Přehled aktualizovaných norem platných od: , verze 01/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled aktualizovaných norem platných od: 1. 1. 2015, verze 01/2015"

Transkript

1 Přehled aktualizovaných norem platných od: , verze 01/2015 Aktualizace je prováděna pololetně. Obsah: ARMATURY A POTRUBÍ...2 ČÁSTI STAVEB...2 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ...2 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY...3 ELEKTROTECHNIKA...5 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST...5 HUTNICTVÍ...5 ISO, OHSAS...6 KOTLE...6 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ...6 NÁBYTEK VNITŘNÍ VYBAVENÍ...6 NÁSTROJE...7 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB...7 OBECNÁ TŘÍDA OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY PLASTY PLYN technická pravidla a doporučení POŽÁRNÍ BEZPEČNOST PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ SILNIČNÍ VOZIDLA STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA TVÁŘECÍ STROJE VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ VÝROBA PLASTŮ, ČOV, ZKOUŠENÍ SVÁRŮ VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU VÝROBKY Z PECHU A DRÁTU ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE ZEMĚDĚLSTVÍ NEZAŘAZENO Vysvětlivky: Červeně označeno Modře označeno Zrušeno/nahrazeno - nový dokument, novela, aktualizace - připravuje se novelizace - dokument zrušen nebo nahrazen jiným (dle odkazu) Kompletní seznam norem naleznete na Seznam technických pravidel TPG a technických doporučení TDG naleznete na v sekci Centrum GAS. Případné změny nebo požadavky na doplnění dokumenty zašlete v odpovědi na příchozí . 1

2 ARMATURY A POTRUBÍ Potrubí všeobecně ČSN EN 1333 Příruby a přírubové spoje - Potrubní součásti - Definice a volba PN ČSN Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky + změna a (12/90) ČSN EN Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně ČSN EN změna Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály A1 (5/14) ČSN EN Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet ČSN EN změna Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž A1 (5/14) ČSN EN změna Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení A1 (5/14) Uložení potrubí ČSN Potrubí - Stojany kotevní Tvarovky T a Y lisované, kované a svařované ČSN Potrubí - Tvarovky T a Y Technické dodací předpisy Hrdla, klena, přechody ČSN Potrubí Trubková hrdla přivařovací Technické dodací předpisy + změna a (7/74) Armatury průmyslové, všeobecně ČSN Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Balení, doprava, + změna a (5/89), b (8/90), skladování, montáž a opravy Z3 (6/93) ČSN Průmyslové armatury. Technické předpisy. Část 4: Dokumentace armatur ČÁSTI STAVEB Ocelová schodiště a žebříky ČSN Pevné kovové žebříky pro stavby Zábradlí ČSN Ochranná zábradlí Dveře a prvky ocelové ČSN Ocelové zárubně. Společná ustanovení + změna a (4/90), b (2/91), Z3 (4/00), Z4 (2/01) Okna, dveře, přídavná ochranná zařízení a doplňky okenice a clony ČSN EN 1191 Okna a dveře - Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání - Zkušební metoda ČSN EN Vrata, dveře a otevíravá okna s charakteristikami požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti - Požadavky a klasifikace Dveře, vrata ČSN EN Vrata - Součinitel prostupu tepla - Požadavky na výpočet ČSN EN Vrata Odolnost proti zatížení větrem Zkoušení a výpočet ČSN EN Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky ČSN EN Vrata - Odolnost proti průniku vody - Zkušební metoda ČSN EN Vrata - Mechanické vlastnosti Požadavky ČSN EN Vrata - Mechanické vlastnosti - Zkušební metody ČSN EN A1 Vrata - Norma výrobku - Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti Čerpadla, všeobecně ČSN EN ISO ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 1: Kapalinová čerpadla 2

3 ČSN EN ISO 9906 Hydrodynamická čerpadla - Přejímací zkoušky hydraulických výkonových parametrů - Stupně přesnosti 1, 2 a 3 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY Jmenovité hodnoty a značení předmětů ČSN IEC 27-1 Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně + změna Z1 (10/00), Z2 (12/04), Z3 (1/07), Z4 (12/07) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a ČSN EN ed. 4 identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů ČSN Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí + oprava 1 (1/93) ustanovení + změna Z1 (3/98), Z2 Souběžně s touto normou platí ČSN ed. 2 z dubna 2014, která (7/02), Z3 (3/08), Z4 (4/14) tuto normu zcela nahradí od Prostředí pro elektrické zařízení ČSN změna Z1 (6/14) ČSN EN změna A1 (4/01), změna A2 (6/14) Elektronické předpisy. Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech Souběžně s touto normou platí ČSN ed. 2 z června 2014, která tuto normu zcela nahradí od Stupně ochrany krytem (Krytí-IP kód) Společné zařizovací předpisy ČSN Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení ČSN ed.2 základních charakteristik, definice ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-41: Ochranná opatření pro + změna Z1(4/10) zajištění bezpečnosti Ochrana před úrazem elektrickým proudem Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-43: Bezpečnost Ochrana před ČSN ed.2 nadproudy Elektrické instalace budov Část 4-44: Bezpečnost Ochrana před rušivým ČSN ed. 2 napětím a elektromagnetickým rušením Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím ČSN ČSN změna 1 (12/95), oprava (7/07) ČSN ČSN ed. 3 + změna Z1 (1/14) ČSN ed. 3 ČSN ed.2 + změna Z1 (12/12), změna Z2 (12/13) ČSN ČSN ed. 2 + změna Z1 (6/12) Společné zřizovací předpisy ČSN změna a (1/87) Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů ČSN EN ed. 2 + změna A1 (11/09) Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení Část 4: Bezpečnost Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení Uzemnění a ochranné vodiče Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Prostory s vanou nebo sprchou Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů Bezpečnost strojních zařízení Elektrická zařízení strojů Část 1: Všeobecné požadavky 3

