Opět zámek. 750 let Vimperka. Svoz komunálního odpadu o státních svátcích. Uzávěrka dalšího čísla bude v 15 hodin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opět zámek. 750 let Vimperka. Svoz komunálního odpadu o státních svátcích. Uzávěrka dalšího čísla bude 20. 5. 2013 v 15 hodin."

Transkript

1 Vimperské noviny Vydává město Vimperk 5/2013 Ročník XVIII Zdarma Opět zámek V minulém čísle VN byl otištěn dopis k problematice převodu zámku na Ministerstvo kultury, který odeslala redakce VN ministryni kultury paní Hanákové. Vedení města Vimperk se touto problematikou zabývá déle než rok. Jednali jsme s představiteli Národního památkového ústavu, který by měl po převodu zámek spravovat. Zde jsme našli shodu na všech oblastech. V loňském roce jsme jednali s paní ministryní a její náměstkyní. Jediným vážnějším problémem bylo financování zaměstnanců spravujících muzeum. Přislíbili jsme spoluúčast města a tento slib potvrdilo Zastupitelstvo i svým usnesením, kdy se město zavázalo přispět na mzdy Právě začínáme Jako každý rok bude 1. května otevřeno muzeum a zahájena letní sezóna na zámku. Letošní rok si připomínáme 750 let od první písemné zmínky o Vimperku. Pravidelně každý měsíc nás pan Roman Hajník ve Vimperských novinách seznamuje s historií města, co se v kterém čase událo, které významné milníky se zapsaly do historie města a ovlivnily zde život místních, kdo vlastnil vimperský zámek či jaké aktivity vyvíjel. Výstava, která potrvá po celou sezonu, nás provede životem a událostmi za uplynulých 750 let a pro zarámování historie pracovníků muzea částkou 350 tis. Kč ročně. Já sám jsem na několika setkáních s paní ministryní připomínal nutnost řešit převod na Ministerstvo kultury. Bohužel bez znatelného výsledku. Další schůzku mám předběžně přislíbenou na první půlku května. Měli bychom tam jet společně se zástupci NP Šumava, aby při řešení případných překážek byly zastoupeny všechny zainteresované strany. Město Vimperk, Správa NP a CHKO Šumava i Národní památkový ústav v Č. Budějovicích převod plně podporují a vše závisí jen na Ministerstvu kultury. Snad se již dopracujeme hmatatelných výsledků. Vimperský zámek to potřebuje. Ing. Bohumil Petrášek, starosta získáme informaci o panovnících české země. Zároveň se dozvíme o historii a dění v Evropě, politických událostech a objevech, které měly vliv na život obyvatelstva a seznámíme se s politickým uspořádáním. Výstavu společně připravily Milena Smolová jako autorka textů a Jarmilka Kůsová, která ji doplnila milými kresbami. Autorem grafického zpracování je Jan Kunc. Jménem města Vimperk děkuji oběma autorkám výstavy i grafikovi. Všem přeji potěšení a obohacení znalostí z historie města i naší země. Jaroslava Martanová, místostarostka Svoz komunálního odpadu o státních svátcích Svoz komunálního odpadu v období státních svátků bude probíhat stejně jako v pracovní dny. Na případnou změnu budete upozorněni na webových stránkách města: aktuality. Marie Hejlková, Odbor ŽP 750 let Vimperka Uzávěrka dalšího čísla bude v 15 hodin. Termín zastupitelstva: od hod. v MěKS Vimperk. V letošním roce si město Vimperk připomíná velice významné výročí, a to 750 let od první písemné zmínky. Slavnostní zahájení oslav je naplánováno na sobotu 15. června. Odpolední program bude skutečně pestrý, takže si v něm každý najde to své. Veškeré informace k této akci, včetně podrobného programu, naleznete na webových stránkách Dalšími zajímavými akcemi v rámci tohoto výročí budou Bitva na Winterbergu a Městská zámecká slavnost. Odbor ŠKaCR

2 2 tel Vimperské noviny 5/2013 Zprávy z Rady Rada města dne provádí zvýšení objemu rozpočtu na rok 2013 dle předloženého návrhu na celkovou částku tis. Kč (RO č. 12), rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nemovitosti zapsané u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č , tam označené jako: část manipulační plochy - část parcely KN č. 2522/65 o výměře 1728 m 2 za účelem uskladnění recyklovaného stavebního materiálu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 9 Kč/1m 2 /rok; výše bezdůvodného obohacení je stanovena na 9 Kč /m 2 /rok. Ceny jsou uvedeny bez DPH. rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory č. 371 (č. místnosti 119) v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku v I. NP v bloku D o celkové výměře 11,60 m 2 za účelem výkonu státní správy. Výše nájemného z nebytových prostor je stanovena 253,82 Kč/m 2 /rok; nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou; způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce, rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2012 zadat zakázku Vimperk obnova technické a dopravní infrastruktury v ulici 1. máje (projektové práce) a dále jmenuje komisi ve složení, členové: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Alena Szabová, Ing. Petr Bednarčík, náhradníci: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Václav Kokštein, Petr Květoň, Marcela Kobrová, Ing. Jaroslav Zámečník, bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne a rozhodla poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu města takto: ZUŠ Vimperk, zastoupené Pavlem Vališem, ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů pronájmu KD Cihelna ve Vimperku při adventním koncertě dechového orchestru v roce 2013, Karlu Krejčímu, ve výši Kč na pronájem sálu KD Cihelna při pořádání májové veselice pro místní seniory a hosty, rozhodla neposkytnout finanční příspěvek Komunitě pro duchovní rozvoj, o. p. s., zastoupené panem Petrem Martanem, na vydání publikace Paměť Čkyňska, , rozhodla, na návrh kulturní komise, nepodpořit žádost pana Tomáše Bejčka o příspěvek na uspořádání a konání výstavy akademických sochařů P. Šimíčka a M. Šilhána na vimperském zámku, souhlasí s užitím znaku města Vimperk v tištěném programu XXII. Historic Vltava Rallye a 48. Rallye Šumava Klatovy 2013, souhlasí s udělením licence dopravci ČSAD Jihotrans, a. s., České Budějovice na linku České Budějovice Kvilda, rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč nadačnímu fondu Gaudeamus Cheb na úhradu nákladů spojených s pořádáním 21. ročníku dějepisné soutěže pro žáky gymnázií z celé ČR, rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi dárcem Ing. Bohumilem Petráškem a obdarovaným městem Vimperk na poskytnutí věcného daru dle předloženého návrhu. Rada města dne rozhodla využít nabídku Ing. Pavla Hlavy, Vimperk, na zpracování PD k územnímu a stavebnímu řízení na akci Čerpací stanice, odběrná místa a prodloužení rozvodů zasněžování Vodník, schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Vimperk oprava místních komunikací 2013 a rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči COLAS CZ, a. s., Planá, České Budějovice, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2012, Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek, zadat formou přímého zadání veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Nový zvon pro Městskou zvonici ve Vimperku dodavateli Petr Rudolf Manoušek, Praha- -Zbraslav, rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a společností Rohde&Schwarz Vimperk poskytnutí finanční částky pro zajištění výroby nového zvonu pro vimperskou zvonici, rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a Ing. Jiřím Ptáčkem, Praha 4 na poskytnutí finanční částky pro zajištění výroby nového zvonu pro vimperskou zvonici, rozhodla v souladu se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách zadat zakázku Vimperk, ul. Hraničářská rekonstrukce místní komunikace a dále jmenuje komisi ve složení, členové: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Alena Szabová, Mgr. Pavel Dvořák, náhradníci: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Václav Kokštein, Petr Květoň, Marcela Kobrová, Ing. Petr Bednarčík, rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč Základní umělecké škole Vimperk na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí žáků ZUŠ na celostátním kole soutěže ZUŠ v komorní hře ve dnech v Liberci; příspěvek bude použit na částečnou úhradu nákladů na dopravu a ubytování, souhlasí s odstraněním dřevníků na části pozemku KN č. 999/2 v k. ú. Vimperk a údržbou částí tohoto pozemku dle předloženého návrhu na náklady Milana Podskalského a Radima Kučery; pozemek KN č. 999/2 pak bude sloužit pouze jako cca 2,5 metrů široký průchod pro pěší propojení ulic Nádražní a Boubínská, souhlasí s udělením licence dopravci ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a. s., na linky: Vimperk Strakonice Praha, České Budějovice Prachatice Vimperk Sušice Klatovy Plzeň, Vimperk Zdíkov Stachy Kašperské Hory, Vimperk Zdíkov Horská Kvilda Kvilda, Vimperk Strakonice Písek Bernartice Tábor, Vimperk Prachatice Netolice České Budějovice, Vimperk Prachatice České Budějovice Jindřichův Hradec Dačice, Vimperk Čkyně Bošice, Budilov, Vimperk, nemocnice Vimperk, autobusové nádraží Bořanovice Čkyně Bošice Budilov, Vimperk Čkyně Malenice Volyně Strakonice, Vimperk Šumavské Hoštice Vlachovo Březí Prachatice, Vimperk Šumavské Hoštice Buk, Včelná p. Boubínem Lažiště Záblatí, Řepešín, Stachy Zadov Vimperk, Vimperk Borová Lada Kvilda, Vimperk Lenora Strážný, Vimperk Zdíkov Vacov, Vimperk Čkyně Vacov Drážov, Dobrš, Vimperk Prachatice Lhenice České Budějovice, Vimperk Stachy Benešova Hora Vacov, Vimperk Stachy Javorník Vacov, Vimperk Bošice, Záhoří Bošice, Budilov, Vimperk Zdíkov Zdíkov, Putkov, Vimperk Čkyně Zálezly, Setěchovice Vlachovo Březí, rozhodla nepřijmout nabídku občanského sdružení ANLET na kolektivní členství v Asociaci nositelů legionářských tradic. Rada města dne rozhodla provozovat veřejné toalety v parku v termínu od do a stanovila poplatek za jejich použití ve výši 5 Kč. rozhodla navýšit počet zaměstnanců města Vimperk o jednoho pracovníka Odboru investic a údržby pro zajištění obsluhy veřejných toalet v parku s pracovní smlouvou na dobu určitou od do , rozhodla uzavřít smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod, jejímž předmětem je úprava vztahů mezi dodavatelem a odběratelem při dodávkách vody z vodovodů a při odvádění odpadních vod kanalizacemi mezi městem Vimperk a společností Čevak, a. s., České Budějovice, rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je akce Vimperk, ulice Pivovarská chodník, mezi městem Vimperk a Ing. Miroslavem Janouškem, Prachatice, rozhodla uzavřít dohodu mezi JUDr. Jaroslavou Vodičkovou POLIS, Rožmitál pod Třemšínem a městem Vimperk; předmětem smlouvy je zabezpečení přípravy ke zkoušce pana Miroslava Procházky na obnovu platnosti osvědčení strážníka, rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2012 zadat zakázku Revitalizace arboreta a letního kina ve Vimperku a dále jmenuje komisi ve složení, členové: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Josef Kotál, Josef Mistr, Ing. Ivana Tumová, Stanislav Hlava, náhradníci: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče, Petr Květoň, Eva Mikulová, Ing. Emil Janda, pověřuje paní Bc. Danu Seberovou, pracovnici Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Vimperk k zastupování města

3 Vimperské noviny 5/2013 tel Vimperk při soudním jednání u OS Prachatice ve věci ustanovení opatrovníka. Zprávy ze Zastupitelstva Zastupitelstvo města dne provádí změnu rozpočtu na rok 2013 dle předloženého návrhu: změny ve výdajích rozpočtu v částce Kč (RO č. 13); změnu objemu rozpočtu na částku tis. Kč (RO č. 14 č. 15), bere na vědomí rozdělení získané finanční podpory MK ČR na realizaci akcí Programu regenerace MPZ Vimperk v roce 2013 a schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu města v následujících výších: Ing. Martin a Hana Paštikovi, Karolíny Světlé 581, Vimperk: Oprava části zdi opevnění hrádku Haselburg Kč; římskokatolická farnost Vimperk: dům čp. 46 (děkanství, nám. Svobody, Vimperk oprava střechy a krovu Kč; Jihočeský kraj Gymnázium a SOŠ ekonomická Vimperk: obnova opěrné zdi Kč, rozhodlo zařadit do plánu akcí na rok 2014 a rok 2015 rekonstrukci vodárny v Brlohu a pověřuje vedení města jednáním se zhotovitelem dle uzavřené smlouvy o dílo na realizaci akce o rozsahu prací v jednotlivých letech; Zastupitelstvo města pověřuje vedení města jednáním se společností Čevak, a. s., o podmínkách případného společného financování a zařazením potřebné částky do rozpočtu na rok 2014, ukládá Odboru investic a údržby přednostně zajistit v důsledku havarijního stavu opravu schodišť v ul. Mírová na sídlišti Míru a opravu spojovací komunikace mezi podchodem a ulicí Mírová, pověřuje v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, s platností od vedením Městské policie Vimperk Petera Macorlíka. Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete na webových stránkách města V rámci oslav Dne učitelů byla oceněna Marie Hullová za celoživotní pedagogickou práci. Veřejná sbírka Zvon pro Vimperk V pátek 12. dubna byly opět otevřeny kasičky určené na veřejnou sbírku Zvon pro Vimperk. Od , kdy proběhlo poslední otevírání kasiček, vhodili do nich lidé do celkem Kč. I s penězi, které přibyly na účet, je stav účtu ZVON k celkem ,81 Kč. Všem dárcům děkujeme. Více informací na Město opět získalo finanční prostředky z Programu prevence kriminality Předpokládá se, že prostřednictvím asistentů prevence kriminality bude příznivě ovlivňován veřejný pořádek a chování nepřizpůsobivých občanů na veřejnosti. Vítaná pomoc V roce 2012 obdrželo město z programu Ministerstva vnitra finanční prostředky na rozšíření kamerového systému o tři kamery a projekt bezpečnost pro seniory v celkové výši Kč. Po úspěšné realizaci a vyúčtování dotace jsme se rozhodli i v letošním roce požádat do tohoto programu o podporu projektu. Na základě doporučení Jihočeského kraje a kladných zkušeností z cca 30 měst v ČR jsme podali žádost na zřízení dvou míst u Městské policie Vimperk, a to na dobu určitou tj. do konce roku 2013, pro dva asistenty prevence kriminality. O co se jedná? Asistenti prevence jsou vyhledáni pomocí výběrového řízení. Do něho se na základě výzvy přihlásilo 14 uchazečů z řad majoritní i minoritní sociálně vyloučené společnosti. Tento projekt je především zaměřen na tuto skupinu obyvatel za účelem vytvoření komunikačního mostu mezi majoritou a sociálně vyloučenými a dohlížením nad bezpečností. Po ústních pohovorech a vstupním školení byly vybrány pro tuto práci dvě osoby. Hlavní činností asistentů prevence kriminality je pochůzková činnost zejména v místech, kde dochází ke shlukování či shromažďování nepřizpůsobivých občanů a tato kumulace vyvolává nepříjemný pocit u procházejících. Rovněž budou nápomocni Městské polici Vimperk při řešení sporů v romské komunitě. Důležitá je i otázka sledování a dozorování pohybu dětí při cestě ze školy a jejich pobytu na hřištích. Lze očekávat i pokles přestupků proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku. Předpokládá se, že prostřednictvím asistentů prevence kriminality bude příznivě ovlivňován veřejný pořádek a chování nepřizpůsobivých občanů na veřejnosti. Proběhne příprava strážníků a asistentů s mentorem na způsoby vyjednávání a komunikace ve vypjatých situacích v této komunitě a lepšího poznání, chápání a zvládání specifických projevů sociálně slabých a obtížně zvladatelných jedinců, v některých případech jednání jedinců pod vlivem drog. Částečná změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby ze sociálně slabšího a vyloučeného prostředí bude výrazným přínosem pro zlepšení vztahů mezi občany města a zklidnění celkové situace včetně poklesu emočního napětí. V dalších vydáních Vimperských novin budeme čtenáře informovat o průběhu tohoto projektu a jeho přínosu pro naše město. Jaroslava Martanová, místostarostka Snahou vedení města, ale i zastupitelů v každém místě, by mělo být, aby se v něm dalo žít. Samozřejmostí je ochota vycházet občanům pokud možno vstříc jejich připomínkám nebo návrhům. Příkladem toho, kde mají občané zastání ve svém starostovi a zastupitelích, je město Říčany u Prahy. Mají štěstí v tom, že jejich starostou je pan Vladimír Kořen. Mnozí z nás jeho tvář znají z televize z pořadu Zázraky přírody. Proč to celé vlastně zmiňuji: Vedení města Říčan v čele s panem starostou se zúčastnilo internetové aukce na levnější dodávky elektrického proudu, plynu a mobilního telefonování. Podařilo se mu během jedné a půl hodiny vysoutěžit elektřinu od dodavatele o 30 % levněji, plyn o 25 % a telefonování o 20 %. To vše ve spolupráci s občany a drobnými řemeslníky ve městě. Nestálo by za uváženou spojit se s panem Kořenem a zeptat se, jak to vlastně dokázal? Sám pan starosta Říčan nabídl v reportáži pro ČT pomoc všem zájemcům. Udělal jsem malý průzkum mezi některými živnostníky a nenašel se jediný, který by takovou pomoc od našeho vedení města odmítl. Jak jeden z nich prohlásil: Konečně by pro nás něco pořádného obec udělala a netahala nám pořád peníze z kapes. Nejedná se jen o živnostníky. Zájem by určitě byl u občanů našeho města veliký. Kdo by nechtěl ušetřit! Za pokus to rozhodně stojí. Jsou přece důležitější věci než honitby v městských lesích. Nebo ne? Karel Beránek

