Dell Storage Center. Příručka Začínáme. Úložný systém SCv2080. Regulační model: E11J Regulační typ: E11J001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dell Storage Center. Příručka Začínáme. Úložný systém SCv2080. Regulační model: E11J Regulační typ: E11J001"

Transkript

1 Dell Storage Center Úložný systém SCv2080 Příručka Začínáme Regulační model: E11J Regulační typ: E11J001

2 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití počítače. VÝSTRAHA: UPOZORNĚNÍ poukazuje na možnost poškození hardwaru nebo ztráty dat a poskytuje návod, jak se danému problému vyhnout. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální nebezpečí poškození majetku, úrazu nebo smrti. Copyright 2015 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento produkt je chráněn autorskými právy a právy na duševní vlastnictví Spojených států a mezinárodními právy. Dell a logo Dell jsou obchodní známky společnosti Dell Inc. ve Spojených státech a/nebo v jiných jurisdikcích. Všechny ostatní značky a názvy uvedené v tomto dokumentu mohou být obchodní známky příslušných společností Rev. A00

3 Než začnete Před nastavením úložný systém SCv2080 zvažte následující osvědčené postupy. Společnost Dell doporučuje, abyste k přenosu dat používali vyhrazenou síť SAN, když používáte úložný systém s technologií Fibre Channel nebo iscsi. Před konfigurací úložný systém vyplňte pracovní list pro Záznam informací o systému v tomto průvodci. Vždy nastavujte redundantní datové cesty. Budou sloužit jako náhradní cesty k/z hostitelského serveru v případě, že bude některá z datových cest vyřazena z provozu. Před zapojením jakýchkoli kabelů mezi úložný systém a hostitelským serverem nebo rozšiřující skříň, fyzicky označte jednotlivé porty a konektory. Při cyklování energie napříč sítí vždy dodržujte správné postupy zapnutí a vypnutí. Ujistěte se, že máte klíčové síťové komponenty na samostatných napájecích okruzích. POZNÁMKA: Tento produkt je určen pro místa s omezeným přístupem, jako je vyhrazená místnost či pokoj se zařízením. VAROVÁNÍ: Při instalaci do uzavřeného systému či vícejednotkového stojanového systému může být provozní okolní teplota prostředí stojanu vyšší než okolní pokojová teplota. Z toho důvodu je třeba zvážit, zda neprovést instalaci zařízení do prostředí kompatibilního s maximální okolní teplotou (Tma) uváděnou výrobcem. Bezpečnostní varování Hmotnost zcela zaplněného úložný systém SCv2080 je až 130 kg (287 lb). Hmotnost prázdného úložný systém je 62 kg (137 lb). Při instalaci úložný systém zvedejte vhodným způsobem. Provozní teplota uvnitř zásuvek úložný systém může dosáhnout až 60 C (140 F). Při otevírání zásuvek a vyjímání nosičů na disky dbejte zvýšené opatrnosti. Předtím, než budete pokračovat, je třeba úložný systém odpojit od veškerých zdrojů elektrické energie. VÝSTRAHA: Před vyjmutím řadič paměťového zařízení z úložný systém vyjměte baterii. 3

4 VAROVÁNÍ: Instalace nekompatibilní baterie může zvýšit riziko požáru či výbuchu. Dodržujte následující preventivní opatření: Baterii lze nahradit pouze baterií stejnou, jako byla nainstalována ve výrobě, nebo baterií ekvivalentní. Nepokoušejte se otevírat nebo provádět servis baterie. Nelikvidujte baterii spalováním v ohni ani vyhozením do komunálního odpadu. Obraťte se na místní agenturu pro likvidaci odpadu s dotazem na nejbližší sběrné místo baterií. Laserové záření pro Úložné systémy s technologií Fibre Channel VÝSTRAHA: Při otevření hrozí záření laseru třídy I, nevystavujte se laserovému paprsku. VAROVÁNÍ: Laserové záření, vyhněte se přímému vystavení paprsku. Tato jednotka je držitelem certifikátu v USA, že vyhovuje požadavkům normy DHHS 21 CFR, kapitoly 1 podkapitoly J pro laserové produkty Třídy I (1). Jinde je držitelem certifikátu jakožto laserový produkt Třídy I vyhovující požadavkům normy IEC :2007. Laserové produkty Třídy I nejsou klasifikované jako nebezpečné. Laserový systém a jednotka jsou navrženy tak, že se člověk během normálního provozu, údržby ani předepsaného servisu nedostane do styku s laserovým zářením nad úroveň Třídy I. 4

