1. dubna. Úvaha na dnešní den

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. dubna. Úvaha na dnešní den"

Transkript

1 92 1. dubna Spokojený, vyrovnaný člověk necítí potřebu hledat chyby u jiných lidí. Pokud je naše myšlení založeno na tom, že jedna kritická myšlenka stíhá druhou, může se tento návyk neustálého posuzování druhých stát naší největší chybou. Tato kritičnost může nakonec zničit lásku, což dále vede k sebelítosti, protože lidé se k nám nechovají tak, jak bychom chtěli. Nemohu změnit jiného člověka, a nemám právo se o to pokoušet. To, co mohu udělat, je, že změním svůj pohled na život, abych mohla vidět dobré a příjemné vlastnosti jiných lidí. Mohu toho docílit, když budu žít podle programu Al-Anon. S pomocí Al-Anon mohu změnit svůj starý opotřebovaný způsob pohledu na svět v nový plný světla. Často jsem viděla, jak se to daří mnoha lidem, se kterými jsem se setkala v Al-Anon. Když vidím tyto změny u jiných, vím, že se mohou udát i u mě. Prosím mou Vyšší Sílu, aby mi pomáhala měnit malá vítězství ve větší tím, že se budu snažit prožít každý den, jak nejlépe dovedu, pro sebe i pro každého, koho potkávám.

2 2. dubna 93 Program Al-Anon opravdu funguje, protože nám pomáhá odvrátit pozornost od sebe samých. Pokud neustále myslíme na křivdy a prohřešky alkoholika, je naše mysl příliš zmatená na to, aby byla schopna přijmout nové myšlenky. Odhodím tento zbytečný strach a soustředím se na posílení svého rozhodnutí přijmout každý nový den se vším, co s sebou přinese. Když moje mysl i mé emoce budou díky postupu podle jednoho ze Dvanácti kroků nebo některého hesla (např. Nechej být a předej Bohu ) osvěženy a uvolněny, budu lépe schopna na vlastní těžkosti hledět ze správného úhlu. Když se nebudu tolik soustředit jen na sebe, nebude tak snadné mě zranit lehkomyslností a nespravedlností. Kritické situace mě nezdolají, jestliže nedovolím, abych zveličovala malé problémy. Modlím se, aby ve mně rostla schopnost využít každý den s vyrovnaností a moudrostí, okořeněnou humorem. S Boží pomocí se mohu naučit nezveličovat malé problémy.

3 94 3. dubna V Al-Anon opravdu není těžké uvěřit na zázraky. Vidíme takové zázračné změny u nově příchozích, kteří překypovali sebelítostí a zlostí a byli posedlí strachem. Možná se ani jejich domácí situace s alkoholikem markantně nezlepšila; a přece to, co se naučili v Al-Anon, působí obrovskou změnu v jejich pohledu na věci. Získávají důvěru a rovnováhu. Vylézají z ulity, zajímají se o problémy jiných, které se podobají jejich vlastním. Všechno je výsledkem zdravého smyslu pro spiritualitu obsaženého v programu Al-Anon; přesto je slovo zázrak nepochybně výstižným výrazem pro popis výsledků tohoto působení. Prvním darem, který nově příchozí dostává v Al-Anon, je naděje. Když vidí, jak si jiné poradily se svými problémy, když poslouchá vyprávění o ještě horších situacích, než je její vlastní, když je prodchnuta atmosférou lásky a dobré vůle, vrací se domů s novým přístupem k životu. Kéž jsem vždy ochotna pomáhat nově příchozím, aby získaly odvahu a důvěru, která dřímá v každé z nás. Budu se takto snažit pomoci Al-Anon udělat další zázrak.

4 4. dubna 95 Každá z nás určitě zná pocit beznadějného zoufalství z pokusů promluvit alkoholikovi do svědomí v době, kdy je zrovna v opojení. Žádné vysvětlování, slzy ani scény k němu neproniknou. Nemá smysl vítat navracejícího se opilce,, plného pocitů viny, záplavou silných slov. Alkoholikova reakce nebude v takové chvíli o nic smysluplnější než naše. Kdybych šla do cizí země, předpokládala bych, že tam každý bude rozumět mému jazyku? Alkoholikovi v akutní fázi připadáme také nesrozumitelné. Nemluvíme jeho řečí, a on není schopen rozumět té naší. Chci-li zlepšit svou zdánlivě beznadějnou situaci, začnu s ní pracovat, když jsou věci nejtěžší. To je ta velká chvíle NE okamžité akci, NE bezhlavým řečem; zachovat mlčení a klid, které jsou prosté hněvu a sebelítosti. To je přesně ta chvíle na heslo: Nechej být a předej Bohu. Kolem mnoha věcí musíš projít se zacpanýma ušima a myslet raději na věci, které ti přinášejí klid duše. Užitečnější je odvrátit oči od věcí, které se ti nelíbí, než zůstat otrokem hádek. (Tomáš Kempenský)

5 96 5. dubna Jedna naše členka kdysi řekla: Dvanáct Kroků je pro tak zoufalé lidi, jako jsme my, nejkratší cesta k Bohu. Když je přijmeme a užíváme je, zjistíme, že otevírají cestu k využití možností daných nám Bohem - možností, které jsme v nás nechávaly dřímat. Jsou pro nás jako lék, který se mnozí z nás neobtěžují užívat, přestože může vyléčit ztracené naděje, zoufalství, zlost a sebelítost. Proč to tak je? Možná, že máme hluboko zakořeněné přání mučednictví. Vědomě můžeme věřit, že toužíme po pomoci, ale nějaký neznámý, skrytý pocit vlny způsobuje, že v hloubi vlastně toužíme po trestu a utrpení více než po osvobození od takovéhoto života. Opravdu nikdo nemusí trpět neštěstím a roztrpčením nebo být zbaven kladných stránek života. Východisko můžeme najít každodenním studiem Dvanácti kroků. Tato zdravá duchovní filozofie nám pomůže najít cestu k dobrému životu. Modlím se o ochotu přijmout obtížně dosažitelnou disciplínu Dvanácti kroků. Řízení se takovýmto návodem působí, že život stále více stojí za to.