4 4 tel Vimperské noviny 5/2013 Aktivně a udržitelně v kraji pod Šumavou, zapoj se Jak se žije lidem v kraji pod Šumavou, není lhostejné občanskému sdružení Chance in Nature. Cílem sdružení je maximálně využít možností daného území a zajistit jeho trvalý rozvoj s dodržováním ekologických principů. To se však může podařit pouze za předpokladu spolupráce a partnerství všech aktérů. Proto sdružení pro širokou veřejnost připravilo řadu bezplatných seminářů. K nejzajímavějším tématům patřily Dobrovolnictví, Média jako součást každodenního života a Nová média. Seminář Jak žít zdravě a zároveň ohleduplně k životnímu prostředí se 26. března konal už potřetí. Setkání proběhla ve Strunkovicích nad Blanicí, v Chlumanech a v Borových Ladách vždy v zasedacích místnostech tamních obecních úřadů. Téma je velmi aktuální, stále více lidí se zajímá o zdravou výživu i o stav životního prostředí, které na nás zpětně působí. Ing. Vladimír Zatloukal je nejen odborník, ale také oblíbený lektor. Překvapil účastníky např. výsledky globálního výzkumu Světové zdravotnické organizace o zdravotním stavu obyvatel Země. Poprvé v historii na následky přejídání umírá více lidí než na nedostatek potravin! Třetina obyvatel v Čechách je ohrožena nemocí z blahobytu, tzv. metabolickým syndromem! To jsou opravdu alarmující důvody pro ty, kteří složení a kvalitu své stravy stále ještě nezačali řešit. Na seminářích Ing. Zatloukal upozorňoval i na problémy lesního hospodářství, regulace toků, zemědělských technologií či zástavby krajiny. Příroda nepotřebuje ochranu proti lidstvu prostřednictvím hrstky svatých bojovníků. Příroda si v případě potřeby poradí s lidským rodem svými vlastními prostředky. Člověk ale potřebuje pochopit, že je především součástí přírody, a ne jejím pánem, že se musí podřídit zákonům, které nevytvořil a které jej přesahují, řekl doslova Ing. Vladimír Zatloukal. Další cyklus seminářů má název Zapojování občanů do veřejného dění. Lektor Ing. Jan Polášek účastníkům poradí, na koho se obrátit, když mají dobré nápady, jak a proč se aktivně zapojit do rozvoje venkova a možná i jak se stát starostou. Po předchozím setkání ve Volarech jsou další zájemci zváni 4. dubna do Vlachova Březí, 18. dubna do Stach, 30. dubna do Čepřovic. Začátek je vždy v 16 hodin, místem konání je ve Vlachově Březí zasedací místnost Městského úřadu, ve Stachách Centrum vzdělávání STAVOPLAST KL, spol. s r. o., v Čepřovicích místní hostinec. Projekt Aktivně a udržitelně v kraji pod Šumavou, který realizuje místní akční skupina CHANCE IN NATURE-Local action group, je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Podrobnosti o dalších zajímavých akcích můžete najít na innature.cz. Ivana Šimánková Město Vimperk - Odbor životního prostředí - vyhlašuje 11. ročník soutěže O nejkrásnější květinovou výzdobu bytu, domu pro rok 2013 náměstí Svobody, ul. Brantlova, Zahradní, Zlatá Stezka, Svornosti, K Vodníku. Podmínky soutěže: hodnotí se byty, domy s adresou výše uvedených ulic, hodnotí se výzdoba viditelná z veřejného prostranství, hodnotí se květinová výzdoba v nádobách umístěná vně oken i při vstupech do domů, hodnotit bude porota složená ze zástupců města a odborné firmy, hodnocení proběhne minimálně 2 x v náhodně zvolených termínech, zahájení soutěže je a ukončení Výherce soutěže obdrží od města Vimperk příspěvek ve výši Kč, druhý v pořadí Kč, třetí v pořadí Kč, čtvrtý a pátý v pořadí 500 Kč. Do soutěže se nemusíte přihlašovat, odborná porota provede v uvedených ulicích a vybraných termínech hodnocení a v případě Vašeho umístění na hodnoceném místě budete osloveni zástupci města. Tato soutěž je jen jednou z možností, jak zkrášlit prostředí v našem městě nejenom pro návštěvníky, ale především pro nás všechny, kteří zde žijeme. Takže dokažte, že i ve Vimperku to umíme. Vítězové 10. ročníku soutěže: 1. místo, příspěvek Kč Slunečná 118, Vimperk, 2. místo, příspěvek Kč Zlatá stezka 241, Vimperk, 3. místo, příspěvek Kč Mírová 422, Vimperk, 4. místo, příspěvek 500 Kč Výškovice 24, 5. místo, příspěvek 500 Kč Výškovice 35. Pokračují v tradici Již 7. ročníku prestižní soutěže minipivovarů se zúčastnilo více než 60 výrobců s 259 pivy. Po úspěších na Jarních cenách českých sládků 2011 a 2012 byl v roce 2013 oceněn Vimperský tmavý speciál 13, který získal třetí místo v kategorii tmavých piv speciálních. Jako zcela nové pivo dal Šumavský pivovar 27. března 2013 na výčep sedmisladový speciál 17. Chtěl tím připomenout blížící se třetí výročí otevření pivovaru. Toto polotmavé pivo uvařil ze všech sedmi ječných sladů, které během tří let po založení užíval. Ing. I. Hojdar, Šumavský pivovar Dne přijela do Vimperka na besedu se školáky a studenty gymnázia sedminásobná olympijská vítězka Věra Čáslavská.

5 Vimperské noviny 5/2013 tel Tradice vaření piva ve Vimperku 7. část - Vaření piva v okolí Vimperku dříve a nyní Zatím jsme se v seriálu o tradici vaření piva ve Vimperku zmínili jen o Vimperku samém. Bylo ale vidět, že v dobách největšího rozmachu pivovarnictví ve Vimperku musely oba pivovary - zámecký i měšťanský - svou produkci prodávat i mimo město. Ale jak to vlastně bylo s vařením piva v okolí? To produkce tehdejších okolních pivovarů byla tak malá? A jaké pivovary v okolí vůbec existovaly a kde? Zkusme aspoň ve zkratce na takové otázky odpovědět v této části. Uveďme nejdříve výčet míst, kde byly pivovary (řazeny abecedně, uveden rok zániku,? = blíže nedoloženo): Bavorov (před 1870), Běleč u Husince (?), Bohumilice-Skalice (1883), Čestice (1897), Čkyně (1885), Doubravice u Volyně (16. stol.), Drslavice u Prachatic (zač. 17. stol.), Dub u Prachatic (1860), Lčovice (?), Jinín u Strakonic (?), Helfenburk (16. století), Hoštice (před 1890), Netolice (1922), Petrův Dvůr u Netolic (1942), Prachatice (dva: 1898 a 1948), Strakonice (dva: 70. léta 19. stol., druhý dosud), Střelské Hoštice (1898), Štěchovice u Skalnic (1873), Vimperk (dva: 1946 a 1967), Vlachovo Březí (dva: konec 17. stol. a 1922), Volary (1961), Volyně (1974) a Zdíkov (1911). Jistě úctyhodný výčet. I při této konkurenci byly vimperské pivovary po mnoho staletí dominující. Koncem 19. století zaniká vlivem konkurence a neschopnosti provozy modernizovat řada menších pivovarů, tento proces pokračuje pak i po 1. světové válce. Produkce se zvyšovala zejména u pivovarů níže položených, padla jakákoli omezení distribuce a prodeje v jiných místech, významně se rozvíjela průmyslová výroba v níže položených a pošumavských městech. Důsledkem těchto změn byl i pokles podílu vimperských pivovarů na celkové produkci v širším okolí. Konkurenční boj ukončila druhá světová válka a období po ní. Zánik nepotkal jen vimperské pivovary, ale i zbývající pivovary v okolí s výjimkou měšťanského pivovaru ve Strakonicích. V současnosti ve srovnatelném okolí existují pouze pivovary (taktéž uvedeny abecedně, u nově vzniklých je uveden rok zprovoznění): Měšťanský pivovar Strakonice, Minipivovar pekárna Kvilda (od 2012) a Šumavský pivovar Vimperk (minipivovar, od 2010). V širším území Šumavy a Pošumaví k nim už přibývají pouze pivovary: Hotel Belvedere a pivovar Železná Ruda (minipivovar, od 2007), Minipivovar Vyšší Brod (od 2008), Pivovar Eggenberg Český Krumlov (privatizace 1991) a Pivovar Kout na Šumavě (obnoven 2006). Svými výstavy (ročních produkcí) byly v roce 2011 nejvýznamnější pivovary ve Strakonicích ( hl), Koutu na Šumavě (8 000 hl) a Českém Krumlově (6 980 hl). Jak je ale vidět, svou cestu si i na Šumavě nacházejí minipivovary sice s malým výstavem, ale významně rozšiřující nabídku. Jistě časem přibudou i další a pivovarnictví na Šumavě se aspoň symbolicky začne vracet ke slavné historii. Pro dokreslení připojujeme schematické mapky dřívějšího a dnešního rozmístění pivovarů v okolí Vimperku a širším okolí. Ing. Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk Schematická mapka pivovarů v okolí Vimperku na přelomu 19. a 20. století. Vimperk před povýšením na město Jan II. z Rožmberka (asi ) nevydělal příliš na tom, že se na nátlak Matyáše Korvína (v té době uherského krále) odklonil od Jiřího z Poděbrad. Dne 17. července 1469 totiž od Matyáše obdržel příkaz napadnout přívržence Jiřího z Poděbrad v jižních Čechách, mezi něž patřil i Petr Kaplíř ze Sulevic. Protistrana ale nelenila a už o den později se ve Vimperku u Petra Kaplíře shromáždilo 8 šlechticů, kteří dojednali vojenské tažení do Horního Rakouska, kde měli své državy nejen Jan z Rožmberka, ale i další jejich nepřátelé hornorakouský zemský hejtman Reinprecht von Wallsee a pasovský biskup Ulrich III. Velení se ujal sám Petr Kaplíř, neboť toto tažení považoval za vhodnou příležitost, jak se pomstít za vyplenění Vimperka v předchozím roce. Vojsko vpadlo pod do Horního Rakouska v druhé polovině srpna, vyplenilo tržní osadu Haslach, která byla od roku 1465 v majetku Jana z Rožmberka, vypálilo osadu St. Johann am Windberg a okolí až k pohraničním lesům. Hejtman svolal 29. srpna 1469 do Lince shromáždění, které mělo najít způsob, jak zastavit Kaplířova vojska a neumožnit jim usadit se na rakouském území. K postupu vojsk ale už dále nedošlo, neboť Petr Kaplíř upadl do zajetí. Aby se dostal opět na svobodu, musel souhlasit s klidem zbraní, který měl trvat do května roku Ani poté neustaly jeho spory s pasovským biskupem, který pravděpodobně odmítl Kaplířův návrh, aby jejich spor rozsoudili Jan z Rožmberka a Zdeněk Konopišťský ze Šternberka (asi ), protože biskup Kaplíře i nadále uváděl mezi svými nepřáteli. Zajetí Petra Kaplíře ze Sulevic souvisí přímo s pobytem Václava Vlčka z Minic (později z Čenova nebo z Čínova, asi 1425 asi 1501) ve Vimperku. Slavný český vojevůdce a vojenský teoretik (jeho proslulý válečnický spis se jmenuje Naučení, kterak se mají šikovati jízdní, pěší i vozy a vynesl mu zisk obce od Vladislava Jagellonského, po níž se pak psal) byl jako Kaplířův příbuzný pověřen správou hradu a panství. Protože dal podnět k přestavbě obytné věže hradu, nemusíme se ani divit, že se věž dodnes nazývá Vlčkova. Ještě před tím, než se přeneseme do jen trochu klidnějších 70. let 15. století, je nutno dodat, že tehdy měl vimperský hrad už pravděpodobně o jednu dominantu více. Kaplířovskou přestavbu hradu totiž doplnila předsunutá bašta Haselburg (někdy nazývaná také Hasenburg), která byla postavena severním směrem od hradu v místě, kde náhorní planina převyšovala hrad a umožňovala tak případnému obléhateli zaujmout výhodnou polohu zejména pro dělostřelectvo. V pramenech bývá její vznik často kladen do roku 1479, ale dendrochronologické datum, získané z lešeňového koláče, datuje vznik stavby do let Haselburg tedy vznikl pravděpodobně již na samém počátku panování Mikuláše Kaplíře ze Sulevic ve Vimperku. Uherský král Matyáš Korvín ( ) se nechal v roce 1469 částí českých a moravských stavů zvolit českým vzdorokrálem. O dva roky později zemřel král Jiří z Poděbrad a volbou v Kutné Hoře byl českým králem zvolen Vladislav II. Jagellonský ( ). Zatímco v letech probíhaly otevřené boje mezi Matyášem a Vladislavem II., nebylo klidno ani na jihu Čech a na česko-rakouském pomezí, i když se střety posunuly dále na jih, na rožmberské panství. Petr Kaplíř se zúčastnil v září 1476 tažení Bohuslava ze Švamberka do Dolního Rakouska na obranu rožmberských držav, která Švamberk tou dobou spravoval. Výprava se dostala až do blízkosti Vídně a vrátila se v polovině října 1476 s bohatou kořistí. Do Rakouska vyrazil Petr Kaplíř ještě jednou, po krátkém příměří, v roce Jeho jméno pak v dalších bojích, sporech a šarvátkách na česko-rakouském pomezí, které trvaly s krátkými přestávkami až do roku 1509, mizí. Možná je to dáno také tím, co se mu podařilo v roce 1479 na českém králi vymoci. Byl-li Petr Kaplíř stoupencem Jiřího z Poděbrad a bylo-li přáním českého husitského krále, aby se právě Vladislav stal jeho nástupcem, pak je možné pochopit výsadu, které se Vimperku dostalo listinou, vydanou Vladislavem II. dne 24. dubna Ale o tom až příště... Roman Hajník

