Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o."

Transkript

1 Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRN Majdalena s.r.o. NÁZEV VÝROKU: PILÍ E SK ÍN P ÍPOJKOVÉ (POJISTKOVÉ) Jmenovité pracovní nap tí: Do do 690 V Jmenovitý kmito et: 50 Hz Stupe krytí: IP44 Ochrana neživých ástí p ed nebezpe ným dotykovým nap tím: Samo inným odpojením od zdroje. ívodní vedení: do pr ezu 50 mm 2 u l ípojnice: Pracovní - pojistkový spodek vel. 00 ívod - svorka pro p ímé p ipojení vodi e do 50 mm 2 vývod - svorka pro p ímé p ipojení vodi e do 50 mm 2 PEN - svorka pro p ímé p ipojení vodi e do 50 mm 2 Uzemn ní - t menová svorka pro p ipojení zemnící pásky FeZn 30x4 mm Materiál pilí e: rmovaný beton Materiál sk ín : SM Odolnost proti ho ení: H 40, V-0 dle SN EN (Kategorie nesnadno ho lavé dle d íve platné SN ) Stupe mechanické ochrany: IK 10 Uzavírání dve í: Energetický uzáv r dle SN p íloha Typové Jmenovitý proud Zkratová odolnost k ístrojová nápl Vn jší rozm ry v mm mm Hmotnost v kg SP100/KKP1P ks poj. sokl vel x 165 x SP200/KKP1P ks poj. sokl vel x 165 x Provedené zkoušky: ertifikát EZÚ , Prohlášení o shod 12 Zák.. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska bezpe nosti osob, majetku a životního prost edí. Výrobek odpovídá požadavk m normy: SN EN ed.2, SN EN , SN ed.2 Schéma zapojení SP 100 SP x x 160 Pilí sk ín pojistkové SP 100/KKP1P TDP pilí e - SLOUPÁRN Majdalena s.r.o Stránka 1 z 12

2 PILÍ E SK ÍN SMY KOVÍ Jmenovité pracovní nap tí: Do 690 V Jmenovitý kmito et: 50 Hz Stupe krytí: IP44 Ochrana neživých ástí p ed nebezpe ným dotykovým nap tím: Samo inným odpojením od zdroje. ívodní vedení: do pr ezu 240 mm 2 u l ípojnice: Pracovní - pojistkový spodek vel. 00 ívod V svorka pro p ímé p ipojení vodi e do 240 mm 2 vývod - svorka pro p ímé p ipojení vodi e do 50 mm 2 PEN - svorka pro p ímé p ipojení vodi e do 50 mm 2 Pracovní - pojistkový spodek vel. 1 a 2 ívod - V-svorka pro p ímé ipojení vodi e do 240 mm 2 vývod šroub M10 pro p ipojení vodi e na kabelové oko do 150 mm 2 PEN ívod - V-svorka pro p ímé p ipojení vodi e do 240 mm 2 vývod šroub M10 pro p ipojení vodi e na kabelové oko do 150 mm 2 Uzemn ní - t menová svorka pro p ipojení zemnící pásky FeZn 30x4 mm Materiál pilí e: rmovaný beton Materiál dve í sk ín : Polykarbonát Odolnost proti ho ení: H 40, V-0 dle SN EN (Kategorie nesnadno ho lavé dle d íve platné SN ) Stupe mechanické ochrany: IK 10 Uzavírání dve í: Energetický uzáv r dle SN p íloha 1. Typové Jmenovitý proud Zkratová odolnost k ístrojová nápl Vn jší rozm ry v mm mm Hmotnost v kg SS100/KKE4P ks poj. sokl vel x 280 x SS101/KKF4S ks poj. sokl vel x 280 x SS102/KKF4S ks poj. sokl vel x 280 x SS200/KKE4P ks poj. sokl vel x 280 x SS300/KKE4P ks poj. sokl vel x 280 x Provedené zkoušky: ertifikát EZÚ , Prohlášení o shod 12 Zák.. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska bezpe nosti osob, majetku a životního prost edí. Výrobek odpovídá požadavk m normy: SN EN ed.2, SN EN , SN ed.2 Schéma zapojení SS 100 SS 101 SS 102 SS 200 SS x x x x x 160 Pilí sk ín pojistkové SS 300/KKE4P Pilí sk ín pojistkové SS bez výzbroje TDP pilí e - SLOUPÁRN Majdalena s.r.o Stránka 2 z 12

