Program sobot a ostatních setkání:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program sobot a ostatních setkání:"

Transkript

1 Program sobot a ostatních setkání: dopolední bohoslužba odpolední shromáždění 5.4. Juraj Turoci Youth for Jesus Juraj Turoci Ludvík Švihálek Zkouška sborových písní Petr Rohan Daniel Kašlík Koncert Miriam Dyrové a spol. Výbor sboru bude 8. dubna v 18 hod. ová adresa na příspěvky: Webová adresa sboru:

2 MLÁDEŽ První březnový víkend jsme se společně s mládeží vydali do Beskyd na chatu Zlatník. Začalo to pátečním večerním přivítáním a zamyšlením k začátku soboty. Zamyšlení se týkalo Žalmů. O této knize jsme se dozvěděli mnoho nového a dostali se trošku do její hloubky. Páteční večer jsme také strávili povídáním i zpíváním. V sobotu hned po snídani a ranním zamyšlení jsme se vydali na procházku k Visalajím. Sluníčko svítilo a občas nás už i pálilo do zad. Byl krásný den. A protože to byla sobota, byl i tím výjimečný. Mohli jsme poznávat krásu přírody, kterou Bůh stvořil. I sdílení se během cesty bylo fajn. Večerní program jsme opět věnovali Žalmům. Dobrovolníci měli za úkol vytvořit svůj vlastní Žalm. Nakonec se ukázalo, že jediný, který něco takového zvládnul a hlavně se do toho pustil po hlavě, byl Dan Dohnal. Jeho vyznání si můžete přečíst i v tomto časopise. Po ukončení soboty si dal každý večeři podle svého gusta. Mezitím někteří začali hrát ping pong. Nejdřív byli dva hráči. Avšak kdokoliv si všiml, že se hraje, přidal se. Až jsme nakonec hráli úplně všichni. Byla to opravdu podívaná. Asi po tří hodinové hře jsme se rozprchli do různých částí chaty a každý buď hrál nějakou hru, nebo šel spát. Většina se musela připravit na ranní výstup. V neděli ve tři hodiny ráno se většina mládežníků vydala na již zmiňovaný výstup. A to na výstup na Lysou horu. A proč už ve tři ráno? Touha vidět východ slunce.

3 A všem, kteří byli schopni tak brzy ráno vylézt z vyhřáté postele, se to vyplatilo. Mohli být svědky krásného východu slunce. Možná trošičku mrzli, ale to bylo jako nic oproti tomu, co viděli. Hned co dorazili zpátky do chaty, vyprávěli, o co všechno přišli ti, kteří nevstali. Zbytek nedělního dopoledne jsme už zase balili své věci a chystali se na odjezd. Ještě před úplným ukončením jsme chvíli zahráli náš oblíbený ping pong a rozjeli se opět do svých domovů. Ale tentokrát už s dalším pěkným zážitkem a vzpomínkou na příjemné společenství. ML

4 MŮJ ŽALM Tak milosrdný, že to žádný smrtelník nesvede. Tak laskavý a milující, jak by si to nikdo ani ve snu nepředstavil. Ano, až tak dobrý a skvělý je můj Bůh. S Jeho přítomností vzhlížím k lepším zítřkům. Stará se dennodenně, abych měl co do úst. Své starosti na něj mohu bez obav vložit tak, že mne již víc netíží. Je mým zázemím, mým domovem, mým Otcem. Ó Bože děkuji Ti, že se mnou máš svatou trpělivost a že posíláš své anděly, aby mne chránili od zlého. Děkuji Ti, že mi dáváš šanci o Tobě hlásat. Pane prosím přijď již brzy. Psát bych mohl věčně, ale slova by Tě nevystihla. Dej, ať mohu být už brzy doma. Dan Dohnal DENÍK ZKUŠENOSTÍ Píše se rok Je neděle a já bydlím na Pržně. Ostatní kromě tety a mamky jsou ve Frýdlantu nad Ostravicí. No a ten den tu nikdo nebyl a já neměl snídani. Tak a neměl jsem ani klíč. To mám po mamce. Ohnutou lžící od bot a šnůrou na prádlo jsem si podal žebřík zpod okna. Připadaje si jak mistr Bean, jsem se vracel z obchodu s faktem, že je zavřeno! Mezitím jsem stihl šestkrát zbombardovat mamku telefonem se slovy, že takový hlad nemají ani v Africe. Po hodině opravdu přijela a kryla pravou půlku auta což mi bylo divné, ale mlčel jsem, protože jsem měl hlad. Na obědě v restauraci, protože Vlado slavil narozky mamka řekla, že jí explodovala pneumatika a že ji to vzalo do protisměru, kde přibrala značku. Letěla 5 metrů dolů ze srázu a dopadla půl metru před splavem! Ten den si zapisuji do Boží knihy zázraků, stejně jako píšou nejvyšší skok do Guinessovy knihy rekordů! Auto máme na odpis, ale jak mamka sama později řekla, že cítila, jak někdo to auto směřuje kam má dopadnout a drží ho - Bůh ji chránil. Proč to vlastně píši? Zamysleme se bratři a sestry nad faktem, když Bůh to auto držel, že není možné, že se nevysypalo sklo, tak když ho chtěl zachránit, proč to vůbec dopustil? Neberte to prosím jako řeč proti Bohu. Chtěl otestovat její víru? Sama mamka, když jsem ji jako správný Sherlock Holmes vyzpovídal, mi na to odvětila, že v této situaci z ní nevypadlo ani Bože pomoz. Je to tím? Když Bůh zná budoucnost, tak proč to vlastně

