VÝROČNÍ ZPRÁVA Sokolovská 305, Čelákovice provozovna RC: Sedláčkova , Čelákovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA Sokolovská 305, Čelákovice provozovna RC: Sedláčkova , Čelákovice"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 název organizace: Rodinné centrum ROUTA, z.s. organizační forma: Zapsaný spolek sídlo: Sokolovská 305, Čelákovice provozovna RC: Sedláčkova , Čelákovice web: datum registrace na MVČR: číslo registrace: č. j. VS/1-1/71806/08-R IČO: DIČ: CZ číslo účtu: /0300 u banky: Poštovní spořitelna 1

2 Obsah: Identifikace sdružení a základní kontakty str. 1 O našem rodinném centru str. 3 Charakteristika organizace Klub náhradních rodin výkon SPOD str. 5 Plavecký klub Tučňáčci str. 9 Angličtina s rodilým mluvčím str. 10 Taneční studio Routa str. 11 Projektová činnost - ROUTA útočiště pro rodiny z Polabí str. 12 Routa je tu i pro vás! str. 13 Rodinné útočiště pro vás str. 14 Děkujeme za podporu str. 16 Partnerství str. 17 Mimořádné akce, na kterých jsme se organizačně podíleli str. 18 Finanční zpráva str. 20 Náš tým str. 23 Poděkování za spolupráci str. 24 2

3 O našem rodinném centru Rodinné centrum Routa, z.s. bylo založeno v r členkami mateřského centra Čelákovice, kterým již odrostly děti a jejichž rodiny měly jiné potřeby, než v době kdy byly s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené. Charakteristika organizace V rámci RODINNÉHO Útočiště Tisícerých Aktivit realizujeme již 5 let programy na podporu rodin s dětmi v Čelákovicích a okolí (včetně širší rodiny) zaměřené na prevenci vzniku negativních vlivů v rodině prostřednictvím vzdělávání zaměřeného na partnerské vztahy, výchovu a vývoj dětí, nabízíme pravidelnou rodinnou poradnu, zaměřujeme se na vytváření neformální komunitní podpory mezi rodinami, klademe důraz na zaměstnanost, rovné příležitosti a sladění pracovního a rodinného života, volnočasové aktivity, pobyty pro rodiny, finanční gramotnost, zdravý životní styl atd. Organizujeme volnočasové aktivity pro děti jednorázové akce s doprovodným programem, jazykové kurzy s rodilým mluvčím pro různé věkové kategorie, plavecký klub, v létě příměstské tábory (v roce 2015 jsme zorganizovali 8 tematicky zaměřených cyklů příměstských táborů celkem pro 105 dětí, pobytový kurz pro děti bez rodičů pro 46 dětí, 3 pobytové kurzy pro rodiče s dětmi v Harrachově) Jsme osobou pověřenou pro výkon sociálně-právní ochrany dětí (včetně uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče). V rámci našich aktivit zajišťujeme komplexní služby pro náhradní rodiny, rodiny s dětmi se specifickými potřebami, realizujeme poradenství rodinám v evidenci OSPOD. Od r dále zaměřujeme svoji pozornost na rodiny, ve kterých je ohrožen bezpečný a zdárný vývoj dítěte. Velký úspěch mezi rodinami v Čelákovicích mají projekty Plavecký klub a Angličtina s rodilým mluvčím i zde usilujeme o možnost dostupnosti pro všechny. Veškerá naše činnost reaguje na potřeby rodiny v Čelákovicích a okolí, je konzultována s radnicí Města Čelákovice a se sociálním odborem města. V prosinci 2015 byla registrována sociální služba sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (Krajský úřad Středočeského kraje). Pro podzim roku 2016 připravujeme cyklus programů pro děti a mládež v rámci primární prevence (na základě požadavků škol). Na MŠMT jsme akreditovali rekvalifikační kurz chůvy a chůvy pro dětské koutky, který je vhodný zejména pro ženy hůře uplatnitelné na trhu práce (ženy pro RD a ženy nad 50 let). 3

4 Ve spolupráci s Krajskou pobočkou Středočeského kraje Kontaktním pracovištěm Praha-východ a Kontaktním pracovištěm Nymburk jsme v r na našem pracovišti vytvořili 2 pracovní místa v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Od r se věnujeme odbornému vzdělávání dospělých a komunitnímu vzdělávání kvalifikovanými lektory posílení rodičovských kompetencí, dovednosti důležité pro uplatnění na trhu práce, finanční gramotnost, miniškola pro podnikatelky atd. Každoročně jsme ve své činnosti podporováni z dotačních prostředků MPSV Rodina, z prostředků Města Čelákovice a pro r jsme byli též vybráni a podpořeni z Humanitárního fondu Středočeského kraje. Jsme zakládajícími členy MAS Střední Polabí. Naše služby využívají především rodiny z Čelákovic a blízkého okolí, řada programů je ale realizovaná na základě poptávky v celém Středočeském kraji. Aktivně spolupracujeme s mateřskými a rodinnými centry v regionu Střední Polabí (Mateřské centrum Čelákovice, Nehvizdy, Poděbrady, Nymburk, Milovice, Úvaly atd.), s orgány sociálně-právní ochrany dětí Brandýs nad Labe, Mladá Boleslav, Neratovice i řadou lokálních zaměstnavatelů. Značnou pozornost věnujeme internímu řízení organizace, personálním strategiím, projektovému řízení, zvyšování kvality našich služeb, profesionálnímu a přitom lidskému přístupu k uživatelům našich služeb. Od září 2015 sídlíme v nových prostorách na hlavní ulici v centru města Čelákovice, což umožnuje dobrou informovanost obyvatel a dostupnost ve využívání našich služeb. O našich aktivitách informujeme prostřednictvím nástěnek (včetně nástěnek u dětských a obvodních lékařů, v MŠ a místních základních školách), každý měsíc je o dění referováno ve Zpravodaji Města Čelákovice, a v elektronickém zpravodaji distribuovaném na cca 650 adres, pravidelně jsou aktualizovány naše webové stránky. Uživatelům našich služeb se věnujeme i prostřednictvím diskusí na sociálních sítích. 4

