Tažná kapovací a pokosová pila KGS250 / KGS250N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tažná kapovací a pokosová pila KGS250 / KGS250N"

Transkript

1 CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ podle ustanovení směrnic ES - elektromagnetická snesitelnost 89/336/EWG - směrnice pro nízké napětí 73/23/EWG - strojní směrnice 98/37/EG Tažná kapovací a pokosová pila KGS 250 / KGS 250N prohlašuje fi rma: L.V.G Hartham GmbH Robert-Bosch-Ring 3 D Kirchdorf/Inn Telefon: 0049 / (0)8571 / Fax: 0049 / (0)8571 / , KGS 250 že produkt Druh přístroje: Typ přístroje: Číslo výrobku: Tažná kapovací a pokosová pila KGS 250 / KGS 250N KGS250 / KGS250N KGS 250N odpovídá hlavním požadavkům na ochranu dle výše jmenovaných směrnic ES. Shoda spočívá v následujících normách: EN /A2:2002 EN /A1:2001 EN :2000 EN /A1:2001 EN :2000 EN :2002 Kirchdorf, Stav: 05/2006 Manfred Weißenhorner, jednatel CZ Návod k obsluze Tažná kapovací a pokosová pila KGS 250 KGS 250N Změny vyhrazeny. L.V.G. Hartham GmbH Robert Bosch Ring 3 D Kirchdorf/Inn 24

2 VYOBRAZENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ ZÁRUKA / ZÁKAZNICKÝ SERVIS ZÁRUKA / ZÁKAZNICKÝ SERVIS Záruka Zákonná záruční lhůta činí 2 roky po datu nákupu. V případě eventuálních závad na produktu se, prosím, obraťte na náš zákaznický servis. Za tímto účelem vám doporučujeme, abyste si pečlivě uschovali doklad o zaplacení. Záruka se realizuje takovým způsobem, že se podle našeho rozhodnutí závadné díly buď bezplatně opraví nebo se nahradí za nové díly. Vyměněné díly přecházejí do našeho vlastnictví. Opravou nebo výměnou jednotlivých dílů se doba záruky buď prodlouží, nebo se pro přístroj zavede nová záruční lhůta. Pro vestavěné náhradní díly neplatí žádná vlastní záruční lhůta. Záruku nepřebíráme za škody a závady na přístroji nebo na jeho dílech, které se vyskytnou na základě přílišného namáhání, neodborného zacházení a údržby. To platí také při nedodržení návodu k provozu a při montáži náhradních dílů a příslušenství, které nejsou v našem programu uvedeny. Jestliže na přístroji provedou zásah nebo změny osoby, které jsme k tomu nezmocnili, zanikne nárok na záruku. Zákaznický servis Vaše technické dotazy vám zodpoví a informace o našich produktech a objednávkách náhradních dílů vám podá náš servisní tým: Pracovní doba servisu: pondělí až čtvrtek od 8 16:30 hodin, pátek od 8-14:00 hodin. Adresa: LUMAG CZ s.r.o., Kanovnická 18, CZ České Budějovice Telefon: 0042 / , 796 Fax: 0042 / Asi 90 % všech reklamací se týká chyb při manipulaci. Tyto závady se dají odstranit, jestliže se spojíte s naší servisní horkou linkou. Prosíme vás proto, abyste této linky využili dříve, než vrátíte přístroj prodejci. Na této lince vám neprodleně a rychle pomohou. A 2 Důležité upozornění: Prosím, nezasílejte svůj přístroj na naši adresu, aniž byste byli vyzváni naším servisním týmem. Nebezpečí ztráty a náklady za nevyžádané zásilky se přičítají na vrub odesílatele. Vyhrazujeme si právo odmítnout přijetí nevyžádané zásilky nebo odeslat příslušné zboží zpět odesílateli na jeho náklady. 23

3 TECHNICKÉ ÚDAJE POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VYOBRAZENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ TECHNICKÉ ÚDAJE Název modelu: KGS / KGS 250N Provozní napětí: 230 V ~ 50 Hz Výkon motoru: 1800 Watt Provozní proud: 8,0 A Třída ochrany: II Jmenovitý počet otáček: 4800 min -1 TK pilový kotouč: 255 x 25,4 x 2,8 mm, 60 zubů Max. výkon řezu 0 / x 75 mm 45 / x 75 mm 0 / x 40 mm Dosah +/-45 : 210 x 40 mm Řezy na pokos: 0-45 Hmotnost: 17 / 19 kg Rozměry (d x š x v): 760 x 570 x 450 mm Třída laseru 2: Vlnová délka 650 nm Výstupní výkon max.: <1mW Emise zvuku Hladina akustického tlaku L pa : 86,0 db(a) Hladina akustického výkonu L WA : 99,0 db(a) Podstavec (Model KGS 250) Rozměry (d x š x v): Nosnost: Hmotnost: 500 x 500 x 600 mm 100 kg 5 / 5,5 kg 1 Model KGS250 obsahuje dodatečně podstavec. POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Staré elektrické stroje jsou hodnotnou surovinou a nepatří proto do domovního odpadu!! Proto bychom Vás chtěli poprosit o podporu při šetření zdrojů a při ochraně životního prostředí - tento stroj odevzdejte ve sběrných surovinách. 22 3

4 VYOBRAZENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ ODSTRANĚNÍ PORUCH ODSTRANĚNÍ PORUCH Před každým odstraněním poruchy: - Vypněte přístroj. - Vytáhněte síťovou zástrčku. Zkontrolujte zdroj proudu a Stroj je bez elektrického proudu. Motor neběží: vedení. Uhlíky jsou spotřebovány. Odborník je vymění za nové. Motor nebrzdí: Spínač je defektní. Odborní jej vymění za nový. Motor se vypíná během práce: Příčina přetížení: Stopy popálení na obrobku: Motor se vypíná kvůli přetížení. Přívodní vedení je příliš dlouhé nebo má příliš malý průměr (< 2,5 mm 2 ) Pilový kotouč nemá potřebné ostří. Zuby pilového kotouče nevykazují správný rozvod. Příliš malé ostří a rozvod. Vyčkejte, dokud motor nevychladne (5-10 minut), potom znovu nastartujte. Odborník položí nové vedení (řádně dimenzujte také prodlužovací kabel, 2,5 mm 2 ) Vom Fachmann schärfen lassen. Nechejte odborníkem rozvést.. Nechejte pilový kotouč naostřit a rozvést. Jestliže tato opatření závadu neodstraní nebo se vyskytnou závady, které zde nejsou uvedeny, nechejte tažnou kapovací a pokosovou pilu zkontrolovat odborníkem. 4 21

