Dell Storage Center. Příručka Začínáme. Úložný systém SCv2080. Regulační model: E11J Regulační typ: E11J001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dell Storage Center. Příručka Začínáme. Úložný systém SCv2080. Regulační model: E11J Regulační typ: E11J001"

Transkript

1 Dell Storage Center Úložný systém SCv2080 Příručka Začínáme Regulační model: E11J Regulační typ: E11J001

2 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití počítače. VÝSTRAHA: UPOZORNĚNÍ poukazuje na možnost poškození hardwaru nebo ztráty dat a poskytuje návod, jak se danému problému vyhnout. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální nebezpečí poškození majetku, úrazu nebo smrti. Copyright 2015 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento produkt je chráněn autorskými právy a právy na duševní vlastnictví Spojených států a mezinárodními právy. Dell a logo Dell jsou obchodní známky společnosti Dell Inc. ve Spojených státech a/nebo v jiných jurisdikcích. Všechny ostatní značky a názvy uvedené v tomto dokumentu mohou být obchodní známky příslušných společností Rev. A00

3 Než začnete Před nastavením úložný systém SCv2080 zvažte následující osvědčené postupy. Společnost Dell doporučuje, abyste k přenosu dat používali vyhrazenou síť SAN, když používáte úložný systém s technologií Fibre Channel nebo iscsi. Před konfigurací úložný systém vyplňte pracovní list pro Záznam informací o systému v tomto průvodci. Vždy nastavujte redundantní datové cesty. Budou sloužit jako náhradní cesty k/z hostitelského serveru v případě, že bude některá z datových cest vyřazena z provozu. Před zapojením jakýchkoli kabelů mezi úložný systém a hostitelským serverem nebo rozšiřující skříň, fyzicky označte jednotlivé porty a konektory. Při cyklování energie napříč sítí vždy dodržujte správné postupy zapnutí a vypnutí. Ujistěte se, že máte klíčové síťové komponenty na samostatných napájecích okruzích. POZNÁMKA: Tento produkt je určen pro místa s omezeným přístupem, jako je vyhrazená místnost či pokoj se zařízením. VAROVÁNÍ: Při instalaci do uzavřeného systému či vícejednotkového stojanového systému může být provozní okolní teplota prostředí stojanu vyšší než okolní pokojová teplota. Z toho důvodu je třeba zvážit, zda neprovést instalaci zařízení do prostředí kompatibilního s maximální okolní teplotou (Tma) uváděnou výrobcem. Bezpečnostní varování Hmotnost zcela zaplněného úložný systém SCv2080 je až 130 kg (287 lb). Hmotnost prázdného úložný systém je 62 kg (137 lb). Při instalaci úložný systém zvedejte vhodným způsobem. Provozní teplota uvnitř zásuvek úložný systém může dosáhnout až 60 C (140 F). Při otevírání zásuvek a vyjímání nosičů na disky dbejte zvýšené opatrnosti. Předtím, než budete pokračovat, je třeba úložný systém odpojit od veškerých zdrojů elektrické energie. VÝSTRAHA: Před vyjmutím řadič paměťového zařízení z úložný systém vyjměte baterii. 3

4 VAROVÁNÍ: Instalace nekompatibilní baterie může zvýšit riziko požáru či výbuchu. Dodržujte následující preventivní opatření: Baterii lze nahradit pouze baterií stejnou, jako byla nainstalována ve výrobě, nebo baterií ekvivalentní. Nepokoušejte se otevírat nebo provádět servis baterie. Nelikvidujte baterii spalováním v ohni ani vyhozením do komunálního odpadu. Obraťte se na místní agenturu pro likvidaci odpadu s dotazem na nejbližší sběrné místo baterií. Laserové záření pro Úložné systémy s technologií Fibre Channel VÝSTRAHA: Při otevření hrozí záření laseru třídy I, nevystavujte se laserovému paprsku. VAROVÁNÍ: Laserové záření, vyhněte se přímému vystavení paprsku. Tato jednotka je držitelem certifikátu v USA, že vyhovuje požadavkům normy DHHS 21 CFR, kapitoly 1 podkapitoly J pro laserové produkty Třídy I (1). Jinde je držitelem certifikátu jakožto laserový produkt Třídy I vyhovující požadavkům normy IEC :2007. Laserové produkty Třídy I nejsou klasifikované jako nebezpečné. Laserový systém a jednotka jsou navrženy tak, že se člověk během normálního provozu, údržby ani předepsaného servisu nedostane do styku s laserovým zářením nad úroveň Třídy I. 4

