Závěrečná zpráva ke Grantu MHMP: Výchovou k toleranci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva ke Grantu MHMP: Výchovou k toleranci"

Transkript

1 Cílem projektu bylo zjistit názory žáků všech tříd 1. ročníků naší školy na kyberšikanu, rasismus a extremismus. Aby tento cíl byl splněn, museli jsme vytvořit dotazníky, jejichž prostřednictvím bychom názory žáků zjistili. Při tvorbě otázek jsme vycházeli z pedagogických zkušeností, ze zkušeností práce výchovného poradce, z diskusí se žáky a z jejich nejčastěji kladených dotazů a problémů, které jsme zodpovídali a řešili během školního roku a na adaptačních kurzech, z pravidelných besed v Muzeu Policie ČR na témata: Kriminalita mládeže, Právní vědomí, Internetová kriminalita a Mladí řidiči a z každoročně pořádaných besed s pracovníky OS ACET na naší škole. Při sestavování dotazníků jsme pro každou problematiku vybrali 25 otázek, ze kterých je možno libovolně vybírat, kombinovat a sestavovat dotazníkovou baterii zaměřenou buď na jednotlivé problémy, nebo na všechny problémy najednou. Vybírat a kombinovat otázky můžeme na základě vlastních zkušeností z řešení podobných nebo stejných problémů nebo na základě sociálního složení tříd a celé školy. Z vlastních zkušeností doporučujeme, aby z každého okruhu otázek bylo vybráno maximálně otázek, celkem tedy maximálně otázek v jednom souhrnném testování všech tří okruhů problémů. Dotazníky jsou sestaveny tak, aby otázky zjišťovaly názory žáků na nejdůležitější problémy společnosti a mladých lidí. U každé otázky v dotaznících je vždy možné vybírat ze čtyř možných odpovědí. Odpovědi na otázky jsou řazeny tak, aby vždy na prvním místě byla ta nejméně společensky přijatelná odpověď a na posledním místě zase ta nejvíce společensky přijatelná odpověď. Bodově jsou odpovědi ohodnoceny od 3 bodů za nejméně společensky přijatelnou odpověď až do 0 bodů za nejvíce společensky přijatelnou odpověď. Za hranici jistého ohrožení jedince společensky nevhodnými postoji a názory lze považovat, pokud žák získá padesát a více procent ze sta procent možných bodů. Přičemž přesný počet bodů se odvíjí od počtu zvolených otázek. Například při počtu 30 otázek je možné získat maximálně 93 bodů (30 krát 3 body). Za hranici společensky nepřijatelných názorů budeme tedy považovat bodový výsledek od 46 bodů výše. Dotazníky jsou zpracovány tak, aby je bylo možné použít jak pro testování písemné, tak i pro elektronické. Pro písemné vyplňování dotazníků jsou otázky zpracovány v programu Microsoft Word (viz příloha číslo1) a pro elektronické vyplňování jsou otázky zpracovány v programu Microsoft Excel (viz příloha číslo 2). Pro naše účely testování žáků jsme si zvolili celkem 33 otázek, tj. 11 z každé sledované oblasti. Chtěli jsme zjistit názory žáků 1. ročníků na všechny nežádoucí projevy najednou, tj. kyberšikanu, rasismus a extremismus. Testování žáků a vyhodnocení dotazníků proběhlo podle harmonogramu projektu před vlastní skupinovou prací se třídami. Žáci vyplňovali dotazník prostřednictvím počítačů v IZDS (školní docházkový systém a elektronická třídnice). Žáci, kteří v danou dobu nemohli dotazníky elektronicky vyplnit, tak učinili písemně. Výsledky dotazníkového šetření byly překvapivé. Ve všech třídách 1. ročníku nevyšel jako dominantní pouze jeden problém, ale všechny tři okruhy problémů vyšly zhruba na stejno. Mírně převažovala kyberšikana u žáků informačních technologií a extremismus zase u žáků učebních oborů. Na základě výsledků testování 1

