Výpis usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpis usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne"

Transkript

1 Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu Výpis usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Program: 1. Slib nového člena zastupitelstva kraje Bez usnesení 2. Odměny a paušály nového člena zastupitelstva Usnesení 89/2013/ZK-4 3. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od do Usnesení 90/2013/ZK-4 4. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje Usnesení 91/2013/ZK-4 5. Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje Usnesení 92/2013/ZK-4 6. Vyuţití uzavřené Rámcové smlouvy s ČEZ z r ve prospěch občanů Jihočeského kraje Usnesení nebylo přijato 7. Změna členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Usnesení 93/2013/ZK-4 8. Grantový program Podpora jednotek SDH obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok výběr projektů Usnesení 94/2013/ZK-4 9. Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje SOŠ zdravotnické a SOU, Č. Krumlov, Tavírna 342 Usnesení 95/2013/ZK Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje Domu dětí a mládeţe, Č. Krumlov, Linecká 67 Usnesení 96/2013/ZK Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje MŠ, ZŠ a Praktické školy, Č. Budějovice, Štítného 3 Usnesení 97/2013/ZK Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje Domov mládeţe a Školní jídelna, Č. Budějovice, U Hvízdala 4 Usnesení 98/2013/ZK Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje Konzervatoř, Č. Budějovice, Kanovnická 22 Usnesení 99/2013/ZK Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje SOŠ a SOU, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478/III Usnesení 100/2013/ZK-4 1 Jihočeský kraj,

2 15. Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje Střední škola, České Velenice, Revoluční 220 Usnesení 101/2013/ZK Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje Základní umělecká škola, Dačice, Antonínská 93/II Usnesení 102/2013/ZK Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje VOŠ lesnická a Střední lesnická škola B. Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 Usnesení 103/2013/ZK Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420 Usnesení 104/2013/ZK Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Usnesení 105/2013/ZK Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje Střední škola, Vimperk, Nerudova 267 objekt Pasovská Usnesení 106/2013/ZK Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje Střední škola, Vimperk, Nerudova 267 objekt Brantlova Usnesení 107/2013/ZK Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263 Usnesení 108/2013/ZK Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje MŠ a ZŠ, Tábor, třída Čs. armády 925 Usnesení 109/2013/ZK Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje SŠ řemeslná a ZŠ, Soběslav - objekt Wilsonova Usnesení 110/2013/ZK Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje SŠ řemeslná a ZŠ, Soběslav - objekt Jiráskova Usnesení 111/2013/ZK Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Luţnicí, Blatské sídliště 600/I Usnesení 112/2013/ZK Rozpis finančních prostředků rozpočtu přímých výdajů školám a školským zařízením pro rok 2013 Usnesení 113/2013/ZK Účast na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeţe ČR v roce 2014 v kraji Vysočina Usnesení 114/2013/ZK Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení Usnesení 115/2013/ZK-4 2

3 30. Dodatek č. 12 a č. 13 ke zřizovací listině organizace Zoologická zahrada Ohrada Hluboká nad Vltavou Usnesení 116/2013/ZK Cena hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic - výběr laureátů Usnesení 117/2013/ZK Dodatek zřizovací listiny školy zřizované krajem změna názvu školy Staženo 33. Změna stanov společnosti Nemocnice Tábor, a. s. Usnesení 118/2013/ZK Smlouva o spolupráci Jihočeského kraje se Středočeským krajem při poskytování zdravotnické záchranné sluţby Usnesení 119/2013/ZK Smlouva o spolupráci Jihočeského kraje s Krajem Vysočina při poskytování zdravotnické záchranné sluţby Usnesení 120/2013/ZK Sloučení příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem v sociální oblasti Usnesení 121/2013/ZK Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v sociální oblasti Usnesení 122/2013/ZK Závěrečná zpráva o plnění Koncepce oddělení prevence a humanitních činností za rok 2012 Usnesení 123/2013/ZK Vyhlášení příspěvkového programu Podpora sociálních sluţeb pro rok 2013 Usnesení 124/2013/ZK Grantový program Podpora sociálního začleňování osob ohroţených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje, 1. výzva v roce výběr projektů Usnesení 125/2013/ZK Grantový program Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji pro rok výběr projektů Usnesení 126/2013/ZK Grantový program Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v Jihočeském kraji pro rok výběr projektů Usnesení 127/2013/ZK Finanční dar na činnost místních akčních skupin v roce 2013 Usnesení 128/2013/ZK Poskytnutí příspěvku na kofinancování akce Vodovod Zvíkov v rámci dotačního programu MZe Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II Usnesení 129/2013/ZK Změna č. 5 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje Usnesení 130/2013/ZK Příspěvky na hospodaření v lesích - 2. část ţádostí k projednání Usnesení 131/2013/ZK Schválení realizace projektu Optimalizace zajišťování managementu lokalit soustavy NATURA 2000 v působnosti Jihočeského kraje pro ţádost o podporu z programu LIFE+ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje Usnesení 132/2013/ZK Grantový program na podporu činnosti útulků pro zvířata rok 2013-výběr projektů Usnesení 133/2013/ZK Grantový program Jihočeského kraje Podpora rekonstrukcí a oprav poţárních nádrţí (návesních rybníčků) v obcích, 1. výzva pro rok výběr projektů Usnesení 134/2013/ZK Grantový program Jihočeského kraje Podpora ţivé kultury, 1. výzva pro rok výběr projektů Usnesení 135/2013/ZK Grantový program Jihočeského kraje Podpora venkovského školství, 1. výzva pro rok výběr projektů 3