5 Pracovní list pro zaznamenání informací o systému Pomocí následujícího pracovního listu zaznamenejte informace nezbytné k instalaci úložný systém SCv2080. Informace o úložišti Storage Center Shromážděte a zaznamenejte následující informace o síti úložiště Storage Center a správci. Tabulka 1. Síť úložiště Storage Center Service Tag Adresa IPv4 pro správu (adresa pro správu úložiště Storage Center) Adresa IPv4 levého řadiče (port pro správu řadiče 1) Adresa IPv4 pravého řadiče (port pro správu řadiče 2) Maska podsítě Adresa IPv4 brány Název domény Adresa serveru DNS Adresa sekundárního serveru DNS Tabulka 2. Správce úložiště Storage Center Heslo výchozího správce (Admin) úložiště Storage Center ová adresa výchozího správce (Admin) úložiště Storage Center Informace o chybové doméně iscsi Pro úložný systém s front-end porty iscsi, zajistěte a zaznamenejte síťové informace pro chybové domény iscsi. Tyto informace jsou nezbytné pro dokončení průvodce Discover and Configure Uninitialized SCv2000 Series Storage Centers (Nalezení a konfigurace neinicializovaných úložišť řady SCv2000). POZNÁMKA: Pro úložný systém vybavený dvěma síťovými přepínači Ethernet doporučuje společnost Dell nastavení samostatných chybových domén pro jednotlivé podsítě. Další informace o nastavení chybových domén iscsi najdete v Průvodce nasazením úložného systému Dell Storage Center SCv2080. Tabulka 3. Chybová doména iscsi 1 Cílová adresa IPv4 Maska podsítě Adresa IPv4 brány 5

6 Adresa IPv4 pro modul řadiče úložiště 1: port 1 Adresa IPv4 pro modul řadiče úložiště 2: port 1 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Adresa IPv4 pro modul řadiče úložiště 1: port 3 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Adresa IPv4 pro modul řadiče úložiště 2: port 3 Tabulka 4. Chybová doména iscsi 2 Cílová adresa IPv4 Maska podsítě Adresa IPv4 brány Adresa IPv4 pro modul řadiče úložiště 1: port 2 Adresa IPv4 pro modul řadiče úložiště 2: port 2 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Adresa IPv4 pro modul řadiče úložiště 1: port 4 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Adresa IPv4 pro modul řadiče úložiště 2: port 4 Další informace o úložišti Storage Center Informace o serveru NTP (Network Time Protocol) a SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) jsou volitelné. Stejně tak jsou volitelné informace o serveru proxy, ovšem ty mohou být potřeba k dokončení průvodce Discover and Configure Uninitialized SCv2000 Series Storage Centers (Nalezení a konfigurace neinicializovaných úložišť řady SCv2000). Tabulka 5. Servery NTP, SMTP a proxy Adresa IPv4 serveru NTP Adresa IPv4 serveru SMTP Adresa IPv4 záložního serveru SMTP ID přihlášení k serveru SMTP Heslo k serveru SMTP Adresa IPv4 serveru proxy Informace o nastavení zón technologie Fibre Channel V případě úložný systém s front-end porty Fibre Channel, zaznamenejte fyzické a virtuální WWN portů technologie Fibre Channel v chybové doméně 1 a chybové doméně 2. Tyto informace jsou uvedeny na straně Review Front-End (Kontrola front-endu) v průvodci Discover and Configure Uninitialized Storage Centers (Nalezení a konfigurace neinicializovaných úložišť řady SCv2000). Tyto informace použijte pro nastavení zón na všech přepínačích technologie Fibre Channel. 6

7 Další informace o nastavení zón technologie Fibre Channel najdete v Průvodce nasazením úložného systému Dell Storage Center SCv2080. Tabulka 6. Fyzické WWN v Chybové doméně 1 Fyzické WWN řadič paměťového zařízení 1: port 1 Fyzické WWN řadič paměťového zařízení 2: port 1 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Fyzické WWN řadič paměťového zařízení 1: port 3 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Fyzické WWN řadič paměťového zařízení 2: port 3 Tabulka 7. Virtuální WWN v Chybové doméně 1 Virtuální WWN řadič paměťového zařízení 1: port 1 Virtuální WWN řadič paměťového zařízení 2: port 1 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Virtuální WWN řadič paměťového zařízení 1: port 3 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Virtuální WWN řadič paměťového zařízení 2: port 3 Tabulka 8. Fyzické WWN v Chybové doméně 2 Fyzické WWN řadič paměťového zařízení 1: port 2 Fyzické WWN řadič paměťového zařízení 2: port 2 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Fyzické WWN řadič paměťového zařízení 1: port 4 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Fyzické WWN řadič paměťového zařízení 2: port 4 Tabulka 9. Virtuální WWN v Chybové doméně 2 Virtuální WWN řadič paměťového zařízení 1: port 2 Virtuální WWN řadič paměťového zařízení 2: port 2 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Virtuální WWN řadič paměťového zařízení 1: port 4 (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Virtuální WWN řadič paměťového zařízení 2: port 4 Vyhledání výrobního čísla Váš úložný systém je identifikován jedinečným výrobním číslem. Výrobní číslo je umístěné zezadu na šasi úložného systému. Společnost Dell využívá tyto informace ke směrování hovorů podpory k příslušným osobám. 7

