Řešení Programu výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu podle projektu č. 14 / Závěrečná zpráva. ing. Bohumír Jarošík jednatel společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řešení Programu výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu podle projektu č. 14 / 2001. Závěrečná zpráva. ing. Bohumír Jarošík jednatel společnosti"

Transkript

1 KV Důlní svítidla s.r.o IČO: Řešení Programu výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu podle projektu č. 14 / 2001 Odpovědný řešitel: Předkládá: ing. Bohumír Jarošík jednatel společnosti František David ředitel dne

2 Kapitola 0: Obsah 2 / 15 O B S A H 1 Úvod 2 Požadavky na svítidlo a podmínky řešení - 3 Předpoklady a vzory řešení 4 Podmínky konstrukce podle ČSN EN Podmínky konstrukce podle ČSN EN Závěr 7 Přílohy: Údaje o akumulátoru Cyclon monobloc 4V; 8Ah. Výkresová dokumentace změny koncepce

3 Kapitola 1: Úvod 3 / 15 1 Úvod Účelem této zprávy je shrnutí poznatků z jednotlivých dílčích zpráv, popis zásad řešení, poznatky a výsledky ze zkoušek prováděných u výrobce, uživatele a u akreditované osoby FTZÚ Ostrava Radvanice. Dále

4 Kapitola 2: Požadavky na svítidlo a podmínky řešení 4 / 15 2 Požadavky na svítidlo a podmínky řešení Podmínky řešení byly stanoveny: 1- Požadavky na svítidlo byly stanoveny v zadání projektu č. 14 / 2001: a) stanovit technické požadavky na důlní osobní svítidlo pro báňské záchranáře do prostředí s koncentrací metanu v důlním ovzduší přesahující 1,5%, s teplotou 25 C až + 55 C, pod vodní hladinou až do hloubky ponoření 1,0m, b) podmínkou řešení je, že bude respektován požadavek (normy) mechanické namáhání středního stupně, c) další podmínkou řešení je, že bude konstrukčně vyřešen požadavek Úmluvy č. 176 MOP o zpřísněné evidenci osob v dole, tj. svítidlo musí umožnit informaci o tom, kde se osoba v dole přibližně nachází. Tyto požadavky vesměs podstatně zpřísňují podmínky norem, uvedených v dalším textu 2- Podmínky pro svítidlo jsou stanoveny v příslušné normě pro důlní přilbová svítidla. Přes připravenou novou normu ČSN EN stále ještě platí ČSN EN Obě normy však řeší konstrukci osobních důlních svítidel pouze pro kategorii M2. To znamená, že svítidlo konstruované podle těchto norem je nutno při dosažení koncentrace 1,5% metanu nutno vypnout. Protože v zadání úkolu je stanoveno, že svítidlo je určeno do prostředí s koncentrací metanu větší než 1,5% musí přistoupit k opatření zmíněných norem ještě další zvýšení bezpečnosti. S platností od vyšla ČSN EN Zařízení skupiny I, kategorie M1, určená pro použití za přítomnosti methanu a/nebo hořlavého prachu. Ta má v kapitole Předmět normy stanoveno, že neplatí pro důlní přílbové svítilny kategorie M1, pro které bude platit EN

5 Kapitola 2: Požadavky na svítidlo a podmínky řešení 5 / 15 Připravený návrh ČSN EN však ve svém úvodu pouze stanoví Protože neexistují žádná vhodná přilbová svítidla kategorie M1, mohou být přilbová svítidla konstruovaná podle této normy používána krátkodobě v dolech, které jsou dočasně ohroženy výbušnou atmosférou zemního plynu bez povinnosti jejich vypínání.již v další kapitole Rozsah platnosti však stanoví: Tato norma platí pouze pro přilbová svítidle kategorie M2. Z toho vyplývá, že po nabytí platnosti ČSN EN nebude nutno vypínat přilbová svítidla pro krátkodobé použití v prostoru s obsahem metanu nad 1,5%, ale pro práce, které trvají delší dobu např. pro záchranné práce v tomto prostoru, nejsou nadále svítidla konstruovaná podle této normy vhodná. Pro splnění podmínky zadání je proto nutno řešit svítidlo podle ČSN EN jako jiná zařízení kategorie M1. Podmínkou pro splnění podmínek kategorie M1 je takový stupeň ochrany, že: a) v případě poruchy jednoho prostředku ochrany alespoň jeden další nezávislý prostředek ochrany zajišťuje požadovanou úroveň ochrany, b) nebo je požadovaná úroveň ochrany zajištěna i při dvou vzájemně nezávislých poruchách. Tím však do řešení vstoupila další obsáhlá norma ČSN EN Nevýbušná elektrická zařízení Jiskrová bezpečnost i, která zajišťuje druhý nezávislý stupeň ochrany. 3- Maximální použití dosavadních návazných zařízení případně jejich minimální úpravy přestože tato podmínka nebyla stanovena ze strany zadavatele, snažili jsme se spolu s uživatelem zachovat např. vnější rozměry nádoby akumulátoru tak, aby bylo možno použít s menšími úpravami např. stávající nabíjecí stojany a tím zvýšit ekonomiku provozu.

