Opět zámek. 750 let Vimperka. Svoz komunálního odpadu o státních svátcích. Uzávěrka dalšího čísla bude v 15 hodin.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opět zámek. 750 let Vimperka. Svoz komunálního odpadu o státních svátcích. Uzávěrka dalšího čísla bude 20. 5. 2013 v 15 hodin."

Transkript

1 Vimperské noviny Vydává město Vimperk 5/2013 Ročník XVIII Zdarma Opět zámek V minulém čísle VN byl otištěn dopis k problematice převodu zámku na Ministerstvo kultury, který odeslala redakce VN ministryni kultury paní Hanákové. Vedení města Vimperk se touto problematikou zabývá déle než rok. Jednali jsme s představiteli Národního památkového ústavu, který by měl po převodu zámek spravovat. Zde jsme našli shodu na všech oblastech. V loňském roce jsme jednali s paní ministryní a její náměstkyní. Jediným vážnějším problémem bylo financování zaměstnanců spravujících muzeum. Přislíbili jsme spoluúčast města a tento slib potvrdilo Zastupitelstvo i svým usnesením, kdy se město zavázalo přispět na mzdy Právě začínáme Jako každý rok bude 1. května otevřeno muzeum a zahájena letní sezóna na zámku. Letošní rok si připomínáme 750 let od první písemné zmínky o Vimperku. Pravidelně každý měsíc nás pan Roman Hajník ve Vimperských novinách seznamuje s historií města, co se v kterém čase událo, které významné milníky se zapsaly do historie města a ovlivnily zde život místních, kdo vlastnil vimperský zámek či jaké aktivity vyvíjel. Výstava, která potrvá po celou sezonu, nás provede životem a událostmi za uplynulých 750 let a pro zarámování historie pracovníků muzea částkou 350 tis. Kč ročně. Já sám jsem na několika setkáních s paní ministryní připomínal nutnost řešit převod na Ministerstvo kultury. Bohužel bez znatelného výsledku. Další schůzku mám předběžně přislíbenou na první půlku května. Měli bychom tam jet společně se zástupci NP Šumava, aby při řešení případných překážek byly zastoupeny všechny zainteresované strany. Město Vimperk, Správa NP a CHKO Šumava i Národní památkový ústav v Č. Budějovicích převod plně podporují a vše závisí jen na Ministerstvu kultury. Snad se již dopracujeme hmatatelných výsledků. Vimperský zámek to potřebuje. Ing. Bohumil Petrášek, starosta získáme informaci o panovnících české země. Zároveň se dozvíme o historii a dění v Evropě, politických událostech a objevech, které měly vliv na život obyvatelstva a seznámíme se s politickým uspořádáním. Výstavu společně připravily Milena Smolová jako autorka textů a Jarmilka Kůsová, která ji doplnila milými kresbami. Autorem grafického zpracování je Jan Kunc. Jménem města Vimperk děkuji oběma autorkám výstavy i grafikovi. Všem přeji potěšení a obohacení znalostí z historie města i naší země. Jaroslava Martanová, místostarostka Svoz komunálního odpadu o státních svátcích Svoz komunálního odpadu v období státních svátků bude probíhat stejně jako v pracovní dny. Na případnou změnu budete upozorněni na webových stránkách města: aktuality. Marie Hejlková, Odbor ŽP 750 let Vimperka Uzávěrka dalšího čísla bude v 15 hodin. Termín zastupitelstva: od hod. v MěKS Vimperk. V letošním roce si město Vimperk připomíná velice významné výročí, a to 750 let od první písemné zmínky. Slavnostní zahájení oslav je naplánováno na sobotu 15. června. Odpolední program bude skutečně pestrý, takže si v něm každý najde to své. Veškeré informace k této akci, včetně podrobného programu, naleznete na webových stránkách Dalšími zajímavými akcemi v rámci tohoto výročí budou Bitva na Winterbergu a Městská zámecká slavnost. Odbor ŠKaCR

