Č ESKÁ REPUBLIKA. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO. Projekt Fondu soudržnosti. Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č ESKÁ REPUBLIKA. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO. Projekt Fondu soudržnosti. Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001"

Transkript

1 Č ESKÁ REPUBLIKA Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt Fondu soudržnosti Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2010

2 OBSAH ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 1 POPIS PROVEDENÝCH PRACÍ V POROVNÁNÍ S PŮVODNÍMI PŘEDPOKLADY, PLNĚNÍ VĚCNÝCH INDIKÁTORŮ, OPATŘENÍ PŘIJATÁ PODLE SPECIFICKÝCH DOLOŽEK OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍCH O POSKYTNUTÍ POMOCI Identifikační údaje o projektu Vyhodnocení plnění a financování RK z hlediska harmonogramu a částek Obecný popis a cíle projektu Základní organizační struktura projektu Popis provedených prací Část A Část B Část C Část D Zhodnocení kvality práce Věcné a finanční identifikátory Věcné indikátory hlavní monitorovací ukazatele podle čl. 7.3 v příloze I Rozhodnutí komise porovnání dosažených parametrů s projektovanými Finanční indikátory Specifické podmínky Stavební povolení, předávací protokoly, kolaudační rozhodnutí INFORMACE O OPATŘENÍCH TÝKAJÍCÍ SE PUBLICITY PROJEKTU Opatření týkající se publicity projektu jako součást nákladů projektu Billboardy a pamětní desky Opatření týkající se publicity realizované z vlastních zdrojů a aktivit Publikace článků a tiskové zprávy Slavnostní zahájení a slavností zakončení projektu spojené s pozváním médií Presentační materiály projektu infopanely, infoletáky, propagační předměty, dokumentární film, DVD presentace Webové stránky projektu Geografický informační systém POTVRZENÍ, ŽE PRÁCE JSOU PROVEDENY V SOULADU S ROZHODNUTÍM O POSKYTNUTÍ PODPORY Prohlášení KP o splnění cílů projektu v souladu s RK, doklady o tom, že KP převzal dodávky zhotovitele a správce stavby PŘEDBĚŽNÉ POSOUZENÍ, ZDA JE PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE BUDE DOSAŽENO PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝSLEDKŮ ŘÍJEN

3 4.1 Skutečné datum zahájení a ukončení projektu Způsob řízení projektu po jeho ukončení Potvrzení finančních prognóz Aktualizace Makroekonomických vstupních dat Změny v části provozních nákladů dle skutečnosti a korekce výhledu provozních nákladů Náklady na provoz a údržbu Změny v části příjmů projektu dle skutečnosti (vodné, stočné, skutečný objem dodané pitné a čištěné odpadní vody včetně korekce výhledu Potvrzení socioekonomických odhadů Základní socioekonomické výnosy Úspory ve zdrojových nákladech pro spotřebitele Úspory ve zdrojových nákladech pro poskytovatele služeb Environmentální výnosy Změny v části ekonomické analýzy na základě skutečných přínosů projektu Celkové ekonomické náklady projektu (náklady) Stav po realizaci projektu (2010) Hlavní závěry analýzy nákladů a výnosů (CBA) Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s nimi spojené Opatření na ochranu životního prostředí při realizaci Opatření provozu projektu Uplatňování principu znečišťovatel platí INFORMACE O SOULADU S PRAVIDLY PRO UDĚLOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK / ČL. 8 NAŘÍZENÍ RADY ES Č. 1164/ Prohlášení učiněné KP o souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek Potvrzení RO o souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek INFORMACE O PROVEDENÝCH HODNOCENÍ PROJEKTU Hodnocení projektu Správcem stavby Hodnocení projektu kontrolními orgány SEZNAM ZKRATEK ROZDĚLOVNÍK SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY ŘÍJEN

4 1 POPIS PROVEDENÝCH PRACÍ V POROVNÁNÍ S PŮVODNÍMI PŘEDPOKLADY, PLNĚNÍ VĚCNÝCH INDIKÁTORŮ, OPATŘENÍ PŘIJATÁ PODLE SPECIFICKÝCH DOLOŽEK OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍCH O POSKYTNUTÍ POMOCI 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Název projektu : Číslo projektu : Umístění : Rozhodnutí komise : Řídící orgán : Zprostředkující subjekt: Odpovědná organizace za implementaci : Konečný příjemce : Projektant : Správce stavby : Střední Pomoraví/Hodonínsko 2005/CZ/16/C/PE/001 Členský stát Česká republika Obce/města Bzenec, Strážnice, Petrov, Hodonín, Veselí nad Moravou, Moravská Nová Ves Region NUTS II Jihovýchod, NUTS III Jihomoravský kraj K (2005) ze dne za komisi Danuta Hubner K (2009) 1617 změna ze dne za komisi Dirk Ahner Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1 Staré město Kontaktní osoba: Ing. Lumíra Kafková Kontakt: , Ministerstvo životního prostředí ČR Vršovická 1442/65, Praha Vršovice Kontaktní osoba: Ing. Petr Jirman Kontakt: , Státní fond životního prostředí ČR Olbrachtova 2006/9, Praha 4 Kontaktní osoba: Ing. Dušan Fibingr, Ph.D. Kontakt: tel.: , Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. Purkyňova 2/2993, Hodonín Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Vlachovská Kontakt: tel.: , Část A, B a C Pöyry Environment a.s. Botanická 834/56, Brno Kontaktní osoba: Ing. Miloš Chobola Kontakt: tel.: , Část D Voding Hranice spol.s.r.o. Borovská 583, Hranice Kontaktní osoba: Ing. Pavel Adler CSc. Kontakt: tel.: , Sdružení firem JANČÁLEK s.r.o., CENTROPROJEKT a.s., ic consulenten ZT GmbH U Tržiště 22, Břeclav Kontaktní osoba: Ing. Ludvík Jančálek, vedoucí týmu Kontakt: tel.: , ŘÍJEN

5 Zhotovitel : Organizace odpovědná za propagaci : Organizace odpovědná za koordinaci bezpečnosti práce: Část A Imos Brno a.s. Olomoucká 174, Brno Kontaktní osoba: Ing. Petr Nop vedoucí projektu Kontakt: tel.: , Část B Sdružení firem MSO servis s.r.o. a Swietelsky stavební s.r.o. Za humny 20, Kyjov Kontaktní osoba: Pavel Přikryl vedoucí projektu Kontakt: tel.: , Část C Sdružení firem ARKO technology a.s. a Královopolská Ria a.s. Vídeňská 108, Brno Kontaktní osoba: Ing. Rostislav Němeček vedoucí projektu Kontakt: tel.: , Část D Sdružení firem Imos Zlín s.r.o. a KUNST spol. s.r.o. Tečovice 353, Zlín Kontaktní osoba: Miroslav Matějka vedoucí projektu Kontakt: tel.: , Media flow s.r.o. Malostranské náměstí 28/5, Praha 1 Kontaktní osoba: Radka Jílková Kontakt: tel.: , BP systém s.r.o., Štefánkova 131/61, Brno, Kontaktní osoba: Jiří Kaiserlich, Kontakt: tel.: , ŘÍJEN

