Přehled aktualizovaných norem platných od: , verze 01/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled aktualizovaných norem platných od: 1. 1. 2015, verze 01/2015"

Transkript

1 Přehled aktualizovaných norem platných od: , verze 01/2015 Aktualizace je prováděna pololetně. Obsah: ARMATURY A POTRUBÍ...2 ČÁSTI STAVEB...2 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ...2 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY...3 ELEKTROTECHNIKA...5 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST...5 HUTNICTVÍ...5 ISO, OHSAS...6 KOTLE...6 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ...6 NÁBYTEK VNITŘNÍ VYBAVENÍ...6 NÁSTROJE...7 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB...7 OBECNÁ TŘÍDA OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY PLASTY PLYN technická pravidla a doporučení POŽÁRNÍ BEZPEČNOST PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ SILNIČNÍ VOZIDLA STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA TVÁŘECÍ STROJE VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ VÝROBA PLASTŮ, ČOV, ZKOUŠENÍ SVÁRŮ VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU VÝROBKY Z PECHU A DRÁTU ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE ZEMĚDĚLSTVÍ NEZAŘAZENO Vysvětlivky: Červeně označeno Modře označeno Zrušeno/nahrazeno - nový dokument, novela, aktualizace - připravuje se novelizace - dokument zrušen nebo nahrazen jiným (dle odkazu) Kompletní seznam norem naleznete na Seznam technických pravidel TPG a technických doporučení TDG naleznete na v sekci Centrum GAS. Případné změny nebo požadavky na doplnění dokumenty zašlete v odpovědi na příchozí . 1

2 ARMATURY A POTRUBÍ Potrubí všeobecně ČSN EN 1333 Příruby a přírubové spoje - Potrubní součásti - Definice a volba PN ČSN Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky + změna a (12/90) ČSN EN Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně ČSN EN změna Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály A1 (5/14) ČSN EN Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet ČSN EN změna Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž A1 (5/14) ČSN EN změna Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení A1 (5/14) Uložení potrubí ČSN Potrubí - Stojany kotevní Tvarovky T a Y lisované, kované a svařované ČSN Potrubí - Tvarovky T a Y Technické dodací předpisy Hrdla, klena, přechody ČSN Potrubí Trubková hrdla přivařovací Technické dodací předpisy + změna a (7/74) Armatury průmyslové, všeobecně ČSN Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Balení, doprava, + změna a (5/89), b (8/90), skladování, montáž a opravy Z3 (6/93) ČSN Průmyslové armatury. Technické předpisy. Část 4: Dokumentace armatur ČÁSTI STAVEB Ocelová schodiště a žebříky ČSN Pevné kovové žebříky pro stavby Zábradlí ČSN Ochranná zábradlí Dveře a prvky ocelové ČSN Ocelové zárubně. Společná ustanovení + změna a (4/90), b (2/91), Z3 (4/00), Z4 (2/01) Okna, dveře, přídavná ochranná zařízení a doplňky okenice a clony ČSN EN 1191 Okna a dveře - Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání - Zkušební metoda ČSN EN Vrata, dveře a otevíravá okna s charakteristikami požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti - Požadavky a klasifikace Dveře, vrata ČSN EN Vrata - Součinitel prostupu tepla - Požadavky na výpočet ČSN EN Vrata Odolnost proti zatížení větrem Zkoušení a výpočet ČSN EN Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky ČSN EN Vrata - Odolnost proti průniku vody - Zkušební metoda ČSN EN Vrata - Mechanické vlastnosti Požadavky ČSN EN Vrata - Mechanické vlastnosti - Zkušební metody ČSN EN A1 Vrata - Norma výrobku - Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti Čerpadla, všeobecně ČSN EN ISO ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 1: Kapalinová čerpadla 2

3 ČSN EN ISO 9906 Hydrodynamická čerpadla - Přejímací zkoušky hydraulických výkonových parametrů - Stupně přesnosti 1, 2 a 3 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY Jmenovité hodnoty a značení předmětů ČSN IEC 27-1 Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně + změna Z1 (10/00), Z2 (12/04), Z3 (1/07), Z4 (12/07) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a ČSN EN ed. 4 identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů ČSN Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí + oprava 1 (1/93) ustanovení + změna Z1 (3/98), Z2 Souběžně s touto normou platí ČSN ed. 2 z dubna 2014, která (7/02), Z3 (3/08), Z4 (4/14) tuto normu zcela nahradí od Prostředí pro elektrické zařízení ČSN změna Z1 (6/14) ČSN EN změna A1 (4/01), změna A2 (6/14) Elektronické předpisy. Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech Souběžně s touto normou platí ČSN ed. 2 z června 2014, která tuto normu zcela nahradí od Stupně ochrany krytem (Krytí-IP kód) Společné zařizovací předpisy ČSN Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení ČSN ed.2 základních charakteristik, definice ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-41: Ochranná opatření pro + změna Z1(4/10) zajištění bezpečnosti Ochrana před úrazem elektrickým proudem Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-43: Bezpečnost Ochrana před ČSN ed.2 nadproudy Elektrické instalace budov Část 4-44: Bezpečnost Ochrana před rušivým ČSN ed. 2 napětím a elektromagnetickým rušením Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím ČSN ČSN změna 1 (12/95), oprava (7/07) ČSN ČSN ed. 3 + změna Z1 (1/14) ČSN ed. 3 ČSN ed.2 + změna Z1 (12/12), změna Z2 (12/13) ČSN ČSN ed. 2 + změna Z1 (6/12) Společné zřizovací předpisy ČSN změna a (1/87) Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů ČSN EN ed. 2 + změna A1 (11/09) Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení Část 4: Bezpečnost Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení Uzemnění a ochranné vodiče Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Prostory s vanou nebo sprchou Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů Bezpečnost strojních zařízení Elektrická zařízení strojů Část 1: Všeobecné požadavky 3