5 V ý k o n S P O D Pověření k sociálně právní ochraně dětí - RC Routa je osobou pověřenou k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Na základě tohoto pověření vykonává následující činnosti - Pořádání přednášek a kurzů v rámci poradenské činnosti zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou (ve smyslu 11 odst. 1 písm.c) zákona č. 359/1999 Sb.) - Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností - Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (podle 47b a 48 d zákona č. 359/1999 Sb.) - Poskytování osobě pečující, s níž uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče (ve smyslu 48 f zákona č. 389/199 Sb.) - Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. RC Routa má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí pro oblast Hl. města Prahy a Středních Čech K l u b n á h r a d n í c h r o d i n "Náhradní rodiče v tom nejsou sami" Našim posláním je Podpora rodin s dětmi, které nemohou žít s vlastními rodiči, prostřednictvím doprovázení, poradenství a dalších odborných služeb. Naším cílem je - aby se dítě v rodině cítilo bezpečně a spokojeně a dobře tělesně, psychicky i emocionálně prospívalo - aby v rodině bylo dítěti zajištěno stabilní a podnětné prostředí pro jeho rozvoj - aby dítě znalo svůj životní příběh, a pokud to bude v jeho zájmu, aby byl budován a posilován vztah mezi dítětem a jeho původní rodinou 5

6 Přednášky a kurzy odborné přednášky na témata související s náhradním rodičovstvím semináře Agrese je OK, Cesta ke kořenům, Kniha života, víkendový pobyt Sexualita dětí v náhradní rodinné péči, Podpůrné pěstounské setkání, Vzdělávací pobyt pro muže- pěstouny v rámci projektu Pěstujme pěstouny, Jak to poznat a co dělat, když to s námi jde z kopce, Vývoj a výchova dítěte v NRP, od miminka do puberty, Výchovné problémy dětí v NRP pohledem práva, Víkendový zážitkový vzdělávací pobyt pro muže-pěstouny a děti v PP. Naše organizace realizovala také vzdělávání pro pěstouny, které mají uzavřenu dohodu o výkonu PP s OSPOD Mladá Boleslav a OSPOD Neratovice. Pro OSPOD Neratovice jsme v roce 2015 zorganizovali sedm jednodenních vzdělávacích kurzů, témata se snažíme co nejvíce přiblížit biologickým pěstounům, kteří zde převládají, a ze zpětné vazby víme, že se nám to daří Pro OSPOD Mladá Boleslav realizovalo RC Routa dva pobytové kurzy a jedenáct jednodenních kurzů (Adaptace dítěte v rodině, reakce a projevy v rodině, Dospívání a přechod do dospělosti dětí v NRP, Komunikace s dětmi, Hledání kořenů, Finanční gramotnost, První pomoc u dětí, Pohled biologických dětí na PP, Sociální dávky a daňové přiznání, Právní aspekty NRP, Komunikace s dětmi v období puberty, Citová vazba, Cesta ke kořenům) Lektory našich seminářů jsou zkušení odbornici, jako např sociální pracovnice a pěstounka Bc. Jana Frantíková, Dis., psycholožka Mgr. Martina Vančáková, advokátka Mgr. Markéta Tillerová, speciální pedagožka a pěstounka Mgr. Hana Brodníčková,, psychologové PhDr. Mária Kerekešová, PhD. a PhDr. Štefan Šarközy, psycholožka Mgr. Helena Bezděková, psycholožka PhDr. I. Špaňhelová, terapeutka Mgr. Laudátová, finanční poradkyně Ing. Dohalská, sociální pracovnice Bc. Pavla Janáčová, pedagožka Mgr. Markéta Blažková Havlíčková, záchranář Martin Vyskočil a lekorka programu PRIDE Pavla Bažantová. Velkým přínosem pro naše pěstouny bylo setkání s dospělými, kteří vyrostli v různých formách NRP, Edith Holou a Michalem Tillerem a podpůrné setkání moderované psycholožkou Mgr. Alexandrou Lammelovou. Při realizaci vzdělávání jsme v rámci projektu Pěstujme pěstouny spolupracovali s organizací Liga otevřených mužů. V průběhu seminářů zajišťujeme program pro děti. Vzdělávání je pro klienty, kteří uzavřeli dohodu o PP s RC Routa, bezplatné. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny již pravidelně se na nás obracejí noví zájemci o osvojení či pěstounskou péči. Poskytujeme jim základní poradenství a často je pak doprovázíme po celou dobu procesu až do přijetí dítěte. V loňském roce jsme intenzivněji doprovázeli jedny žadatele o PP a jedny o osvojení. Základní poradenství jsme poskytli cca 10 zájemcům. Zaměřujeme se také na osvětu pravidelně předáváme aktuální informace o NRP v regionálním tisku, příležitostně spolupracujeme také s celostátním tiskem v roce 2015 vyšlo několik 6

