Dell Storage Center. Příručka Začínáme. Úložný systém SCv2080. Regulační model: E11J Regulační typ: E11J001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dell Storage Center. Příručka Začínáme. Úložný systém SCv2080. Regulační model: E11J Regulační typ: E11J001"

Transkript

1 Dell Storage Center Úložný systém SCv2080 Příručka Začínáme Regulační model: E11J Regulační typ: E11J001

2 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití počítače. VÝSTRAHA: UPOZORNĚNÍ poukazuje na možnost poškození hardwaru nebo ztráty dat a poskytuje návod, jak se danému problému vyhnout. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální nebezpečí poškození majetku, úrazu nebo smrti. Copyright 2015 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento produkt je chráněn autorskými právy a právy na duševní vlastnictví Spojených států a mezinárodními právy. Dell a logo Dell jsou obchodní známky společnosti Dell Inc. ve Spojených státech a/nebo v jiných jurisdikcích. Všechny ostatní značky a názvy uvedené v tomto dokumentu mohou být obchodní známky příslušných společností Rev. A00

3 Než začnete Před nastavením úložný systém SCv2080 zvažte následující osvědčené postupy. Společnost Dell doporučuje, abyste k přenosu dat používali vyhrazenou síť SAN, když používáte úložný systém s technologií Fibre Channel nebo iscsi. Před konfigurací úložný systém vyplňte pracovní list pro Záznam informací o systému v tomto průvodci. Vždy nastavujte redundantní datové cesty. Budou sloužit jako náhradní cesty k/z hostitelského serveru v případě, že bude některá z datových cest vyřazena z provozu. Před zapojením jakýchkoli kabelů mezi úložný systém a hostitelským serverem nebo rozšiřující skříň, fyzicky označte jednotlivé porty a konektory. Při cyklování energie napříč sítí vždy dodržujte správné postupy zapnutí a vypnutí. Ujistěte se, že máte klíčové síťové komponenty na samostatných napájecích okruzích. POZNÁMKA: Tento produkt je určen pro místa s omezeným přístupem, jako je vyhrazená místnost či pokoj se zařízením. VAROVÁNÍ: Při instalaci do uzavřeného systému či vícejednotkového stojanového systému může být provozní okolní teplota prostředí stojanu vyšší než okolní pokojová teplota. Z toho důvodu je třeba zvážit, zda neprovést instalaci zařízení do prostředí kompatibilního s maximální okolní teplotou (Tma) uváděnou výrobcem. Bezpečnostní varování Hmotnost zcela zaplněného úložný systém SCv2080 je až 130 kg (287 lb). Hmotnost prázdného úložný systém je 62 kg (137 lb). Při instalaci úložný systém zvedejte vhodným způsobem. Provozní teplota uvnitř zásuvek úložný systém může dosáhnout až 60 C (140 F). Při otevírání zásuvek a vyjímání nosičů na disky dbejte zvýšené opatrnosti. Předtím, než budete pokračovat, je třeba úložný systém odpojit od veškerých zdrojů elektrické energie. VÝSTRAHA: Před vyjmutím řadič paměťového zařízení z úložný systém vyjměte baterii. 3

4 VAROVÁNÍ: Instalace nekompatibilní baterie může zvýšit riziko požáru či výbuchu. Dodržujte následující preventivní opatření: Baterii lze nahradit pouze baterií stejnou, jako byla nainstalována ve výrobě, nebo baterií ekvivalentní. Nepokoušejte se otevírat nebo provádět servis baterie. Nelikvidujte baterii spalováním v ohni ani vyhozením do komunálního odpadu. Obraťte se na místní agenturu pro likvidaci odpadu s dotazem na nejbližší sběrné místo baterií. Laserové záření pro Úložné systémy s technologií Fibre Channel VÝSTRAHA: Při otevření hrozí záření laseru třídy I, nevystavujte se laserovému paprsku. VAROVÁNÍ: Laserové záření, vyhněte se přímému vystavení paprsku. Tato jednotka je držitelem certifikátu v USA, že vyhovuje požadavkům normy DHHS 21 CFR, kapitoly 1 podkapitoly J pro laserové produkty Třídy I (1). Jinde je držitelem certifikátu jakožto laserový produkt Třídy I vyhovující požadavkům normy IEC :2007. Laserové produkty Třídy I nejsou klasifikované jako nebezpečné. Laserový systém a jednotka jsou navrženy tak, že se člověk během normálního provozu, údržby ani předepsaného servisu nedostane do styku s laserovým zářením nad úroveň Třídy I. 4

5 Pracovní list pro zaznamenání informací o systému Pomocí následujícího pracovního listu zaznamenejte informace nezbytné k instalaci úložný systém SCv2080. Informace o úložišti Storage Center Shromážděte a zaznamenejte následující informace o síti úložiště Storage Center a správci. Tabulka 1. Síť úložiště Storage Center Service Tag Adresa IPv4 pro správu (adresa pro správu úložiště Storage Center) Adresa IPv4 levého řadiče (port pro správu řadiče 1) Adresa IPv4 pravého řadiče (port pro správu řadiče 2) Maska podsítě Adresa IPv4 brány Název domény Adresa serveru DNS Adresa sekundárního serveru DNS Tabulka 2. Správce úložiště Storage Center Heslo výchozího správce (Admin) úložiště Storage Center ová adresa výchozího správce (Admin) úložiště Storage Center Informace o chybové doméně iscsi Pro úložný systém s front-end porty iscsi, zajistěte a zaznamenejte síťové informace pro chybové domény iscsi. Tyto informace jsou nezbytné pro dokončení průvodce Discover and Configure Uninitialized SCv2000 Series Storage Centers (Nalezení a konfigurace neinicializovaných úložišť řady SCv2000). POZNÁMKA: Pro úložný systém vybavený dvěma síťovými přepínači Ethernet doporučuje společnost Dell nastavení samostatných chybových domén pro jednotlivé podsítě. Další informace o nastavení chybových domén iscsi najdete v Průvodce nasazením úložného systému Dell Storage Center SCv2080. Tabulka 3. Chybová doména iscsi 1 Cílová adresa IPv4 Maska podsítě Adresa IPv4 brány 5

