Cesty Poselstvím s Grálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesty Poselstvím s Grálu"

Transkript

1 Cesty Poselstvím s Grálu MEZINÁRODNÍ HNUTÍ GRÁLU

2 Cesty Poselstvím s Grálu MEZINÁRODNÍ HNUTÍ GRÁLU

3 Cesty Poselstvím s Grálu Druhé, doplněné vydání 2012 Všechna práva vyhrazena 2013 Mezinárodní Hnutí Grálu Adresa a kontakt : Internationale Gralsbewegung Marktstraße Schwaz, Rakousko

4 Obsah Předmluva...9 Poselství Grálu Ve světle Pravdy...11 Abd-ru-shin, autor Poselství Grálu...17 Mezinárodní Hnutí Grálu...23 Pobožnosti a slavnosti Grálu...29 Nadace Stiftung Gralsbotschaft Stuttgart

5 Předmluva V letech 1923 až 1938 napsal Abd-ru-shin řadu přednášek, a 168 z nich sestavil do knihy Poselství Grálu Ve světle Pravdy v jejím posledním vydání, vydání poslední ruky. Tak vzniklo ojedinělé dílo, nabízející jasné odpovědi na významné životní otázky. Od té doby bylo Poselství Grálu přeloženo do 17 jazyků a lze je koupit ve více než 90 zemích světa. Od svého zveřejnění oslovilo Poselství Grálu mnoho čtenářů a mnohým bylo popudem k tomu, aby důsledně změnili svůj život a utvářeli jej nově ve smyslu Poselství Grálu. Přitom se často vynořují otázky : Kdo to vlastně byl Abd-ru- -shin? Co je to Poselství Grálu? Je Hnutí Grálu společenství věřících? Jaké má cíle? Další lidé se zase ptají, jestli se mohou setkat se stejně smýšlejícími lidmi, zda existují společná setkávání a jaká? Na tyto otázky chce tento spisek odpovědět. Čtenáři, který se vážně zabývá Abd-ru-shinovým věděním Grálu, bude stále jasnější, jak jsou právě v dnešní době nutné zásadní změny bezmála ve všech oblastech života. A každému, kdo se chce tímto věděním zabývat podrobně, se studium díla Ve světle Pravdy dá jen doporučit. Lze je koupit v knihkupectvích nebo přímo v nakladatelství Integrál Brno. Schwaz, září 2009 Jürgen Sprick 09

6 Poselství Grálu Ve světle Pravdy Vydání v jednom svazku 1072 stran Poselství Grálu popisuje nejdůležitější souvislosti ve stvoření. Současně poskytuje přehled dění mezi Bohem a námi lidmi, nepředkládá ale vědecká, filosofická nebo esoterická vysvětlování. Oslovuje čtenáře prostými slovy a jasným, logickým sledem myšlenek. Autor napsal své dílo s úmyslem vést hledajícího člověka blíže k životu, zpět k Bohu. Proto se Poselství Grálu obrací vždy jen k jednotlivci, nezávisle na jeho národnosti, rase nebo vyznání. Chce být člověku bezprostřední pomocí a ukazatelem cesty. Neboť opravdová změna v duchovní orientaci člověka může vzniknout jen na půdě jeho vlastního, nezávislého myšlení, zkoumání, a z něj vzešlého poznání a přesvědčení. Životní cesta, kterou Poselství Grálu ukazuje, je prostá, jasná a vzdálená jakékoli mystiky : Kdo má v sobě pevnou vůli k dobru a snaží se dodat svým myšlenkám čistotu, ten již našel cestu k Nejvyššímu! Tomu pak bude vše ostatní přidáno. Pevné chtění k dobrému a čistota myšlenek bezprostředně souvisejí s důslednou prací na sobě samém. 11