6 1.2 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ A FINANCOVÁNÍ RK Z HLEDISKA HARMONOGRAMU A ČÁSTEK Evropská komise přijala dne Rozhodnutí komise, které stanovuje výši a podmínky podpory Společenství z Fondu soudržnosti pro skupinový projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko. Vyhodnocení splnění těchto podmínek je předmětem této závěrečné zprávy. Tabulka 1-1 Finanční plnění projektu Podprojekt Rozpočet fin. mem Rozpočet SoD Skutečnost část č. označení RN REZ Suma RN dle SoD v EUR A 1 Bzenec ČOV ,29 B 2 Strážnice - ČOV ,90 B 3 Petrov - kanalizace ,70 B 4.2 Hodonín - stoky ,78 B 6.2 Veselí n M. - stoka ,00 B Celkem ,38 C 4.1 Hodonín - ČOV ,30 C 5. Ratíškovice - ČOV ,70 C 6.1 Veselí n.m. - ČOV ,07 C Celkem ,07 D 7. Bzenec ÚV ,91 D 8. Mor. N. V.-prameniště ,44 D Celkem ,35 Projekt stav celkem ,09 Správce stavby ,00 Autorský dozor ,00 Zadávací dokumentace ,20 Propagace ,00 Projekt celkem - uznatelné ,29 Finanční rozdíl mezi RK a skutečnými náklady Projektu vznikl postupně jednak tím, že bylo rozpracováno a zpřesněno technické řešení Projektu v rámci zpracování tendrové dokumentace, jednak tím, že veřejnou otevřenou soutěží byla dosažena objektivizovaná cena Projektu vyšší než je uvedena v RK. Tabulka Harmonogram prací Zahájení Dokončení Skupina projektů Nákup pozemků 05/ /2006 Veřejné zakázky 05/ /2008 Výstavby 04/ /2010 ŘÍJEN

7 Tabulka Porovnání dosažených parametrů s projektovými (dle fakturace) Fyzické ukazatele Kategorie UNIVERZÁLNÍ Jednotka (množství) Jednotka (množství skutečnost) Finanční ukazatele dle fakturace Původní smlouva Stávající smlouva Skutečnost Náklady ( ) Náklady ( ) Náklady ( ) Supervize 25 měsíců 27 měsíců Dokumentace 10 ks 10 ks ,2 Propagace 20 ks 20 ks Příprava lokality 10 ks 10 ks Rezerva pro nepředv. okolnosti 10 ks 10 ks Inženýrská činnost 10 ks 10 ks UNIVERZÁLNÍ CELKEM STAVBA Stoky (celkem) m m Čistírny odpadních vod 5 ks 5 ks Pitné vody 2 ks 2 ks ,09 STAVBA CELKEM CELKEM ,29 Dokumentace (fakturace dle skutečnosti v Kč) 10 ks 10 ks Kč 1.3 OBECNÝ POPIS A CÍLE PROJEKTU Skupina projektů řešící problematiku odvádění a čištění odpadních vod: - 1. Bzenec rekonstrukce ČOV - 2. Strážnice rekonstrukce a intenzifikace ČOV - 3. Petrov odkanalizování obce Hodonín rekonstrukce ČOV Hodonín rekonstrukce kmenové stoky - 5. Ratíškovice dobudování ČOV Veselí nad Moravou rekonstrukce ČOV Veselí nad Moravou- rekonstrukce kmenových stok Skupina projektů řešící problematiku jímání a úpravu pitné vody, zásobování vodou, ochrana zdrojů pitné vody: - 7 Bzenec rekonstrukce a intenzifikace ÚV, rekonstrukce prameniště - 8 Moravská Nová Ves rekonstrukce prameniště Předpokládaná skupina projektů řešící ochranu povrchových i podzemních vod, eliminuje hlavní zdroje znečištění, zlepšuje kvalitu života a bude mít výrazný vliv na další rozvoj oblasti. Řešení poskytuje zlepšení kvality životního prostředí a socioekonomického výnosu. Koncovými uživateli budou obyvatelé obcí, kteří participují na tomto projektu. V povodí Moravy leží 8 měst a 73 obcí o celkovém počtu přibližně 140 tisíc obyvatel na rozloze 110 tisíc ha. Řešené území zahrnuje celé nebo části 11 obcí a měst. V oblasti zásobování vodou se projekt významně dotýká obyvatel, což representuje 79 % všech obyvatel střední části povodí Moravy, na úseku čištění městských odpadních vod se dotýká obyvatel. Cílem projektů zabývajících se problematikou čištění odpadních vod je zejména technická obnova majetku rekonstrukce stávajících čistíren Bzenec, Strážnice, Hodonín, Veselí nad Moravou a Ratíškovice, ve kterých bude prováděno kvalitní čištění veškerých odpadních vod z obvodu měst a ŘÍJEN

8 obcí tj. komunálních odpadních vod z obytných částí, vybavenosti, drobných provozoven a služeb obyvatelstvu, dále pak průmyslových odpadních vod z městských aglomerací, vybudovat potřebný rozsah kanalizačních sítí odkanalizování obce Petrov s následným odvedením odpadních vod na stávající ČOV Strážnice a provedení rekonstrukce částí kmenových stok v Hodoníně a ve Veselí nad Moravou. Realizace takto rozsáhlého projektu zajistí čištění a odvádění odpadních vod v míře potřebné pro zabezpečení kvality vypouštěných vod do vodotečí a ke splnění ukazatelů dle platné legislativy ČR a také v souladu s požadavky kladenými na splnění podmínek integrace do EU a zapojení ČR do strukturálních politik. Cílem projektu zabývajících se problematikou jímání a úpravy pitné vody je zabezpečení zásobování obyvatelstva kvalitními zdroji pitné vody. Cíle projektu: - Dosažení souladu s požadavky směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod - Snížení znečištění povrchových a podzemních vod - Rekonstrukce vyhovující kanalizace a ČOV - Ochrana zdraví obyvatelstva - Stanovisko KP o dosažení cílů projektu viz. Příloha č. 1 - Čištění městských odpadních vod dle směrnice Rady č. 91/271/EHS je vyhodnoceno v Příloze č Dosažení ochrany zdraví obyvatelstva ve smyslu směrnice Rady č. 98/83/ES je doloženo stanoviskem Krajské hygienické stanice ze dne Příloha č. 28. ŘÍJEN

9 Hlavní kvantifikované cíle projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko Číslo projektu Cíl 1: Kapacita ČOV Použité jednotky: EO Cíl 2: Zvýšení kapacity stávající ČOV (navýšení EO Použité jednotky: EO Cíl 3: Cíl 4: Vypouštěné znečištění - BSK 5 Vypouštěné znečištění - CHSK Použité jednotky: mg/l Použité jednotky: mg/l Cíl 5: Vypouštěné znečištění N celk Cíl 6: Vypouštění znečištění - P celk Před Po Snížení Před Po Snížení Před Po Snížení Před Po Snížení realizací realizaci realizací realizaci realizací realizaci realizací realizaci ,11 4 1,11 49, ,44 24, ,95 3,13 2 1, ,11 2,81 2,30 49,44 27,79 21,65 24,95 7,93 17,02 3,13 0,53 2,60 1* po realizaci prokázáno ZP ,32 5 1,42 53, , ,32 2,1 4,32 53,76 21,42 32, * po realizaci prokázáno ZP ,45 2, ,3 35 2,3 16, ,18 1,1 1, ,45 2,13 0,32 37, ,30 16,18 11,68 4,50 1,1 1,02 0,08 4.1* po realizaci prokázáno ZP ,83 3,5 0,33 46, , ,83 2,1 1,73 46,91 25,90 21,01 5* po realizaci prokázáno ZP ,02 2,5 0 32, ,13 16, ,31 2,2 2 0, ,02 1,6 0,40 32,13 20,5 11,63 16,31 7,2 9,11 2,2 0,6 1,60 6.1* po realizaci prokázáno ZP Celkem před realizací Celkem po realizaci ŘÍJEN