7 rozhovorů s našimi pěstounskými rodinami v časopise Překvapení, Deník.cz, koordinátorka dohod o výkonu PP Jana Luhanová se podílela na přípravě dvoustránkového článku v Lidových novinách, klíčová pracovnice Gabriela Adášková poskytla rozhovor serveru Hledamerodice.cz, klíčová pracovnice Jana Frantíková se k tématu vyjadřovala pro Český rozhlas. Informace prostřednictvím letáků a osobních rozhovorů jsou předávány také na osvětových akcích, v roce 2015 se naši zástupci např. zúčastnili akce Tátafest u příležitosti oslav dne otců v Praze, vysílání Českého rozhlasu z náměstí v Čelákovicích, atd. Uzavírání dohod o výkonu PP Uzavíráme dohody o výkonu PP, na konci roku 2015 jsme měli uzavřenu dohodu s 35 pěstounskými rodinami. V rámci dohod o výkonu PP poskytujeme následující služby Doprovázení - každou rodinu provází klíčový pracovník, který stojí rodině po boku ve všem, co je třeba. Klíčový pracovník navštěvuje rodinu minimálně jednou za dva měsíce, nebo dle potřeby i častěji. Průběžně je rodině k dispozici k telefonickým a ovým konzultacím, v případě potřeby doprovází pěstouny při jednání s úřady, se školou, při případových konferencích. Společně s rodinou vytváří individuální plán doprovázení a také plán vzdělávání. Klíčový pracovník podává zprávu OSPOD o výkonu pěstounské péče pravidelně jednou za šest měsíců. Vzdělávání viz Přednášky a kurzy Respitní péče U dětí starších 2 let poskytujeme odlehčovací péči v rozsahu minimálně 14 dní v roce a to ve formě příspěvku na tábor, uhrazené péče osoby blízké rodině, osobní péče zajištěné pracovníkem RC Routa nebo příměstských táborů a pobytů RC Routa. Respitní péči využívala většina našich pěstounských rodin. Odborná asistence při kontaktu s původní rodinou dítěte Zajišťujeme pomoc a doprovázení při nastavení pravidel kontaktu dítěte s původní rodinou, asistenci setkání dítěte s původní rodinou, doprovázení a pomoc při komunikaci s původní rodinou, neutrální místo pro setkání. V roce 2015 využívalo v nějaké podobě asistenci při kontaktu s původní rodinou dítěte cca 12 rodin. Odborná psychologická pomoc zajišťujeme psychologickou pomoc prostřednictvím spolupracujících odborníků (pomoc v náročných situacích, terapie, manželské poradenství, pomoc při zpracování traumatu dítěte apod.). Pomoc využilo cca 15 pěstounských rodin. Odborná právní pomoc právní poradenství v otázkách souvisejících s výkonem PP (sepsání návrhu k soudu, zastupování u soudu, pomoc při nahlížení do spisu apod.). Právní poradenství v nějaké formě využilo v roce 2015 cca 8 rodin. 7

8 Poradenství - zajišťujeme poradenství ve všech otázkách souvisejících s výkonem pěstounské péče např. výchovné obtíže, kontakt s původní rodinou, dávky pěstounské péče apod. Poradenství v nějaké formě využila většina našich pěstounských rodin. Poradenství nabízíme také osvojitelům a žadatelům o osvojení a pěstounskou péči. Poskytování osobě pečující, s níž uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče viz doprovázení a poradenství. Kontakt - Jana Luhanová, vedoucí Klubu náhradních rodin ROUTA a koordinátorka dohod o výkonu PP, 8

9 P l a v e c k ý k l u b T u č ň á č c i R C R O U T A Plavecký klub Tučňáčci vznikl v roce 2009 pod Mateřským centrem Čelákovice. Od roku 2011 je klub veden pod RC ROUTA z. s. Věnujeme se dětem od 6 měsíců až do 13 let. Učíme děti nejen plavat podle nejnovějších metod, zdokonalovat plavecké způsoby, ale snažíme se i o to, aby děti měly vodu rády a všem se u nás líbilo a rády se k nám vraceli. V roce 2015 jsme zrealizovali 3 tříměsíční kurzy. V každém z nich s námi plavalo v průměru 160 dětí. Nadále plaveme i se staršími dětmi, kde se soustřeďujeme na zdokonalení plaveckých způsobů. Jarní i podzimní kurz jsme zakončili akcí pro děti v pirátském a čertovském duchu. Plavacím dnem je vždy pouze čtvrtek. Dopoledne je vyhrazen čas pro kojenecké a batolecí plavání, tedy pro děti do 3 let. Odpolední časy jsou určeny pro děti od 3 do 13 let. S dětmi plavou vyškolené instruktorky s akreditací či cvičitelky plavání. Držíme se následujících bodů, které zaručují kvalitu a pohodlí pro naše zákazníky (děti i rodiče). Věříme, že díky tomu si nás vybírají a vracejí se k nám. Pracujeme profesionálně a s kvalitním vybavením Jsme členy Aliance dětského plavání Snažíme se vytvářet přátelskou atmosféru pro děti i pro Vás Udržujeme stálou kvalitu všech lekcí (i nahrazovacích), zaručujeme 2 zkušební lekce Pravidelně necháváme kontrolovat kvalitu čištění a kvalitu vody v bazéncích akreditovanou laboratoří Jsme plavecký klub registrovaný u Krajské hygienické stanice Stále sledujeme nové trendy, průběžně se vzděláváme Po dohodě se můžete nejprve přijít na náš způsob práce podívat Kontakt - Dominika Fijalová, vedoucí Plaveckého klubu Tučňáčci 9