7 Poselství Grálu Aby člověk v sobě mohl opět probudit to, kým skutečně je, tedy lidství v pravém smyslu slova, odkazuje Poselství Grálu neustále na původní učení Ježíše Krista a staví na něm. I Ježíš vám již ukázal tu prostou cestu, vedoucí bezpečně k cíli. Vždyť hluboká pravda spočívá v prostých slovech : Miluj svého bližního jako sebe sama! Tím vám dal klíč ke svobodě, ke vzestupu. Neboť nedotknutelně platí : Co činíte bližnímu, konáte ve skutečnosti pro sebe! Pro vás samé, protože podle věčných zákonů všechno bezpodmínečně padá zpět na vás, dobré či zlé, ať již zde nebo tam. Vrátí se to. Proto je vám tak ukázána nejprostší cesta, jak máte chápat krok k dobrému chtění. Svému bližnímu máte dávat svým chováním, svou povahou! Nikoli snad nezbytně penězi a majetkem. Tím by byli přece nemajetní vyloučeni z možnosti dávání. A ve způsobu jednání, v dávání sebe sama ve styku s bližním, v ohledu a respektování, které mu dobrovolně nabízíte, spočívá ono milování, o němž mluvil Ježíš. Je v něm i pomoc, kterou svému bližnímu poskytujete, poněvadž on tak nabývá schopnosti buď ke změně sebe sama, nebo k dalšímu vzestupu do výše, poněvadž tím může zesílit. Život, obracející se k Bohu ve smyslu křesťanské lásky k bližnímu na základě dětské víry, je však dnes už sotva možný. Přesvědčení o existenci jediného Stvořitele bylo již dávno sníženo na polidštěné představy o Bohu a vzájemně si odporující náboženská dogmata, neslučující se s vážným myšlením a podstatnou měrou přispívající k tomu, že se dnes stále méně lidí může ztotožnit s tradičními náboženskými představami. Protože víra v našem pojetí je často stavěna na roveň s učením církví, samotná tato tradiční víra už nestačí. Pravé přesvědčení, to je to, čeho je zapotřebí. Přesvědčení však souvisí s věděním a poznáním. Proto Abd-ru-shin v Poselství Grálu odůvodňuje svá vysvětlení působením všeobsáhlých zákonů stvoření, prostupujících všechny úrovně tohoto viditelného světa, stejně jako velikou oblast světa, jež je mimo našich pět smyslů. Ve svém Poselství Grálu poukazuje Abd-ru-shin obzvláště na tři zákony stvoření : Zákon zpětného působení platí nejen v hmotném vnějším světě, kde je vše propojeno se vším a žádný pohyb není myslitelný bez zpětného působení, nýbrž působí i v oblasti lidského myšlení a konání. Bible tuto skutečnost popisuje známým podobenstvím : Co člověk zaseje, to také sklidí. Nelze sklízet pšenici, když se zaseje bodláčí, a není možné přijímat dobro, vysíláme-li zlo. V těchto slovech zaznívá i druhý veliký zákon stvoření, jehož obsáhlé působení je v Poselství Grálu zevrubně popsáno : Zákon přitažlivosti stejnorodého. Bez působení zákona stejnorodosti by nebyla možná žádná výstavba, vývoj ani v přírodě, kde vznik všech pevných látek probíhá spojením stejnorodých atomů a molekul, ani ve společenské oblasti, kde nacházíme porozumění nejlépe vždy u stejně smýšlejících lidí : Rovný rovného si hledá! Také naše myšlenky podléhají tomuto zákonu. Přitahují samočinně tedy v souladu s působením zákonů stvoření myšlenky stejného druhu, jimi zesíleny proudí zpět k nám a přinášejí požehnání či neštěstí, vždy podle své povahy, kterou jsme my sami zvolili. Okřídlená lehkost, nebo na druhou stranu drtivá tíže, které zná snad každý člověk ze svého vnitřního života, jsou důsledkem třetího velkého prazákona stvoření : Zákona tíže. Ten je nám rovněž důvěrně znám z pozorování přírody, ovlivňuje ale rozhodujícím způsobem i náš duchovní život. Následování těchto zákonů nás vyvede ze všech nejistot a bezradnosti. Ony nám dají poznat velké působení ve stvoření, svědčící o vůli Boží. Celé stvoření je řečí Boží a vy se máte vážně snažit, abyste se v něm naučili číst. To vůbec není tak těžké, jak si myslíte. A dále praví Abd-ru-shin : 12 13