8 Další užitečné informace Další užitečné informace týkající se instalace úložný systém. POZNÁMKA: Viz informace o bezpečnosti a souladu s předpisy, které byly dodány společně s komponentami vašeho úložného systému Storage Center. Informace o záruce jsou uvedeny v samostatném dokumentu. V příručce Průvodce nasazením úložného systému Dell Storage Center SCv2080 (Průvodce nasazením úložného systému Dell Storage Center SC2080) naleznete informace o připojení hardwarových komponent úložného systému Storage Center kabely a o konfiguraci nového úložného systému Storage Center prostřednictvím klienta Dell Storage Client. Příručka Dell Storage Center Dell Storage Client Administrator s Guide (Příručka pro správce systému Dell Storage Center týkající se klienta Dell Storage Client) popisuje používání klienta Dell Storage Client ke správě úložného systému Storage Center. Instalace a konfigurace Před zahájením instalace se ujistěte, že pracoviště, kam chcete úložný systém nainstalovat, má 208V napájení z nezávislého zdroje nebo má jednotku distribuce napájení do stojanu s UPS. (110V napájení není podporováno.) Zkontrolujte, že je ve spodních 20U stojanu 5U volného místa, kam lze úložný systém nainstalovat. Plánujete-li úložný systém do stojanu nainstalovat nad spodních 20U, musíte použít vlastní mechanický zvedák. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění. Bezpečnostní opatření Vždy se řiďte těmito bezpečnostními opatřeními. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění či k poškození zařízení Storage Center. Je-li zařízení popsané v tomto dokumentu používáno způsobem, který společnost Dell výslovně neuvádí, může dojít k poškození jím poskytovaných ochran. Z bezpečnostních důvodů se proto řiďte pravidly uvedenými v následujících částech. POZNÁMKA: Prostudujte si informace o bezpečnosti a předpisech, které byly dodány s jednotlivými komponentami systému Storage Center. Informace o záruce jsou buď součástí tohoto dokumentu, nebo jsou přiloženy samostatně. Bezpečnostní opatření při instalaci Řiďte se těmito bezpečnostními opatřeními: Společnost Dell doporučuje, aby úložný systém SCv2080 do stojanu instalovaly pouze osoby se zkušenostmi s montážemi do stojanu. Šasi úložný systém musí z přepravního boxu vyjímat alespoň dvě osoby a do stojanu ji musí instalovat alespoň tři osoby. Hmotnost prázdné šasi je přibližně 62 kg (137 lb). Zajistěte, aby byla úložný systém neustále zcela uzemněna, a nedošlo tak k poškození elektrostatickým výbojem. Při manipulaci s hardwarem úložný systém byste měli používat elektrostatické poutko na zápěstí (není součástí dodávky) či podobnou formu ochrany. 8

9 Šasi úložný systém MUSÍ být namontována do stojanu. Při montáži je třeba brát v úvahu následující bezpečnostní požadavky: Konstrukce stojanu musí být schopná nést celkovou hmotnost nainstalované šasi a design stojanu by měl obsahovat stabilizační prvky, které budou bránit jeho naklánění nebo převrhnutí během instalace či běžného používání. Šasi do stojanu vkládejte odspodu nahoru a vyjímejte je odshora dolů. Nevysouvejte ze stojanu více než jednu šasi najednou, aby nedošlo k jeho převrhnutí. úložný systém musí být používána s nainstalovaným nízkotlakým zadním výfukem [zpětný tlak vytvořený dveřmi stojanu a překážkami nesmí překročit 5 pascalů (0,5 mm vodního tlaku)]. Design stojanu by měl brát v úvahu maximální provozní teplotu prostředí jednotky, což je 35 C. Rozbalování zařízení Storage Center Rozbalte úložný systém a zkontrolujte položky, které vám byly dodány. Obrázek 1. Komponenty Úložný systém SCv Dokumentace 2. Pevné disky 3. Úložný systém 4. Kolejnice stojanu VAROVÁNÍ: úložný systém musí zvedat dvě osoby za pomoci zdvižných popruhů. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění. Instalace Úložný systém do stojanu Nainstalujte úložný systém SCv2080 a další komponenty systému Storage Center do stojanu. POZNÁMKA: Připojte úložný systém tak, aby umožňoval rozšíření ve stojanu a nezpůsoboval vratkost stojanu. VAROVÁNÍ: Pokud plánujete instalaci úložný systém nad nižší 20U stojanu, musíte použít dodanou mechanickou zdviž, aby nedošlo k poranění. 1. Určete místo pro montáž úložný systém do stojanu a označte umístění na přední a zadní části stojanu. 9