6 6. dubna 97 Pro vlastní dobro chci chodit na setkání Al-Anon s otevřenou myslí, připravena přijmout nové myšlenky. Pro vlastní dobro chci uvádět tyto myšlenky do svého života. Jdu-li na setkání s uzavřenou myslí, připravena jen kritizovat to, co slyším, je to tak, jako kdybych se chtěla napít lžičkou z Niagarského vodopádu. Každé setkání Al-Anon má v zásobě něco důležitého pro ty, kdo poslouchají a dělí se o svou vlastní zkušenost. Musím být ochotná poslouchat a podělit se. Budu pamatovat, že do Al-Anon si chodím pro poučení a emoční podporu, které nenajdu nikde jinde. Dostává se mi pomoci od těch, kteří mi rozumějí. Chci je prosit o to, aby mi pomohli vidět mé chyby, které mohou být pro mě těžce rozpoznatelné. Vím, že nemusím přijímat všechno, co jiní říkají, ale přemýšlení o tom, co uslyším, mě nasměruje na správnou cestu. Modlím se o to, abych vždy mohla přinést uzdravující a pomáhající poselství svým kamarádkám v Al-Anon, a modlím se o ochotu hledat dobro v tom, co ony říkají mně.

7 98 7. dubna Na setkání Al-Anonu někdo řekl: Já přece musím alkoholika krýt; co by si o mě pomysleli sousedi a příbuzní, kdybych to nedělala? Jiná osoba přiznává, že musí omlouvat alkoholika u zaměstnavatele, aby nepřišel o práci. Další chodí do práce, aby pomohla vyrovnat účty, za které zodpovídá hlava rodiny. Musíme se opravdu takhle obelhávat - snažit se uvěřit, že takovéto krátkodobé počínání má nějaký význam? Uvědomujeme si, že to jen prodlužuje jeho agónii? Víme přitom, že je to nemoc progresivní. Věřme, že nevyhnutelné zhroucení alkoholika může být daleko horší než to, které by nastalo, kdybychom mu dovolily aniž bychom se vměšovaly zodpovídat za jeho vlastní závazky a chyby. Když neochraňuji alkoholika před následky pití a dovolím mu dostat se do kritické situace, nezodpovídám za to, co se stane. Neměla bych vyvolávat krizi, abych přivedla alkoholika k rozumu ale musím mít odvahu udržovat odstup, abych takovéto krizi nezabraňovala. Modlím se k Bohu, aby mi pomohl porozumět, že osud alkoholika není v mých rukou. Ponechávám Bohu všechno, co se má stát, a vyvaruji se vměšování do Jeho plánů.

8 8. dubna 99 Mohla bych stát na mořském břehu a, jako kdysi legendární král Kanut, snažit se poroučet vlnám? Stejně neplodné je snažit se kontrolovat alkoholika. Přesto právě tohle bych dělala, kdybych silou své vůle chtěla vynutit abstinenci. Musím poctivě přiznat, že nejsem schopna řídit ani své vlastní myšlenky, slova a počiny. Mám hodně co zlepšovat na sobě samé. Mou první povinností je vytvořit si opravdu uspokojivý způsob života pro sebe samu. Proto musím na sobě pracovat, odstranit nedostatky svého charakteru, poradit si sama se sebou i s jinými. Budu věnovat své úsilí tomu, abych překonala své nedostatky a ovládala své impulzivní počínání a slova. Tak mi nezbude čas na to, abych se soustředila na přetváření alkoholikova charakteru. Jakmile se přestanu vměšovat a ochraňovat, alkoholik si může uvědomit, že střízlivost je jeho osobní a individuální problém, který nikdo nemůže vyřešit za něho. Modlím se za to, abych pochopila, že spása žádného jiného člověka nezávisí na mně, ale na něm samém a na Bohu.

9 dubna Někdy se dostaneme do tak těžké situace, že se nám zdá jako dlouhá a vleklá krize, s níž si nejsme schopny poradit a od níž nemůžeme utéct. Takový problém neustále okupuje naše myšlenky, stále dokola, a čím více na něj myslíme, tím hlouběji se propadáme do zoufalství. To je okamžik, v němž se musíme rozpomenout na nějaké prosté a jednoduché heslo nebo větu, a opakovat si je tak dlouho, dokud nenaplní naši mysl a nenahradí tak myšlenky na sužující problém. Může to být Modlitba o poklid ducha, nebo myšlenka podobná té, kterou jedna členka Al-Anon poslala na Fórum: Děkuji Ti, Bože, za to, že vím, že na tom trní jsou i růže. I v těch nejtemnějších životních problémech mohu najít ukryté dobro. Mohu se naučit toto dobro hledat a soustředit se na ně. Hodně záleží na tom, abych se ke svým problémům stavěla čelem, klidně ohodnotila jejich pravou podstatu, bez zveličování, a pak je překonala inspirující myšlenkou. Zkušenost, že nás svými ostny růže poraní, způsobuje, že zapomínáme na jejich květy. Nemůžeme čekat, že si budeme moci užívat krásy, barev a vůní života, aniž bychom přijaly i zraňující a trpké okamžiky, s nimiž se učíme zacházet v Al-Anon.

