Závěrečná zpráva ke Grantu MHMP: Výchovou k toleranci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva ke Grantu MHMP: Výchovou k toleranci"

Transkript

1 Cílem projektu bylo zjistit názory žáků všech tříd 1. ročníků naší školy na kyberšikanu, rasismus a extremismus. Aby tento cíl byl splněn, museli jsme vytvořit dotazníky, jejichž prostřednictvím bychom názory žáků zjistili. Při tvorbě otázek jsme vycházeli z pedagogických zkušeností, ze zkušeností práce výchovného poradce, z diskusí se žáky a z jejich nejčastěji kladených dotazů a problémů, které jsme zodpovídali a řešili během školního roku a na adaptačních kurzech, z pravidelných besed v Muzeu Policie ČR na témata: Kriminalita mládeže, Právní vědomí, Internetová kriminalita a Mladí řidiči a z každoročně pořádaných besed s pracovníky OS ACET na naší škole. Při sestavování dotazníků jsme pro každou problematiku vybrali 25 otázek, ze kterých je možno libovolně vybírat, kombinovat a sestavovat dotazníkovou baterii zaměřenou buď na jednotlivé problémy, nebo na všechny problémy najednou. Vybírat a kombinovat otázky můžeme na základě vlastních zkušeností z řešení podobných nebo stejných problémů nebo na základě sociálního složení tříd a celé školy. Z vlastních zkušeností doporučujeme, aby z každého okruhu otázek bylo vybráno maximálně otázek, celkem tedy maximálně otázek v jednom souhrnném testování všech tří okruhů problémů. Dotazníky jsou sestaveny tak, aby otázky zjišťovaly názory žáků na nejdůležitější problémy společnosti a mladých lidí. U každé otázky v dotaznících je vždy možné vybírat ze čtyř možných odpovědí. Odpovědi na otázky jsou řazeny tak, aby vždy na prvním místě byla ta nejméně společensky přijatelná odpověď a na posledním místě zase ta nejvíce společensky přijatelná odpověď. Bodově jsou odpovědi ohodnoceny od 3 bodů za nejméně společensky přijatelnou odpověď až do 0 bodů za nejvíce společensky přijatelnou odpověď. Za hranici jistého ohrožení jedince společensky nevhodnými postoji a názory lze považovat, pokud žák získá padesát a více procent ze sta procent možných bodů. Přičemž přesný počet bodů se odvíjí od počtu zvolených otázek. Například při počtu 30 otázek je možné získat maximálně 93 bodů (30 krát 3 body). Za hranici společensky nepřijatelných názorů budeme tedy považovat bodový výsledek od 46 bodů výše. Dotazníky jsou zpracovány tak, aby je bylo možné použít jak pro testování písemné, tak i pro elektronické. Pro písemné vyplňování dotazníků jsou otázky zpracovány v programu Microsoft Word (viz příloha číslo1) a pro elektronické vyplňování jsou otázky zpracovány v programu Microsoft Excel (viz příloha číslo 2). Pro naše účely testování žáků jsme si zvolili celkem 33 otázek, tj. 11 z každé sledované oblasti. Chtěli jsme zjistit názory žáků 1. ročníků na všechny nežádoucí projevy najednou, tj. kyberšikanu, rasismus a extremismus. Testování žáků a vyhodnocení dotazníků proběhlo podle harmonogramu projektu před vlastní skupinovou prací se třídami. Žáci vyplňovali dotazník prostřednictvím počítačů v IZDS (školní docházkový systém a elektronická třídnice). Žáci, kteří v danou dobu nemohli dotazníky elektronicky vyplnit, tak učinili písemně. Výsledky dotazníkového šetření byly překvapivé. Ve všech třídách 1. ročníku nevyšel jako dominantní pouze jeden problém, ale všechny tři okruhy problémů vyšly zhruba na stejno. Mírně převažovala kyberšikana u žáků informačních technologií a extremismus zase u žáků učebních oborů. Na základě výsledků testování 1