10 POZNÁMKA: Instalace úložný systém a rozšiřující skříně vyžadují ve stojanu vždy prostor pro 5U. 2. Umístěte kolejnice na označená místa a roztáhněte je tak, aby jejich délka odpovídala rozměru stojanu. 3. Nasuňte šasi úložný systém na kolejnice. Obrázek 2. Upevněte šasi Úložný systém SCv Zajistěte šasi úložného systému ke stojanu pomocí upevňovacích držáků. 5. Pokud systém úložiště Storage Center zahrnuje rozšiřující skříň, upevněte rozšiřující skříň nad úložný systém. Podrobné kroky naleznete v popisu přiloženém k rozšiřující skříň. Instalace pevných disků Pevné disky jsou připojeny k propojovacímu rozhraní zásuvek pomocí nosičů pevných disků DDIC (Disk Drive in Carrier = pevný disk v nosiči). úložný systém SCv2080 musí obsahovat minimálně 28 disků (jednu plnou přední řadu v horní zásuvce a jednu plnou přední řadu ve spodní zásuvce). 1. Otevřete spodní zásuvku. VÝSTRAHA: Pokud je úložný systém v chodu příliš dlouho (v závislosti na nadmořské výšce) s otevřenou zásuvkou, může dojít k přehřátí úložný systém, a v důsledku toho k přerušení dodávky energie a ke ztrátě dat. Takové použití může znamenat ztrátu nároku na záruku. a. Zatlačte a podržte obě západky zásuvky směrem ke středu zásuvky. b. Vytáhněte zásuvku zcela ven, dokud se nezastaví. 2. Po jednom vkládejte do zásuvky pevné disky v nosiči (DDIC). VÝSTRAHA: Aby bylo zajištěno správné proudění vzduchu, musí být zásuvky naplňovány disky po celých řadách (v každé zásuvce jsou k dispozici tři řady po 14 discích). Počet obsazených řad se mezi zásuvkami nesmí lišit o více než jednu. Řady v zásuvce obsazujte směrem zepředu dozadu. a. Držte disk DDIC v nosiči svisle a zasuňte jej co nejdále do slotu. b. Pomocí obou rukou silně zatlačte dolů na celý disk DDIC v nosiči. c. Během tlačení na disk DDIC v nosiči zasunujte horní desku směrem k zadní části zásuvky, dokud nezapadne na místo. 10

11 Obrázek 3. Instalace disku v nosiči DDIC do zásuvky 1. DDIC 2. Spodní zásuvka VÝSTRAHA: Pokud se západka disku v nosiči DDIC nezaklapne, disk nepoužívejte a požádejte odbornou pomoc Odborná pomoc Dell Technical Support Services o náhradu. Pokud by se u vadného disku v nosiči DDIC západka uvolnila, zatímco je disk umístěn v uzavřené zásuvce, mohlo by dojít k tomu, že zásuvku již nebude možné otevřít. 3. Po vložení disků DDIC v nosiči zásuvku zavřete. a. Najděte dvě uvolňovací tlačítka, která se nachází mezi lištami na obou stranách zásuvky. b. Zatlačte uvolňovací tlačítka dovnitř a celým tělem zasuňte zásuvku směrem k šasi, dokud se zámek neuvolní. c. Položte ruce na přední rámek a dále tlačte na zásuvku směrem dovnitř, dokud se rámek nevyrovná s šasi a zámky přední zásuvky se nezablokují. VAROVÁNÍ: Při zavírání zásuvky nedávejte prsty na šasi. 4. Uvedené kroky zopakujte i u horní zásuvky. Front-end připojení kabelů Front-end připojením kabelů se rozumí připojení mezi úložný systém a hostitelskými servery. Front end připojení mohou být zprostředkována rozhraními Fibre Channel, iscsi nebo SAS. 11