2 jsme se dohodli s pracovníky OS ACET, že připraví besedy zaměřené na všechny tři problematiky najednou. Aktuálně se budou věnovat více některému z problémů až podle zájmu a reakcí žáků během besed. Harmonogram besed a školení: proběhlo školení třídních učitelů 1. ročníků a dalších pedagogů, kteří měli o danou problematiku zájem. Zúčastnilo se celkem 23 pedagogů. Školení vedl Mgr. Vácha z OS ACET. Ohlasy od všech zúčastněných kolegů byly více než kladné. Besedy s jednotlivými třídami probíhaly podle tohoto harmonogramu: Datum hodina hodina úterý přednáší Vácha I1.B - Tišerová S1.E - Pöllner středa přednáší Pospíšil čtvrtek-přednáší Pospíšil pátek - přednáší Vácha středa- přednáší Pospíšil M1.E - Hrádková T1.A - Vaňková M1.A - Svačina I1.A - Musel I1.P - Sojková P1.A - Boušová T1.B - Máchová Závěr: Projekt byl naplánován na celý školní rok, ale jeho realizace musela být bohužel kvůli vyúčtování dokončena do konce roku Přesto se nám podařilo, aby se všemi třídami bylo pracováno tak, jak jsme si naplánovali. Tříhodinové besedy probíhali za velikého zájmu žáků, kteří se aktivně, na velmi vysoké úrovni, zapojovali do diskuse. Výsledné hodnocení ze strany žáků a jejich třídních učitelů bylo velmi kladné. Žáci projevili zájem o další besedy tohoto druhu i na jiná témata, například na téma vztahy. Využili jsme jejich velkého zájmu a objednali jsme z prostředků školy další besedy s pracovníky OS ACET, které navážou na předchozí témata a navíc se zaměří na další, žáky požadované téma: Vztahy v rodinách a mezi partnery. Potvrdilo to naše velmi dobré zkušenosti s pracovníky OS ACET, se kterým naše škola úspěšně spolupracuje již řadu let. 2

3 I. Příloha č. 1.1.: Otázky pro písemné zadání: Kyberšikana Třída: Pokyny pro žáky: Pečlivě si přečtěte každou otázku a zakroužkováním označte odpověď, která nejvíce vyjadřuje váš názor nebo váš postoj k danému problému. 1. Už jsi někdy někoho natáčel (a) na video bez jeho vědomí ve třídě a pak jsi to použil (a) a. Častokrát b. Občas c. Napadlo mě to, ale neudělal (a) jsem to 2. Natáčel (a) jsi někoho na video bez jeho vědomí na mejdanu a pak jsi to použil (a) a. Častokrát b. Občas c. Napadlo mě to, ale neudělal (a) jsem to 3. Natáčím každého kdekoli, abych se tím pak mohl (a) bavit a. Častokrát b. Občas c. Napadlo mě to, ale neudělal (a) jsem to 4. Je normální někoho vyfotit nebo nafilmovat bez jeho vědomí a dát to na internet 5. Vadí mi, když někdo někoho fotí nebo natáčí bez jeho vědomí 6. Fotky, které jsou na internetu nebo facebooku, může kdokoli použít 7. Pomlouvat někoho na facebooku a. Je normální b. Nevadí mi c. Je špatně d. Je trestný čin 3

4 8. Na facebooku si může každý psát, co chce a o kom chce 9. Na facebooku trávím hodně času 10. Umím si představit, že bych byl (a) bez počítače umím umím c. Občas umím d. Rozhodně umím 11. Trávím dost času bez počítače 12. Trávím hodně času u počítače 13. Jsem pořád připojený (á) na Internet 14. Baví mě na internetu vyhledávat videa, zesměšňující druhé lidi a. Rozhodně baví b. Trochu baví baví baví 15. Máme si natáčet učitele, který je legrační 4

5 16. Zesměšňovat učitele je normální 17. Bavit se na úkor učitele při hodinách je normální 18. Vyprovokovat učitele a pak ho natočit je normální 19. Na facebooku se občas objeví moje fotky, aniž bych chtěl (a) 20. Spolužáci se baví na facebooku na můj účet a. Pořád b. Často c. Občas d. Vůbec 21. V mém okolí je parta, která se baví na účet druhých lidí a ještě si to natáčí a. Pořád b. Často c. Občas d. Vůbec 22. Rád upravuji fotky druhých lidí, abych je hodně zesměšnil a. Pořád b. Často c. Občas d. Vůbec 23. Někteří lidé si zaslouží, aby si z nich druzí dělali legraci 5