4 oprava 1 (4/11) Elektrická zařízení v různých prostředích ČSN ed. 2 + oprava Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru (4/14) výbušnin ČSN EN Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné + oprava 1 (11/11) plynné atmosféry ČSN EN ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací + oprava 1 (5/12), změna Z1 Souběžně s touto normou platí ČSN EN ed. 4 ( ) ze září (9/14) 2014, která tuto normu zcela nahradí od Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k ČSN ed.2 užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace Bezpečnost elektrických zařízení ČSN EN ed.2 + změna A1 (5/07) Silové rozvaděče ČSN EN ed. 2 ČSN EN ed.2 + změny A1 (6/06), změna Z1 (2/2013) ČSN EN změny A1 (5/97), A2 (1/02), Z1 (10/12) ČSN EN ed.2 + změna Z1 (8/13) Rozvod elektrické energie ČSN změna 1 (5/97), změna Z2 (8/14) Silové vodiče ČSN změna Z1 (12/03), Z2 (8/09) Silové rozváděče ČSN EN ed. 2 ČSN EN ed.2 + změna A1 (6/06), změna Z1 (2/13) ČSN EN změna A1 (5/97), A2 (1/02), Z1 (10/12) Revize elektrického zařízení ČSN změna 1 (8/96), Z2 (4/00), Z3 (4/04), Z4 (9/07) Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení Rozváděče nn Část 2: zvláštní požadavky na přípojnicové rozvody Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z února 2013, která tuto normu zcela nahradí od Rozváděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z října 2012, která tuto normu zcela nahradí od Rozváděče nn Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS) Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) ze srpna 2013, která tuto normu zcela nahradí od Elektrotechnické předpisy elektrické přípojky Souběžně s touto normou platí ČSN ed. 2 ze srpna 2014, která tuto normu zcela nahradí od Pokyny pro užívání nn kabelů a vodičů Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení Rozváděče nn. Část 2: Zvláštní požadavky na přípojnicové rozvody Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z února 2013, která tuto normu zcela nahradí od Rozváděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z října 2012, která tuto normu zcela nahradí od Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení Revize elektrických předmětů a zařízení ČSN ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání Pohyblivé přívody a šňůrové vedení ČSN ed. 2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení Práce na elektrických zařízeních a vedeních ČSN EN ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních + oprava 1 (9/06), změna Z1 Souběžně s touto normou platí ČSN EN ed. 3 ( ) z ledna (1/14) 2014, která tuto normu zcela nahradí od ČSN EN ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních Část 2: Národní dodatky TNI Obsluha a práce na elektrických zařízeních Komentář k ČSN EN

5 ed.2:2005 Vnitřní a venkovní osvětlení Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní ČSN EN prostory ELEKTROTECHNIKA Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory ČSN EN ed. 2 Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí - Obecné požadavky Požární signalizace a dorozumívací zařízení ČSN Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, + změna Z1 (8/13) kontrola, servis a údržba Zvláštní elektrická zařízení ČSN Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků + změna 1 (5/94), 2 (1/95), Z3 (6/06) ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Předpisy pro rozvod plynu ČSN Zásobování plynem LPG Tlakové stanice, rozvod a použití ČSN EN 1775 Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar + oprava (11/08) - Provozní požadavky ČSN EN A1 Zásobování plynem Svařované ocelové potrubí Funkční požadavky Zásobování plynem Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro ČSN EN průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro + oprava 1 (1/12) průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem ČSN EN do 16 bar včetně - Část 1: Obecné funkční požadavky Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar ČSN EN 1594 funkční požadavky Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do ČSN EN provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla ČSN EN Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické + změna A1 (11/06) podmínky pro kouřové zábrany Stabilní hasicí zařízení ČSN EN Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a + oprava 1 (12/10) údržba HUTNICTVÍ Všeobecné předpisy ČSN EN Kovové výrobky. Druhy dokumentů kontroly + oprava 1 (9/13) ČSN EN Definice ocelových výrobků ČSN Materiál pro tepelná energetická zařízení + změna a (9/81), b (5/84) Surové železo. Odlitky z oceli a slitiny. Kokily. Technické dodací předpisy. ČSN EN Systémy označování ocelí. Část 2: Systém číselného označování + změna 1 (11/97) Výrobky z ocelí a z oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ČSN EN ocelí odolných korozi pro všeobecné použití Litiny s lupínkovým grafitem. Zvláštní slitiny železa na odlitky ČSN Litina s lupínkovým grafitem 5