6 6 tel Vimperské noviny 5/2013 Informace a novinky z prachatické nemocnice Dobrou zprávou je, že Nemocnice Prachatice, a. s., uspěla ve smírčím řízení s VZP, špatnou naopak to, že pro letošní rok dostane v zálohách uhrazeno kvůli silně restriktivní úhradové vyhlášce za péči o cca 15 mil Kč méně. tošním roce udělat, i o úhradách a limitech na péči. Dobrou zprávou je, že nemocnice uspěla ve smírčím řízení s VZP, špatnou naopak to, že pro letošní rok dostane v zálohách uhrazeno kvůli silně restriktivní úhradové vyhlášce za péči o cca 15 mil Kč méně. Budeme muset tyto peníze uspořit v provozu tak, aby se to dotklo personálu i pacientů co nejméně. Je nutno vyrovnat se i s vyšší DPH v nákladech. Věřím, že se nám to společnými silami podaří. Ing. Michal Čarvaš, předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a. s. ZDARMA na internet přímo z lůžka Vedení nemocnice vyslyšelo prosby pacientů z nedávno proběhlé ankety a od měsíce března byl spuštěn projekt pokrytí areálu nemocnice internetem v podobě WiFi signálu. K dnešnímu dni (15. 3.) je toto připojení zatím možné na stanici LDN a chirurgickém a ortopedickém oddělení. Pacienti tak už mohou být ve spojení se svými blízkými. Připojení je snadné na mobilu či notebooku zobrazíte seznam bezdrátového připojení na internet, vyhledáte přístupový bod NEMPTFREE a připojíte se k němu. Pokud by byly problémy, personál oddělení rád a ochotně s připojením poradí. Do konce března bude pokryta celá nemocnice a všechna oddělení. Celá akce byla realizována i díky štědré finanční pomoci společnosti Memfis. Světový den ledvin Nemocnice Prachatice, a. s., se poprvé připojila ke Světovému dni ledvin. Celý týden od probíhala pro rodinné příslušníky dialýzovaných pacientů možnost přijet se s nimi podívat, jak funguje oddělení, jak probíhá léčba a na cokoliv se zeptat kvalifikovaného personálu na hemodialyzačním středisku. Ve čtvrtek proběhl Den otevřených dveří na nefrologické/interní ambulanci pro širokou veřejnost, kde bylo možné absolvovat bezplatné vyšetření, které může odhalit případné onemocnění ledvin, a to změřit krevní tlak a vyšetřit moč. Bylo možné své problémy konzultovat s přítomným lékařem. Možnost navštívit nefrologickou ambulanci a nechat se vyšetřit využilo celkem 53 osob. Do nefrologické ambulance na další vyšetření byli ihned objednáni 3 pacienti, 20 pacientů mělo patologický nález v moči, u 8 z této skupiny byl nález závažný. Světový den ledvin i v prachatické nemocnici splnil svůj cíl: zvýšit povědomí o nemocech ledvin, jejich diagnostice a možnostech léčby. Výtvarné projekty na odděleních U vstupní recepce oddělení LDN byla dokončena výtvarná výzdoba malířky Mgr. Vladimíry Fridrichové-Kunešové, která zpracovala nádherný obraz Prachatic s dominantou kostela sv. Jakuba. Pro další zlepšení prostředí léčebny dlouhodobě nemocných budeme s paní malířkou pokračovat ve spolupráci ve výtvarné výzdobě jednotlivých pokojů, v nichž bychom chtěli umístit obrazy obcí prachatického regionu. Chceme tím vylepšit prezentaci oddělení. Přejeme si nabídnout pacientům na LDN i ostatním příchozím osobní a milý přístup v nadstandardním a příjemném rodinném prostředí. Paní Fridrichová-Kunešová již v minulých letech výtvarně ozdobila chodbu u dětské ambulance i celé lůžkové dětské oddělení a malým pacientům je pobyt v nemocničním prostředí s obrázky zvířátek na chodbách. Tato akce byla realizována ve spolupráci s nadací Archa Chantal paní Chantal Poullain. Pokud bude kladná odezva i zájem, mohly by se další výtvarné výzdoby postupně provést i v ostatních odděleních a ambulancích nemocnice. z valné hromady Uvolněná pozice na člena dozorčí rady nemocnice po starostovi Martinu Malém byla doplněna dle volby zastupitelů o primářku OKB-H prachatické nemocnice MUDr. Jaroslavu Ambrožovou, která již dříve v dozorčí radě působila. Na dubnovém zasedání bude dozorčí rada v úplném devítičlenném složení. Bude tak moci schvalovat účetní uzávěrku za r. 2012, kdy Nemocnice Prachatice, a. s., skončila hospodaření se ziskem 441 tis. Kč po zdanění. Z jednání se zdravotními pojišťovnami V současné době probíhají jednání se všemi ZP o počtech ortopedických operací totálních endoprotéz kyčlí a kolen a dalších výkonů, které budeme moci v le- Pijeme, pijeme, pijeme čaj! Degustace čajů I při maximálním zjednodušení přípravy čaje, kdy použijeme minimum nádobí (například jenom malou konvičku a šálky), je potřeba se řídit několika základními principy. Dodržení jednoduchých zásad zhotovení čaje nám zaručí dobrý výsledek lahodný čaj. Jako princip nejdůležitější se jeví množství použitého čaje. Každý čaj se luhuje jinak rychle a odlišný je i jeho objem, který v konvičce při luhování postupně vyplní. Ideální množství čaje je takové, kdy se lístky mohou dobře rozvinout, stejnoměrně luhovat a výsledná chuť nálevu není ani příliš vodová či řídká (= málo čaje v konvičce) nebo naopak nepříjemně olejovitá, koncentrovaná, trpknoucí či silná (= mnoho čaje v konvičce). Obvykle pracujeme s konvičkou o velikosti čtyř až šesti právě použitých šálků a plníme ji podle typu připravovaného čaje. Až několikanásobně svůj objem zvětšují polozelené čaje s rolovanými listy, svinutými do pevných čajinek. Takového čaje vložíme do konvičky cca 1/3 (rozhodně méně než polovinu) objemu konvičky. Podobně nakládáme i s kvalitními čaji černými nebo bílými, které tolik na objemu nenabývají, avšak potřebujeme, aby poskytly nálevy výraznější. Naproti tomu čaje, jež jsou rolované a svinované méně (více oxidované oolongy, lehce rolované zelené čaje apod.), plníme konvičku do až do 1/2 (nebo dokonce do dvou třetin) objemu. Každý čaj je potřeba vyzkoušet a držet se nejosvědčenějších postupů s konkrétním nádobím. Voda a její teplota mají na chuť a kvalitu nálevu zásadní vliv. Opomineme-li doporučení používat pramenitou čerstvou vodu (pro běžnou přípravu čaje v našich podmínkách nedostupnou), zbývá nám voda vodovodní a balená. Zde bychom měli použít tu vodu, která je chuťově lepší. Ideální pro přípravu čaje je bezesporu obyčejná vodovodní voda upravená vhodným filtrem, jenž nemění její složení, a pouze odstraňuje škodliviny (chlór, dusičnany apod., například český filtr pro domácí doúpravu vody Dionela). Teplotu vody volíme podle čaje. Zelené a některé bílé čaje zaléváme vodou zchladlou, oolongy, puery a čaje černé vodou vroucí. Pro opakované nálevy používáme obvykle vodu horkou. Nejlépe je přípravu čaje vyzkoušet v několika variantách a držet se té nejvíce vyhovující pro daný čaj, vodu a nádobí. Doba luhování a rychlost slití nálevu jsou extrémně důležité. Snad proto, že neexistuje žádná přesná doba předepsaná pro ten který konkrétní čaj. Každý piják čaje upřednostňuje čaj jinak silný, požaduje jiný počet nálevů, používá jiné nádobí Obecně se lze držet zásady, že čím teplejší vodu použijeme, tím kratší by měla být doba luhování a naopak. Důležité je, zda konvičku přeléváme horkou vodou či nikoliv a jak rychle konvička při zalití chladne. Ohled je nutno brát na rychlost slití nálevu. Ne každá konvička dovolí slít nálev co nejrychleji, při slévání tak dochází k dalšímu luhování. Zrovna tak záleží, jak dlouho je čaj v konvičce mezi jednotlivými nálevy, zda chladne nebo se konvička přelévá horkou vodou. Pokud čaj zkoušíme a připravujeme poprvé, dobu luhování odhadneme, nálev postupně ochutnáváme a v pravé chvíli slijeme. Je potřeba mít na paměti, že sílu čaje regulujeme jeho množstvím, nikoli dobou luhování! Správnou přípravu čaje si můžete vyzkoušet na degustaci čajů a bylin ve vimperské Městské knihovně, ve středu 15. května Začínáme v hodin a budeme se věnovat letošním čerstvým čajům. Jste srdečně zváni! Richard Simet, Ing. Zdeněk Nepustil

7 Vimperské noviny 5/2013 tel Z Národního parku Šumava Revitalizace šumavských rašelinišť 2013 Program revitalizace mokřadů a rašelinišť je na území NP Šumava realizován od roku Jeho hlavním cílem je záchrana unikátních rašelinišť, která byla v minulosti poškozena činností člověka, zejména při budování odvodňovacích kanálů. Současně je řešena i celková náprava narušeného vodního režimu v krajině. V rámci revitalizačního programu jsou odvodňovací rýhy Srnští jeleni letos spořádali o pětinu více krmení než během loňské zimy Dlouhá zima letos držela jeleny v přezimovacích obůrkách o měsíc více, než loni. Jen v přezimovací obůrce Beranky na Srní jeleni spořádali o pětinu více krmení než loni. Na území Národního parku Šumava je 14 přezimovacích obůrek. Jeleni se do nich stahují během zimy, protože tu dostanou od lesníků potravu přímo do krmelců. Na Srní a v Nové Peci fungují tři pozorovací místa, odkud mohou chování jelenů, ovlivněné například vzájemným postavením v tlupě (hierarchii), pozorovat i turisté. Díky tomu, že v obůrce Beranky u Srní tráví zimu Král lesa jelen dvaadvacaterák, jehož parohy jsou nejsilnější na západní straně Šumavy, byl zájem veřejnosti letos ještě větší než loni. přehrazovány a zasypávány tak, aby postupně zarostly vegetací a zmizely z krajiny. Zablokování odvodňovacích kanálů je hlavním opatřením, neboť zvedá hladinu podzemní vody a obnovuje přirozené podmínky na rašeliništi. Dochází k opětovnému zavodnění rašeliniště a oživení jeho činnosti. Vzhledem ke snadné zranitelnosti rašeliništních biotopů jsou veškeré práce prováděny ručně bez použití těžké techniky. Šumavský rys Copperfield se postupně uzdravuje Mládě rysa, o kterého se starají pracovníci stanice pro handicapovaná zvířata v Klášterci, se úspěšně uzdravuje. Zvěrolékařka mu z nohy vyjmula kovovou výztuhu zlomené kosti. Na život v zajetí už si bohužel tak zvykl, že již se do volné přírody nemůže vrátit. Do Klášterce se dostal ve čtyřech měsících, což je doba, kdy o rysí koťata ještě pečují jejich matky. Stane se natrvalo ozdobou klášterecké stanice. Zájemci se na něj mohou přijít podívat každou středu, což je návštěvní den, od 9 do 14 hodin. Zaměstnanci ale vyjdou vstříc všem návštěvníkům a po dohodě provedou každého i mimo návštěvní dny. Objednat se lze na telefonním čísle , nebo na u Pavel Pechoušek, tiskový mluvčí Správa NP a CHKO Šumava Terénní výukové programy a kroužek Sedmikvítek na biologické olympiádě Přestože se letošní zima zdála být dlouhá, je tu jaro a s ním snazší možnost výprav do přírody. Již počátkem dubna proto začaly běžet terénní výukové programy vimperského Střediska environmentální výchovy (SEV) Správy NP a CHKO Šumava, které jsou určeny pro třídní kolektivy od škol mateřských až po vysoké. Zatímco v zimních měsících docházely ve Vimperku školy a školky do učebny SEV, nyní se mohou v doprovodu zdejších lektorů vydat přímo na území NP a CHKO Šumava. Nejoblíbenějšími terénními výukovými programy jsou např. výpravy k šumavským rašeliništím, k Boubínskému pralesu, do Areálu lesních her ve Stožci, či dokonce na Stezku v korunách stromů a do zvířecích výběhů Národního parku Bavorský les u Neuschönau. Do přírody není třeba vždy chodit daleko, proto SEV Vimperk realizuje též množství výukových programů na téma voda a půda, kdy se žáci seznamují s vodstvem Šumavy a významem půdy. Při těchto programech, které se konají buď v bezprostřední blízkosti škol nebo v případě Vimperku v arboretu a v okolí města, mohou účastníci odlovit a pozorovat drobné vodní a půdní živočichy, což jim zprostředkovává přímý kontakt s živou přírodou. Zájem o výukové programy našeho SEV pravidelně projevují všechny vimperské mateřské školy, ZŠ T. G. Masaryka i ZŠ Smetanova a probíhá také spolupráce s Gymnáziem a Střední odbornou školou ekonomickou Vimperk. Zároveň v SEV Vimperk běží činnost přírodovědného kroužku Sedmikvítek Správy NP a CHKO Šumava, jehož dva členové a žáci vimperského gymnázia Ondřej Kučera a Kateřina Štefaníková úspěšně projevili své znalosti v biologické olympiádě. V rámci kroužku se oba jeho členové na olympiádu intenzivně připravovali s pomocí lektorky Martiny Předotové. Ve školním kole (v G a SOŠe Vimperk) obsadili 1. a 2. místo a výborně reprezentovali školu i náš přírodovědný kroužek v kole okresním, kde Ondra získal prvenství a Katka se umístila jako osmá. Oběma členům Sedmikvítku patří velká gratulace. Za SEV Vimperk Stanislav Čtvrtník Zveme vás na Čajový večer aneb Jak se s čaji /s/přátelit Přijďte si poslechnout zajímavosti o čajích spojené s jejich ochutnávkou 15. května 2013 v hodin v čítárně Městské knihovny ul. 1. Máje 194 Za knihovnu se na Vás těší M. Šmídová Žác i 4. ročníku Obchodní akademie G a SOŠe Vimperk při terénním výukovém programu Boubínský prales, který proběhl na začátku dubna.