6 Kapitola 3: Předpoklady a vzory řešení 6 / 15 3 Předpoklady a vzory řešení: V době zpracování projektu jsme předpokládali vývoj robustního svítidla pro splnění především mechanických požadavků zadání. Pro naplnění požadavku na provoz v prostředí s obsahem metanu větším než 1,5% nebyly v té době stanoveny přesné podmínky. Existoval pouze návrh ČSN EN 50033, který částečně řešil požadavky na důlní přilbové svítidlo kategorie M1, ale norma nebyla platná a později bylo rozhodnuto o nepřijetí tohoto návrhu a zavedení nové normy ČSN EN Protože neexistuje speciální norma pro důlní přilbová svítidla kategorie M1, museli jsme řešit svítidlo podle obecné normy ČSN EN Tato norma však vyšla až po zahájení projektu, neřeší specifika důlních přilbových svítidel a proto značně zpřísňuje požadavky na jejich bezpečnost. Při zpracování rešerší důlních přílbových svítidel jak z hlediska výrobců, tak z hlediska uživatelů jsme nezjistili žádné svítidlo, které by odpovídalo požadavkům zadání. Značná část hodnocených svítidel by nesplnila ani základní požadavky dnešních evropských norem. Podle našich informací některé státy ani neuvažují o vývoji důlních přilbových svítidel pro kategorii M1 z toho důvodu, že jejich potřeba je velmi malá, EN umožňuje krátkodobé použití svítidel schválených podle této normy do M2 i v prostředí kategorie M1 a z dosavadní praxe není znám prokazatelný případ, kdy přilbové svítidlo bylo příčinou výbuchu metanu. Pro splnění podmínky dvou nezávislých typů ochrany jsme zvolili následující ochrany: 1) Zajištěné provedení podle ČSN EN ) Jiskrová bezpečnost podle ČSN EN 50020

7 Kapitola 4: Podmínky konstrukce podle ČSN EN / 15 4) Podmínky konstrukce podle ČSN EN Podmínky pro konstrukci důlních přilbových svítidel pro plynující doly jsou podrobně popsány v uvedené normě. Přesto, že jsou stanovena pouze pro konstrukci svítidel kategorie M2, použili jsme ji jako základní konstrukční normu. Přilbová svítidla konstruovaná podle této normy splňují podmínku zajištěného provedení a tak jsme získali jeden ze dvou potřebných nezávislých typů ochrany. Při určení základní koncepce nového svítidla je především nutno rozhodnout o použitém akumulátoru a konstrukci hlavové části. My jsme zvolili plynotěsný článek NKGK 11 případně NKGK 15, který se používá již dlouhodobě a masově mimo jiné i v hornictví především ve státech bývalého SSSR. Při konstrukci hlavové části jsme zvolili řešení se dvěma jednovláknovými žárovkami. K tomu ještě přistupuje nutnost rozhodnutí o způsobu nabíjení akumulátoru. Z provedených rešerší jsou zřetelné dva přístupy k řešení tohoto úkolu. Zvolit takový způsob nabíjení, jež umožňuje nabíjet svítidlo na již používaném nabíjecím zařízení nebo zvolit speciální způsob nabíjení a tím donutit odběratele, aby svítidlo nabíjel pouze na zařízení prodávaném výrobcem svítidla. Důvodem může být komerční zájem nebo nutnost speciálního nabíjecího postupu pro použitý akumulátor. Základní způsoby nabíjení existují dva: Nejrozšířenější je nabíjení přes hlavový díl. Na tomto dílu jsou umístěny dva nabíjecí kontakty, z nichž jeden je volně přístupný a druhý je skryt pod speciálním dílem, který zabraňuje možnosti vodivého spojení obou kontaktů mimo nabíjecí zařízení. Výhodou je, že mezi akumulátor a nabíjecí zařízení není vložen žádný člen, který by bránil komunikaci mezi nimi. To je důležité především při řízeném nabíjení, kdy je nutno znát přesný stav nabití akumulátoru. Nevýhodou je poněkud složitější uspořádání nabíjecího okruhu a především zanášení skrytého kontaktu v hlavovém dílu prachem. Tím vznikají poruchy při nabíjení a z toho vyplývá nutnost pravidelného čištění kontaktů.

