JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ"

Transkript

1 JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ FYZICKÁ OSOBA ČÁST A - PODNIKATEL 0 Podnikatel e) pohlaví f) rodné příjmení g) všechna dřívější příjmení žena / muž h) rodinný stav i) místo narození j) okres k) stát l) státní občanství m) datum narození n) rodné číslo o) identifikační číslo p) obchodní firma (jen u osob zapsaných do obchodního rejstříku) 02 Bydliště 03 Místo podnikání a) místo podnikání trvale shodné s bydlištěm 2) ANO / NE b) název ulice c) číslo popisné d) číslo orientační e) PSČ f) název obce h) okres g) část obce i) stát 04 Pobyt na území ČR (pro zahraniční osoby) 3) h) povolený pobyt do 05 Předmět podnikání (u živnosti volné vyznačte čísla oborů činnosti na seznamu) - ve smyslu 45 resp. 50 živnostenského zákona ohlašuji živnost resp. žádám o koncesi číslo. 06 Provozovna ANO / NE 07 Odpovědný zástupce e) státní občanství f) rodné příjmení g) datum narození h) rodné číslo i) místo narození j) okres k) stát l) pohlaví žena / muž 08 Bydliště odpovědného zástupce 2) 3) vyplní pouze fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo vyplní pouze osoba, která má adresu místa podnikání shodnou s adresou bydliště vyplní pouze osoba, která má povolený pobyt MPO FO vzor č. 05 (08200)

2 09 Pobyt odpovědného zástupce na území ČR (pro zahraniční osoby) 0 Datum ustanovení do funkce odpovědného zástupce Ustanovení odpovědného zástupce pro předměty podnikání ( číslo předmětu podnikání) ČÁST B - DAŇOÁ REGISTRACE - přihlašuji se ve smyslu 33 zákona o správě daní a poplatků k registraci u FÚ v a) k dani z příjmů fyzických osob c) k dani z nemovitosti ode b) k dani z přidané hodnoty (přílohou je přihláška k DPH) d) k dani silniční ode e) k dani z příjmů jako plátci: daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků ode 2) daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ode f) zastupování v daňových záležitostech: smluvní zástupce ANO / NE (v případě ANO přílohou je plná moc) g) čísla účtu u bank, spořitelních a úvěrních družstev, na nichž mám soustředěny prostředky z podnikatelské činnosti účet v ČR - číslo účtu / směrový (identifikační) kód ůčet vedený v zahraničí - IBAN 3) zajišťující daň z příjmů ode měna, ve které je účet veden vlastníkem účtu je daňový subjekt ANO / NE h) zahraniční daňové identifikační číslo, stát ČÁST C - OZNÁMENÍ SPRÁĚ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ i) právní předchůdce - daňové identifikační číslo CZ - oznamuji ve smyslu zákona č. 582/99 Sb., následující skutečnosti OSSZ / PSSZ v a) datum zahájení samostatné výdělečné činnosti ČÁST D - OZNÁMENÍ ZDRAOTNÍ POJIŠŤONĚ - oznamuji ve smyslu zákona o veřejném zdravotním pojištění zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti zdravotní pojišťovně v b) přihlašuji se k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSČ od a) název zdravotní pojišťovny b) druh (kód) ZP c) číslo bankovního účtu / směrový (identifikační) kód d) výše zálohy e) datum zahájení samostatné výdělečné činnosti ČÁST E - OZNÁMENÍ PRACONÍHO MÍSTA - oznamuji ve smyslu zákona o zaměstnanosti volné pracovní místo / obsazení volného pracovního místa a) místo výkonu práce b) název profese c) dle KZAM ÚP v d) vznik / obsazenost ke dni e) pracovně právní vztah na dobu určitou / neurčitou i) požadované vzdělání, praxe f) pracovní doba g) počet míst h) výše mzdy j) zveřejňovat ANO / NE k) kontaktní osoba na pracovišti l) poznámky: nabízené výhody, speciální požadavky apod. ČÁST F - YBERTE PROÁDĚNÉ ÚKONY JEDNOTLIÝCH ČÁSTECH a) pro živnostenský úřad počet příloh b) pro OSSZ / PSSZ počet příloh c) pro zdrav.pojišťovnu počet příloh d) pro finanční úřad počet příloh e) pro Úřad práce počet příloh ČÁST G ADRESA PRO DORUČOÁNÍ ČÁST H DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE a) telefon b) datová schránka c) h) adresu použít i pro následující řízení ANO / NE MPO FO vzor č. 05 (08200) 2

3 JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ PRÁNICKÁ OSOBA ČÁST A - PODNIKATEL 0 Podnikatel a) obchodní firma / název právnické osoby b) právní forma c) identifikační číslo 02 Sídlo 03 Předmět podnikání (u živnosti volné vyznačte čísla oborů činnosti na seznamu) - ve smyslu 45 resp. 50 živnostenského zákona ohlašuji živnost resp. žádám o koncesi číslo. 04 Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu e) datum narození f) rodné číslo 05 Bydliště / pobyt člena statutárního orgánu na území ČR 06 Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu e) datum narození f) rodné číslo 07 Bydliště / pobyt člena statutárního orgánu na území ČR 08 Odpovědný zástupce e) státní občanství f) rodné příjmení g) datum narození h) rodné číslo i) místo narození j) okres k) stát l) pohlaví žena / muž 09 Bydliště odpovědného zástupce 0 Pobyt odpovědného zástupce na území ČR (pro zahraniční osoby) vyplní se pouze u fyzické osoby, která nemá přiděleno rodné číslo MPO PO vzor č. 05 (08200)