8 8 tel Vimperské noviny 5/2013 Z Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické Vimperk Úspěšné češtinářky V Českých Budějovicích proběhla krajská kola olympiády z českého jazyka. Všechny tři zástupkyně naší školy byly velmi úspěšné. V 1. kategorii Kateřina Nová ze 4. G obsadila 5. místo a je první náhradnicí Jihočeského kraje do celorepublikového kola. Ve 2. kategorii Karolína Karasová ze 7. G získala vynikající 2. místo a postupuje do národního kola, Projekt Budoucnost v hledáčku vstupuje do druhé poloviny S námětem na projekt Budoucnost v hledáčku nás oslovilo Centrum pro mládež ve Waldmünchenu, které hledalo gymnázia, která by se zúčastnila česko-německého projektu. V září jsme proto oslovili naše žáky, představili projekt a přihlásila se děvčata Marie Svěchotová, Jaroslava Fiedlerová, Renata Zušťáková, Jaroslava Trytová a Marie Martanová. Už první víkend ve Waldmünchenu byl pro naše účastnice zážitkem. Do projektu se zapojila 3 německá gymnázia a 4 česká. Naše děvčata, z nichž některá studují v gymnáziu a některá v obchodní akademii, přijela se záměrem zpracovat téma Tourismus. Společné téma nás spojilo s Gymnáziem Cham. Děvčata spolu v průběhu zpracovávání tématu komunikovala osobně i rozličnými elektronickými prostředky. Vytvořila se dokonce přátelství a naše skupina společně vytvářela video o životě na Šumavě a v Bavorském lese z pohledu mladého člověka. Film je doplněn o zajímavou prezentaci. V průběhu tvorby mediálních výstupů se děvčata setkávala o víkendech, učila se pracovat s videokamerou, stříhat film a spolu s vedoucími projektu jezdili po Šumavě i Bavorském lese. Ovoce jejich společné práce jsme měli možnost s ostatními učiteli zapojenými v projektu o víkendu ve Waldmünchenu. Už teď se můžeme těšit, že v červenci budou výstupy z projektu představeny v bavorských školách a institucích a v září totéž čeká i zájemce z české strany. O termínu, kdy přijedou stanovení velvyslanci představit témata Turistický ruch, ale i Využitelné zdroje energie, Migrace a integrace a Vzdělávání Vás budeme informovat. Na závěr jen dodám, že autorkou loga celého projektu je Jaroslava Fiedlerová, žákyně 2. ročníku našeho gymnázia a ze všech účastníků projektu byly vybrány mezi velvyslance Marie Svěchotová, žákyně 2. ročníku obchodní akademie a již zmíněná Jaroslava Fiedlerová. Eva Piherová, ředitelka Gymnázia a SOŠe Vimperk které proběhne na konci června v Praze. A neztratila se ani zástupkyně obchodní akademie Magdaléna Kůrková ze 3. OA, která byla oceněna čestným uznáním, protože byla jedinou zástupkyní středních odborných škol v krajském kole, všichni zbylí účastníci byli z gymnázií. Žákyním gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. Mgr. Jana Tláskalová Novinky ze soutěže F1 na školách Tak jako každý rok se i letos vimperský tým JVMP účastní celosvětové soutěže F1 ve školách. I tentokrát se musel tým vypořádat s nejednou překážkou, kterou mu soutěž připravila. Tým čekalo hned několik velkých změn. Jednou z těch největších bylo i zcela nové obsazení týmu. Jelikož loňský tým byl převážně tvořen žáky třetího ročníku, kteří se letos již nemohli účastnit kvůli starostem a práci okolo maturity. Manažerem týmu se stal Michal Havlíček, hlavním konstruktérem Josef Bakule, grafikem Jaromír Jindra, designe inženýrem Ladislav Šatra a pomocníkem je letos Václav Kratochvíl. Velikou změnou bylo i to, že náš milovaný učitel Mgr. Václav Sova již neměl nervy na závodní dny, a tak nám doporučil jako zodpovědnou osobu Ing. Václava Heinzla. Pan Sova nám sice stále pomáhá, ale při velkém klání s námi již nebude. Naše práce na formulce začala ihned v září, kdy jsme se zaregistrovali do soutěže. Náš hlavni konstruktér měl v tu dobu nejvíce práce. Musel navrhnout model formulky tak, aby splňoval všechna kritéria a aby byla zároveň aerodynamická. Naše další akce se uskutečnila díky našemu letitému sponzoru t-support. Zařídil nám školení v programu GibbsCAM, který v podstatě programuje CNC stroje. Školení trvalo celý den, bylo velice poučné a odvezli jsme si odsud certifikáty o vyškolení. Dále nám pak tato firma pomáhala při převodu formulky z CAD dat na data CAM. Jsme opravdu rádi, že nám takto pomáhá. Letos jsme se rozhodli pro křídla z karbonu, nevěděli jsme však, jak obtížné bude sehnat karbon speciálně podle našich požadavků. Nakonec jsme vše vyřešili tím, že jsme si objednali krychličku z karbonu a křidýlka jsme si dali vyřezat. Nejsou sice nejlehčí, ale zato máme jistotu, že se nikdy nepřelomí. Jeden z největších problémů, který se vyskytl, byl v obrobení samotné formulky. Jelikož jsme dostali polotovary, které měly špatně navrtané díry na bombičky. První formulky dopadly katastrofálně. Museli jsme požádat o zaslání dalších kusů. Na propůjčených strojích od firmy Aptar a Barx jsme vyřezali nakonec 7 formulek, z nichž jsme vyrobili čtyři schopné závodů. A co nás ještě čeká? Nyní musíme náš tým připravit a vyšperkovat na samotné závody, které se uskuteční od v Praze ve Smíchovské Střední průmyslové škole. Musíme doladit všechny detaily a dodělat všechny prezentační předměty. Za tým F1 ve školách Michal Havlíček Nový e-twinning projekt školy Mezinárodní spolupráce studentů na dálku s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Po úspěšném dokončení prvního e-twinningového projektu v prosinci loňského roku se třída 1. G zapojila do dalšího, již náročnějšího projektu v angličtině. Tématem této mezinárodní spolupráce je TOP TEN ATTRACTIONS (DESET NEJ ZAJÍMAVOSTÍ), které se týkají měst obou spolupracujících škol: Vimperka a polského Krakowa. Cílem spolupráce je vytvoření prezentací v angličtině o zajímavostech a památkách obou měst. Tyto prezentace budou následně vystaveny na e-twinningovém portálu, kde je možné si je prohlédnout, a zároveň budou vyhotoveny i papírové formy těchto prezentací. Dosud se nám mimo jiné podařil chatting obou zúčastněných tříd, průběžná spolupráce a sdílení informací ve společném prostoru twinspace. Všem zúčastněným studentům děkuji za jejich práci. Mgr. Helena Samcová

9 Vimperské noviny 5/2013 tel ZŠ TGM informuje Projekt Zvládnu to Tak jako každý rok i letos se nejstarší žáci školy zúčastnili třídenního studijního soustředění, které proběhlo na Nových Hutích v hotelu Kodrea ve dnech dubna Žáci 9. tříd si zde opakovali a prohlubovali učivo z českého jazyka a matematiky, zkoušeli vypracovávat testy z těchto předmětů i ze všeobecného přehledu. Okresní kolo recitace Ve středu 20. března 2013 nejlepší recitátoři naší školy vzorně reprezentovali ZŠ TGM v okresním kole soutěže Dětských recitátorů v Prachaticích. Ze 64 soutěžících se pěti našim žákyním podařilo dostat mezi vyhodnocené. Okrskové kolo zpěv V úterý se vybraní žáci naší školy zúčastnili okrskového kola ve zpěvu v DDM Vimperk. Zpívalo se celý den a porota ocenila tyto naše žáky: Matěj Štufka čestné uznání, Nella Pflanzerová 3. místo, Natálie Uhříčková 3. místo. Kateřina Vaňková 1. místo postup do okresního kola, Jakub Chalupa 1. místo postup Své studijní úsilí si zpestřovali procházkami krásnou zimní šumavskou přírodu a večery patřily společenským hrám. Pobyt se všem budoucím žákům středních škol, kteří se soustředění zúčastnili, líbil a spokojeni byli i jejich pedagogové, tedy pan učitel Střeleček a paní učitelka Toušlová. Mgr. Dana Toušlová Kategorie I: 3. místo Nella Pflanzerová. Kategorie II: 3. místo Kateřina Vaňková. Kategorie III: 3. místo Veronika Hodoušková. Kategorie IV: 3. místo Michala Czerwenková, 4. místo Tereza Vostradovská. Gratulujeme oceněným! Mgr. Iva Karasová do okresního kola, Klára Kukačková 3. místo. Sára Becková 3. místo. Aneta Nová 1. místo postup do okresního kola, Michaela Voldřichová 3. místo. Děkujeme za účast a gratulujeme oceněným. Okresní kolo soutěže se uskuteční v Prachaticích. Mgr. Alžběta Rückerová Turnaje v košíkové na ZŠ Smetanova V uplynulém období uspořádala ZŠ Smetanova Vimperk ve své tělocvičně čtyři turnaje v košíkové. Ve středu se v okrskovém kole utkaly týmy tříd a odpovídajících ročníků gymnázií. V soutěži chlapců si nejlépe vedli kluci ze ZŠ TGM Vimperk, druzí byli žáci ZŠ Volary a třetí žáci pořádající ZŠ Smetanova Vimperk, na čtvrtém místě skončil tým ZŠ Šumavské Hoštice. Pořadí dívek: 1. ZŠ TGM Vimperk, 2. ZŠ Volary, 3. ZŠ Smetanova Vimperk. Týmy tříd a odpovídajících ročníků gymnázií se v okrskovém kole střetly 27. března. Mezi staršími žáky byli nejlepší žáci ZŠ TGM Vimperk. Další pořadí: 2. ZŠ Volary, 3. ZŠ Smetanova Vimperk, 4. ZŠ Zdíkov, Navázali jsme na úspěch v mezinárodní soutěži V tomto školním roce se žáci ze ZŠ Vimperk, Smetanova zúčastnili mezinárodní soutěže s názvem Pod modrou oblohou, která je zaměřena na práci s jednoduchým grafickým programem v PC. Téma letošního ročníku znělo Můj sen. Po fantastickém úspěchu v loňském ročníku se ani letos 5. ZŠ Čkyně, 6. G a SOŠe Vimperk, 7. ZŠ Stachy. V kategorii starších dívek si nejlépe vedla děvčata z G a SOŠe Vimperk, 2. ZŠ TGM Vimperk, 3. ZŠ Smetanova Vimperk. Na okrsková kola navázala kola okresní, která se konala pro mladší žákyně a žáky a pro starší žákyně a žáky opět v tělocvičně ZŠ Smetanova. Do finálového kola postoupily vždy dva nejlepší týmy své kategorie z prachatické a vimperské části okresu. V kategorii mladších dívek zvítězil tým ZŠ Husinec, 2. ZŠ TGM Vimperk, 3. ZŠ Volary. Turnaj mladších žáků vyhráli kluci ZŠ Národní Prachatice, 2. ZŠ Volary, 3. ZŠ TGM Vimperk, 4. ZŠ Husinec. Starší žákyně vyhrálo družstvo Gymnázia Prachatice, 2. G a SOŠe Vimperk, 3. ZŠ Husinec, 4. ZŠ TGM Vimperk. V kategorii starších žáků se na prvním místě umístilo družstvo ZŠ TGM Vimperk, 2. ZŠ Volary, 3. Gymnázium Prachatice, 4. ZŠ Národní Prachatice. Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalších sportovních soutěžích Mgr. Jan Líkař, hlavní organizátor turnaje naši žáci neztratili a z více než soutěžících se hned 3 dostali mezi 50 nejlepších. Jejich práce budou tudíž vystaveny na prestižní vernisáži v galerii v Moravské Třebové. Chtěli bychom Jaroslavě Zíkové, Šárce Pankratzové a Kateřině Štefanové poděkovat za perfektní reprezentaci naší školy i našeho města. ZŠ Smetanova, ilustrace Šárka Pankratzová Plesovou sezonu ve Vimperku zakončil Ples dechovky a mažoretek. Více informací o škole na

