Profil města Moravská Třebová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profil města Moravská Třebová"

Transkript

1 Profil města Moravská Třebová Ředitel : Vypracovali : Ing. František Kaštyl Ing. Milena Kratochvílová, Ing. René Fejl Vypracováno : září - prosinec

2 Obsah : I Úvod... 4 I.A. Obecné souvislosti... 4 I.B. Metodika zpracování... 4 II Souhrnné údaje... 5 II.A. Historie města... 5 II.B. Geografie města a okolí... 5 II.C. Vedení města... 6 III Obyvatelstvo... 7 III.A. Statistická data... 7 III.A.1 Komentář IV Bydlení a domácnosti IV.A. Statistická data IV.A.1. Komentář V Zaměstnanost a příjmy, nezaměstnanost V.A. Statistická data V.A.1 Komentář VI Ekonomika VI.A. Statistické údaje VI.A.1 Komentář VII Veřejná zařízení VII.A Školství a sport VII.A.1 Komentář VII.B. Zdravotnictví a sociální služby VII.B.1 Komentář VII.C. Kultura VII.C.1 Komentář VIII Cestovní ruch VIII.A.1 Komentář IX Životní prostředí IX.A. Ovzduší IX.B. Voda IX.C. Odpady IX.C.1 Komentář X Infrastruktura X.A. Doprava X.B. Železnice X.C. Vodní doprava X.D. Letecká doprava X.E. Hromadná doprava osob X.F. Energetika X.G. Plyn X.H. Spoje X.I. Pozemky pro podnikání X.C.1 Komentář XI Rozvojové dokumenty XI.A. Dopravní obslužnost XI.B. Plán zdraví XI.C. Mikroregionální strategie XI.D. Program rozvoje Pardubického kraje

3 Seznam tabulek: Tabulka 1. Vývoj počtu obyvatel města a okresu Tabulka 2. Počet obyvatel , 1996, Tabulka 3. Hustota osídlení na 1 km , 1996, Tabulka 4. Počet obyvatel ve městech okresu Svitavy nad Tabulka 5. Podíl obyvatel města na počtu obyvatel okresu , 1980, 1991, 1996, Tabulka 6. Pohyb obyvatel Moravská Třebová... 8 Tabulka 7. Hlavní věkové skupiny obyvatel města Moravská Třebová , 1996, Tabulka 8. Vzdělanost obyvatelstva - Česká republika údaje ze SLDB Tabulka 9. Vzdělanost obyvatelstva Moravské Třebové osoby starší 15 let Tabulka 10. Vývoj bytového a domovního fondu Moravská Třebová Tabulka 11. Vlastnická struktura domů a bytů v Moravské Třebové SLDB k Tabulka 12. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v civilním sektoru Tabulka 13. Struktura zaměstnanosti v Moravské Třebové - členění podle OKEČ Tabulka 14. Vývoj počtu registrovaných podnikatelských subjektů Tabulka 15. Obyvatelstvo vyjíždějící za prací, do učení a školy Tabulka 16. Vývoj průměrných měsíčních mezd v letech okres Svitavy Tabulka 17. Struktura průměrných měsíčních mezd v členění podle OKEČ Tabulka 18. Vývoj míry registrované nezaměstnanosti Tabulka 19. Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo Tabulka 20. Evidovaní uchazeči dle vzdělání v ČR k Tabulka 21. Daňové příjmy obcí ve velikostní kategorii obyvatel, rok Tabulka 22. Přijaté dotace a celkové příjmy obcí ve velikostní kategorii Tabulka 23. Daňové příjmy rozpočtu města v letech Tabulka 24. Největší zaměstnavatelé ve městě Moravská Třebová Tabulka 25. Bilance potřeby vody a krytí zdroji Tabulka 26. Bilanční údaje vodovodu Tabulka 27. Počet připojených obyvatel na kanalizaci a ČOV Tabulka 28. Bilanční údaje spotřeby el. energie a stavu rozvodných sítí Tabulka 29. Bilance spotřeby zemního plynu v jednotlivých obcích Grafy: Graf 1. Porovnání stromů života muži, ženy 1991 a Graf 2. Věkové skupiny obyvatelstva v Moravské Třebové, k Graf 3. Věkové skupiny obyvatelstva v Moravské Třebové, k Graf 4. Obyvatelstvo Moravské Třebové podle dosaženého vzdělání Graf 5. Bytový a domovní fond