10 J a z y k o v é k u r z y - a n g l i č t i n a s r o d i l ý m m l u v č í m Od roku 2012 nabízíme jazykové kurzy pro předškoláky od 4 let a školáky do 13 let vedené rodilým mluvčími v anglickém jazyce. Děti v tomto věku mají největší schopnost vnímat cizí jazyk přirozenou a nenásilnou formou. Starší děti si osvojují nabyté vědomosti angličtiny v podání rodilého mluvčího a upevňují si získané informace ze školní výuky v konverzaci. Rodiče dostávají zpětnou vazbu o výuce. Rodičům, kteří nemají možnost si dítě na výuku převést, jsme zajišťovali převod dítěte po domluvě bezplatně. Působíme ve 2 mateřských školkách v Čelákovicích. Předškolní a školní děti dochází na výuku do prostor Mateřského centra Čelákovice. Nadále jsme spolupracovali i s Dětským centrem Dráček v Nehvizdech, kde probíhala mimo výuku dětí i konverzace pro dospělé. Vyučujícími dny jsou pondělí a středa. V dalším školním roce plánujeme výuku rozšířit i na pátek. Naše kurzy navštěvuje 120 dětí, jsou rozděleny podle jazykové úrovně po 6 7 dětech ve skupině. Při výběru rodilých mluvčích jsme oslovili ke spolupráci jazykovou školu Carpinus a lektora Matthew Moistner. Všichni 3 lektoři jsou rodilí mluvčí z různých anglicky mluvících zemí. Kontakt - Dominika Fijalová - 10

11 T a n e č n í s t u d i o R O U T A a n e b d ě t i m i l u j í r y t m u s a p o h y b Taneční kurzy pro děti od 3 let jsme otevřeli jako novinku v naší nabídce volnočasových aktivit v září 2015 v Čelákovicích, Nehvizdech a Přerově nad Labem. V Čelákovicích jsme otevřeli 4 kurzy taneční přípravky pro nejmenší děti od 3-5 let a také 4 kurzy tanečních lekcí pro děti mladšího školního věku se zaměřením na balet, aerobic a taneční gymnastiku. V Nehvizdech jsme organizovali ve spolupráci s DC Dráček dva taneční kurzy Street dancu. V Přerově nad Labem probíhaly kurzy taneční přípravky a kurzy baletu ve spolupráci s mateřskou a základní školou. Kurzy probíhaly jednou týdně pod vedením zkušených lektorek. Našim cílem je, aby si děti taneční hodiny užily, bez zbytečného stresu a drilování se naučily základní kroky a získaly kladný vztah k hudbě, rytmu a také aby si našly kamarády s podobným zájmem. Celkem v našich kurzech tančilo 85 děvčat a chlapců. 11

12 Projektová činnost ROUTA - útočiště pro rodiny z Polabí Cílem projektu bylo pracovat s rodinou jako celkem, předcházet negativním jevům, podporovat zdravou fungující rodinu řadou provázaných aktivit. Navázal na úspěšné projekty minulých let. Projekt byl podpořen dotací MPSV ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok Aktivity projektu byly podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. V rámci projektu bylo provozováno Informační centrum pro rodiny z Polabí, které bylo otevřeno jednou v týdnu v době 8-12 a 13-19hod. Bylo zde poskytováno základní odborné poradenství. Informační centrum spravovalo databázi lokálních dostupných poradenských míst a služeb. Také zde byla k dispozici odborná knihovna s tématikou rodičovství a partnerství. Nabídka knih je velmi pestrá a stále ji rozšiřujeme o nové tituly, dbáme na podněty čtenářů, na jejich tipy. V rámci vzdělávacích aktivit jsme uspořádali 5 vzdělávacích pobytových kurzů a na 40 seminářů a workshopů převážně na posílení rodičovských kompetencí a to v Čelákovicích, Přerově nad Labem, Nehvizdech, Lysé nad Labem a Úvalech. Celoročně u nás probíhaly kurzy pro těhotné. Jako doprovodnou službu našich vzdělávacích aktivit jsme téměř vždy nabízeli hlídání dětí, kterou zajišťují odborné pracovnice. Nabízeli jsme odborné individuální konzultace s odborníky z oboru dětské psychologie, partnerských vztahů, finanční gramotnosti, slaďování rodiny a práce, logopedie, IT, speciální pedagogiky a nabízeli jsme rovněž individuální pomoc při řešení konfliktních situací v rodině. Prostřednictvím projektu jsme provozovali Kluby rodičů. Rozvíjely se aktivity Klubu rodičů se specifickými potřebami a Klubu dvojčat a vícerčat. Kluby se scházely pravidelně 1x měsíčně a podnikaly mimo jiné i společné celorodinné volnočasové aktivity. Práce s osvojitelskou rodinou a zájemci z řad veřejnosti o osvojení Zvláštní pozornost jsme věnovali zvyšování kompetencí osvojitelů a osobám vhodným stát se NR, která probíhala formou individuálních konzultací s naší vedoucí pracovnici Klubu náhradních rodin. Uspořádali jsme Den otevřených dveří za účasti široké veřejnosti a představitelů městské samosprávy i zastupitelů města jsme představili nejen naše projekty podpořené z MPSV, ale i další navazující projekty včetně nových prostor Rodinného centra ROUTA z.s. Celkově náš projekt podpořil 230 jedinečných rodinných jednotek. Různých aktivit se účastnili jednotlivý klienti (rodinní příslušníci) i opakovaně. Do celkového počtu byly započteny rodiny účastnící se našich aktivit nejen z Čelákovic, ale z celého Polabí. 12