6 24. Abych se nestal (a) cílem legrácek druhých, raději si vyberu někoho a z něj si utahuji já sám a. Pořád b. Často c. Občas d. Vůbec 25. Učitelé si zaslouží, abychom je zesměšňovali d. Rozhodně Pokyny pro hodnotitele: Za každou odpověď: a) započítejte 3 body b) započítejte2 body c) započítejte 1 bod d) započítejte 0 bodů Součet všech bodů, který je vyšší než 50% všech možných bodů (= počet otázek x 3 body), znamená ohrožení daného žáka nebo třídy společensky nepřijatelným postojem a názory. V takovém případě je potřebné, aby s daným žákem nebo třídou bylo dále pracováno, diskutováno tak, aby se postoje žáků co nejvíce změnily směrem ke společensky přijatelné hranici. Například během třídnických hodin, v hodinách společenských věd, atd. dle možností a uvážení každého hodnotitele. 6

7 II. Příloha č. 1.2.: Otázky pro písemné zadání: Rasismus Třída: Pokyny pro žáky: Pečlivě si přečtěte každou otázku a zakroužkováním označte odpověď, která nejvíce vyjadřuje váš názor nebo váš postoj k danému problému. 1. Mají cizinci chodit k nám do školy e. Rozhodně ne f. Spíš ne g. Spíš ano h. Rozhodně ano 2. Spolužák cizinec a. Určitě by mi vadil b. Asi by mi vadil c. Asi by nevadil d. Vůbec by mi nevadil 3. S příslušníky národnostních menšin mám jen ty nejlepší zkušenosti 4. S příslušníky národnostních menšin mám jen špatné zkušenosti 5. S příslušníky národnostních menšin mám občas špatné zkušenosti 6. Příslušníci národnostních menšin, kteří žijí v naší zemi, mi vadí 7. Zajímám se u cizinců o to, odkud kdo pochází 7

8 8. Lidé odlišné barvy pleti mi vadí 9. Mohl (a) bych mít kamarády i mezi cizinci 10. Mohl (a) bych mít kamarády i mezi Rómy 11. Zajímá mě jaký kdo je a ne odkud je 12. Národnostní menšiny by si měly zachovat svoji národní kulturu 13. Cizinci by měli dělat jen práce, které nechtějí dělat Češi 14. Každému, kdo chce pracovat v cizině, by to mělo být umožněno 15. Každý cizinec by se měl přizpůsobit všem zvyklostem v nové zemi 8

9 16. Každý člověk by měl žít jen v zemi, ve které se narodil 17. Člověk má právo se přestěhovat za lepším životem do jiné země 18. Člověk může jít za lepším výdělkem pracovat do jiné země 19. Člověk má mít v cizině, stejná práva jako ostatní obyvatelé příslušné země 20. Aby cizinci hráli za naše sportovní kluby a. Rozhodně mi vadí b. Spíš mi vadí c. Spíš mi nevadí d. Rozhodně mi nevadí 21. Aby v naší televizi vystupovali lidé odlišné barvy pleti a. Rozhodně mi vadí b. Spíš mi vadí c. Spíš mi nevadí d. Rozhodně mi nevadí 22. Každý by měl vědět, kde je jeho místo 23. Filmy, ve kterých je pácháno násilí na lidech odlišné rasy a. Rozhodně mi nevadí b. Spíš mi nevadí c. Spíš mi vadí d. Rozhodně mi vadí 9

10 24. Na dovolenou do země, kde žijí lidé jiné barvy pleti, bych nikdy nejel (a) jel (a) b. Spíš bych nikdy nejel (a) c. Spíš bych jel (a) d. Rozhodně bych jel (a) 25. V cizině, kde žije hodně lidí odlišné barvy pleti, se mi líbí Pokyny pro hodnotitele: Za každou odpověď: e) započítejte 3 body f) započítejte2 body g) započítejte 1 bod h) započítejte 0 bodů Součet všech bodů, který je vyšší než 50% všech možných bodů (= počet otázek x 3 body), znamená ohrožení daného žáka nebo třídy společensky nepřijatelným postojem a názory. V takovém případě je potřebné, aby s daným žákem nebo třídou bylo dále pracováno, diskutováno tak, aby se postoje žáků co nejvíce změnily směrem ke společensky přijatelné hranici. Například během třídnických hodin, v hodinách společenských věd, atd. dle možností a uvážení každého hodnotitele. 10

