4 / Dva plus dva jsou čtyři Křesťané v Sýrii a Iráku Zprávy ze světa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 / 2014. Dva plus dva jsou čtyři Křesťané v Sýrii a Iráku Zprávy ze světa"

Transkript

1 4 / 2014 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Dva plus dva jsou čtyři Křesťané v Sýrii a Iráku Zprávy ze světa

2 N a k l a d a t e l s t v í S T E F A N O S n a b í z í : Rasooli & Allan Lékař z Kurdistánu Příběh o obrácení muslimského mullaha. A5, 134 stran, cena 77 Kč. Richard Wurmbrand Vítězná víra Inspirující čtení na téma křesťanské víry a svědectví cm, 176 stran, cena 120 Kč. Ken Anderson Smělý jako beránek Životní příběh známého čínského křesťanského disidenta. A6, 170 stran, váz. 137 Kč. Pavel Rejchrt Dvanáct kázání Sbírka kázání českého malíře, básníka a literáta z posledních deseti let, ve kterých se autor zamýšlí nad duchovní situací současného křesťanstva i společnosti. Váz. brožura, cm, 96 stran, 147 Kč. John Bunyan Milost přehojná Duchovní autobiografie Johna Bunyana. 11,5 17,5 cm, 192 stran, cena 157 Kč. John R. Weinlick Hrabě Zinzendorf Životní příběh hraběte Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa, nejvýznamnějšího představitele Obnovené Jednoty bratrské. Vázaná brožura, cm, 232 stran, cena 175 Kč. Hermann Hartfeld Víra navzdory KGB Autentické vyprávění o pronásledování křesťanů v Sovětském svazu v šedesátých letech cm, 304 stran, cena 177 Kč. Richard Wurmbrand Kristus na Židovské cestě Autor sám židovského původu uvažuje na židovské téma cm, 248 stran, cena 175 Kč. Sam Wellman William Carey Kniha o životě anglického misionáře v Indii. Vázaná brožura, cm, 160 stran, cena 167 Kč. Hans Martin Braun Let přes hranice Napínavý román z prostředí ruské podzemní církve se špionážní zápletkou. Vázaná, 11,5 17 cm, 120 stran, 2. vydání, cena 138 Kč Mike Fearon Martin Luther Beletrizovaná biografie jedné z klíčových postav historie křesťanství. Vázaná brožura, cm, 112 stran, cena 165 Kč. Anatolij Granovskij Byl jsem agentem NKVD Memoáry agenta sovětské tajné služby, působícího krátce také v poválečném Československu. Vázaná s přebalem, cm, 288 stran, cena 245 Kč. Tom White Akce Kuba Po sedmnácti měsících vězení na Kubě vypráví autor vzrušující příběh církve trpící za třtinovou oponou. A6, 230 stran, cena 83 Kč. Darlene Deiblerová-Roseová Ve stínu vycházejícího slunce Podivuhodný příběh americké misionářky v japonském zajetí za druhé světové války. Vázaná s přebalem, cm, 288 str., cena 248 Kč. Richard Wurmbrand Vězeňské zdi kdyby promluvily Autorova kázání, sestavená na samovazbě, která jsou pozoruhodným a jedinečným dokumentem o hlubinách křesťanské víry uprostřed nelidského teroru a zoufalství. Vázaná, cm, 136 stran, cena 185 Kč. Sam Wellman Jan Kalvín Biografie slavného reformátora. Vázaná brožura, cm, 160 stran, cena 225 Kč Bratr Andrew Pašerákem ve službách Nejvyššího Kniha popisuje začátky služby bratra Andrewa. Díky této knize se mnozí západní křesťané začali zajímat o utrpení svých spoluvěřících v totalitních zemích a mnohým rovněž pomohla nalézt víru v Ježíše Krista. Vázaná s přebalem, cm, 262 str., cena 245 Kč Richard Wurmbrand V Božím podzemí Luterský farář Richard Wurmbrand odmítl veřejně chválit komunistický režim a podrobit se jeho diktátu. Je uvězněn a společně s ostatními nepřáteli režimu vystaven mučení, o kterém obyvatelé svobodného světa nemají ani tušení. Vázaná, mm, 335 stran, doporučená prodejní cena 225 Kč Nabízené knihy z nakladatelství STEFANOS si můžete objednat na naší adrese, uvedené na zadní straně obálky. Poštovné ani balné není účtováno. Ukázky knih naleznete na internetové adrese Hlas muèedníkù 4 / 2014 Bojovníci Islámského státu nasprejovali arabské písmeno n, které má být zkratkou slova nasara (znamenající nazarejský neboli křesťanský), na domy a obchody křesťanů v Mosulu.

3 r i c h a r d W u r m b r a n d n a p s a l Dva plus dva jsou čtyři Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. (Marek 8,34) Drazí bratři a sestry, měl jsem těžký život. Rozumím dobře, proč si mi tak mnozí stěžují, co se jim v životě přihodilo. Začínají obvykle slovy, já bojuji s tím a tím; postihla mě takováto svízel; přišel jsem o peníze; já jsem přišel o to a to; opustilo mě zdraví ; a tak dále. Zkrátka stále já, já, já. Tato entita našeho lidského já nesmírně trpí. Ježíš na adresu našeho já prohlašuje: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. Tedy žádné já; jsem od něho osvobozen. V mnoha zemích jsou zabíjeni lidé. Ne však já, ale někdo jiný; proto to mohu snést. Ale utrpení, které se děje přímo mně, snášet nedokážu. Když ale zapřete sami sebe, pak vaše já již nebude ve vašem životě hrát žádnou roli. Pavel říká: Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus (Galatským 2,20). Jeho já pro něho nic neznamenalo. Zapřete své já. Neuznávejte ho, a váš život bude méně komplikovaný. Stane se nádherným, dobrým a smysluplným. Přijměte osobnost Ježíše Krista. To pak již nejsem já, kdo věří, ale Ježíš, který žije ve mně. Poznal jsem takové lidi, kteří se dokázali svého já vzdát. V komunistickém vězeňském systému existovaly kruté pracovní tábory. Vězni museli pracovat denně deset hodin a občas i šestnáct. Žádné víkendy tam neexistovaly, ani Vánoce či Velikonoce. Nebylo tam nic kromě práce, práce a práce. K jídlu nebylo skoro nic. Byli jsme biti, byli jsme bez jakékoli péče. Tisíce lidí umíraly; další byli zatýkáni, aby nastoupili na jejich místo. Život ve vězení byl nepředstavitelně těžký. V rumunském táboře nucených prací při tzv. Dunajském kanále byla jistá skupina vězňů, se kterými se zacházelo hůře než s ostatními. Tato skupina byla složena výhradně z kněží, rabínů, muslimských mulahů a všech dalších, kteří byli zatčeni kvůli svému náboženství. K dohledu nad touto skupinou byli vybráni dozorci z řad kriminálních vězňů, kterým bylo slíbeno propuštění na svobodu, pokud budou svěřené