2 2 tel Vimperské noviny 5/2013 Zprávy z Rady Rada města dne provádí zvýšení objemu rozpočtu na rok 2013 dle předloženého návrhu na celkovou částku tis. Kč (RO č. 12), rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nemovitosti zapsané u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č , tam označené jako: část manipulační plochy - část parcely KN č. 2522/65 o výměře 1728 m 2 za účelem uskladnění recyklovaného stavebního materiálu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 9 Kč/1m 2 /rok; výše bezdůvodného obohacení je stanovena na 9 Kč /m 2 /rok. Ceny jsou uvedeny bez DPH. rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory č. 371 (č. místnosti 119) v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku v I. NP v bloku D o celkové výměře 11,60 m 2 za účelem výkonu státní správy. Výše nájemného z nebytových prostor je stanovena 253,82 Kč/m 2 /rok; nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou; způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce, rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2012 zadat zakázku Vimperk obnova technické a dopravní infrastruktury v ulici 1. máje (projektové práce) a dále jmenuje komisi ve složení, členové: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Alena Szabová, Ing. Petr Bednarčík, náhradníci: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Václav Kokštein, Petr Květoň, Marcela Kobrová, Ing. Jaroslav Zámečník, bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne a rozhodla poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu města takto: ZUŠ Vimperk, zastoupené Pavlem Vališem, ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů pronájmu KD Cihelna ve Vimperku při adventním koncertě dechového orchestru v roce 2013, Karlu Krejčímu, ve výši Kč na pronájem sálu KD Cihelna při pořádání májové veselice pro místní seniory a hosty, rozhodla neposkytnout finanční příspěvek Komunitě pro duchovní rozvoj, o. p. s., zastoupené panem Petrem Martanem, na vydání publikace Paměť Čkyňska, , rozhodla, na návrh kulturní komise, nepodpořit žádost pana Tomáše Bejčka o příspěvek na uspořádání a konání výstavy akademických sochařů P. Šimíčka a M. Šilhána na vimperském zámku, souhlasí s užitím znaku města Vimperk v tištěném programu XXII. Historic Vltava Rallye a 48. Rallye Šumava Klatovy 2013, souhlasí s udělením licence dopravci ČSAD Jihotrans, a. s., České Budějovice na linku České Budějovice Kvilda, rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč nadačnímu fondu Gaudeamus Cheb na úhradu nákladů spojených s pořádáním 21. ročníku dějepisné soutěže pro žáky gymnázií z celé ČR, rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi dárcem Ing. Bohumilem Petráškem a obdarovaným městem Vimperk na poskytnutí věcného daru dle předloženého návrhu. Rada města dne rozhodla využít nabídku Ing. Pavla Hlavy, Vimperk, na zpracování PD k územnímu a stavebnímu řízení na akci Čerpací stanice, odběrná místa a prodloužení rozvodů zasněžování Vodník, schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Vimperk oprava místních komunikací 2013 a rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči COLAS CZ, a. s., Planá, České Budějovice, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2012, Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek, zadat formou přímého zadání veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Nový zvon pro Městskou zvonici ve Vimperku dodavateli Petr Rudolf Manoušek, Praha- -Zbraslav, rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a společností Rohde&Schwarz Vimperk poskytnutí finanční částky pro zajištění výroby nového zvonu pro vimperskou zvonici, rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a Ing. Jiřím Ptáčkem, Praha 4 na poskytnutí finanční částky pro zajištění výroby nového zvonu pro vimperskou zvonici, rozhodla v souladu se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách zadat zakázku Vimperk, ul. Hraničářská rekonstrukce místní komunikace a dále jmenuje komisi ve složení, členové: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Alena Szabová, Mgr. Pavel Dvořák, náhradníci: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Václav Kokštein, Petr Květoň, Marcela Kobrová, Ing. Petr Bednarčík, rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč Základní umělecké škole Vimperk na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí žáků ZUŠ na celostátním kole soutěže ZUŠ v komorní hře ve dnech v Liberci; příspěvek bude použit na částečnou úhradu nákladů na dopravu a ubytování, souhlasí s odstraněním dřevníků na části pozemku KN č. 999/2 v k. ú. Vimperk a údržbou částí tohoto pozemku dle předloženého návrhu na náklady Milana Podskalského a Radima Kučery; pozemek KN č. 999/2 pak bude sloužit pouze jako cca 2,5 metrů široký průchod pro pěší propojení ulic Nádražní a Boubínská, souhlasí s udělením licence dopravci ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a. s., na linky: Vimperk Strakonice Praha, České Budějovice Prachatice Vimperk Sušice Klatovy Plzeň, Vimperk Zdíkov Stachy Kašperské Hory, Vimperk Zdíkov Horská Kvilda Kvilda, Vimperk Strakonice Písek Bernartice Tábor, Vimperk Prachatice Netolice České Budějovice, Vimperk Prachatice České Budějovice Jindřichův Hradec Dačice, Vimperk Čkyně Bošice, Budilov, Vimperk, nemocnice Vimperk, autobusové nádraží Bořanovice Čkyně Bošice Budilov, Vimperk Čkyně Malenice Volyně Strakonice, Vimperk Šumavské Hoštice Vlachovo Březí Prachatice, Vimperk Šumavské Hoštice Buk, Včelná p. Boubínem Lažiště Záblatí, Řepešín, Stachy Zadov Vimperk, Vimperk Borová Lada Kvilda, Vimperk Lenora Strážný, Vimperk Zdíkov Vacov, Vimperk Čkyně Vacov Drážov, Dobrš, Vimperk Prachatice Lhenice České Budějovice, Vimperk Stachy Benešova Hora Vacov, Vimperk Stachy Javorník Vacov, Vimperk Bošice, Záhoří Bošice, Budilov, Vimperk Zdíkov Zdíkov, Putkov, Vimperk Čkyně Zálezly, Setěchovice Vlachovo Březí, rozhodla nepřijmout nabídku občanského sdružení ANLET na kolektivní členství v Asociaci nositelů legionářských tradic. Rada města dne rozhodla provozovat veřejné toalety v parku v termínu od do a stanovila poplatek za jejich použití ve výši 5 Kč. rozhodla navýšit počet zaměstnanců města Vimperk o jednoho pracovníka Odboru investic a údržby pro zajištění obsluhy veřejných toalet v parku s pracovní smlouvou na dobu určitou od do , rozhodla uzavřít smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod, jejímž předmětem je úprava vztahů mezi dodavatelem a odběratelem při dodávkách vody z vodovodů a při odvádění odpadních vod kanalizacemi mezi městem Vimperk a společností Čevak, a. s., České Budějovice, rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je akce Vimperk, ulice Pivovarská chodník, mezi městem Vimperk a Ing. Miroslavem Janouškem, Prachatice, rozhodla uzavřít dohodu mezi JUDr. Jaroslavou Vodičkovou POLIS, Rožmitál pod Třemšínem a městem Vimperk; předmětem smlouvy je zabezpečení přípravy ke zkoušce pana Miroslava Procházky na obnovu platnosti osvědčení strážníka, rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2012 zadat zakázku Revitalizace arboreta a letního kina ve Vimperku a dále jmenuje komisi ve složení, členové: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Josef Kotál, Josef Mistr, Ing. Ivana Tumová, Stanislav Hlava, náhradníci: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče, Petr Květoň, Eva Mikulová, Ing. Emil Janda, pověřuje paní Bc. Danu Seberovou, pracovnici Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Vimperk k zastupování města

