Závěrečná zpráva ke Grantu MHMP: Výchovou k toleranci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva ke Grantu MHMP: Výchovou k toleranci"

Transkript

1 Cílem projektu bylo zjistit názory žáků všech tříd 1. ročníků naší školy na kyberšikanu, rasismus a extremismus. Aby tento cíl byl splněn, museli jsme vytvořit dotazníky, jejichž prostřednictvím bychom názory žáků zjistili. Při tvorbě otázek jsme vycházeli z pedagogických zkušeností, ze zkušeností práce výchovného poradce, z diskusí se žáky a z jejich nejčastěji kladených dotazů a problémů, které jsme zodpovídali a řešili během školního roku a na adaptačních kurzech, z pravidelných besed v Muzeu Policie ČR na témata: Kriminalita mládeže, Právní vědomí, Internetová kriminalita a Mladí řidiči a z každoročně pořádaných besed s pracovníky OS ACET na naší škole. Při sestavování dotazníků jsme pro každou problematiku vybrali 25 otázek, ze kterých je možno libovolně vybírat, kombinovat a sestavovat dotazníkovou baterii zaměřenou buď na jednotlivé problémy, nebo na všechny problémy najednou. Vybírat a kombinovat otázky můžeme na základě vlastních zkušeností z řešení podobných nebo stejných problémů nebo na základě sociálního složení tříd a celé školy. Z vlastních zkušeností doporučujeme, aby z každého okruhu otázek bylo vybráno maximálně otázek, celkem tedy maximálně otázek v jednom souhrnném testování všech tří okruhů problémů. Dotazníky jsou sestaveny tak, aby otázky zjišťovaly názory žáků na nejdůležitější problémy společnosti a mladých lidí. U každé otázky v dotaznících je vždy možné vybírat ze čtyř možných odpovědí. Odpovědi na otázky jsou řazeny tak, aby vždy na prvním místě byla ta nejméně společensky přijatelná odpověď a na posledním místě zase ta nejvíce společensky přijatelná odpověď. Bodově jsou odpovědi ohodnoceny od 3 bodů za nejméně společensky přijatelnou odpověď až do 0 bodů za nejvíce společensky přijatelnou odpověď. Za hranici jistého ohrožení jedince společensky nevhodnými postoji a názory lze považovat, pokud žák získá padesát a více procent ze sta procent možných bodů. Přičemž přesný počet bodů se odvíjí od počtu zvolených otázek. Například při počtu 30 otázek je možné získat maximálně 93 bodů (30 krát 3 body). Za hranici společensky nepřijatelných názorů budeme tedy považovat bodový výsledek od 46 bodů výše. Dotazníky jsou zpracovány tak, aby je bylo možné použít jak pro testování písemné, tak i pro elektronické. Pro písemné vyplňování dotazníků jsou otázky zpracovány v programu Microsoft Word (viz příloha číslo1) a pro elektronické vyplňování jsou otázky zpracovány v programu Microsoft Excel (viz příloha číslo 2). Pro naše účely testování žáků jsme si zvolili celkem 33 otázek, tj. 11 z každé sledované oblasti. Chtěli jsme zjistit názory žáků 1. ročníků na všechny nežádoucí projevy najednou, tj. kyberšikanu, rasismus a extremismus. Testování žáků a vyhodnocení dotazníků proběhlo podle harmonogramu projektu před vlastní skupinovou prací se třídami. Žáci vyplňovali dotazník prostřednictvím počítačů v IZDS (školní docházkový systém a elektronická třídnice). Žáci, kteří v danou dobu nemohli dotazníky elektronicky vyplnit, tak učinili písemně. Výsledky dotazníkového šetření byly překvapivé. Ve všech třídách 1. ročníku nevyšel jako dominantní pouze jeden problém, ale všechny tři okruhy problémů vyšly zhruba na stejno. Mírně převažovala kyberšikana u žáků informačních technologií a extremismus zase u žáků učebních oborů. Na základě výsledků testování 1

