Přehled aktualizovaných norem platných od: , verze 01/2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016"

Transkript

1 Přehled aktualizovaných norem platných od: , verze 01/2016 Aktualizace je prováděna pololetně. Obsah: ARMATURY A POTRUBÍ...2 ČÁSTI STAVEB...2 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ...2 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY...3 ELEKTROTECHNIKA...4 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST...5 HUTNICTVÍ...5 ISO, OHSAS...6 KOTLE...6 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ...6 NÁBYTEK VNITŘNÍ VYBAVENÍ...7 NÁSTROJE...7 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB...7 OBECNÁ TŘÍDA OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY PLASTY PLYN technická pravidla a doporučení POŽÁRNÍ BEZPEČNOST PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ SILNIČNÍ VOZIDLA STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA TVÁŘECÍ STROJE VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ VÝROBA PLASTŮ, ČOV, ZKOUŠENÍ SVÁRŮ VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU VÝROBKY Z PECHU A DRÁTU ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE ZEMĚDĚLSTVÍ NEZAŘAZENO Vysvětlivky: Červeně označeno Modře označeno Zrušeno/nahrazeno - nový dokument, novela, aktualizace - připravuje se novelizace - dokument zrušen nebo nahrazen jiným (dle odkazu) Kompletní seznam norem naleznete na Seznam technických pravidel TPG a technických doporučení TDG naleznete na v sekci Centrum GAS. Případné změny nebo požadavky na doplnění dokumenty zašlete v odpovědi na příchozí . 1

2 ARMATURY A POTRUBÍ Potrubí všeobecně ČSN EN 1333 Příruby a přírubové spoje - Potrubní součásti - Definice a volba PN ČSN Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky + změna a (12/90) ČSN EN Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně ČSN EN změna Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály A1 (5/14) ČSN EN Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet ČSN EN změna Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž A1 (5/14) ČSN EN změna Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení A1 (5/14) Uložení potrubí ČSN Potrubí - Stojany kotevní Tvarovky T a Y lisované, kované a svařované ČSN Potrubí - Tvarovky T a Y Technické dodací předpisy Hrdla, klena, přechody ČSN Potrubí Trubková hrdla přivařovací Technické dodací předpisy + změna a (7/74) Armatury průmyslové, všeobecně ČSN Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Balení, doprava, + změna a (5/89), b (8/90), skladování, montáž a opravy Z3 (6/93) ČSN Průmyslové armatury. Technické předpisy. Část 4: Dokumentace armatur ČÁSTI STAVEB Ocelová schodiště a žebříky ČSN Pevné kovové žebříky pro stavby Zábradlí ČSN Ochranná zábradlí Dveře a prvky ocelové ČSN Ocelové zárubně. Společná ustanovení + změna a (4/90), b (2/91), Z3 (4/00), Z4 (2/01) Okna, dveře, přídavná ochranná zařízení a doplňky okenice a clony ČSN EN 1191 Okna a dveře - Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání - Zkušební metoda ČSN EN Vrata, dveře a otevíravá okna s charakteristikami požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti - Požadavky a klasifikace Dveře, vrata ČSN EN Vrata - Součinitel prostupu tepla - Požadavky na výpočet ČSN EN Vrata Odolnost proti zatížení větrem Zkoušení a výpočet ČSN EN Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky ČSN EN Vrata - Odolnost proti průniku vody - Zkušební metoda ČSN EN Vrata - Mechanické vlastnosti Požadavky ČSN EN Vrata - Mechanické vlastnosti - Zkušební metody ČSN EN A1 Vrata - Norma výrobku - Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti Čerpadla, všeobecně ČSN EN ISO ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 1: Kapalinová čerpadla 2

3 ČSN EN ISO 9906 Hydrodynamická čerpadla - Přejímací zkoušky hydraulických výkonových parametrů - Stupně přesnosti 1, 2 a 3 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY Jmenovité hodnoty a značení předmětů ČSN IEC 27-1 Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně + změna Z1 (10/00), Z2 (12/04), Z3 (1/07), Z4 (12/07) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a ČSN EN ed. 4 identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů ČSN ed. 2 Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení Prostředí pro elektrické zařízení Elektronické předpisy. Místa připojení ochranných vodičů na elektrických ČSN změna Z1 předmětech (6/14) Souběžně s touto normou platí ČSN ed. 2 z června 2014, která tuto normu zcela nahradí od ČSN EN Stupně ochrany krytem (Krytí-IP kód) + změna A1 (4/01), změna A2 (6/14) Společné zařizovací předpisy ČSN Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení ČSN ed.2 ČSN ed. 2 + změna Z1(4/10) ČSN ed.2 ČSN ed. 2 ČSN ČSN změna 1 (12/95), oprava (7/07) ČSN ČSN ed. 3 + změna Z1 (1/14) ČSN ed. 3 ČSN ed.2 + změna Z1 (12/12), změna Z2 (12/13) ČSN ČSN ed. 2 + změna Z1 (6/12) Společné zřizovací předpisy ČSN změna a (1/87) Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů ČSN EN ed. 2 + změna A1 (11/09) oprava 1 (4/11) základních charakteristik, definice Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti Ochrana před úrazem elektrickým proudem Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-43: Bezpečnost Ochrana před nadproudy Elektrické instalace budov Část 4-44: Bezpečnost Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení Část 4: Bezpečnost Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení Uzemnění a ochranné vodiče Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Prostory s vanou nebo sprchou Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů Bezpečnost strojních zařízení Elektrická zařízení strojů Část 1: Všeobecné požadavky Elektrická zařízení v různých prostředích ČSN ed. 2 + oprava Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru 3

4 (4/14) výbušnin ČSN EN Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné + oprava 1 (11/11) plynné atmosféry ČSN EN ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací + oprava 1 (5/12), změna Z1 Souběžně s touto normou platí ČSN EN ed. 4 ( ) ze září (9/14) 2014, která tuto normu zcela nahradí od Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k ČSN ed.2 užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace Bezpečnost elektrických zařízení ČSN EN ed.2 + změna A1 (5/07) Silové rozvaděče ČSN EN ed. 2 (oprava 7/2015) ČSN EN ČSN EN Rozvod elektrické energie ČSN změna 1 (5/97), změna Z2 (8/14), Silové vodiče ČSN změna Z1 (12/03), Z2 (8/09), změna Z3 (2/2015) Silové rozváděče ČSN EN ed. 2 (oprava 7/2015) ČSN EN ČSN EN Revize elektrického zařízení ČSN změna 1 (8/96), Z2 (4/00), Z3 (4/04), Z4 (9/07) Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení Rozváděče nízkého napětí - Část 6: Přípojnicové rozvody Rozváděče nn Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS) Elektrotechnické předpisy elektrické přípojky Souběžně s touto normou platí ČSN ed. 2 ze srpna 2014, která tuto normu zcela nahradí od Pokyny pro užívání nn kabelů a vodičů Souběžně s touto normou platí ČSN EN z února 2015 a ČSN EN ( ) z února 2015, které tuto normu zcela nahradí od Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení Rozváděče nízkého napětí - Část 6: Přípojnicové rozvody Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení Revize elektrických předmětů a zařízení ČSN ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání Pohyblivé přívody a šňůrové vedení ČSN ed. 2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení Práce na elektrických zařízeních a vedeních ČSN EN ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních + oprava 1 (9/06), změna Z1 Souběžně s touto normou platí ČSN EN ed. 3 ( ) z ledna (1/14), změna Z2 (5/2015) 2014, která tuto normu zcela nahradí od ČSN EN ed. 2 TNI Vnitřní a venkovní osvětlení ČSN EN Obsluha a práce na elektrických zařízeních Část 2: Národní dodatky Obsluha a práce na elektrických zařízeních Komentář k ČSN EN ed.2:2005 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory ELEKTROTECHNIKA Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory ČSN EN ed. 2 Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí - Obecné požadavky Elektrická svítidla ČSN EN oprava 1 Systémy nouzového únikového osvětlení (1/06) 4