5 dělá, když ví, jak se zachováme? Bůh nám dal svobodnou volbu, on v žádném případě nechce roboty!!!!!!!!! My nevíme, co bude zítra. Může vypuknout třetí světová, tornádo asteroid, sopka, povodeň, zasáhnout atentátník... Svět je zkažen. Jen Bůh ví vše! A jelikož my ne, tak abychom neřekli, že z nás dělá roboty, dal mamce svobodnou vůli se rozhodnout. "Bože pomoz", anebo zvládnu to sama?! Jak se zachováš ty??! Dan Dohnal DESATERO Čtvrté přikázání Pamatovat den šabat pro jeho svatost (k svatosti jeho). Ve druhém znění Desatera v Dt 5 - střežit. Nám není přikázáno jej světit (ač použitý infinitiv by k tomu mohl ukazovat), ale pamatovat na něj (na to, že již je svátý!), připomínat jej, střežit jej, neboť o jeho svatost se postaral již Bůh (Gn 2:3). Jen On, který je svatý, může něco světit, posvětit, za svaté vyhlásit. V textu bez samohlásek lze ovšem číst i rozkaz pamatuj!. Čtenář tedy má možnost buď zde slyšet apel na sebe, (pamatuj = rozkaz), nebo infinitiv, což by bylo v linii všech ostatních přikázání. Podle toho, v jakém se nachází stavu. Nepamatuje-li, zní pro něj přikázání v rozkaze. Pamatuje-li, pak zde samozřejmě slyší spíše infinitiv. Hospodin, který vysvobozuje, zároveň uvádí do svátého odpočinku, ale až poté, co jsou člověku sebrány všechny modly, všichni jiní bohové a poté co je osvobozen od tendence přenášet Hospodinovo jméno na klamnou věc. Pořadí, na kterém je toto přikázání, má svůj duchovní rozměr, náboj. Může vyjadřovat i cestu určitého vnitřního růstu, zrání. Cestu k Božímu obrazu, cestu k hlavě, jíž je Kristus (Ef 4:13-16). Přikázání popisují postupný proces osvobozování člověka, postupnou přeměnu člověka v nové stvoření. Jelikož je zde čtenář žádán, aby hlídal a vzpomínal na šabat, jenž znamená klid, tak z blahoslavenství můžeme k tomu zaslechnout tento Ježíšův komentář: Blahoslavení tiší. Blahoslavení jsou ti, kteří jsou vnitřně tiší a tichost okolo sebe vytvářejí. Doc. Jiří Beneš, Th.D.