4 Datum ustanovení do funkce odpovědného zástupce 2 Ustanovení odpovědného zástupce pro předměty podnikání ( číslo předmětu podnikání) 3 Provozovna ANO / NE ČÁST B - DAŇOÁ REGISTRACE - přihlašuji se ve smyslu 33 zákona o správě daní a poplatků k registraci u FÚ v a) k dani z příjmů právnických osob c) k dani z nemovitosti ode b) k dani z přidané hodnoty (přílohou je přihláška k DPH) d) k dani silniční ode e) k dani z příjmů jako plátci: daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků ode 2) daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ode f) zastupování v daňových záležitostech: smluvní zástupce ANO / NE (v případě ANO přílohou je plná moc) g) čísla účtu u bank, spořitelních a úvěrních družstev, na nichž mám soustředěny prostředky z podnikatelské činnosti účet v ČR - číslo účtu / směrový (identifikační) kód účet vedený v zahraničí - IBAN 3) zajišťující daň z příjmů ode měna, ve které je účet veden vlastníkem účtu je daňový subjekt ANO / NE h) zahraniční daňové identifikační číslo, stát j) obchodní firma / právní forma i) právní předchůdce - daňové identifikační číslo CZ ČÁST C - OZNÁMENÍ PRACONÍHO MÍSTA - oznamuji ve smyslu zákona o zaměstnanosti volné pracovní místo / obsazení volného pracovního místa a) místo výkonu práce b) název profese c) dle KZAM ÚP v d) vznik / obsazenost ke dni e) pracovně právní vztah na dobu určitou / neurčitou i) požadované vzdělání, praxe f) pracovní doba g) počet míst h) výše mzdy j) zveřejňovat ANO / NE k) kontaktní osoba na pracovišti l) poznámky: nabízené výhody, speciální požadavky apod. ČÁST D - YBERTE PROÁDĚNÉ ÚKONY JEDNOTLIÝCH ČÁSTECH a) pro živnostenský úřad počet příloh b) pro finanční úřad počet příloh c) pro Úřad práce počet příloh ČÁST E ADRESA PRO DORUČOÁNÍ h) adresu použít i pro následující řízení ANO / NE ČÁST F DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE a) telefon b) datová schránka c) vztah k právnické osobě MPO PO vzor č. 05 (08200) 2

5 ZMĚNOÝ LIST Identifikační část podnikatele a) jméno a příjmení / obchodní firma / název b) identifikační číslo c) rodné číslo d) datum narození Oznamuji živnostenskému úřadu ve smyslu živnostenského zákona následující skutečnosti: 0 Předměty podnikání, kterých se změna týká (u živnosti volné čísla oborů) 02 Původní údaj 03 Nový údaj (je-li pro uvedení nového údaje samostatná kolonka, uveďte údaj do samostatné kolonky) 04 Provozování živnosti přerušeno: od: do: pro účely SSZ / ZP: jedná se zároveň o ukončení samostatné výdělečné činnosti 2) od: ANO / NE 05 Pokračování v provozování živnosti od: a) pro účely SSZ / ZP: jedná se zároveň o zahájení samostatné výdělečné činnosti 2) od: ANO / NE 2) od: b) pro účely SSZ: přihlašuji se k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSČ c) pro účely SSZ: jedná se o výdělečnou činnost 2) hlavní / vedlejší 06 Žádám o zrušení živnostenského oprávnění a) pro účely SSZ / ZP: jedná se zároveň o ukončení samostatné výdělečné činnosti 2) od: ANO / NE b) pro účely FÚ: přestal jsem vykonávat činnost a pobírat příjmy podrobené dani 2) od: ANO / NE 07 Nová adresa bydliště / povoleného pobytu i) datum změny 08 Nová adresa místa podnikání / sídla / umístění organizační složky / pro doručování / pro doručování trvale a) místo podnikání trvale shodné s bydlištěm 3) ANO / NE b) název ulice c) číslo popisné d) číslo orientační e) PSČ f) název obce g) část obce h) okres i) stát 2) 3) vyplní pouze fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo vyplní pouze fyzická osoba vyplní pouze osoba, která má adresu místa podnikání shodnou s adresou bydliště MPO ZL vzor č. 05 (08200)

6 09 Nově ustanovený odpovědný zástupce / vedoucí organizační složky / člen statutárního orgánu e) státní občanství 4) f) rodné příjmení g) datum narození h) rodné číslo i) místo narození j) okres k) stát m) u odpovědného zástupce - datum ustanovení do funkce 5) l) pohlaví žena / muž 0 Bydliště odpovědného zástupce / vedoucího organizační složky / člena statutárního orgánu Pobyt odpovědného zástupce / vedoucího organizační složky / člena statutárního orgánu na území ČR 2 Provozovna i) umístění provozovny h) provozovna podléhající kolaudaci ANO / NE j) název provozovny l) datum zahájení / ukončení provozování živnosti n) předměty podnikání provozované (u živnosti volné číslo oboru) m) datum zrušení provozovny 3 Při ukončení činnosti uveďte adresu, kde lze vypořádat závazky 4 Doplňující údaje a) telefon b) datová schránka c) 5 Prostřednictvím CRM ohlašuji změnu též na: ANO / NE a) FÚ v ANO / NE b) OSSZ / PSSZ v ANO / NE c) ÚP v ANO / NE d) ZP v druh (kód) ZP číslo kolonky číslo kolonky číslo kolonky číslo kolonky počet příloh 6) počet příloh 6) počet příloh 6) počet příloh 6) 6 Přílohy pro živnostenský úřad počet příloh pro živnostenské úřady (např. seznam oborů živnosti volné, prohlášení odpovědného zástupce atd.) vztah k právnické osobě 4) 5) 6) vyplní se pouze u odpovědného zástupce a vedoucího organizační složky vyplní se u odpovědného zástupce, který nemá přiděleno rodné číslo přílohou se rozumí např. příloha pro FÚ a SSZ, smlouva o vedení účtu, smlouva o sdružení atd. MPO ZL vzor č. 05 (08200) 2

