Č ESKÁ REPUBLIKA. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO. Projekt Fondu soudržnosti. Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č ESKÁ REPUBLIKA. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO. Projekt Fondu soudržnosti. Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001"

Transkript

1 Č ESKÁ REPUBLIKA Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt Fondu soudržnosti Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2010

2 OBSAH ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 1 POPIS PROVEDENÝCH PRACÍ V POROVNÁNÍ S PŮVODNÍMI PŘEDPOKLADY, PLNĚNÍ VĚCNÝCH INDIKÁTORŮ, OPATŘENÍ PŘIJATÁ PODLE SPECIFICKÝCH DOLOŽEK OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍCH O POSKYTNUTÍ POMOCI Identifikační údaje o projektu Vyhodnocení plnění a financování RK z hlediska harmonogramu a částek Obecný popis a cíle projektu Základní organizační struktura projektu Popis provedených prací Část A Část B Část C Část D Zhodnocení kvality práce Věcné a finanční identifikátory Věcné indikátory hlavní monitorovací ukazatele podle čl. 7.3 v příloze I Rozhodnutí komise porovnání dosažených parametrů s projektovanými Finanční indikátory Specifické podmínky Stavební povolení, předávací protokoly, kolaudační rozhodnutí INFORMACE O OPATŘENÍCH TÝKAJÍCÍ SE PUBLICITY PROJEKTU Opatření týkající se publicity projektu jako součást nákladů projektu Billboardy a pamětní desky Opatření týkající se publicity realizované z vlastních zdrojů a aktivit Publikace článků a tiskové zprávy Slavnostní zahájení a slavností zakončení projektu spojené s pozváním médií Presentační materiály projektu infopanely, infoletáky, propagační předměty, dokumentární film, DVD presentace Webové stránky projektu Geografický informační systém POTVRZENÍ, ŽE PRÁCE JSOU PROVEDENY V SOULADU S ROZHODNUTÍM O POSKYTNUTÍ PODPORY Prohlášení KP o splnění cílů projektu v souladu s RK, doklady o tom, že KP převzal dodávky zhotovitele a správce stavby PŘEDBĚŽNÉ POSOUZENÍ, ZDA JE PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE BUDE DOSAŽENO PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝSLEDKŮ ŘÍJEN

3 4.1 Skutečné datum zahájení a ukončení projektu Způsob řízení projektu po jeho ukončení Potvrzení finančních prognóz Aktualizace Makroekonomických vstupních dat Změny v části provozních nákladů dle skutečnosti a korekce výhledu provozních nákladů Náklady na provoz a údržbu Změny v části příjmů projektu dle skutečnosti (vodné, stočné, skutečný objem dodané pitné a čištěné odpadní vody včetně korekce výhledu Potvrzení socioekonomických odhadů Základní socioekonomické výnosy Úspory ve zdrojových nákladech pro spotřebitele Úspory ve zdrojových nákladech pro poskytovatele služeb Environmentální výnosy Změny v části ekonomické analýzy na základě skutečných přínosů projektu Celkové ekonomické náklady projektu (náklady) Stav po realizaci projektu (2010) Hlavní závěry analýzy nákladů a výnosů (CBA) Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s nimi spojené Opatření na ochranu životního prostředí při realizaci Opatření provozu projektu Uplatňování principu znečišťovatel platí INFORMACE O SOULADU S PRAVIDLY PRO UDĚLOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK / ČL. 8 NAŘÍZENÍ RADY ES Č. 1164/ Prohlášení učiněné KP o souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek Potvrzení RO o souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek INFORMACE O PROVEDENÝCH HODNOCENÍ PROJEKTU Hodnocení projektu Správcem stavby Hodnocení projektu kontrolními orgány SEZNAM ZKRATEK ROZDĚLOVNÍK SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY ŘÍJEN

4 1 POPIS PROVEDENÝCH PRACÍ V POROVNÁNÍ S PŮVODNÍMI PŘEDPOKLADY, PLNĚNÍ VĚCNÝCH INDIKÁTORŮ, OPATŘENÍ PŘIJATÁ PODLE SPECIFICKÝCH DOLOŽEK OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍCH O POSKYTNUTÍ POMOCI 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Název projektu : Číslo projektu : Umístění : Rozhodnutí komise : Řídící orgán : Zprostředkující subjekt: Odpovědná organizace za implementaci : Konečný příjemce : Projektant : Správce stavby : Střední Pomoraví/Hodonínsko 2005/CZ/16/C/PE/001 Členský stát Česká republika Obce/města Bzenec, Strážnice, Petrov, Hodonín, Veselí nad Moravou, Moravská Nová Ves Region NUTS II Jihovýchod, NUTS III Jihomoravský kraj K (2005) ze dne za komisi Danuta Hubner K (2009) 1617 změna ze dne za komisi Dirk Ahner Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1 Staré město Kontaktní osoba: Ing. Lumíra Kafková Kontakt: , Ministerstvo životního prostředí ČR Vršovická 1442/65, Praha Vršovice Kontaktní osoba: Ing. Petr Jirman Kontakt: , Státní fond životního prostředí ČR Olbrachtova 2006/9, Praha 4 Kontaktní osoba: Ing. Dušan Fibingr, Ph.D. Kontakt: tel.: , Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. Purkyňova 2/2993, Hodonín Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Vlachovská Kontakt: tel.: , Část A, B a C Pöyry Environment a.s. Botanická 834/56, Brno Kontaktní osoba: Ing. Miloš Chobola Kontakt: tel.: , Část D Voding Hranice spol.s.r.o. Borovská 583, Hranice Kontaktní osoba: Ing. Pavel Adler CSc. Kontakt: tel.: , Sdružení firem JANČÁLEK s.r.o., CENTROPROJEKT a.s., ic consulenten ZT GmbH U Tržiště 22, Břeclav Kontaktní osoba: Ing. Ludvík Jančálek, vedoucí týmu Kontakt: tel.: , ŘÍJEN