13 ROUTA JE TU I PRO VÁS! P r o j e k t s p o l u f i n a n c o v a n ý M i n i s t e r s t v e m p r á c e a s o c i á l n í c h v ě c í a M ě s t e m Č e l á k o v i c e V r á m c i p r o j e k t u j s m e z a č a l i r e a l i z o v a t p r e v e n t i v n í a p o d p o r u j í c í a k t i v i t y p r o r o d i n y s d ě t m i z Č e l á k o v i c a o k o l í. V průběhu roku jsme zajišťovali tyto aktivity: Mobilní útočiště pokud vy nemáte cestu k nám, přijdeme my za vámi s radou, podporou a pomocí, konzultací či informací týkajících se vztahů v rodině, výchovy dětí, financí domácnosti atd. Vzdělávací semináře zaměřené na péči o dítě, výchovu, vzdělávání, finance a sociální problematiku Specializované sociálně-právní poradenství Klub dětí předškolní příprava, pomoc s domácími úkoly, nabídka doučování a mimoškolní přípravy, prostor pro setkávání, výlety V rámci pilotního projektu jsme navázali velmi aktivní spolupráci s OSPOD Praha východ, realizovali jsme Kulatý stůl se zástupci sociální komise města, spřátelených neziskových organizací, sociálních pracovnic OSPOD a zástupkyně MPSV nad tématem služeb a programů pro ohrožené rodiny. Jako nejdůležitější vnímáme, že se nám podařilo získat důvěru potřebných rodin v Čelákovicích a okolních obcích. Získaná dotace MPSV na tento projekt ve výši Kč ,- byla efektivně využita a řádně vyúčtována. 13

14 R O D I N N É Ú T O Č I Š T Ě P R O V Á S P r o j e k t s p o l u f i n a n c o v a n ý z H u m a n i t á r n í h o f o n d u S t ř e d o č e s k é h o k r a j e a M ě s t e m Č e l á k o v i c e Program se zaměřil na řešení těžkostí rodin s dětmi, které mají vážné provozní těžkosti, na péči o dítě, jeho rozvoj a budování přiměřeného domácího prostředí přímo navazoval na projekt Routa je tu i pro vás (MPSV) intenzivní práce probíhala s počtem 7 rodin, 6 rodin využilo jednorázovou konzultaci. Dalším cílem projektu bylo zaměření na Podporu kontaktu rodiče s dítětem v průběhu rozvodu nebo po rozvodu v situacích, kdy je nedostatečná nebo úplně absentující komunikace rodičů mezi sebou, kdy vzniká oprávněná obava ze styku jednoho z partnerů s dítětem nebo kdy se dítě samotné brání kontaktu s rodičem (pilotní nastavení služby) intenzivní práce probíhala se 3 rodinami, u dvou rodin proběhla snaha o realizaci kontaktu. V rámci programu byla zpracována Metodika asistovaného kontaktu styku s dítětem. Podpořili jsme a umožnili snadnější průběh setkání rodiče se svým dítětem za přítomnosti odborné pracovnice. Zajistili jsme: Pomoc při doprovázení při nastavení pravidel kontaktu dítěte s rodičem Asistence při setkávání Doprovázení a pomoc při vzájemné komunikaci Neutrální a bezpečné místo pro setkávání Zachování mlčenlivosti a důvěrnosti sdělených informací 14

15 V listopadu jsme se připojili k 3. ročníku Národní potravinové sbírky pořádané společností Byznys pro společnost a Českou federací potravinových bank. Akce proběhla v Hypermarketu TESCO v Čelákovicích a vybraly se potraviny za ,- Kč, celkem 40 beden od banánů jsme přestěhovali do sklepa na Sedláčkově 107. V průběhu listopadu a prosince jsme potom distribuovali potraviny dál do potřebných rodin s dětmi, domácností seniorů a zdravotně postižených. Pomohli nám dobrovolníci z řad veřejnosti, skauti, Husitský sbor a pečovatelská služba. A N Ě C O N A V Í C V prosinci jsme zaregistrovali u Středočeského kraje sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a věříme v její úspěšný start v roce V průběhu roku jsme zřídili 2 nová pracovní místa v režimu veřejně prospěšných prací společně s Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou v Příbrami, kontaktním pracovištěm Praha východ a kontaktním pracovištěm Nymburk. D ě k u j e m e v š e m z a p o d p o r u. 15