4 Usnesení 136/2013/ZK Grantový program Jihočeského kraje Podpora sluţeb nedefinovaných v zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, 1. výzva pro rok výběr projektů Usnesení 137/2013/ZK Grantový program Jihočeského kraje Podpora přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských produktů, 1. výzva pro rok výběr projektů Usnesení 138/2013/ZK Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok výběr projektů Usnesení 139/2013/ZK Grantový program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jčk v roce 2013, 1. výzva pro rok výběr projektů Usnesení 140/2013/ZK Grantový program Jihočeského kraje Podpora terénních sociálních sluţeb, 1. výzva pro rok výběr projektů Usnesení 141/2013/ZK Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen subjektů z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeţe (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok výběr projektů Usnesení 142/2013/ZK Grantový program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního souţití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti), 1.výzva pro rok výběr projektů Usnesení 143/2013/ZK Grantový program Jihočeského kraje Produkty a sluţby v cestovním ruchu, 1. výzva pro rok výběr projektů Usnesení 144/2013/ZK Grantový program Jihočeského kraje Podpora veřejných vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol, 1. výzva pro rok výběr projektů Usnesení 145/2013/ZK Grantový program Jihočeského kraje Úcta k předkům, 1. výzva pro rok výběr projektů Usnesení 146/2013/ZK Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení, 1. výzva pro rok výběr projektů Usnesení 147/2013/ZK Grantový program Jihočeského kraje Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích, 1. výzva pro rok výběr projektů Usnesení 148/2013/ZK Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech, 1. výzva pro rok výběr projektů Usnesení 149/2013/ZK Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce stávajících sportovišť, 1. výzva pro rok výběr projektů Usnesení 150/2013/ZK Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce výběr projektů Usnesení 151/2013/ZK Příspěvek na administraci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 obcím s rozšířenou působností Usnesení 152/2013/ZK Projednání jmenovitých podpor ve veřejném zájmu kraje pro Jihočeskou agenturu pro podporu inovačního podnikání o.p.s. na rok 2013 Usnesení 153/2013/ZK Návrh správce ORJ 20 na vyřazení projektů z Matice projektů a jejich případné přesunutí do Zásobníku projektů Usnesení 154/2013/ZK-4 4

5 70. Jmenování náhradníků členů Výběrových komisí Zprostředkujícího subjektu Jihočeského kraje pro výběr projektů v Prioritní ose 1 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Usnesení 155/2013/ZK Dodatky ke Smlouvám o realizaci grantových projektů v rámci Globálních grantů OP VK Usnesení 156/2013/ZK Realizace projektu Prezentace partnerských měst v jiţních Čechách a Horním Rakousku a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje Usnesení 157/2013/ZK Realizace projektu Prezentace partnerských měst v jiţních Čechách a Dolním Rakousku a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje Usnesení 158/2013/ZK Změny v projektu Rozvoj sluţeb egovernmentu v Jihočeském kraji Usnesení 159/2013/ZK Realizace projektu Přeloţka silnic II /156 a II/157 v Českých Budějovicích - 1.etapa, část 1.1 a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje Usnesení 160/2013/ZK Odůvodnění veřejné nadlimitní zakázky na stavební práce na akci Modernizace komunikací II. a III. třídy (P6) Usnesení 161/2013/ZK Informace o volbě člena představenstva společnosti Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. Usnesení 162/2013/ZK Návrh zástupce Jihočeského kraje na jednání valné hromady RERA,a.s. Usnesení 163/2013/ZK Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Usnesení 164/2013/ZK Petice proti povolení průjezdu nákladní dopravy nad 3,5 t na trase Dačice - Slavonice - Fratres Usnesení 165/2013/ZK Územní studie dopravního napojení veřejného logistického centra České Budějovice Nemanice a územní studie severní silniční tangenty města České Budějovice Usnesení 166/2013/ZK Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů Usnesení 167/2013/ZK Rozpočtové změny 11/13 Usnesení 168/2013/ZK Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za 1. čtvrtletí roku 2013 Usnesení 169/2013/ZK Ţádosti o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně - březen aţ květen 2013 Usnesení 170/2013/ZK Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí Usnesení 171/2013/ZK Majetkoprávní vypořádání nemovitostí Usnesení 172/2013/ZK Předání staveb k hospodaření Správě a údrţbě silnic Jihočeského kraje, vyřazení staveb z hospodaření Správy a údrţby silnic Jihočeského kraje a nemovitosti doporučené k demolici Usnesení 173/2013/ZK Výkup pozemků v PP Pastvina u Zahorčic - Sychrů rybník Usnesení 174/2013/ZK Informace o majetku Jihočeského kraje k Usnesení 175/2013/ZK Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2013 Usnesení 176/2013/ZK Záštity členů Rady Jihočeského kraje Usnesení 177/2013/ZK-4 5