5 Pracovní list pro zaznamenání informací o systému Pomocí následujícího pracovního listu zaznamenejte informace nezbytné k instalaci úložný systém SCv2080. Informace o úložišti Storage Center Shromážděte a zaznamenejte následující informace o síti úložiště Storage Center a správci. Tabulka 1. Síť úložiště Storage Center Service Tag Adresa IPv4 pro správu (adresa pro správu úložiště Storage Center) Adresa IPv4 levého řadiče (port pro správu řadiče 1) Adresa IPv4 pravého řadiče (port pro správu řadiče 2) Maska podsítě Adresa IPv4 brány Název domény Adresa serveru DNS Adresa sekundárního serveru DNS Tabulka 2. Správce úložiště Storage Center Heslo výchozího správce (Admin) úložiště Storage Center ová adresa výchozího správce (Admin) úložiště Storage Center Informace o chybové doméně iscsi Pro úložný systém s front-end porty iscsi, zajistěte a zaznamenejte síťové informace pro chybové domény iscsi. Tyto informace jsou nezbytné pro dokončení průvodce Discover and Configure Uninitialized SCv2000 Series Storage Centers (Nalezení a konfigurace neinicializovaných úložišť řady SCv2000). POZNÁMKA: Pro úložný systém vybavený dvěma síťovými přepínači Ethernet doporučuje společnost Dell nastavení samostatných chybových domén pro jednotlivé podsítě. Další informace o nastavení chybových domén iscsi najdete v Průvodce nasazením úložného systému Dell Storage Center SCv2080. Tabulka 3. Chybová doména iscsi 1 Cílová adresa IPv4 Maska podsítě Adresa IPv4 brány 5

6 Adresa IPv4 pro modul řadiče úložiště 1: port 1 Adresa IPv4 pro modul řadiče úložiště 2: port 1 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Adresa IPv4 pro modul řadiče úložiště 1: port 3 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Adresa IPv4 pro modul řadiče úložiště 2: port 3 Tabulka 4. Chybová doména iscsi 2 Cílová adresa IPv4 Maska podsítě Adresa IPv4 brány Adresa IPv4 pro modul řadiče úložiště 1: port 2 Adresa IPv4 pro modul řadiče úložiště 2: port 2 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Adresa IPv4 pro modul řadiče úložiště 1: port 4 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Adresa IPv4 pro modul řadiče úložiště 2: port 4 Další informace o úložišti Storage Center Informace o serveru NTP (Network Time Protocol) a SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) jsou volitelné. Stejně tak jsou volitelné informace o serveru proxy, ovšem ty mohou být potřeba k dokončení průvodce Discover and Configure Uninitialized SCv2000 Series Storage Centers (Nalezení a konfigurace neinicializovaných úložišť řady SCv2000). Tabulka 5. Servery NTP, SMTP a proxy Adresa IPv4 serveru NTP Adresa IPv4 serveru SMTP Adresa IPv4 záložního serveru SMTP ID přihlášení k serveru SMTP Heslo k serveru SMTP Adresa IPv4 serveru proxy Informace o nastavení zón technologie Fibre Channel V případě úložný systém s front-end porty Fibre Channel, zaznamenejte fyzické a virtuální WWN portů technologie Fibre Channel v chybové doméně 1 a chybové doméně 2. Tyto informace jsou uvedeny na straně Review Front-End (Kontrola front-endu) v průvodci Discover and Configure Uninitialized Storage Centers (Nalezení a konfigurace neinicializovaných úložišť řady SCv2000). Tyto informace použijte pro nastavení zón na všech přepínačích technologie Fibre Channel. 6

7 Další informace o nastavení zón technologie Fibre Channel najdete v Průvodce nasazením úložného systému Dell Storage Center SCv2080. Tabulka 6. Fyzické WWN v Chybové doméně 1 Fyzické WWN řadič paměťového zařízení 1: port 1 Fyzické WWN řadič paměťového zařízení 2: port 1 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Fyzické WWN řadič paměťového zařízení 1: port 3 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Fyzické WWN řadič paměťového zařízení 2: port 3 Tabulka 7. Virtuální WWN v Chybové doméně 1 Virtuální WWN řadič paměťového zařízení 1: port 1 Virtuální WWN řadič paměťového zařízení 2: port 1 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Virtuální WWN řadič paměťového zařízení 1: port 3 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Virtuální WWN řadič paměťového zařízení 2: port 3 Tabulka 8. Fyzické WWN v Chybové doméně 2 Fyzické WWN řadič paměťového zařízení 1: port 2 Fyzické WWN řadič paměťového zařízení 2: port 2 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Fyzické WWN řadič paměťového zařízení 1: port 4 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Fyzické WWN řadič paměťového zařízení 2: port 4 Tabulka 9. Virtuální WWN v Chybové doméně 2 Virtuální WWN řadič paměťového zařízení 1: port 2 Virtuální WWN řadič paměťového zařízení 2: port 2 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Virtuální WWN řadič paměťového zařízení 1: port 4 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Virtuální WWN řadič paměťového zařízení 2: port 4 Vyhledání výrobního čísla Váš úložný systém je identifikován jedinečným výrobním číslem. Výrobní číslo je umístěné zezadu na šasi úložného systému. Společnost Dell využívá tyto informace ke směrování hovorů podpory k příslušným osobám. 7