5 Zhotovitel : Organizace odpovědná za propagaci : Organizace odpovědná za koordinaci bezpečnosti práce: Část A Imos Brno a.s. Olomoucká 174, Brno Kontaktní osoba: Ing. Petr Nop vedoucí projektu Kontakt: tel.: , Část B Sdružení firem MSO servis s.r.o. a Swietelsky stavební s.r.o. Za humny 20, Kyjov Kontaktní osoba: Pavel Přikryl vedoucí projektu Kontakt: tel.: , Část C Sdružení firem ARKO technology a.s. a Královopolská Ria a.s. Vídeňská 108, Brno Kontaktní osoba: Ing. Rostislav Němeček vedoucí projektu Kontakt: tel.: , Část D Sdružení firem Imos Zlín s.r.o. a KUNST spol. s.r.o. Tečovice 353, Zlín Kontaktní osoba: Miroslav Matějka vedoucí projektu Kontakt: tel.: , Media flow s.r.o. Malostranské náměstí 28/5, Praha 1 Kontaktní osoba: Radka Jílková Kontakt: tel.: , BP systém s.r.o., Štefánkova 131/61, Brno, Kontaktní osoba: Jiří Kaiserlich, Kontakt: tel.: , ŘÍJEN

6 1.2 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ A FINANCOVÁNÍ RK Z HLEDISKA HARMONOGRAMU A ČÁSTEK Evropská komise přijala dne Rozhodnutí komise, které stanovuje výši a podmínky podpory Společenství z Fondu soudržnosti pro skupinový projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko. Vyhodnocení splnění těchto podmínek je předmětem této závěrečné zprávy. Tabulka 1-1 Finanční plnění projektu Podprojekt Rozpočet fin. mem Rozpočet SoD Skutečnost část č. označení RN REZ Suma RN dle SoD v EUR A 1 Bzenec ČOV ,29 B 2 Strážnice - ČOV ,90 B 3 Petrov - kanalizace ,70 B 4.2 Hodonín - stoky ,78 B 6.2 Veselí n M. - stoka ,00 B Celkem ,38 C 4.1 Hodonín - ČOV ,30 C 5. Ratíškovice - ČOV ,70 C 6.1 Veselí n.m. - ČOV ,07 C Celkem ,07 D 7. Bzenec ÚV ,91 D 8. Mor. N. V.-prameniště ,44 D Celkem ,35 Projekt stav celkem ,09 Správce stavby ,00 Autorský dozor ,00 Zadávací dokumentace ,20 Propagace ,00 Projekt celkem - uznatelné ,29 Finanční rozdíl mezi RK a skutečnými náklady Projektu vznikl postupně jednak tím, že bylo rozpracováno a zpřesněno technické řešení Projektu v rámci zpracování tendrové dokumentace, jednak tím, že veřejnou otevřenou soutěží byla dosažena objektivizovaná cena Projektu vyšší než je uvedena v RK. Tabulka Harmonogram prací Zahájení Dokončení Skupina projektů Nákup pozemků 05/ /2006 Veřejné zakázky 05/ /2008 Výstavby 04/ /2010 ŘÍJEN