3 Vimperské noviny 5/2013 tel Vimperk při soudním jednání u OS Prachatice ve věci ustanovení opatrovníka. Zprávy ze Zastupitelstva Zastupitelstvo města dne provádí změnu rozpočtu na rok 2013 dle předloženého návrhu: změny ve výdajích rozpočtu v částce Kč (RO č. 13); změnu objemu rozpočtu na částku tis. Kč (RO č. 14 č. 15), bere na vědomí rozdělení získané finanční podpory MK ČR na realizaci akcí Programu regenerace MPZ Vimperk v roce 2013 a schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu města v následujících výších: Ing. Martin a Hana Paštikovi, Karolíny Světlé 581, Vimperk: Oprava části zdi opevnění hrádku Haselburg Kč; římskokatolická farnost Vimperk: dům čp. 46 (děkanství, nám. Svobody, Vimperk oprava střechy a krovu Kč; Jihočeský kraj Gymnázium a SOŠ ekonomická Vimperk: obnova opěrné zdi Kč, rozhodlo zařadit do plánu akcí na rok 2014 a rok 2015 rekonstrukci vodárny v Brlohu a pověřuje vedení města jednáním se zhotovitelem dle uzavřené smlouvy o dílo na realizaci akce o rozsahu prací v jednotlivých letech; Zastupitelstvo města pověřuje vedení města jednáním se společností Čevak, a. s., o podmínkách případného společného financování a zařazením potřebné částky do rozpočtu na rok 2014, ukládá Odboru investic a údržby přednostně zajistit v důsledku havarijního stavu opravu schodišť v ul. Mírová na sídlišti Míru a opravu spojovací komunikace mezi podchodem a ulicí Mírová, pověřuje v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, s platností od vedením Městské policie Vimperk Petera Macorlíka. Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete na webových stránkách města V rámci oslav Dne učitelů byla oceněna Marie Hullová za celoživotní pedagogickou práci. Veřejná sbírka Zvon pro Vimperk V pátek 12. dubna byly opět otevřeny kasičky určené na veřejnou sbírku Zvon pro Vimperk. Od , kdy proběhlo poslední otevírání kasiček, vhodili do nich lidé do celkem Kč. I s penězi, které přibyly na účet, je stav účtu ZVON k celkem ,81 Kč. Všem dárcům děkujeme. Více informací na Město opět získalo finanční prostředky z Programu prevence kriminality Předpokládá se, že prostřednictvím asistentů prevence kriminality bude příznivě ovlivňován veřejný pořádek a chování nepřizpůsobivých občanů na veřejnosti. Vítaná pomoc V roce 2012 obdrželo město z programu Ministerstva vnitra finanční prostředky na rozšíření kamerového systému o tři kamery a projekt bezpečnost pro seniory v celkové výši Kč. Po úspěšné realizaci a vyúčtování dotace jsme se rozhodli i v letošním roce požádat do tohoto programu o podporu projektu. Na základě doporučení Jihočeského kraje a kladných zkušeností z cca 30 měst v ČR jsme podali žádost na zřízení dvou míst u Městské policie Vimperk, a to na dobu určitou tj. do konce roku 2013, pro dva asistenty prevence kriminality. O co se jedná? Asistenti prevence jsou vyhledáni pomocí výběrového řízení. Do něho se na základě výzvy přihlásilo 14 uchazečů z řad majoritní i minoritní sociálně vyloučené společnosti. Tento projekt je především zaměřen na tuto skupinu obyvatel za účelem vytvoření komunikačního mostu mezi majoritou a sociálně vyloučenými a dohlížením nad bezpečností. Po ústních pohovorech a vstupním školení byly vybrány pro tuto práci dvě osoby. Hlavní činností asistentů prevence kriminality je pochůzková činnost zejména v místech, kde dochází ke shlukování či shromažďování nepřizpůsobivých občanů a tato kumulace vyvolává nepříjemný pocit u procházejících. Rovněž budou nápomocni Městské polici Vimperk při řešení sporů v romské komunitě. Důležitá je i otázka sledování a dozorování pohybu dětí při cestě ze školy a jejich pobytu na hřištích. Lze očekávat i pokles přestupků proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku. Předpokládá se, že prostřednictvím asistentů prevence kriminality bude příznivě ovlivňován veřejný pořádek a chování nepřizpůsobivých občanů na veřejnosti. Proběhne příprava strážníků a asistentů s mentorem na způsoby vyjednávání a komunikace ve vypjatých situacích v této komunitě a lepšího poznání, chápání a zvládání specifických projevů sociálně slabých a obtížně zvladatelných jedinců, v některých případech jednání jedinců pod vlivem drog. Částečná změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby ze sociálně slabšího a vyloučeného prostředí bude výrazným přínosem pro zlepšení vztahů mezi občany města a zklidnění celkové situace včetně poklesu emočního napětí. V dalších vydáních Vimperských novin budeme čtenáře informovat o průběhu tohoto projektu a jeho přínosu pro naše město. Jaroslava Martanová, místostarostka Snahou vedení města, ale i zastupitelů v každém místě, by mělo být, aby se v něm dalo žít. Samozřejmostí je ochota vycházet občanům pokud možno vstříc jejich připomínkám nebo návrhům. Příkladem toho, kde mají občané zastání ve svém starostovi a zastupitelích, je město Říčany u Prahy. Mají štěstí v tom, že jejich starostou je pan Vladimír Kořen. Mnozí z nás jeho tvář znají z televize z pořadu Zázraky přírody. Proč to celé vlastně zmiňuji: Vedení města Říčan v čele s panem starostou se zúčastnilo internetové aukce na levnější dodávky elektrického proudu, plynu a mobilního telefonování. Podařilo se mu během jedné a půl hodiny vysoutěžit elektřinu od dodavatele o 30 % levněji, plyn o 25 % a telefonování o 20 %. To vše ve spolupráci s občany a drobnými řemeslníky ve městě. Nestálo by za uváženou spojit se s panem Kořenem a zeptat se, jak to vlastně dokázal? Sám pan starosta Říčan nabídl v reportáži pro ČT pomoc všem zájemcům. Udělal jsem malý průzkum mezi některými živnostníky a nenašel se jediný, který by takovou pomoc od našeho vedení města odmítl. Jak jeden z nich prohlásil: Konečně by pro nás něco pořádného obec udělala a netahala nám pořád peníze z kapes. Nejedná se jen o živnostníky. Zájem by určitě byl u občanů našeho města veliký. Kdo by nechtěl ušetřit! Za pokus to rozhodně stojí. Jsou přece důležitější věci než honitby v městských lesích. Nebo ne? Karel Beránek