16 Děkujeme za podporu našich sociálních projektů 16

17 PARTNERSTVÍ RC Routa a MC Čelákovice Máme velmi dobré vztahy s MC Čelákovice a řadu aktivit realizujeme ve vzájemném partnerství. Toto spojení prospívá oběma stranám, mateřské centrum nám zatím zajišťuje prostor a důvěryhodnou základnu a naše sdružení se stará o větší pestrost, rozšíření služeb a inovace zaměřuje se na děti předškolního a mladšího školního věku a zejména na celé vícegenerační rodiny, a to nejen z Čelákovic. Čelákovice leží v centru Středního Polabí (okres Praha východ, Nymburk, Mladá Boleslav) Díky partnerství dokážeme uspořádat jednorázové akce pro rodiny z Čelákovic a širokého okolí. Spolupráce s městem Čelákovice Naše činnost má značnou podporu města Čelákovice a společně s Mateřským centrem Čelákovice se snažíme o prohloubení spolupráce s městem v oblasti rodinné a sociální politiky. Také v roce 2015 jsme obdrželi finanční příspěvek v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit z rozpočtu města Čelákovic na celoroční činnost sdružení. Od září 2015 sídlíme v nových prostorách v centru města, tyto nebytové prostory včetně zahrady byly poskytnuty městem naší organizaci za zvýhodněné nájemné na vybudování komunitního centra, se záměrem města stabilizovat a dlouhodobě podporovat prorodinné služby a rozvoj komunitního života ve městě. V zahradě bude postupně vybudováno komunitní centrum v souladu se strategickým plánem rozvoje města. 17

18 Skáču dobře, skáču rád Mimořádné akce, na kterých jsme se organizačně podíleli Zimní již tradiční akce plná pohybu a nafukovacích hradů. Venku je mráz, ale v tělocvičně se vždy mimořádně dobře pobavíme. Každou akci pro veřejnost vždy spojujeme s propagací dalších aktivit našeho rodinného centra, rozdáváme letáky na různé semináře, workshopy, setkání aj. Dospělí si přečtou informace a děti si zaskáčou. Výprava za čelákovickými upíry První ročník rodinné hry s hledáním indicií a plněním úkolů. Hraje vždy celá rodina v týmu a snaží se správně vyřešit hádanky cestou a dojít k cíli. S sebou je vhodné oblečení do jakéhokoliv počasí, dobrá nálada a je dobré s sebou mít Filipa a česnek! Akce byla napoprvé velmi úspěšná a dle slov účastníků také dobrodružná a ne právě jednoduchá. Český rozhlas Region na cestách - živé vysílání z Čelákovic - oslava Dne Rodin a Náhradních Rodin Akce organizovaná na náměstí v Čelákovicích. Čelákovice jsou jedno z deseti středočeských měst, které v průběhu května navštívíme s Regionem na cestách, přiblížil akci na náměstí moderátor Regionu Patrik Rozehnal. Byli jsme pozváni akce se účastnit a spolupořádat, pomoci s programem pro rodiny s dětmi a tak jsme malovali na chodník a taky dětem na obličej a rodiče zatím řešili kvíz o rodinách. A počasí bylo tentokrát velmi příznivé. Zahradní slavnost Vítání léta a zároveň rozloučení se s dalším rokem činnost MC Čelákovice a RC Routa, vždy opět nejvíce záleží na příznivém počasí, neboť i tato oslava má již velkou tradici a nemá o návštěvníky nouzi. Je hezké symbolicky ukončit jeden školní rok a odemknout tak trochu léto a vyhlížet společně prázdniny. Tentokrát jsme se uchýlili do loděnice a v programu se představily naše kroužky, přijelo 18

19 nafukovací divadlo a na závěr byla pěna. Den otevřených dveří v Routě Pozvali jsme veřejnost do nově zabydlených prostor na Sedláčkově ulici a ukázali vnitřní prostory i zahradu, kterou se budeme snažit postupně čím dál víc otevírat návštěvníkům, osázíme záhony, rozebereme nefunkční přístřešek, opravíme králíkárnu a snad i zabydlíme drobným zvířectvem. Děti tvořily s jablky, malovaly jablíčka na zeď, vyráběly ozdobné knoflíky a jedl se jablečný štrůdl na nejrůznější způsoby. Rej pro děti: Pohádková vesmírná expedice Velká akce pro rodiny a náhradní rodiny z Čelákovic a okolí. Letěli jsme do vesmíru a stejně jako loni se tančilo a soutěžilo v sále místního kulturního domu. Rodiče si mohli kromě focení svých ratolestí prohlédnout letáky akcí RC Routa. Mohli se více dozvědět i o činnosti jednotlivých klubů, zvláště Klubu náhradních rodin. Akce vždy využíváme také k informaci o projektech, které probíhají. Lampionový průvod městem Tradičně pořádaný průvod městem s lampiony a světélky. Zahajujeme vždy u MC Čelákovice a tentokrát poprvé jsme účastníky dovedli na zahradu RC Routa, kde byla nachystaná světelná show a opékání buřtů. Ani jsme nemohli věřit, kolik lidí se na zahradu vešlo. Svatý Martin se mohl radovat, kolik rodin si na něj v Čelákovicích vzpomnělo. Národní potravinová sbírka Akce proběhla v Hypermarketu TESCO v Čelákovicích a vybraly se potraviny za ,- Kč, celkem 40 beden od banánů jsme přestěhovali do sklepa na Sedláčkově 107. V průběhu listopadu a prosince jsme potom distribuovali potraviny dál do potřebných rodin s dětmi, domácností seniorů a zdravotně postižených. Pomohli nám dobrovolníci z řad veřejnosti, skauti, Husitský sbor a pečovatelská služba. 19