6 NÁVŠTĚVA DOMOVA SENIORŮ Sdílení lásky a naděje Slunečné jarní odpoledne čtvrtek Na pozvání sestry Bohunky Holcové jsme se společně sešli v Domově s pečovatelskou službou v Rychvaldě. Měli jsme navštívit a potěšit krátkým programem zdejší seniory. Oslovila a pozvala jsem některé naše členy, aby se podle možnosti také zúčastnili této akce. A nepřišlo nás málo. Celkem 22 členů a na pozvání setry Holcové přišlo asi 20 seniorů. Téma této akce bylo Život po šedesátce. Také jsem oslovila sestru Lenku Doležalovou a požádala ji o příspěvek z odvětví zdraví na toto téma. Sestra si připravila velmi aktuální rady pro život seniorů v tomto věku v oblasti stravy, pohybu, odpočinku, pitného režimu, pozitivního přístupu k životu a zdravotní péče. Své rady také doplňovala osobními zkušenostmi se svými rodiči. Zdůraznila také důležitost duchovního života člověka vzájemné vztahy, přátelství, důvěra a víra. Přivedla sebou také svoji dceru Ethel, která si s námi zacvičila a naučila nás také jednoduché cviky v sedě, při kterých jsme se protáhli a zasmáli. Na závěr přednášky a cvičení byly obě odměněny bouřlivým potleskem. Krátké zamýšlení s příběhem také přednesl náš kazatel br. Kašlík a spolu se svou manželkou zazpívali píseň. Také naše mládež ochotně přišla a podílela se na tomto programu svými písněmi. Mohli jsme si také s nimi zazpívat a tak se všichni zúčastnit tohoto programu. Nakonec jsme spolu s nimi zazpívali píseň o Boží milosti Jak vzácná milost, Pane můj Na závěr programu promluvil br. kazatel Kašlík a vyzval seniory i nás k diskuzi. Během této části programu jsme připravili a podávali také občerstvení. Senioři byli překvapení, nadšení a vyjadřovali svoji vděčnost. Chtěla bych v závěru poděkovat sestře Holcové za její myšlenku i pomoc při uskutečnění této akce, také všem členům našeho sboru, kteří si našli čas

7 a přišli na tuto akci dětem, mládeží, členům KD i seniorům, bratru kazateli Kašlíkovi a jeho manželce, sestře Lence za její připravený proslov a Ethel za praktické cviky. Věřím, že my všichni jsme odcházeli naplnění radosti a vděčnosti našemu Bohu, že jsme se mohli spřátelit s lidmi, kteří se mnohdy cítí opuštění a smutní. Doufám, že toto setkání s nimi nebylo poslední. Kéž bychom si vždycky uvědomovali, že každý máme svůj úkol, abychom využívali své hřivny k nesení Kristova poselství lidem kolem sebe. Eva Smílková PŘÍBĚH Jak být přítelem Měl moc, slávu, bohatství, ale neměl přátele nechal si do záhlaví svého nekrologu napsat úspěšný londýnský bankéř v padesátých letech. Jeho prospěchářští příznivci byli velmi překvapeni přímočarým vyjevením pravdy v den jeho smrti. Mít opravdového přítele, to je životní výhra. Přátelství si však nemůžeme na nikom vynutit. Stejně jako nemůžeme na druhém vynutit víru, naději a lásku. Ovšem, není na světě síla, která by mohla zabránit, abychom věřili, měli naději a milovali. Nikdo nám nemůže zabránit, abychom byli někomu dobrými přáteli. Křesťan má velkou přednost. Nemusí trpět absencí přítele. Má jistotu Kristova přátelství a pro dar jeho přátelství není pro něj těžké stát se druhému dobrým přítelem bez nároku na opětování. Jan Bárta Cesta přátelství/cesta radosti SBOROVÝ ZPĚV Všechny, kteří rádi chválí Pána Boha zpěvem, zveme na zkoušky sborového zpěvu. A to vždy v uvedené soboty v tomto časopise, 20 minut po skončení dopolední bohoslužby v horní místnosti našeho sboru. Budeme rádi za vaši dochvilnost a za nadšení do zpívání a oslavy Pána Boha.

8 1. 4. Ondřej Lipus Petra Harastejová Martina Rusnoková Lukáš Rada Ludvík Švihálek Tomáš Mazurek Josef Lipus 7 Povím, co prohlásil Hospodin. Řekl mi: Jsi můj syn, já jsem ode dneška Otcem tvým! 8 Požádej mě a já učiním národy země tvým dědictvím, nejzazší končiny tvým vlastnictvím. Žalm 2;7,8 Zpestření datum SŠ - básně příběh před "K" 5.4. VG st. Kašlíková H. chvály mládeže Smilková E. Rusnok R. píseň mládeže, píseň Vivien Pavlátová D. Pletková Š. píseň Lackovi, píseň Siejovi Rusnoková M. Chlebková R. píseň Pletkovi, píseň Mája a Vojta Uzávěrka Náměsíčníku na květen bude 21. dubna.

