VÝROČNÍ ZPRÁVA Společnost DUHA, z. ú. sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním. spolecnostduha.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Společnost DUHA, z. ú. sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním. spolecnostduha.cz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Společnost DUHA, z. ú. sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním spolecnostduha.cz

2

3 SLOVO ÚVODEM Vážení, právě držíte v ruce Výroční zprávu za rok 2014, která mapuje život ve Společnosti DUHA. Najdete v ní, jak se dařilo jednotlivým službám, jakých úspěchů dosáhly, přestože cesta k nim byla mnohdy náročná. Rozhodně vyžadovala velkou trpělivost a maximální profesionalitu všech vedoucích pracovníků, ale zejména asistentů, kteří jsou s našimi klienty v denním kontaktu a snaží se svou prací zkvalitnit jejich život. Jsem ráda, že mohu říci, že v mnoha případech se to daří. Máme možnost se o tom každý rok přesvědčit na našem interním setkání s asistenty, na kterém všechny služby prezentují příklady dobré praxe. Na tomto místě bych ráda všem pracovníkům Společnosti DUHA poděkovala, protože bez nich bychom za 23 let své existence nedoputovali do tohoto bodu. V letošním roce jsme opět intenzivně pracovali na fenoménu stárnutí našich klientů. V rámci vzdělávání jsme absolvovali celou řadu kurzů, které se touto problematikou zabývají. Musím konstatovat, že máme již dobrou praxi v poskytování služeb seniorům s mentálním znevýhodněním a tým asistentů, kteří jsou profesionálové. V příštích letech to bude velký problém, pokud služby nebudou na tuto situaci připraveny. Rozhodně nechceme, aby se naši klienti, kteří žijí i 20 let mimo ústavy, v chráněných bytech, museli do ústavů vracet. Dokázali jsme, že umíme služby poskytovat seniorům i v chráněném bydlení, přesto, že někteří potřebují 24 hodinovou podporu. Jsme přesvědčeni, že služba chráněného bydlení by měla umět poskytovat své služby až do konce života svým klientům, protože pokud by to tak nebylo, ztrácí své opodstatnění a smysl. Hodláme i do budoucna tuto svou praxi prosazovat a doufat, že z hlediska financí bude naše snaha zohledněna. Na tomto místě musím poděkovat všem dárcům, protože bez jejich podpory bychom si svoji práci nedovedli již představit. Důležitý je pro nás i jejich zájem o naši práci. Velký dík patří našemu největšímu dárci, Nadačnímu fondu AVAST, se kterým nás k naší velké radosti pojí partnerství, které jsme obnovili i pro rok Předkládáme Vám výroční zprávu v novém formátu, opustili jsme formát velkého plakátu, na jehož druhé straně jste vždy nacházeli obraz namalovaný naším klientem. I tvořivost a kreativita je totiž krásnou součástí života lidí s mentálním znevýhodněním, a my ji rádi podporujeme. Dárek pro Vás, naše podporovatele, dárce, zkrátka všechny, kterým se dostává tato výroční zpráva do rukou, jsme zachovali. Obraz, byť v menším formátu, najdete na konci této Výroční zprávy. Věříme, že Vám udělá radost a bude Vám připomínat, že i pomoc a podpora dospělých lidí s mentálním znevýhodněním, je nedílnou součástí života vyspělé společnosti. PaedDr. Eva Brožová, ředitelka Společnosti DUHA, z. ú. 03

4 POSLÁNÍ A PRINCIPY Společnosti DUHA, z. ú. Posláním Společnosti DUHA, z. ú. je spolupracovat s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých oblastech života. BYDLENÍ Možnost bydlet v běžných bytech v různých částech Prahy a zapojit se do péče o vlastní domácnost. PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ Možnost aktivně trávit den činnostmi, učit se dovednostem potřebným pro každodenní život, případně najít si zaměstnání. VOLNÝ ČAS A ZÁBAVA Možnost využívat svůj volný čas podle svých zájmů jako ostatní obyvatelé Prahy. PŘÁTELÉ, RODINA, VZTAHY Možnost navazovat a prožívat vztahy k blízkým lidem. ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI Možnost uplatnění volebního práva, využívání služeb pro veřejnost, kulturní akce pro běžné občany, navazování běžných sousedských vztahů ZÁSADY SPOLEČNOSTI DUHA nepodporovat akce pouze pro znevýhodněné nepodporovat hromadné svážení dospělých lidí s mentálním znevýhodněním někam na společná shromáždění zachování, udržení, rozvíjení a čerpání z tradice DUHY spolupráce služeb nabízených Společností DUHA respektování osobnosti klienta zachování lidské důstojnosti zohlednění práva žít ve společnosti běžným způsobem života zplnomocňování klientů k rozhodování o sobě samých tak, aby sami určovali rozsah poskytované podpory překonávat obtíže v současné nejasné situaci ohledně financování sociálních služeb aniž by se to dotklo (negativně ovlivnilo) možnosti/situace klientů Společnost DUHA naplňovala v roce 2014 své poslání poskytováním sociálních služeb a zaměstnáním zdravotně znevýhodněných pracovníků CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB (NOVÁ DUHA, GALERIE DUHOVKA) PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ SOCIÁLNÍ FIRMA DUHOVÁ PRÁDELNA 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Společnost DUHA, z. ú.