10 10. dubna 101 Co vlastně v životě doopravdy hledám? Zajímavé činnosti? Splnění závazků vůči rodině a přátelům? To, že ze sebe udělám člověka, se kterým pro mě bude krásné žít? Možná, že všechna tato předsevzetí neuskutečním. Přesto mi tato práce a sledování vlastního pozvolného růstu přináší hodně radosti. Jednou z dobrých metod je provést důkladnou morální inventuru a zkoumat motivy svého jednání. Musím porozumět, proč dělám a říkám to, co dělám a říkám. To mi pomůže pochopit, jaký člověk ve skutečnosti jsem, a dodá mi to konstruktivní nápady, abych zlepšila to, co se mi na mně samé nelíbí. Mnohem jednodušší je být upřímný k jiným než k sobě. Všichni jsme do určité míry spoutáni svou potřebou ospravedlnit svá slova a své činy. To, že připustím své chyby - sama sobě, Bohu a jiné lidské bytosti - tak, jak doporučuje Pátý ze Dvanácti kroků, mi umožní spatřit záblesk toho, jak nádherným člověkem bych mohla být. Budu se modlit za sebenaplnění a vědomým úsilím pokročím na cestě k získání vnitřního míru. To je můj konečný cíl, který v sobě zahrnuje i všechny ostatní.

11 dubna Nově příchozí v Al-Anon se často ptají, proč alkoholici pijí. Zajímají se zjevně spíše o to, proč pijí, než aby zjišťovaly, proč má pití jiné osoby na ně samotné tak destruktivní vliv. Příčiny alkoholikovy zoufalé potřeby úniku, který hledá v pití, je obtížné vysvětlit i pro školené psychiatry. Musíme se smířit s tím, že alkoholika trápí zvláštní nemoc. K touze po střízlivosti a abstinenci mu může rodina pomoci změnou způsobu svého myšlení a konání. V Al-Anon se učíme, jak překonávat své vlastní sebedestruktivní postoje. Jak požehnanou úlevu nám dává vědomí, že se můžeme postavit problémům čelem plni důvěry, naděje a duševní pohody! Schopnost rozpoznat a připustit své vlastní nedostatky se vzrůstající upřímností nám otevírá dveře do nového světa, a často vede i ke zdánlivě zázračné změně u alkoholika. Oprostím se od falešných představ, že mohu jednoduše bojovat s alkoholikovou nemocí. Nemusím trpět nemocí druhého, pokud jsem sama ochotna přijmout pomoc. To samo nepřímo alkoholikovi pomáhá.

12 12. dubna 103 Zoufalství kolik z nás jím trpí! Přesto si neuvědomujeme, že to není nic jiného než nedostatek víry. Pokud se budeme ochotni obracet k Bohu o pomoc až po krajní mez, bude po zoufalství. Jestliže máme problém a nevidíme řešení, je to jen proto, že si myslíme, že všechno musíme vyřešit samy. Musíme mít na paměti, že naše lidská moudrost a důvtip často selhaly, aniž by přinesly očekávaný výsledek. Možná, že přílišná tíha našich problémů způsobila ztrátu naší víry. Možná, že tato víra nikdy nebyla součástí našeho života a my nejsme přesvědčeny, že ji potřebujeme. V Al-Anon zjišťujeme, že je možné vypozorovat reálnost a působivost víry jako dobro konající síly. Když se citově oprostíme od problémů, které nás zavalují, a dovolíme, aby je vzal Bůh do svých rukou, zjistíme, že Božský princip skutečně má své místo v našem životě. Přirozená víra je opravdovým darem, ale tento dar není nikdy odmítán nikomu, kdo cítí potřebu opory a má vůli ji hledat. Když svou vůli vědomě podřídím vůli Boží, uvidím, jak víra pracuje v mém životě. Své štěstí nacházím v neochvějné víře, protože bez ní jsem bezradná a opuštěná.

13 dubna Není divu, že AA i Al-Anon podtrhují důležitost života den po dni. Kolik drahocenného času promarníme tím, že se stále vracíme k chybám a nevyužitým možnostem z minulosti! Často v chorobné představivosti spekulujeme na téma co by se mohlo stát. Včera nemá pro nás žádnou cenu kromě zkušenosti. Tato zkušenost může být využita k utváření dnešního dne a tím zlepšovat budoucnost. Zpočátku může být velmi těžké vymanit se z takovéhoto způsobu myšlení. Velkou úlevou je však zjištění, že můžeme ze sebe shodit tíhu minulosti a těšit se z přicházejícího zítřku, místo abychom se ho báli. Oprávněná bolest nad minulosti může značit vědomí, že jsme někomu ukřivdili. Pocit viny může být uzdraven, pokud tomu člověku prokazujeme laskavost na každém kroku. Žal ze ztracených šancí lze z naši paměti vymazat tím, že se budeme snažit ode dneška rozhodovat moudřeji. Modlím se, abych byla osvobozena od návyku trápit se minulostí a také o to, abych nedovolila své obraznosti malovat budoucnost černými barvami. Zapamatuji si, že žít můžeme jen současností, a že zbytek života patří k minulosti anebo je nejistý.

