Cesty Poselstvím s Grálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesty Poselstvím s Grálu"

Transkript

1 Cesty Poselstvím s Grálu MEZINÁRODNÍ HNUTÍ GRÁLU

2 Cesty Poselstvím s Grálu MEZINÁRODNÍ HNUTÍ GRÁLU

3 Cesty Poselstvím s Grálu Druhé, doplněné vydání 2012 Všechna práva vyhrazena 2013 Mezinárodní Hnutí Grálu Adresa a kontakt : Internationale Gralsbewegung Marktstraße Schwaz, Rakousko

4 Obsah Předmluva...9 Poselství Grálu Ve světle Pravdy...11 Abd-ru-shin, autor Poselství Grálu...17 Mezinárodní Hnutí Grálu...23 Pobožnosti a slavnosti Grálu...29 Nadace Stiftung Gralsbotschaft Stuttgart

5 Předmluva V letech 1923 až 1938 napsal Abd-ru-shin řadu přednášek, a 168 z nich sestavil do knihy Poselství Grálu Ve světle Pravdy v jejím posledním vydání, vydání poslední ruky. Tak vzniklo ojedinělé dílo, nabízející jasné odpovědi na významné životní otázky. Od té doby bylo Poselství Grálu přeloženo do 17 jazyků a lze je koupit ve více než 90 zemích světa. Od svého zveřejnění oslovilo Poselství Grálu mnoho čtenářů a mnohým bylo popudem k tomu, aby důsledně změnili svůj život a utvářeli jej nově ve smyslu Poselství Grálu. Přitom se často vynořují otázky : Kdo to vlastně byl Abd-ru- -shin? Co je to Poselství Grálu? Je Hnutí Grálu společenství věřících? Jaké má cíle? Další lidé se zase ptají, jestli se mohou setkat se stejně smýšlejícími lidmi, zda existují společná setkávání a jaká? Na tyto otázky chce tento spisek odpovědět. Čtenáři, který se vážně zabývá Abd-ru-shinovým věděním Grálu, bude stále jasnější, jak jsou právě v dnešní době nutné zásadní změny bezmála ve všech oblastech života. A každému, kdo se chce tímto věděním zabývat podrobně, se studium díla Ve světle Pravdy dá jen doporučit. Lze je koupit v knihkupectvích nebo přímo v nakladatelství Integrál Brno. Schwaz, září 2009 Jürgen Sprick 09

6 Poselství Grálu Ve světle Pravdy Vydání v jednom svazku 1072 stran Poselství Grálu popisuje nejdůležitější souvislosti ve stvoření. Současně poskytuje přehled dění mezi Bohem a námi lidmi, nepředkládá ale vědecká, filosofická nebo esoterická vysvětlování. Oslovuje čtenáře prostými slovy a jasným, logickým sledem myšlenek. Autor napsal své dílo s úmyslem vést hledajícího člověka blíže k životu, zpět k Bohu. Proto se Poselství Grálu obrací vždy jen k jednotlivci, nezávisle na jeho národnosti, rase nebo vyznání. Chce být člověku bezprostřední pomocí a ukazatelem cesty. Neboť opravdová změna v duchovní orientaci člověka může vzniknout jen na půdě jeho vlastního, nezávislého myšlení, zkoumání, a z něj vzešlého poznání a přesvědčení. Životní cesta, kterou Poselství Grálu ukazuje, je prostá, jasná a vzdálená jakékoli mystiky : Kdo má v sobě pevnou vůli k dobru a snaží se dodat svým myšlenkám čistotu, ten již našel cestu k Nejvyššímu! Tomu pak bude vše ostatní přidáno. Pevné chtění k dobrému a čistota myšlenek bezprostředně souvisejí s důslednou prací na sobě samém. 11