4 I ÚVOD I.A. Obecné souvislosti Předkládaný materiál obsahuje souhrnný přehled dat, údajů a poznatků, jejich analýzu a hodnocení, které bylo postupně cizelováno od základního subjektivního posouzení autora Profilu, přes vyjádření členů komise pro přípravu Strategického plánu, až ke konečnému, konsensuálnímu závěru této komise. Profil slouží jako podklad pro další diskusi jak na úrovni komise, tak i v Zastupitelstvu města Moravská Třebová, v podnikatelských kruzích a veřejnosti obecně. Skutečnosti uvedené v Profilu jsou především podkladem pro další řešení Strategického plánu rozvoje Moravské Třebové a slouží jako sjednocující a referenční resp. argumentační materiál pro diskusi nad dalšími kroky zpracovávaného Strategického plánu. Podkladem pro vypracování Profilu jsou údaje z ČSÚ, ÚP, MěÚ Moravská Třebová, informace z podnikatelského sektoru a provedená vlastní šetření a konzultace. I.B. Metodika zpracování Předmětem projektu je transformace Strategického plánu rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska, který byl vypracován společností DHV CR, s.r.o. v prosinci 1999 do Strategického plánu rozvoje města Moravská Třebová. Součástí projektu je aktualizace analytických podkladů, průzkum podnikatelského prostředí ve městě a následné stanovení priorit. Statistická data byla čerpána z datových podkladů orgánů státní správy a následně byla provedena analýze ze strany zpracovatele a projednána s členy komise. Autoři Profilu kladou důraz na obecné projednání jednotlivých oddílů Profilu s odbornou i laickou veřejností a upozorňují, že i při maximální snaze o objektivní posouzení, může být názor některého z posuzovatelů odlišný. Obecně jde o zajištění souhlasu co největšího okruhu posuzovatelů, který pak umožní obecnou akceptovatelnost předloženého materiálu. Autoři této práce považují Profil za otevřený dokument, který bude postupně doplňován a upravován tak, aby plně odrážel požadavky a možnosti města Moravská Třebová i v budoucnosti. Jeho aktualizace je odvislá od vývoje společnosti obecně, od finančních možností města, státu a v neposlední řadě i na vstupu ČR do EU. Zpracovateli Profilu byla rovněž poskytnuta pracovní verze dokumentu Plán zdraví Moravská Třebová. 4

5 II SOUHRNNÉ ÚDAJE II.A. Historie města V poměrně řídce osídlené krajině, při nové cestě z Čech přes Svitavy do Olomouce, založil Boreš z Oseka na začátku 2.poloviny 13.století město, které již od svého vzniku neslo přívlastek Moravská. Tehdy dřevěné město založené na gotickém šachovnicovém půdorysu s velkým, čtvercovým náměstím, s kostelem Nanebevzetí P.Marie a panským, opevněným hrádkem. V držení panství se vystřídalo několik rodů, mezi nimi moravská markrabata a král Jiří z Poděbrad. Rozkvět města se datuje od roku 1486, kdy se dostalo do majetku Ladislava z Boskovic. Moravská Třebová se stala centrem prosperujícího panství a starý hrádek byl přestaven na renesanční zámek. Po velkém požáru města v roce 1509 bylo z příkazu Ladislava stavěno již z kamene. Po dalším požáru v roce 1541 vzniklo na starém půdorysu nové město s kamenným parkánovým opevněním, s baštami a branami. V té době město, proslulé vařením piva a latinskou školou, neobyčejně vzkvétalo. Četní řemeslníci, zejména soukeníci a pláteníci bohatli a s podporou pánů z Boskovic stavěli honosné domy.rozkvět města vrcholí na přelomu 16. a 17. století, kdy město zdědil Ladislav Velen ze Žerotína. Následující léta byla nesena ideály humanismu, na místním zámku jsou pak realizována, pak jako první na sever od Alp, renesanční prvky staveb, daleko dříve, než v Praze. Město Moravská Třebová zaznamenalo nebývalý rozkvět školství a obecné vzdělanosti. V dalších letech se střídají období smutná, kdy město upadá, je stiženo i morovou ranou, dalším požárem. Obě světové války a doba následující nepřinesly obyvatelstvu nic dobrého, politická moc tehdejší doby násilně zamíchala osud kdysi svébytného, hrdého města a jeho obyvatel. Již nikdy se Moravská Třebová nevrátila k bývalé proslulosti alespoň prozatím.. II.B. Geografie města a okolí Město Moravská Třebová leží v jihovýchodní části Pardubického kraje v okrese Svitavy v kotlině Podorlické pahorkatiny. Na východ od MT je Zábřežská vrchovina, ze západu pak Svitavská pahorkatina. Město je pak situováno v kotlině s nejvyšším bodem vrcholu Roh 660,4 m n.m., odkud je při jasném počasí vidět hřeben Hrubého Jeseníku. Směrem k jihu je lokalita otevřená do úrodné oblasti Malé Hané s nadmořskou výškou 300 m n.m. Ze severovýchodu odvádí vodu Moravská Sázava, z jihu pak řeka Třebůvka. Obě řeky jsou přítokem řeky Moravy a patří do úmoří Černého moře. 5