2 jsme se dohodli s pracovníky OS ACET, že připraví besedy zaměřené na všechny tři problematiky najednou. Aktuálně se budou věnovat více některému z problémů až podle zájmu a reakcí žáků během besed. Harmonogram besed a školení: proběhlo školení třídních učitelů 1. ročníků a dalších pedagogů, kteří měli o danou problematiku zájem. Zúčastnilo se celkem 23 pedagogů. Školení vedl Mgr. Vácha z OS ACET. Ohlasy od všech zúčastněných kolegů byly více než kladné. Besedy s jednotlivými třídami probíhaly podle tohoto harmonogramu: Datum hodina hodina úterý přednáší Vácha I1.B - Tišerová S1.E - Pöllner středa přednáší Pospíšil čtvrtek-přednáší Pospíšil pátek - přednáší Vácha středa- přednáší Pospíšil M1.E - Hrádková T1.A - Vaňková M1.A - Svačina I1.A - Musel I1.P - Sojková P1.A - Boušová T1.B - Máchová Závěr: Projekt byl naplánován na celý školní rok, ale jeho realizace musela být bohužel kvůli vyúčtování dokončena do konce roku Přesto se nám podařilo, aby se všemi třídami bylo pracováno tak, jak jsme si naplánovali. Tříhodinové besedy probíhali za velikého zájmu žáků, kteří se aktivně, na velmi vysoké úrovni, zapojovali do diskuse. Výsledné hodnocení ze strany žáků a jejich třídních učitelů bylo velmi kladné. Žáci projevili zájem o další besedy tohoto druhu i na jiná témata, například na téma vztahy. Využili jsme jejich velkého zájmu a objednali jsme z prostředků školy další besedy s pracovníky OS ACET, které navážou na předchozí témata a navíc se zaměří na další, žáky požadované téma: Vztahy v rodinách a mezi partnery. Potvrdilo to naše velmi dobré zkušenosti s pracovníky OS ACET, se kterým naše škola úspěšně spolupracuje již řadu let. 2

3 I. Příloha č. 1.1.: Otázky pro písemné zadání: Kyberšikana Třída: Pokyny pro žáky: Pečlivě si přečtěte každou otázku a zakroužkováním označte odpověď, která nejvíce vyjadřuje váš názor nebo váš postoj k danému problému. 1. Už jsi někdy někoho natáčel (a) na video bez jeho vědomí ve třídě a pak jsi to použil (a) a. Častokrát b. Občas c. Napadlo mě to, ale neudělal (a) jsem to 2. Natáčel (a) jsi někoho na video bez jeho vědomí na mejdanu a pak jsi to použil (a) a. Častokrát b. Občas c. Napadlo mě to, ale neudělal (a) jsem to 3. Natáčím každého kdekoli, abych se tím pak mohl (a) bavit a. Častokrát b. Občas c. Napadlo mě to, ale neudělal (a) jsem to 4. Je normální někoho vyfotit nebo nafilmovat bez jeho vědomí a dát to na internet 5. Vadí mi, když někdo někoho fotí nebo natáčí bez jeho vědomí 6. Fotky, které jsou na internetu nebo facebooku, může kdokoli použít 7. Pomlouvat někoho na facebooku a. Je normální b. Nevadí mi c. Je špatně d. Je trestný čin 3

4 8. Na facebooku si může každý psát, co chce a o kom chce 9. Na facebooku trávím hodně času 10. Umím si představit, že bych byl (a) bez počítače umím umím c. Občas umím d. Rozhodně umím 11. Trávím dost času bez počítače 12. Trávím hodně času u počítače 13. Jsem pořád připojený (á) na Internet 14. Baví mě na internetu vyhledávat videa, zesměšňující druhé lidi a. Rozhodně baví b. Trochu baví baví baví 15. Máme si natáčet učitele, který je legrační 4

5 16. Zesměšňovat učitele je normální 17. Bavit se na úkor učitele při hodinách je normální 18. Vyprovokovat učitele a pak ho natočit je normální 19. Na facebooku se občas objeví moje fotky, aniž bych chtěl (a) 20. Spolužáci se baví na facebooku na můj účet a. Pořád b. Často c. Občas d. Vůbec 21. V mém okolí je parta, která se baví na účet druhých lidí a ještě si to natáčí a. Pořád b. Často c. Občas d. Vůbec 22. Rád upravuji fotky druhých lidí, abych je hodně zesměšnil a. Pořád b. Často c. Občas d. Vůbec 23. Někteří lidé si zaslouží, aby si z nich druzí dělali legraci 5