7 ČÍSLO OBORU - NÁZE SEZNAM OBORŮ ČINNOSTÍ NÁLEŽEJÍCÍCH DO ŽINOSTI OLNÉ ÝROBA, OBCHOD A SLUŽBY NEUEDENÉ PŘÍLOHÁCH AŽ 3 ŽINOSTENSKÉHO ZÁKONA 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Činnost odborného lesního hospodáře yhotovování lesních hospodářských plánů a osnov Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna ýroba potravinářských a škrobárenských výrobků Pěstitelské pálení ýroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů 0) ýroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků ýroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží 2) Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků 3) ýroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů 4) ydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 5) ýroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů 6) ýroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv 7) ýroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků 8) ýroba hnojiv 9) ýroba plastových a pryžových výrobků 20) ýroba a zpracování skla 2 ýroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků 22) ýroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků 23) Broušení technického a šperkového kamene 24) ýroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin 25) ýroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 26) Umělecko-řemeslné zpracování kovů 27) Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 28) ýroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení ýroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém 29) napětí 30) ýroba neelektrických zařízení pro domácnost 3 ýroba strojů a zařízení 32) ýroba motorových a přípojných vozidel a karoserií 33) Stavba a výroba plavidel ýroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí 34) a zařízení a leteckých pozemních zařízení 35) ýroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku 36) ýroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků 37) ýroba a opravy čalounických výrobků 38) ýroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků 39) ýroba zdravotnických prostředků 40) ýroba a opravy zdrojů ionizujícího záření MPO SO vzor č. 03 (08200)

8 ýroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových 4 předmětů 42) ýroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu 43) Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody 44) Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 45) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 46) Sklenářské práce, rámování a paspartování 47) Zprostředkování obchodu a služeb 48) elkoobchod a maloobchod 49) Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím 50) Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 5 Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy) 52) Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 53) Zasilatelství a zastupování v celním řízení 54) Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb 55) Ubytovací služby 56) Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály 57) Činnost informačních a zpravodajských kanceláří 58) Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 59) Pronájem a půjčování věcí movitých 60) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 6 Projektování pozemkových úprav 62) Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce 63) Projektování elektrických zařízení 64) ýzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 65) Testování, měření, analýzy a kontroly 66) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 67) Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling 68) Fotografické služby 69) Překladatelská a tlumočnická činnost 70) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 7 Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu 72) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Provozování kulturních, kulturně - vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních 73) a obdobných akcí 74) Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 75) Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 76) Poskytování technických služeb 77) Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel 78) Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu 79) Poskytování služeb pro rodinu a domácnost 80) ýroba, obchod a služby jinde nezařazené vztah k právnické osobě MPO SO vzor č. 03 (08200) 2

9 ORGANIZAČNÍ SLOŽKA Identifikační část podnikatele a) jméno a příjmení / obchodní firma / název b) identifikační číslo c) rodné číslo d) datum narození 0 Označení organizační složky označení 02 Umístění organizační složky 03 edoucí organizační složky e) státní občanství f) datum narození g) rodné číslo 04 Bydliště vedoucího organizační složky 05 Pobyt vedoucího organizační složky vztah k právnické osobě vyplní pouze fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo POKYNY k formuláři Identifikační část podnikatele - vyplní se identifikační údaje podnikatele, který organizační složku zřizuje. 0 uvede se označení organizační složky 02 uvede se adresa umístění organizační složky 03 vyplní se identifikační údaje vedoucího organizační složky 04 bydliště - vyplní se bydliště vedoucího organizační složky na území České republiky, zahraniční osoba své bydliště v zahraničí 05 pobyt - vyplní pouze zahraniční osoba, pokud jí byl pobyt na území České republiky povolen MPO Org.složka vzor č. 03 (08200)

10 PŘÍLOHA PRO FINANČNÍ ÚŘAD A SPRÁU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Identifikační část podnikatele a) jméno a příjmení / obchodní firma / název b) identifikační číslo c) rodné číslo d) datum narození ČÁST A - PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY 0 Registrace / oznámení změny 02 Pro plátce nebo osobu identifikovanou k dani 03 Datum rozhodného pro povinnost zákonné registrace 04 Datum dobrovolné registrace 05 OBRAT pro stanovení zdaňovacího období podle 99, nevyplňuje osoba identifikovaná k dani za předchozí kalendářní rok / předpokládaný roční obrat Kč 06 Požaduji měsíční zdaňovací období ANO / NE 07 Důvod registrace podle 94 nebo 96 Odstavec č. 08 Částka obratu za nejbližších 2 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 09 Registrace v jiných členských státech EU a) DIČ b) datum registrace Kč 0 Číslo účtu / směrový kód banky (přílohou je smlouva o vedení účtu) uveďte číslo svého bankovního účtu,včetně identifikačního kódu banky, který budete používat k bankovnímu spojení s FÚ pro DPH Účastník sdružení ANO / NE (přílohou je smlouva o sdružení) 2 Daňové identifikační číslo plátce vedoucího evidenci CZ ČÁST B - PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI PRO PLÁTCOY POKLADNY 0 Registrace / oznámení změny 02 Označení plátcovy pokladny a) označení b) k dani z příjmů jako plátci: daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků ode 2) daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ode 03 Adresa h) telefon i) datová schránka j) k) číslo bankovního účtu / směrový (identifikační) kód 04 Fyzická osoba, která je zaměstnána u FO nebo PO, jejíž součástí je plátcova pokladna, pověřená jednat za plátcovu pokladnu v daňových záležitostech e) rodné číslo f) funkce 05 Fyzická nebo právnická osoba, pověřená jednat za plátcovu pokladnu v daňových záležitostech Pověřená osoba ANO / NE případě ano je přílohou plná moc vyplní pouze fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo MPO FÚ - SSZ vzor č. 04 (08200)