7 Tabulka Porovnání dosažených parametrů s projektovými (dle fakturace) Fyzické ukazatele Kategorie UNIVERZÁLNÍ Jednotka (množství) Jednotka (množství skutečnost) Finanční ukazatele dle fakturace Původní smlouva Stávající smlouva Skutečnost Náklady ( ) Náklady ( ) Náklady ( ) Supervize 25 měsíců 27 měsíců Dokumentace 10 ks 10 ks ,2 Propagace 20 ks 20 ks Příprava lokality 10 ks 10 ks Rezerva pro nepředv. okolnosti 10 ks 10 ks Inženýrská činnost 10 ks 10 ks UNIVERZÁLNÍ CELKEM STAVBA Stoky (celkem) m m Čistírny odpadních vod 5 ks 5 ks Pitné vody 2 ks 2 ks ,09 STAVBA CELKEM CELKEM ,29 Dokumentace (fakturace dle skutečnosti v Kč) 10 ks 10 ks Kč 1.3 OBECNÝ POPIS A CÍLE PROJEKTU Skupina projektů řešící problematiku odvádění a čištění odpadních vod: - 1. Bzenec rekonstrukce ČOV - 2. Strážnice rekonstrukce a intenzifikace ČOV - 3. Petrov odkanalizování obce Hodonín rekonstrukce ČOV Hodonín rekonstrukce kmenové stoky - 5. Ratíškovice dobudování ČOV Veselí nad Moravou rekonstrukce ČOV Veselí nad Moravou- rekonstrukce kmenových stok Skupina projektů řešící problematiku jímání a úpravu pitné vody, zásobování vodou, ochrana zdrojů pitné vody: - 7 Bzenec rekonstrukce a intenzifikace ÚV, rekonstrukce prameniště - 8 Moravská Nová Ves rekonstrukce prameniště Předpokládaná skupina projektů řešící ochranu povrchových i podzemních vod, eliminuje hlavní zdroje znečištění, zlepšuje kvalitu života a bude mít výrazný vliv na další rozvoj oblasti. Řešení poskytuje zlepšení kvality životního prostředí a socioekonomického výnosu. Koncovými uživateli budou obyvatelé obcí, kteří participují na tomto projektu. V povodí Moravy leží 8 měst a 73 obcí o celkovém počtu přibližně 140 tisíc obyvatel na rozloze 110 tisíc ha. Řešené území zahrnuje celé nebo části 11 obcí a měst. V oblasti zásobování vodou se projekt významně dotýká obyvatel, což representuje 79 % všech obyvatel střední části povodí Moravy, na úseku čištění městských odpadních vod se dotýká obyvatel. Cílem projektů zabývajících se problematikou čištění odpadních vod je zejména technická obnova majetku rekonstrukce stávajících čistíren Bzenec, Strážnice, Hodonín, Veselí nad Moravou a Ratíškovice, ve kterých bude prováděno kvalitní čištění veškerých odpadních vod z obvodu měst a ŘÍJEN

8 obcí tj. komunálních odpadních vod z obytných částí, vybavenosti, drobných provozoven a služeb obyvatelstvu, dále pak průmyslových odpadních vod z městských aglomerací, vybudovat potřebný rozsah kanalizačních sítí odkanalizování obce Petrov s následným odvedením odpadních vod na stávající ČOV Strážnice a provedení rekonstrukce částí kmenových stok v Hodoníně a ve Veselí nad Moravou. Realizace takto rozsáhlého projektu zajistí čištění a odvádění odpadních vod v míře potřebné pro zabezpečení kvality vypouštěných vod do vodotečí a ke splnění ukazatelů dle platné legislativy ČR a také v souladu s požadavky kladenými na splnění podmínek integrace do EU a zapojení ČR do strukturálních politik. Cílem projektu zabývajících se problematikou jímání a úpravy pitné vody je zabezpečení zásobování obyvatelstva kvalitními zdroji pitné vody. Cíle projektu: - Dosažení souladu s požadavky směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod - Snížení znečištění povrchových a podzemních vod - Rekonstrukce vyhovující kanalizace a ČOV - Ochrana zdraví obyvatelstva - Stanovisko KP o dosažení cílů projektu viz. Příloha č. 1 - Čištění městských odpadních vod dle směrnice Rady č. 91/271/EHS je vyhodnoceno v Příloze č Dosažení ochrany zdraví obyvatelstva ve smyslu směrnice Rady č. 98/83/ES je doloženo stanoviskem Krajské hygienické stanice ze dne Příloha č. 28. ŘÍJEN

9 Hlavní kvantifikované cíle projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko Číslo projektu Cíl 1: Kapacita ČOV Použité jednotky: EO Cíl 2: Zvýšení kapacity stávající ČOV (navýšení EO Použité jednotky: EO Cíl 3: Cíl 4: Vypouštěné znečištění - BSK 5 Vypouštěné znečištění - CHSK Použité jednotky: mg/l Použité jednotky: mg/l Cíl 5: Vypouštěné znečištění N celk Cíl 6: Vypouštění znečištění - P celk Před Po Snížení Před Po Snížení Před Po Snížení Před Po Snížení realizací realizaci realizací realizaci realizací realizaci realizací realizaci ,11 4 1,11 49, ,44 24, ,95 3,13 2 1, ,11 2,81 2,30 49,44 27,79 21,65 24,95 7,93 17,02 3,13 0,53 2,60 1* po realizaci prokázáno ZP ,32 5 1,42 53, , ,32 2,1 4,32 53,76 21,42 32, * po realizaci prokázáno ZP ,45 2, ,3 35 2,3 16, ,18 1,1 1, ,45 2,13 0,32 37, ,30 16,18 11,68 4,50 1,1 1,02 0,08 4.1* po realizaci prokázáno ZP ,83 3,5 0,33 46, , ,83 2,1 1,73 46,91 25,90 21,01 5* po realizaci prokázáno ZP ,02 2,5 0 32, ,13 16, ,31 2,2 2 0, ,02 1,6 0,40 32,13 20,5 11,63 16,31 7,2 9,11 2,2 0,6 1,60 6.1* po realizaci prokázáno ZP Celkem před realizací Celkem po realizaci ŘÍJEN