11 III. Příloha č. 1.3.: Otázky pro písemné zadání: Extremismus Třída: Pokyny pro žáky: Pečlivě si přečtěte každou otázku a zakroužkováním označte odpověď, která nejvíce vyjadřuje váš názor nebo váš postoj k danému problému. 2. Filmy, ve kterých je hodně rvaček a teče v nich hodně krve e. Rozhodně mi nevadí f. Spíš mi nevadí g. Spíš mi vadí h. Rozhodně mi vadí 3. Vyhledávám filmy s agresivní tématikou 4. Agresivních lidí se bojím 5. Pokud mě někdo jen trochu naštve, hned si to s ním musím pořádně vyřídit 6. Může mě kdokoli beztrestně urážet 7. Mám problém se porvat, kdykoli k tomu mám příležitost 8. Chtěl (a) bych navštěvovat kurzy bojových umění, abych se uměl (a) každému ubránit 11

12 9. Navštěvuji kurzy bojových umění, abych uměl (a) každého přeprat 10. Posiluji, abych budil (a) respekt 11. Umět se dobře prát se může kdykoli hodit 12. Fandit na stadion se chodí, kvůli atmosféře při sportu 13. Fandit na stadion se chodí, kvůli anonymitě davu 14. Fandit na stadion se chodí, protože se lidem líbí, když se něco semele v kotli 15. V davu spolu s ostatními fanoušky se lidem líbí, protože cítí obrovskou sílu 16. Kdyby se při sportovním zápase nebo po něm nic nesemlelo, cítil (a) bych zklamání 12

13 17. Při fandění a při pochodech před a po zápase se dá krásně uvolnit a odreagovat 18. Žít v blízkosti lidí z národnostních menšin a. Rozhodně by mi vadilo b. Spíš by mi vadilo c. Spíš by mi nevadilo d. Rozhodně by mi nevadilo 19. Nepřizpůsobiví obyvatelé by měli žít někde stranou od ostatních 20. Nepřizpůsobiví obyvatelé by měli být vzděláváni i proti své vůli 21. Nepřizpůsobiví obyvatelé by neměli mít žádné výhody od státu 22. Nepřizpůsobiví obyvatelé by měli být povinně zaměstnáni 23. Když někdo nechce pracovat, neměl by brát podporu 24. Stát by se měl postarat o každého občana 13

14 25. Každý by měl spoléhat na stát, že mu pomůže, když to potřebuje 26. Každý by se před odchodem za prací do ciziny měl naučit jazyk a zvyky dané země Pokyny pro hodnotitele: Za každou odpověď: a) započítejte 3 body b) započítejte2 body c) započítejte 1 bod d) započítejte 0 bodů Součet všech bodů, který je vyšší než 50% všech možných bodů (= počet otázek x 3 body), znamená ohrožení daného žáka nebo třídy společensky nepřijatelným postojem a názory. V takovém případě je potřebné, aby s daným žákem nebo třídou bylo dále pracováno, diskutováno tak, aby se postoje žáků co nejvíce změnily směrem ke společensky přijatelné hranici. Například během třídnických hodin, v hodinách společenských věd, atd. dle možností a uvážení každého hodnotitele. 14

15 Příloha č. 2.1.: Otázky pro elektronické zadání Třída: Pokyny pro žáky: Pečlivě si přečtěte každou otázku a zakroužkováním označte odpověď, která nejvíce vyjadřuje váš názor nebo váš postoj k danému problému. I. Kyberšikana Otázky Body Body Body Body Už jsi někdy někoho natáčel (a) na video bez jeho vědomí ve třídě a pak jsi to použil (a) Častokrát Občas Uvažoval (a) jsem o tom Rozhodně ne 2 Natáčel (a) jsi někoho na video bez jeho vědomí na mejdanu a pak jsi to použil (a) Častokrát Občas Uvažoval (a) jsem o tom Rozhodně ne Natáčím každého kdekoli, abych se tím pak mohl (a) bavit Častokrát Občas Uvažoval (a) jsem o tom Rozhodně ne Je normální někoho vyfotit nebo nafilmovat bez jeho vědomí a dát to na internet Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Vadí mi, když někdo někoho fotí nebo natáčí bez jeho vědomí Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano Fotky, které jsou na internetu nebo facebooku, může kdokoli použít Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano 7 Pomlouvat někoho na facebooku Je normální Nevadí mi Je špatné Je trestný čin 8 Na facebooku si může každý psát, co chce a o kom chce Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 9 Na facebooku trávím hodně času Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 10 Umím si představit, že bych byl (a) bez počítače Rozhodně neumím Spíš neumím Občas umím Rozhodně umím 11 Trávím dost času bez počítače Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano 12 Trávím hodně času u počítače Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 13 Jsem pořád připojený (á) na Internet Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 14 Baví mě na internetu vyhledávat videa, zesměšňující druhé lidi Rozhodně baví Trochu baví Spíš nebaví Rozhodně nebaví 15 Máme si natáčet učitele, který je legrační Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 16 Zesměšňovat učitele je normální Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 17 Bavit se na úkor učitele při hodinách je normální Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 18 Vyprovokovat učitele a pak ho natočit je normální Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 19 Na facebooku se občas objeví moje fotky, aniž bych chtěl (a) Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 15

