Souhrnná teritoriální informace Sierra Leone

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná teritoriální informace Sierra Leone"

Transkript

1 Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická charakteristika 3. Zahraničně-politická orientace 4. Ekonomická charakteristika země 5. Finanční a daňový sektor 6. Zahraniční obchod země 7. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR 8. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu 9. Investiční klima 10. Očekávaný vývoj v teritoriu 1/19 Zastupitelský úřad Akkra (Ghana)

2 1. Základní informace o teritoriu 1.1. Oficiální název státu Republika (Republic of ) 1.2. Rozloha km Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva 6,1 mil. (odhad 2006) Hustota obyvatel : 79,5 obyvatel / km 2 Průměrná délka života: muži: 38,36 roků ženy: 42,87 roků Věková struktura: 0 14let: 44,8 % 15 64let: 52 % nad 65 let: 3,8 % Podíl ekonomicky činného obyvatelstva : cca 1,5 mil Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení 2,3 % 1.5. Národnostní složení V zemi žije kolem 20 etnických skupin. Více než 60 % obyvatel se hlásí buď ke kmeni Temne, obývajícím sever Sierry Leone, či k na jihu žijícím Mende. Dalšími skupinami jsou Limba a Koranko na severu, Kissi na východě a Sherbo na jihozápadě. Zajímavé etnikum jsou Krio (Kreolové) potomci otroků osvobozených v 18. století na Jamajce a přesídlených do oblasti dnešního Freetownu. Početně zanedbatelná, ale ekonomicky velmi aktivní je libanonská a indická menšina Náboženské složení sunitští muslimové 60 % tradiční náboženství 20 % křesťané 20 % 2/19 Zastupitelský úřad Akkra (Ghana)

3 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky angličtina místní používané jazyky : Temne Mende Krio (vycházející z angličtiny) 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města 3 provincie, 1 oblast. je tradičně dělena na 150 náčelnictví (chiefdoms), kterým vládne místní náčelník spolu s radou starších. Hlavní město: Freetown (500 tis. obyvatel) Další velká města: Bo, Kenema, Makeni, Koidu 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn Leone = 100 centů. Běžně používanou měnou je USD. Na konci roku 2007 byl směnný kurs 2982,8 Le/ USD, pro rok 2008 odhad 3200 Le/USD, odhad Le/USD Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba 1. leden, 1. květen, Velikonoce, 9. srpen, 25. a 26. prosinec, Tabaski, Mouloud, Id al-fitr Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty Při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu nedochvilnost. Jednání jsou často odkládána a obchodní partneři se na schůzky velmi často vůbec nedostaví. Při přípravě a plánování doby jednání je zpravidla nutné plánovat několikadenní rezervu. Jednacím jazykem při obchodních jednáních v Sierra Leone je angličtina. Oblečení je buďto tradiční nebo evropské (pro jednání je vždy žádoucí oblek s kravatou). Význam známostí a osobních kontaktů je při uzavírání obchodů zásadní Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU Při ošetření v místních zařízeních, které lze doporučit jen v naléhavých případech, je nutné mít u sebe finanční hotovost. Doporučujeme před cestou uzavřít dobré cestovní pojištění. Ve vážnějších případech se doporučuje odlet do ČR. 3/19 Zastupitelský úřad Akkra (Ghana)

4 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria Vízum je možné získat na velvyslanectví Sierry Leone v Moskvě (26 Rublyovskoje Chausee, Flat 58/59, Moscow, Russia, Tel /Fax: ) nebo v Bonnu (Rheinallee 20, tel ). Do Freetownu je možné cestovat z Evropy přímo z Londýna, nebo přes Ghanu ( kde je též možno požádat o vystavení vstupního víza do země). je silně malarická oblast, cestovatelům důrazně doporučujeme kontaktovat před cestou lékaře a případná zdravotní rizika před cestou konzultovat. Povinné je očkování na žlutou zimnici. Při cestách mimo hlavní město je dobré znát aktuální bezpečnostní situaci v cílovém regionu Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi 17. září 2007 vyhlásila Národní volební komise oficiálně vítězem prezidentských voleb v 54 letého kandidáta Všelidového kongresu (APC) Ernesta Bai Koromu. Přes určité zlepšení ekonomické situace zůstává i v roce 2008 nadále jednou z nejchudších zemí světa a její ekonomika bude nadále silně závislá na podpoře mezinárodních donorů. Snadná dostupnost zbraní, slabost centrální vlády, neshody vedoucích představitelů země, rychle rostoucí korupce, špatná výkonnost státní správy, chudoba a vysoká nezaměstnanost zůstávají dlouhodobě hrozbou bezpečnosti a stability této země. Prezident Koroma a jeho vládnoucí strana ACP mají pro nejbližší období nesnadný úkol zavést v zemi extensivní reformy do většiny oblastí života země. Mezi tyto cíle patří zvýšení výkonnosti vlády, boj s korupcí, obnova činnosti nezávislé antikorupční komise (ACC) a ekonomické reformy. Činnost státní správy je ochromena nízkou úrovní práce, endemickou korupcí a je prakticky nefunkční. Problémem je zároveň nedostatek kvalifikovaných pracovní sil. Prezident Koroma zároveň vyzývá k nezbytné potřebě pokračovat v procesu národního usmíření. Zmírňování chudoby je hlavní výzvou. Světové statisticky trvale uvádějí, že až 70 % obyvatel žije buď na hranicí bídy nebo pod její hranicí. V době, kdy byl přijat Akční program pro nejméně rozvinuté země na roky byla ještě ve válečném konfliktu se všemi důsledky více než desetiletého trvání občanské války. Po oficiálním ukončení konfliktu v roce 2002 se země otevřela pro volný pohyb zboží a služeb, byl zahájen proces na obnovu nerostných zdrojů a na obnovu ekonomických a sociálních struktur. Pomocnými programy jsou pro Brussels Programme of Action a Millenium Development Goals Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) popis spojení z letiště a z centra města Embassy of the Czech Republic Kanda High Road No. 2, House No. C 260/5 P. O. Box 5226, Accra - North Tel : , Fax: Velvyslanec: ing. Miroslav Křenek Teritoriální působnost ZÚ ČR v Ghaně : Ghana, Togo, Libérie,, Pobřeží slonoviny, Burkina Faso, Niger, Guinea, Guinea-Bissau, Gambie, Kapverdy 4/19 Zastupitelský úřad Akkra (Ghana)