4 4 tel Vimperské noviny 5/2013 Aktivně a udržitelně v kraji pod Šumavou, zapoj se Jak se žije lidem v kraji pod Šumavou, není lhostejné občanskému sdružení Chance in Nature. Cílem sdružení je maximálně využít možností daného území a zajistit jeho trvalý rozvoj s dodržováním ekologických principů. To se však může podařit pouze za předpokladu spolupráce a partnerství všech aktérů. Proto sdružení pro širokou veřejnost připravilo řadu bezplatných seminářů. K nejzajímavějším tématům patřily Dobrovolnictví, Média jako součást každodenního života a Nová média. Seminář Jak žít zdravě a zároveň ohleduplně k životnímu prostředí se 26. března konal už potřetí. Setkání proběhla ve Strunkovicích nad Blanicí, v Chlumanech a v Borových Ladách vždy v zasedacích místnostech tamních obecních úřadů. Téma je velmi aktuální, stále více lidí se zajímá o zdravou výživu i o stav životního prostředí, které na nás zpětně působí. Ing. Vladimír Zatloukal je nejen odborník, ale také oblíbený lektor. Překvapil účastníky např. výsledky globálního výzkumu Světové zdravotnické organizace o zdravotním stavu obyvatel Země. Poprvé v historii na následky přejídání umírá více lidí než na nedostatek potravin! Třetina obyvatel v Čechách je ohrožena nemocí z blahobytu, tzv. metabolickým syndromem! To jsou opravdu alarmující důvody pro ty, kteří složení a kvalitu své stravy stále ještě nezačali řešit. Na seminářích Ing. Zatloukal upozorňoval i na problémy lesního hospodářství, regulace toků, zemědělských technologií či zástavby krajiny. Příroda nepotřebuje ochranu proti lidstvu prostřednictvím hrstky svatých bojovníků. Příroda si v případě potřeby poradí s lidským rodem svými vlastními prostředky. Člověk ale potřebuje pochopit, že je především součástí přírody, a ne jejím pánem, že se musí podřídit zákonům, které nevytvořil a které jej přesahují, řekl doslova Ing. Vladimír Zatloukal. Další cyklus seminářů má název Zapojování občanů do veřejného dění. Lektor Ing. Jan Polášek účastníkům poradí, na koho se obrátit, když mají dobré nápady, jak a proč se aktivně zapojit do rozvoje venkova a možná i jak se stát starostou. Po předchozím setkání ve Volarech jsou další zájemci zváni 4. dubna do Vlachova Březí, 18. dubna do Stach, 30. dubna do Čepřovic. Začátek je vždy v 16 hodin, místem konání je ve Vlachově Březí zasedací místnost Městského úřadu, ve Stachách Centrum vzdělávání STAVOPLAST KL, spol. s r. o., v Čepřovicích místní hostinec. Projekt Aktivně a udržitelně v kraji pod Šumavou, který realizuje místní akční skupina CHANCE IN NATURE-Local action group, je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Podrobnosti o dalších zajímavých akcích můžete najít na innature.cz. Ivana Šimánková Město Vimperk - Odbor životního prostředí - vyhlašuje 11. ročník soutěže O nejkrásnější květinovou výzdobu bytu, domu pro rok 2013 náměstí Svobody, ul. Brantlova, Zahradní, Zlatá Stezka, Svornosti, K Vodníku. Podmínky soutěže: hodnotí se byty, domy s adresou výše uvedených ulic, hodnotí se výzdoba viditelná z veřejného prostranství, hodnotí se květinová výzdoba v nádobách umístěná vně oken i při vstupech do domů, hodnotit bude porota složená ze zástupců města a odborné firmy, hodnocení proběhne minimálně 2 x v náhodně zvolených termínech, zahájení soutěže je a ukončení Výherce soutěže obdrží od města Vimperk příspěvek ve výši Kč, druhý v pořadí Kč, třetí v pořadí Kč, čtvrtý a pátý v pořadí 500 Kč. Do soutěže se nemusíte přihlašovat, odborná porota provede v uvedených ulicích a vybraných termínech hodnocení a v případě Vašeho umístění na hodnoceném místě budete osloveni zástupci města. Tato soutěž je jen jednou z možností, jak zkrášlit prostředí v našem městě nejenom pro návštěvníky, ale především pro nás všechny, kteří zde žijeme. Takže dokažte, že i ve Vimperku to umíme. Vítězové 10. ročníku soutěže: 1. místo, příspěvek Kč Slunečná 118, Vimperk, 2. místo, příspěvek Kč Zlatá stezka 241, Vimperk, 3. místo, příspěvek Kč Mírová 422, Vimperk, 4. místo, příspěvek 500 Kč Výškovice 24, 5. místo, příspěvek 500 Kč Výškovice 35. Pokračují v tradici Již 7. ročníku prestižní soutěže minipivovarů se zúčastnilo více než 60 výrobců s 259 pivy. Po úspěších na Jarních cenách českých sládků 2011 a 2012 byl v roce 2013 oceněn Vimperský tmavý speciál 13, který získal třetí místo v kategorii tmavých piv speciálních. Jako zcela nové pivo dal Šumavský pivovar 27. března 2013 na výčep sedmisladový speciál 17. Chtěl tím připomenout blížící se třetí výročí otevření pivovaru. Toto polotmavé pivo uvařil ze všech sedmi ječných sladů, které během tří let po založení užíval. Ing. I. Hojdar, Šumavský pivovar Dne přijela do Vimperka na besedu se školáky a studenty gymnázia sedminásobná olympijská vítězka Věra Čáslavská.

