Tažná kapovací a pokosová pila KGS250 / KGS250N

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tažná kapovací a pokosová pila KGS250 / KGS250N"

Transkript

1 CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ podle ustanovení směrnic ES - elektromagnetická snesitelnost 89/336/EWG - směrnice pro nízké napětí 73/23/EWG - strojní směrnice 98/37/EG Tažná kapovací a pokosová pila KGS 250 / KGS 250N prohlašuje fi rma: L.V.G Hartham GmbH Robert-Bosch-Ring 3 D Kirchdorf/Inn Telefon: 0049 / (0)8571 / Fax: 0049 / (0)8571 / , KGS 250 že produkt Druh přístroje: Typ přístroje: Číslo výrobku: Tažná kapovací a pokosová pila KGS 250 / KGS 250N KGS250 / KGS250N KGS 250N odpovídá hlavním požadavkům na ochranu dle výše jmenovaných směrnic ES. Shoda spočívá v následujících normách: EN /A2:2002 EN /A1:2001 EN :2000 EN /A1:2001 EN :2000 EN :2002 Kirchdorf, Stav: 05/2006 Manfred Weißenhorner, jednatel CZ Návod k obsluze Tažná kapovací a pokosová pila KGS 250 KGS 250N Změny vyhrazeny. L.V.G. Hartham GmbH Robert Bosch Ring 3 D Kirchdorf/Inn 24

2 VYOBRAZENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ ZÁRUKA / ZÁKAZNICKÝ SERVIS ZÁRUKA / ZÁKAZNICKÝ SERVIS Záruka Zákonná záruční lhůta činí 2 roky po datu nákupu. V případě eventuálních závad na produktu se, prosím, obraťte na náš zákaznický servis. Za tímto účelem vám doporučujeme, abyste si pečlivě uschovali doklad o zaplacení. Záruka se realizuje takovým způsobem, že se podle našeho rozhodnutí závadné díly buď bezplatně opraví nebo se nahradí za nové díly. Vyměněné díly přecházejí do našeho vlastnictví. Opravou nebo výměnou jednotlivých dílů se doba záruky buď prodlouží, nebo se pro přístroj zavede nová záruční lhůta. Pro vestavěné náhradní díly neplatí žádná vlastní záruční lhůta. Záruku nepřebíráme za škody a závady na přístroji nebo na jeho dílech, které se vyskytnou na základě přílišného namáhání, neodborného zacházení a údržby. To platí také při nedodržení návodu k provozu a při montáži náhradních dílů a příslušenství, které nejsou v našem programu uvedeny. Jestliže na přístroji provedou zásah nebo změny osoby, které jsme k tomu nezmocnili, zanikne nárok na záruku. Zákaznický servis Vaše technické dotazy vám zodpoví a informace o našich produktech a objednávkách náhradních dílů vám podá náš servisní tým: Pracovní doba servisu: pondělí až čtvrtek od 8 16:30 hodin, pátek od 8-14:00 hodin. Adresa: LUMAG CZ s.r.o., Kanovnická 18, CZ České Budějovice Telefon: 0042 / , 796 Fax: 0042 / Asi 90 % všech reklamací se týká chyb při manipulaci. Tyto závady se dají odstranit, jestliže se spojíte s naší servisní horkou linkou. Prosíme vás proto, abyste této linky využili dříve, než vrátíte přístroj prodejci. Na této lince vám neprodleně a rychle pomohou. A 2 Důležité upozornění: Prosím, nezasílejte svůj přístroj na naši adresu, aniž byste byli vyzváni naším servisním týmem. Nebezpečí ztráty a náklady za nevyžádané zásilky se přičítají na vrub odesílatele. Vyhrazujeme si právo odmítnout přijetí nevyžádané zásilky nebo odeslat příslušné zboží zpět odesílateli na jeho náklady. 23

3 TECHNICKÉ ÚDAJE POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VYOBRAZENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ TECHNICKÉ ÚDAJE Název modelu: KGS / KGS 250N Provozní napětí: 230 V ~ 50 Hz Výkon motoru: 1800 Watt Provozní proud: 8,0 A Třída ochrany: II Jmenovitý počet otáček: 4800 min -1 TK pilový kotouč: 255 x 25,4 x 2,8 mm, 60 zubů Max. výkon řezu 0 / x 75 mm 45 / x 75 mm 0 / x 40 mm Dosah +/-45 : 210 x 40 mm Řezy na pokos: 0-45 Hmotnost: 17 / 19 kg Rozměry (d x š x v): 760 x 570 x 450 mm Třída laseru 2: Vlnová délka 650 nm Výstupní výkon max.: <1mW Emise zvuku Hladina akustického tlaku L pa : 86,0 db(a) Hladina akustického výkonu L WA : 99,0 db(a) Podstavec (Model KGS 250) Rozměry (d x š x v): Nosnost: Hmotnost: 500 x 500 x 600 mm 100 kg 5 / 5,5 kg 1 Model KGS250 obsahuje dodatečně podstavec. POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Staré elektrické stroje jsou hodnotnou surovinou a nepatří proto do domovního odpadu!! Proto bychom Vás chtěli poprosit o podporu při šetření zdrojů a při ochraně životního prostředí - tento stroj odevzdejte ve sběrných surovinách. 22 3

