1. dubna. Úvaha na dnešní den

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. dubna. Úvaha na dnešní den"

Transkript

1 92 1. dubna Spokojený, vyrovnaný člověk necítí potřebu hledat chyby u jiných lidí. Pokud je naše myšlení založeno na tom, že jedna kritická myšlenka stíhá druhou, může se tento návyk neustálého posuzování druhých stát naší největší chybou. Tato kritičnost může nakonec zničit lásku, což dále vede k sebelítosti, protože lidé se k nám nechovají tak, jak bychom chtěli. Nemohu změnit jiného člověka, a nemám právo se o to pokoušet. To, co mohu udělat, je, že změním svůj pohled na život, abych mohla vidět dobré a příjemné vlastnosti jiných lidí. Mohu toho docílit, když budu žít podle programu Al-Anon. S pomocí Al-Anon mohu změnit svůj starý opotřebovaný způsob pohledu na svět v nový plný světla. Často jsem viděla, jak se to daří mnoha lidem, se kterými jsem se setkala v Al-Anon. Když vidím tyto změny u jiných, vím, že se mohou udát i u mě. Prosím mou Vyšší Sílu, aby mi pomáhala měnit malá vítězství ve větší tím, že se budu snažit prožít každý den, jak nejlépe dovedu, pro sebe i pro každého, koho potkávám.

2 2. dubna 93 Program Al-Anon opravdu funguje, protože nám pomáhá odvrátit pozornost od sebe samých. Pokud neustále myslíme na křivdy a prohřešky alkoholika, je naše mysl příliš zmatená na to, aby byla schopna přijmout nové myšlenky. Odhodím tento zbytečný strach a soustředím se na posílení svého rozhodnutí přijmout každý nový den se vším, co s sebou přinese. Když moje mysl i mé emoce budou díky postupu podle jednoho ze Dvanácti kroků nebo některého hesla (např. Nechej být a předej Bohu ) osvěženy a uvolněny, budu lépe schopna na vlastní těžkosti hledět ze správného úhlu. Když se nebudu tolik soustředit jen na sebe, nebude tak snadné mě zranit lehkomyslností a nespravedlností. Kritické situace mě nezdolají, jestliže nedovolím, abych zveličovala malé problémy. Modlím se, aby ve mně rostla schopnost využít každý den s vyrovnaností a moudrostí, okořeněnou humorem. S Boží pomocí se mohu naučit nezveličovat malé problémy.

3 94 3. dubna V Al-Anon opravdu není těžké uvěřit na zázraky. Vidíme takové zázračné změny u nově příchozích, kteří překypovali sebelítostí a zlostí a byli posedlí strachem. Možná se ani jejich domácí situace s alkoholikem markantně nezlepšila; a přece to, co se naučili v Al-Anon, působí obrovskou změnu v jejich pohledu na věci. Získávají důvěru a rovnováhu. Vylézají z ulity, zajímají se o problémy jiných, které se podobají jejich vlastním. Všechno je výsledkem zdravého smyslu pro spiritualitu obsaženého v programu Al-Anon; přesto je slovo zázrak nepochybně výstižným výrazem pro popis výsledků tohoto působení. Prvním darem, který nově příchozí dostává v Al-Anon, je naděje. Když vidí, jak si jiné poradily se svými problémy, když poslouchá vyprávění o ještě horších situacích, než je její vlastní, když je prodchnuta atmosférou lásky a dobré vůle, vrací se domů s novým přístupem k životu. Kéž jsem vždy ochotna pomáhat nově příchozím, aby získaly odvahu a důvěru, která dřímá v každé z nás. Budu se takto snažit pomoci Al-Anon udělat další zázrak.

4 4. dubna 95 Každá z nás určitě zná pocit beznadějného zoufalství z pokusů promluvit alkoholikovi do svědomí v době, kdy je zrovna v opojení. Žádné vysvětlování, slzy ani scény k němu neproniknou. Nemá smysl vítat navracejícího se opilce,, plného pocitů viny, záplavou silných slov. Alkoholikova reakce nebude v takové chvíli o nic smysluplnější než naše. Kdybych šla do cizí země, předpokládala bych, že tam každý bude rozumět mému jazyku? Alkoholikovi v akutní fázi připadáme také nesrozumitelné. Nemluvíme jeho řečí, a on není schopen rozumět té naší. Chci-li zlepšit svou zdánlivě beznadějnou situaci, začnu s ní pracovat, když jsou věci nejtěžší. To je ta velká chvíle NE okamžité akci, NE bezhlavým řečem; zachovat mlčení a klid, které jsou prosté hněvu a sebelítosti. To je přesně ta chvíle na heslo: Nechej být a předej Bohu. Kolem mnoha věcí musíš projít se zacpanýma ušima a myslet raději na věci, které ti přinášejí klid duše. Užitečnější je odvrátit oči od věcí, které se ti nelíbí, než zůstat otrokem hádek. (Tomáš Kempenský)