11 ČÁST C - PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI - STÁLÁ PROOZONA 0 Registrace / oznámení změny a) název b) identifikační číslo c) název ulice d) číslo popisné e) číslo orientační f) PSČ g) název obce h) část obce i) okres ČÁST D - OZNÁMENÍ ŮČI OKRESNÍ / PRAŽSKÉ SPRÁĚ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ - týká se pouze fyzických osob 0 Samostatnou výdělečnou činnost vykonávám i na území státu a) název státu b) na území tohoto státu jsem účasten / účastna sociálního pojištění ANO / NE 02 Pobíraný důchod a) druh důchodu c) plátce důchodů starobní / invalidní b) vyplácen od d) u starobního důchodu druh starobního důchodu 2) 03 Údaje o nemocenském pojištění a) název předchozího orgánu, který prováděl nemocenské pojištění, pokud jím není ČSSZ b) název orgánu, který v současnosti provádí nemocenské pojištění, pokud jím není ČSSZ e) datum vzniku nároku na starobní důchod c) předchozí doba účasti na nemocenském pojištění v cizině od: do: d) název a adresa cizozemského nositele nemocenského pojištění e) číslo cizozemského nemocenského pojištění 04 Účet, ze kterého bude placeno pojištění a) číslo bankovního účtu / směrový (identifikační) kód b) variabilní symbol c) specifický symbol 05 Cizozemské důchodové pojištění a) číslo cizozemského pojištění b) název a adresa cizozemského nositele pojištění 06 yplní pouze ta OSČ, která chce být považována za OSČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a) zaměstnání od b) název zaměstnavatele c) název ulice d) číslo popisné e) číslo orientační f) PSČ g) název obce h) část obce i) okres j) stát k) starobní důchod přiznán od l) nebo výplata invalidního důchodu od m) měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 0 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I. (lehká závislost), nebo osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II. (středně těžká závislost) nebo ve stupni III. (těžká závislost) anebo stupni I. (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou, od n) výkon vojenské služby v ozbrojených silách ČR od o) nezaopatřené dítě ve smyslu ust. 20 odst. 3 písm. a) zák. č. 55/995 Sb., od vztah k právnické osobě 2) u starobního důchodu nutno označit druh ( 29, 3, 74, 76 a 94 zák. č. 55/995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) MPO FÚ - SSZ vzor č. 04 (08200) 2

12 PŘÍLOHA ODPOĚDNÝ ZÁSTUPCE Identifikační část podnikatele a) jméno a příjmení / obchodní firma / název b) identifikační číslo ČÁST c) rodné číslo d) datum narození 0 Odpovědný zástupce e) státní občanství f) rodné příjmení g) datum narození h) rodné číslo i) místo narození j) okres k) stát l) pohlaví žena / muž 02 Bydliště odpovědného zástupce 03 Pobyt odpovědného zástupce na území ČR (pro zahraniční osoby) 04 Datum ustanovení do funkce odpovědného zástupce 05 Ustanovení odpovědného zástupce pro předměty podnikání ( číslo předmětu podnikání) ČÁST 2 0 Odpovědný zástupce e) státní občanství f) rodné příjmení g) datum narození h) rodné číslo i) místo narození j) okres k) stát l) pohlaví žena / muž 02 Bydliště odpovědného zástupce 03 Pobyt odpovědného zástupce na území ČR (pro zahraniční osoby) 04 Datum ustanovení do funkce odpovědného zástupce 05 Ustanovení odpovědného zástupce pro předměty podnikání ( číslo předmětu podnikání) vyplní pouze fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo MPO OZ vzor č. 02 (08200)

13 ČÁST 3 0 Odpovědný zástupce e) státní občanství f) rodné příjmení g) datum narození h) rodné číslo i) místo narození j) okres k) stát l) pohlaví žena / muž 02 Bydliště odpovědného zástupce 03 Pobyt odpovědného zástupce na území ČR (pro zahraniční osoby) 04 Datum ustanovení do funkce odpovědného zástupce 05 Ustanovení odpovědného zástupce pro předměty podnikání ( číslo předmětu podnikání) ČÁST 4 0 Odpovědný zástupce e) státní občanství f) rodné příjmení g) datum narození h) rodné číslo i) místo narození j) okres k) stát l) pohlaví žena / muž 02 Bydliště odpovědného zástupce 03 Pobyt odpovědného zástupce na území ČR (pro zahraniční osoby) 04 Datum ustanovení do funkce odpovědného zástupce 05 Ustanovení odpovědného zástupce pro předměty podnikání ( číslo předmětu podnikání) vztah k právnické osobě MPO OZ vzor č. 02 (08200) 2