8 Kapitola 4: Podmínky konstrukce podle ČSN EN / 15 Další způsob je nabíjení přes nádobu akumulátoru. Na nádobě akumulátoru jsou umístěny dva vnější kontakty, které jsou od akumulátoru odděleny pomocí diod umožňujících průchod proudu směrem od nabíječe k akumulátoru a znemožňujících průchod proudu opačným směrem. Výhodou je kompaktnost provedení a odolnost proti vnikání prachu a vody z okolního prostředí. Nevýhodou je naopak přítomnost diodové bariéry, která při nabíjení nedovolí kontrolu stavu nabití akumulátoru. My jsme pro řešení úkolu vybrali způsob nabíjení přes nádobu akumulátoru protože je svítidlo určeno do náročného prostředí s nutností vysokého krytí, máme s tímto způsobem nabíjení zkušenosti a naši zákazníci mají většinou nabíjecí stojany pro tento způsob nabíjení. Protože zvolené akumulátory nejsou provozovány v samoobslužném provozu, stál před námi další úkol zajistit takové nabíjecí zařízení, které by požadovaný provoz bezpečně zajistilo. Zvolený typ akumulátoru umožňoval (stejně jako u obdobných zahraničních svítidel s použitím plynotěsných akumulátorů) použití uzavřené nádoby akumulátoru, bez nutnosti složitého odvětrávání. Zásadní změnou projektu, popsanou již v předchozí zprávě, byla skutečnost, že se nám nepodařilo zajistit v poměrně krátkém časovém období způsob nabíjení, který by spolehlivě zajistil plné nabití článku bez nebezpečí jeho nafukování. Výsledkem naší snahy o získání nabíjecího zařízení bylo předvedení několika typů nabíječů od různých výrobců a s různou úrovní nabíjecího procesu. Žádný ze zkoušených nabíječů však nezaručil, že při nabíjení uvedených článků nedojde k takovému vývinu plynu, který nedokáže vnitřní systém odlehčení tlaku absorbovat a nedojde k deformaci nebo dokonce k destrukci ocelové nádobky článku akumulátoru. To podle našeho názoru nesplňuje článek 7.3. ČSN EN , který zní: Nádoba baterie nebo článek musí být vybavena vhodným zařízením pro odlehčení tlaku.

9 Kapitola 4: Podmínky konstrukce podle ČSN EN / 15 Tlak uvnitř nádoby baterie a článku nesmí překročit 30 (0,3 bar) nad atmosférickým tlakem. U utěsněných článků je povolen vyšší tlak, avšak každý článek pak musí být vybaven zařízením na uvolnění tlaku nebo jiným prostředkem, který omezí tlak na hodnotu, která je dle specifikace výrobce uvnitř článku přípustná. Z uvedeného důvodu jsme byli nuceni změnit typ akumulátoru a tím i základ konstrukce svítidla. Zvolený akumulátor Cyclon monobloc E cell 8 Ah má má řízený přetlakový ventil, který při překročení povoleného tlaku uvnitř akumulátoru uvolní tlak do okolního prostoru. Podrobný popis funkce akumulátoru, spolu s jeho parametry, je uveden v příloze této zprávy. Naším úkolem pak bylo odvést tyto uvolněné plyny mimo elektrické kontakty vně nádoby akumulátoru. Tomu bylo nutno přizpůsobit konstrukci uvedené nádoby. Použili jsme proto víko nádoby ze svítidla pro niklkadmiové akumulátory s volným elektrolytem, které v sobě již zakomponován odvětrávací kanálek pro tři akumulátory. Změna je doložena přiloženou výkresovou dokumentací.

10 Kapitola 4: Podmínky konstrukce podle ČSN EN / 15 Toto svítidlo vyvinula KV- Svítidla Po zakrytí dvou krajních odvzdušňovacích otvorů s následným zalitím celého vnitřku víka nádoby včetně elektrické instalace. Na vrchní část akumulátoru Cyclon monobloc E cell 8 Ah s uvolňovacím ventilem jsme umístili odvětrávací kryt s vývodkou, která zapadá do těsnění ve víku. Kryt jsme s vrchní částí utěsnili tmelem a opět jsme vše včetně elektrické instalace zalili zalévací hmotou. Tím jsme zajistili, že ani v případě mimořádného zatížení nebo poruchy nedojde destrukci článků ani ke styku uvolněných plynů s elektrickými kontakty svítidla. Ostatní konstrukční požadavky a nároky, kterým musí svítidlo vyhovět jsou podrobně popsány v této normě, která je přílohou zprávy Způsob zkoušení jednotlivých komponentů a svítidla pro báňské záchranáře jako celku.

11 Kapitola 4: Podmínky konstrukce podle ČSN EN / 15 Další z podstatných podmínek konstrukce je použitý materiál výlisků a jeho členění. Ten musí splňovat nejen náročné podmínky mechanického namáhání, k nimž přistoupila podle zadání úkolu ještě podmínka provozu v extrémně nízkých teplotách i požadavek ochrany před iniciací nebezpečným elektrostatickým nábojem. I tento požadavek se měnil se změnou norem. Zatím stále platná norma ČSN EN tuto problematiku neřešila a u přilbových svítidel byla řešena podle ČSN EN 50014: Závěry z plastových materiálů jejichž povrchová plocha promítnutá v jakémkoliv směru do roviny je větší než 100 cm 2 musí být navrženy tak, aby bylo za normálních podmínek použití, údržby a čištění vyloučeno nebezpečí vznícení vlivem elektrostatických nábojů. Tento požadavek může být splněn vhodným výběrem materiálu tak, že izolační odpor měřený metodou podle nepřekročí 1 GΩ při (23±2) C a (50±5) % relativní vlhkosti nebo pomocí rozměrů, tvaru a uspořádáním nebo jinou ochrannou metodou tak, že není pravděpodobný vznik nebezpečných elektrostatických nábojů. Vyzkoušeli jsme dva dostupné typy materiálů s požadovaným izolačním odporem. Prvním typem byl PA 6, jež ale vykazoval velký rozptyl hodnot izolačního odporu a proto jsme od jeho používání upustili. Druhým typem byl POM, který sice splňoval podmínky kvality, ale jeho nevýhodou byla vysoká cena a obtížná zpracovatelnost. Oba typy měli zvýšenou vodivost zajištěnou vysokým obsahem sazí, což způsobovalo již zmíněnou obtížnou zpracovatelnost a dále znemožňovalo barvení hmoty na jinou barvu než černou. Další nevýhodou je, že by pravděpodobně nebylo možno sladit požadavky na vysokou vodivost a zároveň na vysokou houževnatost za extrémně nízkých teplot..