5 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Poslání služby Posláním služby je umožnit dospělým lidem s mentálním znevýhodněním žít v bytech v různých částech Prahy a podporovat je podle jejich individuálních potřeb, aby mohli podle svých schopností a možností přebírat zodpovědnost za svoji domácnost a svůj život. Základní informace o službě Služba Chráněného bydlení je službou, která podporuje člověka s mentálním znevýhodněním komplexně tak, aby mohl vést co nejvíce samostatný a podle svých představ naplněný život. Podpora je tak prakticky šitá na míru každému klientovi. Podporujeme klienty, aby mohli uplatňovat svou vlastní vůli v co největším množství situací - při formování služby, která je jim poskytována, v zařizování domácnosti, ve výběru spolubydlících, ve způsobu trávení volného času, v běžných denních situacích, při hospodaření s penězi, při navázání nových sociálních kontaktů, při výběru pracovního uplatnění ad. Služba Chráněné bydlení nabízí ubytování ve čtyřech typech bytů s různou mírou asistence BYT S 24 HODINOVOU ASISTENCÍ Klient má k dispozici asistenta nepřetržitě celý den. BYT S NOČNÍ ASISTENCÍ Klient potřebuje asistenci na cestě do/z Centra denních služeb a potřebuje pomoc asistenta i v průběhu noci. BYT S KAŽDODENNÍ ASISTENCÍ Klient využívá asistenci několik hodin denně, v noci zvládne být v bytě sám, samostatně také cestuje. BYT S ASISTENCÍ 5 DNÍ V TÝDNU A MÉNĚ Klient potřebuje pomoc asistenta při konkrétních činnostech pouze některé dny v týdnu. Klient zvládne být v dohodnuté dny v bytě bez asistence. Základní devízou služby je umístění chráněných bytů v běžných zástavbách po celé Praze. Jde nám nejen o to, aby klienti organizace žili skutečně běžný způsob života, ale podílíme se tak na ovlivňování veřejného mínění společnosti, kdy bráníme především izolaci, vytváření předsudků, stigmatizaci. Zároveň tak veřejně deklarujeme, že člověk s mentálním znevýhodněním může a musí žít mezi námi. 05

6 Rok 2014 ve službě V roce 2014 jsme službu Chráněné bydlení poskytli 28 klientům, nově jsme přijali 1 klientku. 1 klient začal žít ve vlastním bytě, a přestoupil tak do služby Podpora samostatného bydlení. Službu jsme poskytli ve 13 chráněných bytech a také se nám podařilo získat 2 nové chráněné byty. Proto se 2 klientky a 1 pár mohli přestěhovat do garsoniéry, k samostatnému bydlení, díky kterému mohou žít odpovídajícím způsobem. Míra asistence tak mohla být postupně menší. Dosud tito klienti žili s dalšími spolubydlícími, což s sebou přirozeně neslo i mnohá další úskalí. U 1 klientky jsme zároveň mohli uskutečnit přesun do bytu, kde je její spolubydlící její kamarádka. Soužití tak může být mnohem více postavené na běžném fungování. Na druhé straně jsme také důsledně zvažovali, kteří klienti potřebují vyšší míru podpory, než dosud. U 1 klienta tak došlo k přemístění do bytu s 24hodinovou asistencí, stávající asistence byla již nedostačující. V roce 2014 bylo stěžejním úkolem Chráněného bydlení pracovat s rozsahem reálných schopností a dovedností klientů. Vzhledem k dosavadním, dlouholetým zkušenostem organizace jsme tak i nadále pracovali na zkvalitnění služeb poskytovaným lidem s mentálním znevýhodněním, stejně tak lidem s mentálním znevýhodněním v seniorském věku. I nadále musíme předpokládat spíše trend stagnujících nebo se zhoršujících schopností a dovedností klientů, a to nejen v souvislosti s věkem, ale také v důsledku jejich znevýhodnění, které vstup do seniorského věku výrazně posouvá. V tomto roce má organizace již třetinu klientů v reálném seniorském věku (9), ale fakticky je potřebná vysoká míra asistence i u mnoha dalších. Deklarovaným závazkem organizace tak je důstojný život a dožití klientů v chráněných bytech organizace. Příklad úspěchu Martin nakupuje sám, pracuje se systémem kartiček, které slouží jako nákupní seznam. Zvládne si sám uložit zboží do nákupního vozíku, také umí pracovat s penězi a sám zaplatit u kasy. Ptáte se, co je na tom zvláštního? Před několika měsíci klient neuměl poznat jaké zboží koupit a samostatný nákup by vůbec nebyl možný, s penězi by neuměl zacházet a u kasy by si neporadil. Společná práce s podporou asistentů mu pomohla udělat velký krok k vlastní samostatnosti. Deklarovaným závazkem organizace tak je důstojný život a dožití klientů v chráněných bytech organizace. Lucie Hanzíková, vedoucí služby Chráněné bydlení 06 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Společnost DUHA, z. ú.