4 oprava 1 (4/11) Elektrická zařízení v různých prostředích ČSN ed. 2 + oprava Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru (4/14) výbušnin ČSN EN Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné + oprava 1 (11/11) plynné atmosféry ČSN EN ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací + oprava 1 (5/12), změna Z1 Souběžně s touto normou platí ČSN EN ed. 4 ( ) ze září (9/14) 2014, která tuto normu zcela nahradí od Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k ČSN ed.2 užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace Bezpečnost elektrických zařízení ČSN EN ed.2 + změna A1 (5/07) Silové rozvaděče ČSN EN ed. 2 ČSN EN ed.2 + změny A1 (6/06), změna Z1 (2/2013) ČSN EN změny A1 (5/97), A2 (1/02), Z1 (10/12) ČSN EN ed.2 + změna Z1 (8/13) Rozvod elektrické energie ČSN změna 1 (5/97), změna Z2 (8/14) Silové vodiče ČSN změna Z1 (12/03), Z2 (8/09) Silové rozváděče ČSN EN ed. 2 ČSN EN ed.2 + změna A1 (6/06), změna Z1 (2/13) ČSN EN změna A1 (5/97), A2 (1/02), Z1 (10/12) Revize elektrického zařízení ČSN změna 1 (8/96), Z2 (4/00), Z3 (4/04), Z4 (9/07) Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení Rozváděče nn Část 2: zvláštní požadavky na přípojnicové rozvody Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z února 2013, která tuto normu zcela nahradí od Rozváděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z října 2012, která tuto normu zcela nahradí od Rozváděče nn Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS) Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) ze srpna 2013, která tuto normu zcela nahradí od Elektrotechnické předpisy elektrické přípojky Souběžně s touto normou platí ČSN ed. 2 ze srpna 2014, která tuto normu zcela nahradí od Pokyny pro užívání nn kabelů a vodičů Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení Rozváděče nn. Část 2: Zvláštní požadavky na přípojnicové rozvody Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z února 2013, která tuto normu zcela nahradí od Rozváděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z října 2012, která tuto normu zcela nahradí od Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení Revize elektrických předmětů a zařízení ČSN ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání Pohyblivé přívody a šňůrové vedení ČSN ed. 2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení Práce na elektrických zařízeních a vedeních ČSN EN ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních + oprava 1 (9/06), změna Z1 Souběžně s touto normou platí ČSN EN ed. 3 ( ) z ledna (1/14) 2014, která tuto normu zcela nahradí od ČSN EN ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních Část 2: Národní dodatky TNI Obsluha a práce na elektrických zařízeních Komentář k ČSN EN

5 ed.2:2005 Vnitřní a venkovní osvětlení Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní ČSN EN prostory ELEKTROTECHNIKA Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory ČSN EN ed. 2 Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí - Obecné požadavky Požární signalizace a dorozumívací zařízení ČSN Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, + změna Z1 (8/13) kontrola, servis a údržba Zvláštní elektrická zařízení ČSN Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků + změna 1 (5/94), 2 (1/95), Z3 (6/06) ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Předpisy pro rozvod plynu ČSN Zásobování plynem LPG Tlakové stanice, rozvod a použití ČSN EN 1775 Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar + oprava (11/08) - Provozní požadavky ČSN EN A1 Zásobování plynem Svařované ocelové potrubí Funkční požadavky Zásobování plynem Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro ČSN EN průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro + oprava 1 (1/12) průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem ČSN EN do 16 bar včetně - Část 1: Obecné funkční požadavky Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar ČSN EN 1594 funkční požadavky Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do ČSN EN provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla ČSN EN Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické + změna A1 (11/06) podmínky pro kouřové zábrany Stabilní hasicí zařízení ČSN EN Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a + oprava 1 (12/10) údržba HUTNICTVÍ Všeobecné předpisy ČSN EN Kovové výrobky. Druhy dokumentů kontroly + oprava 1 (9/13) ČSN EN Definice ocelových výrobků ČSN Materiál pro tepelná energetická zařízení + změna a (9/81), b (5/84) Surové železo. Odlitky z oceli a slitiny. Kokily. Technické dodací předpisy. ČSN EN Systémy označování ocelí. Část 2: Systém číselného označování + změna 1 (11/97) Výrobky z ocelí a z oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ČSN EN ocelí odolných korozi pro všeobecné použití Litiny s lupínkovým grafitem. Zvláštní slitiny železa na odlitky ČSN Litina s lupínkovým grafitem 5

