PŘÍLOHA K TEXTOVÉ ČÁSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA K TEXTOVÉ ČÁSTI"

Transkript

1 REGULAČNÍ PLÁN TRUTNOV ČERVENÝ KOPEC PRÁVNÍ STAV PŘÍLOHA K TEXTOVÉ ČÁSTI 04/2012 Ing. arch. Roman Žatecký, DRUPOS Trutnov, Na Promenádě 150, Trutnov tel.,fax , IČO a Ing. arch. Pavel Tomek, Havlíčkova 13, Trutnov tel , IČO

2 Příloha textové části návrhu regulačního plánu Červený Kopec Trutnov 08/2007 dle Nařízení vlády č.491/2004 Sb. ze dne 1. září 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností v platném znění LEGENDA : Živnost přípustná pro funkci bydlení rodinné domy městského charakteru bez omezení Živnost přípustná pro funkci bydlení rodinné domy městského charakteru po stanovení dalších podmínek upřesňujících provoz (sortiment, plocha obchodu, náročnost na dopravu apod.) Nutné vždy samostatné územní řízení Živnost nepřípustná pro funkci bydlení rodinné domy městského charakteru Řemeslné živností Část A Skupina 101: Kovy a kovové výrobky Skupina 103: Motorové a ostatní dopravní prostředky Skupina 104: Zdravotnické výrobky a výrobky jemné mechaniky Hodinářství Skupina 105: Elektrické stroje a přístroje Skupina 106: Zpracování kameniva a zemin, keramika Broušení a leptání skla Zpracování kamene Skupina 107: Chemická výroba Výroba kosmetických prostředků Skupina 108: Potraviny a nápoje Řeznictví a uzenářství Mlynářství Pivovarnictví a sladovnictví Mlékárenství Pekařství, cukrářství Skupina 109: Textilie a oděvy Barvení a chemická úprava textilií

3 Skupina 110: Kůže, kožené výrobky, pryžové výrobky a výrobky z plastických hmot Zpracování gumárenských směsí Zpracování kůží a kožešin Skupina 111: Dřevařská výroba, výroba nábytku, hudebních nástrojů a ostatních výrobků Truhlářství Zlatnictví a klenotnictví Opravy hudebních nástrojů Skupina 112: Papírenská a polygrafická výroba Polygrafická výroba Skupina 113: Stavebnictví Skupina 114: Ostatní Čištění textilu a oděvů Fotografické služby Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi Část B Skupina 114: Ostatní Hostinská činnost Kosmetické služby Pedikúra, manikúra Část C Skupina 114: Ostatní Holičství, kadeřnictví Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 469/2000 Sb. Vázané živností Skupina 201: Kovy a kovové výrobky Výroba slitin drahých kovů pro klenotnické a dentální účely Skupina 202: Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví Montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny Skupina 203: Motorové a ostatní dopravní prostředky Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky Skupina 204: Zdravotnické výrobky, přesné a optické přístroje Výroba, opravy a montáž měřidel Úřední měření

4 Skupina 205: Elektrické stroje a přístroje Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení Poskytování telekomunikačních služeb Skupina 207: Chemická výroba Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické Výroba a zpracování paliv a maziv Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách a) nad 1000 kg skladovací kapacity, b) nad 40 kg náplně tlakové nádoby, c) do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity včetně Skupina 213: Stavebnictví Projektová činnost ve výstavbě Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování Projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování Skupina 214: Ostatní Provozování autoškoly Oční optika Výkon zeměměřických činností Posuzování vlivů na životní prostředí Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany Průvodcovská činnost a) horská, b) tělovýchovná a sportovní, c) v oblasti cestovního ruchu Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách Psychologické poradenství a diagnostika Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin Provozování cestovní agentury Geologické práce v oblasti... Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti... Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici Vodní záchranářská služba Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Zastupování v celním řízení Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže Péče o dítě do tří let věku v denním režimu Masérské, rekondiční a regenerační služby Provozování solárií Aplikace, výroba a opravy a) protéz, b) trupových ortéz, c) končetinových ortéz, d) měkkých bandáží Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy Drezúra zvířat Provozování poštovních služeb Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné

5 dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech, včetně ochrany proti škodlivým organismům rostlin Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče Zpracování návrhu katalogizačních dat Odborný dohled nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod - balneotechnik Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků Měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií Měření účinnosti spalovacího zdroje, měření množství vypouštěných látek a kontrola stavu spalinových cest Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 469/2000 Sb. Koncesované živností Skupina 302: Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava, znehodnocování a ničení střeliva Provozování střelnic Provádění pyrotechnického průzkumu Skupina 307: Výroba chemických výrobků Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin Nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny Skupina 314: Ostatní Provádění trhacích a ohňostrojných prací Směnárenská činnost Silniční motorová doprava osobní Silniční motorová doprava nákladní Taxislužba Vnitrozemská vodní doprava Výuka a výcvik ve střelbě se zbraní Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob Provozování pohřební služby Provádění balzamace a konzervace Provozování krematoria Služby soukromých detektivů Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického Provozování cestovní kanceláře Oceňování majetku pro: a) věci movité, b) věci nemovité, c) nehmotný majetek, d) finanční majetek, e) podnik Provádění veřejných dražeb Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a