5 96 5. dubna Jedna naše členka kdysi řekla: Dvanáct Kroků je pro tak zoufalé lidi, jako jsme my, nejkratší cesta k Bohu. Když je přijmeme a užíváme je, zjistíme, že otevírají cestu k využití možností daných nám Bohem - možností, které jsme v nás nechávaly dřímat. Jsou pro nás jako lék, který se mnozí z nás neobtěžují užívat, přestože může vyléčit ztracené naděje, zoufalství, zlost a sebelítost. Proč to tak je? Možná, že máme hluboko zakořeněné přání mučednictví. Vědomě můžeme věřit, že toužíme po pomoci, ale nějaký neznámý, skrytý pocit vlny způsobuje, že v hloubi vlastně toužíme po trestu a utrpení více než po osvobození od takovéhoto života. Opravdu nikdo nemusí trpět neštěstím a roztrpčením nebo být zbaven kladných stránek života. Východisko můžeme najít každodenním studiem Dvanácti kroků. Tato zdravá duchovní filozofie nám pomůže najít cestu k dobrému životu. Modlím se o ochotu přijmout obtížně dosažitelnou disciplínu Dvanácti kroků. Řízení se takovýmto návodem působí, že život stále více stojí za to.

6 6. dubna 97 Pro vlastní dobro chci chodit na setkání Al-Anon s otevřenou myslí, připravena přijmout nové myšlenky. Pro vlastní dobro chci uvádět tyto myšlenky do svého života. Jdu-li na setkání s uzavřenou myslí, připravena jen kritizovat to, co slyším, je to tak, jako kdybych se chtěla napít lžičkou z Niagarského vodopádu. Každé setkání Al-Anon má v zásobě něco důležitého pro ty, kdo poslouchají a dělí se o svou vlastní zkušenost. Musím být ochotná poslouchat a podělit se. Budu pamatovat, že do Al-Anon si chodím pro poučení a emoční podporu, které nenajdu nikde jinde. Dostává se mi pomoci od těch, kteří mi rozumějí. Chci je prosit o to, aby mi pomohli vidět mé chyby, které mohou být pro mě těžce rozpoznatelné. Vím, že nemusím přijímat všechno, co jiní říkají, ale přemýšlení o tom, co uslyším, mě nasměruje na správnou cestu. Modlím se o to, abych vždy mohla přinést uzdravující a pomáhající poselství svým kamarádkám v Al-Anon, a modlím se o ochotu hledat dobro v tom, co ony říkají mně.

7 98 7. dubna Na setkání Al-Anonu někdo řekl: Já přece musím alkoholika krýt; co by si o mě pomysleli sousedi a příbuzní, kdybych to nedělala? Jiná osoba přiznává, že musí omlouvat alkoholika u zaměstnavatele, aby nepřišel o práci. Další chodí do práce, aby pomohla vyrovnat účty, za které zodpovídá hlava rodiny. Musíme se opravdu takhle obelhávat - snažit se uvěřit, že takovéto krátkodobé počínání má nějaký význam? Uvědomujeme si, že to jen prodlužuje jeho agónii? Víme přitom, že je to nemoc progresivní. Věřme, že nevyhnutelné zhroucení alkoholika může být daleko horší než to, které by nastalo, kdybychom mu dovolily aniž bychom se vměšovaly zodpovídat za jeho vlastní závazky a chyby. Když neochraňuji alkoholika před následky pití a dovolím mu dostat se do kritické situace, nezodpovídám za to, co se stane. Neměla bych vyvolávat krizi, abych přivedla alkoholika k rozumu ale musím mít odvahu udržovat odstup, abych takovéto krizi nezabraňovala. Modlím se k Bohu, aby mi pomohl porozumět, že osud alkoholika není v mých rukou. Ponechávám Bohu všechno, co se má stát, a vyvaruji se vměšování do Jeho plánů.

8 8. dubna 99 Mohla bych stát na mořském břehu a, jako kdysi legendární král Kanut, snažit se poroučet vlnám? Stejně neplodné je snažit se kontrolovat alkoholika. Přesto právě tohle bych dělala, kdybych silou své vůle chtěla vynutit abstinenci. Musím poctivě přiznat, že nejsem schopna řídit ani své vlastní myšlenky, slova a počiny. Mám hodně co zlepšovat na sobě samé. Mou první povinností je vytvořit si opravdu uspokojivý způsob života pro sebe samu. Proto musím na sobě pracovat, odstranit nedostatky svého charakteru, poradit si sama se sebou i s jinými. Budu věnovat své úsilí tomu, abych překonala své nedostatky a ovládala své impulzivní počínání a slova. Tak mi nezbude čas na to, abych se soustředila na přetváření alkoholikova charakteru. Jakmile se přestanu vměšovat a ochraňovat, alkoholik si může uvědomit, že střízlivost je jeho osobní a individuální problém, který nikdo nemůže vyřešit za něho. Modlím se za to, abych pochopila, že spása žádného jiného člověka nezávisí na mně, ale na něm samém a na Bohu.

9 dubna Někdy se dostaneme do tak těžké situace, že se nám zdá jako dlouhá a vleklá krize, s níž si nejsme schopny poradit a od níž nemůžeme utéct. Takový problém neustále okupuje naše myšlenky, stále dokola, a čím více na něj myslíme, tím hlouběji se propadáme do zoufalství. To je okamžik, v němž se musíme rozpomenout na nějaké prosté a jednoduché heslo nebo větu, a opakovat si je tak dlouho, dokud nenaplní naši mysl a nenahradí tak myšlenky na sužující problém. Může to být Modlitba o poklid ducha, nebo myšlenka podobná té, kterou jedna členka Al-Anon poslala na Fórum: Děkuji Ti, Bože, za to, že vím, že na tom trní jsou i růže. I v těch nejtemnějších životních problémech mohu najít ukryté dobro. Mohu se naučit toto dobro hledat a soustředit se na ně. Hodně záleží na tom, abych se ke svým problémům stavěla čelem, klidně ohodnotila jejich pravou podstatu, bez zveličování, a pak je překonala inspirující myšlenkou. Zkušenost, že nás svými ostny růže poraní, způsobuje, že zapomínáme na jejich květy. Nemůžeme čekat, že si budeme moci užívat krásy, barev a vůní života, aniž bychom přijaly i zraňující a trpké okamžiky, s nimiž se učíme zacházet v Al-Anon.