6 + změna 1 (2/94) ČSN Litina s lupínkovým grafitem + změna 1 (2/94) ČSN Litina s lupínkovým grafitem + změna 1 (2/94) Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy ČSN Tenkostěnné profily ocelové. Technické dodací předpisy + změna a (11/90) ČSN Plechy ocelové tenké tažných jakostí válcované za studena. Technické + změna a (11/90) dodací předpisy. Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy ČSN Plechy tlusté z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Technické dodací + změna 1 (3/94) předpisy ČSN Hutnictví železa. Tyče a široká ocel z ocelí tříd 12 až 17 a 19 válcované za + změna a (11/90) tepla. Technické dodací předpisy Trubky bezešvé z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za tepla. Technické dodací ČSN předpisy ČSN Výkovky ocelové volné, v obvyklém provedení Technické dodací předpisy + změny a (1/79), 2 (4/92), 3 (9/93), 4 (3/94) ČSN EN ISO oprava 1 (5/10) ČSN EN ISO 9001 ed.2 ČSN EN ISO oprava 1 (5/09) ČSN EN ISO oprava 1 (2/10) ČSN OHSAS ISO, OHSAS Systémy managementu kvality Požadavky Systémy managementu kvality Požadavky Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky KOTLE Směrnice konstrukční, výrobní, montážní, provozní a pro opravy ČSN Kotelny se zařízeními na plynná paliva + změna Z1 (2/06) Kovové lahve na plyny a příslušenství ČSN Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro nádoby na plyny. Rozdělení + změna a (2/91), 2 (4/95) Kovové tlakové nádoby k přepravě plynů Lahve na přepravu plynů - Označování lahví (kromě lahví na LPG) - Část 3: ČSN EN Barevné značení ČSN EN ISO 7225 Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní nálepky + změna A1 (6/13) ČSN EN ISO Lahve na plyny - Značení ražením KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ Kompresory, všeobecně ČSN EN A1 Kompresory a vývěvy Bezpečnostní požadavky - Část 2: Vývěvy Stolový nábytek ČSN EN NÁBYTEK VNITŘNÍ VYBAVENÍ Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky pro domácí stoly 6

7 Nábytek společná ustanovení a základní rozměry ČSN Dřevěný nábytek Technické požadavky + oprava 1 (7/07), 2 (04/11) ČSN Nábytek Povrchová úprava dřevěného nábytku technické požadavky Úložný nábytek ČSN Úložný nábytek - Technické požadavky Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky - Bezpečnostní ČSN EN požadavky a metody zkoušení Stolový nábytek ČSN Nábytek. Stolový nábytek, Technické požadavky Regálové systémy ČSN ČSN změna Z1 (8/99) Regály. Názvosloví a rozdělení Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování NÁSTROJE Lisovací nástroje, všeobecně ČSN Tvářecí stroje. Nástroje pro plošné tváření. Všeobecné bezpečnostní + změna a (12/89) požadavky NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB Zakládání staveb, navrhování ČSN EN Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla + NA ed. A (4/07) + oprava 1 (9/09) + změna A1 (6/14) Ochrana staveb proti vodě ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží Geodetické práce ČSN ISO Měřící metody ve výstavbě Vytyčování a měření Část 2: Měřické značky ČSN Názvosloví v geodézii a kartografii ČSN Přesnost vytyčování staveb. Část 1: Základní požadavky ČSN Přesnost vytyčování staveb. Část 2: Vytyčovací odchylky Kovové konstrukce, provádění Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky ČSN EN A1 na posouzení shody konstrukčních dílců Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní) ČSN Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky + změna Z1 (4/12) Tepelné chování budov - Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v ČSN EN pláštích budov - Infračervená metoda Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na vytápění a ČSN EN ISO chlazení Stavby pro bydlení ČSN Obytné budovy + změna Z1 (07/05), Z2 (9/09), Z3 (10/12) Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně ČSN Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie Vodovody ČSN Zkoušky zdrojů podzemní vody ČSN Vnitřní vodovody Betonové konstrukce, provádění ČSN EN 206 ČSN změna Z1 (12/03) Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 7

8 ČSN EN Provádění betonových konstrukcí + oprava 1 (7/11) Betonové konstrukce, navrhování ČSN Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb ČSN Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů ČSN EN NA ed. A (7/07), oprava 1 (7/07), změna Z1 (3/10), 2 (6/11), Z2 (7/11) ČSN EN ed.2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Stavební lešení a výtahy ČSN Lešení. Společná ustanovení. ČSN Pojízdná a volně stojící lešení. + změna 1 (4/95) ČSN Ochranné a záchytné konstrukce. + změna a (7/86), 2 (7/98), 3 (7/99), Z4 (4/05) ČSN Trubková lešení. Pojízdná pracovní lešení pravidla a zásady pro vypracování návodu na ČSN EN 1298 montáž a používání. Pojízdná pracovní dílcová lešení materiály, rozměry, návrhová zatížení, ČSN EN 1004 požadavky na provedení a bezpečnost ČSN Stavební plošinové výtahy. Beton a betonové konstrukce, zkoušení ČSN Stanovení objemových změn betonu + změna Z1 (11/03) Kovové konstrukce, navrhování ČSN EN příloha Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a NA ed. A (5/07) pravidla pro pozemní stavby + změna Z1 (3/10), oprava 1 (6/10), Z2 (4/11), Z3 (7/11) ČSN EN ed.2 ČSN EN NA ed.a (5/07), změna Z1 (3/10), oprava 1 (3/10) ČSN EN NA ed.a (7/08), změna Z1 (3/10), oprava 1 (3/10) ČSN EN NA ed. A (7/08), změna Z1 (3/10) ČSN EN NA ed. A (7/08), oprava 1 (2/010), změna Z1 (3/10), Z2 (12/13) ČSN EN ed. 2 ČSN EN změna Z1 (3/10), NA ed. A (3/10), oprava 1 (6/10) ČSN EN změna 1 (2/10), Z1 (3/10), NA ed. A (3/10) ČSN EN NA ed. A (5/07), změna Z1 (3/10), oprava 1 (7/10), Z2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků 8

