Kolektivní vyjednávání KSVS pro rok 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kolektivní vyjednávání KSVS pro rok 2015"

Transkript

1 Kolektivní vyjednávání KSVS pro rok 2015 OS KOVO spolu s příslušnými zaměstnavatelskými svazy zahájil v loňském roce kolektivní vyjednávání kolektivních smluv vyššího stupně ( KSVS) pro rok Souhrnné informace popisující průběh a výsledky kolektivního vyjednávání jsou dále uvedeny v tomto článku. Připomínáme, že jednotlivé KSVS jsou mj. umístěny na intranetu OS KOVO v odkazu odborné útvary, kolektivní vyjednávání a na stránkách příslušných odvětvových sekcí OS KOVO. Příprava a zahájení Příprava kolektivního vyjednávání probíhala dle schválené Strategie a Harmonogramu OS KOVO v kolektivním vyjednávání pro rok Podobně jako v uplynulých letech se nejprve uskutečnily v rámci zasedání Rad sekcí OS KOVO pracovní porady s předsedy ZO OS KOVO zaměstnavatelů sdružených v zaměstnavatelských svazech, se kterými OS KOVO vyjednává KSVS, včetně KSVS Odvětvového svazu hutnictví železa. Uvedená jednání měla osvědčený program se zaměřením především na rekapitulaci schválených dokumentů OS KOVO pro kolektivní vyjednávání a na zpracování návrhů KSVS. Porady se uskutečnily v následujících termínech: KSVS datum Svaz sléváren (SvS) Asociace leteckých výrobců (ALV) Sdružení učňovských zařízení (SUZ) Odvětvový svaz hutnictví železa (OSHŽ) Českomoravská elektrotechnická asociace (ElA) Návrhy změn a doplňků uvedených KSVS byly předmětem jednání komise kolektivního vyjednávání OS KOVO dne 27. května 2014, která je po projednání doporučila předložit k projednání a schválení Předsednictvu OS KOVO. Metalurgická sekce nedoporučila předkládat dodatek ke KSVS, uzavřené se Svazem sléváren ČR pro období Předsednictvo OS KOVO návrhy KSVS pro rok 2014 schválilo na svém zasedání konaném dne OS KOVO zahájil kolektivní vyjednávání předložením návrhů KSVS, v těchto termínech : 1

2 KSVS datum ALV OSHŽ ElA SUZ Průběh a výsledky ElA ElA svým dopisem ze dne potvrdila doručení návrhu KSVS s tím, že považuje kolektivní vyjednávání za zahájené. 1. kolo kolektivního vyjednávání se uskutečnilo v sídle OS KOVO. Byl projednán celý návrh KSVS s těmito závěry. V 3 ElA předložila alternativní návrh v odst. 2 nahradit slova KSVS a PKS slovy a platné kolektivní smlouvy. V 15 předložil OS KOVO upravené znění mzdového vývoje s meziročním nárůstem průměrné nominální mzdy o 3,5 %. ElA navrhla 1% meziroční nárůst průměrné nominální mzdy s tím, že dle sjednaného % ve mzdovém vývoji by měly být navýšeny i hodnoty tarifních stupňů. ElA dále navrhla nové ustanovení týkající se spolupráce smluvních stran při podpoře odborného technického vzdělávání. 2. kolo KV se uskutečnilo Ve mzdovém vývoji bylo sjednáno toto znění: U jednotlivých zaměstnavatelů vzroste průměrná nominální mzda za zaměstnance, kterým je poskytována mzda podle kolektivní smlouvy v příslušném kalendářním roce ve srovnání s předchozím kalendářním rokem minimálně o 1,5 %. Při zásadních strukturálních změnách ovlivňujících výši průměrné mzdy bude proveden přepočet na srovnatelnou základnu. Dále bylo dohodnuto, že hodnota u nejvýše zařazeného dělnického povolání musí činit nejméně Kč, u nejvýše zařazeného nedělnického povolání nejméně Kč. Bylo sjednáno i nové ustanovení, týkající se odborného vzdělávání v tomto znění: Smluvní strany se dohodly na zpracování plánu aktivit pro podporu odborného technického vzdělávání a na spolupráci při jeho následné realizaci. Ve výkladu KSVS k tomuto ustanovení je uvedeno: Aktivitami pro podporu odborného technického vzdělávání se rozumí: - uspořádání dne otevřených dveří za účelem zpřístupnění výrobních prostor společnosti, - podpora zájmové činnosti žáků a studentů v oblasti technických dovedností včetně programování ICT, - podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců, - spolupráce na zajištění výuky učňů, - podpora technického vzdělávání studentů všech stupňů škol včetně vědecké výchovy, - zpracování stipendijního plánu pro podporu technického vzdělávání 2