10 10 tel Vimperské noviny 5/2013 Základní škola praktická Školní akce Dámská jízda v Základní škole praktické Vimperk Dne 3. dubna 2013 se konala v Základní škole praktické 1. máje 127 Vimperk školní akce Dámská jízda. Konala se v odpoledních a večerních hodinách v budově školy pod vedením Mgr. Veroniky Geierové a paní vychovatelky Oliny Juřicové. Žákyně při ní absolvovaly návštěvu u odborné kadeřnice, která jim poskytla důležité informace týkající se péče o vlasy. Také byla pozvána paní Jana Fridrichová, která jako odborná manikérka všem dívkám, ale i paní mučitelkám odborně namalovala a upravila nehty. Součástí této akce si dívky došly nakoupit důležitý materiál potřebný k uvaření večeře a přípravě snídaně. Ve večerních hodinách si prohlížely fotografie z dětství, zjišťovaly původ svých křestních jmen a účastnily se různých her. Před večerkou byl puštěn romantický film na interaktivní tabuli, který dívky sledovaly ve svých pyžamkách ze spacáků. Dámská jízda končila snídaní a nástupem do výuky. Veronika Geierová DDM Vimperk 3. května od hodin, v DDM: TVOŘIVÁ DÍLNA PRO DĚTI GILLING práce s papírem (KOŠÍČEK) / práce s filcem. 10. května od hodin, v tělocvičně ZŠ Smetanova: TANEČNÍ ŠOU Děti z tanečního kroužku LETNÍ TÁBORY Volná místa: Nová Pec: , Vodácký po Otavě: Městské tábory: , , zvou všechny maminky, babičky, tatínky, dědečky, kamarády a ostatní veřejnost na své krátké vystoupení, které bude pokračovat diskotékou od hodin, areál Vodník: DEN DĚTÍ. Přihlášky na letní tábory jsou k dispozici v DDM Vimperk, Smetanova 405. Telefon: , Vyplněné přihlášky odevzdejte nejpozději do konce května. Vystoupení žáků ZŠ praktické pro seniory a osoby s handicapem Říká se, že písnička je lékem na trápení duše a pokud je zpívána s přáním potěšit, platí to dvojnásob. A právě s úmyslem potěšit vystoupili žáci Základní školy praktické ve Vimperku na zahájení výstavy 30 dní neziskových organizací seniorů a osob s handicapem v úterý 9. dubna. Samotnému vystoupení předcházelo nacvičování písní, na jejichž výběru se žáci podíleli. Všichni nacvičovali s nadšením, elánem a snahou odstranit i drobné nedostatky, které by případná tréma mohla umocnit. Děti se v sále MěKS představily krátkým pásmem písní a jarních básniček, kterými vykouzlily úsměv na tvářích všech přítomných seniorů a ostatních hostů. A právě úsměv a potlesk byly pro děti tou nejkrásnější odměnou. Helena Švehlová Vystoupení žáků ZŠ praktické pro seniory a osoby s handicapem Zprávičky z lesní školičky Jaro do Šumavouse ne a ne přijít. Vůbec nepomohlo, že jsme s dětmi vytvořili ze dřeva a slámy dokonce dvě Morany, zapálili a hodili je do řeky sněhu bylo mnoho a na jaro to vůbec nevypadalo. Ani Velikonoce teplo nepřinesly. Děti v lesní školce ale i přesto nařezaly proutky a vytvořily pomlázky. Nejen to. Zkoumali jsme vejce, povídali si, co je uvnitř, vejce si zkusili všichni oťukat, rozbít nebo vyfouknout. Také jsme strčili vejce do octa a byli moc zvědaví, co to udělá. První dubnové setkání bylo Říká se, že písnička je lékem na trápení duše a pokud je zpívána s přáním potěšit, platí to dvojnásob. A právě s úmyslem potěšit, vystoupili žáci Základní školy praktické ve Vimperku na zahájení výstavy 30 dní neziskových organizací seniorů a osob s handicapem, v úterý 9. dubna. Samotnému vystoupení předcházelo nacvičování písní, na jejichž výběru se žáci podíleli. Všichni nacvičovali s nadšením, elánem a snahou odstranit i drobné nedostatky, které by případná tréma mohla umocnit. Děti se v sále MěKS představily krátkým pásmem písní a jarních básniček, kterými vykouzlily úsměv na tvářích všech přítomných seniorů a ostatních Jako v minulých letech i tento hostů. rok pořádá Oblastní spolek ČČK Prachatice ve dnech A právě úsměv a potlesk byly pro děti tou nejkrásnější odměnou Oblastní studijní středisko Helena Švehlová letní dětský tábor v turistické chatě na Libínském Sedle. Oblastní studijní středisko je určeno dětem ve věku 6 16 let se zájmem o první pomoc. Děti čeká nejen odborně zaměřený program, ale také spousta her a zábavy. Získají nové informace a procvičí si své již získané znalosti a dovednosti z první pomoci. Po úspěšném zakončení OSS Letní dětský tábor nejen pro mladé zdravotníky pořád ve znamení sněhu. Povídali jsme si o Eskymácích. Ti totiž mají sníh pořád. U Šumavouse proběhl závod psích spřežení, na zahradě Aljašce jsme hledali zlato ve sněhu. Také jsme si promítali fotky Eskymáků, polárních zvířat, polární záře a ledovců. První opravdu jarní slunce, které na zahradě vytvořilo velké louže, děti lákalo. Hlavně je ale lákaly ty louže. Bylo to náročné, ale boty i kalhoty vydržely. Tedy skoro. Fotografie si můžete prohlédnout na Mgr. Milan Zíka bude účastníkům předán průkaz o absolvování, na jehož základě se mohou uplatnit jako pomocníci při školení a přípravě Mladých zdravotníků I stupně. Závaznou přihlášku je nutné doručit do na adresu Oblastního spolku Českého červeného kříže Prachatice, Nemocniční 204, Prachatice. Přihláška a další materiály ke stažení najdete na nebo na Facebook Český červený kříž Prachatice. Oblastní spolek ČČK

11 Vimperské noviny 5/2013 tel ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VIMPERK POŘÁDÁ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ Obory: hudební, výtvarný, literárně-dramatický Obory: hudební, výtvarný, taneční, literárně-dramatický Obory: hudební, výtvarný, literárně-dramatický Obory: hudební, výtvarný, taneční, literárně-dramatický. Telefonicky nebo em je možno domluvit jiný termín. NABÍZÍME V hudebním oboru vyučujeme hru na tyto nástroje: zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, fagot, trubka, lesní roh, trombon, tenor, baryton, tuba, bicí, akordeon, klavír, housle, violoncello, kytara, el. kytara, el. klávesy. Dále se vyučuje sólový a sborový zpěv. Žáci se věnují i hudební teorii. Všichni také mají možnost navštěvovat dechový a taneční orchestr, komorní soubory či pěvecký sbor. Ve výtvarném oboru se věnují žáci kresbě, malbě, grafice, dekorativním činnostem, modelování, tvarování a keramice. Seznamují se také s počítačovou grafikou, digitální fotografií aj. V tanečním oboru se rozvíjí pohybový projev pomocí dětských her a hravých cvičení. Dále se žáci věnují baletu, současnému a lidovému tanci. Také se podívají do zákulisí taneční gymnastiky. V literárně-dramatickém oboru se žáci věnují dramatickým hrám, interpretací drobných uměleckých děl nebo pohádek, zpracování divadelního představení, vystupování v rámci koncertů, uměleckému přednesu, pohybu, prací s rekvizitou a jednoduchou loutkou. Požadavky v jednotlivých oborech: Hudební obor zpěv lidové písně, hudební sluch (intonace zahraného tónu, rozlišení jednoho a více tónů, vyšší a nižší tón), rytmické cítění (zopakování krátkého rytmického úseku). Výtvarný obor schopnost výtvarně reagovat na danou motivaci, výtvarné dovednosti s přihlédnutím k věku. Taneční obor hudební a pohybové schopnosti, tělesná způsobilost, vrozené dispozice. Literárně-dramatický obor komunikativnost, mluvní předpoklady.

12 12 tel Vimperské noviny 5/2013 Jaký byl třicátý osmý My zahrádkáři považujeme jaro za nejdůležitější období celého roku. V jarních měsících zakládáme na vše, co v těch následujících vypěstujeme a následně i sklidíme. Všichni, kdo mají zahrádky či nějaký, byť malý, kousek země, o který se starají, vědí, že bez tvrdé jarní práce se nelze obejít a že se nám vše později násobně vrátí. Ples zahrádkářů byl vlastně vždy jakýmsi oknem do naší další sezóny. Letos nám to tak úplně nevyšlo. I když jaro bylo 23. března již čtvrtý den oficiálně u moci, bylo mrazivo a ani dnes, 7. dubna, kdy píši tento článek, se zima stále ještě nevzdává. Říkal jsem to už v prosinci, kdy bylo sice chladno, ale sníh v nedohlednu, že si to paní Zima možná vynahradí. Ještě lapidárněji to vyjádřila jedna moje známá: Zima a berňák nic neodpouští. No, alespoň v prvním případu se to potvrdilo. I přes výše uvedené jsme přesvědčeni, že ples byl a je otevřením toho symbolického okénka. Už samotné přivítání žen kytičkou-růžičkou symbolizovalo tuto skutečnost a my jsme rádi, že tuto naši tradici, na kterou jsme náležitě hrdí, přebírají i jiní. Muži i tentokrát obdrželi perníkovou pozornost, drobnost, kterou pro ně opět nezištně připravila členka naší organizace paní Marie Vozdecká. Vřelé díky. Předtančení bylo opět v režii mažoretek základní školy TGM pod taktovkou Mgr. Dany Kubíčkové a Mgr. Alžběty Rückerové. Jsme rádi, že si děvčata vybrala právě náš ples jako místo pro premiérovou prezentaci zcela nové skladby v nových kostýmech. O krásný vstup do plesu se však postaraly všechny dívky. Byla radost sledovat jejich zaujetí a kvalitu předvedení jednotlivých vystoupení. Účastníci plesu po zásluze odměnili úžasné účinkující mohutným potleskem. Moc děvčatům děkujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v rozvoji mažoretkového, pro Vimperk již tradičního, sportu. Kdo dále nezklamal, byla skupina POHODA music band Vimperk. Spolupracovali jsme s jejími členy v pořadí již popáté. Schopnost uspokojit široké spektrum návštěvníků plesu považujeme za hlavní devizu této hudební skupiny. A plný parket sálu hotelu Zlatá hvězda od samého zahájení plesu do poslední skladby o tom bezpochyby svědčil. Chtěli bychom touto cestou poděkovat účinkujícím i jménem všech účastníků plesu. Stejně jako v posledních dvou letech i letos jsme ustoupili od organizace klasické tomboly a soustředili jsme svou pozornost na slosování vstupenek. Podařilo se nám zajistit na 90 cen, které jsme zcela transparentně vylosovali. Měli jsme pouze obavu, zda poměrně dlouhé losování nezbaví ples dynamiky a spádu. Nakonec se tyto obavy ukázaly lichými a celé slosování bylo zábavné a zajímavé. Alespoň podle zaznamenaných reakcí. I v tomto roce jsme předali naši putovní cenu-obraz jelena do rukou jednoho z našich hostů. Celý další rok má tu čest se o obrázek starat MUDr. Řeřicha a my mu k tomu blahopřejeme a přejeme mnoho zdaru. Již počtvrté jsme ples uskutečnili v sále hotelu Zlatá hvězda. Opět jsme museli ocenit vstřícnost vedení hotelu v osobě pana Kutila i přístup jeho spolupracovníků a zaměstnanců k dohodnutým opatřením a termínům. Dovolili jsme si letos inspirovat se plesem města Vimperk a občerstvení jsme po dohodě s majitelem hotelu nabídli ve formě rautu, což se evidentně nejen líbilo, ale i osvědčilo. Kuchyň odvedla skvělou práci. Poděkování patří samozřejmě i fotografovi panu Drenčenymu, který nám spolu s paní Kutilovou téměř celý ples zdokumentovali. Pokud budou zájemci o fotografie, jsou k dispozici u předsedy ZO na flash- -disku, který je možno zapůjčit si ke stažení. Poděkování patří i ing. Emilu Jandovi, který dodal zcela nezištně čerstvé květiny k vyzdobení sálu. Přestože se budu opakovat, musím na tomto místě rovněž poděkovat svým kolegům, členům výboru základní organizace Matyldě Kollerové, Jiřině Střelečkové, Marii Krejsové, Ladislavu Novému a Zdeňkovi Foltýnovi, bez jejichž práce v jejich volném čase a ochotě tento čas věnovat ku prospěchu ostatních by se ples nepodařilo připravit. Ples musí někdo připravit. To je pochopitelné. Ale to, jaký bude, v mnohém záleží i na tom, kdo se na plesu sejde. Zahrádkářské plesy ve Vimperku jsou charakteristické tím, že se jich zúčastňují tak z osmdesáti-devadesáti procent stále stejní návštěvníci. Já jsem zahajoval ples ve funkci předsedy již potřinácté a mnohé z Vás znám právě z tohoto našeho společného účinkování. Stejně jako v letech předchozích jste byli vynikající, a proto lze hodnotit ples jako úspěšný. A za to Vám všem jménem organizátorů děkuji. Na křídlech hudby vzlétnout do nebes... Slova francouzského anonyma jsme si připomněli na Zelený čtvrtek dne 28. března 2013 v sále MěKS při koncertu I za tóny hledej ženu. Perfektně panem Mgr. Janem Tláskalem připravený, kompozičně vyvážený hudební večer byl to nejpříjemnější, co jsme mohli v období velikonočních svátků prožít. Ukázka několika děl skladatelek žen jako byly Phillipe Gaubert, Leopoldine Blahetka, Cecile Chaminade, Mel Bonis a Lili Boulanger nám přiblížila tyto ženy jako výjimečně hudebně nadané komponistky i interpretky. Pořad, konferenčně doprovázený slovem hudebně i encyklopedicky vzdělaného Třicátý osmý ples zahrádkářů je za námi. Budeme se na Vás všechny opět těšit, pokud nenastane nějaká mimořádná situace, zase za rok 29. března Za výbor ZO ČZS Vimperk dr. Vojtěch Vlček, předseda Jana Tláskala, ale i hudební doprovody kdysi Vimperačky Petrou Cortijo Aragonés, byl skutečným zážitkem. Největším překvapením pro posluchače byl pak soprán arménské operní zpěvačky Ani Vardanjan áriemi z oper Tosca a Rusalka. Dvořákovo Měsíčku na nebi všechny okouzlilo. Lze bez nadsázky říci, že tyto hudební večery připravované panem Mgr. Janem Tláskalem jsou pro milovníky klasické hudby hlubokým citovým prožitkem. Nezbývá, než autorovi večera a interpretům poděkovat. František Kadoch