5 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism) V nemá zastoupení žádná česká instituce Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.) Internetové informační zdroje Adresy významných institucí 5/19 Zastupitelský úřad Akkra (Ghana)

6 2. Vnitropolitická charakteristika 2.1. Stručná charakteristika politického systému je republika prezidentského typu. Vláda je řízena přímo prezidentem se značnými pravomocemi. Prezident stojí v čele vlády, kterou jmenuje. Je volen na pětileté funkční období, přičemž může být zvolen dvakrát. Působnost vlády a prezidenta je možno prodloužit o šest měsíců. Ústava připouští toto prodloužení pouze dvakrát. Zákonodárná moc patří parlamentu, kde zasedá 124 poslanců, z nichž 112 je voleno ve všeobecných volbách a zbylých 12 křesel je obsazováno (nebo jejich obsazení určeno) oblastními náčelníky. Významné politické strany: Lidová strana Sierry Leone (SLPP), Všelidový kongres (APC), Lidové hnutí za demokratickou změnu (PMDC), Strana míru a osvobození (PLP), Strana revoluční sjednocené fronty (RUFP), Sjednocená národní lidová strana (UNPP) Hlava státu (jméno, kompetence) Prezident republiky, Ernest Bai Koroma stojí v čele státu od voleb, konaných 17. září Složení vlády 1. Prezident Ernest Bai Koroma 2. Viceprezident Samuel SAMSUMANA 3. Ministr zemědělství a potravinové bezpečnosti Sam SESAY 4. Ministr pro rozvoj venkova, lesnictví, životní prostředí a sociální věci Alfred Bobson SESAY 5. Ministr obrany a státní bezpečnosti Paulo CONTEH 6. Ministr pro rozvoj a ekonomické plánování Mohamed B. DARAMY 7. Ministr školství, mládeže a sportu Minkailu BAH 8. Ministr energetiky a elektřiny Haja Afsatu KABBA 9. Ministerstvo financí a rozvoje David Omashola CAREW 10. Ministryně zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce Zainab Hawa BANGURA 11. Ministr zdravotnictví Soccoh KABIA, Dr. 12. Ministr bydlení a rozvoje infrastruktury John SAAD 13. Ministr informací a vysílání Ibrahim Ben KARGBO 14. Ministr vnitra a místní správy Dauda KAMARA 15. Ministr spravedlnosti a generální prokurátor Abdul SERRY-KAMAL 16. Ministr práce a pracovních vztahů Minkailu MANSARAY 17. Ministr pro místní správu a rozvoj komunit Sidikie BRIMA 18. Ministr mořských zdrojů Moses KAPU 19. Ministr nerostných zdrojů Abubacar JALLOH 20. Ministr pro prezidentské a veřejné záležitosti Alpha KANU 21. Ministr sociálních věcí Musu KANDEH 22. Ministr turistiky a kultury Hindole TRYE 23. Ministr průmyslu a obchodu Alimamy KOROMA 24. Ministr dopravy a letectví Kemoh SESAY 25. Státní ministr pro východní region Sahr Randolph FILLIE-FABOE 26. Státní ministr pro severní region Alex Alie KARGBO 27. Státní ministr pro jižní region S. U. M. JAH 6/19 Zastupitelský úřad Akkra (Ghana)

7 3. Zahraničně-politická orientace 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních UN, AU, ECOWAS, WTO, IMF, UNCTAD, UNESCO, aj. patří mezi země ACP Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách Částečné pokračování obchodní dohody s EU, smlouvy vyplývající z členství v ECOWAS a WAEMU Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) mimo smluv dle kap.7.1. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky o kulturní spolupráci z roku 1984 Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou o letecké dopravě z roku /19 Zastupitelský úřad Akkra (Ghana)

