53-41-M/007 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT pro absolventy základních škol denní 4 roky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "53-41-M/007 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT pro absolventy základních škol denní 4 roky"

Transkript

1 Základní informace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Obor: Druh studia: Forma studia: Délka studia: M/007 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT pro absolventy základních škol denní 4 roky Datum přijímacích zkoušek: 1. termín: pondělí termín: čtvrtek Závazný předpis: Vyhláška MŠMT ČR č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, v platném znění Přijímací komise: Předseda: PhDr. Radim Dřímal, ředitel školy Členové: Mgr. Marie Štarhová, Naděžda Tomčíková, Mgr. Milena Belejčáková, Mgr. Kateřina Stündlová Autoři testů: ČJL - Mgr. Kateřina Stündlová, BIO - Mgr. Milena Belejčáková Statistické údaje 1. TERMÍN 2.TERMÍN PO TERMÍNU PZ CELKEM PŘIHLÁŠENO: NEDOSTAVILO SE: PŘIJATO BEZ PZ: KONALO PZ: PŘIJATO NA ZÁKLADĚ PZ: NEPŘIJATO: PŘIJATO NA ODVOLÁNÍ: PŘIJATO CELKEM: Kritéria přijímacího řízení Pro přijímací řízení ke studiu ve školním roce 2004/2005 stanovil ředitel školy PhDr. Radim Dřímal následující kritéria: 1. Žáci s průměrným prospěchem do 1,70 v posledních dvou ročnících základní školy budou přijati bez přijímací zkoušky. 2. Ostatní žáci a uchazeči konají přijímací zkoušku a při hodnocení jejich výsledků bude postupováno následovně: VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/04 48

2 A: Počet bodů přijímací zkoušky: 40 -český jazyk biologie - 20 B: V případě rovnosti bodů rozhoduje: -výsledek přijímací zkoušky z biologie C: Počet míst k přijetí - 1. termín: - ke studiu bude přijato 53 žáků - počet míst na odvolání 1 D: Počet míst k přijetí - 2.termín: - ke studiu bude přijato 7 žáků 3. Rozhodnutí ředitele školy pro 2. termín: Ředitel školy PhDr. Radim Dřímal rozhodl v souladu s vyhláškou MŠMT č. 10/1997 Sb., v platném znění, 2 o nekonání přijímacích zkoušek ve 2. kole. Počet žáků pro 2. termín, kteří nebyli v 1. termínu přijati na jiné školy, byl nižší než počet volných míst Žáci byli přijati ke studiu bez přijímací zkoušky. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/04 49

3 Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) 1. Diktát Ráno mě vzbudily hrdličky a sluníčko, jak mi svítilo na hlavu. Babička už v posteli nebyla. Asi pekla závin, protože to vonělo až do pokoje. Šla jsem otevřít okno a podívat se na ulici. Venku se procházeli holubi a všelijaký starý páni se psy a Praha mi voněla ještě líp než štrůdl. Po snídani si pro mě přišla teta Krausová. To je babičky Dáši sestra a jmenuje se Marta. Když byla ještě mladá, tak měla jeden čas známost se slavným písničkovým skladatelem Ježkem, kterej potom odjel do Ameriky. Bylo domluveno, že Pepíček zůstane u babičky a mě vezme teta do města, hlavně na Hradčany. Já jsem chtěla vidět všechny možné pamětihodnosti, co znám z fotografií a od dědečka Františka, ale ze všech úplně nejvíc mě zajímala věž Daliborka, kde byl uvězněn rytíř Dalibor z Kozojed, který se mi strašně líbí. To je moje tajemství a nikdo o tom neví. Vystřihla jsem si jeho obrázek z knihy Staré pověsti české od Aloise Jiráska, ale o tom naštěstí taky nikdo neví. Jinak bych měla velikou nepříjemnost. Přeložila jsem ten obrázek asi napětkrát, až je z něj úplně malej čtvereček, kterej mám schovanej v penále, v kapsičce na gumy. A někdy, když jsem v bezpečí, třeba na záchodě, tak ho vyndám a rozložím. Dívám se, jak je Dalibor krásnej, představuju si, jak má hlad, jak celej smutnej hraje na housle, jak mu usekávaj hlavu, a miluju ho. 2. Jazykový rozbor Já jsem chtěla vidět všechny možné pamětihodnosti, co znám z fotografií a od dědečka Františka, ale ze všech úplně nejvíc mě zajímala věž Daliborka, kde byl uvězněn rytíř Dalibor z Kozojed, který se mi strašně líbí. Úkoly k vypracování - pracujte s výše uvedeným souvětím. I. Syntaktická část: 1) Určete počet vět v souvětí: 1) 4 2) 5 3) 6 4) 7 2) Z toho je vedlejších vět: 1) 4 2) 3 3) 5 3) Mezi větami hlavními je poměr: 1) vylučovací 2) důsledkový 3) odporovací 4) stupňovací 4) Určete druh druhé vedlejší věty: 1) příslovečná místní VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/04 50

