Č ESKÁ REPUBLIKA. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO. Projekt Fondu soudržnosti. Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č ESKÁ REPUBLIKA. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO. Projekt Fondu soudržnosti. Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001"

Transkript

1 Č ESKÁ REPUBLIKA Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt Fondu soudržnosti Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2010

2 OBSAH ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 1 POPIS PROVEDENÝCH PRACÍ V POROVNÁNÍ S PŮVODNÍMI PŘEDPOKLADY, PLNĚNÍ VĚCNÝCH INDIKÁTORŮ, OPATŘENÍ PŘIJATÁ PODLE SPECIFICKÝCH DOLOŽEK OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍCH O POSKYTNUTÍ POMOCI Identifikační údaje o projektu Vyhodnocení plnění a financování RK z hlediska harmonogramu a částek Obecný popis a cíle projektu Základní organizační struktura projektu Popis provedených prací Část A Část B Část C Část D Zhodnocení kvality práce Věcné a finanční identifikátory Věcné indikátory hlavní monitorovací ukazatele podle čl. 7.3 v příloze I Rozhodnutí komise porovnání dosažených parametrů s projektovanými Finanční indikátory Specifické podmínky Stavební povolení, předávací protokoly, kolaudační rozhodnutí INFORMACE O OPATŘENÍCH TÝKAJÍCÍ SE PUBLICITY PROJEKTU Opatření týkající se publicity projektu jako součást nákladů projektu Billboardy a pamětní desky Opatření týkající se publicity realizované z vlastních zdrojů a aktivit Publikace článků a tiskové zprávy Slavnostní zahájení a slavností zakončení projektu spojené s pozváním médií Presentační materiály projektu infopanely, infoletáky, propagační předměty, dokumentární film, DVD presentace Webové stránky projektu Geografický informační systém POTVRZENÍ, ŽE PRÁCE JSOU PROVEDENY V SOULADU S ROZHODNUTÍM O POSKYTNUTÍ PODPORY Prohlášení KP o splnění cílů projektu v souladu s RK, doklady o tom, že KP převzal dodávky zhotovitele a správce stavby PŘEDBĚŽNÉ POSOUZENÍ, ZDA JE PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE BUDE DOSAŽENO PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝSLEDKŮ ŘÍJEN

3 4.1 Skutečné datum zahájení a ukončení projektu Způsob řízení projektu po jeho ukončení Potvrzení finančních prognóz Aktualizace Makroekonomických vstupních dat Změny v části provozních nákladů dle skutečnosti a korekce výhledu provozních nákladů Náklady na provoz a údržbu Změny v části příjmů projektu dle skutečnosti (vodné, stočné, skutečný objem dodané pitné a čištěné odpadní vody včetně korekce výhledu Potvrzení socioekonomických odhadů Základní socioekonomické výnosy Úspory ve zdrojových nákladech pro spotřebitele Úspory ve zdrojových nákladech pro poskytovatele služeb Environmentální výnosy Změny v části ekonomické analýzy na základě skutečných přínosů projektu Celkové ekonomické náklady projektu (náklady) Stav po realizaci projektu (2010) Hlavní závěry analýzy nákladů a výnosů (CBA) Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s nimi spojené Opatření na ochranu životního prostředí při realizaci Opatření provozu projektu Uplatňování principu znečišťovatel platí INFORMACE O SOULADU S PRAVIDLY PRO UDĚLOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK / ČL. 8 NAŘÍZENÍ RADY ES Č. 1164/ Prohlášení učiněné KP o souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek Potvrzení RO o souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek INFORMACE O PROVEDENÝCH HODNOCENÍ PROJEKTU Hodnocení projektu Správcem stavby Hodnocení projektu kontrolními orgány SEZNAM ZKRATEK ROZDĚLOVNÍK SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY ŘÍJEN

4 1 POPIS PROVEDENÝCH PRACÍ V POROVNÁNÍ S PŮVODNÍMI PŘEDPOKLADY, PLNĚNÍ VĚCNÝCH INDIKÁTORŮ, OPATŘENÍ PŘIJATÁ PODLE SPECIFICKÝCH DOLOŽEK OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍCH O POSKYTNUTÍ POMOCI 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Název projektu : Číslo projektu : Umístění : Rozhodnutí komise : Řídící orgán : Zprostředkující subjekt: Odpovědná organizace za implementaci : Konečný příjemce : Projektant : Správce stavby : Střední Pomoraví/Hodonínsko 2005/CZ/16/C/PE/001 Členský stát Česká republika Obce/města Bzenec, Strážnice, Petrov, Hodonín, Veselí nad Moravou, Moravská Nová Ves Region NUTS II Jihovýchod, NUTS III Jihomoravský kraj K (2005) ze dne za komisi Danuta Hubner K (2009) 1617 změna ze dne za komisi Dirk Ahner Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1 Staré město Kontaktní osoba: Ing. Lumíra Kafková Kontakt: , Ministerstvo životního prostředí ČR Vršovická 1442/65, Praha Vršovice Kontaktní osoba: Ing. Petr Jirman Kontakt: , Státní fond životního prostředí ČR Olbrachtova 2006/9, Praha 4 Kontaktní osoba: Ing. Dušan Fibingr, Ph.D. Kontakt: tel.: , Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. Purkyňova 2/2993, Hodonín Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Vlachovská Kontakt: tel.: , Část A, B a C Pöyry Environment a.s. Botanická 834/56, Brno Kontaktní osoba: Ing. Miloš Chobola Kontakt: tel.: , Část D Voding Hranice spol.s.r.o. Borovská 583, Hranice Kontaktní osoba: Ing. Pavel Adler CSc. Kontakt: tel.: , Sdružení firem JANČÁLEK s.r.o., CENTROPROJEKT a.s., ic consulenten ZT GmbH U Tržiště 22, Břeclav Kontaktní osoba: Ing. Ludvík Jančálek, vedoucí týmu Kontakt: tel.: , ŘÍJEN