7 Poselství Grálu Aby člověk v sobě mohl opět probudit to, kým skutečně je, tedy lidství v pravém smyslu slova, odkazuje Poselství Grálu neustále na původní učení Ježíše Krista a staví na něm. I Ježíš vám již ukázal tu prostou cestu, vedoucí bezpečně k cíli. Vždyť hluboká pravda spočívá v prostých slovech : Miluj svého bližního jako sebe sama! Tím vám dal klíč ke svobodě, ke vzestupu. Neboť nedotknutelně platí : Co činíte bližnímu, konáte ve skutečnosti pro sebe! Pro vás samé, protože podle věčných zákonů všechno bezpodmínečně padá zpět na vás, dobré či zlé, ať již zde nebo tam. Vrátí se to. Proto je vám tak ukázána nejprostší cesta, jak máte chápat krok k dobrému chtění. Svému bližnímu máte dávat svým chováním, svou povahou! Nikoli snad nezbytně penězi a majetkem. Tím by byli přece nemajetní vyloučeni z možnosti dávání. A ve způsobu jednání, v dávání sebe sama ve styku s bližním, v ohledu a respektování, které mu dobrovolně nabízíte, spočívá ono milování, o němž mluvil Ježíš. Je v něm i pomoc, kterou svému bližnímu poskytujete, poněvadž on tak nabývá schopnosti buď ke změně sebe sama, nebo k dalšímu vzestupu do výše, poněvadž tím může zesílit. Život, obracející se k Bohu ve smyslu křesťanské lásky k bližnímu na základě dětské víry, je však dnes už sotva možný. Přesvědčení o existenci jediného Stvořitele bylo již dávno sníženo na polidštěné představy o Bohu a vzájemně si odporující náboženská dogmata, neslučující se s vážným myšlením a podstatnou měrou přispívající k tomu, že se dnes stále méně lidí může ztotožnit s tradičními náboženskými představami. Protože víra v našem pojetí je často stavěna na roveň s učením církví, samotná tato tradiční víra už nestačí. Pravé přesvědčení, to je to, čeho je zapotřebí. Přesvědčení však souvisí s věděním a poznáním. Proto Abd-ru-shin v Poselství Grálu odůvodňuje svá vysvětlení působením všeobsáhlých zákonů stvoření, prostupujících všechny úrovně tohoto viditelného světa, stejně jako velikou oblast světa, jež je mimo našich pět smyslů. Ve svém Poselství Grálu poukazuje Abd-ru-shin obzvláště na tři zákony stvoření : Zákon zpětného působení platí nejen v hmotném vnějším světě, kde je vše propojeno se vším a žádný pohyb není myslitelný bez zpětného působení, nýbrž působí i v oblasti lidského myšlení a konání. Bible tuto skutečnost popisuje známým podobenstvím : Co člověk zaseje, to také sklidí. Nelze sklízet pšenici, když se zaseje bodláčí, a není možné přijímat dobro, vysíláme-li zlo. V těchto slovech zaznívá i druhý veliký zákon stvoření, jehož obsáhlé působení je v Poselství Grálu zevrubně popsáno : Zákon přitažlivosti stejnorodého. Bez působení zákona stejnorodosti by nebyla možná žádná výstavba, vývoj ani v přírodě, kde vznik všech pevných látek probíhá spojením stejnorodých atomů a molekul, ani ve společenské oblasti, kde nacházíme porozumění nejlépe vždy u stejně smýšlejících lidí : Rovný rovného si hledá! Také naše myšlenky podléhají tomuto zákonu. Přitahují samočinně tedy v souladu s působením zákonů stvoření myšlenky stejného druhu, jimi zesíleny proudí zpět k nám a přinášejí požehnání či neštěstí, vždy podle své povahy, kterou jsme my sami zvolili. Okřídlená lehkost, nebo na druhou stranu drtivá tíže, které zná snad každý člověk ze svého vnitřního života, jsou důsledkem třetího velkého prazákona stvoření : Zákona tíže. Ten je nám rovněž důvěrně znám z pozorování přírody, ovlivňuje ale rozhodujícím způsobem i náš duchovní život. Následování těchto zákonů nás vyvede ze všech nejistot a bezradnosti. Ony nám dají poznat velké působení ve stvoření, svědčící o vůli Boží. Celé stvoření je řečí Boží a vy se máte vážně snažit, abyste se v něm naučili číst. To vůbec není tak těžké, jak si myslíte. A dále praví Abd-ru-shin : 12 13

8 Poselství Grálu Vy, pozemští lidé, jste v tomto stvoření proto, abyste nalezli blaženost! A to v řeči, kterou k vám Bůh živě promlouvá. A porozumět této řeči, naučit se jí, vyciťovat v ní vůli Boží je cílem vašeho putování stvořením. Ve stvoření samém, k němuž patříte, spočívá vysvětlení smyslu vašeho bytí a současně i poznání vašeho cíle! Jinak nemůžete obojí nikdy nalézt. To od vás vyžaduje, abyste stvoření prožívali. Avšak prožít anebo prožívat je můžete teprve tehdy, když je opravdu znáte. Svým Poselstvím vám nyní otevírám knihu stvoření. Toto Poselství vám ukazuje jasně řeč Boží ve stvoření, jíž se máte naučit rozumět, abyste si ji mohli zcela osvojit. Vydání v jednom svazku pevná vazba, pouzdro (1. 3. svazek) formát: 16,5 x 23.5 cm 1072 stran Vydání ve třech svazcích brožováno, v pouzdru formát: 14,5 x 21,5 cm 1. svazek: 208 stran 2. svazek: 400 stran 3. svazek: 432 stran 14 15