5 ÚDRŽBA A PÉČE VYOBRAZENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ Výměna pilového kotouče (obr. D, strana 3) Nebezpečí pořezání! - Nebezpečí pořezání o pilový kotouč. - Při výměně pilového kotouče noste ochranné rukavice. Zafixujte pojistný knoflík aretační tažné funkce. Otočte hlavu stroje nahoru. Držte spouštěč hlavy stroje (3) stisknutý a posuňte ochranný kryt pilového kotouče (12) úplně nahoru. Nasaďte šroubový klíč na přírubový šroub (24). Tlačte stále na blokaci pilové hřídele (25) a otáčejte pomalu přírubovým šroubem po směru hodinových ručiček. Po max. jednom otočení blokace pilové hřídele zaskočí. Přírubový šroub (24) uvolněte po směru hodinových ručiček a zcela jej vytočte. Odeberte pilový kotouč včetně příruby (26, 27, 28 a 29). Před montáží nového pilového kotouče vyčistěte uchycení kotouče hadříkem nebo štětečkem. Pozor: Při nasazování nového pilového kotouče postupujte v obráceném pořadí. Zuby pilového kotouče musejí ukazovat proti směru řezu; to zn. že směr otáčení pilového kotouče musí souhlasit se směrem šipky na pilovém kotouči a na krytu přístroje. (30). Nasaďte vnější přírubu na pilový kotouč a utáhněte přírubový šroub (24). Sklopte ochranný kryt pilového kotouče (12). Zkontrolujte funkčnost ochranného zařízení. Rukou zkontrolujte cirkulaci pilového kotouče ve svislé, ale i v zešikmené poloze (45 ). Pilový kotouč se musí v drážce(14) otočného stolu volně otáčet. Čištění stroje Před všemi pracemi na přístroji vytáhněte síťovou zástrčku. K čištění umělohmotných částí používejte vlhký hadřík. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, rozpouštědla nebo špičaté předměty. Z povrchu stolu pily odstraňte nečistotu pomocí vhodného spreje určeného k údržbě a ošetřování. Jestliže se motor nezabrzdi do 10 vteřin, je třeba, aby výhradně výrobce opotřebované díly brzdy motoru vyměnil. Větrací otvory a pohyblivé části pravidelně zbavujte napadaného prachu. Použít můžete jemný kartáč nebo štětec. Všechny pohyblivé kovové díly pravidelně ošetřujte olejem. 20 5

6 OBSAH OBSAH Vyobrazení ovládacích prvků 2-5 Obsah 6 Popis výrobku 7 Bezpečnostní pokyny 7-11 Všeobecné bezpečnostní pokyny 7 Speciální bezpečnostní pokyny 9 Zbývající rizika 11 P o u ž i t é s y m b o l y 12 Montáž a instalace Výběr místa instalace 13 Připojení k síti 13 Montáž podstavce 14 Montáž záchytného sáčku na třísky 14 Montáž podpěry obrobku 14 Uvedení do provozu 15 Seřízení tažné kapovací a pokosové pily Obsluh Upínací čelist 16 Šikmý řez 17 Pokosový řez 18 Ohraničení sestupu 18 Řezy s tažnou funkcí 18 Spáry/drážky 19 Vedení řezu laserem 19 Údržba a péče Výměna pilového kotouče 19 Čištění stroje 20 Odstranění závad 21 Technické údaje 22 Pokyny kochraně životního prostředí 22 Záruka / zákaznický servis 23 CE Prohlášení o shodě 24 OBSLUHA ÚDRŽBA A PÉČE Spáry/drážky (obr. I, strana 5) 1. Zkontrolujte pozici ohraničení sestupu (8). 2. Proveďte řez s tažnou funkcí jak je popsáno na straně Po dokončení spáry/drážky uveďte ohraničení sestupu opět do původní pozice. Vedení řezu laserem POZOR! Laserové záření Nedívejte se do paprsku. Pro precizní vedení řezu je tato kapovací a pokosová pila vybavena laserem - laser třída 2. Seřízení směru řezu laserem bylo již provedeno v závodě. Doporučujeme však, abyste provedli zkušební řez kvůli eventuálním změnám, které mohly být způsobeny transportem. 2 kusy AAA baterií R03-1,5 V jsou obsaženy v rozsahu dodávky. ÚDRŽBA A PÉČE Před všemi údržbářskými pracemi a čištěním: - Vypněte stroj. - Vytáhněte síťovou zástrčku. - Počkejte, dokud se pilový kotouč nezastaví. Jako náhradní díly, zejména u bezpečnostních zařízení a řezacích nářadí, používejte pouze originální díly. Díly, které výrobce nezkontroloval a neschválil, mohou vést k nepředvídatelným škodám. Po všech údržbářských a čisticích pracích: Uveďte opět všechna bezpečnostní zařízení do provozu a zkontrolujte je. Zajistěte, aby se na stroji nebo ve stroji neponechalo žádné nářadí. Upozornění: V tomto návodu jsou zahrnuty dohromady dvě tažné kapovací a pokosové pily KGS 250 a KGS 250N. Proto se mohou jednotlivé detailní popisy v návodu vašeho modelu odlišovat. 6 19

7 OBSLUHA Pokosový řez (obr. A, strana 2) Touto tažnou kapovací a pokosovou pilou můžete provádět pokosové řezy doleva od 0-45 k pracovní ploše Uvolněte zajišťovací držák k nastavení úhlů (16) Nastavte požadovaný rozměr úhlu pomocí stupnice (15). Zafixujte zajišťovací držák (16). Ohraničení sestupu (obr. E, strana 4) 1. Posuňte ohraničení sestupu (8) do požadované pozice. 2. Uvolněte kontramatici (31) na protimatici (32). 3. Otáčením kontramatice se dá nastavit hloubka řezu pilového kotouče. 4. Utáhněte kontramatici. 5. Posuňte blokaci sestupu směrem ven. Pilový kotouč se dá snížit na nastavený rozměr. Řezy s tažnou funkcí určené pro široké obrobky (obr. A/H, strana 2/4) Nebezpečí úrazu! Během řezání nepřitahujte hlavu stroje a rotující pilový kotouč k sobě. Pilový kotouč by mohl po obrobku vylézt nahoru a odrazit tak hlavu stroje a rotující pilový kotouč. Nikdy dolů nespouštějte otáčející se pilový kotouč, dokud jste nezatáhli hlavu stroje směrem dopředu. POPIS VÝROBKU POPIS VÝROBKU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Dvouruční kapovací a pokosová pila LUMAG je mobilní přístroj. Je vhodný ke zkracování dřeva, potahovaných desek a umělých hmot, podle velikosti stroje. Jiné použití je nepřípustné. Jestliže se pila použije na něco jiného, než je určena nebo dojde ke změnám na přístroji nebo se použijí díly, které výrobce neprověřil a neschválil, může dojít k nepředvídatelným škodám! Stroj není vhodný k řezání palivového dřeva! BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR! Při použití elektrického nářadí a obráběcích strojů je třeba dodržovat následující zásadní bezpečnostní opatření, abyste se ochránili před úrazem elektrickým proudem, zraněním a požárem. Přečtěte si všechny tyto pokyny dříve, než začnete přístroj používat. Bezpečnostní pokyny dobře uschovejte. Všeobecné bezpečnostní pokyny Hlavu stroje spusťte dolů a zafixujte. Uvolněte zajišťovací knoflík aretační tažné funkce (6) a posuňte řezací hlavu směrem dopředu. Zafixujte obrobek upínacím zařízením (36), abyste zabránili posunutí během řezání. Držte pevně madlo pily a táhněte pojezd dopředu až do středu pilového kotouče nad přední hranou obrobku. Spusťte stroj. Tlačte madlo pily pomalu směrem dolů. Jakmile pila dosáhne plného počtu otáček, řežte skrz přední hranu obrobku. S madlem pily pohybujte pomalu k dorazové liště a dokončete řez. Stroj vypněte a vyčkejte, dokud se pilový kotouč nezastaví. Poté zdvihněte řezací hlavu Udržujte na svém pracovišti pořádek - Nepořádek na pracovišti může vést k úrazům. 2. Sledujte vnější vlivy - Nevystavujte elektrické nářadí dešti. - Nepoužívejte elektrické nářadí ve vlhkém nebo mokrém prostředí. - Postarejte se o dobré osvětlení na pracovišti. - Nepoužívejte elektrické nářadí tam, kde hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu. 3. Chraňte se před úrazem elektrickým proudem - Zabraňte fyzickému dotyku s uzemněnými díly (např. potrubí, radiátory, elektrické sporáky, chladicí jednotky). 4. Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti - Dejte pozor, aby se ostatní osoby, zejména děti, nedotkly elektrického nářadí nebo kabelu. Udržujte je v bezpečné vzdálenosti od svého pracoviště. 5. Ukládejte nepoužívané elektrické nářadí na bezpečném místě - Nepoužívané elektrické nářadí byste měli ukládat na suchém, vysoko položeném 7