13 Vimperské noviny 5/2013 tel Mateřské a rodinné centrum Bodlina Cestou vimperskou hromadnou dopravou s přilepeným nosíkem na skle sledoval Vojtíšek komíny. Komín, zase komín, tady je taky komín, to je veeelikej komín Já jsem si ve svém věku už nedovolila nos na sklo přilepit, ale také jsem skrz okno pozorovala dění na ulici. Kočárek, zase kočárek, další kočárek, dva kočárky A každý kočárek tlačí maminka. Ani by mě nenapadlo, že je ve Vimperku tolik maminek, tolik malých dětiček. A právě pro vás, také pro tatínky a celé rodiny, bude v květnu ve Vimperku otevřeno nové Rodinné a mateřské centrum Bodlina. Chceme vám nabídnout místo k setkávání, ke sdílení, k vzájemnému obohacování, k odpočinku, k získávání nových dovedností a sbírání nevšedních zážitků. Naše centrum bude vybaveno Hasiči v akci Pohádkový les trampolína Historický šerm novými pomůckami a hračkami získanými prostřednictvím dotace od Chance In Nature, LAG Malenice. Najdete zde skluzavku, bazén s kuličkami, gymnastické míče, různé rytmické hudební nástroje, pískovničky a jiné montessori pomůcky. Pro tu pravou pohodu si budete moci dát čaj či kávu. Otevřeno bude každý pracovní den od 8.30 do hodin (mateřské centrum volná herna + vedený program) a od do hodin (volná herna). Poplatek za mateřské centrum i volnou hernu bude 40 Kč (30 Kč pro členy o. s. Bodlina Vimperk) za maminku/tatínka a jejich dítě/ děti. Od září 2013 se můžete těšit na kroužky pro předškolní děti angličtina, cvičení, tvoření Najdete nás v bývalé lesnické škole (Hřbitovní ul. 194), v 1. patře nad knihovnou. Pro přesné datum zahájení provozu sledujte naše webové stránky Hledejte potěšení v dětech, dopřejte dětem, aby se mohly potěšit s vámi, a bez odkladů užívejte každou radost. Seneca Těšíme se na Vaši návštěvu! Za o. s. Bodlina Vimperk Lenka Kohoutová dětský Pohádkový den 31. května 2013, sportovně rekreační areál Vodník, Vimperk hodin pouze v dolní části areálu Hry a další překvapení V B případě velmi nepříznivého počasí se akce konat nebude. Akci pořádá Město Vimperk, DDM Prachatice pobočka Vimperk. Sponzorem akce je společnost HM Management Vimperk. Za materiální a personální pomoc děkujeme Penzionu Šumavous, Skupině historického šermu Berit, MěKS Vimperk a Sboru dobrovolných hasičů Vimperk. Prachatice Netolice Vimperk Volary Závody kočárků V neděli 7. dubna uskutečnilo nově vzniklé občanské sdružení Bodlina Vimperk ve spolupráci s občanským sdružením Chance In Nature svou první aktivitu zaměřenou na celou rodinu. Využili jsme nabídky sdružení Strollering a uspořádali ve sportovním areálu Vodník Závody kočárků ve sportovní chůzi. Stejné závody se ten den konaly i v dalších 25 městech České republiky. Jejich výtěžek byl určen pro jednu z neziskových organizací, která se do akce zapojila. Šťastným příjemcem vybraných peněžních prostředků se stalo občanské sdružení Klubíčko Beroun, jež poskytuje své služby rodinám, ve kterých žijí děti či dospělí s různým handicapem. Zima se nás snažila odradit všemi dostupnými prostředky mrazem, sněhem, studeným větrem, ale lidé na Šumavě se zimy nebojí: Všichni si oblékli několik vrstev oblečení, maminky a tatínkové zachumlali své děti do fusaků a s úsměvem vyrazili na první Závody kočárků, které se ve Vimperku uskutečnily. Na startu se sešlo 13 kočárků s 15 pasažéry: Soutěžilo se ve třech kategoriích: maminka s kočárkem, tatínek s kočárkem, rodiče s kočárkem, ale pro velký zájem jsme otevřeli i kategorii čtvrtou pro ostatní příbuzné (babičky, dědečky, strýčky i sourozence). Celkem tedy vyrazilo na 100 kroků dlouhou trasu 33 posádek. V vyrazili na trať první soutěžící, povolena byla pouze rychlá chůze. Všichni závodníci se i přes velkou zimu usmívali a snažili se co nejrychleji dopravit kočárek se svou ratolestí do cíle. Po ukončení posledního závodu proběhlo vyhlášení vítězů. Zachumlaná miminka většinou spala a jejich rodiče se radovali z pocitu, že něco udělali pro své tělo, z toho, že výtěžek ze startovného půjde na dobrou věc, a ti nejrychlejší i z krásných cen. Výherci prvního místa v kategorii rodiče s kočárkem obdrželi dárkový poukaz v hodnotě Kč na celý kurz plavání s miminkem od Baby Clubu Žbluňk a výherci na dalších místech byli po zásluze odměněni drobnými dárky, jako např. jednorázovými plenkami, vzorky dětské výživy, dárkovými poukazy atd. od sponzorů Marek sport, Baby park, Nestlé, Dítě v autě a Monperi, kterým velice děkujeme za podporu. Po celou dobu závodů probíhal v areálu také doprovodný program. Děti z Domu dětí a mládeže Vimperk si v kostýmech pohádkových postav připravily soutěže pro děti, kterým už byl kočárek malý. Pan Hujda z penzionu Šumavous přivezl lopaty a bedničky a pomáhal stavět s dětmi i dospělými iglú z kostek sněhu. Po celou dobu s námi mrzli i ochotní pánové ze Ski klubu Vimperk, kteří nám zapůjčili ozvučení. Prostě nevlídné nedělní odpoledne se díky maminkám, tatínkům a všem, kdo si přijeli zasoutěžit, stalo odpolednem prosluněným lidskými úsměvy. Vybranou částku 990 Kč zasíláme občanskému sdružení Klubíčko Beroun a ještě jednou děkujeme všem sponzorům, skvělým moderátorům, partnerům, pomocníkům, ale hlavně těm, kdo si přišli zasoutěžit. Bez vás by to nešlo! Za o. s. Bodlina Vimperk Kateřina Vladyková

14 14 tel Vimperské noviny 5/2013 Očima Jaroslava Pomezného Senioři z Vimperka a okolí se mohou těšit na čtvrtek 23. května. Zdejší Senior klub pořádá od 14 hodin ve společenském domě Cihelna májovou veselici. Spolu s místními to budou senioři z Kaplice, Chvalšin, Kájova, Českého Krumlova a Vlachova Březí, aby ve víru tance a dobré zábavy za doprovodu hudební skupiny Mramor oslavili májové dny. Dle slov pořadatelů nebude nouze o legraci a překvapení. Návštěvou prachatického muzea České loutky a cirkusu vyvrcholil 18. dubna 4. ročník Vimperské akademie. Muzeum od roku 2006 láká do svých výjimečných expozic návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Padesátka vimperských studentů nejprve shlédla první část expozice věnovanou historii české loutky od nejstarších loutkářů přes rodinná a spolková divadla až k profesionálním scénám. Ve formě loutek se zde nacházejí všechny pohádkové postavičky, například čerti, Kašpárek, ale i rozmanité loutky podle předloh Mikoláše Alše či Jiřího Trnky. Zajímavé jsou také modely scén ze slavných inscenací loutkových her. Cirkusové muzeum, jediné v ČR, nabídlo plakáty, dokumenty, fotografie, ale i svět manéží s hrazdami, žonglérským náčiním, cirkusovými kostýmy, perskou tyčí nebo jednokolkami. Ožily vzpomínky na artisty, kouzelníky a další lákadla cirkusů a varieté. Dříve narození se vrátili do časů svého mládí, což byl cíl dubnové akademie na kolech. Úplnou tečkou za čtvrtým ročníkem Vimperské akademie bude čtvrtek 16. května, kdy posluchači v 10 hodin v sále MěKS převezmou z rukou představitelů města certifikáty o úspěšném absolvování ročníku 2012/2013. Nenápadný dům uprostřed Čelakovského ulice. Již dvacet let v něm místní hledají pomoc, která jim zlepšuje pohyb a hlavně chůzi. Vcházíme dovnitř. Dýchne na nás atmosféra klidu, pohody, příjemného prostředí a vůně bylinek. Nacházíme se v království Hany Důrové, pedikérky a manikérky, které se práce stala především koníčkem. Potvrzuje to i řada diplomů, certifikátů a dalších ocenění, které získala v republikových soutěžích. Spokojenost s poskytovanými službami je u paní Důrové vždy na prvním místě, což oceňují hlavně dříve narození. Hana Důrová také zajíždí do domů s pečovatelskou péčí ve Vimperku a Pravětíně nebo místní do LDN, kde na ni senioři nedají dopustit. Často také navštěvuje méně pohyblivé klienty v jejich domovech. Pediatrie, nebo-li péče o nohy, je obor, který se neustále rozvíjí a tak, kdo chce, aby mu neujel vlak, musí vše pečlivě sledovat a neustále se učit, říká paní Důrová. Proto jsou časté i její cesty na různé semináře, kurzy nebo soutěže, které se konají po celé republice. Pravidelně školí a seznamuje s novinkami oboru, které ihned promítá ve své práci, která pomáhá veřejnosti. Víkend na kole s Bike klubem ve dnech května na Vodníku odstartuje letošní cyklistickou sezónu ve Vimperku. Dvoudenní setkání cyklistů je součástí 7. ročníku Jihočesko- -bavorského poháru horských kol. Pestrý program zahájí ve 13 hodin sobotní májová vyjížďka šumavskou přírodou, při které účastníci absolvují trasu Vodník Brloh Alpská vyhlídka Švajglova Lada-Lipka Vodník v délce 30 km. V 17 hodin je na pořadu soutěž ve sprintu na horském kole a v hodin následuje dovednostní soutěž a zdolávání překážkové dráhy. Sobotním vyvrcholením bude od 1830 hodin biková Afterpárty. Neděle 5. května bude již ve znamení druhého závodu letošního seriálu Jihočesko-bavorského poháru horských kol, který se jede i jako Mistrovství jihočeského svazu cyklistiky. Na start se postaví 16 kategorií od nejmenších dětí až muže Elite. Start první kategorie je v 11 hodin. Muži Elite spolu s juniory a kategorií Masters se vydají na vodnické tratě ve hodin a absolvují závod v délce 80 minut. Nezaškodí pár zajímavostí ze zákulisí letošního ročníku: Seriál obasahuje 7 závodů, 5 v jihočeském regionu Vimperku, Nové Peci, Řepici, Novosedlech a Jistebnici. U bavorských sousedů 2 v Grafenau a Waldkirchenu. Právě tam se konala 28. dubna premiéra 7. ročníku. Oba závody v Bavorsku, v Nové Peci a Novosedlech jsou navíc součástí německého seriálu Sparkasse Cup. Letošní novinkou je finálový závod v Jistebnici, který se uskuteční v režii úspěšných cyklistů Pavla a Ivana Rybaříkových. Předcházet mu bude sobotní tradiční MTB maraton. Pořadatelé z Bike klubu Vimperk a SKI Zadov věří, že MTB seriál přiláká na start další zájemce Pojďte s námi o tuto zajímavou cyklistickou disciplínu. Pomalu, ale jistě nastává doba rozhodování, jak nejlépe prožít čas letošních školních prázdnin. Jednou ze zajímavých možností, která se nabízí, je Letní táboro-soustředění pro dvacítku dětí ve věku 6 16 let, které ve dnech pořádá v Libínském Sedle prachatický Oblastní spolek Českého červeného kříže. Na účastníky zde čeká nejenom odborně zaměřený program, ale také spousta her, zábavy, poučení a řada dalších překvapení. Poznají nové kamarády, absolvují zajímavý výlet, noční bojovou hru, procvičí a rozšíří si znalosti a dovednosti z poskytování první pomoci a ošetřování raněných. Získají také nové informace o činnosti a aktivitách ČČK v oblasti humanitární, zdravotní, sociální a jeho zapojení v záchranném systému ČR. Úspěšní táborníci obdrží průkaz, na jehož základě se mohou zapojit, jako pomocníci při školení a přípravě Mladých zdravotníků I. stupně. Termín podání přihlášek je Bližší informace poskytne Oblastní spolek ČČK v Prachaticích, stránky spolek ČČK nebo na Facebook- -Český červený kříž Prachatice. Dva tucty zraněných v centru Prachatic je motto okresního kola soutěže hlídek mladých zdravotníků, které v rámci projektu Granty 2013 a za podpory města Prachatice pořádá dne 9. května prachatický Oblastní spolek Českého červeného kříže. Vše se odehraje přímo v ulicích historického centra a parku Hospice sv. Jana N. Neumanna. Soutěžící tak budou mít reálné podmínky pro poskytování první pomoci na ulici a zároveň ukázat veřejnosti, jak postupovat při záchraně života či zdraví spoluobčanů. Výkony soutěžících budou hodnotit zkušení lektoři, kteří zároveň poskytnou praktické rady a informace kolemjdoucím zájemcům. Úspěšné hlídky postupují do krajského kola, které se uskuteční rovněž v Prachaticích. Cílem soutěží první pomoci mladých zdravotníků, které již od roku 1987 pořádá ČČK, je prověřit odborné znalosti, praktickou připravenost, dovednost v poskytování první pomoci a zdokonalit činnosti soutěžících při přípravě na záchranu života a zdraví spoluobčanů. Soutěže mladých zdravotníků se zúčastní také žáci vimperských ZŠ. 17. dubna se v penzionu Volyňka uskutečnilo vyhodnocení lyžařské sezóny 2012/2013, která byla pro vimperský Ski klub Šumava velice úspěšná. Důkazem toho jsou výsledky dosažené na MČR a Českém poháru žactva a dorostu, kde vimperští hráli vždy prim a ovládli stupně vítězů. Na Šumavu putovalo 7 titulů mistrů ČR a 25 medailí, jak ze závodů jednotlivců, štafet, tak smíšených družstev. Ze závodů Českého poháru přivezli lyžaři 22 umístění na stupních vítězů. Aktéry úspěchu byli starší dorostenci Andrea Klementová, Veronika Hudečková, Luděk Šeller, v žácích Samuel Jirouš a štafeta ve složení Karel Vacek, František Honsa a Samuel Jirouš, kteří se mohou pyšnit tituly mistrů ČR. Mladí lyžaři se neztratili ani při startech v Rakousku, Švýcarsku, Německu, Itálii a Rumunsku, kde vždy v náročné zahraniční konkurenci bodovali. Potěšily i výsledky v soutěži Hledáme nové talenty 2013, v níž mladší žák Mathias Vacek zvítězil, Ondřej Mánek skončil třetí. Poděkování si zaslouží všichni lyžaři Ski klubu, kteří se svými výsledky podíleli na úspěšné sezóně. Své ovoce, tak sklízí cílevědomá, úspěšná a dlouhodobá práce trenérského dua Zbyněk Pavlásek a Petr Steinbach, která je na špičkové republikové úrovni a posouvá šumavské lyžaře mezi nejlepší v ČR. Jaroslav Pomezný, Vimperk První letošní výlet Spolku na ochranu šumavské přírody ve Vimperku povede v sobotu 25. května své účastníky ze Čkyně cestou plnou krásných a zajímavých výhledů přes Předenice, Záhoříčko, Horosedly a Dolany zpět do Čkyně. Po trase dlouhé do 10 km doprovodí účastníky Dušan Žampach. Účast veřejnosti je možná na vlastní náklady a nebezpečí. Odjezd z Vimperka vlakem v 7.50, předpokládaný návrat do Vimperka je po poledni. Dušan Žampach, předseda spolku