14 14. dubna 105 Proč některé z nás lépe chápou program Al- Anon a snadněji jej využívají k řešení problémů než jiné? Ty, které z programu těží nejvíce, mají odvahu postavit se těžkostem a nezasouvají je do temných zákoutí mysli, kde pak tyto těžkosti mohou způsobit hlodající nemoc duše. Většina z nás si myslí, že ví, v čem je náš problém. Víme to ale opravdu? Jedním z mnoha způsobů, jak poznat skutečnou povahu problému, je vypsat jej podrobně na papír. Slova na papíře můžeme vidět - a opravit, až se náš přístup změní; to může pomoci vidět věci jasně. Neměl by to být katalog stížností na druhé, ale pokus poctivě popsat problém. Tak odhalíme, že také my jsme samy způsobily některé problémy, ne jenom ti druzí. Vypočtu-li dobré i zlé stránky své situace, získám nové sebepoznání. Začnu napravovat své problémy proměnou sebe samé. Nikdy nebudu nutit někoho jiného, aby se změnil, protože to nepomůže nikomu z nás. Protože vím, že jen úplná upřímnost vede k porozumění sobě samé, modlím se, aby mi má Vyšší Síla pomohla vyvarovat se toho, abych sama sebe obelhávala.

15 dubna Omlouvá nás něco, když se zlobíme na osobu v alkoholovém opojení? Samozřejmě že ne, jestliže opravdu souhlasíme s faktem, že alkoholismus je nemoc. Zlepšily snad někdy situaci výbuchy hněvu, obviňování a výčitky? Nezvětšil spíše vždy takový postup náš pocit marnosti? Je pravdou, že takový výbuch přináší dočasnou úlevu potlačeným citům, ale jakmile pochopíme, že to jen zhorší situaci, budeme schopni nasměrovat své úsilí k přijetí konstruktivních rozhodnutí. Každá naše činnost s cílem donutit pijáka k čemukoli je obvykle předem prohraná. Než něco řeknu, zastavím se a zamyslím, aby se moje zlost neobrátila proti mně a nezpůsobila mi ještě více problémů. Budu pamatovat na to, že včasným pomlčením mohu získat převahu, kterou bych nikdy nezískala zlostným dohadováním. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. (Efezanům 4, 31) Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. (Přísloví 15,1)

16 16. dubna 107 Když se mi konečně podaří přesvědčit samu sebe, že je nejlepší nechat být problémy, které mě trápí, zjistím, že se najednou začínají objevovat řešení, o kterých se mi ani nezdálo. To by mě mělo přesvědčit, že mé lidské chápání je omezené - že jsou zde věci, které sama nemohu vyřešit. Teprve tehdy budu schopna nechat být své problémy, a budu důvěřovat Vyšší Síle, že mi pomůže. Taková zkušenost - to, že uvidím, že se dějí věci, které jsem já neuvedla do pohybu - mi může dokázat, že činy a osud jiného člověka nejsou v mých rukou. Čím dříve toto přijmu, tím dříve se dobré věci začnou rozvíjet v mém vlastním životě. Nechej být a předej Bohu to je cesta, jak získat klid a pokoj v duši. Naše úporné prosazování vlastní vůle může při řešení problému jen škodit. Toužím-li skutečně po svobodě, abych mohla budovat život, který mi přinese uspokojení, musím nejprve osvobodit alkoholika od svého úsilí kontrolovat ho a řídit. Kéž bych vždy pamatovala na to, že nejsem vševědoucí a všemocná. Jen Bůh je takový a proto jen na Něho musím spoléhat.

17 dubna Často nám bylo doporučováno, abychom si vzaly za své nějaké oblíbené heslo nebo přísloví a opakovaly si je při překonávání těžkých okamžiků. Mnohé z nás používají tímto způsobem Modlitbu o poklid. Jiné, když se nacházejí v neřešitelné situaci, nebo když jsou pokoušeny k neuváženému rozhodnutí, často říkají: Ať se děje ne má, ale Tvá vůle, Pane. Co můžeme dělat, když jsme tíženy hlubokou depresí a dokážeme myslet o sobě a o jiných jen negativně? Takovéto bolestné myšlení můžeme překonat těmito slovy žalmu: Vidím Tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil. Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. (Žalm 8, 4 6) Kéž si uvědomuji, že já i moji blízcí jsme korunou Božího stvoření. Pro Toho, který nás stvořil, není žádné jeho dítě bezvýznamné.