8 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSLUHA nebo uzavřeném místě, mimo dosah dětí. 6. Nepřetěžujte elektrické nářadí - Budete pracovat lépe a bezpečněji v udaném rozsahu výkonu. 7. Používejte správné elektrické nářadí - Nepoužívejte stroje o malém výkonu na těžké práce. - Nepoužívejte elektrické nářadí pro účel, pro který není určeno. - Nepoužívejte například ruční okružní pilu k řezání větví nebo polen. 8. Noste vhodné oblečení - Nenoste volný oděv nebo ozdoby, mohly by být zachyceny pohyblivými částmi. - Při práci ve venkovním prostředí doporučujeme nosit obuv s protiskluzovou podrážkou. - Máte-li dlouhé vlasy, noste vlasovou síťku. 9. Používejte ochranné prostředky - Noste ochranné brýle a ochranu sluchu. - Během práce, při které se vytváří prach, noste dýchací masku. 10. Připojení zařízení na odsávání prachu - Jestliže máte k dispozici připojení na odsávání prachu a zachycovací zařízení, přesvědčte se, že jsou tyto přístroje připojeny a správným způsobem používány. 11. Nepoužívejte kabel pro účel, pro který není určen. - Nepoužívejte kabel k vytahování zástrčky ze zásuvky. - Chraňte kabel před horkem, olejem a ostrými hranami. 12. Zajistěte zpracovávaný kus - Používejte upínací zařízení nebo svěrák, abyste zpracovávaný kus upevnili. Takto je upevněn bezpečněji než ve vaší ruce. 13. Držení těla při práci musí být přirozené - Dbejte na správný postoj a v každém okamžiku udržujte rovnováhu. 14. Starejte se pečlivě o nářadí - Řiďte se pokyny pro mazání a výměnu nářadí. - Kontrolujte pravidelně přípojku elektrického nářadí, a pokud je poškozena, nechte ji opravit odborníkem. - Kontrolujte pravidelně prodlužovací vedení a vyměňte je, pokud je poškozené. - Udržujte madla suchá, čistá a zbavte je oleje a mastnoty. 15. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky - Pokud elektrické nářadí nepoužíváte, před údržbou a při výměně nářadí jako je například pilový kotouč, vrták, fréza. 16. Nenechávejte klíče zasunuty v nářadí - Před zapnutím zkontrolujte, zda byly klíče a seřizovací nářadí odstraněny. 17. Zabraňte neúmyslnému spuštění - Ujistěte se, že je spínač při zasunování zástrčky do zásuvky vypnut. 18. Používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní prostory 8 Upínací čelist (obr. G, strana 4) Upínací čelist se dá umístit na obou stranách stroje (vpravo nebo vlevo). 1. Uvolněte fixační šroub (35). 2. Nasaďte upínací čelist (36) do jednoho ze dvou fixačních otvorů na spodní straně stroje (viz obr. G, strana 4). 3. Utáhněte fixační šroub (35). 4. Nasaďte upínací čelist tak, aby vám nebránila při práci. 5. Upínací čelist zafixujte. Obrobek je pevně sevřen mezi upínací čelistí a stolem stroje. Obsluha Hlavu stroje posuňte madlem (4) směrem dozadu a rovněž ji v této pozici zafixujte. Uvolněte zajišťovací knoflík na hlavě stroje (5), abyste ji mohli zvednout. Položte obrobek určený k řezání k dorazové liště (11) a na otočný stůl (13). Zafixujte obrobek upínacím zařízením, abyste zabránili posunutí při řezání. Madlo pily tlačte pomalu směrem dolů. Jakmile pila dosáhne plného počtu otáček, řežte obrobek rovnoměrně a s vyvinutím lehkého tlaku. Na pilový list netlačte. Řezání vyžaduje určitý čas. Vyčkejte, dokud se pilový kotouč nezastaví. Poté zvedněte řezací hlavu. Spínač / vypínač 1. Abyste motor zapnuli, stiskněte odblokovací knoflík (2) a stiskněte spínač / vypínač (1). 2. Abyste motor vypnuli, stiskněte spínač / vypínač (1). Šikmý řez (obr. A, strana 2) Touto tažnou kapovací a pokosovou pilou můžete provádět šikmé řezy doleva a doprava od 0-45 k dorazové liště Uvolněte aretaci úhlu (7). Nastavte požadovaný rozměr úhlu pomocí stupnice (10). Aretaci úhlu (7) opět utáhněte (7). 17

