1. dubna. Úvaha na dnešní den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. dubna. Úvaha na dnešní den"

Transkript

1 92 1. dubna Spokojený, vyrovnaný člověk necítí potřebu hledat chyby u jiných lidí. Pokud je naše myšlení založeno na tom, že jedna kritická myšlenka stíhá druhou, může se tento návyk neustálého posuzování druhých stát naší největší chybou. Tato kritičnost může nakonec zničit lásku, což dále vede k sebelítosti, protože lidé se k nám nechovají tak, jak bychom chtěli. Nemohu změnit jiného člověka, a nemám právo se o to pokoušet. To, co mohu udělat, je, že změním svůj pohled na život, abych mohla vidět dobré a příjemné vlastnosti jiných lidí. Mohu toho docílit, když budu žít podle programu Al-Anon. S pomocí Al-Anon mohu změnit svůj starý opotřebovaný způsob pohledu na svět v nový plný světla. Často jsem viděla, jak se to daří mnoha lidem, se kterými jsem se setkala v Al-Anon. Když vidím tyto změny u jiných, vím, že se mohou udát i u mě. Prosím mou Vyšší Sílu, aby mi pomáhala měnit malá vítězství ve větší tím, že se budu snažit prožít každý den, jak nejlépe dovedu, pro sebe i pro každého, koho potkávám.

2 2. dubna 93 Program Al-Anon opravdu funguje, protože nám pomáhá odvrátit pozornost od sebe samých. Pokud neustále myslíme na křivdy a prohřešky alkoholika, je naše mysl příliš zmatená na to, aby byla schopna přijmout nové myšlenky. Odhodím tento zbytečný strach a soustředím se na posílení svého rozhodnutí přijmout každý nový den se vším, co s sebou přinese. Když moje mysl i mé emoce budou díky postupu podle jednoho ze Dvanácti kroků nebo některého hesla (např. Nechej být a předej Bohu ) osvěženy a uvolněny, budu lépe schopna na vlastní těžkosti hledět ze správného úhlu. Když se nebudu tolik soustředit jen na sebe, nebude tak snadné mě zranit lehkomyslností a nespravedlností. Kritické situace mě nezdolají, jestliže nedovolím, abych zveličovala malé problémy. Modlím se, aby ve mně rostla schopnost využít každý den s vyrovnaností a moudrostí, okořeněnou humorem. S Boží pomocí se mohu naučit nezveličovat malé problémy.

3 94 3. dubna V Al-Anon opravdu není těžké uvěřit na zázraky. Vidíme takové zázračné změny u nově příchozích, kteří překypovali sebelítostí a zlostí a byli posedlí strachem. Možná se ani jejich domácí situace s alkoholikem markantně nezlepšila; a přece to, co se naučili v Al-Anon, působí obrovskou změnu v jejich pohledu na věci. Získávají důvěru a rovnováhu. Vylézají z ulity, zajímají se o problémy jiných, které se podobají jejich vlastním. Všechno je výsledkem zdravého smyslu pro spiritualitu obsaženého v programu Al-Anon; přesto je slovo zázrak nepochybně výstižným výrazem pro popis výsledků tohoto působení. Prvním darem, který nově příchozí dostává v Al-Anon, je naděje. Když vidí, jak si jiné poradily se svými problémy, když poslouchá vyprávění o ještě horších situacích, než je její vlastní, když je prodchnuta atmosférou lásky a dobré vůle, vrací se domů s novým přístupem k životu. Kéž jsem vždy ochotna pomáhat nově příchozím, aby získaly odvahu a důvěru, která dřímá v každé z nás. Budu se takto snažit pomoci Al-Anon udělat další zázrak.

4 4. dubna 95 Každá z nás určitě zná pocit beznadějného zoufalství z pokusů promluvit alkoholikovi do svědomí v době, kdy je zrovna v opojení. Žádné vysvětlování, slzy ani scény k němu neproniknou. Nemá smysl vítat navracejícího se opilce,, plného pocitů viny, záplavou silných slov. Alkoholikova reakce nebude v takové chvíli o nic smysluplnější než naše. Kdybych šla do cizí země, předpokládala bych, že tam každý bude rozumět mému jazyku? Alkoholikovi v akutní fázi připadáme také nesrozumitelné. Nemluvíme jeho řečí, a on není schopen rozumět té naší. Chci-li zlepšit svou zdánlivě beznadějnou situaci, začnu s ní pracovat, když jsou věci nejtěžší. To je ta velká chvíle NE okamžité akci, NE bezhlavým řečem; zachovat mlčení a klid, které jsou prosté hněvu a sebelítosti. To je přesně ta chvíle na heslo: Nechej být a předej Bohu. Kolem mnoha věcí musíš projít se zacpanýma ušima a myslet raději na věci, které ti přinášejí klid duše. Užitečnější je odvrátit oči od věcí, které se ti nelíbí, než zůstat otrokem hádek. (Tomáš Kempenský)

5 96 5. dubna Jedna naše členka kdysi řekla: Dvanáct Kroků je pro tak zoufalé lidi, jako jsme my, nejkratší cesta k Bohu. Když je přijmeme a užíváme je, zjistíme, že otevírají cestu k využití možností daných nám Bohem - možností, které jsme v nás nechávaly dřímat. Jsou pro nás jako lék, který se mnozí z nás neobtěžují užívat, přestože může vyléčit ztracené naděje, zoufalství, zlost a sebelítost. Proč to tak je? Možná, že máme hluboko zakořeněné přání mučednictví. Vědomě můžeme věřit, že toužíme po pomoci, ale nějaký neznámý, skrytý pocit vlny způsobuje, že v hloubi vlastně toužíme po trestu a utrpení více než po osvobození od takovéhoto života. Opravdu nikdo nemusí trpět neštěstím a roztrpčením nebo být zbaven kladných stránek života. Východisko můžeme najít každodenním studiem Dvanácti kroků. Tato zdravá duchovní filozofie nám pomůže najít cestu k dobrému životu. Modlím se o ochotu přijmout obtížně dosažitelnou disciplínu Dvanácti kroků. Řízení se takovýmto návodem působí, že život stále více stojí za to.