18 18. dubna 109 Notorickému pijákovi nikdy nepomůžeme zbavit se jeho nemoci, budeme-li s ním jednat s pohrdáním. A přece, nejedná právě tak mnoho z nás? Lze jen těžko vnímat důstojnost a hodnotu alkoholika skryté za jeho otupělým blábolením nebo brutalitou; je nelehké mít i tehdy na paměti, že toto bezmocné stvoření je zraněné, citlivé, pocity viny sužované dítě Boží, které potřebuje náš soucit. I když je to těžké, náš osobní pokrok musí začít změnou vztahu k alkoholikovi, i když je právě v akutní fázi nemoci. Emoční krize vznikají i tehdy, přestane-li alkoholik pít. Jsme samy sobě povinny přistupovat k nim stejným způsobem jako v době, kdy tyto situace byly důsledkem jeho pití. Odpovídat zlostí na zlost nic nevyřeší. Nikdo ještě nevyhrál bitvu, když se přestal ovládat. Můžeme dosáhnout klidné rovnováhy. To má rozhodující vliv na pijáka, který i ve svém opojení vycítí změnu v nás. Nejdůležitější však je to, že zklidnění nervů, uvolnění, nás ochrání před únavou a opotřebením našich citů a dovolí nám zachovat si důstojnost. Pomoz mi odvrátit myšlenky od útrap těžké chvíle a myslet jen na Tvou vždy přítomnou podporu a pomoc.

19 dubna Jednou přišel do Al-Anon zoufalý muž, jehož žena byla alkoholičkou. Když zjistil, že ostatních dvanáct členů skupiny jsou ženy, cítil se hloupě a usoudil, že jeho problém musí být jiný než jejich. Přestal do Al- Anon chodit a snažil se dál řešit problémy starými metodami, jež nikdy nefungovaly. Jiný muž se také trochu zastyděl, když se měl ztotožnit s problémy hromady ženských. Brzy se však přesvědčil, že Al-Anon nabízí základní zásady, které opravdu pomáhají. Přivedl kamaráda a ten ještě dalšího. Nakonec všichni vděčně přiznali, že muži přinesli do skupiny novou sílu a možnosti, které by se jinak možná byly neobjevily. Al-Anon je pro lidi, kteří mají problém a chtějí jej řešit. Přitom se dělí o zkušenosti, sílu a naději s jinými lidmi. Čím jsou zkušenosti různorodější, tím větší je síla a naděje. Bez ohledu na to kdo jsi, jestliže ve tvém životě bojuje někdo s láhví, má pro tebe Al-Anon odpověď. Boj tvé ženy snažící se vyprostit se ze spárů alkoholismu je pravděpodobně nad tvoji představivost. Bez ohledu na to, jak upřímně zkouší si s tím poradit každé úsilí omezit pití anebo kontrolovat pití vede neodvratně k prohře. (z knihy Al-Anon Co dál )

20 20. dubna 111 Snažím se být vděčná, když mi lidé z mé skupiny navrhují změnu postoje k různým problémům. Přestaň se tím trápit - říká jeden. Zkus se podívat na věc s odstupem radí druhý. Neříkej nic, když jsi naštvaná. Pamatuj na První krok. To jsou dobré rady, ale těžko použitelné v praxi, když jsi až po uši v krizi. Dávám proto sama sobě ještě jednu radu: Neobviňuj sama sebe, když se ti něco nepodaří. Prostě to zkoušej dál. Víš, že děláš pokroky - tvoji přátelé z Al-Anon to vidí, dokonce i když ty to nevidíš, protože jsi příliš zaujata svým problémem. Všechno to, co slyšíš na setkáních, každý úryvek čtení z materiálů Al-Anon, posiluje tvé úsilí příště jednat zase o něco lépe. Nejlépe mi pomáhá staré dobré heslo S klidem to jde. Když nemohu učinit všechno, co bych chtěla, když prohrávám a zdá se, že se mi nedaří, pak si připomenu: S klidem to jde. Nějakým způsobem mě to přivede k méně hektickému stavu mysli. Zklidnění životního rytmu zmírňuje otřesy. Když chci věci měnit příliš úporně, když se zapomínám od problému vnitřně vzdálit, když žádám po sobě a po jiných příliš mnoho příliš rychle, poprosím Boha, aby mi připomněl S klidem to jde.

21 dubna Velice pomalu přicházíme v Al-Anon k hlubšímu poznání významu duchovních nauk. Hodně jich známe od dětství, z poučování rodičů, z náboženské výchovy. Přesto zjišťujeme, že existuje široká propast mezi tím, co jsme se naučili, a tím, jak toto naučené aplikujeme na náš každodenní život. Prostřednictvím Al-Anon jsem odhalila dvě překážky, které mi bránily poznat hodnoty a klady duchovního postoje k životu: sebeospravedlňování a pocit vlastní neomylnosti. Jedno mi dává jistotu, že mám vždy pravdu; druhé mě udržuje v iluzi, že jsem lepší než jiní lidé více svatá než ty. Al-Anon nabízí opravdové zázraky, které pomáhají překonávat překážky vzniklé sebeospravedlňováním a pocitem vlastní neomylnosti: Prozkoumej své motivy. Co bych si odpověděla, kdybych se sama sebe uprostřed takového racionalizování zeptala: Proč to dělám? Je toto ospravedlňování se skutečně čestné? Jsou to racionální důvody mého počínání? Modlím se o pokrok, který je možný, když budu k sobě naprosto upřímná. Na tomto základě mohu vystavět dobrý život. Jsi-li moudrý, k svému prospěchu jsi moudrý, jsi-li posměvač, sám na to doplatíš. (Přísloví 9, 12)