5 Zhotovitel : Organizace odpovědná za propagaci : Organizace odpovědná za koordinaci bezpečnosti práce: Část A Imos Brno a.s. Olomoucká 174, Brno Kontaktní osoba: Ing. Petr Nop vedoucí projektu Kontakt: tel.: , Část B Sdružení firem MSO servis s.r.o. a Swietelsky stavební s.r.o. Za humny 20, Kyjov Kontaktní osoba: Pavel Přikryl vedoucí projektu Kontakt: tel.: , Část C Sdružení firem ARKO technology a.s. a Královopolská Ria a.s. Vídeňská 108, Brno Kontaktní osoba: Ing. Rostislav Němeček vedoucí projektu Kontakt: tel.: , Část D Sdružení firem Imos Zlín s.r.o. a KUNST spol. s.r.o. Tečovice 353, Zlín Kontaktní osoba: Miroslav Matějka vedoucí projektu Kontakt: tel.: , Media flow s.r.o. Malostranské náměstí 28/5, Praha 1 Kontaktní osoba: Radka Jílková Kontakt: tel.: , BP systém s.r.o., Štefánkova 131/61, Brno, Kontaktní osoba: Jiří Kaiserlich, Kontakt: tel.: , ŘÍJEN

6 1.2 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ A FINANCOVÁNÍ RK Z HLEDISKA HARMONOGRAMU A ČÁSTEK Evropská komise přijala dne Rozhodnutí komise, které stanovuje výši a podmínky podpory Společenství z Fondu soudržnosti pro skupinový projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko. Vyhodnocení splnění těchto podmínek je předmětem této závěrečné zprávy. Tabulka 1-1 Finanční plnění projektu Podprojekt Rozpočet fin. mem Rozpočet SoD Skutečnost část č. označení RN REZ Suma RN dle SoD v EUR A 1 Bzenec ČOV ,29 B 2 Strážnice - ČOV ,90 B 3 Petrov - kanalizace ,70 B 4.2 Hodonín - stoky ,78 B 6.2 Veselí n M. - stoka ,00 B Celkem ,38 C 4.1 Hodonín - ČOV ,30 C 5. Ratíškovice - ČOV ,70 C 6.1 Veselí n.m. - ČOV ,07 C Celkem ,07 D 7. Bzenec ÚV ,91 D 8. Mor. N. V.-prameniště ,44 D Celkem ,35 Projekt stav celkem ,09 Správce stavby ,00 Autorský dozor ,00 Zadávací dokumentace ,20 Propagace ,00 Projekt celkem - uznatelné ,29 Finanční rozdíl mezi RK a skutečnými náklady Projektu vznikl postupně jednak tím, že bylo rozpracováno a zpřesněno technické řešení Projektu v rámci zpracování tendrové dokumentace, jednak tím, že veřejnou otevřenou soutěží byla dosažena objektivizovaná cena Projektu vyšší než je uvedena v RK. Tabulka Harmonogram prací Zahájení Dokončení Skupina projektů Nákup pozemků 05/ /2006 Veřejné zakázky 05/ /2008 Výstavby 04/ /2010 ŘÍJEN

7 Tabulka Porovnání dosažených parametrů s projektovými (dle fakturace) Fyzické ukazatele Kategorie UNIVERZÁLNÍ Jednotka (množství) Jednotka (množství skutečnost) Finanční ukazatele dle fakturace Původní smlouva Stávající smlouva Skutečnost Náklady ( ) Náklady ( ) Náklady ( ) Supervize 25 měsíců 27 měsíců Dokumentace 10 ks 10 ks ,2 Propagace 20 ks 20 ks Příprava lokality 10 ks 10 ks Rezerva pro nepředv. okolnosti 10 ks 10 ks Inženýrská činnost 10 ks 10 ks UNIVERZÁLNÍ CELKEM STAVBA Stoky (celkem) m m Čistírny odpadních vod 5 ks 5 ks Pitné vody 2 ks 2 ks ,09 STAVBA CELKEM CELKEM ,29 Dokumentace (fakturace dle skutečnosti v Kč) 10 ks 10 ks Kč 1.3 OBECNÝ POPIS A CÍLE PROJEKTU Skupina projektů řešící problematiku odvádění a čištění odpadních vod: - 1. Bzenec rekonstrukce ČOV - 2. Strážnice rekonstrukce a intenzifikace ČOV - 3. Petrov odkanalizování obce Hodonín rekonstrukce ČOV Hodonín rekonstrukce kmenové stoky - 5. Ratíškovice dobudování ČOV Veselí nad Moravou rekonstrukce ČOV Veselí nad Moravou- rekonstrukce kmenových stok Skupina projektů řešící problematiku jímání a úpravu pitné vody, zásobování vodou, ochrana zdrojů pitné vody: - 7 Bzenec rekonstrukce a intenzifikace ÚV, rekonstrukce prameniště - 8 Moravská Nová Ves rekonstrukce prameniště Předpokládaná skupina projektů řešící ochranu povrchových i podzemních vod, eliminuje hlavní zdroje znečištění, zlepšuje kvalitu života a bude mít výrazný vliv na další rozvoj oblasti. Řešení poskytuje zlepšení kvality životního prostředí a socioekonomického výnosu. Koncovými uživateli budou obyvatelé obcí, kteří participují na tomto projektu. V povodí Moravy leží 8 měst a 73 obcí o celkovém počtu přibližně 140 tisíc obyvatel na rozloze 110 tisíc ha. Řešené území zahrnuje celé nebo části 11 obcí a měst. V oblasti zásobování vodou se projekt významně dotýká obyvatel, což representuje 79 % všech obyvatel střední části povodí Moravy, na úseku čištění městských odpadních vod se dotýká obyvatel. Cílem projektů zabývajících se problematikou čištění odpadních vod je zejména technická obnova majetku rekonstrukce stávajících čistíren Bzenec, Strážnice, Hodonín, Veselí nad Moravou a Ratíškovice, ve kterých bude prováděno kvalitní čištění veškerých odpadních vod z obvodu měst a ŘÍJEN