8 Další užitečné informace Další užitečné informace týkající se instalace úložný systém. POZNÁMKA: Viz informace o bezpečnosti a souladu s předpisy, které byly dodány společně s komponentami vašeho úložného systému Storage Center. Informace o záruce jsou uvedeny v samostatném dokumentu. V příručce Průvodce nasazením úložného systému Dell Storage Center SCv2080 (Průvodce nasazením úložného systému Dell Storage Center SC2080) naleznete informace o připojení hardwarových komponent úložného systému Storage Center kabely a o konfiguraci nového úložného systému Storage Center prostřednictvím klienta Dell Storage Client. Příručka Dell Storage Center Dell Storage Client Administrator s Guide (Příručka pro správce systému Dell Storage Center týkající se klienta Dell Storage Client) popisuje používání klienta Dell Storage Client ke správě úložného systému Storage Center. Instalace a konfigurace Před zahájením instalace se ujistěte, že pracoviště, kam chcete úložný systém nainstalovat, má 208V napájení z nezávislého zdroje nebo má jednotku distribuce napájení do stojanu s UPS. (110V napájení není podporováno.) Zkontrolujte, že je ve spodních 20U stojanu 5U volného místa, kam lze úložný systém nainstalovat. Plánujete-li úložný systém do stojanu nainstalovat nad spodních 20U, musíte použít vlastní mechanický zvedák. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění. Bezpečnostní opatření Vždy se řiďte těmito bezpečnostními opatřeními. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění či k poškození zařízení Storage Center. Je-li zařízení popsané v tomto dokumentu používáno způsobem, který společnost Dell výslovně neuvádí, může dojít k poškození jím poskytovaných ochran. Z bezpečnostních důvodů se proto řiďte pravidly uvedenými v následujících částech. POZNÁMKA: Prostudujte si informace o bezpečnosti a předpisech, které byly dodány s jednotlivými komponentami systému Storage Center. Informace o záruce jsou buď součástí tohoto dokumentu, nebo jsou přiloženy samostatně. Bezpečnostní opatření při instalaci Řiďte se těmito bezpečnostními opatřeními: Společnost Dell doporučuje, aby úložný systém SCv2080 do stojanu instalovaly pouze osoby se zkušenostmi s montážemi do stojanu. Šasi úložný systém musí z přepravního boxu vyjímat alespoň dvě osoby a do stojanu ji musí instalovat alespoň tři osoby. Hmotnost prázdné šasi je přibližně 62 kg (137 lb). Zajistěte, aby byla úložný systém neustále zcela uzemněna, a nedošlo tak k poškození elektrostatickým výbojem. Při manipulaci s hardwarem úložný systém byste měli používat elektrostatické poutko na zápěstí (není součástí dodávky) či podobnou formu ochrany. 8

9 Šasi úložný systém MUSÍ být namontována do stojanu. Při montáži je třeba brát v úvahu následující bezpečnostní požadavky: Konstrukce stojanu musí být schopná nést celkovou hmotnost nainstalované šasi a design stojanu by měl obsahovat stabilizační prvky, které budou bránit jeho naklánění nebo převrhnutí během instalace či běžného používání. Šasi do stojanu vkládejte odspodu nahoru a vyjímejte je odshora dolů. Nevysouvejte ze stojanu více než jednu šasi najednou, aby nedošlo k jeho převrhnutí. úložný systém musí být používána s nainstalovaným nízkotlakým zadním výfukem [zpětný tlak vytvořený dveřmi stojanu a překážkami nesmí překročit 5 pascalů (0,5 mm vodního tlaku)]. Design stojanu by měl brát v úvahu maximální provozní teplotu prostředí jednotky, což je 35 C. Rozbalování zařízení Storage Center Rozbalte úložný systém a zkontrolujte položky, které vám byly dodány. Obrázek 1. Komponenty Úložný systém SCv Dokumentace 2. Pevné disky 3. Úložný systém 4. Kolejnice stojanu VAROVÁNÍ: úložný systém musí zvedat dvě osoby za pomoci zdvižných popruhů. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění. Instalace Úložný systém do stojanu Nainstalujte úložný systém SCv2080 a další komponenty systému Storage Center do stojanu. POZNÁMKA: Připojte úložný systém tak, aby umožňoval rozšíření ve stojanu a nezpůsoboval vratkost stojanu. VAROVÁNÍ: Pokud plánujete instalaci úložný systém nad nižší 20U stojanu, musíte použít dodanou mechanickou zdviž, aby nedošlo k poranění. 1. Určete místo pro montáž úložný systém do stojanu a označte umístění na přední a zadní části stojanu. 9