8 4. Ekonomická charakteristika země 4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje je mimořádně chudá země. I když vlastní značné bohatství nerostných surovin, má rezervy v zemědělství a rybolovu, je sociální infrastruktura a rozvoj lidských zdrojů na velmi nízké úrovni. Závažné sociální rozdíly vedou k nepokojům a jsou překážkou pro ekonomický rozvoj. Ekonomický růst je za rok odhadován na 7 %, pro rok 2008 na 6,5 % a pro rok 2009 na 6,3 %. Tyto odhady reflektují zejména aktivity v těžebním průmyslu. Inflace bude i nadále na poměrně vysoké úrovni díky poměrně vysokým cenám na domácím trhu i dovozového zboží (15 % 2008, 12,5 % 2009). Nemalou měrou připívá růst cen ropy na světových trzích a znehodnocování místní měny. Další hrozbu představuje sousední Guinea, kde pokračující pokles ekonomiky vede k nedostatku potravin i spotřebního zboží a ty jsou odčerpávány ze Sierra Leona prostřednictvím příhraničního obchodu. Cca % obyvatel pracuje v zemědělství, které vytváří přibližně 52 % hrubého domácího produktu. I tento sektor se díky mezinárodním donorům vzpamatovává z následků občanské války a prodělává růst země však stále ještě není potravinově soběstačná (dováží se hlavně rýže). Pěstují se zejména kasava, rýže, tropické ovoce, sladké brambory, káva a kakao. má pouze malý dřevařský průmysl soustředěný na východě země. Země začala exportovat zemědělské produkty kakao, kávu, cukr a zázvor. Rychlým tempem roste rybolov. V prosinci 2006 dosáhla tzv. completion point" v rámci iniciativy HIPC. Věřitelé tak ocenili reformy prováděné vládou a program snižování chudoby a odpustili SL 90 % zahraničního dluhu (1,5 mld. USD). Výroba se orientuje pouze na zpracování surových materiálů a lehkých výrobků pro domácí trh. Těžba diamantů zůstává základním zdrojem zahraničních měn a tvoří téměř 50 % exportu. Ekonomika je prakticky závislá na udržení míru v zemi a tím na pokračování význačné zahraniční pomoci, která je nezbytná pro chod země. MMF dokončil program na omezování chudoby na roky , který by měl napomoci ke stabilizaci ekonomického růstu a k postupnému snižování inflace. Začátek období politické stability napomohl nedávné minulosti k rehabilitaci těžby bauxitu a rutilu. Díky vyčerpávání povrchových ložisek byla těžba diamantů proti roku 2006 nižší vytěžilo se jich 630 tis. karátů. Rozbíhá se rovněž průzkum ložisek zlata a železné rudy. Vládou naprosto nekontrolovaná a neregulovaná je těžba coltanu. Průzkum na ropu provádí španělská firma Repsol, nigerijská Oranto a Frazimex a americká 8Investment. Nedostatek elektrické energie je hlavní brzdou rozvoje. Vyrobí se kolem 260 mil. kwh elektrické energie. Freetown je zásobován energií z naftou poháněné generátorové stanice King Tom. Ostatní části země jsou zcela nebo zčásti bez dodávky elektrické energie. Země je zcela závislá na dovozu ropy. Pro nedostatek finančních prostředků a nezaplacené pohledávky, dochází často k výpadkům dodávek pohonných hmot. Vláda připravuje privatizaci celého energetického sektoru země. Ekonomická politika příštích let bude zaměřena na snižování chudoby, udržení fiskální a monetární disciplíny, obnovu infrastruktury a zabezpečení potravinové soběstačnosti Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/ obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti) Hrubý domácí produkt (HDP) 1,650 mil. USD Meziroční přírůstky HDP v procentech oproti předchozímu roku /19 Zastupitelský úřad Akkra (Ghana)

9 7,3 7,1 7,0 6,5 6,3 (podle EIU) HDP na obyvatele 251 USD/obyvatele Míra inflace 15 % Vývoj inflace za období posledních 5 let * 2009* 7,5 % 14,2 % 12,0 % 9,7 % 11,7 % 15 % 12,5 % Měsíc/ rok Vývoj devizového kurzu LE vůči USD 6/04 12/04 6/05 12/05 6/06 12/06 12/07 09/08* 2009* Kurs , Průmysl struktura, tempo růstu, nosné obory Na celkové tvorbě HDP se průmyslová výroba v roce 2006 podílela 30,6 %. Nosným odvětvím je těžební průmysl, ostatní průmysl stagnuje a potýká se s levnými asijskými dovozy. Těžební průmysl V roce 2006 vykázal výrazný růst. Byla obnovena těžba bauxitu (1,1 mil. tun) a rutilu (74 tis. tun). Díky vyčerpávání povrchových ložisek byla těžba diamantů proti roku 2005 nižší vytěžilo se jich 582 tis. karátů. Průzkum hlubších zdrojů provádí dvě kanadské a jedna britská firma zahájení těžby se očekává v roce Rozbíhá se rovněž průzkum ložisek zlata a železné rudy. Vládou naprosto nekontrolovaná a neregulovaná je těžba coltanu. Průzkum na ropu provádí španělská firma Repsol, nigerijská Oranto a Frazimex a americká 8Investment Stavebnictví Programy rekonstrukce infrastruktury i soukromá poptávka po bytech podporují výrazný růst tohoto sektoru Zemědělství vývoj, struktura Zemědělství zůstává páteří sierraleonské ekonomiky. Na celkové tvorbě HDP se sektor zemědělství v roce 2006 podílel 52,5 %, zaměstnává však až 2/3 obyvatel. I tento sektor se díky mezinárodním donorům vzpamatovává z následků občanské války a prodělává růst země však stále ještě není potravinově soběstačná (dováží se hlavně rýže). Pěstují se zejména kasava, rýže, tropické ovoce, sladké brambory, káva a kakao. má pouze malý dřevařský průmysl soustředěný na východě země. Země začala exportovat zemědělské produkty kakao, kávu, cukr a zázvor. Rychlým tempem roste rybolov Služby Na tvorbě HDP se podílí 16,9 %. Země má nevyužívaný turistický potenciál (čínští investoři představili plán výstavby luxusního hotelového komplexu u Freetownu). Bankovní sektor je slabý, prudce se rozvíjejí doprava a telekomunikace. 9/19 Zastupitelský úřad Akkra (Ghana)