8 Poselství Grálu Vy, pozemští lidé, jste v tomto stvoření proto, abyste nalezli blaženost! A to v řeči, kterou k vám Bůh živě promlouvá. A porozumět této řeči, naučit se jí, vyciťovat v ní vůli Boží je cílem vašeho putování stvořením. Ve stvoření samém, k němuž patříte, spočívá vysvětlení smyslu vašeho bytí a současně i poznání vašeho cíle! Jinak nemůžete obojí nikdy nalézt. To od vás vyžaduje, abyste stvoření prožívali. Avšak prožít anebo prožívat je můžete teprve tehdy, když je opravdu znáte. Svým Poselstvím vám nyní otevírám knihu stvoření. Toto Poselství vám ukazuje jasně řeč Boží ve stvoření, jíž se máte naučit rozumět, abyste si ji mohli zcela osvojit. Vydání v jednom svazku pevná vazba, pouzdro (1. 3. svazek) formát: 16,5 x 23.5 cm 1072 stran Vydání ve třech svazcích brožováno, v pouzdru formát: 14,5 x 21,5 cm 1. svazek: 208 stran 2. svazek: 400 stran 3. svazek: 432 stran 14 15

9 Abd-ru-shin, autor Poselství Grálu Autor Poselství Grálu ve svém díle nabízí lidem pomoc, díky níž může každý člověk dozrát ve vnitřně pevnou, silnou osobnost. V přednáškách k základním otázkám lidského bytí život a smrt, osud a spravedlnost, Bůh a jeho stvoření předkládá jasný obraz světa, poskytující člověku pevné zakotvení v bezmezerném vědění. O svém cíli řekl Abd-ru-shin v roce 1936 : Můj cíl je duchovního druhu! Nepřináším však nové náboženství, nechci zakládat novou církev, tím méně nějakou sektu, nýbrž podávám ve vší prostotě obraz samočinného působení ve stvoření, působení, jež nese Boží vůli a z něhož může člověk jasně poznat, které cesty jsou pro něj dobré. V souladu s touto hlavní myšlenkou stavěl Abd-ru-shin na první místo ve vší věcnosti vždy jen své poselství, neobracel však pozornost na svou osobu. Kult osobnosti odmítal. Jasně a zřetelně vyzýval své čtenáře, aby dbali ne toho, kdo Slovo přináší, nýbrž Slova samého. Abd-ru-shin Abd-ru-shin se narodil 18. dubna 1875 v Bischofswerdě v Německu a byl pokřtěn jménem Oskar Ernst Bernhardt. V bezpečí rodného domu prožil šťastné dětství a mládí. Následovalo obchodní vzdělání a založení samostatného podniku v Drážďanech. 17

10 Abd-ru-shin, autor Poselství Grálu V následujících letech podnikal Oskar Ernst Bernhardt delší cesty do zahraničí a z obchodníka se stále více stával uznávaný spisovatel. Jeho literární dílo zahrnuje mimo jiné cestopisy, romány a vyprávění. Byl členem Svazu německých autorů divadelních her a některé z jeho děl byly úspěšně provedeny v divadle v Lipsku i jinde. Nějakou dobu pak žil ve Švýcarsku a v Americe a v roce 1913 odcestoval do Londýna. Zde zažil vypuknutí první světové války a v roce 1915 byl jakožto německý občan internován na ostrově Man. Na jaře roku 1919 se mohl vrátit do vlasti a tam si uvědomil svůj vlastní životní úkol : zprostředkovat svým bližním obsáhlé vědění, které v sobě nesl. Poselství Grálu, postupně vznikající od roku 1923 nejprve ve formě tzv. Listů Grálu a veřejných přednášek, později jako kniha vydal Oskar Ernst Bernhardt pod jménem Abd-ru-shin. Jméno se skládá z persko-arabských prvků a znamená služebník Světla nebo syn Světla. Autor je zvolil v návaznosti na svůj dřívější pozemský život, v němž se připravoval na své působení. V budoucnu mělo být toto jméno neoddělitelně spojeno s jeho dílem. Gambrinus, rodný dům Oskara Ernsta Bernhardta v Bischofswerdě. V tomto domě se nachází stánek Světla kruhu Grálu v Sasku. Gambrinus slouží spolu se sousedním domem k pořádání seminářů a zasedání. V roce 1929, rok poté, co Abd-ru-shin nalezl svůj pozemský domov na Vomperbergu v Rakousku, kde chtěl dokončit Poselství Grálu, vystoupil s kritickým stanoviskem vůči nacistické ideologii. Řekl, že soudit podle ras, národností nebo náboženství není hodno pravého člověka : Je to příliš malicherné a nedůstojné pravého člověka. Věří tito lidé, že budou smět vpochodovat do království Božího v národních barvách a s národními hymnami? ( ) Jak jednostranní jsou navíc rasoví badatelé, když se snaží usuzovat jen podle zevnějšku, podle hrubohmotnosti, zatímco vlastní člověk je duch, 18 19