22 22. dubna 113 Jak mohu alkoholika současně milovat i nenávidět? Tato otázka je na setkáních Al-Anon častá. Oba pocity svědčí o osobním zájmu o někoho, kdo nás zajímá; k člověku, o kterého nemáme zájem, necítíme lásku ani nenávist. V určitém smyslu jsou to dvě strany jedné mince. Láska má šanci vzkvétat jen ve společném soužití; nenávist je láska pokřivená a znetvořená zklamáním a zoufalstvím. Je-li to opravdu jediná mocná základní emoce, pak láska může nahradit nenávist, umím-li ji v sobě pěstovat s nadějí a vírou ve vrozenou dobrotu jiné lidské bytosti. Chci rozpoznat a ocenit dobré a láskyhodné vlastnosti alkoholika. Nechci nenávidět jeho, ale nemoc, kterou trpí. Jestliže si alkoholik postupně začne uvědomovat, že ho přijímám a oceňuji jako člověka, může znovu vybudovat svou sebedůvěru a pocit vlastní důstojnosti a může to v něm vyvolat touhu po střízlivosti. Láskou nerozumím přirozenou vřelost, která je zakotvena v lidech v souladu s jejich přirozeností. Vidím ji jako vyšší princip duše, založený na rozumu a duchovním porozumění, který nás činí laskavými a citlivými ke všem našim bližním jako k Božím stvořením. (William Law)

23 dubna Sarkasmus je jedním z mnoha způsobů, který používáme, abychom potrestali alkoholika nebo jiné lidi, které nesnášíme. Faktem je, že sarkasmus pomáhá uvolnit naše potlačované pocity a pokud jsou naše poznámky dostatečně jízlivé, poskytnou nám určitou satisfakci. Sarkasmus je sám o sobě odporný; ještě odpornější je, když zjistíme, že je odvozen z řeckého slovesa sarcazein, což znamená trhat maso. Je to taková forma ironie, při níž motivem mluvčího je pohrdání. Použila-li jsem někdy této zbraně proti alkoholikovi, slibuji sama sobě, že ho již nikdy nepoužiji. Nemám právo pohrdat kýmkoli, protože nikdy nemohu vědět, co způsobuje jeho počínání. Vyvinu úsilí, abych spojila mírnost s rozhodností; abych vložila do svých vztahů více harmonie, spíše než bych je trhala či ničila. Budu se snažit pochopit, že rány způsobené sarkasmem se hojí pomalu a mohou oddálit tak toužebně očekávané zlepšení mého života. Posměvač hledá moudrost, ale marně, kdežto rozumný má poznání usnadněné. (Přísloví 14, 6)

24 24. dubna 115 Příchod do Al-Anon může být jako vykročení do jasného, nového světa. Začínám chápat, že opravdu mohu změnit svůj život, oprostím-li se od strachu, zlosti a hořkosti. Znamená to, že se musím bránit tomu, abych posuzovala druhé podle mých měřítek. Znamená to, že musím prozkoumat a zlepšit tyto standardy a sama podle nich žít. Pokud mě přepadne hořkost, je to tím, že jsem sama sobě dovolila obviňovat jiné za svůj osud obviňuji Osud, alkoholika nebo Boha za všechno, co se mi přihodilo. Ano, příchod do Al-Anon a život podle jeho programu mi může dát nový pohled na svět tím, že uvidím daleko jasněji sama sebe a začnu přijímat doporučení Al-Anon měnit samu sebe místo toho, abych se snažila měnit druhé. Nikdy jsem si nepřiznala svůj vlastní podíl na věcech, které se staly. Byl to pro mě šok, když jsem zjistila, že součástí programu Al-Anon je hledat své vlastní chyby. Musím být k sobě a o sobě upřímná, abych mohla vyrazit na cestu k poklidu ducha. Budu schopna dostát této výzvě? Když se ti zdá nějaká věc těžká, neznamená to, že je těžká i pro druhé. Právě tak věř, že cokoliv je možné pro druhého, dokážeš i ty. (Marcus Aurelius)

25 dubna Jen alkoholik sám se může zbavit svého nutkání pití. Alkoholika nemůže nikdo druhý donutit, aby zatoužil po střízlivosti, i když mnohé z nás mají pocit, že bychom měly být schopny napravit situaci, která nám působí tolik utrpení. Čím více se snažím ho k tomu donutit, slzami, výčitkami a hrozbami, tím je to horší. Al-Anon mi může pomoci řešit situace úplně jiným způsobem, tím, že mi ukazuje, jak rozpoznat a napravit mé pomýlené snahy řešení na druhém vynutit. Stejnou filozofii můžeme použít i v řešení problémů, které se objeví, až se dočkáme té dlouho očekávané chvíle, kdy alkoholik přestane pít. Jsem bezmocná vůči alkoholu a jeho vlivu na jiného člověka; nemohu zařídit to, aby někdo byl střízlivý, stejně jako nejsem zodpovědná za to, že někdo pije. Říká mi to První krok. Říká mi také, že musím připustit, že můj život se stal neovladatelným. Mým prvním úkolem je zvládnout svůj vlastní život, bez ohledu na to, jestli alkoholik ještě pije nebo už přestal pít. Pomoz mi nalézt vnitřní pokoj mysli ve sjednocení se s Boží mocí a s Jeho vedením. Je to duchovní cesta z mých těžkostí jediná jistá cesta.