6 + změna 1 (2/94) ČSN Litina s lupínkovým grafitem + změna 1 (2/94) ČSN Litina s lupínkovým grafitem + změna 1 (2/94) Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy ČSN Tenkostěnné profily ocelové. Technické dodací předpisy + změna a (11/90) ČSN Plechy ocelové tenké tažných jakostí válcované za studena. Technické + změna a (11/90) dodací předpisy. Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy ČSN Plechy tlusté z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Technické dodací + změna 1 (3/94) předpisy ČSN Hutnictví železa. Tyče a široká ocel z ocelí tříd 12 až 17 a 19 válcované za + změna a (11/90) tepla. Technické dodací předpisy Trubky bezešvé z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za tepla. Technické dodací ČSN předpisy ČSN Výkovky ocelové volné, v obvyklém provedení Technické dodací předpisy + změny a (1/79), 2 (4/92), 3 (9/93), 4 (3/94) ČSN EN ISO oprava 1 (5/10) ČSN EN ISO 9001 ed.2 ČSN EN ISO oprava 1 (5/09) ČSN EN ISO oprava 1 (2/10) ČSN OHSAS ISO, OHSAS Systémy managementu kvality Požadavky Systémy managementu kvality Požadavky Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky KOTLE Směrnice konstrukční, výrobní, montážní, provozní a pro opravy ČSN Kotelny se zařízeními na plynná paliva + změna Z1 (2/06) Kovové lahve na plyny a příslušenství ČSN Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro nádoby na plyny. Rozdělení + změna a (2/91), 2 (4/95) Kovové tlakové nádoby k přepravě plynů Lahve na přepravu plynů - Označování lahví (kromě lahví na LPG) - Část 3: ČSN EN Barevné značení ČSN EN ISO 7225 Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní nálepky + změna A1 (6/13) ČSN EN ISO Lahve na plyny - Značení ražením KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ Kompresory, všeobecně ČSN EN A1 Kompresory a vývěvy Bezpečnostní požadavky - Část 2: Vývěvy Stolový nábytek ČSN EN NÁBYTEK VNITŘNÍ VYBAVENÍ Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky pro domácí stoly 6

7 Nábytek společná ustanovení a základní rozměry ČSN Dřevěný nábytek Technické požadavky + oprava 1 (7/07), 2 (04/11) ČSN Nábytek Povrchová úprava dřevěného nábytku technické požadavky Úložný nábytek ČSN Úložný nábytek - Technické požadavky Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky - Bezpečnostní ČSN EN požadavky a metody zkoušení Stolový nábytek ČSN Nábytek. Stolový nábytek, Technické požadavky Regálové systémy ČSN ČSN změna Z1 (8/99) Regály. Názvosloví a rozdělení Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování NÁSTROJE Lisovací nástroje, všeobecně ČSN Tvářecí stroje. Nástroje pro plošné tváření. Všeobecné bezpečnostní + změna a (12/89) požadavky NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB Zakládání staveb, navrhování ČSN EN Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla + NA ed. A (4/07) + oprava 1 (9/09) + změna A1 (6/14) Ochrana staveb proti vodě ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží Geodetické práce ČSN ISO Měřící metody ve výstavbě Vytyčování a měření Část 2: Měřické značky ČSN Názvosloví v geodézii a kartografii ČSN Přesnost vytyčování staveb. Část 1: Základní požadavky ČSN Přesnost vytyčování staveb. Část 2: Vytyčovací odchylky Kovové konstrukce, provádění Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky ČSN EN A1 na posouzení shody konstrukčních dílců Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní) ČSN Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky + změna Z1 (4/12) Tepelné chování budov - Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v ČSN EN pláštích budov - Infračervená metoda Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na vytápění a ČSN EN ISO chlazení Stavby pro bydlení ČSN Obytné budovy + změna Z1 (07/05), Z2 (9/09), Z3 (10/12) Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně ČSN Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie Vodovody ČSN Zkoušky zdrojů podzemní vody ČSN Vnitřní vodovody Betonové konstrukce, provádění ČSN EN 206 ČSN změna Z1 (12/03) Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 7

8 ČSN EN Provádění betonových konstrukcí + oprava 1 (7/11) Betonové konstrukce, navrhování ČSN Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb ČSN Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů ČSN EN NA ed. A (7/07), oprava 1 (7/07), změna Z1 (3/10), 2 (6/11), Z2 (7/11) ČSN EN ed.2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Stavební lešení a výtahy ČSN Lešení. Společná ustanovení. ČSN Pojízdná a volně stojící lešení. + změna 1 (4/95) ČSN Ochranné a záchytné konstrukce. + změna a (7/86), 2 (7/98), 3 (7/99), Z4 (4/05) ČSN Trubková lešení. Pojízdná pracovní lešení pravidla a zásady pro vypracování návodu na ČSN EN 1298 montáž a používání. Pojízdná pracovní dílcová lešení materiály, rozměry, návrhová zatížení, ČSN EN 1004 požadavky na provedení a bezpečnost ČSN Stavební plošinové výtahy. Beton a betonové konstrukce, zkoušení ČSN Stanovení objemových změn betonu + změna Z1 (11/03) Kovové konstrukce, navrhování ČSN EN příloha Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a NA ed. A (5/07) pravidla pro pozemní stavby + změna Z1 (3/10), oprava 1 (6/10), Z2 (4/11), Z3 (7/11) ČSN EN ed.2 ČSN EN NA ed.a (5/07), změna Z1 (3/10), oprava 1 (3/10) ČSN EN NA ed.a (7/08), změna Z1 (3/10), oprava 1 (3/10) ČSN EN NA ed. A (7/08), změna Z1 (3/10) ČSN EN NA ed. A (7/08), oprava 1 (2/010), změna Z1 (3/10), Z2 (12/13) ČSN EN ed. 2 ČSN EN změna Z1 (3/10), NA ed. A (3/10), oprava 1 (6/10) ČSN EN změna 1 (2/10), Z1 (3/10), NA ed. A (3/10) ČSN EN NA ed. A (5/07), změna Z1 (3/10), oprava 1 (7/10), Z2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků 8