16 20 Spolužáci se baví na facebooku na můj účet Pořád Často Občas Vůbec V mém okolí je parta, která se baví na účet druhých lidí a ještě si to natáčí Pořád Často Občas Vůbec Rád upravuji fotky druhých lidí, abych je hodně zesměšnil Pořád Často Občas Vůbec Někteří lidé si zaslouží, aby si z nich druzí dělali legraci Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Abych se nestal (a) cílem legrácek druhých, raději si vyberu někoho a z něj si utahuji já sám Pořád Často Občas Vůbec 25 Učitelé si zaslouží, abychom je zesměšňovali Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Pokyny pro hodnotitele: Za každou odpověď: a) započítejte 3 body b) započítejte2 body c) započítejte 1 bod d) započítejte 0 bodů Součet všech bodů, který je vyšší než 50% všech možných bodů (= počet otázek x 3 body), znamená ohrožení daného žáka nebo třídy společensky nepřijatelným postojem a názory. V takovém případě je potřebné, aby s daným žákem nebo třídou bylo dále pracováno, diskutováno tak, aby se postoje žáků co nejvíce změnily směrem ke společensky přijatelné hranici. Například během třídnických hodin, v hodinách společenských věd, atd. dle možností a uvážení každého hodnotitele. 16

17 Příloha č. 2.2.: Otázky pro elektronické zadání Třída: Pokyny pro žáky: Pečlivě si přečtěte každou otázku a zakroužkováním označte odpověď, která nejvíce vyjadřuje váš názor nebo váš postoj k danému problému. II. Rasismus Otázky Body Body Body Body Mají cizinci chodit k nám do školy Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano 2 Spolužák cizinec Rozhodně by mi vadil Asi by mi vadil Asi by nevadil Rozhodně by mi nevadil S příslušníky národnostních menšin mám jen ty nejlepší zkušenosti Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano S příslušníky národnostních menšin mám jen špatné zkušenosti Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne S příslušníky národnostních menšin mám občas špatné zkušenosti Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Příslušníci národnostních menšin, kteří žijí v naší zemi, mi vadí Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 7 Zajímám se u cizinců o to, odkud kdo pochází Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 8 Lidé odlišné barvy pleti mi vadí Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 9 Mohl (a) bych mít kamarády i mezi cizinci Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano 10 Mohl (a) bych mít kamarády i mezi Rómy Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano 11 Zajímá mě jaký kdo je a ne odkud je Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano Národnostní menšiny by si měly zachovat svoji národní kulturu Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano Cizinci by měli dělat jen práce, které nechtějí dělat Češi Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Každému, kdo chce pracovat v cizině, by to mělo být umožněno Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano Každý cizinec by se měl přizpůsobit všem zvyklostem v nové zemi Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Každý člověk by měl žít jen v zemi, ve které se narodil Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Člověk má právo se přestěhovat za lepším životem do jiné země Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano Člověk může jít za lepším výdělkem pracovat do jiné země Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano Člověk má mít v cizině, stejná práva jako ostatní obyvatelé příslušné země Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano 20 Aby cizinci hráli za naše sportovní kluby 21 Aby v naší televizi vystupovali lidé odlišné barvy pleti Rozhodně mi vadí Rozhodně mi vadí Spíš mi vadí Spíš mi nevadí Rozhodně mi nevadí Spíš mi vadí Spíš mi nevadí Rozhodně mi nevadí 22 Každý by měl vědět, kde je jeho místo Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 23 Filmy, ve kterých je pácháno násilí na lidech odlišné rasy Rozhodně mi nevadí Spíš mi nevadí Spíš mi vadí Rozhodně mi vadí 17