14 PŘÍLOHA PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Identifikační část podnikatele a) jméno a příjmení / obchodní firma / název b) identifikační číslo c) rodné číslo d) datum narození Předmět podnikání (u živnosti volné vyznačte čísla oborů činnosti na seznamu) - ve smyslu 45 resp. 50 živnostenského zákona ohlašuji živnost resp. žádám o koncesi číslo 2. číslo 3. číslo 4. číslo 5. číslo 6. číslo 7. číslo 8. číslo 9. číslo 0. číslo. vztah k právnické osobě vyplní pouze fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo MPO PP vzor č. 02 (08200)

15 PŘÍLOHA PROOZONY Identifikační část podnikatele a) jméno a příjmení / obchodní firma / název b) identifikační číslo c) rodné číslo d) datum narození 0 Provozovna ANO / NE 02 Provozovna ANO / NE 03 Provozovna ANO / NE 04 Provozovna ANO / NE vyplní pouze fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo MPO Provozovny vzor č. 02 (08200)

16 05 Provozovna ANO / NE 06 Provozovna ANO / NE 07 Provozovna ANO / NE 08 Provozovna ANO / NE 09 Provozovna ANO / NE vztah k právnické osobě MPO Provozovny vzor č. 02 (08200) 2

17 PŘÍLOHA STATUTÁRNÍ ORGÁN Identifikační část podnikatele a) obchodní firma / název b) identifikační číslo ČÁST 0 Statutární orgán e) datum narození f) rodné číslo 02 Bydliště / pobyt člena statutárního orgánu na území ČR ČÁST 2 0 Statutární orgán e) datum narození f) rodné číslo 02 Bydliště / pobyt člena statutárního orgánu na území ČR ČÁST 3 0 Statutární orgán e) datum narození f) rodné číslo 02 Bydliště / pobyt člena statutárního orgánu na území ČR MPO Statutární orgán vzor č. 02 (08200)

18 ČÁST 4 0 Statutární orgán e) datum narození f) rodné číslo 02 Bydliště / pobyt člena statutárního orgánu na území ČR ČÁST 5 0 Statutární orgán e) datum narození f) rodné číslo 02 Bydliště / pobyt člena statutárního orgánu na území ČR ČÁST 6 0 Statutární orgán e) datum narození f) rodné číslo 02 Bydliště / pobyt člena statutárního orgánu na území ČR ČÁST 7 0 Statutární orgán e) datum narození f) rodné číslo 02 Bydliště / pobyt člena statutárního orgánu na území ČR vztah k právnické osobě MPO Statutární orgán vzor č. 02 (08200) 2

19 PROHLÁŠENÍ ODPOĚDNÉHO ZÁSTUPCE Identifikační část podnikatele a) jméno a příjmení / obchodní firma / název b) identifikační číslo c) rodné číslo d) datum narození 0 Odpovědný zástupce e) datum narození 02 Bydliště odpovědného zástupce Prohlašuji ve smyslu ustanovení 46 odst. a 2 zákona č. 455/99 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že souhlasím s ustanovením do funkce odpovědného zástupce u výše uvedeného podnikatele. 03 Předmět podnikání jméno příjmení podpis odpovědného zástupce 2) 2) vyplní pouze fyzická osoba, která nemá přidělené rodné číslo podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení před živnostenským úřadem MPO POZ vzor č. 02 (08200)

Vybrané části příloh živnostenského zákona s vyznačením navrhovaných změn

Vybrané části příloh živnostenského zákona s vyznačením navrhovaných změn Vybrané části příloh živnostenského zákona s vyznačením navrhovaných změn ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24) Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Výroba

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 5 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Strana první NZ 736/2007 N 775/2007. Stejnopis

Strana první NZ 736/2007 N 775/2007. Stejnopis Strana první NZ 736/2007 N 775/2007 Stejnopis Notářský zápis sepsaný v notářské kanceláři v Praze 1, Na Příkopě 12 dne patnáctého srpna roku dvou tisícího sedmého /15.8.2007/ mnou JUDr. Miloslavem Peterkou,

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ FYZICKÁ OSOBA ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel e) pohlaví f) rodné příjmení g) všechna dřívější příjmení žena / muž h) rodinný stav i) místo narození j) okres k) stát l)

Více

ÚČETNICTVÍ A EVIDENCE INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE

ÚČETNICTVÍ A EVIDENCE INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ katedra finančního účetnictví a auditingu Hlavní specializace: Účetnictví a finanční řízení podniku Eva Brázdová ÚČETNICTVÍ A EVIDENCE INDIVIDUÁLNÍHO

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty Zvláštní část

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty Zvláštní část podací razítko 01 Identifikační část: jméno, příjmení / obchodní firma / název *) Identifikační číslo / datum narození *) 02 Daňové identifikační číslo (bylo-li přiděleno) C Z PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty Zvláštní část

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty Zvláštní část 01 Identifikační část: příjmení, jméno / obchodní firma / identifikační číslo / datum narození*) název*) 02 Daňové identifikační číslo (bylo-li přiděleno) PŘIHLÁŠKA K REGISTRAI k dani z přidané hodnoty

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 11Reg5102_16.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 Registrace / oznámení změny*) otisk podacího razítka fi nančního