9 (7/11), Z3 (11/13), 2 (11/13) ČSN EN ed.2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníku ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava + NA ed. A (1/07), změna Z1 (3/10), oprava 1 (6/10), Z2 (12/13) ČSN EN ed. 2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-10: Houževnatost + NA ed. A (5/07), změna Z1 materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou (3/10), oprava 1 (3/10), 2 (6/11), Z2 (1/14) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-10: Houževnatost ČSN EN ed. 2 materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-11: Navrhování + NA ed. A (7/08), změna Z1 ocelových tažených prvků (3/10), oprava 1 (6/10) ČSN EN změna Z1 (3/10), NA ed. A (3/10), oprava 1 (6/10) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700 Dřevěné konstrukce, navrhování Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - ČSN Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení ČSN Nedestruktivní zkoušky betonových konstrukcí. Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a ČSN EN 1008 posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, + oprava 1 (10/04) jako záměsové vody do betonu ČSN Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení + změna 1 (6/95) Geometrická přesnost staveb ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost ČSN osazení. ČSN EN Provádění betonových konstrukcí + oprava 1 (7/11) Stavební konstrukce, zkoušení povrchu ČSN Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu. Zděné konstrukce, provádění a zkoušení ČSN EN NA ed. A (6/08), oprava 1 (10/10), změna Z1 (11/11) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva Stavby pro skladování, šatny ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží + NA ed. A (9/08), změna Z1 (2/10), Z2 (3/10), oprava 1 (1/11), Z3 (4/11), Z4 (5/11), Z5 (6/11), 2 (7/13) ČSN EN ed. 2 Stavbu pro dopravu apod. ČSN změna 1 (1/96), 2 (1/98) 3 (8/99), Z4 (7/03) ČSN ČSN ČSN změna a (7/91), Z2 (9/06) Silniční komunikace ČSN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží Prostorové uspořádání sítí technického vybavení Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel Jednotlivé, řadové a hromadné garáže Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení Projektování křižovatek na silničních komunikacích 9

10 + Z1 (8/11), Z2 (6/12), oprava 1 (5/13) ČSN ed. 2 Projektování křižovatek na silničních komunikacích + oprava 1 (5/13) ČSN Projektování místních komunikací + změna Z1 (02/10), oprava 1 (4/12) Navrhování staveb, všeobecně ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí + NA ed. A (6/04), změny A1 (4/07), oprava 1 (11/07), NA ed. A/oprava (11/07), 2 (8/08), 3 (2/10), Z1 (2/10), Z2(3/10), 4 (1/11), Z3 (2/11) ČSN EN 1990 ed.2 ČSN EN NA ed. A (4/06), oprava 1 (2/10), Z1 (2/10), Z2 (3/10) ČSN EN NA ed. A (7/05), změna Z1 (6/10), NA/Z1 ed. A (12/06), Z2 (2/10), oprava 1 (2/10), Z3 (3/10), Z4 (4/12), Z5 (6/13) ČSN EN ed. 2 ČSN EN NA ed. A (5/08), oprava 1 (9/08), Z1 (3/10), 2 (5/10), A1 (10/10), 3 (1/11) + Z2 (11/11), Z3 (4/13) ČSN EN ed. 2 ČSN EN NA ed. A (6/05), oprava 1 (2/10), Z1 (2/10), Z2 (3/10), 2 (6/11) ČSN EN NA ed. A (9/07), oprava 1 (9/09), Z1 (2/10), Z2 (3/10), Z3 (7/11), Z4 (4/12), 2 (6/13) ČSN EN NA ed. A (7/08), změny Z1 (3/10), oprava 1 (2/11) ČSN EN NA ed. A (9/08), změny Z1 (3/10), oprava 1 (7/13) ČSN EN NA ed. A (11/05), změna Z1 (2/10), Z2 (3/10), oprava 1 (1/11), Z3 (10/12) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou Zemní práce ČSN Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací Funkční díly stavebních objektů ČSN Schodiště a šikmé rampy. Základní požadavky Stavby pro průmysl ČSN Jeřábové dráhy Požární bezpečnost staveb ČSN Požární bezpečnost staveb nevýrobní objekty + změna Z1 (2/13) 10

11 ČSN změna Z1 (2/13) ČSN změna Z1 (5/12), Z2 (2/13), Z3 (6/13) ČSN změna Z1 (2/13) ČSN změna Z1 (7/11), Z2 (2/13) ČSN změna Z1 (4/09) ČSN ČSN ČSN změna Z1 (2/13) ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN A1 ČSN EN A1 ČSN EN A1 ČSN EN ČSN EN Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování Požární bezpečnost staveb - Změny staveb Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů Požární bezpečnost staveb Sklady Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Všeobecné požadavky Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 7: Požární odolnost ocelových posuvných dveřních sestav OBECNÁ TŘÍDA Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace Posuzování shody Prohlášení dodavatele o shodě Část 1: Všeobecné ČSN EN ISO/IEC požadavky Posuzování shody Prohlášení dodavatele o shodě Část 2: Podpůrná ČSN EN ISO/IEC dokumentace Tolerance, uložení hladkých součástí CSN ISO Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových + změna Z1 (4/06) rozměrů CSN ISO Všeobecné tolerance. Část 2: Nepředepsané geometrické tolerance Geometrické specifikace produktu (GPS) - Základy - Pojmy, principy a ČSN EN ISO 8015 pravidla ČSN Základní pravidla zaměnitelnosti. Tolerance polohy os děr pro spoj.součásti ČSN EN ISO Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 1: Základní tolerance, úchylky a uložení ČSN EN ISO Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 2: Tabulky normalizovaných tolerančních tříd a mezních úchylek pro díry a hřídele Analytické normály ČSN Československý analytický normál litiny 11

