4 / Dva plus dva jsou čtyři Křesťané v Sýrii a Iráku Zprávy ze světa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 / 2014. Dva plus dva jsou čtyři Křesťané v Sýrii a Iráku Zprávy ze světa"

Transkript

1 4 / 2014 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Dva plus dva jsou čtyři Křesťané v Sýrii a Iráku Zprávy ze světa

2 N a k l a d a t e l s t v í S T E F A N O S n a b í z í : Rasooli & Allan Lékař z Kurdistánu Příběh o obrácení muslimského mullaha. A5, 134 stran, cena 77 Kč. Richard Wurmbrand Vítězná víra Inspirující čtení na téma křesťanské víry a svědectví cm, 176 stran, cena 120 Kč. Ken Anderson Smělý jako beránek Životní příběh známého čínského křesťanského disidenta. A6, 170 stran, váz. 137 Kč. Pavel Rejchrt Dvanáct kázání Sbírka kázání českého malíře, básníka a literáta z posledních deseti let, ve kterých se autor zamýšlí nad duchovní situací současného křesťanstva i společnosti. Váz. brožura, cm, 96 stran, 147 Kč. John Bunyan Milost přehojná Duchovní autobiografie Johna Bunyana. 11,5 17,5 cm, 192 stran, cena 157 Kč. John R. Weinlick Hrabě Zinzendorf Životní příběh hraběte Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa, nejvýznamnějšího představitele Obnovené Jednoty bratrské. Vázaná brožura, cm, 232 stran, cena 175 Kč. Hermann Hartfeld Víra navzdory KGB Autentické vyprávění o pronásledování křesťanů v Sovětském svazu v šedesátých letech cm, 304 stran, cena 177 Kč. Richard Wurmbrand Kristus na Židovské cestě Autor sám židovského původu uvažuje na židovské téma cm, 248 stran, cena 175 Kč. Sam Wellman William Carey Kniha o životě anglického misionáře v Indii. Vázaná brožura, cm, 160 stran, cena 167 Kč. Hans Martin Braun Let přes hranice Napínavý román z prostředí ruské podzemní církve se špionážní zápletkou. Vázaná, 11,5 17 cm, 120 stran, 2. vydání, cena 138 Kč Mike Fearon Martin Luther Beletrizovaná biografie jedné z klíčových postav historie křesťanství. Vázaná brožura, cm, 112 stran, cena 165 Kč. Anatolij Granovskij Byl jsem agentem NKVD Memoáry agenta sovětské tajné služby, působícího krátce také v poválečném Československu. Vázaná s přebalem, cm, 288 stran, cena 245 Kč. Tom White Akce Kuba Po sedmnácti měsících vězení na Kubě vypráví autor vzrušující příběh církve trpící za třtinovou oponou. A6, 230 stran, cena 83 Kč. Darlene Deiblerová-Roseová Ve stínu vycházejícího slunce Podivuhodný příběh americké misionářky v japonském zajetí za druhé světové války. Vázaná s přebalem, cm, 288 str., cena 248 Kč. Richard Wurmbrand Vězeňské zdi kdyby promluvily Autorova kázání, sestavená na samovazbě, která jsou pozoruhodným a jedinečným dokumentem o hlubinách křesťanské víry uprostřed nelidského teroru a zoufalství. Vázaná, cm, 136 stran, cena 185 Kč. Sam Wellman Jan Kalvín Biografie slavného reformátora. Vázaná brožura, cm, 160 stran, cena 225 Kč Bratr Andrew Pašerákem ve službách Nejvyššího Kniha popisuje začátky služby bratra Andrewa. Díky této knize se mnozí západní křesťané začali zajímat o utrpení svých spoluvěřících v totalitních zemích a mnohým rovněž pomohla nalézt víru v Ježíše Krista. Vázaná s přebalem, cm, 262 str., cena 245 Kč Richard Wurmbrand V Božím podzemí Luterský farář Richard Wurmbrand odmítl veřejně chválit komunistický režim a podrobit se jeho diktátu. Je uvězněn a společně s ostatními nepřáteli režimu vystaven mučení, o kterém obyvatelé svobodného světa nemají ani tušení. Vázaná, mm, 335 stran, doporučená prodejní cena 225 Kč Nabízené knihy z nakladatelství STEFANOS si můžete objednat na naší adrese, uvedené na zadní straně obálky. Poštovné ani balné není účtováno. Ukázky knih naleznete na internetové adrese Hlas muèedníkù 4 / 2014 Bojovníci Islámského státu nasprejovali arabské písmeno n, které má být zkratkou slova nasara (znamenající nazarejský neboli křesťanský), na domy a obchody křesťanů v Mosulu.

3 r i c h a r d W u r m b r a n d n a p s a l Dva plus dva jsou čtyři Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. (Marek 8,34) Drazí bratři a sestry, měl jsem těžký život. Rozumím dobře, proč si mi tak mnozí stěžují, co se jim v životě přihodilo. Začínají obvykle slovy, já bojuji s tím a tím; postihla mě takováto svízel; přišel jsem o peníze; já jsem přišel o to a to; opustilo mě zdraví ; a tak dále. Zkrátka stále já, já, já. Tato entita našeho lidského já nesmírně trpí. Ježíš na adresu našeho já prohlašuje: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. Tedy žádné já; jsem od něho osvobozen. V mnoha zemích jsou zabíjeni lidé. Ne však já, ale někdo jiný; proto to mohu snést. Ale utrpení, které se děje přímo mně, snášet nedokážu. Když ale zapřete sami sebe, pak vaše já již nebude ve vašem životě hrát žádnou roli. Pavel říká: Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus (Galatským 2,20). Jeho já pro něho nic neznamenalo. Zapřete své já. Neuznávejte ho, a váš život bude méně komplikovaný. Stane se nádherným, dobrým a smysluplným. Přijměte osobnost Ježíše Krista. To pak již nejsem já, kdo věří, ale Ježíš, který žije ve mně. Poznal jsem takové lidi, kteří se dokázali svého já vzdát. V komunistickém vězeňském systému existovaly kruté pracovní tábory. Vězni museli pracovat denně deset hodin a občas i šestnáct. Žádné víkendy tam neexistovaly, ani Vánoce či Velikonoce. Nebylo tam nic kromě práce, práce a práce. K jídlu nebylo skoro nic. Byli jsme biti, byli jsme bez jakékoli péče. Tisíce lidí umíraly; další byli zatýkáni, aby nastoupili na jejich místo. Život ve vězení byl nepředstavitelně těžký. V rumunském táboře nucených prací při tzv. Dunajském kanále byla jistá skupina vězňů, se kterými se zacházelo hůře než s ostatními. Tato skupina byla složena výhradně z kněží, rabínů, muslimských mulahů a všech dalších, kteří byli zatčeni kvůli svému náboženství. K dohledu nad touto skupinou byli vybráni dozorci z řad kriminálních vězňů, kterým bylo slíbeno propuštění na svobodu, pokud budou svěřené

