Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo"

Transkript

1 Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby, výroba, výrobní faktory, trh, tržní subjekty 2. Hodnocení národního hospodářství - Hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt, problematika šedé a černé ekonomiky, ceny a inflace, hospodářský cyklus, nezaměstnanost, státní rozpočet 3. Trh a jeho zákony - Poptávka, nabídka, ekonomický růst, konkurence a hospodářská soutěž, tržní rovnováha, selhání trhu 4. Subjekty národního hospodářství - Firmy a jejich právní formy, rozdíly mezi fyzickou a právnickou osobou, podnikatelské vztahy, ekonomika neziskového sektoru, ekonomický koloběh 5. Zakládání podniku - Podnik a podnikatel, zakládání obchodní společnosti, zakladatelský rozpočet, vznik obchodní společnosti, právní formy podnikání, vznik a zánik podniku, podnikání v rámci EU 6. Živnosti - Náležitosti živnostenského oprávnění, náležitosti koncesní listiny, rozdělení živností, zánik živnostenského oprávnění, provozování živnosti průmyslovým způsobem, povinnosti živnostníka vůči státu

2 7. Majetková a kapitálová výstavba podniku - Majetková struktura podniku, likvidnost a likvidita, kapitálová struktura podniku, výsledek hospodaření rozdělení zisku, ztráta, úroveň hospodaření podniku 8. Marketing - Průzkum trhu, marketing-podstata, marketingový výzkum, chování zákazníka, marketingový mix, reklama, moderní metody marketingu 9. Podnikové činnosti zásobování - Plánování potřeby materiálu, zajišťování materiálu, příjem materiálu, skladování, příprava k výrobě, výdej do spotřeby 10. Podnikové činnosti - personální činnost - Získávání nových pracovníků, druhy a složky mezd, výpočet čisté mzdy, zákonné odvody, postavení odborů, kolektivní smlouva, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 11. Práce - Zaměstnání, hledání zaměstnání, služby úřadu práce, nezaměstnanost, vznik, změna a ukončení pracovního poměru, druhy škod, předcházení škodám, odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu, dohoda o hmotné odpovědnosti za škodu 12. Výrobní činnost podniku - Výroba, příprava výroby, plán výroby, průběh výroby, jakost výroby 13. Prodejní činnost podniku - Distribuční cesty, právní stránka obchodních vztahů, životní cyklus výrobku, personální zabezpečení prodeje, operativní činnosti při prodeji 14. Financování podniku - Vlastní a cizí zdroje podniku, finanční trh a kritéria investora, cenné papíry a obchodování s nimi, finanční toky

3 15. Finanční analýza - Základní pojmy, uživatelé finanční analýzy, poměrová analýza, dynamická a statická analýza 16. Finanční plánování, investiční činnost podniku, hodnocení efektivnosti investic - Podstata finančního plánování, finanční řízení za krize podniku, druhy plánů, makroekonomické pojetí investic, mikroekonomické pojetí investic (podnikové), klasifikace investic, porovnání investičních variant, metody hodnocení investic 17. Daňová soustava České republiky - Spotřební daň; majetkové daně: daň z nemovitosti, daň silniční, zdravotní a sociální pojištění; daň z přidané hodnoty 18. Daň z příjmů a DPH - Daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty 19. Teorie nákladů a výnosů - Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, zisk, ztráta 20. Kalkulace - Kalkulační dělení nákladů, všeobecný kalkulační vzorec, kalkulační listy, kalkulace nákladů a kalkulace ceny, členění kalkulace 21. Burzy a burzovní obchody - Historie burz, struktura finančních trhů, indexy, znaky burz, druhy burz, typy burz, funkce burz, burza České republiky, burzovní spekulace 22. Bankovnictví a celnictví - Bankovní systém České republiky, centrální banka, obchodní banky, bankovní služby, clo, celní režimy, celní režimy pro vývoz