4 VYOBRAZENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ ODSTRANĚNÍ PORUCH ODSTRANĚNÍ PORUCH Před každým odstraněním poruchy: - Vypněte přístroj. - Vytáhněte síťovou zástrčku. Zkontrolujte zdroj proudu a Stroj je bez elektrického proudu. Motor neběží: vedení. Uhlíky jsou spotřebovány. Odborník je vymění za nové. Motor nebrzdí: Spínač je defektní. Odborní jej vymění za nový. Motor se vypíná během práce: Příčina přetížení: Stopy popálení na obrobku: Motor se vypíná kvůli přetížení. Přívodní vedení je příliš dlouhé nebo má příliš malý průměr (< 2,5 mm 2 ) Pilový kotouč nemá potřebné ostří. Zuby pilového kotouče nevykazují správný rozvod. Příliš malé ostří a rozvod. Vyčkejte, dokud motor nevychladne (5-10 minut), potom znovu nastartujte. Odborník položí nové vedení (řádně dimenzujte také prodlužovací kabel, 2,5 mm 2 ) Vom Fachmann schärfen lassen. Nechejte odborníkem rozvést.. Nechejte pilový kotouč naostřit a rozvést. Jestliže tato opatření závadu neodstraní nebo se vyskytnou závady, které zde nejsou uvedeny, nechejte tažnou kapovací a pokosovou pilu zkontrolovat odborníkem. 4 21

5 ÚDRŽBA A PÉČE VYOBRAZENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ Výměna pilového kotouče (obr. D, strana 3) Nebezpečí pořezání! - Nebezpečí pořezání o pilový kotouč. - Při výměně pilového kotouče noste ochranné rukavice. Zafixujte pojistný knoflík aretační tažné funkce. Otočte hlavu stroje nahoru. Držte spouštěč hlavy stroje (3) stisknutý a posuňte ochranný kryt pilového kotouče (12) úplně nahoru. Nasaďte šroubový klíč na přírubový šroub (24). Tlačte stále na blokaci pilové hřídele (25) a otáčejte pomalu přírubovým šroubem po směru hodinových ručiček. Po max. jednom otočení blokace pilové hřídele zaskočí. Přírubový šroub (24) uvolněte po směru hodinových ručiček a zcela jej vytočte. Odeberte pilový kotouč včetně příruby (26, 27, 28 a 29). Před montáží nového pilového kotouče vyčistěte uchycení kotouče hadříkem nebo štětečkem. Pozor: Při nasazování nového pilového kotouče postupujte v obráceném pořadí. Zuby pilového kotouče musejí ukazovat proti směru řezu; to zn. že směr otáčení pilového kotouče musí souhlasit se směrem šipky na pilovém kotouči a na krytu přístroje. (30). Nasaďte vnější přírubu na pilový kotouč a utáhněte přírubový šroub (24). Sklopte ochranný kryt pilového kotouče (12). Zkontrolujte funkčnost ochranného zařízení. Rukou zkontrolujte cirkulaci pilového kotouče ve svislé, ale i v zešikmené poloze (45 ). Pilový kotouč se musí v drážce(14) otočného stolu volně otáčet. Čištění stroje Před všemi pracemi na přístroji vytáhněte síťovou zástrčku. K čištění umělohmotných částí používejte vlhký hadřík. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, rozpouštědla nebo špičaté předměty. Z povrchu stolu pily odstraňte nečistotu pomocí vhodného spreje určeného k údržbě a ošetřování. Jestliže se motor nezabrzdi do 10 vteřin, je třeba, aby výhradně výrobce opotřebované díly brzdy motoru vyměnil. Větrací otvory a pohyblivé části pravidelně zbavujte napadaného prachu. Použít můžete jemný kartáč nebo štětec. Všechny pohyblivé kovové díly pravidelně ošetřujte olejem. 20 5