12 úložný systém se připojuje k přepínačům nebo se připojuje přímo k hostitelskému serveru, a to v závislosti na typu front-end portů. úložný systém s front-end porty technologie Fibre Channel se připojuje k jednomu nebo více přepínačům FC, jež se připojují k jednomu nebo více hostitelským serverům. úložný systém s front-end porty technologie iscsi se připojuje k jednomu nebo více přepínačům Ethernetu, jež se připojují k jednomu nebo více hostitelským serverům. úložný systém s front-end rozhraním SAS se připojuje přímo k jednomu nebo více hostitelským serverům. Port MGMT na jednotlivých řadič paměťového zařízení se navíc připojuje k přepínači Ethernetu na síti pro správu. Toto připojení k síti pro správu umožňuje konfiguraci, administraci a správu úložiště Storage Center. Další informace naleznete v Průvodce nasazením úložného systému Dell Storage Center SCv2080. Připojení kabelů hostitelských serverů připojených přes SAN úložný systém SCv2080 s front-end porty s technologií Fibre Channel nebo iscsi se připojují k hostitelským serverům prostřednictvím přepínačů technologie Fibre Channel nebo Ethernetu. POZNÁMKA: Levý řadič paměťového zařízení je řadič paměťového zařízení 1 a front-end porty jsou číslovány zleva doprava. Pravý řadič paměťového zařízení je řadič paměťového zařízení 2 a front-end porty jsou číslovány zleva doprava. 1. Připojte všechny hostitelské servery k přepínačům. 2. Připojte chybovou doménu 1 k přepínači 1. a. Připojte kabel z řadič paměťového zařízení 1: port 1 k přepínači 1. b. Připojte kabel z řadič paměťového zařízení 2: port 1 k přepínači 1. c. (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Připojte kabel z řadič paměťového zařízení 1: port 3 k přepínači 1. d. (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Připojte kabel z řadič paměťového zařízení 2: port 3 k přepínači Připojte chybovou doménu 2 k přepínači 2. a. Připojte kabel z řadič paměťového zařízení 1: port 2 k přepínači 2. b. Připojte kabel z řadič paměťového zařízení 2: port 2 k přepínači 2. c. (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Připojte kabel z řadič paměťového zařízení 1: port 4 k přepínači 2. d. (Pouze pro kartu I/O se čtyřmi porty) Připojte kabel z řadič paměťového zařízení 2: port 4 k přepínači 2. 12

13 Obrázek 4. Úložný systém připojený k přepínačům a hostitelským serverům 1. Server 1 2. Server 2 3. Přepínač 1 4. Přepínač 2 5. úložný systém SCv Řadič paměťového zařízení 1 7. Řadič paměťového zařízení 2 Připojení kabelů přímo připojených hostitelských serverů úložný systém SCv2080 s front-end porty technologie SAS se připojuje přímo k hostitelským serverům. POZNÁMKA: Levý řadič paměťového zařízení je řadič paměťového zařízení 1 a front-end porty jsou číslovány zleva doprava. Pravý řadič paměťového zařízení je řadič paměťového zařízení 2 a front-end porty jsou číslovány zleva doprava. 1. Připojte chybovou doménu 1 k hostitelskému serveru 1. a. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 1: port 1 k serveru 1. b. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 2: port 1 k serveru Připojte chybovou doménu 2 k hostitelskému serveru 2. a. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 1: port 2 k serveru 2. b. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 2: port 2 k serveru Připojte chybovou doménu 3 k hostitelskému serveru 3. a. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 1: port 3 k serveru 3. b. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 2: port 3 k serveru Připojte chybovou doménu 4 k hostitelskému serveru 4. a. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 1: port 4 k serveru 4. b. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 2: port 4 k serveru 4. 13

14 Obrázek 5. Úložný systém připojený přímo k hostitelským serverům 1. Server 1 2. Server 2 3. Server 3 4. Server 4 5. úložný systém SCv Řadič paměťového zařízení 1 7. Řadič paměťového zařízení 2 Připojení kabelů ethernetové sítě pro správu Rozhraní MGMT (Ethernet Management) na všech řadič paměťového zařízení je třeba připojit k síti pro správu. POZNÁMKA: Levý řadič paměťového zařízení je řadič paměťového zařízení 1 a pravý řadič paměťového zařízení je řadič paměťového zařízení Připojte kabel Ethernetu z portu MGMT na řadič paměťového zařízení 1 k přepínači sítě pro správu. 2. Připojte kabel Ethernetu z portu MGMT na řadič paměťového zařízení 2 k přepínači sítě pro správu. 14