10 Číslo projektu Cíl1: Počet nově napojených EO Cíl 2: Počet obyvatel dotčených projektem Cíl 3: počet obyvatel skutečnost za rok 2009 a 2010 Použité jednotky: EO Použité jednotky: * skutečnost k Je součástí 4.1 Je součástí Je součástí 6.1 je součástí 6.1 Celkem Celkem * data uvedená po ukončení projektu 2009 a 2010 ŘÍJEN

11 Ukazatel Rekonstruované Nové stoky Čerpací stanice Rekonstruované Rekonstruované ÚV Stavební objekty Provozní soubory stoky (včetně výtlaků) ČOV Číslo projektu Použité jednotky Počet jednotek Použité jednotky Počet jednotek Použité jednotky Počet jednotek Použité jednotky Počet jednotek Použité jednotky Počet jednotek Použité jednotky Počet jednotek Použité jednotky Počet jednotek 1 ks 1 ks 5 ks 6 1 * po ks 1 ks 5 ks 5 realizaci 2 ks 1 ks 14 ks 8 2* po ks 1 ks 14 ks 8 realizaci 3 m 467 m Ks 5 3* po m 510,80 m Nové ks 4 realizaci stoky: 3 105,00 výtlaky: 2 745,60 Celkem 6 361, ks 1 ks 27 ks * po ks 1 ks 27 ks 14 realizaci 4.2 m 428 m * po m 413,3 m 57,50 realizaci 5 ks 1 ks 13 ks 12 5* po ks 1 ks 13 ks 12 realizaci 6.1 ks 1 ks 4 ks 8 6.1* po ks 1 ks 4 ks 6 realizaci 6.2 m * po m 829,80 realizaci 7 ks 1 ks 3 ks 5 7* po ks 1 ks 3 ks 5 realizaci 8 ks 1 ks 5 ks 2 8 * po realizaci ks 1 ks 5 ks 2 ŘÍJEN

12 1.3.1 Základní organizační struktura projektu V rámci organizační struktury projektu fungovaly níže uvedené subjekty, jejichž vzájemné vazby a provázanost při vykonávání svěřených činností zobrazují uvedené grafy: VAK Konečný příjemce a provozovatel Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. (mimo jiné také investor) SS Správce stavby (supervisor) ZHO Zhotovitel AD Autorský dozor Uvedené subjekty (správce stavby, zhotovitel) byly vybrány v rámci implementace projektu na základě transparentního zadávacího řízení, které bylo uskutečněno v souladu s platnou legislativou a jejich činnost je zahrnuta do způsobilých projektových výdajů, z nichž je stanovena celková výše podpory z Fondu soudržnosti. Činnost autorského dozoru byla zajišťována zpracovatelem projektové dokumentace. V průběhu realizace projektu se konaly pravidelné kontrolní dny za účelem kontroly průběhu, způsobu a kvality realizace stavby. Státní fond životního prostředí ČR (realizační orgán) byl mj. také informován o průběhu zasíláním zpráv SS a monitorovacích zpráv konečného příjemce. V rámci organizační struktury a kontrolních mechanismů projektu dodržován systém dvojí nezávislé kontroly a dvojího podpisu, správcem stavby a konečným příjemcem, při schvalování jednotlivých dokumentů a provádění plateb. Řádné finanční řízení bylo zjištěno při přípravě operací před jejich schválením, při průběžném sledování uskutečněných operací až do jejich konečného vypořádání, vyúčtování a následného prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření. SS VAK ZHO Obrázek 1.1 Monitoring a hodnocení Monitoring plnění hlavních projektových cílů, a tím zejména hodnocení plnění povinností zhotovitele, bylo součástí činnosti správce stavby, který zasílal pravidelné monitorovací zprávy o průběhu plnění cílů projektu konečnému příjemci. VAK SS AD ZHO Obrázek 1.2 Kontrola a hodnocení Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. v pozici konečného příjemce a investora vykonávaly nepřímo kontrolu a hodnocení prováděných činností zhotovitele prostřednictvím subjektu správce stavby a autorského dozoru. ŘÍJEN

13 VAK SS ZHO Obrázek 1.3 Řízení projektu Vedení a řízení projektu bylo opět zajišťováno prostřednictvím vybraného správce stavby, který byl za svoji činnost zodpovědný VaK Hodonín a.s. V rámci VaKu byla řízením a vedením projektu pověřena Manažerka projektu ing. Vlachovská a Koordinátorem ing. Kozumplík člen představenstva. Správce stavby (FIDIC Inženýr) Správce stavby v rámci projektu zajišťoval zejména tyto činnosti: - monitorování stavby a činnost zhotovitele, - kontrolu objemů, hospodárnosti a kvality prací na straně zhotovitele, - kontrolu dodržování smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, - kontrolu průběhu stavebních a montážních prací, jejich obejmu, kvality dodržování schválených technologických postupů, pokynů zhotoviteli a příkazů ke změnám, - kontrolu faktury předkládané zhotovitelem, výkazů a odpovídající finanční ohodnocení provedených prací. - kontrolu plnění harmonogramu výstavby, - kontrolu všech zkoušek prováděných na stavbě a kontrolu úplnosti dokladů o zkouškách prováděných ve zkušebních laboratořích, - upozorňování dodavatele neprodleně písemně na zjištěné vady a nedodělky, nedodržení smlouvy o dílo a jejich součástí, - kontrolu dodržování podmínek stavebního povolení a jiných dokumentů, získaných dodavatelem během stavby, - kontrolu průběžného zpracování dokumentace skutečného stavu provedení stavby zhotovitelem, pořizování průběžné fotodokumentace stavby, - kontrolu a přejímku konstrukcí a zařízení, která budou trvale skryta nebo obtížně přístupná, přejímka na výzvu dodavatele dokončených dílčích celků stavebních a montážních prací, - upozorňování objednatele a autorského dozoru neprodleně na všechny závažné skutečnosti a nedodržování smlouvy o dílo a jejích součástí zjištěné v průběhu své činnosti, - vedení průběžných denních záznamů o probíhající činnosti na stavbě, - zpracovávání a odevzdávání zpráv objednateli při zahájení realizace projektu, pravidelně při jejím průběhu, podstatných změnách, výjimkách a ukončení. Autorský dozor (provádí zpracovatel projektové dokumentace). Z běžných činností Autorského dozoru lze vyjmenovat následující: - kontrola provádění prací tak, aby souhlasily s projektem co do kvality, materiálu, dodržení technického řešení a podmínek, zasahování při zjištění jejich nedostatků, - posuzování zhotovitelem navržené nebo provedené změny, - předchozí schvalování materiálů, výrobků, práce a technologických postupů, které se při projektování z různých příčin nedaly dořešit, - v opodstatněných případech upozorňování Správce stavby (FIDIC Inženýra) na možná rizika určitých prací a na nutnost jejich specifické kontroly, ŘÍJEN