6 OBSAH OBSAH Vyobrazení ovládacích prvků 2-5 Obsah 6 Popis výrobku 7 Bezpečnostní pokyny 7-11 Všeobecné bezpečnostní pokyny 7 Speciální bezpečnostní pokyny 9 Zbývající rizika 11 P o u ž i t é s y m b o l y 12 Montáž a instalace Výběr místa instalace 13 Připojení k síti 13 Montáž podstavce 14 Montáž záchytného sáčku na třísky 14 Montáž podpěry obrobku 14 Uvedení do provozu 15 Seřízení tažné kapovací a pokosové pily Obsluh Upínací čelist 16 Šikmý řez 17 Pokosový řez 18 Ohraničení sestupu 18 Řezy s tažnou funkcí 18 Spáry/drážky 19 Vedení řezu laserem 19 Údržba a péče Výměna pilového kotouče 19 Čištění stroje 20 Odstranění závad 21 Technické údaje 22 Pokyny kochraně životního prostředí 22 Záruka / zákaznický servis 23 CE Prohlášení o shodě 24 OBSLUHA ÚDRŽBA A PÉČE Spáry/drážky (obr. I, strana 5) 1. Zkontrolujte pozici ohraničení sestupu (8). 2. Proveďte řez s tažnou funkcí jak je popsáno na straně Po dokončení spáry/drážky uveďte ohraničení sestupu opět do původní pozice. Vedení řezu laserem POZOR! Laserové záření Nedívejte se do paprsku. Pro precizní vedení řezu je tato kapovací a pokosová pila vybavena laserem - laser třída 2. Seřízení směru řezu laserem bylo již provedeno v závodě. Doporučujeme však, abyste provedli zkušební řez kvůli eventuálním změnám, které mohly být způsobeny transportem. 2 kusy AAA baterií R03-1,5 V jsou obsaženy v rozsahu dodávky. ÚDRŽBA A PÉČE Před všemi údržbářskými pracemi a čištěním: - Vypněte stroj. - Vytáhněte síťovou zástrčku. - Počkejte, dokud se pilový kotouč nezastaví. Jako náhradní díly, zejména u bezpečnostních zařízení a řezacích nářadí, používejte pouze originální díly. Díly, které výrobce nezkontroloval a neschválil, mohou vést k nepředvídatelným škodám. Po všech údržbářských a čisticích pracích: Uveďte opět všechna bezpečnostní zařízení do provozu a zkontrolujte je. Zajistěte, aby se na stroji nebo ve stroji neponechalo žádné nářadí. Upozornění: V tomto návodu jsou zahrnuty dohromady dvě tažné kapovací a pokosové pily KGS 250 a KGS 250N. Proto se mohou jednotlivé detailní popisy v návodu vašeho modelu odlišovat. 6 19

7 OBSLUHA Pokosový řez (obr. A, strana 2) Touto tažnou kapovací a pokosovou pilou můžete provádět pokosové řezy doleva od 0-45 k pracovní ploše Uvolněte zajišťovací držák k nastavení úhlů (16) Nastavte požadovaný rozměr úhlu pomocí stupnice (15). Zafixujte zajišťovací držák (16). Ohraničení sestupu (obr. E, strana 4) 1. Posuňte ohraničení sestupu (8) do požadované pozice. 2. Uvolněte kontramatici (31) na protimatici (32). 3. Otáčením kontramatice se dá nastavit hloubka řezu pilového kotouče. 4. Utáhněte kontramatici. 5. Posuňte blokaci sestupu směrem ven. Pilový kotouč se dá snížit na nastavený rozměr. Řezy s tažnou funkcí určené pro široké obrobky (obr. A/H, strana 2/4) Nebezpečí úrazu! Během řezání nepřitahujte hlavu stroje a rotující pilový kotouč k sobě. Pilový kotouč by mohl po obrobku vylézt nahoru a odrazit tak hlavu stroje a rotující pilový kotouč. Nikdy dolů nespouštějte otáčející se pilový kotouč, dokud jste nezatáhli hlavu stroje směrem dopředu. POPIS VÝROBKU POPIS VÝROBKU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Dvouruční kapovací a pokosová pila LUMAG je mobilní přístroj. Je vhodný ke zkracování dřeva, potahovaných desek a umělých hmot, podle velikosti stroje. Jiné použití je nepřípustné. Jestliže se pila použije na něco jiného, než je určena nebo dojde ke změnám na přístroji nebo se použijí díly, které výrobce neprověřil a neschválil, může dojít k nepředvídatelným škodám! Stroj není vhodný k řezání palivového dřeva! BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR! Při použití elektrického nářadí a obráběcích strojů je třeba dodržovat následující zásadní bezpečnostní opatření, abyste se ochránili před úrazem elektrickým proudem, zraněním a požárem. Přečtěte si všechny tyto pokyny dříve, než začnete přístroj používat. Bezpečnostní pokyny dobře uschovejte. Všeobecné bezpečnostní pokyny Hlavu stroje spusťte dolů a zafixujte. Uvolněte zajišťovací knoflík aretační tažné funkce (6) a posuňte řezací hlavu směrem dopředu. Zafixujte obrobek upínacím zařízením (36), abyste zabránili posunutí během řezání. Držte pevně madlo pily a táhněte pojezd dopředu až do středu pilového kotouče nad přední hranou obrobku. Spusťte stroj. Tlačte madlo pily pomalu směrem dolů. Jakmile pila dosáhne plného počtu otáček, řežte skrz přední hranu obrobku. S madlem pily pohybujte pomalu k dorazové liště a dokončete řez. Stroj vypněte a vyčkejte, dokud se pilový kotouč nezastaví. Poté zdvihněte řezací hlavu Udržujte na svém pracovišti pořádek - Nepořádek na pracovišti může vést k úrazům. 2. Sledujte vnější vlivy - Nevystavujte elektrické nářadí dešti. - Nepoužívejte elektrické nářadí ve vlhkém nebo mokrém prostředí. - Postarejte se o dobré osvětlení na pracovišti. - Nepoužívejte elektrické nářadí tam, kde hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu. 3. Chraňte se před úrazem elektrickým proudem - Zabraňte fyzickému dotyku s uzemněnými díly (např. potrubí, radiátory, elektrické sporáky, chladicí jednotky). 4. Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti - Dejte pozor, aby se ostatní osoby, zejména děti, nedotkly elektrického nářadí nebo kabelu. Udržujte je v bezpečné vzdálenosti od svého pracoviště. 5. Ukládejte nepoužívané elektrické nářadí na bezpečném místě - Nepoužívané elektrické nářadí byste měli ukládat na suchém, vysoko položeném 7