4 vězně mlátit a zacházet s nimi co nejhůře. Tito ubozí kriminálníci, odsouzení často k mnohaletým trestům, se vzájemně předháněli v bití a surovostech. (Komunisté samozřejmě své sliby o jejich propuštění nikdy nesplnili, ale to tito zločinci tehdy ještě nevěděli.) Bylo to peklo na zemi. Jednoho dne přišel do tábora na inspekci velitel, aby zkontroloval práci vězňů kopali ručně velký říční kanál. Vězni stáli v pozoru v dlouhých řadách. Velitel procházel kolem nastoupených vězňů, když se náhle zastavil u velice mladého muže a zeptal se ho: Čím jste byl v civilním životě? Mladý muž odpověděl: Pane, čím jsem byl, jsem do dnešního dne. Co tím míníte, zeptal se velitel. Jsem Božím služebníkem a budu jím také po celý život. Ha, ha, ušklíbl se velitel, rozumím, zase nějaký ten farář, kněz, kazatel nebo něco takového. Stupidní věc. Pořád ještě věříte v Boha? Ještě si ctíte svého Ježíše? Ten mladý pastor proslovil ve svém životě jediné kázání. A protože se nelíbilo komunistům, poslali ho do vězení, kde ho mlátili a kde musel otrocky dřít. A teď byl tázán: Pořád ještě věříš v Boha? Ještě věříš v Ježíše? Neodpověděl okamžitě. Skoro minutu nepromluvil, ačkoli věděl, co musí odpovědět. Věděl, že Ježíš řekl: Kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. A tak stál téměř minutu a přemýšlel. Ale pak se najednou jeho tvář rozzářila. Drazí bratři a sestry, viděl jsem v komunistických vězeních tolik nádherných a zářících tváří. Leckdy bylo snazší vidět zářivou tvář tam, než ji uvidět v Americe, kde mnozí chodí do nádherných obchodů a snaží se rozzářit svou tvář jinými způsoby. Jeho tvář začala zářit a pak velmi pokorným, avšak rozhodným hlasem, řekl: Plukovníku, když jsem se stal křesťanem a později, když jsem se stal pastorem, věděl jsem, co to znamená. Z církevní historie jsem věděl, že tisíce a tisíce křesťanů byly umučeny. Věděl jsem, co mi to přinese, a jsem rozhodnut zůstat svému povolání věrný, ať se se mnou stane cokoli. Takže vy si budete i nadále chodit s těmi svými hloupostmi o Bohu, Kristu a posmrtném životě? Nebojíte se, co s vámi uděláme? ptal se plukovník. Mladý vězeň řekl: Pane, pravda se nikdy nebojí. Představte si, že by se vaše vláda rozhodla pověsit všechny matematiky. Kolik jsou dvě a dvě, když jsou všichni matematici oběšení? Pořád platí, že dva a dva jsou čtyři. Popravy na tom nic nezmění. My máme pravdu stejně pravdivou jako je pravda matematiků. My máme pravdu, že je Bůh a že je milujícím Otcem. Máme pravdu, že Ježíš je Spasitel světa, který si přeje zachránit každého, včetně vás. Máme pravdu, že existuje Duch svatý, který zmocňuje lidi a dává jim světlo a máme rovněž pravdu, že existuje nádherný ráj. Skutečnost, že nás držíte za zamčenými dveřmi a za železnými mřížemi tuto pravdu nemůže změnit. Dvě a dvě zůstanou čtyřmi. Ať nás budete bičovat nebo mučit čímkoli, vždy to tak zůstane. Mučením pravdu nezměníte. Mladý muž byl ihned odveden a zbit tak, že to lze jen těžko vylíčit. Toho dne jsme ho viděli naposled. Jmenoval se Kochanga. Byl to opravdový světec, člověk, který zapřel sám sebe. 2

5 Netrpěl představou, kterou trpíme my všichni, představou, že své já musíme chránit. Kochanga se od Krista naučil zapřít sám sebe. Poznal jsem takové lidi. Dnes pracuje Hlas mučedníků v mnoha zemích, kde jsou křesťané pronásledováni a zabíjeni. Povzbuzujeme vás, abyste zapřeli své já a napřáhli svou pomocnou ruku k těm, kteří jsou pronásledováni kvůli spravedlnosti. Děkujeme vám za vaši pomoc. V Kristu Váš [Richard Wurmbrand ( ) rumunský luterský farář, který byl pro svou víru vězněn 14 let v komunistickém žaláři. Po odchodu na Západ založil se svou manželkou Sabinou v roce 1967 mezinárodní misijní organizaci, jejímž cílem je pomáhat pronásledovaným křesťanům. Tento článek byl publikován v americké verzi zpravodaje Hlasu mučedníků v červenci 1997] P r o n á s l e d o v a n á c í r k e v d n e s Sýrie Nezlomená církev Přes tři roky islamistické skupiny jako Islámský stát (IS) nebo Fronta al Nusra bojovaly se syrskými vládními silami o kontrolu nad Sýrií. Islamisté obsazovali křesťanské vesnice, pastoři museli utéci a zanechat své sbory napospas nepříteli. Mnozí přišli o život. Jednomu z křesťanských představitelů, kterého unesli a drželi jako rukojmí, teroristé stáhli plnovous i s kůží. Navzdory těmto hrůzám a možnosti dalších útoků, se někteří křesťané rozhodli vrátit se znovu do svých vesnic. Toužili povzbudit křesťany, kteří ve vesnicích zůstali a také dalším Syřanům vydat dobré svědectví. Církev žije dál Naši pracovníci nedávno obdrželi informace z první ruky o jedné syrské vesnici, kterou začátkem minulého roku přepadli příslušníci teroristické skupiny al Nusra. Islamisté vešli do kostela a zničili v něm všechno, co jim zrovna padlo pod ruku. Spálili Bible, zpěvníky a v jednom z kostelů zničili malbu Jana Křtitele. Do oken potom strčili pyt- Islamisté zničili v jednom kostele tři sta let starý zvon. Zvony jsou pro tyto teroristy obzvlášť urážlivé, protože jejich zvuk symbolizuje šíření křesťanského poselství. 3