11 Abd-ru-shin, autor Poselství Grálu jako jedině směrodatný. A tento duch je starší než nynější a dřívější pozemské tělo. Vezměme to čistě pozemsky : Dobrý člověk bude vždy týž, i když vícekrát změní svůj šat. Je ve všedních šatech právě takový jako v nedělních. Nejinak je tomu s duchem, s vlastním člověkem. Fanatismus a náboženský dogmatismus jsou s Poselstvím Grálu neslučitelné ; ono požaduje jako základní podmínku ochotu k samostatnému a věcně orientovanému myšlení bez předsudků. V roce 1938, bezprostředně po uchopení moci v Rakousku nacisty, byla Osada Grálu, vzniklá mezitím na Vomperbergu v Tyrolsku, bez náhrady vyvlastněna. Abd-ru-shin byl 12. března zatčen a později, od září 1938, umístěn pod dohled gestapa nejdříve ve Schlaurothu u Görlitz, později v Kipsdorfu v Krušných horách. Abd-ru-shinovo blahodárné působení tak skončilo, jakákoliv další činnost mu byla zakázána. Dne 6. prosince roku 1941 Abd- -ru-shin na následky těchto opatření zemřel. Jeho pozemská schrána byla pohřbena 11. prosince 1941 v rodném městě Bischofswerdě. Teprve po několika letech, v roce 1949, mohla být převezena na Vomperberg, poté co po skončení války vrátily úřady osadu Grálu Abd-ru-shinově vdově Marii Bernhardtové. Během posledních let svého života Abd-ru-shin jednotlivé přednášky svého Poselství Grálu ještě jednou definitivně uspořádal. Vzniklo tak vydání poslední ruky, jež zůstalo jako jeho duchovní odkaz a současně svědectví o jeho osobnosti. Existují mnohá vyprávění lidí, kteří Abd-ru-shina osobně poznali a byli hluboce zasaženi jeho prostou přirozeností, ale také vznešenou a současně dobrotivou povahou. V článku listu Münchner Zeitung z roku 1933 se píše : Je cosi tajemného, co ho obklopuje, co promlouvá z jasného, dobrotivého pohledu jeho očí a působí jako pozdrav ze světlých dálek Obec Vomp a náhorní rovina Vomperberg, v pozadí pohoří Karwendel 20 21

12 Mezinárodní Hnutí Grálu Abd-ru-shin neměl v úmyslu založit novou církev, sektu nebo nové náboženství, ani stát v čele nějaké takové organizace. Jeho Poselství Grálu se obrací k jednotlivci, protože každý člověk musí přijít ke svému poznání vlastním úsilím. Od počátku šíření Poselství Grálu existovali lidé, snažící se žít ve smyslu vědění o stvoření, předkládaném v Poselství. A pokaždé, když lidé spojí své síly k uskutečňování určitých úkolů, jsou zapotřebí pravidla pro uspořádání takového společenství. To platí samozřejmě i pro volná sdružení, vznikající od roku 1927 a tvořící kořeny Hnutí Grálu. Hnutí Grálu není právně registrovanou organizací. Je zastřešujícím názvem snahy šířit vědění Poselství Grálu a uplatňovat je ve všech oblastech života. K těmto snahám a ke vznikajícím sdružením řekl Abd-ru-shin v roce 1927 : I když tato sdružení s radostí zdravím, nemohu je vést ani se na nich podílet. Protože takové snahy znamenají nakonec vždy vázanost toho, kolem něhož se lidé sdružují ( ). Musím být a zůstat volný ve všem, co mám říci! Sdružování osob, které se hlásí k Poselství Grálu, vytváří základ a vnější rámec pro pořádání hodin společného uctívání Boha pobožností a slavností Grálu. 23