10 4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika z toho jaderná) Doprava Země má cca km silnic, z toho pouze 900 km asfaltových. Dopravní cesty byly silně zanedbány a válka zničila zbytek. Silnice jsou většinou ve velmi špatném stavu, hlavní tahy jsou v současnosti opravovány s pomocí WB. V zemi je asi 800 km splavných vodních cest. Na letišti ve Freetownu byl znovu otevřen terminál pro mezinárodní lety. Přístav ve Freetownu je rovněž rekonstruován za pomoci WB. Železniční síť byla během války zničena. Telekomunikace Jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví služeb jsou informační technologie.i když telekomunikace byly silně postiženy válkou, v současnosti je telefonní síť ve Freetownu a větších městech funkční a má kolem 25 tisíc účastníků. Největším operátorem mobilní telefonní sítě je Celtel se 115 tisíci účastníky. Ostatní operátoři (Comium, Africell, Millitel a Mobitel) zahájili činnost až v roce 2005 a jejich podíl na trhu je prozatím nízký. Rychle se zvyšuje počet uživatelů internetu (kolem 10000). Energetika Nedostatek elektrické energie je hlavní brzdou rozvoje. Vyrobí se kolem 260 mil. kwh elektrické energie. Freetown je zásobován energií z naftou poháněné generátorové stanice King Tom. Ostatní části země jsou zcela nebo zčásti bez dodávky elektrické energie. První fáze rekonstrukce vodní elektrárny Bumbuna (50 MW) by měla být dokončena v roce Země je zcela závislá na dovozu ropy. Pro nedostatek finančních prostředků a nezaplacené pohledávky, dochází často k výpadkům dodávek pohonných hmot. Vláda připravuje privatizaci celého energetického sektoru země Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc Státní rozpočet země je na rozvojové pomoci silně závislý - největšími donory jsou Velká Británie, EU, WB, USA, Nizozemí a Německo. Celková výše ZRS dosahuje 343 mil. USD. V roce 2006 IMF odsouhlasil nový program redukce chudoby zaměřený na udržení fiskální a monetární rovnováhy a strukturální reformy (46 mil. USD). Ochota donorů poskytovat pomoc i nadále bude záviset na pokroku v boji proti korupci a zneužívání poskytnutých finančních prostředků. 10/19 Zastupitelský úřad Akkra (Ghana)

11 5. Finanční a daňový sektor 5.1. Státní rozpočet příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let Státní rozpočet je dlouhodobě deficitní a schodek je financován ze zahraničních zdrojů. Vláda se snaží posílit příjmovou stránku lepším výběrem daní, situace se pravděpodobně zlepší díky příjmům od mezinárodních těžebních společností. Výdajová stránka je zatěžována obnovou infrastruktury, vysokou cenou ropy ale také rostoucími sociálními výdaji. Podle údajů Státní banky SL se vládě v roce 2006 nepodařilo naplnit ani příjmovou stránku rozpočtu (zejména díky příliš optimistickému očekávání přílivu ZRS od mezinárodních donorů) ani stránku výdajovou (SL nemá kapacitní možnosti realizovat projekty financované donory). Rozpočet na rok 2007 počítá s nízkým deficitem, málokdo však věří, že ve volebním roce, kdy poroste tlak na sociální výdaje, se ho podaří dodržet. Státní rozpočet (novější údaje nejsou k dispozici) Položka /rok * Celkové příjmy včetně 765,8 838, grantů Celkové výdaje 830,4 913, Rozpočtový deficit -64,6-75,6-44 Dle EIU, v mld. LE. * rozpočet na rok Struktura rozpočtu (mld. LE) novější údaje nejsou k dispozici Položka /rok 2007 Celkové příjmy a dary (mld.fg) 1179 Fiskální příjmy 675 Daně, cla 563 Důlní činnost, rybolov 42 Granty 504 Celkové výdaje a půjčky 1222 Běžné výdaje 776 Kapitálové výdaje 447 Rozpočtový deficit Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let) Platební bilance Položka /rok Běžný účet -124,6-99,1-140,8-168,6 Kapitálový účet 7,5 16,0 18,4 36,8 Finanční účet 18,8 33,5 76,2 38,1 Celková bilance -114,5-99,9-99,7-129,6 Devizové rezervy 84,7 66,6 125,1 170,5 (mil. USD, odhad IMF; údaje se podstatně rozcházejí v závislosti na zdroji, trend zvyšování pasiva běžného účtu je patrný ze všech zdrojů) 5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba Vývoj celkového zahraničního dluhu v mil. USD * 11/19 Zastupitelský úřad Akkra (Ghana)

