Projekty a granty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekty a granty 2014 2015"

Transkript

1 k Projekty a granty Od září jsme partneři projektu Digitální věk ve školách. (CZ.1.07/1.3.00/ ) Díky projektu získá škola pro většinu pedagogů moderní techniku tablety. V průběhu školního roku získají učitelé moderní techniku a dovednosti ji využívat ve výuce. Jsme zapojeni do projektu Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje (CZ.1.07/1.2.35/ ). Žáci 2. stupně budou mít možnost vidět různé provozy podniků, organizací v našem regionu, poznat výhody a nevýhody různých zaměstnání. Získají také nové vědomosti a dovednosti v oblasti matematiky, fyziky a přírodovědných předmětů přímo v praxi. Základy podnikání si vyzkouší naši žáci v projektu Minipodniky, základy podnikání pro žáky (CZ.1.07/1.1.00/ ). Aktivní zapojení v projektu také zkvalitní finanční gramotnost. Na půl roku škola získala Dva rodilé mluvčí anglického jazyka. Projekt Clil na ZŠ (CZ.1.07/1.1.00/ ) podpoří výuku nejen anglického jazyka, ale předpokládáme vstupy i v některých dalších předmětech. Díky projektu je pro žáky tato nabídka zdarma. Výchovu ke zdraví a zdravé výživě posílí zapojení školy do projektů MŠMT: Ovoce do škol a Mléčné výrobky do škol. Žáci 1. stupně mají nárok na ovoce zdarma a všichni žáci si mohou kupovat dotované mléčné výrobky. Základní škola je od září 2014 partnerem projektu: Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. V tomto projektu se pod vedením našeho speciálního pedagoga ověřují metodické materiály určené asistentu pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky. Projekt je řízen Univerzitou Olomouc a organizací Člověk v tísni. Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních pro rok 2014 i 2015 jsme získali prostředky pro práci speciálního pedagoga. Výsledkem projektu budou zkušenosti s ověřováním využití smlouvy s rodiči. Vyhlašuje MŠMT prostřednictvím KÚ. 1

2 V oblasti vzdělávání je škola zapojena prostřednictvím svých pedagogů do projektu Rozvoj lektorských a mentorských dovedností pedagogů mateřských a základních škol ve vzdělávací aktivitě: Lektoři a mentoři pro podporu pedagogů v oblasti biologie, geologie a environmentální výchovy v přírodě. Pořádá Národní ústav pro vzdělávání. Navázali jsme spolupráci s organizací Women for women o.p.s. Tato organizace nám financuje obědy pro žáky, jejihž rodiny jsou v tíživé finanční a sociální situaci. Projekt má název Obědy pro děti. Ekoškola Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Průběh programu Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé spolu aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou celým programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění. V tomto školním roce se zabýváme třemi tématy: životní prostředí, odpady a hospodaření s vodou. Po obhajobě titulu budeme nadále rozvíjet zvolená témata. V lednu 2015 jsme požádali Státní fond pro životní prostředí o financování 10 denního pobytu s programem ekologické výchovy v Krkonoších. Jedná se o Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. 2

3 Projekty spolupráce a partnerství se zahraničními školami Projekt e-twinning Sokrates Smyslem aktivit je zlepšit znalost anglického jazyka u žáků 1. stupně a navázání přátelství s dětmi evropských zemí. etwinning je aktivita podporující mezinárodní spolupráci škol v Evropě prostřednictvím ICT nástrojů. Žáci se dorozumívají prostřednictvím anglického jazyka a se slovenskými dětmi také mateřského jazyka. Vytváří jednoduché pracovní listy, které si navzájem posílají. V průběhu roku se věnují tématům z oblasti životního prostředí. (www.etwinning.cz) Partnerství se školou v Keni - NYALUNYA R. C. PRIMARY SCHOOL Ve spolupráci s občanským sdružením ShineBean, o. s., Podpora žáků, získávání peněz, které umožní žákům docházku do školy, besedy - seznámení se se situací a potřebami keňských dětí, prodejní sbírka hraček, vánoční jarmark výtěžek z prodeje výrobků byl použit na podporu afrických dětí, vánoční představení pro rodiče. V letošním roce bude skupina žáků z druhého stupně zapojena do intenzivní spolupráce a výměny zkušeností s keňskou školou. Komunikace bude probíhat v anglickém jazyce. Každý měsíc probíhá aktivita se žáky 8.ročníku, žáci zpracovávají různá témata a vyměňují si zkušenosti s keňskou školou. Název programu je Shirika. 3

