PŮJČOVNA ZDARMA STAVEBNÍ MECHANIZACE NÁŘADÍ POJÍZDNÉ VĚŽE HAKI LEŠENÍ TRUBKOVÉ LEŠENÍ STROPNÍ STOJKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŮJČOVNA WWW.SVP.CZ ZDARMA 800 301 301 STAVEBNÍ MECHANIZACE NÁŘADÍ POJÍZDNÉ VĚŽE HAKI LEŠENÍ TRUBKOVÉ LEŠENÍ STROPNÍ STOJKY"

Transkript

1 PŮJČOVNA STAVEBNÍ MECHANIZACE NÁŘADÍ STAVEBNÍ VÝTAHY ZÁVĚSNÉ LÁVKY SHOZY SUTI STAVEBNÍ VRÁTKY MOBILNÍ OPLOCENÍ MOBILNÍ BUŇKY TOPIDLA, ODVLHČOVAČE STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČE POJÍZDNÉ VĚŽE HAKI LEŠENÍ TRUBKOVÉ LEŠENÍ STROPNÍ STOJKY BOURACÍ KLADIVA PILY, VRTAČKY, BRUSKY VIBRAČNÍ PĚCHY ROTAČNÍ LASERY ZDARMA

2 KATALOGY K ZASLÁNÍ PŮJČOVNA NÁŘADÍ ZAHRADNÍ TECHNIKA AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ OBJEDNEJTE SI NOVÉ KATALOGY ZDARMA A MY VÁM JE ZAŠLEME POŠTOU NEBO EM PILY, VRTAČKY, BRUSKY BOURACÍ KLADIVA DETEKTORY, DÁLKOMĚRY VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE SEKAČKY, VERTIKUTÁTORY KŘOVINOŘEZY, PLOTOSTŘIHY ŠTĚPKOVAČE, ŠTÍPAČE MOTOROVÉ PILY ZDARMA STAVEBNÍ VÝTAHY ZÁVĚSNÉ LÁVKY SHOZY SUTI STAVEBNÍ VRÁTKY MOBILNÍ OPLOCENÍ MOBILNÍ BUŇKY TOPIDLA, ODVLHČOVAČE STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČE PŮJČOVNA STAVEBNÍ MECHANIZACE NÁŘADÍ ZDARMA PRODEJ STŘEŠNÍ BOXY A NOSIČE NOSIČE JÍZDNÍCH KOL PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY NÁJEZDOVÉ RAMPY TOPIDLA, ODVLHČOVAČE STAVEBNÍ ROZVADĚČE SVÍTIDLA KABELOVÉ PŘEJEZDY POJÍZDNÉ VĚŽE HAKI LEŠENÍ TRUBKOVÉ LEŠENÍ STROPNÍ STOJKY BOURACÍ KLADIVA PILY, VRTAČKY, BRUSKY VIBRAČNÍ PĚCHY ROTAČNÍ LASERY STAVEBNÍ MECHANIZACE NÁŘADÍ Pro objednání katalogů nás můžete kontaktovat na bezplatné infolince , na ové adrese nebo vyplnit poptávkový formulář přímo na našem webu Na základ požadavk a pot eb vás, našich klient, se naše p j ovna neustále dynamicky rozvíjí, což v letošním roce vyústilo v pot ebu vydání t í nových a p ehledn jších katalog : První katalog P J OVNA NÁ ADÍ, ZAHRADNÍ TECHNIKA, AUTOP ÍSLUŠENSTVÍ je ur en p edevším podnikatel m, živnostník m, ale i široké ve ejnosti. Najdete v n m bohatý sortiment zahradní techniky od malých stroj na chalupy a zahrádky až po výkonné profesionální stroje ur ené pro údržbu park a h iš. Dále katalog obsahuje ucelený sortiment ná adí nejen pro kutily, ale i pro emeslníky a malé stavební firmy. V další ásti najdete výb r ze stavební mechanizace, kterou využijí práv menší firmy, živnostníci, ale i široká ve ejnost. Kapitola autop íslušenství obsahuje nap íklad st ešní boxy, nosi e jízdních kol a p ív sné vozíky, které používáte jednou i dvakrát ro n a nevyplatí se je mít doma, kde zbyte n zabírají místo d ležit jším v cem. V poslední kapitole v nované sportu a volnému asu op t naleznete d ležité zbyte nosti zabírající místo, jako je nap íklad d tský vozík za kolo, pípa s chlazením nebo podvodní skútr. Druhý katalog P J OVNA STAVEBNÍ MECHANIZACE, NÁ ADÍ je ur en hlavn firmám p sobícím v oblasti stavebnictví a nabízí ucelený sortiment od za ízení staveništ p es za ízení pro svislou dopravu materiál i osob až po profesionální stroje a za ízení pro PSV. Najdete zde kompletní nabídku stavebních výtah s nosností až 1500 kg a možností p epravy osob, záv sné lávky, shozy stavební suti, vrátky, mobilní oplocení, mobilní bu ky, staveništní rozvad e, topidla, odvlh ova e, pojízdné v že, stropní stojky a mnohé další. STAVEBNÍ VÝTAHY ZÁVĚSNÉ LÁVKY SHOZY SUTI MOBILNÍ OPLOCENÍ STAVEBNÍ VRÁTKY LEŠENÁŘSKÉ VRÁTKY POJÍZDNÉ VĚŽE VIBRAČNÍ A HUTNÍCÍ TECHNIKA TOPIDLA ODVLHČOVAČE STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČE ELEKTROMĚROVÉ ROZVADĚČE ZDARMA T etí katalog PRODEJ STAVEBNÍ MECHANIZACE, NÁ ADÍ nabízí alternativu zejména t m, kte í využívají stavební mechanizaci pravideln a uvažují o jejím nákupu. Najdete v n m kompletní sortiment stavebních výtah GEDA, záv sné lávky STROS, shozy suti, mobilní v že, stavební a lešená ské vrátky, odvlh ova e, topidla MASTER, mobilní oplocení a širokou škálu staveništních rozvad a zásuvkových kombinací. Nákupem stavební mechanizace od nás získáte jistotu kvality prov ené mnoha lety v náro ných podmínkách naší p j ovny. Jsme p ipravení vám nabídnout pomoc p i výb ru optimálního stroje, zajistit jeho financování a odborn zaškolit obsluhu. Samoz ejmostí je záru ní i pozáru ní servis spojený s možností zap j ení náhradního stroje z naší p j ovny. Naši zákazníci zajisté ocení i nonstop servisní linku. ZDARMA

3 OBSAH P EDSTAVUJEME Rýhova Vermeer RTX VŠEOBECNÉ INFORMACE doklady pot ebné k zap j ení, zálohy, p j ovné, slevy, doprava, otvírací doba p j ovny STAVEBNÍ VÝTAHY GEDA 200 COMFORT šikmé provedení GEDA 200 COMFORT kolmé provedení GEDA 200 Z GEDA 500 Z / ZP GEDA ERA 1200 Z / ZP GEDA 1500 Z / ZP BÖCKER HD 31K ZÁV SNÉ LÁVKY Záv sné lávky STROS ZL SHOZY SUTI Shozy stavební suti GEDA STAVEBNÍ VRÁTKY Stavební vrátky WISKEHR S Stavební vrátky Of cine IORI LEŠENÍ Trubkové lešení Rámové lešení Haki lešení STROPNÍ STOJKY Stropní stojky PERI POJÍZDNÉ V ŽE Pojízdné v že BLIZ Pojízdné v že SEMPLICE MOBILNÍ OPLOCENÍ Mobilní oplocení HERAS TOPIDLA, ODVLH OVA E Naftová topidla Elektrická topidla Plynová topidla Odvlh ova e vzduchu VIBRA NÍ A HUTNICÍ TECHNIKA Vibra ní desky a p chy Ponorné vibrátory ZDARMA

4 OBSAH MOBILNÍ BU KY Mobilní bu ky Vnit ní vybavení bun k ELEKTRO Rozvad e, svítidla, prodlužovací kabely OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ Ochranná zábradlí GEDA RSS Ochranná zábradlí VEPE Ochranná zábradlí ALUFEND OSTATNÍ STAVEBNÍ MECHANIZACE Ostatní stavební mechanizace NÁ ADÍ bourací, vrtací a šroubovací technika, ezací a brousicí technika, pneumatické ná adí, kompresory isticí technika, elektrocentrály a svá ecí agregáty, erpadla a p íslušenství, pistole, sponkova ky, m icí technika NÁSTROJE, P ÍSLUŠENSTVÍ A SPOT ENÍ MATERIÁL Nástroje, p íslušenství a spot ební materiál Nástroje, p íslušenství a spot ební materiál, úbrusy diamantových kotou MONTÁŽE, DEMONTÁŽE, DOPRAVA, REVIZE A IŠT NÍ Stavební výtahy, shozy suti, záv sné lávky, ostatní REKLAMA Reklamní stránka ZDARMA

5 PŘEDSTAVUJEME HYDROSTATICKÝ RÝHOVAČ VERMEER RTX100 šířka rýhy 10,1 15,2 cm hloubka 0 91,4 cm až 800 bm / den...a PRÁCE PŘESTÁVÁ BÝT PRACÍ Hydrostatické rýhovače Vermeer jsou ideální volbou pro širokou škálu projektů. Nyní Vermeer přichází s novinkou. Je to jednoduše říditelný model RTX100, se kterým můžete manévrovat i ve velice stísněných prostorech a zvládnete dokonce i otáčení na místě. Stroj je vybaven vyměnitelnými pásy. RTX100 nabízí nový stupeň flexibility a užitné hodnoty na pracovišti. Gumové pásy vynikají vysokým stupněm flotace a trakční síly při práci i v těžkých půdních podmínkách. RTX100 charakterizuje vysoká životnost a robustnost tak, jak jsou zákazníci firmy Vermeer zvyklí. Katalog strana 18, sekce OSTATNÍ STAVEBNÍ MECHANIZACE POUŽITÍ závlahové systémy, drenáže elektropřípojky, telefonní vedení oplocení, kanalizace, vodovody VÝHODY plynulá regulace hloubky rýhy gumové pásy pro lepší ovladatelnost nové řízení s minimem námahy nezávislý pojezd Hmotnost: Délka: Šířka: Výška: Kontaktní délka pásů: Šířka pásů: 494,4 kg 206,7 cm 82,5 cm 116,8 cm 48,2 cm 17,7 cm Motor: Kohler CHI5 Palivo: Benzin Výkon: 15 HP (11 kw) Objem: 426 cm 3 Max. náklon: 25 Typ pojezdu: Hydrostatický ZDARMA

6 VŠEOBECNÉ INFORMACE DOKLADY POT EBNÉ K ZAP J ENÍ Právnické osoby Fyzické osoby 1. ob anský pr kaz 1. ob anský pr kaz 2. idi ský pr kaz (rodný list, cestovní pas) 2. idi ský pr kaz (rodný list, cestovní pas) 3. výpis z obchodního rejst íku (v p ípad zastoupení plná moc) ZÁLOHY p i zap j ení mechanizace se skládá záloha uvedená v ceníku záloha bude po vrácení mechanizace ode tena z kone né faktury nebo vrácena v hotovosti P J OVNÉ je ú továno za každý zapo atý den je uvád no v denních sazbách (mimo sekce Mobilní bu ky) není ú továno za den, kdy byla mechanizace vrácena do 9.00 hodin ceny v tomto katalogu jsou bez DPH SLEVY 10 % SLEVA 20 % SLEVA 40 % SLEVA mechanizace, ná adí vyp j ené na dobu 6 14 dní mechanizace, ná adí vyp j ené na dobu 15 a více dní mechanizace, ná adí vyp j ené na dobu 1 4 hodin za ná adí vyp j ené v pátek po a vrácené v pond lí do 9.00 ú tujeme pouze 2 dny v p ípad dlouhodobého pronájmu mechanizace bude cena stanovena dohodou DOPRAVA provádíme rozvoz mechanizace na vámi ur ené místo v cen 15 K / km zdarma p ív sný vozík pro odvoz mechanizace z naší p j ovny p i v tším odb ru poskytujeme dopravu zdarma OTVÍRACÍ DOBA P J OVNY pond lí pátek hodin 4 ZDARMA

7 STAVEBNÍ VÝTAHY GEDA 200 COMFORT VÝŠKA DOBA PRONÁJMU P J OVNÉ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ŠIKMÉ PROVEDENÍ do 10 m m 1 5 dní 460 K / den Nosnost: až 200 kg (dle sklonu) 6 14 dní 390 K / den Rychlost zdvihu: 30 m / min. 15 a více dní 340 K / den Max. výška: 18 m (ke kloubu) 1 5 dní 500 K / den Napájení: 230 V / 16 A 6 14 dní 430 K / den Rozm r koše: 70 / 36 / 82 cm (d / š / v) 15 a více dní 370 K / den P eprava osob: NE m m OD 16 m POUZE S MONTÁŽÍ 1 5 dní 540 K / den 6 14 dní 470 K / den 15 a více dní 400 K / den 1 5 dní 580 K / den 6 14 dní 510 K / den 15 a více dní 450 K / den Záloha: K Doprava: 15 K / km P esun hmot, ekání: 250 K / h / osoba V p ípad dlouhodobého pronájmu (od 3 m síc ) cena dohodou. GEDA 200 COMFORT VÝŠKA DOBA PRONÁJMU P J OVNÉ TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOLMÉ PROVEDENÍ do 20 m m m m 1 5 dní 590 K / den Nosnost: 200 kg 6 14 dní 450 K / den Rychlost zdvihu: 30 m / min. 15 a více dní 400 K / den Max. výška: 60 m 1 5 dní 650 K / den Napájení: 230 V / 16 A 6 14 dní 510 K / den Rozm r klece: 124 / 83 / 110 cm (d / š / v) 15 a více dní 450 K / den Zastav ná plocha: 1,8 x 1,5 m 1 5 dní 700 K / den P eprava osob: NE 6 14 dní 560 K / den Záloha: K 15 a více dní 500 K / den Doprava: 15 K / km 1 5 dní 6 14 dní 750 K / den 610 K / den P esun hmot, ekání: 250 K / h / osoba V p ípad dlouhodobého pronájmu (od 3 m síc ) cena dohodou. 15 a více dní 550 K / den SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY 1 5 DNÍ 6 14 DNÍ 15 A VÍCE DNÍ ZÁLOHA Sklopná korba 90 K / den 81 K / den 72 K / den K St ešní vozík GEDA 80 K / den 72 K / den 64 K / den K Záv s na 3 v dra 30 K / den 27 K / den 24 K / den K Gumový rozvad p enosný 80 K / den 72 K / den 64 K / den K Prodlužovací kabel 230 V, 25 m 25 K / den 23 K / den 20 K / den K ZDARMA