15 Obrázek 6. Úložný systém připojený k síti pro správu 1. Přepínač sítě pro správu 2. úložný systém SCv Řadič paměťového zařízení 1 4. Řadič paměťového zařízení 2 Back-endové připojení úložný systém SCv2080 lze instalovat s rozšiřující skříň nebo bez ní. Pokud instalujete úložný systém SCv2080 s rozšiřující skříň, je nutné rozšiřující skříň připojit k záložním portům SAS na úložný systém. Pokud instalujete úložný systém SCv2080 bez rozšiřující skříň, je nutné propojit záložní porty SAS na úložný systém. POZNÁMKA: úložný systém s pouze jedním řadič paměťového zařízení back-endové připojení nepodporuje. Propojení dvou Řadiče paměťového zařízení Pokud je systém SCv2080 se dvěma řadiče paměťového zařízení nasazen bez rozšiřující skříně, musí být řadiče paměťového zařízení vzájemně propojeny pomocí kabelů SAS. POZNÁMKA: Levý řadič paměťového zařízení je řadič paměťového zařízení 1 a pravý řadič paměťového zařízení je řadič paměťového zařízení Propojení kabelu SAS mezi řadič paměťového zařízení 1: port A a řadič paměťového zařízení 2: port B. 2. Propojení kabelu SAS mezi řadič paměťového zařízení 1: port B a řadič paměťového zařízení 2: port A. 15

16 Obrázek 7. Propojené Řadiče paměťového zařízení 1. úložný systém SCv Řadič paměťového zařízení 1 3. Řadič paměťového zařízení 2 Připojení Rozšiřující skříň k Úložný systém úložný systém SCv2080 podporuje pouze jednu Rozšiřující skříň SC180. Pomocí kabelů SAS připojte Rozšiřující skříň SC180 k úložný systém SCv2080. POZNÁMKA: V úložný systém SCv2080 je levý řadič paměťového zařízení řadič paměťového zařízení 1 a pravý řadič paměťového zařízení je řadič paměťového zařízení Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 1: port A k rozšiřující skříň: levý modul EMM, port C. 2. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 2: port B k rozšiřující skříň: levý modul EMM, port B. 3. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 2: port A k rozšiřující skříň: pravý modul EMM, port C. 4. Připojte kabel SAS z řadič paměťového zařízení 1: port B k rozšiřující skříň: pravý modul EMM, port B. 16

17 Obrázek 8. Rozšiřující skříň SC180 připojená k Úložný systém SCv Rozšiřující skříň SC úložný systém SCv Řadič paměťového zařízení 1 4. Řadič paměťového zařízení 2 Připojení napájecích kabelů Připojte napájecí kabely k úložný systém. 1. Před připojením napájecích kabelů se ujistěte, že hlavní vypínače na úložný systém jsou v poloze OFF (VYPNUTO). 2. Připojte napájecí kabely ke zdrojům napájení v šasi úložný systém. 17

18 Obrázek 9. Napájecí kabely 3. Každý napájecí kabel připevněte k šasi úložný systém s pomocí upevňovačů odolných proti deformaci. 4. Druhý konec napájecích kabelů zasuňte do uzemněné elektrické zásuvky nebo je připojte k samostatnému zdroji napájení, například ke zdroji nepřerušitelného napájení (UPS) nebo jednotce rozvaděče (PDU). VÝSTRAHA: Při zavírání zadních dveří stojanu buďte opatrní. Zkontrolujte, zda mají napájecí kabely dostatek místa, některé stojany totiž nejsou dostatečně hluboké. Zapnutí Úložný systém Zapněte úložný systém poté, co provedete montáž do stojanu a připojení kabelů u všech komponent úložiště Storage Center. Komponenty systému úložiště Storage Center zapínejte v následujícím pořadí: 1. Zapněte síťové přepínače (pokud jsou nainstalovány). 2. Zapněte rozšiřující skříň (pokud jsou nainstalovány). POZNÁMKA: Před zapnutím úložný systémse ujistěte, že indikátor stavu v přední části rozšiřující skříň svítí zeleně. 3. Zapněte úložný systém stisknutím obou vypínačů najednou. 18