9 (7/11), Z3 (11/13), 2 (11/13) ČSN EN ed.2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníku ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava + NA ed. A (1/07), změna Z1 (3/10), oprava 1 (6/10), Z2 (12/13) ČSN EN ed. 2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-10: Houževnatost + NA ed. A (5/07), změna Z1 materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou (3/10), oprava 1 (3/10), 2 (6/11), Z2 (1/14) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-10: Houževnatost ČSN EN ed. 2 materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-11: Navrhování + NA ed. A (7/08), změna Z1 ocelových tažených prvků (3/10), oprava 1 (6/10) ČSN EN změna Z1 (3/10), NA ed. A (3/10), oprava 1 (6/10) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700 Dřevěné konstrukce, navrhování Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - ČSN Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení ČSN Nedestruktivní zkoušky betonových konstrukcí. Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a ČSN EN 1008 posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, + oprava 1 (10/04) jako záměsové vody do betonu ČSN Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení + změna 1 (6/95) Geometrická přesnost staveb ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost ČSN osazení. ČSN EN Provádění betonových konstrukcí + oprava 1 (7/11) Stavební konstrukce, zkoušení povrchu ČSN Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu. Zděné konstrukce, provádění a zkoušení ČSN EN NA ed. A (6/08), oprava 1 (10/10), změna Z1 (11/11) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva Stavby pro skladování, šatny ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží + NA ed. A (9/08), změna Z1 (2/10), Z2 (3/10), oprava 1 (1/11), Z3 (4/11), Z4 (5/11), Z5 (6/11), 2 (7/13) ČSN EN ed. 2 Stavbu pro dopravu apod. ČSN změna 1 (1/96), 2 (1/98) 3 (8/99), Z4 (7/03) ČSN ČSN ČSN změna a (7/91), Z2 (9/06) Silniční komunikace ČSN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží Prostorové uspořádání sítí technického vybavení Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel Jednotlivé, řadové a hromadné garáže Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení Projektování křižovatek na silničních komunikacích 9

10 + Z1 (8/11), Z2 (6/12), oprava 1 (5/13) ČSN ed. 2 Projektování křižovatek na silničních komunikacích + oprava 1 (5/13) ČSN Projektování místních komunikací + změna Z1 (02/10), oprava 1 (4/12) Navrhování staveb, všeobecně ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí + NA ed. A (6/04), změny A1 (4/07), oprava 1 (11/07), NA ed. A/oprava (11/07), 2 (8/08), 3 (2/10), Z1 (2/10), Z2(3/10), 4 (1/11), Z3 (2/11) ČSN EN 1990 ed.2 ČSN EN NA ed. A (4/06), oprava 1 (2/10), Z1 (2/10), Z2 (3/10) ČSN EN NA ed. A (7/05), změna Z1 (6/10), NA/Z1 ed. A (12/06), Z2 (2/10), oprava 1 (2/10), Z3 (3/10), Z4 (4/12), Z5 (6/13) ČSN EN ed. 2 ČSN EN NA ed. A (5/08), oprava 1 (9/08), Z1 (3/10), 2 (5/10), A1 (10/10), 3 (1/11) + Z2 (11/11), Z3 (4/13) ČSN EN ed. 2 ČSN EN NA ed. A (6/05), oprava 1 (2/10), Z1 (2/10), Z2 (3/10), 2 (6/11) ČSN EN NA ed. A (9/07), oprava 1 (9/09), Z1 (2/10), Z2 (3/10), Z3 (7/11), Z4 (4/12), 2 (6/13) ČSN EN NA ed. A (7/08), změny Z1 (3/10), oprava 1 (2/11) ČSN EN NA ed. A (9/08), změny Z1 (3/10), oprava 1 (7/13) ČSN EN NA ed. A (11/05), změna Z1 (2/10), Z2 (3/10), oprava 1 (1/11), Z3 (10/12) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou Zemní práce ČSN Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací Funkční díly stavebních objektů ČSN Schodiště a šikmé rampy. Základní požadavky Stavby pro průmysl ČSN Jeřábové dráhy Požární bezpečnost staveb ČSN Požární bezpečnost staveb nevýrobní objekty + změna Z1 (2/13) 10

11 ČSN změna Z1 (2/13) ČSN změna Z1 (5/12), Z2 (2/13), Z3 (6/13) ČSN změna Z1 (2/13) ČSN změna Z1 (7/11), Z2 (2/13) ČSN změna Z1 (4/09) ČSN ČSN ČSN změna Z1 (2/13) ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN A1 ČSN EN A1 ČSN EN A1 ČSN EN ČSN EN Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování Požární bezpečnost staveb - Změny staveb Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů Požární bezpečnost staveb Sklady Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Všeobecné požadavky Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 7: Požární odolnost ocelových posuvných dveřních sestav OBECNÁ TŘÍDA Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace Posuzování shody Prohlášení dodavatele o shodě Část 1: Všeobecné ČSN EN ISO/IEC požadavky Posuzování shody Prohlášení dodavatele o shodě Část 2: Podpůrná ČSN EN ISO/IEC dokumentace Tolerance, uložení hladkých součástí CSN ISO Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových + změna Z1 (4/06) rozměrů CSN ISO Všeobecné tolerance. Část 2: Nepředepsané geometrické tolerance Geometrické specifikace produktu (GPS) - Základy - Pojmy, principy a ČSN EN ISO 8015 pravidla ČSN Základní pravidla zaměnitelnosti. Tolerance polohy os děr pro spoj.součásti ČSN EN ISO Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 1: Základní tolerance, úchylky a uložení ČSN EN ISO Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 2: Tabulky normalizovaných tolerančních tříd a mezních úchylek pro díry a hřídele Analytické normály ČSN Československý analytický normál litiny 11