12 Kapitola 5: Podmínky konstrukce podle ČSN EN / 15 Až ČSN EN popisuje zkoušky Ověření bezpečných elektrostatických vlastností z pohledu rozměrů, tvaru a uspořádání. Nahromadění nebezpečného elektrostatického náboje je zde možno ověřit jednou ze dvou dále popsaných metod. -Ověření nemožnosti nahromadění nebezpečného náboje měřením kapacity, kde se hodnotí riziko vzniku nebezpečného elektrostatického náboje na plastových částech zcela smontovaného přilbového svítidla při jeho použití v podzemí dolů. Zkouška se zakládá na maximální energii 0,2 J, na nabitém kondenzátoru podle IEC a na skutečnosti, že na plastových částech baterií přilbových svítidel při používání v podzemí nebylo zaznamenáno větší napětí než 2,5 kv. -Ověření nemožnosti nahromadění nebezpečného náboje přímým měřením nahromaděného náboje nebo přímou iniciací směsi kde se hodnotí riziko vzniku nebezpečného elektrostatického náboje na plastových částech prázdné nádoby baterie přilbového svítidla při zkouškách v laboratorních podmínkách. Nádoba baterie se nabije elektrostatickým nábojem jedním ze tří stanovených postupů ( tření nádoby nylonovou nebo bavlněnou látkou nebo nabití nádoby s použitím vysokonapěťového zdroje ) a elektrostatický náboj se změří na prázdné nádobě jejím vybitím do obvodu s kondenzátorem/voltmetrem. Při měření touto metodou nám vychází příznivé výsledky i bez použití plastické hmoty se zvýšenou vodivostí. Další výhodou měření jednou z těchto metod je skutečnost, že výsledky měření se nemění ani při barvení plastické hmoty. Při podmínce izolačního odporu do 10 9 Ω znamená jakýkoliv přídavek barviva podstatné zvýšení této hodnoty, kdežto při metodě měření náboje na nádobě svítidla nám vychází příznivé výsledky i při použití plastické hmoty s odporem cca Ω. Při těchto hodnotách odporu již nemá barvivo na izolační odpor hmoty téměř žádný vliv.

13 Kapitola 5: Podmínky konstrukce podle ČSN EN / 15 5) Podmínky konstrukce podle ČSN EN Jako druhý nezávislý typ ochrany jsme zvolili jiskrovou bezpečnost podle uvedené normy. Podmínka pro povolení použití svítidla do prostředí kategorie M1 je stanovena v čl ČSN EN Jiskrově bezpečná elektrická zařízení kategorie M1 musí splňovat požadavky pro jiskrově bezpečná zařízení a návazná zařízení podle EN pro kategorii ia. Tímto článkem jsou stanoveny velmi přísné podmínky pro konstrukci a především pro zabezpečení svítidla. Nejdůležitější požadavky jsou popsány v předchozí zprávě Způsob zkoušení jednotlivých komponentů a svítidla pro báňské záchranáře jako celku. Všechny podmínky jsou stanoveny v ČSN EN 50020, která je přílohou jmenované zprávy. Pro úplnost uvedeme způsob splnění několika konstrukčních podmínek podle požadavků této normy: Teplota vodičů a malých součástí z důvodu samoohřevu vodičů v zařízení je stanoven maximální povolený proud, protékající vodičem. Velikost povoleného proudu je možno spočítat podle obecného vzorce nebo stanovit podle uvedené tabulky. Pro max. průřez vodiče v tabulce 0,196 mm 2 je povolený proud v teplotní třídě T6 stanoven na 6,7A. Ve svítidle jsou použity vodiče o průřezu 1 mm 2 a pojistka s jmenovitým proudem 2A. I když čl této normy stanoví, že: Jsou-li pro ochranu ostatních součástek použity pojistky, musí se považovat za trvale protékající proud 1,7 I n. To sice znamená proud o velikosti 3,4 A, ale přesto zůstává dostatečná rezerva pro možný samoohřev vodičů.

14 Kapitola 5: Podmínky konstrukce podle ČSN EN / 15. vodiče na deskách plošných spojů maximální dovolený proud pro danou šířku vodivé cesty je dán v tabulce. Pro šířku 2 mm (nejmenší použitá šířka vodivé cesty) je povolen v teplotní třídě T6 proud 8,4A. Tabulka platí pro desky s tloušťkou 1,6 mm a více. Pro použitou desku o tloušťce 1,5 mm je nutno max. povolený proud podělit koeficientem 1,2. Max povolený proud je potom 7A. I v tomto případě je zde dostatečná rezerva. Trvale připojené kabely připojený kabel musí vydržet zkoušku tahem silou 30 N po dobu 1 hodiny (podle ČSN EN to je 150 N po dobu 10 s). Izolační vzdálenosti jsou stanoveny opět v tabulce. Pro naše svítidlo platí vzdálenosti: 1,5 mm pro vzdušnou vzdálenost a povrchovou cestu ve vzduchu 0,5 mm pro izolační vzdál. přes zalévací hmotu a povrchovou cestu pod nátěrem. Uvedené podmínky jsou u svítidla dodrženy. Požadavky na součástky, na kterých závisí jiskrová bezpečnost zatížení součástek: V normálním provozu a po aplikaci poruch podle 5 nesmí zbývající součástky, na kterých závisí typ ochrany proti výbuchu (kromě takových zařízení jako jsou transformátory, pojistky, bimetaly, relé a vypínače) pracovat při více než 2/3 hodnot jejich maximálního proudu, napětí nebo výkonu odpovídající jmenovitým hodnotám zařízení, montážním podmínkám, a stanovenému rozsahu teplot. Za maximální jmenovité hodnoty se berou hodnoty stanovené výrobcem součástky.