13 Mezinárodní Hnutí Grálu Vedle šíření Poselství Grálu je hlavním úkolem mezinárodního Hnutí Grálu pořádání pobožností pro stoupence a čtenáře Poselství, dále jsou to přednášky, předčítání, rozhovory, semináře, akce pro děti a mládež, výstavy, koncerty a podobně. Přihlášení se k Poselství Grálu je osobním rozhodnutím a nevede k vazbě ani na Hnutí Grálu, ani na kruhy Grálu. Kruhy Grálu existují v četných městech mnoha zemí. Jsou založeny na dobrovolné angažovanosti a přispívání. O nedělích a zvláštních svátcích se konají hodiny společných pobožností. Dále se v kruzích Grálu, jak jsme se již zmínili, konají veřejné přednášky, semináře, koncerty, výstavy a akce pro děti a mládež, poskytující příležitost dozvědět se více o myšlenkovém bohatství Poselství Grálu a navzájem si své poznatky vyměňovat. Vlastníkem míst pro pobožnosti v kruzích Grálu je Nadace Hnutí Grálu v České republice, ve většině dalších zemí jsou to obecně prospěšné spolky a nadace. Kromě toho vyvíjejí svou činnost ještě vydavatelství pro šíření spisů Grálu. Tyto právnické osoby jsou financovány převážně dobrovolnými dary a příspěvky. Stánek Světla v Karviné, ČR Stánek Světla v Curychu, Švýcarsko K podpoře těchto činností je samozřejmě potřebná jednoduchá organizační struktura, ta je však omezena na nejnutnější míru a vždy otevřena smysluplným změnám. Kostru tvoří místní kruhy Grálu v asi čtyřiceti zemích světa, spojované v národní Hnutí Grálu, a ta pak společně vytvářejí mezinárodní Hnutí Grálu. Úkolem vedoucích kruhů Grálu, národních Hnutí Grálu i vedoucího mezinárodního Hnutí Grálu je pak tyto činnosti podporovat a koordinovat. V kruzích Grálu se setkávají lidé, pro něž je kniha Poselství Grálu vodítkem pro život. Poselství Grálu se přitom obrací na jednotlivce bez ohledu na víru a náboženství a nabízí mu cesty k poznávání Boha, světa i sebe samého. Pokládání základního kamene pro chrám Grálu v Port Harcourt, Nigerie 24 25

14 Mezinárodní Hnutí Grálu Jednotlivý člověk nemá vůči společenství žádné závazky, ale ani žádná práva. Nikdo není tázán na eventuální členství v náboženských seskupeních nebo církvích. V současné době je u nás asi zpečetěných osob, které se přihlásily k Poselství Grálu Koncert na kulturním fóru časopisu GralsWelt a snaží se žít podle něj, ve světě je jich asi Kruh čtenářů a podporovatelů je mnohem větší. Mezinárodní Hnutí Grálu má svůj původ na Vomperbergu. Jeho právním vyjádřením je Spolek k uskutečňování vědění Grálu od Abd-ru-shina se sídlem ve Schwazu (Tyrolsko). Chcete-li se dozvědět více o důvodech, proč nyní nemůže být pozemským sídlem mezinárodního Hnutí Grálu osada Grálu na Vomperbergu, jejíž postavení vyplývá ze života a působení Abd-ru-shina, můžete získat další informace na Seminář fóra časopisu GralsWelt v Berlíně Uvedení nového českého překladu Poselství Grálu v Praze, listopad 2011 Setkání dětí a mládeže v Německu a v Demokratické republice Kongo 26 27