6 ***** K bodu: Odměny a paušály nového člena zastupitelstva Usnesení č. 89/2013/ZK-4 I. bere na vědomí zánik mandátu na základě odstoupení z funkce člena Zastupitelstva Jihočeského kraje pana Karla Poborského v souladu s ustanovením 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; II. stanovuje výplatu odměny a paušálních náhrad nového člena zastupitelstva Bc. Vladimíra Homoly ode dne K bodu: Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od do Usnesení č. 90/2013/ZK-4 bere na vědomí v souladu s ustanovením 58, odst. 4 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zprávu o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od do K bodu: Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje Usnesení č. 91/2013/ZK-4 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje ke dni K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje Usnesení č. 92/2013/ZK-4 bere na vědomí zprávu o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje ke dni K bodu: Změna členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Usnesení č. 93/2013/ZK-4 I. odvolává paní Alenu Nohavovou, členku rady kraje, z funkce člena výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost; II. volí 6

7 Mgr. Vítězslavu Baborovou, členku zastupitelstva kraje, členkou výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost pro volební období K bodu: Grantový program Podpora jednotek SDH obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok výběr projektů Usnesení č. 94/2013/ZK-4 rozdělení grantu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje v celkové výši Kč dle přílohy usnesení; JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení. K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje SOŠ zdravotnické a SOU, Č. Krumlov, Tavírna 342 Usnesení č. 95/2013/ZK-4 1. realizaci projektu Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 Sníţení energetické náročnosti SOŠ zdravotnické a SOU, Český Krumlov, Tavírna 342 a podání ţádosti o podporu do Operačního programu Ţivotní prostředí s celkovými výdaji ve výši Kč, z toho Kč činí celkové způsobilé výdaje, 2. kofinancování projektu Sníţení energetické náročnosti SOŠ zdravotnické a SOU, Český Krumlov, Tavírna 342, Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 161/ZK/13, 3. předfinancování projektu Sníţení energetické náročnosti SOŠ zdravotnické a SOU, Český Krumlov, Tavírna 342 Jihočeským krajem ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 161/ZK/13, 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu Sníţení energetické náročnosti SOŠ zdravotnické a SOU, Český Krumlov, Tavírna 342 Jihočeským krajem ve výši Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 161/ZK/13, 5. čerpání finančních prostředků uvedených v bodech 2, 3 a 4 tohoto usnesení z rozpočtu kraje ORJ 20 aţ po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem ţivotního prostředí; JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje Domu dětí a mládeţe, Č. Krumlov, Linecká 67 7

8 Usnesení č. 96/2013/ZK-4 1. realizaci projektu Domu dětí a mládeţe, Český Krumlov, Linecká 67 Sníţení energetické náročnosti DDM, Český Krumlov, Linecká 67 a podání ţádosti o podporu do Operačního programu Ţivotní prostředí s celkovými výdaji ve výši Kč, z toho Kč činí celkové způsobilé výdaje, 2. kofinancování projektu Sníţení energetické náročnosti DDM, Český Krumlov, Linecká 67, Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 162/ZK/13, 3. předfinancování projektu Sníţení energetické náročnosti DDM, Český Krumlov, Linecká 67 Jihočeským krajem ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 162/ZK/13, 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu Sníţení energetické náročnosti DDM, Český Krumlov, Linecká 67 Jihočeským krajem ve výši Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 162/ZK/13, 5. čerpání finančních prostředků uvedených v bodech 2, 3 a 4 tohoto usnesení z rozpočtu kraje ORJ 20 aţ po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem ţivotního prostředí; JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje MŠ, ZŠ a Praktické školy, Č. Budějovice, Štítného 3 Usnesení č. 97/2013/ZK-4 1. realizaci projektu Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy, České Budějovice, Štítného 3 Sníţení energetické náročnosti MŠ, ZŠ a Praktické školy, České Budějovice, Štítného 3 a podání ţádosti o podporu do Operačního programu Ţivotní prostředí s celkovými výdaji ve výši Kč, z toho Kč činí celkové způsobilé výdaje, 2. kofinancování projektu Sníţení energetické náročnosti MŠ, ZŠ a Praktické školy, České Budějovice, Štítného 3, Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 163/ZK/13, 3. předfinancování projektu Sníţení energetické náročnosti MŠ, ZŠ a Praktické školy, České Budějovice, Štítného 3 Jihočeským krajem ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 163/ZK/13, 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu Sníţení energetické náročnosti MŠ, ZŠ a Praktické školy, České Budějovice, Štítného 3 Jihočeským krajem ve výši Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 163/ZK/13, 8

9 5. čerpání finančních prostředků uvedených v bodech 2, 3 a 4 tohoto usnesení z rozpočtu kraje ORJ 20 aţ po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem ţivotního prostředí; JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje Domov mládeţe a Školní jídelna, Č. Budějovice, U Hvízdala 4 Usnesení č. 98/2013/ZK-4 1. realizaci projektu Domova mládeţe a Školní jídelny, České Budějovice, U Hvízdala 4 Sníţení energetické náročnosti Domova mládeţe a Školní jídelny, České Budějovice, U Hvízdala 4 - budova ŠJ a podání ţádosti o podporu do Operačního programu Ţivotní prostředí s celkovými výdaji ve výši Kč, z toho Kč činí celkové způsobilé výdaje, 2. kofinancování projektu Sníţení energetické náročnosti Domova mládeţe a Školní jídelny, České Budějovice, U Hvízdala 4 - budova ŠJ, Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 164/ZK/13, 3. předfinancování projektu Sníţení energetické náročnosti Domova mládeţe a Školní jídelny, České Budějovice, U Hvízdala 4 - budova ŠJ Jihočeským krajem ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 164/ZK/13, 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu Sníţení energetické náročnosti Domova mládeţe a Školní jídelny, České Budějovice, U Hvízdala 4 - budova ŠJ Jihočeským krajem ve výši Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 164/ZK/13, 5. čerpání finančních prostředků uvedených v bodech 2, 3 a 4 tohoto usnesení z rozpočtu kraje ORJ 20 aţ po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem ţivotního prostředí; JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje Konzervatoř, Č. Budějovice, Kanovnická 22 Usnesení č. 99/2013/ZK-4 1. realizaci projektu Konzervatoře, České Budějovice, Kanovnická 22 Sníţení energetické náročnosti Konzervatoře, České Budějovice, Kanovnická 22 a podání ţádosti o podporu do Operačního programu Ţivotní prostředí s celkovými výdaji ve výši Kč, z toho Kč činí celkové způsobilé výdaje, 9