10 POZNÁMKA: Instalace úložný systém a rozšiřující skříně vyžadují ve stojanu vždy prostor pro 5U. 2. Umístěte kolejnice na označená místa a roztáhněte je tak, aby jejich délka odpovídala rozměru stojanu. 3. Nasuňte šasi úložný systém na kolejnice. Obrázek 2. Upevněte šasi Úložný systém SCv Zajistěte šasi úložného systému ke stojanu pomocí upevňovacích držáků. 5. Pokud systém úložiště Storage Center zahrnuje rozšiřující skříň, upevněte rozšiřující skříň nad úložný systém. Podrobné kroky naleznete v popisu přiloženém k rozšiřující skříň. Instalace pevných disků Pevné disky jsou připojeny k propojovacímu rozhraní zásuvek pomocí nosičů pevných disků DDIC (Disk Drive in Carrier = pevný disk v nosiči). úložný systém SCv2080 musí obsahovat minimálně 28 disků (jednu plnou přední řadu v horní zásuvce a jednu plnou přední řadu ve spodní zásuvce). 1. Otevřete spodní zásuvku. VÝSTRAHA: Pokud je úložný systém v chodu příliš dlouho (v závislosti na nadmořské výšce) s otevřenou zásuvkou, může dojít k přehřátí úložný systém, a v důsledku toho k přerušení dodávky energie a ke ztrátě dat. Takové použití může znamenat ztrátu nároku na záruku. a. Zatlačte a podržte obě západky zásuvky směrem ke středu zásuvky. b. Vytáhněte zásuvku zcela ven, dokud se nezastaví. 2. Po jednom vkládejte do zásuvky pevné disky v nosiči (DDIC). VÝSTRAHA: Aby bylo zajištěno správné proudění vzduchu, musí být zásuvky naplňovány disky po celých řadách (v každé zásuvce jsou k dispozici tři řady po 14 discích). Počet obsazených řad se mezi zásuvkami nesmí lišit o více než jednu. Řady v zásuvce obsazujte směrem zepředu dozadu. a. Držte disk DDIC v nosiči svisle a zasuňte jej co nejdále do slotu. b. Pomocí obou rukou silně zatlačte dolů na celý disk DDIC v nosiči. c. Během tlačení na disk DDIC v nosiči zasunujte horní desku směrem k zadní části zásuvky, dokud nezapadne na místo. 10

11 Obrázek 3. Instalace disku v nosiči DDIC do zásuvky 1. DDIC 2. Spodní zásuvka VÝSTRAHA: Pokud se západka disku v nosiči DDIC nezaklapne, disk nepoužívejte a požádejte odbornou pomoc Odborná pomoc Dell Technical Support Services o náhradu. Pokud by se u vadného disku v nosiči DDIC západka uvolnila, zatímco je disk umístěn v uzavřené zásuvce, mohlo by dojít k tomu, že zásuvku již nebude možné otevřít. 3. Po vložení disků DDIC v nosiči zásuvku zavřete. a. Najděte dvě uvolňovací tlačítka, která se nachází mezi lištami na obou stranách zásuvky. b. Zatlačte uvolňovací tlačítka dovnitř a celým tělem zasuňte zásuvku směrem k šasi, dokud se zámek neuvolní. c. Položte ruce na přední rámek a dále tlačte na zásuvku směrem dovnitř, dokud se rámek nevyrovná s šasi a zámky přední zásuvky se nezablokují. VAROVÁNÍ: Při zavírání zásuvky nedávejte prsty na šasi. 4. Uvedené kroky zopakujte i u horní zásuvky. Front-end připojení kabelů Front-end připojením kabelů se rozumí připojení mezi úložný systém a hostitelskými servery. Front end připojení mohou být zprostředkována rozhraními Fibre Channel, iscsi nebo SAS. 11

12 úložný systém se připojuje k přepínačům nebo se připojuje přímo k hostitelskému serveru, a to v závislosti na typu front-end portů. úložný systém s front-end porty technologie Fibre Channel se připojuje k jednomu nebo více přepínačům FC, jež se připojují k jednomu nebo více hostitelským serverům. úložný systém s front-end porty technologie iscsi se připojuje k jednomu nebo více přepínačům Ethernetu, jež se připojují k jednomu nebo více hostitelským serverům. úložný systém s front-end rozhraním SAS se připojuje přímo k jednomu nebo více hostitelským serverům. Port MGMT na jednotlivých řadič paměťového zařízení se navíc připojuje k přepínači Ethernetu na síti pro správu. Toto připojení k síti pro správu umožňuje konfiguraci, administraci a správu úložiště Storage Center. Další informace naleznete v Průvodce nasazením úložného systému Dell Storage Center SCv2080. Připojení kabelů hostitelských serverů připojených přes SAN úložný systém SCv2080 s front-end porty s technologií Fibre Channel nebo iscsi se připojují k hostitelským serverům prostřednictvím přepínačů technologie Fibre Channel nebo Ethernetu. POZNÁMKA: Levý řadič paměťového zařízení je řadič paměťového zařízení 1 a front-end porty jsou číslovány zleva doprava. Pravý řadič paměťového zařízení je řadič paměťového zařízení 2 a front-end porty jsou číslovány zleva doprava. 1. Připojte všechny hostitelské servery k přepínačům. 2. Připojte chybovou doménu 1 k přepínači 1. a. Připojte kabel z řadič paměťového zařízení 1: port 1 k přepínači 1. b. Připojte kabel z řadič paměťového zařízení 2: port 1 k přepínači 1. c. (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Připojte kabel z řadič paměťového zařízení 1: port 3 k přepínači 1. d. (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Připojte kabel z řadič paměťového zařízení 2: port 3 k přepínači Připojte chybovou doménu 2 k přepínači 2. a. Připojte kabel z řadič paměťového zařízení 1: port 2 k přepínači 2. b. Připojte kabel z řadič paměťového zařízení 2: port 2 k přepínači 2. c. (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Připojte kabel z řadič paměťového zařízení 1: port 4 k přepínači 2. d. (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Připojte kabel z řadič paměťového zařízení 2: port 4 k přepínači 2. 12