15 Kapitola 6: Závěr 15 / 15 6) Závěr Zvolenou koncepcí a vlastní konstrukcí svítidla jsme se snažili vytvořit svítidlo s maximálně možnou reálně dosažitelnou bezpečností. Současný stav je obrazem našich současných vědomostí i časových a finančních možností. Při práci na vývoji svítidla se nám otevřelo několik dalších oblastí, ve kterých by bylo možno dále parametry svítidla zlepšovat. Vývoj svítidla proto nelze považovat za ukončený. Některým oblastem dalšího možného zlepšení parametrů svítidla se budeme věnovat v závěrečné zprávě.

16 Článek zveřejněný odborném časopise Uhlí, rudy, geologický průzkum 5/2005 Důlní osobní svítidlo kategorie I M 1 Cílem tohoto článku je seznámit širokou odbornou veřejnost se světovým unikátem v oboru technických zařízení pro osvětlování v důlním prostředí s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu - důlním osobním svítidlem kategorie I M 1. Nejprve bych rád čtenáře velmi stručně seznámil s hlavním problémem v bezpečnosti používání elektrických zařízení, nejenom důlních osobních svítidel, v dolech s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu. Veškerá elektrická zařízení určená pro použití na území států Evropské unie (dále jen "EU") musí být provedena podle požadavků směrnic EU, které stanovují základní bezpečnostní požadavky na tato zařízení. Zařízení určená k použití v prostorech s nebezpečím výbuchu musí splňovat mimo jiné požadavky směrnice č. 94/9/ES (dále jen "směrnice") - v České republice směrnice implementována v nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tato směrnice je často nazývána jako ATEX. Jednotlivými harmonizovanými technickými normami jsou dále základní požadavky směrnice řešeny podrobněji. Je zcela logické, že směrnice dělí zařízení určená pro použití v důlním prostředí s nebezpečím výbuchu do 2 kategorií. Toto dělení zohledňuje možnost a účelnost realizace stanovených bezpečnostních opatření snižujících riziko zapálení potenciálně výbušné či výbušné atmosféry u konkrétních zařízení. Zařízení, na němž jsou realizována opatření umožňující jeho bezpečný provoz v potenciálně výbušné atmosféře (ekvivalentním výrazem je pojem "prostor se zvýšeným nebezpečím výbuchu metanu SNM2" uvedený ve vyhlášce č. 22/1989 Sb.), jsou označována jako zařízení kategorie I M2. Zařízení, na němž je realizováno opatření umožňující jeho bezpečný provoz ve výbušné atmosféře (ekvivalentním výrazem je pojem "prostor s vysokým nebezpečím výbuchu metanu SNM3", uvedený ve vyhlášce č. 22/1989 Sb.), je označováno jako zařízení kategorie I M1. Z tohoto rozdělení vyplývá, že zařízení kategorie I M1 je z hlediska zajištění bezpečnosti provozu možné používat jak v potenciálně výbušné, tak i ve výbušné atmosféře, kdežto zařízení kategorie I M2 pouze v potenciálně výbušné atmosféře. Do nedávné doby známý stav techniky neumožňoval vyrobit důlní osobní svítidlo splňující požadavky kladené na zařízení kategorie I M1, ale pouze kategorie I M2. Tato situace byla nepříjemná obzvláště při nutnosti použití osvětlení při práci báňských záchranářů, kteří často vykonávají práce v prostorech s výbušnou atmosférou. Český báňský úřad proto pro řešení této situace v roce 2001 vypsal v rámci programu výzkumu a vývoje projekt č. 14 nazvaný Osobní svítidla báňských záchranářů do extrémních podmínek". K řešení úkolu byla vybrána česká firma KV-Svítidla zabývající se výrobou důlních osobních svítidel. Během řešení projektu byla touto firmou vypracována rozsáhlá rešerše světových výrobců svítidel mapující současný stav techniky v oboru důlních osobních svítidel. V roce 2003, kdy byl projekt ukončen, nebylo známo žádné technické řešení důlního osobního svítidla, které by splňovalo požadavky na zařízení kategorie I M1. Firmě KV-Svítidla se v rámci řešení projektu č. 14/2001 v technické spolupráci s pracovníky Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě a s přispěním pracovníků Českého báňského úřadu a Obvodního báňského úřadu v Ostravě, plynoucích na základě jejich zkušeností se zajišťováním bezpečnosti v dolech, podařilo zvýšit úroveň bezpečnosti důlních osobních svítidel. Na základě projektu č. 14/2001 vyvinuté důlní osobní svítidlo prošlo řadou testů a zkoušek a dne bylo v souladu s ustanovením 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, rozhodnutím Českého báňského úřadu čj.1475/2003 pro potřeby báňských záchranářů vyjmuto ze skupiny tzv. stanovených výrobků a následně povoleno opatřením Českého báňského úřadu k používání jako vybrané důlní zařízení podle 8 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Díky technickému pokroku, hlavně v oblasti světelných zdrojů a chemických článků, se firmě KV-Svítidla v průběhu roku 2004 podařilo vyvinout světově první důlní osobní svítidlo splňující požadavky kladené na zařízení kategorie I M1. Svítidlo je označováno jako typ T Dne vystavil Fyzikálně-technický zkušební ústav, s.p. v Ostravě-Radvanicích pro svítidlo typu T ES Certifikát o přezkoušení typu FTZU 04 ATEX 0323, čímž tato notifikovaná osoba potvrdila splnění bezpečnostních požadavků kladených na zařízení kategorie I M1. Po ukončení povolovacího řízení pro tento typ svítidla, jako vybraného důlního zařízení, vydal dne Český báňský úřad opatření č. 10/05, kterým důlní osobní svítidlo typu T povolil používat v podzemí plynujících dolů v prostorech SNM2 i SNM3. Svítidlo T splňuje bezpečnostní, technické i kvalitativní požadavky stanovené harmonizovanými technickými normami pro důlní osobní svítidla a současně zařízení kategorie I M1. Jeho používání velkou měrou přispěje ke zvýšení bezpečnosti v dolech s nebezpečím výbuchu. Ing. Martin Vinklárek