8 obcí tj. komunálních odpadních vod z obytných částí, vybavenosti, drobných provozoven a služeb obyvatelstvu, dále pak průmyslových odpadních vod z městských aglomerací, vybudovat potřebný rozsah kanalizačních sítí odkanalizování obce Petrov s následným odvedením odpadních vod na stávající ČOV Strážnice a provedení rekonstrukce částí kmenových stok v Hodoníně a ve Veselí nad Moravou. Realizace takto rozsáhlého projektu zajistí čištění a odvádění odpadních vod v míře potřebné pro zabezpečení kvality vypouštěných vod do vodotečí a ke splnění ukazatelů dle platné legislativy ČR a také v souladu s požadavky kladenými na splnění podmínek integrace do EU a zapojení ČR do strukturálních politik. Cílem projektu zabývajících se problematikou jímání a úpravy pitné vody je zabezpečení zásobování obyvatelstva kvalitními zdroji pitné vody. Cíle projektu: - Dosažení souladu s požadavky směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod - Snížení znečištění povrchových a podzemních vod - Rekonstrukce vyhovující kanalizace a ČOV - Ochrana zdraví obyvatelstva - Stanovisko KP o dosažení cílů projektu viz. Příloha č. 1 - Čištění městských odpadních vod dle směrnice Rady č. 91/271/EHS je vyhodnoceno v Příloze č Dosažení ochrany zdraví obyvatelstva ve smyslu směrnice Rady č. 98/83/ES je doloženo stanoviskem Krajské hygienické stanice ze dne Příloha č. 28. ŘÍJEN

9 Hlavní kvantifikované cíle projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko Číslo projektu Cíl 1: Kapacita ČOV Použité jednotky: EO Cíl 2: Zvýšení kapacity stávající ČOV (navýšení EO Použité jednotky: EO Cíl 3: Cíl 4: Vypouštěné znečištění - BSK 5 Vypouštěné znečištění - CHSK Použité jednotky: mg/l Použité jednotky: mg/l Cíl 5: Vypouštěné znečištění N celk Cíl 6: Vypouštění znečištění - P celk Před Po Snížení Před Po Snížení Před Po Snížení Před Po Snížení realizací realizaci realizací realizaci realizací realizaci realizací realizaci ,11 4 1,11 49, ,44 24, ,95 3,13 2 1, ,11 2,81 2,30 49,44 27,79 21,65 24,95 7,93 17,02 3,13 0,53 2,60 1* po realizaci prokázáno ZP ,32 5 1,42 53, , ,32 2,1 4,32 53,76 21,42 32, * po realizaci prokázáno ZP ,45 2, ,3 35 2,3 16, ,18 1,1 1, ,45 2,13 0,32 37, ,30 16,18 11,68 4,50 1,1 1,02 0,08 4.1* po realizaci prokázáno ZP ,83 3,5 0,33 46, , ,83 2,1 1,73 46,91 25,90 21,01 5* po realizaci prokázáno ZP ,02 2,5 0 32, ,13 16, ,31 2,2 2 0, ,02 1,6 0,40 32,13 20,5 11,63 16,31 7,2 9,11 2,2 0,6 1,60 6.1* po realizaci prokázáno ZP Celkem před realizací Celkem po realizaci ŘÍJEN

10 Číslo projektu Cíl1: Počet nově napojených EO Cíl 2: Počet obyvatel dotčených projektem Cíl 3: počet obyvatel skutečnost za rok 2009 a 2010 Použité jednotky: EO Použité jednotky: * skutečnost k Je součástí 4.1 Je součástí Je součástí 6.1 je součástí 6.1 Celkem Celkem * data uvedená po ukončení projektu 2009 a 2010 ŘÍJEN

11 Ukazatel Rekonstruované Nové stoky Čerpací stanice Rekonstruované Rekonstruované ÚV Stavební objekty Provozní soubory stoky (včetně výtlaků) ČOV Číslo projektu Použité jednotky Počet jednotek Použité jednotky Počet jednotek Použité jednotky Počet jednotek Použité jednotky Počet jednotek Použité jednotky Počet jednotek Použité jednotky Počet jednotek Použité jednotky Počet jednotek 1 ks 1 ks 5 ks 6 1 * po ks 1 ks 5 ks 5 realizaci 2 ks 1 ks 14 ks 8 2* po ks 1 ks 14 ks 8 realizaci 3 m 467 m Ks 5 3* po m 510,80 m Nové ks 4 realizaci stoky: 3 105,00 výtlaky: 2 745,60 Celkem 6 361, ks 1 ks 27 ks * po ks 1 ks 27 ks 14 realizaci 4.2 m 428 m * po m 413,3 m 57,50 realizaci 5 ks 1 ks 13 ks 12 5* po ks 1 ks 13 ks 12 realizaci 6.1 ks 1 ks 4 ks 8 6.1* po ks 1 ks 4 ks 6 realizaci 6.2 m * po m 829,80 realizaci 7 ks 1 ks 3 ks 5 7* po ks 1 ks 3 ks 5 realizaci 8 ks 1 ks 5 ks 2 8 * po realizaci ks 1 ks 5 ks 2 ŘÍJEN

12 1.3.1 Základní organizační struktura projektu V rámci organizační struktury projektu fungovaly níže uvedené subjekty, jejichž vzájemné vazby a provázanost při vykonávání svěřených činností zobrazují uvedené grafy: VAK Konečný příjemce a provozovatel Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. (mimo jiné také investor) SS Správce stavby (supervisor) ZHO Zhotovitel AD Autorský dozor Uvedené subjekty (správce stavby, zhotovitel) byly vybrány v rámci implementace projektu na základě transparentního zadávacího řízení, které bylo uskutečněno v souladu s platnou legislativou a jejich činnost je zahrnuta do způsobilých projektových výdajů, z nichž je stanovena celková výše podpory z Fondu soudržnosti. Činnost autorského dozoru byla zajišťována zpracovatelem projektové dokumentace. V průběhu realizace projektu se konaly pravidelné kontrolní dny za účelem kontroly průběhu, způsobu a kvality realizace stavby. Státní fond životního prostředí ČR (realizační orgán) byl mj. také informován o průběhu zasíláním zpráv SS a monitorovacích zpráv konečného příjemce. V rámci organizační struktury a kontrolních mechanismů projektu dodržován systém dvojí nezávislé kontroly a dvojího podpisu, správcem stavby a konečným příjemcem, při schvalování jednotlivých dokumentů a provádění plateb. Řádné finanční řízení bylo zjištěno při přípravě operací před jejich schválením, při průběžném sledování uskutečněných operací až do jejich konečného vypořádání, vyúčtování a následného prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření. SS VAK ZHO Obrázek 1.1 Monitoring a hodnocení Monitoring plnění hlavních projektových cílů, a tím zejména hodnocení plnění povinností zhotovitele, bylo součástí činnosti správce stavby, který zasílal pravidelné monitorovací zprávy o průběhu plnění cílů projektu konečnému příjemci. VAK SS AD ZHO Obrázek 1.2 Kontrola a hodnocení Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. v pozici konečného příjemce a investora vykonávaly nepřímo kontrolu a hodnocení prováděných činností zhotovitele prostřednictvím subjektu správce stavby a autorského dozoru. ŘÍJEN

