Základy první pomoci. Zásady první pomoci. Co se nesmí provádět při první pomoci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy první pomoci. Zásady první pomoci. Co se nesmí provádět při první pomoci"

Transkript

1 Základy první pomoci Životní tempo moderního člověka se neustále zrychluje. Civilizační vymoženosti činí náš život příjemnější, ale lidstvo za ně platí daň. Člověk je živočich, jeho existence podléhá biologickým zákonům. Moderní společnost jej vystavuje zvýšenému riziku úrazů a civilizačních chorob. Rozvoj vědy a techniky přináší i pokroky v medicíně. Ta dokáže uspokojivě vyřešit dříve mnohé nevyléčitelné choroby a úrazy. To vše za předpokladu, že se podaří zvládnout fázi bezprostředního ohrožení života. Z těchto důvodů všechny vyspělé státy hledají možnosti, jak snížit úmrtnost v přednemocniční fázi. K tomuto účelu jsou organizovány profesionální záchranné systémy. U nás v české republice má zdravotnická záchranná služba zajistit ošetření pacienta do 15 minut po nahlášení na tísňovou linku. Tento požadavek je dán teoretickou dostupností. Ovšem 15 ti minutová prodleva při zahájení ošetření je příliš dlouhá, nedává naději na úspěšnou záchranu života. Týká se to zejména stavů, kdy došlo k zástavě krevního oběhu, tedy klinické smrti individua. Tato fáze je zvratná, základní životní funkce lze opětovně nastartovat. Musí se tak stát do 5 minut. Při přerušení dodávky kyslíku delším pěti minut, nezvratně hynou mozkové buňky. Člověk s vyhaslými mozkovými funkcemi je definitivně mrtev. V této souvislosti vystupuje do popředí nezastupitelný význam laické první pomoci. je soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoliv a kdykoliv. Jejich cílem je záchrana života nebo zdraví u lidí postižených úrazem nebo náhlou poruchou zdraví. Zásady první pomoci Účelnost Rychlost Cílevědomost Rozhodnost Klid Co se nesmí provádět při první pomoci Svlékat postiženého Vracet vyhřezlé útroby Zatlačovat obnažené kostní úlomky Odstraňovat vyčnívající cizí tělesa Násilně měnit polohu Sypat prášek nebo dávat mast do rány Podávat tekutiny ústy Sondovat rány za účelem zjištěný hloubky Ponechat zraněného bez dohledu Rozsah a kvalita laické první pomoci v české republice nejsou uspokojivé. V tomto názoru se shodují všichni odborníci ze záchranných služeb a potvrzují ho i dostupná statistická šetření. je poskytována jen ve třech až deseti procentech úrazů a náhlých příhod. Zjištěná čísla při tom nic nevypovídají o její kvalitě a adekvátnosti. V těchto číslech jsou zahrnuty i případy, kdy byla poskytnuta nesprávně či neúčinně. 1

2 Z těchto informací lze odvodit, že absence první pomoci v rozměrech české republiky má každoročně za následek zbytečné úmrtí 200 až 300 spoluobčanů. V praxi se nejčastěji jedná o neošetřená bezvědomí různého původu (významný podíl zaujímají otravy alkoholem), druhou skupinou jsou úmrtí v souvislosti s dopravními nehodami, třetí místo zaujímají náhlé srdeční příhody, čtvrté jsou úrazové stavy různého původu. Proč není první pomoc poskytována? Odpověď není jednoduchá. Neznalost, nezájem, nezvládnutelné emoce, pocit nedostatečnosti obava z výsledku, obava z možných následných problémů s policií, právníky, soudy, zdravotníky. Život postiženého v mnoha případech závisí na správně poskytnuté laické první pomoci. Uč se poskytovat první pomoc a důvěřuj svým schopnostem. Právě ty můžeš být tím, kdo v kritické chvíli zachrání lidský život. Komunikace s operačním střediskem Představím se, sdělím, co se stalo, kdy se stalo,pro kolik lidí chci pomoc, kam a jak vážná jsou poranění Další komunikaci si řídí operátor volající co nejpřesněji odpovídá na otázky. Cílem rozhovoru je co nejpřesněji vyhodnotit stav pacienta. Nahlásíme číslo našeho telefonu, aby mohl operátor zavolat a pomoci nám při zásahu Co má přednost poskytnutí první pomoci nebo vyrozumění? Obojí se má provést co nejdříve, nejlépe současně což je možné, pokud je více zachránců. V případech bezprostředního ohrožení života za přítomnosti jediného zachránce je lépe dříve konat, potom volat. Platí to hlavně u dětí. Transport V mysli mnoha laiků stále přetrvává představa o tom, že pro přežití ohroženého pacienta má největší význam rychlý převoz do nemocnice. Z těchto důvodů se občas stává, že zraněného z místa nehody převeze do nemocnice řidič (zpravidla bez poskytnutí první pomoci). Tento postup je nutno důrazně odmítnout. Vyprošťování, nakládání a transport patří v řadě úrazů k velice rizikovým činnostem. Jejich neodborné provedení může mít za následek rozvoj šoku a vznik druhotných poškození. Bezvědomému pacientovi nelze při převozu osobním autem zajistit průchodnost dýchacích cest. Mnohé stavy vyžadují speciální polohu. Kaskadérská jízda zvyšuje utrpení zraněného. V nemocnici nás nikdo nečeká průjezd přes vrátnici už je problém, najít správnou ambulanci, přivolat zdravotníky je další problém. Život nezachraňuje rychlá jízda ani budova nemocnice. O přežití rozhoduje včasní a kvalitní první pomoc na místě nehody. Orientace o potřebě první pomoci Každému laikovi je zřejmé, že stupeň ohrožení života se případ od případu liší. Nejzávažnějším stavem je klinická smrt, jež se projevuje současným selháním tří základních životních funkcí: 2

3 Ztrátou dechu Ztrátou vědomí Selháním krevního oběhu Rozdělení náhlých příhod při první pomoci Stavy bezprostředně ohrožující život. rozhoduje o přežití. Stavy hrozící šokem první pomoc odvrací potencionální ohrožení života. Musí být poskytnuta včas a v žádoucí kvalitě Stavy při nichž první pomoc zmírňuje utrpení Orientace spočívá ve zjištění Zda se jedná o stav bezprostředního ohrožení života. o Sem patří : Masivní krvácení Bezvědomí Zástava krevního oběhu Dušení Bezdeší Zda poskytnutí první pomoci není pro zachránce spojeno s rizikem s rizikem vlastního ohrožení. Stav bezprostředního ohrožení života Bezvědomí Ztráta vědomí je projevem poruchy činnosti mozku. Postižený není schopen kontaktu s okolím. Na rozdíl od spánku jeho mozek nereaguje ani na podměty přicházející zevnitř organismu. Škála bezvědomí je široká. Čím je hlubší, tím je závažnější. (Somnolence je zvýšená ospalost, sopor je hluboký spánek, kóma je hluboké bezvědomí). Úraz hlavy Otravy Zasažení elektrickým proudem Úpal, úžeh Onemocnění mozku (Epilepsie, nádor, atd.) : Pacient padne k zemi nebo se vsedě zhroutí Tělo je bezvládné, někdy má křeče Není žádná reakce na oslovení Pacient nereaguje na bolestivé podněty (štípnutí ušního lalůčku) V čem spočívá ohrožení? V dušení, jež je důsledkem chybění obranných reakcí. Při bezvědomí dochází k ochabnutí většiny svalů, i těch, které udržují průchodnost dýchacích cest. U ležícího pacienta dojde k zapadnutí jazyka nebo vdechnutí obsahu v dutině ústní (žaludeční obsah, krev, zubní protéza, cizí těleso). 3