17

18 Rada pro výzkum a vývoj Č. j.: /05 RVV PRO SCHŮZI VLÁDY Analýza stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím 2005 I. Mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji V analýze VaV za rok 2004 nebyla tato kapitola zařazena. V letech 2002 a 2003 kapitola o mimořádných výsledcích VaV v příslušných analýzách sice zařazena byla, ale nepodařilo se shromáždit podklady o skutečně mimořádných a reprezentativních výsledcích VaV. Přesto snaha o uvádění této kapitoly v dalších letech z prezentačních důvodů zůstala. Kapitola je proto nyní po jednoroční přestávce opět součástí předložené analýzy VaV. V projektu analýzy VaV 2005 byla upravena metodika získávání podkladů o mimořádných výsledcích ve VaV. V červnu 2005 písemně požádal místopředseda vlády a předseda Rady pro výzkum a vývoj M. Jahn vedoucí představitele ministerstev a další ústředních orgánů státní správy, z jejichž rozpočtových kapitol je podporován VaV, o zaslání podkladů o oceněných výsledcích VaV. Přílohou dopisu byla tabulka umožňující charakterizovat oceněné výsledky VaV. Termín pro zaslání podkladů byl stanoven na 31. srpna V požadovaném termínu zaslaly podklady s uvedenými výsledky: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství a Český báňský úřad. Ministerstvo informatiky, Ministerstvo obrany, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo životního prostředí, Bezpečnostní informační služba, Český úřad zeměměřičský a katastrální a Státní úřad pro jadernou bezpečnost informovaly, že výsledkům VaV, kterých bylo v roce 2004 dosaženo v rámci jimi poskytnuté podpory, žádné ocenění neudělily. Ministerstvo průmyslu a obchodu upozornilo na dva výsledky průmyslového VaV, kterým byla udělena zvlášť významná ocenění celostátního charakteru. Celkem bylo do kapitoly zařazeno 18 výsledků, z toho 8 výsledků z oblasti přírodních věd, 7 z oblasti technických věd, 3 z oblasti společenských věd. I. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Historický atlas měst České republiky Atlas obohacuje srovnávací studium dějin měst a tím přispívá ke komplexnějšímu pohledu na proměny urbanizačního procesu v Evropě; zpracováno podle jednotné koncepce atlasů pro všechny zúčastněné státy. Matematical and Computational Methods for Compressible Flow Výsledky, zaměřené na matematické a numerické metody pro modelování stlačitelného proudění se s úspěchem využívají při řešení problematiky ochrany životního prostředí, v kosmickém výzkumu, při studiu proudění vzduchu v lidském hrtanu ad. Návrh rentgenového spektrometru vypuštěného na americkém satelitu MTI Český sluneční spektrometr pro oblast tvrdého rentgenového záření byl vypuštěn na americkém satelitu MTI. Po dobu tří let úspěšně pracoval na oběžné dráze. I. 2 Akademie věd České republiky Feromagnetismus a nové spintronické jevy v polovodičích Teoretická předpověď spinového Hallova jevu (SHE) následně experimentálně potvrzená. Tímto jevem jsou nosiče se stejným spinem stáčeny k jedné hraně vzorku. Význam membránových mikrodomén a jejich nových proteinových komponent v imunoreceptorové signalizaci Byly objeveny nové transmembránové proteiny, popsány jejich vlastnosti a funkční význam a objasněny některé aspekty mechanismu parazitárního onemocnění theileriosy. Stálá expozice Příběh Pražského hradu Detailní zhodnocení historických unikátů doplňuje presentace hlavních výsledků předchozího výzkumu - mnohých poprvé nebo v nových souvislostech.