15 Pobožnosti a slavnosti Grálu Kprohloubení prožitku svátečního dne slouží hodiny společného uctívání Boha. Pořádají se v prostorách vyhrazených jen pro tento účel a vyzdobených květinami. Na nich se čte přednáška z Poselství Grálu a závěrem modlitba. Pobožnosti jsou doprovázeny hudbou. Těchto krátkých, většinou nedělních setkání si mnoho lidí cení jako vyvrcholení týdne. Pobožnosti jsou otevřeny lidem, snažícím se žít ve smyslu Poselství Grálu nebo těm, kdo se jím chtějí vážně zabývat. O smyslu pobožností Abd-ru-shin řekl : Společných shromáždění užijte především jako hodin posvátného uctívání Boha. Avšak službu Bohu projevujte v celém svém bytí a působení, v životě samém, neboť tak máte radostně sloužit svému Stvořiteli, vděčni za milost, že smíte být! Učiňte vše, co myslíte a konáte, jedinou službou Bohu! Potom vám to přinese ten mír, po němž toužíte. Kromě pobožností ustanovil Abd-ru-shin ještě tři slavnosti Grálu. 30. května každého roku se slaví slavnost svaté Holubice. Souvisí úzce se známým děním letnic, je ale spjata také 29

16 Pobožnosti a slavnosti Grálu s působením svatého Grálu a Ducha svatého. Holubice je viditelným znamením Ducha svatého, Boží vůle. Abd-ru-shin vysvětlil, že Grál a hrad Grálu, známé ze starých pověstí a legend, skutečně existují, ne ovšem jako pozemská nádoba a stavba, jak jsou vylíčeny v legendách, nýbrž jako výchozí bod, z nějž vzniklo nesmírné dílo stvoření. Svatý Grál je místem přenosu síly mezi Božskou říší a stvořením. Z něj je silou Stvořitele pravidelně oživováno vše, co existuje : Je to okamžik, kdy se v chrámu svatého Grálu láska Stvořitelova zářivě rozlévá k novému bytí, k novému tvůrčímu úsilí, a to se pak šíří jako pulsující tep dolů do celého všehomíra. Všemi sférami prochází chvění, posvátné rozechvění, naplněné tušením radosti, tušením velikého štěstí. Jen duch pozemských lidí stojí ještě stranou, jen on necítí, co tato událost znamená právě pro něj, jaký nesmírný dar to otupěle přijímá. Něco tak velikého již nemůže pochopit, protože mu to jeho vlastní rozumové omezení nedovolí. Je to chvíle přílivu života do celého stvoření! Stále se opakující nutné potvrzování smlouvy, kterou Stvořitel uzavřel se svým dílem. Toto pravidelné rozlévání živé Stvořitelovy síly se nejen objevilo v legendách o Grálu jako zázrak nasycení, ale má i dosud neznámou souvislost se svátkem letnic, při kterém byli Ježíšovi učedníci po smrti svého Pána naplněni zvláštní duchovní silou. Tento děj ohlásil Ježíš svým věrným slovy : Dostanete sílu Ducha svatého, jež na vás sestoupí! Jeho slova se netýkala pouze dění, které se odehrálo jen jednou a zasáhlo jen učedníky, nýbrž šlo o pravidelný, každoročně se opakující děj, který tehdy skupina učedníků ve zbožnosti vědomě prožila. Svatodušní svátky či letnice jsou pro křesťany vzpomínkou na tuto událost. Lidé však netuší, že přibližně v téže době je pokaždé skutečně v hradu Grálu Den svaté Holubice, tedy den obno- vení síly pro stvoření skrze Ducha svatého! Ne sice vždy přesně na letnice, jak jsou na Zemi vypočítány, ale přibližně v té době. Druhou vznešenou slavností Grálu je slavnost Čisté lilie, slavená každoročně 7. září. Má zejména připomínat základní přikázání Poselství Grálu, bez něhož není možný duchovní vzestup : Udržujte krb svých myšlenek čistý, tak založíte mír a budete šťastni! Usilovat o čistotu, jejímž symbolem je lilie, patří v pravém smyslu tohoto slova k povinnosti každého člověka, který se snaží žít ve smyslu Poselství Grálu. Především se však svátek Čisté lilie obrací k ženství. Žena má oproti muži jemnější schopnost vyciťování a díky ní také niternější vztah ke kráse, harmonii a přírodě. Třetí vznešenou slavností je slavnost Zářící hvězdy 29. prosince. Je úzce spojena se svátkem Vánoc a má připomínat narození Syna Božího Ježíše, provázené tehdy září Betlémské hvězdy. Především však má připomínat Ježíšovo vysoké poslání, spočívající v tom, že přinesl lidstvu ve svém poselství lásky Pravdu. Proto se tato slavnost Grálu nazývá také slavností Růže, neboť růže je symbolem lásky milosrdenství a pravé lásky k bližnímu, jak ji učil Ježíš Kristus a jak o ní Abd-ru-shin mimo jiné řekl : Opravdová láska se neohlíží na to, co se druhému líbí, co je mu příjemné a působí mu radost, nýbrž se bude řídit jen tím, co druhému prospívá! Lhostejno, působí-li mu to radost nebo ne. To je pravá láska a služba. Kromě těchto tří hlavních slavností se konají slavnosti Grálu i v jiných dnech, a to v mnoha zemích. Mají pomoci zprostředkovat duchovní spojení ke Světlu lidem, kteří chtějí žít ve smyslu Poselství Grálu. Člověk, který poznal v Poselství Grálu Pravdu a přiznal se ke Stvořiteli, může na svou výslovnou prosbu uzavřít během slavnosti novou smlouvu s Bohem úkonem zpečetění. Jako viditelné 30 31