12 Technické výkresy ČSN EN ISO 2553 Fyzika ČSN ISO oprava 1 (3/13), Z1 (9/13) Mechanika ČSN ISO změna Amd.1 (06/10) ČSN ISO Výkresy ve strojírenství ČSN EN ISO oprava 1 (8/99) Výkresy ve stavebnictví ČSN ČSN ČSN Svařování a příbuzné procesy - Zobrazování na výkresech - Svarové spoje Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně Vibrace- Hodnocení vibrací strojů na základě měřené na nerotujících částech Část 1: Všeobecné směrnice Vibrace Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15kW a jmenovitými otáčkami mezi 120 1/min a /min při měření in situ Technické výkresy Zjednodušené zobrazování středicích důlků Mapy velkých měřítek Základní a účelové mapy Mapy velkých měřítek Kreslení a značky Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb Značení informační, bezpečnostní, orientační Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: ČSN ISO Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značen Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 2: ČSN ISO Amd. 1 Zásady navrhování bezpečnostních štítků výrobků Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 3: ČSN ISO Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 4 ČSN ISO Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek Přesnost obráběcích strojů CSN ISO Bezpečnostní předpisy ČSN EN ISO změna A1 (2/13) OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za dokončovacích podmínek obrábění Obráběcí stroje - Bezpečnost Soustruhy OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE Bezpečnost strojního zařízení Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - ČSN EN ISO Posouzení rizika a snižování rizika Ochrana nohou ČSN EN ISO Osobní ochranné prostředky - Metody zkoušení obuvi ČSN EN ISO Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv ČSN EN ISO Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv Ochrana rukou ČSN EN 388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům ČSN EN 420+A1 Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení ČSN EN 407 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni) ČSN EN Ochranné rukavice pro svářeče + změna A1 (10/05), Názvosloví odpadů ČSN Skládkování odpadů Uzavírání a rekultivace skládek + změna Z1 (4/02) ČSN Skládkování odpadů monitorování skládek 12

13 Ochranné pomůcky ČSN EN 361 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zachycovací postroje. ČSN EN 813 Prostředky ochrany osob proti pádu Sedací postroje. Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů ČSN EN 358 z výšky Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky. Mobilní zdroje znečišťování Ochrana ovzduší. Emise znečišťujících látek z motorových vozidel. ČSN Názvosloví a rozdělení. PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY Pryžové výrobky, všeobecně ČSN Pryžové výrobky. Uskladnění a ošetřování kaučuků a výrobků z pryže + změna a (4/81), 2 (5/99) ČSN Technické pryžové výrobky. Technické dodací předpisy + změna a (10/89) PLASTY Plasty. Všeobecně ČSN EN ISO 472 Plasty - Slovník ČSN EN ISO Plasty - Značky a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky ČSN EN ISO Plasty - Značky a zkratky - Část 2: Plniva a výztužné materiály ČSN EN ISO Plasty - Symboly a zkratky - Část 3: Změkčovadla ČSN EN ISO Plasty - Symboly a zkratky - Část 4: Samozhášecí přísady ČSN Plasty. Zhodnocení plastového odpadu. Názvosloví ČSN EN ISO Základní identifikace a označování výrobků z plastů ČSN Plasty. Plastové výrobky. Technické předpisy ČSN Plasty. Skladování výrobků z plastů Zkoušení plastů a výrobků z plastů ČSN Zkoušení plastů. Vzorkování ČSN Zkoušení plastů a pryže. Stanovení stálosti vybarvení na denním světle ČSN EN ISO Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 1: Obecné principy Kompozity. Zkoušení vlastností ČSN EN Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 1: Označování ČSN EN oprava 1 (10/09) Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky ČSN EN Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 3: Specifické požadavky Požárně technické vlastnosti ČSN EN ISO Vývoj a používání požárních testů středního měřítka pro výrobky z plastů - Část 1: Obecné směrnice Zkoušení lehčených hmot ČSN EN ISO 845 Lehčené plasty a pryže - Stanovení objemové hmotnosti ČSN EN ISO změna A1 (10/10) Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odporu proti stlačení - Část 1: Nízkohustotní materiály ČSN EN ISO 1856 Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení trvalé deformace v tlaku + změna A1 (4/08) ČSN EN ISO 2439 Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení tvrdosti vtlačováním ČSN EN ISO 8307 Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odrazové pružnosti z odskoku kuličky ČSN EN ISO 1798 Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti 13