6 II.C. Vedení města Od roku 1998 město Moravskou Třebovou spravuje 21 členné zastupitelstvo v následujícím složení: 1. Mgr. Radko Martínek - člen RM 2. MUDr. Alois Hloušek 3. Milan Stejný 4. Ing. Oldřich Vlk 5. MUDr. Petr Kelča - člen RM 6. Ing. Marie Nechutová - členka RM - místostarostka 7. Ing. Pavel Brettschneider - člen RM 8. RNDr. Josef Ošťádal 9. Vladimír Moravec 10. Vladimír Koblovský 11. Ladislav Jokeš 12. Eva Olžbutová 13. Josef Odehnal 14. Miloš Beyer 15. Mgr. Josef Orálek - člen RM 16. MUDr. Marie Štarhová 17. Ing. Miloš Mička - člen RM starosta města 18. Ing.Emil Maléř 19. Ing. Pavel Charvát 20. MVDr. Jiří Kubín 21. Ing. Josef Jílek - člen RM Kontakty na MěÚ : telefon : Fax :

7 III OBYVATELSTVO III.A. Statistická data Tabulka 1. Vývoj počtu obyvatel města a okresu Město Okres SLDB 1970,1980,1991, 2001, ost. roky statistická bilance k daného roku Tabulka 2. Počet obyvatel , 1996, Město Mor.Třebová Okres Kraj ČR Tabulka 3. Hustota osídlení na 1 km , 1996, 2001 (výpočet proveden z tabulek Výměra (ha) a Počet obyvatel 1991, ) Město 191,1 277,8 277,7 Okres 76,8 76,9 77,3 Kraj 112,6 112,8 112,9 ČR 130,6 130,7 130,5 Tabulka 4. Počet obyvatel ve městech okresu Svitavy nad , 1980, 1991, 1996, 2001 Počet osob ve městech nad obyvatel Tabulka 5. Podíl obyvatel města na počtu obyvatel okresu , 1980, 1991, 1996, 2001 Podíl obyvatel města na počtu obyvatel okresu v % Podíl obyvatel ve městech nad 5000 na počtu obyvatel okresu v % ,9 11,0 11,8 11,4 11,3 40,1 44,9 47,5 47,7 47,6 7

8 Tabulka 6. Pohyb obyvatel Moravská Třebová stav k příslušného roku Živě narození Zemřelí Přirozená měna Přistěhovalí Vystěhovalí Migrační saldo Celkový přírůstek/úbytek Vývoj počtu obyvatel, řetězový index 104,6 96,99 100,4 100,0 99,40 99,78 100,2 99,90 100,2 99,57 Tabulka 7. Hlavní věkové skupiny obyvatel města Moravská Třebová , 1996, Muži Ženy Muži Ženy Muži poproduktivní věk Ženy poproduktivní věk Graf 1. Porovnání stromů života muži, ženy 1991 a muži 2001 ženy 2001 muži 1991 ženy

9 Graf 2. Věkové skupiny obyvatelstva v Moravské Třebové, k ženy 1991 muži Zdroj: SLDB 1991 Graf 3. Věkové skupiny obyvatelstva v Moravské Třebové, k ženy 2001 muži Zdroj: SLDB 2001 průběžné výsledky 9