6 Sabeen se rozhodla zůstat ve své vesnici i když pastor jejího sboru uprchl. 4 le s pískem, strhali všechny kříže z věží a následně budovy přeměnili na hnízda pro odstřelovače. Kostelní lavice srazili k sobě, aby je pak teroristé používali jako postele. V kostelích rovněž porozbíjeli velké zvony, které v nich vyzváněly již stovky let. Muslimští militanti totiž věří, že kostelní zvony mají duchovní moc nad oblastí, kde je možné je zaslechnout a vidí v nich konkurenci k minaretům, ze kterých jsou pětkrát denně hlásány výzvy k muslimským modlitbám. Několik měsíců poté, co byla tato vesnice přepadena, se syrské armádě podařilo militanty přimět k ústupu, a tak se její obyvatelé mohli zase vrátit domů. Ačkoli byly jejich kostely silně poničeny, mnozí syrští křesťané si uchovali víru a naději. S novou naléhavostí si uvědomili, že církev není jen kostelní budova ale mnohem spíše společenství těch, kteří patří k Tělu Kristovu. V ohni utrpení si mnozí syrští věřící uvědomili, že není důležité ani tak opravovat kostel jako prohloubit svůj osobní vztah s Kristem. A tak se mnozí rozhodli začít budovat pravou církev. Tito syrští křesťané se navrátili do své vesnice poté, co byla tři měsíce okupována islamisty. Nyní se scházejí v kostele, který byl vyrabován teroristy. Na stěnách kostela zanechali nezvaní útočníci nápis: Jsme lidé pyšného boha islámu. Pokud nám dopřeje vítězství a my uvidíme, jak mnozí přijmou islám, budeme ho za to chválit. Rozhodnutí zůstat Pastor Saif, který je ženatý a má tři děti, každý víkend obětavě cestuje po okolních oblastech a navštěvuje křesťany na místech, které vydrancovali islamisté. Církevní představitelé z těchto vesnic uprchli a věřící zůstali bez pastora. Pastor Saif také řídí několik shromáždění v jednom z největších syrských měst. Ačkoli jsou cesty velmi nebezpečné, neboť cestujícího může kdykoli zastavit silniční hlídka příslušníků IS, pastor Saif nechce tyto jemu svěřené křesťany opustit v jejich soužení. Pastorova manželka Zada si veliké nebezpečí dobře uvědo

7 muje. Žijeme v nepřetržitém ohrožení, svěřila se jednomu z našich pracovníků, my ale věříme, že sloužíme mocnému Bohu. Jinou věřící, která se rozhodla setrvat v Sýrii je Sabeen. Ta žije ve vesnici, jež byla napadena islamisty a v současnosti je osada odříznutá od dodávek vody i elektřiny. Křesťané z různých zemí Sabeenu opakovaně zvali, aby přesídlila k nim, kde by byla v bezpečí a mohla tam sloužit druhým bez nepřetržitého strachu z islamistů. Sabeen žije sama a nemá nikoho, kdo by ji ochránil. Bylo by tedy logické, kdyby z tak nebezpečných míst odešla. Ale když povstalci odvlekli z jejich vesnice dva nejdůležitější křesťanské pracovníky, rozhodla se Sabeen zůstat a posilovat ty, kteří ve vesnici zbyli. Okolní kopce jsou plné islamistů ze skupiny al Nusra, kteří mohou jejich vesnici kdykoli znovu napadnout. Ale Sabeen prohlašuje: Bůh mi ještě nedal pokyn, že mohu odejít. Jiný syrský křesťan jménem Sahib byl vysokým důstojníkem syrské armády. Ale pak odešel do výslužby a rozhodl se, že bude sloužit Bohu. Vzhledem ke svému někdejšímu postavení má mnohé příležitosti, které by se jinému nikdy nenaskytly. Ananiáš našich dnů Tito neohrožení syrští křesťané přemýšlejí nyní o tom, jak by se zachovali, kdyby jim některý z příslušníků al Nusry nebo IS sdělil, že přijal víru v Krista. Přirozeně, že musí počítat i s možností podvodu a snahy teroristů o infiltraci do jejich shromáždění. Na jednom nedávném setkání probírali syrští křesťané příběh o Ananiášovi, který v Damašku od Pána obdržel příkaz vložit ruce na Saula, aby mu tímto navrátil zrak. Ananiáš podobně jako dnešní syrští věřící, měl vážné výhrady: Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno. Pán mu však řekl: Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. Ukážu mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno. (Skutky 9,13 16.) Vyprošujme syrským věřícím dobrý úsudek, moudrost i odvahu, aby měli příležitost oslovit někoho z islamistů, jehož srdce by se dotklo poselství evangelia. Prosme i za islamisty, aby mnozí z nich prohlédli a nalezli milost k pokání a spásu v Ježíši Kristu. Bez ohledu na odhodlání nepřátel zničit církev, nebudou v tom příslušníci IS ani jiné islamistické skupiny úspěšní.