2 jsme se dohodli s pracovníky OS ACET, že připraví besedy zaměřené na všechny tři problematiky najednou. Aktuálně se budou věnovat více některému z problémů až podle zájmu a reakcí žáků během besed. Harmonogram besed a školení: proběhlo školení třídních učitelů 1. ročníků a dalších pedagogů, kteří měli o danou problematiku zájem. Zúčastnilo se celkem 23 pedagogů. Školení vedl Mgr. Vácha z OS ACET. Ohlasy od všech zúčastněných kolegů byly více než kladné. Besedy s jednotlivými třídami probíhaly podle tohoto harmonogramu: Datum hodina hodina úterý přednáší Vácha I1.B - Tišerová S1.E - Pöllner středa přednáší Pospíšil čtvrtek-přednáší Pospíšil pátek - přednáší Vácha středa- přednáší Pospíšil M1.E - Hrádková T1.A - Vaňková M1.A - Svačina I1.A - Musel I1.P - Sojková P1.A - Boušová T1.B - Máchová Závěr: Projekt byl naplánován na celý školní rok, ale jeho realizace musela být bohužel kvůli vyúčtování dokončena do konce roku Přesto se nám podařilo, aby se všemi třídami bylo pracováno tak, jak jsme si naplánovali. Tříhodinové besedy probíhali za velikého zájmu žáků, kteří se aktivně, na velmi vysoké úrovni, zapojovali do diskuse. Výsledné hodnocení ze strany žáků a jejich třídních učitelů bylo velmi kladné. Žáci projevili zájem o další besedy tohoto druhu i na jiná témata, například na téma vztahy. Využili jsme jejich velkého zájmu a objednali jsme z prostředků školy další besedy s pracovníky OS ACET, které navážou na předchozí témata a navíc se zaměří na další, žáky požadované téma: Vztahy v rodinách a mezi partnery. Potvrdilo to naše velmi dobré zkušenosti s pracovníky OS ACET, se kterým naše škola úspěšně spolupracuje již řadu let. 2

3 I. Příloha č. 1.1.: Otázky pro písemné zadání: Kyberšikana Třída: Pokyny pro žáky: Pečlivě si přečtěte každou otázku a zakroužkováním označte odpověď, která nejvíce vyjadřuje váš názor nebo váš postoj k danému problému. 1. Už jsi někdy někoho natáčel (a) na video bez jeho vědomí ve třídě a pak jsi to použil (a) a. Častokrát b. Občas c. Napadlo mě to, ale neudělal (a) jsem to 2. Natáčel (a) jsi někoho na video bez jeho vědomí na mejdanu a pak jsi to použil (a) a. Častokrát b. Občas c. Napadlo mě to, ale neudělal (a) jsem to 3. Natáčím každého kdekoli, abych se tím pak mohl (a) bavit a. Častokrát b. Občas c. Napadlo mě to, ale neudělal (a) jsem to 4. Je normální někoho vyfotit nebo nafilmovat bez jeho vědomí a dát to na internet 5. Vadí mi, když někdo někoho fotí nebo natáčí bez jeho vědomí 6. Fotky, které jsou na internetu nebo facebooku, může kdokoli použít 7. Pomlouvat někoho na facebooku a. Je normální b. Nevadí mi c. Je špatně d. Je trestný čin 3

4 8. Na facebooku si může každý psát, co chce a o kom chce 9. Na facebooku trávím hodně času 10. Umím si představit, že bych byl (a) bez počítače umím umím c. Občas umím d. Rozhodně umím 11. Trávím dost času bez počítače 12. Trávím hodně času u počítače 13. Jsem pořád připojený (á) na Internet 14. Baví mě na internetu vyhledávat videa, zesměšňující druhé lidi a. Rozhodně baví b. Trochu baví baví baví 15. Máme si natáčet učitele, který je legrační 4

5 16. Zesměšňovat učitele je normální 17. Bavit se na úkor učitele při hodinách je normální 18. Vyprovokovat učitele a pak ho natočit je normální 19. Na facebooku se občas objeví moje fotky, aniž bych chtěl (a) 20. Spolužáci se baví na facebooku na můj účet a. Pořád b. Často c. Občas d. Vůbec 21. V mém okolí je parta, která se baví na účet druhých lidí a ještě si to natáčí a. Pořád b. Často c. Občas d. Vůbec 22. Rád upravuji fotky druhých lidí, abych je hodně zesměšnil a. Pořád b. Často c. Občas d. Vůbec 23. Někteří lidé si zaslouží, aby si z nich druzí dělali legraci 5