6 Adresa IPv4 pro modul řadiče úložiště 1: port 1 Adresa IPv4 pro modul řadiče úložiště 2: port 1 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Adresa IPv4 pro modul řadiče úložiště 1: port 3 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Adresa IPv4 pro modul řadiče úložiště 2: port 3 Tabulka 4. Chybová doména iscsi 2 Cílová adresa IPv4 Maska podsítě Adresa IPv4 brány Adresa IPv4 pro modul řadiče úložiště 1: port 2 Adresa IPv4 pro modul řadiče úložiště 2: port 2 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Adresa IPv4 pro modul řadiče úložiště 1: port 4 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Adresa IPv4 pro modul řadiče úložiště 2: port 4 Další informace o úložišti Storage Center Informace o serveru NTP (Network Time Protocol) a SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) jsou volitelné. Stejně tak jsou volitelné informace o serveru proxy, ovšem ty mohou být potřeba k dokončení průvodce Discover and Configure Uninitialized SCv2000 Series Storage Centers (Nalezení a konfigurace neinicializovaných úložišť řady SCv2000). Tabulka 5. Servery NTP, SMTP a proxy Adresa IPv4 serveru NTP Adresa IPv4 serveru SMTP Adresa IPv4 záložního serveru SMTP ID přihlášení k serveru SMTP Heslo k serveru SMTP Adresa IPv4 serveru proxy Informace o nastavení zón technologie Fibre Channel V případě úložný systém s front-end porty Fibre Channel, zaznamenejte fyzické a virtuální WWN portů technologie Fibre Channel v chybové doméně 1 a chybové doméně 2. Tyto informace jsou uvedeny na straně Review Front-End (Kontrola front-endu) v průvodci Discover and Configure Uninitialized Storage Centers (Nalezení a konfigurace neinicializovaných úložišť řady SCv2000). Tyto informace použijte pro nastavení zón na všech přepínačích technologie Fibre Channel. 6

7 Další informace o nastavení zón technologie Fibre Channel najdete v Průvodce nasazením úložného systému Dell Storage Center SCv2080. Tabulka 6. Fyzické WWN v Chybové doméně 1 Fyzické WWN řadič paměťového zařízení 1: port 1 Fyzické WWN řadič paměťového zařízení 2: port 1 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Fyzické WWN řadič paměťového zařízení 1: port 3 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Fyzické WWN řadič paměťového zařízení 2: port 3 Tabulka 7. Virtuální WWN v Chybové doméně 1 Virtuální WWN řadič paměťového zařízení 1: port 1 Virtuální WWN řadič paměťového zařízení 2: port 1 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Virtuální WWN řadič paměťového zařízení 1: port 3 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Virtuální WWN řadič paměťového zařízení 2: port 3 Tabulka 8. Fyzické WWN v Chybové doméně 2 Fyzické WWN řadič paměťového zařízení 1: port 2 Fyzické WWN řadič paměťového zařízení 2: port 2 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Fyzické WWN řadič paměťového zařízení 1: port 4 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Fyzické WWN řadič paměťového zařízení 2: port 4 Tabulka 9. Virtuální WWN v Chybové doméně 2 Virtuální WWN řadič paměťového zařízení 1: port 2 Virtuální WWN řadič paměťového zařízení 2: port 2 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Virtuální WWN řadič paměťového zařízení 1: port 4 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Virtuální WWN řadič paměťového zařízení 2: port 4 Vyhledání výrobního čísla Váš úložný systém je identifikován jedinečným výrobním číslem. Výrobní číslo je umístěné zezadu na šasi úložného systému. Společnost Dell využívá tyto informace ke směrování hovorů podpory k příslušným osobám. 7

8 Další užitečné informace Další užitečné informace týkající se instalace úložný systém. POZNÁMKA: Viz informace o bezpečnosti a souladu s předpisy, které byly dodány společně s komponentami vašeho úložného systému Storage Center. Informace o záruce jsou uvedeny v samostatném dokumentu. V příručce Průvodce nasazením úložného systému Dell Storage Center SCv2080 (Průvodce nasazením úložného systému Dell Storage Center SC2080) naleznete informace o připojení hardwarových komponent úložného systému Storage Center kabely a o konfiguraci nového úložného systému Storage Center prostřednictvím klienta Dell Storage Client. Příručka Dell Storage Center Dell Storage Client Administrator s Guide (Příručka pro správce systému Dell Storage Center týkající se klienta Dell Storage Client) popisuje používání klienta Dell Storage Client ke správě úložného systému Storage Center. Instalace a konfigurace Před zahájením instalace se ujistěte, že pracoviště, kam chcete úložný systém nainstalovat, má 208V napájení z nezávislého zdroje nebo má jednotku distribuce napájení do stojanu s UPS. (110V napájení není podporováno.) Zkontrolujte, že je ve spodních 20U stojanu 5U volného místa, kam lze úložný systém nainstalovat. Plánujete-li úložný systém do stojanu nainstalovat nad spodních 20U, musíte použít vlastní mechanický zvedák. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění. Bezpečnostní opatření Vždy se řiďte těmito bezpečnostními opatřeními. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění či k poškození zařízení Storage Center. Je-li zařízení popsané v tomto dokumentu používáno způsobem, který společnost Dell výslovně neuvádí, může dojít k poškození jím poskytovaných ochran. Z bezpečnostních důvodů se proto řiďte pravidly uvedenými v následujících částech. POZNÁMKA: Prostudujte si informace o bezpečnosti a předpisech, které byly dodány s jednotlivými komponentami systému Storage Center. Informace o záruce jsou buď součástí tohoto dokumentu, nebo jsou přiloženy samostatně. Bezpečnostní opatření při instalaci Řiďte se těmito bezpečnostními opatřeními: Společnost Dell doporučuje, aby úložný systém SCv2080 do stojanu instalovaly pouze osoby se zkušenostmi s montážemi do stojanu. Šasi úložný systém musí z přepravního boxu vyjímat alespoň dvě osoby a do stojanu ji musí instalovat alespoň tři osoby. Hmotnost prázdné šasi je přibližně 62 kg (137 lb). Zajistěte, aby byla úložný systém neustále zcela uzemněna, a nedošlo tak k poškození elektrostatickým výbojem. Při manipulaci s hardwarem úložný systém byste měli používat elektrostatické poutko na zápěstí (není součástí dodávky) či podobnou formu ochrany. 8