3 - a další odborné aktivity pro podporu technického vzdělávání a zvýšení odbornosti zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Tato KSVS s účinností od do byla podepsána zástupci smluvních stran 14. ledna 2015 se závazností pro tyto zaměstnavatele: IČ 1. ABB s.r.o DINASYS, s.r.o FVE BS s.r.o Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o MINERVA Boskovice, a.s OEZ s.r.o TESLA, akciová společnost TESLA Mladá Vožice, a.s ZPA Smart Energy a.s ALV OS KOVO předložil ALV návrh KSVS pro rok 2015 v písemné i elektronické formě. Na základě závěrů jednání Rady sekce leteckého průmyslu OS KOVO, konané ve dnech , požádal ÚOP OS KOVO ALV o písemné vyjádření k bodům návrhu KSVS, se kterými ALV nesouhlasí. Tento materiál projednala valná hromada sekce leteckého průmyslu na svém jednání a přijala závěry pro 1. kolo kolektivního vyjednávání, které se uskutečnilo v Jihlavě. Ve všeobecné části KSVS nebyly k textu ze strany ALV zásadní připomínky. Ve mzdovém vývoji předložil OS KOVO upravené znění s meziročním nárůstem průměrné nominální mzdy o 3,5 %. ALV navrhla 1% meziroční nárůst průměrné nominální mzdy. Rozporem zůstaly i hodnoty mzdových tarifů. OS KOVO vedle hodnot v návrhu KSVS požadoval v návaznosti na aktuální výši minimální mzdy v 1. TS Kč. V dohodnutém termínu se 2. kolo KV neuskutečnilo ze zdravotních důvodů na straně zástupců ALV informoval člen vyjednávací skupiny ALV Ing. Grones, že ke sporným bodům se písemně vyjádří ve 3. týdnu V návaznosti na toto vyjádření byl odsouhlasen konečný text KSVS. Ve mzdovém vývoji je sjednán nárůst průměrné nominální mzdy v roce 2015 o 2% ve srovnání s rokem Přitom průměrná nominální mzda zaměstnanců v jednotlivých kategoriích u jednotlivých zaměstnavatelů v roce 2015 vzroste ve srovnání s rokem Dovolená byla ponechána se změnou letopočtu ve stávajícím znění: U zaměstnavatelů, u kterých v roce 2014 vznikl nárok na jeden týden nad 3

4 zákonnou výměru dovolené, náleží všem zaměstnancům zaměstnavatele nárok na 5 týdnů dovolené po celou dobu účinnosti této KSVS. 1. TS stupnice minimálních mzdových tarifů byl navýšen o 700 Kč, 2. TS o 320 Kč a 3. TS o 300 Kč. Všechny ostatních tarifní stupně byly zvýšeny o 200 Kč ve srovnání s tarifní stupnicí KSVS pro rok Stupnice minimálních mzdových tarifů byla tedy sjednána s těmito hodnotami: Tarifní stupeň Kč KSVS byla podepsána dne 30. ledna 2015 s účinností od do KSVS je závazná pro následující zaměstnavatele: 1. Jihostroj a.s Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s MESIT holding, a.s FIMES, a.s DICOM, spol. s r.o MESIT přístroje, spol. s r.o MESIT reality, spol. s r.o IČ 4

5 8. MESIT ekologie, spol. s r.o MESIT ronex, spol. s r.o MESIT PCB, spol. s r.o MESIT povrchové ochrany, spol. s r.o AIR ČENKOV, a.s LATECOERE Czech Republic s.r.o OSHŽ Na návrh KSVS pro rok 2015 reagoval OSHŽ dopisem ze dne , kterým spolu se sdělením, že nemá ke kolektivnímu vyjednávání této smlouvy zmocnění od svých členů, vrací námi předložený návrh KSVS zpět. SUZ Návrh KSVS předložený OS KOVO pro období byl mj. jedním z bodů zasedání Sdružení učňovských zařízení, které se konalo 30. září K návrhu KSVS nebyly zásadní připomínky. Předsednictvo SUZ ještě posoudilo návrh KSVS na svém zasedání s kladným výsledkem. KSVS byla proto s účinností od do podepsána zástupci smluvních stran se závazností pro následující školské subjekty: 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradební 1029, Hradec Králové Střední odborné učiliště nábytkářské a technické Nový Zlíchov 639/1, Praha Střední škola průmyslová, strojnická, technická a VOŠ strojní Na rozhledně 766, Chrudim IV Střední odborné učiliště a učiliště U Hvězdy 2279, Kladno Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, Opava Střední škola, Bohumín, přísp. organizace Revoluční 65, Bohumín IČ 5

6 7. Střední odborné učiliště strojírenské a OU Hasičská 49, Ostrava Hrabůvka Střední škola technická, Jablonec nad Nisou Belgická 400, Jablonec nad Nisou Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, příspěvková organizace Střední odborné učiliště strojírenské a Učiliště Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou Střední průmyslová škola strojnická Klatovská 109, Plzeň Střední škola slaboproudé elektrotechniky Novovysočanská 48/280, Praha Zdeněk Kolář odbor KS, mezd a sekcí OS KOVO 6

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 1 Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 I. Východiska A.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 A. Typologie vysokých škol 1. Členění vysokých škol na veřejné, státní a soukromé zůstane zachováno. Členění vysokých škol na vysoké školy univerzitní

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Tematická zpráva. Postup transformace bývalých zvláštních škol ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Tematická zpráva. Postup transformace bývalých zvláštních škol ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Praha, červenec 2012 Obsah 1 Úvod... 3 2 Hodnocení vzdělávání žáků v bývalých ZvŠ... 4 2.1 Nabídka vzdělávání v bývalých ZvŠ... 4 2.2 Dodržování platných školských předpisů

Více

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Zápis z 21. zasedání Pracovní skupiny NNO

Zápis z 21. zasedání Pracovní skupiny NNO Zápis z 21. zasedání Pracovní skupiny NNO dne 28. 1. 2014 od 12.30 do 15.30 hodin v Praze 1, Na Poříčí 12, Palác YMCA, 6. p. U krbu Moderoval: PhDr. Karel Schwarz Přítomni: dle prezenční listiny Program:

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více