13 Obrázek 4. Úložný systém připojený k přepínačům a hostitelským serverům 1. Server 1 2. Server 2 3. Přepínač 1 4. Přepínač 2 5. úložný systém SCv Řadič paměťového zařízení 1 7. Řadič paměťového zařízení 2 Připojení kabelů přímo připojených hostitelských serverů úložný systém SCv2080 s front-end porty technologie SAS se připojuje přímo k hostitelským serverům. POZNÁMKA: Levý řadič paměťového zařízení je řadič paměťového zařízení 1 a front-end porty jsou číslovány zleva doprava. Pravý řadič paměťového zařízení je řadič paměťového zařízení 2 a front-end porty jsou číslovány zleva doprava. 1. Připojte chybovou doménu 1 k hostitelskému serveru 1. a. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 1: port 1 k serveru 1. b. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 2: port 1 k serveru Připojte chybovou doménu 2 k hostitelskému serveru 2. a. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 1: port 2 k serveru 2. b. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 2: port 2 k serveru Připojte chybovou doménu 3 k hostitelskému serveru 3. a. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 1: port 3 k serveru 3. b. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 2: port 3 k serveru Připojte chybovou doménu 4 k hostitelskému serveru 4. a. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 1: port 4 k serveru 4. b. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 2: port 4 k serveru 4. 13

14 Obrázek 5. Úložný systém připojený přímo k hostitelským serverům 1. Server 1 2. Server 2 3. Server 3 4. Server 4 5. úložný systém SCv Řadič paměťového zařízení 1 7. Řadič paměťového zařízení 2 Připojení kabelů ethernetové sítě pro správu Rozhraní MGMT (Ethernet Management) na všech řadič paměťového zařízení je třeba připojit k síti pro správu. POZNÁMKA: Levý řadič paměťového zařízení je řadič paměťového zařízení 1 a pravý řadič paměťového zařízení je řadič paměťového zařízení Připojte kabel Ethernetu z portu MGMT na řadič paměťového zařízení 1 k přepínači sítě pro správu. 2. Připojte kabel Ethernetu z portu MGMT na řadič paměťového zařízení 2 k přepínači sítě pro správu. 14

15 Obrázek 6. Úložný systém připojený k síti pro správu 1. Přepínač sítě pro správu 2. úložný systém SCv Řadič paměťového zařízení 1 4. Řadič paměťového zařízení 2 Back-endové připojení úložný systém SCv2080 lze instalovat s rozšiřující skříň nebo bez ní. Pokud instalujete úložný systém SCv2080 s rozšiřující skříň, je nutné rozšiřující skříň připojit k záložním portům SAS na úložný systém. Pokud instalujete úložný systém SCv2080 bez rozšiřující skříň, je nutné propojit záložní porty SAS na úložný systém. POZNÁMKA: úložný systém s pouze jedním řadič paměťového zařízení back-endové připojení nepodporuje. Propojení dvou Řadiče paměťového zařízení Pokud je systém SCv2080 se dvěma řadiče paměťového zařízení nasazen bez rozšiřující skříně, musí být řadiče paměťového zařízení vzájemně propojeny pomocí kabelů SAS. POZNÁMKA: Levý řadič paměťového zařízení je řadič paměťového zařízení 1 a pravý řadič paměťového zařízení je řadič paměťového zařízení Propojení kabelu SAS mezi řadič paměťového zařízení 1: port A a řadič paměťového zařízení 2: port B. 2. Propojení kabelu SAS mezi řadič paměťového zařízení 1: port B a řadič paměťového zařízení 2: port A. 15

16 Obrázek 7. Propojené Řadiče paměťového zařízení 1. úložný systém SCv Řadič paměťového zařízení 1 3. Řadič paměťového zařízení 2 Připojení Rozšiřující skříň k Úložný systém úložný systém SCv2080 podporuje pouze jednu Rozšiřující skříň SC180. Pomocí kabelů SAS připojte Rozšiřující skříň SC180 k úložný systém SCv2080. POZNÁMKA: V úložný systém SCv2080 je levý řadič paměťového zařízení řadič paměťového zařízení 1 a pravý řadič paměťového zařízení je řadič paměťového zařízení Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 1: port A k rozšiřující skříň: levý modul EMM, port C. 2. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 2: port B k rozšiřující skříň: levý modul EMM, port B. 3. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 2: port A k rozšiřující skříň: pravý modul EMM, port C. 4. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 1: port B k rozšiřující skříň: pravý modul EMM, port B. 16