4 vězně mlátit a zacházet s nimi co nejhůře. Tito ubozí kriminálníci, odsouzení často k mnohaletým trestům, se vzájemně předháněli v bití a surovostech. (Komunisté samozřejmě své sliby o jejich propuštění nikdy nesplnili, ale to tito zločinci tehdy ještě nevěděli.) Bylo to peklo na zemi. Jednoho dne přišel do tábora na inspekci velitel, aby zkontroloval práci vězňů kopali ručně velký říční kanál. Vězni stáli v pozoru v dlouhých řadách. Velitel procházel kolem nastoupených vězňů, když se náhle zastavil u velice mladého muže a zeptal se ho: Čím jste byl v civilním životě? Mladý muž odpověděl: Pane, čím jsem byl, jsem do dnešního dne. Co tím míníte, zeptal se velitel. Jsem Božím služebníkem a budu jím také po celý život. Ha, ha, ušklíbl se velitel, rozumím, zase nějaký ten farář, kněz, kazatel nebo něco takového. Stupidní věc. Pořád ještě věříte v Boha? Ještě si ctíte svého Ježíše? Ten mladý pastor proslovil ve svém životě jediné kázání. A protože se nelíbilo komunistům, poslali ho do vězení, kde ho mlátili a kde musel otrocky dřít. A teď byl tázán: Pořád ještě věříš v Boha? Ještě věříš v Ježíše? Neodpověděl okamžitě. Skoro minutu nepromluvil, ačkoli věděl, co musí odpovědět. Věděl, že Ježíš řekl: Kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. A tak stál téměř minutu a přemýšlel. Ale pak se najednou jeho tvář rozzářila. Drazí bratři a sestry, viděl jsem v komunistických vězeních tolik nádherných a zářících tváří. Leckdy bylo snazší vidět zářivou tvář tam, než ji uvidět v Americe, kde mnozí chodí do nádherných obchodů a snaží se rozzářit svou tvář jinými způsoby. Jeho tvář začala zářit a pak velmi pokorným, avšak rozhodným hlasem, řekl: Plukovníku, když jsem se stal křesťanem a později, když jsem se stal pastorem, věděl jsem, co to znamená. Z církevní historie jsem věděl, že tisíce a tisíce křesťanů byly umučeny. Věděl jsem, co mi to přinese, a jsem rozhodnut zůstat svému povolání věrný, ať se se mnou stane cokoli. Takže vy si budete i nadále chodit s těmi svými hloupostmi o Bohu, Kristu a posmrtném životě? Nebojíte se, co s vámi uděláme? ptal se plukovník. Mladý vězeň řekl: Pane, pravda se nikdy nebojí. Představte si, že by se vaše vláda rozhodla pověsit všechny matematiky. Kolik jsou dvě a dvě, když jsou všichni matematici oběšení? Pořád platí, že dva a dva jsou čtyři. Popravy na tom nic nezmění. My máme pravdu stejně pravdivou jako je pravda matematiků. My máme pravdu, že je Bůh a že je milujícím Otcem. Máme pravdu, že Ježíš je Spasitel světa, který si přeje zachránit každého, včetně vás. Máme pravdu, že existuje Duch svatý, který zmocňuje lidi a dává jim světlo a máme rovněž pravdu, že existuje nádherný ráj. Skutečnost, že nás držíte za zamčenými dveřmi a za železnými mřížemi tuto pravdu nemůže změnit. Dvě a dvě zůstanou čtyřmi. Ať nás budete bičovat nebo mučit čímkoli, vždy to tak zůstane. Mučením pravdu nezměníte. Mladý muž byl ihned odveden a zbit tak, že to lze jen těžko vylíčit. Toho dne jsme ho viděli naposled. Jmenoval se Kochanga. Byl to opravdový světec, člověk, který zapřel sám sebe. 2

5 Netrpěl představou, kterou trpíme my všichni, představou, že své já musíme chránit. Kochanga se od Krista naučil zapřít sám sebe. Poznal jsem takové lidi. Dnes pracuje Hlas mučedníků v mnoha zemích, kde jsou křesťané pronásledováni a zabíjeni. Povzbuzujeme vás, abyste zapřeli své já a napřáhli svou pomocnou ruku k těm, kteří jsou pronásledováni kvůli spravedlnosti. Děkujeme vám za vaši pomoc. V Kristu Váš [Richard Wurmbrand ( ) rumunský luterský farář, který byl pro svou víru vězněn 14 let v komunistickém žaláři. Po odchodu na Západ založil se svou manželkou Sabinou v roce 1967 mezinárodní misijní organizaci, jejímž cílem je pomáhat pronásledovaným křesťanům. Tento článek byl publikován v americké verzi zpravodaje Hlasu mučedníků v červenci 1997] P r o n á s l e d o v a n á c í r k e v d n e s Sýrie Nezlomená církev Přes tři roky islamistické skupiny jako Islámský stát (IS) nebo Fronta al Nusra bojovaly se syrskými vládními silami o kontrolu nad Sýrií. Islamisté obsazovali křesťanské vesnice, pastoři museli utéci a zanechat své sbory napospas nepříteli. Mnozí přišli o život. Jednomu z křesťanských představitelů, kterého unesli a drželi jako rukojmí, teroristé stáhli plnovous i s kůží. Navzdory těmto hrůzám a možnosti dalších útoků, se někteří křesťané rozhodli vrátit se znovu do svých vesnic. Toužili povzbudit křesťany, kteří ve vesnicích zůstali a také dalším Syřanům vydat dobré svědectví. Církev žije dál Naši pracovníci nedávno obdrželi informace z první ruky o jedné syrské vesnici, kterou začátkem minulého roku přepadli příslušníci teroristické skupiny al Nusra. Islamisté vešli do kostela a zničili v něm všechno, co jim zrovna padlo pod ruku. Spálili Bible, zpěvníky a v jednom z kostelů zničili malbu Jana Křtitele. Do oken potom strčili pyt- Islamisté zničili v jednom kostele tři sta let starý zvon. Zvony jsou pro tyto teroristy obzvlášť urážlivé, protože jejich zvuk symbolizuje šíření křesťanského poselství. 3

6 Sabeen se rozhodla zůstat ve své vesnici i když pastor jejího sboru uprchl. 4 le s pískem, strhali všechny kříže z věží a následně budovy přeměnili na hnízda pro odstřelovače. Kostelní lavice srazili k sobě, aby je pak teroristé používali jako postele. V kostelích rovněž porozbíjeli velké zvony, které v nich vyzváněly již stovky let. Muslimští militanti totiž věří, že kostelní zvony mají duchovní moc nad oblastí, kde je možné je zaslechnout a vidí v nich konkurenci k minaretům, ze kterých jsou pětkrát denně hlásány výzvy k muslimským modlitbám. Několik měsíců poté, co byla tato vesnice přepadena, se syrské armádě podařilo militanty přimět k ústupu, a tak se její obyvatelé mohli zase vrátit domů. Ačkoli byly jejich kostely silně poničeny, mnozí syrští křesťané si uchovali víru a naději. S novou naléhavostí si uvědomili, že církev není jen kostelní budova ale mnohem spíše společenství těch, kteří patří k Tělu Kristovu. V ohni utrpení si mnozí syrští věřící uvědomili, že není důležité ani tak opravovat kostel jako prohloubit svůj osobní vztah s Kristem. A tak se mnozí rozhodli začít budovat pravou církev. Tito syrští křesťané se navrátili do své vesnice poté, co byla tři měsíce okupována islamisty. Nyní se scházejí v kostele, který byl vyrabován teroristy. Na stěnách kostela zanechali nezvaní útočníci nápis: Jsme lidé pyšného boha islámu. Pokud nám dopřeje vítězství a my uvidíme, jak mnozí přijmou islám, budeme ho za to chválit. Rozhodnutí zůstat Pastor Saif, který je ženatý a má tři děti, každý víkend obětavě cestuje po okolních oblastech a navštěvuje křesťany na místech, které vydrancovali islamisté. Církevní představitelé z těchto vesnic uprchli a věřící zůstali bez pastora. Pastor Saif také řídí několik shromáždění v jednom z největších syrských měst. Ačkoli jsou cesty velmi nebezpečné, neboť cestujícího může kdykoli zastavit silniční hlídka příslušníků IS, pastor Saif nechce tyto jemu svěřené křesťany opustit v jejich soužení. Pastorova manželka Zada si veliké nebezpečí dobře uvědo

