VÝROČNÍ ZPRÁVA Společnost DUHA, z. ú. sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním. spolecnostduha.cz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Společnost DUHA, z. ú. sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním. spolecnostduha.cz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Společnost DUHA, z. ú. sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním spolecnostduha.cz

2

3 SLOVO ÚVODEM Vážení, právě držíte v ruce Výroční zprávu za rok 2014, která mapuje život ve Společnosti DUHA. Najdete v ní, jak se dařilo jednotlivým službám, jakých úspěchů dosáhly, přestože cesta k nim byla mnohdy náročná. Rozhodně vyžadovala velkou trpělivost a maximální profesionalitu všech vedoucích pracovníků, ale zejména asistentů, kteří jsou s našimi klienty v denním kontaktu a snaží se svou prací zkvalitnit jejich život. Jsem ráda, že mohu říci, že v mnoha případech se to daří. Máme možnost se o tom každý rok přesvědčit na našem interním setkání s asistenty, na kterém všechny služby prezentují příklady dobré praxe. Na tomto místě bych ráda všem pracovníkům Společnosti DUHA poděkovala, protože bez nich bychom za 23 let své existence nedoputovali do tohoto bodu. V letošním roce jsme opět intenzivně pracovali na fenoménu stárnutí našich klientů. V rámci vzdělávání jsme absolvovali celou řadu kurzů, které se touto problematikou zabývají. Musím konstatovat, že máme již dobrou praxi v poskytování služeb seniorům s mentálním znevýhodněním a tým asistentů, kteří jsou profesionálové. V příštích letech to bude velký problém, pokud služby nebudou na tuto situaci připraveny. Rozhodně nechceme, aby se naši klienti, kteří žijí i 20 let mimo ústavy, v chráněných bytech, museli do ústavů vracet. Dokázali jsme, že umíme služby poskytovat seniorům i v chráněném bydlení, přesto, že někteří potřebují 24 hodinovou podporu. Jsme přesvědčeni, že služba chráněného bydlení by měla umět poskytovat své služby až do konce života svým klientům, protože pokud by to tak nebylo, ztrácí své opodstatnění a smysl. Hodláme i do budoucna tuto svou praxi prosazovat a doufat, že z hlediska financí bude naše snaha zohledněna. Na tomto místě musím poděkovat všem dárcům, protože bez jejich podpory bychom si svoji práci nedovedli již představit. Důležitý je pro nás i jejich zájem o naši práci. Velký dík patří našemu největšímu dárci, Nadačnímu fondu AVAST, se kterým nás k naší velké radosti pojí partnerství, které jsme obnovili i pro rok Předkládáme Vám výroční zprávu v novém formátu, opustili jsme formát velkého plakátu, na jehož druhé straně jste vždy nacházeli obraz namalovaný naším klientem. I tvořivost a kreativita je totiž krásnou součástí života lidí s mentálním znevýhodněním, a my ji rádi podporujeme. Dárek pro Vás, naše podporovatele, dárce, zkrátka všechny, kterým se dostává tato výroční zpráva do rukou, jsme zachovali. Obraz, byť v menším formátu, najdete na konci této Výroční zprávy. Věříme, že Vám udělá radost a bude Vám připomínat, že i pomoc a podpora dospělých lidí s mentálním znevýhodněním, je nedílnou součástí života vyspělé společnosti. PaedDr. Eva Brožová, ředitelka Společnosti DUHA, z. ú. 03

4 POSLÁNÍ A PRINCIPY Společnosti DUHA, z. ú. Posláním Společnosti DUHA, z. ú. je spolupracovat s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých oblastech života. BYDLENÍ Možnost bydlet v běžných bytech v různých částech Prahy a zapojit se do péče o vlastní domácnost. PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ Možnost aktivně trávit den činnostmi, učit se dovednostem potřebným pro každodenní život, případně najít si zaměstnání. VOLNÝ ČAS A ZÁBAVA Možnost využívat svůj volný čas podle svých zájmů jako ostatní obyvatelé Prahy. PŘÁTELÉ, RODINA, VZTAHY Možnost navazovat a prožívat vztahy k blízkým lidem. ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI Možnost uplatnění volebního práva, využívání služeb pro veřejnost, kulturní akce pro běžné občany, navazování běžných sousedských vztahů ZÁSADY SPOLEČNOSTI DUHA nepodporovat akce pouze pro znevýhodněné nepodporovat hromadné svážení dospělých lidí s mentálním znevýhodněním někam na společná shromáždění zachování, udržení, rozvíjení a čerpání z tradice DUHY spolupráce služeb nabízených Společností DUHA respektování osobnosti klienta zachování lidské důstojnosti zohlednění práva žít ve společnosti běžným způsobem života zplnomocňování klientů k rozhodování o sobě samých tak, aby sami určovali rozsah poskytované podpory překonávat obtíže v současné nejasné situaci ohledně financování sociálních služeb aniž by se to dotklo (negativně ovlivnilo) možnosti/situace klientů Společnost DUHA naplňovala v roce 2014 své poslání poskytováním sociálních služeb a zaměstnáním zdravotně znevýhodněných pracovníků CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB (NOVÁ DUHA, GALERIE DUHOVKA) PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ SOCIÁLNÍ FIRMA DUHOVÁ PRÁDELNA 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Společnost DUHA, z. ú.