13 VAK SS ZHO Obrázek 1.3 Řízení projektu Vedení a řízení projektu bylo opět zajišťováno prostřednictvím vybraného správce stavby, který byl za svoji činnost zodpovědný VaK Hodonín a.s. V rámci VaKu byla řízením a vedením projektu pověřena Manažerka projektu ing. Vlachovská a Koordinátorem ing. Kozumplík člen představenstva. Správce stavby (FIDIC Inženýr) Správce stavby v rámci projektu zajišťoval zejména tyto činnosti: - monitorování stavby a činnost zhotovitele, - kontrolu objemů, hospodárnosti a kvality prací na straně zhotovitele, - kontrolu dodržování smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, - kontrolu průběhu stavebních a montážních prací, jejich obejmu, kvality dodržování schválených technologických postupů, pokynů zhotoviteli a příkazů ke změnám, - kontrolu faktury předkládané zhotovitelem, výkazů a odpovídající finanční ohodnocení provedených prací. - kontrolu plnění harmonogramu výstavby, - kontrolu všech zkoušek prováděných na stavbě a kontrolu úplnosti dokladů o zkouškách prováděných ve zkušebních laboratořích, - upozorňování dodavatele neprodleně písemně na zjištěné vady a nedodělky, nedodržení smlouvy o dílo a jejich součástí, - kontrolu dodržování podmínek stavebního povolení a jiných dokumentů, získaných dodavatelem během stavby, - kontrolu průběžného zpracování dokumentace skutečného stavu provedení stavby zhotovitelem, pořizování průběžné fotodokumentace stavby, - kontrolu a přejímku konstrukcí a zařízení, která budou trvale skryta nebo obtížně přístupná, přejímka na výzvu dodavatele dokončených dílčích celků stavebních a montážních prací, - upozorňování objednatele a autorského dozoru neprodleně na všechny závažné skutečnosti a nedodržování smlouvy o dílo a jejích součástí zjištěné v průběhu své činnosti, - vedení průběžných denních záznamů o probíhající činnosti na stavbě, - zpracovávání a odevzdávání zpráv objednateli při zahájení realizace projektu, pravidelně při jejím průběhu, podstatných změnách, výjimkách a ukončení. Autorský dozor (provádí zpracovatel projektové dokumentace). Z běžných činností Autorského dozoru lze vyjmenovat následující: - kontrola provádění prací tak, aby souhlasily s projektem co do kvality, materiálu, dodržení technického řešení a podmínek, zasahování při zjištění jejich nedostatků, - posuzování zhotovitelem navržené nebo provedené změny, - předchozí schvalování materiálů, výrobků, práce a technologických postupů, které se při projektování z různých příčin nedaly dořešit, - v opodstatněných případech upozorňování Správce stavby (FIDIC Inženýra) na možná rizika určitých prací a na nutnost jejich specifické kontroly, ŘÍJEN

14 - písemné informování objednatele o stavu a kvalitě rozpracovaného díla. Celý projekt byl rozdělen do čtyř částí a 10 dílčích podprojektů. Každý dílčí podprojekt má samostatnou projektovou dokumentaci, všechny části, v rámci projektu SPH byly tendrovány samostatně a byly realizovány vybranými zhotoviteli a schválenými podzhotoviteli. Veškeré práce dozoroval Správce stavby. Obrázek 1.4 Členění projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko na jednotlivé podprojekty Popis provedených prací ČÁST A Podprojekt č. 1 Bzenec rekonstrukce ČOV Podprojekt č. 1 Bzenec rekonstrukce ČOV byl začleněn do projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko z důvodů nutnosti řešit stávající stav ČOV, která nezabezpečovala svým stavem stavebních objektů a technologickým vybavením podmínky EK pro vypouštění odpadních vod této velikosti ČOV, stanovenými směrnicí Rady č.91/271/ehs, zejména v likvidaci dusíku a fosforu. Za tím účelem bylo nutno, mimo výměny zastaralých a morálně i fyzicky opotřebovaných strojů i kapacitně navýšit zejména biologickou část ČOV. V rámci rekonstrukce stávající ČOV byly provedeny stavební práce na pěti stavebních objektech, členěných do dílčích stavebních podobjektů, výstavbou nových objektů, případně rekonstrukcí stávajících pokud navrhované koncepci čištění vyhověly. Samostatným šestým SO byly demolice. Obdobným způsobem byly řešeny i provozní soubory, byly dle funkce zařazeny do pěti samostatných PS, členěných na další dílčí PS dle funkčního zatřídění, případně umístění strojů a zařízení. Pro naplnění cílů projektu byly provedeny tyto práce na níže popsaných stavebních objektech: SO-100 Mechanický stupeň byl rozdělen na tyto dílčí stavební objekty DSO 101 Vypínací a spínací komora, novostavba podzemního objektu. DSO 102 Lapák štěrku - byl sanován stávající objekt železobetonový. DSO 103 Šneková čerpací stanice stávající budova. DSO 104 a DSO 105 DSO 106 DSO 107 DSO 108 Česle a prací zařízení na shrabky/pračka písku sdružený objekt; dostavba stávajícího objektu. Předávací stanice nečistot z čištěných stok, nový železobetonový objekt. Lapák písku sanace stávajícího objektu. Měření množství na přítoku, sanace a úprava stávajícího objektu. ŘÍJEN