8 Máme zaslíbení, že před církví neobstojí ani brány pekla. Hlas mučedníků podporuje syrské křesťany různými způsoby. Podporujeme je v jejich evangelizační činnosti, ale také v ryze praktických oblastech. Vyprošujme syrským věřícím dobrý úsudek, moudrost i odvahu, aby měli příležitost oslovit někoho z islamistů, jehož srdce by se dotklo poselství evangelia. Prosme i za islamisty, aby mnozí z nich prohlédli a nalezli milost ku pokání a spásu v Ježíši Kristu. Bez ohledu na odhodlání nepřátel zničit církev, nebudou v tom příslušníci IS ani jiné islamistické skupiny úspěšní. Máme zaslíbení, že před církví neobstojí ani brány pekla. Hlas mučedníků podporuje syrské křesťany různými způsoby. Podporujeme je v jejich evangelizační činnosti, ale také i v ryze praktických záležitostech. 6 Irák naši víru nám nikdo vzít nemůže Rebeka se i s rodinou nasoukala do malého automobilu, který před dvěma lety dostala darem od Hlasu mučedníků. Bylo to krátce poté, co byl její manžel umučen kvůli své křesťanské víře. Pod rouškou noci se rodina vydala na cestu do Kurdistánu. Po silnici již prchaly tisíce dalších. Uprchlíci museli jít deset až čtrnáct hodin, aby unikli běsnění islamistické milice známé jako Islámský stát (IS). Po obsazení Mosulu v červnu tohoto roku dali islámští militanti všem křesťanům na vybranou: do 19. července buď přijmou islám, nebo zaplatí velmi vysokou daň (tzv. džizja daň nemuslimského obyvatelstva, která se vybírala naposledy v 19. století) anebo odejdou z města jinak budou zabiti. Tisíce křesťanů se rozhodly ihned uprchnout a raději zanechat ve městě takřka všechen svůj majetek. Podél cesty prchající rodiny míjely silniční zátarasy vojáků IS, kteří střežili nedávno dobyté území. Vojáci je zastavovali a obírali o všechno. Brali jim snubní prstýnky a před zraky vyděšených majitelů trhali jejich osobní doklady. V některých případech se prchající lidé museli vysvléknout a nechat vojákům i své šaty. Arabské písmeno n označuje domy křesťanů v Mosulu. Nápis černým písmem hlásá: Vlastnictví Islámského státu. Útěk z Mosulu Z Boží milosti přestála rodina Rebeky tuto náročnou cestu bez větší úhony. Uprchli do města Arbíl v Kurdistánu, jakési napůl autonomní oblasti Iráku, kam se ještě IS nepodařilo

9 proniknout. Ale Rebeka neměla čas si něco dopředu plánovat, nebo si sbalit věci. Nyní v Arbílu neměla kam jít. Proto se přidala ke skupině utečenců z Mosulu, která se uchýlila do tamního evangelikálního kostela. Ačkoli je tam přijali dobře, kostel již byl uprchlíky silně přeplněn. A tak Rebeka vzala své tři děti a šla se porozhlédnout po nějakém lepším místě. Když přišli do dalšího kostela, zjistili, že ani tam to není o nic lepší. V době invaze vojáků IS do Iráku pobývalo v Arbílu již tři sta tisíc syrských utečenců, kteří tam uprchli před občanskou válkou. Rodiny se usídlily všude, kde to bylo jen trochu možné v parcích, sborových zahradách a dvorech nebo v teprve rozestavěných budovách. Po několika dnech se Rebece podařilo konečně zkontaktovat jednoho z pracovníků Hlasu mučedníků, který byl i blízkým přítelem této rodiny. Ten jim zařídil bydlení v jednom misijním domě. Vypuzení křesťanů Poté, co vojáci IS obsadili Mosul, uprchlo asi sedm set lidí do Kurdistánu a množství dalších do jiných sousedních zemí. Před vojáky IS utíkali muslimové, křesťané a další, ale výše zmíněné ultimátum se týkalo pouze křesťanů. Jeden mosulský křesťan našemu pracovníkovi vyprávěl, že se k němu toto ultimátum nedoneslo, a v noci 19. července, kdy termín ultimáta vypršel, uslyšel náhle mohutné výbuchy. Následně zjistil, že vojáci IS vyhazuji do povětří domy křesťanů. Nezbylo mu nic jiného než s manželkou a dcerou z města okamžitě uprchnout. I tato rodina patřila k těm, které na cestě vojáci IS oloupili, nechali je vysvléknout se z šatů a různě jinak je ponižovali. Někteří utečenci z Mosulu však přišli o víc než jen o své domovy a majetek. Náš pracovník nedávno hovořil s jistou křesťankou, která studovala čtyřletou vysokou školu a právě se Mnoho křesťanů uprchlo z Mosulu jen s tím, co dokázali unést. Třebaže přišla rodina Rebeky takřka o všechen majetek, dokážou se i tak radovat díky své víře a naději, kterou mají v Bohu.

10 Pracovníci Hlasu mučedníků v Arbílu již pracovali mezi syrskými utečenci. Nyní se mohli okamžitě zaměřit na uprchlé křesťany z Iráku. připravovala na závěrečné zkoušky. Ty však již nestačila složit a navíc vojáci IS všechny zápisy její školy zničili. S největší pravděpodobností tak o své vzdělání nakonec přijde. Miriam, nejstarší dcera Rebeky, je v podobné situaci. Nemohla již složit závěrečné zkoušky druhého ročníku university. Pomáháme na místě Ještě než nastala krize v Mosulu, působili pracovníci Hlasu mučedníků v tomto regionu mezi syrskými utečenci. Ve spolupráci s našimi partnerskými organizacemi podporujeme nyní v Arbílu zhruba třicet iráckých rodin. Řada tamních evangelikálních církví poskytla utečencům potřebné zázemí a nechává je bydlet ve svých prostorách nebo stanovat na svých pozemcích. Naši pracovníci mezi těmito utečenci rozdávají potraviny, přikrývky, matrace, dětské potřeby a další materiál. Podmínky jsou mnohdy velmi obtížné, zejména v horkém období, kdy zde panují extrémní vedra. Ale na druhé straně tato veliká nouze a krizová situace vytvořily mnohé příležitosti k projevení skutečné lásky Kristovy. Jistý křesťanský podnikatel v Arbílu například vyklidil svoji kancelářskou budovu a poskytl ji k bydlení křesťanským běžencům. Jeden z našich iráckých spolupracovníků, který pracoval mezi syrskými utečenci v Arbílu, nyní povzbuzuje Syřany, aby zase pomáhali utečencům z Mosulu. A tak se s nimi Syřané často dělí o to málo, co sami dříve dostali. Jako vždy i v této obrovité krizi sesílá Bůh svoji naději. Jeden utečenec řekl našemu pracovníkovi: Pokud je islám podoben Islámskému státu, pak již nechceme zůstat muslimy. Tento člověk nyní spolu s dalšími bývalými muslimy, kteří se obrátili ke Kristu, horlivě studuje základní pravdy křesťanské víry. Křesťané, kteří uprchli z Mosulu, upínají svoji naději ke Kristu a prožívají, že ani tato tíživá situace není duchovní porážkou. Jedna křesťanská rodina z řad uprchlíků přišla takřka o veškerý majetek. Přesto tito křesťané vyznali: Stále ještě máme víru v Ježíše a tu nám nikdo vzít nemůže. Hlas mučedníků, USA říjen