10 10. dubna 101 Co vlastně v životě doopravdy hledám? Zajímavé činnosti? Splnění závazků vůči rodině a přátelům? To, že ze sebe udělám člověka, se kterým pro mě bude krásné žít? Možná, že všechna tato předsevzetí neuskutečním. Přesto mi tato práce a sledování vlastního pozvolného růstu přináší hodně radosti. Jednou z dobrých metod je provést důkladnou morální inventuru a zkoumat motivy svého jednání. Musím porozumět, proč dělám a říkám to, co dělám a říkám. To mi pomůže pochopit, jaký člověk ve skutečnosti jsem, a dodá mi to konstruktivní nápady, abych zlepšila to, co se mi na mně samé nelíbí. Mnohem jednodušší je být upřímný k jiným než k sobě. Všichni jsme do určité míry spoutáni svou potřebou ospravedlnit svá slova a své činy. To, že připustím své chyby - sama sobě, Bohu a jiné lidské bytosti - tak, jak doporučuje Pátý ze Dvanácti kroků, mi umožní spatřit záblesk toho, jak nádherným člověkem bych mohla být. Budu se modlit za sebenaplnění a vědomým úsilím pokročím na cestě k získání vnitřního míru. To je můj konečný cíl, který v sobě zahrnuje i všechny ostatní.

11 dubna Nově příchozí v Al-Anon se často ptají, proč alkoholici pijí. Zajímají se zjevně spíše o to, proč pijí, než aby zjišťovaly, proč má pití jiné osoby na ně samotné tak destruktivní vliv. Příčiny alkoholikovy zoufalé potřeby úniku, který hledá v pití, je obtížné vysvětlit i pro školené psychiatry. Musíme se smířit s tím, že alkoholika trápí zvláštní nemoc. K touze po střízlivosti a abstinenci mu může rodina pomoci změnou způsobu svého myšlení a konání. V Al-Anon se učíme, jak překonávat své vlastní sebedestruktivní postoje. Jak požehnanou úlevu nám dává vědomí, že se můžeme postavit problémům čelem plni důvěry, naděje a duševní pohody! Schopnost rozpoznat a připustit své vlastní nedostatky se vzrůstající upřímností nám otevírá dveře do nového světa, a často vede i ke zdánlivě zázračné změně u alkoholika. Oprostím se od falešných představ, že mohu jednoduše bojovat s alkoholikovou nemocí. Nemusím trpět nemocí druhého, pokud jsem sama ochotna přijmout pomoc. To samo nepřímo alkoholikovi pomáhá.

12 12. dubna 103 Zoufalství kolik z nás jím trpí! Přesto si neuvědomujeme, že to není nic jiného než nedostatek víry. Pokud se budeme ochotni obracet k Bohu o pomoc až po krajní mez, bude po zoufalství. Jestliže máme problém a nevidíme řešení, je to jen proto, že si myslíme, že všechno musíme vyřešit samy. Musíme mít na paměti, že naše lidská moudrost a důvtip často selhaly, aniž by přinesly očekávaný výsledek. Možná, že přílišná tíha našich problémů způsobila ztrátu naší víry. Možná, že tato víra nikdy nebyla součástí našeho života a my nejsme přesvědčeny, že ji potřebujeme. V Al-Anon zjišťujeme, že je možné vypozorovat reálnost a působivost víry jako dobro konající síly. Když se citově oprostíme od problémů, které nás zavalují, a dovolíme, aby je vzal Bůh do svých rukou, zjistíme, že Božský princip skutečně má své místo v našem životě. Přirozená víra je opravdovým darem, ale tento dar není nikdy odmítán nikomu, kdo cítí potřebu opory a má vůli ji hledat. Když svou vůli vědomě podřídím vůli Boží, uvidím, jak víra pracuje v mém životě. Své štěstí nacházím v neochvějné víře, protože bez ní jsem bezradná a opuštěná.

13 dubna Není divu, že AA i Al-Anon podtrhují důležitost života den po dni. Kolik drahocenného času promarníme tím, že se stále vracíme k chybám a nevyužitým možnostem z minulosti! Často v chorobné představivosti spekulujeme na téma co by se mohlo stát. Včera nemá pro nás žádnou cenu kromě zkušenosti. Tato zkušenost může být využita k utváření dnešního dne a tím zlepšovat budoucnost. Zpočátku může být velmi těžké vymanit se z takovéhoto způsobu myšlení. Velkou úlevou je však zjištění, že můžeme ze sebe shodit tíhu minulosti a těšit se z přicházejícího zítřku, místo abychom se ho báli. Oprávněná bolest nad minulosti může značit vědomí, že jsme někomu ukřivdili. Pocit viny může být uzdraven, pokud tomu člověku prokazujeme laskavost na každém kroku. Žal ze ztracených šancí lze z naši paměti vymazat tím, že se budeme snažit ode dneška rozhodovat moudřeji. Modlím se, abych byla osvobozena od návyku trápit se minulostí a také o to, abych nedovolila své obraznosti malovat budoucnost černými barvami. Zapamatuji si, že žít můžeme jen současností, a že zbytek života patří k minulosti anebo je nejistý.