12 Technické výkresy ČSN EN ISO 2553 Fyzika ČSN ISO oprava 1 (3/13), Z1 (9/13) Mechanika ČSN ISO změna Amd.1 (06/10) ČSN ISO Výkresy ve strojírenství ČSN EN ISO oprava 1 (8/99) Výkresy ve stavebnictví ČSN ČSN ČSN Svařování a příbuzné procesy - Zobrazování na výkresech - Svarové spoje Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně Vibrace- Hodnocení vibrací strojů na základě měřené na nerotujících částech Část 1: Všeobecné směrnice Vibrace Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15kW a jmenovitými otáčkami mezi 120 1/min a /min při měření in situ Technické výkresy Zjednodušené zobrazování středicích důlků Mapy velkých měřítek Základní a účelové mapy Mapy velkých měřítek Kreslení a značky Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb Značení informační, bezpečnostní, orientační Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: ČSN ISO Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značen Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 2: ČSN ISO Amd. 1 Zásady navrhování bezpečnostních štítků výrobků Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 3: ČSN ISO Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 4 ČSN ISO Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek Přesnost obráběcích strojů CSN ISO Bezpečnostní předpisy ČSN EN ISO změna A1 (2/13) OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za dokončovacích podmínek obrábění Obráběcí stroje - Bezpečnost Soustruhy OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE Bezpečnost strojního zařízení Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - ČSN EN ISO Posouzení rizika a snižování rizika Ochrana nohou ČSN EN ISO Osobní ochranné prostředky - Metody zkoušení obuvi ČSN EN ISO Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv ČSN EN ISO Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv Ochrana rukou ČSN EN 388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům ČSN EN 420+A1 Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení ČSN EN 407 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni) ČSN EN Ochranné rukavice pro svářeče + změna A1 (10/05), Názvosloví odpadů ČSN Skládkování odpadů Uzavírání a rekultivace skládek + změna Z1 (4/02) ČSN Skládkování odpadů monitorování skládek 12

13 Ochranné pomůcky ČSN EN 361 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zachycovací postroje. ČSN EN 813 Prostředky ochrany osob proti pádu Sedací postroje. Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů ČSN EN 358 z výšky Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky. Mobilní zdroje znečišťování Ochrana ovzduší. Emise znečišťujících látek z motorových vozidel. ČSN Názvosloví a rozdělení. PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY Pryžové výrobky, všeobecně ČSN Pryžové výrobky. Uskladnění a ošetřování kaučuků a výrobků z pryže + změna a (4/81), 2 (5/99) ČSN Technické pryžové výrobky. Technické dodací předpisy + změna a (10/89) PLASTY Plasty. Všeobecně ČSN EN ISO 472 Plasty - Slovník ČSN EN ISO Plasty - Značky a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky ČSN EN ISO Plasty - Značky a zkratky - Část 2: Plniva a výztužné materiály ČSN EN ISO Plasty - Symboly a zkratky - Část 3: Změkčovadla ČSN EN ISO Plasty - Symboly a zkratky - Část 4: Samozhášecí přísady ČSN Plasty. Zhodnocení plastového odpadu. Názvosloví ČSN EN ISO Základní identifikace a označování výrobků z plastů ČSN Plasty. Plastové výrobky. Technické předpisy ČSN Plasty. Skladování výrobků z plastů Zkoušení plastů a výrobků z plastů ČSN Zkoušení plastů. Vzorkování ČSN Zkoušení plastů a pryže. Stanovení stálosti vybarvení na denním světle ČSN EN ISO Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 1: Obecné principy Kompozity. Zkoušení vlastností ČSN EN Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 1: Označování ČSN EN oprava 1 (10/09) Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky ČSN EN Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 3: Specifické požadavky Požárně technické vlastnosti ČSN EN ISO Vývoj a používání požárních testů středního měřítka pro výrobky z plastů - Část 1: Obecné směrnice Zkoušení lehčených hmot ČSN EN ISO 845 Lehčené plasty a pryže - Stanovení objemové hmotnosti ČSN EN ISO změna A1 (10/10) Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odporu proti stlačení - Část 1: Nízkohustotní materiály ČSN EN ISO 1856 Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení trvalé deformace v tlaku + změna A1 (4/08) ČSN EN ISO 2439 Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení tvrdosti vtlačováním ČSN EN ISO 8307 Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odrazové pružnosti z odskoku kuličky ČSN EN ISO 1798 Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti 13