4 2) přívlastková 3) doplňková 4) příslovečná příčinná 5) V první větě vyhledejte základní skladební dvojici: 1) chtěla jsem vidět 2) já chtěla vidět 3) já jsem chtěla 4) já jsem chtěla vidět 6) Označte, o jaký větný člen se jedná u slov všechny možné v první větě: 1) přívlastek postupně rozvíjející 2) přívlastek volný 3) příslovečné určení 4) přívlastek těsný 7) Určete druh větného členu u slova z fotografií : 1) přívlastek 2) přísudek 3) podmět 4) příslovečné určení místa 8) Určete druh větného členu u slova strašně : 1) doplněk 2) příslovečné určení míry 3) příslovečné určení příčiny 4) přívlastek II. Gramatická část: 9) Zatrhněte odpověď obsahující všechny správné údaje o slovese líbí se : 1) 2. os., č. jedn., č. přít., zp. oznam., vid ned., r. činný, tř.4, vzor prosí 2) 3. os., č. jedn., č. přít., zp. oznam., vid ned., r. činný, tř.4, vzor prosí 3) 3. os., č. jedn., č. přít., zp. oznam., vid dok., r. činný, tř.4, vzor prosí 4) 3. os., č. jedn., č. přít., zp. oznam., vid ned., r. činný, tř.4, vzor sází 5) 3. os., č. jedn., č. přít., zp. oznam., vid ned., r. trpný, tř.4, vzor prosí 10) Zatrhněte odpověď obsahující všechny správné údaje o podstatném jméně pamětihodnosti : 1) 7. pád č. mn., rod žen., vzor kost 2) 4. pád č. jedn., rod žen., vzor kost 3) 4. pád č. mn., rod žen., vzor kost 4) 4. pád č. mn., rod žen., vzor stavení 5) 2. pád č. mn., rod žen., vzor kost 11) Zatrhněte variantu obsahující gramatickou chybu: 1) z fotografií, vikýř 2) běžet z kopce, výška 3) smazat tabuli houbou, visutá hrazda 4) shlédnout film, dřevěné bidlo 5) splývající vlasy, vyviklaný VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/04 51

5 12) Zatrhněte variantu obsahující gramatickou chybu: 1) pamětihodnost, tamější 2) poměnka, porozuměl 3) tamější, nepříjemně 4) zapomnětlivý, soukromě 5) uzemnění, připomněl III. Stylistická část: 13) Které slovo z textu označíte jako složené: 1) dědeček 2) uvězněn 3) pamětihodnosti 4) rytíř 14) Slovo fotografie označíte jako slovo: 1) odvozené 2) přejaté z cizího jazyka 3) básnické 4) zastaralé 15) Slovo rytíř označíte jako slovo: 1) básnické 2) složené 3) zastaralé 4) nově utvořené Klíč správných odpovědí - jazykový rozbor: otázka 1-2) otázka 9-2) otázka 2-2) otázka 10-3) otázka 3-3) otázka 11-4) otázka 4-2) otázka 12-2) otázka 5-4) otázka 13-3) otázka 6-1) otázka 14-2) otázka 7-4) otázka 15-3) otázka 8-2) Hodnocení přijímacích zkoušek z češtiny 1. Diktát 5 bodů..0-1 chyba 4 body..2-3 chyby 3 body.4-5 chyb 2 body..6-7 chyb 1 bod 8-9 chyb 0 bodů..10 a více chyb Za chybu je považována chyba pravopisná, dvě malé chyby jsou počítány jako jedna velká. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/04 52