17 Obrázek 8. Rozšiřující skříň SC180 připojená k Úložný systém SCv Rozšiřující skříň SC úložný systém SCv Řadič paměťového zařízení 1 4. Řadič paměťového zařízení 2 Připojení napájecích kabelů Připojte napájecí kabely k úložný systém. 1. Před připojením napájecích kabelů se ujistěte, že hlavní vypínače na úložný systém jsou v poloze OFF (VYPNUTO). 2. Připojte napájecí kabely ke zdrojům napájení v šasi úložný systém. 17

18 Obrázek 9. Napájecí kabely 3. Každý napájecí kabel připevněte k šasi úložný systém s pomocí upevňovačů odolných proti deformaci. 4. Druhý konec napájecích kabelů zasuňte do uzemněné elektrické zásuvky nebo je připojte k samostatnému zdroji napájení, například ke zdroji nepřerušitelného napájení (UPS) nebo jednotce rozvaděče (PDU). VÝSTRAHA: Při zavírání zadních dveří stojanu buďte opatrní. Zkontrolujte, zda mají napájecí kabely dostatek místa, některé stojany totiž nejsou dostatečně hluboké. Zapnutí Úložný systém Zapněte úložný systém poté, co provedete montáž do stojanu a připojení kabelů u všech komponent úložiště Storage Center. Komponenty systému úložiště Storage Center zapínejte v následujícím pořadí: 1. Zapněte síťové přepínače (pokud jsou nainstalovány). 2. Zapněte rozšiřující skříň (pokud jsou nainstalovány). POZNÁMKA: Před zapnutím úložný systémse ujistěte, že indikátor stavu v přední části rozšiřující skříň svítí zeleně. 3. Zapněte úložný systém stisknutím obou vypínačů najednou. 18

19 Obrázek 10. Umístění vypínačů na produktu Úložný systém SCv2080 POZNÁMKA: Před zapnutím hostitelských serverů se ujistěte, že indikátor stavu v přední části úložný systém svítí zeleně. 4. Zapněte hostitelské servery, které jsou připojeny k úložný systém. Instalace a používání softwaru Dell Storage Client Software Dell Storage Client slouží ke konfiguraci, správě a monitorování úložný systém SCv Navštivte adresu support.dell.com a stáhněte si software Dell Enterprise Manager. 2. Nainstalujte software Enterprise Manager Client na hostitelský server. POZNÁMKA: Chcete-li vyhledat a nakonfigurovat úložiště Storage Center, musí být software nainstalován na hostitelském serveru umístěném ve stejné podsíti jako úložný systém 3. Spusťte software dvojitým kliknutím na zástupce Enterprise Manager Client. Zobrazí se úvodní obrazovka softwaru Dell Storage Client. Chcete-li nalézt a konfigurovat neinicializovaný úložný systém SCv2080, klikněte na odkaz Discover and Configure Uninitialized SCv2000 Series Storage Centers (Nalezení a konfigurace neinicializovaných úložišť řady SCv2000) a postupujte podle kroků v průvodci. Chcete-li se připojit k inicializovanému úložný systém SCv2080, klikněte na odkaz Log in to a Storage Center or Data Collector (Přihlásit se k úložišti Storage Center nebo kolekci dat Data Collector). Chcete-li nastavit hostitelský server pro přístup k Storage Center a konfigurovat osvědčené metody provádění IO, klikněte na odkaz Setup this host to access a Storage Center (Nastavit tohoto hostitele pro přístup k úložišti Storage Center) a postupujte podle kroků v průvodci. POZNÁMKA: Další informace o instalaci softwaru Dell Storage Client, konfiguraci úložný systém a provádění úloh po instalaci najdete v Průvodce nasazením úložného systému Dell Storage Center SCv2080. Informace NOM (jen pro Mexiko) K zařízení popsanému v tomto dokumentu se vztahují v souladu s požadavky oficiálních mexických norem NOM následující informace: 19