6 deratizace Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw Příloha č. 4 k nařízení vlády, č. 469/2000 Sb. Volné živností 1.Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 2.Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost 3.Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb 4.Úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava 5.Výroba potravinářských výrobků 6.Výroba nápojů 7.Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů 8.Pěstitelské pálení 9.Výroba škrobárenských výrobků pro nepotravinářské účely 10.Výroba textilních vláken a tkanin 11.Výroba textilního zboží (kromě oděvů, oděvních doplňků a prostředků ortopedické povahy) 12.Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových) 13.Výroba a opravy kožešinových výrobků 14.Výroba pletených a háčkovaných výrobků, řemeslné zpracování textilií 15.Výroba brašnářského a sedlářského zboží (kromě prostředků ortopedické povahy) 16.Výroba obuvi (kromě ortopedické) 17.Výroba pilařská a impregnace dřeva 18.Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) 19.Uměleckořemeslné zpracování dřeva 20.Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů 21.Vydavatelské a nakladatelské činnosti 22.Výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově - obrazových záznamů 23.Vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin 24.Grafické práce a kresličské práce 25.Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv 26.Výroba chemických látek a chemických přípravků 27.Výroba nenahraných nosičů údajů

7 28.Výroba chemických vláken 29.Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 30.Výroba a zpracování skla 31.Výroba porcelánových, keramických a sádrových výrobků (kromě pro stavebnictví) 32.Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 33.Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků 34.Broušení technického a šperkového kamene 35.Výroba a hutní zpracování železa a oceli 36.Výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin 37.Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 38.Výroba kovového spotřebního zboží 39.Uměleckořemeslné zpracování kovů 40.Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 41.Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 42.Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 43.Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 44.Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení 45.Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a televizních antén 46.Výroba neelektrických zařízení pro domácnost 47.Výroba elektronických součástek 48.Projektování elektrických zařízení 49.Výroba zdravotnických prostředků 50.Výroba optických a fotografických zařízení 51.Výroba motorových a přípojných vozidel 52.Výroba karosérií 53.Stavba a výroba plavidel 54.Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku 55.Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků 56.Výroba a opravy čalounických výrobků 57.Výroba hudebních nástrojů 58.Výroba sportovních potřeb

8 59.Výroba her, hraček a dětských kočárků 60.Výroba školních a kancelářských potřeb kromě výrobků z papíru 61.Výroba bižuterie 62.Výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu 63.Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření 64.Výroba hnojiv 65.Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 66.Úprava a rozvod užitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu 67.Přípravné práce pro stavby 68.Specializované stavební činnosti 69.Dokončovací stavební práce 70.Sklenářské práce, rámování a paspartování 71.Inženýrská činnost v investiční výstavbě 72.Zprostředkování obchodu a služeb 73.Velkoobchod 74.Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 75.Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 76.Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů 77.Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 78.Maloobchod použitým zbožím 79.Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami 80.Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 81.Opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží (kromě prostředků ortopedické povahy) 82.Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 83.Opravy a údržba potřeb pro domácnost, sportovních potřeb a výrobků jemné mechaniky 84.Ubytovací služby 85.Pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy 86.Skladování zboží a manipulace s nákladem 87.Technické činnosti v dopravě

9 88.Potrubní doprava 89.Zasilatelství 90.Zastavárenská činnost 91.Realitní činnost 92.Správa a údržba nemovitostí 93.Pronájem a půjčování věcí movitých 94.Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 95.Kopírovací práce 96.Zpracování dat, služby databank, správa sítí 97.Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 98.Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 99.Činnost technických poradců v oblasti Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti 101.Testování, měření, analýzy a kontroly 102.Reklamní činnost a marketing 103.Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 104.Balicí činnosti 105.Příprava a vypracování technických návrhů 106.Překladatelská a tlumočnická činnost 107.Agenturní činnost v oblasti kultury a umění 108.Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 109.Návrhářská, designérská a aranžérská činnost 110.Výuka jazyků 111.Výuka v oblasti umění a společenského tance 112.Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 113.Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení 114.Mimoškolní výchova a vzdělávání 115.Opravy a údržba předmětů kulturní povahy (s výjimkou restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty a s výjimkou obnovy kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi) 116.Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení 117.Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

10 118.Organizování sportovních soutěží 119.Činnost informačních a zpravodajských kanceláří 120.Poskytování technických služeb 121.Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob 122.Poskytování služeb pro rodinu a domácnost 123.Poskytování služeb osobního charakteru 124.Výroba, obchod a služby jinde nezařazené v oblasti...