6 24. Abych se nestal (a) cílem legrácek druhých, raději si vyberu někoho a z něj si utahuji já sám a. Pořád b. Často c. Občas d. Vůbec 25. Učitelé si zaslouží, abychom je zesměšňovali d. Rozhodně Pokyny pro hodnotitele: Za každou odpověď: a) započítejte 3 body b) započítejte2 body c) započítejte 1 bod d) započítejte 0 bodů Součet všech bodů, který je vyšší než 50% všech možných bodů (= počet otázek x 3 body), znamená ohrožení daného žáka nebo třídy společensky nepřijatelným postojem a názory. V takovém případě je potřebné, aby s daným žákem nebo třídou bylo dále pracováno, diskutováno tak, aby se postoje žáků co nejvíce změnily směrem ke společensky přijatelné hranici. Například během třídnických hodin, v hodinách společenských věd, atd. dle možností a uvážení každého hodnotitele. 6

7 II. Příloha č. 1.2.: Otázky pro písemné zadání: Rasismus Třída: Pokyny pro žáky: Pečlivě si přečtěte každou otázku a zakroužkováním označte odpověď, která nejvíce vyjadřuje váš názor nebo váš postoj k danému problému. 1. Mají cizinci chodit k nám do školy e. Rozhodně ne f. Spíš ne g. Spíš ano h. Rozhodně ano 2. Spolužák cizinec a. Určitě by mi vadil b. Asi by mi vadil c. Asi by nevadil d. Vůbec by mi nevadil 3. S příslušníky národnostních menšin mám jen ty nejlepší zkušenosti 4. S příslušníky národnostních menšin mám jen špatné zkušenosti 5. S příslušníky národnostních menšin mám občas špatné zkušenosti 6. Příslušníci národnostních menšin, kteří žijí v naší zemi, mi vadí 7. Zajímám se u cizinců o to, odkud kdo pochází 7

8 8. Lidé odlišné barvy pleti mi vadí 9. Mohl (a) bych mít kamarády i mezi cizinci 10. Mohl (a) bych mít kamarády i mezi Rómy 11. Zajímá mě jaký kdo je a ne odkud je 12. Národnostní menšiny by si měly zachovat svoji národní kulturu 13. Cizinci by měli dělat jen práce, které nechtějí dělat Češi 14. Každému, kdo chce pracovat v cizině, by to mělo být umožněno 15. Každý cizinec by se měl přizpůsobit všem zvyklostem v nové zemi 8

9 16. Každý člověk by měl žít jen v zemi, ve které se narodil 17. Člověk má právo se přestěhovat za lepším životem do jiné země 18. Člověk může jít za lepším výdělkem pracovat do jiné země 19. Člověk má mít v cizině, stejná práva jako ostatní obyvatelé příslušné země 20. Aby cizinci hráli za naše sportovní kluby a. Rozhodně mi vadí b. Spíš mi vadí c. Spíš mi nevadí d. Rozhodně mi nevadí 21. Aby v naší televizi vystupovali lidé odlišné barvy pleti a. Rozhodně mi vadí b. Spíš mi vadí c. Spíš mi nevadí d. Rozhodně mi nevadí 22. Každý by měl vědět, kde je jeho místo 23. Filmy, ve kterých je pácháno násilí na lidech odlišné rasy a. Rozhodně mi nevadí b. Spíš mi nevadí c. Spíš mi vadí d. Rozhodně mi vadí 9

10 24. Na dovolenou do země, kde žijí lidé jiné barvy pleti, bych nikdy nejel (a) jel (a) b. Spíš bych nikdy nejel (a) c. Spíš bych jel (a) d. Rozhodně bych jel (a) 25. V cizině, kde žije hodně lidí odlišné barvy pleti, se mi líbí Pokyny pro hodnotitele: Za každou odpověď: e) započítejte 3 body f) započítejte2 body g) započítejte 1 bod h) započítejte 0 bodů Součet všech bodů, který je vyšší než 50% všech možných bodů (= počet otázek x 3 body), znamená ohrožení daného žáka nebo třídy společensky nepřijatelným postojem a názory. V takovém případě je potřebné, aby s daným žákem nebo třídou bylo dále pracováno, diskutováno tak, aby se postoje žáků co nejvíce změnily směrem ke společensky přijatelné hranici. Například během třídnických hodin, v hodinách společenských věd, atd. dle možností a uvážení každého hodnotitele. 10

