Šumperský horolezecký klub HORAL. Plesnivec 2/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šumperský horolezecký klub HORAL. Plesnivec 2/2012"

Transkript

1 Šumperský horolezecký klub HORAL Ročník XXIX.49 Plesnivec 2/2012 Vydává: Šumperský horolezecký klub HORAL, Dolnomlýnská 16, Šumperk ve vlastním nákladu pouze pro vlastní potřebu Plesnivec 2/ října 2012 Strana 1

2

3 Šumperský horolezecký klub HORAL Ročník XXIX. 49 Obsah : 1. Pozvání na VH 2. Příspěvky na rok Plnění rozpočtu Návrh hospodaření Plán akcí Platné provozní řády klubu 7. Co chystáme 8. Různé 1. Pozvání na Klubové shromáždění (Valnou hromadu), (PÁTEK) Music Machine, Hlavní třída 10, Šumperk, prezentace od 17:30 hod, začátek v 18:00 hod. Během prezentace bude možno zaplatit roční příspěvky, zapsat se do seznamu zájemců o zahraniční pojištění Alpenverein. Program: 1. Schválení předsednictva VH a volba mandátové a návrhové komise 2. Schválení jednacího řádu a protokolu poslední VH - zápis v Plesnivci 2012_1 3. Roční zpráva 4. Zpráva o revizi hospodaření 5. Návrh o členských příspěvcích pro rok Hospodaření 2012 a plán Plán akcí Pocty 9. Volby letošní VH je nevolební. 10. Revize stanov 11. Vydání provozních řádů 12. Přijetí nových členů 13. Diskuse 14. Schválení návrhů 15. Usnesení ÚČAST ČLENŮ NUTNÁ!!! VEČEŘE ZDARMA ZAJIŠTĚNA PRO PRVNÍCH 30 PŘÍCHOZÍCH!!! Plesnivec 2/ října 2012 Strana 3

4 Šumperský horolezecký klub HORAL Ročník XXIX Příspěvky na rok 2013 : Na VH 2011 byla odsouhlasena výše ročních příspěvků do Horalu 0 Kč Příspěvky do ČHS jsou : mládež do 18 let 100 Kč Junioři let 300 Kč Člen do 60 let ( ) 400 Kč Člen nad 60 let (1952 a starší) 0 Kč Děti a mládež do 18 let v rámci rodinného členství (alespoň 1 rodič je v ČHS) 0 Kč Termín zaplacení příspěvků ČHS je Zájemce o Kombinované členství ČHS + AV, jehož velikost závisí na schválené dotaci Horalu na VH, může tak učinit až na konci VH (30.11.), nebo pozdějším zasláním na účet u KB / 0100 (var. symbol = Tvé rodné číslo) do !!! Kombinované členství ČHS + Alpenverein : A ( ) 1.550,- B junioři ( ) 1.265,- B senioři (1952 a starší) 1.215,- Děti (1995 a mladší) 720,- Rodinné členství 2.815,- Rodič samoživitel s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do roč ,- Horal bude tedy zajišťovat jednak Kombinované i Individuální členství v Alpenverein. Seznamy budou pro zájemce na VH. Dotace Horalu pojištění AV je navržena 500 Kč - ke schválení na VH. Zájemce o průkaz ČHS + Alpenverein (tzv. Kombinované členství ) tedy (s dotací Horalu, bude-li schválená na VH) jednorázově pdp bude platit 1.050(resp. 765, resp. 715,-). Zájemce jen o průkaz Alpenverein s dotací Horalu (pdp) A Kč B(junior, senior, partner) 715 Kč. Plesnivec 2/ října 2012 Strana 4