20 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT A. NÁKLADY Celkem za činnost I. Spotřebované nákupy celkem II. Služby celkem III. Osobní náklady celkem FINANČNÍ ZPRÁVA ve zjednodušeném rozsahu ke dni pro účely výroční zprávy (v Kč) IV. Daně a poplatky celkem 0 V. Ostatní náklady celkem VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. pol. celkem VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 VIII. Daň z příjmů celkem 0 Náklady celkem B. VÝNOSY 0 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem III. Aktivace celkem 0 IV. Ostatní výnosy celkem V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opr. pol. celkem VI. Přijaté příspěvky celkem VII. Provozní dotace celkem Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním D. Výsledek hospodaření po zdanění I. Zásoby AKTIVA ROZVAHA Stav k prvnímu dni účet. období Stav k poslednímu dni účet. období A. Dlouhodobý majetek 0 0 I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 IV. Oprávky k DHM B. Krátkodobý majetek II. Pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek Pokladna Bankovní účty IV. Jiná aktiva celkem Aktiva celkem PASIVA Stav k prvnímu dni účet. období Stav k poslednímu dni účet. období A. Vlastní zdroje I. Jmění

21 II. Výsledek hospodaření B. Cizí zdroje I. Rezervy 0 0 II. Dlouhodobé závazky 0 0 III. Krátkodobé závazky IV. Jiná pasiva celkem Pasiva celkem CELKOVÉ VÝDAJE ORGANIZACE V ČLENĚNÍ NA PROVOZNÍ A OSOBNÍ NÁKLADY Celkem z toho projekt MPSV1 z toho projekt MPSV2 z toho Výkon pěstounské péče z toho projekt HFSK A Provozní náklady materiál prodané zboží služby a ostatní náklady B Osobní náklady mzdy zákonné sociální a zdravotní pojištění pojistné Kooperativa C Ostatní náklady Daně a poplatky Náklady celkem

22 MPSV 1 ROUTA je tu i pro Vás! MPSV 2 ROUTA útočiště pro rodiny z Polabí CELKOVÉ PŘÍJMY ORGANIZACE V ČLENĚNÍ DLE ZDROJŮ A Výnosy z vlastní činnosti Výnosy z hlavní činnosti Členské příspěvky Dary Bankovní úroky Dotace Úřad práce - zaměstnanci Dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí Dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí Časové rozlišení dotace OPLZZ Dotace Město Čelákovice B Dotace Příspěvky na výkon pěstounské péče (ÚP Příbram) Dotace Liga otevřených mužů C Příjmy celkem Dotace Humanitární fond středočeského kraje Finanční údaje jsou ve zjednodušeném rozsahu ke dni pro účely výroční zprávy (v Kč) 22

23 NÁŠ TÝM: Mgr. Vratislava Tomášková předsedkyně RC Routa, z.s. pedagogické konzultace rodičům vedoucí Klubu ROUTA Mgr. Jana Fajtová Krausová členka Rady RC Routa, z.s. projektová manažerka právní poradenství, fundraising Bc. Monika Žatečková členka revizní komise RC Routa, z.s. koordinace jaz. kurzů, instruktorka plavání organizátorka pobytů a jednorázových akcí Pavlína Janáčová, Dis. členka revizní komise RC Routa, z.s. koordinace sociálních projektů Jana Luhanová členka Rady RC Routa, z.s. vedoucí Klubu náhradních rodin koordinátorka dohod pěstounské péče tel.: Dominika Fijalová členka Rady RC Routa, z.s. vedoucí Plaveckého klubu Tučňáčci koordinace jazykov 23

24 Poděkování za spolupráci Město Čelákovice Evropský sociální fond ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Krajský úřad Středočeského kraje Humanitární fond Středočeského kraje Děkujeme za podporu Vám všem, rodičům, rodinám, dobrovolníkům a přátelům Rodinného centra ROUTA RC ROUTA Rodinné Útočiště Tisícerých Aktivit 24

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s.

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s. Výroční zpráva za rok 2014 Rodina u nás, o.s. 1 O nás Občanské sdružení Rodina u nás bylo založeno 21. 6. 2013, s cílem poskytovat doprovázení a služby v oblasti náhradní rodinné péče. Naše služby se snažíme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Sokolovská 305, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz. datum registrace na MVČR: 28. 5.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Sokolovská 305, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz. datum registrace na MVČR: 28. 5. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Sokolovská 305, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

Brandýský Matýsek z.s.