11 III. Příloha č. 1.3.: Otázky pro písemné zadání: Extremismus Třída: Pokyny pro žáky: Pečlivě si přečtěte každou otázku a zakroužkováním označte odpověď, která nejvíce vyjadřuje váš názor nebo váš postoj k danému problému. 2. Filmy, ve kterých je hodně rvaček a teče v nich hodně krve e. Rozhodně mi nevadí f. Spíš mi nevadí g. Spíš mi vadí h. Rozhodně mi vadí 3. Vyhledávám filmy s agresivní tématikou 4. Agresivních lidí se bojím 5. Pokud mě někdo jen trochu naštve, hned si to s ním musím pořádně vyřídit 6. Může mě kdokoli beztrestně urážet 7. Mám problém se porvat, kdykoli k tomu mám příležitost 8. Chtěl (a) bych navštěvovat kurzy bojových umění, abych se uměl (a) každému ubránit 11

12 9. Navštěvuji kurzy bojových umění, abych uměl (a) každého přeprat 10. Posiluji, abych budil (a) respekt 11. Umět se dobře prát se může kdykoli hodit 12. Fandit na stadion se chodí, kvůli atmosféře při sportu 13. Fandit na stadion se chodí, kvůli anonymitě davu 14. Fandit na stadion se chodí, protože se lidem líbí, když se něco semele v kotli 15. V davu spolu s ostatními fanoušky se lidem líbí, protože cítí obrovskou sílu 16. Kdyby se při sportovním zápase nebo po něm nic nesemlelo, cítil (a) bych zklamání 12

13 17. Při fandění a při pochodech před a po zápase se dá krásně uvolnit a odreagovat 18. Žít v blízkosti lidí z národnostních menšin a. Rozhodně by mi vadilo b. Spíš by mi vadilo c. Spíš by mi nevadilo d. Rozhodně by mi nevadilo 19. Nepřizpůsobiví obyvatelé by měli žít někde stranou od ostatních 20. Nepřizpůsobiví obyvatelé by měli být vzděláváni i proti své vůli 21. Nepřizpůsobiví obyvatelé by neměli mít žádné výhody od státu 22. Nepřizpůsobiví obyvatelé by měli být povinně zaměstnáni 23. Když někdo nechce pracovat, neměl by brát podporu 24. Stát by se měl postarat o každého občana 13

14 25. Každý by měl spoléhat na stát, že mu pomůže, když to potřebuje 26. Každý by se před odchodem za prací do ciziny měl naučit jazyk a zvyky dané země Pokyny pro hodnotitele: Za každou odpověď: a) započítejte 3 body b) započítejte2 body c) započítejte 1 bod d) započítejte 0 bodů Součet všech bodů, který je vyšší než 50% všech možných bodů (= počet otázek x 3 body), znamená ohrožení daného žáka nebo třídy společensky nepřijatelným postojem a názory. V takovém případě je potřebné, aby s daným žákem nebo třídou bylo dále pracováno, diskutováno tak, aby se postoje žáků co nejvíce změnily směrem ke společensky přijatelné hranici. Například během třídnických hodin, v hodinách společenských věd, atd. dle možností a uvážení každého hodnotitele. 14