14 - písemné informování objednatele o stavu a kvalitě rozpracovaného díla. Celý projekt byl rozdělen do čtyř částí a 10 dílčích podprojektů. Každý dílčí podprojekt má samostatnou projektovou dokumentaci, všechny části, v rámci projektu SPH byly tendrovány samostatně a byly realizovány vybranými zhotoviteli a schválenými podzhotoviteli. Veškeré práce dozoroval Správce stavby. Obrázek 1.4 Členění projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko na jednotlivé podprojekty Popis provedených prací ČÁST A Podprojekt č. 1 Bzenec rekonstrukce ČOV Podprojekt č. 1 Bzenec rekonstrukce ČOV byl začleněn do projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko z důvodů nutnosti řešit stávající stav ČOV, která nezabezpečovala svým stavem stavebních objektů a technologickým vybavením podmínky EK pro vypouštění odpadních vod této velikosti ČOV, stanovenými směrnicí Rady č.91/271/ehs, zejména v likvidaci dusíku a fosforu. Za tím účelem bylo nutno, mimo výměny zastaralých a morálně i fyzicky opotřebovaných strojů i kapacitně navýšit zejména biologickou část ČOV. V rámci rekonstrukce stávající ČOV byly provedeny stavební práce na pěti stavebních objektech, členěných do dílčích stavebních podobjektů, výstavbou nových objektů, případně rekonstrukcí stávajících pokud navrhované koncepci čištění vyhověly. Samostatným šestým SO byly demolice. Obdobným způsobem byly řešeny i provozní soubory, byly dle funkce zařazeny do pěti samostatných PS, členěných na další dílčí PS dle funkčního zatřídění, případně umístění strojů a zařízení. Pro naplnění cílů projektu byly provedeny tyto práce na níže popsaných stavebních objektech: SO-100 Mechanický stupeň byl rozdělen na tyto dílčí stavební objekty DSO 101 Vypínací a spínací komora, novostavba podzemního objektu. DSO 102 Lapák štěrku - byl sanován stávající objekt železobetonový. DSO 103 Šneková čerpací stanice stávající budova. DSO 104 a DSO 105 DSO 106 DSO 107 DSO 108 Česle a prací zařízení na shrabky/pračka písku sdružený objekt; dostavba stávajícího objektu. Předávací stanice nečistot z čištěných stok, nový železobetonový objekt. Lapák písku sanace stávajícího objektu. Měření množství na přítoku, sanace a úprava stávajícího objektu. ŘÍJEN

15 DSO 109 Zatrubněný železobetonový přivaděčem DN SO-200 Biologický stupeň DSO 201 Přítokový žlab, dešťový oddělovač sanace a úprava stávajícího podzemního objektu. DSO 202 Mezičerpací stanice nový, železobetonový objekt z vodostavebných betonů. DSO 204 Selektor, jímka vratného a přebytečného kalu. Sanovaný a upravený stávající objekt. DSO 205 Aktivační nádrž novostavba železobetonových nádrží. DSO 206 Rozdělovací komora - sdružený objekt s DSO 202, nový, železobetonový objekt. DSO 207 Dosazovací nádrž novostavby železobetonových objektů. DSO 208 Dmýchárna II rekonstrukce stávajících prostor. DSO 209 Místnost trafa a nízkonapěťové stanice úprava stávající budovy. DSO 210 Spojovací potrubí jedná se o částečnou sanaci stávajícího potrubí a jeho úpravu. SO-300 Dešťová zdrž, stabilizace kalu, nádrž na odtoku DSO 301 Dešťová zdrž stavební úpravy části stávajících objektů. DSO 302 Zahuštění kalu, nádrž stabilizace kalu, uskladňovací nádrž úpravy stávajících objektů. DSO 303 Nádrž na odtoku v rámci projektu provedena demontáž stávajícího zařízení v objektu bývalé biologické linky před rekonstrukcí. DSO 304 Měrný žlábek na odtoku rekonstrukce a sanace stávajícího objektu pro instalaci nového technologického zařízení. DSO 305 Spojovací potrubí, kanalizační potrubí jedná se o nově instalované potrubí. SO-400 Odvodňování kalu DSO 402, DSO 403 Odvodňování kalu, hala pro kalové kontejnery Úprava objektu stávajícího objektu. DSO 406 Předávací stanice fekálií. Nová kontejnerová budova. DSO 407 Jímka kalové vody. Novostavba podzemního objektu. DSO 408 Spojovací potrubí. Demontáže a demoliční práce na stávajících objektech. SO-500 Provozní objekty DSO 501 Hlavní provozní budova. Úpravy vnitřní a venkovní stávající provozní budovy. DSO 502 Garáže. Úpravy stávajících garáží. DSO 503 Dílny. Opravy stávajících dílen. DSO 504 Venkovní osvětlení, kabelové rozvody. Kompletní rozvodové trasy a instalace venkovního osvětlení. DSO 505 Vozovky a zpevněné plochy. Úprava stávajících vozovek po zásazích stavby. DSO 506 Terénní a sadové úpravy oplocení. Nové terénní a sadové úpravy dotčených ploch ČOV DSO 507 Síť užitkové vody. Doplnění a úpravy rozvodů sítě užitkové vody. DSO 508 Regulační stanice plynu. Opravy stávajícího objektu. SO-0100 Demolice Jedná se o demoliční práce v budově odvodňování kalu, rozvodně eletro, bourání komínu stávající kotelny, vyhnívací nádrže, uskladňovací nádrže a plynojemu V rámci technologického zařízení bylo provedeno vybavení nových či stávajících objektů technologickými zařízeními. Jednalo se o tyto dílčí provozní soubory: PS 100 Mechanické předčištění DPS 101 Vypínací a spínací komora, nové, stavidlové uzávěry, kompresorová stanice, přístřešek kompresorové stanice DPS 102 Hrubé česle, lapák štěrku. Opancéřování dna, repase zařízení pro vybírání štěrku, kontejner na štěrk. DPS 103 Šneková čerpací stanice. Nové uzávěry, repase šnekových čerpadel. DPS 104 Česlovna samočinné česle, dopravník na shrabky, lis na shrabky, kontejner. ŘÍJEN

16 DPS 105 DPS 106 DPS 107 DPS 108 DPS DPS Prací zařízení na shrabky, pračka písku. - separátor písku, kontejner na vypraný písek Předávací stanice nečistot. - nová šoupátka, uzávěry s elektropohonem Lapák písku. - dmýchadla, čerpadla, drapák písku, repase Měření na průtoku. - demontáž stávajícího zařízení. Ke všem zařízením odpovídající elektrorozvody a potřebná zařízení pro pohon a ovládání včetně rozvaděčů Ke všem zařízením potrubní měřící a regulační technika., včetně rozvaděčů + měřících a ovládacích prvků PS 200 Biologický stupeň DPS 201 Přítokový žlab, dešťový přítok. - stavidla, technologická potrubí DPS 202 Mezičerpací stanice. - kalová čerpadla, přenosné zvedací zařízení, uzávěry s el. pohonem DPS 203 Měření množství na přítoku do biologického stupně. - průtokoměr, šoupátka, potrubí. DPS 204 Selektor. Jímka vratného a přebytečného kalu. - aerátor oběhové nádrže, zvedací zařízení, šoupátka, potrubí DPS 205 Aktivační nádrže aerátory, zvedací zařízení, technické potrubí. DPS 206 Rozdělovací komora - vřetenová šoupátka DPS 207 Dosazovací nádrže šoupátka, zařízení pro stírání kalu a plovoucích nečistot DPS 208 Dmýchárna II dmýchadlové agregáty, potrubí, zvedací kladkostroj DPS Motorové rozvody, el. zařízení včetně rozvaděčů DPS Měřící a regulační technika PS 300 Dešťová zdrž, stabilizace kalu, nádrž na odtoku DPS 301 Dešťová zdrž zařízení na výplach, kalová čerpadla, armatury, potrubí. DPS 302 Zahušťování kalu, nádrž stabilizace kalu, uskladňovací nádrž; - zahušťovač, šoupátka armatury, potrubí - kalová čerpadla, indukční průtokoměr DPS 304 Měrný žlab na odtoku Parshallův žlab s certifikovaným zařízením pro měření DPS Potřebné motorové rozvody a zařízení, rozvaděče DPS Měřící a regulační technika PS 400 Odvodňování kalu DPS 401 Homogenizační nádrž ponorné míchadlo, zvedací zařízení DPS 402 Odvodnění kalu odvodňovací zařízení, dopravník, potrubí, armatury DPS 403 Hala pro kontejnery kontejnery DPS 406 Předávací stanice fekálních vod kalová čerpadla, zvedací zařízení, balená přejímací stanice, česlicový koš DPS 407 Jímka kalové vody kalová čerpadla, potrubí, armatury DPS 408 Stanice srážení fosforu, dávkovací stanice - zařízení pro dávkování PREFLOC, dávkovací čerpadlo, skladovací nádrž, potrubí, zásobní nádrž DPS Motorové rozvody včetně zařízení DPS Měřící a regulační technika včetně zařízení PS 500 Provozní objekty ŘÍJEN