14 TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TDG TD PLYN technická pravidla a doporučení Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu Použití technických plynů pro plnění balonků Použití oxidu uhličitého ve výčetních zařízení Regulační stanice tlaku plynu Čichačky pro plynovody a přípojky Označování plynovodů, přípojek je jejich příslušenství Plynovody a přípojky z polyethylenu Opravy plynovodů a přípojek z polyethylenu Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně Kotvení plynovodních potrubí ve svazcích Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu. Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kw. Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách. Svařování plynovodů a přípojek z polyethylenu Vizuální hodnocení svarových spojů plastů Požadavky na svařování zařízení pro sváry na tupo Stavby, členění a úprava technických pravidel a doporučení Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu Svařování plastů. Odborné kurzy svářečů plastů Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub Revizní kniha plynových spotřebičů. Plynovody ze sklolaminátů Obecné ČSN EN 3-7+A1 ČSN Objekty, stavby, zařízení ČSN EN ISO 1716 ČSN změna Z1 (2/13) ČSN změna Z1 (2/13) ČSN změna Z1 (5/12), Z2 (2/13), Z3 (6/13) ČSN změna Z1 (10/2002) ČSN ČSN ČSN změna Z1 (2/13) ČSN změna Z1 (07/11), Z2 (2/13) ČSN ČSN POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody Tlakové nádoby na plyny. Provozní pravidla Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty Požární bezpečnost staveb Společná ustanovení Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory Požární bezpečnost staveb - Změny staveb Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 14

15 ČSN Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou ČSN Požární bezpečnost staveb. Navrhování elektrické požární signalizace. Komponenty staveb ČSN EN Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky ČSN EN Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny ČSN EN Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy ČSN EN Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů ČSN EN A1 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár ČSN EN Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty ČSN EN Obklady - Stanovení požárně ochranné účinnosti Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a ČSN EN otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken ČSN EN Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů Konstrukční prvky ČSN P ENV Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Použitá ochrana betonových prvků ČSN EN Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky ČSN P ENV Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Použitá ochrana dřevěných prvků Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy ČSN Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci + oprava Z1 (2/06) ČSN Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice + oprava 1 (3/99), změna Z2 (9/12) ČSN Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny, výrobny a sklady Žebříky ČSN EN A1 ČSN EN A1 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ Žebříky Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry Žebříky Část 2: Požadavky, zkoušení, značení SILNIČNÍ VOZIDLA Silniční vozidla, všeobecně ČSN Názvosloví provozu, údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu + změna a (4/87) ČSN Silniční vozidla. Identifikační číslo vozidla (VIN), Obsah a stavba. ČSN Silniční vozidla. Světový kód výrobců (WMI). ČSN Silniční vozidla. Identifikační číslo vozidla (VIN). Umístění a upevnění. Zkoušky vozidel, měření spotřeby, jízdní vlastnosti ČSN Spotřeba paliva. Nákladní automobily a autobusy ČSN ISO 3795 Silniční vozidla, traktory, zemědělské a lesnické stroje. Stanovení hořlavosti materiálů použitých v interiéru vozidla STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY Zeminy, popisy a klasifikace Geotechnický průzkum a zkoušení Pojmenování a zatřiďování hornin ČSN EN ISO Část 1: Pojmenování a popis Malty, maltové směsy, potěry ČSN EN ed.2 Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky ČSN EN ed.2 Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění 15

16 Izolační materiály a výrobky všeobecně Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném ČSN stavu. Deskové metody. Část 1: Společná ustanovení Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném ČSN stavu. Metoda desky. Část 2: Metoda chráněné teplé desky Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném ČSN stavu. Metoda desky. Část 3: Metoda měřidla tepelného toku Betonové a železobetonové trouby a tvarovky ČSN EN ed. 2 Betonové prefabrikáty - Prvky pro ploty Oblasti koroze STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU ČSN EN ISO ČSN ISO změna Z1 (8/99) ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO 4624 ČSN EN ISO 2409 Ochranné vrstvy kovové ČSN EN ISO 1461 Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků. Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu. Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném pro natírání (metoda snímání samolepicí páskou) Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 6: Extrakce rozpustných nečistot pro analýzu - Breslova metoda Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: Laboratorní zkoušební metody Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti Nátěrové hmoty. Mřížková zkouška Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky Specifikace a zkušební metody STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU Názvosloví, předpisy, značky Tlakové nádoby stabilní Technická pravidla Část 1.1: Základní část. ČSN Všeobecná ustanovení a terminologie ČSN Tlakové nádoby stabilní Technická pravidla Část 2.1: Kategorizace nádob ČSN Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Část 3.1: Materiál + změna Z1 (11/98) ČSN Tlakové nádoby stabilní Provozní požadavky + změna a (9/89), 2 (6/92), 3 (9/99), Z4 (2/09) SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ Svařování. Výrobní přepisy z hlediska vybavení pracovišť a kvalifikace svářečů ČSN EN ISO Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost ČSN EN ISO Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost ČSN EN ISO Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 3: Standardní požadavky na jakost ČSN EN ISO Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 4: Základní požadavky na jakost ČSN EN ISO oprava 1 (6/09) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na 16