8 STAVEBNÍ VÝTAHY GEDA 200 Z VÝŠKA DOBA PRONÁJMU P J OVNÉ TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1 5 dní 640 K / den Nosnost: 200 kg do 20 m 6 14 dní 500 K / den Rychlost zdvihu: 25 m / min. 15 a více dní 450 K / den Max. výška: 60 m 1 5 dní 700 K / den Napájení: 230 V / 16 A m 6 14 dní 560 K / den Rozm r klece: 124 / 83 / 110 cm (d / š / v) 15 a více dní 500 K / den Zastav ná plocha: 1,8 x 2,5 m 1 5 dní 750 K / den P eprava osob: NE m m 6 14 dní 610 K / den Záloha: K 15 a více dní 1 5 dní 6 14 dní 550 K / den 800 K / den 660 K / den Doprava: 15 K / km P esun hmot, ekání: 250 K / h / osoba V p ípad dlouhodobého pronájmu (od 6 m síc ) cena dohodou. 15 a více dní 600 K / den GEDA 500 Z / ZP VÝŠKA DOBA PRONÁJMU P J OVNÉ TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1 3 m síce 700 K / den Nosnost: 500 kg (osoby), 850 kg (nákl.) do 20 m 4 6 m síc 650 K / den Rychlost zdvihu: 12 m / min. (osoby) 7 a více m síc 600 K / den 24 m / min. (náklad) 1 3 m síce 750 K / den Max. výška: 100 m m 4 6 m síc 700 K / den Napájení: 400 V / 2,8 / 5,5 kw 7 a více m síc 650 K / den Vidlice: 16 A (p tikolík) 1 3 m síce 800 K / den Rozm r klece: 160 / 140 / 110 cm (d / š / v) m m 4 6 m síc 750 K / den Zastav ná plocha: 2 x 2,5 m 7 a více m síc 700 K / den P eprava osob: ANO 1 3 m síce 4 6 m síc 850 K / den 800 K / den Záloha: K, Revize: K Doprava: 15 K / km P esun hmot, ekání: 250 K / h / osoba 7 a více m síc 750 K / den V p ípad dlouhodobého pronájmu (od 12 m síc ) cena dohodou. SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY 1 5 DNÍ 6 14 DNÍ 15 A VÍCE DNÍ ZÁLOHA Patrová zábrana 30 K / den 27 K / den 24 K / den Gumový rozvad p enosný 80 K / den 72 K / den 64 K / den K Prodlužovací kabel 230 V, 25 m 25 K / den 23 K / den 20 K / den K Prodlužovací kabel 400 V / 16 A, 25 m 50 K / den 45 K / den 40 K / den k 6 ZDARMA

9 STAVEBNÍ VÝTAHY GEDA ERA 1200 Z / ZP VÝŠKA DOBA PRONÁJMU P J OVNÉ TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1 3 m síce K / den Nosnost: 1500 kg do 20 m 4 6 m síc K / den Rychlost zdvihu: 12 m / min. (osoby) 7 a více m síc 950 K / den 24 m / min. (náklad) 1 3 m síce K / den Max. výška: 150 m m 4 6 m síc K / den Napájení: 400 V / 50HZ / 2 x 3 / 6,1 kw 7 a více m síc K / den Vidlice: 32 A (p tikolík) 1 3 m síce K / den Rozm r klece: 1,4 / 2,0 / 1,1 m (d / š / v) m m 4 6 m síc K / den Zastav ná plocha: 2,5 x 2,7 m 7 a více m síc K / den P eprava osob: ANO 1 3 m síce 4 6 m síc K / den K / den Záloha: K, Revize: K Doprava: 30 K / km P esun hmot, ekání: 250 K / h / osoba 7 a více m síc K / den V p ípad dlouhodobého pronájmu (od 12 m síc ) cena dohodou. GEDA 1500 Z / ZP VÝŠKA DOBA PRONÁJMU P J OVNÉ TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1 3 m síce K / den Nosnost: 1500 kg do 20 m 4 6 m síc K / den Rychlost zdvihu: 12 m / min. (osoby) 7 a více m síc 950 K / den 24 m / min. (náklad) 1 3 m síce K / den Max. výška: 100 m m 4 6 m síc K / den Napájení: 400 V / 2 x 3 kw / 6,1 kw 7 a více m síc K / den Vidlice: 32 A (p tikolík) 1 3 m síce K / den Rozm r klece: 4,35 / 1,65 / 1,1 m (d / š / v) m m 4 6 m síc K / den Zastav ná plocha: 2,1 x 5,4 m 7 a více m síc K / den P eprava osob: ANO 1 3 m síce 4 6 m síc K / den K / den Záloha: K, Revize: K Doprava: 30 K / km P esun hmot, ekání: 250 K / h / osoba 7 a více m síc K / den V p ípad dlouhodobého pronájmu (od 12 m síc ) cena dohodou. SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY 1 5 DNÍ 6 14 DNÍ 15 A VÍCE DNÍ ZÁLOHA Patrová zábrana 30 K / den 27 K / den 24 K / den Gumový rozvad p enosný 80 K / den 72 K / den 64 K / den K Prodlužovací kabel 400 V / 32 A, 25 m 60 K / den 54 K / den 48 K / den K ZDARMA

10 STAVEBNÍ VÝTAHY BÖCKER HD 31K VÝŠKA DOBA PRONÁJMU P J OVNÉ TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1 5 dní 550 K / den Nosnost: 270 kg do 31 m 6 14 dní 450 K / den Rychlost zdvihu: 60 m / min. 15 a více dní 400 K / den Max. výška: 31 m BÖCKER HD-K jedná se o nejúsp šn jší koncepcí šikmého výtahu posledních desetiletí v celé Evrop. Výtah je ur en k doprav všech druh st ešních krytin na ploché i sedlové st echy a pro p epravu r zného materiálu ve stavebnictví. S ohledem na pohonnou jednotku (benzinový motor Honda), není zapot ebí elektrická p ípojka. Výtah není ur en k p eprav osob! Pohon: benzín, motor HONDA Rozm r koše: 73 / 43 / 115 cm (d / š / v) P eprava osob: NE Záloha: K Doprava: 30 K / km P esun hmot, ekání: 250 K / h / osoba V p ípad dlouhodobého pronájmu (od 3 m síc ) cena dohodou SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY 1 5 DNÍ 6 14 DNÍ 15 A VÍCE DNÍ ZÁLOHA Sklopná korba 170 l 80 K / den 72 K / den 64 K / den K P epravník na tepelnou izolaci 80 K / den 72 K / den 64 K / den K Kanystr 10 l 10 K / den 9 K / den 8 K / den Kanystr 20 l 15 K / den 14 K / den 12 K / den 8 ZDARMA

11 ZÁVĚSNÉ LÁVKY ZÁV SNÉ LÁVKY STROS ZL TYP 1 3 M SÍCE 4 6 M SÍC 7 A VÍCE M SÍC ZL K / den 600 K / den 550 K / den ZL K / den 600 K / den 550 K / den ZL K / den 600 K / den 550 K / den ZL K / den 600 K / den 550 K / den ZL K / den 600 K / den 550 K / den ZL K / den 625 K / den 575 K / den ZL K / den 650 K / den 600 K / den ZL K / den 675 K / den 625 K / den ZL K / den 700 K / den 650 K / den ZL K / den 725 K / den 675 K / den ZL K / den 750 K / den 700 K / den Záloha: K Doprava: 30 K / km P esun hmot, ekání: 250 K / h / osoba V p ípad dlouhodobého pronájmu (od 12 m síc ) cena dohodou. Uvedené ceny p j ovného jsou platnépro výšku budovy do 45 m. P íplatek za výšku m: 50 K / den P íplatek za výšku m: 100 K / den Revize vstupní: K Revize po p estav ní: K Délka lávky: 2 12 m (po 1 m) Ší ka lávky: 0,7 m Rychlost zdvihu: 8,5 m / min. Max. výška: 45 m (100 m) Napájení: 400 V (2 x 1,1 kw) Vidlice: 16 A (p tikolík) Lávky je možné prodloužit na každé stran o sekci v délce 40 cm. V cenách za montáž a demontáž není zahrnuta cena za p esuny hmot, která je ú tována samostatn v hodinové sazb (v p ípad možnosti použití je ábu budou skute né náklady p efakturovány). SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY 1 5 DNÍ 6 14 DNÍ 15 A VÍCE DNÍ ZÁLOHA Gumový rozvad p enosný 80 K / den 72 K / den 64 K / den K Prodlužovací kabel 400 V / 16 A, 25 m 50 K / den 45 K / den 40 K / den K ZDARMA

12 SHOZY SUTI SHOZI SUTI GEDA POPIS DOBA PRONÁJMU P J OVNÉ 1 5 dní 40 K / den Základní díl 6 14 dní 36 K / den 15 a více dní 32 K / den 1 5 dní 50 K / den Plnicí trychtý 6 14 dní 45 K / den 15 a více dní 40 K / den 1 5 dní 50 K / den Upev ovací rám 6 14 dní 45 K / den 15 a více dní 40 K / den 1 5 dní 60 K / den Parapetní svorka (pár) 6 14 dní 54 K / den 15 a více dní 48 K / den 1 5 dní 80 K / den Rámy na sedlovou st echu 6 14 dní 72 K / den 15 a více dní 64 K / den Rámy na plochou st echu (v etn zát že) 1 5 dní 120 K / den 6 14 dní 108 K / den 15 a více dní 96 K / den 1 5 dní 100 K / den Vrátek pro montáž 21 m 6 14 dní 90 K / den 15 a více dní 80 K / den 1 5 dní 40 K / den Délka jednoho dílu: 1 m Záloha: 500 K / ks Max. výška shozu: 40 m Doprava: 15 K / km P esun hmot, ekání: 250 K / h / osoba V p ípad dlouhodobého pronájmu (od 3 m síc ) cena dohodou. Protiot rová vložka Prachová manžeta 6 14 dní 36 K / den 15 a více dní 32 K / den 1 5 dní 10 K / den 6 14 dní 9 K / den 15 a více dní 8 K / den 10 ZDARMA

13 STAVEBNÍ VRÁTKY STAVEBNÍ VRÁTKY VÝROBCE TYP 1 5 DNÍ 6 14 DNÍ 15 A VÍCE DNÍ ZÁLOHA STAVEBNÍ VRÁTKY WISKEHR S Stavební vrátek nosnost: 200 kg, rychlost zdvihu: 19 m / min. WISKEHR S CM K 207 K 184 K K Stavební vrátek nosnost: 350 kg, rychlost zdvihu: 21 m / min. WISKEHR S CM K 252 K 224 K K Trubkové rameno max. nosnost: 350 kg WISKEHR S 30 K 27 K 24 K 1000 K Trubkové rameno výsuvné max. nosnost: 200 kg WISKEHR S 30 K 27 K 24 K 1000 K Ty na montáž k lešení, max. nosnost: 200 kg, pr m r úchytu: 48 mm WISKEHR S 30 K 27 K 24 K 1000 K Stojka mezipodlažní, max. nosnost: 350 kg WISKEHR S 30 K 27 K 24 K 1000 K Trojnožka v etn mezipodlažní stojky, max. nosnost: 350 kg WISKEHR S 50 K 45 K 40 K 3000 K Trubková stojka s kolejnicí v etn kolejnicového vozíku, max. nosnost: 350 kg WISKEHR S 100 K 90 K 80 K 3000 K Trubková stojka s kolejnicí v etn kolejnicového vozíku, max. nosnost: 500 kg WISKEHR S 150 K 135 K 120 K 3000 K STAVEBNÍ VRÁTKY OFFICINE IORI Stavební vrátek nosnost: 200 kg, rychlost zdvihu: 25 m / min. Of cine Iori DM 200 I 230 K 207 K 184 K K Stavební vrátek nosnost: 200 kg, rychlost zdvihu: 25 m / min. Of cine Iori DM 200 ITT 230 K 207 K 184 K K Oto né rameno pro montáž k lešení pr m r úchytu: 48 mm Of cine Iori 30 K 27 K 24 K K Stojka mezipodlažní výška: mm Of cine Iori 30 K 27 K 24 K K Trubková stojka s kolejnicí v etn kolejnicového vozíku max. nosnost: 200 kg Of cine Iori 100 K 90 K 80 K K SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY Výklopka hranatá 50 K 45 K 40 K K Záv s na 3 v dra 30 K 27 K 24 K K Gumový rozvad p enosný 80 K 72 K 64 K K Prodlužovací kabel 230 V, 25 m 25 K 23 K 20 K K ZDARMA