10 2. kofinancování projektu Sníţení energetické náročnosti Konzervatoře, České Budějovice, Kanovnická 22 Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 165/ZK/13, 3. předfinancování projektu Sníţení energetické náročnosti Konzervatoře, České Budějovice, Kanovnická 22 Jihočeským krajem ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 165/ZK/13, 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu Sníţení energetické náročnosti Konzervatoře, České Budějovice, Kanovnická 22 Jihočeským krajem ve výši Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 165/ZK/13, 5. čerpání finančních prostředků uvedených v bodech 2, 3 a 4 tohoto usnesení z rozpočtu kraje ORJ 20 aţ po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem ţivotního prostředí; JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje SOŠ a SOU, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478/III Usnesení č. 100/2013/ZK-4 1. realizaci projektu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 Sníţení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova budova Miřiovského a podání ţádosti o podporu do Operačního programu Ţivotní prostředí s celkovými výdaji ve výši Kč, z toho Kč činí celkové způsobilé výdaje, 2. kofinancování projektu Sníţení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova budova Miřiovského, Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 166/ZK/13, 3. předfinancování projektu Sníţení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova budova Miřiovského Jihočeským krajem ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 166/ZK/13, 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu Sníţení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova budova Miřiovského Jihočeským krajem ve výši Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 166/ZK/13, 5. čerpání finančních prostředků uvedených v bodech 2, 3 a 4 tohoto usnesení z rozpočtu kraje ORJ 20 aţ po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem ţivotního prostředí; JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín:

11 K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje Střední škola, České Velenice, Revoluční 220 Usnesení č. 101/2013/ZK-4 1. realizaci projektu Střední školy, České Velenice, Revoluční 220 Sníţení energetické náročnosti Střední školy, České Velenice - budova Revoluční a podání ţádosti o podporu do Operačního programu Ţivotní prostředí s celkovými výdaji ve výši Kč, z toho Kč činí celkové způsobilé výdaje, 2. kofinancování projektu Sníţení energetické náročnosti Střední školy, České Velenice - budova Revoluční, Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 167/ZK/13, 3. předfinancování projektu Sníţení energetické náročnosti Střední školy, České Velenice - budova Revoluční Jihočeským krajem ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 167/ZK/13, 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu Sníţení energetické náročnosti Střední školy, České Velenice - budova Revoluční Jihočeským krajem ve výši Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 167/ZK/13, 5. čerpání finančních prostředků uvedených v bodech 2, 3 a 4 tohoto usnesení z rozpočtu kraje ORJ 20 aţ po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem ţivotního prostředí; JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje Základní umělecká škola, Dačice, Antonínská 93/II Usnesení č. 102/2013/ZK-4 1. realizaci projektu Základní umělecké školy, Dačice, Antonínská 93/II Sníţení energetické náročnosti Základní umělecké školy, Dačice, Antonínská 93/II a podání ţádosti o podporu do Operačního programu Ţivotní prostředí s celkovými výdaji ve výši Kč, z toho Kč činí celkové způsobilé výdaje, 2. kofinancování projektu Sníţení energetické náročnosti Základní umělecké školy, Dačice, Antonínská 93/II, Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 168/ZK/13, 3. předfinancování projektu Sníţení energetické náročnosti Základní umělecké školy, Dačice, Antonínská 93/II Jihočeským krajem ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 168/ZK/13, 11

12 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu Sníţení energetické náročnosti Základní umělecké školy, Dačice, Antonínská 93/II Jihočeským krajem ve výši Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 168/ZK/13, 5. čerpání finančních prostředků uvedených v bodech 2, 3 a 4 tohoto usnesení z rozpočtu kraje ORJ 20 aţ po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem ţivotního prostředí; JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje VOŠ lesnická a Střední lesnická škola B. Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 Usnesení č. 103/2013/ZK-4 1. realizaci projektu Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 Sníţení energetické náročnosti VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 - budova VOŠ a podání ţádosti o podporu do Operačního programu Ţivotní prostředí s celkovými výdaji ve výši Kč, z toho Kč činí celkové způsobilé výdaje, 2. kofinancování projektu Sníţení energetické náročnosti VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 - budova VOŠ, Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 169/ZK/13, 3. předfinancování projektu Sníţení energetické náročnosti VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 - budova VOŠ Jihočeským krajem ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 169/ZK/13, 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu Sníţení energetické náročnosti VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 - budova VOŠ Jihočeským krajem ve výši Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 169/ZK/13, 5. čerpání finančních prostředků uvedených v bodech 2, 3 a 4 tohoto usnesení z rozpočtu kraje ORJ 20 aţ po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem ţivotního prostředí; JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420 Usnesení č. 104/2013/ZK-4 12