17 Pobožnosti a slavnosti Grálu znamení zpečetění obdrží kříž Grálu. Toto osobní rozhodnutí jednotlivce nevede k vazbě na Hnutí Grálu ani na jiné zpečetěné osoby, které se v rámci Hnutí Grálu také označují jako nositelé kříže. Chrám Grálu v Kinshase, Republika Kongo Chrám Grálu v Enugu, Nigerie Stánek Světla v Lac Simon, Kanada Stánek Světla v Kolíně n. Rýnem, Německo 32 33

18 Nadace Poselství Grálu Stiftung Gralsbotschaft Sídlo Nadace Poselství Grálu ve Stuttgartu Jako svůj základní úkol si stanovila německá Nadace Poselství Grálu (Stiftung Gralsbotschaft) vytváření příležitostí k poznání Poselství Grálu Ve světle Pravdy, a to bez nápadné reklamy a bez podbízení. Nadace byla založena v roce 1950 z iniciativy Marie Bernhardtové, vdovy po Oskaru Ernstu Bernhardtovi (Abd-ru-shinovi), s cílem vytvoření samostatné a nezávislé instituce v rámci mezinárodního Hnutí Grálu, která by se stala výchozím bodem pro celosvětové šíření Poselství Grálu a souvisejících spisů. S touto činností je spojeno mnoho překladatelské a vydavatelské práce. V současné době existuje překlad Poselství Grálu do 17 jazyků, k dostání je ve více než 90 zemích světa, celkový náklad se pohybuje v řádu milionů. Nadace Stiftung Gralsbotschaft obdržela na vydávané Abd- -ru-shinovy spisy a knihy jako jediná autorská práva. Nadace pracuje na základě povolení ministerstva kultury Bádenska-Würtemberska jako nezisková všeobecně prospěšná organizace. Ve svých stanovách má mimo jiné podporu společnosti v duchovní a mravní oblasti šířením Abd-ru-shinových děl. Sídlem nadace Stiftung Gralsbotschaft je Stuttgart, sídlo vydavatelství je v blízkém Ditzingenu. 35