12 ,1 (podle údajů EIU, * odhad) 5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny) Bankovní sektor je stále ještě slabý. Centrální banka má pouze omezenou možnost kontrolovat množství peněz a inflaci, protože nemá žádnou centrální úrokovou sazbu. Počet komerčních bank vzrostl na osm (Rokel Commercial Bank, Commercial Bank (státní), Union Trust Bank, First International Bank (nigerijský kapitál), Standard Chartered Bank, Guaranty Trust Bank (nigerijský kapitál), International Commercial Bank (malajský kapitál) a Ecobank). Úrokové sazby komerčních bank zůstávají díky rizikovosti a míře inflace vysoké kolem 30 % Daňový systém viz. 12/19 Zastupitelský úřad Akkra (Ghana)

13 6. Zahraniční obchod země 6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let vývoz, dovoz, saldo tabulka Vývoz zboží celkem (v mil. USD) * 59,8 110,8 154,1 185,1 272,9 300,0 360,0 EIU odhad vč. neregistrovaného vývozu diamantů Dovoz zboží celkem (v mil. USD) ,4-310,8-274,3-361,7-351,2-390,0-440,0 Obchodní bilance (v mil. USD) , ,2-176,6-152, Teritoriální struktura postavení v (k) EU Hlavními dovozcem zboží ze Sierry Leone je Belgie (diamanty 130 mil. USD), následují Německo, USA a Indie. dováží zboží z Německa, Pobřeží slonoviny, Velké Británie a USA, rychle rostou dovozy z ČLR Komoditní struktura Nejdůležitějším vývozním artiklem jsou diamanty, dále se vyváží bauxit a rutil, zlato, železná ruda, platina, dřevo, v omezené míře káva a kakao. Dováží se potraviny všeho druhu, spotřební zboží, ropné produkty a chemikálie. Rychle roste poptávka po dopravních prostředcích Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu Základními dokumenty pro vývoz do jsou: exportní faktura, seznam zboží, nákladní list, celní faktura a doklad o předexpediční inspekci (API). Faktura musí obsahovat stručný, ale přesný popis zboží, určení množství, platební podmínku a ceny v USD. Celková cena musí být rozepsána: cena ex works + cena dopravy + pojistné = celková cena CIF. Celní sazby jsou v rozmezí 0 30 % (luxusní zboží). Importované zboží se prodává s 20 % daní, na tabák a alkohol je ještě zvláštní přirážka ve výši 30 %. Do země se smí dovézt hotovost do výše 10 tis. USD Ochrana domácího trhu Licenčnímu řízení podléhá zboží, které by mohlo ohrozit zdraví. Zakázán je dovoz munice, uniforem, vojenského materiálu a drog. Kontrole vlády podléhá vývoz diamantů a zlata Zóny volného obchodu V současné době neexistují. 13/19 Zastupitelský úřad Akkra (Ghana)

14 7. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR 7.1. Smluvní základna viz Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let tabulka Vývoj vzájemné obchodní výměny (v tis.usd) rok VI/08 vývoz dovoz obrat saldo (podle údajů MPaO ČR) 7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu Pořadí podle komoditního složení našeho vývozu podle SITC v roce 2006 Pořadí Komoditní skupina podle SITC 1. SITC 2 Surové materiály 2. SITC 6 Tržní výrobky tříděné 3. SITC 7 Stroje a přepravní zařízení (podle údajů ČSÚ) Hlavní vývozní komodity ČR: pneumatiky, oděvy (i obnošené), přenosová zařízení, čerpadla a kompresory Hlavní dovozní komodity ČR: káva, kaučuk, tropické ovoce, sladidla 7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu) Jde o malý trh charakterizovaný nízkou kupní silou obyvatel a vysokou konkurencí levných dovozů. Prioritní sektory pro vývozce: zemědělství a zpracování potravin, těžba nerostných surovin, stavebnictví a telekomunikace. Perspektivními oblastmi jsou potravinářské výrobky, domácí potřeby všeho druhu, bižuterie, sklo a porcelán, chemikálie, strojní zařízení (i repasované), jednoduché strojní vybavení dílen, stavební materiály, stavební, důlní a zemědělské stroje, generátory, automobily (i ojeté), ošacení (včetně second-handu), pneumatiky atd Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce Údaje nejsou k dispozici. 14/19 Zastupitelský úřad Akkra (Ghana)

15 7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci ZÚ Akkra se nesetkal s poptávkou ze Sierry Leone Zahraniční rozvojová spolupráce V roce 2006 ČR poskytla studijní stipendia dvěma studentům ze Sierry Leone Vzájemná výměna v oblasti služeb Údaje nejsou k dispozici Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR 15/19 Zastupitelský úřad Akkra (Ghana)