5 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Poslání služby Posláním služby je umožnit dospělým lidem s mentálním znevýhodněním žít v bytech v různých částech Prahy a podporovat je podle jejich individuálních potřeb, aby mohli podle svých schopností a možností přebírat zodpovědnost za svoji domácnost a svůj život. Základní informace o službě Služba Chráněného bydlení je službou, která podporuje člověka s mentálním znevýhodněním komplexně tak, aby mohl vést co nejvíce samostatný a podle svých představ naplněný život. Podpora je tak prakticky šitá na míru každému klientovi. Podporujeme klienty, aby mohli uplatňovat svou vlastní vůli v co největším množství situací - při formování služby, která je jim poskytována, v zařizování domácnosti, ve výběru spolubydlících, ve způsobu trávení volného času, v běžných denních situacích, při hospodaření s penězi, při navázání nových sociálních kontaktů, při výběru pracovního uplatnění ad. Služba Chráněné bydlení nabízí ubytování ve čtyřech typech bytů s různou mírou asistence BYT S 24 HODINOVOU ASISTENCÍ Klient má k dispozici asistenta nepřetržitě celý den. BYT S NOČNÍ ASISTENCÍ Klient potřebuje asistenci na cestě do/z Centra denních služeb a potřebuje pomoc asistenta i v průběhu noci. BYT S KAŽDODENNÍ ASISTENCÍ Klient využívá asistenci několik hodin denně, v noci zvládne být v bytě sám, samostatně také cestuje. BYT S ASISTENCÍ 5 DNÍ V TÝDNU A MÉNĚ Klient potřebuje pomoc asistenta při konkrétních činnostech pouze některé dny v týdnu. Klient zvládne být v dohodnuté dny v bytě bez asistence. Základní devízou služby je umístění chráněných bytů v běžných zástavbách po celé Praze. Jde nám nejen o to, aby klienti organizace žili skutečně běžný způsob života, ale podílíme se tak na ovlivňování veřejného mínění společnosti, kdy bráníme především izolaci, vytváření předsudků, stigmatizaci. Zároveň tak veřejně deklarujeme, že člověk s mentálním znevýhodněním může a musí žít mezi námi. 05

6 Rok 2014 ve službě V roce 2014 jsme službu Chráněné bydlení poskytli 28 klientům, nově jsme přijali 1 klientku. 1 klient začal žít ve vlastním bytě, a přestoupil tak do služby Podpora samostatného bydlení. Službu jsme poskytli ve 13 chráněných bytech a také se nám podařilo získat 2 nové chráněné byty. Proto se 2 klientky a 1 pár mohli přestěhovat do garsoniéry, k samostatnému bydlení, díky kterému mohou žít odpovídajícím způsobem. Míra asistence tak mohla být postupně menší. Dosud tito klienti žili s dalšími spolubydlícími, což s sebou přirozeně neslo i mnohá další úskalí. U 1 klientky jsme zároveň mohli uskutečnit přesun do bytu, kde je její spolubydlící její kamarádka. Soužití tak může být mnohem více postavené na běžném fungování. Na druhé straně jsme také důsledně zvažovali, kteří klienti potřebují vyšší míru podpory, než dosud. U 1 klienta tak došlo k přemístění do bytu s 24hodinovou asistencí, stávající asistence byla již nedostačující. V roce 2014 bylo stěžejním úkolem Chráněného bydlení pracovat s rozsahem reálných schopností a dovedností klientů. Vzhledem k dosavadním, dlouholetým zkušenostem organizace jsme tak i nadále pracovali na zkvalitnění služeb poskytovaným lidem s mentálním znevýhodněním, stejně tak lidem s mentálním znevýhodněním v seniorském věku. I nadále musíme předpokládat spíše trend stagnujících nebo se zhoršujících schopností a dovedností klientů, a to nejen v souvislosti s věkem, ale také v důsledku jejich znevýhodnění, které vstup do seniorského věku výrazně posouvá. V tomto roce má organizace již třetinu klientů v reálném seniorském věku (9), ale fakticky je potřebná vysoká míra asistence i u mnoha dalších. Deklarovaným závazkem organizace tak je důstojný život a dožití klientů v chráněných bytech organizace. Příklad úspěchu Martin nakupuje sám, pracuje se systémem kartiček, které slouží jako nákupní seznam. Zvládne si sám uložit zboží do nákupního vozíku, také umí pracovat s penězi a sám zaplatit u kasy. Ptáte se, co je na tom zvláštního? Před několika měsíci klient neuměl poznat jaké zboží koupit a samostatný nákup by vůbec nebyl možný, s penězi by neuměl zacházet a u kasy by si neporadil. Společná práce s podporou asistentů mu pomohla udělat velký krok k vlastní samostatnosti. Deklarovaným závazkem organizace tak je důstojný život a dožití klientů v chráněných bytech organizace. Lucie Hanzíková, vedoucí služby Chráněné bydlení 06 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Společnost DUHA, z. ú.