10 Číslo projektu Cíl1: Počet nově napojených EO Cíl 2: Počet obyvatel dotčených projektem Cíl 3: počet obyvatel skutečnost za rok 2009 a 2010 Použité jednotky: EO Použité jednotky: * skutečnost k Je součástí 4.1 Je součástí Je součástí 6.1 je součástí 6.1 Celkem Celkem * data uvedená po ukončení projektu 2009 a 2010 ŘÍJEN

11 Ukazatel Rekonstruované Nové stoky Čerpací stanice Rekonstruované Rekonstruované ÚV Stavební objekty Provozní soubory stoky (včetně výtlaků) ČOV Číslo projektu Použité jednotky Počet jednotek Použité jednotky Počet jednotek Použité jednotky Počet jednotek Použité jednotky Počet jednotek Použité jednotky Počet jednotek Použité jednotky Počet jednotek Použité jednotky Počet jednotek 1 ks 1 ks 5 ks 6 1 * po ks 1 ks 5 ks 5 realizaci 2 ks 1 ks 14 ks 8 2* po ks 1 ks 14 ks 8 realizaci 3 m 467 m Ks 5 3* po m 510,80 m Nové ks 4 realizaci stoky: 3 105,00 výtlaky: 2 745,60 Celkem 6 361, ks 1 ks 27 ks * po ks 1 ks 27 ks 14 realizaci 4.2 m 428 m * po m 413,3 m 57,50 realizaci 5 ks 1 ks 13 ks 12 5* po ks 1 ks 13 ks 12 realizaci 6.1 ks 1 ks 4 ks 8 6.1* po ks 1 ks 4 ks 6 realizaci 6.2 m * po m 829,80 realizaci 7 ks 1 ks 3 ks 5 7* po ks 1 ks 3 ks 5 realizaci 8 ks 1 ks 5 ks 2 8 * po realizaci ks 1 ks 5 ks 2 ŘÍJEN

12 1.3.1 Základní organizační struktura projektu V rámci organizační struktury projektu fungovaly níže uvedené subjekty, jejichž vzájemné vazby a provázanost při vykonávání svěřených činností zobrazují uvedené grafy: VAK Konečný příjemce a provozovatel Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. (mimo jiné také investor) SS Správce stavby (supervisor) ZHO Zhotovitel AD Autorský dozor Uvedené subjekty (správce stavby, zhotovitel) byly vybrány v rámci implementace projektu na základě transparentního zadávacího řízení, které bylo uskutečněno v souladu s platnou legislativou a jejich činnost je zahrnuta do způsobilých projektových výdajů, z nichž je stanovena celková výše podpory z Fondu soudržnosti. Činnost autorského dozoru byla zajišťována zpracovatelem projektové dokumentace. V průběhu realizace projektu se konaly pravidelné kontrolní dny za účelem kontroly průběhu, způsobu a kvality realizace stavby. Státní fond životního prostředí ČR (realizační orgán) byl mj. také informován o průběhu zasíláním zpráv SS a monitorovacích zpráv konečného příjemce. V rámci organizační struktury a kontrolních mechanismů projektu dodržován systém dvojí nezávislé kontroly a dvojího podpisu, správcem stavby a konečným příjemcem, při schvalování jednotlivých dokumentů a provádění plateb. Řádné finanční řízení bylo zjištěno při přípravě operací před jejich schválením, při průběžném sledování uskutečněných operací až do jejich konečného vypořádání, vyúčtování a následného prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření. SS VAK ZHO Obrázek 1.1 Monitoring a hodnocení Monitoring plnění hlavních projektových cílů, a tím zejména hodnocení plnění povinností zhotovitele, bylo součástí činnosti správce stavby, který zasílal pravidelné monitorovací zprávy o průběhu plnění cílů projektu konečnému příjemci. VAK SS AD ZHO Obrázek 1.2 Kontrola a hodnocení Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. v pozici konečného příjemce a investora vykonávaly nepřímo kontrolu a hodnocení prováděných činností zhotovitele prostřednictvím subjektu správce stavby a autorského dozoru. ŘÍJEN