6 6. dubna 97 Pro vlastní dobro chci chodit na setkání Al-Anon s otevřenou myslí, připravena přijmout nové myšlenky. Pro vlastní dobro chci uvádět tyto myšlenky do svého života. Jdu-li na setkání s uzavřenou myslí, připravena jen kritizovat to, co slyším, je to tak, jako kdybych se chtěla napít lžičkou z Niagarského vodopádu. Každé setkání Al-Anon má v zásobě něco důležitého pro ty, kdo poslouchají a dělí se o svou vlastní zkušenost. Musím být ochotná poslouchat a podělit se. Budu pamatovat, že do Al-Anon si chodím pro poučení a emoční podporu, které nenajdu nikde jinde. Dostává se mi pomoci od těch, kteří mi rozumějí. Chci je prosit o to, aby mi pomohli vidět mé chyby, které mohou být pro mě těžce rozpoznatelné. Vím, že nemusím přijímat všechno, co jiní říkají, ale přemýšlení o tom, co uslyším, mě nasměruje na správnou cestu. Modlím se o to, abych vždy mohla přinést uzdravující a pomáhající poselství svým kamarádkám v Al-Anon, a modlím se o ochotu hledat dobro v tom, co ony říkají mně.

7 98 7. dubna Na setkání Al-Anonu někdo řekl: Já přece musím alkoholika krýt; co by si o mě pomysleli sousedi a příbuzní, kdybych to nedělala? Jiná osoba přiznává, že musí omlouvat alkoholika u zaměstnavatele, aby nepřišel o práci. Další chodí do práce, aby pomohla vyrovnat účty, za které zodpovídá hlava rodiny. Musíme se opravdu takhle obelhávat - snažit se uvěřit, že takovéto krátkodobé počínání má nějaký význam? Uvědomujeme si, že to jen prodlužuje jeho agónii? Víme přitom, že je to nemoc progresivní. Věřme, že nevyhnutelné zhroucení alkoholika může být daleko horší než to, které by nastalo, kdybychom mu dovolily aniž bychom se vměšovaly zodpovídat za jeho vlastní závazky a chyby. Když neochraňuji alkoholika před následky pití a dovolím mu dostat se do kritické situace, nezodpovídám za to, co se stane. Neměla bych vyvolávat krizi, abych přivedla alkoholika k rozumu ale musím mít odvahu udržovat odstup, abych takovéto krizi nezabraňovala. Modlím se k Bohu, aby mi pomohl porozumět, že osud alkoholika není v mých rukou. Ponechávám Bohu všechno, co se má stát, a vyvaruji se vměšování do Jeho plánů.

8 8. dubna 99 Mohla bych stát na mořském břehu a, jako kdysi legendární král Kanut, snažit se poroučet vlnám? Stejně neplodné je snažit se kontrolovat alkoholika. Přesto právě tohle bych dělala, kdybych silou své vůle chtěla vynutit abstinenci. Musím poctivě přiznat, že nejsem schopna řídit ani své vlastní myšlenky, slova a počiny. Mám hodně co zlepšovat na sobě samé. Mou první povinností je vytvořit si opravdu uspokojivý způsob života pro sebe samu. Proto musím na sobě pracovat, odstranit nedostatky svého charakteru, poradit si sama se sebou i s jinými. Budu věnovat své úsilí tomu, abych překonala své nedostatky a ovládala své impulzivní počínání a slova. Tak mi nezbude čas na to, abych se soustředila na přetváření alkoholikova charakteru. Jakmile se přestanu vměšovat a ochraňovat, alkoholik si může uvědomit, že střízlivost je jeho osobní a individuální problém, který nikdo nemůže vyřešit za něho. Modlím se za to, abych pochopila, že spása žádného jiného člověka nezávisí na mně, ale na něm samém a na Bohu.

9 dubna Někdy se dostaneme do tak těžké situace, že se nám zdá jako dlouhá a vleklá krize, s níž si nejsme schopny poradit a od níž nemůžeme utéct. Takový problém neustále okupuje naše myšlenky, stále dokola, a čím více na něj myslíme, tím hlouběji se propadáme do zoufalství. To je okamžik, v němž se musíme rozpomenout na nějaké prosté a jednoduché heslo nebo větu, a opakovat si je tak dlouho, dokud nenaplní naši mysl a nenahradí tak myšlenky na sužující problém. Může to být Modlitba o poklid ducha, nebo myšlenka podobná té, kterou jedna členka Al-Anon poslala na Fórum: Děkuji Ti, Bože, za to, že vím, že na tom trní jsou i růže. I v těch nejtemnějších životních problémech mohu najít ukryté dobro. Mohu se naučit toto dobro hledat a soustředit se na ně. Hodně záleží na tom, abych se ke svým problémům stavěla čelem, klidně ohodnotila jejich pravou podstatu, bez zveličování, a pak je překonala inspirující myšlenkou. Zkušenost, že nás svými ostny růže poraní, způsobuje, že zapomínáme na jejich květy. Nemůžeme čekat, že si budeme moci užívat krásy, barev a vůní života, aniž bychom přijaly i zraňující a trpké okamžiky, s nimiž se učíme zacházet v Al-Anon.