14 14. dubna 105 Proč některé z nás lépe chápou program Al- Anon a snadněji jej využívají k řešení problémů než jiné? Ty, které z programu těží nejvíce, mají odvahu postavit se těžkostem a nezasouvají je do temných zákoutí mysli, kde pak tyto těžkosti mohou způsobit hlodající nemoc duše. Většina z nás si myslí, že ví, v čem je náš problém. Víme to ale opravdu? Jedním z mnoha způsobů, jak poznat skutečnou povahu problému, je vypsat jej podrobně na papír. Slova na papíře můžeme vidět - a opravit, až se náš přístup změní; to může pomoci vidět věci jasně. Neměl by to být katalog stížností na druhé, ale pokus poctivě popsat problém. Tak odhalíme, že také my jsme samy způsobily některé problémy, ne jenom ti druzí. Vypočtu-li dobré i zlé stránky své situace, získám nové sebepoznání. Začnu napravovat své problémy proměnou sebe samé. Nikdy nebudu nutit někoho jiného, aby se změnil, protože to nepomůže nikomu z nás. Protože vím, že jen úplná upřímnost vede k porozumění sobě samé, modlím se, aby mi má Vyšší Síla pomohla vyvarovat se toho, abych sama sebe obelhávala.

15 dubna Omlouvá nás něco, když se zlobíme na osobu v alkoholovém opojení? Samozřejmě že ne, jestliže opravdu souhlasíme s faktem, že alkoholismus je nemoc. Zlepšily snad někdy situaci výbuchy hněvu, obviňování a výčitky? Nezvětšil spíše vždy takový postup náš pocit marnosti? Je pravdou, že takový výbuch přináší dočasnou úlevu potlačeným citům, ale jakmile pochopíme, že to jen zhorší situaci, budeme schopni nasměrovat své úsilí k přijetí konstruktivních rozhodnutí. Každá naše činnost s cílem donutit pijáka k čemukoli je obvykle předem prohraná. Než něco řeknu, zastavím se a zamyslím, aby se moje zlost neobrátila proti mně a nezpůsobila mi ještě více problémů. Budu pamatovat na to, že včasným pomlčením mohu získat převahu, kterou bych nikdy nezískala zlostným dohadováním. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. (Efezanům 4, 31) Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. (Přísloví 15,1)

16 16. dubna 107 Když se mi konečně podaří přesvědčit samu sebe, že je nejlepší nechat být problémy, které mě trápí, zjistím, že se najednou začínají objevovat řešení, o kterých se mi ani nezdálo. To by mě mělo přesvědčit, že mé lidské chápání je omezené - že jsou zde věci, které sama nemohu vyřešit. Teprve tehdy budu schopna nechat být své problémy, a budu důvěřovat Vyšší Síle, že mi pomůže. Taková zkušenost - to, že uvidím, že se dějí věci, které jsem já neuvedla do pohybu - mi může dokázat, že činy a osud jiného člověka nejsou v mých rukou. Čím dříve toto přijmu, tím dříve se dobré věci začnou rozvíjet v mém vlastním životě. Nechej být a předej Bohu to je cesta, jak získat klid a pokoj v duši. Naše úporné prosazování vlastní vůle může při řešení problému jen škodit. Toužím-li skutečně po svobodě, abych mohla budovat život, který mi přinese uspokojení, musím nejprve osvobodit alkoholika od svého úsilí kontrolovat ho a řídit. Kéž bych vždy pamatovala na to, že nejsem vševědoucí a všemocná. Jen Bůh je takový a proto jen na Něho musím spoléhat.

17 dubna Často nám bylo doporučováno, abychom si vzaly za své nějaké oblíbené heslo nebo přísloví a opakovaly si je při překonávání těžkých okamžiků. Mnohé z nás používají tímto způsobem Modlitbu o poklid. Jiné, když se nacházejí v neřešitelné situaci, nebo když jsou pokoušeny k neuváženému rozhodnutí, často říkají: Ať se děje ne má, ale Tvá vůle, Pane. Co můžeme dělat, když jsme tíženy hlubokou depresí a dokážeme myslet o sobě a o jiných jen negativně? Takovéto bolestné myšlení můžeme překonat těmito slovy žalmu: Vidím Tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil. Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. (Žalm 8, 4 6) Kéž si uvědomuji, že já i moji blízcí jsme korunou Božího stvoření. Pro Toho, který nás stvořil, není žádné jeho dítě bezvýznamné.