17 ČSN EN ISO 4063 ČSN EN ISO ČSN EN ISO změna A1 (9/08), A2 (10/12) ČSN EN ISO ČSN EN změna Z1 (5/14) ČSN EN ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO 5817 ČSN EN ISO Bezpečnost svařování CSN změna 1 (12/94), 2 (12/95), 3 (9/99) CSN změna 1 (4/99) Svařování, všeobecně ČSN EN ISO Svařování plastů ČSN EN 1778 Zkoušení svářečů ČSN změna Z1 (11/08) ČSN EN jakost podle ISO , ISO nebo ISO Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 1: Obloukové svařování Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli Souběžně s touto normou platí ČSN EN ISO ( ) z května 2014, která tuto normu zcela nahradí od Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 9: Zkouška postupu svařování tupých montážních svarů dálkových potrubí na pevnině i mimo pevninu Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Všeobecná pravidla Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 1: Tavné svařování Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků Charakteristické hodnoty pro svařované konstrukce z termoplastů - Stanovení dovoleného namáhání a modulů pro navrhování svařovaných dílů z termoplastů Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařovaní spojů z termoplastů Destruktivní a nedestruktivní zkoušky svárů ČSN EN ISO Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů ČSN EN ISO Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny 17

18 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA Ústřední vytápění, výpočty a projektování ČSN Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČSN Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování ČSN EN Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu + oprava 1 (8/05) ČSN EN Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 1: Všeobecné požadavky Ústřední vytápění, obsluha, provoz a bezpečnost ČSN EN ČSN EN ČSN Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení Přesnost tvářecích strojů CSN změna a (11/88) CSN změna a (11/88) TVÁŘECÍ STROJE Tvářecí stroje. Tabulové nůžky. Metody zkoušek Tvářecí stroje. Výstředníkové a klikové lisy jednočinné o jmenovité síle do 5000 kn. Metody zkoušek VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Kanalizace. Stokové sítě ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov Vodní hospodářství. Názvosloví ČSN Vodní hospodářství. Terminologie vodárenství + změna Z1 (2/13) ČSN Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky ČSN Vodní hospodářství Názvosloví hydromeliorací + změna 1 (1/92) ČSN Vodní hospodářství Názvosloví protierozní ochrany půdy Vodní hospodářství. Výpočty ČSN Zatížení konstrukcí vodohospodářských objektů + oprava 1 (4/13) Kanalizace Vybavení šachet ČSN Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování CSN Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými + oprava 6.93 (6/93), 3.96 látkami a jejich skladování (3/96) + Z1 (9/11) Vodárenství. Úprava vody. ČSN Navrhování úpraven pitné vody Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz ČSN Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí + změna Z1 (3/07) Kanalizace. Přejímání, zkoušení, provoz ČSN Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek Kanalizace. Objekty na stokových sítí ČSN Dešťové nádrže + oprava 1 (9/06) Kanalizace. Čištění odpadních vod 18

19 ČSN Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek ČSN EN Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 1: Zásady pro + změna A1 (8/05), oprava 1 navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti (9/06) ČSN EN Odlučovače lehkých kapalin (např. olej, benzín) - Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba ČSN EN Čistírny odpadních vod - Část 1: Všeobecné konstrukční zásady ČSN EN změna A1 (5/05) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky ČSN CEN/TR Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 2: Zemní infiltrační systémy ČSN EN Lapáky tuku - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti ČSN EN Lapáky tuků - Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl ČSN Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží Hydrologické údaje povrchových vod ČSN Hydrologické údaje povrchových vod Úprava vodních toků ČSN Ekologizace úprav vodních toků Hydromeliorace odvodňování ČSN Hydromeliorace Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním DVS 2207 čl. 4 DVS 2207 čl. 11 ČSN EN ČSN EN ČSN EN A1 (10/06) ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN VÝROBA PLASTŮ, ČOV, ZKOUŠENÍ SVÁRŮ Svařování termoplastů. Extruzní svařování. Desky a trubky. Svařování termoplastů horkým tělesem. Potrubí z polypropylenu Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 1: Zkouška ohybem Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkouška tahem Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 3: Zkouška dlouhodobého namáhání v tahu Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Odlupovací zkouška Zkoušení svařovaných spojů polotovarů z termoplastů - Část 5: Makroskopická zkouška Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 6: Zkouška tahem při nízkých teplotách Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 7: Zkouška v tahu na zkušebních tělískách s vrubem Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 8: Požadavky VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU Nátěrové hmoty a elektroizolační laky, všeobecně a zkoušení ČSN EN ISO 4624 Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti ČSN EN ISO 2409 Nátěrové hmoty. Mřížková zkouška VÝROBKY Z PECHU A DRÁTU Stavební kování, závěsy dveřní a okenní, závěsové komplety a systémy Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební ČSN EN 1906 metody 19

20 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM Manipulace s materiálem, všeobecně ČSN Manipulační jednotky zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a + změna Z1 (8/99) skladování. Palety, přepravky, regály Fixace nákladu na silničních vozidlech Vázací body na vozidlech pro ČSN EN přepravu zboží Minimální požadavky a zkoušení ČSN EN Doprava Logistika a služby Přepravní řetězce zboží Směrnice pro zajištění služeb nákladní přepravy ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE Dopravní zařízení všeobecně ČSN ISO 7363 Jeřáby a zdvihací zařízení; Technické charakteristiky a přejímací dokumenty + změna 1 (5/96) ČSN Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel ČSN ISO Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně ČSN ISO Jeřáby - Bezpečné používání - Část 3: Věžové jeřáby ČSN EN A1 Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití ČSN EN A1 Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 2: Vinuté smyčky ze syntetických vláken pro všeobecné použití Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Vázací prostředky pro ČSN EN A1 všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z přírodních a ze syntetických vláken Výtahy všeobecně ČSN Bezpečnostní předpisy pro výtahy. Provoz a servis výtahů. Rybářství ČSN ZEMĚDĚLSTVÍ Rybářství Termíny, definice, značky FEFCO PH TNV NEZAŘAZENO Mezinárodní norma obalů Podniková norma Poldi AK1NI Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací 20

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2014 Úřadu pro technickou Číslo 9 Zveřejněno dne 8. září 2014 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ ÚNMZ č. 115/14 Strana: o sjednocení výkladu pojmu Spalinová cesta pro účely naplňování ustanovení právních předpisů

Více

Ochrana zdraví v českých technických normách

Ochrana zdraví v českých technických normách Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica číslo 7/2002 Ochrana zdraví v českých technických normách Praha, listopad 2002 Předseda redakční rady: doc. MUDr. L. Komárek, CSc. Členové: prof. MUDr.