7 muje. Žijeme v nepřetržitém ohrožení, svěřila se jednomu z našich pracovníků, my ale věříme, že sloužíme mocnému Bohu. Jinou věřící, která se rozhodla setrvat v Sýrii je Sabeen. Ta žije ve vesnici, jež byla napadena islamisty a v současnosti je osada odříznutá od dodávek vody i elektřiny. Křesťané z různých zemí Sabeenu opakovaně zvali, aby přesídlila k nim, kde by byla v bezpečí a mohla tam sloužit druhým bez nepřetržitého strachu z islamistů. Sabeen žije sama a nemá nikoho, kdo by ji ochránil. Bylo by tedy logické, kdyby z tak nebezpečných míst odešla. Ale když povstalci odvlekli z jejich vesnice dva nejdůležitější křesťanské pracovníky, rozhodla se Sabeen zůstat a posilovat ty, kteří ve vesnici zbyli. Okolní kopce jsou plné islamistů ze skupiny al Nusra, kteří mohou jejich vesnici kdykoli znovu napadnout. Ale Sabeen prohlašuje: Bůh mi ještě nedal pokyn, že mohu odejít. Jiný syrský křesťan jménem Sahib byl vysokým důstojníkem syrské armády. Ale pak odešel do výslužby a rozhodl se, že bude sloužit Bohu. Vzhledem ke svému někdejšímu postavení má mnohé příležitosti, které by se jinému nikdy nenaskytly. Ananiáš našich dnů Tito neohrožení syrští křesťané přemýšlejí nyní o tom, jak by se zachovali, kdyby jim některý z příslušníků al Nusry nebo IS sdělil, že přijal víru v Krista. Přirozeně, že musí počítat i s možností podvodu a snahy teroristů o infiltraci do jejich shromáždění. Na jednom nedávném setkání probírali syrští křesťané příběh o Ananiášovi, který v Damašku od Pána obdržel příkaz vložit ruce na Saula, aby mu tímto navrátil zrak. Ananiáš podobně jako dnešní syrští věřící, měl vážné výhrady: Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno. Pán mu však řekl: Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. Ukážu mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno. (Skutky 9,13 16.) Vyprošujme syrským věřícím dobrý úsudek, moudrost i odvahu, aby měli příležitost oslovit někoho z islamistů, jehož srdce by se dotklo poselství evangelia. Prosme i za islamisty, aby mnozí z nich prohlédli a nalezli milost k pokání a spásu v Ježíši Kristu. Bez ohledu na odhodlání nepřátel zničit církev, nebudou v tom příslušníci IS ani jiné islamistické skupiny úspěšní.

8 Máme zaslíbení, že před církví neobstojí ani brány pekla. Hlas mučedníků podporuje syrské křesťany různými způsoby. Podporujeme je v jejich evangelizační činnosti, ale také v ryze praktických oblastech. Vyprošujme syrským věřícím dobrý úsudek, moudrost i odvahu, aby měli příležitost oslovit někoho z islamistů, jehož srdce by se dotklo poselství evangelia. Prosme i za islamisty, aby mnozí z nich prohlédli a nalezli milost ku pokání a spásu v Ježíši Kristu. Bez ohledu na odhodlání nepřátel zničit církev, nebudou v tom příslušníci IS ani jiné islamistické skupiny úspěšní. Máme zaslíbení, že před církví neobstojí ani brány pekla. Hlas mučedníků podporuje syrské křesťany různými způsoby. Podporujeme je v jejich evangelizační činnosti, ale také i v ryze praktických záležitostech. 6 Irák naši víru nám nikdo vzít nemůže Rebeka se i s rodinou nasoukala do malého automobilu, který před dvěma lety dostala darem od Hlasu mučedníků. Bylo to krátce poté, co byl její manžel umučen kvůli své křesťanské víře. Pod rouškou noci se rodina vydala na cestu do Kurdistánu. Po silnici již prchaly tisíce dalších. Uprchlíci museli jít deset až čtrnáct hodin, aby unikli běsnění islamistické milice známé jako Islámský stát (IS). Po obsazení Mosulu v červnu tohoto roku dali islámští militanti všem křesťanům na vybranou: do 19. července buď přijmou islám, nebo zaplatí velmi vysokou daň (tzv. džizja daň nemuslimského obyvatelstva, která se vybírala naposledy v 19. století) anebo odejdou z města jinak budou zabiti. Tisíce křesťanů se rozhodly ihned uprchnout a raději zanechat ve městě takřka všechen svůj majetek. Podél cesty prchající rodiny míjely silniční zátarasy vojáků IS, kteří střežili nedávno dobyté území. Vojáci je zastavovali a obírali o všechno. Brali jim snubní prstýnky a před zraky vyděšených majitelů trhali jejich osobní doklady. V některých případech se prchající lidé museli vysvléknout a nechat vojákům i své šaty. Arabské písmeno n označuje domy křesťanů v Mosulu. Nápis černým písmem hlásá: Vlastnictví Islámského státu. Útěk z Mosulu Z Boží milosti přestála rodina Rebeky tuto náročnou cestu bez větší úhony. Uprchli do města Arbíl v Kurdistánu, jakési napůl autonomní oblasti Iráku, kam se ještě IS nepodařilo

9 proniknout. Ale Rebeka neměla čas si něco dopředu plánovat, nebo si sbalit věci. Nyní v Arbílu neměla kam jít. Proto se přidala ke skupině utečenců z Mosulu, která se uchýlila do tamního evangelikálního kostela. Ačkoli je tam přijali dobře, kostel již byl uprchlíky silně přeplněn. A tak Rebeka vzala své tři děti a šla se porozhlédnout po nějakém lepším místě. Když přišli do dalšího kostela, zjistili, že ani tam to není o nic lepší. V době invaze vojáků IS do Iráku pobývalo v Arbílu již tři sta tisíc syrských utečenců, kteří tam uprchli před občanskou válkou. Rodiny se usídlily všude, kde to bylo jen trochu možné v parcích, sborových zahradách a dvorech nebo v teprve rozestavěných budovách. Po několika dnech se Rebece podařilo konečně zkontaktovat jednoho z pracovníků Hlasu mučedníků, který byl i blízkým přítelem této rodiny. Ten jim zařídil bydlení v jednom misijním domě. Vypuzení křesťanů Poté, co vojáci IS obsadili Mosul, uprchlo asi sedm set lidí do Kurdistánu a množství dalších do jiných sousedních zemí. Před vojáky IS utíkali muslimové, křesťané a další, ale výše zmíněné ultimátum se týkalo pouze křesťanů. Jeden mosulský křesťan našemu pracovníkovi vyprávěl, že se k němu toto ultimátum nedoneslo, a v noci 19. července, kdy termín ultimáta vypršel, uslyšel náhle mohutné výbuchy. Následně zjistil, že vojáci IS vyhazuji do povětří domy křesťanů. Nezbylo mu nic jiného než s manželkou a dcerou z města okamžitě uprchnout. I tato rodina patřila k těm, které na cestě vojáci IS oloupili, nechali je vysvléknout se z šatů a různě jinak je ponižovali. Někteří utečenci z Mosulu však přišli o víc než jen o své domovy a majetek. Náš pracovník nedávno hovořil s jistou křesťankou, která studovala čtyřletou vysokou školu a právě se Mnoho křesťanů uprchlo z Mosulu jen s tím, co dokázali unést. Třebaže přišla rodina Rebeky takřka o všechen majetek, dokážou se i tak radovat díky své víře a naději, kterou mají v Bohu.