5 Šumperský horolezecký klub HORAL Ročník XXIX Plnění rozpočtu 2012 k : Předpoklad výdajů: plnění k pdp Podpora činnosti Kč Kč Pocty a ocenění výkonů Kč 0 Kč 0% 100% Příspěvek na boulder centrum Špk Kč Kč 70% 100% Alpenverein Kč Kč 120% 94% Školení Kč 0 Kč 0% 0% Metodická činnost Kč 0 Kč 0% 0% Podpora prezentace Kč Kč Závody (Patnáctka, Horokros, Bašta) Kč Kč 43% 100% Promítání a prezentace klubu Kč 0 Kč 0% 0% Vývěska, kronika 500 Kč 0 Kč 0% 100% Digitalizace kroniky Kč 0 Kč 0% 100% Správa webu a domény Kč 0 Kč 0% 99% Horování - závody Kč 0 Kč 0% 100% Společenské akce Kč 0 Kč Výroční schůze Kč 0 Kč 0% 100% Mikuláš Kč 0 Kč 0% 100% Provozní výdaje Kč Kč Účetnictví - vedení Kč 0 Kč 0% 100% Provozní režie Kč Kč 38% 100% Časopis Plesnivec 0 Kč 0 Kč 0% 0% Ostatní Kč Kč Průkazy ČHS pro členy Kč Kč 25% 41% Průkazy ČHS pro VV 0 Kč 0 Kč 0% 0% Odměna za práci předsednictva Kč 0 Kč 0% 75% Celkem Kč Kč 32% Předpoklad příjmů: Příjem z příspěvků: Kč Kč Klubové příspěvky i s ČHS Kč Kč Příspěvky od nováčků 0 Kč Kč Příjem z majetku: Kč Kč Příjmy z půjček Kč Kč 51% 96% Dividendy ČEZ Kč 0 Kč 0% 100% Úroky na běžném účtu 20 Kč 0 Kč 0% 250% Příjem z ČSTV: 0 Kč 0 Kč Příspěvek z ČSTV 0 Kč 0 Kč Příjem na závody: Kč Kč Dotace z ČSTV rezervní fond Kč 0 Kč 0% 100% Smlouva za reklamu Kč Kč 75% 107% Horokros - startovné Kč Kč 168% 100% Celkem Kč Kč 42% Plesnivec 2/ října 2012 Strana 5

6 Šumperský horolezecký klub HORAL Ročník XXIX.49 stav účtu k stav pokladny k celkem volných prostředků Kč Kč Kč 4. Návrh hospodaření pro rok 2013 : Předpoklad výdajů: Společné Společenské Lezci Podpora činnosti Kč Kč Pocty a ocenění výkonů Kč Kč Kč Příspěvek na boulder centrum Špk Kč Kč Alpenverein Kč Kč Školení Kč Kč Metodická činnost 0 Kč 0 Kč Podpora prezentace Kč Kč Závody (Patnáctka, Horokros, Bašta) Kč Kč * dle sponzorů Horování boulder-závody Kč Kč Prezentace klubu 0 Kč 0 Kč Vývěska, kronika Kč Kč Digitalizace kroniky Kč Kč Správa webu a domény Kč Kč Společenské akce Kč Kč Výroční schůze Kč Kč Mikuláš Kč Kč Provozní výdaje Kč Kč Účetnictví - vedení Kč Kč Provozní režie Kč Kč Časopis Plesnivec 0 Kč 0 Kč Ostatní Kč Kč Průkazy ČHS pro členy Kč Kč Odměna za práci předsednictva Kč Kč Celkem Kč Kč Kč Kč Plesnivec 2/ října 2012 Strana 6

7 Šumperský horolezecký klub HORAL Ročník XXIX. 49 Předpoklad příjmů: Příjem z příspěvků: Kč Kč Klubové příspěvky 0 Kč Vybrané příspěvky pro ČHS Kč Příspěvky od nováčků 0 Kč Příjem z majetku: Kč Kč Příjmy z půjček Kč Dividendy ČEZ Kč Úroky na běžném účtu 40 Kč Dotace 0 Kč 0 Kč Příspěvek z ČSTV 0 Kč? Dotace z ČSTV rezervní fond 0 Kč? Příspěvek od města Šumperka 0 Kč? Příspěvek od Olomouckého kraje 0 Kč? Příjem na závody: Kč Kč Smlouva za reklamu - Kubíček Kč? * dle situace Smlouva za reklamu - Tilak Kč Horokros - startovné Kč Celkem Kč Kč 5. Plán akcí 2013 : Výzva pro členy oddílu, aby se stali garanty a svou akci včlenili na VH do Plánu akcí!!! kde akce garant Severka Mikuláš výbor Sokolka Štěpán výbor leden Alpy zimní metodika Vogel, Heliks, Morávek Paprsek Patnáctka Churavý únor Jeseníky NonStop Vogel březen Vysoké Tatry hromadná akce? březen skalky hromadná akce Tichý duben Sokolka Veteráni + brigáda výbor duben Bradlo Gastro + brigáda výbor květen Králec Běh na Baštu Janů květen Palice, Drátník hromadná akce výbor ? Půlsilvestr výbor Srpen Alpy - Dolomity hromadná akce? září hory, skalky hromadná akce? Šumperk Horokros ročník výbor Šumperk Valná hromada předseda Šumperk Horování výbor Plesnivec 2/ října 2012 Strana 7