9 SEŘÍZENÍ PILY OBSLUHA BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 6. Fixační šroub opět utáhněte. Nastavení úhlového dorazu na 45 (obr. A/C, strana 2/3) 1. Uvolněte zajišťovací držák (16) a nakloňte madlem (4) hlavu stroje doleva, na Zkontrolujte úhel se stupnicí (15). Pokud je to zapotřebí, seřiďte úhel následujícím způsobem: 3. Uvolněte kontramatici a regulujte ji (21), dokud úhel nebude činit Zafixujte nastavení tak, že kontramatici opět utáhnete. Nastavení hloubky řezu pilového kotouče (obr. C, strana 3) Udělejte zkušební řez, abyste zkontrolovali, zda pilový kotouč obrobek správně řeže. Pokud je to nutné, seřiďte ho následujícím způsobem: Uvolněte kontramatici (22) a seřiďte šroub (23). Otáčejte šroubem tak dlouho, až dosáhnete požadované hloubky řezu. Fixační šroub opět utáhněte. OBSLUHA Pokyny pro každodenní provoz 1. K pevnému upnutí obrobku vždy používejte upínací čelist. (obr. G, strana 4). 2. Obrobek vždy polohujte na dorazovou lištu. Zkroucený nebo ohnutý obrobek, který se nedá na stole popř. na dorazové liště držet rovně, může v pilovém kotouči uvíznout. Můžete se těžce zranit. Opracovávaný obrobek musí být dostatečně velký, abyste ho mohli držet bezpečně oběma rukama. Opracovávejte pouze vhodné kusy dřeva. Nikdy nedávejte ruce do blízkosti pily. Mějte ruce vždy mimo zónu Nedotýkejte se rukama, která zahrnuje celý stůl Venku používejte pouze pro tento účel schválené a odpovídajícím způsobem označené prodlužovací kabely. 19. Buďte pozorní - Sledujte, co děláte. K práci přistupujte s rozmyslem. Nepoužívejte elektrické nářadí, jestliže se nesoustředíte. 20. Překontrolujte elektrické nářadí - Před dalším použitím elektrického nářadí se musejí zkontrolovat ochranná zařízení nebo lehce poškozené části stroje, zda je jejich funkce bezporuchová a nářadí bude bezchybně sloužit danému účelu. - Zkontrolujte, zda pohyblivé části fungují bezporuchově a nejsou zablokovány, nebo zda nejsou některé části stroje poškozeny. Všechny části se musejí správně namontovat a musí se splnit všechny podmínky, aby se zaručil nezávadný provoz elektrického nářadí. - Poškozená ochranná zařízení a části stroje musí náležitě opravit nebo vyměnit uznávaný odborný servis, pokud není v návodu k použití uvedeno jinak. - Poškozené spínače se musí vyměnit v servisu pro zákazníky. - Nepoužívejte elektrické nářadí, u kterého se nedá spínač zapnout a vypnout. 21. POZOR! - Používání jiných nástavců a dalšího příslušenství pro vás může být nebezpečné. 22. Nechejte přístroj opravit odborníkem na elektrické přístroje - Tento stroj odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením. Opravy smí provádět pouze odborník na elektrické přístroje nebo náš servisní tým, přičemž se používají pouze originální náhradní díly; v opačném případě může dojít u uživatele k úrazu. Speciální bezpečnostní pokyny pro tažné kapovací a pokosové pily Před použitím postavte přístroj na stabilní a rovnou pracovní plochu. Před zahájením práce zkontrolujte přístroj a síťový kabel, zda nejsou poškozeny. Zkontrolujte, zda pohyblivé části přístroje fungují nezávadně a nejsou zablokovány a zda nejsou žádné části poškozeny. Napětí sítě musí souhlasit s údaji na typovém štítku stroje. Kabel veďte vždy směrem dozadu pryč od nářadí. Přístroj spouštějte zásadně před kontaktem s materiálem. Pokládejte zpracovávaný kus na plochu stroje vždy tak, aby se zabránilo posunutí dřeva. Řežte pouze takové dřevo, které můžete držet bezpečně rukou. U dlouhých kusů vždy používejte kvůli lepšímu držení prodlužovací podpěry a nasaďte upínací čelist nebo jiná upínací zařízení. Při řezání kulatých kusů je třeba používat vhodné držáky. 9

10 Ujistěte se, že se pilový kotouč v žádné pozici nedotýká otočného stolu. Zjistíte to otáčením pilového kotouče rukou v pozici 45 a 90. Zástrčka musí být vytažena ze sítě. Pokud je to nutné, znovu seřiďte pilovou hlavu. Zkontrolujte maximální výšku řezu. Pohyblivý ochranný kryt nesmí být v otevřeném stavu zajištěn. Sledujte směr otáčení motoru a pilového kotouče. Závadné pilové kotouče ihned vyměňte. Deformované nebo prasklé pilové kotouče se nesmějí používat. Používejte pouze pilové kotouče doporučné výrobcem. Dbejte na výběr pilového kotouče vhodného pro dřevo, které chcete řezat. Pilové kotouče z vysoce legované rychlořezné oceli (HSS ocel) se nesmějí používat. Ruce, prsty a paže mějte v dostatečné vzdálenosti od rotujícího pilového kotouče. Řezná dráha musí být nahoře i dole zbavena veškerých překážek. Řežte vždy pouze jeden kus a dávejte pozor, aby se v něm nenacházela cizí tělesa. Nepoužívejte pilu bez ochranných zařízení. Pracujte vždy z boku pilového kotouče. Dbejte na to, aby se odřezky daly odstranit z boku pilového kotouče a aby nedošlo k zachycení. Pozor! Dbejte mimořádné opatrnosti při práci s obrobkem ve svislé poloze i u dvojitého pokosového řezu. K odstranění poruch nebo zaklíněných kusů stroj vždy vypněte a vytáhněte zástrčku ze sítě. Teprve poté odstraňte zaklíněný kus dřeva. Pokud se stroj zastavuje, již na něm nepracujte. Chraňte pilový kotouč před nárazy. Nevystavujte jej bočnímu tlaku. Pozor! Pilový kotouč se při práci zahřeje. Nedotýkejte se jej, dokud nevychladne. Noste, pokud je to nutné, vhodný ochranný oděv. - Ochrana sluchu ke zmírnění rizika nedoslýchavosti. Pozor! Hluk může být zdraví škodlivý. Pokud se překročí přípustná hladina hluku o 85 db (A), musí se nosit klapky na uši. - Ochrana dýchacích orgánů ke zmírnění rizika, že vdechnete nebezpečný prach. - Ochrana zraku ke zmírnění rizika, že se poškodí zrak. - Rukavice při manipulaci s drsnými kusy. Osoby mladší 18 let smějí tento přístroj obsluhovat pouze v rámci přípravy k povolání pod dohledem školitele. Osoby mladší 16 let nesmějí s přístrojem v žádném případě manipulovat. Závady na stroji, včetně všech krytů a ochranných zařízení, je třeba, jakmile jsou objeveny, ihned ohlásit osobě odpovědné za bezpečnost práce. 10 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Montáž podpěry obrobku (obr. F, strana 4) Zasuňte podpěru (33) do obou otvorů, vpravo na podlahové desce. Zajistěte podpěry tak, že utáhnete blokovací otočný knoflík (34). Tento postup opakujte při montáži levé podpěry. UVEDENÍ DO PROVOZU 15 UVEDENÍ DO PROVOZU SEŘÍZENÍ PILY Před uvedením do provozu se musejí všechny kryty a bezpečnostní zařízení řádně namontovat. Před každým použitím zkontrolujte pilový kotouč. Musí být řádně upevněn a bezchybně se otáčet. Zjistěte, zda souhlasí směr otáčení pilového kotouče se směrem šipky na pilovém kotouči. Odstraňte všechny součástky a obrobky, které se nacházejí na stole s pilou. Dávejte pozor, aby se v právě opracovávaném materiálu nenacházela cizí tělesa. SEŘÍZENÍ TAŽNÉ KAPOVACÍ & POKOSOVÉ PILY Upozornění: Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny (viz Bezpečnostní pokyny ). Upozornění: Tento stroj byl před expedicí přesně seřízen v závodě. Nejlepších výsledků docílíte tím, že zkontrolujte přesnost seřízení. Dle potřeby opravte seřízení následujícím způsobem: Nastavení úhlového dorazu na 90 (obr. A/B, strana 2/3) 1. Pro nastavení pilového kotouče na 90 k otočnému stolu (13) použijte úhloměr. 2. Uvolněte upevňovací knoflík hlavy stroje (5) a pohybujte řezací hlavou, pilový kotouč ukáže úhel Uvolněte kontramatici a regulujte ji (18), dokud úhel mezi pilovým kotoučem a otočným stolem nebude činit Zafixujte nastavení tak, že kontramatici opět utáhnete. 5. Následně zkontrolujte pozici úhlu. Uvolněte šroub (19) a seřiďte ukazatel (20) na 0.