10 Pracovníci Hlasu mučedníků v Arbílu již pracovali mezi syrskými utečenci. Nyní se mohli okamžitě zaměřit na uprchlé křesťany z Iráku. připravovala na závěrečné zkoušky. Ty však již nestačila složit a navíc vojáci IS všechny zápisy její školy zničili. S největší pravděpodobností tak o své vzdělání nakonec přijde. Miriam, nejstarší dcera Rebeky, je v podobné situaci. Nemohla již složit závěrečné zkoušky druhého ročníku university. Pomáháme na místě Ještě než nastala krize v Mosulu, působili pracovníci Hlasu mučedníků v tomto regionu mezi syrskými utečenci. Ve spolupráci s našimi partnerskými organizacemi podporujeme nyní v Arbílu zhruba třicet iráckých rodin. Řada tamních evangelikálních církví poskytla utečencům potřebné zázemí a nechává je bydlet ve svých prostorách nebo stanovat na svých pozemcích. Naši pracovníci mezi těmito utečenci rozdávají potraviny, přikrývky, matrace, dětské potřeby a další materiál. Podmínky jsou mnohdy velmi obtížné, zejména v horkém období, kdy zde panují extrémní vedra. Ale na druhé straně tato veliká nouze a krizová situace vytvořily mnohé příležitosti k projevení skutečné lásky Kristovy. Jistý křesťanský podnikatel v Arbílu například vyklidil svoji kancelářskou budovu a poskytl ji k bydlení křesťanským běžencům. Jeden z našich iráckých spolupracovníků, který pracoval mezi syrskými utečenci v Arbílu, nyní povzbuzuje Syřany, aby zase pomáhali utečencům z Mosulu. A tak se s nimi Syřané často dělí o to málo, co sami dříve dostali. Jako vždy i v této obrovité krizi sesílá Bůh svoji naději. Jeden utečenec řekl našemu pracovníkovi: Pokud je islám podoben Islámskému státu, pak již nechceme zůstat muslimy. Tento člověk nyní spolu s dalšími bývalými muslimy, kteří se obrátili ke Kristu, horlivě studuje základní pravdy křesťanské víry. Křesťané, kteří uprchli z Mosulu, upínají svoji naději ke Kristu a prožívají, že ani tato tíživá situace není duchovní porážkou. Jedna křesťanská rodina z řad uprchlíků přišla takřka o veškerý majetek. Přesto tito křesťané vyznali: Stále ještě máme víru v Ježíše a tu nám nikdo vzít nemůže. Hlas mučedníků, USA říjen

11 Co je Islámský stát Ještě extrémnější než extrémisté Al Kajda je odmítla. Taliban jejich taktiky zavrhl. Avšak Islámský stát (IS) je nyní nejznámější, nejorganizovanější a nejbohatší džihádistická skupina. Kdo a co je Islámský stát? Původ Islámský stát má svůj původ v irácké odnoži al Kajdy, avšak během konfliktu v Sýrii se do IS sloučily i jiné povstalecké skupiny jako jsoumujahideen Shura, Islámský stát Iráku (ISI), Jeish al Taiifa al Mansoura, Jaysh al Fatiheen, Jund al Sahaba, Katbiyan Ansar Al Tawhid wal Sunnah a také množství iráckých kmenů, které vyznávají sunitský islám. Vůdcem tohoto uskupení je Abú Bakr al Bagdádí. Jde o taktického válečníka, který byl dříve vůdcem irácké al Kajdy. Když IS vyhlásil chalífát (islámský stát vedený chalífou, následovníkem Mohameda), al Bagdádí se za chalífa automaticky prohlásil. Ideologie IS se kloní k extrémní a protizápadní interpretaci islámu, která vyzdvihuje náboženské násilí, a na všechny, kteří nesouhlasí s jejich náhledy, pohlíží jako na nevěřící a odpadlíky. Násilí, které páchají, označují vůdcové IS jako boj proti nepřátelům islámu. Vůdci IS se hlásí k odnoži moderního islámu, která usiluje o návrat k prvotním islámským praktikám, zavrhuje pozdější novotaření, které podle nich pokřivilo původního ducha islámu. Financování Na rozdíl od mnoha džihádistických skupin, které jsou obecně závislé na finančních zdrojích plynoucích ze států Perského zálivu, IS má pevnou strategii ekonomického rozvoje. Po ukořistění elektráren v Sýrii začal IS okamžitě prodávat elektřinu syrské vládě. Po obsazení ropných polí v Sýrii a Iráku začal IS také s exportem ropy. Vedle toho tato skupina využívá humanitární i obchodní aktivity v regionu a konfiskuje všechny ukořistěné peníze a majetek. Před obsazením Mosulu se majetek IS odhadoval na 900 milionů dolarů. Avšak po vykradení zlatých rezerv centrální banky v Mosulu disponuje tato skupina majetkem v odhadu dvou miliard dolarů. Verbování Toto hnutí více než jiné skupiny přitahuje nyní mnohé džihádisty a získává dobrovolníky nejen z arabského světa, ale i z Evropy Bojovníci Islámského státu 9

12 Mosul Kurdistán Libanon izrael Sýrie Damašek jordánsko Erbil irák Okupační přítomnost IS Cesta dobývání IS zahrnuje hlavní cesty a největší města, ropná pole a další strategicky důležité cíle. Saúdská arábie Co je Islámský stát? Kuvajt Vývoj názvu uskupení al Kajda v Iráku (AQI) Islámský stát Iráku a Levantska (ISIL) ISIL Islámský stát Iráku a Sýrie (ISIS) ISIS Islámský stát (IS) Počty bojovníků tuzemští zahraniční Časový přehled březen 2013 Dobytí prvního syrského provinčního města Rakka leden 2014 IS uchvacuje první irácké město Fallujah červen 2014 Dobytí Mosulu; IS vyhlašuje chalífát srpen 2014 USA začíná s leteckými údery 2 miliardy dolarů (odhad) 5 % dary ze zahraničí 40 % prodej elektřiny a ropy 30 % vydírání, krádeže a daně 25 % ostatní Islámský stát (IS) je džihádistická sunitská extrémistická skupina, která usiluje o vytvoření islámského národa na území dnešního Středního východu. IS se zformoval z několika okrajových hnutí do silného vojenského uskupení. Ačkoli se odhaduje, že skupina disponuje zhruba deseti až sedmnácti tisíci bojovníky, fanatické odhodlání jejích přívrženců jim pomáhá úspěšně bojovat proti syrským a iráckým jednotkám i proti jiným povstaleckým skupinám. Bojovníci IS jsou lépe placeni i lépe vyzbrojeni než přívrženci jiných islamistických organizací. (podle amerického bulletinu Hlas mučedníků; všechny informace pocházejí z údajů publikovaných v tisku.) 10