9 Abd-ru-shin, autor Poselství Grálu Autor Poselství Grálu ve svém díle nabízí lidem pomoc, díky níž může každý člověk dozrát ve vnitřně pevnou, silnou osobnost. V přednáškách k základním otázkám lidského bytí život a smrt, osud a spravedlnost, Bůh a jeho stvoření předkládá jasný obraz světa, poskytující člověku pevné zakotvení v bezmezerném vědění. O svém cíli řekl Abd-ru-shin v roce 1936 : Můj cíl je duchovního druhu! Nepřináším však nové náboženství, nechci zakládat novou církev, tím méně nějakou sektu, nýbrž podávám ve vší prostotě obraz samočinného působení ve stvoření, působení, jež nese Boží vůli a z něhož může člověk jasně poznat, které cesty jsou pro něj dobré. V souladu s touto hlavní myšlenkou stavěl Abd-ru-shin na první místo ve vší věcnosti vždy jen své poselství, neobracel však pozornost na svou osobu. Kult osobnosti odmítal. Jasně a zřetelně vyzýval své čtenáře, aby dbali ne toho, kdo Slovo přináší, nýbrž Slova samého. Abd-ru-shin Abd-ru-shin se narodil 18. dubna 1875 v Bischofswerdě v Německu a byl pokřtěn jménem Oskar Ernst Bernhardt. V bezpečí rodného domu prožil šťastné dětství a mládí. Následovalo obchodní vzdělání a založení samostatného podniku v Drážďanech. 17

10 Abd-ru-shin, autor Poselství Grálu V následujících letech podnikal Oskar Ernst Bernhardt delší cesty do zahraničí a z obchodníka se stále více stával uznávaný spisovatel. Jeho literární dílo zahrnuje mimo jiné cestopisy, romány a vyprávění. Byl členem Svazu německých autorů divadelních her a některé z jeho děl byly úspěšně provedeny v divadle v Lipsku i jinde. Nějakou dobu pak žil ve Švýcarsku a v Americe a v roce 1913 odcestoval do Londýna. Zde zažil vypuknutí první světové války a v roce 1915 byl jakožto německý občan internován na ostrově Man. Na jaře roku 1919 se mohl vrátit do vlasti a tam si uvědomil svůj vlastní životní úkol : zprostředkovat svým bližním obsáhlé vědění, které v sobě nesl. Poselství Grálu, postupně vznikající od roku 1923 nejprve ve formě tzv. Listů Grálu a veřejných přednášek, později jako kniha vydal Oskar Ernst Bernhardt pod jménem Abd-ru-shin. Jméno se skládá z persko-arabských prvků a znamená služebník Světla nebo syn Světla. Autor je zvolil v návaznosti na svůj dřívější pozemský život, v němž se připravoval na své působení. V budoucnu mělo být toto jméno neoddělitelně spojeno s jeho dílem. Gambrinus, rodný dům Oskara Ernsta Bernhardta v Bischofswerdě. V tomto domě se nachází stánek Světla kruhu Grálu v Sasku. Gambrinus slouží spolu se sousedním domem k pořádání seminářů a zasedání. V roce 1929, rok poté, co Abd-ru-shin nalezl svůj pozemský domov na Vomperbergu v Rakousku, kde chtěl dokončit Poselství Grálu, vystoupil s kritickým stanoviskem vůči nacistické ideologii. Řekl, že soudit podle ras, národností nebo náboženství není hodno pravého člověka : Je to příliš malicherné a nedůstojné pravého člověka. Věří tito lidé, že budou smět vpochodovat do království Božího v národních barvách a s národními hymnami? ( ) Jak jednostranní jsou navíc rasoví badatelé, když se snaží usuzovat jen podle zevnějšku, podle hrubohmotnosti, zatímco vlastní člověk je duch, 18 19