14 LEŠENÍ STROPNÍ STOJKY LEŠENÍ VÝROBCE TYP 1 5 DNÍ 6 14 DNÍ 15 A VÍCE DNÍ ZÁLOHA TRUBKOVÉ LEŠENÍ Trubka DN 40 6 m Kovona 32 ks na 100 m 3 3 K 144 K 128 K K Trubka DN 40 4 m Kovona 40 ks na 100 m 3 2 K 225 K 200 K K Trubka DN 40 2 m Kovona 52 ks na 100 m 3 1 K 315 K 280 K K Upínací spojka DN 40 Kovona 200 ks na 100 m 3 0,50 K 315 K 280 K K Nastavovací spojka DN 40 Kovona 50 ks na 100 m 3 0,50 K 360 K 320 K K Kotva Kovona 8 ks na 100 m 3 0,50 K 405 K 360 K K Nánožka Kovona 10 ks na 100 m 3 0,50 K 261 K 232 K K Podlážka Kovona 100 ks na 100 m 3 1 K Žeb ík Kovona 2 ks na 100 m 3 5 K 225 K 200 K K RÁMOVÉ LEŠENÍ Základní sada, 2,5 0,75 m, výška: 2 m Krause 160 K 144 K 128 K K Sada, 61 m 2 Krause 2000 K 1800 K 1600 K K HAKI LEŠENÍ Základní sada, 1,25 3,05 m, výška: 2 m HAKI 200 K 180 K 160 K K Rám s kole ky HAKI 100 K 90 K 80 K K STROPNÍ STOJKY VÝROBCE TYP 1 5 DNÍ 6 14 DNÍ 15 A VÍCE DNÍ ZÁLOHA Stropní stojka, 1,71 3 m, únosnost: 20 kn PERI PEP K 11 K 10 K 500 K Stropní stojka, 1,96 3,5 m, únosnost: 20 kn PERI PEP K 14 K 13 K 500 K Stropní stojka, 2,05 3,1 m, únosnost: 20 kn P K 9 K 8 K 500 K Hlavice stropní stojky PERI PERI 5 K 4 K 3 K 100 K Trojnožka 5 K 4 K 3 K 100 K D ev ný nosník délka: 1,8 m 3 K 2 K 1 K 100 K D ev ný nosník délka: 2,1 m 3 K 2 K 1 K 100 K D ev ný nosník délka: 3,0 m 3 K 2 K 1 K 100 K D ev ný nosník délka: 4,5 m 3 K 2 K 1 K 100 K 12 ZDARMA

15 POJÍZDNÉ VĚŽE POJÍZDNÉ V ŽE BLIZ VÝŠKA PODLAHY VÝŠKA V ŽE VÝŠKA PRACOVNÍ 1 5 DNÍ 6 14 DNÍ 15 A VÍCE DNÍ 0,8 m 1,85 m 2,8 m 300 K 270 K 240 K 2,3 m 3,35 m 4,3 m 350 K 315 K 280 K 3,8 m 4,85 m 5,8 m 400 K 360 K 320 K POUZE SE STABILIZÁTORY 5,3 m 6,35 m 7,3 m 450 K 405 K 360 K 6,8 m 7,85 m 8,8 m 500 K 450 K 400 K 8,3 m 9,35 m 10,3 m 550 K 495 K 440 K POUZE S KOTVENÍM 9,8 m 10,85 m 11,8 m 600 K 540 K 480 K 11,3 m 12,35 m 13,3 m 650 K 585 K 520 K 12,8 m 13,85 m 14,8 m 700 K 630 K 560 K 14,3 m 15,35 m 16,3 m 750 K 675 K 600 K P dorys základny bez stabilizátor : 2,1 x 1,7 m P dorys základny se stabilizátory: 4,2 x 3,4 m Záloha: K Doprava: 15 K / km Montáž: 250 K / h / osoba P esun hmot, ekání: 250 K / h / osoba POJÍZDNÉ V ŽE SEMPLICE VÝŠKA PODLAHY VÝŠKA V ŽE VÝŠKA PRACOVNÍ 1 5 DNÍ 6 14 DNÍ 15 A VÍCE DNÍ 0,8 m 1,8 m 2,8 m 240 K 216 K 192 K 2,3 m 3,3 m 4,3 m 280 K 252 K 224 K 3,8 m 4,8 m 5,8 m 320 K 288 K 256 K 5,3 m 6,3 m 7,3 m 360 K 324 K 288 K P dorys základny bez stabilizátor : 1,8 x 0,87 m P dorys základny se stabilizátory: 3,2 x 2,1 m Záloha: K Doprava: 15 K / km Montáž: 250 K / h / osoba P esun hmot, ekání: 250 K / h / osoba V p ípad dlouhodobého pronájmu (od 3 m síc ) cena dohodou. ZDARMA

16 MOBILNÍ OPLOCENÍ MOBILNÍ OPLOCENÍ VÝROBCE TYP 1 3 M SÍCE 4 6 M SÍC 7 A VÍCE M SÍC ZÁLOHA Mobilní oplocení rozm r pole: cm, velikost oka: cm HERAS M K 13 K 11 K 500 K Branka pro p ší mm HERAS M K 43 K 38 K 500 K Mobilní oplocení rozm r pole: cm, velikost oka: cm HERAS M K 13 K 11 K 500 K Mobilní oplocení rozm r pole: cm, výpl : trapézový plech HERAS CITY 30 K 26 K 23 K 500 K Recyklovaná patka HERAS 3 K 2 K 1 K 0 K Podp ra v etn kolíku HERAS 3 K 2 K 1 K 0 K Trojúhelníková podp ra HERAS 3 K 2 K 1 K 0 K Ocelová deska HERAS 3 K 2 K 1 K 0 K Oto ný kloub HERAS 5 K 4 K 3 K 0 K Pojezdové kole ko k brán HERAS 3 K 5 K 4 K 0 K Pojistka vyháknutí HERAS 3 K 2 K 1 K 0 K Držák ostnatého drátu HERAS 3 K 2 K 1 K 0 K Doprava: 30 K / km Montáž, demontáž: 100 K / bm P i krátkodobém pronájmu < 30 dn ú tujeme p íplatek 100 % denního nájmu recyklovaná nosná patka podp ra oto ný kloub bezpe nostní svorka 14 ZDARMA

17 TOPIDLA A ODVLHČOVAČE VIBRAČNÍ A HUTNICÍ TECHNIKA TOPIDLA, ODVLH OVA E A VENTILÁTORY TYP 1 5 DNÍ 6 14 DNÍ 15 A VÍCE DNÍ ZÁLOHA TOPIDLA Topidlo naftové, 20 kw, nafta, bionafta, LTO EHD K 225 K 200 K K Topidlo naftové, 30 kw, nafta, bionafta, LTO EHD K 288 K 256 K K Topidlo naftové, infra ervené MASTER XL9S 530 K 477 K 424 K K Topidlo plynové, kw MASTER BLP 30M 250 K 225 K 200 K k Topidlo elektrické, 1,6 3,3 kw, 230 V MASTER B 3,3 150 K 135 K 120 K k Topidlo elektrické, 2,5 5 kw, 400 V, 16 A MASTER B K 180 K 160 K K Topidlo elektrické, kw, 400 V, 63 A MASTER B K 261 K 232 K K Topidlo elektrické, infra ervené, 0,8 2,4 kw, 230 V MASTER TS3A 260 K 234 K 208 K K ODVLHČOVAČE Odvlh ova vzduchu, 20 l / 24 h, 240 m 3 / h DH K 207 K 184 K K Odvlh ova vzduchu, 46,7 l / 24 h, 350 m 3 / h DH K 217 K 194 K K Odvlh ova vzduchu, 45 l / 24 h, 600 m 3 / h WK 45BT 250 K 225 K 200 K K VENTILÁTORY Ventilátor Master CD K 135 K 120 K K Ventilátor Master BL K 135 K 120 K K VIBRA NÍ A HUTNICÍ TECHNIKA TYP 1 5 DNÍ 6 14 DNÍ 15 A VÍCE DNÍ ZÁLOHA Vibra ní p ch benzin, 75 kg Enar PC 80 H4T 560 K 504 K 448 K K Vibra ní deska benzin, 90 kg, podvozek Enar PEN 16 D 490 K 441 K 392 K K Vibra ní deska benzin, 220 kg Dynapac LG K 855 K 760 K K M ni frekvence pro vibrátory, 230 V Perles CAF K 351 K 312 K K Ponorný vibrátor mechanický 2,3 kw Enar DINGO motor 280 K 252 K 224 K K Vibra ní lišta elektrická 230 V Enar QZE 280 K 252 K 224 K K ZDARMA

18 MOBILNÍ BUŇKY TYP 1 3 M SÍCE 4 6 M SÍC 7 A VÍCE M SÍC ZÁLOHA MOBILNÍ BUŇKY Obytný kontejner kancelá, šatna, rozm r: mm A1, A2, A K / m síc K / m síc K / m síc K Sanitární kontejner toalety, umyvadla, sprchy rozm r: mm C1, C K / m síc K / m síc K / m síc K Skladový kontejner, rozm r: mm S K / m síc K / m síc K / m síc K Skladový kontejner, rozm r: mm S K / m síc K / m síc K / m síc K Ocelové venkovní schodišt K / m síc K / m síc K / m síc K NAKLÁDÁNÍ A SKLÁDÁNÍ KONTEJNER je ábnické práce (sklad): 500 K / ks práce s HR (stavba): K / ks pomocné práce: 250 K / hod DOPRAVA 1 ks: 35 K / km K 2 ks: 40 K / km K IŠT NÍ KONTEJNER skladový kontejner: 500 K obytný kontejner: K sanitární kontejner malý: K / ks sanitární kontejner velký: K / ks Min.imální doba pronájmu: 1 m síc VNITŘNÍ VYBAVENÍ Ocelová sk í šatní 150 K / m síc 150 K / m síc 150 K / m síc 150 K Kancelá ská sk í kombinovaná (šatní a spisy) 250 K / m síc 250 K / m síc 250 K / m síc 500 K Kancelá ská sk í na spisy 250 K / m síc 250 K / m síc 250 K / m síc 500 K Kancelá ský st l malý mm 180 K / m síc 180 K / m síc 180 K / m síc 500 K Kancelá ský st l velký mm 200 K / m síc 200 K / m síc 200 K / m síc 500 K Židle stohovatelná 50 K / m síc 50 K / m síc 50 K / m síc 500 K Židle aloun ná 120 K / m síc 120 K / m síc 120 K / m síc 500 K Židle oto ná 180 K / m síc 180 K / m síc 180 K / m síc 500 K Pojízdný kontejner pod kancelá ský st l 130 K / m síc 130 K / m síc 130 K / m síc 500 K Postel kovová mm 130 K / m síc 130 K / m síc 130 K / m síc 500 K Lednice 450 K / m síc 450 K / m síc 450 K / m síc 500 K Min.ikuchy ka K / m síc K / m síc K / m síc K Klimatizace p enosná K / m síc K / m síc K / m síc K 16 ZDARMA

19 ROZVADĚČE, SVÍTIDLA, PRODLUŽOVACÍ KABELY TYP 1 5 DNÍ 6 14 DNÍ 15 A VÍCE DNÍ ZÁLOHA ROZVADĚČE Staveništní rozvad elektrom rový HM 422 / FI / L 180 K 162 K 144 K K Staveništní rozvad MULTI-HM 422 / FI / P 140 K 126 K 112 K K Gumový rozvad p enosný Z / FI 80 K 72 K 64 K K ZÁSUVKOVÉ BOXY Mobilní zásuvková kombinace oranžová Z / FI / V / pr K 72 K 64 K K Mobilní zásuvková kombinace žlutá Z / FI / V K 54 K 48 K K Gumový zásuvkový box Z / FI / V K 45 K 40 K K Gumový zásuvkový box Z / FI / V K 54 K 48 K K SVÍTIDLA Solární lampa ECOSTAR 60 Wp 970 K 873 K 776 K K Halogenové svítidlo se stojanem 2x 500 W 60 K 54 K 48 K K PRODLUŽOVACÍ KABELY Prodlužovací kabel, délka: 25 m 230 V 25 K 23 K 20 K K Prodlužovací kabel, délka: 50 m 230 V 45 K 41 K 36 K K Prodlužovací kabel 400 V / 16 A 50 K 45 K 40 K K ZDARMA