20 Dovozce: Číslo modelu: Napájecí napětí: Frekvence: Spotřeba proudu: Dell Inc. de México, S.A. de C.V Paseo de la Reforma Piso Col. Lomas Atlas México, D.F. E11J V stř. 50/60 Hz 16 A Technické specifikace Technické specifikace úložný systém SCv2080 jsou uvedeny v následujících tabulkách. Drives Pevné disky SAS Až 84 3,5palcových pevných disků SAS, které lze vyměňovat za chodu (6,0 Gb/s) Řadiče paměťového zařízení Řadiče paměťového zařízení Dva řadiče paměťového zařízení, které lze vyměňovat za chodu, s následujícími variantami IO: Dva porty Fibre Channel 16 Gb/s Čtyři porty Fibre Channel 8 Gb/s Dva porty iscsi 10 Gb/s Čtyři porty iscsi 1 Gb/s Čtyři porty SAS 12 Gb/s Připojení úložiště Konfigurace Storage Center podporuje až 168 disků v jednom řetězu SAS s redundantní cestou. úložný systém SCv2080 podporuje jednu Rozšiřující skříň SC180. Diskové pole RAID Řadič Správa Dva řadiče paměťového zařízení, které lze vyměňovat za chodu Správa polí RAID pomocí softwaru Dell Storage Client 2015 R1 Konektory a porty na zadním panelu (na jeden modul Řadič paměťového zařízení) Konektory Fibre Channel, iscsi nebo SAS Ethernetové konektory Připojení k prostředku infrastruktury Fiber Channel, síti iscsi nebo přímé připojení k serverům pomocí disků SAS HBA MGMT: Integrovaný ethernetový port 10 Mb/s, 100 Mb/s nebo 1 Gb/s používání pro správu Storage Center REPL: Integrovaný port iscsi 10 Mb/s, 100 Mb/s nebo 1 Gb/s používaný pro replikaci do jiného Storage Center 20

21 Konektory a porty na zadním panelu (na jeden modul Řadič paměťového zařízení) Konektory SAS Konektory SAS o rychlosti 6 Gb/s pro redundanci portů SAS a další rozšiřující skříň POZNÁMKA: Konektory SAS vyhovují normě SFF-8086/SFF Konektor USB Konektor sériového rozhraní Jeden konektor USB 3.0 pro aktualizace úložiště Storage Center POZNÁMKA: Není určen pro spotřebitelské užití. Indikátory LED Čelní panel Jeden dvouciferný indikátor LCD pro ID jednotky, chybový kód a identifikátor umístění jednotky Jeden dvoubarevný indikátor LED pro stav napájení Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu modulu (rozšiřující skříně jako celku) Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na logickou chybu (disk, HBA, řadič RAID atd.) Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu zásuvky 1 Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu zásuvky 2 Zásuvka Jeden jednobarevný indikátor LED pro postranní kartu a stav napájení Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu zásuvky Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na logickou chybu Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu kabelu Šest jednobarevných indikátorů LED pro stav přenosu dat Pevný disk v nosiči (Disk Drive In Carrier, DDIC) Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu disku 6Gb modul SAS I/O 14 jednobarevných stavových indikátorů LED, vždy čtyři pro tři porty SAS a dva pro stav modulu Modul chlazení Jeden jednobarevný indikátor LED pro stav modulu Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu baterie (momentálně se nepoužívá) Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu ventilátoru Jednotka zdroje napájení (PSU) Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu PSU Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu napájení AC Jeden jednobarevný indikátor LED pro stav napájení Napájecí zdroje Střídavý proud (na jeden zdroj napájení) Výkon 2,8 kw Napětí V stř. (16 A) Odvod tepla W 21

22 Napájecí zdroje Vstupní frekvence Maximální vstupní napájení Vstupní proud Maximální nárazový proud 50/60 Hz VA 7,4 A při 241 V stř. V typických podmínkách napájení a v celém provozním rozsahu systému může nárazový proud dosáhnout 55 A na jeden napájecí zdroj po dobu 10 ms nebo méně. Dostupné napájení pevných disků (na slot) Podporovaná spotřeba energie pevného disku (průběžná) Až 1,16 A při +5 V Až 1,6 A při +12 V Napájení karty I/O (na slot) Maximální spotřeba energie karty I/O Maximální dostupný výkon Minimální dostupný výkon 11 W při +12 V 100 W při +12 V 1 W při +5 V (úsporný režim) Rozměry a hmotnost Výška Šířka Hloubka Hmotnost (maximální konfigurace) Hmotnost bez disků 22,23 cm (8,75 palců) 48,26 cm (19 palců) 96 cm (38 palců) 130 kg (287 lb) 62 kg (137 lb) Prostředí Další informace o měřených údajích prostředí pro jednotlivé konfigurace úložný systém najdete na adrese dell.com/environmental_datasheets. Teplota Provozní 5 až 35 C (41 až 95 F) s maximálním nárůstem teploty o 10 C za hodinu POZNÁMKA: Maximálně 35 C až do m (7 000 stop), od m do m (7 000 až stop) se snižuje na 30 C. Skladovací 40 až 70 C ( 40 až 158 F) s maximálním nárůstem teploty o 20 C za hodinu Relativní vlhkost 22

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer Xerox Phaser 6500 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Více

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer Xerox Italiano Guida dell'utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding Phaser 6140 User Guide

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63P-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63P-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63P-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 8 2 Informace o tiskárně... 12 Vyhledání informací o tiskárně... 12 Výběr umístění tiskárny... 13 Konfigurace tiskárny...