14 TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TDG TD PLYN technická pravidla a doporučení Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu Použití technických plynů pro plnění balonků Použití oxidu uhličitého ve výčetních zařízení Regulační stanice tlaku plynu Čichačky pro plynovody a přípojky Označování plynovodů, přípojek je jejich příslušenství Plynovody a přípojky z polyethylenu Opravy plynovodů a přípojek z polyethylenu Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně Kotvení plynovodních potrubí ve svazcích Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu. Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kw. Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách. Svařování plynovodů a přípojek z polyethylenu Vizuální hodnocení svarových spojů plastů Požadavky na svařování zařízení pro sváry na tupo Stavby, členění a úprava technických pravidel a doporučení Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu Svařování plastů. Odborné kurzy svářečů plastů Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub Revizní kniha plynových spotřebičů. Plynovody ze sklolaminátů Obecné ČSN EN 3-7+A1 ČSN Objekty, stavby, zařízení ČSN EN ISO 1716 ČSN změna Z1 (2/13) ČSN změna Z1 (2/13) ČSN změna Z1 (5/12), Z2 (2/13), Z3 (6/13) ČSN změna Z1 (10/2002) ČSN ČSN ČSN změna Z1 (2/13) ČSN změna Z1 (07/11), Z2 (2/13) ČSN ČSN POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody Tlakové nádoby na plyny. Provozní pravidla Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty Požární bezpečnost staveb Společná ustanovení Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory Požární bezpečnost staveb - Změny staveb Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 14

15 ČSN Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou ČSN Požární bezpečnost staveb. Navrhování elektrické požární signalizace. Komponenty staveb ČSN EN Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky ČSN EN Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny ČSN EN Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy ČSN EN Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů ČSN EN A1 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár ČSN EN Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty ČSN EN Obklady - Stanovení požárně ochranné účinnosti Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a ČSN EN otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken ČSN EN Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů Konstrukční prvky ČSN P ENV Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Použitá ochrana betonových prvků ČSN EN Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky ČSN P ENV Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Použitá ochrana dřevěných prvků Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy ČSN Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci + oprava Z1 (2/06) ČSN Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice + oprava 1 (3/99), změna Z2 (9/12) ČSN Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny, výrobny a sklady Žebříky ČSN EN A1 ČSN EN A1 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ Žebříky Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry Žebříky Část 2: Požadavky, zkoušení, značení SILNIČNÍ VOZIDLA Silniční vozidla, všeobecně ČSN Názvosloví provozu, údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu + změna a (4/87) ČSN Silniční vozidla. Identifikační číslo vozidla (VIN), Obsah a stavba. ČSN Silniční vozidla. Světový kód výrobců (WMI). ČSN Silniční vozidla. Identifikační číslo vozidla (VIN). Umístění a upevnění. Zkoušky vozidel, měření spotřeby, jízdní vlastnosti ČSN Spotřeba paliva. Nákladní automobily a autobusy ČSN ISO 3795 Silniční vozidla, traktory, zemědělské a lesnické stroje. Stanovení hořlavosti materiálů použitých v interiéru vozidla STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY Zeminy, popisy a klasifikace Geotechnický průzkum a zkoušení Pojmenování a zatřiďování hornin ČSN EN ISO Část 1: Pojmenování a popis Malty, maltové směsy, potěry ČSN EN ed.2 Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky ČSN EN ed.2 Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění 15

16 Izolační materiály a výrobky všeobecně Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném ČSN stavu. Deskové metody. Část 1: Společná ustanovení Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném ČSN stavu. Metoda desky. Část 2: Metoda chráněné teplé desky Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném ČSN stavu. Metoda desky. Část 3: Metoda měřidla tepelného toku Betonové a železobetonové trouby a tvarovky ČSN EN ed. 2 Betonové prefabrikáty - Prvky pro ploty Oblasti koroze STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU ČSN EN ISO ČSN ISO změna Z1 (8/99) ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO 4624 ČSN EN ISO 2409 Ochranné vrstvy kovové ČSN EN ISO 1461 Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků. Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu. Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném pro natírání (metoda snímání samolepicí páskou) Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 6: Extrakce rozpustných nečistot pro analýzu - Breslova metoda Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: Laboratorní zkoušební metody Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti Nátěrové hmoty. Mřížková zkouška Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky Specifikace a zkušební metody STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU Názvosloví, předpisy, značky Tlakové nádoby stabilní Technická pravidla Část 1.1: Základní část. ČSN Všeobecná ustanovení a terminologie ČSN Tlakové nádoby stabilní Technická pravidla Část 2.1: Kategorizace nádob ČSN Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Část 3.1: Materiál + změna Z1 (11/98) ČSN Tlakové nádoby stabilní Provozní požadavky + změna a (9/89), 2 (6/92), 3 (9/99), Z4 (2/09) SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ Svařování. Výrobní přepisy z hlediska vybavení pracovišť a kvalifikace svářečů ČSN EN ISO Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost ČSN EN ISO Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost ČSN EN ISO Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 3: Standardní požadavky na jakost ČSN EN ISO Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 4: Základní požadavky na jakost ČSN EN ISO oprava 1 (6/09) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na 16

17 ČSN EN ISO 4063 ČSN EN ISO ČSN EN ISO změna A1 (9/08), A2 (10/12) ČSN EN ISO ČSN EN změna Z1 (5/14) ČSN EN ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO 5817 ČSN EN ISO Bezpečnost svařování CSN změna 1 (12/94), 2 (12/95), 3 (9/99) CSN změna 1 (4/99) Svařování, všeobecně ČSN EN ISO Svařování plastů ČSN EN 1778 Zkoušení svářečů ČSN změna Z1 (11/08) ČSN EN jakost podle ISO , ISO nebo ISO Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 1: Obloukové svařování Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli Souběžně s touto normou platí ČSN EN ISO ( ) z května 2014, která tuto normu zcela nahradí od Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 9: Zkouška postupu svařování tupých montážních svarů dálkových potrubí na pevnině i mimo pevninu Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Všeobecná pravidla Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 1: Tavné svařování Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků Charakteristické hodnoty pro svařované konstrukce z termoplastů - Stanovení dovoleného namáhání a modulů pro navrhování svařovaných dílů z termoplastů Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařovaní spojů z termoplastů Destruktivní a nedestruktivní zkoušky svárů ČSN EN ISO Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů ČSN EN ISO Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny 17