4 Postup první pomoci Pokus o navázání kontaktu oslovení, štípnutí do ušního lalůčku, otočení na záda provádíme šetrně s ohledem na další možná poranění. Kontrola dutiny ústní a její případné vyčištění, záklon hlavy (kořen jazyka se zvedne a uvolní dýchací cesty), vyšetření základních životních funkcí (jsou li zachovány), uložíme pacienta do stabilizované polohy na boku, která zajišťuje trvale volné dýchací cesty záklonem hlavy, brání druhotnému vdechnutí krve, zvratků, slin atd. Při poloze hlavy na stranu mohou sekrety vytékat volně z dutiny ústní. Poloha končetin postiženého zajišťuje stabilitu těla, udržuje jeho tělo v bezpečné a pohodlné poloze. Průběžně kontrolujeme základní životní funkce (tep a dech), stav vědomí nevzdalujeme se od postiženého, dbáme na jeho tepelný komfort (zabráníme podchlazení), případně ošetřujeme přidružená poranění. Většina bezvědomí je přechodným stavem, jejich primární příčina je řešitelná. Úmrtí v důsledku udušení je odvratitelné. Stabilizovaná poloha na boku je zajištěna pokrčením dolní končetiny strany, na nichž postižený leží. Druhá dolní končetina je natažená. Horní končetina strany, na níž spočívá tělo je natažena a zapažena. Zakloněná hlava spočívá na druhé horná končetině, jež je skrčena v lokti. Bezvědomého je nutno trvale sledovat a polohu podle potřeby korigovat. Bezdeší Jedná se o stav, kdy postižený nedýchá, tzn. nekoná žádné dýchací pohyby. Vyřazení funkce dechového centra v mozku v důsledku úrazu nebo choroby Modravé zabarvení obličeje, ušních lalůčků, rtů a jazyka Není slyšitelný žádný dýchací zvuk Na hrudníku nelze registrovat žádný dýchací pohyb U úst a nosu chybí závan vzduchového proudu V čem spočívá ohrožení? V zástavě krevního oběhu, k níž dojde z důvodu nedostatku O2 v srdečním svalu a mozku. Postup první pomoci Jediným řešením je umělé dýchání. Podmínkou jsou volné dýchací cesty (otevření a vyčištění dutiny ústní, odstraňujeme umělý chrup, maximálně zakloníme hlavu, dlaň jedné ruky přitisknutá na čelo udržuje záklon hlavy, tatáž ruka prsty drží nos, aby vdechovaný vzduch neunikal, druhá ruka zachránce udržuje záklon hlavy pod týlem, ústa zachránce pěvně obemknou pevně ústa postiženého přes resuscitační roušku nebo kapesník). Zachránce vdechuje do úst (nosu) postiženého. Při dýchání do úst je nutno sevřít prsty nosní křídla, při dýchání do nosu je nutno sevřít rty. Dýchání se zahajuje dvěma až třemi vdechy, poté se udržují následující podmínky: Dospělé osoby dechová frekvence za minutu, Děti nos i ústa současně 20 za minutu Dušení ze zevních příčin Jedná se o stav, kdy je mechanicky znemožněn přístup vzduchu do plic postižený se snaží dýchat. 4

5 Vdechnutí sousta, cizího tělesa nebo tekutého obsahu Otok sliznic hltanu a hrtanu Úrazy krku Bezvědomí Modravé zabarvení obličeje, ušních lalůčků, rtů a jazyka Chrápání (charakterizuje částečnou neprůchodnost) Paradoxní dýchání (při vdechu se vtahují hrudní partie a vyklenuje břicho) V čem spočívá ohrožení života? V nedostatečném přísunu kyslíku pro všechny orgány (vnitřní dušení). Jeho důsledkem je následná zástava krevního oběhu. Postup první pomoci Vdechnutí cizího tělesa u malých dětí uchopit za nohy, otočit hlavou dolů, opakované údery do zádíček. U větších dětí předklon a údery mezi lopatky (Heimlichův manévr dynamické stlačení dolní části hrudníku. Postižený se zezadu obejme, zachránce své ruce spojí před jeho tělem, při provádění manévru stlačí dolní část hrudníku a nadbřišek. Cílem je vyrazit cizí těleso vzduchem zadrženým za překážkou). Při neúspěchu je jediná možnost pokus o zevní vniknutí do dýchacích cest. Pro laika přichází v úvahu pouze napíchnutí prostoru pod štítnou chrupavkou. Jedná se o výkon v krajní nouzi, jehož provedení je náročné i pro zdravotníka. Otvor se provádí perforací, tedy tlakem ostrého předmětu. Pokud k jeho provedení došlo, musí být doplněno zavedením hadičky do průdušnice. Masivní krvácení Při každém krvácení dochází k úniku krve porušenou cévní stěnou do prostoru mimo krevní řečiště. Masivní krvácení ohrožuje život během několika minut. Náhlá krevní ztráta jedné třetiny objemu krve (asi 1,5 l) vyvolá život ohrožující stav (šok). Zpravidla se jedná o kombinované (tepenné a žilní) krvácení. Rány všeho druhu (nejvíce krvácí řezné rány, nejméně zhmoždění) Liší se podle typu krvácení Nejnebezpečnější je tepenné (krev je jasně červená a z rány pod tlakem vystřikuje) Při žilním krvácení je krev tmavá a volně z rány vytéká Postižený je bledý V čem spočívá ohrožení života? Nedostatečné množství kolující krve nedokáže zajistit dostatečný přenos kyslíku. To má za následek rozvoj šoku, při jehož prohlubování může dojít ke smrti. 5

6 Postup první pomoci Stlačení prsty přímo v ráně představuje nejrychlejší a zpravidla velmi účinné nouzové opatření. Prsty lze obalit látkou (obvaz, čtverec, čistý kapesník). Při krvácením na krku je jediným možným řešením. Se stlačením je nutno vytrvat do předání pacienta. Při krvácení z horní končetiny je prvním opatřením její zdvižení. Po něm následuje přiložení škrtidla nebo využití tlakového bodu. Škrtidlo je provizorním opatřením umožňující přiložení obvazu. K zaškrcení je nutno použít široký elastický materiál. Škrtidlo je možno použít na paži nebo stehně. Na bérci a předloktí jsou dvě kosti, proto je stlačení málo účinné. Definitivním řešením je přiložení kompresivního obvazu. Do rány se vloží tlakový polštářek případně svitek obvazu, poté se cirkulárními otáčkami připevní. Kompresivní obvaz lze vylepšit elastickým obinadlem. Po přiložení obvazu zajistíme zvýšenou polohu končetiny a uvolníme škrtidlo. Pokud obvaz prosakuje, přidáme další obinadlo. Když nestačí ani to, řešíme problém trvalým přiložením škrtidla. Čas přiložení zaznamenáme. Škrtidlo každých 15 minut povolíme a posuneme. Poznámka: o životě nerozhoduje sterilita obvazu, ale zastavení krvácení. Vnitřní krvácení Poraněné orgány krvácí do tělesných dutin. Nejčastěji se setkáváme s krvácením do dutiny břišní, které vzniká po úderu do oblasti břicha. Dochází k poranění křehkých bohatě prokrvených orgánů (játra, slezina, ledviny). Krvácení do dutiny hrudní vzniká zhmožděním hrudníku zevními silami (náraz na volant). Poranění komplikují zlomeniny žeber. Výron krve bývá způsoben poraněním plic, srdce nebo velkých cév. Krvácení do měkkých tkání provází zlomeniny dlouhých kostí, kdy krev vytéká u kostní dřeně mezi svaly. Závažnost a záludnost vnitřního krvácení je ve skutečnosti, že není vidět alarmující proud krve vytékající z rány. K podezření přispívá, známe li mechanismus úrazu. dopravní nehody pády z výšky bodné rány způsobené tenkými nástroji střelná poranění stlačení těla bledost pocení celková slabost poruchy vědomí V čem spočívá ohrožení života? Nedostatečné množství kolující krve nedokáže zajistit dostatečný přenos kyslíku. To má za následek rozvoj šoku a zástavy krevního oběhu. Postup první pomoci Možnosti jsou velmi omezené, zraněného ukládáme do autotransfuzní polohy. Ta spočívá ve zdvižení dolních končetin, manévr umožňuje lepší prokrvení důležitých orgánů. Pokud je to možné, doplníme šikmou polohou, při níž hlava spočívá nejníže. Vnitřní krvácení lze vyřešit jedině chirurgickým zákrokem. Je to jediný stav, při kterém zachraňuje život rychlá jízda. 6