6 2. Jazykový rozbor Jazykový rozbor sestává z 15 jednotlivých úkolů, z nichž každý je ohodnocen jedním bodem. Celkový součet bodů je Celkové hodnocení Maximální počet bodů z diktátu...5 Maximální počet bodů z jazykového rozboru 15 Celkem 20 bodů Přijímací testy z biologie (autorka Mgr. Milena Belejčáková) 1. Pojivová tkáň je tvořena a) buňkami s většími mezerami mezi sebou b) buňkami těsně k sobě přiřazenými c) buňkami s výběžky 2. Okostice kryjící povrch kostí je tvořena a) vazivovou tkání b) chrupavčitou tkání c) kostní tkání 3. Mezi kosti dolní končetiny nepatří a) kost holenní b) kůstky záprstní c) kůstky nártní 4. Skolióza je odborný název pro a) vychýlení páteře dopředu b) vychýlení páteře dozadu c) vychýlení páteře do strany 5. Srdeční svalovina je tvořena a) svalovou tkání hladkou b) zvláštním druhem svalové tkáně hladké c) zvláštním druhem svalové tkáně příčně pruhované 6. Deltový sval tvoří podklad a) lýtka b) zad c) ramene 7. Kyslík a oxid uhličitý je v krvi přenášen pomocí a) červených krvinek b) bílých krvinek c) krevních destiček VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/04 53

7 8. O objev čtyř základních krevních skupin se zasloužil a) Jan Janský b) Aleš Hrdlička c) Jan Evangelista Purkyně 9. Srdečnice je tepna, která a) vystupuje z pravé síně b) vystupuje z levé síně c) vystupuje z levé komory 10. K mízní soustavě patří i slezina. Je uložena a) v dutině hrudní za hrudní kostí b) v dutině břišní vlevo od žaludku c) v dutině břišní vpravo od žaludku 11. Všechny buňky v těle získávají energii okysličováním živin. Proto je nutné a) dodávat buňkám kyslík a odstraňovat z nich oxid uhličitý b) dodávat buňkám oxid uhličitý a odstraňovat z nich kyslík c) dodávat buňkám kyslík a oxid uhličitý a odstraňovat z nich kyslík a oxid uhličitý 12. Každým vdechem a výdechem se vymění asi a) 100 ml vzduchu b) 500 ml vzduchu c) ml vzduchu 13. Ptyalin je enzym, který v dutině ústní začíná trávit a) cukry b) tuky c) bílkoviny 14. Základní stavební látkou buněk jsou a) cukry b) tuky c) bílkoviny 15. Normální teplota lidského těla změřená lékařským teploměrem v podpažní jamce je a) C b) 36,5 0 C c) 37,5 0 C 16. Pokožka je tvořena a) tkání pojivovou b) tkání vazivovou c) tkání výstelkovou 17. Zrakové ústředí je uloženo v mozkové kůře a) čelního laloku b) temenního laloku c) týlního laloku VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/04 54

8 18. Pro podmíněný reflex platí, že a) je vrozený a po čase zaniká b) se vytváří během života a po čase zaniká c) je vrozený a trvá celý život 19. Hormony řídící činnost jiných žláz s vnitřním vyměšováním jsou vylučovány a) hypofýzou b) štítnou žlázou c) nadledvinami 20. Močová trubice spojuje a) ledvinnou pánvičku s močovodem b) ledvinnou pánvičku s močovým měchýřem c) močový měchýř s vnějším prostředím Klíč správných odpovědí: 1 a 11 a 2 a 12 b 3 b 13 a 4 c 14 c 5 c 15 b 6 c 16 c 7 a 17 c 8 a 18 b 9 b 19 a 10 b 20 c VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/04 55

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová)

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) 1. Diktát Ráno mě vzbudily hrdličky a sluníčko, jak mi svítilo na hlavu. Babička už v posteli nebyla. Asi pekla závin, protože to vonělo

Více

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka.