26 26. dubna 117 Co je tak úžasného na společenství Al-Anon? To, že nám pomáhá vidět, jací skutečně jsme. Al-Anon je zázračný pro ty z nás, které chtějí poznat samy sebe a mají tolik odvahy, aby si připustily své chyby. Pomáhá nám s odvahou a upřímností zkoumat své dobré i špatné vlastnosti. Al-anon funguje pro ty, kdo chtějí stavět na tom, co je dobré, a oslabovat to, co je špatné, dokud se nezbavíme jednoho po druhém všech sebeklamů, které nám bránily dorůst v člověka, kterým bychom chtěly být. Co bych si přála, aby Al-Anon udělalo pro mne? Dvanáct kroků, Hesla, Modlitba o poklid a srdečný vztah k jiným členům Al-Anon všechno to mi pomůže, budu-li ochotna ke spolupráci. Můj podíl na sebezáchraně spočívá ve studiu, v používání programu v praxi, v meditaci a modlitbě, v účasti na setkáních a také v tom, že budu pomáhat druhým pochopit program Al-Anon a žít podle něj. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. (Izajáš 9,1)

27 dubna Jistě je důvodem k radosti, přestane-li alkoholik pít. Přesto jen z toho příliš mnohé vyvozují, že se štěstí usadilo natrvalo v našem domě a že je po problémech. Jak tato nově nalezená střízlivost ovlivní mě samotnou, to hodně záleží na tom, jak se tomu přizpůsobím. Jsem ochotna rezignovat na své dominantní postavení, které jsem zastávala, když alkoholik nebyl schopen zodpovídat za rodinu? Uvítám s upřímností jeho vstup do AA a jeho častou účast na setkáních? Budu opravdu spolupracovat s tímto zázrakem tím, že budu dále pokračovat v řešení vlastních problémů v Al-Anon? Vím, že alkoholik vítězí nad svým nutkáním pít a rozvíjí se duchovně i emocionálně. Mojí rolí v našem vztahu musí být překonávání mých vlastních chyb, abychom se mohli duchovně rozvíjet spolu. Opakovaným zpytováním svědomí jsem přišla na to, že nemohu déle vinit alkoholika ze své nervozity, nepokoje a pocitů neschopnosti. Přijímám svůj podíl zodpovědnosti za naše problémy, protože v Al-Anon jsem se naučila, že mnohé z nich mají kořeny právě v mé nedokonalosti.

28 28. dubna 119 Mám odvahu se postavit čelem k problémům, které způsobil v mém životě alkoholismus? Jsem schopna uvěřit, že má situace není ve skutečnosti beznadějná, a že ji mohu změnit? Jsem schopna zůstat radostná a přívětivá, i když se situace zdá být zoufalá? Odpověď může být ANO, pokud odmítnu přejímat věci, za něž je zodpovědný alkoholik, a ponechám ho sobě samému bez ohledu na následky. Mohu překonat svůj pocit beznaděje, když vidím, že jiní mají často mnohem horší problémy než já. Mohla bych získat jasnější pohled na život, kdybych přestala litovat sama sebe; zoufalství je často jen maskou sebelítosti. Ode dneška se budu každý den snažit dodržovat toto: 1. Přestanu dělat alkoholikovi berličku. 2. Nebudu se soustřeďovat na nešťastné momenty svého života, ale budu hledat jeho dobré stránky. 3. Budu si připomínat, že vědomí vlastní důstojnosti mě může osvobodit od potřeby být litována - sebou i druhými. V tichosti a důvěře bude naše síla. (Book of Common Prayer)

29 dubna Trocha úvahy o slově odpuštění nám může překvapivým způsobem osvětlit jeho význam. Chce se od nás, abychom odpustily těm, kteří nás zranili. Kdybychom je již dříve neodsoudily a nezatratily za to, co udělali, neměly bychom žádný důvod odpouštět jim. Spíše bychom měly odpustit samy sobě, že jsme je odsuzovaly. Písmo říká: Nesuďte jiné, abyste nebyli souzeni. Když odsuzujeme - bez ohledu na velikost a zákeřnou promyšlenost křivdy je to naše chyba. Při takovémto uvažování dojdeme k logickému závěru, že můžeme odpustit jen sobě samým. Jestliže budeme takto postupovat, odpustíme také osobě, jejíž jednání způsobilo naši hořkost. Přikázání Miluj bližního jako sebe samého mi říká, že musím mít nejprve pokoj v sobě, než se mohu naučit milovat jiné. Musím mít neustále na paměti, že neznám motivy jednání ani podmínky jiných lidí. Musím ve vlastním zájmu přijmout jiné lidi takové, jací jsou. K tomu je potřeba lásky a tolerance. Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. (Evangelium podle sv. Lukáše 23, 34) Odpusť mi, že odsuzuji jiné a odplácím křivdy. Pomoz mi odpustit sobě samé. Vím, že toto je první krok k dosažení duchovního pokoje.