5 Požární signalizace a dorozumívací zařízení ČSN Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, + změna Z1 (8/13) kontrola, servis a údržba Zvláštní elektrická zařízení ČSN Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků + změna 1 (5/94), 2 (1/95), Z3 (6/06) Požární signalizace a dorozumívací zařízení ČSN Elektrická požární signalizace Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba. ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Předpisy pro rozvod plynu ČSN Zásobování plynem LPG Tlakové stanice, rozvod a použití ČSN EN 1775 Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar + oprava (11/08) - Provozní požadavky ČSN EN A1 Zásobování plynem Svařované ocelové potrubí Funkční požadavky Zásobování plynem Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro ČSN EN průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro + oprava 1 (1/12) průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem ČSN EN do 16 bar včetně - Část 1: Obecné funkční požadavky Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar ČSN EN 1594 funkční požadavky Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do ČSN EN provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla ČSN EN Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické + změna A1 (11/06) podmínky pro kouřové zábrany Stabilní hasicí zařízení ČSN EN Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a + oprava 1 (12/10) údržba Stabilní hasicí zařízení Sprinklerová zařízení Navrhování, instalace a ČSN EN údržba HUTNICTVÍ Všeobecné předpisy ČSN EN Kovové výrobky. Druhy dokumentů kontroly + oprava 1 (9/13) ČSN EN Definice ocelových výrobků ČSN Materiál pro tepelná energetická zařízení + změna a (9/81), b (5/84) Surové železo. Odlitky z oceli a slitiny. Kokily. Technické dodací předpisy. ČSN EN Systémy označování ocelí. Část 2: Systém číselného označování Výrobky z ocelí a z oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ČSN EN ocelí odolných korozi pro všeobecné použití Litiny s lupínkovým grafitem. Zvláštní slitiny železa na odlitky ČSN Litina s lupínkovým grafitem + změna 1 (2/94) ČSN Litina s lupínkovým grafitem + změna 1 (2/94) ČSN Litina s lupínkovým grafitem + změna 1 (2/94) 5

6 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy ČSN Tenkostěnné profily ocelové. Technické dodací předpisy + změna a (11/90) ČSN Plechy ocelové tenké tažných jakostí válcované za studena. Technické + změna a (11/90) dodací předpisy. Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy ČSN Plechy tlusté z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Technické dodací + změna 1 (3/94) předpisy ČSN Hutnictví železa. Tyče a široká ocel z ocelí tříd 12 až 17 a 19 válcované za + změna a (11/90) tepla. Technické dodací předpisy Trubky bezešvé z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za tepla. Technické dodací ČSN předpisy ČSN Výkovky ocelové volné, v obvyklém provedení Technické dodací předpisy + změny a (1/79), 2 (4/92), 3 (9/93), 4 (3/94) ČSN EN ISO oprava 1 (5/10) ČSN EN ISO 9001 ed.2 ČSN EN ISO oprava 1 (5/09) ČSN EN ISO oprava 1 (2/10) ČSN OHSAS ISO, OHSAS Systémy managementu kvality Požadavky Systémy managementu kvality Požadavky Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky KOTLE Směrnice konstrukční, výrobní, montážní, provozní a pro opravy ČSN Kotelny se zařízeními na plynná paliva + změna Z1 (2/06) Kovové lahve na plyny a příslušenství ČSN Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro nádoby na plyny. Rozdělení + změna a (2/91), 2 (4/95) Kovové tlakové nádoby k přepravě plynů Lahve na přepravu plynů - Označování lahví (kromě lahví na LPG) - Část 3: ČSN EN Barevné značení ČSN EN ISO 7225 Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní nálepky + změna A1 (6/13) ČSN EN ISO Lahve na plyny - Značení ražením Zařízení a příslušenství na LPG - Periodická kontrola znovuplnitelných lahví ČSN EN 1440+A1 na přepravu LPG. Zařízení a příslušenství na LPG - Kontrola a údržba ventilů lahví na LPG při ČSN EN periodické kontrole lahví. ČSN EN Zařízení a příslušenství na LPG - Značení lahví a tlakových sudů. Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG ČSN EN Likvidace. KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ Kompresory, všeobecně ČSN EN A1 Kompresory a vývěvy Bezpečnostní požadavky - Část 2: Vývěvy 6

7 NÁBYTEK VNITŘNÍ VYBAVENÍ Stolový nábytek ČSN EN Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky pro domácí stoly Nábytek společná ustanovení a základní rozměry ČSN Dřevěný nábytek Technické požadavky + oprava 1 (7/07), 2 (04/11) ČSN Nábytek Povrchová úprava dřevěného nábytku technické požadavky Úložný nábytek ČSN Úložný nábytek - Technické požadavky Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky - Bezpečnostní ČSN EN požadavky a metody zkoušení Stolový nábytek ČSN Nábytek. Stolový nábytek, Technické požadavky Regálové systémy ČSN ČSN změna Z1 (8/99) Regály. Názvosloví a rozdělení Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování NÁSTROJE Lisovací nástroje, všeobecně ČSN Tvářecí stroje. Nástroje pro plošné tváření. Všeobecné bezpečnostní + změna a (12/89) požadavky NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB Zakládání staveb, navrhování ČSN EN Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla + NA ed. A (4/07) + oprava 1 (9/09) + změna A1 (6/14) Ochrana staveb proti vodě ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží Geodetické práce ČSN ISO Měřící metody ve výstavbě Vytyčování a měření Část 2: Měřické značky ČSN Názvosloví v geodézii a kartografii ČSN Přesnost vytyčování staveb. Část 1: Základní požadavky ČSN Přesnost vytyčování staveb. Část 2: Vytyčovací odchylky Kovové konstrukce, provádění Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky ČSN EN A1 na posouzení shody konstrukčních dílců Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní) ČSN Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky + změna Z1 (4/12) Tepelné chování budov - Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v ČSN EN pláštích budov - Infračervená metoda Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na vytápění a ČSN EN ISO chlazení Stavby pro bydlení ČSN Obytné budovy + změna Z1 (07/05), Z2 (9/09), Z3 (10/12) Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně ČSN Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie Vodovody ČSN Zkoušky zdrojů podzemní vody ČSN Vnitřní vodovody 7