10 10. dubna 101 Co vlastně v životě doopravdy hledám? Zajímavé činnosti? Splnění závazků vůči rodině a přátelům? To, že ze sebe udělám člověka, se kterým pro mě bude krásné žít? Možná, že všechna tato předsevzetí neuskutečním. Přesto mi tato práce a sledování vlastního pozvolného růstu přináší hodně radosti. Jednou z dobrých metod je provést důkladnou morální inventuru a zkoumat motivy svého jednání. Musím porozumět, proč dělám a říkám to, co dělám a říkám. To mi pomůže pochopit, jaký člověk ve skutečnosti jsem, a dodá mi to konstruktivní nápady, abych zlepšila to, co se mi na mně samé nelíbí. Mnohem jednodušší je být upřímný k jiným než k sobě. Všichni jsme do určité míry spoutáni svou potřebou ospravedlnit svá slova a své činy. To, že připustím své chyby - sama sobě, Bohu a jiné lidské bytosti - tak, jak doporučuje Pátý ze Dvanácti kroků, mi umožní spatřit záblesk toho, jak nádherným člověkem bych mohla být. Budu se modlit za sebenaplnění a vědomým úsilím pokročím na cestě k získání vnitřního míru. To je můj konečný cíl, který v sobě zahrnuje i všechny ostatní.

11 dubna Nově příchozí v Al-Anon se často ptají, proč alkoholici pijí. Zajímají se zjevně spíše o to, proč pijí, než aby zjišťovaly, proč má pití jiné osoby na ně samotné tak destruktivní vliv. Příčiny alkoholikovy zoufalé potřeby úniku, který hledá v pití, je obtížné vysvětlit i pro školené psychiatry. Musíme se smířit s tím, že alkoholika trápí zvláštní nemoc. K touze po střízlivosti a abstinenci mu může rodina pomoci změnou způsobu svého myšlení a konání. V Al-Anon se učíme, jak překonávat své vlastní sebedestruktivní postoje. Jak požehnanou úlevu nám dává vědomí, že se můžeme postavit problémům čelem plni důvěry, naděje a duševní pohody! Schopnost rozpoznat a připustit své vlastní nedostatky se vzrůstající upřímností nám otevírá dveře do nového světa, a často vede i ke zdánlivě zázračné změně u alkoholika. Oprostím se od falešných představ, že mohu jednoduše bojovat s alkoholikovou nemocí. Nemusím trpět nemocí druhého, pokud jsem sama ochotna přijmout pomoc. To samo nepřímo alkoholikovi pomáhá.

12 12. dubna 103 Zoufalství kolik z nás jím trpí! Přesto si neuvědomujeme, že to není nic jiného než nedostatek víry. Pokud se budeme ochotni obracet k Bohu o pomoc až po krajní mez, bude po zoufalství. Jestliže máme problém a nevidíme řešení, je to jen proto, že si myslíme, že všechno musíme vyřešit samy. Musíme mít na paměti, že naše lidská moudrost a důvtip často selhaly, aniž by přinesly očekávaný výsledek. Možná, že přílišná tíha našich problémů způsobila ztrátu naší víry. Možná, že tato víra nikdy nebyla součástí našeho života a my nejsme přesvědčeny, že ji potřebujeme. V Al-Anon zjišťujeme, že je možné vypozorovat reálnost a působivost víry jako dobro konající síly. Když se citově oprostíme od problémů, které nás zavalují, a dovolíme, aby je vzal Bůh do svých rukou, zjistíme, že Božský princip skutečně má své místo v našem životě. Přirozená víra je opravdovým darem, ale tento dar není nikdy odmítán nikomu, kdo cítí potřebu opory a má vůli ji hledat. Když svou vůli vědomě podřídím vůli Boží, uvidím, jak víra pracuje v mém životě. Své štěstí nacházím v neochvějné víře, protože bez ní jsem bezradná a opuštěná.

13 dubna Není divu, že AA i Al-Anon podtrhují důležitost života den po dni. Kolik drahocenného času promarníme tím, že se stále vracíme k chybám a nevyužitým možnostem z minulosti! Často v chorobné představivosti spekulujeme na téma co by se mohlo stát. Včera nemá pro nás žádnou cenu kromě zkušenosti. Tato zkušenost může být využita k utváření dnešního dne a tím zlepšovat budoucnost. Zpočátku může být velmi těžké vymanit se z takovéhoto způsobu myšlení. Velkou úlevou je však zjištění, že můžeme ze sebe shodit tíhu minulosti a těšit se z přicházejícího zítřku, místo abychom se ho báli. Oprávněná bolest nad minulosti může značit vědomí, že jsme někomu ukřivdili. Pocit viny může být uzdraven, pokud tomu člověku prokazujeme laskavost na každém kroku. Žal ze ztracených šancí lze z naši paměti vymazat tím, že se budeme snažit ode dneška rozhodovat moudřeji. Modlím se, abych byla osvobozena od návyku trápit se minulostí a také o to, abych nedovolila své obraznosti malovat budoucnost černými barvami. Zapamatuji si, že žít můžeme jen současností, a že zbytek života patří k minulosti anebo je nejistý.