9 Šasi úložný systém MUSÍ být namontována do stojanu. Při montáži je třeba brát v úvahu následující bezpečnostní požadavky: Konstrukce stojanu musí být schopná nést celkovou hmotnost nainstalované šasi a design stojanu by měl obsahovat stabilizační prvky, které budou bránit jeho naklánění nebo převrhnutí během instalace či běžného používání. Šasi do stojanu vkládejte odspodu nahoru a vyjímejte je odshora dolů. Nevysouvejte ze stojanu více než jednu šasi najednou, aby nedošlo k jeho převrhnutí. úložný systém musí být používána s nainstalovaným nízkotlakým zadním výfukem [zpětný tlak vytvořený dveřmi stojanu a překážkami nesmí překročit 5 pascalů (0,5 mm vodního tlaku)]. Design stojanu by měl brát v úvahu maximální provozní teplotu prostředí jednotky, což je 35 C. Rozbalování zařízení Storage Center Rozbalte úložný systém a zkontrolujte položky, které vám byly dodány. Obrázek 1. Komponenty Úložný systém SCv Dokumentace 2. Pevné disky 3. Úložný systém 4. Kolejnice stojanu VAROVÁNÍ: úložný systém musí zvedat dvě osoby za pomoci zdvižných popruhů. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění. Instalace Úložný systém do stojanu Nainstalujte úložný systém SCv2080 a další komponenty systému Storage Center do stojanu. POZNÁMKA: Připojte úložný systém tak, aby umožňoval rozšíření ve stojanu a nezpůsoboval vratkost stojanu. VAROVÁNÍ: Pokud plánujete instalaci úložný systém nad nižší 20U stojanu, musíte použít dodanou mechanickou zdviž, aby nedošlo k poranění. 1. Určete místo pro montáž úložný systém do stojanu a označte umístění na přední a zadní části stojanu. 9

10 POZNÁMKA: Instalace úložný systém a rozšiřující skříně vyžadují ve stojanu vždy prostor pro 5U. 2. Umístěte kolejnice na označená místa a roztáhněte je tak, aby jejich délka odpovídala rozměru stojanu. 3. Nasuňte šasi úložný systém na kolejnice. Obrázek 2. Upevněte šasi Úložný systém SCv Zajistěte šasi úložného systému ke stojanu pomocí upevňovacích držáků. 5. Pokud systém úložiště Storage Center zahrnuje rozšiřující skříň, upevněte rozšiřující skříň nad úložný systém. Podrobné kroky naleznete v popisu přiloženém k rozšiřující skříň. Instalace pevných disků Pevné disky jsou připojeny k propojovacímu rozhraní zásuvek pomocí nosičů pevných disků DDIC (Disk Drive in Carrier = pevný disk v nosiči). úložný systém SCv2080 musí obsahovat minimálně 28 disků (jednu plnou přední řadu v horní zásuvce a jednu plnou přední řadu ve spodní zásuvce). 1. Otevřete spodní zásuvku. VÝSTRAHA: Pokud je úložný systém v chodu příliš dlouho (v závislosti na nadmořské výšce) s otevřenou zásuvkou, může dojít k přehřátí úložný systém, a v důsledku toho k přerušení dodávky energie a ke ztrátě dat. Takové použití může znamenat ztrátu nároku na záruku. a. Zatlačte a podržte obě západky zásuvky směrem ke středu zásuvky. b. Vytáhněte zásuvku zcela ven, dokud se nezastaví. 2. Po jednom vkládejte do zásuvky pevné disky v nosiči (DDIC). VÝSTRAHA: Aby bylo zajištěno správné proudění vzduchu, musí být zásuvky naplňovány disky po celých řadách (v každé zásuvce jsou k dispozici tři řady po 14 discích). Počet obsazených řad se mezi zásuvkami nesmí lišit o více než jednu. Řady v zásuvce obsazujte směrem zepředu dozadu. a. Držte disk DDIC v nosiči svisle a zasuňte jej co nejdále do slotu. b. Pomocí obou rukou silně zatlačte dolů na celý disk DDIC v nosiči. c. Během tlačení na disk DDIC v nosiči zasunujte horní desku směrem k zadní části zásuvky, dokud nezapadne na místo. 10