13 VAK SS ZHO Obrázek 1.3 Řízení projektu Vedení a řízení projektu bylo opět zajišťováno prostřednictvím vybraného správce stavby, který byl za svoji činnost zodpovědný VaK Hodonín a.s. V rámci VaKu byla řízením a vedením projektu pověřena Manažerka projektu ing. Vlachovská a Koordinátorem ing. Kozumplík člen představenstva. Správce stavby (FIDIC Inženýr) Správce stavby v rámci projektu zajišťoval zejména tyto činnosti: - monitorování stavby a činnost zhotovitele, - kontrolu objemů, hospodárnosti a kvality prací na straně zhotovitele, - kontrolu dodržování smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, - kontrolu průběhu stavebních a montážních prací, jejich obejmu, kvality dodržování schválených technologických postupů, pokynů zhotoviteli a příkazů ke změnám, - kontrolu faktury předkládané zhotovitelem, výkazů a odpovídající finanční ohodnocení provedených prací. - kontrolu plnění harmonogramu výstavby, - kontrolu všech zkoušek prováděných na stavbě a kontrolu úplnosti dokladů o zkouškách prováděných ve zkušebních laboratořích, - upozorňování dodavatele neprodleně písemně na zjištěné vady a nedodělky, nedodržení smlouvy o dílo a jejich součástí, - kontrolu dodržování podmínek stavebního povolení a jiných dokumentů, získaných dodavatelem během stavby, - kontrolu průběžného zpracování dokumentace skutečného stavu provedení stavby zhotovitelem, pořizování průběžné fotodokumentace stavby, - kontrolu a přejímku konstrukcí a zařízení, která budou trvale skryta nebo obtížně přístupná, přejímka na výzvu dodavatele dokončených dílčích celků stavebních a montážních prací, - upozorňování objednatele a autorského dozoru neprodleně na všechny závažné skutečnosti a nedodržování smlouvy o dílo a jejích součástí zjištěné v průběhu své činnosti, - vedení průběžných denních záznamů o probíhající činnosti na stavbě, - zpracovávání a odevzdávání zpráv objednateli při zahájení realizace projektu, pravidelně při jejím průběhu, podstatných změnách, výjimkách a ukončení. Autorský dozor (provádí zpracovatel projektové dokumentace). Z běžných činností Autorského dozoru lze vyjmenovat následující: - kontrola provádění prací tak, aby souhlasily s projektem co do kvality, materiálu, dodržení technického řešení a podmínek, zasahování při zjištění jejich nedostatků, - posuzování zhotovitelem navržené nebo provedené změny, - předchozí schvalování materiálů, výrobků, práce a technologických postupů, které se při projektování z různých příčin nedaly dořešit, - v opodstatněných případech upozorňování Správce stavby (FIDIC Inženýra) na možná rizika určitých prací a na nutnost jejich specifické kontroly, ŘÍJEN

14 - písemné informování objednatele o stavu a kvalitě rozpracovaného díla. Celý projekt byl rozdělen do čtyř částí a 10 dílčích podprojektů. Každý dílčí podprojekt má samostatnou projektovou dokumentaci, všechny části, v rámci projektu SPH byly tendrovány samostatně a byly realizovány vybranými zhotoviteli a schválenými podzhotoviteli. Veškeré práce dozoroval Správce stavby. Obrázek 1.4 Členění projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko na jednotlivé podprojekty Popis provedených prací ČÁST A Podprojekt č. 1 Bzenec rekonstrukce ČOV Podprojekt č. 1 Bzenec rekonstrukce ČOV byl začleněn do projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko z důvodů nutnosti řešit stávající stav ČOV, která nezabezpečovala svým stavem stavebních objektů a technologickým vybavením podmínky EK pro vypouštění odpadních vod této velikosti ČOV, stanovenými směrnicí Rady č.91/271/ehs, zejména v likvidaci dusíku a fosforu. Za tím účelem bylo nutno, mimo výměny zastaralých a morálně i fyzicky opotřebovaných strojů i kapacitně navýšit zejména biologickou část ČOV. V rámci rekonstrukce stávající ČOV byly provedeny stavební práce na pěti stavebních objektech, členěných do dílčích stavebních podobjektů, výstavbou nových objektů, případně rekonstrukcí stávajících pokud navrhované koncepci čištění vyhověly. Samostatným šestým SO byly demolice. Obdobným způsobem byly řešeny i provozní soubory, byly dle funkce zařazeny do pěti samostatných PS, členěných na další dílčí PS dle funkčního zatřídění, případně umístění strojů a zařízení. Pro naplnění cílů projektu byly provedeny tyto práce na níže popsaných stavebních objektech: SO-100 Mechanický stupeň byl rozdělen na tyto dílčí stavební objekty DSO 101 Vypínací a spínací komora, novostavba podzemního objektu. DSO 102 Lapák štěrku - byl sanován stávající objekt železobetonový. DSO 103 Šneková čerpací stanice stávající budova. DSO 104 a DSO 105 DSO 106 DSO 107 DSO 108 Česle a prací zařízení na shrabky/pračka písku sdružený objekt; dostavba stávajícího objektu. Předávací stanice nečistot z čištěných stok, nový železobetonový objekt. Lapák písku sanace stávajícího objektu. Měření množství na přítoku, sanace a úprava stávajícího objektu. ŘÍJEN