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 01.06.2015 09:19:23 Obchodní firma: HLZ a.s. Sídlo: Vysokovská 1280/37, 193 00, Praha - Horní Počernice Identifikační číslo osoby: 29256577 Datum

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Právnická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Právnická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) obchodní firma / název *) právnické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Právnická osoba - základní a živnostenská část b) právní forma c) identifikační

Více

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A.3. Zpracovatelský průmysl (Pouze pokud se nejedná živnosti provozované průmyslovým způsobem) Podskupina A.3.1 Výroba ovocných a zeleninových nápojů Výroba

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ ZMĚNOVÝ LIST

POKYNY K VYPLNĚNÍ ZMĚNOVÝ LIST POKYNY K VYPLNĚNÍ ZMĚNOVÝ LIST 01 Uvede se živnost (živnosti), u které se změna oznamuje. U živnosti volné se uvede číslo oboru viz seznam oborů činnosti živnosti volné na konci těchto Pokynů. 02 Uvede

Více

PŘÍLOHA PRO FINANČNÍ ÚŘAD A SPRÁVU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

PŘÍLOHA PRO FINANČNÍ ÚŘAD A SPRÁVU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PŘÍLOHA PRO FINANČNÍ ÚŘAD A SPRÁVU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Identifikační část podnikatele a) jméno a příjmení / obchodní firma / název podací razítko b) Identifikační číslo / datum narození ČÁST A - PŘIHLÁŠKA

Více

České dráhy, a.s. Stanovy akciové společnosti 1. OBSAH 2. TEXT. Platné znění stanov :

České dráhy, a.s. Stanovy akciové společnosti 1. OBSAH 2. TEXT. Platné znění stanov : Stanovy akciové společnosti České dráhy, a.s. 1. OBSAH 2. TEXT Platné znění stanov : Obsahující změny schválené rozhodnutím jediného akcionáře dne 16. 1. 2003, obsažené v notářském zápisu sepsaném JUDr.

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 18.01.2016 07:36:56 Obchodní firma: ČSAD Vsetín a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 45192120 Statutární orgán nebo jeho členové: Věra Zemková

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro živnost MALOOBCHOD MALOOBCHOD SE SMÍŠENÝM ZBOŽÍM (VČETNĚ SPECIALIZOVANÉHO MALOOBCHODU), MALOOBCHOD S POUŽITÝM

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_271_ESP_16 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 50 OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL; MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT Poznámka: Do tohoto oddílu

Více

ISO Stars EU, s.r.o. Heranova 1542/2, 155 00 Praha 5

ISO Stars EU, s.r.o. Heranova 1542/2, 155 00 Praha 5 Pracoviště certifikačního orgánu: 1. Ringhofferova 115/1, 152 51 Praha 5 List 1 z 5 1. 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb Podpůrné činnosti pro zemědělství 01.6 a posklizňové činnosti

Více

Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů

Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Oprávněný žadatel: Odbor implementace fondů EU MPSV ČR Sekce C Zpracovatelský průmysl 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě

Více

A. Podporované ekonomické činnosti

A. Podporované ekonomické činnosti Příloha č. 2: CZ NACE A. Podporované ekonomické činnosti Oddíl Skupina Název SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnosti

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnosti Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČK pro ţivnosti VELKOOBCHOD SKLDOVÁNÍ ZBOŢÍ MNIPULCE S NÁKLDEM Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Vznik centrálních registračních míst

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Vznik centrálních registračních míst Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele ZÁKON Č. 214/2006 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY (PROJEKT

Více

kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optickýchakad půjčky IČO:46455141Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1

kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optickýchakad půjčky IČO:46455141Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 půjčky bez registru online miroslav volf on creation. sochař Petr Jedlička IČO:73765414Výr neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a

Více

OP PIK INOVACE - Inovační projekt

OP PIK INOVACE - Inovační projekt OP PIK INOVACE - Inovační projekt Cílem programu INOVACE je podpora růstu inovačního potenciálu podnikatelského sektoru a udržitelného růstu a rozvoje české ekonomiky Vyhlášení Výzvy, příjem žádostí a

Více

v neziskové organizaci

v neziskové organizaci Seminář Právo a daně v neziskové organizaci Lektor: Mgr. Jan Hloušek Olomouc 16. 6. 2005 SMLUVNÍ VZTAHY V NNO Smluvní vztahy upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník strany smluvního vztahu obsah

Více

V únoru odstartuje 6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V únoru odstartuje 6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova Vážení příznivci venkova a Moravského krasu, v dalším tomto čísle zpravodaje naleznete informace ze světa rozvoje venkova a dotací tentokrát o dalším kole příjmu žádostí Programu rozvoje venkova a OP Rybářství.

Více

údaje Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

údaje Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Page 1 of 17 Úvodní stránka Vyhledání subjektu Elektronické podání Nápověda Statistické údaje Úvodní stránka» Vyhledání subjektu» Seznam subjektů» Údaje subjektu Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku

Více

Formulář pro změnu nebo výmaz údajů zapsaných v Seznamu výrobců elektrozařízení

Formulář pro změnu nebo výmaz údajů zapsaných v Seznamu výrobců elektrozařízení Formulář pro změnu nebo výmaz údajů zapsaných v Seznamu výrobců Žádám o provedení (nehodící se škrtněte): Změny údajů zapsaných v Seznamu výrobců Výmaz ze Seznamu výrobců vepište nové údaje do příslušných

Více

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji (s platností od 17. 3. 2014)

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji (s platností od 17. 3. 2014) Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji (s platností od 17. 3. 2014) Základní ustanovení a) Vyhlašovatelem programu je Jihočeský kraj (www.kraj-jihocesky.cz).