20 OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ OSTATNÍ STAVEBNÍ MECHANIZACE OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ VÝROBCE 1 5 DNÍ 6 14 DNÍ 15 A VÍCE DNÍ ZÁLOHA OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ GEDA RSS Ochranné zábradlí GEDA 350 K 315 K 280 K K OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ VEPE Ochranné zábradlí pro p esahující plošiny VEPE 20 K 18 K 16 K 500 K Ochranné zábradlí pro instalaci na povrchu VEPE 20 K 18 K 16 K 500 K Ochranné zábradlí pro okraje st ech VEPE 20 K 18 K 16 K 500 K Návle ná sv rka VEPE 20 K 18 K 16 K 500 K Bezpe nostní ocelová sí VEPE 50 K 45 K 40 K 500 K Kovová schodnice VEPE 10 K 9 K 8 K 500 K Schodiš ový sloupek VEPE 10 K 9 K 8 K 500 K OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ ALUFEND Ochranné zábradlí základní díl délka: 3 m ALUFEND 100 K 90 K 80 K 500 K Ochranné zábradlí pr b žný díl délka: 3 m ALUFEND 90 K 81 K 72 K 500 K Ochranné zábradlí rohový díl ALUFEND 50 K 45 K 40 K 500 K OSTATNÍ STAVEBNÍ MECHANIZACE VÝROBCE 1 5 DNÍ 6 14 DNÍ 15 A VÍCE DNÍ ZÁLOHA Rýhova RTX 100 (hloubka rýhy 0 94 cm) * Vermmer K K K K Stavební mícha ka SM 145 S Lescha 160 K 144 K 128 K K Stavební mícha ka SM 185 S Lescha 190 K 171 K 152 K K Stavební koza výsuvná, 1,2 1,8 m 35 K 32 K 28 K K Žeb ík hliníkový 3dílný, max. výška: 8,3 m 200 K 180 K 160 K K Žeb ík hliníkový 3dílný, max. výška: 6 m 150 K 135 K 120 K K Výklopka hranatá, objem: 100 l 50 K 45 K 40 K K Záv s na 3 v dra 30 K 27 K 24 K K Manipula ní vozík RUDL 50 K 45 K 40 K K Kanystr 10 l 10 K 9 K 8 K 500 K Kanystr 20 l 15 K 14 K 12 K 500 K Lanový zvedák hupcuk ru ní rá nový, nosnost: 1,5 t 250 K 225 K 200 K K Vysokozdvižný vozík SDJ 1000, nosnost: 1000 kg 350 K 315 K 280 K K Kabelové p ejezdy 35 K 32 K 28 K K * Denní sazba u tohoto typu stroje je limitována max. 8 motohodinami. V p ípad p ekro ení tohoto limitu bude ú tován další den. 18 ZDARMA

21 NÁŘADÍ VÝROBCE TYP 1 4 HODINY 1 5 DNÍ 6 14 DNÍ 15 A VÍCE DNÍ ZÁLOHA BOURACÍ, VRTACÍ A ŠROUBOVACÍ TECHNIKA Vrtací kladivo 2,3 kg (SDS plus) Hilti TE 2 96 K 160 K 144 K 128 K K Vrtací kladivo 3,8 kg (SDS plus) Hilti TE 16-C 150 K 250 K 225 K 200 K K Kombi kladivo 6,6 kg (SDS plus) Hilti TE 56 ATC 210 K 350 K 315 K 280 K K Bourací kladivo 5,7 kg (SDS max) Hilti TE 500 AVR 210 K 350 K 315 K 280 K K Bourací kladivo 7,2 kg (SDS max) Hilti TE K 400 K 360 K 320 K K Bourací kladivo 11,3 kg (TE-SP) Hilti TE 905 AVR 270 K 450 K 405 K 360 K K Šroubovák elektrický (sádrokarton) Hilti SD K 290 K 261 K 232 K K Šroubovák AKU vrtací Hilti SF K 250 K 225 K 200 K K ŘEZACÍ A BROUSICÍ TECHNIKA Pila okružní ru ní (ma ) hloubka ezu 55 mm Hilti WSC K 150 K 135 K 120 K K Pila okružní ru ní (ma ) hloubka ezu 85 mm Hilti WSC K 200 K 180 K 160 K K Pila p ímo ará elektrická max. ez. hloubka 120 mm Hilti WSJ 750-ET 108 K 180 K 162 K 144 K K Pila p ímo ará elektrická (ocaska) Hilti WSR 1400-PE 180 K 300 K 270 K 240 K K Bruska úhlová ø 125 mm Hilti DCG K 130 K 117 K 104 K K Bruska úhlová ø 230 mm Hilti DC K 230 K 207 K 184 K K Bruska vibra ní brusná deska 223 x 112 mm Hilti WFO K 180 K 162 K 144 K K Bruska excentrická ø 150 mm Hilti WFE K 180 K 162 K 144 K K Drážkovací stroj hloubka 40 mm / ší ka 46 mm Hilti DC SE K 300 K 270 K 240 K K eza ka spár WACKER Wacker BTS K 350 K 315 K 280 K K Pojezd k eza ce spár Wacker 60 K 100 K 90 K 80 K K Stavební pila pro ez 110 mm Sima DAKAR PLUS 354 K 590 K 531 K 472 K K Pila stolová na porotherm pro ez 200 / 370 mm Sima BALI K 650 K 585 K 520 K K Pila rozbrušovací Husquarna 371 K 234 K 390 K 351 K 312 K K PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ Pneumatické dláto MABI scrab-air K 400 K 360 K 320 K K Pneumatické dláto MABI scrab-air K 400 K 360 K 320 K K KOMPRESORY Kompresor, 10 bar, 350 l / min. Herkules VDC K 250 K 225 K 200 K K Kompresor, 8 bar, 410 l / min. Kraft-Walter BT 50 2 V 150 K 250 K 225 K 200 K K ZDARMA

22 NÁŘADÍ VÝROBCE TYP 1 4 HODINY 1 5 DNÍ 6 14 DNÍ 15 A VÍCE DNÍ ZÁLOHA ČISTICÍ TECHNIKA Vysava stavební Hilti VC K 280 K 252 K 224 K K Vysokotlaký isti 150 bar Bosch AQUATAC 150 PRO-X 228 K 380 K 342 K 304 K K isti teras zámková dlažba Bosch AQUASURF 72 K 120 K 108 K 96 K 500 K Parní isti DE 4002 Kärcher DE K 350 K 315 K 280 K K isti koberc Kärcher PUZZI 100 SUPER 210 K 350 K 315 K 280 K K Profesionální vysava Kärcher NT 45 / 1 ECO TE 168 K 280 K 252 K 224 K K Vysokotlaký horkovodní isti Kärcher HDS 695-4M ECO 510 K 850 K 765 K 680 K K ELEKTROCENTRÁLY A SVÁŘECÍ AGREGÁTY Elektrocentrála 4,1 kw, 2x 230 V, 1x 400 V Gesan G8 / 10 TFH 294 K 490 K 441 K 392 K K Svá e ka Omicron Omicron GAMA K 300 K 270 K 240 K K Svá e ka plastových trubek 900 W FV-plast SM2 150 K 250 K 225 K 200 K K ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ Kalové erpadlo 12 m 3 / h AL-KO DRAIN K 200 K 180 K 160 K K Kalové erpadlo 19 m 3 / h AL-KO BVP K 250 K 225 K 200 K K erpadlo benzinové Oleo-Mac SA 30 TLA 210 K 350 K 315 K 280 K K Hadice textilní, ø 52 mm, délka 20 m Haberkorn 36 K 60 K 54 K 48 K 500 K Hadice plastová, ø 40 mm, délka 8 m Ali- ex 24 K 40 K 36 K 32 K 500 K PISTOLE, SPONKOVAČKY Pistole nast elovací Hilti DX K 400 K 360 K 320 K K Pistole vytla ovací Hilti MD K 100 K 90 K 80 K K Pistole horkovzdušná Bosch GHG 660 LCD 60 K 100 K 90 K 80 K K MĚŘICÍ TECHNIKA Rota ní laser Hilti PR 25 IF 354 K 590 K 531 K 472 K K Laser liniový Hilti PML 32-R 210 K 350 K 315 K 280 K K Laserový dálkom r Hilti PD K 250 K 225 K 200 K K Stativ 0,8 2,9 m Hilti PA K 120 K 108 K 96 K K Vym ovací ty 1,3 2,4 m Hilti PA K 50 K 45 K 40 K K Detektor univerzální Bosch D-TECT K 250 K 225 K 200 K K Detektor kovu Bosch DMF 10 ZOOM 90 K 150 K 135 K 120 K K 20 ZDARMA

23 NÁSTROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL VÝROBCE TYP PRODEJNÍ CENA P J OVNÉ ZÁLOHA JEDNOTKA BOURACÍ, VRTACÍ A ŠROUBOVACÍ TECHNIKA P íklepový vrták SDS plus Hilti TE-C3X 5 / K 40 K den P íklepový vrták SDS plus Hilti TE-C3X 6 / K 40 K den P íklepový vrták SDS plus Hilti TE-C3X 8 / K 40 K den P íklepový vrták SDS plus Hilti TE-C3X 8 / K 40 K den P íklepový vrták SDS plus Hilti TE-C3X 10 / K 40 K den P íklepový vrták SDS plus Hilti TE-C3X 10 / K 40 K den P íklepový vrták SDS plus Hilti TE-C3X 10 / K 40 K den P íklepový vrták SDS plus Hilti TE-C3X 12 / K 40 K den P íklepový vrták SDS plus Hilti TE-C3X 14 / K 80 K den P íklepový vrták SDS plus Hilti TE-C3X 16 / K 100 K den P íklepový vrták SDS plus Hilti TE-CX 18 / K 100 K K den P íklepový vrták SDS plus Hilti TE-CX 20 / K 145 K K den P íklepový vrták SDS max Hilti TE-YX 24 / K 180 K K den P íklepový vrták SDS max Hilti TE-YX 37 / K 180 K K den Prodloužení vrtáku SDS Max 600 mm Hilti TE-FY-AD K 100 K K den Špi atý seká SDS max Hilti TE-YP-SM K 45 K den Plochý seká SDS max Hilti TE-YP-FM K 45 K den Pemrlice SDS max Hilti TE-Y-SKHM K 150 K K den Lopatkový seká SDS max Hilti TE-YP-SPM 12 / K 115 K K den Špi atý seká TE-SP Hilti TE-SP-SM K 95 K den Plochý seká TE-SP Hilti TE-SP-FM K 95 K den ezací kotou okružní pila Hilti W-CSC 160 / K 100 K den Sádrokartonový šroub Hilti S-DS01B 3,5 25M 0,25 K ks ŘEZACÍ A BROUSICÍ TECHNIKA ezací list do ocasek kov Hilti W-CSJ M50 / 2 BIM 47 K ks ezací list do ocasek d evo Hilti W-CSJ W91 / P HCS 58 K ks ezací list do ocasek Hilti W-CSJ W74 / 4 HCS 64 K ks ezací list do ocasek Hilti W-CSJ U106 / P BIM 75 K ks ezací list do ocasek Hilti W-CSR MD K ks ezací list do ocasek Hilti W-CSR WD K ks ezací list do ocasek Hilti W-CSJ S 91 / 3,3 HM 307 K ks ezací list do ocasek Hilti W-CSR SM K ks Brusný list excentrická bruska d evo Hilti W-CFE150-VWP80 17 K ks Brusný list excentrická bruska d evo Hilti W-CFE150-VWP K ks Brusný list excentrická bruska barva Hilti W-CFE150-VPP60 17 K ks Brusný list excentrická bruska barva Hilti W-CFE150-VP K ks ZDARMA

24 NÁSTROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL VÝROBCE TYP PRODEJNÍ CENA P J OVNÉ ZÁLOHA JEDNOTKA ŘEZACÍ A BROUSICÍ TECHNIKA Brusný list vibra ní bruska d evo Hilti W-CFO280-VWP80 17 K ks Brusný list vibra ní bruska d evo Hilti W-CFO280-VWP K ks Brusný list vibra ní bruska barva Hilti W-CFO280-VPP80 17 K ks Brusný list vibra ní bruska barva Hilti W-CFO280-VPP K ks Diamantový kotou drážkova ka Hilti DC-D125SE / C K 8 K 0,01 mm Diamantový kotou drážkova ka Hilti DC-D125SE / M K 8 K 0,01 mm Diamantový kotou ezný Hilti DC-D125 / T K 3 K 0,01 mm Diamantový kotou ezný Hilti DC-D125 / U K 3 K 0,01 mm Diamantový kotou ezný Hilti DC-D230 / U K 6 K K 0,01 mm Diamantový kotou ezný stolní pila Solga D 350 mm K 9 K K 0,01 mm Diamantový kotou ezný stolní pila Solga D 500 mm K 12 K K 0,01 mm ČISTICÍ TECHNIKA Hadice zahradní Gardena 5 / 8 20 m 30 K den Polyesterový ltr Nano Hilti VC 20 / K ks Sada p íslušenství pro vysava Hilti VC K ks Prachový vak Hilti W-AF SS 36 K ks SVÁŘECÍ AGREGÁTY Nástavce pro svá e ku plast FV-plast 20, 25, 32, 40 mm 20 K den PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ Seká bodový Mabi K 95 K 50 K den Seká plochý Mabi 4 cm K 95 K 50 K den N ž s ocelovou epelí Mabi 20 cm K 115 K 50 K den Delta seká zahnutý Mabi 15 cm K 115 K 50 K den Seká delta Mabi 12 cm K 115 K 50 K den Seká delta Mabi 8 cm K 95 K 50 K den 22 ZDARMA