7 Práce v DUZE mi přijde smysluplná. Baví mě dělat společníka a průvodce a nechat se pozvat do velmi zajímavého světa lidí s mentálním znevýhodněním. Iva Škrlová, asistentka služby Chráněné bydlení

8 Jsem ráda, že mám smysluplnou práci, která pomáhá našim klientům zařadit se do běžné společnosti a žít život podle jejich představ. Vážím si toho, že mohu být součástí organizace, která respektuje individualitu klientů, podporuje je a pomáhá, ale zároveň jim poskytuje dostatek volnosti, samostatnosti a svobodného rozhodování. Petra Šurbatovičová, asistentka služby Chráněné bydlení

9 V DUZE jsem proto, abych se naučila sama postarat o domácnost, o domácí práce, například vaření, praní, zapínání myčky Potřebuji, aby mne asistentky podporovaly v hubnutí a abych se naučila říkat NE v některých situacích Na bytě se mi líbí a se svými 2 spolubydlícími vycházím dobře. Jsou bezvadný a klape nám to. S asistentkami vycházím také bezvadně, mají smysl pro humor a podporují mne v tom, abych se mohla zařadit do společnosti a mohla v budoucnu žít se svým přítelem. Denisa Střihavková, klientka služby Chráněné bydlení

10 Jsem v DUZE, protože je všude jinde zavřeno. Teď vážně, protože nemám rodiče a tady se o mě dobře starají a mám to tady rád a taky mám rád všechny asistenty a taky tady můžu pracovat Ivan Slavíček, klient služby Chráněné bydlení

11 PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ Poslání služby Posláním terénní služby Podpora samostatného bydlení je pomáhat dospělým lidem s mentálním znevýhodněním žít v běžném prostředí vlastní domácnosti a zvládat nároky samostatného bydlení. Chceme se ještě více posunout směrem k maximální integraci dospělých osob s mentálním znevýhodněním do společnosti, zvláště v jejich osobním prostředí. Náš cíl je během pravidelných návštěv pracovat souvisle s klientem na cíli maximálního osamostatnění se, kterého je schopen. Tento proces se však zcela jistě neobejde bez zapojení rodiny nebo přátel klienta, tak jak je to běžné i ve většinové populaci. Proto je naším primárním záměrem pracovat společně v trojkoalici KLIENT SLUŽBA RODINA. Náš cíl a cesta k němu je společnou záležitostí všech zapojených osob a o to větší radost a zadostiučinění našim klientům přináší. Základní informace o službě Našimi klienty jsou nebo se mohou stát dospělí lidé s mentálním znevýhodněním, kteří přemýšlí o osamostatnění se a bydlení nezávisle na rodičích nebo sociálním zařízení a potřebují někoho, kdo by je v tom podpořil náhle a nedobrovolně se ocitli v takové situaci (nejčastěji po smrti rodičů), ale nechtějí své prostředí měnit a potřebují velkou podporu ve zvládnutí své nové role už sami bydlí, ale mají určité potíže či nejistotu v péči o domácnost, s hospodařením s penězi, placením účtů nebo jednáním na úřadech hledají společnost, potřebují doprovod k lékaři nebo na kulturu, potřebují pomoci s kontakty na rodinu a přátele Služba Podpora samostatného bydlení funguje v naší organizaci již 3. rokem a postupně se rozrůstá. Začínali jsme v roce 2012 s 5 klienty, nyní jich máme 15. Ukazuje se, že představa samostatného života dospělých lidí s mentálním znevýhodněním přestává být nereálným snem a my jsme za to moc rádi. S každým klientem pracujeme velmi individuálně a proto se i rozsah poskytování služby velmi liší podle konkrétních potřeb každého jedince. Služby u klientů zajišťují pracovníci v sociálních službách - asistenti, kteří dodržují dohodnutou zakázku týkající se pomoci a podpory klienta ve vymezených oblastech. Tu s klientem a jeho blízkými podrobně probíráme a sestavujeme při úvodních setkáních před podpisem smlouvy a dále během spolupráce revidujeme 11