7 Práce v DUZE mi přijde smysluplná. Baví mě dělat společníka a průvodce a nechat se pozvat do velmi zajímavého světa lidí s mentálním znevýhodněním. Iva Škrlová, asistentka služby Chráněné bydlení

8 Jsem ráda, že mám smysluplnou práci, která pomáhá našim klientům zařadit se do běžné společnosti a žít život podle jejich představ. Vážím si toho, že mohu být součástí organizace, která respektuje individualitu klientů, podporuje je a pomáhá, ale zároveň jim poskytuje dostatek volnosti, samostatnosti a svobodného rozhodování. Petra Šurbatovičová, asistentka služby Chráněné bydlení

9 V DUZE jsem proto, abych se naučila sama postarat o domácnost, o domácí práce, například vaření, praní, zapínání myčky Potřebuji, aby mne asistentky podporovaly v hubnutí a abych se naučila říkat NE v některých situacích Na bytě se mi líbí a se svými 2 spolubydlícími vycházím dobře. Jsou bezvadný a klape nám to. S asistentkami vycházím také bezvadně, mají smysl pro humor a podporují mne v tom, abych se mohla zařadit do společnosti a mohla v budoucnu žít se svým přítelem. Denisa Střihavková, klientka služby Chráněné bydlení

10 Jsem v DUZE, protože je všude jinde zavřeno. Teď vážně, protože nemám rodiče a tady se o mě dobře starají a mám to tady rád a taky mám rád všechny asistenty a taky tady můžu pracovat Ivan Slavíček, klient služby Chráněné bydlení

11 PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ Poslání služby Posláním terénní služby Podpora samostatného bydlení je pomáhat dospělým lidem s mentálním znevýhodněním žít v běžném prostředí vlastní domácnosti a zvládat nároky samostatného bydlení. Chceme se ještě více posunout směrem k maximální integraci dospělých osob s mentálním znevýhodněním do společnosti, zvláště v jejich osobním prostředí. Náš cíl je během pravidelných návštěv pracovat souvisle s klientem na cíli maximálního osamostatnění se, kterého je schopen. Tento proces se však zcela jistě neobejde bez zapojení rodiny nebo přátel klienta, tak jak je to běžné i ve většinové populaci. Proto je naším primárním záměrem pracovat společně v trojkoalici KLIENT SLUŽBA RODINA. Náš cíl a cesta k němu je společnou záležitostí všech zapojených osob a o to větší radost a zadostiučinění našim klientům přináší. Základní informace o službě Našimi klienty jsou nebo se mohou stát dospělí lidé s mentálním znevýhodněním, kteří přemýšlí o osamostatnění se a bydlení nezávisle na rodičích nebo sociálním zařízení a potřebují někoho, kdo by je v tom podpořil náhle a nedobrovolně se ocitli v takové situaci (nejčastěji po smrti rodičů), ale nechtějí své prostředí měnit a potřebují velkou podporu ve zvládnutí své nové role už sami bydlí, ale mají určité potíže či nejistotu v péči o domácnost, s hospodařením s penězi, placením účtů nebo jednáním na úřadech hledají společnost, potřebují doprovod k lékaři nebo na kulturu, potřebují pomoci s kontakty na rodinu a přátele Služba Podpora samostatného bydlení funguje v naší organizaci již 3. rokem a postupně se rozrůstá. Začínali jsme v roce 2012 s 5 klienty, nyní jich máme 15. Ukazuje se, že představa samostatného života dospělých lidí s mentálním znevýhodněním přestává být nereálným snem a my jsme za to moc rádi. S každým klientem pracujeme velmi individuálně a proto se i rozsah poskytování služby velmi liší podle konkrétních potřeb každého jedince. Služby u klientů zajišťují pracovníci v sociálních službách - asistenti, kteří dodržují dohodnutou zakázku týkající se pomoci a podpory klienta ve vymezených oblastech. Tu s klientem a jeho blízkými podrobně probíráme a sestavujeme při úvodních setkáních před podpisem smlouvy a dále během spolupráce revidujeme 11

