Výkaz pro školní rok 2016/2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výkaz pro školní rok 2016/2017"

Transkript

1 Příloha č. 2 Výkaz pro školní rok 2016/2017 * Zobrazuji uzavřený výkaz. Základní údaje Výkaz vyplnil: Adéla Nerglová IČ organizace: Název organizace: Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, okres Litoměřice, příspěvková organizace Ředitel/ka (Statutární zástupce): Mgr. Vladimír Fiedler Adresa: Žalhostice 126 PSČ: Kraj: Ústecký kraj Zřizovatel: Obec Část 1: Školní metodik prevence Počet let ve funkci ŠMP: 3 ŠMP je zároveň výchovným poradcem / výchovnou poradkyní: Specializační studium ŠMP: Forma finančního ohodnocení ŠMP: Poskytování konzultací žákům / kolegům: - Místnost pro konzultace - Přístup k internetu Ano, mám ukončeno Pravidelná odměna Forma předávání informací o prevenci na škole pedagogickému sboru - Ústní na pedagogické radě - Písemnou formou (např. oběžník) - Individuální konzultace ŠMP spolupracuje v oblasti prevence s - Výchovným poradcem - Vedením školy - Třídními učiteli - Ostatními pedagogickými pracovníky - Členy školního poradenského pracoviště (VP, Spec. ped., ŠP) ŠMP standardně - získává informace pro včasné odhalování rizik (monitoring) - plánuje realizaci preventivních intervencí (MPP) - evaluuje - standardními způsoby získává zpětnou vazbu o preventivních intervencích (poskytnutých v rámci MPP) - ověřuje plánované aktivity (definované v MPP) na základě výsledků z hodnocení Ne

2 Škola má vytvořeny vlastní Programy proti následujícím typům rizikového včetně Krizového plánu Ano - šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany MPP je vypracováván na základě vyhodnocení předchozího školního roku Ano Při vypracovávání MPP spolupracuje více pedagogů Ano Spolupráce s rodiči - Rodiče jsou informováni o strategii MPP - ŠMP si ve stanovených situacích zve rodiče na konzultace - Rodiče mají zájem o spolupráci se školou Část 2: Specifická prevence - preventivní témata obsažená ve školním vzdělávacím programu 6., 7., 8., 9., r. r. záškoláctví šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany rizikových sportů rizikového v dopravě rasismu a xenofobie působení sekt sexuálního rizikového v adiktologii (užívání návykových látek a závislostní )

3 6., 7., 8., 9., r. r. poruch příjmu potravy problémů spojených se syndromem CAN Základní vzorce bezpečného napříč typy riz. chov. Právní vědomí napříč typy rizikového prekriminálního a kriminálního Celkem za třídu Část 3: Specifická prevence - preventivní programy Byl u vás realizován Ano Preventivní aktivita 1/2 Oficiální název preventivního programu Kyberšikana Úroveň preventivního programu Všeobecná Je program akreditovaný/certifikovaný MŠMT? Nevím Koncový realizátor - Pracovník v sociálních službách Program byl hrazen - Jiný: program byl zdarma (dotován konkrétním centrem volného času) Počet vyučovacích hodin (jedna = 45 minut) strávených tímto programem pro jednotlivé třídy a zaměření programu na typ rizikového šikany a 6. 7.,, 8., 9., r. r

4 extrémních projevů agrese, kyberšikany Celkem za třídu Délka Jednorázová Forma programu Kombinovaná 6. 7.,, 8., 9., r. r Slovní hodnocení Žáky program velmi bavil, měli potřebu o něm mluvit sami i o několik dní později. Podle nich byl program velmi poučný a některým pomohl se v problematice lépe orientovat. Preventivní aktivita 2/2 Oficiální název preventivního programu Kriminalita dětí a mládeže Úroveň preventivního programu Všeobecná Je program akreditovaný/certifikovaný MŠMT? Nevím Koncový realizátor - Pracovník v sociálních službách Program byl hrazen - Jiný: program byl zdarma (dotován konkrétním centrem volného času) Počet vyučovacích hodin (jedna = 45 minut) strávených tímto programem pro jednotlivé třídy a zaměření programu na typ rizikového 6., 7., 8., 9., r. r. záškoláctví šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany v adiktologii (užívání návykových látek a závislostní )

5 6., 7., 8., 9., r. r. Právní vědomí napříč typy rizikového prekriminálního a kriminálního Celkem za třídu Délka Jednorázová Forma programu Frontální (např. přednáška, projekce, výstava) Slovní hodnocení Jako každý rok žáky kladně hodnocená beseda, ačkoli se nejedná o interaktivní program. Žáci byli mnohdy překvapeni, co vše je trestné. Část 4: Nespecifická prevence Nespecifická aktivita 1 v krizových situacích, první pomoc 96 5 cvičení IZS, návštěva Muzea civilní obrany, celá škola kromě třídy Nespecifická aktivita 2 kriminality 20 5 akce PČR, třída Nespecifická aktivita 3 kriminality 7

6 5 akce PČR II, 9. třída Nespecifická aktivita 4 Bezpečné v dopravě 25 4 dopravní akce /Sluníčko a mráček/, spolu s PČR Nespecifická aktivita 5 Bezpečné v dopravě 14 4 dopravní hřiště Nespecifická aktivita 6 prevence alkoholu a drog za volantem, bezpečné v dopravě 50 5 prezentace práce hasičů Nespecifická aktivita 7 zodpovědné sexuální 12 1 diskuze

7 Část 5: Práce s dalšími cílovými skupinami (např. pedagogy, rodiči aj.) ve školním roce. Aktivita 1 Cílová skupina Třídní učitelé 0. Část 6: Specifická prevence - evidence typů a míry rizikového na škole ve školním roce. Kouření Alkohol Léky užívané bez lékařského předpisu 6., 7., 8., 9., r. r. podezření podezření podezření Nelegální drogy - konopné drogy (marihuana, podezření hašiš) Nelegální drogy - ostatní (např. extáze, pervitin aj.) Šikana podezření vyloučení jednotlivce z kolektivu psychická šikana fyzická šikana lynčování podezření

8 6., 7., 8., 9., r. r. do 10 neomluvených Záškoláctví hodin nad 10 neomluvených hodin násilné povahy Kriminalita majetkové (činy jinak povahy označované za trestné) pod vlivem návykové látky reálná zjištění Týrání dítěte nadměrné fyzické tresty Zneužívání dítěte podezření Zanedbávání dítěte podezření Gamblerství podezření závažné přestupky vůči školnímu řádu Jiné neplnění školních povinností závislost na mobilních telefonech nebo počítačích Celkem za třídu Část 7: Kvalitativní hodnocení školního roku Co jste na škole řešili / výskyt případů v jednotlivých oblastech rizikového? Incident (rvačka) dvou žáků 9. třídy / jeden případ

9 Co se Vám během roku dařilo v souvislosti s prevencí rizikového a proč? Zorganizovat interaktivní program a následnou besedu o kyberšikaně pro žáky a 6. třídy. Co se Vám nedaří podle stanovených cílů a proč? Co byste rádi zlepšili? Více preventivních programů a program pro učitele. Malá nabídka programů nebo jejich finanční náročnost.