18 24 Na dovolenou do země, kde žijí lidé jiné barvy pleti, bych nikdy nejel (a) Rozhodně nejel (a) Spíš bych nikdy nejel (a) Spíš bych jel (a) Rozhodně bych jel (a) 25 V cizině, kde žije hodně lidí odlišné barvy pleti, se mi líbí Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano Pokyny pro hodnotitele: Za každou odpověď: a) započítejte 3 body b) započítejte2 body c) započítejte 1 bod d) započítejte 0 bodů Součet všech bodů, který je vyšší než 50% všech možných bodů (= počet otázek x 3 body), znamená ohrožení daného žáka nebo třídy společensky nepřijatelným postojem a názory. V takovém případě je potřebné, aby s daným žákem nebo třídou bylo dále pracováno, diskutováno tak, aby se postoje žáků co nejvíce změnily směrem ke společensky přijatelné hranici. Například během třídnických hodin, v hodinách společenských věd, atd. dle možností a uvážení každého hodnotitele. 18

19 Příloha č. 2.3.: Otázky pro elektronické zadání Třída: Pokyny pro žáky: Pečlivě si přečtěte každou otázku a zakroužkováním označte odpověď, která nejvíce vyjadřuje váš názor nebo váš postoj k danému problému. 1 III. Extremismus Otázky Body Body Body Body Filmy, ve kterých je hodně rvaček a teče v nich hodně krve Rozhodně mi nevadí Spíš mi nevadí Spíš mi vadí Rozhodně mi vadí 2 Vyhledávám filmy s agresivní tématikou Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 3 Agresivních lidí se bojím Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano 4 Pokud mě někdo jen trochu naštve, hned si to s ním musím pořádně vyřídit Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 5 Může mě kdokoli beztrestně urážet Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano Mám problém se porvat, kdykoli k tomu mám příležitost Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano Chtěl (a) bych navštěvovat kurzy bojových umění, abych se uměl (a) každému ubránit Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Navštěvuji kurzy bojových umění, abych uměl (a) každého přeprat Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 9 Posiluji, abych budil (a) respekt Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 10 Umět se dobře prát se může kdykoli hodit Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 11 Fandit na stadion se chodí, kvůli atmosféře při sportu Rozhodně ne Spíš ne Spíš ano Rozhodně ano 12 Fandit na stadion se chodí, kvůli anonymitě davu Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Fandit na stadion se chodí, protože se lidem líbí, když se něco semele v kotli Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne V davu spolu s ostatními fanoušky se lidem líbí, protože cítí obrovskou sílu Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Kdyby se při sportovním zápase nebo po něm nic nesemlelo, cítil (a) bych zklamání Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Při fandění a při pochodech před a po zápase se dá krásně uvolnit a odreagovat Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 17 Žít v blízkosti lidí z národnostních menšin Rozhodně by mi vadilo Spíš by mi vadilo Spíš by mi nevadilo Rozhodně by mi nevadilo Nepřizpůsobiví obyvatelé by měli žít někde stranou od ostatních Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Nepřizpůsobiví obyvatelé by měli být vzděláváni i proti své vůli Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Nepřizpůsobiví obyvatelé by neměli mít žádné výhody od státu Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Nepřizpůsobiví obyvatelé by měli být povinně zaměstnáni Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Když někdo nechce pracovat, neměl by brát podporu Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 23 Stát by se měl postarat o každého občana Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne 19

20 24 25 Každý by měl spoléhat na stát, že mu pomůže, když to potřebuje Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Každý by se před odchodem za prací do ciziny měl naučit jazyk a zvyky dané země Rozhodně ano Spíš ano Spíš ne Rozhodně ne Pokyny pro hodnotitele: Za každou odpověď: a) započítejte 3 body b) započítejte2 body c) započítejte 1 bod d) započítejte 0 bodů Součet všech bodů, který je vyšší než 50% všech možných bodů (= počet otázek x 3 body), znamená ohrožení daného žáka nebo třídy společensky nepřijatelným postojem a názory. V takovém případě je potřebné, aby s daným žákem nebo třídou bylo dále pracováno, diskutováno tak, aby se postoje žáků co nejvíce změnily směrem ke společensky přijatelné hranici. Například během třídnických hodin, v hodinách společenských věd, atd. dle možností a uvážení každého hodnotitele. V Praze dne Zpracovala: Mgr. Milena Marešová 20

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Projekt Zdravá škola I

Projekt Zdravá škola I Projekt Zdravá škola I Milí rodiče, milí žáci. Ve školním roce 2015/2016 probíhal v naší škole projekt s názvem Zdravá škola I, který byl zaměřen na prevenci rizikových projevů chování u žáků. Projekt