Více

PŘEHLED PŘEDPISŮ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH ( aktualizováno k 5.12.2013)

PŘEHLED PŘEDPISŮ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH ( aktualizováno k 5.12.2013) PŘEHLED PŘEDPISŮ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH ( aktualizováno k 5.12.2013) SEZNAM: Základní předpisy, dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci Ochrana

Více

OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy

OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Ročník 2007 Číslo 5 Květen 2007 ČÁST A OZNÁMENÍ Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy OBSAH: Strana: Oddíl 2. České technické normy ČNI č. 30/07 o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení 2 Upozornění

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2012 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Číslo 10 Zveřejněno dne 8. října 2012 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2.

Více

Číslo 3 Rozesláno dne: 10. března 2006 Cenová skupina 459

Číslo 3 Rozesláno dne: 10. března 2006 Cenová skupina 459 Ročník 2006 Číslo 3 Rozesláno dne: 10. března 2006 Cenová skupina 459 ČÁST A OZNÁMENÍ Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy DÍL I Samostatně neprodejné OBSAH: Strana: ÚNMZ č. 08/06 o harmonizovaných

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2012 Úřadu pro technickou Číslo 4 Zveřejněno dne 6. dubna 2012 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2. České technické normy ÚNMZ č. 35/12 o vydání ČSN,

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2015 Úřadu pro technickou Číslo 5 Zveřejněno dne 8. května 2015 ČÁST A OZNÁMENÍ Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy OBSAH: Strana: Oddíl 2. České technické normy ÚNMZ č. 54/15 o vydání ČSN,

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2009 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Číslo 11 Zveřejněno dne 6. listopadu 2009 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2010 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Číslo 7 Zveřejněno dne 8. července 2010 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č.

Více

Datum zpracování: říjen 2014

Datum zpracování: říjen 2014 TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB NA ÚZEMÍ VHS TURNOV Datum zpracování: říjen 2014 Tento předpis ruší následující předpisy: Technický standard vodohospodářských staveb z července 2008 A OBSAH

Více

OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ

OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Ročník 2008 Číslo 5 Květen 2008 ČÁST A OZNÁMENÍ OBSAH: Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2. České technické normy ČNI č. 28/08 o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení 2 Upozornění

Více

SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ PRO IN STA LA TÉ RY ODBORNÉ PŘEDMĚTY. URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE

SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ PRO IN STA LA TÉ RY ODBORNÉ PŘEDMĚTY. URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ U Č Ň O V S K Á K N I Ž N I C E PRO IN STA LA TÉ RY AUTOR: ING. LUPTÁK LADISLAV URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE ODBORNÉ PŘEDMĚTY 1. STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Více

OZNÁMENÍ č. 162/13 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. o harmonizovaných normách

OZNÁMENÍ č. 162/13 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. o harmonizovaných normách ČÁST A OZNÁMENÍ Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy OZNÁMENÍ č. 162/13 o harmonizovaných normách Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle 4a odst. 2 zákona

Více

Číslo 9 Rozesláno dne: 8. září 2006 Cenová skupina 459

Číslo 9 Rozesláno dne: 8. září 2006 Cenová skupina 459 Ročník 2006 Číslo 9 Rozesláno dne: 8. září 2006 Cenová skupina 459 ČÁST A OZNÁMENÍ Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy DÍL I Samostatně neprodejné OBSAH: Strana: ÚNMZ č. 47/06 o harmonizovaných

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2013 Úřadu pro technickou Číslo 10 Zveřejněno dne 8. října 2013 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2. České technické normy ÚNMZ č. 132/13 o vydání

Více

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 1) Charakteristika profesní uplatnitelnosti Absolvent tříletého učebního oboru je připraven vykonávat činnosti související s povoláním provozní montér vodovodů a kanalizací,

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 25. 3.

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na stavební práce vymezená v 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12 Obsah Úvod............................................................. 11 Názvosloví a základní ustanovení....................................... 12 1 Rozbor požárů...................................................

Více

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 %

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 % Mechanik plynových zařízení / Sudijní texty k přednáškám z praxe / Zdroje zemního plynu, Libor Čagala Zdroje zemního plynu Struktura primárních energetických zdrojů 1996 Celková spotřeba: 1 823 PJ Teplo

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2014 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Číslo 12 Zveřejněno dne 8. prosince 2014 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č.

Více

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s.

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s. RFQ 2007 INSTALACE POTRUBÍ ROZSAH A PODMÍNKY DODÁVKY 1 OBECNÉ INFORMACE 1.1 Obecně Předmětem poptávky je dodávka a instalace potrubí z nerezové oceli, uhlíkové oceli a plastu, včetně primárních a sekundárních

Více