5 Vimperské noviny 5/2013 tel Tradice vaření piva ve Vimperku 7. část - Vaření piva v okolí Vimperku dříve a nyní Zatím jsme se v seriálu o tradici vaření piva ve Vimperku zmínili jen o Vimperku samém. Bylo ale vidět, že v dobách největšího rozmachu pivovarnictví ve Vimperku musely oba pivovary - zámecký i měšťanský - svou produkci prodávat i mimo město. Ale jak to vlastně bylo s vařením piva v okolí? To produkce tehdejších okolních pivovarů byla tak malá? A jaké pivovary v okolí vůbec existovaly a kde? Zkusme aspoň ve zkratce na takové otázky odpovědět v této části. Uveďme nejdříve výčet míst, kde byly pivovary (řazeny abecedně, uveden rok zániku,? = blíže nedoloženo): Bavorov (před 1870), Běleč u Husince (?), Bohumilice-Skalice (1883), Čestice (1897), Čkyně (1885), Doubravice u Volyně (16. stol.), Drslavice u Prachatic (zač. 17. stol.), Dub u Prachatic (1860), Lčovice (?), Jinín u Strakonic (?), Helfenburk (16. století), Hoštice (před 1890), Netolice (1922), Petrův Dvůr u Netolic (1942), Prachatice (dva: 1898 a 1948), Strakonice (dva: 70. léta 19. stol., druhý dosud), Střelské Hoštice (1898), Štěchovice u Skalnic (1873), Vimperk (dva: 1946 a 1967), Vlachovo Březí (dva: konec 17. stol. a 1922), Volary (1961), Volyně (1974) a Zdíkov (1911). Jistě úctyhodný výčet. I při této konkurenci byly vimperské pivovary po mnoho staletí dominující. Koncem 19. století zaniká vlivem konkurence a neschopnosti provozy modernizovat řada menších pivovarů, tento proces pokračuje pak i po 1. světové válce. Produkce se zvyšovala zejména u pivovarů níže položených, padla jakákoli omezení distribuce a prodeje v jiných místech, významně se rozvíjela průmyslová výroba v níže položených a pošumavských městech. Důsledkem těchto změn byl i pokles podílu vimperských pivovarů na celkové produkci v širším okolí. Konkurenční boj ukončila druhá světová válka a období po ní. Zánik nepotkal jen vimperské pivovary, ale i zbývající pivovary v okolí s výjimkou měšťanského pivovaru ve Strakonicích. V současnosti ve srovnatelném okolí existují pouze pivovary (taktéž uvedeny abecedně, u nově vzniklých je uveden rok zprovoznění): Měšťanský pivovar Strakonice, Minipivovar pekárna Kvilda (od 2012) a Šumavský pivovar Vimperk (minipivovar, od 2010). V širším území Šumavy a Pošumaví k nim už přibývají pouze pivovary: Hotel Belvedere a pivovar Železná Ruda (minipivovar, od 2007), Minipivovar Vyšší Brod (od 2008), Pivovar Eggenberg Český Krumlov (privatizace 1991) a Pivovar Kout na Šumavě (obnoven 2006). Svými výstavy (ročních produkcí) byly v roce 2011 nejvýznamnější pivovary ve Strakonicích ( hl), Koutu na Šumavě (8 000 hl) a Českém Krumlově (6 980 hl). Jak je ale vidět, svou cestu si i na Šumavě nacházejí minipivovary sice s malým výstavem, ale významně rozšiřující nabídku. Jistě časem přibudou i další a pivovarnictví na Šumavě se aspoň symbolicky začne vracet ke slavné historii. Pro dokreslení připojujeme schematické mapky dřívějšího a dnešního rozmístění pivovarů v okolí Vimperku a širším okolí. Ing. Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk Schematická mapka pivovarů v okolí Vimperku na přelomu 19. a 20. století. Vimperk před povýšením na město Jan II. z Rožmberka (asi ) nevydělal příliš na tom, že se na nátlak Matyáše Korvína (v té době uherského krále) odklonil od Jiřího z Poděbrad. Dne 17. července 1469 totiž od Matyáše obdržel příkaz napadnout přívržence Jiřího z Poděbrad v jižních Čechách, mezi něž patřil i Petr Kaplíř ze Sulevic. Protistrana ale nelenila a už o den později se ve Vimperku u Petra Kaplíře shromáždilo 8 šlechticů, kteří dojednali vojenské tažení do Horního Rakouska, kde měli své državy nejen Jan z Rožmberka, ale i další jejich nepřátelé hornorakouský zemský hejtman Reinprecht von Wallsee a pasovský biskup Ulrich III. Velení se ujal sám Petr Kaplíř, neboť toto tažení považoval za vhodnou příležitost, jak se pomstít za vyplenění Vimperka v předchozím roce. Vojsko vpadlo pod do Horního Rakouska v druhé polovině srpna, vyplenilo tržní osadu Haslach, která byla od roku 1465 v majetku Jana z Rožmberka, vypálilo osadu St. Johann am Windberg a okolí až k pohraničním lesům. Hejtman svolal 29. srpna 1469 do Lince shromáždění, které mělo najít způsob, jak zastavit Kaplířova vojska a neumožnit jim usadit se na rakouském území. K postupu vojsk ale už dále nedošlo, neboť Petr Kaplíř upadl do zajetí. Aby se dostal opět na svobodu, musel souhlasit s klidem zbraní, který měl trvat do května roku Ani poté neustaly jeho spory s pasovským biskupem, který pravděpodobně odmítl Kaplířův návrh, aby jejich spor rozsoudili Jan z Rožmberka a Zdeněk Konopišťský ze Šternberka (asi ), protože biskup Kaplíře i nadále uváděl mezi svými nepřáteli. Zajetí Petra Kaplíře ze Sulevic souvisí přímo s pobytem Václava Vlčka z Minic (později z Čenova nebo z Čínova, asi 1425 asi 1501) ve Vimperku. Slavný český vojevůdce a vojenský teoretik (jeho proslulý válečnický spis se jmenuje Naučení, kterak se mají šikovati jízdní, pěší i vozy a vynesl mu zisk obce od Vladislava Jagellonského, po níž se pak psal) byl jako Kaplířův příbuzný pověřen správou hradu a panství. Protože dal podnět k přestavbě obytné věže hradu, nemusíme se ani divit, že se věž dodnes nazývá Vlčkova. Ještě před tím, než se přeneseme do jen trochu klidnějších 70. let 15. století, je nutno dodat, že tehdy měl vimperský hrad už pravděpodobně o jednu dominantu více. Kaplířovskou přestavbu hradu totiž doplnila předsunutá bašta Haselburg (někdy nazývaná také Hasenburg), která byla postavena severním směrem od hradu v místě, kde náhorní planina převyšovala hrad a umožňovala tak případnému obléhateli zaujmout výhodnou polohu zejména pro dělostřelectvo. V pramenech bývá její vznik často kladen do roku 1479, ale dendrochronologické datum, získané z lešeňového koláče, datuje vznik stavby do let Haselburg tedy vznikl pravděpodobně již na samém počátku panování Mikuláše Kaplíře ze Sulevic ve Vimperku. Uherský král Matyáš Korvín ( ) se nechal v roce 1469 částí českých a moravských stavů zvolit českým vzdorokrálem. O dva roky později zemřel král Jiří z Poděbrad a volbou v Kutné Hoře byl českým králem zvolen Vladislav II. Jagellonský ( ). Zatímco v letech probíhaly otevřené boje mezi Matyášem a Vladislavem II., nebylo klidno ani na jihu Čech a na česko-rakouském pomezí, i když se střety posunuly dále na jih, na rožmberské panství. Petr Kaplíř se zúčastnil v září 1476 tažení Bohuslava ze Švamberka do Dolního Rakouska na obranu rožmberských držav, která Švamberk tou dobou spravoval. Výprava se dostala až do blízkosti Vídně a vrátila se v polovině října 1476 s bohatou kořistí. Do Rakouska vyrazil Petr Kaplíř ještě jednou, po krátkém příměří, v roce Jeho jméno pak v dalších bojích, sporech a šarvátkách na česko-rakouském pomezí, které trvaly s krátkými přestávkami až do roku 1509, mizí. Možná je to dáno také tím, co se mu podařilo v roce 1479 na českém králi vymoci. Byl-li Petr Kaplíř stoupencem Jiřího z Poděbrad a bylo-li přáním českého husitského krále, aby se právě Vladislav stal jeho nástupcem, pak je možné pochopit výsadu, které se Vimperku dostalo listinou, vydanou Vladislavem II. dne 24. dubna Ale o tom až příště... Roman Hajník