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst!

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst! Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst! --------------------------------------------------------------------------------------------------- (počet stran: 13 včetně přílohy) 1. Co

Více

peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci

peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 4 Mzdy a platy Mzda Mzdy a platy peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci Plat Peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem,

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek C ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002 Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002 Praha 2003 Zpracovaly: sekce průmyslu a stavebnictví a sekce paliv, energetiky a hutnictví MPO, odbor potravinářské výroby MZe, VÚZE Redaktor:

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí ALIANCE

Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí ALIANCE Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí ALIANCE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů na zahraničních

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 11Reg5101_16.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 Registrace / oznámení změny*) otisk podacího razítka fi nančního

Více

Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2.

Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2. Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2. 2015 Obecného charakteru všechny sekce 2/1969 Sb. Zákon č. 2/1969 Sb.,

Více

Oznámení předběžných informací směrnicí 2004/18/ES

Oznámení předběžných informací směrnicí 2004/18/ES 1 z 10 16.4.2012 12:51 Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie Oddíl I: Veřejný zadavatel 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lucemburk E-mail: ojs@publica ons.europa.eu Fax: +352 29

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz PROSINEC 2009

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz PROSINEC 2009 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz PROSINEC 2009 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 360841 360406 Adresa 360176 360176 Tel. 100822 78816

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2015 nebo jeho část

P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2015 nebo jeho část P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2015 nebo jeho část Základní informace k dani silniční Daň silniční je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční,

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 25.06.2015 08:36:43 Obchodní firma: HOLOUBEK PROTECT a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 64361314 Statutární orgán nebo jeho členové: Ing. Jan

Více

Měrná jednotka Rok 2004 Rok 2003 Index

Měrná jednotka Rok 2004 Rok 2003 Index Oddíl 29 - Výroba a opravy strojů a zařízení jinde neuvedená 2911000011 Práce výrobní povahy ve skupině 2911(kromě 2911910011 a 2911920011) tis. Kč 122 423 138 365 88,5 2911000012 Práce ve mzdě ve skupině

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU LESNÍ VÝROBA, LESNICKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU LESNÍ VÝROBA, LESNICKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU LESNÍ VÝROBA, LESNICKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění

Více

POKYNY K VYPLN NÍ ZM NOVÝ LIST

POKYNY K VYPLN NÍ ZM NOVÝ LIST 10ZmenList2_info.pdf POKYNY K VYPLN NÍ ZM NOVÝ LIST 01 Uvede se živnost (živnosti), u které se změna oznamuje. 02 Uvede se údaj, který se mění, např. adresa pro doručování nebo adresa, kde lze vypořádat

Více

PØIHLÁŠKA K REGISTRACI

PØIHLÁŠKA K REGISTRACI K04SD25511_1.pdf Celnímu úøadu Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny. 01 Daòové identifikaèní èíslo 02 První registrace / oznámení zmìny*) otisk prezentaèního razítka celního úøadu

Více

Březen 2016 Datum popis daňové povinnosti 8.3. Zdravotní pojištění záloha za 2/2016 11.3. Spotřební daně platba daně za 1/2016 (CÚ)(kromě lihu)

Březen 2016 Datum popis daňové povinnosti 8.3. Zdravotní pojištění záloha za 2/2016 11.3. Spotřební daně platba daně za 1/2016 (CÚ)(kromě lihu) Daňový termínový kalendář Leden 2016 8.1. Zdravotní pojištění záloha za 12/2015 11.1. Spotřební daně platba daně za 11/2015 (CÚ)(kromě lihu) 20.1. Sociální pojištění záloha za 12/2015 25.1. DPH přiznání

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Mgr. Vít Lederer Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016

Více

VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ

VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ Výčet nejdůležitějších správních poplatků, které jsou vybírány v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty 11Reg5104_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 otisk podacího razítka fi nančního úřadu PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

Více

Měrná jednotka Rok 2003 Rok 2002 Index

Měrná jednotka Rok 2003 Rok 2002 Index Oddíl 29 - Výroba a opravy strojů a zařízení jinde neuvedená 2911000011 Práce výrobní povahy ve skupině 2911(kromě 2911910011 a 2911920011) tis. Kč 138 365 602 613 23,0 2911000012 Práce ve mzdě ve skupině

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Podpora podnikání Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Založení s.r.o. Prvotní potřebné informace: 1) Jak se bude společnost jmenovat? 2) Kde bude mít sídlo (adresu podnikání)? 3) Jaký bude předmět podnikání?

Více

Projekt. SOCIÁLNÍ TRENDY Sociologického ústavu Akademie věd České republiky a. STEM - Středisko empirických výzkumů. Jilská 1, 110 00 Praha 1

Projekt. SOCIÁLNÍ TRENDY Sociologického ústavu Akademie věd České republiky a. STEM - Středisko empirických výzkumů. Jilská 1, 110 00 Praha 1 Projekt SOCIÁLNÍ TRENDY Sociologického ústavu Akademie věd České republiky a STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY K DOTAZNÍKU Pracovní orientace září 1997 A 1 Mnohem více

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 455/1991 Sb. - živnostenský zákon - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání

Více

Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců elektrozařízení

Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců elektrozařízení Příloha č. 1 Smlouva o kolektivním plnění Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců elektrozařízení Identifikační údaje: výrobce pověřená osoba 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o.