11 Obrázek 3. Instalace disku v nosiči DDIC do zásuvky 1. DDIC 2. Spodní zásuvka VÝSTRAHA: Pokud se západka disku v nosiči DDIC nezaklapne, disk nepoužívejte a požádejte odbornou pomoc Odborná pomoc Dell Technical Support Services o náhradu. Pokud by se u vadného disku v nosiči DDIC západka uvolnila, zatímco je disk umístěn v uzavřené zásuvce, mohlo by dojít k tomu, že zásuvku již nebude možné otevřít. 3. Po vložení disků DDIC v nosiči zásuvku zavřete. a. Najděte dvě uvolňovací tlačítka, která se nachází mezi lištami na obou stranách zásuvky. b. Zatlačte uvolňovací tlačítka dovnitř a celým tělem zasuňte zásuvku směrem k šasi, dokud se zámek neuvolní. c. Položte ruce na přední rámek a dále tlačte na zásuvku směrem dovnitř, dokud se rámek nevyrovná s šasi a zámky přední zásuvky se nezablokují. VAROVÁNÍ: Při zavírání zásuvky nedávejte prsty na šasi. 4. Uvedené kroky zopakujte i u horní zásuvky. Front-end připojení kabelů Front-end připojením kabelů se rozumí připojení mezi úložný systém a hostitelskými servery. Front end připojení mohou být zprostředkována rozhraními Fibre Channel, iscsi nebo SAS. 11

12 úložný systém se připojuje k přepínačům nebo se připojuje přímo k hostitelskému serveru, a to v závislosti na typu front-end portů. úložný systém s front-end porty technologie Fibre Channel se připojuje k jednomu nebo více přepínačům FC, jež se připojují k jednomu nebo více hostitelským serverům. úložný systém s front-end porty technologie iscsi se připojuje k jednomu nebo více přepínačům Ethernetu, jež se připojují k jednomu nebo více hostitelským serverům. úložný systém s front-end rozhraním SAS se připojuje přímo k jednomu nebo více hostitelským serverům. Port MGMT na jednotlivých řadič paměťového zařízení se navíc připojuje k přepínači Ethernetu na síti pro správu. Toto připojení k síti pro správu umožňuje konfiguraci, administraci a správu úložiště Storage Center. Další informace naleznete v Průvodce nasazením úložného systému Dell Storage Center SCv2080. Připojení kabelů hostitelských serverů připojených přes SAN úložný systém SCv2080 s front-end porty s technologií Fibre Channel nebo iscsi se připojují k hostitelským serverům prostřednictvím přepínačů technologie Fibre Channel nebo Ethernetu. POZNÁMKA: Levý řadič paměťového zařízení je řadič paměťového zařízení 1 a front-end porty jsou číslovány zleva doprava. Pravý řadič paměťového zařízení je řadič paměťového zařízení 2 a front-end porty jsou číslovány zleva doprava. 1. Připojte všechny hostitelské servery k přepínačům. 2. Připojte chybovou doménu 1 k přepínači 1. a. Připojte kabel z řadič paměťového zařízení 1: port 1 k přepínači 1. b. Připojte kabel z řadič paměťového zařízení 2: port 1 k přepínači 1. c. (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Připojte kabel z řadič paměťového zařízení 1: port 3 k přepínači 1. d. (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Připojte kabel z řadič paměťového zařízení 2: port 3 k přepínači Připojte chybovou doménu 2 k přepínači 2. a. Připojte kabel z řadič paměťového zařízení 1: port 2 k přepínači 2. b. Připojte kabel z řadič paměťového zařízení 2: port 2 k přepínači 2. c. (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Připojte kabel z řadič paměťového zařízení 1: port 4 k přepínači 2. d. (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Připojte kabel z řadič paměťového zařízení 2: port 4 k přepínači 2. 12

13 Obrázek 4. Úložný systém připojený k přepínačům a hostitelským serverům 1. Server 1 2. Server 2 3. Přepínač 1 4. Přepínač 2 5. úložný systém SCv Řadič paměťového zařízení 1 7. Řadič paměťového zařízení 2 Připojení kabelů přímo připojených hostitelských serverů úložný systém SCv2080 s front-end porty technologie SAS se připojuje přímo k hostitelským serverům. POZNÁMKA: Levý řadič paměťového zařízení je řadič paměťového zařízení 1 a front-end porty jsou číslovány zleva doprava. Pravý řadič paměťového zařízení je řadič paměťového zařízení 2 a front-end porty jsou číslovány zleva doprava. 1. Připojte chybovou doménu 1 k hostitelskému serveru 1. a. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 1: port 1 k serveru 1. b. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 2: port 1 k serveru Připojte chybovou doménu 2 k hostitelskému serveru 2. a. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 1: port 2 k serveru 2. b. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 2: port 2 k serveru Připojte chybovou doménu 3 k hostitelskému serveru 3. a. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 1: port 3 k serveru 3. b. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 2: port 3 k serveru Připojte chybovou doménu 4 k hostitelskému serveru 4. a. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 1: port 4 k serveru 4. b. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 2: port 4 k serveru 4. 13

14 Obrázek 5. Úložný systém připojený přímo k hostitelským serverům 1. Server 1 2. Server 2 3. Server 3 4. Server 4 5. úložný systém SCv Řadič paměťového zařízení 1 7. Řadič paměťového zařízení 2 Připojení kabelů ethernetové sítě pro správu Rozhraní MGMT (Ethernet Management) na všech řadič paměťového zařízení je třeba připojit k síti pro správu. POZNÁMKA: Levý řadič paměťového zařízení je řadič paměťového zařízení 1 a pravý řadič paměťového zařízení je řadič paměťového zařízení Připojte kabel Ethernetu z portu MGMT na řadič paměťového zařízení 1 k přepínači sítě pro správu. 2. Připojte kabel Ethernetu z portu MGMT na řadič paměťového zařízení 2 k přepínači sítě pro správu. 14