17 DPS 501 Trafostanice a rozvodna 22 KV rozvaděče, kabely DPS 502 Hlavní rozvodna 0,4 KV a venkovní kabelové rozvody. Rozvaděče, kabely. DPS 503 Regulační stanice plynu Regulátory, potrubí, armatury. Obrázek 1.5 Podprojekt č.1 - Bzenec rekonstrukce ČOV Celkový pohled na nové biologické linky ČÁST B Část B obsahuje 4 podprojekty z oblasti odvádění a čištění odpadních vod. Jsou to: - podprojekt č. 2 Strážnice rekonstrukce a intenzifikace ČOV, - podprojekt č. 3 Petrov odkanalizování obce, - podprojekt č. 4.2 Hodonín rekonstrukce kmenových stok, - podprojekt č. 6.2 Veselí nad Moravou rekonstrukce kmenové stoky Podprojekt č. 2 Strážnice rekonstrukce a intenzifikace ČOV Stávající ČOV, která vykazovala značné znehodnocení stávajících objektů, byla do projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko zařazena ze dvou důvodů: - její stav vyžadoval ráznou základní obnovu vzhledem ke stavu betonových konstrukcí a stavu technologického vybavení, hlavně s ohledem na vytvoření podmínek pro zabezpečení kvality vypouštěných vod dle směrnice Rady č. 91/271/EHS ze dne 21. května 1991, stanovené pro tento druh a velikost městských čistíren, zejména o odbourání dusíku a fosforu - umožnit zvýšení kapacity z důvodů připojení další obce Petrov pro zatížení EO. V rámci tohoto podprojektu byly provedeny tyto práce: ŘÍJEN

18 Ve stavebních objektech bylo provedeno: SO.0021 Příprava území pro výstavbu a ZS. DSO Dešťová zdrž - provedena sanace stávajících betonových konstrukcí. DSO Hrubé předčištění - výstavba nového železobetonového objektu. SO.0023 Aktivační nádrže - výstavba nového sdruženého objektu. SO.0024 Dosazovací nádrže -výstavba nových kruhových železobetonových objektů. DSO Uskladňovací nádrže kalu - sanace stávajících kruhových objektů. DSO Čerpací stanice kalu - novostavba železobetonového objektu. DSO Budova odvodnění kalu - novostavba zděného objektu se sedlovou střechou. DSO Plocha pro kontejnery nová betonová odvodněná plocha. DSO Kompostový filtr nová betonová plocha pro umístění plastového kompostového filtru. SO.0027 Provozní budova - provedena kompletní rekonstrukce. SO.0028 Garáže - přesunuty stávající prefabrikované garáže. SO.0029 Propojovací potrubí - nově uložené potrubí. DSO Plocha pro chemické hospodářství - nová betonová plocha. DSO Rozdělovací objekt před DN nový železobetonový stavební objekt. DSO Měrný objekt na odtoku - nový železobetonový měrný žlab. SO.0031 Venkovní osvětlení - demontáže stávajícího osvětlení. SO.0032 Terénní a sadové úpravy - nová úprava nezastavěných ploch s chodníky. SO.0033 Silnice a zpevněné plochy - nové a rekonstruované části stávajících komunikací. SO.0034 Rekultivace ploch - biologická rekultivace zemědělských ploch, dočasně užívaných pro zařízení staveniště. Bylo provedeno a instalováno strojně technologické vybavení: PS.0001 Hrubé předčištění - demontáže stávajícího zařízení, instalace nového. PS.0002 PS.0003 PS.0004 PS.0005 PS.0006 DPS DPS PS.0008 Čištění odpadních vod - demontáže, aerační systém selektoru, nový aerační systém do AN. Dmýchárna - demontáže stávajícího zařízení, instalace nového dmýchadla. Kalové hospodářství - demontáže stávajícího stojně technologického zařízení, nový aerační systém do UN. Odvodnění kalu instalace nové technologie. Motorové rozvody - kabelové rozvody včetně pomocných konstrukcí a rozvaděčů. Měření a regulace - demontáže stávajících zařízení, instalace nových. ELS a CCTV nové zabezpečení objektu a přenos dat na dispečink Rekonstrukce trafostanice výměna jistících prvků, nátěry ŘÍJEN

19 Obrázek 1.6 Podprojekt č.2 - Strážnice rekonstrukce a intenzifikace ČOV Celkový pohled na ČOV Podprojekt č. 3 Petrov odkanalizování obce Obec Petrov neměla před realizací projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko zajištěno čištění odpadních vod. V rámci koncepce řešení byla do projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko zařazena realizace kanalizace v obci s následným přečerpáním splašků na ČOV Strážnice. V rámci prováděných prací byla v obci zbudována kanalizace stoková síť v takovém rozsahu, aby umožnila napojení všem znečišťovatelům. Bylo vybudováno celkem 3 105,0 m gravitačních stok a rekonstruováno 510,80 m stok stávajících. Bylo postaveno i 2 745,6 m tlakových stok, 4 přečerpávací stanice a 3 odlehčovací komory a 2 propustky. Vše bylo rozděleno na stavební objekty, kterých bylo celkem 11. Stavební objekty byly prováděny postupně, dle umístění v jednotlivých ulicích, za velké pozornosti všech účastníků a zejména zhotovitele tak, aby dopady stavby na život obyvatel Petrova byly co nejmenší. Z toho důvodu byly SO členěny na dílčí SO s cílem respektovat ukončování stavební činnosti postupným způsobem, umožňujícím normální užívání komunikačního napojení obyvatel přilehlých nemovitostí. Dalším důvodem bylo i rozdílné užití trubního materiálu u jednotlivých úseků stok z pohledu umístění v komunikaci či nezpevněných plochách. Nové stoky byly provedeny v průměrech DN 300 až DN 1000 dle kapacity a jako materiálu bylo použito plastů PP, Hobas a kameniny. Pro výtlačné potrubí od čerpacích stanic bylo použito PE DN 80 až 150. Výtlačné řady byly realizovány v různých délkách v závislosti na umístění čerpací stanice. Čerpací stanice plnily různou funkci. Hlavní čerpací stanicí je Pe-1, která kromě separace písků a hrubých nečistot přečerpává veškeré odpadní vody Petrova na ČOV Strážnice. Jedná se o železobetonovou vodostavebnou konstrukci s nerezovými prostupy a zámečnickými konstrukcemi v podzemní části. Nadzemní část je zděný objekt se sedlovou střechou, vnitřními omítkami, plastovými výplněmi otvorů, vnitřní stavební elektroinstalací, rozvody vody a odkanalizováním. Krytina je pálená. V rámci stavebního objektu ČS Pe-1 jsou řešeny i přidružené dílčí stavební objekty příjezdová komunikace, přípojka el. energie, studna užitkové vody. Ostatní čerpací stanice jsou ŘÍJEN