11 Abd-ru-shin, autor Poselství Grálu jako jedině směrodatný. A tento duch je starší než nynější a dřívější pozemské tělo. Vezměme to čistě pozemsky : Dobrý člověk bude vždy týž, i když vícekrát změní svůj šat. Je ve všedních šatech právě takový jako v nedělních. Nejinak je tomu s duchem, s vlastním člověkem. Fanatismus a náboženský dogmatismus jsou s Poselstvím Grálu neslučitelné ; ono požaduje jako základní podmínku ochotu k samostatnému a věcně orientovanému myšlení bez předsudků. V roce 1938, bezprostředně po uchopení moci v Rakousku nacisty, byla Osada Grálu, vzniklá mezitím na Vomperbergu v Tyrolsku, bez náhrady vyvlastněna. Abd-ru-shin byl 12. března zatčen a později, od září 1938, umístěn pod dohled gestapa nejdříve ve Schlaurothu u Görlitz, později v Kipsdorfu v Krušných horách. Abd-ru-shinovo blahodárné působení tak skončilo, jakákoliv další činnost mu byla zakázána. Dne 6. prosince roku 1941 Abd- -ru-shin na následky těchto opatření zemřel. Jeho pozemská schrána byla pohřbena 11. prosince 1941 v rodném městě Bischofswerdě. Teprve po několika letech, v roce 1949, mohla být převezena na Vomperberg, poté co po skončení války vrátily úřady osadu Grálu Abd-ru-shinově vdově Marii Bernhardtové. Během posledních let svého života Abd-ru-shin jednotlivé přednášky svého Poselství Grálu ještě jednou definitivně uspořádal. Vzniklo tak vydání poslední ruky, jež zůstalo jako jeho duchovní odkaz a současně svědectví o jeho osobnosti. Existují mnohá vyprávění lidí, kteří Abd-ru-shina osobně poznali a byli hluboce zasaženi jeho prostou přirozeností, ale také vznešenou a současně dobrotivou povahou. V článku listu Münchner Zeitung z roku 1933 se píše : Je cosi tajemného, co ho obklopuje, co promlouvá z jasného, dobrotivého pohledu jeho očí a působí jako pozdrav ze světlých dálek Obec Vomp a náhorní rovina Vomperberg, v pozadí pohoří Karwendel 20 21

12 Mezinárodní Hnutí Grálu Abd-ru-shin neměl v úmyslu založit novou církev, sektu nebo nové náboženství, ani stát v čele nějaké takové organizace. Jeho Poselství Grálu se obrací k jednotlivci, protože každý člověk musí přijít ke svému poznání vlastním úsilím. Od počátku šíření Poselství Grálu existovali lidé, snažící se žít ve smyslu vědění o stvoření, předkládaném v Poselství. A pokaždé, když lidé spojí své síly k uskutečňování určitých úkolů, jsou zapotřebí pravidla pro uspořádání takového společenství. To platí samozřejmě i pro volná sdružení, vznikající od roku 1927 a tvořící kořeny Hnutí Grálu. Hnutí Grálu není právně registrovanou organizací. Je zastřešujícím názvem snahy šířit vědění Poselství Grálu a uplatňovat je ve všech oblastech života. K těmto snahám a ke vznikajícím sdružením řekl Abd-ru-shin v roce 1927 : I když tato sdružení s radostí zdravím, nemohu je vést ani se na nich podílet. Protože takové snahy znamenají nakonec vždy vázanost toho, kolem něhož se lidé sdružují ( ). Musím být a zůstat volný ve všem, co mám říci! Sdružování osob, které se hlásí k Poselství Grálu, vytváří základ a vnější rámec pro pořádání hodin společného uctívání Boha pobožností a slavností Grálu. 23