15 Příloha č. 2.1.: Otázky pro elektronické zadání Třída: Pokyny pro žáky: Pečlivě si přečtěte každou otázku a zakroužkováním označte odpověď, která nejvíce vyjadřuje váš názor nebo váš postoj k danému problému. I. Kyberšikana Otázky Body Body Body Body Už jsi někdy někoho natáčel (a) na video bez jeho vědomí ve třídě a pak jsi to použil (a) Častokrát Občas Uvažoval (a) jsem o tom Rozhodně ne 2 Natáčel (a) jsi někoho na video bez jeho vědomí na mejdanu a pak jsi to použil (a) Častokrát Občas Uvažoval (a) jsem o tom Rozhodně ne Natáčím každého kdekoli, abych se tím pak mohl (a) bavit Častokrát Občas Uvažoval (a) jsem o tom Rozhodně ne Je normální někoho vyfotit nebo nafilmovat bez jeho vědomí a dát to na internet Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Vadí mi, když někdo někoho fotí nebo natáčí bez jeho vědomí Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano Fotky, které jsou na internetu nebo facebooku, může kdokoli použít Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano 7 Pomlouvat někoho na facebooku Je normální Nevadí mi Je špatné Je trestný čin 8 Na facebooku si může každý psát, co chce a o kom chce Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 9 Na facebooku trávím hodně času Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 10 Umím si představit, že bych byl (a) bez počítače Rozhodně neumím Spíš neumím Občas umím Rozhodně umím 11 Trávím dost času bez počítače Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano 12 Trávím hodně času u počítače Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 13 Jsem pořád připojený (á) na Internet Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 14 Baví mě na internetu vyhledávat videa, zesměšňující druhé lidi Rozhodně baví Trochu baví Spíš nebaví Rozhodně nebaví 15 Máme si natáčet učitele, který je legrační Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 16 Zesměšňovat učitele je normální Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 17 Bavit se na úkor učitele při hodinách je normální Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 18 Vyprovokovat učitele a pak ho natočit je normální Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 19 Na facebooku se občas objeví moje fotky, aniž bych chtěl (a) Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 15

16 20 Spolužáci se baví na facebooku na můj účet Pořád Často Občas Vůbec V mém okolí je parta, která se baví na účet druhých lidí a ještě si to natáčí Pořád Často Občas Vůbec Rád upravuji fotky druhých lidí, abych je hodně zesměšnil Pořád Často Občas Vůbec Někteří lidé si zaslouží, aby si z nich druzí dělali legraci Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Abych se nestal (a) cílem legrácek druhých, raději si vyberu někoho a z něj si utahuji já sám Pořád Často Občas Vůbec 25 Učitelé si zaslouží, abychom je zesměšňovali Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Pokyny pro hodnotitele: Za každou odpověď: a) započítejte 3 body b) započítejte2 body c) započítejte 1 bod d) započítejte 0 bodů Součet všech bodů, který je vyšší než 50% všech možných bodů (= počet otázek x 3 body), znamená ohrožení daného žáka nebo třídy společensky nepřijatelným postojem a názory. V takovém případě je potřebné, aby s daným žákem nebo třídou bylo dále pracováno, diskutováno tak, aby se postoje žáků co nejvíce změnily směrem ke společensky přijatelné hranici. Například během třídnických hodin, v hodinách společenských věd, atd. dle možností a uvážení každého hodnotitele. 16

17 Příloha č. 2.2.: Otázky pro elektronické zadání Třída: Pokyny pro žáky: Pečlivě si přečtěte každou otázku a zakroužkováním označte odpověď, která nejvíce vyjadřuje váš názor nebo váš postoj k danému problému. II. Rasismus Otázky Body Body Body Body Mají cizinci chodit k nám do školy Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano 2 Spolužák cizinec Rozhodně by mi vadil Asi by mi vadil Asi by nevadil Rozhodně by mi nevadil S příslušníky národnostních menšin mám jen ty nejlepší zkušenosti Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano S příslušníky národnostních menšin mám jen špatné zkušenosti Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne S příslušníky národnostních menšin mám občas špatné zkušenosti Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Příslušníci národnostních menšin, kteří žijí v naší zemi, mi vadí Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 7 Zajímám se u cizinců o to, odkud kdo pochází Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 8 Lidé odlišné barvy pleti mi vadí Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 9 Mohl (a) bych mít kamarády i mezi cizinci Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano 10 Mohl (a) bych mít kamarády i mezi Rómy Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano 11 Zajímá mě jaký kdo je a ne odkud je Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano Národnostní menšiny by si měly zachovat svoji národní kulturu Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano Cizinci by měli dělat jen práce, které nechtějí dělat Češi Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Každému, kdo chce pracovat v cizině, by to mělo být umožněno Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano Každý cizinec by se měl přizpůsobit všem zvyklostem v nové zemi Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Každý člověk by měl žít jen v zemi, ve které se narodil Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Člověk má právo se přestěhovat za lepším životem do jiné země Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano Člověk může jít za lepším výdělkem pracovat do jiné země Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano Člověk má mít v cizině, stejná práva jako ostatní obyvatelé příslušné země Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano 20 Aby cizinci hráli za naše sportovní kluby 21 Aby v naší televizi vystupovali lidé odlišné barvy pleti Rozhodně mi vadí Rozhodně mi vadí Spíš mi vadí Spíš mi nevadí Rozhodně mi nevadí Spíš mi vadí Spíš mi nevadí Rozhodně mi nevadí 22 Každý by měl vědět, kde je jeho místo Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 23 Filmy, ve kterých je pácháno násilí na lidech odlišné rasy Rozhodně mi nevadí Spíš mi nevadí Spíš mi vadí Rozhodně mi vadí 17