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí Autoevaluace ZŠ, Praha 13, Klausova 2450, 155 00 Praha 5 Velká Ohrada Rozhodli jsme se provést autoevaluaci školy prostřednictvím žáků, učitelů i rodičů přesto, že již není povinná. Chtěli jsme však zpětnou

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2015/2016 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Plán minimálního programu prevence 2011/2012

Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Úvod Hotelová škola Mariánské Lázně Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty: Strategie prevence sociálně patologických jevů

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dobrý den, ahoj, obracíme se na Tebe s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jsi spokojen se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE PORADCE 1) Od rodičů nebo jiných blízkých osob můžeš být oddělen/a jen na základě rozhodnutí soudu a jsou-li k tomu zákonné důvody. Chci se probudit...... aha...... chci se probudit doma...... takže se

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

G RAF Č. 1 SPOKOJENOST VE ŠKOLE

G RAF Č. 1 SPOKOJENOST VE ŠKOLE Dotazníky PEDAGOGOVÉ Dotazníkové šetření probíhalo dne 23. 9. 2015 během porady učitelů. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 16 pedagogů, z toho 3 učitelé nastoupili do pracovního procesu začátkem září

Více

PROLOMIT VLNY projekt č. 0070 a 0071

PROLOMIT VLNY projekt č. 0070 a 0071 PROLOMIT VLNY projekt č. 0070 a 0071 Volba povolání bez genderových stereotypů Závěrečná konference EQUAL Praha, 22. 4. 2008 Mgr. Irena Smetáčková, PhD. AKTIVITA 1 Jaký bude tvůj běžný den, až ti bude

Více

ZÁSAH MEDIÁLNÍ KAMPANĚ ZPRÁVA

ZÁSAH MEDIÁLNÍ KAMPANĚ ZPRÁVA EDITOVÁNO _ LENKA ZÁSAH MEDIÁLNÍ KAMPANĚ vlna 1, 2.0. - 0.09. 01 před kampaní vlna 2,.09. - 1.09. 01 začátek kampaně vlna, 2.09. - 01.. 01 kampaň vlna, 0.. - 1.. 01 kampaň vlna, 22.. - 29.. 01 po kampani

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Datum: 20. dubna 2015 ZŠ Poděbradova

Datum: 20. dubna 2015 ZŠ Poděbradova Datum: 20. dubna 2015 ZŠ Poděbradova Sociální síť je internetová služba Na sociálních sítích můžete komunikovat s přáteli a přidávat různé příspěvky Každá sociální síť je zaměřena na jinou tematiku Nejznámější

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

SCIO MAPA ŠKOLY ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory

SCIO MAPA ŠKOLY ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SCIO MAPA ŠKOLY 2016 ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Milá žákyně, milý žáku. Jsem studentkou Pedagogické fakulty Masarykovy university a ve své bakalářské práci se zabývám problematikou vztahu mezi učitelem a žákem

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA Na začátku prosince proběhlo dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit názor na fungování školní družiny. Papírové dotazníky byly distribuovány mezi žáky

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba tel. +420 596 912 567, fax +420 596 910 135, mob. +420 775 997 669 reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Výsledky hodnocení školy žáky 1. stupně

Výsledky hodnocení školy žáky 1. stupně Výsledky hodnocení školy žáky. stupně. Jsi kluk 0 holka 50. Do školy chodíš rád? ANO, vždy7 Většinou ANO8 Většinou NE NE, nikdy7. Každý ve tvé třídě má svého kamaráda ( kamarády)? ANO 66 NE. Máš na výběr

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou 5 Výsledky a diskuze Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány a jednotlivé položky byly seřazeny do tabulek a graficky znázorněny. Dotazník obsahoval 21 položek (Příloha 4). Zda již mají respondenti

Více

Kvantitativní hodnocení MPP

Kvantitativní hodnocení MPP Kvantitativní hodnocení MPP za školní rok: 2013/2014 Škola: ZŠ a MŠ Vejprty, Moskevská 2 Školní MP (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň): Taťána Svobodarová Počet žáků, studentů: 194 % zapojení žáků (studentů) ve

Více

Přílohy. 1. Dotazník 2. Rozhovor 3. Grafy č.i,2 4. Tabulky č.l až č.17

Přílohy. 1. Dotazník 2. Rozhovor 3. Grafy č.i,2 4. Tabulky č.l až č.17 Přílohy 1. Dotazník 2. Rozhovor 3. Grafy č.i,2 4. Tabulky č.l až č.17 43 Příloha č. 1: Dotazník pro středoškolské studenty a žáky ZŠ Žebrák V ážení studenti, žáci máte v rukou dotazník, který zjišťuje