7 Krvácení z tělesných otvorů Jedná se o krvácení ze sliznic spojené s jejím únikem z tělesných otvorů. Žaludeční a dvanáctníkový vřed Nádory Jícnové městky (při onemocnění jater cirhóza) Celkové příznaky jsou shodné jako u jiných druhů krvácení. Při krvácení do zažívacího traktu je zapáchající průjmovitá stolice barvy dehtu, zvracení natrávené krve vzhledu kávové sedliny. V čem spočívá ohrožení života? Je shodné jako při zevním a vnitřním krvácení. Při masivním zvracení krve přistupuje riziko jejího vniknutí do dýchacích cest. Postup první pomoci Uložení v autotransfuzní poloze. Vznik vředové choroby může vyvolat dlouhodobé užívání acylpyrinu nebo léků proti bolestem páteře a kloubů (Ibalgin). Ke krvácení může dojít při užívání léků na tzv. ředění krve (Pelentan, Warfarin). Zástava krevního oběhu Zástava krevního oběhu a zástava srdce je z funkčního hlediska rovnocenný stav. Krev v těle neproudí, buňky nedostávají kyslík potřebný k jejich životu. Srdce nemusí být v nečinnosti, ale neplní svoji funkci pumpy. Tento stav je nejčastěji způsoben míháním (fibrilací) komor. Nedostatek kyslíku pro srdce (konečný důsledek všech forem dušení) Srdeční infarkt Závažné poruchy srdečního rytmu Pokročilé stádium šoku Mrtvolný vhled postiženého (šedomodré zabarvení) Nehmatný tep Bezdeší Široké nereagující zornice V čem spočívá ohrožení života? V přechodu v nezvratnou (biologickou) smrt jedince. Postup první pomoci Při náhlé zástavě oběhu, k níž došlo v přítomnosti zachránce zle uplatnit úder na přední stranu hrudníku. Základní technikou laické i odborné pomoci zůstává kříšení zvané kardiopulmonální resuscitace (KPR), to je soubor jednoduchých výkonů, sloužících k zajištění náhradního oběhu okysličené krve. 7

8 Kdy zahájit kardiopulmonálníresuscitaci? Při bezdeší, mrtvolném vzhledu. Vyšetření tepu není doporučováno zdržuje. Předpokladem KPR jsou volné dýchací cesty, zachování správného poměru mezi dechy a kompresemi hrudníku. Ten je shodný při jednom i dvou zachráncích, vždy 2:30. Důležité je, že zachránci se po dvou minutách střídají. KPR u dospělých se zahajuje dvěma vdechy. Na provedené vdechy naváže srdeční masáž prováděná frekvencí 100 za minutu, s hloubkou stlačení 4 5 cm. V jednom cyklu se provede 15 kompresí, poměr 2:30 se udržuje po celou dobu provádění KPR. Při masáži se vyhmatá dolní konec hrudní kosti, dva centimetry nad něj ve stření čáře se přiloží ruka bází dlaně, druhá se přiloží dlaní na její hřbet. Masíruje se rytmicky a rychle, lokty musí bát při masáži napjaty. Tělo kříšeného by mělo ležet na pevné podložce. Při autonehodách se srdeční masáží provádí i ve znevýhodněné poloze. Účinnost správně prováděné nepřímé srdeční masáže zjišťujeme přítomností pulzu na velkých cévách při stlačení hrudníku, lepší se barva postiženého. Shrnutí Diagnostika bezvědomí Poloha postiženého na zádech Kontrola dutiny ústní, její vyčištění Uvolnění dýchacích cest záklonem hlavy Diagnostika zástavy dechu (poslechem, pohledem) Zahájení umělého dýchání 2 rychlými hlubokými vdechy Diagnostika zástavy oběhu (2 prsty na krční tepně) Zahájení nepřímé srdeční masáže (15 stlačení hrudníku) Kombinovaná KPR (v poměru 2 vdechy na 30 stlačení hrudníku frekvencí 100 stlačení za minutu) Průběžně kontrolujeme stav životních funkcí (po 1. minutě KPR a dále po každých 3 minutách) Po obnovení životních funkcí ukládáme postiženého do stabilizované polohy na boku Pokud zahájíme resuscitaci, nepřerušujeme ji až do obnovení základních životních funkcí, v ostatních případech pokračujeme v oživování až do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Resuscitaci přerušujeme maximálně na dobu 5 s. Právo ukončit oživování náleží pouze lékaři. Sami ukončujeme resuscitaci jen při vlastním úplném vyčerpání. Stavy potencionálního ohrožení života Šok Šok je přirozenou obrannou reakcí organismu na zátěž, kterou je nejčastěji úraz. Rozvinutý šok patří mezi život ohrožující stavy. Je charakterizován postupným selháváním krevního oběhu, hlubokým poklesem krevního tlaku a následným nedostatkem kyslíku ve všech tkáních. Trvá li stav delší dobu, postižený umírá. Šok je stále smrtící komplikací u 10% závažných, komplikovaných úrazů (polytraumat). 8

9 Úrazy spojené se ztrátou krve, intenzivní bolestí, podchlazením a psychickým stresem Stavy spojené s náhlou ztrátou velkého objemu tělesných tekutin Infarkt s náhlým rozvojem srdeční slabosti Rozsáhlé popáleniny druhého stupně, při kterých vznikají puchýře vyplněné krevní plazmou Pozor šok je obzvlášť nebezpečný, protože jeho příznaky mohou být lehce přehlédnutelné od počátku, až do život ohrožujícího stádia. Je vhodné předpokládat, že všichni zranění, kteří utrpěli vážný úraz, jsou postiženi určitým stupněm traumatického šoku. Bledost slabost pocení kolaps Rychlý a mělký pulz (nad 90 za minutu, nitkovitý, špatně hmatný) Třes neklid žízeň Mělké a zrychlené dýchání, zívání Změna chování rozrušení v počátečních stádiích vystřídá apatie netečnost ve stádiu hluboce rozvinutého šoku, mluvení z cesty Čím je pacient ohrožen: Přechodem šoku do nezvratné( neléčitelné) fáze. Dělení šoku: Lehký šok (bledost, malátnost, skleslost. Tep ještě bývá dobře plnění, vědomí beze změn. Pocit žízně a chladu) Středně těžký šok (nezájem poraněného o okolí, snížené vnímání bolesti, žízeň. Kožní změny včetně pocení, rychlý, mělký tep) Těžký šok (apatie, silná žízeň. Výrazné kožní změny, podchlazení. Zrychlené povrchní dýchání, nitkovitý tep. Následně zhroucení funkce organismu odchod stolice, moče až bezvědomí.) Provádění proti šokových opatření. Poloha na zádech se sníženou horní polovinou těla dolní končetiny podkládáme alespoň o 30 cm napomáháme centralizaci minimálně 500ml krve do životně důležitých orgánů v horní polovině těla. 9