10 Tabulka 8. Vzdělanost obyvatelstva - Česká republika údaje ze SLDB 1991 osoby starší 15 let Absolutní údaje, muži, ČR Absolutní údaje, ženy, ČR Relativní údaje, muži v % Relativní údaje, ženy v % Základní a bez vzdělání ,47 33,00 Vyučený ,13 18,00 Střední odborné bez maturity ,79 1,37 Střední odborné s maturitou ,60 14,88 Střední všeobecné ,50 4,02 Vyšší odborné a vysokoškolské ,40 4,57 Bez udání škol. vzdělání Tabulka 9. Vzdělanost obyvatelstva Moravské Třebové osoby starší 15 let SLDB 2001-průběžné SLDB 1991-OB výsledky-internet muži ženy celkem muži ženy celkem základní včetně základní a bez vzdělání neukonč.+bez vzdělání vyučený bez maturity učňovské střední odborné bez maturity střední odborné střední odborné s maturitou vč. učňů s učňovské s maturitou + úplné střed. vč. maturitou nástavbového (stř.všeob. zahrnuto v střední všeobecné předchozí skupině) x x x vyšší odborné a vysokoškolské vyšší odborné + 645vyšokoškolské bez udání škol. vzdělání nezjištěné úhrnem Kategorie "vyučený" z roku 1991 zahrnuje vyučené bez maturity a kategorie "střední odborné s maturitou" zahrnuje také vyučené s maturitou. Střední všeobecné vzdělání není zatím samostatně publikováno v průběžných výsledcích SLDB 2001 a je zahrnuto do položky "úplné střední vč. nástavbového". Z hlediska srovnatelnosti dat je nutné zdůraznit, že ve sčítání 2001 se do celkového počtu obyvatelstva zahrnují i cizinci s dlouhodobým pobytem, v předchozích sčítáních byli cizinci s povolením k dlouhodobému pobytu zahrnutí pouze do dočasně přítomného obyvatelstva. Průběžné výsledky SLDB 2001 publikované na internetu je třeba chápat opravdu jako průběžné a nikoliv definitivní. K určitým korekcím na základě prováděných kontrol bude zcela jistě ještě docházet. Publikování definitivních údajů předpokládá ČSÚ koncem roku 2002 a v průběhu let následujících. 10

11 Graf 4. Obyvatelstvo Moravské Třebové podle dosaženého vzdělání srovnání 1991 a 2001 z á k l a d n í a b e z v z d ě l á n í v y u č e n ý b e z m a t u r i t y c e l k e m s tř e d n í o d b o r n é b e z m a t u r i t y ž e n y s tř e d n í o d b o r n é s m a t u r i t o u vč. u č ň ů s m a t u r i t o u s tř e d n í v š e o b e c n é m u ž i v y š š í o d b o r n é a v y s o k o š k o l s k é 0 % 5 0 % % b e z u d á n í š k o l. v z d ě l á n í základní včetně neukonč.+bez vzdělání celkem učňovské střední odborné ženy muži 0% 50% 100% Zdroj: Data ČSÚ učňovské s maturitou + úplné střed. vč. nástavbového (stř.všeob. zahrnuto v předchozí skupině) vyšší odborné + vyšokoškolské nezjištěné Národnostní složení občanů Moravské Třebové v % Národnost česká : 88,4% 91,0% Národnost slovenská : 1,3% 1,4% Národnost moravská : 4,4% 4,5% Národnost německá : 0,4% 0,4% Národnost ostatní a nezjištěno: 5,4% 2,6% 1991 a

12 III.A.1 Komentář Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že i ve městě Moravská Třebová je zaznamenán pokles živě narozených dětí, proto počet občanů města od roku 1991 poklesl a jejich počet osciluje kolem Pozitivně působí přesun silnějších věkových skupin do produktivního věku, z údajů jsou patrné mírné úbytky obyvatel (počty ve skupině 0-14 v roce 1991 odpovídají skupině v roce 2001 atd.) s výjimkou skupiny žen ve věku v roce 1991 (551), který za deset let poklesl na 458 žen ve věku v roce Vzdělanostní skladba je velmi blízká průměrným hodnotám v ČR. Je zaznamenám velmi pozitivní trend nárůstu občanů v MT se středoškolským vzděláním a to především u mužů. Nejnovější průběžné výsledky sčítání 2001 ukazují zásadní změny ve vzdělanostní struktuře. Z hlediska migrace obyvatelstva je trend setrvalý, nedochází k dramatickému nárůstu občanů Moravské Třebové, kteří se odstěhovali, nicméně počet přistěhovalých mírně klesá. Je třeba zmínit i otázku hustoty obyvatelstva, kdy region patří k nejméně zalidněným regionům v ČR ( 67 obyvatel na km2 ), přesto ve městě Moravská Třebová je osídlení hustší, než je průměr ČR. 12