20 podružné, řeší pouze dílčí části obce, které nelze napojit gravitačně. Výtlaky přivádějí pouze odpadní vody splaškové do nejbližší šachty, umožňující gravitační odtok splašků. Rovněž tyto ČS mají spodní stavbu podzemní, železobetonovou konstrukci s prostupy a zámečnickými konstrukcemi z nerezu, přípojkový rozvaděč s přípojkou NN a přístupové cesty plochy k údržbě a čištění. Všechny ČS jsou opatřeny zařízením pro dálkové přenosy na dispečink. Výjimku tvoří ČS Pe-2, která má i nadzemní část. Je provedena jako prefa-technologický domek. Samostatným stavebním objektem je výtlak z ČS Pe-1, který je v délce 2 360,8 m povětšině v nezastavěném území, převádí vody z Petrova na ČOV Strážnice, je z materiálu PVC DN 150 a je opatřen vstupními revizními šachtami. V rámci technologie bylo v podprojektu provedeno: PS.01 Technologické strojní a elektro vybavení ČS Pe-1 PS.01.1 Jedná se o dodávku a instalaci strojně technologického vybavení strojně stíranými česlemi, zvedací zařízení s kladkostrojem, čerpadla, mechanický drapák, AT stanice, separátor písku, potrubí, armatury. PS.01.2 Elektročást rozvody, rozvaděče, kabely, rošty. PS.01.3 Dálkové přenosy dat kabely, rošty, rozvaděče, ovládací prvky. PS.02 Technologické strojní a elektro vybavení ČS Pe-2. PS.02.1 Dodávka a instalace čerpadla, česlicový koš, přenosné zvedací zařízení, potrubí a armatury PS.02.2 Elektročást rozvaděče, kabely, přívody, magnetický dveřní kontakt, čtečka karet. PS.02.3 Dálkový přenos kabely, rošty, rozvaděče, zařízení přenosu. Obdobné je i vybavení ČS Pe-3 a ČS Pe-5. Obrázek 1.7 Podprojekt č.3 - Petrov odkanalizování obce Nová čerpací stanice ČS Pe1 ŘÍJEN

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Základní údaje o čistírně odpadních vod Lanškroun Základní údaje o čistírně odpadních vod V případě čistírny odpadních vod Lanškroun se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s mezofilní anaerobní stabilizací kalu s nitrifikací, s biologickým

Více

ČOV Modřice - Technický popis

ČOV Modřice - Technický popis ČOV Modřice - Technický popis SITUACE PRIMÁRNÍ KAL 100-300 kg NL/hod. Mechanický stupeň: Hlavní nátokový objekt Hlavní stavidlová komora regulující přítok do ČOV, do dešťové zdrže a odlehčovací komora

Více

ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ. Období: květen 2008 - říjen 2008

ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ. Období: květen 2008 - říjen 2008 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ Období: květen 2008 - říjen 2008 Správce stavby projektu ŘÍJEN 2008 Obsah zprávy

Více

ÚVODNÍ ZPRÁVA. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod. Projekt fondu soudržnosti

ÚVODNÍ ZPRÁVA. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod. Projekt fondu soudržnosti ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod Projekt fondu soudržnosti ÚVODNÍ ZPRÁVA O POSOUZENÍ PLÁNU OCHRANY ŽIVOTNÍHO

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 5 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

Vstupní šneková čerpací stanice

Vstupní šneková čerpací stanice 1 Vstupní šneková čerpací stanice Odpadní vody z města natékají na čistírnu dvoupatrovou stokou s horním a dolním pásmem a Boleveckým sběračem. Čerpací stanice, osazená tzv. šnekovými čerpadly, zajišťuje

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Dobronín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 171 Kód obce PRVKUK 0612.005.171.00 Kód obce (IČOB) 02740 (587028) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Akce : Investor : Městský úřad Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice

Více

ÚVODNÍ ZPRÁVA ZHODNOCENÍ STAVU PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod

ÚVODNÍ ZPRÁVA ZHODNOCENÍ STAVU PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod Projekt fondu soudržnosti ÚVODNÍ ZPRÁVA ZHODNOCENÍ STAVU PROJEKTOVÉ

Více

Název stavby: Strážnice rekonstrukce a intenzifikace ČOV a Petrov odkanalizování obce

Název stavby: Strážnice rekonstrukce a intenzifikace ČOV a Petrov odkanalizování obce Vodohospodářská stavba roku 2009 Název stavby: Strážnice rekonstrukce a intenzifikace ČOV a Petrov odkanalizování obce Investor stavby: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Termín zahájení stavby: 04/2008

Více

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most Změna 2010 identifikační číslo obce 02666 kód obce 02666 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 2.

Více

ÚVODNÍ ZPRÁVA. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod. Projekt fondu soudržnosti

ÚVODNÍ ZPRÁVA. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod. Projekt fondu soudržnosti ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod Projekt fondu soudržnosti ÚVODNÍ ZPRÁVA O STAVU SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

Popis stavby. Obrázek číslo 1 mapa s vyznačením umístění jednotlivých ČOV. ČOV Jirkov. ČOV Údlice. ČOV Klášterec nad Ohří ČOV Kadaň.

Popis stavby. Obrázek číslo 1 mapa s vyznačením umístění jednotlivých ČOV. ČOV Jirkov. ČOV Údlice. ČOV Klášterec nad Ohří ČOV Kadaň. Popis stavby Úvod Projekt ISPA č. 2001/CZ/16/P/PE/004, opatření číslo 2 rekonstrukce 5 čistíren odpadních vod je z vodohospodářského pohledu velmi zajímavý svým rozsahem a krátkou dobou realizace. Stavba

Více

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie

Více

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m.

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m. A. OBEC Věžnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 228 Kód obce PRVKUK 0612.005.228.00 Kód obce (IČOB) 18141 (588130) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

3. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PODNIKU VODOVODY A KANALIZACE, a. s. MLADÁ BOLESLAV. 3.1. Charakteristika podniku odpadového hospodářství

3. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PODNIKU VODOVODY A KANALIZACE, a. s. MLADÁ BOLESLAV. 3.1. Charakteristika podniku odpadového hospodářství 20 3. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PODNIKU VODOVODY A KANALIZACE, a. s. MLADÁ BOLESLAV 3.1. Charakteristika podniku odpadového hospodářství 3.1.1. Základní údaje Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod (ČOV II)

Více

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí Intenzifikace čistírny odpadních vod Choceň Údaje o čistírně odpadních vod a kanalizací pro veřejnou potřebu Choceň

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Napěťové soustavy... 1 4.2 Předpisy a normy... 2 4.3 Ochrana před úrazem elektrickým

Více

- cílová kapacita ČOV dle BSK 5 7 040 EO - výhledové hydraulické zatížení 1 401 m 3 d -1

- cílová kapacita ČOV dle BSK 5 7 040 EO - výhledové hydraulické zatížení 1 401 m 3 d -1 4) Mnichovo Hradiště ČOV - intenzifikace Současný stav: Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod čistí odpadní vody přiváděné jednotnou kanalizační sítí města Mnichovo Hradiště (6 575 obyvatel v roce

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí 17.listopadu 14

Více

Užitková voda Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní.