15 Obrázek 6. Úložný systém připojený k síti pro správu 1. Přepínač sítě pro správu 2. úložný systém SCv Řadič paměťového zařízení 1 4. Řadič paměťového zařízení 2 Back-endové připojení úložný systém SCv2080 lze instalovat s rozšiřující skříň nebo bez ní. Pokud instalujete úložný systém SCv2080 s rozšiřující skříň, je nutné rozšiřující skříň připojit k záložním portům SAS na úložný systém. Pokud instalujete úložný systém SCv2080 bez rozšiřující skříň, je nutné propojit záložní porty SAS na úložný systém. POZNÁMKA: úložný systém s pouze jedním řadič paměťového zařízení back-endové připojení nepodporuje. Propojení dvou Řadiče paměťového zařízení Pokud je systém SCv2080 se dvěma řadiče paměťového zařízení nasazen bez rozšiřující skříně, musí být řadiče paměťového zařízení vzájemně propojeny pomocí kabelů SAS. POZNÁMKA: Levý řadič paměťového zařízení je řadič paměťového zařízení 1 a pravý řadič paměťového zařízení je řadič paměťového zařízení Propojení kabelu SAS mezi řadič paměťového zařízení 1: port A a řadič paměťového zařízení 2: port B. 2. Propojení kabelu SAS mezi řadič paměťového zařízení 1: port B a řadič paměťového zařízení 2: port A. 15

16 Obrázek 7. Propojené Řadiče paměťového zařízení 1. úložný systém SCv Řadič paměťového zařízení 1 3. Řadič paměťového zařízení 2 Připojení Rozšiřující skříň k Úložný systém úložný systém SCv2080 podporuje pouze jednu Rozšiřující skříň SC180. Pomocí kabelů SAS připojte Rozšiřující skříň SC180 k úložný systém SCv2080. POZNÁMKA: V úložný systém SCv2080 je levý řadič paměťového zařízení řadič paměťového zařízení 1 a pravý řadič paměťového zařízení je řadič paměťového zařízení Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 1: port A k rozšiřující skříň: levý modul EMM, port C. 2. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 2: port B k rozšiřující skříň: levý modul EMM, port B. 3. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 2: port A k rozšiřující skříň: pravý modul EMM, port C. 4. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 1: port B k rozšiřující skříň: pravý modul EMM, port B. 16

17 Obrázek 8. Rozšiřující skříň SC180 připojená k Úložný systém SCv Rozšiřující skříň SC úložný systém SCv Řadič paměťového zařízení 1 4. Řadič paměťového zařízení 2 Připojení napájecích kabelů Připojte napájecí kabely k úložný systém. 1. Před připojením napájecích kabelů se ujistěte, že hlavní vypínače na úložný systém jsou v poloze OFF (VYPNUTO). 2. Připojte napájecí kabely ke zdrojům napájení v šasi úložný systém. 17

18 Obrázek 9. Napájecí kabely 3. Každý napájecí kabel připevněte k šasi úložný systém s pomocí upevňovačů odolných proti deformaci. 4. Druhý konec napájecích kabelů zasuňte do uzemněné elektrické zásuvky nebo je připojte k samostatnému zdroji napájení, například ke zdroji nepřerušitelného napájení (UPS) nebo jednotce rozvaděče (PDU). VÝSTRAHA: Při zavírání zadních dveří stojanu buďte opatrní. Zkontrolujte, zda mají napájecí kabely dostatek místa, některé stojany totiž nejsou dostatečně hluboké. Zapnutí Úložný systém Zapněte úložný systém poté, co provedete montáž do stojanu a připojení kabelů u všech komponent úložiště Storage Center. Komponenty systému úložiště Storage Center zapínejte v následujícím pořadí: 1. Zapněte síťové přepínače (pokud jsou nainstalovány). 2. Zapněte rozšiřující skříň (pokud jsou nainstalovány). POZNÁMKA: Před zapnutím úložný systémse ujistěte, že indikátor stavu v přední části rozšiřující skříň svítí zeleně. 3. Zapněte úložný systém stisknutím obou vypínačů najednou. 18

19 Obrázek 10. Umístění vypínačů na produktu Úložný systém SCv2080 POZNÁMKA: Před zapnutím hostitelských serverů se ujistěte, že indikátor stavu v přední části úložný systém svítí zeleně. 4. Zapněte hostitelské servery, které jsou připojeny k úložný systém. Instalace a používání softwaru Dell Storage Client Software Dell Storage Client slouží ke konfiguraci, správě a monitorování úložný systém SCv Navštivte adresu support.dell.com a stáhněte si software Dell Enterprise Manager. 2. Nainstalujte software Enterprise Manager Client na hostitelský server. POZNÁMKA: Chcete-li vyhledat a nakonfigurovat úložiště Storage Center, musí být software nainstalován na hostitelském serveru umístěném ve stejné podsíti jako úložný systém 3. Spusťte software dvojitým kliknutím na zástupce Enterprise Manager Client. Zobrazí se úvodní obrazovka softwaru Dell Storage Client. Chcete-li nalézt a konfigurovat neinicializovaný úložný systém SCv2080, klikněte na odkaz Discover and Configure Uninitialized SCv2000 Series Storage Centers (Nalezení a konfigurace neinicializovaných úložišť řady SCv2000) a postupujte podle kroků v průvodci. Chcete-li se připojit k inicializovanému úložný systém SCv2080, klikněte na odkaz Log in to a Storage Center or Data Collector (Přihlásit se k úložišti Storage Center nebo kolekci dat Data Collector). Chcete-li nastavit hostitelský server pro přístup k Storage Center a konfigurovat osvědčené metody provádění IO, klikněte na odkaz Setup this host to access a Storage Center (Nastavit tohoto hostitele pro přístup k úložišti Storage Center) a postupujte podle kroků v průvodci. POZNÁMKA: Další informace o instalaci softwaru Dell Storage Client, konfiguraci úložný systém a provádění úloh po instalaci najdete v Průvodce nasazením úložného systému Dell Storage Center SCv2080. Informace NOM (jen pro Mexiko) K zařízení popsanému v tomto dokumentu se vztahují v souladu s požadavky oficiálních mexických norem NOM následující informace: 19