8 Betonové konstrukce, provádění ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda ČSN Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí + změna Z1 (12/03) ČSN EN Provádění betonových konstrukcí + oprava 1 (7/11) Betonové konstrukce, navrhování ČSN Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb ČSN Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů ČSN EN NA ed. A (7/07), oprava 1 (7/07), změna Z1 (3/10), 2 (6/11), Z2 (7/11) ČSN EN ed.2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Stavební lešení a výtahy ČSN Lešení. Společná ustanovení. ČSN Pojízdná a volně stojící lešení. + změna 1 (4/95) ČSN Ochranné a záchytné konstrukce. + změna a (7/86), 2 (7/98), 3 (7/99), Z4 (4/05) ČSN Trubková lešení. Pojízdná pracovní lešení pravidla a zásady pro vypracování návodu na ČSN EN 1298 montáž a používání. Pojízdná pracovní dílcová lešení materiály, rozměry, návrhová zatížení, ČSN EN 1004 požadavky na provedení a bezpečnost Beton a betonové konstrukce, zkoušení ČSN Stanovení objemových změn betonu + změna Z1 (11/03) Kovové konstrukce, navrhování ČSN EN příloha NA ed. A (5/07) + změna Z1 (3/10), oprava 1 (6/10), Z2 (4/11), Z3 (7/11), změna A1 (2/15) ČSN EN ed.2, změna A1 (8/15) ČSN EN NA ed.a (5/07), změna Z1 (3/10), oprava 1 (3/10) ČSN EN NA ed.a (7/08), změna Z1 (3/10), oprava 1 (3/10) ČSN EN NA ed. A (7/08), změna Z1 (3/10) ČSN EN NA ed. A (7/08), oprava 1 (2/010), změna Z1 (3/10), Z2 (12/13) ČSN EN ed. 2 ČSN EN změna Z1 (3/10), NA ed. A (3/10), oprava 1 (6/10) ČSN EN změna 1 (2/10), Z1 (3/10), Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené 8

9 NA ed. A (3/10) ČSN EN NA ed. A (5/07), změna Z1 (3/10), oprava 1 (7/10), Z2 (7/11), Z3 (11/13), 2 (11/13) ČSN EN ed.2 ČSN EN NA ed. A (1/07), změna Z1 (3/10), oprava 1 (6/10), Z2 (12/13) ČSN EN ed. 2 ČSN EN NA ed. A (5/07), změna Z1 (3/10), oprava 1 (3/10), 2 (6/11), Z2 (1/14) ČSN EN ed. 2 ČSN EN NA ed. A (7/08), změna Z1 (3/10), oprava 1 (6/10) ČSN EN změna Z1 (3/10), NA ed. A (3/10), oprava 1 (6/10) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníku Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700 Dřevěné konstrukce, navrhování Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - ČSN Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení ČSN Nedestruktivní zkoušky betonových konstrukcí. Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a ČSN EN 1008 posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, + oprava 1 (10/04) jako záměsové vody do betonu ČSN Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení + změna 1 (6/95) Geometrická přesnost staveb ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost ČSN osazení. ČSN EN Provádění betonových konstrukcí + oprava 1 (7/11) Stavební konstrukce, zkoušení povrchu ČSN Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu. Zděné konstrukce, provádění a zkoušení ČSN EN NA ed. A (6/08), oprava 1 (10/10), změna Z1 (11/11) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva Stavby pro skladování, šatny ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží + NA ed. A (9/08), změna Z1 (2/10), Z2 (3/10), oprava 1 (1/11), Z3 (4/11), Z4 (5/11), Z5 (6/11), 2 (7/13) ČSN EN ed. 2 Stavbu pro dopravu apod. ČSN změna 1 (1/96), 2 (1/98) 3 (8/99), Z4 (7/03) ČSN ČSN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží Prostorové uspořádání sítí technického vybavení Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 9

10 ČSN Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. + změna a (7/91), Z2 (9/06) Základní ustanovení Silniční komunikace ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích + Z1 (8/11), Z2 (6/12), oprava 1 (5/13) ČSN ed. 2 Projektování křižovatek na silničních komunikacích + oprava 1 (5/13) ČSN Projektování místních komunikací + změna Z1 (02/10), oprava 1 (4/12) Navrhování staveb, všeobecně ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí + NA ed. A (6/04), změny A1 (4/07), oprava 1 (11/07), NA ed. A/oprava (11/07), 2 (8/08), 3 (2/10), Z1 (2/10), Z2(3/10), 4 (1/11), Z3 (2/11), Z4 (5/15) ČSN EN 1990 ed.2 ČSN EN NA ed. A (4/06), oprava 1 (2/10), Z1 (2/10), Z2 (3/10) ČSN EN NA ed. A (7/05), změna Z1 (6/10), NA/Z1 ed. A (12/06), Z2 (2/10), oprava 1 (2/10), Z3 (3/10), Z4 (4/12), Z5 (6/13) ČSN EN ed. 2 ČSN EN NA ed. A (5/08), oprava 1 (9/08), Z1 (3/10), 2 (5/10), A1 (10/10), 3 (1/11) + Z2 (11/11), Z3 (4/13) ČSN EN ed. 2 ČSN EN NA ed. A (6/05), oprava 1 (2/10), Z1 (2/10), Z2 (3/10), 2 (6/11) ČSN EN NA ed. A (9/07), oprava 1 (9/09), Z1 (2/10), Z2 (3/10), Z3 (7/11), Z4 (4/12), 2 (6/13) ČSN EN NA ed. A (7/08), změny Z1 (3/10), oprava 1 (2/11), A1 (5/15) ČSN EN NA ed. A (9/08), změny Z1 (3/10), oprava 1 (7/13) ČSN EN NA ed. A (11/05), změna Z1 (2/10), Z2 (3/10), oprava 1 (1/11), Z3 (10/12), Z4 (12/15) Zemní práce ČSN Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 10

11 Funkční díly stavebních objektů ČSN Schodiště a šikmé rampy. Základní požadavky Stavby pro průmysl ČSN Jeřábové dráhy Požární bezpečnost staveb ČSN Požární bezpečnost staveb nevýrobní objekty + změna Z1 (2/13), Z2 (7/15) ČSN Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty + změna Z1 (2/13), Z2 (2/15) ČSN Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení + změna Z1 (5/12), Z2 (2/13), Z3 (6/13) ČSN Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování + změna Z1 (2/13) ČSN Požární bezpečnost staveb - Změny staveb + změna Z1 (7/11), Z2 (2/13) ČSN Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů + změna Z1 (4/09) ČSN Požární bezpečnost staveb Sklady ČSN Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou ČSN Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody + změna Z1 (2/13) Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a ČSN EN otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: ČSN EN Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů ČSN EN Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky ČSN EN Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: ČSN EN A1 Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: ČSN EN A1 Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: ČSN EN A1 Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti ČSN EN sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Všeobecné požadavky Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti ČSN EN sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 7: Požární odolnost ocelových posuvných dveřních sestav OBECNÁ TŘÍDA Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace ČSN EN ISO/IEC Posuzování shody Prohlášení dodavatele o shodě Část 1: Všeobecné požadavky Posuzování shody Prohlášení dodavatele o shodě Část 2: Podpůrná ČSN EN ISO/IEC dokumentace Tolerance, uložení hladkých součástí CSN ISO změna Z1 (4/06) Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů CSN ISO Všeobecné tolerance. Část 2: Nepředepsané geometrické tolerance ČSN EN ISO 8015 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Základy - Pojmy, principy a pravidla ČSN Základní pravidla zaměnitelnosti. Tolerance polohy os děr pro spoj.součásti 11