8 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSLUHA nebo uzavřeném místě, mimo dosah dětí. 6. Nepřetěžujte elektrické nářadí - Budete pracovat lépe a bezpečněji v udaném rozsahu výkonu. 7. Používejte správné elektrické nářadí - Nepoužívejte stroje o malém výkonu na těžké práce. - Nepoužívejte elektrické nářadí pro účel, pro který není určeno. - Nepoužívejte například ruční okružní pilu k řezání větví nebo polen. 8. Noste vhodné oblečení - Nenoste volný oděv nebo ozdoby, mohly by být zachyceny pohyblivými částmi. - Při práci ve venkovním prostředí doporučujeme nosit obuv s protiskluzovou podrážkou. - Máte-li dlouhé vlasy, noste vlasovou síťku. 9. Používejte ochranné prostředky - Noste ochranné brýle a ochranu sluchu. - Během práce, při které se vytváří prach, noste dýchací masku. 10. Připojení zařízení na odsávání prachu - Jestliže máte k dispozici připojení na odsávání prachu a zachycovací zařízení, přesvědčte se, že jsou tyto přístroje připojeny a správným způsobem používány. 11. Nepoužívejte kabel pro účel, pro který není určen. - Nepoužívejte kabel k vytahování zástrčky ze zásuvky. - Chraňte kabel před horkem, olejem a ostrými hranami. 12. Zajistěte zpracovávaný kus - Používejte upínací zařízení nebo svěrák, abyste zpracovávaný kus upevnili. Takto je upevněn bezpečněji než ve vaší ruce. 13. Držení těla při práci musí být přirozené - Dbejte na správný postoj a v každém okamžiku udržujte rovnováhu. 14. Starejte se pečlivě o nářadí - Řiďte se pokyny pro mazání a výměnu nářadí. - Kontrolujte pravidelně přípojku elektrického nářadí, a pokud je poškozena, nechte ji opravit odborníkem. - Kontrolujte pravidelně prodlužovací vedení a vyměňte je, pokud je poškozené. - Udržujte madla suchá, čistá a zbavte je oleje a mastnoty. 15. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky - Pokud elektrické nářadí nepoužíváte, před údržbou a při výměně nářadí jako je například pilový kotouč, vrták, fréza. 16. Nenechávejte klíče zasunuty v nářadí - Před zapnutím zkontrolujte, zda byly klíče a seřizovací nářadí odstraněny. 17. Zabraňte neúmyslnému spuštění - Ujistěte se, že je spínač při zasunování zástrčky do zásuvky vypnut. 18. Používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní prostory 8 Upínací čelist (obr. G, strana 4) Upínací čelist se dá umístit na obou stranách stroje (vpravo nebo vlevo). 1. Uvolněte fixační šroub (35). 2. Nasaďte upínací čelist (36) do jednoho ze dvou fixačních otvorů na spodní straně stroje (viz obr. G, strana 4). 3. Utáhněte fixační šroub (35). 4. Nasaďte upínací čelist tak, aby vám nebránila při práci. 5. Upínací čelist zafixujte. Obrobek je pevně sevřen mezi upínací čelistí a stolem stroje. Obsluha Hlavu stroje posuňte madlem (4) směrem dozadu a rovněž ji v této pozici zafixujte. Uvolněte zajišťovací knoflík na hlavě stroje (5), abyste ji mohli zvednout. Položte obrobek určený k řezání k dorazové liště (11) a na otočný stůl (13). Zafixujte obrobek upínacím zařízením, abyste zabránili posunutí při řezání. Madlo pily tlačte pomalu směrem dolů. Jakmile pila dosáhne plného počtu otáček, řežte obrobek rovnoměrně a s vyvinutím lehkého tlaku. Na pilový list netlačte. Řezání vyžaduje určitý čas. Vyčkejte, dokud se pilový kotouč nezastaví. Poté zvedněte řezací hlavu. Spínač / vypínač 1. Abyste motor zapnuli, stiskněte odblokovací knoflík (2) a stiskněte spínač / vypínač (1). 2. Abyste motor vypnuli, stiskněte spínač / vypínač (1). Šikmý řez (obr. A, strana 2) Touto tažnou kapovací a pokosovou pilou můžete provádět šikmé řezy doleva a doprava od 0-45 k dorazové liště Uvolněte aretaci úhlu (7). Nastavte požadovaný rozměr úhlu pomocí stupnice (10). Aretaci úhlu (7) opět utáhněte (7). 17