15 DSO 109 Zatrubněný železobetonový přivaděčem DN SO-200 Biologický stupeň DSO 201 Přítokový žlab, dešťový oddělovač sanace a úprava stávajícího podzemního objektu. DSO 202 Mezičerpací stanice nový, železobetonový objekt z vodostavebných betonů. DSO 204 Selektor, jímka vratného a přebytečného kalu. Sanovaný a upravený stávající objekt. DSO 205 Aktivační nádrž novostavba železobetonových nádrží. DSO 206 Rozdělovací komora - sdružený objekt s DSO 202, nový, železobetonový objekt. DSO 207 Dosazovací nádrž novostavby železobetonových objektů. DSO 208 Dmýchárna II rekonstrukce stávajících prostor. DSO 209 Místnost trafa a nízkonapěťové stanice úprava stávající budovy. DSO 210 Spojovací potrubí jedná se o částečnou sanaci stávajícího potrubí a jeho úpravu. SO-300 Dešťová zdrž, stabilizace kalu, nádrž na odtoku DSO 301 Dešťová zdrž stavební úpravy části stávajících objektů. DSO 302 Zahuštění kalu, nádrž stabilizace kalu, uskladňovací nádrž úpravy stávajících objektů. DSO 303 Nádrž na odtoku v rámci projektu provedena demontáž stávajícího zařízení v objektu bývalé biologické linky před rekonstrukcí. DSO 304 Měrný žlábek na odtoku rekonstrukce a sanace stávajícího objektu pro instalaci nového technologického zařízení. DSO 305 Spojovací potrubí, kanalizační potrubí jedná se o nově instalované potrubí. SO-400 Odvodňování kalu DSO 402, DSO 403 Odvodňování kalu, hala pro kalové kontejnery Úprava objektu stávajícího objektu. DSO 406 Předávací stanice fekálií. Nová kontejnerová budova. DSO 407 Jímka kalové vody. Novostavba podzemního objektu. DSO 408 Spojovací potrubí. Demontáže a demoliční práce na stávajících objektech. SO-500 Provozní objekty DSO 501 Hlavní provozní budova. Úpravy vnitřní a venkovní stávající provozní budovy. DSO 502 Garáže. Úpravy stávajících garáží. DSO 503 Dílny. Opravy stávajících dílen. DSO 504 Venkovní osvětlení, kabelové rozvody. Kompletní rozvodové trasy a instalace venkovního osvětlení. DSO 505 Vozovky a zpevněné plochy. Úprava stávajících vozovek po zásazích stavby. DSO 506 Terénní a sadové úpravy oplocení. Nové terénní a sadové úpravy dotčených ploch ČOV DSO 507 Síť užitkové vody. Doplnění a úpravy rozvodů sítě užitkové vody. DSO 508 Regulační stanice plynu. Opravy stávajícího objektu. SO-0100 Demolice Jedná se o demoliční práce v budově odvodňování kalu, rozvodně eletro, bourání komínu stávající kotelny, vyhnívací nádrže, uskladňovací nádrže a plynojemu V rámci technologického zařízení bylo provedeno vybavení nových či stávajících objektů technologickými zařízeními. Jednalo se o tyto dílčí provozní soubory: PS 100 Mechanické předčištění DPS 101 Vypínací a spínací komora, nové, stavidlové uzávěry, kompresorová stanice, přístřešek kompresorové stanice DPS 102 Hrubé česle, lapák štěrku. Opancéřování dna, repase zařízení pro vybírání štěrku, kontejner na štěrk. DPS 103 Šneková čerpací stanice. Nové uzávěry, repase šnekových čerpadel. DPS 104 Česlovna samočinné česle, dopravník na shrabky, lis na shrabky, kontejner. ŘÍJEN

16 DPS 105 DPS 106 DPS 107 DPS 108 DPS DPS Prací zařízení na shrabky, pračka písku. - separátor písku, kontejner na vypraný písek Předávací stanice nečistot. - nová šoupátka, uzávěry s elektropohonem Lapák písku. - dmýchadla, čerpadla, drapák písku, repase Měření na průtoku. - demontáž stávajícího zařízení. Ke všem zařízením odpovídající elektrorozvody a potřebná zařízení pro pohon a ovládání včetně rozvaděčů Ke všem zařízením potrubní měřící a regulační technika., včetně rozvaděčů + měřících a ovládacích prvků PS 200 Biologický stupeň DPS 201 Přítokový žlab, dešťový přítok. - stavidla, technologická potrubí DPS 202 Mezičerpací stanice. - kalová čerpadla, přenosné zvedací zařízení, uzávěry s el. pohonem DPS 203 Měření množství na přítoku do biologického stupně. - průtokoměr, šoupátka, potrubí. DPS 204 Selektor. Jímka vratného a přebytečného kalu. - aerátor oběhové nádrže, zvedací zařízení, šoupátka, potrubí DPS 205 Aktivační nádrže aerátory, zvedací zařízení, technické potrubí. DPS 206 Rozdělovací komora - vřetenová šoupátka DPS 207 Dosazovací nádrže šoupátka, zařízení pro stírání kalu a plovoucích nečistot DPS 208 Dmýchárna II dmýchadlové agregáty, potrubí, zvedací kladkostroj DPS Motorové rozvody, el. zařízení včetně rozvaděčů DPS Měřící a regulační technika PS 300 Dešťová zdrž, stabilizace kalu, nádrž na odtoku DPS 301 Dešťová zdrž zařízení na výplach, kalová čerpadla, armatury, potrubí. DPS 302 Zahušťování kalu, nádrž stabilizace kalu, uskladňovací nádrž; - zahušťovač, šoupátka armatury, potrubí - kalová čerpadla, indukční průtokoměr DPS 304 Měrný žlab na odtoku Parshallův žlab s certifikovaným zařízením pro měření DPS Potřebné motorové rozvody a zařízení, rozvaděče DPS Měřící a regulační technika PS 400 Odvodňování kalu DPS 401 Homogenizační nádrž ponorné míchadlo, zvedací zařízení DPS 402 Odvodnění kalu odvodňovací zařízení, dopravník, potrubí, armatury DPS 403 Hala pro kontejnery kontejnery DPS 406 Předávací stanice fekálních vod kalová čerpadla, zvedací zařízení, balená přejímací stanice, česlicový koš DPS 407 Jímka kalové vody kalová čerpadla, potrubí, armatury DPS 408 Stanice srážení fosforu, dávkovací stanice - zařízení pro dávkování PREFLOC, dávkovací čerpadlo, skladovací nádrž, potrubí, zásobní nádrž DPS Motorové rozvody včetně zařízení DPS Měřící a regulační technika včetně zařízení PS 500 Provozní objekty ŘÍJEN