18 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA Ústřední vytápění, výpočty a projektování ČSN Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČSN Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování ČSN EN Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu + oprava 1 (8/05) ČSN EN Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 1: Všeobecné požadavky Ústřední vytápění, obsluha, provoz a bezpečnost ČSN EN ČSN EN ČSN Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení Přesnost tvářecích strojů CSN změna a (11/88) CSN změna a (11/88) TVÁŘECÍ STROJE Tvářecí stroje. Tabulové nůžky. Metody zkoušek Tvářecí stroje. Výstředníkové a klikové lisy jednočinné o jmenovité síle do 5000 kn. Metody zkoušek VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Kanalizace. Stokové sítě ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov Vodní hospodářství. Názvosloví ČSN Vodní hospodářství. Terminologie vodárenství + změna Z1 (2/13) ČSN Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky ČSN Vodní hospodářství Názvosloví hydromeliorací + změna 1 (1/92) ČSN Vodní hospodářství Názvosloví protierozní ochrany půdy Vodní hospodářství. Výpočty ČSN Zatížení konstrukcí vodohospodářských objektů + oprava 1 (4/13) Kanalizace Vybavení šachet ČSN Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování CSN Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými + oprava 6.93 (6/93), 3.96 látkami a jejich skladování (3/96) + Z1 (9/11) Vodárenství. Úprava vody. ČSN Navrhování úpraven pitné vody Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz ČSN Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí + změna Z1 (3/07) Kanalizace. Přejímání, zkoušení, provoz ČSN Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek Kanalizace. Objekty na stokových sítí ČSN Dešťové nádrže + oprava 1 (9/06) Kanalizace. Čištění odpadních vod 18

19 ČSN Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek ČSN EN Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 1: Zásady pro + změna A1 (8/05), oprava 1 navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti (9/06) ČSN EN Odlučovače lehkých kapalin (např. olej, benzín) - Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba ČSN EN Čistírny odpadních vod - Část 1: Všeobecné konstrukční zásady ČSN EN změna A1 (5/05) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky ČSN CEN/TR Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 2: Zemní infiltrační systémy ČSN EN Lapáky tuku - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti ČSN EN Lapáky tuků - Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl ČSN Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží Hydrologické údaje povrchových vod ČSN Hydrologické údaje povrchových vod Úprava vodních toků ČSN Ekologizace úprav vodních toků Hydromeliorace odvodňování ČSN Hydromeliorace Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním DVS 2207 čl. 4 DVS 2207 čl. 11 ČSN EN ČSN EN ČSN EN A1 (10/06) ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN VÝROBA PLASTŮ, ČOV, ZKOUŠENÍ SVÁRŮ Svařování termoplastů. Extruzní svařování. Desky a trubky. Svařování termoplastů horkým tělesem. Potrubí z polypropylenu Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 1: Zkouška ohybem Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkouška tahem Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 3: Zkouška dlouhodobého namáhání v tahu Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Odlupovací zkouška Zkoušení svařovaných spojů polotovarů z termoplastů - Část 5: Makroskopická zkouška Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 6: Zkouška tahem při nízkých teplotách Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 7: Zkouška v tahu na zkušebních tělískách s vrubem Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 8: Požadavky VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU Nátěrové hmoty a elektroizolační laky, všeobecně a zkoušení ČSN EN ISO 4624 Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti ČSN EN ISO 2409 Nátěrové hmoty. Mřížková zkouška VÝROBKY Z PECHU A DRÁTU Stavební kování, závěsy dveřní a okenní, závěsové komplety a systémy Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební ČSN EN 1906 metody 19

20 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM Manipulace s materiálem, všeobecně ČSN Manipulační jednotky zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a + změna Z1 (8/99) skladování. Palety, přepravky, regály Fixace nákladu na silničních vozidlech Vázací body na vozidlech pro ČSN EN přepravu zboží Minimální požadavky a zkoušení ČSN EN Doprava Logistika a služby Přepravní řetězce zboží Směrnice pro zajištění služeb nákladní přepravy ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE Dopravní zařízení všeobecně ČSN ISO 7363 Jeřáby a zdvihací zařízení; Technické charakteristiky a přejímací dokumenty + změna 1 (5/96) ČSN Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel ČSN ISO Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně ČSN ISO Jeřáby - Bezpečné používání - Část 3: Věžové jeřáby ČSN EN A1 Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití ČSN EN A1 Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 2: Vinuté smyčky ze syntetických vláken pro všeobecné použití Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Vázací prostředky pro ČSN EN A1 všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z přírodních a ze syntetických vláken Výtahy všeobecně ČSN Bezpečnostní předpisy pro výtahy. Provoz a servis výtahů. Rybářství ČSN ZEMĚDĚLSTVÍ Rybářství Termíny, definice, značky FEFCO PH TNV NEZAŘAZENO Mezinárodní norma obalů Podniková norma Poldi AK1NI Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací 20