14 14. dubna 105 Proč některé z nás lépe chápou program Al- Anon a snadněji jej využívají k řešení problémů než jiné? Ty, které z programu těží nejvíce, mají odvahu postavit se těžkostem a nezasouvají je do temných zákoutí mysli, kde pak tyto těžkosti mohou způsobit hlodající nemoc duše. Většina z nás si myslí, že ví, v čem je náš problém. Víme to ale opravdu? Jedním z mnoha způsobů, jak poznat skutečnou povahu problému, je vypsat jej podrobně na papír. Slova na papíře můžeme vidět - a opravit, až se náš přístup změní; to může pomoci vidět věci jasně. Neměl by to být katalog stížností na druhé, ale pokus poctivě popsat problém. Tak odhalíme, že také my jsme samy způsobily některé problémy, ne jenom ti druzí. Vypočtu-li dobré i zlé stránky své situace, získám nové sebepoznání. Začnu napravovat své problémy proměnou sebe samé. Nikdy nebudu nutit někoho jiného, aby se změnil, protože to nepomůže nikomu z nás. Protože vím, že jen úplná upřímnost vede k porozumění sobě samé, modlím se, aby mi má Vyšší Síla pomohla vyvarovat se toho, abych sama sebe obelhávala.

15 dubna Omlouvá nás něco, když se zlobíme na osobu v alkoholovém opojení? Samozřejmě že ne, jestliže opravdu souhlasíme s faktem, že alkoholismus je nemoc. Zlepšily snad někdy situaci výbuchy hněvu, obviňování a výčitky? Nezvětšil spíše vždy takový postup náš pocit marnosti? Je pravdou, že takový výbuch přináší dočasnou úlevu potlačeným citům, ale jakmile pochopíme, že to jen zhorší situaci, budeme schopni nasměrovat své úsilí k přijetí konstruktivních rozhodnutí. Každá naše činnost s cílem donutit pijáka k čemukoli je obvykle předem prohraná. Než něco řeknu, zastavím se a zamyslím, aby se moje zlost neobrátila proti mně a nezpůsobila mi ještě více problémů. Budu pamatovat na to, že včasným pomlčením mohu získat převahu, kterou bych nikdy nezískala zlostným dohadováním. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. (Efezanům 4, 31) Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. (Přísloví 15,1)

16 16. dubna 107 Když se mi konečně podaří přesvědčit samu sebe, že je nejlepší nechat být problémy, které mě trápí, zjistím, že se najednou začínají objevovat řešení, o kterých se mi ani nezdálo. To by mě mělo přesvědčit, že mé lidské chápání je omezené - že jsou zde věci, které sama nemohu vyřešit. Teprve tehdy budu schopna nechat být své problémy, a budu důvěřovat Vyšší Síle, že mi pomůže. Taková zkušenost - to, že uvidím, že se dějí věci, které jsem já neuvedla do pohybu - mi může dokázat, že činy a osud jiného člověka nejsou v mých rukou. Čím dříve toto přijmu, tím dříve se dobré věci začnou rozvíjet v mém vlastním životě. Nechej být a předej Bohu to je cesta, jak získat klid a pokoj v duši. Naše úporné prosazování vlastní vůle může při řešení problému jen škodit. Toužím-li skutečně po svobodě, abych mohla budovat život, který mi přinese uspokojení, musím nejprve osvobodit alkoholika od svého úsilí kontrolovat ho a řídit. Kéž bych vždy pamatovala na to, že nejsem vševědoucí a všemocná. Jen Bůh je takový a proto jen na Něho musím spoléhat.

17 dubna Často nám bylo doporučováno, abychom si vzaly za své nějaké oblíbené heslo nebo přísloví a opakovaly si je při překonávání těžkých okamžiků. Mnohé z nás používají tímto způsobem Modlitbu o poklid. Jiné, když se nacházejí v neřešitelné situaci, nebo když jsou pokoušeny k neuváženému rozhodnutí, často říkají: Ať se děje ne má, ale Tvá vůle, Pane. Co můžeme dělat, když jsme tíženy hlubokou depresí a dokážeme myslet o sobě a o jiných jen negativně? Takovéto bolestné myšlení můžeme překonat těmito slovy žalmu: Vidím Tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil. Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. (Žalm 8, 4 6) Kéž si uvědomuji, že já i moji blízcí jsme korunou Božího stvoření. Pro Toho, který nás stvořil, není žádné jeho dítě bezvýznamné.