13 1. realizaci projektu Střední zdravotnické školy, Písek, Národní svobody 420 Sníţení energetické náročnosti Střední zdravotnické školy, Písek, Národní svobody 420 a podání ţádosti o podporu do Operačního programu Ţivotní prostředí s celkovými výdaji ve výši Kč, z toho Kč činí celkové způsobilé výdaje, 2. kofinancování projektu Sníţení energetické náročnosti Střední zdravotnické školy, Písek, Národní svobody 420, Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 170/ZK/13, 3. předfinancování projektu Sníţení energetické náročnosti Střední zdravotnické školy, Písek, Národní svobody 420 Jihočeským krajem ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 170/ZK/13, 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu Sníţení energetické náročnosti Střední zdravotnické školy, Písek, Národní svobody 420 Jihočeským krajem ve výši Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 170/ZK/13, 5. čerpání finančních prostředků uvedených v bodech 2, 3 a 4 tohoto usnesení z rozpočtu kraje ORJ 20 aţ po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem ţivotního prostředí; JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Usnesení č. 105/2013/ZK-4 1. realizaci projektu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Písek, Komenského 86 Sníţení energetické náročnosti SOŠ a SOU, Písek, Komenského 86 a podání ţádosti o podporu do Operačního programu Ţivotní prostředí s celkovými výdaji ve výši Kč, z toho Kč činí celkové způsobilé výdaje, 2. kofinancování projektu Sníţení energetické náročnosti SOŠ a SOU, Písek, Komenského 86, Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 171/ZK/13, 3. předfinancování projektu Sníţení energetické náročnosti SOŠ a SOU, Písek, Komenského 86 Jihočeským krajem ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 171/ZK/13, 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu Sníţení energetické náročnosti SOŠ a SOU, Písek, Komenského 86 Jihočeským krajem ve výši Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 171/ZK/13, 5. čerpání finančních prostředků uvedených v bodech 2, 3 a 4 tohoto usnesení z rozpočtu kraje ORJ 20 aţ po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem ţivotního prostředí; 13

14 JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje Střední škola, Vimperk, Nerudova 267 objekt Pasovská Usnesení č. 106/2013/ZK-4 1. realizaci projektu Střední školy, Vimperk, Nerudova 267 Sníţení energetické náročnosti Střední školy, Vimperk, Nerudova objekt Pasovská a podání ţádosti o podporu do Operačního programu Ţivotní prostředí s celkovými výdaji ve výši Kč, z toho Kč činí celkové způsobilé výdaje, 2. kofinancování projektu Sníţení energetické náročnosti Střední školy, Vimperk, Nerudova objekt Pasovská, Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 172/ZK/13, 3. předfinancování projektu Sníţení energetické náročnosti Střední školy, Vimperk, Nerudova objekt Pasovská Jihočeským krajem ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 172/ZK/13, 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu Sníţení energetické náročnosti Střední školy, Vimperk, Nerudova objekt Pasovská Jihočeským krajem ve výši Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 172/ZK/13, 5. čerpání finančních prostředků uvedených v bodech 2, 3 a 4 tohoto usnesení z rozpočtu kraje ORJ 20 aţ po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem ţivotního prostředí; JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje Střední škola, Vimperk, Nerudova 267 objekt Brantlova Usnesení č. 107/2013/ZK-4 1. realizaci projektu Střední školy, Vimperk, Nerudova 267 Sníţení energetické náročnosti Střední školy, Vimperk, Nerudova objekt Brantlova a podání ţádosti o podporu do Operačního programu Ţivotní prostředí s celkovými výdaji ve výši Kč, z toho Kč činí celkové způsobilé výdaje, 2. kofinancování projektu Sníţení energetické náročnosti Střední školy, Vimperk, Nerudova objekt Brantlova, Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 173/ZK/13, 14

15 3. předfinancování projektu Sníţení energetické náročnosti Střední školy, Vimperk, Nerudova objekt Brantlova Jihočeským krajem ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 173/ZK/13, 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu Sníţení energetické náročnosti Střední školy, Vimperk, Nerudova objekt Brantlova Jihočeským krajem ve výši Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 173/ZK/13, 5. čerpání finančních prostředků uvedených v bodech 2, 3 a 4 tohoto usnesení z rozpočtu kraje ORJ 20 aţ po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem ţivotního prostředí; JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263 Usnesení č. 108/2013/ZK-4 1. realizaci projektu Základní umělecké školy, Strakonice, Kochana z Prachové 263 Sníţení energetické náročnosti Základní umělecké školy, Strakonice, Kochana z Prachové 263 a podání ţádosti o podporu do Operačního programu Ţivotní prostředí s celkovými výdaji ve výši Kč, z toho Kč činí celkové způsobilé výdaje, 2. kofinancování projektu Sníţení energetické náročnosti Základní umělecké školy, Strakonice, Kochana z Prachové 263, Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 174/ZK/13, 3. předfinancování projektu Sníţení energetické náročnosti Základní umělecké školy, Strakonice, Kochana z Prachové 263 Jihočeským krajem ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 174/ZK/13, 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu Sníţení energetické náročnosti Základní umělecké školy, Strakonice, Kochana z Prachové 263 Jihočeským krajem ve výši Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 174/ZK/13, 5. čerpání finančních prostředků uvedených v bodech 2, 3 a 4 tohoto usnesení z rozpočtu kraje ORJ 20 aţ po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem ţivotního prostředí; JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje MŠ a ZŠ, Tábor, třída Čs. armády