Brandýský Matýsek z.s. 1 Brandýský Matýsek Brandýský Matýsek z.s. je rodinné centrum s tradicí od roku 1995, které podporuje rodiny s dětmi od -9 měsíců do 9 let z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi a blízkého okolí. - Poskytujeme

Více

Prezentace SPO v Elrond o.p.s. Kdo jsme a co děláme?

Prezentace SPO v Elrond o.p.s. Kdo jsme a co děláme? Prezentace SPO v Kdo jsme a co děláme? Naše motto: Nejdůležitější lidé na světě jsou DĚTI. partner pro vzdělávání Váš Historie Naše společnost Elrond vznikla 21. února 2007 jako občanské sdružení s názvem

Více

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 1 Základní údaje o organizaci Název organizace STROP o.p.s. Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost Sídlo organizace Dlouhá 2699 Zlín 760 01 Česká republika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015 za rok 2015 Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti Z&S Apache Team, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s.

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o vývoji, výchově a specifikách dvojčat a vícerčat prostřednictvím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti organizace

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti organizace Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva o činnosti organizace PODZÁMČÍ, agentura podpory rodiny a služeb o.p.s. 1.2.2014 1 1 Úvod Cílem naší společnosti je bezpečný a spokojený život dětí svěřených do pěstounské

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015 Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 2017 ROK 2015 Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Třince na jeho 3. zasedání

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Služby pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstounské rodiny Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Centrum pomoci rodinám s dvojčaty a vícerčaty. Klub dvojčat a vícerčat

Centrum pomoci rodinám s dvojčaty a vícerčaty. Klub dvojčat a vícerčat Centrum pomoci rodinám s dvojčaty a vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o vývoji, výchově a specifikách dvojčat a vícerčat

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz routa-os@seznam.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz routa-os@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Hudební lahůdky, o. s. Cacovická 729/50 614 00 Brno-Husovice Česká republika registrováno pod j. č. VS/1 1/85659/11 R dne 6. 9. 2011 IČ: 22719458

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k tel: 605301919 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. založilo 15 zakladatelů v roce 2006 a její území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS kopíruje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty Mapa systému písemných pravidel a metodických postupů Podpora pěstounských rodin ANEB POMOC V PRAVÝ ČAS Temperi, o.p.s. SQ Obsah standardu kvality Provázanost s dalšími standardy Provázanost s dokumenty

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině

Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině Kategorie * počet obyvatel 1 do 500 2 501 2 000 3 2 001 5 000 4 5 001 10 000 5 10 001 50 000 6 50 001 a více Obec/městská část 1 : Kraj: Ulice: PSČ:

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2016 do 30.6.2016 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Opatření 1 1.2. Opatření v oblasti rozvoje infrastruktury 1.2.1. Rozvoj bezbariérovosti a

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 AMA Asociace manažerů absolventů, o.s Ing. Irena Zemánková, CSc. 3. 3. 2015 ZAMĚŘENÍ 1. Celoživotní vzdělávání - je stěžejním programem a patří mezi hlavní činností občanského sdružení

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Úvodem Dobrý den, vážení, TyfloCentrum Praha o.p.s.- pracoviště Praha, vstoupilo do roku 2015 jen s jednou registrovanou sociální službou 2850128 průvodcovská

Více

ZPRÁVA o ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA o ČINNOSTI 2014 1 ZPRÁVA o ČINNOSTI 214 Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 28 v Černém Dole. Za své POSLÁNÍ si stanovilo Vytvářet zdravou rovnováhu mezi naplněním rodičovské lásky a seberealizací rodičů a

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

Lesní mateřská škola Svatošky z. s.

Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Výroční zpráva za období od 3. 2. 2015 do 31. 12. 2015 Vznik a cíle Spolek Lesní mateřská škola Svatošky byl založen z iniciativy rodičů. Cílem spolku je provozovat

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.1 POSLÁNÍ... 2 1.2 CÍLE... 2 1.2.1 Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.2.2 Rodina NRP ví, kam se má obrátit v případě obtíží a jakým způsobem... 3 1.2.3 Pečující znají potřeby dětí a umí je

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová Model SRS pro mateřská centra Sympozion Praha 18. 5. 2015 Linda Pačesová Obsah prezentace Model SRS pro mateřská centra: Řetězec řešení Cílová skupina MC Jaké oblasti sociálních problémů řeší MC? Využití

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A KLUBŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A KLUBŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A KLUBŮ PRO PĚSTOUNY CESTOU NECESTOU NA ROK 2017 Č. NÁZEV A KRÁTCE O TÉMATU LEKTOR TERMÍN H. 1. Klub na téma DĚTI A PENÍZE Interaktivní přednáška s cílem ujasnit si, jak postupovat

Více

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700 Název žadatele Obec Z as tř eš. Název projektu Uznané organizace Příloha č. 2 Do t. Ob l. Po čet bo dů Celkový rozpočet Požadovaná dotace Požadavek po odečtení zbyt. nákl. Přidělená dotace HoSt Home -

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Instand o.s., Institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách OBSAH: 1. PŘEDSTAVENÍ O.S INSTAND, SHRNUTÍ ROKU 2008... 2 1.1 POSLÁNÍ A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Více