12 ČSN EN ISO ČSN EN ISO Analytické normály ČSN Technické výkresy ČSN EN ISO 2553 Fyzika ČSN ISO oprava 1 (3/13), Z1 (9/13) Mechanika ČSN ISO změna Amd.1 (06/10) ČSN ISO Výkresy ve strojírenství ČSN EN ISO oprava 1 (8/99) Výkresy ve stavebnictví ČSN ČSN ČSN Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 1: Základní tolerance, úchylky a uložení Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 2: Tabulky normalizovaných tolerančních tříd a mezních úchylek pro díry a hřídele Československý analytický normál litiny Svařování a příbuzné procesy - Zobrazování na výkresech - Svarové spoje Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně Vibrace- Hodnocení vibrací strojů na základě měřené na nerotujících částech Část 1: Všeobecné směrnice Vibrace Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15kW a jmenovitými otáčkami mezi 120 1/min a /min při měření in situ Technické výkresy Zjednodušené zobrazování středicích důlků Mapy velkých měřítek Základní a účelové mapy Mapy velkých měřítek Kreslení a značky Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb Značení informační, bezpečnostní, orientační Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: ČSN ISO Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značen Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 2: ČSN ISO Amd. 1 Zásady navrhování bezpečnostních štítků výrobků Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 3: ČSN ISO Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 4 ČSN ISO Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek ČSN Požární tabulky + změna a (5/66), změna 2 (10/95) Přesnost obráběcích strojů CSN ISO Bezpečnostní předpisy ČSN EN ISO změna A1 (2/13) OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za dokončovacích podmínek obrábění Obráběcí stroje - Bezpečnost Soustruhy OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE Bezpečnost strojního zařízení Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - ČSN EN ISO Posouzení rizika a snižování rizika Ochrana nohou ČSN EN ISO Osobní ochranné prostředky - Metody zkoušení obuvi ČSN EN ISO Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv ČSN EN ISO Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv 12

13 Ochrana rukou ČSN EN 388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům ČSN EN 420+A1 Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení ČSN EN 407 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni) ČSN EN Ochranné rukavice pro svářeče + změna A1 (10/05), Názvosloví odpadů ČSN Skládkování odpadů Uzavírání a rekultivace skládek + změna Z1 (4/02) ČSN Skládkování odpadů monitorování skládek Ochranné pomůcky ČSN EN 361 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zachycovací postroje. ČSN EN 813 Prostředky ochrany osob proti pádu Sedací postroje. Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů ČSN EN 358 z výšky Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky. Mobilní zdroje znečišťování Ochrana ovzduší. Emise znečišťujících látek z motorových vozidel. ČSN Názvosloví a rozdělení. PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY Pryžové výrobky, všeobecně ČSN Pryžové výrobky. Uskladnění a ošetřování kaučuků a výrobků z pryže + změna a (4/81), 2 (5/99) ČSN Technické pryžové výrobky. Technické dodací předpisy + změna a (10/89) PLASTY Plasty. Všeobecně ČSN EN ISO 472 Plasty - Slovník ČSN EN ISO Plasty - Značky a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky ČSN EN ISO Plasty - Značky a zkratky - Část 2: Plniva a výztužné materiály ČSN EN ISO Plasty - Symboly a zkratky - Část 3: Změkčovadla ČSN EN ISO Plasty - Symboly a zkratky - Část 4: Samozhášecí přísady ČSN Plasty. Zhodnocení plastového odpadu. Názvosloví ČSN EN ISO Základní identifikace a označování výrobků z plastů ČSN Plasty. Plastové výrobky. Technické předpisy ČSN Plasty. Skladování výrobků z plastů Zkoušení plastů a výrobků z plastů ČSN Zkoušení plastů. Vzorkování ČSN Zkoušení plastů a pryže. Stanovení stálosti vybarvení na denním světle ČSN EN ISO Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 1: Obecné principy Kompozity. Zkoušení vlastností ČSN EN Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 1: Označování ČSN EN oprava 1 (10/09) Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky ČSN EN Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 3: Specifické požadavky Požárně technické vlastnosti ČSN EN ISO Vývoj a používání požárních testů středního měřítka pro výrobky z plastů - Část 1: Obecné směrnice Zkoušení lehčených hmot 13

14 ČSN EN ISO 845 ČSN EN ISO změna A1 (10/10) ČSN EN ISO změna A1 (4/08) ČSN EN ISO 2439 ČSN EN ISO 8307 ČSN EN ISO 1798 Lehčené plasty a pryže - Stanovení objemové hmotnosti Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odporu proti stlačení - Část 1: Nízkohustotní materiály Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení trvalé deformace v tlaku Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení tvrdosti vtlačováním Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odrazové pružnosti z odskoku kuličky Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG Z1 (3/08), Z2 (7/12) TPG TPG TPG TPG TPG Z1 (10/13) TPG Z1 (12/14), Z2 (9/15) TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TDG TD PLYN technická pravidla a doporučení Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu Použití technických plynů pro plnění balonků Použití oxidu uhličitého ve výčetních zařízení Regulační stanice tlaku plynu Čichačky pro plynovody a přípojky Označování plynovodů, přípojek je jejich příslušenství Plynovody a přípojky z polyethylenu Opravy plynovodů a přípojek z polyethylenu Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně Kotvení plynovodních potrubí ve svazcích Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu. Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kw. Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách. Svařování plynovodů a přípojek z polyethylenu Vizuální hodnocení svarových spojů plastů Požadavky na svařování zařízení pro sváry na tupo Stavby, členění a úprava technických pravidel a doporučení Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu Svařování plastů. Odborné kurzy svářečů plastů Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub Revizní kniha plynových spotřebičů. Plynovody ze sklolaminátů Obecné ČSN EN 3-7+A1 ČSN změna Z1 (12/15) Objekty, stavby, zařízení ČSN EN ISO 1716 ČSN změna Z1 (2/13), Z2 (7/15) ČSN změna Z1 (2/13), Z2 (2/15) ČSN změna Z1 (5/12), Z2 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody Tlakové nádoby na plyny. Provozní pravidla Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty Požární bezpečnost staveb Společná ustanovení 14