12 Rok 2014 ve službě V letošním roce jsme začínali s počtem 10 klientů a díky příznivým dotacím jsme mohli svoji kapacitu navýšit a přijali jsme tak dalších 5 žadatelů. Příklad úspěchu V květnu nás oslovila sociální pracovnice z Prahy 5, že mají ve svém obvodu pána s mentálním znevýhodněním, kterému je 66 let a celý život bydlel doma s maminkou, která se o něj kompletně starala. Mamince, která byla již ve velmi vysokém věku, se však v březnu náhle zhoršil zdravotní stav a museli ji odvézt do LDN a pan P. se ocitl poprvé sám doma. Prosila nás, zda můžeme pomoci. Pana P. jsme samozřejmě ihned přijali, a jelikož byl doma již 3 měsíce sám, byl doslova vyprahlý po kontaktu a zároveň jeho domácnost, včetně stavu prádla a potravin, byla v neutěšeném stavu. Také s financemi se ocitl v potížích, protože většinu peněz utratil. Navíc se objevily psychické potíže, což jak se později ukázalo, souviselo s vysazením antidepresiv (od odchodu matky mu nikdo neporadil s dávkováním léků a návštěvou lékaře). Tento pán pobírá Příspěvek na péči ve výši 800 Kč měsíčně, což by pokrylo 8h našich služeb měsíčně, tedy 4 dvouhodinové návštěvy. Zpočátku jsme tedy panu P. poskytovali podporu 2x týdně 2h, později jsme museli zvýšit na 3 x týdně 2 h. Ke konci roku 2014 byla již jeho situace stabilizovaná, naučil se pravidelně starat o sebe i své osobní věci, zvládá částečný úklid a malé nákupy. Jeho podpora po půl roční spolupráci se ustálila na službách 2x týdně 3h. Další příklady vydařené spolupráce, které nám dělají radost Jeden náš manželský pár s naší pomocí získal nový menší byt v DPS a zvládli jsme i celé stěhování. Manželé jsou nyní šťastni a spokojeni, osamostatňují se a služeb potřebují o hodně méně, než když jsme spolu začínali. Jiná klientka využila naši službu na přechodnou dobu, než se jí najde místo v chráněném bydlení, kam chtěla nastoupit, aby se necítila opuštěná. I to se podařilo. Mnoha klientům se podařilo posunout se ve svých dovednostech a snížit si alespoň částečně počet hodin s asistentem. Jsme velmi rádi za pozitivní zpětnou vazbu od rodin a opatrovníků našich klientů, se kterými se pravidelně setkáváme při ročních hodnotících schůzkách individuální spolupráce. Rádi bychom se do budoucna zaměřili na rodiny dospělých osob ve věku 25-40let, kteří by dle našeho názoru už měli pomýšlet na svůj další dospělý život a jeho konkrétní podobu, stejně jako jakýkoli jiný dospělý člověk. Samozřejmě ale nejen na ně, naše služba je otevřená všem. Rádi pomůžeme v jejich úvahách a rozhodování o vlastní budoucnosti, pokusíme se zmírnit strach rodičů poukázáním na naše dobré dosavadní zkušenosti, nabízíme pomalou spolupráci krok za krokem těm, kteří si přesto nebudou nadále jisti. Jsme rádi, že tuto službu můžeme nabízet a věříme, že má velkou budoucnost. Chceme se ještě více posunout směrem k maximální integraci dospělých osob s mentálním znevýhodněním do společnosti, zvláště v jejich osobním prostředí. Ivana Pešatová, vedoucí služby Podpora samostatného bydlení 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Společnost DUHA, z. ú.

13 Práce v DUZE mě baví, protože je pestrá. Každý klient je jiný a v odlišné životní situaci, takže nemám příležitost se nudit. Alžběta Hyková, sociální pracovnice služby Podpora samostatného bydlení 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Společnost DUHA, z. ú.

14 V DUZE pracuji, protože mě baví práce s lidmi. Ráda pomáhám lidem se znevýhodněním učit se novým dovednostem. Mám radost a dobrý pocit, když jsou klienti naší služby šťastni a spokojeni. Karolína Mährischlová, asistentka služby Podpora samostatného bydlení

15 DUHA je fajn, pomáhá lidem mentálně postiženým a můžete tady poznat nové kamarády. Je to jedna velká rodina, že si navzájem pomáháme a je mezi námi pouto. Jiří Kaiser, klient služby Podpora samostatného bydlení

16 V DUZE jsem ráda. Dřív jsem byla v ústavu a tam se mi nelíbilo. Teď jsem zpátky ve svém bytě a chodí mi sem asistenti z podpory samostatnosti a můžu být samostatnější. Dagmar Filípková, klientka služby Podpora samostatného bydlení

17 CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Poslání služby Naším posláním je poskytovat dospělým osobám s mentálním znevýhodněním sociální službu v běžné zástavbě bytového domu na Černém Mostě a ve Vysočanech, kde jsou klienti v kontaktu s veřejností. Služba nabízí klientům možnost aktivně trávit den činnostmi, ale i učením se dovednostem, které potřebují pro každodenní život. Základní informace o službě Sociální službu Centrum denních služeb (dále CDS) Společnosti DUHA poskytujeme ve dvou lokalitách v Praze: CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB NOVÁ DUHA Náměstí plk. Vlčka 696, 697, Praha 14 Černý Most CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB GALERIE DUHOVKA Staromlýnská 577/4, Praha 9 Vysočany Každé CDS nabízí trochu odlišnou náplň činností. Klienti mohou kombinovat docházku do obou CDS podle svých přání a zájmů o nabízené aktivity. Naši klienti do Centra denních služeb Společnosti DUHA nejčastěji dochází z důvodu, aby aktivně trávili svůj čas, něco nového se naučili, rozvíjeli nebo co nejdéle uchovali své schopnosti a dovednosti, zvýšili svoji samostatnost a byli mezi kamarády. Rok 2014 ve službě V roce 2014 služby CDS Společnosti DUHA využívalo celkem 54 klientů. Přijali jsme 4 nové klienty. V Centrech denních služeb Společnosti DUHA jsme se zaměřili především na poskytování služeb pro stárnoucí klienty a klienty, kteří potřebují více podpory. Tito klienti v našich CDS neustále přibývají. Ke zmíněným klientům je zapotřebí přistupovat velmi individuálně. Během roku 2014 jsme jim přizpůsobili každodenní náplň služby CDS tak, aby nabízené aktivity klientům odlehčily a zpestřily den a přispěly k co největšímu udržení jejich schopností a dovedností, popř. k jejich rozvoji. Kromě tvořivých činností (keramika, práce se dřevem, košíky, výroba šperků, apod.) každý den v CDS probíhá aktivizační cvičení, trénink paměti a relaxační program. Dále probíhají aktivity, kterých se klienti mohou zúčastnit cca 1 x týdně. Např. masáže, hipoterapie, plavání, kulturní akce, atd. Jednou do měsíce probíhá vzdělávací blok na téma, které klienty zajímá. Např. nácvik ošetření, povídání o počasí s meteorologem, návštěva knihovny, aj. Rozšířili jsme trénink pečení a vaření na pět dní v týdnu. Vaření a pečení je totiž 17