18 24 Na dovolenou do země, kde žijí lidé jiné barvy pleti, bych nikdy nejel (a) Rozhodně nejel (a) Spíš bych nikdy nejel (a) Spíš bych jel (a) Rozhodně bych jel (a) 25 V cizině, kde žije hodně lidí odlišné barvy pleti, se mi líbí Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano Pokyny pro hodnotitele: Za každou odpověď: a) započítejte 3 body b) započítejte2 body c) započítejte 1 bod d) započítejte 0 bodů Součet všech bodů, který je vyšší než 50% všech možných bodů (= počet otázek x 3 body), znamená ohrožení daného žáka nebo třídy společensky nepřijatelným postojem a názory. V takovém případě je potřebné, aby s daným žákem nebo třídou bylo dále pracováno, diskutováno tak, aby se postoje žáků co nejvíce změnily směrem ke společensky přijatelné hranici. Například během třídnických hodin, v hodinách společenských věd, atd. dle možností a uvážení každého hodnotitele. 18

19 Příloha č. 2.3.: Otázky pro elektronické zadání Třída: Pokyny pro žáky: Pečlivě si přečtěte každou otázku a zakroužkováním označte odpověď, která nejvíce vyjadřuje váš názor nebo váš postoj k danému problému. 1 III. Extremismus Otázky Body Body Body Body Filmy, ve kterých je hodně rvaček a teče v nich hodně krve Rozhodně mi nevadí Spíš mi nevadí Spíš mi vadí Rozhodně mi vadí 2 Vyhledávám filmy s agresivní tématikou Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 3 Agresivních lidí se bojím Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano 4 Pokud mě někdo jen trochu naštve, hned si to s ním musím pořádně vyřídit Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 5 Může mě kdokoli beztrestně urážet Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano Mám problém se porvat, kdykoli k tomu mám příležitost Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano Chtěl (a) bych navštěvovat kurzy bojových umění, abych se uměl (a) každému ubránit Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Navštěvuji kurzy bojových umění, abych uměl (a) každého přeprat Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 9 Posiluji, abych budil (a) respekt Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 10 Umět se dobře prát se může kdykoli hodit Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 11 Fandit na stadion se chodí, kvůli atmosféře při sportu Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano 12 Fandit na stadion se chodí, kvůli anonymitě davu Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Fandit na stadion se chodí, protože se lidem líbí, když se něco semele v kotli Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne V davu spolu s ostatními fanoušky se lidem líbí, protože cítí obrovskou sílu Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Kdyby se při sportovním zápase nebo po něm nic nesemlelo, cítil (a) bych zklamání Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Při fandění a při pochodech před a po zápase se dá krásně uvolnit a odreagovat Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 17 Žít v blízkosti lidí z národnostních menšin Rozhodně by mi vadilo Spíš by mi vadilo Spíš by mi nevadilo Rozhodně by mi nevadilo Nepřizpůsobiví obyvatelé by měli žít někde stranou od ostatních Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Nepřizpůsobiví obyvatelé by měli být vzděláváni i proti své vůli Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Nepřizpůsobiví obyvatelé by neměli mít žádné výhody od státu Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Nepřizpůsobiví obyvatelé by měli být povinně zaměstnáni Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Když někdo nechce pracovat, neměl by brát podporu Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 23 Stát by se měl postarat o každého občana Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 19