11 MONTÁŽ A INSTALACE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY zajištění spínačem FI 1 s chybným proudem 30 ma; zásuvky se musejí dle předpisů nainstalovat, uzemnit a zkontrolovat; při použití externího odsávacího zařízení se musí i toto zařízení dostatečným způsobem uzemnit. Položte síťový kabel takovým způsobem, aby se při práci nemohl poškodit. Chraňte síťový kabel před horkem, agresivními tekutinami a ostrými hranami. Používejte pouze prodlužovací kabel s dostatečným průřezem. Nevytahujte síťovou zástrčku ze zásuvky za kabel. Montáž Stroj je částečně dodáván v jednotlivých součástkách, které se musejí ještě složit dohromady, jako například podstavec u modelu KGS 250, který je obsažen v dodávce. Montáž podstavce (Model KGS 250) Sešroubujte jednotlivé díly podstavce pevně dohromady. Nenechávejte stroj běžet bez dozoru. Zbývající rizika I při správném použití se mohou vyskytnout ještě následující zbývající rizika: - Nebezpečí zranění na prstech a rukách rotujícím nářadím. - Zranění odmrštěným kusem při neodborném držení nebo vedení. - Zranění kvůli zlomení a vymrštění pilového kotouče nebo tvrdých kovových zubů. - Zranění při dotyku částí pod napětím u otevřených nebo defektních elektrických součástí. - Poškození zvuku při déle trvající práci bez ochrany sluchu. - Poškození plic, pokud se nenosí žádná vhodná maska na ochranu dechu. - Poškození zraku, pokud se nenosí žádné ochranné brýle. Zbývající rizika se mohou zmírnit, pokud budete respektovat Použití k danému účelu a Bezpečnostní pokyny a zejména návod k obsluze. Namontujte pilu na podstavec (Model KGS 250) Postavte tažnou kapovací a pokosovou pilu na podstavec a pilu na něm pevně přišroubujte pomocí šroubů, podložek a matic ve 4 svorníkových otvorech (9) (obrázek A, strana 2). Montáž pily na pracovní stůl (Model KGS 250N) Najděte čtyři otvory (9) a označte je na pracovním stole. Do stolu vyvrtejte díry 10 mm vrtákem. Pevně přišroubujte tažnou kapovací a pokosovou pilu šrouby, podložkami a maticemi do pracovního stolu. Pozor, toto upevnění není součástí dodávky stroje. Montáž záchytného sáčku na třísky (obr. J, strana 5) Tažná kapovací a pokosová pila je vybavena odsávacím hrdlem a záchytným sáčkem na třísky. Nasuňte sáček (37) na odsávací hrdlo (17). Sáček se dá vyprazdňovat pomocí zipu na spodní straně. Použijte zařízení na odsávání třísek, potom namontujte podle potřeby adaptér na odsávací hrdlo (17). Odsávací zařízení odborně připojte. 1 Ochranný spínač proti chybnému proudu, který během velmi krátkého intervalu přeruší napájení proudem při nízkém jmenovitém chybném proudu

12 POUŽITÉ SYMBOLY OVLÁDACÍ PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ MONTÁŽ A INSTALACE POUŽITÉ SYMBOLY MONTÁŽ A INSTALACE Pozor Čtěte návod Nedotýkejte se rukama Noste ochranu sluchu Noste masku proti prachu Noste ochranu zraku Vybalte stroj a před montáží zkontrolujte, zda nedošlo k poškození některých dílů během transportu. Jestliže by se nějaké poškození vyskytlo, musí se reklamovat ihned při expedici. Překontrolujte, zda je vaše dodávka zboží kompletní. Všechny díly si rozložte na rovné podložce. Informujte ihned prodejce o tom, které části chybí. Zvolte místo instalace Stroj se musí postavit stabilně a musí se zajistit proti posunutí. Postarejte se o dobré osvětlení dostatečné velký prostor, aby se dal stroj bezpečně obsluhovat. Pozor! Úpravy na stroji nebo použití dílů, které nejsou výrobcem zkontrolovány a schváleny, mohou vést během provozu k nepředvídatelným škodám! OVLÁDACÍ PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ (obr. A, strana 2) 1. Spínač / vypínač 15. Úhlová stupnice 2. Odblokovací knoflík 16. Zajišťovací držák 3. Spouštěč hlavy stroje k nastavení úhlů, vertikálně 4. Madlo 17. Odsávací hrdlo 5. Odblokování hlavy stroje 6. Aretace tažné funkce 7. Aretace úhlu 8. Ohraničení sestupu Příslušenství: 9. Otvor na upevnění pracovního stolu Podpěra obrobku (33) 10. Stupnice otočného stolu Záchytný sáček na třísky (37) 11. Dorazová lišta 12. Ochranný kryt pilového kotouče Model KGS 250: 13. Otočný stůl Podstavec 14. Drážka pily Stroj smontujte přesně podle tohoto návodu. Používejte pouze díly, které jsou obsaženy v rozsahu dodávky. Na částech stroje neprovádějte žádné změny. Správné připojení k síti Připojení stroje k síti před dokončením montážních a seřizovacích kroků může vést k těžkým úrazům, úderu elektrickým proudem a k poškození stroje. Nepřipojujte stroj do zdroje proudu, dokud neprovedete všechny montážní a seřizovací kroky. Motor je dimenzován na napájecí napětí a frekvenci, které jsou stanoveny v technických údajích. Provozujte stroj pouze na zdroji proudu, který splňuje následující požadavky: 12 13

Tažná kapovací a pokosová pila KGS 305BM

Tažná kapovací a pokosová pila KGS 305BM CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ podle ustanovení směrnic ES - elektromagnetická snesitelnost 89/336/EWG - směrnice pro nízké napětí 73/23/EWG - strojní směrnice 98/37/EG Tažná kapovací a pokosová

Více

Stolní kotoučová pila TKS 250J

Stolní kotoučová pila TKS 250J Stolní kotoučová pila TKS 250J L.V.G. Hartham GmbH Robert-Bosch-Ring 3 D-84375 Kirchdorf am Inn Telefon: +49 (0)85 71 / 92 556-0 Fax: +49 (0)85 71 / 92 556-19 CZ Návod k obsluze Stolní kotoučová pila TKS

Více

Tažná kapovací a pokosová pila KGS 20/205 / KGS 20-205N. Tažná kapovací a pokosová pila KGS 210/205 KGS 210-205N. L.V.G.