19 Obrázek 10. Umístění vypínačů na produktu Úložný systém SCv2080 POZNÁMKA: Před zapnutím hostitelských serverů se ujistěte, že indikátor stavu v přední části úložný systém svítí zeleně. 4. Zapněte hostitelské servery, které jsou připojeny k úložný systém. Instalace a používání softwaru Dell Storage Client Software Dell Storage Client slouží ke konfiguraci, správě a monitorování úložný systém SCv Navštivte adresu support.dell.com a stáhněte si software Dell Enterprise Manager. 2. Nainstalujte software Enterprise Manager Client na hostitelský server. POZNÁMKA: Chcete-li vyhledat a nakonfigurovat úložiště Storage Center, musí být software nainstalován na hostitelském serveru umístěném ve stejné podsíti jako úložný systém 3. Spusťte software dvojitým kliknutím na zástupce Enterprise Manager Client. Zobrazí se úvodní obrazovka softwaru Dell Storage Client. Chcete-li nalézt a konfigurovat neinicializovaný úložný systém SCv2080, klikněte na odkaz Discover and Configure Uninitialized SCv2000 Series Storage Centers (Nalezení a konfigurace neinicializovaných úložišť řady SCv2000) a postupujte podle kroků v průvodci. Chcete-li se připojit k inicializovanému úložný systém SCv2080, klikněte na odkaz Log in to a Storage Center or Data Collector (Přihlásit se k úložišti Storage Center nebo kolekci dat Data Collector). Chcete-li nastavit hostitelský server pro přístup k Storage Center a konfigurovat osvědčené metody provádění IO, klikněte na odkaz Setup this host to access a Storage Center (Nastavit tohoto hostitele pro přístup k úložišti Storage Center) a postupujte podle kroků v průvodci. POZNÁMKA: Další informace o instalaci softwaru Dell Storage Client, konfiguraci úložný systém a provádění úloh po instalaci najdete v Průvodce nasazením úložného systému Dell Storage Center SCv2080. Informace NOM (jen pro Mexiko) K zařízení popsanému v tomto dokumentu se vztahují v souladu s požadavky oficiálních mexických norem NOM následující informace: 19

20 Dovozce: Číslo modelu: Napájecí napětí: Frekvence: Spotřeba proudu: Dell Inc. de México, S.A. de C.V Paseo de la Reforma Piso Col. Lomas Atlas México, D.F. E11J V stř. 50/60 Hz 16 A Technické specifikace Technické specifikace úložný systém SCv2080 jsou uvedeny v následujících tabulkách. Drives Pevné disky SAS Až 84 3,5palcových pevných disků SAS, které lze vyměňovat za chodu (6,0 Gb/s) Řadiče paměťového zařízení Řadiče paměťového zařízení Dva řadiče paměťového zařízení, které lze vyměňovat za chodu, s následujícími variantami IO: Dva porty Fibre Channel 16 Gb/s Čtyři porty Fibre Channel 8 Gb/s Dva porty iscsi 10 Gb/s Čtyři porty iscsi 1 Gb/s Čtyři porty SAS 12 Gb/s Připojení úložiště Konfigurace Storage Center podporuje až 168 disků v jednom řetězu SAS s redundantní cestou. úložný systém SCv2080 podporuje jednu Rozšiřující skříň SC180. Diskové pole RAID Řadič Správa Dva řadiče paměťového zařízení, které lze vyměňovat za chodu Správa polí RAID pomocí softwaru Dell Storage Client 2015 R1 Konektory a porty na zadním panelu (na jeden modul Řadič paměťového zařízení) Konektory Fibre Channel, iscsi nebo SAS Ethernetové konektory Připojení k prostředku infrastruktury Fiber Channel, síti iscsi nebo přímé připojení k serverům pomocí disků SAS HBA MGMT: Integrovaný ethernetový port 10 Mb/s, 100 Mb/s nebo 1 Gb/s používání pro správu Storage Center REPL: Integrovaný port iscsi 10 Mb/s, 100 Mb/s nebo 1 Gb/s používaný pro replikaci do jiného Storage Center 20

21 Konektory a porty na zadním panelu (na jeden modul Řadič paměťového zařízení) Konektory SAS Konektory SAS o rychlosti 6 Gb/s pro redundanci portů SAS a další rozšiřující skříň POZNÁMKA: Konektory SAS vyhovují normě SFF-8086/SFF Konektor USB Konektor sériového rozhraní Jeden konektor USB 3.0 pro aktualizace úložiště Storage Center POZNÁMKA: Není určen pro spotřebitelské užití. Indikátory LED Čelní panel Jeden dvouciferný indikátor LCD pro ID jednotky, chybový kód a identifikátor umístění jednotky Jeden dvoubarevný indikátor LED pro stav napájení Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu modulu (rozšiřující skříně jako celku) Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na logickou chybu (disk, HBA, řadič RAID atd.) Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu zásuvky 1 Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu zásuvky 2 Zásuvka Jeden jednobarevný indikátor LED pro postranní kartu a stav napájení Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu zásuvky Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na logickou chybu Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu kabelu Šest jednobarevných indikátorů LED pro stav přenosu dat Pevný disk v nosiči (Disk Drive In Carrier, DDIC) Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu disku 6Gb modul SAS I/O 14 jednobarevných stavových indikátorů LED, vždy čtyři pro tři porty SAS a dva pro stav modulu Modul chlazení Jeden jednobarevný indikátor LED pro stav modulu Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu baterie (momentálně se nepoužívá) Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu ventilátoru Jednotka zdroje napájení (PSU) Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu PSU Jeden jednobarevný indikátor LED pro upozornění na chybu napájení AC Jeden jednobarevný indikátor LED pro stav napájení Napájecí zdroje Střídavý proud (na jeden zdroj napájení) Výkon 2,8 kw Napětí V stř. (16 A) Odvod tepla W 21