25 MONTÁŽE, DEMONTÁŽE DOPRAVA, REVIZE, ČIŠTĚNÍ MONTÁŽ DEMONTÁŽ Min.IMÁLNÍ CENA DOPRAVA REVIZE STAVEBNÍ VÝTAHY, SHOZY SUTI, ZÁVĚSNÉ LÁVKY GEDA 250 comfort - šikmá 150 K / bm 130 K / bm K / montáž 15 K / km GEDA 250 comfort - kolmá 180 K / bm 150 K / bm K / montáž 15 K / km GEDA 200 Z 180 K / bm 150 K / bm K / montáž 15 K / km GEDA 300 Z 180 K / bm 150 K / bm K / montáž 15 K / km GEDA 500 Z / ZP 250 K / bm 230 K / bm K / montáž 15 K / km K GEDA 1200 Z / ZP ERA 500 K / bm 480 K / bm K / montáž 30 K / km K GEDA 1500 Z / ZP 600 K / bm 580 K / bm K / montáž 30 K / km K Patrová zábrana GEDA 500 K 500 K / ks BÖCKER HD 31K K / ks K / ks 30 K / km Shoz suti GEDA 150 K / bm 130 K / bm K / montáž 15 K / km Záv sná lávka ZL K K 30 K / km OSTATNÍ Stavební vrátky 250 K / hod 250 K / hod K 15 K / km Pojízdné v že 250 K / hod 250 K / hod K 15 K / km Mobilní oplocení 100 K / bm 100 K / bm K 30 K / km Pojízdné lešení, Haki lešení 250 K / hod 250 K / hod K 15 K / km Stropní stojky 250 K / hod 250 K / hod K 15 K / km Topidla, odvlh ova e 250 K / hod 250 K / hod K 15 K / km Ochranná zábradlí 150 K / bm 150 K / bm K 30 K / km Mobilní bu ky viz str. 18 viz str K / km ekání: 250 K / hod / osoba P esun hmoty: 250 K / hod / osoba Doprava u revizí mimo Prahu: 12 K / km Práce (opravy) po hodin : 500 K / hod / osoba ČIŠTĚNÍ CENA Ru ní ná adí, malá mechanizace Zahradní technika Stavební mechanizace Skladový kontejner Obytný kontejner Sanitární kontejner malý Sanitární kontejner velký 100 K / ks 150 K / ks 250 K / ks 500 K / ks 1000 K / ks 1500 K / ks 2500 K / ks ZDARMA

26 REKLAMA VAŠE REKLAMA V NAŠEM KATALOGU Vážení obchodní p átelé, nabízíme Vám možnost využití reklamního prostoru v našich katalozích. Našimi klienty jsou p evážn rmy a živnostníci p sobící v oblasti stavebnictví, ale i široká ve ejnost, p edevším majitelé dom, chat a zahrad. Pokud máte zájem oslovit takto orientovanou skupinu klient, neváhejte nás kontaktovat na níže uvedeném telefonním ísle nebo u. 1 / 4 1 / 2 1 / 1 DIAMANTOVÉ ŘEZÁNÍ POŽÁRNÍ UCPÁVKY CHEMICKÉ KOTVY JÁDROVÉ VRTÁNÍ NOSNÉ SYSTÉMY SVP STAVEBNÍ, S.R.O. U RAKOVKY 436 / PRAHA K K K Cílová skupina: rmy, živnostníci, majitelé nemovitostí Distribuce: stavební rmy, zahradnické rmy, správa a údržba nemovitostí, prodejny stavebnin a zahradní techniky, zákazníci p j ovny Informace k reklam : nebo Náklad: min výtisk / rok ZDARMA

27 NABÍDKA PŮJČOVNY STAVEBNÍ MECHANIZACE Naše p j ovna vznikla koncem devadesátých let jako samostatná divize rmy SVP stavební práce, s.r.o., zabývající se výstavbou sít GSM pro mobilní operátory. Zkušenosti z realizace staveb jsme zúro ili v oblasti pronájmu a prodeje stavební mechanizace. Od po átku p sobení na trhu jsme se zam ili na pronájem malé stavební mechanizace a stavebních výtah GEDA. V sou asné dob je portfolio naší spole nosti tvo eno léty prov enou technikou, která svou skladbou pokrývá v tšinu b žných požadavk rem p sobících v oblasti stavebnictví. Nabízíme širokou škálu stavebních výtah, záv sné lávky, shozy suti, stavební vrátky, vibra ní a hutnicí techniku a mnoho dalších stroj a mechanizace. NÁŘADÍ Jako další, nemén významný, segment naší p j ovny se jeví rozsáhlá nabídka elektrického ru ního ná adí tvo ená p evážn špi kovými produkty rmy HILTI. V naší nabídce naleznete toto ná adí p ehledn roz len né do jednotlivých kategorií, jako nap íklad bourací, vrtací a šroubovací technika, ezací a brousicí technika, m icí technika, pneumatické ná adí, isticí technika, elektrocentrály a svá ecí agregáty, erpadla, kompresory a mnohé další. Naši zam stnanci jsou p ipraveni vám pomoci a poskytnout maximum informací p i výb ru vhodného typu ná adí pro danou innost. Samoz ejmostí je také rozsáhlá nabídka nástroj, p íslušenství a spot ebního materiálu k p j enému ná adí. AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ Další skupinu v sortimentu naší p j ovny tvo í kategorie nazvaná autop íslušenství. Každý si zde nalezne to své, co práv pot ebuje. Firmy a emeslníci zajisté ocení nabídku p ív sných vozík pro odvoz svých stroj a materiálu. Našim zákazník m p j ujeme tyto p ív sné vozíky zdarma pro odvoz vyp j ených stroj a za ízení z naší p j ovny na stavbu. Nejen široké ve ejnosti nabízíme k zap j ení celou adu st ešních nosi, mnoho typ nosi jízdních kol a st ešní boxy, to vše od rmy THULE. Tém všechny produkty v této kategorii mají jedno spole né zabírají dost místa a v tšina z nás je používá pouze n kolikrát do roka. ZAHRADNÍ TECHNIKA V posledních letech jsme zaznamenali zvýšenou poptávku po pronájmu zahradní techniky z ad široké ve ejnosti, ale i zahradnických rem provád jících údržbu a zakládání zahrad. Proto jsme za adili kategorii zahradní technika do nabídky naší p j ovny a neustále ji rozši ujeme o výkonné profesionální stroje a za ízení. Op t se snažíme našim zákazník m nabídnout co nejširší nabídku stroj v jednotlivých kategoriích, jako nap íklad vertikutátory, bubnové a lištové seka ky, plotost ihy, k ovino ezy, motorové pily, št pkova e, kyp i e, zemní vrtáky, mul ova e a štípa e d eva. Novinkami v naší p j ovn jsou výkonný št pkova ELIET s pásovým podvozkem nebo hydrostatický rýhova VERMEER rovn ž na pásovém podvozku. SPORT A VOLNÝ ČAS Po práci zábava a odpo inek. Jesti už nechcete pracovat, pak nám laskav vra te vyp j ené stroje a vym te je za n co lákav jšího ze sekce sport a volný as. Nabízíme zde nap íklad vybavení pro kempování, d tské krosni ky DEUTER a vozíky za kolo Chariot CTS CX, které jsou špi kou mezi ostatními vozíky. Dále si u nás m žete vyp j it pípu s chlazením a lavice se stoly pro uspo ádání party na vaší zahrad. Na delší cesty v lét doporu ujeme p enosný chladicí autobox s napájením 12 V a 220 V. Pro potáp jící se jedince jsme za adili do naší nabídky i profesionální podvodní skútr SUBMERGE. ZDARMA

28 Dobronická K Betáni K Lib sm r Lhotka V Štíhlách IKEM Institut experimentální a klinické medicíny K Zelené louce sm r centrum Jalodvorská Vídeňská K výzkumným ústavům K Zeleným domkům Vídeňská sm r Libuš Dobronická K Libuši Vídeňská U Rakovky sm r Písnice Hutnická Hornická SVP PŮJČOVNA, S.R.O. U RAKOVKY 436 / 31 Pod javory PRAHA 4-KUNRATICE Agip Kunratická spojka sm r Jesenice Kunratická spojka sm r Chodov T.: , F.: E.: Benzina ZDARMA

PŮJČOVNA WWW.SVP.CZ ZDARMA 800 301 301 NÁŘADÍ ZAHRADNÍ TECHNIKA AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ

PŮJČOVNA WWW.SVP.CZ ZDARMA 800 301 301 NÁŘADÍ ZAHRADNÍ TECHNIKA AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ PŮJČOVNA NÁŘADÍ ZAHRADNÍ TECHNIKA AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ PILY, VRTAČKY, BRUSKY BOURACÍ KLADIVA DETEKTORY, DÁLKOMĚRY VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE STŘEŠNÍ BOXY A NOSIČE NOSIČE JÍZDNÍCH KOL PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY NÁJEZDOVÉ RAMPY

Více

VISTR.cz - půjčovna Tel/fax: 257 940 360 Spodní 1

VISTR.cz - půjčovna Tel/fax: 257 940 360 Spodní 1 Stropní bednění - ceník půjčovného platný od 2.6.2008 1 den 1 měsíc Savební/stropní stojka 1,2-3 m - samostatně 1500,- 10 55 200 Stavební/stropní stojka 1,8-5 m - samostatně 2000,- 12 75 250 Savební/stropní

Více

Ceník půjčovny Staves s.r.o. Platnost od 01.01. 2014 Strana 1 KAUCE. CENA ZA DEN Popis 1 Popis 2 od - do > 30 dnů 8-30 dnů 1-7 dnů hodina+ km

Ceník půjčovny Staves s.r.o. Platnost od 01.01. 2014 Strana 1 KAUCE. CENA ZA DEN Popis 1 Popis 2 od - do > 30 dnů 8-30 dnů 1-7 dnů hodina+ km Strana 1 Mobilní stroje zemní nakladač kolový objem lopaty 0.15 m3 0-570 000 1 500 1 900 2 800 570 0 nakladač kolový objem lopaty 1 m3 0-900 000 2 100 2 800 4 100 820 0 nakladač kolový objem lopaty 1.5

Více

Stavební stroje a nářadí Prodej - pronájem - servis

Stavební stroje a nářadí Prodej - pronájem - servis Stavební stroje a nářadí Prodej - pronájem - servis Na univerzitním statku 2, Praha 10 - Malešice, 108 00 Po-Čt: 7.00-17.00 hodin Pá: 7.00-16.00 hodin tel.: 274 784 804, fax: 274 784 805 mobil: 606 246

Více

CENÍK PŮJČOVNY NÁŘADÍ PEŠEK - ceny platné od 1.1.2015. ceny jsou uvedeny bez DPH 21% do 3hodin / denní sazba název stroje hmotnost kauce

CENÍK PŮJČOVNY NÁŘADÍ PEŠEK - ceny platné od 1.1.2015. ceny jsou uvedeny bez DPH 21% do 3hodin / denní sazba název stroje hmotnost kauce CENÍK PŮJČOVNY NÁŘADÍ PEŠEK - ceny platné od 1.1.2015 ceny jsou uvedeny bez DPH 21% do 3hodin / denní sazba název stroje hmotnost kauce BOURACÍ A SEKACÍ KLADIVA Bourací kladivo Makita 1307CB ( 18kg ) 280,-

Více

4) BOURACÍ KLADIVA, VRTAČKY, BRUSKY, DRÁŽKOVAČKY

4) BOURACÍ KLADIVA, VRTAČKY, BRUSKY, DRÁŽKOVAČKY 1) STAVEBNÍ PILY STOLOVÉ A RUČNÍ Stolní pila 22 V, diamant. kotou č pr. 45 mm 412/49 Kč 1 /11 9 Kč diamantový kotouč *5/595 K č /,1mm 3 /3 57 Kč Pila staveb. přímočará WSR 14 PE HILTI 4,5 kg, 14 W 24/286

Více

MONTAKO-stavební s.r.o. - půjčovna stavebních strojů

MONTAKO-stavební s.r.o. - půjčovna stavebních strojů MONTAKO-stavební s.r.o. - půjčovna stavebních strojů Vodárenská 732,Kralupy n.vlt 27801 Otevírací doba: tel:315746117, mobil: 775858654,602388802 Po - Pá 7.00-16.30 hod E-mail: pujcovna@montako.com Sobota

Více

Tel: PŮJČOVNA STAVEBNÍHO NÁŘADÍ A JINÉ TECHNIKY 15% SLEVA 20% 360,-Kč. KOMBINOVANÁ KLADIVA 3-7 kg, 52MM 15% 20% SLEVA.