15 (2/13), Z3 (6/13) ČSN změna Z1 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami (10/2002) ČSN Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot ČSN Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek ČSN Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory + změna Z1 (2/13) ČSN Požární bezpečnost staveb - Změny staveb + změna Z1 (07/11), Z2 (2/13) ČSN Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu ČSN Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením ČSN Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou ČSN Požární bezpečnost staveb. Navrhování elektrické požární signalizace. Komponenty staveb ČSN EN Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky ČSN EN Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny ČSN EN Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy ČSN EN Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů ČSN EN A1 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár ČSN EN Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty ČSN EN Obklady - Stanovení požárně ochranné účinnosti Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a ČSN EN otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken ČSN EN Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů Konstrukční prvky ČSN EN Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky ČSN EN Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky ČSN P ENV Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Použitá ochrana dřevěných prvků Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy ČSN Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci + oprava Z1 (2/06) ČSN Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice + oprava 1 (3/99), změna Z2 (9/12) ČSN Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny, výrobny a sklady Žebříky ČSN EN A1 ČSN EN A1 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ Žebříky Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry Žebříky Část 2: Požadavky, zkoušení, značení Silniční vozidla, všeobecně ČSN změna a (4/87) ČSN SILNIČNÍ VOZIDLA Názvosloví provozu, údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu Silniční vozidla. Identifikační číslo vozidla (VIN), Obsah a stavba. 15

16 ČSN Silniční vozidla. Světový kód výrobců (WMI). ČSN Silniční vozidla. Identifikační číslo vozidla (VIN). Umístění a upevnění. Zkoušky vozidel, měření spotřeby, jízdní vlastnosti ČSN Spotřeba paliva. Nákladní automobily a autobusy ČSN ISO 3795 Silniční vozidla, traktory, zemědělské a lesnické stroje. Stanovení hořlavosti materiálů použitých v interiéru vozidla STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY Zeminy, popisy a klasifikace Geotechnický průzkum a zkoušení Pojmenování a zatřiďování hornin ČSN EN ISO Část 1: Pojmenování a popis Malty, maltové směsy, potěry ČSN EN ed.2 Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky ČSN EN ed.2 Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění Izolační materiály a výrobky všeobecně Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném ČSN stavu. Deskové metody. Část 1: Společná ustanovení Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném ČSN stavu. Metoda desky. Část 2: Metoda chráněné teplé desky Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném ČSN stavu. Metoda desky. Část 3: Metoda měřidla tepelného toku Betonové a železobetonové trouby a tvarovky ČSN EN ed. 2 Betonové prefabrikáty - Prvky pro ploty Oblasti koroze STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU ČSN EN ISO ČSN ISO změna Z1 (8/99) ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO 4624 ČSN EN ISO 2409 Ochranné vrstvy kovové ČSN EN ISO 1461 Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků. Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu. Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném pro natírání (metoda snímání samolepicí páskou) Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 6: Extrakce rozpustných nečistot pro analýzu - Breslova metoda Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: Laboratorní zkoušební metody Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti Nátěrové hmoty. Mřížková zkouška Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky Specifikace a zkušební metody STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU Názvosloví, předpisy, značky Tlakové nádoby stabilní Technická pravidla Část 1.1: Základní část. ČSN Všeobecná ustanovení a terminologie ČSN Tlakové nádoby stabilní Technická pravidla Část 2.1: Kategorizace nádob ČSN Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Část 3.1: Materiál + změna Z1 (11/98) ČSN Tlakové nádoby stabilní Provozní požadavky + změna a (9/89), 2 (6/92), 3 16

17 (9/99), Z4 (2/09) SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ Svařování. Výrobní přepisy z hlediska vybavení pracovišť a kvalifikace svářečů ČSN EN ISO Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost ČSN EN ISO Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost ČSN EN ISO Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 3: Standardní požadavky na jakost ČSN EN ISO Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 4: Základní požadavky na jakost Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 5: ČSN EN ISO Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na + oprava 1 (6/09) jakost podle ISO , ISO nebo ISO ČSN EN ISO 4063 Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování ČSN EN ISO Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení ČSN EN ISO změna A1 (9/08), A2 (10/12) ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO 5817 ČSN EN ISO Bezpečnost svařování CSN změna 1 (12/94), 2 (12/95), 3 (9/99) CSN změna 1 (4/99) Svařování, všeobecně ČSN EN ISO Svařování plastů ČSN EN 1778 postupu svařování - Část 1: Obloukové svařování Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 9: Zkouška postupu svařování tupých montážních svarů dálkových potrubí na pevnině i mimo pevninu Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Všeobecná pravidla Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 1: Tavné svařování Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků Charakteristické hodnoty pro svařované konstrukce z termoplastů - Stanovení dovoleného namáhání a modulů pro navrhování svařovaných dílů z termoplastů 17

18 Zkoušení svářečů ČSN změna Z1 (11/08) ČSN EN Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařovaní spojů z termoplastů Destruktivní a nedestruktivní zkoušky svárů ČSN EN ISO Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů ČSN EN ISO Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA Ústřední vytápění, výpočty a projektování ČSN , změna (9/15) Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a ČSN projektování ČSN EN Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu + oprava 1 (8/05) Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb ČSN EN energie a účinností soustavy - Část 1: Všeobecné požadavky Ústřední vytápění, obsluha, provoz a bezpečnost ČSN EN ČSN EN ČSN Z1 (11/14) Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení Přesnost tvářecích strojů CSN změna a (11/88) CSN změna a (11/88) TVÁŘECÍ STROJE Tvářecí stroje. Tabulové nůžky. Metody zkoušek Tvářecí stroje. Výstředníkové a klikové lisy jednočinné o jmenovité síle do 5000 kn. Metody zkoušek VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Kanalizace. Stokové sítě ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov Vodní hospodářství. Názvosloví ČSN Vodní hospodářství. Terminologie vodárenství + změna Z1 (2/13) ČSN Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky ČSN Vodní hospodářství Názvosloví hydromeliorací + změna 1 (1/92) ČSN Vodní hospodářství Názvosloví protierozní ochrany půdy Vodní hospodářství. Výpočty ČSN Zatížení konstrukcí vodohospodářských objektů + oprava 1 (4/13) Kanalizace Vybavení šachet ČSN Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování CSN Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými + oprava 6.93 (6/93), 3.96 látkami a jejich skladování (3/96) + Z1 (9/11) 18