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.12. Lenka Chromíková Unijní Múzička (aula VŠB) 13.12. Ludvík Švihálek, Daniel Kašlík VP Zkouška sborového zpěvu 20.12. Daniel

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 5 / 2011 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 Ú V O D N Í K Víra, nebo skutky? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Jakub

Více

Příchod Ducha svatého neboli Přímluvce

Příchod Ducha svatého neboli Přímluvce Milí čtenáři, pokoj vám! Náš zpravodaj vychází v době svatodušní, ale vracíme se v něm opět k událostem předcházejícím. Svátky velikonoční jsme tentokrát prožili jednak tradičně ve sboru, jednak nově na

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 9, číslo 1/2006 Sbor Církve bratrské v Havířově Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Verše na rok

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.14, číslo 1/2011 náklad/číslo: 22 Kč

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.14, číslo 1/2011 náklad/číslo: 22 Kč Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.14, číslo 1/2011 náklad/číslo: 22 Kč ÚVODNÍK DO NOVÉHO ROKU ZAMRZLÉ FOTOGRAFIE ON JE ZDROJEM VNITŘNÍHO ŠTĚSTÍ POBYT MLÁDEŽÍ V HRÁDKU PROSINCOVÁ FOTOGALERIE

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 5 /2010

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 5 /2010 fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 5 /2010 Tvá síla se nezakládá na množství, ani tvá svrchovanost na násilnících, ale jsi Bohem pokorných, pomocí utiskovaných, oporou slabých, útočištěm opuštěných,

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

KVĚTEN/2014 ORDINÁ CIA DOREA NOC KOSTELŮ HOD BERÁ NKA

KVĚTEN/2014 ORDINÁ CIA DOREA NOC KOSTELŮ HOD BERÁ NKA KOMPAS KVĚTEN/2014 ORDINÁ CIA DOREA NOC KOSTELŮ HOD BERÁ NKA PROGRAM NA KVĚTEN 2014 Obsah / květen 2014 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 Smiluj se nad mými dětmi připravuje Daniela Asszonyi Úvodník Eliška

Více

Vánoční dopis od bratra Antonína, který se minulý rok dožil požehnaných 91 let. Kázání 1. ledna 2015 ve Slaném

Vánoční dopis od bratra Antonína, který se minulý rok dožil požehnaných 91 let. Kázání 1. ledna 2015 ve Slaném před námi. Dej, ať je s Tvou pomocí překonáme. Prosíme, ať si uvědomujeme, že jsi nám stále nablízku, a ať žijeme s vědomím, že Ty jsi živý a milující Bůh. Prosíme o požehnání do tohoto roku. Amen. Phanuel

Více

život farností 10 o b č a s n í k p r o f a r n o s t i V a l a š s k é M e z i ř í č í a L e š n á říjen 2009

život farností 10 o b č a s n í k p r o f a r n o s t i V a l a š s k é M e z i ř í č í a L e š n á říjen 2009 život farností 10 o b č a s n í k p r o f a r n o s t i V a l a š s k é M e z i ř í č í a L e š n á říjen 2009 Požehnaný, který k nám přišel ve jménu Páně Jméno Benedikt znamená požehnaný. Dnes můžeme

Více

SBOR CÍRKVE ASD. Zlín 8 ZÁŘÍ 10

SBOR CÍRKVE ASD. Zlín 8 ZÁŘÍ 10 SBOR CÍRKVE ASD Zlín 8 ZÁŘÍ 10 Úvodník Prázdniny 2010 jsou uţ nenávratně za námi, ale některé události, záţitky a setkání tohoto léta v nás stále ještě pulzují. Mnozí jste navštívili nové kraje, jiní zase

Více

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj!

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj! únor 2015 číslo 2 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Proč trpíme 5 Vzpomínka na dobu před 70 lety 5 Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 7 Rozhovor se sr. Faustynou Kublovou

Více

Církev adventistů sedmého dne. sbor Frýdlant n.o.