13 a Severní Ameriky. (Jedním z dobře známých bojovníků IS je Chilan, který vyrostl v Norsku a vystupuje nyní pod jménem Abu Saiyya.) IS je v současnosti nejbohatší povstaleckou skupinou a platí ze všech obdobných skupin svým vojákům nejvyšší mzdu, která údajně začíná na minimální částce 400 dolarů měsíčně). Žoldáci IS jsou také mnohem lépe vycvičení a lépe vyzbrojení než jiné islamistické skupiny. IS přitahuje zejména sunnity, kteří tak vyjadřují svoji frustraci z šíitské vlády. IS také vyhotovuje podbízivá videa a získává nové rekruty prostřednictvím stále rozšířenějších sociálních sítí, např. Twitteru nebo Facebooku. Politické cíle Poté, co IS vyhlásil chalífát a al Bagdádí se prohlásil za chalífu, pasoval se za vůdce všech muslimů. IS považuje tento chalífát za naplnění Mohamedova úsilí o vytvoření státu, kde náboženství a politika tvoří jednotný celek. Zatímco někteří sunnité se z ustavení chalífátu radují, ti umírnění příkře odsuzují brutalitu IS. Zavedení zákona šaríja IS vnutil civilnímu obyvatelstvu Mosulu soubor šestnácti pravidel označovaných jako Městská smlouva. Jedno z pravidel nařizuje, že ženy by měly zůstávat doma a nechodit ven, pokud to není nezbytně nutné. 9. srpna vydal IS příkaz, že ženy musí nosit závoj, který zakrývá celý obličej a mužští příbuzní žen, které příkaz nedodrží, mají být zbičováni. Další pravidlo nařizuje, aby krádež byla ztrestána useknutím ruky. V červnu začalo v Mosulu platit nařízení, podle kterého mají být všechny neprovdané ženy mají být k dispozici bojovníkům džihádu. S v ě d e c t v í p r o n á s l e d o v a n ý c h k ř e s ť a n ů Nigérie Mé víry se to dotknout nemůže Pokud by si někdo mohl myslet, že ho Bůh v jeho utrpení opustil, měl by k tomu Daniel všechny předpoklady. Teroristé z Boko Haram nesou odpovědnost za smrt jeho manželky, o život připravili i jeho otce a bratra. Také unesli jeho sestru a další bratr je pohřešován i on byl pravděpodobně zabit teroristy. Sám Daniel byl před nimi několikrát nucen utéci, jinak by také on přišel o život. Avšak Daniel si nemyslí, že by Bůh v jeho případě selhal. Spoléhá na něho dokonce i v těchto tragických událostech a nyní slouží ostatním pronásledovaným křesťanům v nejnebezpečnějších oblastech severní Nigérie. Dokáže dobře chápat jejich bolest, protože je sám uprchlík a dobře ví, co je to přijít o několik svých rodinných příslušníků. Daniel opravdově touží pomáhat těm, 11

14 kteří prožívají tutéž bolest jako on. Neznám nic jiného, co by mi poskytovalo tutéž radost, jako když riskuji, abych vyhledal pronásledované křesťany na místech, kam se jiní sotva odváží vstoupit, prohlašuje Daniel. Kdykoli se doslechnu o nějakém útoku na křesťanskou komunitu, Daniel navštěvuje tábory, kde našlo útočiště nejméně první mojí myšlenkou je, pětadvacet tisíc nigerijských křesťanů, kteří utekli před abych se na takové místo řáděním teroristů ze skupiny Boko Haram. Mnozí z nich vydal a pomáhal jim. Zabránit mi v tom, by bylo jako potřebují nutně kvalitní lékařskou péči. mě zabít. Daniel vyrostl v malé muslimské vesnici, kde byla jeho rodina vystavena neustálému tlaku. Čtyři z jeho devíti sourozenců tento tlak nevydrželi a konvertovali k islámu. Když Daniel veřejně tyto vynucované konverze kritizoval, byl kvůli tomu z vesnice vypuzen. Později v devadesátých letech cestoval po různých místech Nigérie, kázal evangelium a promítal vesničanům film Ježíš. V té době čelil samozřejmě i mnohým protivenstvím. Několikrát mu hrozilo i ukamenování. Tváří v tvář Boko Haram V průběhu let zažil Daniel mnohá setkání s příslušníky teroristické skupiny Boko Haram a to zejména kvůli svému otevřenému křesťanskému svědectví. Uvádí, že šestkrát unikl smrti jen díky Boží ochraně. Při jednom incidentu přišli členové Boko Haram k jeho domu a ptali se Daniela, zda neví, kde bydlí Daniel. Naštěstí ho neznali a mysleli si, že jde o jeho souseda. 24. října 2012 obklíčili teroristé z Boko Haram Danielův dům a tím znemožnili, aby jeho vážně nemocná žena mohla vyhledat lékařskou pomoc. Danielova žena nakonec zemřela. Tato ztráta mě zasáhla tak silně, že jsem nemohl jíst ani pít a tři dny jsem nespal. Ale nakonec jsem našel novou sílu v Bohu, který se mě dotkl svoji milostí. Danielova sestra pak pečovala o jeho osmiletou dcerku, zatímco on pokračoval ve své práci. Následující rok ale zakusil další tragédii. Islamisté po Danielovi měsíce pátrali Teroristé ze skupiny Boko Haram a nakonec chytili jeho bra- 12

15 tra, který mu byl hodně podobný. O bratra jsem přišel 14. ledna 2013, když povstalci vtrhli do jeho domu a začali vyslýchat jeho rodinu, říká Daniel. Můj bratr nechtěl utéct a když vetřelci uviděli, že má doma otevřenou Bibli, srazili ho na zem a doslova mu ustřelili hlavu automatickou zbraní. Museli jsme ho pohřbít bez hlavy. I v této další hrozné ráně mě Bůh posílil a povzbudil svým slovem. Známe tvé jméno Několik měsíců po této vraždě byla po cestě do školy unesena Danielova sestra. Moje sestra zmizela 15. května 2013, říká Daniel. Před jejím zrakem zmasakrovali teroristé přes padesát lidí. To sestře přivodili silné duševní trauma, takže několik dní nejedla. Nakonec se jí podařilo teroristům utéci. Dodneška se však z prožité hrůzy plně nevzpamatovala. Další Danielův bratr zmizel krátce po sestřině únosu. Daniel uvádí, že podle všeho 2. října 2013 bratra zastavili islamisté z Boko Haram a zřejmě u něho našli Bibli. Od té doby jsme o něm neslyšeli a byl by to zázrak, kdyby byl ještě naživu. Velmi mě to trápí, ale ve svém utrpení se utěšuji slovy z žalmů. Prožívám velký zármutek, ale mé víry se to dotknout nemůže. Letos 27. května cestoval Daniel společně s pracovníky Hlasu mučedníků do města Gwoza, kde rozdávali mezi potřebnými humanitární pomoc. Tam se doslechl smutnou zprávu, že jeho otce Jeremiáše zabili extrémisti z Boko Haram. Teroristé se dověděli, že jde o Danielova otce. Přišli k němu dva z nich a vyptávali se ho na činnost jeho syna. Řekli mu: Známe tvé jméno, tvoji rodinu i tvého syna Daniela, který propaguje křesťanské náboženství. Pak mu přikázali, aby zapřel Krista. Když to odmítl, střelili ho do krku. Daniel říká, že otcova smrt byla to nejhorší, co od smrti své manželky zažil. Tato ztráta mě nesmírně zasáhla. Ale svoji vírou i tuto tragédii vnímám jako součást Božího plánu, prohlašuje Daniel. Pomáhat obětem teroristů Daniel nadále zasvěcuje svůj život službě svým pronásledovaným nigerijským souvěrcům. Pro Hlas mučedníků začal pracovat již před dvěma roky. Dnes je Daniel pověřen, aby osobně navštěvoval nigerijské křesťany, kteří byli nějakým způsobem napadeni islamistickými teroristy. Vyhledává zejména ty, kteří potřebují lékařskou pomoc a zajišťuje jejich přepravu do nemocnice. Vedle toho rozdává Odborní zdravotní pracovníci Hlas mučedníků dohlížejí, aby se zraněným křesťanům dostalo kvalitní zdravotní péče v nigerijských nemocnicích. 13