Tel: PŮJČOVNA STAVEBNÍHO NÁŘADÍ A JINÉ TECHNIKY 15% SLEVA 20% 360,-Kč. KOMBINOVANÁ KLADIVA 3-7 kg, 52MM 15% 20% SLEVA. PŮJČOVNA STAVEBNÍHO NÁŘADÍ A JINÉ TECHNIKY HILTI BOSCH PO- PÁ 8:00-16:30 DEWALT SO-NE/ SVÁTKY PO TEL. DOMLUVĚ HITACHI PO DOHODĚ MOŽNOST ZAPŮJČENÍ BEZ KAUCE HONDA Tel: 732 207 588 MASALTA UVEDENÉ CENY JSOU

Více

1-4 hod. od 5 hod. a více od Přeprava od

1-4 hod. od 5 hod. a více od Přeprava od PÁSOVÝ MINIBAGR 1,9 t + obluha VRTACÍ Platnot od 1.6.2013 do vydání nového ceníku. Změny cen vyhrazeny! 1-4 hod. od 5 hod. a více od Přeprava od 500 605 450 545 14 17 Cena dohodou ( 20 cca 700 kč/h; 30

Více

PŮJČOVNA NÁŘADÍ BLANSKO

PŮJČOVNA NÁŘADÍ BLANSKO PŮJČOVNA NÁŘADÍ BLANSKO PROVOZOVNA HYBEŠOVA 429/8, BLANSKO, TEL.: 773 266 262 CENÍK PŮJČOVNÉHO (platný od 19.4.2016) práce pístovým čerpadlem čerpání betonových směsí pronájem/použití čerpadla včetně obsluhy

Více

Kladiva sekací, bourací, vrtací den 1hodina 2hodiny 4hodiny. Kauce Pily okružní, p ímo aré, ocasové,hoblíky den 1hodina 2hodiny 4hodiny

Kladiva sekací, bourací, vrtací den 1hodina 2hodiny 4hodiny. Kauce Pily okružní, p ímo aré, ocasové,hoblíky den 1hodina 2hodiny 4hodiny Ceník nájemného 2018 Ceny jsou uvedené s 21% DPH ralko@seznam.cz, ralko.ml@seznam.cz ralko.cheb@seznam.cz Vrta ky, šroubováky, míchadla, mícha ky den 1hodina 2hodiny 4hodiny 3000 íklepová vrta ka HP1640

Více

PŮJČOVNA NÁŘADÍ - CENÍK MEBO

PŮJČOVNA NÁŘADÍ - CENÍK MEBO PŮJČOVNA NÁŘADÍ - CENÍK MEBO po pá PROVOZNÍ DOBA: 7.30 17.30 PROVOZOVNA: Praha 5 - Barrandov, Štěpařská 892 Tel.: 251 811 568, 251 680 469-70 Fax: 251 680 471, mobil: 602 253 905 www.mebo.cz Platnost ceníku

Více

Volejte zdarma: www.puvap.cz

Volejte zdarma: www.puvap.cz Volejte zdarma: 800 555 400 www.puvap.cz Půjčovna nářadí Vinohradská 172, Praha 3 10 Bourací a vrtací kladiva: Lehké bourací kladivo 5 Kg 235,- 390,- 350,- 310,- 5.000,- Stře bourací kladivo 10 Kg 235,-

Více

CENÍK PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ 2014. www.stavebninyukomina.cz. Obsah

CENÍK PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ 2014. www.stavebninyukomina.cz. Obsah Obsah 1) STROJE PRO ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ 2) STROJE PRO BOURÁNÍ A VRTÁNÍ UPÍNÁNÍ TE-S UPÍNÁNÍ SDS-Max UPÍNÁNÍ SDS-Plus UPÍNÁNÍ svorná hlava 3) VIBRAČNÍ A HUTNÍCÍ STROJE 4) MÍCHAČKY A MÍCHADLA 5) NIVELAČNÍ

Více

Název stroje. Vibrační, hutnící a hladící technika

Název stroje. Vibrační, hutnící a hladící technika Název stroje Vibrační, hutnící a hladící technika Vibrační deska 150 kg Vibrační deska 60 kg stroj navrchní hutnění dlažby pomocí válečků z plastu Vibrační deska 450 kg Vibrační deska 500 kg příkopový

Více

Upřesnění podmínek pronájmu

Upřesnění podmínek pronájmu ALDA Opava s.r.o. Těšínská 75, 746 01 Opava Tel.: 602 245 363 e-mail: pujcovna@aldaopava.cz Upřesnění podmínek pronájmu Ceník je platný od 1.6.2016. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Sazba půjčovného:

Více

PŮJČOVNA MECHANIZACE. katalog a ceník. platnost od 3/2013. www.ramirent.cz. www.ramirent.cz

PŮJČOVNA MECHANIZACE. katalog a ceník. platnost od 3/2013. www.ramirent.cz. www.ramirent.cz PŮJČOVNA MECHANIZACE katalog a ceník platnost od 3/2013 1 www.ramirent.cz www.ramirent.cz VÍTEJTE! PRÁVĚ DRŽÍTE KATALOG SPOLEČNOSTI RAMIRENT. ZDE JE NÁVOD NA JEHO SNADNÉ POUŽITÍ: Seznam na protější straně

Více

BZ Stavotechnika,s.r.o. - PŮJČOVNA - CENÍK

BZ Stavotechnika,s.r.o. - PŮJČOVNA - CENÍK BZ Stavotechnika,s.r.o. - PŮJČOVNA - CENÍK Stavební technika Typ Záloha Nájemné (24 hod) s DPH bez DPH Vibrační deska 80kg - Wacker VP1550 AW 15000 650 537 Vibrační deska 85kg - Enar PEN 16D 15000 650

Více

VORLICKÝ, STAVEBNÍ STROJE

VORLICKÝ, STAVEBNÍ STROJE VORLICKÝ, STAVEBNÍ STROJE Švábky 2, 180 00 Praha 8 TEL./FAX: 284 823 348 Mobil: 602 370 591 E-mail: info@vorel-praha.cz www.vorel-praha.cz Pro zapůjčení stroje vyžadujeme tyto doklady: Fyzické osoby: občanský

Více

Půjčovna. Kladivo demoliční 32 kg. Kladiva kombinovaná 5 kg SDS max. Kladivo vrtací 3,1 kg SDS plus

Půjčovna. Kladivo demoliční 32 kg. Kladiva kombinovaná 5 kg SDS max. Kladivo vrtací 3,1 kg SDS plus Kladiva sekací Kladivo demoliční 32 kg 490 Kč 700 Kč BP217 Kladivo bourací 15 kg 315 Kč 450 Kč BP1307 Kladivo bourací 10 kg 280 Kč 400 Kč BP219 Kladivo sekací 5 kg 210 Kč BP220 Kladivo kombinované 12,5

Více

SLEVA začátek zápůjčky: pátek od 15.00 účtujeme pouze 1,5 denní nájemné konec zápůjčky: následující pondělí do 8.00 ZKRÁCENÝ VÍKENDOVÝ PRONÁJEM

SLEVA začátek zápůjčky: pátek od 15.00 účtujeme pouze 1,5 denní nájemné konec zápůjčky: následující pondělí do 8.00 ZKRÁCENÝ VÍKENDOVÝ PRONÁJEM OBSAH 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 PRVNÍ PRONÁJEM Před prvním zapůjčením vyžadujeme pro registraci: 2 doklady totožnosti: občanský průkaz + pas nebo řidičský průkaz firmy a podnikatelé: výpis z obchodního rejstříku

Více

Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění k výběrovém řízení na Dodávku strojů a zařízení, včetně dopravy, instalace a zaškolení Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: OPPK

Více

Aku vrtačka. Počet kusů: 1. Čistá hmotnost: Max. průměr vrtáku:

Aku vrtačka. Počet kusů: 1. Čistá hmotnost: Max. průměr vrtáku: Půjčovna nářadí 1 Obsah: 1. vrtačky a vrtací kladiva str. 3-5 2. sekací kladiva str. 6-7 3. bourací kladiva str. 8-10 4. polyfúzní svářečky str. 11-12 5. úhlové brusky str. 13-15 6. přímočará pila str.

Více

CENÍK PŮJČOVNA DSN, s.r.o.

CENÍK PŮJČOVNA DSN, s.r.o. CENÍK PŮJČOVNA DSN, s.r.o. 2014 DOKONALÁ TECHNOLOGIE PRO VAŠE STAVBY ŘEZÁNÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ stolové pily VIP 290 DA A 44 VEKTOR 700 FS 400 CS 1 K 970 nad průměr nástroje: 250mm 400 340 300 680 8 000

Více

CENÍK PŮJČOVNY NÁŘADÍ SOKOLA Group s r. o. ) Jiří Sokola mail: ) stavebniny.

CENÍK PŮJČOVNY NÁŘADÍ SOKOLA Group s r. o. ) Jiří Sokola mail: ) stavebniny. Zlín tel: 577 10 CENÍK PŮJČOVNY NÁŘADÍ SOKOLA Group s r. o. Legionářská 840, 685 01 Bučovice, IČO: 26257238 )+420 602 757 145 Jiří Sokola mail: sokola@sokola.cz ) 517 383 622 stavebniny Důležité upozornění

Více

CENÍK PŮJČOVNY STROJŮ A NÁŘADÍ

CENÍK PŮJČOVNY STROJŮ A NÁŘADÍ CENÍK PŮJČOVNY STROJŮ A NÁŘADÍ www.bednarcik.cz kontakt: Ing. Peter Bednarčík, Brněnská 199, Hradec Králové, e-mail: p.bednarcik@seznam.cz, tel.: 603513171 NONSTOP PROVOZ NA ZAVOLÁNÍ TEL.: 603513171 veškeré

Více

Stavebniny Dakar Rezervace: Otevírací doba: Přístavní 164, Měchenice 606962042 Po - Pá 7.00-16.00 777299108 So 7.00-12.00 dakarm@seznam.

Stavebniny Dakar Rezervace: Otevírací doba: Přístavní 164, Měchenice 606962042 Po - Pá 7.00-16.00 777299108 So 7.00-12.00 dakarm@seznam. Stavebniny Dakar Rezervace: Otevírací doba: Přístavní 164, Měchenice 606962042 Po - Pá 7.00-16.00 777299108 So 7.00-12.00 dakarm@seznam.cz Podmínky: Veškeré ceny jsou bez DPH v Kč Obrázky jsou pouze ilustrační

Více

Katalog 2014. Půjčovna nářadí Bystřice nad Pernštejnem Na Příkopech 1398. WWW.PUJCOVNA-BYSTRICE.CZ tel:774274854

Katalog 2014. Půjčovna nářadí Bystřice nad Pernštejnem Na Příkopech 1398. WWW.PUJCOVNA-BYSTRICE.CZ tel:774274854 Katalog 2014 Půjčovna nářadí Bystřice nad Pernštejnem Na Příkopech 1398 WWW.PUJCOVNA-BYSTRICE.CZ tel:774274854 AKU vrtačka 3,0 Ah Makita Otáčky naprázdno na 1. převod0-400 min -1 Otáčky naprázdno na 2.

Více

VMPstavební technika Ceník půjčovny

VMPstavební technika Ceník půjčovny VMPstavební technika Ceník půjčovny HUTNÍCÍ TECHNIKA Vibrační desky jednosměrné WACKER, BOMAG BVP 1845 91 kg 450 Kč 410 Kč 400 Kč 720 Kč WP 1235 A 60 kg 400 Kč 390 Kč 350 Kč 720 Kč WP 2050 A 103 kg 450

Více

BIRENTAL CZ s.r.o. půjčovna nářadí a stavební techniky

BIRENTAL CZ s.r.o. půjčovna nářadí a stavební techniky Pracovní doba: Po - Pá 6 30-16 00 SO 8.00 11.00 E-mail: info@birental.cz označení BIRENTAL CZ s.r.o. půjčovna nářadí a stavební techniky Tovární 47, Kolín 5 Ceník nájemného popis nářadí Vrtací kladiva

Více

PRODEJ STAVEBNÍ MECHANIZACE

PRODEJ STAVEBNÍ MECHANIZACE VOLEJTE WWW.SVP.CZ ZDARMA 800 301 301 PRODEJ STAVEBNÍ MECHANIZACE STAVEBNÍ VÝTAHY SHOZY SUTI MOBILNÍ OPLOCENÍ LEŠENÁŘSKÉ VRÁTKY STAVEBNÍ VRÁTKY POJÍZDNÉ VĚŽE ZÁVĚSNÉ LÁVKY TOPIDLA ODVLHČOVAČE STAVENIŠTNÍ

Více

CENÍK PŮJČOVNY STROJŮ A NÁŘADÍ

CENÍK PŮJČOVNY STROJŮ A NÁŘADÍ CENÍK PŮJČOVNY STROJŮ A NÁŘADÍ www.bednarcik.cz kontakt: Ing. Peter Bednarčík, Brněnská 199, Hradec Králové, e-mail: p.bednarcik@seznam.cz, tel.: 603513171 NONSTOP PROVOZ NA ZAVOLÁNÍ TEL.: 603513171 veškeré

Více

PŮJČOVNA MECHANIZACE. katalog a ceník. platnost od 3/2014. www.ramirent.cz. www.ramirent.cz

PŮJČOVNA MECHANIZACE. katalog a ceník. platnost od 3/2014. www.ramirent.cz. www.ramirent.cz PŮJČOVNA MECHANIZACE katalog a ceník platnost od 3/2014 CZ 1 www.ramirent.cz www.ramirent.cz Pobočky RAMIRENT v České republice: MANIPULACE A PŘEPRAVA MATERIÁLU 1 Teleskopické manipulátory / Paletovací

Více

PŮJČOVNA MECHANIZACE. katalog a ceník. platnost od 3/2012. (aktualizováno 10/2012) www.ramirent.cz. www.ramirent.cz

PŮJČOVNA MECHANIZACE. katalog a ceník. platnost od 3/2012. (aktualizováno 10/2012) www.ramirent.cz. www.ramirent.cz 1 PŮJČOVNA MECHANIZACE katalog a ceník platnost od 3/2012 (aktualizováno 10/2012) VÍTEJTE! PRÁVĚ DRŽÍTE KATALOG SPOLEČNOSTI RAMIRENT. ZDE JE NÁVOD NA JEHO SNADNÉ POUŽITÍ: Seznam na protější straně poskytuje

Více

VMPstavební technika Ceník půjčovny

VMPstavební technika Ceník půjčovny VMPstavební technika Ceník půjčovny HUTNÍCÍ TECHNIKA Vibrační desky jednosměrné WACKER, BOMAG BVP 1845 91 kg 450 Kč 410 Kč 400 Kč 720 Kč WP 1235 A 60 kg 400 Kč 310 Kč 390 Kč 720 Kč WP 2050 A 103 kg 450

Více

bez DPH s DPH bez DPH

bez DPH s DPH bez DPH Vestec CENÍK PŮJČOVNY STROJŮ BOURACÍ A VRTACÍ KLADIVA ELEKTRICKÁ 1-7 31 Kladivo vrtací MAKITA SDS + 24 mm 700 W 2 J 2,3 kg 160,- 194,- 3.000,- Kladivo vrtací MAKITA SDS + 30 mm 850 W 5,3 J 4,6 kg 290,-

Více

Ceník půjčovny nářadí

Ceník půjčovny nářadí Ceník půjčovny nářadí Ceny jsou bez DPH cenové sazby podle délky pronájmu hutnící technika typ půlden 1-3 dny 4-20 dní 21 a více víkend vibrační pěch NTC NT 65 220 kč 370 kč 330 kč 300 kč 560 kč vibr.