13 Mezinárodní Hnutí Grálu Vedle šíření Poselství Grálu je hlavním úkolem mezinárodního Hnutí Grálu pořádání pobožností pro stoupence a čtenáře Poselství, dále jsou to přednášky, předčítání, rozhovory, semináře, akce pro děti a mládež, výstavy, koncerty a podobně. Přihlášení se k Poselství Grálu je osobním rozhodnutím a nevede k vazbě ani na Hnutí Grálu, ani na kruhy Grálu. Kruhy Grálu existují v četných městech mnoha zemí. Jsou založeny na dobrovolné angažovanosti a přispívání. O nedělích a zvláštních svátcích se konají hodiny společných pobožností. Dále se v kruzích Grálu, jak jsme se již zmínili, konají veřejné přednášky, semináře, koncerty, výstavy a akce pro děti a mládež, poskytující příležitost dozvědět se více o myšlenkovém bohatství Poselství Grálu a navzájem si své poznatky vyměňovat. Vlastníkem míst pro pobožnosti v kruzích Grálu je Nadace Hnutí Grálu v České republice, ve většině dalších zemí jsou to obecně prospěšné spolky a nadace. Kromě toho vyvíjejí svou činnost ještě vydavatelství pro šíření spisů Grálu. Tyto právnické osoby jsou financovány převážně dobrovolnými dary a příspěvky. Stánek Světla v Karviné, ČR Stánek Světla v Curychu, Švýcarsko K podpoře těchto činností je samozřejmě potřebná jednoduchá organizační struktura, ta je však omezena na nejnutnější míru a vždy otevřena smysluplným změnám. Kostru tvoří místní kruhy Grálu v asi čtyřiceti zemích světa, spojované v národní Hnutí Grálu, a ta pak společně vytvářejí mezinárodní Hnutí Grálu. Úkolem vedoucích kruhů Grálu, národních Hnutí Grálu i vedoucího mezinárodního Hnutí Grálu je pak tyto činnosti podporovat a koordinovat. V kruzích Grálu se setkávají lidé, pro něž je kniha Poselství Grálu vodítkem pro život. Poselství Grálu se přitom obrací na jednotlivce bez ohledu na víru a náboženství a nabízí mu cesty k poznávání Boha, světa i sebe samého. Pokládání základního kamene pro chrám Grálu v Port Harcourt, Nigerie 24 25

14 Mezinárodní Hnutí Grálu Jednotlivý člověk nemá vůči společenství žádné závazky, ale ani žádná práva. Nikdo není tázán na eventuální členství v náboženských seskupeních nebo církvích. V současné době je u nás asi zpečetěných osob, které se přihlásily k Poselství Grálu Koncert na kulturním fóru časopisu GralsWelt a snaží se žít podle něj, ve světě je jich asi Kruh čtenářů a podporovatelů je mnohem větší. Mezinárodní Hnutí Grálu má svůj původ na Vomperbergu. Jeho právním vyjádřením je Spolek k uskutečňování vědění Grálu od Abd-ru-shina se sídlem ve Schwazu (Tyrolsko). Chcete-li se dozvědět více o důvodech, proč nyní nemůže být pozemským sídlem mezinárodního Hnutí Grálu osada Grálu na Vomperbergu, jejíž postavení vyplývá ze života a působení Abd-ru-shina, můžete získat další informace na Seminář fóra časopisu GralsWelt v Berlíně Uvedení nového českého překladu Poselství Grálu v Praze, listopad 2011 Setkání dětí a mládeže v Německu a v Demokratické republice Kongo 26 27

15 Pobožnosti a slavnosti Grálu Kprohloubení prožitku svátečního dne slouží hodiny společného uctívání Boha. Pořádají se v prostorách vyhrazených jen pro tento účel a vyzdobených květinami. Na nich se čte přednáška z Poselství Grálu a závěrem modlitba. Pobožnosti jsou doprovázeny hudbou. Těchto krátkých, většinou nedělních setkání si mnoho lidí cení jako vyvrcholení týdne. Pobožnosti jsou otevřeny lidem, snažícím se žít ve smyslu Poselství Grálu nebo těm, kdo se jím chtějí vážně zabývat. O smyslu pobožností Abd-ru-shin řekl : Společných shromáždění užijte především jako hodin posvátného uctívání Boha. Avšak službu Bohu projevujte v celém svém bytí a působení, v životě samém, neboť tak máte radostně sloužit svému Stvořiteli, vděčni za milost, že smíte být! Učiňte vše, co myslíte a konáte, jedinou službou Bohu! Potom vám to přinese ten mír, po němž toužíte. Kromě pobožností ustanovil Abd-ru-shin ještě tři slavnosti Grálu. 30. května každého roku se slaví slavnost svaté Holubice. Souvisí úzce se známým děním letnic, je ale spjata také 29