6 24. Abych se nestal (a) cílem legrácek druhých, raději si vyberu někoho a z něj si utahuji já sám a. Pořád b. Často c. Občas d. Vůbec 25. Učitelé si zaslouží, abychom je zesměšňovali d. Rozhodně Pokyny pro hodnotitele: Za každou odpověď: a) započítejte 3 body b) započítejte2 body c) započítejte 1 bod d) započítejte 0 bodů Součet všech bodů, který je vyšší než 50% všech možných bodů (= počet otázek x 3 body), znamená ohrožení daného žáka nebo třídy společensky nepřijatelným postojem a názory. V takovém případě je potřebné, aby s daným žákem nebo třídou bylo dále pracováno, diskutováno tak, aby se postoje žáků co nejvíce změnily směrem ke společensky přijatelné hranici. Například během třídnických hodin, v hodinách společenských věd, atd. dle možností a uvážení každého hodnotitele. 6

7 II. Příloha č. 1.2.: Otázky pro písemné zadání: Rasismus Třída: Pokyny pro žáky: Pečlivě si přečtěte každou otázku a zakroužkováním označte odpověď, která nejvíce vyjadřuje váš názor nebo váš postoj k danému problému. 1. Mají cizinci chodit k nám do školy e. Rozhodně ne f. Spíš ne g. Spíš ano h. Rozhodně ano 2. Spolužák cizinec a. Určitě by mi vadil b. Asi by mi vadil c. Asi by nevadil d. Vůbec by mi nevadil 3. S příslušníky národnostních menšin mám jen ty nejlepší zkušenosti 4. S příslušníky národnostních menšin mám jen špatné zkušenosti 5. S příslušníky národnostních menšin mám občas špatné zkušenosti 6. Příslušníci národnostních menšin, kteří žijí v naší zemi, mi vadí 7. Zajímám se u cizinců o to, odkud kdo pochází 7

8 8. Lidé odlišné barvy pleti mi vadí 9. Mohl (a) bych mít kamarády i mezi cizinci 10. Mohl (a) bych mít kamarády i mezi Rómy 11. Zajímá mě jaký kdo je a ne odkud je 12. Národnostní menšiny by si měly zachovat svoji národní kulturu 13. Cizinci by měli dělat jen práce, které nechtějí dělat Češi 14. Každému, kdo chce pracovat v cizině, by to mělo být umožněno 15. Každý cizinec by se měl přizpůsobit všem zvyklostem v nové zemi 8

9 16. Každý člověk by měl žít jen v zemi, ve které se narodil 17. Člověk má právo se přestěhovat za lepším životem do jiné země 18. Člověk může jít za lepším výdělkem pracovat do jiné země 19. Člověk má mít v cizině, stejná práva jako ostatní obyvatelé příslušné země 20. Aby cizinci hráli za naše sportovní kluby a. Rozhodně mi vadí b. Spíš mi vadí c. Spíš mi nevadí d. Rozhodně mi nevadí 21. Aby v naší televizi vystupovali lidé odlišné barvy pleti a. Rozhodně mi vadí b. Spíš mi vadí c. Spíš mi nevadí d. Rozhodně mi nevadí 22. Každý by měl vědět, kde je jeho místo 23. Filmy, ve kterých je pácháno násilí na lidech odlišné rasy a. Rozhodně mi nevadí b. Spíš mi nevadí c. Spíš mi vadí d. Rozhodně mi vadí 9