17 DPS 501 Trafostanice a rozvodna 22 KV rozvaděče, kabely DPS 502 Hlavní rozvodna 0,4 KV a venkovní kabelové rozvody. Rozvaděče, kabely. DPS 503 Regulační stanice plynu Regulátory, potrubí, armatury. Obrázek 1.5 Podprojekt č.1 - Bzenec rekonstrukce ČOV Celkový pohled na nové biologické linky ČÁST B Část B obsahuje 4 podprojekty z oblasti odvádění a čištění odpadních vod. Jsou to: - podprojekt č. 2 Strážnice rekonstrukce a intenzifikace ČOV, - podprojekt č. 3 Petrov odkanalizování obce, - podprojekt č. 4.2 Hodonín rekonstrukce kmenových stok, - podprojekt č. 6.2 Veselí nad Moravou rekonstrukce kmenové stoky Podprojekt č. 2 Strážnice rekonstrukce a intenzifikace ČOV Stávající ČOV, která vykazovala značné znehodnocení stávajících objektů, byla do projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko zařazena ze dvou důvodů: - její stav vyžadoval ráznou základní obnovu vzhledem ke stavu betonových konstrukcí a stavu technologického vybavení, hlavně s ohledem na vytvoření podmínek pro zabezpečení kvality vypouštěných vod dle směrnice Rady č. 91/271/EHS ze dne 21. května 1991, stanovené pro tento druh a velikost městských čistíren, zejména o odbourání dusíku a fosforu - umožnit zvýšení kapacity z důvodů připojení další obce Petrov pro zatížení EO. V rámci tohoto podprojektu byly provedeny tyto práce: ŘÍJEN

18 Ve stavebních objektech bylo provedeno: SO.0021 Příprava území pro výstavbu a ZS. DSO Dešťová zdrž - provedena sanace stávajících betonových konstrukcí. DSO Hrubé předčištění - výstavba nového železobetonového objektu. SO.0023 Aktivační nádrže - výstavba nového sdruženého objektu. SO.0024 Dosazovací nádrže -výstavba nových kruhových železobetonových objektů. DSO Uskladňovací nádrže kalu - sanace stávajících kruhových objektů. DSO Čerpací stanice kalu - novostavba železobetonového objektu. DSO Budova odvodnění kalu - novostavba zděného objektu se sedlovou střechou. DSO Plocha pro kontejnery nová betonová odvodněná plocha. DSO Kompostový filtr nová betonová plocha pro umístění plastového kompostového filtru. SO.0027 Provozní budova - provedena kompletní rekonstrukce. SO.0028 Garáže - přesunuty stávající prefabrikované garáže. SO.0029 Propojovací potrubí - nově uložené potrubí. DSO Plocha pro chemické hospodářství - nová betonová plocha. DSO Rozdělovací objekt před DN nový železobetonový stavební objekt. DSO Měrný objekt na odtoku - nový železobetonový měrný žlab. SO.0031 Venkovní osvětlení - demontáže stávajícího osvětlení. SO.0032 Terénní a sadové úpravy - nová úprava nezastavěných ploch s chodníky. SO.0033 Silnice a zpevněné plochy - nové a rekonstruované části stávajících komunikací. SO.0034 Rekultivace ploch - biologická rekultivace zemědělských ploch, dočasně užívaných pro zařízení staveniště. Bylo provedeno a instalováno strojně technologické vybavení: PS.0001 Hrubé předčištění - demontáže stávajícího zařízení, instalace nového. PS.0002 PS.0003 PS.0004 PS.0005 PS.0006 DPS DPS PS.0008 Čištění odpadních vod - demontáže, aerační systém selektoru, nový aerační systém do AN. Dmýchárna - demontáže stávajícího zařízení, instalace nového dmýchadla. Kalové hospodářství - demontáže stávajícího stojně technologického zařízení, nový aerační systém do UN. Odvodnění kalu instalace nové technologie. Motorové rozvody - kabelové rozvody včetně pomocných konstrukcí a rozvaděčů. Měření a regulace - demontáže stávajících zařízení, instalace nových. ELS a CCTV nové zabezpečení objektu a přenos dat na dispečink Rekonstrukce trafostanice výměna jistících prvků, nátěry ŘÍJEN