8 Šumperský horolezecký klub HORAL Ročník XXIX Platné provozní řády klubu : PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ NOVÉHO ČLENA Šumperský horolezecký klub Horal Šumperk je občanské sdružení, které se řídí odsouhlasenými stanovami (odkaz). O přijetí nového člena musí rozhodovat Valná hromada na základě písemně podané přihlášky. Přihláška musí být podána písemně minimálně 30 dnů před zahájením Valné Hromady některému členu z výboru (odkaz). Valná hromada se obvykle koná v listopadu, proto doporučujeme, aby přihlášky nových členů byly doručeny nejpozději do 30. září kalendářního roku. Přihláška musí obsahovat: Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a souhlas dvou garantů ze současných členů, , telefonický kontakt. Kdo je garant: Garant je osoba, která na valné hromadě prohlašuje, že nově přijímaný člen splňuje všechny předpoklady dle stanov. Zároveň garant musí zajistit pro nově přijatého člena jakoukoli podporu pro nového člena v podobě předání informací o působení oddílu, zvyklostí apod. Jak získat garanta: Nejlepší cesta k získání garanta je návštěva klubové schůze a domluva na lezení v některé oblasti a seznámení s funkcí oddílu, přidání informací garantovi o záměru a plánech působení v klubu. Vlastní účastí na některém z metodických dnů je možnost získání garanta a informací o klubu největší. Vstupní poplatek a ostatní poplatky: Klubové příspěvky se řídí rozhodnutím Valné hromady. Nyní pro následující rok bude vybírán poplatek za člena ČHS. Klubové příspěvky pro následující roky jsou stanoveny ve výši 0 Kč (Žádné). Při vstupu do klubu se vybírá jednorázový vstupní poplatek ve výši 1.500,- Kč. Podmínky pro půjčování finančních prostředků Horolezeckého klubu HORAL Šumperk : 1. Nejnižší částka na půjčení je ,- Korun 2. Základní úroková sazba je stanovena Valnou hromadou na 8% p.a. 3. Smlouva o zapůjčení finančních prostředků bude kryta směnkou podle pravidel stávající legislativy 4. Nejkratší doba smlouvy o zapůjčení je dvanáct měsíců. Prodloužení doby smlouvy o zapůjčení je opět 12 měsíců. 5. Výpovědní lhůta pro dlužníka je jeden měsíc. Pokud dlužník nedoručí výboru písemnou výpověď smlouvy nejpozději jeden měsíc před datem ukončení smlouvy, má se za to, že půjčka platí další období tj. jeden rok. 6. Výpovědní lhůta pro věřitele nesmí být kratší než tři měsíce. Čili věřitel musí vypovědět půjčku písemně nejpozději tři měsíce před datem ukončení smlouvy o zapůjčení. Pokud věřitel smlouvu nevypoví, má se za to, že platí další období tj. jeden rok. 7. Při prodloužení smlouvy zaplatí dlužník roční úrok nejpozději k datu ukončení stávající smlouvy. Úrok lze platit pravidelnou měsíční splátkou dle vzorce roční úrok / Při ukončení smlouvy zaplatí dlužník dlužnou částku plus roční úrok nejpozději k datu ukončení půjčky. 9. V případě, že je dlužník v prodlení, věřitel má právo požadovat okamžité vyrovnání závazků formou uplatnění směnky. 10. Úroková sazba je vždy fixní na období 12 měsíců. Změna úrokových sazeb je možná na základě písemného dodatku ke smlouvě po dohodě obou smluvních stran. Plesnivec 2/ října 2012 Strana 8