10 24. Na dovolenou do země, kde žijí lidé jiné barvy pleti, bych nikdy nejel (a) jel (a) b. Spíš bych nikdy nejel (a) c. Spíš bych jel (a) d. Rozhodně bych jel (a) 25. V cizině, kde žije hodně lidí odlišné barvy pleti, se mi líbí Pokyny pro hodnotitele: Za každou odpověď: e) započítejte 3 body f) započítejte2 body g) započítejte 1 bod h) započítejte 0 bodů Součet všech bodů, který je vyšší než 50% všech možných bodů (= počet otázek x 3 body), znamená ohrožení daného žáka nebo třídy společensky nepřijatelným postojem a názory. V takovém případě je potřebné, aby s daným žákem nebo třídou bylo dále pracováno, diskutováno tak, aby se postoje žáků co nejvíce změnily směrem ke společensky přijatelné hranici. Například během třídnických hodin, v hodinách společenských věd, atd. dle možností a uvážení každého hodnotitele. 10

11 III. Příloha č. 1.3.: Otázky pro písemné zadání: Extremismus Třída: Pokyny pro žáky: Pečlivě si přečtěte každou otázku a zakroužkováním označte odpověď, která nejvíce vyjadřuje váš názor nebo váš postoj k danému problému. 2. Filmy, ve kterých je hodně rvaček a teče v nich hodně krve e. Rozhodně mi nevadí f. Spíš mi nevadí g. Spíš mi vadí h. Rozhodně mi vadí 3. Vyhledávám filmy s agresivní tématikou 4. Agresivních lidí se bojím 5. Pokud mě někdo jen trochu naštve, hned si to s ním musím pořádně vyřídit 6. Může mě kdokoli beztrestně urážet 7. Mám problém se porvat, kdykoli k tomu mám příležitost 8. Chtěl (a) bych navštěvovat kurzy bojových umění, abych se uměl (a) každému ubránit 11

12 9. Navštěvuji kurzy bojových umění, abych uměl (a) každého přeprat 10. Posiluji, abych budil (a) respekt 11. Umět se dobře prát se může kdykoli hodit 12. Fandit na stadion se chodí, kvůli atmosféře při sportu 13. Fandit na stadion se chodí, kvůli anonymitě davu 14. Fandit na stadion se chodí, protože se lidem líbí, když se něco semele v kotli 15. V davu spolu s ostatními fanoušky se lidem líbí, protože cítí obrovskou sílu 16. Kdyby se při sportovním zápase nebo po něm nic nesemlelo, cítil (a) bych zklamání 12

13 17. Při fandění a při pochodech před a po zápase se dá krásně uvolnit a odreagovat 18. Žít v blízkosti lidí z národnostních menšin a. Rozhodně by mi vadilo b. Spíš by mi vadilo c. Spíš by mi nevadilo d. Rozhodně by mi nevadilo 19. Nepřizpůsobiví obyvatelé by měli žít někde stranou od ostatních 20. Nepřizpůsobiví obyvatelé by měli být vzděláváni i proti své vůli 21. Nepřizpůsobiví obyvatelé by neměli mít žádné výhody od státu 22. Nepřizpůsobiví obyvatelé by měli být povinně zaměstnáni 23. Když někdo nechce pracovat, neměl by brát podporu 24. Stát by se měl postarat o každého občana 13

14 25. Každý by měl spoléhat na stát, že mu pomůže, když to potřebuje 26. Každý by se před odchodem za prací do ciziny měl naučit jazyk a zvyky dané země Pokyny pro hodnotitele: Za každou odpověď: a) započítejte 3 body b) započítejte2 body c) započítejte 1 bod d) započítejte 0 bodů Součet všech bodů, který je vyšší než 50% všech možných bodů (= počet otázek x 3 body), znamená ohrožení daného žáka nebo třídy společensky nepřijatelným postojem a názory. V takovém případě je potřebné, aby s daným žákem nebo třídou bylo dále pracováno, diskutováno tak, aby se postoje žáků co nejvíce změnily směrem ke společensky přijatelné hranici. Například během třídnických hodin, v hodinách společenských věd, atd. dle možností a uvážení každého hodnotitele. 14