12 Rok 2014 ve službě V letošním roce jsme začínali s počtem 10 klientů a díky příznivým dotacím jsme mohli svoji kapacitu navýšit a přijali jsme tak dalších 5 žadatelů. Příklad úspěchu V květnu nás oslovila sociální pracovnice z Prahy 5, že mají ve svém obvodu pána s mentálním znevýhodněním, kterému je 66 let a celý život bydlel doma s maminkou, která se o něj kompletně starala. Mamince, která byla již ve velmi vysokém věku, se však v březnu náhle zhoršil zdravotní stav a museli ji odvézt do LDN a pan P. se ocitl poprvé sám doma. Prosila nás, zda můžeme pomoci. Pana P. jsme samozřejmě ihned přijali, a jelikož byl doma již 3 měsíce sám, byl doslova vyprahlý po kontaktu a zároveň jeho domácnost, včetně stavu prádla a potravin, byla v neutěšeném stavu. Také s financemi se ocitl v potížích, protože většinu peněz utratil. Navíc se objevily psychické potíže, což jak se později ukázalo, souviselo s vysazením antidepresiv (od odchodu matky mu nikdo neporadil s dávkováním léků a návštěvou lékaře). Tento pán pobírá Příspěvek na péči ve výši 800 Kč měsíčně, což by pokrylo 8h našich služeb měsíčně, tedy 4 dvouhodinové návštěvy. Zpočátku jsme tedy panu P. poskytovali podporu 2x týdně 2h, později jsme museli zvýšit na 3 x týdně 2 h. Ke konci roku 2014 byla již jeho situace stabilizovaná, naučil se pravidelně starat o sebe i své osobní věci, zvládá částečný úklid a malé nákupy. Jeho podpora po půl roční spolupráci se ustálila na službách 2x týdně 3h. Další příklady vydařené spolupráce, které nám dělají radost Jeden náš manželský pár s naší pomocí získal nový menší byt v DPS a zvládli jsme i celé stěhování. Manželé jsou nyní šťastni a spokojeni, osamostatňují se a služeb potřebují o hodně méně, než když jsme spolu začínali. Jiná klientka využila naši službu na přechodnou dobu, než se jí najde místo v chráněném bydlení, kam chtěla nastoupit, aby se necítila opuštěná. I to se podařilo. Mnoha klientům se podařilo posunout se ve svých dovednostech a snížit si alespoň částečně počet hodin s asistentem. Jsme velmi rádi za pozitivní zpětnou vazbu od rodin a opatrovníků našich klientů, se kterými se pravidelně setkáváme při ročních hodnotících schůzkách individuální spolupráce. Rádi bychom se do budoucna zaměřili na rodiny dospělých osob ve věku 25-40let, kteří by dle našeho názoru už měli pomýšlet na svůj další dospělý život a jeho konkrétní podobu, stejně jako jakýkoli jiný dospělý člověk. Samozřejmě ale nejen na ně, naše služba je otevřená všem. Rádi pomůžeme v jejich úvahách a rozhodování o vlastní budoucnosti, pokusíme se zmírnit strach rodičů poukázáním na naše dobré dosavadní zkušenosti, nabízíme pomalou spolupráci krok za krokem těm, kteří si přesto nebudou nadále jisti. Jsme rádi, že tuto službu můžeme nabízet a věříme, že má velkou budoucnost. Chceme se ještě více posunout směrem k maximální integraci dospělých osob s mentálním znevýhodněním do společnosti, zvláště v jejich osobním prostředí. Ivana Pešatová, vedoucí služby Podpora samostatného bydlení 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Společnost DUHA, z. ú.

13 Práce v DUZE mě baví, protože je pestrá. Každý klient je jiný a v odlišné životní situaci, takže nemám příležitost se nudit. Alžběta Hyková, sociální pracovnice služby Podpora samostatného bydlení 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Společnost DUHA, z. ú.

14 V DUZE pracuji, protože mě baví práce s lidmi. Ráda pomáhám lidem se znevýhodněním učit se novým dovednostem. Mám radost a dobrý pocit, když jsou klienti naší služby šťastni a spokojeni. Karolína Mährischlová, asistentka služby Podpora samostatného bydlení

15 DUHA je fajn, pomáhá lidem mentálně postiženým a můžete tady poznat nové kamarády. Je to jedna velká rodina, že si navzájem pomáháme a je mezi námi pouto. Jiří Kaiser, klient služby Podpora samostatného bydlení

16 V DUZE jsem ráda. Dřív jsem byla v ústavu a tam se mi nelíbilo. Teď jsem zpátky ve svém bytě a chodí mi sem asistenti z podpory samostatnosti a můžu být samostatnější. Dagmar Filípková, klientka služby Podpora samostatného bydlení