16 humanitární pomoc a dalším způsobem pracuje mezi těmi, kteří se stali kvůli víře oběťmi násilí. Riskování mi potíže nepůsobí Než jsem s touto prací začal, bylo mi jasné, že to bude hodně nebezpečné, prohlašuje Daniel. Ale o to jsem se nikdy příliš nestaral. Když se objeví nějaká riskantní záležitost, ze všeho nejdříve si připomenu Žalm 125,1 a pak mě také zaplaví vědomí Boží ochrany. A pak už musím pokračovat ve víře. Třebaže Daniel utrpěl tak veliké ztráty a je mu jasné, že on i jeho zbylí rodinní příslušníci jsou trvale ohroženi, hledá stále sílu u Boha i vedení Duchem svatým. Prožívám často znovu a znovu vnitřní radost z toho, že mám účast na utrpení Ježíše Krista. A společně s apoštolem Pavlem si připomínám, že bude li náš pozemský stánek zbořen, máme věčný dům v nebesích. - Hlas mučedníků, USA, říjen 2014 Z p r á v y z e s v ě t a 14 Egypt Výzva k vyšetření policejního násilí vůči křesťanům Organizace Christian Solidarity Worldwide (CSW) naléhá na egyptské ministerstvo vnitra, aby urgentně vyšetřilo policejní zátahy v provincii Al Minya z 23. září tohoto roku, při kterých byli napadeni a týráni tamní příslušníci koptské komunity. Při těchto zátazích policie ničila taktéž vlastnictví křesťanů a dvanáct věřících skončilo následně v policejní vazbě. K těmto nevybíravým zátahům došlo poté, co 16. září protestovali členové koptské komunity před policejní stanicí v městě Samalout, které se nachází ve zmíněné provincii, a požadovali na policii, aby zasáhla v případu jisté unesené ženy. Podle úřední verze použili někteří demonstranti u policejní stanice molotovův koktejl, což vedlo k zadržení asi třicítky protestujících. V časných ranních hodinách následujícího dne pak vtrhli policisté do domů místních koptských křesťanů, ničili jejich vlastnictví, fyzicky je napadali včetně starých žen a dětí a spílali jim do nevěřících. Dvanáct mužů pak v poutech odvedli na stanici s údajným odůvodněním, že se při zásahu chovali vzpurně. Městský soud v Samalout však všechny zadržené přikázal propustit. Egyptská křesťanská komunita čelí stále většímu násilí, které zahrnuje únosy, zastrašování, znásilnění i vraždy zejména v provinciích Al Minya, Assiut, Sohag a na dalších místech Horního Nilu. Pachatelé, mezi něž patří často islámští militanti, unášejí koptské ženy a děti buď aby za ně získali výkupné, anebo jako projev pomsty za loňské svržení prezidenta Mursího, z čehož egyptští islamisté neprávem viní koptskou komunitu. Dlouhodobým problémem egyptské policie pak zůstává jak neschopnost ochránit koptskou menšinu před islámskými teroristy, tak i neadekvátní policejní zásahy vůči této komunitě. Z toho pak vyvstává zhoubné prostředí beztrestnosti. Výkonný ředitel CSW Mervyn Thomas k této situaci prohlásil: Je těžko pochopitelné, že se tato egyptská křesťanská komunita stala předmětem policejní razie, a že na třicet lidí bylo zadrženo za údajné násilí během protestů. Nový egyptská ústava v článku 64. uvádí, že svoboda náboženské víry je v zemi absolut

17 ní a v článku 9. se stát zavazuje vytvořit rovné příležitosti pro všechny své občany bez rozdílu. Nedávné jednání bezpečnostních složek s koptskou menšinou je potom významným porušením ústavy, což je ještě umocněno skutečností, že egyptské úřady nedokážou konečně zajistit této menšině účinnou ochranu před únosy a nejrůznějším vydíráním. Bezprostřední a transparentní vyšetřování celého incidentu v Samalout je nanejvýš důležité, jednak aby se zjistila všechna dostupná fakta, viníci byli spravedlivě potrestáni a tak bylo všem jasné, že nelze jednat beztrestně. Naléháme rovněž na egyptské úřady, aby byly v záležitostech ochrany koptických komunit mnohem aktivnější, a tak zabránily dalším násilným činům. Alžírsko Nesmíme se poddávat strachu Zavraždění francouzského turisty v Alžírsku, které mají na svědomí tamní muslimští radikálové, vyvolalo panický strach z dalších teroristických útoků v zemi. Pětapadesátiletého Hervé Gourdela setnuli 24. září v severovýchodním regionu Kabylie radikální islamisté ze skupiny, která si říká Vojáci kalifátu, jež má napojení k Islámského státu v Iráku. Gourdela, který byl horským turistou, unesli 21. září společně s pěti Alžířany, kteří byli ale po čtrnácti hodinách propuštěni. Jeho vražda roznítila vlnu rozhořčení a hněvu především na sociálních sítích. V Alžírsku v této souvislosti vyvstávají do popředí události kolem občanské války, která zde zuřila začátkem devadesátých let. Během tohoto období, které je zde nazýváno Černou dekádou, přišlo o život více jak sto padesát tisíc lidí a tisíce dalších beze stopy zmizelo. Následovalo anulování voleb, které vyhrála islamistická Fronta spásy, poté došlo k vojenskému převratu a moc získala Nejvyšší státní rada podporovaná alžírskou armádou. Fronta spásy byla sice zakázána, ale dál vyvíjela teroristickou činnost. Dnes se členové křesťanské komunity v Bejaia, hlavním městě Kabylie, znovu obávají hrozeb zdejších militantů. Pokud si představíme, že se ocitneme v podobné situaci jako jsou iráčtí křesťané vzhledem k bojovníkům Islámského státu, jistě jsou na místě ty největší obavy. Církev v Alžírsku musí být proto nanejvýš obezřetnou, prohlašuje jednatřicetiletý Omar, jeden z aktivních členů protestantského sboru v Bejaia. Šestadvacetiletý Selma z téhož sboru vyjádřil obavu, že církev představuje pro teroristy potenciální cíl jejich útoků. Tito lidé se snaží ustanovit islámský teokratický režim, kamkoli jejich noha šlápne a jsou tomu ochotni obětovat všechno a všechny. Upřímně řečeno, mám v této věci ty nejhorší obavy. Křesťané by se měli proti této blížící se moci temnoty zmobilizovat k modlitbám. V sobotu 27. září se shromáždili mnozí katoličtí věřící v Bejaia, aby tak burcovali další křesťany. V reakci na vraždu francouzského rukojmího prohlásil představený Basiliky sv. Augustina v Annaba, že jde o mimořádně barbarský čin. Je to poprvé, co jsem plakal od svého příjezdu do Alžírska před čtyřmi lety. Opravdu jsem se neubránil slzám, když jsem se dověděl o vraždě francouzského rukojmího, prohlásil páter Ambroise Tshibangu Tshiasuma. Gourdelova smrt oživila vzpomínky na zavraždění sedmi cisterciáckých trapistických mnichů z Tibhirine, kteří byli v roce 1996 usmrceni podobným způsobem. Těchto sedm francouzských mnichů bylo uneseno příslušníky islamistické Fronty spásy v noci z 26. na 27. března 1996 z jejich kláštera poblíž Medea. Všichni byli u místního obyvatelstva velmi oblíbení a i přes vědomí velkého nebezpečí se tehdy rozhodli zůstat nadále v Alžírsku. Dvěma mnichům z této komunity se podařilo teroristům utéci. Jeden z nich ale později zemřel. Poslední žijící mnich napsal po letech knihu Poslední mnich z Tibhirine, ve které vylíčil ony osudové události. Kniha byla dokonce zfilmována a tento film (O bozích a lidech) získal v roce 2010 velkou cenu na filmovém festivalu v Cannes. Ale v Alžírsku přišli o život i další katoličtí 15