15 Příloha č. 2.1.: Otázky pro elektronické zadání Třída: Pokyny pro žáky: Pečlivě si přečtěte každou otázku a zakroužkováním označte odpověď, která nejvíce vyjadřuje váš názor nebo váš postoj k danému problému. I. Kyberšikana Otázky Body Body Body Body Už jsi někdy někoho natáčel (a) na video bez jeho vědomí ve třídě a pak jsi to použil (a) Častokrát Občas Uvažoval (a) jsem o tom Rozhodně ne 2 Natáčel (a) jsi někoho na video bez jeho vědomí na mejdanu a pak jsi to použil (a) Častokrát Občas Uvažoval (a) jsem o tom Rozhodně ne Natáčím každého kdekoli, abych se tím pak mohl (a) bavit Častokrát Občas Uvažoval (a) jsem o tom Rozhodně ne Je normální někoho vyfotit nebo nafilmovat bez jeho vědomí a dát to na internet Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Vadí mi, když někdo někoho fotí nebo natáčí bez jeho vědomí Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano Fotky, které jsou na internetu nebo facebooku, může kdokoli použít Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano 7 Pomlouvat někoho na facebooku Je normální Nevadí mi Je špatné Je trestný čin 8 Na facebooku si může každý psát, co chce a o kom chce Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 9 Na facebooku trávím hodně času Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 10 Umím si představit, že bych byl (a) bez počítače Rozhodně neumím Spíš neumím Občas umím Rozhodně umím 11 Trávím dost času bez počítače Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano 12 Trávím hodně času u počítače Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 13 Jsem pořád připojený (á) na Internet Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 14 Baví mě na internetu vyhledávat videa, zesměšňující druhé lidi Rozhodně baví Trochu baví Spíš nebaví Rozhodně nebaví 15 Máme si natáčet učitele, který je legrační Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 16 Zesměšňovat učitele je normální Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 17 Bavit se na úkor učitele při hodinách je normální Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 18 Vyprovokovat učitele a pak ho natočit je normální Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 19 Na facebooku se občas objeví moje fotky, aniž bych chtěl (a) Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 15

16 20 Spolužáci se baví na facebooku na můj účet Pořád Často Občas Vůbec V mém okolí je parta, která se baví na účet druhých lidí a ještě si to natáčí Pořád Často Občas Vůbec Rád upravuji fotky druhých lidí, abych je hodně zesměšnil Pořád Často Občas Vůbec Někteří lidé si zaslouží, aby si z nich druzí dělali legraci Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Abych se nestal (a) cílem legrácek druhých, raději si vyberu někoho a z něj si utahuji já sám Pořád Často Občas Vůbec 25 Učitelé si zaslouží, abychom je zesměšňovali Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Pokyny pro hodnotitele: Za každou odpověď: a) započítejte 3 body b) započítejte2 body c) započítejte 1 bod d) započítejte 0 bodů Součet všech bodů, který je vyšší než 50% všech možných bodů (= počet otázek x 3 body), znamená ohrožení daného žáka nebo třídy společensky nepřijatelným postojem a názory. V takovém případě je potřebné, aby s daným žákem nebo třídou bylo dále pracováno, diskutováno tak, aby se postoje žáků co nejvíce změnily směrem ke společensky přijatelné hranici. Například během třídnických hodin, v hodinách společenských věd, atd. dle možností a uvážení každého hodnotitele. 16