16 Pobožnosti a slavnosti Grálu s působením svatého Grálu a Ducha svatého. Holubice je viditelným znamením Ducha svatého, Boží vůle. Abd-ru-shin vysvětlil, že Grál a hrad Grálu, známé ze starých pověstí a legend, skutečně existují, ne ovšem jako pozemská nádoba a stavba, jak jsou vylíčeny v legendách, nýbrž jako výchozí bod, z nějž vzniklo nesmírné dílo stvoření. Svatý Grál je místem přenosu síly mezi Božskou říší a stvořením. Z něj je silou Stvořitele pravidelně oživováno vše, co existuje : Je to okamžik, kdy se v chrámu svatého Grálu láska Stvořitelova zářivě rozlévá k novému bytí, k novému tvůrčímu úsilí, a to se pak šíří jako pulsující tep dolů do celého všehomíra. Všemi sférami prochází chvění, posvátné rozechvění, naplněné tušením radosti, tušením velikého štěstí. Jen duch pozemských lidí stojí ještě stranou, jen on necítí, co tato událost znamená právě pro něj, jaký nesmírný dar to otupěle přijímá. Něco tak velikého již nemůže pochopit, protože mu to jeho vlastní rozumové omezení nedovolí. Je to chvíle přílivu života do celého stvoření! Stále se opakující nutné potvrzování smlouvy, kterou Stvořitel uzavřel se svým dílem. Toto pravidelné rozlévání živé Stvořitelovy síly se nejen objevilo v legendách o Grálu jako zázrak nasycení, ale má i dosud neznámou souvislost se svátkem letnic, při kterém byli Ježíšovi učedníci po smrti svého Pána naplněni zvláštní duchovní silou. Tento děj ohlásil Ježíš svým věrným slovy : Dostanete sílu Ducha svatého, jež na vás sestoupí! Jeho slova se netýkala pouze dění, které se odehrálo jen jednou a zasáhlo jen učedníky, nýbrž šlo o pravidelný, každoročně se opakující děj, který tehdy skupina učedníků ve zbožnosti vědomě prožila. Svatodušní svátky či letnice jsou pro křesťany vzpomínkou na tuto událost. Lidé však netuší, že přibližně v téže době je pokaždé skutečně v hradu Grálu Den svaté Holubice, tedy den obno- vení síly pro stvoření skrze Ducha svatého! Ne sice vždy přesně na letnice, jak jsou na Zemi vypočítány, ale přibližně v té době. Druhou vznešenou slavností Grálu je slavnost Čisté lilie, slavená každoročně 7. září. Má zejména připomínat základní přikázání Poselství Grálu, bez něhož není možný duchovní vzestup : Udržujte krb svých myšlenek čistý, tak založíte mír a budete šťastni! Usilovat o čistotu, jejímž symbolem je lilie, patří v pravém smyslu tohoto slova k povinnosti každého člověka, který se snaží žít ve smyslu Poselství Grálu. Především se však svátek Čisté lilie obrací k ženství. Žena má oproti muži jemnější schopnost vyciťování a díky ní také niternější vztah ke kráse, harmonii a přírodě. Třetí vznešenou slavností je slavnost Zářící hvězdy 29. prosince. Je úzce spojena se svátkem Vánoc a má připomínat narození Syna Božího Ježíše, provázené tehdy září Betlémské hvězdy. Především však má připomínat Ježíšovo vysoké poslání, spočívající v tom, že přinesl lidstvu ve svém poselství lásky Pravdu. Proto se tato slavnost Grálu nazývá také slavností Růže, neboť růže je symbolem lásky milosrdenství a pravé lásky k bližnímu, jak ji učil Ježíš Kristus a jak o ní Abd-ru-shin mimo jiné řekl : Opravdová láska se neohlíží na to, co se druhému líbí, co je mu příjemné a působí mu radost, nýbrž se bude řídit jen tím, co druhému prospívá! Lhostejno, působí-li mu to radost nebo ne. To je pravá láska a služba. Kromě těchto tří hlavních slavností se konají slavnosti Grálu i v jiných dnech, a to v mnoha zemích. Mají pomoci zprostředkovat duchovní spojení ke Světlu lidem, kteří chtějí žít ve smyslu Poselství Grálu. Člověk, který poznal v Poselství Grálu Pravdu a přiznal se ke Stvořiteli, může na svou výslovnou prosbu uzavřít během slavnosti novou smlouvu s Bohem úkonem zpečetění. Jako viditelné 30 31

17 Pobožnosti a slavnosti Grálu znamení zpečetění obdrží kříž Grálu. Toto osobní rozhodnutí jednotlivce nevede k vazbě na Hnutí Grálu ani na jiné zpečetěné osoby, které se v rámci Hnutí Grálu také označují jako nositelé kříže. Chrám Grálu v Kinshase, Republika Kongo Chrám Grálu v Enugu, Nigerie Stánek Světla v Lac Simon, Kanada Stánek Světla v Kolíně n. Rýnem, Německo 32 33