17 CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Poslání služby Naším posláním je poskytovat dospělým osobám s mentálním znevýhodněním sociální službu v běžné zástavbě bytového domu na Černém Mostě a ve Vysočanech, kde jsou klienti v kontaktu s veřejností. Služba nabízí klientům možnost aktivně trávit den činnostmi, ale i učením se dovednostem, které potřebují pro každodenní život. Základní informace o službě Sociální službu Centrum denních služeb (dále CDS) Společnosti DUHA poskytujeme ve dvou lokalitách v Praze: CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB NOVÁ DUHA Náměstí plk. Vlčka 696, 697, Praha 14 Černý Most CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB GALERIE DUHOVKA Staromlýnská 577/4, Praha 9 Vysočany Každé CDS nabízí trochu odlišnou náplň činností. Klienti mohou kombinovat docházku do obou CDS podle svých přání a zájmů o nabízené aktivity. Naši klienti do Centra denních služeb Společnosti DUHA nejčastěji dochází z důvodu, aby aktivně trávili svůj čas, něco nového se naučili, rozvíjeli nebo co nejdéle uchovali své schopnosti a dovednosti, zvýšili svoji samostatnost a byli mezi kamarády. Rok 2014 ve službě V roce 2014 služby CDS Společnosti DUHA využívalo celkem 54 klientů. Přijali jsme 4 nové klienty. V Centrech denních služeb Společnosti DUHA jsme se zaměřili především na poskytování služeb pro stárnoucí klienty a klienty, kteří potřebují více podpory. Tito klienti v našich CDS neustále přibývají. Ke zmíněným klientům je zapotřebí přistupovat velmi individuálně. Během roku 2014 jsme jim přizpůsobili každodenní náplň služby CDS tak, aby nabízené aktivity klientům odlehčily a zpestřily den a přispěly k co největšímu udržení jejich schopností a dovedností, popř. k jejich rozvoji. Kromě tvořivých činností (keramika, práce se dřevem, košíky, výroba šperků, apod.) každý den v CDS probíhá aktivizační cvičení, trénink paměti a relaxační program. Dále probíhají aktivity, kterých se klienti mohou zúčastnit cca 1 x týdně. Např. masáže, hipoterapie, plavání, kulturní akce, atd. Jednou do měsíce probíhá vzdělávací blok na téma, které klienty zajímá. Např. nácvik ošetření, povídání o počasí s meteorologem, návštěva knihovny, aj. Rozšířili jsme trénink pečení a vaření na pět dní v týdnu. Vaření a pečení je totiž 17

18 u našich klientů velmi oblíbené. Nově jsme zařadili muzikoterapii, která klienty velmi baví. S pomocí hudby mají možnost vyjádřit své emoce, aktuální náladu nebo mohou relaxovat. V obou centrech mají klienti možnost individuálního nácviku praní, žehlení, úklidu, zacházení s penězi, nakupování, apod. Podle zájmu našich klientů jsme rozšířili nabídku odpoledních klubů. Velké přízni se těší nový klub Sportovní odpoledne, kde si klienti mohou vyzkoušet nejrůznější sporty a hry. Přibyl klub Samostatného cestování a Muzikoterapie. Stále oblíbenými kluby jsou Vaření a pečení, Malování/arteterapie, Keramika, PC a kluby Společenské odpoledne. V roce 2014 se uskutečnil Den otevřených dveří a výstava obrazů našich klientů k projektu Novoročenky, které pomáhají. Zúčastnili jsme se nejrůznějších reprezentativních akcí např. prodeje výrobků klientů v Botanické zahradě Troja. Příklady úspěchu Pan Ivan v minulém roce oslavil své 64. narozeniny. Je to velký gentleman, má rád ženskou společnost, ke které je velmi galantní. Má velký smysl pro humor a rád se směje. Vždy pro něj byla důležitá činnost, za kterou se mu dostane uznání ostatních. Pan Ivan má nyní k mentálnímu znevýhodnění ještě diagnostikovanou Alzheimerovu chorobu. Pokud to jeho zdravotní stav dovolí, do Centra denních služeb Společnosti DUHA dochází pět dní v týdnu. Již 5 let navštěvuje zásadně keramickou dílnu, kde má své kamarády, činnosti a prostředí, kde se cítí dobře. Dříve často o CDS říkal: Mám to tady rád. Chci se naučit co nejvíce věcí, aby si mě lidé vážili. Bohužel vlivem Alzheimerovy choroby u něj dochází k prudkému poklesu schopností a dovedností. Pan Ivan se již neorientuje v prostoru ani v čase. Je velmi nejistý a má velké obavy z neznámého. Je pro něj velmi důležité známé místo a zaběhnutý denní režim. V CDS se mu snažíme vytvořit a poskytnout, co nejpříjemnější prostředí, pohodu a jistotu. Naši asistenti se Ivanovi věnují velmi individuálně. Aby si uchoval co nejdéle své schopnosti, asistenti s ním provádějí každodenní cvičení na paměť a aktivizační cvičení. Vytvořili společně nástěnku, kam si každý den vyvěsí aktuální datum a den v týdnu, roční období. Pana Ivana tyto aktivity velmi baví a těší se na ně. Nejraději má skládačky a různé hry na procvičení paměti. Pořád se zapojuje i do činností s keramikou, vykrajuje drobné ozdoby. Je velmi pečlivý a vždy obdrží za dobře odvedenou činnost pochvalu a uznání druhých. Je na to pyšný. Asistentky z keramické dílny říkají: Chceme panu Ivanovi poskytnout místo, kde se cítí bezpečně a šťastný. Přejeme si, aby se nebál, zažíval hezké chvíle, prožitky a věci, které ho obohatí. Všichni si přejeme, aby pan Ivan mohl i nadále docházet k nám do CDS, setkávat se svými kamarády a zažívat spokojené chvíle. V Centrech denních služeb Společnosti DUHA jsme se zaměřili především na poskytování služeb pro stárnoucí klienty a klienty, kteří potřebují více podpory. Veronika Lejcarová, zástupce vedoucí služby Centrum denních služeb a metodik 18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Společnost DUHA, z. ú.