11 Co je Islámský stát Ještě extrémnější než extrémisté Al Kajda je odmítla. Taliban jejich taktiky zavrhl. Avšak Islámský stát (IS) je nyní nejznámější, nejorganizovanější a nejbohatší džihádistická skupina. Kdo a co je Islámský stát? Původ Islámský stát má svůj původ v irácké odnoži al Kajdy, avšak během konfliktu v Sýrii se do IS sloučily i jiné povstalecké skupiny jako jsoumujahideen Shura, Islámský stát Iráku (ISI), Jeish al Taiifa al Mansoura, Jaysh al Fatiheen, Jund al Sahaba, Katbiyan Ansar Al Tawhid wal Sunnah a také množství iráckých kmenů, které vyznávají sunitský islám. Vůdcem tohoto uskupení je Abú Bakr al Bagdádí. Jde o taktického válečníka, který byl dříve vůdcem irácké al Kajdy. Když IS vyhlásil chalífát (islámský stát vedený chalífou, následovníkem Mohameda), al Bagdádí se za chalífa automaticky prohlásil. Ideologie IS se kloní k extrémní a protizápadní interpretaci islámu, která vyzdvihuje náboženské násilí, a na všechny, kteří nesouhlasí s jejich náhledy, pohlíží jako na nevěřící a odpadlíky. Násilí, které páchají, označují vůdcové IS jako boj proti nepřátelům islámu. Vůdci IS se hlásí k odnoži moderního islámu, která usiluje o návrat k prvotním islámským praktikám, zavrhuje pozdější novotaření, které podle nich pokřivilo původního ducha islámu. Financování Na rozdíl od mnoha džihádistických skupin, které jsou obecně závislé na finančních zdrojích plynoucích ze států Perského zálivu, IS má pevnou strategii ekonomického rozvoje. Po ukořistění elektráren v Sýrii začal IS okamžitě prodávat elektřinu syrské vládě. Po obsazení ropných polí v Sýrii a Iráku začal IS také s exportem ropy. Vedle toho tato skupina využívá humanitární i obchodní aktivity v regionu a konfiskuje všechny ukořistěné peníze a majetek. Před obsazením Mosulu se majetek IS odhadoval na 900 milionů dolarů. Avšak po vykradení zlatých rezerv centrální banky v Mosulu disponuje tato skupina majetkem v odhadu dvou miliard dolarů. Verbování Toto hnutí více než jiné skupiny přitahuje nyní mnohé džihádisty a získává dobrovolníky nejen z arabského světa, ale i z Evropy Bojovníci Islámského státu 9

12 Mosul Kurdistán Libanon izrael Sýrie Damašek jordánsko Erbil irák Okupační přítomnost IS Cesta dobývání IS zahrnuje hlavní cesty a největší města, ropná pole a další strategicky důležité cíle. Saúdská arábie Co je Islámský stát? Kuvajt Vývoj názvu uskupení al Kajda v Iráku (AQI) Islámský stát Iráku a Levantska (ISIL) ISIL Islámský stát Iráku a Sýrie (ISIS) ISIS Islámský stát (IS) Počty bojovníků tuzemští zahraniční Časový přehled březen 2013 Dobytí prvního syrského provinčního města Rakka leden 2014 IS uchvacuje první irácké město Fallujah červen 2014 Dobytí Mosulu; IS vyhlašuje chalífát srpen 2014 USA začíná s leteckými údery 2 miliardy dolarů (odhad) 5 % dary ze zahraničí 40 % prodej elektřiny a ropy 30 % vydírání, krádeže a daně 25 % ostatní Islámský stát (IS) je džihádistická sunitská extrémistická skupina, která usiluje o vytvoření islámského národa na území dnešního Středního východu. IS se zformoval z několika okrajových hnutí do silného vojenského uskupení. Ačkoli se odhaduje, že skupina disponuje zhruba deseti až sedmnácti tisíci bojovníky, fanatické odhodlání jejích přívrženců jim pomáhá úspěšně bojovat proti syrským a iráckým jednotkám i proti jiným povstaleckým skupinám. Bojovníci IS jsou lépe placeni i lépe vyzbrojeni než přívrženci jiných islamistických organizací. (podle amerického bulletinu Hlas mučedníků; všechny informace pocházejí z údajů publikovaných v tisku.) 10

13 a Severní Ameriky. (Jedním z dobře známých bojovníků IS je Chilan, který vyrostl v Norsku a vystupuje nyní pod jménem Abu Saiyya.) IS je v současnosti nejbohatší povstaleckou skupinou a platí ze všech obdobných skupin svým vojákům nejvyšší mzdu, která údajně začíná na minimální částce 400 dolarů měsíčně). Žoldáci IS jsou také mnohem lépe vycvičení a lépe vyzbrojení než jiné islamistické skupiny. IS přitahuje zejména sunnity, kteří tak vyjadřují svoji frustraci z šíitské vlády. IS také vyhotovuje podbízivá videa a získává nové rekruty prostřednictvím stále rozšířenějších sociálních sítí, např. Twitteru nebo Facebooku. Politické cíle Poté, co IS vyhlásil chalífát a al Bagdádí se prohlásil za chalífu, pasoval se za vůdce všech muslimů. IS považuje tento chalífát za naplnění Mohamedova úsilí o vytvoření státu, kde náboženství a politika tvoří jednotný celek. Zatímco někteří sunnité se z ustavení chalífátu radují, ti umírnění příkře odsuzují brutalitu IS. Zavedení zákona šaríja IS vnutil civilnímu obyvatelstvu Mosulu soubor šestnácti pravidel označovaných jako Městská smlouva. Jedno z pravidel nařizuje, že ženy by měly zůstávat doma a nechodit ven, pokud to není nezbytně nutné. 9. srpna vydal IS příkaz, že ženy musí nosit závoj, který zakrývá celý obličej a mužští příbuzní žen, které příkaz nedodrží, mají být zbičováni. Další pravidlo nařizuje, aby krádež byla ztrestána useknutím ruky. V červnu začalo v Mosulu platit nařízení, podle kterého mají být všechny neprovdané ženy mají být k dispozici bojovníkům džihádu. S v ě d e c t v í p r o n á s l e d o v a n ý c h k ř e s ť a n ů Nigérie Mé víry se to dotknout nemůže Pokud by si někdo mohl myslet, že ho Bůh v jeho utrpení opustil, měl by k tomu Daniel všechny předpoklady. Teroristé z Boko Haram nesou odpovědnost za smrt jeho manželky, o život připravili i jeho otce a bratra. Také unesli jeho sestru a další bratr je pohřešován i on byl pravděpodobně zabit teroristy. Sám Daniel byl před nimi několikrát nucen utéci, jinak by také on přišel o život. Avšak Daniel si nemyslí, že by Bůh v jeho případě selhal. Spoléhá na něho dokonce i v těchto tragických událostech a nyní slouží ostatním pronásledovaným křesťanům v nejnebezpečnějších oblastech severní Nigérie. Dokáže dobře chápat jejich bolest, protože je sám uprchlík a dobře ví, co je to přijít o několik svých rodinných příslušníků. Daniel opravdově touží pomáhat těm, 11