18 18. dubna 109 Notorickému pijákovi nikdy nepomůžeme zbavit se jeho nemoci, budeme-li s ním jednat s pohrdáním. A přece, nejedná právě tak mnoho z nás? Lze jen těžko vnímat důstojnost a hodnotu alkoholika skryté za jeho otupělým blábolením nebo brutalitou; je nelehké mít i tehdy na paměti, že toto bezmocné stvoření je zraněné, citlivé, pocity viny sužované dítě Boží, které potřebuje náš soucit. I když je to těžké, náš osobní pokrok musí začít změnou vztahu k alkoholikovi, i když je právě v akutní fázi nemoci. Emoční krize vznikají i tehdy, přestane-li alkoholik pít. Jsme samy sobě povinny přistupovat k nim stejným způsobem jako v době, kdy tyto situace byly důsledkem jeho pití. Odpovídat zlostí na zlost nic nevyřeší. Nikdo ještě nevyhrál bitvu, když se přestal ovládat. Můžeme dosáhnout klidné rovnováhy. To má rozhodující vliv na pijáka, který i ve svém opojení vycítí změnu v nás. Nejdůležitější však je to, že zklidnění nervů, uvolnění, nás ochrání před únavou a opotřebením našich citů a dovolí nám zachovat si důstojnost. Pomoz mi odvrátit myšlenky od útrap těžké chvíle a myslet jen na Tvou vždy přítomnou podporu a pomoc.

19 dubna Jednou přišel do Al-Anon zoufalý muž, jehož žena byla alkoholičkou. Když zjistil, že ostatních dvanáct členů skupiny jsou ženy, cítil se hloupě a usoudil, že jeho problém musí být jiný než jejich. Přestal do Al- Anon chodit a snažil se dál řešit problémy starými metodami, jež nikdy nefungovaly. Jiný muž se také trochu zastyděl, když se měl ztotožnit s problémy hromady ženských. Brzy se však přesvědčil, že Al-Anon nabízí základní zásady, které opravdu pomáhají. Přivedl kamaráda a ten ještě dalšího. Nakonec všichni vděčně přiznali, že muži přinesli do skupiny novou sílu a možnosti, které by se jinak možná byly neobjevily. Al-Anon je pro lidi, kteří mají problém a chtějí jej řešit. Přitom se dělí o zkušenosti, sílu a naději s jinými lidmi. Čím jsou zkušenosti různorodější, tím větší je síla a naděje. Bez ohledu na to kdo jsi, jestliže ve tvém životě bojuje někdo s láhví, má pro tebe Al-Anon odpověď. Boj tvé ženy snažící se vyprostit se ze spárů alkoholismu je pravděpodobně nad tvoji představivost. Bez ohledu na to, jak upřímně zkouší si s tím poradit každé úsilí omezit pití anebo kontrolovat pití vede neodvratně k prohře. (z knihy Al-Anon Co dál )

20 20. dubna 111 Snažím se být vděčná, když mi lidé z mé skupiny navrhují změnu postoje k různým problémům. Přestaň se tím trápit - říká jeden. Zkus se podívat na věc s odstupem radí druhý. Neříkej nic, když jsi naštvaná. Pamatuj na První krok. To jsou dobré rady, ale těžko použitelné v praxi, když jsi až po uši v krizi. Dávám proto sama sobě ještě jednu radu: Neobviňuj sama sebe, když se ti něco nepodaří. Prostě to zkoušej dál. Víš, že děláš pokroky - tvoji přátelé z Al-Anon to vidí, dokonce i když ty to nevidíš, protože jsi příliš zaujata svým problémem. Všechno to, co slyšíš na setkáních, každý úryvek čtení z materiálů Al-Anon, posiluje tvé úsilí příště jednat zase o něco lépe. Nejlépe mi pomáhá staré dobré heslo S klidem to jde. Když nemohu učinit všechno, co bych chtěla, když prohrávám a zdá se, že se mi nedaří, pak si připomenu: S klidem to jde. Nějakým způsobem mě to přivede k méně hektickému stavu mysli. Zklidnění životního rytmu zmírňuje otřesy. Když chci věci měnit příliš úporně, když se zapomínám od problému vnitřně vzdálit, když žádám po sobě a po jiných příliš mnoho příliš rychle, poprosím Boha, aby mi připomněl S klidem to jde.

21 dubna Velice pomalu přicházíme v Al-Anon k hlubšímu poznání významu duchovních nauk. Hodně jich známe od dětství, z poučování rodičů, z náboženské výchovy. Přesto zjišťujeme, že existuje široká propast mezi tím, co jsme se naučili, a tím, jak toto naučené aplikujeme na náš každodenní život. Prostřednictvím Al-Anon jsem odhalila dvě překážky, které mi bránily poznat hodnoty a klady duchovního postoje k životu: sebeospravedlňování a pocit vlastní neomylnosti. Jedno mi dává jistotu, že mám vždy pravdu; druhé mě udržuje v iluzi, že jsem lepší než jiní lidé více svatá než ty. Al-Anon nabízí opravdové zázraky, které pomáhají překonávat překážky vzniklé sebeospravedlňováním a pocitem vlastní neomylnosti: Prozkoumej své motivy. Co bych si odpověděla, kdybych se sama sebe uprostřed takového racionalizování zeptala: Proč to dělám? Je toto ospravedlňování se skutečně čestné? Jsou to racionální důvody mého počínání? Modlím se o pokrok, který je možný, když budu k sobě naprosto upřímná. Na tomto základě mohu vystavět dobrý život. Jsi-li moudrý, k svému prospěchu jsi moudrý, jsi-li posměvač, sám na to doplatíš. (Přísloví 9, 12)