9 SEŘÍZENÍ PILY OBSLUHA BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 6. Fixační šroub opět utáhněte. Nastavení úhlového dorazu na 45 (obr. A/C, strana 2/3) 1. Uvolněte zajišťovací držák (16) a nakloňte madlem (4) hlavu stroje doleva, na Zkontrolujte úhel se stupnicí (15). Pokud je to zapotřebí, seřiďte úhel následujícím způsobem: 3. Uvolněte kontramatici a regulujte ji (21), dokud úhel nebude činit Zafixujte nastavení tak, že kontramatici opět utáhnete. Nastavení hloubky řezu pilového kotouče (obr. C, strana 3) Udělejte zkušební řez, abyste zkontrolovali, zda pilový kotouč obrobek správně řeže. Pokud je to nutné, seřiďte ho následujícím způsobem: Uvolněte kontramatici (22) a seřiďte šroub (23). Otáčejte šroubem tak dlouho, až dosáhnete požadované hloubky řezu. Fixační šroub opět utáhněte. OBSLUHA Pokyny pro každodenní provoz 1. K pevnému upnutí obrobku vždy používejte upínací čelist. (obr. G, strana 4). 2. Obrobek vždy polohujte na dorazovou lištu. Zkroucený nebo ohnutý obrobek, který se nedá na stole popř. na dorazové liště držet rovně, může v pilovém kotouči uvíznout. Můžete se těžce zranit. Opracovávaný obrobek musí být dostatečně velký, abyste ho mohli držet bezpečně oběma rukama. Opracovávejte pouze vhodné kusy dřeva. Nikdy nedávejte ruce do blízkosti pily. Mějte ruce vždy mimo zónu Nedotýkejte se rukama, která zahrnuje celý stůl Venku používejte pouze pro tento účel schválené a odpovídajícím způsobem označené prodlužovací kabely. 19. Buďte pozorní - Sledujte, co děláte. K práci přistupujte s rozmyslem. Nepoužívejte elektrické nářadí, jestliže se nesoustředíte. 20. Překontrolujte elektrické nářadí - Před dalším použitím elektrického nářadí se musejí zkontrolovat ochranná zařízení nebo lehce poškozené části stroje, zda je jejich funkce bezporuchová a nářadí bude bezchybně sloužit danému účelu. - Zkontrolujte, zda pohyblivé části fungují bezporuchově a nejsou zablokovány, nebo zda nejsou některé části stroje poškozeny. Všechny části se musejí správně namontovat a musí se splnit všechny podmínky, aby se zaručil nezávadný provoz elektrického nářadí. - Poškozená ochranná zařízení a části stroje musí náležitě opravit nebo vyměnit uznávaný odborný servis, pokud není v návodu k použití uvedeno jinak. - Poškozené spínače se musí vyměnit v servisu pro zákazníky. - Nepoužívejte elektrické nářadí, u kterého se nedá spínač zapnout a vypnout. 21. POZOR! - Používání jiných nástavců a dalšího příslušenství pro vás může být nebezpečné. 22. Nechejte přístroj opravit odborníkem na elektrické přístroje - Tento stroj odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením. Opravy smí provádět pouze odborník na elektrické přístroje nebo náš servisní tým, přičemž se používají pouze originální náhradní díly; v opačném případě může dojít u uživatele k úrazu. Speciální bezpečnostní pokyny pro tažné kapovací a pokosové pily Před použitím postavte přístroj na stabilní a rovnou pracovní plochu. Před zahájením práce zkontrolujte přístroj a síťový kabel, zda nejsou poškozeny. Zkontrolujte, zda pohyblivé části přístroje fungují nezávadně a nejsou zablokovány a zda nejsou žádné části poškozeny. Napětí sítě musí souhlasit s údaji na typovém štítku stroje. Kabel veďte vždy směrem dozadu pryč od nářadí. Přístroj spouštějte zásadně před kontaktem s materiálem. Pokládejte zpracovávaný kus na plochu stroje vždy tak, aby se zabránilo posunutí dřeva. Řežte pouze takové dřevo, které můžete držet bezpečně rukou. U dlouhých kusů vždy používejte kvůli lepšímu držení prodlužovací podpěry a nasaďte upínací čelist nebo jiná upínací zařízení. Při řezání kulatých kusů je třeba používat vhodné držáky. 9