Užitková voda Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní. A. OBEC Dukovany Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 530 Kód obce PRVKUK 0614.013.530.00 Kód obce (IČOB) 03381 (590576) Číslo ORP (ČSÚ) 013 (6113) Název ORP Třebíč Kód POU (ČSÚ) 61131 Název POU Hrotovice

Více

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Třešť Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 222 Kód obce PRVKUK 612.5.222. Kód obce (IČOB) 1776 (58832) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6153 Název POU Třešť Členění obce Úplný

Více

HODONÍNSKÉ STANDARDY

HODONÍNSKÉ STANDARDY Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 696 11 Hodonín e-mail: vak@vak-hod.cz www.vak-hod.cz tel: 518 305 911, fax: 518 351 221 HODONÍNSKÉ STANDARDY - PRO BUDOVANÉ A REKONSTRUOVANÉ

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy C.1 Situační výkres širších vztahů C.2.a Celkový situační výkres C.2.b Členění objektů v rámci dotace a mimo ni C.3.1.a Koordinační výkres

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

XIX. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: listopad 2009

XIX. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: listopad 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti XIX. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: listopad 2009 Správce stavby projektu Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Více

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Kaliště Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 112 Kód obce PRVKUK 0613.003.112.00 Kód obce (IČOB) 06224 (548090) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ. Období: květen 2009 říjen 2009

ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ. Období: květen 2009 říjen 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ Období: květen 2009 říjen 2009 Správce stavby projektu ŘÍJEN 2009 Obsah zprávy

Více

Příloha č.5 k Zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na služby MVR-1080109 Výběr provozovatele ČOV.

Příloha č.5 k Zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na služby MVR-1080109 Výběr provozovatele ČOV. Příloha č.5 k Zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na služby MVR-1080109 Výběr provozovatele ČOV. TECHNICKÉ PARAMETRY SBĚRAČE Tuto příloha tvoří Technické zpráva ( kurzívou ) pro stavební

Více

XII. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: duben 2009

XII. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: duben 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti XII. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: duben 2009 Správce stavby projektu Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Více

CZ051.3608.5109.0182 Mírová pod Kozákovem.0182.14 Vesec.0182.09 Prackov.0182.12 Smrčí

CZ051.3608.5109.0182 Mírová pod Kozákovem.0182.14 Vesec.0182.09 Prackov.0182.12 Smrčí CZ051.3608.5109.0182 Mírová pod Kozákovem.0182.14 Vesec.0182.09 Prackov.0182.12 Smrčí identifikační číslo obce 09570 identifikační číslo obce 09564 identifikační číslo obce 09568 kód obce 09558 PODKLADY

Více

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění. Svitavy. oznamovatel: Město Svitavy

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění. Svitavy. oznamovatel: Město Svitavy Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění Intenzifikace ČOV Svitavy oznamovatel: Město Svitavy (únor 2008) Oznámení o hodnocení vlivů na životní

Více

Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY

Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY Mechanicko-biologické čistírny VZE 4 až VZE 20 Pokud se chystáte stavět nový rodinný dům nebo kompletně rekonstruovat starší nemovitost, která není napojena

Více

VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, 602 00 Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, 621 00 Brno

VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, 602 00 Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, 621 00 Brno VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, 602 00 Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, 621 00 Brno SPLAŠKOVÁ KANALIZACE JEZEŘANY - MARŠOVICE Dokumentace pro zadání stavby -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Lis na shrabky 21.9.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Lis na shrabky 21.9.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Lis na shrabky 119 Pračka a lis na shrabky 120 Lapáky písku 121 Štěrbinový lapák písku 122 Vertikální lapák písku 123 Vírový lapák písku 124 Provzdušňovaný lapák písku 125 Separátor písku Přítok až 16

Více

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419).

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419). 1 Kód obce PRVK: 3605.5209.064.01 Kód obce UIR: 17841 Název obce: VELKÁ JESENICE 1. VELKÁ JESENICE číslo obce: IČZÚJ 574562 část obce (základní sídelní jednotka): Velká Jesenice Podklady: Dotazník k PRVK

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Bochov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Bochov. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_29_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.29.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 675 (55529) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413 (413)

Více

Název části obce. Obec Vepříkov leží na severozápad od města Chotěboř. Obcí protéká Vepříkovský potok. Obec má místní části Miřátky a Vepříkov.

Název části obce. Obec Vepříkov leží na severozápad od města Chotěboř. Obcí protéká Vepříkovský potok. Obec má místní části Miřátky a Vepříkov. A. OBEC Vepříkov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 155 Kód obce PRVKUK 0611.004.155.00 Kód obce (IČOB) 18004 (569674) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název POU Chotěboř

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: únor 2009

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: únor 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti X. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: únor 2009 Správce stavby projektu Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Více

OBJEDNATEL / INVESTOR:

OBJEDNATEL / INVESTOR: STAVBA "Rozšíření kanalizace Hlučín Rovniny a intenzifikace ČOV Hlučín - Jasénky" OBJEDNATEL / INVESTOR: MĚSÍČNÍ ZPRÁVA Sdružení zhotovitelů stavby STASPO s.r.o / TALPA-RPF s.r.o / HOMOLA, a.s. STASPO,

Více

ÚČOV Praha obnova SŘPT kalového hospodářství (v realizaci) obnova systému řízení technologického procesu kalového hospodářství

ÚČOV Praha obnova SŘPT kalového hospodářství (v realizaci) obnova systému řízení technologického procesu kalového hospodářství VODÁRENSTVÍ ČOV Plzeň retenční zdrž (v realizaci) obnova řídicího systému ÚČOV Praha obnova SŘPT kalového hospodářství (v realizaci) obnova systému řízení technologického procesu kalového hospodářství

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Lipová. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Lipová. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ041_0011_01) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ041.3402.4102.0011.01 Název obce: Kód obce (IČOB): 08443 (554626) Číslo ORP3

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3.1 Opatření na ochranu životního prostředí Projekt zahrnoval řešení problematiky likvidace odpadních vod v regionu Trutnovsko.

Více

CZ051.3608.5104.0088 Studenec.0088.01 Studenec.0088.02 Rovnáčov

CZ051.3608.5104.0088 Studenec.0088.01 Studenec.0088.02 Rovnáčov CZ051.3608.5104.0088 Studenec.0088.01 Studenec.0088.02 Rovnáčov identifikační číslo obce 15827 identifikační číslo obce 15826 kód obce 15827 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily,

Více

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO NAŠE FIRMA DODÁVÁ A REALIZUJEČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO RODINNÉ DOMKY A VĚTŠÍ OBJEKTY AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO CENA ČOV 29 500 Kč BEZ DPH. NAŠE FIRMA MŮŽE NAINSTALOVAT ČOV se sníženou

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Otín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 653 Kód obce PRVKUK 0615.014.653.00 Kód obce (IČOB) 11653 (596370) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61142 Název POU Velké Meziříčí Velké

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_18_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.18.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1953 (538922) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Stajiště trvale bydlící. Pavlov trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Stajiště trvale bydlící. Pavlov trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Pavlov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 206 Kód obce PRVKUK 0612.005.206.00 Kód obce (IČOB) 11841 (587681) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61053 Název POU Třešť Členění

Více

Nová Ves u Chotěboře

Nová Ves u Chotěboře A. OBEC Přehledová mapka Nová Ves u Chotěboře Číslo obce PRVKUK 145 Kód obce PRVKUK 0611.004.145.00 Kód obce (IČOB) 10584 (569160) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název