Tažná kapovací a pokosová pila KGS 20/205 / KGS 20-205N. Tažná kapovací a pokosová pila KGS 210/205 KGS 210-205N. L.V.G. Tažná kapovací a pokosová pila KGS 20/205 / KGS 20-205N L.V.G. Hartham GmbH Robert-Bosch-Ring 3 D-84375 Kirchdorf am Inn Telefon: +49 (0)85 71 / 92 556-0 Fax: +49 (0)85 71 / 92 556-19 CZ Návod k obsluze

Více

TKS 315A. L.V.G. Hartham GmbH. Robert-Bosch-Ring 3 D-84375 Kirchdorf am Inn Telefon: +49 (0)85 71 / 92 556-0 Fax: +49 (0)85 71 / 92 556-19

TKS 315A. L.V.G. Hartham GmbH. Robert-Bosch-Ring 3 D-84375 Kirchdorf am Inn Telefon: +49 (0)85 71 / 92 556-0 Fax: +49 (0)85 71 / 92 556-19 TKS 315A L.V.G. Hartham GmbH Robert-Bosch-Ring 3 D-84375 Kirchdorf am Inn Telefon: +49 (0)85 71 / 92 556-0 Fax: +49 (0)85 71 / 92 556-19 Návod k obsluze Stolní kotoučová pila TKS 315A Art. No. TKS315A

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._35 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._48 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče Dodávané pilové kotouče Použití Označení Obj. číslo Univerzální pilový kotouč: dřevo Řezy vysoké kvality: dřeva třískových desek Pilový kotouč pro: potažené desky porýhované desky Opravy 210 x 2,2 / 1,4

Více

HOB 204B. L.V.G. Hartham GmbH. Art. No. HOB204B

HOB 204B. L.V.G. Hartham GmbH. Art. No. HOB204B WIS80 / WIS80 HOB 204B Art. No. HOB204B L.V.G. Hartham GmbH Robert-Bosch-Ring 3 D-84375 Kirchdorf am Inn Telefon: +49 (0)85 71 / 92 556-0 Fax: +49 (0)85 71 / 92 556-19 CZ Návod k obsluze Hoblovací stroj,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 826 885 Model č. 123 55 Tato elektrická vrtačka je určena pro vrtání do různých materiálů jako je kov, dřevo, kámen,umělohmotné materiály, nebo keramické předměty a pro zašroubování

Více

TECHNICKÁ DATA POPIS. šestihranný imbus klíč 6 mm kombinovaný s křížovým šroubovákem

TECHNICKÁ DATA POPIS. šestihranný imbus klíč 6 mm kombinovaný s křížovým šroubovákem 2 TECHNICKÁ DATA Napětí V 230 (1-50 Hz) Jmenovitý proud A 5,8 Jištění A 10 Výkon motoru (jmenovitý výkon P1-S6-20%-5 min) kw 1,3 Způsob ochrany IP 20 Ochranná třída II Počet otáček min-1 5500 Rychlost

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 02 28 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

AKU- vrtačka-šroubovák

AKU- vrtačka-šroubovák NÁVOD K OBSLUZE AKU- vrtačka-šroubovák Obj.č.: 823 887 1. BEZPEČNOSTTNÍ UPOZORNĚNÍ Pozor! Při používání elektrického nářadí je nutno dbát ochrany před úrazem elektrickým proudem, dbát bezpečnosti při práci

Více

S110PE S110PEK S111PEK

S110PE S110PEK S111PEK CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie S110PE S110PEK S111PEK Área Empresarial Andalucía - Sector I Calle Sierra de Cazorla nº7 C.P: 28320 Pinto (Madrid) SPAIN

Více

Návod k použití SBE 561 SBE 521 SB 561 BE 561 B 561

Návod k použití SBE 561 SBE 521 SB 561 BE 561 B 561 SBE 550/560, 561/520, 521/ BE 560, 561 řezání závitů (A-C) A: Nasaďte závitový vrták a trochu naolejujte B: Nastavte počet otáček na stavěcím kolečku na 2 C: Při pravotočivých otáčkách závit vyřízněte

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

Verze 1.1. Bourací kladivo. Návod k obsluze. Číslo výrobku: 15213 Označení výrobku: BABH1800

Verze 1.1. Bourací kladivo. Návod k obsluze. Číslo výrobku: 15213 Označení výrobku: BABH1800 Verze 1.1 Bourací kladivo Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 15213 Označení výrobku: BABH1800 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k použití. Univerzální řezačka Mastercut X7

Návod k použití. Univerzální řezačka Mastercut X7 Návod k použití Univerzální řezačka Mastercut X7 Výrobce: Čáslavská 976 Heřmanův Městec 538 03 Kancelář: Tel: +420 778 088 722 Servisní technik: Tel: +420 608 127 055 Obsah 1. Popis 2. Údaje o výrobci

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._07 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Version 1.2 česky. Akku nůžky na trávu a živý plot BAGHS7.2-LI. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 28 325 Art.-Bez.: BAGHS7.2-LI

Version 1.2 česky. Akku nůžky na trávu a živý plot BAGHS7.2-LI. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 28 325 Art.-Bez.: BAGHS7.2-LI Version 1.2 česky Akku nůžky na trávu a živý plot BAGHS7.2-LI Návod na obsluhu Art.-Nr.: 28 325 Art.-Bez.: BAGHS7.2-LI Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S CS NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTOR TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-CS OBSAH 01. Všeobecný popis........................ 01 02. Bezpečnostní pokyny.................... 01 03. Návod na

Více

Návod k použití. Zkracovací pila KGS 305

Návod k použití. Zkracovací pila KGS 305 Záruční a pozáruční servis: Metabo s.r.o. tel: 326 904 457 Královická 1793 fax:326 907 730 Brandýs n/l www.metabo.cz 250 01 e-mail: LSvec@metabo.cz V případě opravy popište, prosím, Vámi jištěnou závadu.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

Pásová a kotoučová bruska BBTS500

Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Verze 1.1 Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Návod k obsluze CE Číslo artiklu: 101 23 Označení artiklu: BBTS500 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._08 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů ROTAČNÍ SEKAČKA NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte další osobě,

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO ŘEZAČKY 5 MONTÁŽ

3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO ŘEZAČKY 5 MONTÁŽ 1 OBLAST POUŽITÍ 2 POPIS (OBR. A) 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 3.1 Pracovní oblast 3.2 Elektrická bezpečnost 3.3 Osobní bezpečnost 3.4 Používání elektrických nářadí a péče o ně

Více

230W 51.01-BPR-145-230

230W 51.01-BPR-145-230 bruska pilových řetězů S OSVĚTLENÍM 230W 51.01-BPR-145-230 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. CZ!!! Dříve než uvedete přístroj do provozu, pročtěte si prosím pečlivě tento návod