18 Nadace Poselství Grálu Stiftung Gralsbotschaft Sídlo Nadace Poselství Grálu ve Stuttgartu Jako svůj základní úkol si stanovila německá Nadace Poselství Grálu (Stiftung Gralsbotschaft) vytváření příležitostí k poznání Poselství Grálu Ve světle Pravdy, a to bez nápadné reklamy a bez podbízení. Nadace byla založena v roce 1950 z iniciativy Marie Bernhardtové, vdovy po Oskaru Ernstu Bernhardtovi (Abd-ru-shinovi), s cílem vytvoření samostatné a nezávislé instituce v rámci mezinárodního Hnutí Grálu, která by se stala výchozím bodem pro celosvětové šíření Poselství Grálu a souvisejících spisů. S touto činností je spojeno mnoho překladatelské a vydavatelské práce. V současné době existuje překlad Poselství Grálu do 17 jazyků, k dostání je ve více než 90 zemích světa, celkový náklad se pohybuje v řádu milionů. Nadace Stiftung Gralsbotschaft obdržela na vydávané Abd- -ru-shinovy spisy a knihy jako jediná autorská práva. Nadace pracuje na základě povolení ministerstva kultury Bádenska-Würtemberska jako nezisková všeobecně prospěšná organizace. Ve svých stanovách má mimo jiné podporu společnosti v duchovní a mravní oblasti šířením Abd-ru-shinových děl. Sídlem nadace Stiftung Gralsbotschaft je Stuttgart, sídlo vydavatelství je v blízkém Ditzingenu. 35

19 Nadace Poselství Grálu Stiftung Gralsbotschaft Informace o vydavatelském programu nadace v němčině, angličtině a jiných jazycích můžete získat na webové adrese nebo na poštovních kontaktních adresách uvedených dále. Kontaktní adresy Mezinárodní Hnutí Grálu : Internationale Gralsbewegung Marktstraße Schwaz, Rakousko Tel. +43 (0) Fax +43 (0) Mail internationale-gralsbewegung. org Vydavatelství v Ditzingenu Sídlo Nadace Poselství Grálu ve Stuttgartu Hnutí Grálu v České republice : Nadace Hnutí Grálu v České republice Nováčkova Brno Tel/fax (+420) Mail hnutigralu. cz Web w w w. hnutigralu. c z Nadace Poselství Grálu : Stiftung Gralsbotschaft Lenzhalde Stuttgart, Německo Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Mail gral. de Web w w w. gral. de Pohled do skladu knih ve vydavatelství Nakladatelství Integrál Brno : Nováčkova Brno Tel/fax (+420) Mail ob integralbrno. c z Web w w w. integralbrno. c z 36 37

20

Odpovědi. na nerozluštěné otázky života. Co je Pravda? Jedná Bůh libovolně? Proč to všechno Bůh dopouští? Co je smrt? Opravdu všechno končí?

Odpovědi. na nerozluštěné otázky života. Co je Pravda? Jedná Bůh libovolně? Proč to všechno Bůh dopouští? Co je smrt? Opravdu všechno končí? Co je Pravda? Jedná Bůh libovolně? Proč to všechno Bůh dopouští? Odpovědi na nerozluštěné otázky života Co je smrt? Opravdu všechno končí? Co je smyslem života? nadace Stiftung Gralsbotschaft Stuttgart

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE

ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE JAN VAN RIJCKENBORGH Elementární filosofie moderního Růžového Kříže 1 2 ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE Jan van Rijckenborgh Rozekruis Pers

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

Němečtí biskupové. Čas rozsévání. Být církví misionářskou. Vydal: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonner Talweg 177, 53 129 Bonn

Němečtí biskupové. Čas rozsévání. Být církví misionářskou. Vydal: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonner Talweg 177, 53 129 Bonn Němečtí biskupové 68 Čas rozsévání Být církví misionářskou 26. listopad 2000 Vydal: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonner Talweg 177, 53 129 Bonn Na úvod... 3 I. Svět, ve kterém žijeme...

Více

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Monsportová Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY. SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF

Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY. SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF Praha 2014 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY..