19 Vodárenství. Úprava vody. ČSN Navrhování úpraven pitné vody Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz ČSN Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí + změna Z1 (3/07) Kanalizace. Přejímání, zkoušení, provoz ČSN Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek Kanalizace. Objekty na stokových sítí ČSN Dešťové nádrže + oprava 1 (9/06) Kanalizace. Čištění odpadních vod ČSN Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek ČSN EN Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 1: Zásady pro + změna A1 (8/05), oprava 1 navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti (9/06) Odlučovače lehkých kapalin (např. olej, benzín) - Část 2: Volba jmenovité ČSN EN velikosti, instalace, provoz a údržba ČSN EN ČSN EN změna A1 (5/05) ČSN CEN/TR ČSN EN ČSN EN Čistírny odpadních vod - Část 1: Všeobecné konstrukční zásady Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 2: Zemní infiltrační systémy Lapáky tuku - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti Lapáky tuků - Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl ČSN Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží Hydrologické údaje povrchových vod ČSN Hydrologické údaje povrchových vod Úprava vodních toků ČSN Ekologizace úprav vodních toků Hydromeliorace odvodňování ČSN Hydromeliorace Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním VÝROBA PLASTŮ, ČOV, ZKOUŠENÍ SVÁRŮ DVS 2207 čl. 4 Svařování termoplastů. Extruzní svařování. Desky a trubky. DVS 2207 čl. 11 Svařování termoplastů horkým tělesem. Potrubí z polypropylenu ČSN EN Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 1: Zkouška ohybem ČSN EN Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkouška tahem ČSN EN Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 3: Zkouška dlouhodobého namáhání v tahu ČSN EN Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Odlupovací zkouška ČSN EN Zkoušení svařovaných spojů polotovarů z termoplastů - Část 5: Makroskopická zkouška ČSN EN Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 6: Zkouška tahem při nízkých teplotách ČSN EN Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 7: Zkouška v tahu na zkušebních tělískách s vrubem ČSN EN Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 8: Požadavky 19

20 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy ČSN Hořlavé kapaliny Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci + změna Z1 (2/06) ČSN Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice. + změna 1 (03/99), Z2 (9/12) Nátěrové hmoty a elektroizolační laky, všeobecně a zkoušení ČSN EN ISO 4624 Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti ČSN EN ISO 2409 Nátěrové hmoty. Mřížková zkouška VÝROBKY Z PECHU A DRÁTU Stavební kování, závěsy dveřní a okenní, závěsové komplety a systémy Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební ČSN EN 1906 metody ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM Manipulace s materiálem, všeobecně ČSN Manipulační jednotky zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a + změna Z1 (8/99) skladování. Palety, přepravky, regály Fixace nákladu na silničních vozidlech Vázací body na vozidlech pro ČSN EN přepravu zboží Minimální požadavky a zkoušení ČSN EN Doprava Logistika a služby Přepravní řetězce zboží Směrnice pro zajištění služeb nákladní přepravy ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE Dopravní zařízení všeobecně ČSN ISO 7363 Jeřáby a zdvihací zařízení; Technické charakteristiky a přejímací dokumenty + změna 1 (5/96) ČSN Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel ČSN ISO Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně ČSN ISO Jeřáby - Bezpečné používání - Část 3: Věžové jeřáby ČSN EN A1 Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití ČSN EN A1 Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 2: Vinuté smyčky ze syntetických vláken pro všeobecné použití Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Vázací prostředky pro ČSN EN A1 všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z přírodních a ze syntetických vláken Výtahy všeobecně ČSN Bezpečnostní předpisy pro výtahy. Provoz a servis výtahů. Rybářství ČSN ZEMĚDĚLSTVÍ Rybářství Termíny, definice, značky FEFCO NEZAŘAZENO Mezinárodní norma obalů 20

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 24.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 246/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 25.6.2010 Úřední věstník Evropské unie C 167/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 3802 Pořizování zařízení elektráren ČSN EN 45510-1 (38 0210), kat. č. 53977 Pořizování zařízení elektráren Vydána: 1998-11 ČSN EN 45510-2-2 (38 0210), kat. č. 64855 2-2:

Více

NABÍDKA č. 2015/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2015/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2015/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete e-mailem (jako přílohu) na adresu info@technickenormy.cz

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2009 Úřadu pro technickou Číslo 5 květen 2009 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2. České technické normy ÚNMZ č. 48/09 o vydání ČSN, jejich změn, oprav

Více

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M V O D N Í H O S P O D Á Ř S T V Í KVALITA PŮDY O D P A D O V É H O S P O D Á Ř S T V Í stav k 1.1.2016 Sweco Hydroprojekt a.s. Centrum technické normalizace

Více

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TECHNICKÁ DOPORUČENÍ Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla Refuelling CNG stations for motor cars Schválena dne: 13.12. 2006 Realizace

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2013 Úřadu pro technickou Číslo 4 Zveřejněno dne 8. dubna 2013 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 34/13 o určených normách 2 ÚNMZ č. 35/13 o zrušených

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. certifikační orgán na výrobky Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař

Centrum stavebního inženýrství a.s. certifikační orgán na výrobky Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař Akreditovaný subjekt podle ČSN EN 17065:2013: List 1 z 35 Pracoviště certifikačního orgánu: pořadové název pracoviště adresa pracoviště 1 Pracoviště Praha Pražská 16, 102 00 Praha 10- Hostivař 2 Pracoviště

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2010 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Číslo 10 Zveřejněno dne 8. října 2010 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2.

Více

Plánování, příprava a realizace investic do PZ

Plánování, příprava a realizace investic do PZ Stran: 1 / 10 Tato směrnice obsahuje celkem 8 tematicky samostatných částí: I. obecná část II. Obsah a rozsah PD na stavby PZ III. Obsah výkazu výměr a rozpočtu pro stavby PZ IV. Zajištění kvality staveb

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.40 Prosinec 2009 Zásobování plynem Plynovody v budovách Nejvyšší provozní tlak L 5 bar Provozní požadavky ČSN EN 1775 ed. 2 38 6441 Gas supply Gas pipework for buildings

Více

Číslo 12 Rozesláno dne: 11. prosince 2001 Cenová skupina 99

Číslo 12 Rozesláno dne: 11. prosince 2001 Cenová skupina 99 Ročník 2001 Číslo 12 Rozesláno dne: 11. prosince 2001 Cenová skupina 99 DÍL 1 Samostatně neprodejné OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 66/01 o harmonizovaných

Více

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH 1 SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik 1. Ruční zpracování kovů orýsování - co je to orýsování, rýsovací nářadí a pomůcky, postup při

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č.07/2009 včetně) Přehled norem pro NDT uvádí současný stav zavedených evropských (EN) a mezinárodních (ISO) nebo

Více

NABÍDKA č. 2013/04. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2013/04. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2013/04 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete laskavě e-mailem (jako přílohu) na adresu info@technickenormy.cz

Více

GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň

GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň List 1 z 5 1) Název produktu 1* Výrobky pro plynárenství ČSN EN 1594 (38 6410) ČSN EN 1775 (38 6441) ČSN EN 12007-1 (38 6413) ČSN EN 12007-2 (38 6413) ČSN EN 12007-3 (38 6413) ČSN EN 12007-4 (38 6413)

Více

Tato norma je identická s EN 297:1994 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

Tato norma je identická s EN 297:1994 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium. ČESKÁ NORMA ICS 91.140.10 Červen 1996 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B 11 a B 11BS s atmosférickými hořáky a s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kw ČSN EN 297 07 5397

Více

NABÍDKA č. 2011/03. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2011/03. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 011/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete laskavě e-mailem (jako přílohu na adresu info@technickenormy.cz