Více

CENÍK PŮJČOVNÉHO 2015

CENÍK PŮJČOVNÉHO 2015 půjčovna elektrického nářadí Strakonická 71, 159 00 Praha 5 Tel.: 251 565 698, Fax: 241 470 611 E-mail: hiltrent@hiltrent.cz Internet: www.hiltrent.cz Informace a objednávky 602 279 957 Jiří Šindler 724

Více

RAMIRENT KATALOG 2017

RAMIRENT KATALOG 2017 RAMIRENT KATALOG 2017 Platnost od 05/2017 POBOČKY RAMIRENT V ČR Brno-Slatina Řípská 20b 627 00 Brno-Slatina 545 231 012 602 474 295 brno@ramirent.cz ------------------------------- České Budějovice Hlinská

Více

PŮJČOVNA MECHANIZACE MORE THAN MACHINES. katalog a ceník

PŮJČOVNA MECHANIZACE MORE THAN MACHINES. katalog a ceník PŮJČOVNA MECHANIZACE MORE THAN MACHINES katalog a ceník platnost od 4/2015 2015 Pobočky RAMIRENT v České republice: MANIPULACE A PŘEPRAVA MATERIÁLU 1 Teleskopické manipulátory / Paletovací vozíky / Přívěsné

Více

STANA spol. s r.o. Ostrava

STANA spol. s r.o. Ostrava STANA spol. s r.o. Ostrava 1994-2014 Půjčovna pro Vaši stavbu již 20 let Tel: + 420 731 779 049 Bourací kladiva vč. 1 ks nástroje Popis Výkon / Příkon Hmotnost Pohon Jistina Kč GSH 5 CE BOSCH sbíjecí kladivo,

Více

Ceník půjčovného platný od 1.12.2010

Ceník půjčovného platný od 1.12.2010 Ceník půjčovného platný od 1.12.2010 Spodní 1 tel: 257 940 360 Praha 5 mob: 607 222 228 159 00 IČO: 25155113 Ceny vč. DPH 20% DIČ:CZ25155113 na kauce se DPH nevztahuje Výše uvedené ceny a kauce můžou být

Více

Ceník půjčovny Staves s.r.o. Platnost od 1. 2. 2010 Strana 1 KAUCE. CENA ZA DEN Popis 1 Popis 2 od - do > 30 dnů 7-30 dnů 1-7 dnů hodina+ km

Ceník půjčovny Staves s.r.o. Platnost od 1. 2. 2010 Strana 1 KAUCE. CENA ZA DEN Popis 1 Popis 2 od - do > 30 dnů 7-30 dnů 1-7 dnů hodina+ km Strana 1 Mobilní stroje zemní nakladač kolový objem lopaty 0.15 m3 0-570000 1500 1900 2800 560 0 nakladač kolový objem lopaty 1 m3 0-900000 2100 2800 4100 820 0 nakladač kolový objem lopaty 1.5 m3 0-1300000

Více

číslo značka označení přístroje den víkend týden záloha STAVEBNÍ A ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

číslo značka označení přístroje den víkend týden záloha STAVEBNÍ A ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ STAVEBNÍ A ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 7 Metabo Příslušenství plochý sekáč SDS MAX 50,- 100,- 250,- 400,- 8 Metabo Příslušenství špičatý sekáč SDS MAX 50,- 100,- 250,- 400,- 12 Metabo Příslušenství špice SDS+ 50,-

Více

Ceník pronájmu stavebních strojů a příslušenství 2010

Ceník pronájmu stavebních strojů a příslušenství 2010 Půjčovna a prodej stavební techniky a příslušenství Verura s.r.o. Jiří Adam Ing.Václav Hakr +420 606 129 129 jiriadam@pujcovnystroju.cz +420 728 129 129 vaclavhakr@pujcovnystroju.cz Půjčovna a prodej:

Více

SERVIS A PŮJČOVNA. Tel.:

SERVIS A PŮJČOVNA. Tel.: SERVIS A PŮJČOVNA Individuální přístup ke každému klientovi. Potřebujete vyvrtat jednu díru a nechce se Vám platit celý den půjčovného? Společně nastavíme cenu přímo pro Vás. Víte, že se zpozdíte s vrácením

Více

Půjčovna stavebních strojů Wacker - RK rent s.r.o.

Půjčovna stavebních strojů Wacker - RK rent s.r.o. Půjčovna stavebních strojů Wacker - RK rent s.r.o. Po - Pá: 6:00-16:00 So: 7:00-12:00 Jan Sidor: 724 043 454 Půjčovna: 725 015 110 HUTNÍCÍ TECHNIKA: Vibrační pěchy kauce 10 000,- nebo dle domluvy váha

Více

Protože věříme v kvalitu našich produktů, dáváme ke každému stroji navíc doživotní záruku na výrobní vady. Kč bez DPH Laserové systémy

Protože věříme v kvalitu našich produktů, dáváme ke každému stroji navíc doživotní záruku na výrobní vady. Kč bez DPH Laserové systémy HILTI SERVIS STROJŮ Balík servisních služeb pro vaše Hilti stroje Pokud se na Vašem Hilti stroji projeví jakákoliv závada, jsme připraveni ji rychle a profesionálně odstranit v našem servisním středisku

Více

váha 1/7dnů 8/30dnů nad 30 dnů BS kg 500,- 400,- BS 62Y 69 kg 500,-

váha 1/7dnů 8/30dnů nad 30 dnů BS kg 500,- 400,- BS 62Y 69 kg 500,- PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ Wacker - RK rent s.r.o. PO - PÁ 6.00-16.00 Půjčovna 725 015 110 SO 7.00-12.00 ceník půjčovny ke stažení HUTNÍCÍ TECHNIKA Vibrační pěchy kauce 10 000,- nebo dle domluvy váha 1/7dnů

Více

Bourací kladiva. PŮJČOVNA MĚLNÍK s.r.o. Provozovna:

Bourací kladiva. PŮJČOVNA MĚLNÍK s.r.o. Provozovna: Provozovna: PŮJČOVNA MĚLNÍK s.r.o. Ripska 3672, 276 01 - Melnik Po-PA: 06:00hod - 17:00 So:08.00-11.00hod ICO: 05594600, DIC: CZ05594600 Tel: 315 602789 605 245439 VRTACI, SEKACI A BOURACI TECHNIKA CENY

Více

NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY

NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY Obsah nabídky veřejné zakázky strana 1 A Krycí list nabídky strana 2 B Základní kvalifikační předpoklady strana 3 C Profesní kvalifikační předpoklady strana x D Ekonomické a finanční

Více

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání lanem Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání diamantovým lanem je nejsnadnější a nejúčinnější způsob

Více

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek.

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek. Čisticí stroje Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu 4 Vždy vhodný čisticí prostředek Zvýšená životnost 3 2 Nízké opotřebení Technika 1 Regulace tlaku/průtoku na přístroji

Více

LETÁKOVÁ AKCE VLA Dům, dílna a zahrada. Termín: 15. března 6. dubna 2019

LETÁKOVÁ AKCE VLA Dům, dílna a zahrada. Termín: 15. března 6. dubna 2019 LETÁKOVÁ AKCE VLA 2019-03 Dům, dílna a zahrada Termín: 15. března 6. dubna 2019 106901 EXTOL CRAFT 106902 EXTOL CRAFT 106910 EXTOL CRAFT 106920 EXTOL CRAFT 106930 EXTOL CRAFT 115x1,0x22,2mm 125x1,0x22,2mm

Více

CENÍK - PŮJČOVNA SAMOHYBNÉ MONTÁŽNÍ PLOŠINY PŮJČOVNA NÁŘADÍ A STAVEBNÍ MECHANIZACE. VERTIKAL SYSTEM s.r.o.

CENÍK - PŮJČOVNA SAMOHYBNÉ MONTÁŽNÍ PLOŠINY PŮJČOVNA NÁŘADÍ A STAVEBNÍ MECHANIZACE. VERTIKAL SYSTEM s.r.o. CENÍK - PŮJČOVNA SAMOHYBNÉ MONTÁŽNÍ PLOŠINY PŮJČOVNA NÁŘADÍ A STAVEBNÍ MECHANIZACE VERTIKAL SYSTEM s.r.o. V ULIČCE 102 664 61 REBEŠOVICE IČO: 26887134 tel.: 774 760 760 e-mail: vertikalsystem@seznam.cz

Více

Cena za (Kč) číslo značka označení přístroje den víkend týden záloha STAVEBNÍ A ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

Cena za (Kč) číslo značka označení přístroje den víkend týden záloha STAVEBNÍ A ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ STAVEBNÍ A ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 2 Metabo Pokosová pila 250,- 500,- 1.500,- 4.000,- 3 Mopo Pistole Avon 100,- 200,- 400,- 1.000,- 26 Makita Okružní pila 250,- 500,- 1.000,- 3.500,- 28d Metabo Multifunkční

Více

Soupis provedených prací elektro

Soupis provedených prací elektro Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi

Více

číslo značka označení přístroje den víkend týden záloha STAVEBNÍ A ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

číslo značka označení přístroje den víkend týden záloha STAVEBNÍ A ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ STAVEBNÍ A ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 4 a Bosch Otvory do nerez plechu 32 a 35 mm 50,- 100,- 250,- 500,- 4 b Metabo Sekáč plochý SDSmax 150,- 300,- 700,- 1.500,- 4 b Metabo Sekáč špičák SDSmax 150,- 300,- 700,-

Více

CENÍK PŮJČOVNY NÁŘADÍ Půjčovna nářadí Vlk s.r.o. 800 737 330 (volejte zdarma) mail: pujcovna@pujcovna-vlk.cz abwww.pujcovna-vlk.cz

CENÍK PŮJČOVNY NÁŘADÍ Půjčovna nářadí Vlk s.r.o. 800 737 330 (volejte zdarma) mail: pujcovna@pujcovna-vlk.cz abwww.pujcovna-vlk.cz CENÍK PŮJČOVNY NÁŘADÍ Půjčovna nářadí Vlk s.r.o. 800 737 330 (volejte zdarma) mail: pujcovna@pujcovna-vlk.cz abwww.pujcovna-vlk.cz 602 716 120 - servisní služba mimo pracovní dobu Důležité upozornění-upřesněnípodmínek

Více

RuËnÌ diamantovè vrtaëky HCW-22 HC-1. Pr mïr vrt nì: 8-22 mm NOVINKA. Pr mïr vrt nì: 22-82 mm. Vrt nì a ez nì diamantem Ruční diamantové vrtačky

RuËnÌ diamantovè vrtaëky HCW-22 HC-1. Pr mïr vrt nì: 8-22 mm NOVINKA. Pr mïr vrt nì: 22-82 mm. Vrt nì a ez nì diamantem Ruční diamantové vrtačky Vrt nì a ez nì diamantem Ruční diamantové vrtačky DiamantovÈ vrtaëky - p ehled * Maximální průměr 82 mm pro ruční vrtání za mokra MokrÈ SuchÈ Model Max. pr mïr mm P ipojenì HCW-22 8-22 Rychlospojka HC-1

Více

PŮJČOVNA....od vrtačky po bagr

PŮJČOVNA....od vrtačky po bagr PŮJČOVNA...od vrtačky po bagr CENÍK 2017 7 PŮJČOVNY DŮVODŮ PROČ VYUŽÍT SLUŽEB STAVES ÚSPORA ÚDRŽBA KVALITA OBSLUHA ZAŠKOLENÍ Ušetříte prostředky za vybavení, které si pronajímáte za zlomek pořizovací ceny

Více

CENÍK PŮJČOVNY NÁŘADÍ Půjčovna nářadí Vlk s.r.o. 800 737 330 (volejte zdarma) mail: pujcovna@pujcovna-vlk.cz abwww.pujcovna-vlk.cz

CENÍK PŮJČOVNY NÁŘADÍ Půjčovna nářadí Vlk s.r.o. 800 737 330 (volejte zdarma) mail: pujcovna@pujcovna-vlk.cz abwww.pujcovna-vlk.cz CENÍK PŮJČOVNY NÁŘADÍ Půjčovna nářadí Vlk s.r.o. 800 737 330 (volejte zdarma) mail: pujcovna@pujcovna-vlk.cz abwww.pujcovna-vlk.cz 602 716 120 - servisní služba mimo pracovní dobu Důležité upozornění-upřesněnípodmínek

Více

Pronájem. Nájemce:.. (dále jen nájemce)

Pronájem. Nájemce:.. (dále jen nájemce) Pronájem Smluvní strany Pronajímatel: firma TOMÁŠ KOZEL Firma je zapsána na živnostenském úřadu Ústí nad Orlicí pod č. j. ŽÚ/0058/2002/262.2-0, č ev. 361100-30862-00, rejstřík č.: 31878 Sídlo: Mistrovice

Více

RAMIRENT KATALOG 2016

RAMIRENT KATALOG 2016 RAMIRENT KATALOG 2016 Platnost od 05/2016 POBOČKY RAMIRENT V ČR Brno-Slatina Řípská 20b 627 00 Brno-Slatina 545 231 012 602 474 295 brno@ramirent.cz ------------------------------- České Budějovice Hlinská

Více

SORTIMENT 2014/2015. www.stanley.eu

SORTIMENT 2014/2015. www.stanley.eu SORTIMENT 2014/2015 VYVINUTO PRO PROFESIONÁLY Společnost Stanley byla založena v roce 1843 jako železářský podnik. Společnost patří k americkému koncernu (US) Stanley Black & Decker se sídlem v New Britain,