Více

Vyřezávací pila BDKS85

Vyřezávací pila BDKS85 Verze 1.1 Vyřezávací pila BDKS85 Návod k obsluze CE Číslo artiklu: 101 58 Označení artiklu: BDKS85 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis

Více

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze POZOR! Tento Návod k obsluze obsahuje informace, které jsou důležité pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto si tento Návod k obsluze pečlivě přečtěte. EG

Více

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Pozor: tento návod k provozu obsahuje upozornění, která jsou důležitá pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto sí bezpodmínečně peč1ivě přečtěte

Více

Bruska mokrosuchá BT-WD 150/200 Einhell

Bruska mokrosuchá BT-WD 150/200 Einhell Návod k použití Bruska mokrosuchá BT-WD 150/200 Einhell Obj.č.: 44.172.15 I.-Nr.: 01017 Všeobecné bezpečnostní pokyny a ochrana proti úrazu Bezpečná práce bez úrazu je s nářadím zajištěna pouze tehdy,

Více

Originál návodu k obsluze W 680

Originál návodu k obsluze W 680 Originál návodu k obsluze W 680 rukou). K Opěrný talíř s upínáním (používejte jen s dodávanou ochranou ruky). L Brusný kotouč se suchým zipem (používejte jen s dodávanou ochranou ruky). M Rounový brusný

Více

Návod k použití. Obsah. 4 Speciální bezpečnostní upozornění. 2 Použití. 3 Všeobecné bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Obsah. 4 Speciální bezpečnostní upozornění. 2 Použití. 3 Všeobecné bezpečnostní upozornění Návod k použití Bruska koutových svárů KNSE 12-150 2 3 4 Návod k použití Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se při výběru Elektrického nářadí, obrátili na značku Metabo. Každé elektrické

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

Návod k použití. Přímočaré pily STE 100 Plus STE 135, STE 135 Plus STEB 135, STEB 135 Plus

Návod k použití. Přímočaré pily STE 100 Plus STE 135, STE 135 Plus STEB 135, STEB 135 Plus Návod k použití Přímočaré pily STE 100 Plus STE 135, STE 135 Plus STEB 135, STEB 135 Plus Ochrana životního prostředí Metabo obaly jsou 100% recyklovatelné. Vysloužilé elektrické nářadí a příslušenství

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 FDB 2004-E 3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 4 FIG. D 02 FDB 2004-E 5 01 FIG. E 1 2 02 03 33 mm FAR GROUP EUROPE Contents 19 CZ Vibrační bruska NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto vibrační

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Dvoukotoučové brusky GDS 125 GDS 125 A GDS 150 GDS 150 K GDS 175 GDS 200 PDS 250 UG

Dvoukotoučové brusky GDS 125 GDS 125 A GDS 150 GDS 150 K GDS 175 GDS 200 PDS 250 UG NÁVOD K OBSLUZE Dvoukotoučové brusky GDS 125 GDS 125 A GDS 150 GDS 150 K GDS 175 GDS 200 PDS 250 UG Obj. číslo 55114 Obj. číslo 55110 Obj. číslo 55119 Obj. číslo 55108 Obj. číslo 55115 Obj. číslo 55116

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

WS-700. Kolébková pila WS-700. www.lumag-maschinen.com. Návod k provozu

WS-700. Kolébková pila WS-700. www.lumag-maschinen.com. Návod k provozu WS-700 www.lumag-maschinen.com CZ Návod k provozu Kolébková pila WS-700 LVG WS700 neu_layout 1 07.06.13 09:37 Seite 2 LVG WS700 neu_layout 1 07.06.13 09:37 Seite 3 UVEDENÍ DO PROVOZU INSTRUKCE K PILE TLAČÍTKA

Více

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 Návod k použití Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 1 Model: Pila karosářská pneumatická Vsuvka pro rychlospojku není součástí dodávky! Pokyny Než začnete nástroj používat, pečlivě pročtěte

Více

Originál návodu k obsluze W 780

Originál návodu k obsluze W 780 Originál návodu k obsluze W 780 N Drátěný kartáč (používejte jen s vhodnou ochranou ruky). O Upínací matice (7). Kompletní nabídka příslušenství viz. www.metabo.cz nebo hlavní katalog. 11 Opravy Upozorňujeme,

Více

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150 Werkzeugmaschinen Návod k obsluze BSM 75 BSM 50 Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste se rozhodl pro tento kvalitní stroj společnosti FLOTT! Koupí tohoto výrobku společnosti FLOTT jste získali stroj, který

Více

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 FDS 1012 - A 2 English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 1 3 5 2 7 4 1 6 FDS 1012-A Contents 21 CZ Šroubovák NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

Ruční kotoučová pila KSP 55 F 915501 915502 915012 915013 Návod k obsluze

Ruční kotoučová pila KSP 55 F 915501 915502 915012 915013 Návod k obsluze Ruční kotoučová pila KSP 55 F 915501 915502 915012 915013 Návod k obsluze POZOR! Návod k obsluze tohoto stroje obsahuje důležitá upozornění týkající se bezpečnosti práce s uvedeným přístrojem. Proto si

Více

Ponorná pila MT 55 cc 917603 917614 917602 917613 Návod na obsluhu

Ponorná pila MT 55 cc 917603 917614 917602 917613 Návod na obsluhu Ponorná pila MT 55 cc 917603 917614 917602 917613 Návod na obsluhu POZOR Tento návod k obsluze obsahuje informace, které jsou důležité pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto si tento návod k obsluze

Více

Použité harmonizované normy:

Použité harmonizované normy: Provozní návod na brusku jádrových vrtáků KBS Kaindl Schleiftechnik REILING GmbH Remchinger Str. 4 D-75203 KÖNIGSBACH - Stein Tel.:+49 7232 / 4001-0 Fax:+49 7232 / 4001-30 e-mail: info@kaindl-schleiftechnik.de

Více

8.1 Připevnění podstavce (obr. 1)... 6. 8.2 Připevnění stolu (obr. 2-4)... 6. 8.3 Připevnění hlavy pily (obr. 5 & 6)... 6

8.1 Připevnění podstavce (obr. 1)... 6. 8.2 Připevnění stolu (obr. 2-4)... 6. 8.3 Připevnění hlavy pily (obr. 5 & 6)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 3 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO STOLNÍ

Více

Popis přístroje (obr. A) Technické údaje DW490 Napětí (V) 230 Příkon (Watty) 2000 Volnoběžné otáčky (ot/min.) 6300 Průměr kotouče (mm) 230

Popis přístroje (obr. A) Technické údaje DW490 Napětí (V) 230 Příkon (Watty) 2000 Volnoběžné otáčky (ot/min.) 6300 Průměr kotouče (mm) 230 559010-66 CZ DW490 A 2 B 3 D E 4 ÚHLOVÁ BRUSKA Blahopřejeme! Rozhodli jste se pro elektrické nářadí od fi rmy DeWALT. Toto nářadí pokračuje v letité fi remní tradici, nabízet jen vyspělé a mnohými testy