18 duchovní. Mezi nimi byl například Pierre Claverie, arcibiskup z Oran, kterého teroristé zavraždili v srpnu K dalším mučedníkům patří čtyři biskupové, známí v Alžírsku jako Bílí otcové, které teroristé zavraždili 27. prosince 1994 v jejich kapli v Tizi Ouzou. Páter Ambroise na vraždy svých spolubratrů sice nezapomíná, na druhé straně však prohlašuje, že není nutné poddávat se strachu. Je sice pravdou, že působení teroristických skupin v Alžírsku v poslední době narůstá, strachu se ale rozhodně poddávat nesmíme. Církev musí nadále konat v tichosti svoji práci. Jsem přesvědčený, že militanti tvoří jen jakousi krvežíznivou menšinu. Všichni Alžířané se teroristických aktivit neúčastní. Musíme být živi z víry a důvěřovat Bohu, dodává páter Ambroise. Podpora iráckým křesťanům 20. září skupina křesťanů i sekulárních Alžířanů uspořádala v severoalžírském městě Aokas setkání na podporu iráckých křesťanů i dalších minorit žijících v Iráku. Tímto shromážděním chceme vyjádřit naší solidaritu a podporu iráckým křesťanům i komunitě Jezídů, které krutě pronásledují teroristé Islámského státu, prohlašuje alžírský křesťan Abdelkader, jeden i iniciátorů setkání v Aokas. Iráčtí křesťané jsou oběťmi genocidy. Nemůžeme o tomto hrozném masakru zůstat potichu. Veliký nápis Kabylie vyjadřuje solidaritu iráckým Jezídům a křesťanům byl zavěšen mezi dvěma velkými stromy před policejní stanicí. Terorismus a požadavky na idenitu Kabylie je rozlehlá oblast o velikosti zhruba Dánska rozprostírající se na severovýchodě Alžírska při břehu Středozemního moře. Kromě dalších regionů k ní patří provincie Tizi Ouzou a provincie Bejaia. Kabylie je tradičně považována za neposlušný region, kde panuje silné povědomí místní identity a z toho plynoucí odpor ke všem formám centrálního řízení, které se zde v posledních letech zintenzivňovalo. Toto území je obýváno především Berbery, zatímco zbytek Alžírska obývají převáženě Arabové. Region Kabylie měl s centrální alžírskou vládou vždy napjaté vztahy. Kabylie je rovněž domovem většiny stále rostoucí křesťanské minority v Alžírsku. Pro svoji hojně lesnatou a hornatou krajinu s množstvím přírodních jeskyní vytváří Kabylie ideální terén pro různé guerillové aktivity. Zdejší oblast používali coby útočiště i bojovníci ve válce o nezávislost vedené proti francouzským kolonizátorům. V devadesátých letech se tato oblast stala během občanské války úkrytem pro bojovníky islamistické skupiny, která později zmutovala na odnož al Kajdy. Tato skupina nesoucí označení AQIM má na svědomí několik únosů západních cizinců v subsaharské Africe a v posledním roce její členové hojně operovali na severu afrického státu Mali. Alžírská armáda se sice opakovaně snaží tento region různě pročesávat, nikdy však nedokázala z Kabylie teroristy a bandity úplně vymýtit. Zmíněná skupina, která si říká Vojáci kalifátu se vlastně oddělila od skupiny AQUIM, která má tedy kořeny ještě v době islámských milicí, jež působily v devadesátých letech během občanské války. V prohlášení, které se objevilo na internetu, se Vojáci kalifátu přihlásili k Islámskému státu v Iráku a stali se tak jeho první odnoží na africkém kontinentu. Únos a vražda francouzského turisty Gourdela je první významnou akcí této doposud neznámé teroristické skupiny. World Watch Monitor, 1. října 2014 Elektronické knihy Vybrané tituly z nakladatelství Stefanos si můžete pořídit také ve formě elektronických knih za zvýhodněnou cenu (nákupem elektronické verze ušetříte ve srovnání s tištěnou knihou přibližně dvě třetiny ceny). Podrobnější informace a formulář na případné dotazy naleznete na adrese 16

19 B i b l i c k é z a m y š l e n í O víře Spravedlivý z víry své bude živ. (Abakuk 2,4) V Talmudu (Makkot) stojí psáno: Rabi Simla řekl: Mojžíšovi bylo dáno 613 přikázání přišel David a omezil je na jedenáct. Jsou to tato: 1) kráčej v upřímnosti, 2) konej spravedlnost, 3) mluv ze srdce pravdu, 4) nikoho nepomlouvej, 5) nečiň bližnímu příkoří, 6) neosočuj bližního, 7) měj v opovržení nešlechetníka, 8) měj v úctě toho, kdo se bojí Hospodina, 9) zachovej svoji přísahu, 10) nepůjčuj peníze na lichvářský úrok, 11) nepřijímej úplatek proti nevinnému. (Žalm 15). Izajáš je zredukoval na šest: 1) jednat spravedlivě, 2) mluvit pravdu, 3) pohrdat lichvářským ziskem, 4) nepřijímat úplatky, 5) před výzvou k prolití krve si zacpat uši, 6) zavírat oči před díváním se na zlo. (Izajáš 33,15 16) Přišel Micheáš a omezil je na tři: 1) zachovávat právo, 2) milovat milosrdenství, 3) pokorně chodit se svým Bohem (Micheáš 6,8) A rabi Nachman, syn Izákův, poznamenal: Abakuk je zredukoval na přikázání jediné: Spravedlivý bude živ svojí vírou. Víra je tím velikým principem, ze kterého jsou všechna přikázání odvozena, a který jim dává hodnotu. Naplňování přikázání bez víry Bůh neoblibuje. Pavel tento verš z Abakuka opakovaně zmiňuje. Luther jeho hodnotu v dobách reformace znovuobjevil. Pokud vám takové množství přikázání připadá nešikovné a ztrácíte v nich orientaci, upněte se k tomu jedinému: měj víru v Ježíše Krista a budeš živ. Z knihy Richarda Wurmbranda Reaching Toward the Heights Můžete nám psát na naši ovou adresu: Navštivte nás na Facebooku: Další informace v angličtině lze najít na internetových adresách: Starší čísla v elektronické podobě naleznete na internetové adrese