10 Pravidlo pěti T Tišení bolesti spočívá ve správném ošetření poranění( chlazení popálenin, znehybnění zlomenin ), laik nepodává nikdy žádné léky, nástup účinku léků je pozdní, musí se vstřebat ze zažívacího traktu. U těžkých úrazů se ztrátou krve je prokrvení zažívacího traktu minimální, vstřebání může být záležitostí dvou hodin Teplo organismus musí udržovat stálou tělesnou teplotu, což je spojeno se značným energetickým výdajem. Zraněný nemá žádné rezervy, proto dochází k podchlazení. K zábraně tepelných ztrát nestačí přikrývka, zraněného je nutno izolovat od země a chránit před vlhkem. Tekutiny snažíme se tlumit pocit žízně( otírání rtů a obličeje vlhkým kapesníkem), nikdy nepodáváme tekutiny ústy. Vypité nápoje znemožňují podání anestezie pro riziko vniknutí do dýchacích cest. Tekutiny se podávají pouze formou infuze. Ticho stav zraněného zhoršuje stres. Zatěžující podměty přicházejí prostřednictvím smyslových orgánů uklidňující způsob komunikace. Transport vždy jsme povinni co nejdříve zavolat záchranou službu, zraněného nikdy netransportujeme vlastními silami pro nebezpečí výrazného zhoršení celkového stavu. Musí být šetrný, v proti šokové poloze. Odvrácení šoku nebo jeho udržení v počátečních stádiích. V první pomoci se šok neléčí, ale odvrací. Šok nevzniká zároveň s úrazovým dějem, vyvíjí se v čase. Podávání tablet proti bolestem je zcela neúčinné. Úrazy páteře a míchy Mícha je uložena v páteřním kanálu. Lze si ji představit jako svazek tenoučkých kabelů. Při jejich přerušení dojde ke ztrátě citlivosti a hybnosti. Při otřesu nebo stlačení míchy je tento stav zvratný, při skutečném přerušení je trvalý. Pády z výšky( skoky do mělké vody) Dopravní nehody Sportovní úrazy( sjezdové lyžování, jezdectví, hokej ) Kriminální úrazy( karatistické údery a kopy) Vyklenutí v místě zranění( hrb) Bolest v příslušné partii páteře Brnění dolních končetin, při postižení krční páteře všech končetin Ztráta citlivosti a hybnosti končetin signalizuje závažné postižení Čím je postižený ohrožen: Trvalým ochrnutím v důsledku poranění míchy. Se zlomeninami obratlů si lékaři dokážou poradit. Ochrnutí páteře může způsobit osudový pohyb zlomeného obratle. Není li to nezbytně nutné z důvodů ošetření přidružených vážných zranění, ponecháme postiženého v původní poloze a stejně 10

11 jako u šoku bráníme tepelným ztrátám. Riziko vyprošťování z vraků aut, není li zraněný bezprostředně ohrožen na životě, přenecháme tuto činnost odborníkům. Krční páteř Při postižení krční části páteře je snížená výkonnost dýchacích svalů. Přenos hlava je položena na předloktí obou rukou. Hrudní páteř Přenášení více osob, optimálně čtyři. Zabránit druhotným poškozením míchy, minimalizovat následky u stavu, kde k němu již došlo. Posazení zraněného se zlomenou páteří je poukázka na invalidní vozík. Při zranění páteře o výsledku nerozhoduje čas, ale správný postup. Úrazové amputace Ztráta končetiny, penisu nebo sklapace představuje pro zraněného vážný handicap vedoucí ke snížení kvality života. Plastičtí chirurgové jsou někdy schopni zázraků, ale jen za předpokladu, že mají k dispozici dobře ošetřený amputát. Řezná poranění( cirkulárka, hoblovka, motorová pila) Zachycení končetiny nebo oděvu ve strojních mechanismech Část těla je úplně oddělena nebo visí za kůži Krvácení z pahýlu u řezných amputacích velice intenzivní, při zachyceni strojními mechanismy může být překvapivě malé. Čím je pacient ohrožen Definitivní ztrátou postižené části. Zastavení krvácení krytí rány a zajištění amputátu. Zastavení krvácení lze docílit přiložením škrtidla, někdy přímým stlačení v ráně. Přiložení škrtidla je způsob agresivní, který volíme v krajních případech. Lze použít dočasně. Improvizovaně lze použít trojcípý šátek, opasek, kravatu. Přikládáme jej nad ránu směrem k srdci, přes oděv. Umisťujeme k němu časový údaj o přiložení. Amputát je třeba vložit do igelitového sáčku. Igelitový sáček lze vložit do druhého, většího, napuštěného studenou vodou( led). Pahýl volně kryjeme. Zastavit krvácení, zachovat amputát. 11

12 Poranění oka Oko je jedním z nejcennějších orgánů, jeho ztráta nebo oslepnutí vážně poznamená celý život zraněného. Poleptání chemikálií Úrazy spojené s vniknutím úzkých, ostrých předmětů( nůžky) Zásahy letícími předměty( hokejový puk) Intenzivní bolest Slzení Krvácení Čím je pacient ohrožen Slepotou i ztrátou očního bulbu. Při vniknutí chemikálií výplach postiženého oka studenou vodou z vodovodu. Oko je nutno násilně otevřít. Proud vody má být mírný. Při úrazech bulbu bývají křečovitě sevřená víčka. V tomto případě je neotevíráme, nevyplachujeme, nepokoušíme se o odstranění cizích těles. Oční jamku měkce podložíme a obě oči zavážeme. Úrazy vyžadující speciální postupy Poskytování první pomoci se zpravidla řídí následkem, nikoliv příčinou úrazu. Úrazy elektrickým proudem a elektrickým výbojem Většina zásahů el. Proudem se odehrává v oblasti nízkého napětí( do 1000voltů) a obvykle se obejde bez velké újmy na zdraví. Řidčeji dochází k úrazům v oblasti vysokého napětí, ale zato víc jak polovina z nich je smrtelná. Úraz nízkým napětím má za následek fibrilaci srdečních komor. V místě kontaktu s vodičem( vstup proudu do těla)ú bývá drobné, bodové popálení kůže. Úraz vysokým napětím( el. oblouk) vede k popálení( zuhelnatění) zasažených partií. Blesk je výboj extrémně vysokého napětí s minimální intenzitou. Úraz elektrickým proudem nízkého napětí Jedná se o kontakt těla s vodičem síťového nebo motorového proudu. Pracovní úraz Manipulace s vadným spotřebičem Při trvajícím kontaktu kroutivé, křečovité pohyby Po jeho přerušení ztráta vědomí s bezdeším a zástavou oběhu Čím je pacient ohrožen Přechodem do nezvratné fáze zástavy oběhu. 12

13 Přerušení kontaktu s vodičem( vypnutí spotřebiče, pojistek). Kardiopulmonální resuscitace. Resuscitace zástavy oběhu vyvolané el. proudem je u zdravých lidí zpravidla úspěšná. Pozor! Osoby, která je pod proudem se nikdy nedotýkejte holýma rukama, i když vás k tomu svádí reflex, protože jinak by jste se sami dostali do působení proudu a nemohli by jste postiženému pomoci. Obnovení spontánní srdeční aktivity nebo udržení průtoku okysličené krve. Úrazy elektrickým proudem vysokého napětí Následek kontaktu těla se zdrojem vysokého napětí. Pracovní úrazy( rozvodny, transformátory, stožáry, troleje ) Bezvědomí Popálení až zuhelnatění části těla Čím je zraněný ohrožen V časné fázi úmrtím na zástavu oběhu, v pozdní fázi úmrtím na popáleninový šok. Prvním opatřením je přerušení kontaktu s vodičem, druhým KPR, třetím ošetřením popálenin. Odvrátit smrt v důsledku srdeční zástavy. Vyřazení zdroje vysokého napětí může provést pouze odborník. Ošetření popálenin počká, o přežití rozhoduje zvládnutí zástavy oběhu. Úraz bleskem Zásah těla výbojem blesku. Nešťastná náhoda volba nevhodného úkrytu za bouřky Bezvědomí se zástavou oběhu Čím je zraněný ohrožen Úmrtím na zástavu oběhu. KPR, šance na úspěch je malá. Odvrátit smrt v důsledku srdeční zástavy. 13