22 Napájecí zdroje Vstupní frekvence Maximální vstupní napájení Vstupní proud Maximální nárazový proud 50/60 Hz VA 7,4 A při 241 V stř. V typických podmínkách napájení a v celém provozním rozsahu systému může nárazový proud dosáhnout 55 A na jeden napájecí zdroj po dobu 10 ms nebo méně. Dostupné napájení pevných disků (na slot) Podporovaná spotřeba energie pevného disku (průběžná) Až 1,16 A při +5 V Až 1,6 A při +12 V Napájení karty I/O (na slot) Maximální spotřeba energie karty I/O Maximální dostupný výkon Minimální dostupný výkon 11 W při +12 V 100 W při +12 V 1 W při +5 V (úsporný režim) Rozměry a hmotnost Výška Šířka Hloubka Hmotnost (maximální konfigurace) Hmotnost bez disků 22,23 cm (8,75 palců) 48,26 cm (19 palců) 96 cm (38 palců) 130 kg (287 lb) 62 kg (137 lb) Prostředí Další informace o měřených údajích prostředí pro jednotlivé konfigurace úložný systém najdete na adrese dell.com/environmental_datasheets. Teplota Provozní 5 až 35 C (41 až 95 F) s maximálním nárůstem teploty o 10 C za hodinu POZNÁMKA: Maximálně 35 C až do m (7 000 stop), od m do m (7 000 až stop) se snižuje na 30 C. Skladovací 40 až 70 C ( 40 až 158 F) s maximálním nárůstem teploty o 20 C za hodinu Relativní vlhkost 22

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Systémy Dell DR6000 Příručka Začínáme

Systémy Dell DR6000 Příručka Začínáme Systémy Dell DR6000 Příručka Začínáme Regulační model: E14S Series Regulační typ: E14S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 cs Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Bezpečnostní poznámky 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 Rozšíření jednotek DiBos 5 4.1 Příprava

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

NSA-2401. Příručka k rychlé instalaci. Síťový ukládací systém

NSA-2401. Příručka k rychlé instalaci. Síťový ukládací systém NSA-2401 Síťový ukládací systém Výchozí přihlašovací údaje LAN1 IP Adresa: http://192.168.1.3 LAN2 IP Adresa: http://192.168.100.3 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60 1. Popis zařízení UPS monitor UPS monitor je jednoduché zařízení sloužící ke sledování stavu UPS (Uninterruptible Power Supply) záložních napájecích zdroj ů. Zařízení má vestavěný generátor času a kalendá

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup s 9 263 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-NT Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení budov

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE 1 Obsah INSTALACE 3 INSTALACE HARDWARU 3 INSTALACE SOFTWARU 4 PŘIPOJENÍ KAMERY 5 VÝSTUP NA KAMERU NEBO VIDEO 7 O tomto průvodci Tento Rychlý

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL.

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL. Obsah Než začnete........................................ 2 Instalace modemu s routerem.......................... 3 Předem nastavené zabezpečení bezdrátové sítě........... 5 Nastavení bezdrátové sítě..........................

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Uživatelský příručka k jednotce Dell E-Port Plus

Uživatelský příručka k jednotce Dell E-Port Plus Uživatelský příručka k jednotce Dell E-Port Plus Model PRO2X www.dell.com support.dell.com Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele 2005 Eaton Corporation Všechna práva vyhrazena. Na obsah této příručky se vztahují autorská práva vydavatele a nelze jej (ani jeho části) reprodukovat bez písemného

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER STRUčný návod k OBSLUze xd SDXC / MMC micro SD M2 CF MS Duo USB 3.0 čtečka Lexar Multi-Card 25-in-1 je pohodlné řešení pro přenos souborů typu vše v jednom. Čtečka má

Více