Národní vize Smart Grid

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní vize Smart Grid"

Transkript

1 Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha ledna 2012

2 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí v kritických stavech Elektromobilita Závěr

3 Atualizace Státní energetické koncepce Vize energetiky Energetika je spolehlivou, bezpečnou, prosperující a konkurenceschopnou součástí ekonomiky ČR, podporuje udržitelný rozvoj společnosti a současně je významným prvkem stability a integrace energetiky v regionu střední Evropy. Rozvoj energetiky je základním zájmem ČR a také celé EU. Zajištění energie je pro ČR základní pilíř fungování společnosti a sociální stability. Základní požadavky jsou totožné s politikou EU: Energetická bezpečnost - kde je nutné zajištění stabilních dodávek energie za běžného provozu i v krizových situacích, Konkurenceschopnost kde jsou dodávky energie za přijatelné ceny a posilování exportních příležitostí dodavatelského průmyslu pro energetiku Dlouhodobá udržitelnost kdy jde o hlavní orientace na dlouhodobě dostupné primární zdroje energie a přijatelnost z hlediska vlivu na životní prostředí a minimalizace emisí skleníkových plynů. Základním požadavkem je, aby těchto cílů bylo dosaženo s co nejlepším dopadem do HDP (minimální negativní vliv na bilanci zahraničního obchodu) a vlivem na mezinárodní konkurenceschopnost ekonomiky ČR jako celku (rozhodující jsou ceny energie pro konečné uživatele). To vše je třeba zajistit i při neurčitosti předpokládaného vývoje vnějších vlivů ve sledovaném období, tedy do roku 2060.

4 Aktualizace Státní energetické koncepce Energetická účinnost Stimulace ke změně chování spotřebitelů k efektivní spotřebě Implementace inteligentních měřících systémů v distribučních soustavách by měla přispět k efektivnímu chování a prostřednictvím cenových stimulů optimalizovat užití spotřebičů. Vypracovat do studii ekonomické efektivnosti instalace inteligentních měřících systémů jednak pro distribuční společnosti, jednak pro spotřebitele a současně provést vyhodnocení využití těchto prvků pro budoucí Smart Grids.

5 Aktualizace Státní energetické koncepce Energetická účinnost Na základě výstupů studie a po posouzení ERÚ vypracuje MPO program implementace, který kodifikuje na úrovni sekundární legislativy a současně jej předloží Evropské komisi v souladu se Směrnicí 2009/72/ES. Součástí studie a programu implementace bude analýza navazujících opatření v domácích rozvodech a instalacích umožňující maximální využití úsporných efektů.

6 Aktualizace Státní energetické koncepce Energetická účinnost V návaznosti na rozvoj inteligentních měřících systémů zajistí ERÚ další rozvoj regulovaných tarifů a struktur, které budou s dostatečnou účinností promítat nákladové efekty v oblasti spolehlivosti a využití sítí do tarifů. V této souvislosti zváží odlišení sazeb za systémové služby pro konečné zákazníky podle charakteru spotřeby a možností přerušitelné, resp. omezitelné, dodávky.

7 EEGI Meber States Initiative EU -Evropská komise (COM) a exekutivní,výzkumné a ponikatelské subjekty pracovaly na naplňování zadání pro rok 2011 Mapping, Sdílení informací,kpi tech. parametry, Výzkum v rámci EERA, Systém ochrany duševního vlastnictví IPR. Rakouský technologický institut - koordinace členských zemí EU. Cesta k funkčním projektům distribučních sítí. Demoprojekty fungující v členských zemích (Vrchlabí). TEP analýza popisuje co je v Roud Map S.G. a co tam není co to bude stát a co tam chybí. Z těchto asi 270 návrhů udělat několik shrnujících funkčních projektů tak, aby odpovídaly na klíčové otázky. Z vyhodnocení těchto projektů budou vznikat standarty, technické normy, legislativa, managmenty.

8 Možný vývoj Smart Grid Nástup Smart Grid v malých částech energetických sítí jednotlivých distribučních společností Smart Grid mikroregionů. Použití prvků Smard Grid na dobíjecích místech pro elektromobily a to po celém území Č.R. Firemní využití Smard Grid ve firmách produkujících zboží s vysokou přidanou hodnotou, snažící se co nejvíce snížit náklady. Pokud vyhodnocení dopadne ve prospěch Meteringu, dojde do roku 2020 k instalaci měřidel na 80% odběrných míst, což umožní masivní rozvoj chytrých sítí a to především ve městech, kde budou součástí vyšších smart celků (inteligentní budovy, smart city, smart live atd.)