17 Příloha č. 2.2.: Otázky pro elektronické zadání Třída: Pokyny pro žáky: Pečlivě si přečtěte každou otázku a zakroužkováním označte odpověď, která nejvíce vyjadřuje váš názor nebo váš postoj k danému problému. II. Rasismus Otázky Body Body Body Body Mají cizinci chodit k nám do školy Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano 2 Spolužák cizinec Rozhodně by mi vadil Asi by mi vadil Asi by nevadil Rozhodně by mi nevadil S příslušníky národnostních menšin mám jen ty nejlepší zkušenosti Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano S příslušníky národnostních menšin mám jen špatné zkušenosti Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne S příslušníky národnostních menšin mám občas špatné zkušenosti Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Příslušníci národnostních menšin, kteří žijí v naší zemi, mi vadí Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 7 Zajímám se u cizinců o to, odkud kdo pochází Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 8 Lidé odlišné barvy pleti mi vadí Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 9 Mohl (a) bych mít kamarády i mezi cizinci Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano 10 Mohl (a) bych mít kamarády i mezi Rómy Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano 11 Zajímá mě jaký kdo je a ne odkud je Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano Národnostní menšiny by si měly zachovat svoji národní kulturu Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano Cizinci by měli dělat jen práce, které nechtějí dělat Češi Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Každému, kdo chce pracovat v cizině, by to mělo být umožněno Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano Každý cizinec by se měl přizpůsobit všem zvyklostem v nové zemi Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Každý člověk by měl žít jen v zemi, ve které se narodil Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Člověk má právo se přestěhovat za lepším životem do jiné země Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano Člověk může jít za lepším výdělkem pracovat do jiné země Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano Člověk má mít v cizině, stejná práva jako ostatní obyvatelé příslušné země Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano 20 Aby cizinci hráli za naše sportovní kluby 21 Aby v naší televizi vystupovali lidé odlišné barvy pleti Rozhodně mi vadí Rozhodně mi vadí Spíš mi vadí Spíš mi nevadí Rozhodně mi nevadí Spíš mi vadí Spíš mi nevadí Rozhodně mi nevadí 22 Každý by měl vědět, kde je jeho místo Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 23 Filmy, ve kterých je pácháno násilí na lidech odlišné rasy Rozhodně mi nevadí Spíš mi nevadí Spíš mi vadí Rozhodně mi vadí 17

18 24 Na dovolenou do země, kde žijí lidé jiné barvy pleti, bych nikdy nejel (a) Rozhodně nejel (a) Spíš bych nikdy nejel (a) Spíš bych jel (a) Rozhodně bych jel (a) 25 V cizině, kde žije hodně lidí odlišné barvy pleti, se mi líbí Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano Pokyny pro hodnotitele: Za každou odpověď: a) započítejte 3 body b) započítejte2 body c) započítejte 1 bod d) započítejte 0 bodů Součet všech bodů, který je vyšší než 50% všech možných bodů (= počet otázek x 3 body), znamená ohrožení daného žáka nebo třídy společensky nepřijatelným postojem a názory. V takovém případě je potřebné, aby s daným žákem nebo třídou bylo dále pracováno, diskutováno tak, aby se postoje žáků co nejvíce změnily směrem ke společensky přijatelné hranici. Například během třídnických hodin, v hodinách společenských věd, atd. dle možností a uvážení každého hodnotitele. 18

19 Příloha č. 2.3.: Otázky pro elektronické zadání Třída: Pokyny pro žáky: Pečlivě si přečtěte každou otázku a zakroužkováním označte odpověď, která nejvíce vyjadřuje váš názor nebo váš postoj k danému problému. 1 III. Extremismus Otázky Body Body Body Body Filmy, ve kterých je hodně rvaček a teče v nich hodně krve Rozhodně mi nevadí Spíš mi nevadí Spíš mi vadí Rozhodně mi vadí 2 Vyhledávám filmy s agresivní tématikou Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 3 Agresivních lidí se bojím Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano 4 Pokud mě někdo jen trochu naštve, hned si to s ním musím pořádně vyřídit Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 5 Může mě kdokoli beztrestně urážet Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano Mám problém se porvat, kdykoli k tomu mám příležitost Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano Chtěl (a) bych navštěvovat kurzy bojových umění, abych se uměl (a) každému ubránit Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Navštěvuji kurzy bojových umění, abych uměl (a) každého přeprat Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 9 Posiluji, abych budil (a) respekt Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 10 Umět se dobře prát se může kdykoli hodit Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 11 Fandit na stadion se chodí, kvůli atmosféře při sportu Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano 12 Fandit na stadion se chodí, kvůli anonymitě davu Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Fandit na stadion se chodí, protože se lidem líbí, když se něco semele v kotli Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne V davu spolu s ostatními fanoušky se lidem líbí, protože cítí obrovskou sílu Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Kdyby se při sportovním zápase nebo po něm nic nesemlelo, cítil (a) bych zklamání Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Při fandění a při pochodech před a po zápase se dá krásně uvolnit a odreagovat Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 17 Žít v blízkosti lidí z národnostních menšin Rozhodně by mi vadilo Spíš by mi vadilo Spíš by mi nevadilo Rozhodně by mi nevadilo Nepřizpůsobiví obyvatelé by měli žít někde stranou od ostatních Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Nepřizpůsobiví obyvatelé by měli být vzděláváni i proti své vůli Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Nepřizpůsobiví obyvatelé by neměli mít žádné výhody od státu Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Nepřizpůsobiví obyvatelé by měli být povinně zaměstnáni Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Když někdo nechce pracovat, neměl by brát podporu Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 23 Stát by se měl postarat o každého občana Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 19