Více

Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRN Majdalena s.r.o. NÁZEV VÝROKU: PILÍ E SK ÍN P ÍPOJKOVÉ (POJISTKOVÉ) Jmenovité pracovní nap tí: Do do 690

Více

prodej, servis, půjčovna Záloha den PŘÍKOPOVÉ VÁLCE BOMAG s radiem,dálk.ovl. BOMAG BMP8500 1.900,- 70.000,- JÁDROVÉ VRTAČKY se stativem

prodej, servis, půjčovna Záloha den PŘÍKOPOVÉ VÁLCE BOMAG s radiem,dálk.ovl. BOMAG BMP8500 1.900,- 70.000,- JÁDROVÉ VRTAČKY se stativem JETOMAS s.r.o. prodej, servis, půjčovna provozovna Lodní náměstí 1093/7, 412 01 Litoměřice IČO:02643146 DIČ:CZ02643146 tel. : 416 536 188 Otevírací doba: Po-Pá 06.00-16.00hod. Majitel - Svoboda Tomáš 606

Více

PO - PÁ 7:00-11:30 12:30-16:00 SO - NE Zavřeno

PO - PÁ 7:00-11:30 12:30-16:00 SO - NE Zavřeno PO - PÁ 7:00-11:30 12:30-16:00 SO - NE Zavřeno Popis Vibrační pěch 65 kg Vibrační pěch 68 kg Deska vibrační 85 kg Deska vibrační reverzní 120 kg Deska vibrační reverzní 160 kg Deska vibrační reverzní 43

Více

Technické podmínky pro požární kontejner technický

Technické podmínky pro požární kontejner technický Příloha č. 1 k č.j.:hspm-3496-2/2015 ÚIZS Technické podmínky pro požární kontejner technický 1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení 1 ks požárního kontejneru technického (dále jen KTE

Více

Hilti doživotní služby

Hilti doživotní služby Hilti doživotní služby Balík servisních služeb pro vaše Hilti stroje Pokud se na Vašem Hilti stroji projeví jakákoliv závada, jsme připraveni ji rychle a profesionálně odstranit v našem servisním středisku

Více

PŮJČOVNA....od vrtačky po bagr

PŮJČOVNA....od vrtačky po bagr PŮJČOVNA...od vrtačky po bagr CENÍK 2016 7 PŮJČOVNY DŮVODŮ PROČ VYUŽÍT SLUŽEB STAVES ÚSPORA ÚDRŽBA KVALITA OBSLUHA ZAŠKOLENÍ DOSTUPNOST PORADENSTVÍ Ušetříte prostředky za vybavení, které si pronajímáte

Více

Předvánoční vydání. LETÁKOVÁ AKCE VLA Dům, dílna a zahrada. o 70% více produktů. Termín:

Předvánoční vydání. LETÁKOVÁ AKCE VLA Dům, dílna a zahrada. o 70% více produktů. Termín: Předvánoční vydání o 70% více produktů LETÁKOVÁ AKCE VLA 16-11 Dům, dílna a zahrada Termín: 18. 11. 24. 12. 2016 29302 EXTOL CRAFT závitníky a závitová očka, sada 32ks 3152 EXTOL PREMIUM 3153 EXTOL PREMIUM

Více

List1. Kauce: Pro zapůjčení nářadí se skládá kauce, která je vratná při vrácení nářadí.

List1. Kauce: Pro zapůjčení nářadí se skládá kauce, která je vratná při vrácení nářadí. Podmínky půjčování Podmínky k zapůjčení stroje: Pro ověření Vaší totožnosti vyžadujeme následující kombinace dokladů: Občanský průkaz, rodný list Občanský průkaz, cestovní pas Občanský průkaz, řidičský

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Upřesnění podmínek pronájmu

Upřesnění podmínek pronájmu ALDA Opava s.r.o. Těšínská 75, 746 01 Opava Tel.: 602 245 363 e-mail: pujcovna@aldaopava.cz Upřesnění podmínek pronájmu Ceník je platný od 1.2.2019. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Sazba půjčovného:

Více

RAMIRENT KATALOG Platnost od 05/2018

RAMIRENT KATALOG Platnost od 05/2018 RAMIRENT KATALOG Platnost od 05/2018 POBOČKY RAMIRENT V ČR Brno-Slatina Řípská 20b 627 00 Brno-Slatina 545 231 012 602 474 295 brno@ramirent.cz ------------------------------- České Budějovice Hlinská

Více

ARBE Ostrava Půjčovna, servis nářadí a stavební mechanizace

ARBE Ostrava Půjčovna, servis nářadí a stavební mechanizace 1. VRTAČKY, VRTACÍ KLADIVA SDS+, UTAHOVÁKY AKU Vrtačka, 1-10mm, 1.2 kg, 2x Aku 12 V DeWalt 160/194 2 000 AKU Vrtačka, 1-13mm, 1.5 kg, 2x Aku 18V Protool 160/194 2 000 AKU Vrtačka s příklepem, 1-13mm, 1,8kg,

Více

PŮJČOVNA...od vrtačky po bagr

PŮJČOVNA...od vrtačky po bagr PŮJČOVNA...od vrtačky po bagr CENÍK 2018 7 PŮJČOVNY DŮVODŮ PROČ VYUŽÍT SLUŽEB STAVES ÚSPORA ÚDRŽBA KVALITA OBSLUHA ZAŠKOLENÍ DOSTUPNOST PORADENSTVÍ Ušetříte prostředky za vybavení, které si pronajímáte

Více

Po - Pá 6:00-18:00. Cena za den vč. DPH 1.500,- 1.350,- 1.350,- 15.000,- Cena za den vč. DPH 3.000,- 2.700,- 2.700,- 30.000,-

Po - Pá 6:00-18:00. Cena za den vč. DPH 1.500,- 1.350,- 1.350,- 15.000,- Cena za den vč. DPH 3.000,- 2.700,- 2.700,- 30.000,- 3.000,- 2.700,- 2.700,- 30.000,- 1.500,- 1.350,- 1.350,- 15.000,- 4 ks lžíce 240, 450, 1000 mm Radlice Pro dlouhodobý pronájem, nebo koupi stroje Vám rádi zpracujeme individuální cenovou nabídku. Po -

Více

BZ Stavotechnika,s.r.o. - PŮJČOVNA - CENÍK

BZ Stavotechnika,s.r.o. - PŮJČOVNA - CENÍK BZ Stavotechnika,s.r.o. - PŮJČOVNA - CENÍK Stavební technika Typ Záloha Nájemné (24 hod) s DPH bez DPH Vibrační deska 80kg - Wacker VP1550 AW 15000 650 537 Vibrační deska 85kg - Enar PEN 16D 15000 650

Více

PŮJČ OV N A N ÁŘ AD Í A S T RO JŮ Z AH R AD A, S T AV B A, D ÍLNA

PŮJČ OV N A N ÁŘ AD Í A S T RO JŮ Z AH R AD A, S T AV B A, D ÍLNA PŮJČ OV N A N ÁŘ AD Í A S T RO JŮ Z AH R AD A, S T AV B A, D ÍLNA Ceník půjčovny stavebních a zahradních strojů - nářadí a příslušenství 2011. Stavební stroje 1-5dní 6-14dní od 15dní 4h Záloha DH 0115

Více

Půjčovny malé mechanizace Sortiment strojů a ceník nájemného

Půjčovny malé mechanizace Sortiment strojů a ceník nájemného Půjčovny malé mechanizace Platnost ceníku od 1. 10. 2008. Kontakty a provozní doba Podmínky půjčování Praha 4- Praha 10- Podmínky k zapůjčení stroje: Nářadí zapůjčené v pátek po U ského nádraží Přátelství

Více

CENÍK PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ A NÁSTROJŮ 2016. www.sprosro.cz OBSAH 1) STROJE PRO ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ 5) NIVELAČNÍ PŘÍSTROJE A MĚŘIDLA

CENÍK PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ A NÁSTROJŮ 2016. www.sprosro.cz OBSAH 1) STROJE PRO ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ 5) NIVELAČNÍ PŘÍSTROJE A MĚŘIDLA www.sprosro.cz OBSAH 1) STROJE PRO ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ 5) NIVELAČNÍ PŘÍSTROJE A MĚŘIDLA 2) STROJE PRO BOURÁNÍ A VRTÁNÍ UPÍNÁNÍ TE-S UPÍNÁNÍ SDS-Max UPÍNÁNÍ SDS-Plus UPÍNÁNÍ svorná hlava UPÍNÁNÍ K-Hex 6)

Více

PŮJČOVNA NÁŘADÍ f. KVARTA spol. s r.o.

PŮJČOVNA NÁŘADÍ f. KVARTA spol. s r.o. PŮJČOVNA NÁŘADÍ f. KVARTA spol. s r.o. KDE: ulice Dolní 222, Choceň prodejna nábytku - přízemí KDY: provozní doba pondělí pátek 7,00-12,00 ~ 14,00-17,00 hod KONTAKT: firma: 465 471 325; 775 111 340; p.

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

Předvánoční vydání o 70% více produktů. LETÁKOVÁ AKCE VLA Dům, dílna a zahrada. Termín:

Předvánoční vydání o 70% více produktů. LETÁKOVÁ AKCE VLA Dům, dílna a zahrada. Termín: Předvánoční vydání o 70% více produktů LETÁKOVÁ AKCE VLA 17-11 Dům, dílna a zahrada Termín: 17. 11. 24. 12. 2017 20090 EXTOL CRAFT 20092 EXTOL CRAFT titanový povrch s lamačem třísek spirálovou drážkou

Více

Rozm r kleštiny. ty hran. Šestihranný držák bit. Max. Ø vrták. Otá ky/min. Max. utahovací moment. Upnutí sklí idla.

Rozm r kleštiny. ty hran. Šestihranný držák bit. Max. Ø vrták. Otá ky/min. Max. utahovací moment. Upnutí sklí idla. ty hran Rozm r kleštiny Max. pr m r šroubu Šestihranný držák bit Otá ky/min. Max. Ø vrták Max. utahovací moment Upnutí sklí idla Utahovací moment Délka se sklí idlem Tlak vzduchu Max. pr m r šroubu Ø p

Více

129,- 1590,- 58, 90 9990,- Globus a Baumarkt - celý nákup na jednom místě 1990,- - 20 % 11990,- - 16 % Prádelníková skříň 7862 61 x 41 x 170 cm, buk

129,- 1590,- 58, 90 9990,- Globus a Baumarkt - celý nákup na jednom místě 1990,- - 20 % 11990,- - 16 % Prádelníková skříň 7862 61 x 41 x 170 cm, buk Globus a Baumarkt - celý nákup na jednom místě Phalaenopsis kv.12 cm 1 výhon různé barvy Substrát Floria pro orchideje 5 l 89,90 129,- Prádelníková skříň 7862 61 x 41 x 170 cm, buk 1590,- 1990,- - 20 %

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Stropní systém se záv sným motorem HM2500. Výrobce: HANDI-MOVE, BELGIE Dodavatel: HORIZONT-NARE s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ. Stropní systém se záv sným motorem HM2500. Výrobce: HANDI-MOVE, BELGIE Dodavatel: HORIZONT-NARE s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Stropní systém se záv sným motorem HM2500 Výrobce: HANDI-MOVE, BELGIE Dodavatel: HORIZONT-NARE s.r.o., eský T šín Bezpe nostní informace ed použitím p ístroje se ujist te, že: doprovodná

Více

Planá nad Lužnicí protipovod ová opat ení Dokumentace pro stavební povolení

Planá nad Lužnicí protipovod ová opat ení Dokumentace pro stavební povolení Prosinec 2010 Planá nad Lužnicí protipovod ová opat ení Dokumentace pro stavební povolení J. Objednatel: Povodí Vltavy, s.p. 3A10272.32.B01 PROPO ET NÁKLAD Propo et náklad je v rámci investi ního zám ru

Více

MIKROREGION TELČSKO dodávka mobiliáře, herních a sportovních prvků - technická specifikace všech prvků vč. ilustračních obrázků

MIKROREGION TELČSKO dodávka mobiliáře, herních a sportovních prvků - technická specifikace všech prvků vč. ilustračních obrázků MIKROREGION TELČSKO dodávka mobiliáře, herních a sportovních prvků - technická specifikace všech prvků vč. ilustračních obrázků Mobiliář Mapový stojan: Stojan z akátového broušeného dřeva. Stabilní kůlová

Více

Dešťová voda, sběr, využívání - přehled techniky 1/8 listů

Dešťová voda, sběr, využívání - přehled techniky 1/8 listů Dešťová voda, sběr, využívání - přehled techniky 1/8 listů Obsah: A. Nádrže - nadzemní, podzemní - pro dešťovou vodu, jejich spojování, vybavení B. Filtry - /zemní/ - / interní -do nádrže/ - /do svodové

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

CENÍK 2008 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO KUTILY

CENÍK 2008 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO KUTILY CENÍK 2008 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO KUTILY Doporučené prodejní ceny s DPH Platné od 1. 4. 2008 Tento ceník nahrazuje ceník předešlý. Změna vyhrazena. Příklepové vrtačky Typ Výbava Sklíčidlo Příkon / počet

Více

Ceník pronájmu platný od 1.4.2016

Ceník pronájmu platný od 1.4.2016 HILTI TE 2 Vrtací kladivo SDS plus se dvěma režimy (vrtání s příklepem a bez příklepu), Robustní motor s vysokou zatížitelností pro maximální výkon, příklepové vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene.

Více