13 IV BYDLENÍ A DOMÁCNOSTI IV.A. Statistická data Tabulka 10. Vývoj bytového a domovního fondu Moravská Třebová Trvale obydlené domy celkem Z toho v rodinných domcích V rodinných domcích v %. 70,1 75,3 73,7 73,8 Trvale obydlené byty celkem Z toho v rodinných domcích V rodinných domcích v %. 41,1 42,0 34,3. Počet obyvatel v Morav Třebové Počet bytů na 100 obyvatel. 27,7 31,2 34,4 35,7 Trvale obyd. byty celkem v ČR Počet obyvatel v České republice Počet bytů na 100 obyvatel v ČR 29,6 31,5 34, ,2 Graf 5. Bytový a domovní fond Trvale obydlené domy celkem Z toho v rodinnýc h domcích Trvale obydlené byty celkem 13

14 Tabulka 11. Vlastnická struktura domů a bytů v Moravské Třebové SLDB k Rodinné domky 1991 RD 2001 Bytové domy 1991 BD 2001 Ostatní budovy 1991 OB 2001 Domovní fond celkem 1991 DF celkem Počet domů celkem Trval obydlených domů - státních SBD soukromých ostatních Neobyd. Domy Počet bytů celkem trvale bydlených z toho SBD neobydlených IV.A.1. Komentář Z uvedených údajů je zřejmé, že město Moravská Třebová je městem rodinných domů, obytných vil ( 60% ) a méně pak klasických sídlišť. Největší podíl panelové výstavby ve městě byl zaznamenán v 80.letech Více než 40% obytných budov byla postavena před rokem 1919, z čehož plyne potřeba věnovat pozornost a finanční prostředky rekonstrukcím a modernizacím obytných budov. Při prohlídce města je tento trend naprosto zřejmý a ani v nejbližší budoucnosti tomu nebude jinak. Průměrný počet osob v domácnosti činí 2,8 obyvatel, což je v relaci s hodnotami v ČR. Při srovnání s lokalitami v ČR, kde nedošlo k násilnému vystěhování německého obyvatelstva po roce 1945, lze konstatovat, že občané tzv. dosídlení, či již jejich děti mají pozitivní vztah k vlastnímu majetku a snaží se o zlepšení jeho technického stavu. Zpomalení bytové výstavby po roce 1991 je patrné i v Moravské Třebové. Jako velmi pozitivní lze označit snahu bývalých tzv. dosídlenců o opravy a rekonstrukce svých objektů. Míra a počet rekonstrukcí je odvislá od finančních možností majitelů nemovitostí včetně majetku města. 14

15 V ZAMĚSTNANOST A PŘÍJMY, NEZAMĚSTNANOST V.A. Statistická data Tabulka 12. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v civilním sektoru národního hospodářství (fyzické osoby) Okres Kraj ČR Tabulka 13. Struktura zaměstnanosti v Moravské Třebové - členění podle OKEČ 2001 Odvětví ekonomické činnosti Obyvatelstvo ekonomicky aktivní celkem abs. Muži abs. Ženy Obyvatelstvo úhrnem zemědělství, lesnictví a rybolov dobývání nerostných surovin zpracovatelský průmysl a výroba elektřiny stavebnictví obchod, opravy motorových vozidel a spotř. zboží pohostinství a ubytování doprava, pošty a telekomunikace peněžnictví a pojišťovnictví činnosti v oblasti nemovitostí a služby pro podniky výzkum a vývoj veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení školství zdravotnictví, veterinární a sociální z činnosti toho: ostatní veřejné a osobní služby Z úhrnu osoby s druhým případně dalším zaměstnáním abs. 15