20 Dovozce: Číslo modelu: Napájecí napětí: Frekvence: Spotřeba proudu: Dell Inc. de México, S.A. de C.V Paseo de la Reforma Piso Col. Lomas Atlas México, D.F. E11J V stř. 50/60 Hz 16 A Technické specifikace Technické specifikace úložný systém SCv2080 jsou uvedeny v následujících tabulkách. Drives Pevné disky SAS Až 84 3,5palcových pevných disků SAS, které lze vyměňovat za chodu (6,0 Gb/s) Řadiče paměťového zařízení Řadiče paměťového zařízení Dva řadiče paměťového zařízení, které lze vyměňovat za chodu, s následujícími variantami IO: Dva porty Fibre Channel 16 Gb/s Čtyři porty Fibre Channel 8 Gb/s Dva porty iscsi 10 Gb/s Čtyři porty iscsi 1 Gb/s Čtyři porty SAS 12 Gb/s Připojení úložiště Konfigurace Storage Center podporuje až 168 disků v jednom řetězu SAS s redundantní cestou. úložný systém SCv2080 podporuje jednu Rozšiřující skříň SC180. Diskové pole RAID Řadič Správa Dva řadiče paměťového zařízení, které lze vyměňovat za chodu Správa polí RAID pomocí softwaru Dell Storage Client 2015 R1 Konektory a porty na zadním panelu (na jeden modul Řadič paměťového zařízení) Konektory Fibre Channel, iscsi nebo SAS Ethernetové konektory Připojení k prostředku infrastruktury Fiber Channel, síti iscsi nebo přímé připojení k serverům pomocí disků SAS HBA MGMT: Integrovaný ethernetový port 10 Mb/s, 100 Mb/s nebo 1 Gb/s používání pro správu Storage Center REPL: Integrovaný port iscsi 10 Mb/s, 100 Mb/s nebo 1 Gb/s používaný pro replikaci do jiného Storage Center 20

21 Konektory a porty na zadním panelu (na jeden modul Řadič paměťového zařízení) Konektory SAS Konektory SAS o rychlosti 6 Gb/s pro redundanci portů SAS a další rozšiřující skříň POZNÁMKA: Konektory SAS vyhovují normě SFF-8086/SFF Konektor USB Konektor sériového rozhraní Jeden konektor USB 3.0 pro aktualizace úložiště Storage Center POZNÁMKA: Není určen pro spotřebitelské užití. Indikátory LED Čelní panel Jeden dvouciferný indikátor LCD pro ID jednotky, chybový kód a identifikátor umístění jednotky Jeden dvoubarevný indikátor LED pro stav napájení Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu modulu (rozšiřující skříně jako celku) Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na logickou chybu (disk, HBA, řadič RAID atd.) Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu zásuvky 1 Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu zásuvky 2 Zásuvka Jeden jednobarevný indikátor LED pro postranní kartu a stav napájení Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu zásuvky Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na logickou chybu Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu kabelu Šest jednobarevných indikátorů LED pro stav přenosu dat Pevný disk v nosiči (Disk Drive In Carrier, DDIC) Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu disku 6Gb modul SAS I/O 14 jednobarevných stavových indikátorů LED, vždy čtyři pro tři porty SAS a dva pro stav modulu Modul chlazení Jeden jednobarevný indikátor LED pro stav modulu Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu baterie (momentálně se nepoužívá) Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu ventilátoru Jednotka zdroje napájení (PSU) Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu PSU Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu napájení AC Jeden jednobarevný indikátor LED pro stav napájení Napájecí zdroje Střídavý proud (na jeden zdroj napájení) Výkon 2,8 kw Napětí V stř. (16 A) Odvod tepla W 21

22 Napájecí zdroje Vstupní frekvence Maximální vstupní napájení Vstupní proud Maximální nárazový proud 50/60 Hz VA 7,4 A při 241 V stř. V typických podmínkách napájení a v celém provozním rozsahu systému může nárazový proud dosáhnout 55 A na jeden napájecí zdroj po dobu 10 ms nebo méně. Dostupné napájení pevných disků (na slot) Podporovaná spotřeba energie pevného disku (průběžná) Až 1,16 A při +5 V Až 1,6 A při +12 V Napájení karty I/O (na slot) Maximální spotřeba energie karty I/O Maximální dostupný výkon Minimální dostupný výkon 11 W při +12 V 100 W při +12 V 1 W při +5 V (úsporný režim) Rozměry a hmotnost Výška Šířka Hloubka Hmotnost (maximální konfigurace) Hmotnost bez disků 22,23 cm (8,75 palců) 48,26 cm (19 palců) 96 cm (38 palců) 130 kg (287 lb) 62 kg (137 lb) Prostředí Další informace o měřených údajích prostředí pro jednotlivé konfigurace úložný systém najdete na adrese dell.com/environmental_datasheets. Teplota Provozní 5 až 35 C (41 až 95 F) s maximálním nárůstem teploty o 10 C za hodinu POZNÁMKA: Maximálně 35 C až do m (7 000 stop), od m do m (7 000 až stop) se snižuje na 30 C. Skladovací 40 až 70 C ( 40 až 158 F) s maximálním nárůstem teploty o 20 C za hodinu Relativní vlhkost 22

Dell Storage Center. Příručka Začínáme. Úložné systémy SCv2000 a SCv2020. Regulační model: E09J, E10J Regulační typ: E09J001, E10J001

Dell Storage Center. Příručka Začínáme. Úložné systémy SCv2000 a SCv2020. Regulační model: E09J, E10J Regulační typ: E09J001, E10J001 Dell Storage Center Úložné systémy SCv2000 a SCv2020 Příručka Začínáme Regulační model: E09J, E10J Regulační typ: E09J001, E10J001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace,