6 6 tel Vimperské noviny 5/2013 Informace a novinky z prachatické nemocnice Dobrou zprávou je, že Nemocnice Prachatice, a. s., uspěla ve smírčím řízení s VZP, špatnou naopak to, že pro letošní rok dostane v zálohách uhrazeno kvůli silně restriktivní úhradové vyhlášce za péči o cca 15 mil Kč méně. tošním roce udělat, i o úhradách a limitech na péči. Dobrou zprávou je, že nemocnice uspěla ve smírčím řízení s VZP, špatnou naopak to, že pro letošní rok dostane v zálohách uhrazeno kvůli silně restriktivní úhradové vyhlášce za péči o cca 15 mil Kč méně. Budeme muset tyto peníze uspořit v provozu tak, aby se to dotklo personálu i pacientů co nejméně. Je nutno vyrovnat se i s vyšší DPH v nákladech. Věřím, že se nám to společnými silami podaří. Ing. Michal Čarvaš, předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a. s. ZDARMA na internet přímo z lůžka Vedení nemocnice vyslyšelo prosby pacientů z nedávno proběhlé ankety a od měsíce března byl spuštěn projekt pokrytí areálu nemocnice internetem v podobě WiFi signálu. K dnešnímu dni (15. 3.) je toto připojení zatím možné na stanici LDN a chirurgickém a ortopedickém oddělení. Pacienti tak už mohou být ve spojení se svými blízkými. Připojení je snadné na mobilu či notebooku zobrazíte seznam bezdrátového připojení na internet, vyhledáte přístupový bod NEMPTFREE a připojíte se k němu. Pokud by byly problémy, personál oddělení rád a ochotně s připojením poradí. Do konce března bude pokryta celá nemocnice a všechna oddělení. Celá akce byla realizována i díky štědré finanční pomoci společnosti Memfis. Světový den ledvin Nemocnice Prachatice, a. s., se poprvé připojila ke Světovému dni ledvin. Celý týden od probíhala pro rodinné příslušníky dialýzovaných pacientů možnost přijet se s nimi podívat, jak funguje oddělení, jak probíhá léčba a na cokoliv se zeptat kvalifikovaného personálu na hemodialyzačním středisku. Ve čtvrtek proběhl Den otevřených dveří na nefrologické/interní ambulanci pro širokou veřejnost, kde bylo možné absolvovat bezplatné vyšetření, které může odhalit případné onemocnění ledvin, a to změřit krevní tlak a vyšetřit moč. Bylo možné své problémy konzultovat s přítomným lékařem. Možnost navštívit nefrologickou ambulanci a nechat se vyšetřit využilo celkem 53 osob. Do nefrologické ambulance na další vyšetření byli ihned objednáni 3 pacienti, 20 pacientů mělo patologický nález v moči, u 8 z této skupiny byl nález závažný. Světový den ledvin i v prachatické nemocnici splnil svůj cíl: zvýšit povědomí o nemocech ledvin, jejich diagnostice a možnostech léčby. Výtvarné projekty na odděleních U vstupní recepce oddělení LDN byla dokončena výtvarná výzdoba malířky Mgr. Vladimíry Fridrichové-Kunešové, která zpracovala nádherný obraz Prachatic s dominantou kostela sv. Jakuba. Pro další zlepšení prostředí léčebny dlouhodobě nemocných budeme s paní malířkou pokračovat ve spolupráci ve výtvarné výzdobě jednotlivých pokojů, v nichž bychom chtěli umístit obrazy obcí prachatického regionu. Chceme tím vylepšit prezentaci oddělení. Přejeme si nabídnout pacientům na LDN i ostatním příchozím osobní a milý přístup v nadstandardním a příjemném rodinném prostředí. Paní Fridrichová-Kunešová již v minulých letech výtvarně ozdobila chodbu u dětské ambulance i celé lůžkové dětské oddělení a malým pacientům je pobyt v nemocničním prostředí s obrázky zvířátek na chodbách. Tato akce byla realizována ve spolupráci s nadací Archa Chantal paní Chantal Poullain. Pokud bude kladná odezva i zájem, mohly by se další výtvarné výzdoby postupně provést i v ostatních odděleních a ambulancích nemocnice. z valné hromady Uvolněná pozice na člena dozorčí rady nemocnice po starostovi Martinu Malém byla doplněna dle volby zastupitelů o primářku OKB-H prachatické nemocnice MUDr. Jaroslavu Ambrožovou, která již dříve v dozorčí radě působila. Na dubnovém zasedání bude dozorčí rada v úplném devítičlenném složení. Bude tak moci schvalovat účetní uzávěrku za r. 2012, kdy Nemocnice Prachatice, a. s., skončila hospodaření se ziskem 441 tis. Kč po zdanění. Z jednání se zdravotními pojišťovnami V současné době probíhají jednání se všemi ZP o počtech ortopedických operací totálních endoprotéz kyčlí a kolen a dalších výkonů, které budeme moci v le- Pijeme, pijeme, pijeme čaj! Degustace čajů I při maximálním zjednodušení přípravy čaje, kdy použijeme minimum nádobí (například jenom malou konvičku a šálky), je potřeba se řídit několika základními principy. Dodržení jednoduchých zásad zhotovení čaje nám zaručí dobrý výsledek lahodný čaj. Jako princip nejdůležitější se jeví množství použitého čaje. Každý čaj se luhuje jinak rychle a odlišný je i jeho objem, který v konvičce při luhování postupně vyplní. Ideální množství čaje je takové, kdy se lístky mohou dobře rozvinout, stejnoměrně luhovat a výsledná chuť nálevu není ani příliš vodová či řídká (= málo čaje v konvičce) nebo naopak nepříjemně olejovitá, koncentrovaná, trpknoucí či silná (= mnoho čaje v konvičce). Obvykle pracujeme s konvičkou o velikosti čtyř až šesti právě použitých šálků a plníme ji podle typu připravovaného čaje. Až několikanásobně svůj objem zvětšují polozelené čaje s rolovanými listy, svinutými do pevných čajinek. Takového čaje vložíme do konvičky cca 1/3 (rozhodně méně než polovinu) objemu konvičky. Podobně nakládáme i s kvalitními čaji černými nebo bílými, které tolik na objemu nenabývají, avšak potřebujeme, aby poskytly nálevy výraznější. Naproti tomu čaje, jež jsou rolované a svinované méně (více oxidované oolongy, lehce rolované zelené čaje apod.), plníme konvičku do až do 1/2 (nebo dokonce do dvou třetin) objemu. Každý čaj je potřeba vyzkoušet a držet se nejosvědčenějších postupů s konkrétním nádobím. Voda a její teplota mají na chuť a kvalitu nálevu zásadní vliv. Opomineme-li doporučení používat pramenitou čerstvou vodu (pro běžnou přípravu čaje v našich podmínkách nedostupnou), zbývá nám voda vodovodní a balená. Zde bychom měli použít tu vodu, která je chuťově lepší. Ideální pro přípravu čaje je bezesporu obyčejná vodovodní voda upravená vhodným filtrem, jenž nemění její složení, a pouze odstraňuje škodliviny (chlór, dusičnany apod., například český filtr pro domácí doúpravu vody Dionela). Teplotu vody volíme podle čaje. Zelené a některé bílé čaje zaléváme vodou zchladlou, oolongy, puery a čaje černé vodou vroucí. Pro opakované nálevy používáme obvykle vodu horkou. Nejlépe je přípravu čaje vyzkoušet v několika variantách a držet se té nejvíce vyhovující pro daný čaj, vodu a nádobí. Doba luhování a rychlost slití nálevu jsou extrémně důležité. Snad proto, že neexistuje žádná přesná doba předepsaná pro ten který konkrétní čaj. Každý piják čaje upřednostňuje čaj jinak silný, požaduje jiný počet nálevů, používá jiné nádobí Obecně se lze držet zásady, že čím teplejší vodu použijeme, tím kratší by měla být doba luhování a naopak. Důležité je, zda konvičku přeléváme horkou vodou či nikoliv a jak rychle konvička při zalití chladne. Ohled je nutno brát na rychlost slití nálevu. Ne každá konvička dovolí slít nálev co nejrychleji, při slévání tak dochází k dalšímu luhování. Zrovna tak záleží, jak dlouho je čaj v konvičce mezi jednotlivými nálevy, zda chladne nebo se konvička přelévá horkou vodou. Pokud čaj zkoušíme a připravujeme poprvé, dobu luhování odhadneme, nálev postupně ochutnáváme a v pravé chvíli slijeme. Je potřeba mít na paměti, že sílu čaje regulujeme jeho množstvím, nikoli dobou luhování! Správnou přípravu čaje si můžete vyzkoušet na degustaci čajů a bylin ve vimperské Městské knihovně, ve středu 15. května Začínáme v hodin a budeme se věnovat letošním čerstvým čajům. Jste srdečně zváni! Richard Simet, Ing. Zdeněk Nepustil