18 18. dubna 109 Notorickému pijákovi nikdy nepomůžeme zbavit se jeho nemoci, budeme-li s ním jednat s pohrdáním. A přece, nejedná právě tak mnoho z nás? Lze jen těžko vnímat důstojnost a hodnotu alkoholika skryté za jeho otupělým blábolením nebo brutalitou; je nelehké mít i tehdy na paměti, že toto bezmocné stvoření je zraněné, citlivé, pocity viny sužované dítě Boží, které potřebuje náš soucit. I když je to těžké, náš osobní pokrok musí začít změnou vztahu k alkoholikovi, i když je právě v akutní fázi nemoci. Emoční krize vznikají i tehdy, přestane-li alkoholik pít. Jsme samy sobě povinny přistupovat k nim stejným způsobem jako v době, kdy tyto situace byly důsledkem jeho pití. Odpovídat zlostí na zlost nic nevyřeší. Nikdo ještě nevyhrál bitvu, když se přestal ovládat. Můžeme dosáhnout klidné rovnováhy. To má rozhodující vliv na pijáka, který i ve svém opojení vycítí změnu v nás. Nejdůležitější však je to, že zklidnění nervů, uvolnění, nás ochrání před únavou a opotřebením našich citů a dovolí nám zachovat si důstojnost. Pomoz mi odvrátit myšlenky od útrap těžké chvíle a myslet jen na Tvou vždy přítomnou podporu a pomoc.

19 dubna Jednou přišel do Al-Anon zoufalý muž, jehož žena byla alkoholičkou. Když zjistil, že ostatních dvanáct členů skupiny jsou ženy, cítil se hloupě a usoudil, že jeho problém musí být jiný než jejich. Přestal do Al- Anon chodit a snažil se dál řešit problémy starými metodami, jež nikdy nefungovaly. Jiný muž se také trochu zastyděl, když se měl ztotožnit s problémy hromady ženských. Brzy se však přesvědčil, že Al-Anon nabízí základní zásady, které opravdu pomáhají. Přivedl kamaráda a ten ještě dalšího. Nakonec všichni vděčně přiznali, že muži přinesli do skupiny novou sílu a možnosti, které by se jinak možná byly neobjevily. Al-Anon je pro lidi, kteří mají problém a chtějí jej řešit. Přitom se dělí o zkušenosti, sílu a naději s jinými lidmi. Čím jsou zkušenosti různorodější, tím větší je síla a naděje. Bez ohledu na to kdo jsi, jestliže ve tvém životě bojuje někdo s láhví, má pro tebe Al-Anon odpověď. Boj tvé ženy snažící se vyprostit se ze spárů alkoholismu je pravděpodobně nad tvoji představivost. Bez ohledu na to, jak upřímně zkouší si s tím poradit každé úsilí omezit pití anebo kontrolovat pití vede neodvratně k prohře. (z knihy Al-Anon Co dál )

20 20. dubna 111 Snažím se být vděčná, když mi lidé z mé skupiny navrhují změnu postoje k různým problémům. Přestaň se tím trápit - říká jeden. Zkus se podívat na věc s odstupem radí druhý. Neříkej nic, když jsi naštvaná. Pamatuj na První krok. To jsou dobré rady, ale těžko použitelné v praxi, když jsi až po uši v krizi. Dávám proto sama sobě ještě jednu radu: Neobviňuj sama sebe, když se ti něco nepodaří. Prostě to zkoušej dál. Víš, že děláš pokroky - tvoji přátelé z Al-Anon to vidí, dokonce i když ty to nevidíš, protože jsi příliš zaujata svým problémem. Všechno to, co slyšíš na setkáních, každý úryvek čtení z materiálů Al-Anon, posiluje tvé úsilí příště jednat zase o něco lépe. Nejlépe mi pomáhá staré dobré heslo S klidem to jde. Když nemohu učinit všechno, co bych chtěla, když prohrávám a zdá se, že se mi nedaří, pak si připomenu: S klidem to jde. Nějakým způsobem mě to přivede k méně hektickému stavu mysli. Zklidnění životního rytmu zmírňuje otřesy. Když chci věci měnit příliš úporně, když se zapomínám od problému vnitřně vzdálit, když žádám po sobě a po jiných příliš mnoho příliš rychle, poprosím Boha, aby mi připomněl S klidem to jde.

21 dubna Velice pomalu přicházíme v Al-Anon k hlubšímu poznání významu duchovních nauk. Hodně jich známe od dětství, z poučování rodičů, z náboženské výchovy. Přesto zjišťujeme, že existuje široká propast mezi tím, co jsme se naučili, a tím, jak toto naučené aplikujeme na náš každodenní život. Prostřednictvím Al-Anon jsem odhalila dvě překážky, které mi bránily poznat hodnoty a klady duchovního postoje k životu: sebeospravedlňování a pocit vlastní neomylnosti. Jedno mi dává jistotu, že mám vždy pravdu; druhé mě udržuje v iluzi, že jsem lepší než jiní lidé více svatá než ty. Al-Anon nabízí opravdové zázraky, které pomáhají překonávat překážky vzniklé sebeospravedlňováním a pocitem vlastní neomylnosti: Prozkoumej své motivy. Co bych si odpověděla, kdybych se sama sebe uprostřed takového racionalizování zeptala: Proč to dělám? Je toto ospravedlňování se skutečně čestné? Jsou to racionální důvody mého počínání? Modlím se o pokrok, který je možný, když budu k sobě naprosto upřímná. Na tomto základě mohu vystavět dobrý život. Jsi-li moudrý, k svému prospěchu jsi moudrý, jsi-li posměvač, sám na to doplatíš. (Přísloví 9, 12)