16 Usnesení č. 109/2013/ZK-4 1. realizaci projektu Mateřské školy a Základní školy, Tábor, třída Čs. armády 925 Sníţení energetické náročnosti MŠ a ZŠ, Tábor, třída Čs. armády 925 a podání ţádosti o podporu do Operačního programu Ţivotní prostředí s celkovými výdaji ve výši Kč, z toho Kč činí celkové způsobilé výdaje, 2. kofinancování projektu Sníţení energetické náročnosti MŠ a ZŠ, Tábor, třída Čs. armády 925, Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 175/ZK/13, 3. předfinancování projektu Sníţení energetické náročnosti MŠ a ZŠ, Tábor, třída Čs. armády 925 Jihočeským krajem ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 175/ZK/13, 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu Sníţení energetické náročnosti MŠ a ZŠ, Tábor, třída Čs. armády 925 Jihočeským krajem ve výši Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 175/ZK/13, 5. čerpání finančních prostředků uvedených v bodech 2, 3 a 4 tohoto usnesení z rozpočtu kraje ORJ 20 aţ po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem ţivotního prostředí; JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje SŠ řemeslná a ZŠ, Soběslav - objekt Wilsonova Usnesení č. 110/2013/ZK-4 1. realizaci projektu Střední školy řemeslné a Základní školy, Soběslav, Wilsonova 405 Sníţení energetické náročnosti SŠ řemeslné a ZŠ, Soběslav - objekt Wilsonova a podání ţádosti o podporu do Operačního programu Ţivotní prostředí s celkovými výdaji ve výši Kč, z toho Kč činí celkové způsobilé výdaje, 2. kofinancování projektu Sníţení energetické náročnosti SŠ řemeslné a ZŠ, Soběslav - objekt Wilsonova, Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 176/ZK/13, 3. předfinancování projektu Sníţení energetické náročnosti SŠ řemeslné a ZŠ, Soběslav - objekt Wilsonova Jihočeským krajem ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 176/ZK/13, 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu Sníţení energetické náročnosti SŠ řemeslné a ZŠ, Soběslav - objekt Wilsonova Jihočeským krajem ve výši Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 176/ZK/13, 16

17 5. čerpání finančních prostředků uvedených v bodech 2, 3 a 4 tohoto usnesení z rozpočtu kraje ORJ 20 aţ po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem ţivotního prostředí; JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje SŠ řemeslná a ZŠ, Soběslav - objekt Jiráskova Usnesení č. 111/2013/ZK-4 1. realizaci projektu Střední školy řemeslné a Základní školy, Soběslav, Wilsonova 405 Sníţení energetické náročnosti SŠ řemeslné a ZŠ, Soběslav - objekt Jiráskova a podání ţádosti o podporu do Operačního programu Ţivotní prostředí s celkovými výdaji ve výši Kč, z toho Kč činí celkové způsobilé výdaje, 2. kofinancování projektu Sníţení energetické náročnosti SŠ řemeslné a ZŠ, Soběslav - objekt Jiráskova, Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 177/ZK/13, 3. předfinancování projektu Sníţení energetické náročnosti SŠ řemeslné a ZŠ, Soběslav - objekt Jiráskova Jihočeským krajem ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 177/ZK/13, 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu Sníţení energetické náročnosti SŠ řemeslné a ZŠ, Soběslav - objekt Jiráskova Jihočeským krajem ve výši Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 177/ZK/13, 5. čerpání finančních prostředků uvedených v bodech 2, 3 a 4 tohoto usnesení z rozpočtu kraje ORJ 20 aţ po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem ţivotního prostředí; JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŢP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Luţnicí, Blatské sídliště 600/I Usnesení č. 112/2013/ZK-4 1. realizaci projektu Střední odborné školy ekologické a potravinářské, Veselí nad Luţnicí, Blatské sídliště 600/I Sníţení energetické náročnosti SOŠ ekologické a potravinářské, Veselí nad Luţnicí, Blatské sídliště 600/I a podání ţádosti o podporu do Operačního programu Ţivotní prostředí s celkovými výdaji ve výši Kč, z toho Kč činí celkové způsobilé výdaje, 17