9

10 Regulační schopnosti chytrých sítí v kritických stavech MPO studie krizových stavů Účelem této studie je popsat návrh optimálního přístupu vedoucího ke zvýšení připravenosti České republiky na možnosti plošného dlouhodobého výpadku elektrické energie. Omezení následků totálního výpadku: Blackout > Grayout

11 Princip: V případě totálního výpadku elektrické sítě (BlackOut) zahájit ostrovní provoz s regulací spotřeby tak, aby byly zajištěny základní životní funkce na území (město, oblast), tj. provoz subjektů kritické infrastruktury a minimalizované napájení domácností. Namísto totálního výpadku (BlackOut) bude po dobu rozpadu sítě udržován stav minimálního zásobení (GrayOut). Toho bude dosaženo jednak výběrem důležitých subjektů podle priorit krizového řízení a dále minimalizací napájení domácností pomocí omezujících prvků (digitální elektroměry, systémy smart-control).

12 Řešitelský tým RESPO: organizace a odpovědní řešitelé T-SOFT Jaroslav Pejčoch Pilotní projekt Strakonice zaměřen na prokázání možnosti interoperability Pilotní projekt ČOV ČB zaměřen na prokázání funkčnosti zařízení

13 RESPO Analyzátor

14 Priorizovaný seznam Objektů KI

15 Zajištění spolupráce a interoperability

16 Plošné nasazení inteligentních elektroměrů pro omezení spotřeby domácností v krizových situacích

17 Elektromobilita Využití elektrických vozů v oblasti inteligentních sítí přitahuje od počátku pozornost a vytváří tak novou hodnotu. Řada společností zkoumá efektivní využívání přebytečné solární energie v oblasti elektromobilů. Výrobci zapracovávají do vozu vybíjecí funkci elektromobilu. Elektromobilita se může stát stabilizační součástí Smart Grids, když budou vozy poskytovat kapacitu svých baterií a pomohou tak regulovat energetickou úroveň místních sítí. Potenciální vlivy na ES musí být průběžně hodnoceny.

18 Elektromobilita Vliv změn je možné očekávat na celý řetězec. Energetický mix, požadavky na zdroje a kapacity. Elektrizační soustava, přenosové kapacity, distribuční soustava, kapacita, regulace, zajištění kvality a spolehlivosti. Otázka řízení na straně spotřeby (DSM, Smart technologie ) Diverzifikace energetického mixu bezpečnost. Akumulace jako kritický předpoklad. Elektromobilita, OZE, Smart Grids nová řešení.

19 Energetické sklady Přečerpávací elektrárny. Energetické pumpy, redox vanádiové baterie. Rychlé akumulační systémy. Baterie elektromobilů.

20 Závěr Moderní technologie by měly být zaváděny takovým způsobem, který by běžnému uživateli přinášel technický i ekonomický prospěch bez toho, aby zatěžovala společnost jakoukoli formou dotace a velkou finanční zainteresovaností. Neméně důležitým požadavkem je zvýšení či udržení bezpečnosti stávajících energetických sítí. Energetické sklady budou pro Smart Grid nutností

21 Děkuji za pozornost

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) únor 2015 OBSAH 1. Úvod... 10 2. Předpokládaný vývoj energetického sektoru... 13 2.1 Období do roku 2019... 13 2.2 Období od roku 2020 do 2024... 14 2.3

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Servisní systémy v oblasti Smart Grids

Servisní systémy v oblasti Smart Grids MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Servisní systémy v oblasti Smart Grids DIPLOMOVÁ PRÁCE Pavel Máša Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

PODKLADOVÁ STUDIE Současnost a budoucnost evropské energetické politiky. Autor: Petr Binhack, Asociace pro mezinárodní otázky

PODKLADOVÁ STUDIE Současnost a budoucnost evropské energetické politiky. Autor: Petr Binhack, Asociace pro mezinárodní otázky PODKLADOVÁ STUDIE Současnost a budoucnost evropské energetické politiky Autor: Petr Binhack, Asociace pro mezinárodní otázky Studie, zpracovaná externím subjektem AMO Asociace pro mezinárodní otázky, slouží

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Unie malých a středních podniků ČR Mgr. David Šeich Praha 18.11.2014 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK) Globální cíl Operačního programu:

Více

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s.