Více

Dell Storage Center. Příručka Začínáme. Rozšiřující skříň SC100 a SC120. Regulační model: E03J, E04J Regulační typ: E03J001, E04J001

Dell Storage Center. Příručka Začínáme. Rozšiřující skříň SC100 a SC120. Regulační model: E03J, E04J Regulační typ: E03J001, E04J001 Dell Storage Center Rozšiřující skříň SC100 a SC120 Příručka Začínáme Regulační model: E03J, E04J Regulační typ: E03J001, E04J001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace,

Více

Skříň úložiště Dell MD1280 Příručka Začínáme

Skříň úložiště Dell MD1280 Příručka Začínáme Skříň úložiště Dell MD1280 Příručka Začínáme Regulační model: SP-2584, E11J Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití počítače. VÝSTRAHA:

Více

Skříň úložiště Dell PowerVault MD3060e Příručka Začínáme

Skříň úložiště Dell PowerVault MD3060e Příručka Začínáme Skříň úložiště Dell PowerVault MD3060e Příručka Začínáme Regulační model: E08J Series Regulační typ: E08J001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají

Více

Podstavec Dell E-Monitor. Uživatelská příručka. www.dell.com support.dell.com

Podstavec Dell E-Monitor. Uživatelská příručka. www.dell.com support.dell.com Podstavec Dell E-Monitor Uživatelská příručka www.dell.com support.dell.com Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače. UPOZORNĚNÍ:

Více

Dell PowerEdge T420 Příručka Začínáme

Dell PowerEdge T420 Příručka Začínáme Dell PowerEdge T420 Příručka Začínáme Regulační model: E20S Series Regulační typ: E20S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití

Více

Dell Vostro 230. O varováních. Informace o instalaci a funkcích. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

Dell Vostro 230. O varováních. Informace o instalaci a funkcích. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Vostro 230 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se provádět servis počítače bez

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Skříně úložišť Dell Storage MD1400 a MD1420 Příručka Začínáme

Skříně úložišť Dell Storage MD1400 a MD1420 Příručka Začínáme Skříně úložišť Dell Storage MD1400 a MD1420 Příručka Začínáme Regulační model: E03J Series and E04J Series Regulační typ: E03J001 and E04J001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Latitude E7240 čelní a zadní pohled Obrázek 1.

Více

Průvodce instalací Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vstř. pro montáž do regálu 1U

Průvodce instalací Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vstř. pro montáž do regálu 1U Průvodce instalací Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vstř. pro montáž do regálu 1U Důležité bezpečnostní pokyny Dříve než ho budete instalovat, provozovat, sevisovat či udržovat podrobně si přečtěte pokyny

Více

Dell Precision Workstation T3610/T5610/T7610

Dell Precision Workstation T3610/T5610/T7610 Dell Precision Workstation T3610/T5610/T7610 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. T3610/T5610 čelní a zadní

Více

Dell Precision Workstation T3600/T5600

Dell Precision Workstation T3600/T5600 Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision Workstation

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Upozornění před instalací. Obsah balení CZ - 121. Chraňte síťový videorekordér před

Upozornění před instalací. Obsah balení CZ - 121. Chraňte síťový videorekordér před 510000221G Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Neumisťujte síťový videorekordér do blízkosti zdrojů tepla, například

Více

Externí jednotka Dell Media Bay. Uživatelská příručka. www.dell.com support.dell.com

Externí jednotka Dell Media Bay. Uživatelská příručka. www.dell.com support.dell.com Externí jednotka Dell Media Bay Uživatelská příručka www.dell.com support.dell.com Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Dell Latitude E6410/E6410 ATG

Dell Latitude E6410/E6410 ATG Dell Latitude E6410/E6410 ATG Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VÝSTRAHA upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Latitude E6410 - pohled zepředu 24 23 25

Více

Dell Vostro 270. Informace o instalaci a funkcích. Pohled z přední a zadní strany. O varováních

Dell Vostro 270. Informace o instalaci a funkcích. Pohled z přední a zadní strany. O varováních Dell Vostro 270 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Pohled z přední a zadní strany Obrázek 1. Pohled z přední

Více

Dell Vostro 2420/2520

Dell Vostro 2420/2520 Dell Vostro 2420/2520 Informace o nastavení a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Vostro 2420 čelní a zadní pohled Obrázek 1. Čelní

Více

Dell Precision T1650. Informace o instalaci a funkcích. Přední a zadní pohled. O varováních

Dell Precision T1650. Informace o instalaci a funkcích. Přední a zadní pohled. O varováních Dell Precision T1650 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Přední a zadní pohled Obrázek 1. Pohled z přední a

Více

Dell Studio XPS 8100: Komplexní specifikace

Dell Studio XPS 8100: Komplexní specifikace Dell Studio XPS 8100: Komplexní specifikace Tento dokument obsahuje informace, které můžete potřebovat při instalaci a nastavení, aktualizaci ovladačů a upgradu počítače. POZNÁMKA: Nabízené možnosti se

Více

Dell OptiPlex 390/3010

Dell OptiPlex 390/3010 Dell OptiPlex 390/3010 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Minitower pohled zepředu a zezadu Obrázek 1. Pohled

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalace Powerline 500 Model XAVB5221 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. 2 Začínáme Se síťovými řešeními Powerline získáte alternativu k bezdrátovým sítím nebo

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART

Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART IP2030-CS/QS, rev. AA Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART Průvodce rychlou instalací VAROVÁNÍ Nedodržení bezpečnostních pokynů pro instalaci může způsobit smrt, nebo

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business WAP121, WAP321, WAP551 a WAP561 Obsah balení Bezdrátový přístupový bod WAP Montážní kit Ethernetový kabel Průvodce rychlým nastavením CD-ROM s uživatelským