15 DSO 109 Zatrubněný železobetonový přivaděčem DN SO-200 Biologický stupeň DSO 201 Přítokový žlab, dešťový oddělovač sanace a úprava stávajícího podzemního objektu. DSO 202 Mezičerpací stanice nový, železobetonový objekt z vodostavebných betonů. DSO 204 Selektor, jímka vratného a přebytečného kalu. Sanovaný a upravený stávající objekt. DSO 205 Aktivační nádrž novostavba železobetonových nádrží. DSO 206 Rozdělovací komora - sdružený objekt s DSO 202, nový, železobetonový objekt. DSO 207 Dosazovací nádrž novostavby železobetonových objektů. DSO 208 Dmýchárna II rekonstrukce stávajících prostor. DSO 209 Místnost trafa a nízkonapěťové stanice úprava stávající budovy. DSO 210 Spojovací potrubí jedná se o částečnou sanaci stávajícího potrubí a jeho úpravu. SO-300 Dešťová zdrž, stabilizace kalu, nádrž na odtoku DSO 301 Dešťová zdrž stavební úpravy části stávajících objektů. DSO 302 Zahuštění kalu, nádrž stabilizace kalu, uskladňovací nádrž úpravy stávajících objektů. DSO 303 Nádrž na odtoku v rámci projektu provedena demontáž stávajícího zařízení v objektu bývalé biologické linky před rekonstrukcí. DSO 304 Měrný žlábek na odtoku rekonstrukce a sanace stávajícího objektu pro instalaci nového technologického zařízení. DSO 305 Spojovací potrubí, kanalizační potrubí jedná se o nově instalované potrubí. SO-400 Odvodňování kalu DSO 402, DSO 403 Odvodňování kalu, hala pro kalové kontejnery Úprava objektu stávajícího objektu. DSO 406 Předávací stanice fekálií. Nová kontejnerová budova. DSO 407 Jímka kalové vody. Novostavba podzemního objektu. DSO 408 Spojovací potrubí. Demontáže a demoliční práce na stávajících objektech. SO-500 Provozní objekty DSO 501 Hlavní provozní budova. Úpravy vnitřní a venkovní stávající provozní budovy. DSO 502 Garáže. Úpravy stávajících garáží. DSO 503 Dílny. Opravy stávajících dílen. DSO 504 Venkovní osvětlení, kabelové rozvody. Kompletní rozvodové trasy a instalace venkovního osvětlení. DSO 505 Vozovky a zpevněné plochy. Úprava stávajících vozovek po zásazích stavby. DSO 506 Terénní a sadové úpravy oplocení. Nové terénní a sadové úpravy dotčených ploch ČOV DSO 507 Síť užitkové vody. Doplnění a úpravy rozvodů sítě užitkové vody. DSO 508 Regulační stanice plynu. Opravy stávajícího objektu. SO-0100 Demolice Jedná se o demoliční práce v budově odvodňování kalu, rozvodně eletro, bourání komínu stávající kotelny, vyhnívací nádrže, uskladňovací nádrže a plynojemu V rámci technologického zařízení bylo provedeno vybavení nových či stávajících objektů technologickými zařízeními. Jednalo se o tyto dílčí provozní soubory: PS 100 Mechanické předčištění DPS 101 Vypínací a spínací komora, nové, stavidlové uzávěry, kompresorová stanice, přístřešek kompresorové stanice DPS 102 Hrubé česle, lapák štěrku. Opancéřování dna, repase zařízení pro vybírání štěrku, kontejner na štěrk. DPS 103 Šneková čerpací stanice. Nové uzávěry, repase šnekových čerpadel. DPS 104 Česlovna samočinné česle, dopravník na shrabky, lis na shrabky, kontejner. ŘÍJEN