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Kuratela pro děti a mládež

Kuratela pro děti a mládež Kuratela pro děti a mládež JSEM PODEZŘELÝ Z PROTIPRÁVNÍHO ČINU JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA? CO BUDE DÁL? Pokud mi není 15 let, nejsem trestně odpovědný To ale neznamená, že nemůžu být potrestán, pokud se dopustím

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto 14 ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ KAŽDÝ ČLOVĚK, SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto pravdivá. Při každém setkání s jiným člověkem se mohu vždy něco naučit. Můžete

Více

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací

20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací 20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací Žijeme ve světě informací. Komunikujeme s různými lidmi. Nejsou ani dobří, ani zlí, jsou jednoduše různí. Mají různé myšlenky

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor:

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: POZITIVNÍ KOMUNIKACE Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: neurážet druhé dovolit druhé straně vyjádřit se nemluvit sprostě mluvit stručně a jasně říkat pravdu stát si za svým názorem věřit

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Čím více rozdáváme úsměv, radost a štěstí, tím více dostáváme. Pomáháme-li druhým k úspěchu, jsme úspěšní i my po všech stránkách. Listopad 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Mylný pohled na energii

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené

Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené Prožitkový večer Pátek, 7. Duben 19:30 Registrace 20:00 až cca. 22:00: Balance-Recovery Prožitkový večer Finanční vyrovnání: 30 Balance-Recovery Prožitkový

Více

Václav Vocásek Co je pro zdraví a dobrý psychický stav nejdůležitější

Václav Vocásek Co je pro zdraví a dobrý psychický stav nejdůležitější Stránka: 1 Co je pro zdraví a dobrý psychický stav nejdůležitější Jaký je kořen zdravého a kvalitního života Napsal Václav Vocásek Tvůrce školy tělesného a duševního rozvoje Perly čchi-kungu Napsáno pro:

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

O ŽENÁCH ŽENA. První kapitola

O ŽENÁCH ŽENA. První kapitola O ŽENÁCH První kapitola ŽENA Připadá mi, že jste opravdu první muž na této planetě, kterého znám, jenž skutečně rozumí ženám a akceptuje je. Můžete se k tomu vyjádřit? Jak už jsem řekl, žena musí být milována,

Více

malýprůvodce životem

malýprůvodce životem karelspilko malýprůvodce životem Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se stanou Žít v souladu s kosmickým proudem je koncem utrpení MALÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

STRATEGIE ČTENÍ. Přemýšlení o tom, jak číst

STRATEGIE ČTENÍ. Přemýšlení o tom, jak číst STRATEGIE ČTENÍ Přemýšlení o tom, jak číst METAKOGNICE Uvažování myšlení Než budeš schopen opravdu zvýšit svoje dovednosti při čtení, potřebuješ rozumět tomu, co se děje v mysli dobrého čtenáře, když čte.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance)

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) 1. Emoce jsou velmi důležité. - Emoce působí na naše tělo a mohou vyvolat onemocnění. - Emoce působí na naši mysl a mohou způsobit, že

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

Frekvence lásky. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Frekvence lásky. Ukázka knihy z internetového knihkupectví Frekvence lásky 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Gabriela Čanigová FREKVENCE LÁSKY Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Děkuji vám všem za podněty, které mne vedly k tomu,

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

Kuratela pro děti a mládež

Kuratela pro děti a mládež Kuratela pro děti a mládež JSEM PODEZŘELÝ Z PROTIPRÁVNÍHO ČINU JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA? CO BUDE DÁL? Policie ČR bude okolnosti trestného činu dále vyšetřovat když Policie dojde k závěru, že jsem se trestného

Více

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17 Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva... 4 Úvod... 6 50 důvodů proč se miluji... 11 Praxe pro odpuštění... 14 Denní afirmace... 17 Meditace... 19 3 způsoby, jak udržet srdeční čakru zdravou... 21 Cvičení

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Posilovna sebevědomí. DEN 1 1. krok SEBEPOZNÁNÍ

Posilovna sebevědomí. DEN 1 1. krok SEBEPOZNÁNÍ Posilovna sebevědomí DEN 1 1. krok SEBEPOZNÁNÍ Kdo jsem... Jmenuji se Jan Čepelka. Jsem syn Miloně Čepelky, herce Divadla Járy Cimrmana. 9 let jsem kouč a člověk, který lidem pomáhá v životě dosahovat

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den!

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den! Co je afirmace? Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přesvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každý den, každý okamžik nám hlavou běží mnoho myšlenek, tvrzení, přesvědčení, v duchu každý

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení.

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení. Lekce 1: Myšlení Teoretický úvod: Klíčovou a zároveň unikátní schopností lidského mozku, která nás odlišuje od ostatních živých tvorů, je myšlení. Myšlení bychom mohli definovat jako poznávací (kognitivní)

Více

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních médií. Jestliže se Vám podařilo dokument stáhnout z nějakého webu bez placení, tak si jej,

Více

Odkaz na dotazník: https://docs.google.com/forms/d/1ui5qwfbs_rvzye- 7HIAoTnAYNpyCWnmeeh1eFvqj1Cs/viewform

Odkaz na dotazník: https://docs.google.com/forms/d/1ui5qwfbs_rvzye- 7HIAoTnAYNpyCWnmeeh1eFvqj1Cs/viewform Přílohy Příloha č. 1: Průvodní text k elektronické podobě dotazníku, který byl vybrán jako kvantitativní metodologický postup k výzkumu syndromu vyhoření u muzejních průvodců a lektorů. Dobrý den, jsem

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 (Li Hongzhi, 11. dubna 2004) Zdravím vás! (Publikum: Vítejte Mistře! Potlesk) Máme tu velkou událost. (Potlesk) Na tuto konferenci Zákona

Více

Vlídná povzbuzení na každý den. Josef Schultz

Vlídná povzbuzení na každý den. Josef Schultz Vlídná povzbuzení na každý den Josef Schultz KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Schultz, Josef Vlídná povzbuzení na každý den / Josef Schultz. -- Vyd. 1. -- Praha : Portál, 2002. -- 384 s. ISBN

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více