4 Další rozvojové projekty, granty, dlouhodobé spolupráce PARTNERSKÁ ŠKOLA NAKLADATELSTVÍ FRAUS Škola spolupracuje na vývoji učebnic a pedagogických materiálů, ověřuje elektronické učebnice a je regionálním lektorským centrem pro předávání novinek pedagogům. Školní recyklační program RECYKLOHRANÍ cílem je realizace zpětného odběru baterií a elektrozařízení spojený s osvětovou činností, body získané odběrem umožňují získat drobné dárky pro aktivní žáky OTEVŘENÁ ŠKOLA Program podpory Města, Školy a školská zařízení Podpořené akce ZÁŘÍ 2014 VÝSTAVA DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ - akce připravená dětmi ze ZŠ Na Valech pro MŠ, žáky naší školy a veřejnost v areálu ZŠ Na Valech - soutěž o nejhezčího mazlíčka nákup krmiva pro zvířátka, sladkosti odměny pro vítěze, informační letáky na bannerech a v MŠ, dále pro děti naší školy, diplomy tisk materiálu, nákup drobného materiálu papírenské zboží Předpokládaná účast 400 osob žáci ZŠ Na Valech, děti z MŠ, veřejnost, pedagogové LISTOPAD 2014 SPOLEČNĚ NÁM TO PŮJDE LÉPE sobotní tvořivé odpoledne pro rodiče a děti v prostorách malé budovy školy v Masarykově ulici - výrobky z keramické hlíny nákup drobného materiálu - tvoříme z papíru nákup drobného materiálu - informace o akci tisk materiálu Předpokládaná účast 40 osob rodiče a žáci naší školy, pedagogové ŠKOLA ZA ŠKOLOU Program podpory INTERNÍHO GRANTOVÉHO SYSTÉMU ZDRAVÉHO MĚSTA LITOMĚŘICE Podpořené akce Lesní stezka 50 žáků 1.stupně a pedagogický doprovod, účast ve vědomostní a dovednostní soutěži Den zdraví a zdravé výživy 120 žáků, veřejnost 110 osob všech generací, aktivní účast na stanovištích, v soutěžích 4

5 PODPORA FAIR TRADE Program podpory Města Podpořená akce: Pečou s námi maminky fairtradové svačinky Zapojení do projektů prevence Čas proměn Program pro osvětu dívek 6. Ročníku, zdravotní výchova, hygiena. Bezpečně na internetu PROJEKT LINKY BEZPEČÍ, film, besedy, práce s internetem (kyberšikana a bezpečí na internetu) Bezpečně do školy Dopravní výchova 1.-5.ročník Zdravé zuby program pro výuku dentální hygieny a prevence zubního kazu Program hygieny ústní dutiny pro 1.stupeň Projekt Měj svůj život pod kontrolou Celoškolní projekt na téma prevence, probíhá vždy v měsíci říjnu KURZ ZDRAVÉ VÝŽIVY pro žáky 4. a 7. ročníku prevence obezity a špatného způsobu životního stylu. Metodika projektu hravou formou mění nevhodné stravovací návyky, zlepšuje pitný režim a zvyšuje zájem mládeže o pohybovou aktivitu. 5