19 Nadace Poselství Grálu Stiftung Gralsbotschaft Informace o vydavatelském programu nadace v němčině, angličtině a jiných jazycích můžete získat na webové adrese nebo na poštovních kontaktních adresách uvedených dále. Kontaktní adresy Mezinárodní Hnutí Grálu : Internationale Gralsbewegung Marktstraße Schwaz, Rakousko Tel. +43 (0) Fax +43 (0) Mail internationale-gralsbewegung. org Vydavatelství v Ditzingenu Sídlo Nadace Poselství Grálu ve Stuttgartu Hnutí Grálu v České republice : Nadace Hnutí Grálu v České republice Nováčkova Brno Tel/fax (+420) Mail hnutigralu. cz Web w w w. hnutigralu. c z Nadace Poselství Grálu : Stiftung Gralsbotschaft Lenzhalde Stuttgart, Německo Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Mail gral. de Web w w w. gral. de Pohled do skladu knih ve vydavatelství Nakladatelství Integrál Brno : Nováčkova Brno Tel/fax (+420) Mail ob integralbrno. c z Web w w w. integralbrno. c z 36 37

20

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2009 Vznik nového NNH v průběhu procesu denominalizace NNH nové náboženské hnutí stupeň napětí denominace čas Vznik nového NNH v průběhu procesu denominalizace NNH nové náboženské

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2010 Nová náboženská hnutí letní semestr 1. Vznik nového náboženského hnutí v průběhu denominalizace, příklad imanuelitů 25. 2. 2. Války kvůli sektám a metafora vymývání mozků, příklad

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé Předmluva: Hluboká důvěra v pohyb života - tvořivá přítomnost živého Boha 5 První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Společenství Josefa Zezulky

Společenství Josefa Zezulky Společenství Josefa Zezulky Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Milí přátelé, pro mnohé nečekaná svoboda umožnila, abych dne 30. 3. 2015 mohl vyslovit potěšení nad tím, že duchovní filosofie a služba se stává

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

ČESKÁ IBEROMERICKÁ SPOLEČNOST, z. s. Stanovy. Článek I.

ČESKÁ IBEROMERICKÁ SPOLEČNOST, z. s. Stanovy. Článek I. ČESKÁ IBEROMERICKÁ SPOLEČNOST, z. s. Stanovy Článek I. Název, sídlo a jednací řeči 1. Spolek se nazývá Česká Iberoamerická společnost, zapsaný spolek (dále jen ČIS). 2. Sídlem ČIS je Přírodovědecká fakulta

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka?

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? 1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? a. Víra jako svoboda nebo otroctví pro člověka, který uvěřil. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka b. Víra jako rozhodnuti

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru (Vzdělávací obsah je koncipován jako východisko pro povinný předmět na církevních základních školách) Charakteristika: Obor Římskokatolické

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček O radosti pro život MILÁ KNIHA Přemysl Dvořáček O radosti pro život Přemysl Dvořáček V prožitku jemného citu lásky ve svém srdci cítíme blažený vjem upřímné radosti a něhy. S pocitem upřímné radosti

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2017 Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela

Více

Duchovní inspirace pro vychovatele

Duchovní inspirace pro vychovatele Duchovní inspirace pro vychovatele Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Duchovní inspirace pro vychovatele Z díla Rudolfa Steinera vybral a sestavil Přeložil Radomil Hradil KATALOGIZACE

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí STRUKTURA SETKÁNÍ 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA ROZVOJ / UČENÍ VÝVOJ / ZRÁNÍ

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Inspirace katecheze prvky katechumenátu Poslání k národům = vzor veškeré misijní činnosti církve, křestní katechumenát, který

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Stanovy Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí

Stanovy Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí Stanovy Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí Tyto Stanovy plně vycházejí z původních Stanov Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí z let 1883/84 a jejich modifikované verze z konce 20. let 20.

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Kategorizace subjektů OP ŽP

Kategorizace subjektů OP ŽP Příloha č. 5 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Kategorizace subjektů OP ŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 1 Obce a města pozdějších

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

STANOVY občanského sdružení Postřeh. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY občanského sdružení Postřeh. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení STANOVY občanského sdružení Postřeh čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Postřeh (dále jen sdružení ); 2) Sídlo sdružení: Opavská 680, 747 41 Hradec nad Moravicí 3)

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti.

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Přirozenost muže Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Bhagavadgíta (13.1) Bùh od samého zaèátku vytvoøil poslání obìma

Více