16 Tabulka 14. Vývoj počtu registrovaných podnikatelských subjektů Moravská Třebová Název ukazatele Počet podnikatelských subjektů celkem Počet PS v zemědělství, lesnictví, rybolovu Počet PS v průmyslu Počet PS ve stavebnictví Počet PS v obchodu, prodeji, opravách motorových vozidel Počet PS v dopravě a spojích Počet PS v ostatních obchodních službách Počet PS ve veř. správě, obraně, povinném sociálním pojištění Počet PS ve školství a zdravotnictví Počet PS v ostatních veřejných, sociálních a osobních službách Státní organizace /podle právní formy/ Akciové společnosti /podle právní formy/ Obchodní společnosti /podle právní formy/ Družstevní organizace /podle právní formy/ Peněžní organizace /podle právní formy/ Počet podnikatelů-fyzické osoby /podle právní formy/ Samostat.hosp.rolníci /podle právní formy/ Svobodná povolání /podle právní formy/ Ostatní /podle právní formy/ Tabulka 15. Obyvatelstvo vyjíždějící za prací, do učení a školy mimo obec trvalého pobytu podle pohlaví a věku k Pohlaví, Pracující Žáci, studenti, učni věková skupina celkem vyjíždí z toho z toho celkem vyjíždí denně denně Obyvatelstvo do 14 let x x x úhrnem a více nezjištěno abs celkem v % III II 10.II, průběžné výsledky

17 Tabulka 16. Vývoj průměrných měsíčních mezd v letech okres Svitavy Okres Kraj ČR Pozn: Podle průzkumu podnikatelského prostředí, prováděného v Moravské Třebové na podzim 2001, je průměrná mzda ve sledovaných podnicích 10890,- Kč; ve skupině malých podniků pak 13446,- Kč Tabulka 17. Struktura průměrných měsíčních mezd v členění podle OKEČ okres Svitavy Zemědělství, lesnictví a myslivost Průmysl Stavebnictví Doprava a spoje Ubytování a pohostinství Obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží Peněžnictví a pojišťovnictví Nemovitosti, pronájem a služby pro podnikání Veřejná správa a obrana Školství Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti Ostatní veřejné a sociální služby Lesnictví a dřevařství Rybolov ID. Zemědělství a rybářství Tabulka 18. Vývoj míry registrované nezaměstnanosti údaje k příslušného roku Město Mor.Třebová 8,56 9,21 11,47 13,48 12,58 Okres - Svitavy 5,45 7,2 8,91 11,56 10,79 Kraj - Pardubický 3,38 4,71 6,62 9,03 7,87 Česká republika 3,52 5,23 7,48 9,37 8,78 17

18 Tabulka 19. Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo údaje k příslušného roku Město Mor.Třebová 5,4. 4,6. 15,0. 18,7. 14,8. Okres Svitavy 2,8 3,4 7,3 13,1 7,6 Kraj Pardubický 2,1 3,0 6,7 12,9 5,4 Česká republika 2,2 4,3 10,3 13,9 8,8 Tabulka 20. Evidovaní uchazeči dle vzdělání v ČR k Bez vzdělání ,7% Základní vzdělání ,1% Vyučení ,3% Středoškolské bez maturity ,7% Vyučení s maturitou ,1% Absolventi Gymnázií ,3% USO ,0% Vyšší ,5% Vysokoškolské ,3% Zdroj: ÚP Svitavy V.A.1 Komentář Je zřejmé, že region patří dlouhodobě mezi okresy s nadprůměrně vysokou mírou nezaměstnanosti. Město Moravská Třebová patří k nejpostiženějším v okrese i v ČR. Je to dáno i určitou spádovostí dalších měst v okrese, kdy Moravská Třebová nemá návaznost na větší, pracovními místy lépe vybavená města. ÚP eviduje jako uchazeče o zaměstnání především ženy s dětmi, uchazeče se základním vzděláním a uchazeče z míst se špatnou dopravní obslužností, která je výrazně limitující i v případě vzniku pracovního místa jak na venkově, tak i ve městě. Pokles počtu pracovních míst je dán útlumem textilní a zemědělské výroby a malou kvalifikovaností a malou flexibilností pracovníků. Z historického pohledu byl region zaměřen na textilní profese, kdy především starší pracovníci nemají zájem ani není možná určitá rekvalifikace na obory jiné. Velký problém pro město a jeho okolí je v umísťování osob se ZPS, kdy těchto občanů, i mladých, přibývá a vhodná pracovní místa nejsou k dispozici. Otázka vzdělání je naprosto primární u evidovaných uchazečů. Z dalších statistik, které provádí ÚP, je zřejmá i závislost vzdělání a doby evidence na ÚP čím nižší vzdělání, tím delší nezaměstnanost. 18