10 Ujistěte se, že se pilový kotouč v žádné pozici nedotýká otočného stolu. Zjistíte to otáčením pilového kotouče rukou v pozici 45 a 90. Zástrčka musí být vytažena ze sítě. Pokud je to nutné, znovu seřiďte pilovou hlavu. Zkontrolujte maximální výšku řezu. Pohyblivý ochranný kryt nesmí být v otevřeném stavu zajištěn. Sledujte směr otáčení motoru a pilového kotouče. Závadné pilové kotouče ihned vyměňte. Deformované nebo prasklé pilové kotouče se nesmějí používat. Používejte pouze pilové kotouče doporučné výrobcem. Dbejte na výběr pilového kotouče vhodného pro dřevo, které chcete řezat. Pilové kotouče z vysoce legované rychlořezné oceli (HSS ocel) se nesmějí používat. Ruce, prsty a paže mějte v dostatečné vzdálenosti od rotujícího pilového kotouče. Řezná dráha musí být nahoře i dole zbavena veškerých překážek. Řežte vždy pouze jeden kus a dávejte pozor, aby se v něm nenacházela cizí tělesa. Nepoužívejte pilu bez ochranných zařízení. Pracujte vždy z boku pilového kotouče. Dbejte na to, aby se odřezky daly odstranit z boku pilového kotouče a aby nedošlo k zachycení. Pozor! Dbejte mimořádné opatrnosti při práci s obrobkem ve svislé poloze i u dvojitého pokosového řezu. K odstranění poruch nebo zaklíněných kusů stroj vždy vypněte a vytáhněte zástrčku ze sítě. Teprve poté odstraňte zaklíněný kus dřeva. Pokud se stroj zastavuje, již na něm nepracujte. Chraňte pilový kotouč před nárazy. Nevystavujte jej bočnímu tlaku. Pozor! Pilový kotouč se při práci zahřeje. Nedotýkejte se jej, dokud nevychladne. Noste, pokud je to nutné, vhodný ochranný oděv. - Ochrana sluchu ke zmírnění rizika nedoslýchavosti. Pozor! Hluk může být zdraví škodlivý. Pokud se překročí přípustná hladina hluku o 85 db (A), musí se nosit klapky na uši. - Ochrana dýchacích orgánů ke zmírnění rizika, že vdechnete nebezpečný prach. - Ochrana zraku ke zmírnění rizika, že se poškodí zrak. - Rukavice při manipulaci s drsnými kusy. Osoby mladší 18 let smějí tento přístroj obsluhovat pouze v rámci přípravy k povolání pod dohledem školitele. Osoby mladší 16 let nesmějí s přístrojem v žádném případě manipulovat. Závady na stroji, včetně všech krytů a ochranných zařízení, je třeba, jakmile jsou objeveny, ihned ohlásit osobě odpovědné za bezpečnost práce. 10 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Montáž podpěry obrobku (obr. F, strana 4) Zasuňte podpěru (33) do obou otvorů, vpravo na podlahové desce. Zajistěte podpěry tak, že utáhnete blokovací otočný knoflík (34). Tento postup opakujte při montáži levé podpěry. UVEDENÍ DO PROVOZU 15 UVEDENÍ DO PROVOZU SEŘÍZENÍ PILY Před uvedením do provozu se musejí všechny kryty a bezpečnostní zařízení řádně namontovat. Před každým použitím zkontrolujte pilový kotouč. Musí být řádně upevněn a bezchybně se otáčet. Zjistěte, zda souhlasí směr otáčení pilového kotouče se směrem šipky na pilovém kotouči. Odstraňte všechny součástky a obrobky, které se nacházejí na stole s pilou. Dávejte pozor, aby se v právě opracovávaném materiálu nenacházela cizí tělesa. SEŘÍZENÍ TAŽNÉ KAPOVACÍ & POKOSOVÉ PILY Upozornění: Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny (viz Bezpečnostní pokyny ). Upozornění: Tento stroj byl před expedicí přesně seřízen v závodě. Nejlepších výsledků docílíte tím, že zkontrolujte přesnost seřízení. Dle potřeby opravte seřízení následujícím způsobem: Nastavení úhlového dorazu na 90 (obr. A/B, strana 2/3) 1. Pro nastavení pilového kotouče na 90 k otočnému stolu (13) použijte úhloměr. 2. Uvolněte upevňovací knoflík hlavy stroje (5) a pohybujte řezací hlavou, pilový kotouč ukáže úhel Uvolněte kontramatici a regulujte ji (18), dokud úhel mezi pilovým kotoučem a otočným stolem nebude činit Zafixujte nastavení tak, že kontramatici opět utáhnete. 5. Následně zkontrolujte pozici úhlu. Uvolněte šroub (19) a seřiďte ukazatel (20) na 0.

11 MONTÁŽ A INSTALACE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY zajištění spínačem FI 1 s chybným proudem 30 ma; zásuvky se musejí dle předpisů nainstalovat, uzemnit a zkontrolovat; při použití externího odsávacího zařízení se musí i toto zařízení dostatečným způsobem uzemnit. Položte síťový kabel takovým způsobem, aby se při práci nemohl poškodit. Chraňte síťový kabel před horkem, agresivními tekutinami a ostrými hranami. Používejte pouze prodlužovací kabel s dostatečným průřezem. Nevytahujte síťovou zástrčku ze zásuvky za kabel. Montáž Stroj je částečně dodáván v jednotlivých součástkách, které se musejí ještě složit dohromady, jako například podstavec u modelu KGS 250, který je obsažen v dodávce. Montáž podstavce (Model KGS 250) Sešroubujte jednotlivé díly podstavce pevně dohromady. Nenechávejte stroj běžet bez dozoru. Zbývající rizika I při správném použití se mohou vyskytnout ještě následující zbývající rizika: - Nebezpečí zranění na prstech a rukách rotujícím nářadím. - Zranění odmrštěným kusem při neodborném držení nebo vedení. - Zranění kvůli zlomení a vymrštění pilového kotouče nebo tvrdých kovových zubů. - Zranění při dotyku částí pod napětím u otevřených nebo defektních elektrických součástí. - Poškození zvuku při déle trvající práci bez ochrany sluchu. - Poškození plic, pokud se nenosí žádná vhodná maska na ochranu dechu. - Poškození zraku, pokud se nenosí žádné ochranné brýle. Zbývající rizika se mohou zmírnit, pokud budete respektovat Použití k danému účelu a Bezpečnostní pokyny a zejména návod k obsluze. Namontujte pilu na podstavec (Model KGS 250) Postavte tažnou kapovací a pokosovou pilu na podstavec a pilu na něm pevně přišroubujte pomocí šroubů, podložek a matic ve 4 svorníkových otvorech (9) (obrázek A, strana 2). Montáž pily na pracovní stůl (Model KGS 250N) Najděte čtyři otvory (9) a označte je na pracovním stole. Do stolu vyvrtejte díry 10 mm vrtákem. Pevně přišroubujte tažnou kapovací a pokosovou pilu šrouby, podložkami a maticemi do pracovního stolu. Pozor, toto upevnění není součástí dodávky stroje. Montáž záchytného sáčku na třísky (obr. J, strana 5) Tažná kapovací a pokosová pila je vybavena odsávacím hrdlem a záchytným sáčkem na třísky. Nasuňte sáček (37) na odsávací hrdlo (17). Sáček se dá vyprazdňovat pomocí zipu na spodní straně. Použijte zařízení na odsávání třísek, potom namontujte podle potřeby adaptér na odsávací hrdlo (17). Odsávací zařízení odborně připojte. 1 Ochranný spínač proti chybnému proudu, který během velmi krátkého intervalu přeruší napájení proudem při nízkém jmenovitém chybném proudu