14 Osoby s kardiostimulátory jsou při výboji blesku ve své blízkosti ohroženy selháním přístroje, která si vyžaduje KPR. Ocitnete li se při jízdě autem v silné bouřce, za žádných okolností by jste neměli z auta vystupovat. Auto totiž působí jako Faradayova klec a ta vás chrání. Mimo to by jste se měli vyhýbat bezprostřední blízkosti stromů a vodních ploch. Termická poškození Lidský organismus může být poškozen účinkem vysokých teplot i působením chladu. Tato poškození můžeme rozdělit na celková a lokální. Celkové poškození teplem se nazývá úpal a úžeh, lokální je popálenina. Celkové poškození chladem se nazývá pochlazení, lokální je omrzlina. Lokální a celkové poškození může být kombinováno. Úpal Vzniká při hromadění tepla v organismu. Přehřátí organismu v důsledku selhání termoregulace. Příčina Pobyt ve vysoké teplotě, kombinovaný s fyzickou zátěží, nevhodným oděvem a nedostatkem tekutin Tělo přestává produkovat pot a tak se teplo nemůže dostatečně odvádět z organismu. Horečka, zarudnutí obličeje Závratě Žízeň Zvracení Křeče Poruchy vědomí až bezvědomí Suchá, horká kůže Čím je zraněný ohrožen Ztrátou vědomí a rozvojem šoku. Snižování teploty a zavodňování, postiženého přesuneme na chladné místo, uvolníme oděv. Uvedeme do polohy s nadzvednutým trupem, zevní chlazení doplníme studenými obklady( hlava, krk, hrudník), zajistíme dostel chlazených tekutin( minerálka, přisolený čaj). Měříme teplotu. Postupnou normalizaci teploty. Organismus pocením ztrácí vod i soli, obojí je nutno hradit. Normalizace tělesné teploty není rovna uzdravení pacient patří k lékaři. Úžeh Přehřátí organismu způsobené pobytem na slunci. Nesprávné opalování Práce na slunci s nekrytou hlavou i trupem 14

15 Podobné jako při úpalu Zvracení Bolestivé zarudnutí kůže Až ztráta vědomí Závratě, bolesti hlavy Postiženého položit do stínu, buď do vodorovné polohy, nebo do polohy v níž má hlavu výše než nohy. Hlavu postiženého ochlazovat vlhkým, chladným ručníkem, dostatek nápojů, lokálně masti a spreje na ošetření popálenin. Je li postižený v bezvědomí, položit ho do stabilizované polohy a přivolat ZZS. Popálení Nejpomaleji se hojícím a nejbolestivějším vnějším zraněním s následky pro celý organismus je popálení. Popáleniny a opařeniny jsou těžká poškození kůže a tkání způsobení vysokými teplotami. Závažnost lokálního poškození závisí na hloubce. Závažnost celkového poškození závisí na ploše. Zarudnutí kůže a tvorba puchýřů je znakem popálenin prvého a druhého stupně. U popálenin třetího stupně je tkáň bílo šedá nebo dokonce šedá. musí být rychlá. Požár Vzplanutí oděvu Opaření Kontakt s horkou plochou Zarudnutí kůže Puchýře Čím je zraněný ohrožen Časným úmrtím v důsledku šoku, pozdním úmrtím v důsledku infekčních komplikací. Ztrátou funkce zjizvených končetin. Uhašení hořícího oděvu, zamezením přístupu vzduchu( deka, koulení po zemi). Chlazení popálených ploch studenou vodou, končetiny ponořit do vhodné nádoby, při postižení trupu je vhodná studená sprcha. Popálené plochy se snažíme sterilně krýt. Puchýře na popáleninách nesmíte nikdy propichovat. Jeví li postižený známky šoku, musíte mu vleže podložit nohy. Při těžkých popáleninách velkého rozsahu a popálení obličeje se dají očekávat poruchy dýchaní a oběhového systému, proto tyto funkce u postiženého neustále kontrolujeme. Při opaření musíte co nejrychleji, ale opatrně odstranit oděv. Odvrácení šoku, minimalizaci druhotných poškození. 15

16 Respektujte požadavky na sterilitu, popálenina je živnou půdou pro bakterie. Na popálené plochy nepatří sádlo, bílek, masti. Ke chlazení popálených ploch nepoužívejte led, hrozí následné omrznutí. Popálení třetiny tělesného povrchu ohrožuje život, popálení dvou třetin se zpravidla nepřežívá. Podchlazení Selhání termoregulace s celkovým poklesem tělesné teploty. K podchlazení dochází, když je výdej tepla po delší dobu větší, než jeho produkce. Klasickou situací, při níž může dojít k pochlazeni, jsou úrazy v horách, při náhlé změně počasí, nehody na lyžích, zavalení lavinou nebo pád do ledové vody. Pochladit se však mohou také zraněné osoby, především, pokud se u nich rozvinul šok. Otrava nebo působení alkoholu a drog pochlazení většinou urychluje. Dlouhodobý pobyt v chladu Vyčerpání Podvýživa Opilost Snížená tělesná teplota Třes Zrychlené dýchání Spavost, apatie, nepravidelné dýchání teplota pod 34 C Bezvědomí, slabý a pomalý tep teplota pod 30 C Čím je zraněný ohrožen Úmrtím na fibrilaci srdečních komor. Zabránit tepelným ztrátám, postupně zahřívat. Postiženému dávejte pít teplé, dobře oslazené nápoje. Sledujte u něj dýchání, pulz a tělesnou teplotu. Alkoholické nápoje jsou oproti všeobecnému mínění většiny lidí při podchlazení zakázány. Alkohol rozšiřuje cévy v kůži, tím navozuje subjektivní pocit tepla, ale zároveň zvyšuje jeho ztráty a tím podchlazení urychluje. Když tělesná teplota zřetelně poklesla pod 30 C postižený pomalu dýchá, tep se snižuje a klesá krevní tlak. Přestává třesavka a nastává svalová ztuhlost, ztrácí se citlivost na bolest, postižený je stále unavenější a nakonec ztrácí vědomí. V další fázi dochází k zástavě dechu a kolapsu oběhového systému. V tomto stádiu už by laičtí zachránci neměli podnikat žádné pokusy postiženého zahřát. Tělesná teplota by dál klesala a postižený by zemřel. Ihned zavolejte záchranou službu. K zahřátí postiženého musí dojít pod dohledem lékaře. Omrzliny Je místní poškození vlivem chladu, nejčastěji jsou postiženy méně prokrvené periferní části těla prsty, ušní boltce a nos. Kombinace chladu, větru a vlhka Těsná obuv 16

17 Postižené části jsou zpočátku namodralé a později bílé až bílo šedé. Jsou chladné, nejprve měkké a bolestivé, později tvrdé a necitlivé Po hodinách se objeví následky ve formě puchýřů a odumírající černé tkáně Čím je zraněný ohrožen Ztrátou funkce nebo odúmrtí postižené části těla. Postiženými částmi těla nesmíte hýbat. Můžete se pokusit postižená místa zahřívat teplem vlastního těla, například přiložením rukou na postižené místo. Nepřivádějte však žádné aktivní teplo( ohřívací láhev). Veškeré další kroky náleží do rukou lékaře. Zabránit odúmrtí postižených tkání. Omrzliny nesmíte třít sněhem, působí jako struhadlo. Omrzlé nohy neohřívejte o krb či radiátor, způsobíte si popáleniny. Tonutí Udušení v důsledku vniknutí vody do dýchacích cest. Nehody při plavání a koupání, opilost Modrá barva Bezdeší Zástava oběhu Čím je postižený ohrožen Časným úmrtím v důsledku zástavy oběhu, pozdním úmrtím na šokovou plíci. Po vytažení na břeh je nutno zahájit KPR. U podchlazených osob, zejména dětí je naděje na úspěch i po delším čase. Při podchlazení klesá látková výměna, tím se prodlužuje doba životnosti mozkových buněk. Před zahájením resuscitace bývají doporučovány manévry k vylití vody. Tato snaha je neúčinná a je trestuhodnou ztrátou času. Vodu lze vylít pouze ze žaludku. Voda vniklá do plic je totiž vstřebána v plicních sklípcích. Tonoucího i po úspěšné resuscitaci je nutno vždy hospitalizovat. Úrazy podle lokalizace Úrazy hlavy Hlava může být poraněna ve vlasaté i obličejové části, často se jedná o kombinaci. Pro poranění ve vlasaté části se používá označení mozkolebeční úraz, i když tomu tak být nemusí. Každá rána ve vlasaté části není spojena s poraněním lebky a mozku. Poranění mozku je vždy spojeno s poruchou vědomí. 17