19 VI EKONOMIKA VI.A. Statistické údaje Statistická data jsou patrná z výše uvedených tabulek zaměstnanosti a struktury hospodářství. Tabulka 21. Daňové příjmy obcí ve velikostní kategorii obyvatel, rok 1999 POČET daň z příjmů daň z příjmů daňové příjmy Nazev obce OBYVATEL FOZČ na 1 obyv FOSČP na 1 obyv celkem na 1 obyv Humpolec , , ,80 Frenštát pod Radhoštěm , , ,29 Rumburk , , ,42 Velké Meziříčí , , ,90 Rychnov nad Kněžnou , , ,49 Moravská Třebová , , ,78 Boskovice , , ,50 Sušice nad Otavou , , ,71 Domažlice , , ,14 Prachatice , , ,39 Pozn: FOZČ = fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků FOSČP = fyzických osob ze samost. činnosti a příjmů Tabulka 22. Přijaté dotace a celkové příjmy obcí ve velikostní kategorii obyvatel, rok 1999 POČET přijaté dotace Nazev obce OBYVATEL celkem na 1 obyv příjmy celkem na 1 obyv Humpolec , ,84 Frenštát pod Radhoštěm , ,01 Rumburk , ,40 Velké Meziříčí , ,41 Rychnov nad Kněžnou , ,07 Moravská Třebová , ,42 Boskovice , ,02 Sušice nad Otavou , ,33 Domažlice , ,76 Prachatice , ,69 Výrazný vliv zaznamenal i pokles investiční výstavby, kdy objemy stavební výroby poklesly v roce o 11% a za 1. čtvrtletí roku 2001 až o 16%, při čemž očekávaný pokles stavební výroby oproti roku 1996 bude činit 25%. Ve městě Moravská Třebová je zastoupen mimo textilní a konfekční průmysl i průmysl strojírenský, elektrotechnický, dřevozpracující, kovoobráběcí a stavebnictví. 19

20 Průměrná daňová výtěžnost na obyvatele byla v roce 1999 činila Kč a vykazovala vzrůstající trend. Po schválení novely daňového zákona vedení města očekává nárůst daní do pokladny města. Zda tato očekávání budou naplněna již v roce 2001 bude zřejmé v dalších měsících. Tabulka 23. Daňové příjmy rozpočtu města v letech druh daně Daňové příjmy Počet obyvatel Daň z příjmů FO Daň z příjmů PO Daň ze závislé činnosti Daň z nemovitostí Správní a místní poplatky Celkem Daňové příjmy na 1 obyvatele Zdroj: Profil MTJ, DHV 1999 Změny po roce 1990 vyvolaly i změny trhů, na kterých výrobní subjekty města operovaly a následně i privatizace ovlivnila ekonomiku města a jeho okolí. Jako velmi žádoucí ve městě Moravské Třebové se jeví rozšíření služeb charakteru spotřebního, stravovacího, ubytovacího a kulturního. V této oblasti pak najde uplatnění zvláště generace mladších pracovníků a lidé ve středním věku. Za částečně nebezpečné je nutno považovat menší zastoupení obchodních společností.je to určitý chybějící prvek ve struktuře ekonomiky a tím i chybějící střední článek podnikání, jako určitá záruka technologického i ekonomického případně ekologického růstu. Je třeba se zmínit o aktivitě stavebních firem Svaz podnikatelů ve stavebnictví a ČKAIT, kteří založili vlastní ekologickou iniciativu Stavíme ekologicky, která chce podporovat investiční výstavbu i oprávněné a potřebné požadavky ekologie, aby činnost byla koordinována ke spokojenosti ekonomů i ekologů. Růst nezaměstnanosti, malá kupní síla občanů a někdy neochota nebo neschopnost podstoupit i určité riziko v podnikání, brání dosažení většího ekonomického rozvoje města. Jako důležitý fakt lze označit nejen deklarovanou podporu malých a středních podnikatelů ze strany volených orgánů. 20