Církev adventistů sedmého dne. sbor Frýdlant n.o. Církev adventistů sedmého dne sbor Frýdlant n.o. Bulletin číslo 29. vyšlo dne 2.1.2010 MODLITBA Pane ať si stéblo trávy nebo obyčejný list, prosím dej ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. Prosím

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY 7. listopadu večer vzpomínek na otce Řehoře v kostele sv. Anežky na Spořilově více

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015 KOMPAS BŘEZEN/2015 Večírky vrcholí Dotazník NEBEND + MÁTA BRNO Závazek z Kapského Města (3) PROGRAM NA BŘEZEN 2015 OBOROH Březen 2015 Obsah 2 3 4 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jan Amos Komenský J.

Více

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia 105 2. 10. 2009 Milí přátelé, mám rád podzim, protože hýří barvami, není černobílý. Mám rád podzim, protože mi tímto připomíná reálný život. Které barvy jsme tedy měli možnost prožívat minulé dny my? V

Více

ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/07

ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/07 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/07 TAJNOSTI film, který zaujal Když se věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo (Ef 5,13n) Pozoruhodný zážitek skýtá film

Více

Slovo otce Tomáše Liturgie doby postní a velikonoční upírá svůj pohled na svaté město Jeruzalém...

Slovo otce Tomáše Liturgie doby postní a velikonoční upírá svůj pohled na svaté město Jeruzalém... VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše Liturgie doby postní a velikonoční upírá svůj pohled na svaté město Jeruzalém... Farní pouť k Božímu milosrdenství Každý z nás máme za co Bohu děkovat

Více

milost & pravda květen 2006 ročník 6 číslo 5 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 2.

milost & pravda květen 2006 ročník 6 číslo 5 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 2. milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í S l o v o ž i v o t a Slovo úvodem Chvála. Asi před čtrnácti dny mi při shromáždění přišlo na mysl: Když člověk člověka pochvá

Více

NÁŠ ČASOPIS. Prosinec 2013 / 150

NÁŠ ČASOPIS. Prosinec 2013 / 150 NÁŠ ČASOPIS Prosinec 2013 / 150 Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova;

Více

Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR prosinec 2011. Josef a Ježíšova matka Maria byli plni údivu nad slovy, která o Něm slyšeli.

Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR prosinec 2011. Josef a Ježíšova matka Maria byli plni údivu nad slovy, která o Něm slyšeli. Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR prosinec 2011 Josef a Ježíšova matka Maria byli plni údivu nad slovy, která o Něm slyšeli. Lk 2, 33 61 5505555 Adventní zamyšlení Milé sestry, advent

Více

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc 121 13. 12. 2012 Milí přátelé. Tak už jsou zase tady šťastné a veselé. Čas míru a pokoje. Čas těšení i stresů. Taky čas frází a klišé. Slovo klišé (z francouzského cliché) v tiskařském průmyslu znamená

Více

NEDĚLNÍ LISTY 11. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 23. listopadu 2008

NEDĚLNÍ LISTY 11. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 23. listopadu 2008 NEDĚLNÍ LISTY 11. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 23. listopadu 2008 ODCHÁZENÍ Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není

Více

Společenství 3/13. Svatodušní

Společenství 3/13. Svatodušní 3/13 Svatodušní Věřím v Boha asi tak, jako nevidomý věří v existenci slunce. On nevěří proto, že by slunce viděl, ale proto, že je cítí. Phil Bosmans OBSAH: REKONSTRUKCE SV. ANNY 2 PLÁNOVANÉ AKCE FARNOSTI..3

Více

Proč a pro koho vznikla tato knížka

Proč a pro koho vznikla tato knížka Proč a pro koho vznikla tato knížka My, tvůj lid ovce, jež paseš, budeme ti navěky, po všechna pokolení, vzdávat chválu a vyprávět o tvých chvályhodných činech. [Bible] Tato slova z Bible mě inspirovala

Více

sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 9-10/2006

sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 9-10/2006 sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 9-10/2006 tábor dorostu Zderaz 2006 Úvodník Papírový pomocník Milí čtenáři, velmi mne těší, že po delší pauze Vás mohu opět přivítat u našeho sborového

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 1 /2015 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života,

Více