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Inspiron 14 5000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 cs Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Bezpečnostní poznámky 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 Rozšíření jednotek DiBos 5 4.1 Příprava

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Mobilní pracovní stanice Dell Precision M4500

Mobilní pracovní stanice Dell Precision M4500 Mobilní pracovní stanice Dell Precision M4500 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ označuje možnost poškození majetku, úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 2 3 4 26 25 27 24 28

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504

Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504 Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504 Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Kamera. Síťová kamera Box. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Box. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Box Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD4012F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4012FWD-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4024F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4026FWD-(A)(P)(W),

Více

Dell Latitude E6230/E6330

Dell Latitude E6230/E6330 Dell Latitude E6230/E6330 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Latitude E6230 pohled zepředu a zezadu Obrázek

Více

Systémy Dell DR6000 Příručka Začínáme

Systémy Dell DR6000 Příručka Začínáme Systémy Dell DR6000 Příručka Začínáme Regulační model: E14S Series Regulační typ: E14S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití

Více

VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Vostro 470 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Přední a zadní pohled Obrázek 1. Přední a zadní pohled

Více

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-6000 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-6000 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com Instalační manuál ke kamerám řady WNx-6000 2014/06 (V5.1.0) Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU Tento produkt a případně dodávané příslušenství jsou také označeny logem CE a splňují

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Inspiron 13. Nastavení a technické údaje. řada 5000 2 v 1. Model počítače: Inspiron 13-5368 Regulační model: P69G Regulační typ: P69G001

Inspiron 13. Nastavení a technické údaje. řada 5000 2 v 1. Model počítače: Inspiron 13-5368 Regulační model: P69G Regulační typ: P69G001 Inspiron 13 řada 5000 2 v 1 Nastavení a technické údaje Model počítače: Inspiron 13-5368 Regulační model: P69G Regulační typ: P69G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka

Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka CECH-ZCD1 7020229 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto produktu,

Více

Dell Inspiron 3521/5521 Příručka majitele

Dell Inspiron 3521/5521 Příručka majitele Dell Inspiron 3521/5521 Příručka majitele Model počítače: Inspiron 3521/5521 Směrnicový model: P28F Směrnicový typ: P28F001 Poznámky a upozornění POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají

Více

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200 Stručný přehled Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balení V některých regionech je k produktu přiložen také disk Resource CD. 2 Začínáme Adaptéry Powerline představují alternativní způsob, jak rozšířit

Více

Fantec SQ-35U3e. Příručka uživatele. Obsah. 4x 3.5" SATA HDD USB3.0 esata

Fantec SQ-35U3e. Příručka uživatele. Obsah. 4x 3.5 SATA HDD USB3.0 esata Fantec SQ-35U3e 4x 3.5" SATA HDD USB3.0 esata Příručka uživatele Obsah Obsah balení Poznámka O zařízení Průvodce instalací hardware Průvodce formátováním HDD 1. Obsah balení - 1x příručka - 1x kryt na

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001)

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001) Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001) Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Latitude E6430 Pohled zepředu a zezadu

Více

VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell OptiPlex 990 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Minivěž pohled zepředu a zezadu Obrázek 1. Pohled zepředu

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business Switche Série 200 Obsah balení Switch série 200 Kit pro uchycení do racku (rackové modely) Napájecí adaptér / Napájecí kabel Ethernetový kabel Průvodce

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka TL-SF1016/TL-SF1024/TL-SF1048 Stojanový fast ethernet přepínač 10/100M Rev: 1.0.0 7106500586 AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozornění měnit. je

Více

XPS 13. Pohledy. Technické údaje

XPS 13. Pohledy. Technické údaje XPS 13 Pohledy Copyright 2015 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento produkt je chráněn americkými a mezinárodními autorskými právy a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Dell a logo Dell jsou ochranné

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

Inspiron 15. Řada 7000. Pohledy. Technické údaje

Inspiron 15. Řada 7000. Pohledy. Technické údaje Inspiron 15 Řada 7000 Pohledy Copyright 2015 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento produkt je chráněn americkými a mezinárodními autorskými právy a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Dell a logo

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business RV320/RV325 Gigabit Dual WAN VPN Router Obsah balení Router RV320/RV325 Napájecí adaptér Ethernetový kabel Průvodce rychlým nastavením CD-ROM s uživatelským

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

JABRA SPEAK 810. Návod k použití. jabra.com/speak810

JABRA SPEAK 810. Návod k použití. jabra.com/speak810 Návod k použití jabra.com/speak810 2015 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní zde uvedené ochranné známky jsou majetkem příslušných

Více

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S) UD.

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S) UD. Kamera Síťová kamera Dome Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S) UD.6L0201B1255A01EU 1 Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU

Více

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2212-I, DS-2CD2232-I UD.

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2212-I, DS-2CD2232-I UD. Kamera Síťová kamera Bullet Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-CD1-I, DS-CD3-I UD.6L001B170A01EU 0 Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU Tento produkt

Více

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Bullet Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD4212F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4212FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4224F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4232FWD-(I)(Z)(H)(S) UD.6L0201B1307A01EU

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Funkce verze Premium

Funkce verze Premium Funkce verze Premium Obsah Sdílení USB zařízen v síti...3 Sdílení USB tiskárny...5 Zálohování počítačů Mac pomocí nástroje Time Machine...6 Aplikace NETGEAR genie...8 2 Sdílení USB zařízen v síti Aplikace

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Dell Vostro 3350/3450/3550/3555/3750

Dell Vostro 3350/3450/3550/3555/3750 Dell Vostro 3350/3450/3550/3555/3750 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Pohled z přední a zadní strany Vostro

Více

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Dome Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I), ids-2cd624fwd-i/b UD.6L020B305A0EU

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více