14 kteří prožívají tutéž bolest jako on. Neznám nic jiného, co by mi poskytovalo tutéž radost, jako když riskuji, abych vyhledal pronásledované křesťany na místech, kam se jiní sotva odváží vstoupit, prohlašuje Daniel. Kdykoli se doslechnu o nějakém útoku na křesťanskou komunitu, Daniel navštěvuje tábory, kde našlo útočiště nejméně první mojí myšlenkou je, pětadvacet tisíc nigerijských křesťanů, kteří utekli před abych se na takové místo řáděním teroristů ze skupiny Boko Haram. Mnozí z nich vydal a pomáhal jim. Zabránit mi v tom, by bylo jako potřebují nutně kvalitní lékařskou péči. mě zabít. Daniel vyrostl v malé muslimské vesnici, kde byla jeho rodina vystavena neustálému tlaku. Čtyři z jeho devíti sourozenců tento tlak nevydrželi a konvertovali k islámu. Když Daniel veřejně tyto vynucované konverze kritizoval, byl kvůli tomu z vesnice vypuzen. Později v devadesátých letech cestoval po různých místech Nigérie, kázal evangelium a promítal vesničanům film Ježíš. V té době čelil samozřejmě i mnohým protivenstvím. Několikrát mu hrozilo i ukamenování. Tváří v tvář Boko Haram V průběhu let zažil Daniel mnohá setkání s příslušníky teroristické skupiny Boko Haram a to zejména kvůli svému otevřenému křesťanskému svědectví. Uvádí, že šestkrát unikl smrti jen díky Boží ochraně. Při jednom incidentu přišli členové Boko Haram k jeho domu a ptali se Daniela, zda neví, kde bydlí Daniel. Naštěstí ho neznali a mysleli si, že jde o jeho souseda. 24. října 2012 obklíčili teroristé z Boko Haram Danielův dům a tím znemožnili, aby jeho vážně nemocná žena mohla vyhledat lékařskou pomoc. Danielova žena nakonec zemřela. Tato ztráta mě zasáhla tak silně, že jsem nemohl jíst ani pít a tři dny jsem nespal. Ale nakonec jsem našel novou sílu v Bohu, který se mě dotkl svoji milostí. Danielova sestra pak pečovala o jeho osmiletou dcerku, zatímco on pokračoval ve své práci. Následující rok ale zakusil další tragédii. Islamisté po Danielovi měsíce pátrali Teroristé ze skupiny Boko Haram a nakonec chytili jeho bra- 12

15 tra, který mu byl hodně podobný. O bratra jsem přišel 14. ledna 2013, když povstalci vtrhli do jeho domu a začali vyslýchat jeho rodinu, říká Daniel. Můj bratr nechtěl utéct a když vetřelci uviděli, že má doma otevřenou Bibli, srazili ho na zem a doslova mu ustřelili hlavu automatickou zbraní. Museli jsme ho pohřbít bez hlavy. I v této další hrozné ráně mě Bůh posílil a povzbudil svým slovem. Známe tvé jméno Několik měsíců po této vraždě byla po cestě do školy unesena Danielova sestra. Moje sestra zmizela 15. května 2013, říká Daniel. Před jejím zrakem zmasakrovali teroristé přes padesát lidí. To sestře přivodili silné duševní trauma, takže několik dní nejedla. Nakonec se jí podařilo teroristům utéci. Dodneška se však z prožité hrůzy plně nevzpamatovala. Další Danielův bratr zmizel krátce po sestřině únosu. Daniel uvádí, že podle všeho 2. října 2013 bratra zastavili islamisté z Boko Haram a zřejmě u něho našli Bibli. Od té doby jsme o něm neslyšeli a byl by to zázrak, kdyby byl ještě naživu. Velmi mě to trápí, ale ve svém utrpení se utěšuji slovy z žalmů. Prožívám velký zármutek, ale mé víry se to dotknout nemůže. Letos 27. května cestoval Daniel společně s pracovníky Hlasu mučedníků do města Gwoza, kde rozdávali mezi potřebnými humanitární pomoc. Tam se doslechl smutnou zprávu, že jeho otce Jeremiáše zabili extrémisti z Boko Haram. Teroristé se dověděli, že jde o Danielova otce. Přišli k němu dva z nich a vyptávali se ho na činnost jeho syna. Řekli mu: Známe tvé jméno, tvoji rodinu i tvého syna Daniela, který propaguje křesťanské náboženství. Pak mu přikázali, aby zapřel Krista. Když to odmítl, střelili ho do krku. Daniel říká, že otcova smrt byla to nejhorší, co od smrti své manželky zažil. Tato ztráta mě nesmírně zasáhla. Ale svoji vírou i tuto tragédii vnímám jako součást Božího plánu, prohlašuje Daniel. Pomáhat obětem teroristů Daniel nadále zasvěcuje svůj život službě svým pronásledovaným nigerijským souvěrcům. Pro Hlas mučedníků začal pracovat již před dvěma roky. Dnes je Daniel pověřen, aby osobně navštěvoval nigerijské křesťany, kteří byli nějakým způsobem napadeni islamistickými teroristy. Vyhledává zejména ty, kteří potřebují lékařskou pomoc a zajišťuje jejich přepravu do nemocnice. Vedle toho rozdává Odborní zdravotní pracovníci Hlas mučedníků dohlížejí, aby se zraněným křesťanům dostalo kvalitní zdravotní péče v nigerijských nemocnicích. 13