19 I. 3 Grantová agentura České republiky Meiotické a mitotické dělení: úloha cytoplazmy a jádra Analýza rozdílů mezi meiotickým a mitotickým buněčným cyklem, průkaz specifické úlohy buněčných organel v přechodu meiózy na mitózu Vysoce kvalitní monokrystaly intermetalických sloučenin čistých f- a d-kovů Zdokonalení techniky přípravy monokrystalů binárních až ternárních intermetalických sloučenin včetně vývoje přístrojového zařízení. Oligonukleotidy modifikovné komplexy platiny pro selektivní modulaci genové exprese; vztah k protismyslné strategii při vývoji nových farmak Originálně řešeno využití inhibice transkripce specifických genů v protinádorové terapii I. 4 Ministerstvo zemědělství Impact of the ESR gene on litter size and production traits in Czech Large White Pigs V české populaci plemene bílé ušlechtilé prase byl zjištěn opačný efekt polymorfismu genu ESR na plodnost v porovnání se studiemi zahraničních autorů. I. 5 Ministerstvo kultury ČR Studie o technice v českých zemích Třísvazková monografie, v tomto rozsahu dosud nezpracováno a cca 60 dalších titulů editorské a redaktorské práce I. 6 Český báňský úřad Osobní důlní svítidlo báňských záchranářů do extrémních podmínek Vyvinuté záchranářské svítidlo T jako realizace výsledku výzkumu a vývoje splňuje požadavky na kategorii IM1 (EExial) pro prostory SNM2 a SNM3 I. 7 Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu předložila dva výsledky průmyslového VaV, kterým sice nebylo uděleno ocenění ministerstva, ale významná a uznávaná ocenění externí. Oba výsledky průkazně zvyšují konkurenceschopnost českého průmyslu. Vzduchový tryskací tkací stroj CAMEL-FF-P/007 Tkací stroj zcela nové koncepce. Využívá mechatronické prvky, kompozicové materiály, rezonanční princip. Výsledkem je zvýšení výkonu, snížení spotřeby energie a jeho hlučnosti, zvýšení využití stroje a kvality tkaniny. Technická řešení jsou chráněna třemi významnými patenty. Multifunkční soustružnické centrum řady SPM 320-FD-K3/017 Byl vyvinut obráběcí stroj, který je schopen nabídnout zákazníkovi špičkovou techniku a technologii v oblasti třískového obrábění, soustružení, závitování, vrtání, frézování. Vše je soustředěno do jednoho stroje. I. 8 Ministerstvo zdravotnictví Farmakologická léčba endokrinních a metabolických abnormalit syndromu polycystických vaječníků (PCOS-polycystic ovary syndrome) Optimální intervence vhodná k dlouhodobé léčbě pacientek se syndromem polycystických vaječníků, ovlivnění endokrinních a metabolických abnormalit. Turbulence srdeční frekvence patofyziologické mechanismy a metodické aspekty její detekce Příčinou turbulence srdeční frekvence jsou ektopické stahy myokardu dystonie vegetativního systému. Definován nový holterovský mortalitní predikátor. Maturace mitochondriálního energetického metabolismu v perinatálním období Nové poznatky poruchy mitochondriálního energetického metabolismu, biogeneze COX a PDHG u novorozenců, dále u anorektiček a obézních pacientů Genetika a metabolické důsledky vrozených poruch mitochondriální ATPázy. Poznání patogeneze vrozených poruch mitochondriální ATPázy 2

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ. Ing. Eva Navrátilová

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ. Ing. Eva Navrátilová VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ Ing. Eva Navrátilová Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Diody a usměrňova ovače Přednáška č. 2 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Diody a usměrňova ovače 1 Voltampérová charakteristika

Více

CW01 - Teorie měření a cv. 1.

CW01 - Teorie měření a cv. 1. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a cv. 1. regulace bezpečnost. ZS-2014/2015 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření

Více

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Odůvodnění účelnosti VZ dle Zák. 137/2006 Sb. 156 a Vyhl. 232/2012 Sb. Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Veřejný zadavatel popíše změny: a) v popisu potřeb, které

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid Strana 1 ze 3 06/2008/04 TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid OBLAST POUŽITÍ Dohromady s vhodnými základními nátěry se používá jako vysoce kvalitní, odstínově stálý vrchní nátěr

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI Označování komponent ve schématu Zkratky jmenovitých hodnot rezistorů a kondenzátorů Zobrazování komponentů ve schématu Elektrotechnická schémata

Více

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 DF1101-Ex Cerberus Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 Pro venkovní i vnitřní použití Vyhodnocení pomocí trojice senzorů: - detekce

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Nevýbušná zařízení - Instalace. Ing. Jan Pohludka Fyzikálně technický zkušební ústav Ostrava - Radvanice

Nevýbušná zařízení - Instalace. Ing. Jan Pohludka Fyzikálně technický zkušební ústav Ostrava - Radvanice Nevýbušná zařízení - Instalace Ing. Jan Pohludka Fyzikálně technický zkušební ústav Ostrava - Radvanice Nevýbušná zařízení ČSN EN 60079-14:2014 byly doplněny požadavky na výchozí revizi a záznamy kvalifikaci