Více

MX410 a MX510 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7015 Model(y): 470, 630, 670, 675, 679

MX410 a MX510 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7015 Model(y): 470, 630, 670, 675, 679 MX410 a MX510 Series Uživatelská příručka Červen 2012 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7015 Model(y): 470, 630, 670, 675, 679 Obsah 2 Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...9 Vyhledání

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

Uživatelská příručka Mini

Uživatelská příručka Mini Uživatelská příručka Mini Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této

Více

Úvodní informace. HP Mini 210 Netbook PC

Úvodní informace. HP Mini 210 Netbook PC Úvodní informace HP Mini 210 Netbook PC Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

CX410 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7527 Model(y): 415, 436

CX410 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7527 Model(y): 415, 436 CX410 Series Uživatelská příručka Září 2014 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7527 Model(y): 415, 436 Obsah 2 Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...9 Vyhledání informací o tiskárně...9

Více

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Referenční příručka k hardwaru HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace v tomto dokumentu mohou být bez upozornění

Více

Lexmark E460dn a E460dw

Lexmark E460dn a E460dw Lexmark E460dn a E460dw Návod k použití Květen 2008 www.lexmark.cz Lexmark a logo Lexmark s diamantem jsou obchodní značky společnosti Lexmark International, Inc., registrované v USA a/nebo jiných zemích.

Více

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Skenery Kodak řady i5000

Skenery Kodak řady i5000 Skenery Kodak řady i5000 Uživatelská příručka A-61670_cs 5K3557 Bezpečnost Bezpečnostní opatření pro uživatele Stolní skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 57,6 kg a po

Více

Provozní pokyny Hardwarová příručka

Provozní pokyny Hardwarová příručka Provozní pokyny Hardwarová příručka Nejprve si přečtěte Umístění štítků VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ...5 Příručky pro tuto tiskárnu...7 Symboly v této příručce a jejich významy...8 Symboly...8 Názvy hlavních

Více

Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510

Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním tohoto produktu si

Více

MP780 ST+/MW860USTi Digitální projektor Uživatelská příručka

MP780 ST+/MW860USTi Digitální projektor Uživatelská příručka MP780 ST+/MW860USTi Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 8 Vnější vzhled projektoru... 10 Ovládací

Více

Uživatelská pøíruèka v6.5

Uživatelská pøíruèka v6.5 Thecus N3200XXX/N0503 Série N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Série N7700 N2200XXX N8200XXX/ Série N8800 Uživatelská pøíruèka v6.5 Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména

Více

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka Disk My Book Live Uživatelská příručka Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů na technickou podporu

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 6025 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5785539

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 6025 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5785539 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 6025. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se XEROX WORKCENTRE 6025

Více

Počítač Dell OptiPlex XE2 v provedení Mini Tower Příručka majitele

Počítač Dell OptiPlex XE2 v provedení Mini Tower Příručka majitele Počítač Dell OptiPlex XE2 v provedení Mini Tower Příručka majitele Regulační model: D13M Regulační typ: D13M001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají

Více

WorkCentre 6400. Color Multifunction Printer. Polski Magyar Русский Türkçe Ελληνικά

WorkCentre 6400. Color Multifunction Printer. Polski Magyar Русский Türkçe Ελληνικά WorkCentre 6400 Color Multifunction Printer WorkCentre 6400 User Guide English Français Guide d'utilisation Italiano Guida dell'utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Řady C734 a C736. Uživatelská příručka. www.lexmark.com

Řady C734 a C736. Uživatelská příručka. www.lexmark.com Řady C734 a C736 Uživatelská příručka www.lexmark.com Typy přístrojů/čísla modelů: 5026: 210, 230, 280, 410, 430, 480 4976: n01, n02, n03, gn1, gn2, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2, dw1, dw2, gw1, gw2 4977: n01,

Více

Uživatelská příručka. C70/C70t/C70D/C75/C75t/ C75D/L70/L70t/L70D/L70Dt/ S70/S70t/S70D/S70Dt

Uživatelská příručka. C70/C70t/C70D/C75/C75t/ C75D/L70/L70t/L70D/L70Dt/ S70/S70t/S70D/S70Dt Uživatelská příručka C70/C70t/C70D/C75/C75t/ C75D/L70/L70t/L70D/L70Dt/ S70/S70t/S70D/S70Dt Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Informace TOSHIBA o zákonech, předpisech a bezpečnosti Copyright,

Více

Pokyny pro tento návod k obsluze. Úvod. Podrobnosti o nákupu

Pokyny pro tento návod k obsluze. Úvod. Podrobnosti o nákupu Pokyny pro tento návod k obsluze Tento návod k obsluze mějte vždy po ruce v blízkosti svého počítače. Návod k obsluze a obal pečlivě uschovejte a předejte jej v případě dalšího prodeje novému vlastníkovi.

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model Návod k obsluze Konferenční IP telefon Model KX-NT700 Děkujeme vám za nákup výrobku Panasonic. Před použitím přístroje si důkladně prostudujte tento návod. Po přečtení si jej uschovejte pro budoucí potřebu.

Více