9 Šumperský horolezecký klub HORAL Ročník XXIX Co chystáme : 1. Plesnivec 2013_1 vyjde počátkem roku se zápisem z VH a aktualizovaným adresářem Mikuláš na Severce Štěpán, Sokolka 4. Boulder Session boulderingové závody v rámci Horování , Potřebujeme dobrovolníky na přípravu stěny, pomoc při stavbě soutěžních boulderů a pomoc při soutěži, hlaste se Tomáši Doubravskému nebo Ševčovi!. 8. Různé: - webové stránky Horalu : - webové stránky ČHS : - telefonní SOS : 112 platí pro celou Evropu Co se u nás celý rok dělo a ještě poděje : Místo Akce Garant Uskutečněno Prosinec chata Severka Horo-Mikuláš Churavý ano 26. Sokolka Štěpán výbor ano 21. Paprsek Patnáctka Churavý ano Duben 2. Hluchák zdravověda, 1. pomoc Ševčík ano 14. Sokolka Veteráni + brigáda výbor ano Květen 1. Bradlo Gastro výbor ano 19. Králec Běh na Baštu Janů ano Palice hromadná akce výbor ano Červenec Bišík Půlsilvestr výbor ne Říjen 21. Horokros ročník běžecký kros Churavý ano Listopad Rabštejn Poslední slanění, Kocour Komárková 24. KD Šumperk Horování Churavý 24. Hluchák Boulder session Ševčík, Doubravský 30. Šumperk Valná hromada oddílu Ševčík Plesnivec 2/ října 2012 Strana 9

10 Šumperský horolezecký klub HORAL Ročník XXIX.49 Horokros 2012: od Učňovky. Pořadatelé: Churavý, Janů, Osladil, Ševčík, Prokopová, Vogel, Doležal, Hegeduš, Hegedušová, Komárková, Ryšavý Coufalová, Jílek Mojda + Eva, Doubravská + Štefan, Závodníci: 84 dospělých (hlavní závod) 38 Prcků (dětský závod na 2,5 km) Pěkné počasí a již tradiční trať na 16 km s obrátkou v Osikově. Přes zatím nejintenzivnější propagaci (celostátní termínovka běhů, web Ligy 100, školy) se cíle 100 běžců zatím naplnit nepodařilo. V kategorii Horolezců 3 běžci z Horalu - Franta Lípa (4.), Viktor Tichý(3.) a Martina Krčová (1.). Opět bez zapojení mladších členů oddílu, veškerá tíha ležela na starých kusech. O to větší dík patří všem pořadatelům a sponzorům! *** Vaše zprávy o nejlepších výstupech a návrhy na ocenění a pocty posílejte Tomáši Doubravskému! Plesnivec 2/ října 2012 Strana 10

Ročník XXII.36. vlastním nákladu pouze pro vlastní potřebu

Ročník XXII.36. vlastním nákladu pouze pro vlastní potřebu Plesnivec 2/2005 Vydává: Šumperský horolezecký klub HORAL, Dolnomlýnská 16, 787 01 Šumperk ve vlastním nákladu pouze pro vlastní potřebu Plesnivec 2/05 16. listopadu 2005 Strana 1 Obsah : 1. Pozvání na

Více

Ročník XXIV.40. vlastním nákladu pouze pro vlastní potřebu

Ročník XXIV.40. vlastním nákladu pouze pro vlastní potřebu Plesnivec 1/2008 Vydává: Šumperský horolezecký klub HORAL, Dolnomlýnská 16, ve vlastním nákladu pouze pro vlastní potřebu 3.2008 Strana 1 Obsah : Zápis z VH 2007 Hospodaření 2007 3. Plán akcí 2008 4.