16 DPS 105 DPS 106 DPS 107 DPS 108 DPS DPS Prací zařízení na shrabky, pračka písku. - separátor písku, kontejner na vypraný písek Předávací stanice nečistot. - nová šoupátka, uzávěry s elektropohonem Lapák písku. - dmýchadla, čerpadla, drapák písku, repase Měření na průtoku. - demontáž stávajícího zařízení. Ke všem zařízením odpovídající elektrorozvody a potřebná zařízení pro pohon a ovládání včetně rozvaděčů Ke všem zařízením potrubní měřící a regulační technika., včetně rozvaděčů + měřících a ovládacích prvků PS 200 Biologický stupeň DPS 201 Přítokový žlab, dešťový přítok. - stavidla, technologická potrubí DPS 202 Mezičerpací stanice. - kalová čerpadla, přenosné zvedací zařízení, uzávěry s el. pohonem DPS 203 Měření množství na přítoku do biologického stupně. - průtokoměr, šoupátka, potrubí. DPS 204 Selektor. Jímka vratného a přebytečného kalu. - aerátor oběhové nádrže, zvedací zařízení, šoupátka, potrubí DPS 205 Aktivační nádrže aerátory, zvedací zařízení, technické potrubí. DPS 206 Rozdělovací komora - vřetenová šoupátka DPS 207 Dosazovací nádrže šoupátka, zařízení pro stírání kalu a plovoucích nečistot DPS 208 Dmýchárna II dmýchadlové agregáty, potrubí, zvedací kladkostroj DPS Motorové rozvody, el. zařízení včetně rozvaděčů DPS Měřící a regulační technika PS 300 Dešťová zdrž, stabilizace kalu, nádrž na odtoku DPS 301 Dešťová zdrž zařízení na výplach, kalová čerpadla, armatury, potrubí. DPS 302 Zahušťování kalu, nádrž stabilizace kalu, uskladňovací nádrž; - zahušťovač, šoupátka armatury, potrubí - kalová čerpadla, indukční průtokoměr DPS 304 Měrný žlab na odtoku Parshallův žlab s certifikovaným zařízením pro měření DPS Potřebné motorové rozvody a zařízení, rozvaděče DPS Měřící a regulační technika PS 400 Odvodňování kalu DPS 401 Homogenizační nádrž ponorné míchadlo, zvedací zařízení DPS 402 Odvodnění kalu odvodňovací zařízení, dopravník, potrubí, armatury DPS 403 Hala pro kontejnery kontejnery DPS 406 Předávací stanice fekálních vod kalová čerpadla, zvedací zařízení, balená přejímací stanice, česlicový koš DPS 407 Jímka kalové vody kalová čerpadla, potrubí, armatury DPS 408 Stanice srážení fosforu, dávkovací stanice - zařízení pro dávkování PREFLOC, dávkovací čerpadlo, skladovací nádrž, potrubí, zásobní nádrž DPS Motorové rozvody včetně zařízení DPS Měřící a regulační technika včetně zařízení PS 500 Provozní objekty ŘÍJEN

17 DPS 501 Trafostanice a rozvodna 22 KV rozvaděče, kabely DPS 502 Hlavní rozvodna 0,4 KV a venkovní kabelové rozvody. Rozvaděče, kabely. DPS 503 Regulační stanice plynu Regulátory, potrubí, armatury. Obrázek 1.5 Podprojekt č.1 - Bzenec rekonstrukce ČOV Celkový pohled na nové biologické linky ČÁST B Část B obsahuje 4 podprojekty z oblasti odvádění a čištění odpadních vod. Jsou to: - podprojekt č. 2 Strážnice rekonstrukce a intenzifikace ČOV, - podprojekt č. 3 Petrov odkanalizování obce, - podprojekt č. 4.2 Hodonín rekonstrukce kmenových stok, - podprojekt č. 6.2 Veselí nad Moravou rekonstrukce kmenové stoky Podprojekt č. 2 Strážnice rekonstrukce a intenzifikace ČOV Stávající ČOV, která vykazovala značné znehodnocení stávajících objektů, byla do projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko zařazena ze dvou důvodů: - její stav vyžadoval ráznou základní obnovu vzhledem ke stavu betonových konstrukcí a stavu technologického vybavení, hlavně s ohledem na vytvoření podmínek pro zabezpečení kvality vypouštěných vod dle směrnice Rady č. 91/271/EHS ze dne 21. května 1991, stanovené pro tento druh a velikost městských čistíren, zejména o odbourání dusíku a fosforu - umožnit zvýšení kapacity z důvodů připojení další obce Petrov pro zatížení EO. V rámci tohoto podprojektu byly provedeny tyto práce: ŘÍJEN