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s. KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s. Příloha č. 1 k č. j.: 90B000000 / 0704 2015 / 2014 SKUPINA ČEZ OBSAH Úvod 1. Poslání a vize Skupiny ČEZ 2. Předmět podnikání Skupiny

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE

AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE 2015-2019 Ve Zlíně dne 02. 06. 2015 Obsah 1. Úvod... 3 2. Východiska pro tvorbu Akčního plánu... 3 3. SWOT analýza vnějších i vnitřních podmínek pro návrh AP... 6

Více

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více

1 ÚVODNÍ SLOVO 2 CO JSOU TO SMART GRIDS 4 KOMPONENTY SMART GRIDS 6 CHYTRÉ SÍTĚ VE SVĚTĚ 8 CHYTRÁ DOMÁCNOST 10 SMART REGION 12 PŘÍNOSY SMART GRIDS

1 ÚVODNÍ SLOVO 2 CO JSOU TO SMART GRIDS 4 KOMPONENTY SMART GRIDS 6 CHYTRÉ SÍTĚ VE SVĚTĚ 8 CHYTRÁ DOMÁCNOST 10 SMART REGION 12 PŘÍNOSY SMART GRIDS 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 CO JSOU TO SMART GRIDS 4 KOMPONENTY SMART GRIDS 6 CHYTRÉ SÍTĚ VE SVĚTĚ 8 CHYTRÁ DOMÁCNOST 10 SMART REGION 12 PŘÍNOSY SMART GRIDS 13 BUDOUCÍ DEN S CHYTROU SÍTÍ ÚVODNÍ SLOVO Elektřina slouží

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb.

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Petr Lang, programový koordinátor PSSI Andrej Nosko, spolupracovník PSSI Jiří Schneider, programový ředitel PSSI Praha, 30. srpna 2009 Shrnutí Energetická

Více

Implementační akční plán v energetice

Implementační akční plán v energetice Implementační akční plán v energetice Verze 1 (18.12.2012) Zpracoval: Tým pro IAP 20.12.2012 1 Obsah 1. Úvod... 10 2. Tematická oblast 1: Výroba elektřiny a tepla v jaderných zdrojích... 12 2.1 Podoblast

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce.

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce. Portfolio služeb: Analýza dotačních možností na míru Komplexní příprava projektů Řízení projektů Administrativní zajištění projektů Příprava výběrových řízení Publicita Evaluace a další Předmětem našeho

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl Program podpory OP PIK PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1

Více

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY OD

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY OD VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY OD Autor: 1 225 VYHODNOCENÍ ÚEK HL. M. PRAHY SEVEn Středisko pro efektivní využívání energie o.p.s. Americká 579/17, 120 00 Praha 2 www.svn.cz Praha

Více

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 O B S A H 1 Úvod do problematiky 3 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 3 Základní faktory úspěchu dosahování cílů ÚEK 13 3.1 Zajištění legislativního rámce 14 3.2 Zabezpečení finančních zdrojů pro realizaci

Více

Procesy v oblasti energetiky potřeba pružně reagovat na změny požadavků. Roman Portužák Praha 16.4.2013

Procesy v oblasti energetiky potřeba pružně reagovat na změny požadavků. Roman Portužák Praha 16.4.2013 Procesy v oblasti energetiky potřeba pružně reagovat na změny požadavků Roman Portužák Praha 16.4.2013 Vývoj legislativy EU v oblasti energetiky (1) 3 balíčky" předpisů (1996, 2003, 2009) - deregulují

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODBOR INOVACÍ A INVESTIC ODDĚLENÍ POLITIKY MSP A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 KONCEPČNÍ ČÁST 2012 OBSAH ÚVOD 3 1 Strategická vize 4 2 Globální a hlavní

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050. Draft verze č. 2

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050. Draft verze č. 2 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Draft verze č. 2 1.10.2012 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020

Více