Více

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008)

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008) 455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008) Změna: 600/1992 Sb., od 1.1.1993-591/1992 Sb. Změna: 231/1992 Sb. Změna: 273/1993 Sb. Změna: 303/1993

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 (2. část)

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 (2. část) Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 (2. část) 68. Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 69. Vyhláška č. 337/2011

Více

půjčky druhy slovníků. Výroba mléčných výrobků a polotovarů, zejména mléka tekutého soubor PCWWINONRAM. Zpracování ryb včetně výroby polotovarů,

půjčky druhy slovníků. Výroba mléčných výrobků a polotovarů, zejména mléka tekutého soubor PCWWINONRAM. Zpracování ryb včetně výroby polotovarů, půjčky druhy slovníků. Výroba mléčných výrobků a polotovarů, zejména mléka tekutého a ochuceného, sušeného a zahuštěného, smetany, másla, sýrů, tvarohů, kysaných výrobků a jogurtů, mražených krémů, zmrzlinových

Více

METODIKA KALKULACE NÁKLADŮ KURZU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA KALKULACE NÁKLADŮ KURZU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Statut Akreditační komise Centra vzdělanosti Libereckého kraje Příloha 4 Metodika finančního zabezpečení kurzu dalšího vzdělávání Metodika je vypracována Národním ústavem odborného vzdělávání Praha: METODICKÝ

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 8/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE PRÁVNICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE PRÁVNICKÁ OSOBA 10JedRegFormPO2info.pdf - Adobe Acrobat Professional ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE PRÁVNICKÁ OSOBA a) Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V NOVELE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Č. 130/2008 SB., ÚČINNÉ OD 1.7.2008

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V NOVELE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Č. 130/2008 SB., ÚČINNÉ OD 1.7.2008 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V NOVELE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Č. 130/2008 SB., ÚČINNÉ OD 1.7.2008 Použité zkratky: ŽÚ živnostenský úřad ŽZ živnostenský zákon OZ odpovědný zástupce ŽR živnostenský rejstřík CP CzechPoint

Více

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 3/2009 205-05-04 00:00:00 2 Po celý rok 2008 dle údajů NBP (Polské národní banky) - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 50 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Příloha 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Finanční gramotnost Ing. Kateřina Tomšíková Výpočty daní Rozdíl příjmů a výdajů - 77 782 Plnění státního rozpočtu za r. 2014 Příjmy mil.

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZNAMNÉ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY BEZPEČNÉ MĚSTO - MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV zadávané dle

Více

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová Podnikající fyzická osoba (P FO) je po zahájení živnosti ve vztahu k FÚ povinna podat

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Města Úvaly 3/2007 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2011,

Více

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků 10.11 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího 10.12 Zpracování a

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty ve znění zákonů č. 635/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 124/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 441/2005 Sb., č.

Více

Sazebník. Příloha ČÁST I

Sazebník. Příloha ČÁST I správní právo Příloha Sazebník ČÁST I Položka 1 1. Přijetí žádosti nebo návrhu a) o vyslovení neúčinnosti doručení nebo navrácení lhůty v předešlý stav Kč 300 b) o prodloužení lhůty pro podání daňového

Více

pekař Začínáte? cukrář řezník pekař řezník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec

pekař Začínáte? cukrář řezník pekař řezník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka pekař holič knihkupec účetní lektorka zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce řidič

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Osnova 01. Daň 02. Daňový systém 03. Daň z příjmů právnických osob 04. Daň z příjmu fyzických osob 05.

Více

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů Školení bezpečnosti práce a požární ochrany XXIX. aktualizace a doplňky - leden 2011 přijmout? Jaké je postavení zaměstnanců vůči pracovnímu právu

Více

Lokalita Krušné hory Informace profil Krušnohorského okresu

Lokalita Krušné hory Informace profil Krušnohorského okresu Lokalita Krušné hory Informace profil Krušnohorského okresu (vydání červenec 2012) okres má nejvyšší počet obyvatel ze všech okresů v Sasku a bývalém východním Německu, patří dokonce mezi TOP 20 okresů

Více

EKONOMIKA PRO KUCHAŘE

EKONOMIKA PRO KUCHAŘE EKONOMIKA PRO KUCHAŘE Pracovní sešit Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Pracovní sešit Ročník / obor studia: I. III. r./kuchař - číšník

Více

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Příloha 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Státní tajemník v Ministerstvu

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005

Více

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 6/2009 205-05-04 00:00:00 2 V březnu 2009 - dle údajů NBP - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 407 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních investic V březnu

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

Usnesení č. 4/185 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 8

Usnesení č. 4/185 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 8 Usnesení č. 4/185 Příloha č. 1 Strana 1 Program poskytování příspěvků na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2009 (1) Podle tohoto Programu poskytování příspěvků na podporu včelařství v

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství.

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. 1 Opatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing Investiční záměr: a) zlepšení zpracování masa (včetně

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro OBCHOD VOJENSKÝM MATERIÁLEM NÁKUP A PRODEJ, PŮJČOVÁNÍ, VÝVOJ, VÝROBA, OPRAVY, ÚPRAVY, USCHOVÁVÁNÍ, SKLADOVÁNÍ,

Více

Podmínky pro poskytnutí dotace:

Podmínky pro poskytnutí dotace: Podmínky pro poskytnutí dotace: 1. Dotace z Kulturního fondu určená k podpoře činnosti souborů a spolků registrovaných na území města, předmětem jejichž působení je kulturní činnost, jako i k podpoře kulturní

Více