Více

Ročník XXI.34. vlastním nákladu pouze pro vlastní potřebu

Ročník XXI.34. vlastním nákladu pouze pro vlastní potřebu Plesnivec 2/2004 Vydává: Šumperský horolezecký klub HORAL, Dolnomlýnská 16, 787 01 Šumperk ve vlastním nákladu pouze pro vlastní potřebu Plesnivec 1/04 27. října 2004 Strana 1 Obsah : 1. Pozvání na VH

Více

Ročník XXII.35. vlastním nákladu pouze pro vlastní potřebu

Ročník XXII.35. vlastním nákladu pouze pro vlastní potřebu Šumperský horolezecký klub HORAL Ročník XXII.35 Plesnivec 1/2005 Vydává: Šumperský horolezecký klub HORAL, Dolnomlýnská 16, Šumperk ve vlastním nákladu pouze pro vlastní potřebu Plesnivec 1/05 21. března

Více

Ročník XXI.33. vlastním nákladu pouze pro vlastní potřebu

Ročník XXI.33. vlastním nákladu pouze pro vlastní potřebu Plesnivec 1/2004 Vydává: Šumperský horolezecký klub HORAL, Dolnomlýnská 16, 787 Šumperk ve vlastním nákladu pouze pro vlastní potřebu Plesnivec 1/04 12. února 2004 Strana 1 Obsah : 1. Zápis z VH 2. Hospodaření

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU

STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU ČLÁNEK I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Plný oficiální název sportovního klubu je SC Kolín. 2. Sportovní klub SC Kolín, dále jen sportovní klub, je dobrovolným politicky nezávislým

Více

PODKLADY PRO JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU

PODKLADY PRO JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU Pražský atletický svaz 14000 Praha 4, Pod Děkankou 82 PODKLADY PRO JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU Obsahuje: Návrh programu valné hromady Návrh jednacího řádu valné hromady Výroční zprávu

Více

VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012

VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 64/2012 VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012 Podklady pro jednání Uzávěrka textu 24.2. 2012. Text neprošel redakční a jazykovou úpravou. 1 Obsah Pozvánka na valnou hromadu ČHS...3

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ. leden - únor 2015

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ. leden - únor 2015 JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ leden - únor 2015 1 SLOVO STAROSTY /Josef Voral/ Vážení spoluobčané, v prvním letošním zpravodaji bych Vám všem rád popřál hodně zdraví, štěstí a také, aby celý rok 2015 byl úspěšný

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

ÚVODNÍ SLOVO, OBSAH OBSAH. Ročenka ŠSČR 2013

ÚVODNÍ SLOVO, OBSAH OBSAH. Ročenka ŠSČR 2013 ROČENKA ŠSČR 2013 Vážení šachoví přátelé, Šachový svaz České republiky Vám opět po čase nabízí shrnutí nejdůležitějších vnitřních předpisů našeho sdružení v jednom dokumentu. Ročenka nabízí rovněž přehled

Více

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ BULLETIN č. 58/2007 ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ generální partner ČHS Vážení členové Českého horolezeckého svazu, tento bulletin

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y?

Více

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Jednání starostů ORP Králíky, zástupců ČD, OREDO, ČSAD a soukromého dopravce ke změnám nových jízdních řádů Dne 17. 1. 2012 se uskutečnilo na Městském

Více

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ 6 Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví ZÁSADY HOSPODAŘENÍ PRO ZO OSŢ ZAMĚŘENÉ NA JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ (metodika) Schválená Ústředím OSŢ

Více

Usnesení valné hromady 3 Sports Activities o.s.

Usnesení valné hromady 3 Sports Activities o.s. Ze dne 9.2.2012 Program: Usnesení valné hromady 3 Sports Activities o.s. 1. Schválení nových stanov (viz příloha) Stanovy byly schváleny. 2. Volba výkonného výboru, revizní komise (Roman Kovařík revizní

Více

Jinými slovy tímto názvem rozumíme závody v přesnosti a délce hodu, tedy v technice

Jinými slovy tímto názvem rozumíme závody v přesnosti a délce hodu, tedy v technice Rybolovna technika - CASTING Rybolovná technika neboli Casting je souhrnné označení pro několik disciplín sportovního rybářství. Tento sport vychází z potřeby rybáře zasáhnout cíl nebo dohodit, co nejdále.

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

STANOVY ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE

STANOVY ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE STANOVY ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE dále jen Stanovy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Právní postavení 1.1.1. Česká Triatlonová Asociace o.s. (dále též ČTA ) je občanským sdružením, které vzniklo dne 28.5.1990

Více

Stanovy. Část I. Základní ustanovení

Stanovy. Část I. Základní ustanovení Stanovy Českého rybářského svazu, z. s. Část I. 1 Základní ustanovení 1) Český rybářský svaz, z. s. (dále jen Svaz nebo ČRS ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více