19 Má práce v DUZE je pestrá, plná barev, tvořivosti a má své kouzlo. Vedu klub Malování/arteterapie, kde z velké části vznikají obrazy pro projekt,novoročenky, které pomáhají. Věřím, že do namalovaného obrázku se zachytí kus duše malíře. Malování je náš most k nacházení společné řeči, porozumění. Mgr. Veronika Lejcarová, zástupce vedoucí CDS, metodik

20 Baví mě zvláštní ryzí svět, který mi otevírají lidé s mentálním znevýhodněním. Tvořím s nimi, pomáhám jim smysluplně trávit čas. Dny v DUZE jsou naše malá plavba po moři. Klidné vody, útesy i bouřka. Zuzana Gabrielová, asistentka služby Centrum denních služeb

21 V DUZE pracuji 10 let. Nejvíce mě na mé práci těší a naplňuje to, když vidím, že je klient spokojený, šťastný, že je mu dobře a že dělá věci, které ho baví. Zřetelně pozoruji, jak na klienty působí naše setkávání a činnosti, které děláme. Společnost DUHA má dlouholetou tradici, a to je znát v profesionálním a osobním přístupu ke klientům. Barbora Hrubá, asistentka služby Centrum denních služeb

22 V DUZE jsem již dlouho. Měla jsem narozeniny, bylo mi 72. Nechci být sama doma, ráda něco dělám. Bylo by mi smutno. V Duhovce dělám korálky, maluju tašky. Mám jich hodně. Jsem ráda, když se něco prodá. Mám radost, když to někdo pochválí. Mě to baví. Taky tady vařím, chodím na koně a masáže. Je tu sranda. Jiřina Hlavatá, klientka služby Centrum denních služeb

23 Mám to tady ráda, všechny co tu jsou. Chci se naučit všechno vařit sama, abych si to mohla doma taky uvařit. Hana Husáková, klientka služby Centrum denních služeb

24 OPPA Projekt Víceúrovňové odborné vzdělávání pracovníků Společnosti DUHA za účelem zvýšení jejich kvalifikace i rozvoje organizace s cílem zkvalitnění poskytovaných služeb, který byl financován Evropským sociálním fondem, byl realizován po dobu 16 měsíců ( ). Díky tomu mohla být v organizaci zaměstnána na plný úvazek manažerka fundraisingu, která se mohla plně věnovat rozšiřování své působnosti a koncepčnímu zavádění PR a fundraisingu do struktury organizace. Během trvání projektu rozšířila seznam dárců, upevnila vztahy s hlavním podporovatelem a s tímto významným dárcem bylo uzavřeno partnerství. Dále vznikl fundraisingový projekt Novoročenky, které pomáhají, díky kterému získala Společnost DUHA v roce 2014 téměř Kč. Také byl zakoupen a implementován CRM systém databáze dárců a v neposlední řadě vznikl Fundraisingový plán organizace, který dává jasné cíle do další práce. Všechny ostatní aktivity se týkaly přímého vzdělávání pracovníků Společnosti DUHA. Vzdělávání probíhalo na několika úrovních a to jak ve formě různých kurzů, tak ve formě supervizí, koučinku a stáží. Podpořenými osobami se stali prakticky všichni zaměstnanci Společnosti DUHA. Projekt počítal s různými vzdělávacími potřebami pracovníků na různých pozicích, proto byly aktivity rozdělené podle těchto úrovní. Zároveň se při některých aktivitách potkávali právě pracovníci z různých pozic (supervize, Systém hodnocení, stáže), což umožnilo jejich vzájemnou interakci. Pro pracovníky v přímé péči jsme uspořádali 3 akreditované povinné kurzy, pro které byla témata vybrána předem na základě dříve zjištěných požadavků. Kromě toho měli tito pracovníci možnost si během projektu vybrat ještě nejméně další dva volitelné kurzy. Pro pracovníky v přímé péči byly také určeny supervize případové, týmové i individuální. Supervize je velmi důležitou součástí podpory lidí, kteří pracují s jinými lidmi a zvláště těmi se znevýhodněním. Během realizace projektu se uskutečnilo celkem 75 setkání k individuální supervizi, 45 setkání k případové a 14 setkání k týmové supervizi. Poslední aktivita určená pracovníkům přímé péče byly stáže na jiných pracovištích v rámci České republiky. Tato aktivita počítala s daleko menší účastí a zapojením pracovníků, ale ukázalo se, že je velmi vyhledávaným zdrojem informací pro jejich další práci a tak byla po domluvě s pracovníky MHMP rozšířena. Namísto plánovaných 6 stáží pro 12 osob jich nakonec proběhlo 11 a podpořeno tímto způsobem bylo 26 osob. Soubor reflexí ze všech těchto stáží je výstupem tohoto projektu a bude nadále sloužit v organizaci dalším a nově příchozím pracovníkům jako zdroj informací. Pro pracovníky vedení organizace - a také pro administrativní pracovníky byly určeny jiné 3 aktivity. Nejdlouhodobější spoluprací bylo pravidelné individuální koučování vedoucích pracovníků služeb, fundraiserky a ředitelky. Dále mělo vedení organizace možnost absolvovat ucelený manažerský kurz a kurz k systému hodnocení zaměstnanců. Oba byly realizovány na klíč a tedy na míru našim potřebám. 24 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Společnost DUHA, z. ú.