16 8. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu 8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej Navázání vztahu s místním spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) s dobrými kontakty je základní podmínkou úspěšného obchodu. Smlouvy o zastupování nereguluje žádný místní zákon. Konzumní zboží je většinou dováženo a distribuováno velkoobchodníky (Libanonci). Dovozci luxusního zboží většinou nakoupí a dovezou zboží přímo od výrobce Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil má nedostatek kvalifikované pracovní síly. Podmínky zaměstnávání místních sil jsou relativně liberální a vychází z britských zvyklostí. Pracovník může být propuštěn po dvou předchozích varováních z důvodu nekompetentnosti, porušení pracovní kázně atd. Pokud je důvodem nadbytečnost, je situaci nutno konzultovat s odbory a vyplatit odstupné. Zaměstnavatel přispívá 10 % platu do penzijního fondu Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku Vychází z britské tradice. Základním krokem je registrace jména společnosti na Obchodním registru (třeba předložit stanovy, iniciály managementu, kontaktní adresu v a zemi původu). Sierra Leone Export Development Investment Corporation při Ministerstvu obchodu je místo, kde se dají vyřídit všechny formality. Registrace obvykle trvá asi 1 měsíc, základní poplatek je 200 USD. Neexistuje žádné omezení vlastnictví podnik může být 100 % vlastněn zahraničním subjektem. (www.sledic-sl.org) Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP) Inzeráty v denním tisku mají vzhledem k nízké vzdělanosti a nákladu pouze omezený dosah. Největší impakt má reklama v rozhlasu Způsoby řešení obchodních sporů Lze využít místních soudních a arbitrážních orgánů jejich rozhodnutí však bývají zdlouhavá a snadno ovlivnitelná. Při řešení obchodních sporů je vždy žádoucí dát přednost mimosoudnímu jednání. V každém případě doporučujeme zakomponovat do kontraktu ustanovení, na základě kterého by případné arbitrážní řízení probíhalo mimo Sierru Leone, která rozhodnutí zahraničních arbitrážních soudů uznává (SL podepsala Washingtonskou dohodu o řešení investičních sporů). Ve vztahu k českým firmám jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou (soudem) Režim zadávání veřejných zakázek Vládní zakázky jsou vyhlašovány ve sdělovacích prostředcích a podléhají výběrovému řízení pod dohledem speciálního úřadu (Procurement Agency). Rozvojové agentury si obvykle řídí výběrová řízení přímo Problémy a rizika místního trhu Omezený trh a nízká koupěschopnost velké většiny obyvatelstva tlačí dovozní ceny na minimum. Dovozci hledají nejlacinější nákupní možnosti, často na úkor kvality, významnou část dovozů tvoří použité výrobky (textil, obuv, ojeté pneumatiky, dopravní prostředky). Zákazník dává přednost nižší technické úrovni před 16/19 Zastupitelský úřad Akkra (Ghana)

17 technickými novinkami, zahraniční firmy se orientují především na své země. Český exportér musí počítat s tím, že dodané stroje budou pracovat ve vlhkém prostředí a vysokých teplotách, při značném kolísání elektrického napětí. Česká firma musí být připravena na nestandardní postupy a jednání partnera, pomalou státní správu a vysokou korupci Problematika ochrany duševního vlastnictví Vláda Sierry Leone řeší základní existenční problémy obyvatel, ochrana duševního vlastnictví nepatří mezi její priority. Podíl plagiátů (asijského původu) na trhu rychle roste Obvyklé platební podmínky, platební morálka Nezbytnou podmínkou obchodu by měla být stoprocentně zajištěná platba předem či neodvolatelným akreditivem. Za odebírané zboží není radno platit předem Významné veletrhy a výstavy v teritoriu Neexistují. 17/19 Zastupitelský úřad Akkra (Ghana)

18 9. Investiční klima 9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory) Řídícím zákonem je Zákon o investicích z roku 2005 (www.sierra-leone.org). Neexistuje předpis, který by znevýhodňoval zahraniční investory, který by jim bránil investovat do některého sektoru nebo bránil vývozu zisku. Složité je vlastnictví půdy cizinec si pouze smí půdu pronajmout max. na 99 let. Existují tři typy obchodních licencí obecná pro každý subjekt, speciální pro vybraná odvětví (stavebnictví, restaurace, hotely, stavebnictví) a speciální (těžební průmysl, telekomunikace, rybolov). Vláda pracuje na doplňku investičního zákona, ve kterém budou definovány investiční pobídky Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura) Dosahují výše cca mil. USD. Soustřeďují se zejména do těžebního průmyslu České investice v teritoriu V roce 2008 neinvestovala v žádná česká firma Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty Vláda dlouhodobě plánuje privatizaci 24 státních podniků (včetně energetiky, pošt, přístavu, telekomunikací a bank), skutečný pokrok je však pomalý. Nejperspektivnějšími odvětvími pro investice zůstává těžba nerostných surovin, telekomunikace, turistika a zemědělská infrastruktura Rizika investování v teritoriu je stále bezpečnostně riziková a investice jsou v ČR obtížně pojistitelné. Země je ale členem Multilateral Investment Guarantee Agency WB. Vládní garance jsou poskytovány, nicméně nezaručují skutečné platby. Dále je třeba počítat s velmi špatnou infrastrukturou, omezenými bankovními službami a možnostmi komunikace, pomalou a nevýkonnou státní správou, vysokou korupcí, nízkou kvalifikací pracovníků a praktickou nevymahatelností případných pohledávek. 18/19 Zastupitelský úřad Akkra (Ghana)