18 Ve stavebních objektech bylo provedeno: SO.0021 Příprava území pro výstavbu a ZS. DSO Dešťová zdrž - provedena sanace stávajících betonových konstrukcí. DSO Hrubé předčištění - výstavba nového železobetonového objektu. SO.0023 Aktivační nádrže - výstavba nového sdruženého objektu. SO.0024 Dosazovací nádrže -výstavba nových kruhových železobetonových objektů. DSO Uskladňovací nádrže kalu - sanace stávajících kruhových objektů. DSO Čerpací stanice kalu - novostavba železobetonového objektu. DSO Budova odvodnění kalu - novostavba zděného objektu se sedlovou střechou. DSO Plocha pro kontejnery nová betonová odvodněná plocha. DSO Kompostový filtr nová betonová plocha pro umístění plastového kompostového filtru. SO.0027 Provozní budova - provedena kompletní rekonstrukce. SO.0028 Garáže - přesunuty stávající prefabrikované garáže. SO.0029 Propojovací potrubí - nově uložené potrubí. DSO Plocha pro chemické hospodářství - nová betonová plocha. DSO Rozdělovací objekt před DN nový železobetonový stavební objekt. DSO Měrný objekt na odtoku - nový železobetonový měrný žlab. SO.0031 Venkovní osvětlení - demontáže stávajícího osvětlení. SO.0032 Terénní a sadové úpravy - nová úprava nezastavěných ploch s chodníky. SO.0033 Silnice a zpevněné plochy - nové a rekonstruované části stávajících komunikací. SO.0034 Rekultivace ploch - biologická rekultivace zemědělských ploch, dočasně užívaných pro zařízení staveniště. Bylo provedeno a instalováno strojně technologické vybavení: PS.0001 Hrubé předčištění - demontáže stávajícího zařízení, instalace nového. PS.0002 PS.0003 PS.0004 PS.0005 PS.0006 DPS DPS PS.0008 Čištění odpadních vod - demontáže, aerační systém selektoru, nový aerační systém do AN. Dmýchárna - demontáže stávajícího zařízení, instalace nového dmýchadla. Kalové hospodářství - demontáže stávajícího stojně technologického zařízení, nový aerační systém do UN. Odvodnění kalu instalace nové technologie. Motorové rozvody - kabelové rozvody včetně pomocných konstrukcí a rozvaděčů. Měření a regulace - demontáže stávajících zařízení, instalace nových. ELS a CCTV nové zabezpečení objektu a přenos dat na dispečink Rekonstrukce trafostanice výměna jistících prvků, nátěry ŘÍJEN

XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: březen 2009

XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: březen 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: březen 2009 Správce stavby projektu Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Více

IV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: srpen 2008

IV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: srpen 2008 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod Projekt fondu soudržnosti IV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období:

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

POSUDEK. Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

POSUDEK. Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění POSUDEK dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem Oznamovatel: Zpracovatel posudku: Město Dvůr Králové nad Labem

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. S m l u v n í s t r a n y Objednatel : Název : Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. se

Více

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb. Pavel Hančík

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb. Pavel Hančík Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb Pavel Hančík Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce pojednává o popisu rekonstrukce městské čistírny odpadních vod v Chebu. Důvodem rekonstrukce

Více

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Ing. Iveta Žabková Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, iveta.zabkova@scvk.cz 1. Úvod Na konci roku 2007

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro výběr zhotovitele DATUM: 04/2015 VODOS, S.R.O. Sweco Hydroprojekt

Více

Závěrečná zpráva Textová část

Závěrečná zpráva Textová část Technický audit Vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ve Statutárním městě Jihlava Závěrečná zpráva Textová část Červen 2013 Auditoři: Ing. Vladimír Kendík, Ing. Miloš Brzák, CSc. Výtisk č. 1 Obsah:

Více

Datum zpracování: říjen 2014

Datum zpracování: říjen 2014 TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB NA ÚZEMÍ VHS TURNOV Datum zpracování: říjen 2014 Tento předpis ruší následující předpisy: Technický standard vodohospodářských staveb z července 2008 A OBSAH

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY"

Část I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY záměru Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření

Více

Vodovod HLUČÍN -Darkovičky

Vodovod HLUČÍN -Darkovičky TITULNÍ LIST (dle vyhl.č. 195/2002 Sb.) Název vodovodu: Investor: (vlastník) Provozovatel: (správce) Projektant: Vodovod HLUČÍN -Darkovičky Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Ostravská 18, 748 01 Hlučín

Více

PROVOZOVÁNÍ A BEZPEČNOST STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

PROVOZOVÁNÍ A BEZPEČNOST STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

OZNÁMENÍ. "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída"

OZNÁMENÍ. Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída" podle zákona č. 100/2001

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ. záměru stavby

RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ. záměru stavby RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Malinovského Uherské Hradiště" podle zákona č. 100/2001 Sb.

Více

Obchodní centrum Kyjov

Obchodní centrum Kyjov Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství Obchodní centrum Kyjov Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Agroprojekt Brno s.r.o. Seznam

Více

Dokumentace záměru Paroplynový zdroj 880 MW e v Elektrárně Počerady dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Dokumentace záměru Paroplynový zdroj 880 MW e v Elektrárně Počerady dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Dokumentace záměru Paroplynový zdroj 880 MW e v Elektrárně Počerady dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Oznamovatel Zpracovatel dokumentace ČEZ, a. s. SCES - Group, spol. s r. o. prosinec 2008

Více

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, naposledy zákona č. 163/2006 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU STAVEB SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU STAVEB SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU STAVEB SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ 1. ÚVOD Pražská teplárenská a.s. (dále jen PT) vydává Připojovací podmínky pro projektování,

Více

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: stokové sítě města Beroun a města Králův Dvůr po dokončených stavbách projektů Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun a Kanalizace obce Hýskov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a

Více

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem Regulační plán Za Voříškovým Dvorem katastrální území České Budějovice 3 stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 67 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více