20 MuČedníci křesťanské víry Skryté kameny v základech církve BILL WALLACE zemřel 10. února 1951 Jednoho parného dne roku 1925 sedíl sedmnáctiletý Američan Bill Wallace v garáži a pracuje na opravě svého automobilu. Jeho myšlenky však zcela patří budoucnosti. Odloží nářadí, bere do rukou Nový Zákon a na olejem umaštěnou předsádku knihy si píše rozhodnutí o svém budoucím životě: Chci se stát lékařským misionářem. O deset let později přicestuje jako lékař a baptistický misionář do Číny a začíná pracovat v nemocnici Stout Memorial v jihočínském městě Wuchow. Přestože v zemi propukuje občanská válka a mnoho misionářů utíká, Wallace v nemocnici zůstává, provádí operace, chodí po lékařských prohlídkách a zvěstuje Krista. Všechna nebezpečí však přestál, aby posléze čelil ještě většímu. Byli to Japonci, kteří zamýšleli dobýt Čínské území. I tehdy Wallace zůstane, stará se o raněné a operuje, zatímco kolem vybuchují bomby a vzduchem sviští kulky. Do Ameriky se vrací až na dovolenou v roce Když se blížil čas k návratu do Číny, jeho přátelé se ho snaží odradit; ale on řekl: Když jsem se kdysi rozhodoval, jak bych měl se svým životem naložit, Hlas mučedníků Vychází pětkrát do roka. V prosinci vychází dvojčíslo. Toto periodikum je registrováno u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E Bulletin vydává občanské sdružení Pomoc pronásledované církvi K hlavním cílům tohoto sdružení patří: poskytovat hmotnou a duchovní pomoc pronásledovaným a potřebným křesťanům informovat veřejnost o pronásledování křesťanů podporovat vydávání literatury, která vypovídá o křesťanských mučednících a svědcích víry. Občanské sdružení úzce spolupracuje s celosvětovou misijní organizací International Christian Association (ICA). Pět hlavních zásad této misijní organizace je založeno na biblickém verši epištoly židům 13,3: 1. Podporovat křesťany v šíření evangelia v oblastech, nabyl jsem přesvědčení, že Bůh chce, abych se stal lékařským misionářem. To rozhodnutí mně přivedlo do Číny. Tehdy jsem byl nesmírně šťastný. Všechny tyto věci mě volají nazpět. Do Číny se vrátil 14. srpna 1942 a nadále naplňoval své lékařské i misijní poslání, které válečné události učinily ještě naléhavějším. Nakonec se vynořilo nebezpečí ještě větší komunistický převrat v Číně. Když Amerika vstoupila do Korejské války, rozpoutaly se v Číně silné protiamerické vášně. Mnoho misionářů prchalo ze země. Wallace ale opět setrvává a svou službu provádí s opravdovou udatností. 19. prosince 1950 před rozbřeskem přicházejí do jeho domu komunističtí vojáci, aby zatkli v té době patrně nejlepšího chirurga v Číně. Důvodem zatčení jsou tehdy běžná vykonstruovaná a nesmyslná obvinění o špionáži. Podle svědků se Wallace, jako pravý misionář, snažil i ve vězení kázat ostatním vězňům, kteří procházeli kolem dveří jeho cely, ve kterých bylo malé okénko. Následují brutální výslechy. Vyčerpaný Wallace hledá útěchu v Bohu a na zdi své cely píše biblické verše. Necelé dva měsíce po zatčení však tento horlivý misionář a lékař umírá v malé chladné cele na následky týrání, osamocený a daleko od domova. Komunisté se ještě snaží tvrdit, že se sám oběsil. Jeho tělo však známky takové sebevraždy nevykazuje. Jel pohřben v prosté dřevěné rakvi na bambusem zarostlém hřbitově. Jeho náhrobek nese prostý nápis: Život, to je pro mne Kristus. kde jsou pro své svědectví o Ježíši Kristu pronásledováni, prostřednictvím křesťanské literatury, Biblí, rozhlasového vysílání, léků a dalších forem pomoci. 2. Poskytovat v těchto oblastech pomoc rodinám křesťanských mučedníků. 3. Podporovat věřící, kteří osobně prošli utrpením v bývalých komunistických zemích. 4. Nejrůznějším způsobem se snažit získávat pro Krista ty, kteří se podílejí na pronásledování křesťanů v totalitních zemích a problémových oblastech. 5. Informovat veřejnost o krutostech páchaných na křesťanech. Tento bulletin lze bezplatně objednat na adrese: Hlas mučedníků pošt. přihrádka Jindřichův Hradec Účet pro dobrovolné příspěvky: ČSOB Jindřichův Hradec č. ú.: /0300

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

International Christian Outreach Ministry -- ICOM --

International Christian Outreach Ministry -- ICOM -- International Christian Outreach Ministry -- ICOM -- Pokoj Pána Ježíše Krista s vámi Uprchlíci nebo imigranti? Co je tento fenomén a kdo je za ním? TOTO JE IMIGRACE Imigrace je pohyb lidí do země, ve které

Více

DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16)

DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16) BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16) Boží hněv se zjevuje z nebe V dnešním textu vidíme důsledky přijetí Božího slova. Boží slovo spojuje ty tři verše, které máme dneska před

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo 2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo Druhé Boží přikázání nám ukládá ctít Boží jméno. Nejtěžší urážka pro svaté Boží jméno je klení. A přece tolik lidí na světě kleje jakoby na tom nezáleželo.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Světová literatura 2.poloviny 20. stol. I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Světová literatura 2.poloviny 20. stol. I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Světová literatura 2.poloviny 20. stol. I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.3.2010 Mgr. Jitka Riedlová Společensko-historická situace

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

P7_TA-PROV(2011)0021 Situace křesťanů v souvislosti se svobodou náboženského vyznání

P7_TA-PROV(2011)0021 Situace křesťanů v souvislosti se svobodou náboženského vyznání P7_TA-PROV(2011)0021 Situace křesťanů v souvislosti se svobodou náboženského vyznání Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. ledna 2011 o situaci křesťanů v souvislosti se svobodou náboženského vyznání

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Vaše náměty. Počasí. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz. Přihlášení» Registrace» reklama.

Vaše náměty. Počasí. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz. Přihlášení» Registrace» reklama. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz Přihlášení» Registrace» reklama Vaše náměty 606 09 09 09 zpravy@nova.cz Hledat článek, osobnost Hledat článek, osobnost Hledat

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Porozumění historickému textu - Chammurapiho zákoník Anotace Pracovní listy k procvičení porozumění historickému

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie I. Základní informace II. Útok III. Konspirační teorie I. ZÁKLADNÍ INFORMACE Co je to terorismus? je užití násilí nebo hrozby násilím s cílem zastrašit protivníka je v posledních letech celosvětový problém

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Vaše náměty. Počasí. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz. Přihlášení» Registrace» reklama. zpravy@nova.

Vaše náměty. Počasí. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz. Přihlášení» Registrace» reklama. zpravy@nova. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz Přihlášení» Registrace» reklama Vaše náměty 606 09 09 09 zpravy@nova.cz Hledat článek, osobnost Hledat článek, osobnost Hledat

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. GPS III. Ročník. SOUČASNÉ VÁLEČNÉ KONFLIKTY na Blízkém východě. referát. Jméno a příjmení: Jan Frýda

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. GPS III. Ročník. SOUČASNÉ VÁLEČNÉ KONFLIKTY na Blízkém východě. referát. Jméno a příjmení: Jan Frýda Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav GPS III. Ročník SOUČASNÉ VÁLEČNÉ KONFLIKTY na Blízkém východě referát Jméno a příjmení: Jan Frýda Třída: 7.O Datum: 28.03.2017 Současné válečné konflikty na Blízkém

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Evropská uprchlická krize a Sýrie. Titulky

Evropská uprchlická krize a Sýrie. Titulky Evropská uprchlická krize a Sýrie Titulky V létě 2015 zažila Evropa největší příliv uprchlíků od druhé světové války. Proč? Hlavní důvod je, že se Sýrie stala hlavním světovým zdrojem uprchlíků. Sýrie

Více

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný...

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný... Lord You're Mighty Youthful Praise Pane, jsi mocný... Hospodine, jak veliké je Tvé jméno po vší zemi, svou slávou převyšuješ nebesa i zemi- Když přemýšlím o všem, co jsi stvořil: slunce, měsíc a hvězdy,

Více