20 24 25 Každý by měl spoléhat na stát, že mu pomůže, když to potřebuje Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Každý by se před odchodem za prací do ciziny měl naučit jazyk a zvyky dané země Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Pokyny pro hodnotitele: Za každou odpověď: a) započítejte 3 body b) započítejte2 body c) započítejte 1 bod d) započítejte 0 bodů Součet všech bodů, který je vyšší než 50% všech možných bodů (= počet otázek x 3 body), znamená ohrožení daného žáka nebo třídy společensky nepřijatelným postojem a názory. V takovém případě je potřebné, aby s daným žákem nebo třídou bylo dále pracováno, diskutováno tak, aby se postoje žáků co nejvíce změnily směrem ke společensky přijatelné hranici. Například během třídnických hodin, v hodinách společenských věd, atd. dle možností a uvážení každého hodnotitele. V Praze dne Zpracovala: Mgr. Milena Marešová 20

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA METODIKA Projekt Měřím, měříš, měříme aneb měřitelné veličiny kolem nás má studentům ukázat význam měření v každodenním životě. Právě praktické zaměření projektu má být hlavní motivací, která udrží zájem

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY na základních školách Nového Jičína Tento materiál obsahuje komentované souhrnné výsledky základních škol Nového Jičína z dotazníkového šetření Mapa pro ZŠ. ANALYTICKÁ

Více

Aktuální problémy mladé generace ČR

Aktuální problémy mladé generace ČR NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Aktuální problémy mladé generace ČR Závěrečná zpráva Hlavní řešitel: Spoluřešitel: Bc. Tereza Štursová Bc. Miroslav Bocan Praha,

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY n a k r á l o v é h r a d e c k ý c h z á k l a d n í c h š k o l á c h Tento materiál obsahuje komentované souhrnné výsledky královéhradeckých základních škol z dotazníkového

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy SOUHRNNÁ ZPRÁVA

MAPA ŠKOLY. pro základní školy SOUHRNNÁ ZPRÁVA MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje komentované souhrnné výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy a podrobný návod ke studiu a interpretaci výsledků jednotlivých zúčastněných

Více

Děti v ringu dnešního světa

Děti v ringu dnešního světa RODINA Děti v ringu dnešního světa Hodnotové orientace dětí ve věku 6 až 15 let TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 Děti v ringu dnešního

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT Sámova 3, Praha 10

Institut dětí a mládeže MŠMT Sámova 3, Praha 10 Institut dětí a mládeže MŠMT Sámova 3, Praha 10 Názory mládeže ve věku 15-20 let na kriminalitu a některé další sociálněpatologické jevy v jejich okolí Zpracoval: PhDr. František Pelka Únor 1998 Obsah:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013 účinnost od 1.9.2009 Zpracovala : Mgr. Martina Janoušková výchovný poradce, školní metodik prevence Schválil: Ing. Radovan MARESZ ředitel školy OBSAH OBSAH...

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Základní škola a mateřská škola Starý

Základní škola a mateřská škola Starý Základní škola a mateřská škola Starý Plzenec, Sedlec 81 TVOŘIVÁ ŠKOLA Základní škola a mateřská škola Starý Plzenec, Sedlec 81 Obsah: I Úvod II Hlavní část 1 Kontext fungování školy 2 Shrnutí předchozích

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÝ KRUMLOV, KAPLICKÁ 151

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÝ KRUMLOV, KAPLICKÁ 151 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÝ KRUMLOV, KAPLICKÁ 151 Adresa: Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov E-mail: info@zskrumlov.cz Internetová stránka: www.zskrumlov.cz Ředitelka školy: Mgr. Blanka Thonová SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Více

Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy

Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy Závěrečná žpráva ž dotažníkového šetření Integrační centrům Praha, o.p.s. Praha 2014 Dotazníkové šetření bylo zpracováno v rámci projektu Integrační

Více

Svět práce Projekt Hledám si své první zaměstnání. Projekt Hledám si své první zaměstnání

Svět práce Projekt Hledám si své první zaměstnání. Projekt Hledám si své první zaměstnání 1 PhDr. Petr Hlaďo, Pedagogická fakulta MU, rno Autor obrázku: Ing. Petr Matoušek Tematický okruh RVP ZV Ročník Časový rámec 9. ročník ZŠ dvouměsíční třídní projekt; aktivní realizace ve vyučování 1 týden

Více

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná zpráva z výzkumu ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovitel: Klíče pro život Národní institut dětí a mládeže Obsah 1. Úvod...3 1.1. Pozadí výzkumu...4 2. Cíle výzkumu...6 2.1.