22 22. dubna 113 Jak mohu alkoholika současně milovat i nenávidět? Tato otázka je na setkáních Al-Anon častá. Oba pocity svědčí o osobním zájmu o někoho, kdo nás zajímá; k člověku, o kterého nemáme zájem, necítíme lásku ani nenávist. V určitém smyslu jsou to dvě strany jedné mince. Láska má šanci vzkvétat jen ve společném soužití; nenávist je láska pokřivená a znetvořená zklamáním a zoufalstvím. Je-li to opravdu jediná mocná základní emoce, pak láska může nahradit nenávist, umím-li ji v sobě pěstovat s nadějí a vírou ve vrozenou dobrotu jiné lidské bytosti. Chci rozpoznat a ocenit dobré a láskyhodné vlastnosti alkoholika. Nechci nenávidět jeho, ale nemoc, kterou trpí. Jestliže si alkoholik postupně začne uvědomovat, že ho přijímám a oceňuji jako člověka, může znovu vybudovat svou sebedůvěru a pocit vlastní důstojnosti a může to v něm vyvolat touhu po střízlivosti. Láskou nerozumím přirozenou vřelost, která je zakotvena v lidech v souladu s jejich přirozeností. Vidím ji jako vyšší princip duše, založený na rozumu a duchovním porozumění, který nás činí laskavými a citlivými ke všem našim bližním jako k Božím stvořením. (William Law)

23 dubna Sarkasmus je jedním z mnoha způsobů, který používáme, abychom potrestali alkoholika nebo jiné lidi, které nesnášíme. Faktem je, že sarkasmus pomáhá uvolnit naše potlačované pocity a pokud jsou naše poznámky dostatečně jízlivé, poskytnou nám určitou satisfakci. Sarkasmus je sám o sobě odporný; ještě odpornější je, když zjistíme, že je odvozen z řeckého slovesa sarcazein, což znamená trhat maso. Je to taková forma ironie, při níž motivem mluvčího je pohrdání. Použila-li jsem někdy této zbraně proti alkoholikovi, slibuji sama sobě, že ho již nikdy nepoužiji. Nemám právo pohrdat kýmkoli, protože nikdy nemohu vědět, co způsobuje jeho počínání. Vyvinu úsilí, abych spojila mírnost s rozhodností; abych vložila do svých vztahů více harmonie, spíše než bych je trhala či ničila. Budu se snažit pochopit, že rány způsobené sarkasmem se hojí pomalu a mohou oddálit tak toužebně očekávané zlepšení mého života. Posměvač hledá moudrost, ale marně, kdežto rozumný má poznání usnadněné. (Přísloví 14, 6)

24 24. dubna 115 Příchod do Al-Anon může být jako vykročení do jasného, nového světa. Začínám chápat, že opravdu mohu změnit svůj život, oprostím-li se od strachu, zlosti a hořkosti. Znamená to, že se musím bránit tomu, abych posuzovala druhé podle mých měřítek. Znamená to, že musím prozkoumat a zlepšit tyto standardy a sama podle nich žít. Pokud mě přepadne hořkost, je to tím, že jsem sama sobě dovolila obviňovat jiné za svůj osud obviňuji Osud, alkoholika nebo Boha za všechno, co se mi přihodilo. Ano, příchod do Al-Anon a život podle jeho programu mi může dát nový pohled na svět tím, že uvidím daleko jasněji sama sebe a začnu přijímat doporučení Al-Anon měnit samu sebe místo toho, abych se snažila měnit druhé. Nikdy jsem si nepřiznala svůj vlastní podíl na věcech, které se staly. Byl to pro mě šok, když jsem zjistila, že součástí programu Al-Anon je hledat své vlastní chyby. Musím být k sobě a o sobě upřímná, abych mohla vyrazit na cestu k poklidu ducha. Budu schopna dostát této výzvě? Když se ti zdá nějaká věc těžká, neznamená to, že je těžká i pro druhé. Právě tak věř, že cokoliv je možné pro druhého, dokážeš i ty. (Marcus Aurelius)

25 dubna Jen alkoholik sám se může zbavit svého nutkání pití. Alkoholika nemůže nikdo druhý donutit, aby zatoužil po střízlivosti, i když mnohé z nás mají pocit, že bychom měly být schopny napravit situaci, která nám působí tolik utrpení. Čím více se snažím ho k tomu donutit, slzami, výčitkami a hrozbami, tím je to horší. Al-Anon mi může pomoci řešit situace úplně jiným způsobem, tím, že mi ukazuje, jak rozpoznat a napravit mé pomýlené snahy řešení na druhém vynutit. Stejnou filozofii můžeme použít i v řešení problémů, které se objeví, až se dočkáme té dlouho očekávané chvíle, kdy alkoholik přestane pít. Jsem bezmocná vůči alkoholu a jeho vlivu na jiného člověka; nemohu zařídit to, aby někdo byl střízlivý, stejně jako nejsem zodpovědná za to, že někdo pije. Říká mi to První krok. Říká mi také, že musím připustit, že můj život se stal neovladatelným. Mým prvním úkolem je zvládnout svůj vlastní život, bez ohledu na to, jestli alkoholik ještě pije nebo už přestal pít. Pomoz mi nalézt vnitřní pokoj mysli ve sjednocení se s Boží mocí a s Jeho vedením. Je to duchovní cesta z mých těžkostí jediná jistá cesta.

