včetně) Přehled norem pro NDT uvádí současný stav zavedených evropských (EN) a mezinárodních (ISO) nebo

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. certifikační orgán na výrobky Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař

Centrum stavebního inženýrství a.s. certifikační orgán na výrobky Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař Akreditovaný subjekt podle ČSN EN 17065:2013: List 1 z 35 Pracoviště certifikačního orgánu: pořadové název pracoviště adresa pracoviště 1 Pracoviště Praha Pražská 16, 102 00 Praha 10- Hostivař 2 Pracoviště

Více

Datový list laboratoře strana 1/0. Datový list laboratoře 21.10.2013 Filtr: Laboratoř = SZU;

Datový list laboratoře strana 1/0. Datový list laboratoře 21.10.2013 Filtr: Laboratoř = SZU; Datový list laboratoře strana 1/0 Datový list laboratoře 21.10.2013 Filtr: Laboratoř = SZU; SZU Strojírenský zkušební ústav, s. p. Engineering Test Institute Ředitelství Hudcova 56b 62100 Brno ČESKÁ REPUBLIKA

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU kód SM1 SM2 SM3 OBOR STROJNÍ MECHANIK Název učebnice Technická dokumentace Technické normy a tabulky Technologická dokumentace PROJEKT PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG.

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna Analytická chemie 2. Zkušebna Metalografie 3. Mechanická zkušebna včetně detašovaného pracoviště Orlík 266, 316 06 Plzeň 4. Dynamická zkušebna Orlík 266, 316

Více

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ 2009 Zlatý certifikát ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ VÝROBKŮ 1. Skříně určené pro osazení do výklenku ve stěně nebo zděném pilíři označení..... /. V... příklad

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Plánování, příprava a realizace investic do PZ

Plánování, příprava a realizace investic do PZ Stran: 1 / 10 Tato směrnice obsahuje celkem 8 tematicky samostatných částí: I. obecná část II. Obsah a rozsah PD na stavby PZ III. Obsah výkazu výměr a rozpočtu pro stavby PZ IV. Zajištění kvality staveb

Více

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor 23-41-M/01 Strojírenství

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor 23-41-M/01 Strojírenství Maturitní témata ze stavby a provozu strojů Spoje se silovým stykem - šroubové spoje Spoje se silovým stykem - svěrné, tlakové, klínové, pružné spoje Spoje s tvarovým stykem Spoje s materiálovým stykem

Více

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ Charakteristiky zatížení a jejich stanovení Charakteristikami zatížení jsou: a) normová zatížení (obecně F n ), b) součinitele zatížení (obecně y ), c) výpočtová zatížení

Více

DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013. Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje

DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013. Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STAVBA A PROVOZ STROJŮ DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013 Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE Obecný úvod Svarové spoje Při svařování dvou dílů se jejich materiály spojí ve

Více