18 u našich klientů velmi oblíbené. Nově jsme zařadili muzikoterapii, která klienty velmi baví. S pomocí hudby mají možnost vyjádřit své emoce, aktuální náladu nebo mohou relaxovat. V obou centrech mají klienti možnost individuálního nácviku praní, žehlení, úklidu, zacházení s penězi, nakupování, apod. Podle zájmu našich klientů jsme rozšířili nabídku odpoledních klubů. Velké přízni se těší nový klub Sportovní odpoledne, kde si klienti mohou vyzkoušet nejrůznější sporty a hry. Přibyl klub Samostatného cestování a Muzikoterapie. Stále oblíbenými kluby jsou Vaření a pečení, Malování/arteterapie, Keramika, PC a kluby Společenské odpoledne. V roce 2014 se uskutečnil Den otevřených dveří a výstava obrazů našich klientů k projektu Novoročenky, které pomáhají. Zúčastnili jsme se nejrůznějších reprezentativních akcí např. prodeje výrobků klientů v Botanické zahradě Troja. Příklady úspěchu Pan Ivan v minulém roce oslavil své 64. narozeniny. Je to velký gentleman, má rád ženskou společnost, ke které je velmi galantní. Má velký smysl pro humor a rád se směje. Vždy pro něj byla důležitá činnost, za kterou se mu dostane uznání ostatních. Pan Ivan má nyní k mentálnímu znevýhodnění ještě diagnostikovanou Alzheimerovu chorobu. Pokud to jeho zdravotní stav dovolí, do Centra denních služeb Společnosti DUHA dochází pět dní v týdnu. Již 5 let navštěvuje zásadně keramickou dílnu, kde má své kamarády, činnosti a prostředí, kde se cítí dobře. Dříve často o CDS říkal: Mám to tady rád. Chci se naučit co nejvíce věcí, aby si mě lidé vážili. Bohužel vlivem Alzheimerovy choroby u něj dochází k prudkému poklesu schopností a dovedností. Pan Ivan se již neorientuje v prostoru ani v čase. Je velmi nejistý a má velké obavy z neznámého. Je pro něj velmi důležité známé místo a zaběhnutý denní režim. V CDS se mu snažíme vytvořit a poskytnout, co nejpříjemnější prostředí, pohodu a jistotu. Naši asistenti se Ivanovi věnují velmi individuálně. Aby si uchoval co nejdéle své schopnosti, asistenti s ním provádějí každodenní cvičení na paměť a aktivizační cvičení. Vytvořili společně nástěnku, kam si každý den vyvěsí aktuální datum a den v týdnu, roční období. Pana Ivana tyto aktivity velmi baví a těší se na ně. Nejraději má skládačky a různé hry na procvičení paměti. Pořád se zapojuje i do činností s keramikou, vykrajuje drobné ozdoby. Je velmi pečlivý a vždy obdrží za dobře odvedenou činnost pochvalu a uznání druhých. Je na to pyšný. Asistentky z keramické dílny říkají: Chceme panu Ivanovi poskytnout místo, kde se cítí bezpečně a šťastný. Přejeme si, aby se nebál, zažíval hezké chvíle, prožitky a věci, které ho obohatí. Všichni si přejeme, aby pan Ivan mohl i nadále docházet k nám do CDS, setkávat se svými kamarády a zažívat spokojené chvíle. V Centrech denních služeb Společnosti DUHA jsme se zaměřili především na poskytování služeb pro stárnoucí klienty a klienty, kteří potřebují více podpory. Veronika Lejcarová, zástupce vedoucí služby Centrum denních služeb a metodik 18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Společnost DUHA, z. ú.

19 Má práce v DUZE je pestrá, plná barev, tvořivosti a má své kouzlo. Vedu klub Malování/arteterapie, kde z velké části vznikají obrazy pro projekt,novoročenky, které pomáhají. Věřím, že do namalovaného obrázku se zachytí kus duše malíře. Malování je náš most k nacházení společné řeči, porozumění. Mgr. Veronika Lejcarová, zástupce vedoucí CDS, metodik

20 Baví mě zvláštní ryzí svět, který mi otevírají lidé s mentálním znevýhodněním. Tvořím s nimi, pomáhám jim smysluplně trávit čas. Dny v DUZE jsou naše malá plavba po moři. Klidné vody, útesy i bouřka. Zuzana Gabrielová, asistentka služby Centrum denních služeb

21 V DUZE pracuji 10 let. Nejvíce mě na mé práci těší a naplňuje to, když vidím, že je klient spokojený, šťastný, že je mu dobře a že dělá věci, které ho baví. Zřetelně pozoruji, jak na klienty působí naše setkávání a činnosti, které děláme. Společnost DUHA má dlouholetou tradici, a to je znát v profesionálním a osobním přístupu ke klientům. Barbora Hrubá, asistentka služby Centrum denních služeb