4 23. Sdružování podniků - Koncentrace a kooperace, fůze a akvizice, nadnárodní podniky, glokalizace 24. Sanace a zánik podniku - Recese, sanace - ozdravný proces podniku; zánik podniku - zrušení, zánik; zrušení a zánik obchodní společnosti, zrušení a zánik akciové společnosti bez likvidace 25. Transformace ekonomiky - Centrálně plánovaná ekonomika, transformační proces v ČR, formy privatizace, velká a malá privatizace, kupónová privatizace, tržní ekonomika 26. Peníze - Funkce peněz v tržním hospodářství, cena, nabídka, poptávka po penězích, hotovostní a bezhotovostní platební styk, role centrální banky, činnosti komerčních bank, penzijní fondy, stavební spořitelny, pojišťovny, úrok a úroková sazba 27. Základy práv - Právo, spravedlnost, právní řád, právní síla právních předpisů, zákonnost a právní vědomí, právní stát, právní normy jako součást soustavy společenských norem a jejich členění, systém práva, právní předpisy-platnost a účinnost, působnost, novelizace, právní vztahy a právní skutečnosti, právní odvětví 28. Základní právní úpravy majetkoprávních vztahů - Občanské a obchodní právo; občanskoprávní vztahy: práva věcná a právo závazkové; vlastnictví; spoluvlastnictví; držba; věcná práva k cizím věcem; nabytí vlastnického práva smlouvou a děděním; závazkový právní vztah; odpovědnost za vady; odpovědnost za škodu; občanské soudní řízení

5 29. Rodinné, trestní a správní právo - Rodinné právo, manželství, vznik a zánik manželství, okolnosti vylučující vznik manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, náhradní výchova dětí, trestní právo, trestný čin, podmínky trestní odpovědnosti, tresty a ochranná opatření, druhy trestných činů, trestní řízení, kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými, právní ochrana občanů, soustava soudů v ČR, soudci, notáři, advokáti, správní právo, přestupky, správní řízení 30. Pracovní právo - Základní pojmy z pracovního práva, vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, změny pracovního poměru, skončení pracovního poměru, pracovní doba, dovolená, odměňování práce, práva a povinnosti zaměstnanců v případě nemoci nebo úrazu

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Studijní obor: 75-41-M/004 Sociální péče - sociálně správní činnost Forma studia: dálková Forma zkoušky:

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika Obecné cíle výuky Ekonomiky Předmět ekonomika tvoří spolu s účetnictvím, marketingem, managementem a právem ekonomicko-právní základ odborného vzdělání. Ve výuce

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Obor: Veřejnosprávní činnost Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty účetnictví a základy práva tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Stanovení forem, termínů a témat

Stanovení forem, termínů a témat Stanovení forem, termínů a témat nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky OBČANSKÁ NAUKA Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Termín: jaro 2015, podzim 2015 Témata: 1. Politické

Více

Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů

Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů Maturitní okruhy jaro 2015 Podnikání dálková forma - ústní zkouška... 1 Provozní technika dálková forma... 6 Gastronomie denní, dálková forma... 8 Podnikání denní, dálková forma rok ukončení 2014 a dříve...

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 1. Základní

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: EKONOMIKA (EKO) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 414 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA)

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) Obsah: Závěrečné zkoušky pro Bc. - zahájení studia od 10/2014... 5 ZZK Ekonomika podniku... 5 ZZK Management... 7 ZZK Ekonomika a management... 8 ZZK Komunikace a lidské

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 1. Maturitní témata z předmětu Ekonomika 2. Maturitní témata z předmětu Účetnictví (4. B, 4. C) 3. Maturitní témata

Více

ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK Obor: 6441L/51 Podnikání

ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK Obor: 6441L/51 Podnikání STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TIŠNOV, nám. Míru, 666 5 Tišnov, tel: 549 40 076, fax: 549 40 077 ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK Obor: 644L/5 Podnikání Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny.ročník

Více