22 22. dubna 113 Jak mohu alkoholika současně milovat i nenávidět? Tato otázka je na setkáních Al-Anon častá. Oba pocity svědčí o osobním zájmu o někoho, kdo nás zajímá; k člověku, o kterého nemáme zájem, necítíme lásku ani nenávist. V určitém smyslu jsou to dvě strany jedné mince. Láska má šanci vzkvétat jen ve společném soužití; nenávist je láska pokřivená a znetvořená zklamáním a zoufalstvím. Je-li to opravdu jediná mocná základní emoce, pak láska může nahradit nenávist, umím-li ji v sobě pěstovat s nadějí a vírou ve vrozenou dobrotu jiné lidské bytosti. Chci rozpoznat a ocenit dobré a láskyhodné vlastnosti alkoholika. Nechci nenávidět jeho, ale nemoc, kterou trpí. Jestliže si alkoholik postupně začne uvědomovat, že ho přijímám a oceňuji jako člověka, může znovu vybudovat svou sebedůvěru a pocit vlastní důstojnosti a může to v něm vyvolat touhu po střízlivosti. Láskou nerozumím přirozenou vřelost, která je zakotvena v lidech v souladu s jejich přirozeností. Vidím ji jako vyšší princip duše, založený na rozumu a duchovním porozumění, který nás činí laskavými a citlivými ke všem našim bližním jako k Božím stvořením. (William Law)

23 dubna Sarkasmus je jedním z mnoha způsobů, který používáme, abychom potrestali alkoholika nebo jiné lidi, které nesnášíme. Faktem je, že sarkasmus pomáhá uvolnit naše potlačované pocity a pokud jsou naše poznámky dostatečně jízlivé, poskytnou nám určitou satisfakci. Sarkasmus je sám o sobě odporný; ještě odpornější je, když zjistíme, že je odvozen z řeckého slovesa sarcazein, což znamená trhat maso. Je to taková forma ironie, při níž motivem mluvčího je pohrdání. Použila-li jsem někdy této zbraně proti alkoholikovi, slibuji sama sobě, že ho již nikdy nepoužiji. Nemám právo pohrdat kýmkoli, protože nikdy nemohu vědět, co způsobuje jeho počínání. Vyvinu úsilí, abych spojila mírnost s rozhodností; abych vložila do svých vztahů více harmonie, spíše než bych je trhala či ničila. Budu se snažit pochopit, že rány způsobené sarkasmem se hojí pomalu a mohou oddálit tak toužebně očekávané zlepšení mého života. Posměvač hledá moudrost, ale marně, kdežto rozumný má poznání usnadněné. (Přísloví 14, 6)

24 24. dubna 115 Příchod do Al-Anon může být jako vykročení do jasného, nového světa. Začínám chápat, že opravdu mohu změnit svůj život, oprostím-li se od strachu, zlosti a hořkosti. Znamená to, že se musím bránit tomu, abych posuzovala druhé podle mých měřítek. Znamená to, že musím prozkoumat a zlepšit tyto standardy a sama podle nich žít. Pokud mě přepadne hořkost, je to tím, že jsem sama sobě dovolila obviňovat jiné za svůj osud obviňuji Osud, alkoholika nebo Boha za všechno, co se mi přihodilo. Ano, příchod do Al-Anon a život podle jeho programu mi může dát nový pohled na svět tím, že uvidím daleko jasněji sama sebe a začnu přijímat doporučení Al-Anon měnit samu sebe místo toho, abych se snažila měnit druhé. Nikdy jsem si nepřiznala svůj vlastní podíl na věcech, které se staly. Byl to pro mě šok, když jsem zjistila, že součástí programu Al-Anon je hledat své vlastní chyby. Musím být k sobě a o sobě upřímná, abych mohla vyrazit na cestu k poklidu ducha. Budu schopna dostát této výzvě? Když se ti zdá nějaká věc těžká, neznamená to, že je těžká i pro druhé. Právě tak věř, že cokoliv je možné pro druhého, dokážeš i ty. (Marcus Aurelius)

25 dubna Jen alkoholik sám se může zbavit svého nutkání pití. Alkoholika nemůže nikdo druhý donutit, aby zatoužil po střízlivosti, i když mnohé z nás mají pocit, že bychom měly být schopny napravit situaci, která nám působí tolik utrpení. Čím více se snažím ho k tomu donutit, slzami, výčitkami a hrozbami, tím je to horší. Al-Anon mi může pomoci řešit situace úplně jiným způsobem, tím, že mi ukazuje, jak rozpoznat a napravit mé pomýlené snahy řešení na druhém vynutit. Stejnou filozofii můžeme použít i v řešení problémů, které se objeví, až se dočkáme té dlouho očekávané chvíle, kdy alkoholik přestane pít. Jsem bezmocná vůči alkoholu a jeho vlivu na jiného člověka; nemohu zařídit to, aby někdo byl střízlivý, stejně jako nejsem zodpovědná za to, že někdo pije. Říká mi to První krok. Říká mi také, že musím připustit, že můj život se stal neovladatelným. Mým prvním úkolem je zvládnout svůj vlastní život, bez ohledu na to, jestli alkoholik ještě pije nebo už přestal pít. Pomoz mi nalézt vnitřní pokoj mysli ve sjednocení se s Boží mocí a s Jeho vedením. Je to duchovní cesta z mých těžkostí jediná jistá cesta.