3 / 2015. Ústa jsou dána pro úsměv Příběhy křesťanů ze Sýrie a Iráku Podpora nepálských křesťanů zasažených zemětřesením

3 / 2015. Ústa jsou dána pro úsměv Příběhy křesťanů ze Sýrie a Iráku Podpora nepálských křesťanů zasažených zemětřesením 3 / 2015 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Ústa jsou dána pro úsměv Příběhy křesťanů ze Sýrie a Iráku Podpora nepálských

Více

3 / 2014. Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa

3 / 2014. Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa 3 / 2014 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa

Více

1 / 2014. Dvojnásobný díl lásky Pronásledování ve Svaté zemi

1 / 2014. Dvojnásobný díl lásky Pronásledování ve Svaté zemi 1 / 2014 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Dvojnásobný díl lásky Pronásledování ve Svaté zemi N a k l a d a t e

Více

{ } Ramadán. let pokroku 1993 2013. dní modliteb za svět islámu. 9. červenec 7. srpen 2013. S l a v í m e

{ } Ramadán. let pokroku 1993 2013. dní modliteb za svět islámu. 9. červenec 7. srpen 2013. S l a v í m e 30 dní modliteb za svět islámu Ramadán 9. červenec 7. srpen 2013 S l a v í m e 20 let pokroku 2013 Hodnotná příručka ke každodenním modlitbám za svět islámu Fakta a informace Zjistěte víc o islámu Mimořádné

Více

SLOVO MEČ ISLÁMU Z JERUZALÉMA KŘESŤANSKÝ HLAS PRO ŽIDY A IZRAEL REFORMACE CÍRKEV A IZRAEL ARMÉNIE 1 00 LET OD GENOCIDY

SLOVO MEČ ISLÁMU Z JERUZALÉMA KŘESŤANSKÝ HLAS PRO ŽIDY A IZRAEL REFORMACE CÍRKEV A IZRAEL ARMÉNIE 1 00 LET OD GENOCIDY MEZINÁRODNÍ KŘESŤANSKÉ VELVYSLANECTVÍ JERUZALÉM////BŘEZEN 2015 SLOVO Z JERUZALÉMA KŘESŤANSKÝ HLAS PRO ŽIDY A IZRAEL MEČ ISLÁMU REFORMACE CÍRKEV A IZRAEL ARMÉNIE 1 00 LET OD GENOCIDY E D I T O R I A L Vážení

Více

NEBESKÝ MUŽ. Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna. Bratr Yun a Paul Hattaway

NEBESKÝ MUŽ. Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna. Bratr Yun a Paul Hattaway NEBESKÝ MUŽ Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna Bratr Yun a Paul Hattaway POUZE PRO NEZIŠTNÉ INTERNETOVÉ PROVOZOVÁNÍ. VŠECHNA OSTATNÍ PRÁVA VÝROBCE A VLASTNÍKŮ AUTORSKÝCH PRÁV

Více

MONITOR. Res Claritatis. Pozvání na hostinu TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Církev je matkou naší víry. Katecheze Svatého otce Františka 04

MONITOR. Res Claritatis. Pozvání na hostinu TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Církev je matkou naší víry. Katecheze Svatého otce Františka 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník X., číslo 18 29. 9. 2013 / neprodejné Z OBSAHU Církev je matkou naší víry. Katecheze Svatého otce Františka 04 Mučedníci komunismu: Blahoslavená

Více

ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 5/2007

ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 5/2007 ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 5/2007 Ježíš není synem boha islámu Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Globe Media/Reuters Úvodník Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života,

Více

NEHEMIA INFO TENTMAKING NEOMEZENÉ MOŽNOSTI PRO MODERNÍ MISIONÁŘE PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ HNUTÍ MODERNÍCH MISIONÁŘŮ NÁSLEDUJÍCÍCH

NEHEMIA INFO TENTMAKING NEOMEZENÉ MOŽNOSTI PRO MODERNÍ MISIONÁŘE PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ HNUTÍ MODERNÍCH MISIONÁŘŮ NÁSLEDUJÍCÍCH Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 ŘÍJEN PROSINEC 2014 NEHEMIA INFO PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ TENTMAKING HNUTÍ MODERNÍCH MISIONÁŘŮ

Více

MONITOR. Res Claritatis. Posvěceni v pravdě TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Pokoj nestačí hlásat, je třeba jej vytvářet. Homilie papeže Františka 04

MONITOR. Res Claritatis. Posvěceni v pravdě TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Pokoj nestačí hlásat, je třeba jej vytvářet. Homilie papeže Františka 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XII., číslo 12 21. 6. 2015 / neprodejné Z OBSAHU Pokoj nestačí hlásat, je třeba jej vytvářet. Homilie papeže Františka 04 Svoboda se stává agresivní

Více

MONITOR. Res Claritatis. O Nejsvětější Panně TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Vzkříšený Ježíš drží Církev pevně ve své pravici. Homilie Benedikta XVI.