Více

Návod na použití. Okružní pila W 8402CI

Návod na použití. Okružní pila W 8402CI Návod na použití Okružní pila W 8402CI RYOBI W-6402NC W-8402NC Kotoučová pila Návod k použití Popis 1. Šroub se šestihrannou zápustnou hlavou 2. Klíč 3. Vnější příruba 4. Spodní ochranná lišta 5. Páka

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Model RT-23I RT-30I RT-40I 220 240V ~ 50 Hz

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Model RT-23I RT-30I RT-40I 220 240V ~ 50 Hz Stolní ventilátor Model RT-23I RT-30I RT-40I Síťové napětí 220 240V ~ 50 Hz 220 240V ~ 50 Hz 220 240V ~ 50 Hz Jmenovitý výkon 30 Watt 40 Watt 50 Watt Elektr. třída ochrany I I I Průměr ca. 23 cm ca. 30

Více

Návod k použití. Kotoučová pila se spodním tahem UK 333

Návod k použití. Kotoučová pila se spodním tahem UK 333 Návod k použití Kotoučová pila se spodním tahem UK 333 11. OPRAVY Upozorňujeme, že opravy el. nářadí smí provádět pouze odborná opravna. Elektrické nářadí vyžadující opravu je možné zaslat na adresu: Záruční

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX

BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX Aktualizováno 28.1.2013 BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX Modely 36 (91 cm) & 42 (107 cm) & 48 ' (122 cm) NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné, abyste

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Pokosová pila sl 10d

Pokosová pila sl 10d Pokosová pila sl 10d Výrobce: Woodster Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku: Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní zkušenosti s Vašim novým strojem společnosti Woodster. Upozornění:

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie 2 3 Technické parametry Okružní pila (aku.) CP 190 CP 236 Výstupní výkon [W] 1600 2000 Volnoběžné otáčky [ot./min] 4500

Více

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že tento produkt je v souladu s dále uvedenými normami nebo normalizovanými dokumenty: HD400, EN50144, EN55014, EN61000 Podle Směrnice

Více

Laserová vodováha BWL201. Návod k obsluze

Laserová vodováha BWL201. Návod k obsluze Laserová vodováha BWL201 Návod k obsluze OBSAH Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Použití podle účelu určení 3 Popis přístroje 4 Uvedení do provozu 4 Údržba

Více

POWX091 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POWX091 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POWX091 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 2 4.1 Pracovní oblast 3 4.2 Elektrická bezpečnost 3 4.3 Osobní

Více

DW241 DW505 509111-37 CZ

DW241 DW505 509111-37 CZ 509111-37 CZ DW241 DW505 A 2 B C 3 D E F 4 G 5 Příklepová vrtačka DW 241/DW 505 Blahopřejeme! Rozhodli jste se pro elektrické nářadí od fi rmy DeWALT. Toto nářadí pokračuje v letité fi remní tradici, nabízet

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Štípačka palivového dřeva HOS 5

Štípačka palivového dřeva HOS 5 Štípačka palivového dřeva HOS 5 L.V.G. Hartham GmbH Robert-Bosch-Ring 3 D-84375 Kirchdorf am Inn Telefon: +49 (0)85 71 / 92 556-0 Fax: +49 (0)85 71 / 92 556-19 CZ Návod k obsluze Štípačka palivového dřeva,

Více

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru. reflecta Návod k obsluze CUBUS 400-3 Zpětný projektor Při používání přístroje dodržujte základní bezpečnostní předpisy. K bezpečnostním předpisům patří mimo jiné i tyto: 1. Před použitím si přečtěte všechny

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU DORMAK 2013 V1_2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU DORMAK 2013 V1_2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU 12 DORMAK 2013 V1_2013 DORMAK, Lda. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Montáž... 4 Přemístění... 5 Provoz štěpkovače... 5 Provoz... 7 Vypnutí...

Více

POW XG4035 CZ 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2

POW XG4035 CZ 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2 3.1 Seznámení se s přístrojem... 3 3.2 Bezpečnostní a zdravotní opatření... Chyba! Záložka není definována. 4 OBSLUHA ZAŘÍZENÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ

Více

Návod k obsluze. DvoukotouČOVÁ BRUSKA. User manual. Mode d emploi. Dvoukotoučové brusky. Bruska pro broušení za mokra a za sucha.

Návod k obsluze. DvoukotouČOVÁ BRUSKA. User manual. Mode d emploi. Dvoukotoučové brusky. Bruska pro broušení za mokra a za sucha. Návod k obsluze DvoukotouČOVÁ BRUSKA GB F cz D User manual Grinding machines Mode d emploi Ponceuses Návod k obsluze Brusky Bedienungsanleitung Schleifmaschinen Dvoukotoučové brusky Bitte vor der ersten

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Elektrická kotoučová pila

Elektrická kotoučová pila FDK 2001-E 3 Obsah 15 CZ Elektrická kotoučová pila NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto elektrickou kotočovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Pásová pila BAS 250 BAS 205

Pásová pila BAS 250 BAS 205 Pásová pila BAS 250 BAS 205 L.V.G. Hartham GmbH Robert-Bosch-Ring 3 D-84375 Kirchdorf am Inn Telefon: +49 (0)85 71 / 92 556-0 CZ Návod_k_obsluze Fax: +49 (0)85 71 / 92 556-19 Pásová pila BAS 250 / BAS

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3

Více

POWX033 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ...

POWX033 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 UMACON, S.A. utiles y maquinas para la construccion, S.A. - Polígono Industrial Malpica C/F n 26 Tel. +34 976 571 212 Fax +34

Více

Návod na použití Elektrický vertikutátor. EVC 1000 č.v. 4068

Návod na použití Elektrický vertikutátor. EVC 1000 č.v. 4068 Návod na použití Elektrický vertikutátor EVC 1000 č.v. 4068 Elektrický vertikutátor EVC 1000 Vítejte v zahradě GARDENA.. Přečtěte si pozorně návod a dodržujte pokyny, které jsou v něm uvedeny. Pomocí našeho

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

DW432 DW433 509111-05 CZ

DW432 DW433 509111-05 CZ 509111-05 CZ DW432 DW433 2 3 4 5 PÁSOVÁ BRUSKA Blahopřejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronářadí firmy DEWALT, jež pokračuje v dlouhé tradici této fi rmy, vyznačující se tím, že nabízí odborníkovi pouze

Více

POW1015 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW1015 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

BS 175, DS 125, DS 150 DS 175, DS 200, DSD 200, DSD 250, TNS

BS 175, DS 125, DS 150 DS 175, DS 200, DSD 200, DSD 250, TNS Návod k použití BS 175, DS 125, DS 150 DS 175, DS 200, DSD 200, DSD 250, TNS 175 2 3 4 Návod k použití Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se při výběru Elektrického nářadí, obrátili

Více

Pásová a kotoučová bruska. bts 900x

Pásová a kotoučová bruska. bts 900x Pásová a kotoučová bruska bts 900x 2 3 Výrobce scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní

Více