25 Aktivitou s velkým přínosem a inspirací pro další práci byla zahraniční stáž. V květnu odjeli 4 pracovníci vedení do skotského Glasgow, kde strávili velmi intenzivní týden v organizaci s názvem Quarriers. Z této cesty si přivezli spoustu materiálů, poznatků a informací, které budou nadále distribuovat ve svých službách. Administrativní pracovníci dostali v rámci projektu možnost individuální výuky ke zvýšení úrovně znalostí MS Excelu a Outlooku. Projekt splnil všechny své cíle a jak pracovníci, tak vedení organizace jej zhodnotili jako velmi přínosný. PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI FINANCOVÁNÍ Společnost DUHA, z. ú. získala většinu svých prostředků formou státní dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a dotace z rozpočtu Hlavního města Prahy. Tyto prostředky tvoří pilíř našeho financování, bez nich by naše existence v dosavadní podobě nebyla možná. Stále více se však snažíme získávat prostředky i jinými způsoby a z jiných zdrojů. 25

26 Skladba nákladů za rok Materiál, energie 13,45% Služby 13,92% Osobní náklady 69,96% Ostatní náklady 2,67% ,00% Skladba výnosů za rok Provozní dotace (MPSV, Magistrát hl.m.prahy,mč Praha 1) 61,44% ESF (OPPA) 7,36% Příspěvky klientů 20,80% Příspěvky od organizací, soukromníků, dárců a nadací 7,39% Prodej výrobků a služeb 1,89% Ostatní výnosy 1,12% ,00% VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Společnost DUHA, z. ú.

27 27

28 Účetní závěrku Společnosti DUHA za rok 2014 najdete na 28 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Společnost DUHA, z. ú.

29 DÁRCI SPOLEČNOSTI DUHA V ROCE 2014 Vážíme si každé pomoci a podpory. Děkujeme všem dárcům, kteří nám poskytují finanční nebo věcnou pomoc a tím nám pomáhají naplňovat naše poslání. Děkujeme také za zájem, který projevují o naši práci. Těší nás, že má Společnost DUHA své stálé dárce, dobrovolníky a zároveň se získává dárce nové. Jsme rádi, že se potkáváme s lidmi, kteří projevují o Společnost DUHA a její činnost zájem. Tento okruh lidí je pro nás velice důležitý a bez jejich pozitivní odezvy by se nám pracovalo určitě hůře. Všem, kteří nás v roce 2014 podpořili darem, dobrovolnou prací, návštěvou akcí nebo nabídkou spolupráce, mnohokrát děkujeme. Důležitým bodem v životě Společnosti DUHA se stal Benefiční večer víno pro DUHU, který má za sebou již 6. ročník. Konat se může jen díky velké podpoře vinařů (jejich jména si můžete přečíst dále), podpoře kavárny Kaaba, dobrovolníků, ale především díky návštěvníkům večera. Jsme rádi, že jejich počet roste. Máme radost z čím dál tím úspěšnějšího projektu Novoročenky, které pomáhají, do kterého jsou zapojeni i naši kreativní klienti a který dárcům ve výsledku nabízí profesionálně zpracovanou novoročenku pro osobní nebo firemní potřebu (www.novorocenky-pomahaji.cz). Radost nám dělá i naše sociální firma Duhová prádelna, ve které zaměstnáváme lidi se zdravotním nebo mentálním znevýhodněním a která má i díky profesionálnímu přístupu vedoucí Dany Pokorné výborné výsledky (www.duhovapradelna.cz). Poděkování patří našemu největšímu dárci Nadačnímu fondu AVAST za podporu všech našich služeb. Velice si vážíme společného partnerství. Děkujeme Nadaci Taťány Kuchařové Krása pomoci za podporu projektu Služba pro seniory v Chráněném bydlení Společnosti DUHA. Děkujeme Nadaci Jistota Komerční banky za podporu rekonstrukcí kuchyní v našich chráněných bytech. 29