22 V DUZE jsem již dlouho. Měla jsem narozeniny, bylo mi 72. Nechci být sama doma, ráda něco dělám. Bylo by mi smutno. V Duhovce dělám korálky, maluju tašky. Mám jich hodně. Jsem ráda, když se něco prodá. Mám radost, když to někdo pochválí. Mě to baví. Taky tady vařím, chodím na koně a masáže. Je tu sranda. Jiřina Hlavatá, klientka služby Centrum denních služeb

23 Mám to tady ráda, všechny co tu jsou. Chci se naučit všechno vařit sama, abych si to mohla doma taky uvařit. Hana Husáková, klientka služby Centrum denních služeb

24 OPPA Projekt Víceúrovňové odborné vzdělávání pracovníků Společnosti DUHA za účelem zvýšení jejich kvalifikace i rozvoje organizace s cílem zkvalitnění poskytovaných služeb, který byl financován Evropským sociálním fondem, byl realizován po dobu 16 měsíců ( ). Díky tomu mohla být v organizaci zaměstnána na plný úvazek manažerka fundraisingu, která se mohla plně věnovat rozšiřování své působnosti a koncepčnímu zavádění PR a fundraisingu do struktury organizace. Během trvání projektu rozšířila seznam dárců, upevnila vztahy s hlavním podporovatelem a s tímto významným dárcem bylo uzavřeno partnerství. Dále vznikl fundraisingový projekt Novoročenky, které pomáhají, díky kterému získala Společnost DUHA v roce 2014 téměř Kč. Také byl zakoupen a implementován CRM systém databáze dárců a v neposlední řadě vznikl Fundraisingový plán organizace, který dává jasné cíle do další práce. Všechny ostatní aktivity se týkaly přímého vzdělávání pracovníků Společnosti DUHA. Vzdělávání probíhalo na několika úrovních a to jak ve formě různých kurzů, tak ve formě supervizí, koučinku a stáží. Podpořenými osobami se stali prakticky všichni zaměstnanci Společnosti DUHA. Projekt počítal s různými vzdělávacími potřebami pracovníků na různých pozicích, proto byly aktivity rozdělené podle těchto úrovní. Zároveň se při některých aktivitách potkávali právě pracovníci z různých pozic (supervize, Systém hodnocení, stáže), což umožnilo jejich vzájemnou interakci. Pro pracovníky v přímé péči jsme uspořádali 3 akreditované povinné kurzy, pro které byla témata vybrána předem na základě dříve zjištěných požadavků. Kromě toho měli tito pracovníci možnost si během projektu vybrat ještě nejméně další dva volitelné kurzy. Pro pracovníky v přímé péči byly také určeny supervize případové, týmové i individuální. Supervize je velmi důležitou součástí podpory lidí, kteří pracují s jinými lidmi a zvláště těmi se znevýhodněním. Během realizace projektu se uskutečnilo celkem 75 setkání k individuální supervizi, 45 setkání k případové a 14 setkání k týmové supervizi. Poslední aktivita určená pracovníkům přímé péče byly stáže na jiných pracovištích v rámci České republiky. Tato aktivita počítala s daleko menší účastí a zapojením pracovníků, ale ukázalo se, že je velmi vyhledávaným zdrojem informací pro jejich další práci a tak byla po domluvě s pracovníky MHMP rozšířena. Namísto plánovaných 6 stáží pro 12 osob jich nakonec proběhlo 11 a podpořeno tímto způsobem bylo 26 osob. Soubor reflexí ze všech těchto stáží je výstupem tohoto projektu a bude nadále sloužit v organizaci dalším a nově příchozím pracovníkům jako zdroj informací. Pro pracovníky vedení organizace - a také pro administrativní pracovníky byly určeny jiné 3 aktivity. Nejdlouhodobější spoluprací bylo pravidelné individuální koučování vedoucích pracovníků služeb, fundraiserky a ředitelky. Dále mělo vedení organizace možnost absolvovat ucelený manažerský kurz a kurz k systému hodnocení zaměstnanců. Oba byly realizovány na klíč a tedy na míru našim potřebám. 24 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Společnost DUHA, z. ú.

25 Aktivitou s velkým přínosem a inspirací pro další práci byla zahraniční stáž. V květnu odjeli 4 pracovníci vedení do skotského Glasgow, kde strávili velmi intenzivní týden v organizaci s názvem Quarriers. Z této cesty si přivezli spoustu materiálů, poznatků a informací, které budou nadále distribuovat ve svých službách. Administrativní pracovníci dostali v rámci projektu možnost individuální výuky ke zvýšení úrovně znalostí MS Excelu a Outlooku. Projekt splnil všechny své cíle a jak pracovníci, tak vedení organizace jej zhodnotili jako velmi přínosný. PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI FINANCOVÁNÍ Společnost DUHA, z. ú. získala většinu svých prostředků formou státní dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a dotace z rozpočtu Hlavního města Prahy. Tyto prostředky tvoří pilíř našeho financování, bez nich by naše existence v dosavadní podobě nebyla možná. Stále více se však snažíme získávat prostředky i jinými způsoby a z jiných zdrojů. 25

26 Skladba nákladů za rok Materiál, energie 13,45% Služby 13,92% Osobní náklady 69,96% Ostatní náklady 2,67% ,00% Skladba výnosů za rok Provozní dotace (MPSV, Magistrát hl.m.prahy,mč Praha 1) 61,44% ESF (OPPA) 7,36% Příspěvky klientů 20,80% Příspěvky od organizací, soukromníků, dárců a nadací 7,39% Prodej výrobků a služeb 1,89% Ostatní výnosy 1,12% ,00% VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Společnost DUHA, z. ú.