MONITOR. Res Claritatis. O Nejsvětější Panně TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Vzkříšený Ježíš drží Církev pevně ve své pravici. Homilie Benedikta XVI. Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník IX., číslo 17 16. 9. 2012 / neprodejné Z OBSAHU Vzkříšený Ježíš drží Církev pevně ve své pravici. Homilie Benedikta XVI. 04 Mučedník pravdy. Blahoslavený

Více

25 let v ČR. Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy 25 let v České republice

25 let v ČR. Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy 25 let v České republice 25 let v ČR Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy 25 let v České republice Prapor spásy 25. výročí Obsah Územní velitel Hans van Vliet 3 Slovo národního velitele 4 Jak nás vidí? 5 Národní velitelé za uplynulých

Více

NEHEMIA INFO Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715

NEHEMIA INFO Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 01 2015 NEHEMIA Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 ÍRÁN Daruj perskou Bibli UKRAJINA Biblický pás

Více

hranice pøedsudky lhostejnost

hranice pøedsudky lhostejnost PØES ročník II / číslo 4 hranice pøedsudky lhostejnost cena 10 Kč Budu si s vámi dělat, co budu chtít! aneb Jak se žije žadatelům o azyl v ČR. Představujeme: Bělorusko Nezapomeňme na Banda Aceh Právní

Více

Jen jedno je třeba. Marie Filomena Dolanská 07 Egyptské ženy: ohrožené, ale plné naděje 09 Dítě na okraji společnosti. Kdo se v tom má vyznat 12

Jen jedno je třeba. Marie Filomena Dolanská 07 Egyptské ženy: ohrožené, ale plné naděje 09 Dítě na okraji společnosti. Kdo se v tom má vyznat 12 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 7 6. 4. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Pást s láskou Pánovo stádce. Katecheze Svatého otce Františka 04 Jen jedno je třeba. Marie Filomena

Více

V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství! (Ko 2,15 podle B21) Časopis Apoštolské církve

V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství! (Ko 2,15 podle B21) Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství! (Ko 2,15 podle B21) Ročník 22 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2010 Svědectví

Více

František, papež generace Jana XXIII. 06 Misionáři zabití v roce 2013 07 Dítě na okraji společnosti. Světlo na konci tunelu 12

František, papež generace Jana XXIII. 06 Misionáři zabití v roce 2013 07 Dítě na okraji společnosti. Světlo na konci tunelu 12 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 9 4. 5. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Vraťme se do Galileje. Homilie Svatého otce Františka 04 František, papež generace Jana XXIII. 06

Více

5.4 Muslimové. projekt Varianty, Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., 2002

5.4 Muslimové. projekt Varianty, Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., 2002 5.4 Muslimové 437 Obsah 439 CÍLE 440 CO VÍME O ISLÁMU? 443 ISLÁM POD DROBNOHLEDEM 445 VZNIK ISLÁMU 447 PILÍŘE ISLÁMU 449 KORÁN 450 ŽENY V ISLÁMSKÉ SPOLEČNOSTI 452 CO MAJÍ ZÁPADNÍ TRADICE A ISLÁM SPOLEČNÉHO?

Více

Mučedníci komunismu: Blahoslavený Kamen Vičev 06 Potřebujeme novou politiku Církve vůči islámu 07 Husovské paradoxy 12.

Mučedníci komunismu: Blahoslavený Kamen Vičev 06 Potřebujeme novou politiku Církve vůči islámu 07 Husovské paradoxy 12. Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XII., číslo 13 5. 7. 2015 / neprodejné Z OBSAHU Pokoj, který dává Ježíš, je pro všechny. Homilie papeže Františka 04 Mučedníci komunismu: Blahoslavený

Více

Přinášíme změnu do lidských životů

Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 červenec září 2013 Nehemia Info Přinášíme změnu do lidských životů Misie na Ukrajině a v Rusku Na země

Více

O Iráku bez křesťanů 07 Koncil a víra raněná rokem 68 10 Pohled na liturgii: Univerzální liturgie 12. Boj o lidskou duši

O Iráku bez křesťanů 07 Koncil a víra raněná rokem 68 10 Pohled na liturgii: Univerzální liturgie 12. Boj o lidskou duši Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XII., číslo 2 1. 2. 2015 / neprodejné Z OBSAHU Rodina dnes potřebuje ochranu. Homilie papeže Františka 04 O Iráku bez křesťanů 07 Koncil a víra

Více

MONITOR. Res Claritatis. Chceme vidět Vzkříšeného? TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Cesta Boží, cesta pokory. Homilie papeže Františka 05

MONITOR. Res Claritatis. Chceme vidět Vzkříšeného? TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Cesta Boží, cesta pokory. Homilie papeže Františka 05 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XII., číslo 7 12. 4. 2015 / neprodejné Z OBSAHU Cesta Boží, cesta pokory. Homilie papeže Františka 05 Mučedníci komunismu: Biskupové Titu Liviu

Více

DENÍK migranta. migrantky

DENÍK migranta. migrantky Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: 222 211 799, www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Evropská kontaktní skupina v České republice je občanské sdružení, které prosazuje

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné Září Říjen Abychom po vzoru Marie Panny trpící a po vzoru svatých mučedníků uměli přijímat Ježíšův kříž jako znamení spásy. Abychom věrni křestním slibům znova objevovali

Více

Boží láska nás objímá, Boží moc nás chrání

Boží láska nás objímá, Boží moc nás chrání www.milujte.se 28. číslo ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan 15,12 Boží láska nás objímá, Boží moc nás chrání z modlitby, kterou si vzal astronaut

Více

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 23. duben 2009

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 23. duben 2009 RC Monitor zpravodajský čtrnáctideník ROČNÍK VI., ČÍSLO 8 23. duben 2009 neprodejné Z OBSAHU Zmrtvýchvstání není mýtus..., str. 4 AIDS nepříjemná pravda..., str. 8 Summit G 20, summit NATO, str. 12 Zpívejme

Více

Mučedníci komunismu: Biskup Áron Márton 06 Pohled na liturgii: Od osvícenství k romantismu 09 Měsíc na východní Ukrajině půl roku od Majdanu 11

Mučedníci komunismu: Biskup Áron Márton 06 Pohled na liturgii: Od osvícenství k romantismu 09 Měsíc na východní Ukrajině půl roku od Majdanu 11 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 17 14. 9. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Důvěřujme v moc Kristova kříže. Homilie Svatého otce Františka 04 Mučedníci komunismu: Biskup Áron

Více

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 2. červenec 2009

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 2. červenec 2009 RC Monitor zpravodajský čtrnáctideník ROČNÍK VI., ČÍSLO 13 2. červenec 2009 neprodejné Z OBSAHU Generační konflikt v Církvi, str. 5 Poselství faráře arského, str. 6 Rozhovor s hebrejským vikářem, str.

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2002 Květen - abychom pod vedením Ducha Svatého mohli užívat rozvážně, zodpovědně a ve svobodě dětí Božích pozemská dobra k získání ukrytého pokladu Nebeského

Více