Více

VÝHODY TECHNICKY DOKONALÉHO ŘÍZENÍ TEKUTIN

VÝHODY TECHNICKY DOKONALÉHO ŘÍZENÍ TEKUTIN Úvod VÝHODY TECHNICKY DOKONALÉHO ŘÍZENÍ TEKUTIN Norgren Vám nabízí komplexní řadu dokonalých řešení v procesů řízení tekutin - zaručí Vám úspěch všude tam kde řízení procesů je prvořadým úkolem. Nabízímé

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Malé trakční baterie powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM

Malé trakční baterie powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM Malé trakční baterie powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM Více energie pro malé trakční baterie Powerbloc Powerbloc dry Hawker XFC TM Powerbloc, powerbloc dry a Hawker XFC jsou konstrukční řady malých

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Jiskrová bezpečnost MTL4500

Jiskrová bezpečnost MTL4500 Jiskrová bezpečnost Základní princip IS 1. Omezené napětí 2. Omezený proud 3. Omezená nahromaděná el. energie 2 Ex ia Jiskrově bezpečné se dvěma poruchami Kategorie jiskrové bezpečnosti Ex ib Jiskrově

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Plane Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Vývoj technologie LED vedl ke vzniku řady Plane inovačního modulárního svítidla, které v sobě slučuje nejlepší výkonnost světelného

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy

Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy Program 1. Jak to začalo? 2. Certifikovaný komunikační IP systém pro poplachové systémy. 3. Certifikovaný komunikační IP systém pro evakuační

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Srovnání rentgenů není jednoduché. Navíc dodavatelé logicky neuvádějí parametry které jsou pro ně nevýhodné.

Srovnání rentgenů není jednoduché. Navíc dodavatelé logicky neuvádějí parametry které jsou pro ně nevýhodné. Základní parametry, které je nutné uvažovat - jedná se o stejnosměrný nebo střídavý rentgen (střídavý má ca 4x delší expozice) - má skleněnou nebo keramickou lampu (Skleněná je izolována větším množstvím

Více

ELEKTRO-CYKLISTÉ VÍTÁNI

ELEKTRO-CYKLISTÉ VÍTÁNI ELEKTRO-CYKLISTÉ VÍTÁNI Rady pro provozovatele certifikace kvality služeb CYKLISTÉ VÍTÁNI jak vyhovět i hostům a návštěvníkům kteří přijedou na elektrokole. Obsah: 1. Česko a elektrokola v roce 2014. 2.

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM RDIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM Technická dokumentace číslo : TD. platí od: / kontakt : LTEKO,spol. s r.o. Pod ihelnou Hostomice pod rdy zech Republic telefon: + ; + fax: + ; + email: odbyt@alteko.cz

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal. Betonové transformační stanice typu Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Betonové transformační stanice Popis Transformační stanice typu jsou určeny pro kabelové sítě využívané energetickými

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

Vnější LED osvětlení kolejových vozidel. Prezentace společnosti

Vnější LED osvětlení kolejových vozidel. Prezentace společnosti Vnější LED osvětlení kolejových vozidel Prezentace společnosti Kde nás najdete? MSV Elektronika s.r.o Poštovní 662 74213 Studénka tel./fax: 556 455 330/331 info@msvelektronika.cz Pobočka: Pávovská 2403

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Elektromagnetické ventily Namur

Elektromagnetické ventily Namur Elektromagnetické ventily připojovací obrazec dle snadné přímé připojení na pohony armatur pro procesní průmysl výměnou těsnicí desky lze funkci 5/2 změnit na 3/2 Vybrané typy v souladu se směrnicí ATEX

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Elektrotechnická schémata naznačují symbolicky elektrické pochody součástky a přístroje kreslíme pomocí normalizovaných značek spoje mezi nimi kreslíme II nebo, v případě

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla

Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla 5.1 Svítidla pro lineární a kompaktní zářivky s výjimkou svítidel pro domácnost. (původní název: Svítidla se zářivkami s výjimkou svítidel

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal ELOSYS 2013 Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851 16.10.2013 Ing. Roman Smékal GHV Trading, spol. s r.o., Brno člen TNK 22 ÚNMZ 1 Proč Monitorování izolačního

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Teplotní profil průběžné pece

Teplotní profil průběžné pece Teplotní profil průběžné pece Zadání: 1) Seznamte se s měřením teplotního profilu průběžné pece a s jeho nastavením. 2) Osaďte desku plošného spoje SMD součástkami (viz úloha 2, kapitoly 1.6. a 2) 3) Změřte

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Detektory úniku plynu

Detektory úniku plynu Detektory úniku plynu Pro rychlý přehled testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Kontrola úniku plynu Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

trak systems Systémy trakční energie

trak systems Systémy trakční energie trak systems trak systems Systémy trakční energie trak Hoppecke - systémy trakční energie Žádný pohyb není možné uskutečnit bez energie. Materiál je třeba přepravovat z místa A do místa B. Trh vyžaduje

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Použití. Certifikace. Technické parametry. Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) do jímky DIN bez převodníku nebo s převodníkem

Použití. Certifikace. Technické parametry. Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) do jímky DIN bez převodníku nebo s převodníkem UV Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) str. /7 Použití pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které je zákazníkem zvolená jímka snímače svými vlastnostmi

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více