27 27

28 Účetní závěrku Společnosti DUHA za rok 2014 najdete na 28 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Společnost DUHA, z. ú.

29 DÁRCI SPOLEČNOSTI DUHA V ROCE 2014 Vážíme si každé pomoci a podpory. Děkujeme všem dárcům, kteří nám poskytují finanční nebo věcnou pomoc a tím nám pomáhají naplňovat naše poslání. Děkujeme také za zájem, který projevují o naši práci. Těší nás, že má Společnost DUHA své stálé dárce, dobrovolníky a zároveň se získává dárce nové. Jsme rádi, že se potkáváme s lidmi, kteří projevují o Společnost DUHA a její činnost zájem. Tento okruh lidí je pro nás velice důležitý a bez jejich pozitivní odezvy by se nám pracovalo určitě hůře. Všem, kteří nás v roce 2014 podpořili darem, dobrovolnou prací, návštěvou akcí nebo nabídkou spolupráce, mnohokrát děkujeme. Důležitým bodem v životě Společnosti DUHA se stal Benefiční večer víno pro DUHU, který má za sebou již 6. ročník. Konat se může jen díky velké podpoře vinařů (jejich jména si můžete přečíst dále), podpoře kavárny Kaaba, dobrovolníků, ale především díky návštěvníkům večera. Jsme rádi, že jejich počet roste. Máme radost z čím dál tím úspěšnějšího projektu Novoročenky, které pomáhají, do kterého jsou zapojeni i naši kreativní klienti a který dárcům ve výsledku nabízí profesionálně zpracovanou novoročenku pro osobní nebo firemní potřebu (www.novorocenky-pomahaji.cz). Radost nám dělá i naše sociální firma Duhová prádelna, ve které zaměstnáváme lidi se zdravotním nebo mentálním znevýhodněním a která má i díky profesionálnímu přístupu vedoucí Dany Pokorné výborné výsledky (www.duhovapradelna.cz). Poděkování patří našemu největšímu dárci Nadačnímu fondu AVAST za podporu všech našich služeb. Velice si vážíme společného partnerství. Děkujeme Nadaci Taťány Kuchařové Krása pomoci za podporu projektu Služba pro seniory v Chráněném bydlení Společnosti DUHA. Děkujeme Nadaci Jistota Komerční banky za podporu rekonstrukcí kuchyní v našich chráněných bytech. 29

30 Dárci a sponzoři v roce 2014 Chcete-li vědět více o tom, jak pomoci, navštivte prosím AK JUDr. Preclíková Brass Studio Prague - Arnold Kinkal Cut Flowers DIGI OFFICE s.r.o. Diplomatic Spouses Association ECONET OPENFUNDING s. r. o. JUDr. Eva Ptáčková Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze IKEP s. r. o. Iron Mountain Česká republika s. r. o. Iva Pazderková Ivana Pokorná Ivana Vachtlová Ivana Vachtlová - sdružení Kaaba Jiří Šulc PhDr. Jiří Los Jolana Nováková a Slávek Kůtek Karolina Hughes KD Trans s. r. o. KROPF Solutions KUHN - BOHEMIA, a. s. Kühnův smíšený sbor KWW a. s. LMC s. r. o. Lubomír Herza Marie Soukupová MEFFERT ČR, spol. s r. o. Městská část Praha 1 Městská část Praha 9 MV Technik, s. r. o. Nadace Jistota - Komerční banka Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci Nadační fond AVAST ORBIT, s. r. o. PaedDr. Pavla Žákovská Penzijní společnost České pojišťovny Petr Pech PK62 a. s. Quantum reality spol. s r.o. Mgr. Radek Vachtl Renata Kludáková REMA, s.r.o. RF HOBBY s.r.o. RK INTERCONTACT s. r. o. Samezaluzie cz s. r. o. The Prague Concert Co. Transportservis, a. s. TOP SERVIS pojištění, s. r. o. TRUHLAŘÍK s. r. o. Václav Domažlický Vápenka Čertovy schody a. s. Věra Hrdinková Zeppelin CZ s. r. o. 30 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Společnost DUHA, z. ú.

www.spolecnostduha.cz Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením

www.spolecnostduha.cz Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením www.spolecnostduha.cz Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením úvodní slovo PoslÁní A PrIncIPY společnosti duha, o. s. POSLÁNÍ A PRINCIPY SPOLEČNOSTI DUHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení VÝROČNÍ ZPRÁVA 212 Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení Obsah Úvodní slovo... 3 O společnosti... 4 Poskytované sociální služby... 4 Chráněné bydlení... 4 Poslání... 4 Komu je služba určena... 4

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

OBSAH. Projekty podpořené z ESF. Další aktivity. Vzdělávání. Lidé v Baobabu. Finanční zpráva. Poděkování