19 Obrázek 1.6 Podprojekt č.2 - Strážnice rekonstrukce a intenzifikace ČOV Celkový pohled na ČOV Podprojekt č. 3 Petrov odkanalizování obce Obec Petrov neměla před realizací projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko zajištěno čištění odpadních vod. V rámci koncepce řešení byla do projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko zařazena realizace kanalizace v obci s následným přečerpáním splašků na ČOV Strážnice. V rámci prováděných prací byla v obci zbudována kanalizace stoková síť v takovém rozsahu, aby umožnila napojení všem znečišťovatelům. Bylo vybudováno celkem 3 105,0 m gravitačních stok a rekonstruováno 510,80 m stok stávajících. Bylo postaveno i 2 745,6 m tlakových stok, 4 přečerpávací stanice a 3 odlehčovací komory a 2 propustky. Vše bylo rozděleno na stavební objekty, kterých bylo celkem 11. Stavební objekty byly prováděny postupně, dle umístění v jednotlivých ulicích, za velké pozornosti všech účastníků a zejména zhotovitele tak, aby dopady stavby na život obyvatel Petrova byly co nejmenší. Z toho důvodu byly SO členěny na dílčí SO s cílem respektovat ukončování stavební činnosti postupným způsobem, umožňujícím normální užívání komunikačního napojení obyvatel přilehlých nemovitostí. Dalším důvodem bylo i rozdílné užití trubního materiálu u jednotlivých úseků stok z pohledu umístění v komunikaci či nezpevněných plochách. Nové stoky byly provedeny v průměrech DN 300 až DN 1000 dle kapacity a jako materiálu bylo použito plastů PP, Hobas a kameniny. Pro výtlačné potrubí od čerpacích stanic bylo použito PE DN 80 až 150. Výtlačné řady byly realizovány v různých délkách v závislosti na umístění čerpací stanice. Čerpací stanice plnily různou funkci. Hlavní čerpací stanicí je Pe-1, která kromě separace písků a hrubých nečistot přečerpává veškeré odpadní vody Petrova na ČOV Strážnice. Jedná se o železobetonovou vodostavebnou konstrukci s nerezovými prostupy a zámečnickými konstrukcemi v podzemní části. Nadzemní část je zděný objekt se sedlovou střechou, vnitřními omítkami, plastovými výplněmi otvorů, vnitřní stavební elektroinstalací, rozvody vody a odkanalizováním. Krytina je pálená. V rámci stavebního objektu ČS Pe-1 jsou řešeny i přidružené dílčí stavební objekty příjezdová komunikace, přípojka el. energie, studna užitkové vody. Ostatní čerpací stanice jsou ŘÍJEN

20 podružné, řeší pouze dílčí části obce, které nelze napojit gravitačně. Výtlaky přivádějí pouze odpadní vody splaškové do nejbližší šachty, umožňující gravitační odtok splašků. Rovněž tyto ČS mají spodní stavbu podzemní, železobetonovou konstrukci s prostupy a zámečnickými konstrukcemi z nerezu, přípojkový rozvaděč s přípojkou NN a přístupové cesty plochy k údržbě a čištění. Všechny ČS jsou opatřeny zařízením pro dálkové přenosy na dispečink. Výjimku tvoří ČS Pe-2, která má i nadzemní část. Je provedena jako prefa-technologický domek. Samostatným stavebním objektem je výtlak z ČS Pe-1, který je v délce 2 360,8 m povětšině v nezastavěném území, převádí vody z Petrova na ČOV Strážnice, je z materiálu PVC DN 150 a je opatřen vstupními revizními šachtami. V rámci technologie bylo v podprojektu provedeno: PS.01 Technologické strojní a elektro vybavení ČS Pe-1 PS.01.1 Jedná se o dodávku a instalaci strojně technologického vybavení strojně stíranými česlemi, zvedací zařízení s kladkostrojem, čerpadla, mechanický drapák, AT stanice, separátor písku, potrubí, armatury. PS.01.2 Elektročást rozvody, rozvaděče, kabely, rošty. PS.01.3 Dálkové přenosy dat kabely, rošty, rozvaděče, ovládací prvky. PS.02 Technologické strojní a elektro vybavení ČS Pe-2. PS.02.1 Dodávka a instalace čerpadla, česlicový koš, přenosné zvedací zařízení, potrubí a armatury PS.02.2 Elektročást rozvaděče, kabely, přívody, magnetický dveřní kontakt, čtečka karet. PS.02.3 Dálkový přenos kabely, rošty, rozvaděče, zařízení přenosu. Obdobné je i vybavení ČS Pe-3 a ČS Pe-5. Obrázek 1.7 Podprojekt č.3 - Petrov odkanalizování obce Nová čerpací stanice ČS Pe1 ŘÍJEN

ČOV Modřice - Technický popis

ČOV Modřice - Technický popis ČOV Modřice - Technický popis SITUACE PRIMÁRNÍ KAL 100-300 kg NL/hod. Mechanický stupeň: Hlavní nátokový objekt Hlavní stavidlová komora regulující přítok do ČOV, do dešťové zdrže a odlehčovací komora

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV Připravovaná rekonstrukce ČOV Jablonné v Podještědí Ing. Iveta Žabková - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1. ÚVOD Tímto příspěvkem bych chtěla navázat na článek Srovnání rekonstrukcí ČOV Kombiblok

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_18_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.18.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1953 (538922) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

IV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: srpen 2008

IV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: srpen 2008 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod Projekt fondu soudržnosti IV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období:

Více

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/2003

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: březen 2009

XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: březen 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: březen 2009 Správce stavby projektu Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Moravské Budějovice Číslo obce PRVK: 270 Kód obce PRVK: 0614.006.270.00 Kód obce (IČOB): 09890 (591181) Číslo ORP3 (ČSÚ): 006 (6106) Název ORP3: Moravské

Více

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Radkova Lhota Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_038_01_13802 Název obce: Radkova Lhota Kód obce (IČOB): 517321 (517321) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele

Více

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí STUDIE Tuřanka 1, 627 00 Brno Tel.: +420 548 428 117, +420 602 200 783 IČ 27699455 1. Popis stávajícího stavu 2. Výhled současný

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

MVE Hrubá Voda. Projekt na prodej. Popis projektu

MVE Hrubá Voda. Projekt na prodej. Popis projektu Popis projektu 31.3.2015 Č. dokumentu 12030 Vypracoval: Ing. Karel Kraml MVE Hrubá Voda s.r.o. Na Květnici 13 Praha 4, PSČ 140 00 gsm +420 774 859 089 karelkraml@gmail.com PARÉ... Obsah 1. Popis projektu...