15 Vimperské noviny 5/2013 tel Kulturní přehled MěKS Vimperk Čtvrtek , hodin. VERNISÁŽ VÝTVARNÝCH PRACÍ ABSOLVENTEK ZUŠ VIMPERK Iva Hadravová, Anna Křížová, Jaroslava Zíková. Středa , 9.00 hodin, odjezd od budovy MěKS. PUTOVÁNÍ PO ZLATÉ STEZCE: DÍL TŘETÍ Pěší pochod po trase Freyung Philippsreut. Odjezd autobusem z Vimperka, návrat tamtéž. Třetí závěrečná část putování po vimperské větvi Zlaté stezky. A jako vždy nevynecháme jedinou pamětihodnost. Cena za dopravu tam i zpět 50 Kč. Stravování a boty vlastní. Nutná rezervace místa v autobuse. Čtvrtek , hodin. VIMPERSKÁ AKADEMIE SENIORŮ Slavnostní zakončení a předání Certifikátů úspěšného absolventa. AKCE SPOLKŮ Pátek Majáles. Vimperk PŘIPRAVUJEME ŽENSKÝ AMATÉRSKÝ SPOLEK: SEXTÁNKY. kino Šumava Vimperk Středa , hod. DO ŘÍMA S LÁSKOU Komedie / Romantický. USA / Itálie / Španělsko, 2012, 112 min. Režie: Woody Allen. Scénář: Woody Allen. Kamera: Darius Khondji. Hrají: Jesse Eisenberg, Ellen Page, Woody Allen, Penélope Cruz, Alec Baldwin, Roberto Benigni,Greta Gerwig, Alison Pill, Judy Davis. Režisér Woody Allen při své cestě po Evropě tentokrát doputoval do hlavního města Itálie, kde si zahrál s osudy několika různých lidí. Film je složen ze čtyř povídek. V prvním příběhu přijíždí postarší manželský pár (Judy Davis a Woody Allen) do Říma, aby poznal nastávajícího své dcery, z něhož není její neurotický otec zrovna nadšený. Další příběh filmu je o prostitutce (Penélope Cruz), která má za úkol splnit jakékoliv přání klientovi, jenž moc netuší, co po něm ta podivná žena chce. V následující části si italský dav splete muže (Roberto Benigni) s filmovou hvězdou a jeho život se otočí o 180. V poslední povídce navštívíme mladý americký pár (Greta Gerwig a Jesse Eisenberg), jehož životem zamíchají dvě nenadálé návštěvy v podání Ellen Page a Aleca Baldwina. Pondělí , hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTA VIMPERKA Čtvrtek RUDA Z OSTRAVY KURDE ŠOU CYPA Z RÁDIA TO NEJ SYNKA ŠIKOVNÉHO 80 minut legrace s Rudou z Ostravy, vstupné 250 Kč. Úterý , hod TENKRÁT NA ZÁPADĚ FK (P-100) Western / Dobrodružný. Itálie / USA, 1968, 166 min. (Director s cut: 175 min.) Režie: Sergio Leone. Scénář: Sergio Leone, Sergio Donati. Kamera: Tonino Delli Colli. Hudba: Ennio Morricone. Hrají: Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robards, Charles Bronson, Gabriele Ferzetti,Paolo Stoppa, Woody Strode, Jack Elam, Keenan Wynn, Frank Wolff, Lionel Stander, Fabio Testi, Al Mulock.

16 16 tel Vimperské noviny 5/2013 Úterý , hod. LÁSKA FK Drama / Romantický. Francie / Německo / Rakousko, 2012, 125 min. Režie: Michael Haneke. Scénář: Michael Haneke. Kamera: Darius Khondji. Hrají: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert, William Shimell, Dinara Drukarova, Laurent Capelluto. Manželé Georges (Jean-Louis Trintignant) a Anne (Emmanuelle Riva) jsou učitelé hudby. Jejich láska a pevné pouto, které se prohlubovaly roky společného života a vášní pro klasickou hudbu, je náhle vystaveno těžké zkoušce. Stáří si vybírá svou daň Anne prodělá mozkovou mrtvici a její okolí se musí smířit s její proměnou. Nic není jako dřív ani pro jejich dceru Evu (Isabelle Huppert). Michael Haneke se ve svém nejnovějším filmu zaměřil na subtilní téma lásky bojující s nevyhnutelným. Opuštěná železniční stanice, na které tři muži trpělivě čekají na příjezd vlaku, je legendárním prologem jednoho z nejslavnějších westernů v historii světové kinematografie. Ty tři poslal bezcitný modrooký pistolník Frank, aby se postarali o muže, který si říká Harmonika a chce si s Frankem vyřídit nějaké staré účty. V okamžiku, kdy na malém nádraží dojde k nevyhnutelné přestřelce, vyvraždí Frank se svými muži rodinu farmáře McBaina, a to jen chvíli předtím, než sem dorazí McBainova novomanželka Jill. Dalšími figurami ve hře se stávají bandita Čejen, na kterého se Frank pokusil vyvraždění McBainovy rodiny hodit a nemocí zmrzačený milionář Morton, pro kterého Frank pracuje. Tihle všichni mezi sebou rozehrají složitou hru plnou úskoků, intrik, podrazů a rychle letících kulek, hru kde jde nejen o vyprahlý kus pustiny, který by se díky blížící se železnici mohl stát zlatým dolem. Jde také o lásku, o chlapskou čest a pomstu. Frank totiž kdysi zavraždil Harmonikovi staršího bratra a mlčenlivý muž je odhodlán se pomstít. Aby se mohl stát vykonavatelem dávno odpřisáhlé odplaty, musí dokonce Frankovi zachránit život, když se ho pokusí zabít jeho vlastní lidé poštvaní Mortonem, který se cítí ohrožen Frankovou nenasytností a bezcitností. Slunce pálí, nízko nad zemí žene vítr všudypřítomný prach a jednotlivé postavy nevyhnutelně kráčí vstříc svému osudu. Středa , hod. DIAZ: NEUKLÍZEJ TU KREV Drama / Thriller. Itálie / Francie / Rumunsko, 2012, 127 min. Režie: Daniele Vicari. Scénář: Laura Paolucci, Daniele Vicari. Hudba: Teho Teardo. Hrají: Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich, Elio Germano, Ralph Amoussou, Davide Iacopini,Monica Dean Barladeanu, Mattia Sbragia, Fabrizio Rongione, Renato Scarpa, Christoph Letkowski, Christian Blümel, Francesco Acquaroli, Emilie de Preissac, Aylin Prandi, Rolando Ravello. Summit G8 se blíží ke konci. Ve škole Armando Diaze v Janově v Itálii, která byla ustanovena jako společenské fórum pro novináře, se dobře baví spousta mladých lidí navzdory násilným střetům s policií, které se objevovaly předešlého dne. Tak jako v předchozích letech v jiných zemích narazily i zde protesty proti globalizaci na policejní těžkooděnce. Nic však dosud nevarovalo tyto dočasné obyvatele školy Diaz před tím, co přijde. Krátce po půlnoci vtrhla do školy policie a brutálně napadla ty, kteří zde přenocovávali. Po dvou hodinách útoků skončila téměř většina z nich v nemocnici a později byla vzata do vazby. Aby policie omluvila své činy, umístila do školy několik výbušnin. Na konci summitu G8 jeden ze zatčených zemřel. Vyprávěno z různých úhlů pohledu, kamera popisuje události onoho dne, posouvá se blíže k oběma skupinám pachatelů a cílů dokud není celá krvavá pravda vyjevena. Středa , hod. MÍSTNOST SEBEVRAHŮ Drama / Animovaný / Thriller. Polsko, 2011, 110 min. Režie: Jan Komasa. Hrají: Jakub Gierszal, Roma Gasiorowska, Krzysztof Czeczot, Agata Kulesza, Kinga Preis, Rafal Fudalej, Mateusz Kosciukiewicz, Piotr Glowacki, Tomasz Schuchardt, Aleksandra Hamkało, Filip Bobek. Dominik je normální kluk. Má mnoho přátel, tu nejvíce sexy holku na škole, bohaté rodiče a dostatek finančních prostředků na nákup značkového oblečení. Ale jeden nevinný polibek všechno změní. Začíná se stranit okolí, všechen svůj čas tráví u počítače. Schází se s neznámou dívkou, která ho zavede do místnosti sebevrahů, ze které není úniku. Chycen do pasti utkané z jeho vlastních emocí, se Dominik zaplétá do sítě intrik a postupně ztrácí to, čeho si nejvíce vážil. Sobota , hod. O MYŠCE A MEDVĚDOVI Animovaný / Rodinný. Francie, 2012, 80 min. Režie: Stéphane Aubier, Vincent Patar, Benjamin. Renner. Hrají: Lambert Wilson. V obyčejném medvědím světě jsou medvědi vážní a zamračení. Medvěd Ernest je jiný. Je hudebník, rád by byl veselý, jenže je chudý a často hladový. Při hledání něčeho k snědku chytí malou myšku Celestinu, která utekla ze svého podzemního myšího světa. Aby Celestina neskončila v Ernestově prázdném žaludku, uzavře s ním dohodu. Když ji nesní, ukáže mu místo, kde může získat spoustu čokolády, bonbónů a těch nejlepších sladkostí. Ani jeden z nich ještě netuší, že se tak dostanou na stopu chamtivých medvědích manželů, kteří si přivydělávají tím, že cukrovinkami záměrně kazí medvědím dětem zuby. To, co začalo mezi bručounským Ernestem a upovídanou Celestinou jako pouhá dohoda, přerůstá v neobvyklé

17 Vimperské noviny 5/2013 tel Pátek Charitativní diskoples DJ Trpaslík, DJ Müller pořádá o.s. Stanislavy Chumanové, bohatá tombola. Sobota od 14 hod. Mistrovství ČR v pomalém kouření dýmky přátelství a přes všechny rozdíly se z nich stává nerozlučná dvojice. Aby odhalili velké cukrovinkové spiknutí, budou potřebovat pomoc z myšího i medvědího světa. Středa , hod. 7 DNÍ V HAVANĚ Drama. Francie / Španělsko, 2012, 129 min. Režie: Laurent Cantet, Benicio Del Toro, Julio Medem, Gaspar Noé, Elia Suleiman, Juan Carlos Tabío, Pablo Trapero. Hrají: Josh Hutcherson, Daniel Brühl, Emir Kusturica, Elia Suleiman, Jorge Perugorría, Mirta Ibarra, Vladimir Cruz, Daisy Granados, Luis Alberto Garcia. PONDĚLÍ (Benicio Del Toro) americký mladík Teddy Atkins (Josh Hutcherson) se rozhodne využít nabídku taxikáře a zažít tak jedinečnou netradiční, okružní jízdu Havanou. ÚTERÝ (Pablo Trapero) významný filmový režisér (Emir Kusturica) přijíždí na Kubu převzít ocenění za své dílo, jeho osobní život je však v troskách. Kdo by čekal, že pomoc nalezne u svého řidiče, z něhož se vyklube skvělý trumpetista. STŘEDA (Julio Medem) kubánská zpěvačka Cecilia se nemůže rozhodnout mezi slibnou kariérou ve Španělsku a životem v Havaně se svým přítelem Josem. ČTVRTEK (Elia Suleiman) palestinský novinář má za úkol udělat rozhovor s prominentní kubánskou osobností. Čekajíc na svou schůzku, potuluje se Havanou a postupně zjišťuje, že to, co mělo být původně zabíjení času, se změnilo v test jeho skutečné osobnosti. PÁTEK (Gasper Noé) rodiče atraktivní afro-kubánské školačky Yamilslaidi jsou přesvědčeni, že jejich dceru zbaví očistný rituál kletby: lásky k dívkám. SOBOTA (Juan Carlos Tabío) Jeden obyčejný den v životě Mirty, která se dvěma pracemi a výrobou cukrovinek snaží zajistit potřeby své rodiny. NEDĚLE (Laurent Cantet) Podaří se Marthě a jejím sousedům uspořádat obřad pro Pannu Marii, jež se jí zjevila ve snu a chce po ní veřejnou oslavu A to ten samý večer?! Farní charita Prachatice - Dům sv. Petra pro muže zve všechny spoluobčany na veřejný KONCERT POD ŠIRÝM NEBEM Pavlína Jíšová...a přátelé... Pátek 24. května 2013 Začátek v hodin Místo konání: dvůr Domu sv. Petra v Záblatí , hod., Pipes and Pints, MadCraft (Fin), Criminal colection Předprodej 150 Kč/na místě 180 Kč. Sobota Setkání pracovníků Šumavanu , hod., galerie U šaška v MěKS Vimperk Vernisáž Vernisáž výstavy absolventských prací Ivy Hadravové, Anny Křížové, Jaroslavy Zíkové , hod., orchestrální sál ZUŠ 1. absolventský koncert Žáci 1. stupně hudebního oboru hodin orchestrální sál ZUŠ 2. absolventský koncert Žáci 1. stupně hudebního oboru. 20. a , hod. Dny otevřených dveří v ZUŠ Vimperk , hod., orchestrální sál ZUŠ 3. absolventský koncert Žáci 2. stupně hudebního oboru , hod., orchestrální sál ZUŠ Absolventský koncert Absolventský koncert klavíristů Lucie Jirouškové, Zuzany Kubíčkové, Tomáše Sellnera, Jany Tomáškové ze třídy Mgr. Jany Zíkové , hod., MěKS Vimperk Absolventský koncert Absolventský koncert klavíristů Karolíny Karasové a Václava Kříže ze třídy Mgr. Jana Tláskala , hod., koncertní sál ZUŠ Absolventský koncert Absolventský koncert kytaristů Jakuba Kučery, Nikoly Nuskové, Jiřího Vavery ze třídy HelenySzpukové , hod. Zápis nových žáků pro školní rok 2013/2014. Vstupné dobrovolné