18 Otřes mozku Zraněný krátkodobě ztrácí vědomí, po jeho nabytí má ztrátu vzpomínky na úraz. Dopravní nehody Sportovní úrazy box, nehody cyklistů Kriminální úrazy přepadení, rvačky Závratě Bolesti hlavy Nevolnost Zvracení Výpadek paměti Poruchy vědomí bezvědomí Rány lební pokrývky vydatně krvácí Čím je postižený ohrožen Komplikacemi bezvědomí a mozkovým krvácením. Prioritou je ošetření bezvědomí, zastavení krvácení a krytí ran. Postiženému můžeme podložit hlavu, nenecháváme ho o samotě. Návrat vědomí neznamená uzdravení zraněný patří k lékaři.úrazy hlavy bývají spojeny s poraněním krční páteře, vyvarujte se zbytečným pohybům. Zlomenina lebky a spodiny lebeční Při fraktuře lebky je zraněný v bezvědomí, někdy má křeče. V oblasti lebeční klenby se v tomto případě nachází otevřená rána, někdy z ní vyhřezá mozková kůra. Proveďte stejné kroky jako při bezvědomí kontrola dechu, stabilizovaná poloha. Vnější rány na hlavě ošetřete sterilním obvazem, postiženého teple přikryjte. Zlomenina spodiny lebeční se dá rozpoznat podle lehkého krvácení z nosu, úst nebo uší. Později se projeví charakteristické krevní podlitiny pod očima. I v případě fraktury spodiny lebeční je postižený často v bezvědomí. Pozor! Při zlomenině spodiny lebeční postiženého položte tak, aby krev tekoucí z nosu, úst nebo uší mohla volně vytékat. Při těžkém poranění hlavy musíte vždy počítat s poruchami dýchání a oběhového systému. Krvácení v obličeji Při masivním krvácení v obličeji, z úst nebo nosu, ale také při zlomeninách dolní čelisti má život zachraňující význam poloha na břiše. Pokud by krev vtékala do úst a hrdla a srazila se tam, mohl by se postižený udusit. Postiženého proto položte na břicho, hlava je položena čelem na zkřížených rukou, takže krev může volně odtékat. Postiženého přikryjte a pečujte o něj. Dbejte na to, aby dýchací cesty zůstaly průchodné. 18

19 Poranění hrudníku Při úrazech hrudníku bývají poraněna žebra a hrudní kost( zlomeniny) a vnitřní orgány( plíce, velké cévy, srdce). Většina úrazů hrudníku je spojena s dýchacími problémy. Rozlišuje poranění krytá a otevřená( pneumotorax). Pneumotorax znamená vzduch v hrudníku. Jedná se o stav ohrožení života. Při nadechnutí nevniká vzduch jen do dýchacích cest, ale nasává se i otvorem v hrudní stěně. Při výdechu odchází vzduch z dýchacích cest, otvorem v hrudníku nikoliv. Hrudním se chová jako míč nafouknutý pumpičkou, vzduch při každém vdechu zvětšuje objem i tlak na plíce. Postupně dochází ke stlačení plíce postižené strany. Současně se zhoršují také podmínky krevního oběhu, stlačení omezuje i práci srdce a průtok krve v plicním řečišti. Dopravní nehody Bodné a střelné rány Stlačení hrudníku, zásahy padajícími předměty Bolest hrudní stěny, dechová nedostatečnost modré zabarvení kůže a sliznic. Postižený se snaží narovnat, aby mohl lépe dýchat a má panický strach. Jsou li postiženy pláce může docházet k vykašlávání pěnivé krve Čím je zraněný ohrožen Při otevřeném pneumotoraxu, dušením a zástavou krevního oběhu. Při krytém zraněním dechovou nedostatečností a rozvojem šoku. Neošetřený pneumotorax ohrožuje život. Ránu na hrudníku je nutno krýt ve dvou vrstvách. První je čtverec ze sterilního obvazu, druhou tvoří neprodyšný igelit. Tento obvaz se ze tří stran přilepí náplastí, čtvrtá se ponechá volná. Tím jsme vytvořili ventil, který znemožní nasávání dovnitř, v případě přetlaku uvnitř hrudníku umožňuje únik vzduchu ven. Důležitá je poloha. Zraněný má být uložen do polosedu, tato poloha zajistí nejšetrnější a nejefektivnější dechovou práci. Zajistit dostatečné dýchání, odvrátit rozvoj šoku. Bolest při zlomených žebrech omezí fixace hrudníku elastickým obinadlem, kontrolujte, zda se nezhoršili dechové potíže. Poranění břicha Úrazy břicha bývají spojeny s mohutným krvácením, nejčastějším zdrojem jsou trhliny jater a sleziny. Často dochází k perforaci různých oddílů zažívací trubice. Stejně jako u hrudníku rozlišujeme krytá a otevřená poranění. Dopravní nehody Sportovní úrazy Kriminální úrazy (kopy či údery) Bodná a střelní poranění 19

20 Krutá bolest břicha Bledost Pocení Kolaps Čím je zraněný ohrožen V časné fázi úmrtím v důsledku šoku. Při otevřeném poranění a perforaci zažívací traktu následným zánětem pobřišnice. Kryté poranění protišoková opatření doplnění úlevovou polohou. Otevřené poranění rána se sterilně kryje. Postižený se zraněním břicha si často zaujme skrčenou polohu na boku. Necháme ho v ní. Pokud leží na zádech, měli by jste tuto polohu stabilizovat tím, že mu nohy pohodlně zabalíte a chodidla zapřete o libovolný předmět. Kolena podložte srolovanou dekou nebo oděvem, tím se uvolní napětí břišní stěny a zmírní se bolesti. Zraněného přikryjte. Výhřez střevních kliček sterilní krytí, nesahat, nevpravovat zpět. Cizí těleso v ráně( nůž, drát, ) nikdy neodstraňovat. Měkké obložení a následná fixace. Zajištění protišokových opatření, omezení rizika infekčních komplikací. Poranění pohybového aparátu Pohybový aparát se skládá z kostí, kloubů a svalů. Nejčastějším poraněním svalů je pohmoždění po nárazu. Poraněné místo je bolestivé, oteklé, bývá viditelná modřina. Při poranění kloubu dochází k podvrtnutí nebo vymknutí. Podvrtnutí vzniká extrémním pohybem při němž se částečně trhají vazy a cévy. Kloub je bolestivý, oteklý, uvnitř se tvoří krevní výron. Vymknutí vzniká při úplném utržení vazů, kloub není funkční, kontaktní plochy se navzájem nedotýkají. Zlomenina( fraktura) je porušení kontinuity kosti. Může ale nemusí zasahovat celou šíři kosti. Zlomená kost může zachovat původní tvar, nebo je různým způsobem deformovaná. Zlomenina bez porušení kůže je zavřená, otevřená zlomenina je spojená s ránou. Většinou přímé násilí (nárazy, pády) Otok, bolest, nepřirozený tvar Čím je zraněný ohrožen Při zlomeninách dlouhých kostí šokem, při otevřených zlomeninách následovnou infekcí. 20