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH DOKUMENTACE: 1. Technická zpráva F 301 2. Specifikace materiálu F 302 3. Dispozice rozvodů ZP 1.NP F 303 4. Dispozice rozvodů ZP 2.NP F 304 5. ŘEZ B B F 305 6. ŘEZ C C F 306 7. Řez D D F 307 8. Axonometrie

Více

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČSN 06 0310 Září Heating systems in buildings - Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

ČÍSELNÍK I. Oborové členění

ČÍSELNÍK I. Oborové členění ČÍSELNÍK I. Oborové členění DŮLNÍ, ZEMĚVRTNÁ A ÚPRAVÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ 1.1 Stroje a přístroje pro geologický průzkum 1.2 Těžní zařízení pro hlubinné doly 1.3 Stroje pro povrchovou těžbu 1.4 Stroje a zařízení

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2010 Úřadu pro technickou Číslo 11 Zveřejněno dne 8. listopadu 2010 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 116/10 o určených normách 2 ÚNMZ č. 117/10

Více

PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25

PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25 OBSAH PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25 2.1 Základní pojmy 25 2.1.1 Definice 26 2.2 Rozdělení makromoiekulárních látek 28 2.3 Základy výroby polymerů 29 2.3.1 Postupy syntézy makromoiekulárních látek

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče PNE 35 7030 První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové

Více

PÍLOHA C ROK VYDÁNÍ ÍSLO NORMY. NÁZEV NORMY SN EN ISO 2001 Akustika - Urení hladin akustického výkonu zdroj hluku - Smrnice pro užití základních norem

PÍLOHA C ROK VYDÁNÍ ÍSLO NORMY. NÁZEV NORMY SN EN ISO 2001 Akustika - Urení hladin akustického výkonu zdroj hluku - Smrnice pro užití základních norem PÍLOHA C!""!#$%&'()*+ ),)-%.(/0)12!""3 ÍSLO NORMY ROK VYDÁNÍ DATUM ZRUŠE NÍ NÁZEV NORMY 2001 Akustika - Urení hladin akustického výkonu zdroj hluku - Smrnice pro užití základních norem 3740 SN ISO 3744

Více

NABÍDKA č. 2016/01 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2016/01 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2016/01 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete e-mailem (jako přílohu) na adresu info@technickenormy.cz

Více

Hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců

Hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců Hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců Pracovní činnosti Budovy, podlahy, komunikace, schody, pohyb osob Okna, dveře, skleněné výplně Práce na počítači Úklidové práce,

Více

Přehled aktualizovaných norem platných od: 1. 6. 2015, verze 02/2015

Přehled aktualizovaných norem platných od: 1. 6. 2015, verze 02/2015 Přehled aktualizovaných norem platných od: 1. 6. 2015, verze 02/2015 Aktualizace je prováděna pololetně. Obsah: ARMATURY A POTRUBÍ... 2 ČÁSTI STAVEB... 2 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ... 2 ELEKTROTECHNIKA

Více

NABÍDKA č. 2012/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2012/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2012/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete laskavě e-mailem (jako přílohu) na adresu info@technickenormy.cz

Více

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Rozdělení kovů kovy železné železo, litina, ocel kovy neželezné hliník, měď, zinek, olovo, cín a jejich slitiny 1. Železo a jeho slitiny výroba železa se provádí

Více

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH 1 SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik ŠVP: Zámečník důlní provozy 1. Ruční zpracování kovů orýsování - co je to orýsování, rýsovací nářadí a

Více

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H)

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah Montér

Více

Přehled aktualizovaných norem platných od: 1. 7. 2014, verze 02/2014

Přehled aktualizovaných norem platných od: 1. 7. 2014, verze 02/2014 Přehled aktualizovaných norem platných od: 1. 7. 2014, verze 02/2014 Aktualizace je prováděna pololetně. Obsah: ARMATURY A POTRUBÍ... 2 ČÁSTI STAVEB... 2 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ... 2 ELEKTROTECHNIKA

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technické schvalování Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU EOTA Kunstlaan 40 Avenue des Arts B

Více

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2.1 České technické normy a jejich aplikace Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované

Více

63814 ČSN EN ISO 10628 Schémata průmyslových procesů - Všeobecná pravidla 13010 3.02 1.9.2013 93050 ČSN EN ISO 10628-2 Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 2: Grafické značky 13010 8.13

Více

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ 29.8.2008 C 221/1 IV (Informace) INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY III. ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Vláda nařizuje

Více

Přehled aktualizovaných norem platných od: , verze 02/2016

Přehled aktualizovaných norem platných od: , verze 02/2016 Přehled aktualizovaných norem platných od: 1. 7. 2016, verze 02/2016 Aktualizace je prováděna pololetně. Obsah: ARMATURY A POTRUBÍ...2 ČÁSTI STAVEB...2 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ...2 ELEKTROTECHNIKA

Více

Seznam technických norem pro oblast svařování 3/2016

Seznam technických norem pro oblast svařování 3/2016 Označení normy Název normy Poznámky ČSN EN ISO 3834-1 Požadavky na jakost Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost ČSN EN

Více

NABÍDKA č. 2011/05 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete laskavě e-mailem (jako přílohu) na adresu info@technickenormy.cz

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

STAVEBNĚ SPRÁVNÍ PRAXE

STAVEBNĚ SPRÁVNÍ PRAXE STAVEBNĚ SPRÁVNÍ PRAXE 6 2013 PŘÍLOHA INFORMACÍ PRO ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH, ČLÁNCÍCH A PUBLIKACÍCH SBÍRKA ZÁKONŮ 2013 Částka 110 čís. 288 Vyhláška

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Předmětem výběrového

Více

Přehled aktualizovaných norem platných od: 1. 1. 2015, verze 01/2015

Přehled aktualizovaných norem platných od: 1. 1. 2015, verze 01/2015 Přehled aktualizovaných norem platných od: 1. 1. 2015, verze 01/2015 Aktualizace je prováděna pololetně. Obsah: ARMATURY A POTRUBÍ...2 ČÁSTI STAVEB...2 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ...2 ELEKTROTECHNIKA

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2012 Úřadu pro technickou Číslo 1 Zveřejněno dne 6. ledna 2012 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2. České technické normy ÚNMZ č. 01/12 o vydání ČSN,

Více

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: A.001 Stanovení

Více

KAPITOLA A. Tlaková zařízení Základní prvky harmonizace

KAPITOLA A. Tlaková zařízení Základní prvky harmonizace KAPITOLA A Tlaková zařízení Základní prvky harmonizace Cílem této kapitoly je poskytnout základní informace o směrnicích ES pro oblast tlakových zařízení, tj. zejména o směrnici Evropského parlamentu a

Více

STROJNICKE TABULKY. Čtvrté doplnené vydání. POMOCNÁ UČEBNICE PRO ŠKOLY TECHNICKÉHO ZAMERENí. Jan Leinveber. Pavel Vávra