21 Tabulka 24. Největší zaměstnavatelé ve městě Moravská Třebová Zaměstnavatel /2001 Hedva a.s.* Kras HAKA a.s. Nemocnice Mor. Třebová Toner s.r.o Mor. Třebová VHOS a.s.mor Třebová Miltra B s.r.o Moravec pekárny s.r.o Včetně brigádníků Alema s.r.o Abner a.s OR-CZ s.r.o IM Bohemia a.s. Jednota spotřební družstvo FIN AGRO Servis s.r.o. SOMEX s.r.o CHAS Charvát Pavel včetně Jedlové a Poličky VI.A.1 Komentář Město Moravská Třebová, která svou velikostí, dopravní obslužností, zřejmě nemůže ani v budoucnu počítat s možnou výstavbou firmy o větším počtu pracovníků. Je třeba se plně soustředit na obsazení již vybudované průmyslové zóny, na podporu podniků středních a menších. Je velmi potěšující, že jsou podnikatelé, kteří poskytují veřejnosti služby v oblasti obchodů s nejrůznějším sortimentem, ve městě je prosperující pekárna, dodavatelé informačních technologií, stavební výroby, investiční výstavby, projekce, kovo a dřevo obrábění a další řemesla. Tak jako i v jiných městech jsou drobní obchodníci a jejich dodavatelé např. pekaři, řezníci apod. ohrožování prodejními řetězci. Dále si podnikatelé stěžují na nedobrý stav v odborném 21

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 25 Obec: SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM Kód obce 564427 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 937 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 13,2 km 2, tj. 1 320 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce.

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Vedoucí oddělení zaměstnanosti josef.burger@bm.mpsv.cz Obsah prezentace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY PŘEDPOKLADY A ZÁVĚRY - STRUČNÝ PŘEHLED Dle údajů uvedených v návrhu ÚPD vypracoval Ing. Ivan Franc Charakteristika stávajícího stavu Plocha řešeného území celkem: 823,21 ha (dle

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Oblast 1.5 Ekonomika

Oblast 1.5 Ekonomika Oblast 1.5 Ekonomika 1.5.1 Struktura ekonomických subjektů Vývoj počtu ekonomických subjektů na daném území je jedním z ukazatelů ekonomické aktivity. Mezi těmito subjekty jsou zahrnuty nejen soukromé

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

Program rozvoje. Obce Slavošov

Program rozvoje. Obce Slavošov Program rozvoje Obce Slavošov 2003-2006 Obsah 1. Úvod. 2. Charakteristika a základní analýza obce 2.1. Základní charakteristika obyvatelstvo 2.2. Zemědělství... 2.3. Průmysl.. 2.4. Komunikace... 2.5. Technická

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Úvod... 1 Demografická situace... 2

Úvod... 1 Demografická situace... 2 Obsah Úvod... 1 Demografická situace... 2 B001 Vývoj počtu obyvatel... 2 B001/01 Počet obyvatel při sčítání lidu... 2 B001/02 Počet bydlících obyvatel... 6 B001/03 Přirozený přírůstek... 9 B001/04 Počet

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti PŘÍLOHA D - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument PŘÍLOHA E Metodika vyhodnocení vyváženosti Všechna data použitá k vyhodnocení se vztahují k závěru roku 2012. Postup vyhodnocení:

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Úvod: Město Chrudim si v roce 2003 nechalo zpracovat Strategický plán rozvoje města Chrudimě (dále jen Strategický

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Karta obce výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012

Karta obce výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 Bohostice Počet obyvatel 200 Rozloha (ha) 2 090 Relativně více sadů, vodních ploch a lesních pozemků. Relativně méně orné půdy, TTP a zastavěných ploch Ekonomické subjekty Relativně málo ekonomických subjektů.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: Benchmarking pro správní obvod ORP Moravská Třebová s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 1 SO ORP Moravská Třebová charakteristika území Správní obvod obce s rozšířenou působností

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Zlína Strategický plán města Zlína byl schválen v říjnu 2012 zastupitelstvem města o počtu 41 členů, z toho 9 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN www.projektsako.cz PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN Pracovní list č. 1 Téma: Napojení průmyslových zón na sítě technického vybavení Lektor: Mgr. Jan Hoza Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovali: Mgr. Petr Jirásek RNDr. Eva Toušková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Vzdělanost v Pardubickém kraji

Vzdělanost v Pardubickém kraji Vzdělanost v Pardubickém kraji Předkládaný analytický materiál navazuje na publikaci Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Pardubický kraj analýza výsledků vydanou v září roku 2013. Vzhledem k tomu, že díky sčítání

Více