26 26. dubna 117 Co je tak úžasného na společenství Al-Anon? To, že nám pomáhá vidět, jací skutečně jsme. Al-Anon je zázračný pro ty z nás, které chtějí poznat samy sebe a mají tolik odvahy, aby si připustily své chyby. Pomáhá nám s odvahou a upřímností zkoumat své dobré i špatné vlastnosti. Al-anon funguje pro ty, kdo chtějí stavět na tom, co je dobré, a oslabovat to, co je špatné, dokud se nezbavíme jednoho po druhém všech sebeklamů, které nám bránily dorůst v člověka, kterým bychom chtěly být. Co bych si přála, aby Al-Anon udělalo pro mne? Dvanáct kroků, Hesla, Modlitba o poklid a srdečný vztah k jiným členům Al-Anon všechno to mi pomůže, budu-li ochotna ke spolupráci. Můj podíl na sebezáchraně spočívá ve studiu, v používání programu v praxi, v meditaci a modlitbě, v účasti na setkáních a také v tom, že budu pomáhat druhým pochopit program Al-Anon a žít podle něj. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. (Izajáš 9,1)

27 dubna Jistě je důvodem k radosti, přestane-li alkoholik pít. Přesto jen z toho příliš mnohé vyvozují, že se štěstí usadilo natrvalo v našem domě a že je po problémech. Jak tato nově nalezená střízlivost ovlivní mě samotnou, to hodně záleží na tom, jak se tomu přizpůsobím. Jsem ochotna rezignovat na své dominantní postavení, které jsem zastávala, když alkoholik nebyl schopen zodpovídat za rodinu? Uvítám s upřímností jeho vstup do AA a jeho častou účast na setkáních? Budu opravdu spolupracovat s tímto zázrakem tím, že budu dále pokračovat v řešení vlastních problémů v Al-Anon? Vím, že alkoholik vítězí nad svým nutkáním pít a rozvíjí se duchovně i emocionálně. Mojí rolí v našem vztahu musí být překonávání mých vlastních chyb, abychom se mohli duchovně rozvíjet spolu. Opakovaným zpytováním svědomí jsem přišla na to, že nemohu déle vinit alkoholika ze své nervozity, nepokoje a pocitů neschopnosti. Přijímám svůj podíl zodpovědnosti za naše problémy, protože v Al-Anon jsem se naučila, že mnohé z nich mají kořeny právě v mé nedokonalosti.

28 28. dubna 119 Mám odvahu se postavit čelem k problémům, které způsobil v mém životě alkoholismus? Jsem schopna uvěřit, že má situace není ve skutečnosti beznadějná, a že ji mohu změnit? Jsem schopna zůstat radostná a přívětivá, i když se situace zdá být zoufalá? Odpověď může být ANO, pokud odmítnu přejímat věci, za něž je zodpovědný alkoholik, a ponechám ho sobě samému bez ohledu na následky. Mohu překonat svůj pocit beznaděje, když vidím, že jiní mají často mnohem horší problémy než já. Mohla bych získat jasnější pohled na život, kdybych přestala litovat sama sebe; zoufalství je často jen maskou sebelítosti. Ode dneška se budu každý den snažit dodržovat toto: 1. Přestanu dělat alkoholikovi berličku. 2. Nebudu se soustřeďovat na nešťastné momenty svého života, ale budu hledat jeho dobré stránky. 3. Budu si připomínat, že vědomí vlastní důstojnosti mě může osvobodit od potřeby být litována - sebou i druhými. V tichosti a důvěře bude naše síla. (Book of Common Prayer)

29 dubna Trocha úvahy o slově odpuštění nám může překvapivým způsobem osvětlit jeho význam. Chce se od nás, abychom odpustily těm, kteří nás zranili. Kdybychom je již dříve neodsoudily a nezatratily za to, co udělali, neměly bychom žádný důvod odpouštět jim. Spíše bychom měly odpustit samy sobě, že jsme je odsuzovaly. Písmo říká: Nesuďte jiné, abyste nebyli souzeni. Když odsuzujeme - bez ohledu na velikost a zákeřnou promyšlenost křivdy je to naše chyba. Při takovémto uvažování dojdeme k logickému závěru, že můžeme odpustit jen sobě samým. Jestliže budeme takto postupovat, odpustíme také osobě, jejíž jednání způsobilo naši hořkost. Přikázání Miluj bližního jako sebe samého mi říká, že musím mít nejprve pokoj v sobě, než se mohu naučit milovat jiné. Musím mít neustále na paměti, že neznám motivy jednání ani podmínky jiných lidí. Musím ve vlastním zájmu přijmout jiné lidi takové, jací jsou. K tomu je potřeba lásky a tolerance. Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. (Evangelium podle sv. Lukáše 23, 34) Odpusť mi, že odsuzuji jiné a odplácím křivdy. Pomoz mi odpustit sobě samé. Vím, že toto je první krok k dosažení duchovního pokoje.

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Z čeho máme největší strachy?