STROJNICKE TABULKY. Čtvrté doplnené vydání. POMOCNÁ UČEBNICE PRO ŠKOLY TECHNICKÉHO ZAMERENí. Jan Leinveber. Pavel Vávra STROJNCKE TABULKY Čtvrté doplnené vydání POMOCNÁ UČEBNCE PRO ŠKOLY TECHNCKÉHO ZAMERENí Jan Leinveber Pavel Vávra r- i OBSAH ÚVOD MATEMATKA Základní matematické vztahy 2 výpočtové vztahy pro obvody a obsahyrovinnýchútvaru

Více

Měrná jednotka Rok 2004 Rok 2003 Index

Měrná jednotka Rok 2004 Rok 2003 Index Oddíl 29 - Výroba a opravy strojů a zařízení jinde neuvedená 2911000011 Práce výrobní povahy ve skupině 2911(kromě 2911910011 a 2911920011) tis. Kč 122 423 138 365 88,5 2911000012 Práce ve mzdě ve skupině

Více

AO 212 Centrum stavebního inženýrství, a.s

AO 212 Centrum stavebního inženýrství, a.s AO 212 Centrum stavebního inženýrství, a.s (Autorizace podle 163/2002 Sb. ve znění 312/2005 Sb., číslo rozhodnutí o autorizaci 4/2003+20/2003+35/2006) Žadateli Centrum stavebního inženýrství a. s., Pražská

Více

Ochrana zdraví v českých technických normách

Ochrana zdraví v českých technických normách Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Číslo 6/2003 Ochrana zdraví v českých technických normách Praha, listopad 2003 Předseda redakční rady: doc. MUDr. L. Komárek, CSc. Členové: prof. MUDr.

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU 29 STROJE A ZAŘÍZENÍ J.N.; PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU 29 STROJE A ZAŘÍZENÍ J.N.; PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU DK STROJE A ZAŘÍZENÍ J.N. 29 STROJE A ZAŘÍZENÍ J.N.; PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE 29.1 Stroje pro výrobu a užití mechanické energie kromě motorů pro letadla, automobily

Více

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností SWISS Made 1 Úvod 2 3 Hrdlové produkty Tlakové potrubí s hrdlem Hrdlové tvarovky Hrdlové spoje Příslušenství pro spoje Přírubové produkty Tlakové potrubí s

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 5a odst. 2).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 5a odst. 2). Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na odst. 2). 1. Výrobková skupina (podskupina): Název: Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho)

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

KOMÍNOVÝ ŠTÍTEK dle ČSN EN 14471

KOMÍNOVÝ ŠTÍTEK dle ČSN EN 14471 KOMÍNOVÝ ŠTÍTEK dle ČSN EN 14471 pokyny k vyplnění údajů Každý dokončený systémový komín musí být označen v souladu s ČSN EN 14471 čl. 10. 2 dodaným komínovým štítkem. Předepsaný štítek je nutné vyplnit

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.10; 91.100.60 2007 Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky - Specifikace ČSN EN 14509 74 7725 Duben Self-supporting

Více

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

V únoru odstartuje 6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V únoru odstartuje 6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova Vážení příznivci venkova a Moravského krasu, v dalším tomto čísle zpravodaje naleznete informace ze světa rozvoje venkova a dotací tentokrát o dalším kole příjmu žádostí Programu rozvoje venkova a OP Rybářství.

Více

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice stupeň +420 605 453 312 pavel@epzdenek.cz www.epzdenek.cz investor název stavby část Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00 název dokumentu STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH,

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ 2009 Zlatý certifikát ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 Značení ZNAČENÍ KABELOVÝCH ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ Použita

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU HAVARIJNÍCH VODOVODNÍCH ROZVODŮ V OBJEKTU UBYTOVNY BARBORA ZBRASLAV PRAHA 5 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 Název a místo stavby... 2

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

INVESTOR : Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec 1. Smuteční síň, Městský hřbitov, Ulice Ostravská, 743 01 Bílovec 1

INVESTOR : Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec 1. Smuteční síň, Městský hřbitov, Ulice Ostravská, 743 01 Bílovec 1 INVESTOR : Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec 1 STAVBA : Smuteční síň, Městský hřbitov, Ulice Ostravská, 743 01 Bílovec 1 OBJEKT : Smuteční síň Bílovec Projektová dokumentace pro rekonstrukci

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Obor: Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.10; 93.025 2004 Deš»ové nádrže ČSN 75 6261 Září Stormwater detention basins Bassins de retention des eaux de pluie Regenbecken Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách. Způsob výroby

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek AH-ENERGY, s.r.o. Platnost od 1. 5. 2012 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Pojmy, definice, zkratky... 2 3. Budování přípojek... 2 3.1 Napojení přípojky na

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP při provádění údržby a oprav komunikací

Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP při provádění údržby a oprav komunikací Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)... 1-1 1.1 Vymezení

Více

AGRALL zemědělská technika a.s.

AGRALL zemědělská technika a.s. Mobilní nádrž na motorovou naftu s výdejním zařízením TruckMaster Typ nádrže Výbava Napájení TM 200 TM 420 TM 900 Volitelné příslušenství digitální průtokoměr K24 4m flexibilní výdejní hadice automatická

Více

Součásti venkovních vedení od 1 kv do. 45 kv AC

Součásti venkovních vedení od 1 kv do. 45 kv AC ČEZ Distribuce, E.ON Czech Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Součásti venkovních vedení od 1 kv do Odsouhlasení normy Návrh PNE odsouhlasily tyto organizace : ČEZ Distribuce, a.

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ Svahová tvarovka Oktáva, Svahová tvarovka kruhová velká betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 2 ELEKTROMONTÁŽE - SILNOPROUD 1. PRÁCE DODAVATELE ZAHRNUJÍ Dodávku a provedení stavby, zpracování dokumentace

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

TLAKOVÉ LAHVE 6.1.2013. Úvodem Základní terminologie. Úvodem Převody jednotek souvisejících s tlakem

TLAKOVÉ LAHVE 6.1.2013. Úvodem Základní terminologie. Úvodem Převody jednotek souvisejících s tlakem MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR TLAKOVÉ LAHVE Vlastimil Svoboda Úvodem Základní terminologie Tlak je síla působící kolmo na plochu. p tlak F S plocha p = [N.m -2 ; Pa]

Více

název skladebné rozměry (mm) počet množství (ks) hmotnost (kg) poznámka výška délka šířka ks/m² vrstva paleta ks paleta

název skladebné rozměry (mm) počet množství (ks) hmotnost (kg) poznámka výška délka šířka ks/m² vrstva paleta ks paleta TECHNICKÝ LIST PRVKY PLOTŮ OPĚRNÝCH ZDÍ EST LUNET I - IV EST LUNET I EST LUNET II EST LUNET III EST LUNET IV moderní univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu s hladkou pohledovou stěnou

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

Měrná jednotka Rok 2003 Rok 2002 Index

Měrná jednotka Rok 2003 Rok 2002 Index Oddíl 29 - Výroba a opravy strojů a zařízení jinde neuvedená 2911000011 Práce výrobní povahy ve skupině 2911(kromě 2911910011 a 2911920011) tis. Kč 138 365 602 613 23,0 2911000012 Práce ve mzdě ve skupině

Více