Více

A. OBEC Žirovnice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Žirovnice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Žirovnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 437 Kód obce PRVKUK 0613.010.437.00 Kód obce (IČOB) 19715 (549231) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61103 Název POU Počátky

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hůrky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hůrky. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ041_0041_08) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ041.3403.4103.0041.08 Název obce: Karlovy Vary Kód obce (IČOB): 06343 (554961)

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

Veřejná zakázka na služby Modernizace Úpravny vody Písek Zhotovitel projektové dokumentace

Veřejná zakázka na služby Modernizace Úpravny vody Písek Zhotovitel projektové dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Modernizace ÚV - PD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Rynárec 480 630 630 680 700

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Rynárec 480 630 630 680 700 A. OBEC Rynárec Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 420 Kód obce PRVKUK 0613.010.420.00 Kód obce (IČOB) 14464 (562009) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Nová Role. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Nová Role. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_47_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.47.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1525 (555398) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413

Více

CZ051.3608.5108.0161 Harrachov.0161.01 Harrachov.0161.03 Nový Svět.0161.04 Rýžoviště

CZ051.3608.5108.0161 Harrachov.0161.01 Harrachov.0161.03 Nový Svět.0161.04 Rýžoviště CZ051.3608.5108.0161 Harrachov.0161.01 Harrachov.0161.03 Nový Svět.0161.04 Rýžoviště identifikační číslo obce 03723 identifikační číslo obce 41084 identifikační číslo obce 03724 kód obce 03723 PODKLADY

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé. Obec Útěchovice celkem: trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé. Obec Útěchovice celkem: trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Útěchovice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 427 Kód obce PRVKUK 0613.010.427.00 Kód obce (IČOB) 17557 (548987) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Hamry nad Sázavou. Název části obce

Hamry nad Sázavou. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Hamry nad Sázavou Číslo obce PRVKUK 687 Kód obce PRVKUK 0615.015.687.00 Kód obce (IČOB) 03710 (595586) Číslo ORP (ČSÚ) 015 (6115) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61151 Název POU Ţďár nad

Více

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Dehtáře Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 380 Kód obce PRVKUK 0613.010.380.00 Kód obce (IČOB) 02537 (561924) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Počátky Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Počátky Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Počátky Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 414 Kód obce PRVK: 0613.010.414.00 Kód obce (IČOB): 12300 (548561) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Prameny. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Prameny. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ041_0080_01) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ041.3402.4105.0080.01 Název obce: Kód obce (IČOB): 13284 (539538) Číslo ORP3

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Sušice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Sušice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Sušice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_047_01_15979 Název obce: Sušice Kód obce (IČOB): 518026 (518026) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996 (7109)

Více

KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO OBCE. 17. února 2011

KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO OBCE. 17. února 2011 KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO OBCE 17. února 2011 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Případová studie obec Horušany Ing. Jaroslava Roskotová Zadání vypracování studie 1) V územním plánu je určený prostor pro obecní

Více

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 4A 0 04 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ LAŽANY - BLANSKO. ZD_4A_A4.

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 4A 0 04 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ LAŽANY - BLANSKO. ZD_4A_A4. Zadávací dokumentace Zadavatel Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, se sídlem v Boskovicích Paré Projekt Podprojekt Část BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 04 - VODOVODNÍ

Více

1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení

1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení 1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení Stavba LIBEREC - Horní Hanychov, posílení IV. tl. pásma byla zahájena v prosinci 2005 a dokončena v září 2006. Kolaudace proběhla v prosinci

Více

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s.

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. Kontakt: První Elektro, a.s. Bezručova 4174 430 01 Chomutov Tel. +420 474 699 260 Fax: +420 474 699 268 e-mail: prvnielektro@prvnielektro.cz

Více

Prezentace stavby: Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny

Prezentace stavby: Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny Prezentace stavby: Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. Správce stavby: CETTUS, a.s. Projektant:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Leština. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Leština. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Leština Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_015_01_08052 Název obce: Leština Kód obce (IČOB): 537713 (537713) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113)

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE Kostelec u Heřmanova Městce, přestavba bývalého vojenského areálu investiční záměr Strana 1 (celkem 5) STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Polkovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Polkovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Polkovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_034_01_12548 Název obce: Polkovice Kód obce (IČOB): 516899 (516899) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... 4 4.2.1. Trasa... 4 4.2.2. Materiál... 5 4.2.3.

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Rudíkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 586 Kód obce PRVK: 0614.013.586.00 Kód obce (IČOB): 14326 (591637) Číslo ORP3 (ČSÚ): 013 (6113) Název ORP3: Třebíč Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/2003

Více

CZ051. 3608.5104.0072 Bukovina u Čisté.0072.01 Bukovina u Čisté

CZ051. 3608.5104.0072 Bukovina u Čisté.0072.01 Bukovina u Čisté CZ051. 3608.5104.0072 Bukovina u Čisté.0072.01 Bukovina u Čisté identifikační číslo obce 01608 kód obce 01608 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Územní

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Česká Bělá Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 51 Kód obce PRVKUK 611.2.51. Kód obce (IČOB) 2124 (56853) Číslo ORP (ČSÚ) 2 (612) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 6122 Název POU Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2880/13/ZPR/Kal V Sušici dne 5.12.2013 Spisov á značka: 2759/13/ZPR/Kal

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel)

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel) POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel) Platnost : od 1.10. 2009 Dodavatel : MEDMES, spol. s r.o. Čs.armády 211 753 01 Tel. 581 641

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Bohdalec. Obec Bohdalec se nachází jižně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 548 581 m n.m..

Bohdalec. Obec Bohdalec se nachází jižně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 548 581 m n.m.. A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Bohdalec Číslo obce PRVK: 682 Kód obce PRVK: 0615.015.682.00 Kód obce (IČOB): 00602 (595284) Číslo ORP3 (ČSÚ): 015 (6115) Název ORP3: Žďár nad Sázavou

Více

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 3A 0 03 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ BOŘITOV - BLANSKO. ZD_3A_A4.

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 3A 0 03 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ BOŘITOV - BLANSKO. ZD_3A_A4. Zadávací dokumentace Zadavatel Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, se sídlem v Boskovicích Paré Projekt Podprojekt Část BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 03 - VODOVODNÍ

Více

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV Připravovaná rekonstrukce ČOV Jablonné v Podještědí Ing. Iveta Žabková - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1. ÚVOD Tímto příspěvkem bych chtěla navázat na článek Srovnání rekonstrukcí ČOV Kombiblok

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Suchdol Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_020_01_15912 Název obce: Suchdol Kód obce (IČOB): 590088 (590088) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Véska Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Véska Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Véska Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_008_03_18098 Název obce: Dolany Kód obce (IČOB): 501646 (501646) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE dodatečné informace

Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE dodatečné informace Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE dodatečné informace Zadavatel obdržel dotazy v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení pod názvem ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.30; 93.030 Duben 2012 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky Sewer systems and house connections Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6101

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

(součást souboru technologie

(součást souboru technologie Přehled nejčastějších dotazů veřejnosti k aplikaci přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Podle 92e zákona o DPH se systém přenesení daňové

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Chromeč. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Chromeč. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Chromeč Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_012_01_05422 Název obce: Chromeč Kód obce (IČOB): 569305 (569305) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2020 (7111)

Více

CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota

CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota identifikační číslo obce 00213 identifikační číslo obce 00217 identifikační číslo obce 00218 kód obce 00213 PODKLADY

Více