mperské no vin Vážení spoluobčané, v nad- cházejícím roce vám přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho

mperské no vin Vážení spoluobčané, v nad- cházejícím roce vám přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho Vimperské noviny Vydává město Vimperk 1/2014 Ročník XIX Zdarma Novoroční pozdrav Vážení spoluobčané, máme za sebou rok 2013, ve kterém jsme oslavili výročí 750 let od první dochované písemné zmínky o našem

Více

Vltava snad už naposled

Vltava snad už naposled Vimperské noviny Vydává město Vimperk 11/2013 Ročník XVIII Zdarma Vltava snad už naposled Začátkem října se vedení města podařilo dosáhnout dohody o dalším využívání hotelu Vltava mezi vlastníkem hotelu

Více

Jarní úklid. Osud vimperského zámku

Jarní úklid. Osud vimperského zámku Vimperské noviny Vydává město Vimperk 4/2013 Ročník XVIII Zdarma Osud vimperského zámku Vážení čtenáři, redakce Vimperských novin se zajímala o další osud vimperského zámku, a proto zaslala dopis paní

Více

65 let muzea ve Vimperku

65 let muzea ve Vimperku Vimperské noviny Vydává město Vimperk 2/2014 Ročník XIX Zdarma 65 let muzea ve Vimperku První zmínka o muzeu ve Vimperku je v letošním roce stará přesně 100 let. Dne 20. července 1914 starosta města Dominik

Více

Služby na vlně pohody

Služby na vlně pohody Vimperské noviny Vydává město Vimperk 10/2012 Ročník XVII Zdarma Shrnutí roku 2012 po změnách s vydáváním e-op a e-pasů Vážení občané, jistě jste zaznamenali změny související s vydáváním nových občanských

Více

Nedopatřením anebo úmyslně mně byla do poštovní schránky vhozena

Nedopatřením anebo úmyslně mně byla do poštovní schránky vhozena Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 12/2011 Ročník XVI Zdarma Je Vimperk skutečně druhým Šluknovem? V médiích se v poslední době skloňovalo naše město bohužel hlavně negativně, a to v souvislosti s problematikou

Více

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin.