30 Dárci a sponzoři v roce 2014 Chcete-li vědět více o tom, jak pomoci, navštivte prosím AK JUDr. Preclíková Brass Studio Prague - Arnold Kinkal Cut Flowers DIGI OFFICE s.r.o. Diplomatic Spouses Association ECONET OPENFUNDING s. r. o. JUDr. Eva Ptáčková Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze IKEP s. r. o. Iron Mountain Česká republika s. r. o. Iva Pazderková Ivana Pokorná Ivana Vachtlová Ivana Vachtlová - sdružení Kaaba Jiří Šulc PhDr. Jiří Los Jolana Nováková a Slávek Kůtek Karolina Hughes KD Trans s. r. o. KROPF Solutions KUHN - BOHEMIA, a. s. Kühnův smíšený sbor KWW a. s. LMC s. r. o. Lubomír Herza Marie Soukupová MEFFERT ČR, spol. s r. o. Městská část Praha 1 Městská část Praha 9 MV Technik, s. r. o. Nadace Jistota - Komerční banka Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci Nadační fond AVAST ORBIT, s. r. o. PaedDr. Pavla Žákovská Penzijní společnost České pojišťovny Petr Pech PK62 a. s. Quantum reality spol. s r.o. Mgr. Radek Vachtl Renata Kludáková REMA, s.r.o. RF HOBBY s.r.o. RK INTERCONTACT s. r. o. Samezaluzie cz s. r. o. The Prague Concert Co. Transportservis, a. s. TOP SERVIS pojištění, s. r. o. TRUHLAŘÍK s. r. o. Václav Domažlický Vápenka Čertovy schody a. s. Věra Hrdinková Zeppelin CZ s. r. o. 30 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Společnost DUHA, z. ú.

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

www.spolecnostduha.cz Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením

www.spolecnostduha.cz Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením www.spolecnostduha.cz Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením úvodní slovo PoslÁní A PrIncIPY společnosti duha, o. s. POSLÁNÍ A PRINCIPY SPOLEČNOSTI DUHA

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA Vážení přátelé, rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů, profesí a zaměření funguje na Slapech

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ZPRÁVA ZA ROK 2013 z k r á c e n é v y d á n í v e ř e j n o s t Dotazník hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců nastavuje

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

Potřebujeme být mezi lidmi

Potřebujeme být mezi lidmi 9. konference Pracujeme společně Potřebujeme být mezi lidmi Ostrava 11. 11. 2014 Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Zřizovatel statutární město Ostrava

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE Z OBLASTI DEINSTITUCIONALIZACE

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE Z OBLASTI DEINSTITUCIONALIZACE DOLMEN o.p.s A g e n t u r a p r o c h r á n ě n é b y d l e n í, L u ž i c k á 7, 4 6 0 0 1 L i b e r e c 1 IČ 27291049 PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE Z OBLASTI DEINSTITUCIONALIZACE Ráda bych Vám na následujících

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.)

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.) KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 DÁVÁME LIDEM S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM MOŽNOST SKUTEČNĚ ŽÍT PODLE JEJICH PŘEDSTAV. DÁVÁME JIM JISTOTU A MOŽNOST ROZHODVOVAT O VLASTNÍM ŽIVOTĚ.

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB CHARITY

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Obsah O nás... 4 Pořádané akce... 5 Kontakty... 5 Výkonná rada... 6 Patronky... 7 Ocenění dobrovolnic... 7 Supervize dobrovolníků... 8

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková

mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková Ostrava 10. října 2014 Řešení nepříznivé situace starších žen Paní J. má 76 let, paní M. 81, obě bydlí samy

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Milí čtenáři, dostala se

Milí čtenáři, dostala se Milí čtenáři, dostala se Vám do rukou výroční zpráva Denního centra Barevný svět. Denní centrum Barevný svět je nově, od září, fungující zařízení poskytující denní péči naším spoluobčanům s mentálním a

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život 18. 9. 2014 DK Akord - Ostrava Zaměření pracovních skupin Pracovní skupina č.

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 pobytové služby:

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu,

V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu, V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu, činnost i prostředky k uspokojení přání a potřeb našich klientů,

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

STANDARD Č. 1. Cíle a způsoby poskytování sociální rehabilitace VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

STANDARD Č. 1. Cíle a způsoby poskytování sociální rehabilitace VEŘEJNÝ ZÁVAZEK STANDARD Č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociální rehabilitace VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SR1-007-09/2014 TABULKA PRO PRACOVNÍKY: DATUM JMÉNO PRACOVNÍKA PODPIS TABULKA PRO DOBROVOLNÍKY, PRAKTIKANTY: DATUM JMÉNO DOBROVOLNÍKA,

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Květen 2016 Obsah: 1. Základní údaje o spolku 2. Poslání, cíle a činnost spolku 3. Transformace na zapsaný spolek 4. Pracovníci spolku 5. Služba následné péče Pavučina 6. Další

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Středisko ve Dvoře Králové n. L.

Středisko ve Dvoře Králové n. L. Středisko ve Dvoře Králové n. L. Poslání Posláním Diakonie ČCE - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat

Více

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy.

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy. Poslání: "Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost." Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména

Více

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Sociálně terapeutická dílna Karlovy Vary Dagmar Zomerská Co nabízíme? Zaplnění volného času pro dospělé

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. vypracovala: Michaela Dastychová

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. vypracovala: Michaela Dastychová CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ vypracovala: Michaela Dastychová POSLÁNÍ CHB,, žít svobodným, samostatným a zodpovědným způsobem života v běžné společnosti. CHB DOLNÍ BOUSOV byt 2+1: Uţ. Vernerová Uţ. Kout interiér,

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více