21 Pohmoždění svalu studené obklady, nevyžaduje lékařské vyšetření. Podvrtnutí kloubu vyzout, chladit, fixovat elastickým obinadlem Vymknutí kloubu nenapravovat, fixovat v poloze vzniklé úrazem, předat záchranné službě. Zavřená zlomenina fixovat provizorní dlahou Otevřená zlomenina sterilně krýt ránu, potom fixovat. Přikládání dlahy znehybněn musí být kloub nad i pod zlomeninou, tomu musí odpovídat délka dlahy. Při zlomeném bérci musí být znehybněno koleno i hlezenní kloub. Dlaha musí být plochá bez ostrých hran, nemá se přikládat přímo na kůži. Zabránit šoku( snížit bolest), omezit riziko infekce. Rány Rána je narušení celistvosti kůže. Podle mechanismu vzniku rozeznáváme různé typy ran řezné, tržné, bodné, atd. při ošetření ve většině případů postupujeme stejným způsobe,. spočívá v zastavení krvácení a sterilním krytí. Otravy (intoxikace) K otravě dochází v důsledku vniknutí toxické látky do organismu. Branou vstupu může být zažívací trakt, dýchací ústrojí nebo kůže. Rozdělení otrav podle původu Otrava léky Otrava jedy (organofosfáty, Fridex, oxid uhelnatý, alkohol, organická rozpouštědla) Toxikománie Rostlinné jedy (houby, rostliny rulík, ocún ) Nevolnost Zvracení Poruchy vědomí Kysličník uhelnatý nápadně červená barva kůže a sliznic Organofosfáty slinění, křečovité bolesti břicha, dýchací potíže Drogy stopy po injekčním vpichu Čím je pacient ohrožen Smrtí v závislosti na látce a dávce Selhání životních funkcí KPR, inhalační otravy vynést na čerstvý vzduch, zkontrolovat vědomí dýchání a oběhový systém. Resuscitaci drogově závislého jedince omezte na srdeční masáž. Chraňte se před potřísnění jeho krví. Při vypití saponátu nedávejte pít vodu dojde k napěnění s nebezpečím vniknutí do dýchacích cest. 21

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34 OBSAH Úvodem................................................. 11 1 Jednotný postup při poskytování první pomoci................ 13 1.1 Předlékařská první pomoc............................. 13 1.2 Složky

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

Obecné zásady chování

Obecné zásady chování První pomoc při úrazech a otravách v laboratoři 1. Obecné zásady chování 2. Úrazy 3. Otravy 4. Poleptání a popálení kůže 5. Poranění očí 6. Poranění elektrickým proudem Obecné zásady chování První pomoc

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15660NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poranění páteře. Mechanismus úrazu. Manipulace

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

První pomoc při dalších postiženích.

První pomoc při dalších postiženích. při dalších postiženích. (zpět) Mdloba postiženého uložit do polohy vleže, popř. autotransfúzní polohy a uvolnit oděv.zajistit průchodnost dýchacích cest, dostatek čerstvého vzduchu a lze přiložit studený

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

První pomoc při poranění kostí

První pomoc při poranění kostí I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 5 První pomoc při poranění kostí

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01 SMĚRNICE č. ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č.1713/2012/sps Traumatologický plán Zpracoval Vydal Ing. Dana Ptáčková Ing. Pavel Žemlička,

Více

Traumatologický plán školy

Traumatologický plán školy Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, info@zsstepankovice.cz www.zsstepankovice.cz Traumatologický plán školy DŮLEŽITÁ

Více

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím 36 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím Přehled zásad bezpečnosti práce 1. Při ostření na brusu i bruskách chráníme oči ochrannými brýlemi. 2. Při přenášení a

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Volání Zdravotnické záchranné služby

Volání Zdravotnické záchranné služby Neprodejné Volání Zdravotnické záchranné služby Telefonní číslo 155 VOLÁNÍ JE ZDARMA Vždy uveď: svoje jméno místo, kde je zraněný NIKDY NEZAVĚŠUJ TELEFON JAKO PRVNÍ. charakter nehody (dopravní nehoda,

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Čelakovského 200, 397 01 Písek 382 212 259, e-mail: sekretariat@oa-pisek.cz TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky

Více

Integrovaný systém první pomoci. ZŠ Chvaletická

Integrovaný systém první pomoci. ZŠ Chvaletická Integrovaný systém první pomoci ZŠ Chvaletická Určeno pro vnitřní potřeby školy Zpracovali žáci PVP MLADÝ ZDRAVOTNÍK 7. ročník 2011/2012 Pod vedením Mgr. Jaroslavy Kavánové - 1 - - 2 - Integrovaný záchranný

Více

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová Základy první pomoci MUDr. Jana Picmausová Bezpečnost Tvá bezpečnost a Tvé zdraví je na prvním místě! Při poskytování první pomoci používej ochranné pomůcky: resuscitační roušku nebo masku a chirurgické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 30. TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN ZSJN/525/2009 Pedagogická rada projednala

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválila: Základní škola Praha 10 Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 21. TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 21 ZŠ - OŘ/2005 Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Směrnice nabývá

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 1. Působení elektrického proudu na lidský organizmus 2. Postup

Více

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA MUDr. L. Zátopková MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA Legislativa Vyhláška MZ ČSR č. 19/1988 Sb. O postupu při úmrtí a o pohřebnictví 1 Povinnost oznámit nález

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Rány Každé poranění kůže nebo sliznice (mohou být poškozeny také svaly, nervy, cévy a vnitřní orgány) Příčiny: mechanické (předmět), chemické

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2014 1. Důležitá telefonní čísla: Rychlá lékařská pomoc 155 Lékařská služba první pomoci 571 413 012 Lékař zajišťující pracovně lékařské

Více

UČITEL A PRVNÍ POMOC. Ing. Zdeněk Vopička

UČITEL A PRVNÍ POMOC. Ing. Zdeněk Vopička UČITEL A PRVNÍ POMOC Ing. Zdeněk Vopička OČ NÁM M BĚŽB ĚŽÍ: Přiblížení souvztažnosti prevence závažných úrazů s výukou první pomoci ŠVP a výuka první pomoci, znalosti poskytování PP kompetence celoživotn

Více

První pomoc a zdravověda

První pomoc a zdravověda První pomoc a zdravověda Zásah elektrickým proudem tělem probíhá el. proud křeče svalstva, znehybnění, srdce může přestat pracovat, chvěje se (fibrilace) 1) nejprve technická(!), tj. odstranění od zdroje

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí 1. PORUCHY VĚDOMÍ VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Základem vědomí je vigilita

Více

Zásady pro poskytování první pomoci

Zásady pro poskytování první pomoci Zásady pro poskytování první pomoci Pro Den zdraví v Bolaticích zpracovala Bc. Kristina Adamcová Použitý zdroj: MUDr. Jaromír Hrabovský, CSc. Říjen 2012 Dopravní nehody Zásady pomoci Zachovejte klid. Vypněte

Více

Neobvyklé okolnosti a příčiny smrti u

Neobvyklé okolnosti a příčiny smrti u Neobvyklé okolnosti a příčiny smrti u dopravních nehod Ďatko M.¹, Zelený M.¹ ¹ Ústav soudního lékařství LF MU Brno a FN u sv. Anny v Brně III. národní kongres - DOPRAVNÍ ÚRAZY 2015 4. 6. 2015, Brno, hotel

Více

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI MUDr. Juljo Hasík Vážení přátelé, každý z nás se jistě zamyslel, když vidí v televizi záběry z různých neštěstí a havárií, zda by byl schopen při takové příležitosti nějak pomoci.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA První

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Traumatologický plán Autor: Tereza Jakubcová Vypracováno dne: 27. 5. 2011 Obsah Traumatologický plán...3 1 Obecná definice...3 1.1 Obsah traumatologického plánu...3 2 První pomoc...3 2.1 Znalost první

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů Jarmila Kelnarová, Jana Toufarová, Jana Váňová, Zuzana Číková První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů 2., přepracované a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech)

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 10 kroků pro život aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 1. Co je život bezprostředně ohrožující stav - "klinická smrt" 2.