OBSAH. Projekty podpořené z ESF. Další aktivity. Vzdělávání. Lidé v Baobabu. Finanční zpráva. Poděkování Výroční zpráva 2013 OBSAH 05 Úvodní 06 Základní 07 Historie 08 Poskytované 10 Registrované 15 Doplňkové 19 slovo 24 informace o sdružení 26 sdružení 27 služby 28 služby 30 služby Projekty podpořené z

Více

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Výroční zpráva 2014 OBSAH Obsah O SPOLEČNOSTI... 2 POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ... 3 PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ... 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014... 4 Liberecký kraj... 4 Karlovarský

Více

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Správní rada: Mgr. Robert Kaňka - předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Evžen Kočenda Ing. Václav

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

Závěrem jen stručně vyjádřím přání všech v Domově, ať je rok 2009 alespoň stejně úspěšný, jako ten předcházející. Klienti si to zaslouží. Tady a teď.

Závěrem jen stručně vyjádřím přání všech v Domově, ať je rok 2009 alespoň stejně úspěšný, jako ten předcházející. Klienti si to zaslouží. Tady a teď. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Obsah 1) Slovo úvodem 2) Údaje o společnosti 3) Poslání 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Domov Sue Ryder a jeho jednotlivé činnosti 6) Investiční aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Výroční zpráva. Diakonie Církve bratrské Xaverov: na zahradě

Výroční zpráva. Diakonie Církve bratrské Xaverov: na zahradě Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské Xaverov: na zahradě 2010 Obsah Úvodní slovo 3 Základní údaje o Diakonii CB 4 Bethesda domov pro seniory 5 Kruh přátel Bethesdy 8 Centrum Slunečnice 9 Chráněné bydlení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY Výroční zpráva 2009 PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední Čechy, o.s. nejkomplexnější nabídka služeb pro lidi s PAS a jejich rodiny v České republice. Výroční

Více

Obsah. Spolupráce s dobrovolníky Dobrovolnické hospicové hnutí...23 Dobrovolnické hnutí...24

Obsah. Spolupráce s dobrovolníky Dobrovolnické hospicové hnutí...23 Dobrovolnické hnutí...24 C H A R I T A O S T R A V A 2007 Obsah Slovo ředitele...1 Slovo spirituála...2 Vznik a poslání Charity Ostrava...3 Základní údaje o Charitě Ostrava...3 Významné události v roce 2007...4 Cíle Charity Ostrava

Více

CEDR Pardubice o. p. s. výroční zpráva. CEDR Pardubice o. p. s. 1

CEDR Pardubice o. p. s. výroční zpráva. CEDR Pardubice o. p. s. 1 2012 výroční zpráva CEDR 1 Obsah 7 Úvodní slovo 8 Kdo jsme 9 Organizační struktura 10 Poslání a cíl organizace 11 Zásady/hodnoty organizace 12 Cílové skupiny 13 Sociální služby 21 Sociální služby Ústí

Více

Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Baobab

Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Baobab Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Baobab Baobab tě podrží! Úvodní slovo ředitelky Vážení přátelé, naše sdružení v roce 2012 oslavilo již 15 let úspěšného fungování na poli organizací poskytujících

Více

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary,

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary, Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Provozy FCH Karlovy Vary 2011... 5 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2011... 6 UZÁVĚRKA... 7 ZPRÁVA AUDITORA... 8 DŮM SVATÉ

Více

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska Oblastní charita Uherský Brod Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Svatá Zdislava z Lemberka Caritas - milosrdná láska Na úvodní straně: Svatá Zdislava z Lemberka (asi 1220 1252) byla

Více

/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// / / / / / / / / / / úvodní slovo Dlouho jsem přemýšlela, co napsat jako úvodní slovo naší další, v pořadí již jedenácté, výroční zprávy. A vymyslela jsem něco originálního. Zvu Vás ke čtení o naší činnosti

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva, ve které bilancujeme právě uplynulý rok 2007. Byl to pátý rok činnosti

Více

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj www.rozumacit.cz

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj www.rozumacit.cz občanské sdružení rozum a cit zpravodaj ZIMA2011 www.rozumacit.cz V současné době nabízíme: Poradenské centrum Poskytujeme: informace o náhradní rodinné péči sociálně-právní poradenství psychologické poradenství

Více

Podpora 100 000 Kč a více:

Podpora 100 000 Kč a více: WW. OHODA- ELP CZ Podpora 100 000 Kč a více: VÝ RO ČNÍ ZPRÁ VA Obsah: Kdo je POHODA Naše programy a projekty ASISTENT POHODY - Centrum osobní asistence Chráněné komunitní bydlení POHODY Denní komunitní

Více

Pokorná služba. Pýcha píchá Pokora je zticha Zboří ovšem zdi Jericha. téma: PERSONALISTIKA

Pokorná služba. Pýcha píchá Pokora je zticha Zboří ovšem zdi Jericha. téma: PERSONALISTIKA informátor 2/2012 přichází k Vám další číslo Vašeho Informátoru, Vašeho průvodce nejen sociálními službami, ale také průvodce při řešení různých osobních životních mezníků. Jedním z nich je právě ztráta

Více

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Realizátoři projektu: Proxima Sociale, o. s. Sociální služby městské části Praha 12 Škola SPMP Modrý klíč Klub maminek Balónek Chuchle Hodkovičky

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více