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mírová 2734 / 4, 400 11, Ústí n. L. Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Mgr. Martin Nosek Metodik primární prevence

Více

Klima školy - Dotazník pro učitele

Klima školy - Dotazník pro učitele 7. 7. 4 9:55:5 Statistika respondentů 59 37 Počet návštěv Počet dokončených Počet nedokončených Pouze zobrazení 6,7% Celková úspěšnost Historie návštěv (8. 6. 4 -. 7. 4) Počet návštěv (59) Počet dokončených

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti)

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti) Užitečné weby Co se naučíte Získáte přehled o užitečných webových stránkách různého druhu a o tom, jak je můžete v životě využít. Vytvoříte si myšlenkovou mapu o různých druzích užitečných webů na internetu.

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Poslání, aneb proč tu jsme

Poslání, aneb proč tu jsme 1 Poslání, aneb proč tu jsme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o to, aby byli školáci a mladí lidé samostatní, znali svá práva a povinnosti, vyhýbali se drogám a kriminalitě, smysluplně trávili

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 Pohled na školu (klima školy zákonní zástupci) září 2015 (zpracovala Mgr. Jana Fričová) Cílem ankety bylo zjistit postoje zákonných zástupců (dále ZZ)

Více

Jak se díváme na edukaci v perioperační péči u nás. Martina Vidrmertová Kateřina Ondráková

Jak se díváme na edukaci v perioperační péči u nás. Martina Vidrmertová Kateřina Ondráková Jak se díváme na edukaci v perioperační péči u nás. Martina Vidrmertová Kateřina Ondráková Co to edukace je? Pojem edukace je odvozeno z latinského slova educo, educare, což znamená vést vpřed, vychovávat.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49 (úsek: SPŠ) Jméno

Více

Základní škola Brno, Hroznová 1

Základní škola Brno, Hroznová 1 Základní škola Brno, Hroznová 1 Minimální preventivní program Obsah Úvod Vytyčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu na škole

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Klima školy - Dotazník pro rodiče žáků

Klima školy - Dotazník pro rodiče žáků 27. 07. 2014 19:47:43 Statistika respondentů 448 442 2 4 Počet návštěv Počet dokončených Počet nedokončených Pouze zobrazení 98,66% Celková úspěšnost Historie návštěv (21. 05. 2014-01. 07. 2014) Počet

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Základní

Více

Motivace ke vzdělávání. Naučit se co nejvíce. Naučit se učit sám. Naučit se samostatně myslet. Připravit se na přijímací zkoušky.

Motivace ke vzdělávání. Naučit se co nejvíce. Naučit se učit sám. Naučit se samostatně myslet. Připravit se na přijímací zkoušky. Vyhodnocení dotazníků Kategorie: Vybráno dotazníků: Návratnost: 7. třída 0 00,0 % Motivace ke vzdělávání Co je pro tebe ve škole důležité? Naučit se co nejvíce. Určitě ano 7 0 7 Naučit se co nejvíce. Určitě

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 Z filmu Obecná škola Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka Celkové hodnocení školy Zdroj:

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/16. TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor 39002

ŠKOLNÍ ROK 2015/16. TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor 39002 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců DOMOV PRO SENIORY STACHY KŮSOV, příspěvková organizace Kůsov č. 1, Stachy, 384 73, IČ: 00477095, tel. +420 388 428 213, e-mail: gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov.cz Spokojenost zaměstnanců Metodika

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

Městské ředitelství policie Ostrava

Městské ředitelství policie Ostrava Městské ředitelství policie Ostrava Webová policie aneb Poldík Webík pomáhá a chrání (cíle a zdůvodnění projektu) upozornit děti a jejich rodiče na nebezpečí, která provázejí používání internetu naučit

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Zde naleznete první dotazník průběhu procesu vyhledávání informací ve verzi pro MS Word. Původní dotazník byl vytvořen v aplikaci Google Form

Více

Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?

Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Naši předkové Kdo byli moji předkové (babička, prababička )? Jak se jmenovali, co dělali, kde žili? Jací byli jak vypadali, jakou měli povahu? Jsem jim podobný/á?

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování školní rok 2015/2016 Vzdělávací institut INTEGRA BRNOgymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o., Brno, Rašelinová 11, 628 00 Vypracovala:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více