19 10. Očekávaný vývoj v teritoriu Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země Sierraleonská ekonomika zůstává a zůstane závislá zejména na vývozu diamantů, případně dalších minerálů a na pomoci mezinárodních donorů. Díky rostoucí těžbě i oddlužení země se očekává relativně dobrý růst HDP. Pro rok 2008 je odhadován na 6,5 % a pro rok 2009 na 6 7%. Inflace zůstane kolem 15 %. Ekonomická politika příštích let bude zaměřena na snižování chudoby, udržení fiskální a monetární disciplíny, obnovu infrastruktury a zabezpečení potravinové soběstačnosti. Prezident Koroma a jeho vládnoucí strana ACP mají pro nejbližší období nesnadný úkol zavést v zemi extensivní reformy do většiny oblastí života země Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR 19/19 Zastupitelský úřad Akkra (Ghana)

Souhrnná teritoriální informace Slovensko

Souhrnná teritoriální informace Slovensko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bratislavě () ke dni 31. 8. 2016 17:26 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH Obchodní styky České republiky s Ázerbájdžánem Ing. Jiří Lukáš, vedoucí ZK CzechTrade v Ázerbájdžánu 30. 9. 2014 JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ

Více

Česká exportní banka Česká banka pro český export. JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy , MSV Brno

Česká exportní banka Česká banka pro český export. JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy , MSV Brno Česká exportní banka Česká banka pro český export JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy 16.9.2015, MSV Brno MAROKO Rozloha - 446 550 km² Počet obyvatel - 33.01 miliónů 3 MAROKO Poptávané

Více

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH Obchodní styky České republiky s Ázerbájdžánem Ing. Jiří Lukáš, vedoucí ZK CzechTrade v Ázerbájdžánu 23. 2. 2016 JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

Velvyslanectví České republiky v Havaně. KUBA Exportní příležitosti pro české firmy Praha

Velvyslanectví České republiky v Havaně. KUBA Exportní příležitosti pro české firmy Praha Velvyslanectví České republiky v Havaně KUBA Exportní příležitosti pro české firmy 30. 11. 2016 Praha Struktura prezentace Perspektivní sektory Kuba: výhody a nevýhody Postup při zájmu o export zboží na

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Semestrální práce Bc. Kristýna Krásna, Bc. Markéta Nováková Obsah 1. Všeobecné informace o zemi 2. Historický background 3. Překážky vstupu do

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Jihoafrická republika

Jihoafrická republika Jihoafrická republika Situace a příležitosti Mezinárodní strojírenský veletrh Brno Ing. Vladimír Jeništa 16. 9. 2015 www.czechtrade.cz Srovnání JAR x ČR Rozloha: Jižní Afrika - 1 219 090 km 2 (15x) Česká

Více

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem s Vietnamem s Vietnamem 1 Všeobecné údaje Vietnamská socialistická republika rozloha 331.221 km 2 počet obyvatel 89,7 milionů (2013) 53% obyvatel je mladších 25 let 29% městských obyvatel 71% venkovských

Více

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Hospodářský rozvoj II. Vladan Hodulák Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Nástup neoliberalismu Strukturalismus ovlivňoval

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Tabulka C..1: Platební bilance roční 7 8 9 1 11 1 13 1 15 Výkonová bilance mld. Kč 18 1 1 11 19 19 11 1 35 38 obchodní bilance ) mld. Kč 59 7 87 5 9 19 188 7 88 z toho minerální paliva

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Souhrnná teritoriální informace Libérie

Souhrnná teritoriální informace Libérie Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 15.10.2008 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2.

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 216 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 215 o státním rozpočtu České republiky na rok 216 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

Souhrnná teritoriální informace Gambie

Souhrnná teritoriální informace Gambie Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 20.10.2008 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2.

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

V l á d n í n á v r h,

V l á d n í n á v r h, V l á d n í n á v r h, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 9 1 11 1 13 1 Výkonová bilance 1) mld. Kč 1 1 1 11 19 19 19 1 5 obchodní bilance ) mld. Kč 9

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 7 11.. růst v % 1, 9, 5,7 8,5 1,8 15,, 1,8.. Dovoz zboží (fob)

Více

Nové výzvy mimounijních trhů

Nové výzvy mimounijních trhů Nové výzvy mimounijních trhů odborný seminář Ministerstva zemědělství ČR a Potravinářské komory ČR Praha, 14. listopadu 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních

Více

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Odhad Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 5 1 1 růst v %, 9, 5,7 8,5 1,8 15,,,7, 5, Dovoz zboží

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

KUBÁNSKÁ EKONOMIKA STATUS QUO (02/2016) připravil: PharmDr. Ing. David BOLEK

KUBÁNSKÁ EKONOMIKA STATUS QUO (02/2016) připravil: PharmDr. Ing. David BOLEK KUBÁNSKÁ EKONOMIKA STATUS QUO (02/2016) připravil: PharmDr. Ing. David BOLEK Struktura prezentace HDP; vývoj Struktura hospodářství; populace Platební bilance Běžný účet, Obchodní bilance Hlavní obchodní

Více

Rada Evropské unie Brusel 16. září 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 16. září 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 16. září 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0265 (NLE) 13217/14 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 16. září 2014 Příjemce: ACP 145 WTO 244 COAFR 248 RELEX 743 Jordi AYET