Více

Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU

Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU PŘEDMLUVA (1)((1/Pastorální konstituce o církvi v dnešním

Více

Inkulturace jako františkánský úkol

Inkulturace jako františkánský úkol Inkulturace jako františkánský úkol Učební list 17 Obsah Inkulturace jako františkánský úkol Z pramenů Jak se František poučil od jiné kultury A. Úvod 2.11 Inkulturace jako trvalý proces 2.12 Dodatečné

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta. Bakalářská práce

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta. Bakalářská práce Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Interpretace pohádek z pohledu waldorfské pedagogiky Vedoucí absolventské práce : Mgr. Marie Ortová Praha 2005 Autor : Tereza

Více

O O BUDOUCNOST 3-2010

O O BUDOUCNOST 3-2010 O O BUDOUCNOST 3-2010 EDITORIAL Milí čtenáři, v době, kdy se všichni těšíte a máte už určitě naplánovanou dovolenou, přicházíme s novým číslem Budoucnosti církve. A na co se můžete v tomto čísle těšit?

Více

GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ

GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ JAN VAN RIJCKENBORGH GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ 1 2 GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ Jan van Rijckenborgh ROZEKRUIS PERS HAARLEM NIZOZEMSKO 3 Přeloženo ze čtvrtého německého vydání z

Více

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH CESTA člověka Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH Kniha pro hledající Stránka 2 Cesta člověka Antonín Mareš + Jos.A.Zentrich Jazyková úprava Jos. A. Zentrich Celková jazyková úprava již nebyla provedena.

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons.

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Budoucnost církve Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Domenico Sigalini Jak diskutovat se studenty o homosexualitě Karel D. Skočovský Sociální

Více

BÝT A JEDNAT Diakonie a církve

BÝT A JEDNAT Diakonie a církve BÝT A JEDNAT Diakonie a církve Zpráva teologické pracovní skupiny Eurodiakonie Složení teologické pracovní skupiny Eurodiakonie: Marco Jourdan Lennart Molin Herman Noordegraaf Karl Dieterich Pfisterer

Více

Otto Ernst Fritsch Vzpomínky na Abd-ru-shina

Otto Ernst Fritsch Vzpomínky na Abd-ru-shina Otto Ernst Fritsch, Elisabeth Gecks, Dr. Karl-Heinz Hütter, Wilhelm Lichtenberg, Rosa Markus, Hellmuth Müller-Schlauroth, Dr. Friedrich Rauber, Josef Wagner, Dr. Erich Walkhoff, Anne-Maria Westphal VZPOMÍNKY

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

Jde o spojení protikladů. Úvodní slovo

Jde o spojení protikladů. Úvodní slovo Úvodní slovo Jde o spojení protikladů O tvořivé věrnosti mluvíme, když máme dojem, že bychom měli dělat věci jinak, nově, a přitom zachovat jejich podstatu. Jakým obdobným obrazem to vyjádřit? Pružná pevnost,

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

Josef Sudbarack Duchovní vedení. Místo předmluvy. Milý N. N.

Josef Sudbarack Duchovní vedení. Místo předmluvy. Milý N. N. Josef Sudbarack Duchovní vedení Místo předmluvy Milý N. N. Dostal jsem tvůj dopis, právě když koriguji obsah sazby své knížky o duchovní vedení. Především bych ti chtěl vyjádřit dík a radost z toho, že

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky Výuka cizích jazyků v 1. ročníku waldorfské ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: PaedDr. Jan Šťáva, CSc. Autorka práce: Jindřiška Janušková

Více

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí TÉMATA K REFLEXI A ROZHOVORŮM PRO PŘÍPRAVU NA IV. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí (Manila, 25. 26. ledna 2003) Křesťanský pohled na manželství jako vzájemný,

Více

3-4. Budoucnost církve

3-4. Budoucnost církve Budoucnost církve Formovat mládež - prioritní poslání pro církev (P. Fabio Attard SDB) Nové způsoby bytí církve v kontextu současnosti (P. Klaus Hofstetter) Sociologický pohled na mladé dle sčítání účastníků

Více

Kurs Omega. Příručka 1. Praktický výcvik zakladatelů sborů ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ PETER DEYNEKA RUSSIAN MINISTRIES.

Kurs Omega. Příručka 1. Praktický výcvik zakladatelů sborů ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ PETER DEYNEKA RUSSIAN MINISTRIES. Kurs Omega Praktický výcvik zakladatelů sborů Příručka 1 ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ ve spolupráci s PETER DEYNEKA RUSSIAN MINISTRIES Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů Příručka 1 Vydala The

Více