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

C. PROPOČET INVESTIČNÍCH A PROVOZNÍCH NÁKLADŮ =======================================================

C. PROPOČET INVESTIČNÍCH A PROVOZNÍCH NÁKLADŮ ======================================================= Rekonstrukce ÚV Hamry, posouzení snížení výkonu na IN a PN, technickoekonomická studie (TES) C. PROPOČET INVESTIČNÍCH A PROVOZNÍCH NÁKLADŮ ======================================================= 1 OBSAH

Více

ČOV Velké Meziříčí - realizace výstavby (příklad realizace podle zákona o veřejných zakázkách)

ČOV Velké Meziříčí - realizace výstavby (příklad realizace podle zákona o veřejných zakázkách) ČOV Velké Meziříčí - realizace výstavby (příklad realizace podle zákona o veřejných zakázkách) Ing. Jiří Kašparec VAE CONTROLS, s.r.o. Úvodem Výstavba ČOV Velké Meziřičí je součástí Projektu ochrany vod

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mohelnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mohelnice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7106_007_01_41468 Název obce: Kód obce (IČOB): 540471 (540471) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2003 (7106) Název ORP3: Kód

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12 OBSAH strana 1. Činnosti realizované v sledovaném období 2-5 1a inženýrské činnosti 1b přípravné činnosti 1c realizace 1d změny oproti projektové dokumentaci 1e.1 pracovníci vlastní, podzhotovitelé, použité

Více

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Ing. Iveta Žabková Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, iveta.zabkova@scvk.cz 1. Úvod Na konci roku 2007

Více

Obec Krásný Les - jednotná kanalizace a ČOV - SO 01, SO 02, SO 03, PS 01

Obec Krásný Les - jednotná kanalizace a ČOV - SO 01, SO 02, SO 03, PS 01 Městský úřad Ostrov Odbor životního prostředí Váš dopis/ze dne: 1973(1974)/2013/24.6.2013 Spis. značka: ŽP/18445/13 Sl Č.j.: ŽP/18881/13 Oprávněná úřední osoba: D. Sloupová E-mail: dsloupova@ostrov.cz

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Javorník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_002_01_41464 Název obce: Javorník Kód obce (IČOB): 536148 (536148) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrh variantního řešení čištění odpadních vod PALACKÉHO 138, 276 01 MĚLNÍK

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Heroltovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_02_32066 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV SOUŠ

POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV SOUŠ Citace Švec L., Rainiš L., Beyblová S.: Poznatky ze zkušebního provozu ÚV Souš. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 217-222. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_9_3) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.9.3 Název obce: Boží Dar Kód obce (IČOB): 886 (56486) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_58_7) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.58.7 Název obce: Štědrá Kód obce (IČOB): 16321 (555622) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči POČET ZAMĚSTNANCŮ celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči FIRMA DISPONUJE Celkem 16ti dodávkovými automobily a šesti osobními vozy. Každý

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_39_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.39.9 Název obce: Chyše Kód obce (IČOB): 5553 (55527) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci

Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci ČVUT v Praze, Fakulta stavební Mze, NAZV-1G58052 Katedra zdravotního a ekologického inženýrství Doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. Ing. Bronislava

Více

Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek

Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Předmět plnění: Rekonstrukce kanalizace, kolektoru potrubního vedení pro chemické látky a objektu ČOV Způsob a rozsah plnění Podrobné technické zadání je součástí zadávací dokumentace, které je na vyžádání

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové Vlastník: MTH Areály s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle,

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_6_4) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.6.4 Název obce: Toužim Kód obce (IČOB): 16794 (555657) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

Valnou hromadou Vodárenského sdružení Bechyňsko bylo pro rok 2007 stanoveno vodné a stočné v této výši:

Valnou hromadou Vodárenského sdružení Bechyňsko bylo pro rok 2007 stanoveno vodné a stočné v této výši: Výroční zpráva 27 1 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/23 v registru zájmových sdružení právnických osob

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

STUDIE VYUŽITELNOSTI STRÁŽNICE MILÍČOV ARCH. STUDIE

STUDIE VYUŽITELNOSTI STRÁŽNICE MILÍČOV ARCH. STUDIE STUDIE VYUŽITELNOSTI STRÁŽNICE MILÍČOV ARCH. STUDIE Obsah: A. Textová část Průvodní zpráva B. Domovní instalace zdravotechniky C. Investiční náklady D. Výkresová část 1. Situace-širší vztahy 1:1000 2.

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Situace oddílné kanalizace varianta B

Situace oddílné kanalizace varianta B Obsah: 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby 1.2. Identifikační údaje investora 2. Přehled výchozích podkladů 3. Cíl studie 4. Stávající stav 5. Legislativní požadavky na kvalitu vypouštěných

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

47 Montáž zabezpečovacího zařízení 43. 48 montáž,pronájém lešení jako součást díla 43

47 Montáž zabezpečovacího zařízení 43. 48 montáž,pronájém lešení jako součást díla 43 Přehled nejčastějších dotazů veřejnosti k aplikaci přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotyč. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Podle

Více

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Důvodová zpráva Investiční záměr: Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Popis stávajícího stavu: V procesu provozování skládky, která se nachází na pozemcích města Uherský

Více

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 RNDr. Lubomír Paroha (ASCEND,

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN www.projektsako.cz PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN Pracovní list č. 1 Téma: Napojení průmyslových zón na sítě technického vybavení Lektor: Mgr. Jan Hoza Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg.

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená ÚVOD: Tento dokument má sloužit žadatelům o dotaci ze strukturálních fondů EU v rámci programu EKO-ENERGIE a pomáhat s orientací

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Horní Moštěnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Horní Moštěnice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Horní Moštěnice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_014_01_04357 Název obce: Horní Moštěnice Kód obce (IČOB): 513491 (513491) Číslo ORP3

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Boňkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_015_02_11117 Název obce: Olšovec Kód obce (IČOB): 552844 (552844) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101)

Více

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby I. Umělecká díla Celkové náklady stavby Stavba SO1 ZRN 1 SO2 ZRN 2 SOn ZRN n PROPOČET POLOŽKOVÝ ROZPOČET I. Umělecká díla

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Domašov nad Bystřicí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Domašov nad Bystřicí. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Domašov nad Bystřicí Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7110_002_01_03081 Název obce: Domašov nad Bystřicí Kód obce (IČOB): 545279 (545279) Číslo

Více