Více

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE Markéta Hejlová OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Oficiální název: Řecká republika rozloha: 131 990 m 2 počet obyvatel: 10 787 960 hustota zalidnění: 81,75/m

Více

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Ostrava, 18 června r.2015 2 Evropská unie základný obchodní

Více

OBCHODOVÁNÍ S NIGÉRIÍ

OBCHODOVÁNÍ S NIGÉRIÍ Velvyslanectví v Abuji OBCHODOVÁNÍ S NIGÉRIÍ 21. 11. 2016 Beata Matusiková, ekonomický diplomat, ZÚ Abuja Téma prezentace 1. Obecně k Nigérii, ekonomická situace 2. Obchodní relace ČR - Nigérie 3. Příležitosti

Více

Souhrnná teritoriální informace Burkina Faso

Souhrnná teritoriální informace Burkina Faso Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 10.11.2008 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2.

Více

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Nový Zéland? Perspektivní obory Jak na to? Základní charakteristika země Rozloha:

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil Hospodářská politika Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky Petr Musil petrmusil1977@gmail.com Nositelé hospodářské politiky jde o subjekty, které se podílí na procesu formování, provádění

Více

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích SPOLEČNOST HAMÉ a expanze na zahraničních trzích Skupina Hamé Je jedním z největších českých producentů a vývozců trvanlivých a chlazených potravin včetně kojenecké stravy, bagetového programu a polotovarů

Více

Soustava veřejných rozpočtů

Soustava veřejných rozpočtů 1 Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet 2 Soustava veřejných rozpočtů Evropský rozpočet Státní rozpočet Rozpočet vyššího územně správního celku (rozpočet krajů) Rozpočet místní = municipální (rozpočet

Více

Česká exportní banka Česká banka pro český export. Transfer technologií do zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří a podpora podnikání 17.9.

Česká exportní banka Česká banka pro český export. Transfer technologií do zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří a podpora podnikání 17.9. Česká exportní banka Česká banka pro český export Transfer technologií do zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří a podpora podnikání 17.9.2015, MSV Brno Vládní program na podporu exportu České republiky MPO

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 CETA Cílem dohody je odstranit obchodní bariéry v předem daných oblastech a podpořit tím obchod mezi EU a

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Shrnutí výsledků národní dopadové studie

Shrnutí výsledků národní dopadové studie Shrnutí výsledků národní dopadové studie Dopady na ekonomiku jako celek (CGE model) Čtyři scénáře Okamžitě po vstupu CETA v platnost Sedm let po vstupu CETA v platnost Pouze snížení cel Snížení cel a redukce

Více

ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY. Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik

ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY. Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY Asociační dohoda mezi EU a Střední Amerikou Podepsána 29. června 2012 v Hondurasu 3 pilíře: Obchod (snížení cel, odstranění netarifních překážek,

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU

Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU Podklad pro seminář odboru 31 MF Smilovice 17. 12. 24 Ladislav Prokop odbor vnějších ekonomických vztahů ČNB Charakteristiky vývoje obchodní bilance v období květen

Více

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven?

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Podstata otevřenosti ekonomiky Žádná země není uzavřená Obchoduje se zahraničím vyváží a

Více

Měsíční přehled č. 02/02

Měsíční přehled č. 02/02 Měsíční přehled č. 02/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.kč, čímž klesl v

Více

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko Otevřená ekonomika Pavel Janíčko Mezinárodní obchod Otevřená ekonomika - mezinárodní obchod a mezinárodní kapitálové trhy Míra otevřenosti ekonomiky bývá nejčastěji vyjádřena pomocí poměru exportu výrobků

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008 Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Obsah prezentace 1) Rozdělení Kypru 2) Ekonomická charakteristika země 3) Nejdůležitější události v souvislosti s ekonomickým vývojem

Více

Exportní konference: EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE STÁTECH SNS

Exportní konference: EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE STÁTECH SNS Exportní konference: EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE STÁTECH SNS Název: Úspěšný export do Kazachstánu v současné mezinárodní situaci Jméno: Ing.Antonín Marčík Datum: 30.9.2014 www.czechtrade.cz TÉMATA Základní

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Etiopská federativní demokratická republika

Etiopská federativní demokratická republika Etiopská federativní demokratická republika Petr Kvaček petr_kvacek@mzv.cz Subsaharská Afrika roční růst HDP 5 % (ET 2014: 8 % dle MMF, 10,5 % dle MF ET) za posledních 5 let český vývoz vzrostl 7x, přesto

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Návrh státního rozpočtu ČR na rok Jan Gregor září 2010

Návrh státního rozpočtu ČR na rok Jan Gregor září 2010 Návrh státního rozpočtu ČR na rok 2011 Jan Gregor září 2010 Východiska Programové prohlášení vlády Střednědobý výdajový rámec na rok 2011 Rámec byl upraven dle dikce zákona o rozpočtových pravidlech Při

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Seminář organizovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 28. března 2008 Ing. Vladimír Bomberovič vedoucí obchodně

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 11/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/2006 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/2006 Sb. Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/26 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 27 Ze dne 13.12.26 Částka 195/26 Účinnost od 1.1.27 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/26-622

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více