18 2. kofinancování projektu Sníţení energetické náročnosti SOŠ ekologické a potravinářské, Veselí nad Luţnicí, Blatské sídliště 600/I, Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 178/ZK/13, 3. předfinancování projektu Sníţení energetické náročnosti SOŠ ekologické a potravinářské, Veselí nad Luţnicí, Blatské sídliště 600/I Jihočeským krajem ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 178/ZK/13, 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu Sníţení energetické náročnosti SOŠ ekologické a potravinářské, Veselí nad Luţnicí, Blatské sídliště 600/I Jihočeským krajem ve výši Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 178/ZK/13, 5. čerpání finančních prostředků uvedených v bodech 2, 3 a 4 tohoto usnesení z rozpočtu kraje ORJ 20 aţ po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem ţivotního prostředí; JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: K bodu: Rozpis finančních prostředků rozpočtu přímých výdajů školám a školským zařízením pro rok 2013 Usnesení č. 113/2013/ZK-4 bere na vědomí úpravu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2013 škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi Jihočeského kraje, v rámci výkonu přenesené působnosti dané MŠMT, v souladu s 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školského zákona, v platném znění. K bodu: Účast na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeţe ČR v roce 2014 v kraji Vysočina Usnesení č. 114/2013/ZK-4 schvaluje 1. účast reprezentace Jihočeského kraje na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeţe ČR v roce 2014, které se uskuteční ve dnech ledna 2014 v Kraji Vysočina, 2. sloţení Organizačního výboru pro zabezpečení účasti Jihočeského kraje na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeţe ČR v roce 2014 uvedené v příloze č. 3 mat. č. 180/ZK/13. K bodu: Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení Usnesení č. 115/2013/ZK-4 schvaluje 18

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 10. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 10. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 11. 4. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 10. zasedání Zastupitelstva

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 2. 4. 2015 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 16. zasedání Zastupitelstva

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje M G R. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N datum: 22. 2. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek

Více

J. Zimola uvedl, ţe ze zasedání zastupitelstva kraje je pořizován zvukový záznam, který je zveřejněný na webových stránkách JK.

J. Zimola uvedl, ţe ze zasedání zastupitelstva kraje je pořizován zvukový záznam, který je zveřejněný na webových stránkách JK. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje M G R. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N datum: 22. 2. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek

Více

s v o l á v á m 33. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

s v o l á v á m 33. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje M G R. J IŘÍ ZIMOLA H E J T M A N datum: 12. 9. 2012 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 33. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na úterý 25.

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 8. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 8. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. I V A N A S T R Á S K Á H E J T M A N K A J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 7. 9. 2017 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 8. zasedání Zastupitelstva

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA O D DĚLENÍ ORGANIZAČNÍ datum: 24. 3. 2016 vyřizuje: Ing. Zdeňka Pandulová tel.: 386 720 483 Vážená paní, vážený pane, dovolte, abych Vás dle 42, odst. 1 zákona o krajích

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, telefon: ID DS: kdib3rr,

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, telefon: ID DS: kdib3rr, M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 2. 2017 Stránka 1 Stránka 2 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m M

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 10. 6. 2016 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 24. zasedání Zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 10. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 10. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 22. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 7. 4.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 22. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 7. 4. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, tel.: , fax:

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, tel.: , fax: JIHOČESKÝ KRAJ Mgr. Jiří Zimola hejtman U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 483, fax: 386 354 967 e-mail: hejtman@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz České Budějovice

Více

Výpis usnesení z 11. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 11. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 3. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 7. 3.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 3. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 7. 3. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Výpis usnesení z 8. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 8. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Výpis usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 9. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 2.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 9. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 2. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Výpis usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 4. 2017 Program: 1. Odvolání členů Rady Jihočeského kraje Usnesení

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu Program: Výpis usnesení z 82. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 10. 1. 2012 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení 1/2012/RK-82

Více

Výpis usnesení z 19. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 19. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu Výpis usnesení z 19. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 5. 11. 2015 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje

Více

Výpis usnesení ze 14. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení ze 14. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Výpis usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Výpis usnesení z 10. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 10. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení ze 46. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení ze 46. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu Program: Výpis usnesení ze 46. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 18. 9. 2014 1. Protokol o záměru o připojení k asociaci guvernérů provincií

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 13. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 13. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Výpis usnesení z 22. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 22. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Výpis usnesení z 89. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 89. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

Výpis usnesení z 9. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 9. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Číslo zasedání:

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 13. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 13. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

USNESENÍ. z XXXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 29. 1. 2008

USNESENÍ. z XXXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 29. 1. 2008 USNESENÍ z XXXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 29. 1. 2008 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 27.11. 2007 do 15. 1. 2008 Usnesení č. 1/2008/ZK 2.

Více

s v o l á v á m 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

s v o l á v á m 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje M g r. J IŘÍ ZIMOLA H E J T M A N J I H OČESKÉHO KRAJE Datum 9. 9..2016 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení ze 6. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 19. 9.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení ze 6. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 19. 9. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Výpis usnesení ze 7. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení ze 7. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

Výpis usnesení z 14. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 14. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Výpis usnesení z 20. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 20. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 12. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 12. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Výpis usnesení z 24. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 24. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva konaného dne 26. 02. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva konaného dne 29. 1. 2013, určení zapisovatelky 2.