12 POUŽITÉ SYMBOLY OVLÁDACÍ PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ MONTÁŽ A INSTALACE POUŽITÉ SYMBOLY MONTÁŽ A INSTALACE Pozor Čtěte návod Nedotýkejte se rukama Noste ochranu sluchu Noste masku proti prachu Noste ochranu zraku Vybalte stroj a před montáží zkontrolujte, zda nedošlo k poškození některých dílů během transportu. Jestliže by se nějaké poškození vyskytlo, musí se reklamovat ihned při expedici. Překontrolujte, zda je vaše dodávka zboží kompletní. Všechny díly si rozložte na rovné podložce. Informujte ihned prodejce o tom, které části chybí. Zvolte místo instalace Stroj se musí postavit stabilně a musí se zajistit proti posunutí. Postarejte se o dobré osvětlení dostatečné velký prostor, aby se dal stroj bezpečně obsluhovat. Pozor! Úpravy na stroji nebo použití dílů, které nejsou výrobcem zkontrolovány a schváleny, mohou vést během provozu k nepředvídatelným škodám! OVLÁDACÍ PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ (obr. A, strana 2) 1. Spínač / vypínač 15. Úhlová stupnice 2. Odblokovací knoflík 16. Zajišťovací držák 3. Spouštěč hlavy stroje k nastavení úhlů, vertikálně 4. Madlo 17. Odsávací hrdlo 5. Odblokování hlavy stroje 6. Aretace tažné funkce 7. Aretace úhlu 8. Ohraničení sestupu Příslušenství: 9. Otvor na upevnění pracovního stolu Podpěra obrobku (33) 10. Stupnice otočného stolu Záchytný sáček na třísky (37) 11. Dorazová lišta 12. Ochranný kryt pilového kotouče Model KGS 250: 13. Otočný stůl Podstavec 14. Drážka pily Stroj smontujte přesně podle tohoto návodu. Používejte pouze díly, které jsou obsaženy v rozsahu dodávky. Na částech stroje neprovádějte žádné změny. Správné připojení k síti Připojení stroje k síti před dokončením montážních a seřizovacích kroků může vést k těžkým úrazům, úderu elektrickým proudem a k poškození stroje. Nepřipojujte stroj do zdroje proudu, dokud neprovedete všechny montážní a seřizovací kroky. Motor je dimenzován na napájecí napětí a frekvenci, které jsou stanoveny v technických údajích. Provozujte stroj pouze na zdroji proudu, který splňuje následující požadavky: 12 13

Návod k použití. KS 216 Lasercut

Návod k použití. KS 216 Lasercut Návod k použití KS 216 Lasercut 14. Technické data Napětí V 230 (1 50 Hz) Odběr proudu A 6 Zabezpečen A 10 (setrvačný) Motorový výkon (S1) kw 1,35 Způsob ochrany IP 20 Třída ochrany II Počet otáček otáčivého

Více

Návod k pouïití KGS 216 KGS 254

Návod k pouïití KGS 216 KGS 254 KGS 216 KGS 254 Napětí V 230 (1 50 Hz) 230 (1 50 Hz) Odběr proudu A 7 8,7 Zabezpečen A 10 (setrvačný) 10 (setrvačný) Motorový výkon (S1) kw 1,5 1,8 Způsob ochrany IP 20 20 Třída ochrany II II Počet otáček

Více

0203599cz 010 08.2011. Řezačka spár BFS 935 BFS 1345. Návod k obsluze

0203599cz 010 08.2011. Řezačka spár BFS 935 BFS 1345. Návod k obsluze 0203599cz 010 08.2011 Řezačka spár BFS 935 BFS 1345 Návod k obsluze Výrobce Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC Original Instruction Manual Originalbetriebsanleitung Oryginalna instrukcja obsługi Eredeti használati útmutató Manual de instrucţiuni original Pôvodný návod na obsluhu Originální návod k obsluze Оригінальні

Více

PSR 14,4 LI-2 PSR 18 LI-2

PSR 14,4 LI-2 PSR 18 LI-2 OBJ_BUCH-215-001.book Page 1 Monday, July 10, 2006 9:32 AM Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na používanie Használati utasítás Руководство по эксплуатации Інструкція з експлуатації Instrucţiuni