Více

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie a minimální preventivní program 2012-2016

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie a minimální preventivní program 2012-2016 Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie a minimální preventivní program 2012-2016 Autor: Mgr. Václav Pospíšil Rok zpracování: 2012 1 Obsah Obsah 2 1 Úvodní slovo 4 2

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

VÝCHOVA DĚTÍ V DĚTSKÝCH DOMOVECH A JEJICH PŘÍPRAVA PRO VSTUP DO REÁLNÉHO SVĚTA DOSPĚLÝCH

VÝCHOVA DĚTÍ V DĚTSKÝCH DOMOVECH A JEJICH PŘÍPRAVA PRO VSTUP DO REÁLNÉHO SVĚTA DOSPĚLÝCH MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky VÝCHOVA DĚTÍ V DĚTSKÝCH DOMOVECH A JEJICH PŘÍPRAVA PRO VSTUP DO REÁLNÉHO SVĚTA DOSPĚLÝCH Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí práce:

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Příčiny záškoláctví u žáků 2. stupně základních škol. Gabriela Billová

Příčiny záškoláctví u žáků 2. stupně základních škol. Gabriela Billová Příčiny záškoláctví u žáků 2. stupně základních škol Gabriela Billová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na příčiny záškoláctví u žáků 2. stupně základních škol. Teoretická

Více

Příručka dobré praxe pro integraci dětí z imigrantských rodin ve školách. www.escuelasinracismo.org. www.esuelasinracismo.org

Příručka dobré praxe pro integraci dětí z imigrantských rodin ve školách. www.escuelasinracismo.org. www.esuelasinracismo.org Příručka dobré praxe pro integraci dětí z imigrantských rodin ve školách www.escuelasinracismo.org 1 Příručka dobré praxe pro integraci dětí z imigrantských rodin ve školách Úvod Příručka Úvod OBSAH Evropská

Více

Sborník. 2. ročník Meziškolní konference Můžu ti pomoct?

Sborník. 2. ročník Meziškolní konference Můžu ti pomoct? Sborník 2. ročník Meziškolní konference Můžu ti pomoct? 1. Prolog Dne 21. listopadu 2012 za přítomnosti sta účastníků proběhl v reprezentativních prostorách našeho partnera v Mramorovém sále České spořitelny

Více

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31 Obsah ÚVOD 4 Kapitola I. PROČ STUDOVAT 5 Kapitola II. JAKOU VYSOKOU ŠKOLU JE SPRÁVNÉ SI ZVOLIT? 9 Kapitola III. UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 16 Kapitola IV. ČLENĚNÍ STUDIA 19 Kapitola V. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru Analýza výsledků dotazníkového šetření žáků základních a středních škol Mgr. Pavlína Šťastnová PhDr. Petra Drahoňovská

Více

Jiřina Stejskalová. Spolupráce škol s úřady práce

Jiřina Stejskalová. Spolupráce škol s úřady práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Jiřina Stejskalová Obor: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku III. ročník kombinované studium Spolupráce

Více

Za kolektiv Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Mgr. Michal Urban

Za kolektiv Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Mgr. Michal Urban Dobrovolnictví Publikace, kterou právě držíte v rukou, je již třetí v řadě informačních brožur, které jsme pro vás připravili. Měla by vám pomoci orientovat se v oblasti dobrovolnictví. Přijměte text jako

Více

Hledá se dvojjazyčný asistent. Zkušenosti s dvojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem

Hledá se dvojjazyčný asistent. Zkušenosti s dvojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem Hledá se dvojjazyčný asistent Zkušenosti s dvojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem 1 META o.s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů Autoři materiálu:

Více

S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í. Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009

S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í. Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009 S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009 Vypracovala: Lenka Culková Vedoucí práce: Mgr. Jana Dvořáková JIHLAVA 2011 Prohlašuji,

Více