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 83. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 10. 3. 2016

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 83. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 10. 3. 2016 Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 18. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 18. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

(návrh ) 2. Schválení návrhové a volební komise ( není písemný podkladový materiál) 4. Schválení programu ( není písemný podkladový materiál)

(návrh ) 2. Schválení návrhové a volební komise ( není písemný podkladový materiál) 4. Schválení programu ( není písemný podkladový materiál) Program 29. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje, IV. volební období 2012-2016 dne 25. 4. 2016 od 10.00 hodin - konferenční sál Krajského úřadu Ústeckého kraje (návrh ) 1. Zahájení, určení zapisovatelů

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu Výpis usnesení z 11. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 23.3.2017 Program: 1. Rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací alokovaných v rozpočtu

Více

Výpis usnesení z 31. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 31. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 21. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 21. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Návrh programu na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18. 12. 2018 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Více

Výpis usnesení z 28. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 28. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 8. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 8. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 21. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 21. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ JUDr. Luboš Průša ředitel U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 466, fax: 386 359 004 e-mail: pruša@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz České

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 2. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Typ zasedání: řádné

Více

Výpis usnesení z 23. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 23. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE ZÁPIS

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE ZÁPIS Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Přehled OS a PO zřízených Jihočeským krajem Poř.č. IČO Plný název Seznam zřizovaných organizací odbor školství mládeže a tělovýchovy

Přehled OS a PO zřízených Jihočeským krajem Poř.č. IČO Plný název Seznam zřizovaných organizací odbor školství mládeže a tělovýchovy Přehled OS a PO zřízených Jihočeským krajem Poř.č. IČO Plný název Seznam zřizovaných organizací odbor školství mládeže a tělovýchovy Okres České Budějovice 1. 60076127 Dětský domov a Školní jídelna, Boršov

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 12. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 12. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í ze 7. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

V Ý P I S U S N E S E N Í ze 7. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravené verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění JIHOČESKÝ KRAJ V Ý P I S

Více

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

Výpis usnesení z 26. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 13. 9. 2011

Výpis usnesení z 26. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 13. 9. 2011 Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 13. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 13. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ke 13. zasedání, které se koná v budově sídla, Žerotínovo nám. 3, Brno, ve velké zasedací síni PROGRAM: 1. Zahájení Začátek jednání je ve čtvrtek 1. března 2018

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2016

Obory Vzdělání a řemeslo 2016 Obory Vzdělání a řemeslo 2016 Vzdělání a řemeslo 2016 01.01 Základní školy Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 Vimperk TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná učiliště Gymnázium,

Více

Výpis usnesení z 37. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 37. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

Výpis usnesení z 16. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 16. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015 411 Pojízdné občerstvení Zdeněk Tesař 506 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 507 Střední odborná škola a střední

Více

USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů. USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 15. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Typ zasedání: řádné

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 83. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 24. 1. 2012. Program: Příloha č.

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 83. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 24. 1. 2012. Program: Příloha č. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Program: RADA JIHOČESKÉHO

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Seznam grantových projektů OP VK ých k realizaci Číslo kola výzvy: 03 Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): CZ.1.07/1.1.10 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji Jihočeský kraj

Více

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/24/44/2017 ze dne

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/24/44/2017 ze dne Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/24/44/2017 ze dne 2.10.2017 -Rozpočtová změna 442/17 druh rozpočtové změny: zapojení nových prostředků do rozpočtu poskytovatel: Ministerstvo

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 8. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Typ zasedání: řádné

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 32. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 32. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu Program: Výpis usnesení z 32. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 23. 1. 2014 1. Prezentace destinace jiţní Čechy na veletrzích Go Regiontour

Více

C/ Elektronicky, z důvodu velké obsáhlosti, byly zastupitelům rozeslány přílohy k bodům programu:

C/ Elektronicky, z důvodu velké obsáhlosti, byly zastupitelům rozeslány přílohy k bodům programu: Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2015

Obory Vzdělání a řemeslo 2015 Obory Vzdělání a řemeslo 2015 Vzdělání a řemeslo 2015 01.00 Vzdělávací zařízení GAUDEO CB s.r.o. 01.01 Základní školy Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 Vimperk TOWNSHEND International

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení ze 79. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení ze 79. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu Program: Výpis usnesení ze 79. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 22. 11. 2011 1. Stanovení náhrady ušlého výdělku zastupitele pro rok 2012

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2016

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2016 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2016 411 nedávat do katalogu Vodňany II. 501 Eva Chaloupková 506 Emil Chaloupka MATHEO s.r.o. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Jihočeský kraj - Krajský úřad. Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k

Jihočeský kraj - Krajský úřad. Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k Jihočeský kraj - Krajský úřad V Českých Budějovicích dne 9. 5. 2019 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 9. 5. 2019 Důvod zveřejnění: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Statut Fondu vodního hospodářství ČÍSLO: SM/82/ZK ZMĚNA Č.: 2 PLATNÁ OD: 7. 4. 2016 ÚČINNÁ OD: 7. 4. 2016 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Ing. Zdeněk Klimeš,

Více

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím 165 jfkjak 166 Oblast školství Název organizace ORG Neinvestiční z toho odpisy 3121 Gymnázium J. V. Jirsíka, Č. Budějovice, Fráni Šrámka

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. února 2011

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. února 2011 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. února 2011 K bodu č. 1/ Úvod Usnesení ZM č. 32/2011 ZM schvaluje program jednání s doplněním dle diskuse. (Hlasování: 25/0/0) K bodu č. 2/ Smlouvy

Více

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím 147 jfkjak 148 Oblast školství Název organizace ORG Neinvestiční z toho odpisy 3121 Gymnázium J. V. Jirsíka, Č. Budějovice, Fráni Šrámka

Více

svolávám 23. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období na pondělí 29. června 2015 od hodin

svolávám 23. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období na pondělí 29. června 2015 od hodin f Oldřich Bubeníček hejtman Datum: 10. 6. 2015 Evidenční číslo: JID 78896/2015/KUUK Vážená paní, vážený pane, v souladu s 40 odst.1 č.129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více