Více

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Zajistit bezpečnost označením místa nehody Volat pomoc (155, 150, 158) Poskytnout první pomoc a kontrolovat postižené

Více

Základ znalostí ze zdravovědy

Základ znalostí ze zdravovědy Základ znalostí ze zdravovědy Milí rádcové a rádkyně, jistě spoustu znalostí z oblasti zdravovědy víte, ale i přesto vám dáváme k dispozici tyto materiály, ve kterých najdete shrnutí toho, co byste měli

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO:

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO: ZÁZNAM O ÚRAZU Evidenční číslo záznamu a): smrtelném s hospitalizací delší než 5 dnů bez pracovní neschopnosti ostatním Evidenční číslo zaměstnavatele b): A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem

Více

Náhlé zhoršení zdravotního stavu

Náhlé zhoršení zdravotního stavu Náhlé zhoršení zdravotního stavu MUDr Jaroslav Gutvirth Licence creative commons uveďte autora, nepoužívejte dílo komerčně Nepropadejte panice Dá se s postiženým komunikovat? o Ano: má slušně prokrvený

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_06 Zdravověda První pomoc Poranění kostí a kloubů Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

Traumatologický plán MŠ Nemojany

Traumatologický plán MŠ Nemojany Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348 Traumatologický plán MŠ Nemojany Obsah : 1 Důležitá telefonní čísla 2 Prevence úrazů 3 Traumatologický

Více

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4 Téma Počet hodin Teorie Praxe Celkem 1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3 2. První pomoc teoretická část 10-10 3. První pomoc praktická část - 16 16 4. Péče o nemocné 2 2 4 5. Základy zdravotnické

Více

Závěrečný test. Bod. Datum testu: otil:

Závěrečný test. Bod. Datum testu: otil: Závěrečný test Za každou správnou odpověď získáš jeden bod. V některých otázkách můžeš získat i více bodů podle rozsahu a správnosti odpovědi je vždy vyznačeno v zadání. Minimální počet bodů pro úspěšné

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, nabízíme Vám bezplatné vzdělávání pedagogů v rámci programů DVPP, jde o kurz první pomoci pro učitele a kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí. Výuka je financována

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Vědomí, bezvědomí, kvalitativní a kvantitativní poruchy

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Vědomí, bezvědomí, kvalitativní a kvantitativní poruchy Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje poruchy vědomí, příčiny těchto poruch a první pomoc u bezvědomí. Autor Jazyk (Autor) Čeština

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

První pomoc při zástavě dechu a srdeční činnosti

První pomoc při zástavě dechu a srdeční činnosti I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 12 První pomoc při zástavě dechu

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Otravy a poleptání. Poranění oka Označení

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace Simota T. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc Seminář OUP Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ PORANĚNÍ Petr Hubáček Oddělen lení urgentního příjmu FN Olomouc ZLOMENINA každé porušen ení celistvosti kosti vzniklé následkem působenp sobení fyzické síly

Více

Název TONUTÍ A KŘEČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Název TONUTÍ A KŘEČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název TONUTÍ A KŘEČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Bc. Höferová Hana TONUTÍ A KŘEČE Vypracovala: Bc Höferová Hana TONUTÍ

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Neodkladná resuscitace v dětském věku

Více

První pomoc. Slezská univerzita v Opavě

První pomoc. Slezská univerzita v Opavě První pomoc Slezská univerzita v Opavě Poškození teplem, chladem Popáleniny poranění vznikající působením vysokých teplot na povrch těla případně působením chemikálií, elektřiny či ozářením Dělení termické

Více

PP při některých onemocněních

PP při některých onemocněních při některých onemocněních Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 31. 10. 2010 - Bc. Eva Hanušová NÁHLÉ STAVY PŘI CUKROVCE diabetes mellitus

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 12. 11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS,

Více

www.vzpoura-urazum.cz vzpoura-urazum@vzp.cz CHRAŇTE SVÉ DÍTĚ! Nedejte úrazům šanci!

www.vzpoura-urazum.cz vzpoura-urazum@vzp.cz CHRAŇTE SVÉ DÍTĚ! Nedejte úrazům šanci! www.vzpoura-urazum.cz vzpoura-urazum@vzp.cz CHRAŇTE SVÉ DÍTĚ! Nedejte úrazům šanci! TÍSŇOVÉ LINKY Záchranná služba: 155 Policie: 158 Hasiči: 150 Evropská tísňová linka: 112 Městská policie: 156 Toxikologické

Více

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová Identifikátor materiálu: EU 7-40 Přírodopis, 8.ročník Anotace Význam kostry Autor Mgr. Martina Březinová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Žáci určí, co je oporou lidského těla,

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace)

Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace) 1 Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace) Technika, jejímž cílem je obnovit základní životní funkce dýchání, krevní oběh, funkce mozku Nejčastější příčiny selhání základních životních funkcí:

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První

Více

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Nejdůležitější specifika KPR dětí MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Rozdělení dětského věku novorozenec 0 28 dní kojenec 28 dní 1 rok batole 1 3 roky předškolní věk 3 6 let školní věk 6 15 let adolescent

Více

Tonutí. http://vzs.navratil.cz/ 16.02.2011. 1 Výklad. 2 Postup 1. 2.3 Technická pomoc tonoucímu... 2

Tonutí. http://vzs.navratil.cz/ 16.02.2011. 1 Výklad. 2 Postup 1. 2.3 Technická pomoc tonoucímu... 2 Tonutí Jiří Navrátil http://vzs.navratil.cz/ 16.02.2011 Obsah 1 Výklad 1 2 Postup 1 2.1 Příčiny tonutí............................. 1 2.2 Příklady nebezpečných situací.................... 2 2.3 Technická

Více

Ahoj, děvčata a chlapci,

Ahoj, děvčata a chlapci, BEZPEČNÁ ŽELEZNICE PRVNÍ POMOC Ahoj, děvčata a chlapci, víte, že železniční doprava je asi šestnáctkrát bezpečnější než doprava na silnicích? Ale i přesto dochází na kolejích a v jejich blízkosti k řadě

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Konzultace se poskytují zdravotníkům, laikům veterinářům i chovatelům zvířat ze všech oblastí České republiky na 2 konzultačních tel.

Konzultace se poskytují zdravotníkům, laikům veterinářům i chovatelům zvířat ze všech oblastí České republiky na 2 konzultačních tel. 1 Toxikologické informační středisko (TIS) zajišťuje v nepřetržitém provozu celorepublikovou telefonickou lékařskou informační službu pro případy akutních otrav lidí a zvířat. Konzultace se poskytují zdravotníkům,

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

- LÉKAŘSKÁ KOMISE DOPORUČENÍ Č. 2

- LÉKAŘSKÁ KOMISE DOPORUČENÍ Č. 2 - LÉKAŘSKÁ KOMISE DOPORUČENÍ Č. 2 LÉKÁRNIČKA PRO HOROLEZCE - zdravotnický materiál - základní modul - 11/2004 Martin Honzík, DiS., Pavel Neumann, DiS., MUDr. David Tuček 1 LÉKAŘSKÁ KOMISE ČHS DOPORUČENÍ

Více

Obecné zásady při poskytování laické první pomoci

Obecné zásady při poskytování laické první pomoci PRVNÍ POMOC je v ČR ukotvena také v zákoně. Neposkytnutí první pomoci je definováno jako trestný čin dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanoví dokonce v 150 a 151

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek prostor ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti strop tvoří čelní kost s čichovou kostí a nosní kůstky od ústní dutiny je oddělena tvrdým a

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

Stabilizovaná poloha. Umělé dýchání

Stabilizovaná poloha. Umělé dýchání Stabilizovaná poloha Jejím cílem je zajistit průchodnost dýchacích cest, umožnit volné dýchání, vyčištění horních dýchacích cest a zamezit případnému vdechnutí zvratků. 1. Sundáme postiženému brýle 2.

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více