26 26. dubna 117 Co je tak úžasného na společenství Al-Anon? To, že nám pomáhá vidět, jací skutečně jsme. Al-Anon je zázračný pro ty z nás, které chtějí poznat samy sebe a mají tolik odvahy, aby si připustily své chyby. Pomáhá nám s odvahou a upřímností zkoumat své dobré i špatné vlastnosti. Al-anon funguje pro ty, kdo chtějí stavět na tom, co je dobré, a oslabovat to, co je špatné, dokud se nezbavíme jednoho po druhém všech sebeklamů, které nám bránily dorůst v člověka, kterým bychom chtěly být. Co bych si přála, aby Al-Anon udělalo pro mne? Dvanáct kroků, Hesla, Modlitba o poklid a srdečný vztah k jiným členům Al-Anon všechno to mi pomůže, budu-li ochotna ke spolupráci. Můj podíl na sebezáchraně spočívá ve studiu, v používání programu v praxi, v meditaci a modlitbě, v účasti na setkáních a také v tom, že budu pomáhat druhým pochopit program Al-Anon a žít podle něj. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. (Izajáš 9,1)

27 dubna Jistě je důvodem k radosti, přestane-li alkoholik pít. Přesto jen z toho příliš mnohé vyvozují, že se štěstí usadilo natrvalo v našem domě a že je po problémech. Jak tato nově nalezená střízlivost ovlivní mě samotnou, to hodně záleží na tom, jak se tomu přizpůsobím. Jsem ochotna rezignovat na své dominantní postavení, které jsem zastávala, když alkoholik nebyl schopen zodpovídat za rodinu? Uvítám s upřímností jeho vstup do AA a jeho častou účast na setkáních? Budu opravdu spolupracovat s tímto zázrakem tím, že budu dále pokračovat v řešení vlastních problémů v Al-Anon? Vím, že alkoholik vítězí nad svým nutkáním pít a rozvíjí se duchovně i emocionálně. Mojí rolí v našem vztahu musí být překonávání mých vlastních chyb, abychom se mohli duchovně rozvíjet spolu. Opakovaným zpytováním svědomí jsem přišla na to, že nemohu déle vinit alkoholika ze své nervozity, nepokoje a pocitů neschopnosti. Přijímám svůj podíl zodpovědnosti za naše problémy, protože v Al-Anon jsem se naučila, že mnohé z nich mají kořeny právě v mé nedokonalosti.

28 28. dubna 119 Mám odvahu se postavit čelem k problémům, které způsobil v mém životě alkoholismus? Jsem schopna uvěřit, že má situace není ve skutečnosti beznadějná, a že ji mohu změnit? Jsem schopna zůstat radostná a přívětivá, i když se situace zdá být zoufalá? Odpověď může být ANO, pokud odmítnu přejímat věci, za něž je zodpovědný alkoholik, a ponechám ho sobě samému bez ohledu na následky. Mohu překonat svůj pocit beznaděje, když vidím, že jiní mají často mnohem horší problémy než já. Mohla bych získat jasnější pohled na život, kdybych přestala litovat sama sebe; zoufalství je často jen maskou sebelítosti. Ode dneška se budu každý den snažit dodržovat toto: 1. Přestanu dělat alkoholikovi berličku. 2. Nebudu se soustřeďovat na nešťastné momenty svého života, ale budu hledat jeho dobré stránky. 3. Budu si připomínat, že vědomí vlastní důstojnosti mě může osvobodit od potřeby být litována - sebou i druhými. V tichosti a důvěře bude naše síla. (Book of Common Prayer)

29 dubna Trocha úvahy o slově odpuštění nám může překvapivým způsobem osvětlit jeho význam. Chce se od nás, abychom odpustily těm, kteří nás zranili. Kdybychom je již dříve neodsoudily a nezatratily za to, co udělali, neměly bychom žádný důvod odpouštět jim. Spíše bychom měly odpustit samy sobě, že jsme je odsuzovaly. Písmo říká: Nesuďte jiné, abyste nebyli souzeni. Když odsuzujeme - bez ohledu na velikost a zákeřnou promyšlenost křivdy je to naše chyba. Při takovémto uvažování dojdeme k logickému závěru, že můžeme odpustit jen sobě samým. Jestliže budeme takto postupovat, odpustíme také osobě, jejíž jednání způsobilo naši hořkost. Přikázání Miluj bližního jako sebe samého mi říká, že musím mít nejprve pokoj v sobě, než se mohu naučit milovat jiné. Musím mít neustále na paměti, že neznám motivy jednání ani podmínky jiných lidí. Musím ve vlastním zájmu přijmout jiné lidi takové, jací jsou. K tomu je potřeba lásky a tolerance. Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. (Evangelium podle sv. Lukáše 23, 34) Odpusť mi, že odsuzuji jiné a odplácím křivdy. Pomoz mi odpustit sobě samé. Vím, že toto je první krok k dosažení duchovního pokoje.