20 24 25 Každý by měl spoléhat na stát, že mu pomůže, když to potřebuje Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Každý by se před odchodem za prací do ciziny měl naučit jazyk a zvyky dané země Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Pokyny pro hodnotitele: Za každou odpověď: a) započítejte 3 body b) započítejte2 body c) započítejte 1 bod d) započítejte 0 bodů Součet všech bodů, který je vyšší než 50% všech možných bodů (= počet otázek x 3 body), znamená ohrožení daného žáka nebo třídy společensky nepřijatelným postojem a názory. V takovém případě je potřebné, aby s daným žákem nebo třídou bylo dále pracováno, diskutováno tak, aby se postoje žáků co nejvíce změnily směrem ke společensky přijatelné hranici. Například během třídnických hodin, v hodinách společenských věd, atd. dle možností a uvážení každého hodnotitele. V Praze dne Zpracovala: Mgr. Milena Marešová 20

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka.

Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka. Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ strava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka.cz Lapeni v síti Člověk a jeho potřeby Co potřebuje člověk k životu?

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí 25. Zasíťování a spolupráce s institucemi a nevládními organizacemi Téma: podpora učitele Anotace: Základní škola má jedinečnou příležitost přispět k vzestupné sociální mobilitě sociálně znevýhodněných

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l.

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. 1. Jsi rád(a), že můžeš chodit právě do této školy? Ano 69 Spíše ano 54 Spíše ne 4 Ne 2 Je mi to jedno 15 2. Je ve škole důvěryhodná

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

Kde jste se o dnešní akci dozvěděli?

Kde jste se o dnešní akci dozvěděli? JEDNORÁZOVÉ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI DNE SENIORŮ V MZM CÍL Zjistit v návaznosti na předchozí Výzkum návštěvníků 55+ další aspekty související s návštěvou seniorů v muzeu a také jejich případný

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK G4 Škola: DFGJK, typ: G4 Vektor 14 Modul 1 Podle čeho jste se především rozhodoval(a) při výběru SŠ, kterou navštěvujete?(vyberte i více z níže uvedených možností) 9 9 Moje vlastní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Aktualizovat operační systém a programy. Tyto aktualizace obsahují prvky zabezpečení systému i různých programů.

Aktualizovat operační systém a programy. Tyto aktualizace obsahují prvky zabezpečení systému i různých programů. Při práci a pohybu na Internetu hrozí nám i našemu počítačovému vybavení řada nebezpečí. Řekneme si, jak postupovat, aby práce s Internetem neohrozila naše soukromí, nebo techniku, kterou využíváme. Ohrožení

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz České děti jako čtenáři v roce 2013 Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Čtou knihy více nebo méně? Čtení mezi zábavou na nudou Co čtou? Čtenářské zázemí v rodině

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540, 341 01 Horažďovice Jméno a příjmení

Více

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí Autoevaluace ZŠ, Praha 13, Klausova 2450, 155 00 Praha 5 Velká Ohrada Rozhodli jsme se provést autoevaluaci školy prostřednictvím žáků, učitelů i rodičů přesto, že již není povinná. Chtěli jsme však zpětnou

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Motto: Odvaž se používat vlastní rozum. Immanuel Kant Charakteristika školy Gymnázium je od roku 2004 situováno ve dvou budovách. Hlavní pracoviště

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Vypracovala: Mgr. Šárka Fišrová Obsah: 1. Definice primární prevence 2. Charakteristika

Více

KYBERŠIKANA. vybrané komponenty životní smysluplnosti studentů středních škol VÝZKUMNÁ STUDIE