6 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Podané projekty, granty město, kraj, ministerstvo (zeleně schválené) Garant Podáno Oblast Název Žádáno Přiznáno Místo podání Krňák Únor 2014 Školy a školská zařízení Otevřená škola 12000,- Kč ,- Kč MÚ Mátlová Únor 2014 Krňák, finanční partner projektu 2014/2015 Krňák Korábová Krňák Čermáková Leden 2015 Leden 2015 Listopad 2014 Září - listopad 2014 Zdravé město Ict pedagogická gramotnost Rozvojový program Program podpory Rozvojový program Grant fair trade. Škola za školou 17250,- Kč 9 000,-Kč MÚ Digitální věk ve školách ,- Kč ,- Kč MŠMT Asistent pro žáky se sociálním znevýhodněním , ,- MŠMT Program podpory ozdravných pobytů ,-? SFŽP Bezplatná výuka českého jazyka přispůsobená potřebám žáků cizinců z třetích zemí Žádná KU - na rok ,- odpověď MŠMT PODPORA FAIR TRADE 4000,- 4000,- MU Krňák Září 2014 Obědy pro děti , ,- Women for women 6

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Výchova ke zdraví výchova ke zdravému životnímu stylu

Výchova ke zdraví výchova ke zdravému životnímu stylu Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Výchova ke zdraví výchova ke zdravému životnímu stylu školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Stanislava

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2013 / 2014

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2013 / 2014 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2013 / 2014 Velký Beranov, 31. července 2014 Mgr. Zdeňka Pavlíčková

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Základní informace... 4 2.2. Popis budovy... 4 2.3. Vybavení školy... 4 2.4. Možnosti školy... 5 2.5. Charakteristika pedagogického

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

II. Charakteristika školy

II. Charakteristika školy 1/18 II. Charakteristika školy II.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaným zařízením, zahrnující několik součástí základní školu, školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Název součásti

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-47/15-T. Pionýrů 400. 738 02 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-47/15-T. Pionýrů 400. 738 02 Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-47/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1669/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1669/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Chraštice Sídlo: Chraštice 44, 262 72 Březnice IČ: 68 998

Více

Osnova výroční zprávy

Osnova výroční zprávy Osnova výroční zprávy 1. Název školy 2. Zřizovatel školy 3. Vedení školy 4. Školská rada 5. Charakteristika školy 6. Vybavení školy 7. Hodnocení, klima školy 8. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 [září 2014] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok NÁM. JIŘÍHO BERANA 500, PRAHA 9 ČAKOVICE 196 00 TEL.: 283 932 375, FAX: 283 930 342, MOBIL: +420 603 881 009 E-mail: zscakovice@zscakovice.cz, www.zscakovice.cz IČO: 70918805, Bankovní spojení: 249363309/0800

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011-12. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011-12. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 3 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 6 IV.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace IČO: 47326417 tel: 478621801, www.18zs.cz, e-mail: reditel@18zs.cz Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Mgr. Jana Kropáčková, ředitelka školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2 0 14 I. Základní údaje o škole: Název: Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1667/11-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1667/11-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČ: 71 341 137 Identifikátor: 691 001 529 Právní forma: Zastoupená: Zřizovatel: Místo

Více

Evropská jazyková cena Label

Evropská jazyková cena Label Evropská jazyková cena Label 20 Obsah Úvodní slovo... Projekty oceněné Evropskou jazykovou cenou Label 20... 3 Where do the raindrops disappear to?... 4 A guide to traditional ball games in Visegrad countries...

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY 1. Popis současného stavu EVVO ve škole a) charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 je úplná l8-ti

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-165/12-J. organizace. Na Městečku 1, 592 14 Nové Veselí

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-165/12-J. organizace. Na Městečku 1, 592 14 Nové Veselí Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-165/12-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí, příspěvková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok NÁM. JIŘÍHO BERANA 500, PRAHA 9 ČAKOVICE 196 00 TEL.: 283 932 375, FAX: 283 930 342, MOBIL: +420 603 881 009 E-mail: zscakovice@zscakovice.cz, www.zscakovice.cz IČO: 70918805, Bankovní spojení: 249363309/0800

Více