1. května. Úvaha na dnešní den

1. května. Úvaha na dnešní den 122 1. května Al-Anon se stejně jako AA opírá o duchovní zásadu: O uznání naší závislosti na Síle větší než naše. Tisíce skupin Al-Anon po celém světě mají členy, kteří zastávají různá náboženská vyznání;

Více

(Ne)Gramotný rodič Jak neselhat jako rodič" Klíč k úspěchu dospělých" Lucie Königová" (Ne)Gramotný rodič

(Ne)Gramotný rodič Jak neselhat jako rodič Klíč k úspěchu dospělých Lucie Königová (Ne)Gramotný rodič Jak neselhat jako rodič" Klíč k úspěchu dospělých" Lucie Königová" 1 Obsah " "" Úvod.. 2" 1. Každý musí začít nejdřív u sebe 7" 2. Myslet nejdřív na sebe není sobecké.. 9" 3. Principy sebepoznání sebevýchovy

Více

Miluj svŧj ţivot. Radost ţít. Louise L.Hay. The New York Times Best Seller

Miluj svŧj ţivot. Radost ţít. Louise L.Hay. The New York Times Best Seller Miluj svŧj ţivot Radost ţít The New York Times Best Seller Louise L.Hay Digitalizace 9/2011 1 Poděkování S radostí a potěšením děkuji: - všem svým studentŧm a pacientŧm, kteří mi dali mnoho a dodali mi

Více

VZTAHY škola našeho života

VZTAHY škola našeho života VZTAHY škola našeho života Ostrava dne 28.ledna 2015 VZTAHY škola našeho života Bohdana Boniatti Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Partnerské vztahy... 4 2.1. Sexualita... 8 3. Rodičovské vztahy... 11 4.

Více

1. Víra změní tvůj svět

1. Víra změní tvůj svět 1. Víra změní tvůj svět Víra změní tvůj svět! To je poněkud odvážné prohlášení, nemyslíte? Víra nejen k požehnání tvých slepiček na dvorku. Víra nejen k rozjetí tvého automobilu. Víra na změnu světa! Víra

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Jak mluvit. s dětmi o sexu. Mark Laaser. Copyright 2004 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-86849-03-1

Jak mluvit. s dětmi o sexu. Mark Laaser. Copyright 2004 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-86849-03-1 Jak mluvit s dětmi o sexu Mark Laaser PŘEDMLUVA NÁROČNÝ ÚKOL Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj.

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 2 K dostání u: Eva Melzerová Praha Tel. 257219564 Fax 257223330 Mobil 602328252 e-mail: eva.melzerova@seznam.cz www.reiki-melzerova.cz 3 Věnování Tato knižní řada je věnována v nejhlubší

Více

PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Marie M. Vágnerová PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věnováno mému učiteli prof. PhDr. Zdeňkovi Matějčkovi, CSc. Marie M. Vágnerová Tato publikace

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

Teal Scott: 10 tipů pro úspěšné vztahy

Teal Scott: 10 tipů pro úspěšné vztahy Teal Scott: 10 tipů pro úspěšné vztahy (přepis) www.jakorybicka.cz 1 Ahoj všichni! Vztahy jsou středobodem růstu. Jsou to ty nejkontrastnější životní zkušenosti vůbec. Přináší nám jak to největší štěstí,

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY,

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VELMI SNADNO POUŽÍVAT A S JEHO POMOCÍ DOSÁHNOUT V KRÁTKÉ DOBĚ VYSOKÉHO STUPNĚ DOKONALOSTI JEANNE GUYON Tato kniha je v anglickém originálu zdarma

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Peter Dyckhoff. Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2002 ISBN 80-7192-579-9

Peter Dyckhoff. Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2002 ISBN 80-7192-579-9 Peter Dyckhoff JAK NALÉZT CESTU Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos Don Bosco Verlag, Miinchen 1999 Karmelitánské nakladatelství s.r.o., Kostelní Vydři 2002 Translation Vratislav Slezák,

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko)

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) SPOLEČNÝ PROJEKT Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) Zdroj: KORMAN, H. The common project. 2004. Dostupné na: Překlad: Leoš Zatloukal a Lenka Tkadlčíková ZAČÁTEK SEZENÍ Začínám

Více

Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d. Svět okolo nás. Metodika ke skautské stezce

Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d. Svět okolo nás. Metodika ke skautské stezce Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d Svět okolo nás Metodika ke skautské stezce Svět okolo nás je druhou z šesti oblastí stezky, pro kterou vychází metodická příručka a možná

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

Dan Millman Zákony Ducha

Dan Millman Zákony Ducha EMINENT Dan Millman Zákony Ducha OD DANA MILLMANA V NAKLADATELSTVÍ EMINENT VYŠLO ČÍSLA ŽIVOTA NEVŠEDNÍ OKAMŽIKY Doporučené internetové adresy www.eminent.cz www.regencrace.cz Dan Millman Zákony Ducha Cesta

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

Gordon Mac Donald, Uspořádej svůj svět str 5-

Gordon Mac Donald, Uspořádej svůj svět str 5- Gordon Mac Donald, Uspořádej svůj svět str 5- předmluva Občas se na pultech objeví kniha, která se zabývá základními lidskými potřebami s takovým porozuměním, že se nemůžeme dočkat, až budeme její obsah

Více

Pomoc pro truchlící a ty, kteří je doprovázejí. ČAS zármutku Dr. Daniela Tausch-Flammer

Pomoc pro truchlící a ty, kteří je doprovázejí. ČAS zármutku Dr. Daniela Tausch-Flammer Pomoc pro truchlící a ty, kteří je doprovázejí ČAS zármutku Dr. Daniela Tausch-Flammer Dr. Daniela Tausch-Flammer: Čas zármutku Pomoc pro truchlící a ty, kteří je doprovázejí ISBN 978-80-254-8944-4 Jednoho

Více