KYBERŠIKANA. vybrané komponenty životní smysluplnosti studentů středních škol VÝZKUMNÁ STUDIE KYBERŠIKANA a vybrané komponenty životní smysluplnosti studentů středních škol VÝZKUMNÁ STUDIE Zpracoval: Mgr. Michal Panáček Název školy: Střední škola profesora Matějčka, Ostrava Poruba Termín sběru

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Poslání, aneb proč tu jsme

Poslání, aneb proč tu jsme 1 Poslání, aneb proč tu jsme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o to, aby byli školáci a mladí lidé samostatní, znali svá práva a povinnosti, vyhýbali se drogám a kriminalitě, smysluplně trávili

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Registrační dotazník pro seniory. Mobilní telefony

Registrační dotazník pro seniory. Mobilní telefony Registrační dotazník pro seniory Maltézská pomoc, o.p.s. centrum Olomouc za přispění Statutárního města Olomouc realizuje projekt vzdělávání seniorů v oblasti moderních technologií. Tento dotazník slouží

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Klima školy - Dotazník pro rodiče žáků

Klima školy - Dotazník pro rodiče žáků 27. 07. 2014 19:47:43 Statistika respondentů 448 442 2 4 Počet návštěv Počet dokončených Počet nedokončených Pouze zobrazení 98,66% Celková úspěšnost Historie návštěv (21. 05. 2014-01. 07. 2014) Počet

Více

Anketa pro studenty vyškovských středních škol

Anketa pro studenty vyškovských středních škol 27. 03. 2014 09:05:17 Základní údaje Název výzkumu Anketa pro studenty vyškovských středních škol Autor Jana Barová a Zdeňka Adlerová, KKD Vyškov a stážista Vladimír Bureš, student VOŠ knihovnické, Brno

Více

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Minimální preventivní program Č.j.: Účinnost od: 1.10.2012 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

Informační hodnota školních webů

Informační hodnota školních webů Informační hodnota školních webů Vážení studenti, kolegové, prosím o vyplnění tohoto dotazníku, jehož cílem je, zjistit jaké části školních webů jsou pro vás zajímavé, atraktivní a důležité. Získaná data

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Únor 2015 Průzkum UPC Česká republika. Děti na internetu: očima rodičů

Únor 2015 Průzkum UPC Česká republika. Děti na internetu: očima rodičů Únor 2015 Průzkum UPC Česká republika Děti na internetu: očima rodičů Přístup dětí k internetu v domácnosti O: Má/mají Vaše dítě/děti doma přístup k internetu? Lze vybrat více odpovědí. Ano - máme doma

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Minimální preventivní program 2014-2015

Minimální preventivní program 2014-2015 Minimální preventivní program 2014-2015 Základní údaje Adresa školy: ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, 742 66 Štramberk Minimální preventivní program (MPP) je preventivním programem školy pro jeden školní

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metodická zpráva č. 7 Téma: Průzkum šikany v základní škole se zaměřením na třídy, ve kterých probíhá vzdělávání podle přílohy RVP ZV pro LMP Škola: Základní škola praktická Jungmannova 6 Jihlava Specialista

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.O288 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_57 Jméno autora: Pischová Třída/ročník: PVS 1

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Minimální preventivní program Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií.

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. áš š á Mas umelecke strevo? 2015/16 š Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 7. ročníku již tradiční studentské

Více

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům České vysoké učení technické Fakulta dopravní Semestrální práce z předmětu statistika Téma Vztah Čechů k zahraničním studentům Autoři Abramova Karina Zhakupova Altynay Praha 2011 2012 Úvod My jsme si vybrali

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 9-10 LET

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 9-10 LET ZKOPÍRUJTE IDENTIFIKČNÍ ČÍSLO Z KONTKTNÍHO LISTU ČÍSLO ZEMĚ ČÍSLO STRTOVNÍH O BODU ČÍSLO DRESY JMÉNO TZTELE ČÍSLO DRES PSČ TELEFONNÍ ČÍSLO EU Děti Online II (31/03/2010) JK VYPLNIT TUTO ČÁST DOTZNÍKU Věk

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence Miluše Stehlíková Petra Václavová OBSAH 1. Představení programu SPP 2. Popis třídy 3. Zakázka školy 4. Průběh setkání 5.

Více