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin. Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7 8/2015 Ročník XX Zdarma Územní plán Vimperk Již několikrát bylo psáno na stránkách těchto novin o územním plánu Vimperk. Jenom pro zopakování uvádím, že rozhodnutí

Více

Investice města pro tento rok

Investice města pro tento rok Vimperské noviny Vydává město Vimperk 3/2015 Ročník XX Zdarma Investice města pro tento rok Zastupitelstvo města Vimperk na svém lednovém zasedání schválilo rozpočet města na tento rok. Celkový jeho objem

Více

Výsledky ankety o sociálních službách

Výsledky ankety o sociálních službách Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 2/2011 Ročník XVI Zdarma Výsledky ankety o sociálních službách Za hlavní problém považují občané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo město Vimperk. Obecně prospěšná

Více

STAROSTA z radnice. Uklízení

STAROSTA z radnice. Uklízení Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 5/2008 Ročník XIII Zdarma STAROSTA z radnice Uklízení Znáte to, je potřeba pořádně uklidit. Dát dohromady nepořádek, zalepit díry po zimě, zamést silnice, schody,

Více

Policie musí být vidět

Policie musí být vidět 9/2008 2. května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy

Více

Co bude s koupalištěm?

Co bude s koupalištěm? Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7-8/2012 Ročník XVII Zdarma Co bude s koupalištěm? Nad otevřením vimperského koupaliště v letošní sezoně se až do nedávna vznášely velké otazníky. Vložit značné finanční

Více

Vimperské noviny. STAROSTA z radnice. Kudy kolem viaduktu. Léto Tak začnu trochou ohlédnutím.

Vimperské noviny. STAROSTA z radnice. Kudy kolem viaduktu. Léto Tak začnu trochou ohlédnutím. Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 7 8/2009 Ročník XIV Zdarma Léto Tak začnu trochou ohlédnutím. Před měsícem jsme slavnostně otevřeli zrekonstruované náměstí. Akce byla spojena s oslavami 530. výročí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Schodkový rozpočet je strategickým rozhodnutím. VI. ročník, číslo 1 (leden 2004) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Schodkový rozpočet je strategickým rozhodnutím. VI. ročník, číslo 1 (leden 2004) www.prachatice. VI. ročník, číslo 1 (leden 2004) Starostův sloupek Ing. Jan Bauer, starosta města Nad rozpočtem si během předjenání v rozšířené radě lámou hlavy radní Miroslav Bojanovský a místostarosta Jan Beran. Foto

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Starostův sloupek Konec února a březen nebývají zrovna měsíce nějak zvlášť bohaté na kulturu či jiné lidské činnosti. Končí plesová sezona,

Více

Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci

Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci 18/2013 Aktuálně z radnice Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci poskytována v Sušici a přilehlých obcích každý den od 7:00 do 21:30 včetně víkendů a svátků a včetně rozvážení obědů z vlastní kuchyně

Více

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč,

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Vysmáté léto 2014......9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30.

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Komunální volby v Prachaticích: 1. ODS, 2. ČSSD, 3. KSČM. Měsíčník Města Prachatice

Radniční list. Starostův sloupek. Komunální volby v Prachaticích: 1. ODS, 2. ČSSD, 3. KSČM. Měsíčník Města Prachatice Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 11 (listopad 2006) Starostův sloupek Předpokládám, že se asi občané po nedávno konaných komunálních volbách budou nově zvolených zastupitelů dotazovat, co

Více

Ročník VII Číslo 3 březen 2006. Zveme vás do divadla

Ročník VII Číslo 3 březen 2006. Zveme vás do divadla Ročník VII Číslo 3 březen 2006 Zveme vás do divadla I v letošním roce má Město Kojetín a Městské kulturní středisko v Kojetíně čest pořádat již 14. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů Kojetín

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře

rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře 2010 I ČÍSLO 15 I ZDARMA rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře obdržela v souteži OTEVŘENO x ZAVŘENO cenu veřejnosti a zvítězila v jedné ze čtyř kategorií OTEVŘENO Soutěž, která se koná každým rokem,

Více

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč 35 let Předání pamětního listu ministrem K. Jankovským starostovi V. Richterovi. Archiv MÚ 2 Jilemnice slaví jedinečný úspěch! Jilemnice získala titul Historické město roku

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Zásady postupu prodeje bytů Západočeská divadelní přehlídka Zápisy do mateřských škol VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Zásady postupu prodeje bytů Západočeská divadelní přehlídka Zápisy do mateřských škol VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Zásady postupu prodeje bytů Západočeská divadelní přehlídka Zápisy do mateřských škol MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ LISTOPAD 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU AFGÁNSKÁ DELEGACE STR. 2 UPOZORNĚNÍ MOTORISTŮM STR. 6 ZÁPIS DO ŠKOL STR. 8 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Svatý Jan podržel nad poutníky obrovský deštník. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 8 (srpen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Svatý Jan podržel nad poutníky obrovský deštník. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 8 (srpen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 8 (srpen 2011) Starostův sloupek Měsícem srpnem vstupujeme do druhé poloviny léta i prázdnin. Mnozí si zaslouženou dovolenou představují především

Více

Se starostou na aktuální témata

Se starostou na aktuální témata 6/2008 21. března 2008 Cena 6,00 Kč Po roce znovu sčítáme škody Festival Je kraj, kde voní tráva 2008 Ještě nejsou odstraněny všechny následky loňského řádění orkánu Kyrill a republika znovu sčítá škody

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech Ročník xx. Číslo 1 Leden 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Semilské noviny slaví své dvacetiny Kdo by si pomyslel, že Semilské noviny již tak brzo oslaví dvě desetiletí od doby, kdy prvně přinesly

Více