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 16.6.2011 2. Genetika Mgr. Hana Černá. 5.5.2011 3. Kostra Mgr. Hana Černá

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 16.6.2011 2. Genetika Mgr. Hana Černá. 5.5.2011 3. Kostra Mgr. Hana Černá Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 88 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi Číslo a název šablony klíčové aktivity Třída Šk. rok: 2010/2011 8.A 2012/ 2013 6.B Předmět3

Více

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Stavba a funkce lidského těla Základní stavební a funkční jednotka buňka. Tkáň vzniká dělením buněk. Histologie je věda, zabývající se mikroskopickou

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Další vzdělávání pedagogických pracovníků (Určeno pro pedagogické pracovníky v rámci DVPP, 40 vyučovacích hodin + 2 hodiny zkoušky) Zdravotník zotavovacích akcí Akreditovaný kurz MŠMT Č.j.: MSMT-41972/2013-1-936

Více

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu Základy obecné anatomie NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO a fyziologie Obsah: 1. Buňka 2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém 6. Dýchací ústrojí 7. Trávící ústrojí

Více

64-41-L/51 podnikání denní 30 2 roky 64-41-L/51 podnikání dálková 30 3 roky

64-41-L/51 podnikání denní 30 2 roky 64-41-L/51 podnikání dálková 30 3 roky Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 1. kolo Přehled nabízených oborů studia: 1. Studijní obory čtyřletého maturitního studia 41-45-M/01 mechanizace a služby denní 30 4 roky 2. Nástavbové studijní

Více

kapitoly z biologie člověka

kapitoly z biologie člověka kapitoly z biologie člověka PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (Cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

První pomoc pro školy

První pomoc pro školy První pomoc pro školy MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Publikace byla vytvořena v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem: PAMATUJ - POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor projektu: Občanské

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA Katedra učitelství odborných předmětů BIOLOGIE ČLOVĚKA Antonín Roják Ostrava 2006 Úvod Předložený text k předmětu Biologie člověka je určen studentům oboru učitelství odborných

Více

VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TV PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA 2. STUPNI ZŠ

VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TV PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA 2. STUPNI ZŠ VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TV PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA 2. STUPNI ZŠ Bc. Kateřina Raková V této kapitole předkládáme současným i budoucím pedagogům metodické listy, ve kterých propojujeme prvky zdravotní

Více

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 7. FYZIOLOGIE ČLOVĚKA Fyziologie se zabývá funkčními projevy organismu jako celku, zkoumá činnosti jednotlivých tělesných soustav, jejich souhru a vztahy organismu k prostředí. Základními

Více

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah:

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Biologie člověka Obsah: 1. Systematické

Více

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA 21 6. Anatomie zkoumá stavbu lidského těla. Popisuje tvar, vnitřní složení a polohu jeho jednotlivých částí a tím umožňuje pochopit i jejich funkci. Ukazuje, že stavba a funkce jsou vždy nerozlučně spjaty.

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část A: Základy první pomoci - Náhlá onemocnění] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1 Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 2002 Lékařská komise Českého horolezeckého svazu a Společnost horské medicíny MUDr. Ivan Rotman, MUDr.Petr Machold, MUDr. Jana Voborníková únor 2002, verze

Více

Člověk. Mgr. Petr Křížek

Člověk. Mgr. Petr Křížek Člověk Mgr. Petr Křížek Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

Stimulace ozdravného. xnl. systému těla. Z ru. Michael a Louise Keet. SVOJTKA&.Co. NAKLADATELSTVI

Stimulace ozdravného. xnl. systému těla. Z ru. Michael a Louise Keet. SVOJTKA&.Co. NAKLADATELSTVI xnl,v, Stimulace ozdravného systému těla Z ru Michael a Louise Keet SVOJTKA&.Co. NAKLADATELSTVI e exnl,,,, Stimuluje ozdravný systém těla masaz ru OU Michael a louise Keet,., SVOJTKA&..Co. NAKLADATELSTVI

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 2. ročník Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 VÝZNAM ZDRAVOVĚDY PRO KADEŘNÍKA Osobní hygiena kadeřníka Péče o čistotu těla: pravidelné mytí rukou před a po každém Z po návštěvě

Více

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků Rozhodnutí ředitelky Gymnázia J.S.Machara Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Královická 668 o oborech vzdělání, formách vzdělávání, o pilotním ověřování organizace přijímacího řízení a termínech jeho konání,

Více

Veterinární zajištění kynologické ostrahy v PKB

Veterinární zajištění kynologické ostrahy v PKB Veterinární zajištění kynologické ostrahy v PKB Veterinary ensurance of kynological security in ICS Helena Macíková Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011 4 ABSTRAKT

Více

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Pokyn ředitele č. 2/2015 V Blatné dne: 19. 1. 2015 Čj.

Více

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH Informace o studiu na Gymnáziu ve Svitavách V roce 1895 vznikla ve Svitavách Státní vyšší reálná škola, v roce 1945 gymnázium. Za dobu

Více