18 18 tel Vimperské noviny 5/2013 Oblastní charita Vimperk Květen činnosti pro rodiny s dětmi Adresa: Krátká 125 (1. patro), Vimperk, kontakt: , fch-vimperk.cz. Služba pro rodiny s dětmi: Služby poskytujeme ambulantně ve všedních dnech od 7.30 hod hod. a od hod hod. nebo přímo u Vás doma (dle vzájemné dohody). Pomáháme rodinám s dětmi ve Vimperku a okolí: pomáháme rodičům při výchově dětí, pomáháme při problémech s prospěchem ve škole, nabízíme doprovod dětí do školy, k lékaři, nabízíme podporu osob při jednání na úřadech, ve školách, nabízíme pomoc v jakékoliv obtížné situaci rodiny, pomáháme rodinám při zadlužení, pomáháme rodinám ohroženým sociálním vyloučením, poskytujeme potravinovou pomoc rodinám v hmotné nouzi, nabízíme krizovou intervenci jedná se o formu pomoci, která je určená osobám v nepříznivé krizové situaci, při které poradíme a pomůžeme, nabízíme sociální terapii cílem je dosahovat žádoucích změn v chování člověka i v jeho sociálním okolí. Dále nabízíme: Cvičení pro rodiče s dětmi od 1,5 roku do 3 let: Každé úterý od 9.00 do hod. a od do hod. Internetové poradenství na ové adrese: Všechny naše služby jsou poskytované bezplatně anonymně diskrétně. Služba je financovaná z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí a z příspěvku města Vimperk. V tomto měsíci si Vám dovolujeme představit tyto naše další služby: Projekt Šance Oblastní charita Vimperk nabízí komplexní služby rodinám s dětmi, a proto rozšiřuje v roce 2013 nabídku služeb v rámci projektu Šance. Aktivity tohoto projektu budou zaměřeny na širokou škálu problémů, zejména na: bezpečnost dětí (co hrozí dětem při práci s internetem, při styku s cizími lidmi, pod vlivem nevhodné party, co je šikana a jak se dá řešit, jak předcházet úrazům dětí, zvláště smrtelným, co je sebepoškozování mladistvých možné příčiny, řešení, poruchy výživy u dívek anorexie, bulimie), právní normy týkající se rodiny (povinnosti a práva rodičů, problematika výživného, exekuční řízení u mladistvých, např. z důvodu nezaplacení pokuty v městské dopravě apod.), obtížné životní situace v rodině (významné změny narození dítěte, ztráta bydlení, zaměstnání, rozpory v rodině, rozvod, úmrtí v rodině), zdravý životní styl (zásady správné výživy dětí, zdravý životní styl, vhodné pohybové aktivity pro rodiny s dětmi, význam preventivních lékařských prohlídek apod.), problémy při výchově a vzdělávání dětí (problémy s prospěchem, chováním dětí). Výše uvedená témata budou realizována formou přednášek, besed, diskusních setkání, poradenství a tréninkových aktivit. K daným tématům využíváme odborníky (psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, zdravotník, pracovník IT). Dne 13. května 2013 od hod. zveme rodiče na přednášku spojenou s diskusí na téma: Šikana, kyberšikana Místo konání: Krátká 125, Vimperk 1. patro (Dozvíte se, s jakými formami šikany se mohou Vaše děti setkat, jak tento problém řešit, co hrozí Vašim dětem při práci s internetem, facebookem.) V případě, že Vás některé téma zajímá, chcete poradit či se zúčastnit nabízených aktivit, neváhejte nás kontaktovat. Případné dotazy Vám rády zodpovíme. Volejte na tel. č Projekt je financován z dotace Ministerstva práce a sociálních věc, grantu Jč kraje a z příspěvku města Vimperk. Bc. R. Trojanská, S. Novotná, DiS., Moje vysněné prázdniny Soutěž probíhá od do Obrázky můžete zanést do Turistického informačního střediska, nám. Svobody 42, Vimperk. Výherci budou odměněni a zveřejněni na www. vimperk.cz. Ceny budou k vyzvednutí v Turistickém informačním středisku.

19 Vimperské noviny 5/2013 tel Na slovíčko se speciálním pedagogem Proč dítě zlobí? O zlobení, neposlouchání a jiných výchovných problémech bylo napsáno již mnoho článků a knih. Každá na vzniklou situaci pohlíží z jiného úhlu. Pravdou však je, že zlobení dětí je určitý projev nejistoty, děti se tak snaží získat pozornost nás dospělých. Není to zrovna projev, který bychom si přáli, ale nemůžeme být k němu lhostejní. Dítě podle reakcí našeho chování vyhodnotí, že dosáhlo svého, protože jsme podráždění, napomínáme ho a snažíme se, aby přestalo zlobit. Tím, že alespoň dočasně přestalo zlobit, můžeme soudit, že dosáhlo svého cíle = má naši pozornost. Lze tedy předpokládat, že příště své chování zopakuje nebo vymyslí něco jiného, čím by zase upoutalo naši pozornost. Abychom zamezili budoucí provokační činnosti našeho dítěte, je zapotřebí změnit vzorec naší reakce na vzniklou situaci. Nenechat se vyprovokovat, ale zlobení přehlížet nebo na ně reagovat takovým způsobem, který dítě nečeká = tzv. léčba šokem (v klidu hovořit o situaci, která s jeho upoutáním pozornosti nesouvisí, odejít z místnosti aby dítě nemělo diváka, dělat si v klidu svoji práci, číst si knihu apod.). Po chvíli dítě činnost přestane bavit (pozor, nesmí být ohrožena bezpečnost dítěte). V zásadě by neměly děti získávat pozornost na objednávku, ale vždy, kdy si to situace vyžádá. Bohužel toto pravidlo platí i na pozitivní činy dítěte, které tím sleduje nadměrné upoutání pozornosti. Je dobré pochválit dítě, ale nikterak ho nadmíru neopěvovat, jak to bohužel některé maminky mají ve zvyku kudy chodí, tam se chlubí, jak je jejich dítě dokonalé, a to dokonce v jeho přítomnosti. Z toho vyplývá, že pokárání ani pochvala nemají být přehnané. Mgr. I. Kačerová, speciální pedagog Blahopřejeme Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci dubnu: Daruše Vodvářková, Ladislav Pfeifer, Marie Čermáková, Ludmila Burdová, Kristina Potužáková, Marie Krejsová, František Boška, František Dušek, Miroslav Buřt, František Hadrava, Ludmila Matějková, Jaroslav Myslík, Růžena Žižková. INFORMACE O AKCÍCH MO STP Vimperk Lipno Kramolín stezka v korunách stromů, odjezd z autobusového nádraží v 9 hod. Cena pro členy 350 Kč, pro nečleny 400 Kč. Zájemci se mohou hlásit na číslech pí Slavingerová , pí Bendová , pí Zwettlerová ZMĚNA!!! Zájezd na hydroterapii do Waldkirchenu je přeložen z organizačních důvodů z na Děkujeme za pochopení. Dostupná Šumava, odjezd 7.30 z autobusového nádraží. Hobby České Budějovice, odjezd 7.30 hod. Výbor MOSTP Vimperk. Dne 12. května to budou již tři roky, co nás nečekaně navždy opustila naše milovaná maminka paní Marie Polatová z Vimperka. Moc nám chybí a stále vzpomínáme. Dcery Marcela, Blanka a Žaneta s rodinami Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Helena Váchová, matrikářka SENIOR KLUB Vás srdečně zve na Bezbariérový vstup a pohyb po celém zařízení. Parkování na vlastním parkovišti. MÁJOVOU VESELICI, která se koná ve čtvrtek 23. května 2013 od hodin ve společenském domě CIHELNA ve Vimperku. K tanci a poslechu hraje hudební skupina MRAMOR. O překvapení nebude nouze. Vstupné 50 Kč. Srdečně zveme i seniory našeho města a přilehlých osad! TĚŠÍ SE NA VÁS POŘADATELÉ

20 20 tel Vimperské noviny 5/2013 i Turistické INFORMAČNÍ STŘEDISKo vimperk Nám. Svobody Vimperk Po pá hod., hod. Služby: prodej map, pohlednic, brožur, suvenýrů, internet pro veřejnost v provozní době TIS, kopírování, scannování, kroužková vazba, laminování, informace o historických a kulturních památkách Vimperska a Šumavy, informace o přírodních a technických památkách Vimperska a Šumavy, kontakty na ubytování a stravování, zajišťování provozu Minimuzea Zlaté stezky a Městské zvonice otevírací doba v provozní době TIS; po dohodě s referentkou TIS, infobox. MUZEUM Kontakt: Tel.: , fax: , Služby ve Vimperku Městská knihovna 1. máje 194, tel.: ; Výpůjční doba pro dospělé: Po, čt hod hod. St hod. Výpůjční doba pro děti: Po, st hod. Út hod. Bohoslužby Kostel Navštívení Panny Marie: Út hod., pá hod., so hod. tichá adorace, ne 8.30 hod. Bohoslužby Evangelická církev metodistická, misijní stanice Vimperk. Každou neděli, kromě první neděle v měsíci, hotel Anna, hod. Sběrný dvůr Sklářská ulice, tel.: Pondělí: hod hod. Úterý: hod. Středa: hod hod. Čtvrtek: Zavřeno. Pátek: hod. Sobota: hod. Psí útulek ve Vimperku Tel , vimperk.cz. MUZEUM PŘI SPRÁVĚ NÁRODNÍHO PARKU A CHKO ŠUMAVA ZÁMEK VIMPERK ZVE K NÁVŠTĚVĚ STÁLÉ EXPOZICE MUZEA: SKLÁŘSTVÍ, KNIHTISK, PŘÍRODA VÝSTAVY: Vimperk Šumavské lokálky OTEVŘENO: Od 1. května do 30. června Úterý až neděle, od 9.00 do hodin, poslední prohlídka v hodin. V pondělí je zavřeno. VSTUPNÉ: Děti a důchodci 10 Kč. Dospělí 20 Kč Šeller vítězně na mistrovství Švýcarska, výborné vystoupení závodníků Ski klubu Šumava v zahraničí V termínu od 22. do se závodníci Ski klubu Šumava zúčastnili mistrovství Švýcarska v běhu na lyžích. Žáci sportovního Gymnázia ve Vimperku se představili ve výborné formě. Na závodech zářil svými výkony zejména Luděk Šeller, který dokázal ve třech závodech vystoupit třikrát na stupně vítězů. Hned na úvod v klasickém sprintu skončil po dramatickém finiši na druhém místě. Druhý závod na 15 km trati klasickou technikou s hromadným startem dokázal vyhrát a získal si respekt švýcarských závodníků. Třetí závodní den byla na programu štafeta, kdy se jely dva úseky klasicky a jeden volnou technikou. Ve spojené kategorii s juniory U 20 se naši borci dokázali opět skvěle prosadit, když první úsek výborně rozjel F. Kobr a předával druhému L. Šellerovi na 3. místě. Ten odpojil konkurenci a s velkým náskokem předával na druhém místě P. Pilzovi (Ski Jablonec), který pozici uhájil. Dobře se v závodech vedlo i F. Kobrovi, který na 15 km klasicky obsadil, stejně jako A. Klementová, solidní 5. místo. Ve sprintu byla V. Hudečková 5. a A. Klementová 6. Štafeta šumavských děvčat dojela v ženách na 5. místě. Výsledky v zahraničí jsou dobrou motivací do další tvrdé tréninkové práce. Celkově jsme ve Švýcarsku udělali šumavskému a českému běžeckému lyžování vůbec velice dobré jméno. Petr Steinbach trenér Ski klubu Šumava a G a SOŠe Vimperk Společné foto nejmladší generace vimperských lyžařů na oficiálním zakončení zimní sezony.

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Usnesení č. 836 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.07.2007 Usnesení č. 837 Rada města souhlasí s umístěním pojízdné čistírny peří

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Na základě dotazu občanů před jednáním Zastupitelstva města Vimperk dne 04.03.2013 Vás informujeme o procesu uplatňování záručních oprav. Odbor

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14886 /12-SEB-1098/12-326.1-11 Vyřizuje:

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.06.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.06.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.06.2010 Usnesení č. 648 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 14.06.2010. Usnesení č. 649 Rada města souhlasí v souladu s 719 občanského zákoníku

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 24459 /12-SEB-4583/12-326.1-31 Vyřizuje:

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě 1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení přestavby v budově č.p. 63 za účelem vytvoření kanceláře

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve (zpracováno podle knihy F. Kubů a P. Zavřela - Zlatá stezka, úsek Vimperk státní hranice) První písemnou zprávu o existenci samostatné vimperské větve Zlaté stezky

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 11. února 2008, v 17. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360 Školní rok 2011/12 eu.peníze školám V září 2012 nám skončí čerpání grantu eu.peníze školám. Škola získala před dvěma lety 1 102 360,- Kč. Peníze byly použity na zaplacení pomůcek (zavedení internetu do

Více

Z Á P I S Z jednání Valné hromady Mikroregionu Šumava Západ

Z Á P I S Z jednání Valné hromady Mikroregionu Šumava Západ Z Á P I S Z jednání Valné hromady Mikroregionu Šumava Západ Místo: Hotel Srní v obci Srní Datum a čas: 14. 11. 2003 9,00 11,30 hod. Přítomni: Dle prezenční listiny Program: Zahájení Volba komise pro usnesení,

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Hana Rabenhauptová Jaroslava Hauptmanová Marie Maunová Jana Vítová Mgr. Jana Dudek Dagmar Hrubá Zdena Hrůzová Věra Šicnerová Bc. Hana Vlasáková Dana Vidlášová Mgr.

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více