Přehled aktualizovaných norem platných od: 1. 6. 2015, verze 02/2015

Přehled aktualizovaných norem platných od: 1. 6. 2015, verze 02/2015 Přehled aktualizovaných norem platných od: 1. 6. 2015, verze 02/2015 Aktualizace je prováděna pololetně. Obsah: ARMATURY A POTRUBÍ... 2 ČÁSTI STAVEB... 2 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ... 2 ELEKTROTECHNIKA

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele

Více

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB při SŠSSaD, Truhlářská 3/360, 460 01 Liberec II příspěvková organizace Kontaktní adresa:

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály 111 - pro svařování ruční, obalenou elektrodou (ROS) EN ČSN Pro svařování... Vydáno Str. ČSN EN ISO 2560 05 5005 nelegovaných a jemnozrnných

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STAVEBNICTVÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STAVEBNICTVÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STAVEBNICTVÍ Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Nové normy v knihovně VÚBP

Nové normy v knihovně VÚBP Nové normy v knihovně VÚBP 1 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova. anotace: Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14040:2006. verze. Tato evropská norma

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné SVAŘOVÁNÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Při svařování je nutné působit buď tlakem,

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na březen 2010

Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na březen 2010 Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na březen 2010 1.3. - 3.3.2010 Vizuální hodnocení svarových spojů a ocelových potrubí dle OS GAS 104/2008 2.3.2010 TPG 709 Opravy plynovodů

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na leden 2010

Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na leden 2010 Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na leden 2010 4.1. - 6.1.2010 7.1. - 8.1.2010 Vizuální hodnocení svarových spojů a ocelových potrubí dle OS GAS 104/2008 Školení izolatérů

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Cenové ukazatele jsou vztaženy na účelovou měrnou jednotku (m3 obestavěného prostoru, m2 komunikace a plochy, bm liniové stavby) Stavební

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Vydání: 01 Stran: 1/13 Metodický pokyn GRID_MP_G08_03_01 Účinnost od: 6. 5. 2014. Realizace staveb PZ

Vydání: 01 Stran: 1/13 Metodický pokyn GRID_MP_G08_03_01 Účinnost od: 6. 5. 2014. Realizace staveb PZ Stran: 1/13 Společnost Schvalovatel Funkce Jméno Schválení Datum Účinnost od RWE GasNet, s.r.o. Ředitel správy DS Prno 6. 5. 2014 RWE Distribuční služby, s.r.o. Pozn.: Ředitel investiční výstavby Ledererová

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2009 Úřadu pro technickou Číslo 4 DUBEN 2009 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 44/09 o harmonizovaných normách 2 ÚNMZ č. 45/09 o zrušených harmonizovaných

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU kód SM1 SM2 SM3 OBOR STROJNÍ MECHANIK Název učebnice Technická dokumentace Technické normy a tabulky Technologická dokumentace PROJEKT PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG.

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika , Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce páteřních

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

Execution of steel structures and aluminium structures Part 3: Technical requirements for aluminium structures

Execution of steel structures and aluminium structures Part 3: Technical requirements for aluminium structures ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.150.10; 91.080.10 Březen 2009 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce ČSN EN 1090-3 73 2601 Execution of

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A/19.12 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN 12 - KONTROLA PŘESTAVBY NA CNG MALÁ SERIE NA ZKUŠEBNÍ

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PODLE ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., STAVEBNÍ ZÁKON Nový stavební zákon (dále jen SZ ) přináší

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Více

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. NABÍDKA služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY ZKOUŠKY HYDRAULIKY A LPG/CNG Zkušebna hydrauliky

Více

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči POČET ZAMĚSTNANCŮ celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči FIRMA DISPONUJE Celkem 16ti dodávkovými automobily a šesti osobními vozy. Každý

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY Společné části domu - domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích - poštovní schránky - čistící zóny - elektricky ovládána vjezdová brána

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče.

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče. 1 SVARY A SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE SVAŘOVÁNÍ = pevné nerozebíratelné spojení kovových, případně nekovových materiálů účinkem tepla a tlaku nebo jejich kombinací, s použitím přídavného materiálu. 1.1 VLIVY

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

1. Názvosloví Pro normu platí názvy uvedené v ČSN a ČSN EN, viz. seznam souvisejících norem.

1. Názvosloví Pro normu platí názvy uvedené v ČSN a ČSN EN, viz. seznam souvisejících norem. 03. 07. 2007 1/9 Tato podniková norma obecně platí pro výrobu, identifikaci, kontrolu, zkoušení, balení, dodání, dopravu, skladování, montáž a údržbu vnitřních dřevěných dveřních křídel. 1. Názvosloví

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

1. Základní informace 1

1. Základní informace 1 1. Základní informace 1 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a na něj navazující vyhlášky stanoví v dotýkajících se profese elektro 1 Vybrané činnosti ve výstavbě 1 Osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) č. 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC Úvod: Zajištění bezpečného provozu na čerpacích stanicích patří mezi základní priority provozovatelů čerpacích stanic sdružených v ČAPPO. V následujícím příspěvku

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Bezpečnostní otvorové výplně dveře, okna, mříže apod.

Bezpečnostní otvorové výplně dveře, okna, mříže apod. Příloha č. 1.2: Zabezpečené oblasti a jejich uzamykací systémy Bezpečnostní otvorové výplně dveře, okna, mříže apod. Výstup Certifikát shody podle certifikačního postupu NBÚ Bezpečnostní třída Podle čl.

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.060.20 2004 Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením ČSN EN 676 07 5802 Březen Automatic forced draught burners for gaseous fuels Brûleurs automatiques

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více