Z čeho máme největší strachy? Z čeho máme největší strachy? Lidská mysl je každý den naplněna neuvěřitelným množstvím informací. Svoji hlavní úlohu hraje také stres, který je u většiny lidí žijících nejen - ve velkoměstech na denním

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Radost je podle mého názoru vždy příjemná. Jak se může změnit v emoci? Z radosti se stane emoce v případě, že se necháte ovlivnit rozumem. Jakmile vás

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Ibogain klíč k uzdravení Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Peter Frank OBSAH 1 ÚVOD 5 2 PŮVOD IBOGAINU 11 3 HISTORIE IBOGAINU NA ZÁPADĚ 17 4 PŘERUŠENÍ ZÁVISLOSTI

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Křížová cesta se společenstvím mužské spirituality

Křížová cesta se společenstvím mužské spirituality Křížová cesta se společenstvím mužské spirituality Úvodní modlitba před svatostánkem Učíš nás, že náš život má smysl v tom, že máme zlo překonávat dobrem, tmu světlem a zlou vůli dobrou vůlí. Říkáš, že

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

jakým si myslí, že je správné.

jakým si myslí, že je správné. Když se změní vědomí lidí Ano, ano. Dobrá. a lidé budou mít odvahu vidět co je správné dělat, pak se i špatná vláda změní v dobrou, ano, špatní vůdci se změní v dobré nebo budou nahrazeni, automaticky.

Více

TOLTÉCKÁ CESTA. Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život.

TOLTÉCKÁ CESTA. Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život. TOLTÉCKÁ CESTA Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život. Stát se toltéckým bojovníkem a osvobodit se od toho, co člověk přijal jako dítě, je ten největší dar, jaký můžeme sami sobě dát. Je to šance

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Co dělat, když máme v rodině alkoholika

Co dělat, když máme v rodině alkoholika Co dělat, když máme v rodině alkoholika Každý z nás měl možnost se setkat v průběhu svého života s někým, kdo měl ve větší či menší míře problémy s alkoholem. Závislost na alkoholu je problém blízký svým

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

50 ZPŮSOBŮ JAK BÝT SÁM SEBOU. Monika Mihaličková www.beyourself.cz

50 ZPŮSOBŮ JAK BÝT SÁM SEBOU. Monika Mihaličková www.beyourself.cz 50 ZPŮSOBŮ JAK BÝT SÁM SEBOU Monika Mihaličková www.beyourself.cz Jedinou povinností člověka je zjistit, co je jeho smyslem života. Tento e-book Vám pomůže, jak na to. 1 Zjisti, kdo jsi. Je to snadné.

Více

Kde mohou pracovat lidé s postižením?

Kde mohou pracovat lidé s postižením? Kde mohou pracovat lidé s postižením? 30 Chráněné dílny Lidé s postižením pracují v chráněných dílnách. Většina lidí, kteří pracují v chráněných dílnách jsou lidé s postižením. V chráněné dílně ale také

Více

Merkaba společník při vzestupu

Merkaba společník při vzestupu Merkaba společník při vzestupu Mer je světlo. Ka je duch. Ba je tělo. Merkaba nebeský společník či vozítko je krystalická světelná struktura, s jejíž pomocí můžete cestovat do jiných úrovní a dimenzí a

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly Zdravím, Mistryně. bojovaly Koncept Zdravím! Dnes jsou na Supreme Master Television Letmé zprávy o tom, jak mohou nové informace pomoc ukončit válku v Afghánistánu. Proto, Mistryně, obecněji, proč vznikají

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Soustředění 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Umění soustředit se Ano, někdy to je skutečně umění, dokázat se plně soustředit na to, co děláme. Jsou situace, kdy nám

Více

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s.

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. PROČ VEDENÍ ROZHOVORU? Pracujete s lidmi Lidé jsou všelijací Úspěch naší práce záleží do značné míry

Více

Otázky k 12ti Tradicím

Otázky k 12ti Tradicím Otázky k 12ti Tradicím Tyto otázky byly původně vydány v časopise AA Grapevine od listopadu 1969 do září 1971, ve spojitosti se sérií článků k Tradicím. I když byly původně určeny především k individuálnímu

Více

Cesta. Přítomnost: odchod, potíže v rodině. Budoucnost: důležitá cesta. Vztahy: tichý, konfliktní vztah (,,tichá domácnost ).

Cesta. Přítomnost: odchod, potíže v rodině. Budoucnost: důležitá cesta. Vztahy: tichý, konfliktní vztah (,,tichá domácnost ). Cesta Přítomnost: odchod, potíže v rodině. Budoucnost: důležitá cesta. Vztahy: tichý, konfliktní vztah (,,tichá domácnost ). Práce: pohyb, motoristický průmysl, obchodní cestující. Zdraví: trávicí trakt,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

ODPOVĚDI Z TICHA. Kapitola 1 PRÁCE A POVOLÁNÍ. Tvým velkým povoláním je být lidskou bytostí. To je tvé prvořadé a jediné pravé povolání.

ODPOVĚDI Z TICHA. Kapitola 1 PRÁCE A POVOLÁNÍ. Tvým velkým povoláním je být lidskou bytostí. To je tvé prvořadé a jediné pravé povolání. Kapitola 1 PRÁCE A POVOLÁNÍ Tvým velkým povoláním je být lidskou bytostí. To je tvé prvořadé a jediné pravé povolání. 23 Jeffrey Chappel PENÍZE Kdy se dočkám finančního zajištění? Peníze nejsou žádná jistota.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI Když nemůžeš zůstat doma se svou vlastní rodinou, je stát odpovědný za to, aby o Tebe bylo řádně postaráno a abys měl/a všechny věci, které potřebuješ ke svému životu.

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o.

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenský věd Téma Druhy a efektivita učení Ročník 1. ročník Datum

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2 Pedagogicko-psychologické poradenství K. Vary http://helena-penkavova.webnode.cz/ CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT PAMĚTI, ZDRŽ

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více