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Část A 1. Řeznictví a uzenářství 2. Mlékárenstvi 3. Mlynářství 4. Pekařství, cukrářství 5. Pivovarnictví a sladovnictví 6. Zpracování kůží a kožešin 7. Aplikace, výroba a opravy

Více

- 48 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

- 48 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) - 48 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin

Více

- 47 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

- 47 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) - 47 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ FYZICKÁ OSOBA ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel e) pohlaví f) rodné příjmení g) všechna dřívější příjmení žena / muž h) rodinný stav i) místo narození j) okres k) stát l)

Více

Podnikatel. Podnikatel a základy živnostenského práva (v.2013) Prameny práva spotřebitel, podnikatel. Historie podnikatel, spotřebitel

Podnikatel. Podnikatel a základy živnostenského práva (v.2013) Prameny práva spotřebitel, podnikatel. Historie podnikatel, spotřebitel Podnikatel a základy živnostenského práva (v.2013) (2005-)2013 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Historie podnikatel, spotřebitel Zákon č.227/1859 ř.z., Živnostenský řád Zákon č. 1/1863 ř.z., Obecný

Více

OBSAHOVÉ NÁPLNĚ VOLNÝCH ŽIVNOSTÍ. 1. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

OBSAHOVÉ NÁPLNĚ VOLNÝCH ŽIVNOSTÍ. 1. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 469/2000 Sb. OBSAHOVÉ NÁPLNĚ VOLNÝCH ŽIVNOSTÍ 1. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví Poskytování služeb nezemědělskými subjekty pro zemědělce zemědělskou

Více

- 36 - Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností

- 36 - Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností - 36 - Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností Obor činnosti 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví

Více

Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých činností

Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých činností Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých činností Činnost 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Více

Živnost volná - Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenskému zákonu

Živnost volná - Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenskému zákonu Živnost volná - Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenskému zákonu Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých činností: 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství,

Více

Obsahová náplň volných živností

Obsahová náplň volných živností Obsahová náplň volných živností 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Poskytování služeb nezemědělskými subjekty pro zemědělce zemědělskou technikou,

Více

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice 08.12 Provoz pískoven

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Příloha Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Oddíl 01 Skupina Třída SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 11000 PĚSTOVÁNÍ PLODIN JINÝCH NEŽ TRVALÝCH 11100 PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN (KROMĚ RÝŽE), LUŠTĚNIN

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen 01.12 Pěstování rýže 01.13

Více

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - do elektronického formuláře pro DPH je nutné uvést číslo v 6-ti místném formátu (např.11400 zapíšete jako 114000): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST

Více

- 18 - Obsahové náplně živností vázaných

- 18 - Obsahové náplně živností vázaných - 18 - Obsahové náplně živností vázaných Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Předmětem obsahové náplně živnosti je též poradenství věcně související s obsahem živnosti, pokud jiný právní předpis

Více

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Kód Odvětví SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene,

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OBSAHOVÉ NÁPLNĚ VÁZANÝCH ŽIVNOSTÍ Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu

Více

Příručka pro podnikání v roce 2009

Příručka pro podnikání v roce 2009 Příručka pro podnikání v roce 2009 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY zapsaná v obchodním

Více

základní číselník dle NACE

základní číselník dle NACE základní číselník dle NACE SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 1.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 1.11 Pěstování obilovin

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Leden 2015 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty Produkty zemědělství a zahradnictví Obiloviny,

Více

Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů

Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ Těžba a úprava černého a hnědého uhlí Těžba a úprava černého uhlí 05.10 Těžba a úprava černého uhlí 05.10.1 Těžba

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. července 2008 o obsahových náplních jednotlivých živností

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. července 2008 o obsahových náplních jednotlivých živností 278 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. července 2008 o obsahových náplních jednotlivých živností ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb., nařízení vlády č. 368/2012 Sb. a nařízení vlády č. 365/2013 Sb. Vláda nařizuje

Více

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.3* Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny 10.31* Zpracování a konzervování brambor 10.32* Výroba ovocných a

Více

278/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

278/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Obsah a text 278/2008 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2013 Změna: 288/2010 Sb. Změna: 368/2012 Sb. 278/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. července 2008 o obsahových náplních jednotlivých

Více

Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů

Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 07 Těžba a úprava rud 07.2 Těžba a úprava neželezných rud 07.21 Těžba a úprava uranových a thoriových rud 07.21.1 Těžba uranových

Více

Živnostenský zákon v praxi

Živnostenský zákon v praxi Živnostenský zákon v praxi 7. aktualizované vydání 2. aktualizace k 1. 9. 2008 Nabyl úèinnosti 31. 10. 2007 Zákon č. 270/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění

Více

278/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

278/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 278/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. července 2008 o obsahových náplních jednotlivých živností Změna: 288/2010 Sb. Změna: 368/2012 Sb. Změna: 365/2013 Sb. Vláda nařizuje podle 73a zákona č. 455/1991

Více