Více

0226619cz 004 08.2011. Vibrační deska BPU 4045A BPU 5545A. Návod k obsluze

0226619cz 004 08.2011. Vibrační deska BPU 4045A BPU 5545A. Návod k obsluze 0226619cz 004 08.2011 Vibrační deska BPU 4045A BPU 5545A Návod k obsluze Výrobce Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax:

Více

0226268cz 004 02.2011. Vibrační deska. DPU 6555He. Návod k obsluze

0226268cz 004 02.2011. Vibrační deska. DPU 6555He. Návod k obsluze 0226268cz 004 02.2011 Vibrační deska DPU 6555He Návod k obsluze Výrobce Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 Překlad německého

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com Návod k obsluze 6.1185 www.rothenberger.com Prostudujte si prosím tento návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. Nezahazujte jej! Při škodách způsobených nesprávnou obsluhou zaniká záruka! Technické

Více

duo vision 500, duo vision 650, duo vision 800

duo vision 500, duo vision 650, duo vision 800 duo vision 00, duo vision 0, duo vision 800 Originální návod k montáži a provozu - V09-0008-0-OCE-Rev.B Všeobecné údaje........................... Symboly Bezpečnostní pokyny Použití v souladu s určeným

Více

Návod k obsluze Křížový/lineární laser BCLL BASIC, návod k použití

Návod k obsluze Křížový/lineární laser BCLL BASIC, návod k použití Návod k obsluze Křížový/lineární laser BCLL BASIC, návod k použití Císlo výr. / Article No.: 183845 Jazyky / Languages: cs BERNER_80311.pdf 2013-11-07 Křížový/lineární laser BCLL BASIC č. výr. 183845 Návod

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Sklokeramické varné desky s indukcí CS 1212-1 CS 1221-1 CS 1222 Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vinotéka KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

588777-36 CZ. Přeloženo z původního návodu DW088

588777-36 CZ. Přeloženo z původního návodu DW088 588777-36 CZ Přeloženo z původního návodu DW088 8 11 5 4 7 9 6 3 2 1 10 A 2 12 10 B 8 13 14 C1 3 8 9 14 C2 15 C3 4 16 C4 D 5 E 24 17 18 30 28 25 20 F 19 22 21 23 6 29 26 27 31 G H 7 32 33 I1 34 33 I2 8

Více

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV povinnost MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV varování zákaz, nebezpečí operační návody 1. Návod k použití Pře použitím stroje si přečtete pozorně bezpečnostní pokyny. Každý stroj je před expedicí z výroby podroben

Více

KŘOVINOŘEZ VARI 432HB

KŘOVINOŘEZ VARI 432HB KŘOVINOŘEZ VARI 432HB NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBA A NÁHRADNÍ DÍLY (PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ) PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TENTO NÁVOD JEŠTĚ DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT SE STROJEM UPOZORNĚNÍ: NEZAPOMEŇTE SI PŘEČÍST

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere 1 OBSAH VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 4 NAPÁJENÍ... 4 MONTÁŽ... 4 OBSAH BALENÍ... 5 SPOJOVACÍ

Více

MX 250 / 130115 V1/0214

MX 250 / 130115 V1/0214 MX 250 / 130115 V1/0214 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

Návodkobsluze pro pracovníky obsluhy a údržby uchovávejte vždy u zařízení

Návodkobsluze pro pracovníky obsluhy a údržby uchovávejte vždy u zařízení Návodkobsluze pro pracovníky obsluhy a údržby uchovávejte vždy u zařízení Ohřívací modul Dynabox 350/ 500 Č.zboží111492.002/028/031/057/060 111521.009/ 022 Č. str. Rev. 01---0708 365226213 Papír z buničiny

Více

NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel.: +420 491 452 184 fax: +420 491 401 609

NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel.: +420 491 452 184 fax: +420 491 401 609 NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel.: +420 491 452 184 fax: +420 491 401 609 E-mail: ntc@ntc.cz www.ntc.cz NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ ŘEZAČE SPÁR PŮVODNÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

504606-62 CZ. Přeloženo z původního návodu DW087K

504606-62 CZ. Přeloženo z původního návodu DW087K 504606-62 CZ Přeloženo z původního návodu DW087K 8 4 5 10 7 9 6 1 2 3 A 2 11 10 B 8 12 13 C1 3 8 9 13 C2 14 C3 4 15 C4 D 5 E F 6 16 17 G1 18 17 G2 7 20 21 19 H1 23 22 19 H2 8 LASEROVÝ KŘÍŽ Blahopřejeme

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní získat co

Více

02/2011. Joker 5-12 RT. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

02/2011. Joker 5-12 RT. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 02/2011 Joker 5-12 RT Art.: 80800901 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY

URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti obvyklé. Při používání pračky dodržujte pokyny uvedené v tomto

Více

Verze 1.0 Česky. Leica ScanStation P20 Uživatelská příručka

Verze 1.0 Česky. Leica ScanStation P20 Uživatelská příručka Verze 1.0 Česky Leica ScanStation P20 Uživatelská příručka ScanStation P20, Úvod Úvod 2 Nákup Gratulujeme Vám k nákupu přístroje ScanStation P20. Tento manuál obsahuje důležitá bezpečnostní pravidla a

Více