3 PILÍ E ROZPOJOVÍ JISTÍÍ s pojistkovými lištami Jmenovité pracovní nap tí: do 690V Jmenovitý kmito et: 50Hz Jmenovitý proud: 400/160 Stupe krytí: IP44 Ochrana neživých ástí p ed nebezpe ným dotykovým nap tím: Samo inným odpojením od zdroje Max. pr ez p ívodních vodi : do 240 mm 2 Max. pr ez vývodních vodi : pojistková lišta vel. 2 do 240 mm 2 vel. 00 do 95 mm 2 Zp sob p ipojení vodi : pojistková lišta vel. 2 - V-svorka pro p ímé p ipojení vodi e do 240 mm 2 vel svorka pro p ímé p ipojení vodi e do 95 mm 2 ípojnice PEN - V-svorka pro p ímé p ipojení vodi e do 240 mm 2 uzemn ní - t menová svorka pro p ipojení zemnící pásky FeZn 30x4 mm Materiál pilí e: rmovaný beton Materiál dve í sk ín : Polykarbonát, SM Odolnost proti ho ení: H 40, V-0 dle SN EN (Kategorie nesnadno ho lavé dle d íve platné SN ) Stupe mechanické ochrany: IK 10 Uzavírání dve í: íbodové uzavírání na záv r rozvodných za ízení pro odv tví energetiky dle SN p íloha 1. Základní provedení Typové Jmenovitý proud [ ] Zkratová odolnost [k] ístrojová náp Vn jší rozm ry x x [mm] mm TDP pilí e - SLOUPÁRN Majdalena s.r.o Stránka 3 z 12 Hmotnost. patek [ kg] SR322 / KKW2W ks. poj. lišty vel x 290 x SR422 / KKW2W ks. poj. lišty vel x 290 x SR522 / KKW2W ks. poj. lišty vel x 290 x Kombinace lišt Typové / Dopl kové Jmenovitý proud [] varianty ze základního provedení SR 322 Zkratová odolnost [k] SR442 / KKW2W 400/ SR544 / KKW2W 400/ varianty ze základního provedení SR 422 SR542 / KKW2W 400/ SR644 / KKW2W 400/ SR746 / KKW2W 400/ varianty ze základního provedení SR 522 SR642 / KKW2W 400/ SR744 / KKW2W 400/ SR846 / KKW2W 400/ SR948 / KKW2W 400/ ístrojová nápl 2 ks. poj. lišty vel ks. poj. lišty vel ks. poj. lišty vel ks. poj. lišty vel ks. poj. lišty vel ks. poj. lišty vel ks. poj. lišty vel ks. poj. lišty vel ks. poj. lišty vel ks. poj. lišty vel ks. poj. lišty vel ks. poj. lišty vel ks. poj. lišty vel ks. poj. lišty vel ks. poj. lišty vel ks. poj. lišty vel ks. poj. lišty vel ks. poj. lišty vel Vn jší rozm ry x x [mm] mm Hmotnost. patek [ kg] 620 x 290 x x 290 x x 290 x x 290 x x 290 x x 290 x x 290 x x 290 x x 290 x Výrobek odpovídá požadavk m normy: SN EN ed.2, SN EN , SN ed.2 Provedené zkoušky: ertifikát EZÚ , Prohlášení o shod 12 Zák.. 22/97 Sb. O technických požadavcích na výrobky z hlediska bezpe nosti osob, majetku a životního prost edí.

4 Schema zapojení SR 322 SR 422 SR 522 Pilí rozpojovací a jistící SR 422/KKW2W TDP pilí e - SLOUPÁRN Majdalena s.r.o Stránka 4 z 12

5 PILÍ E ROZPOJOVÍ JISTÍÍ Jmenovité pracovní nap tí: do 690V Jmenovitý kmito et: 50Hz Jmenovitý proud: 400 Stupe krytí: IP44 Ochrana neživých ástí p ed nebezpe ným dotykovým nap tím: Samo inným odpojením od zdroje ívodní vedení: kabelové s jádry do pr ezu 240mm 2 ípojnice: pracovní - V-svorka pro p ímé p ipojení vodi e do 240 mm 2 - fázové propojení L pas 40 x 5 PEN - V-svorka pro p ímé p ipojení vodi e do 240 mm 2 uzemn ní - svorníky M6, M8, M10 Na zvláštní požadavek je možné dodat sk ín se šroubovou svorkou M10 pro p ipojení vodi pomocí kabelových ok. Materiál pilí e: rmovaný beton Materiál dve í sk ín : Polykarbonát Odolnost proti ho ení: H 40, V-0 dle SN EN (Kategorie nesnadno ho lavé dle d íve platné SN ) Stupe mechanické ochrany: IK 10 Uzavírání dve í: Energetický uzáv r dle SN p íloha 1. Typové Jmenovitý proud Zkratová odolnost k ístrojová nápl Vn jší rozm ry v mm mm Hmotnost v kg SR302/KKF4S ks poj. sokl vel x 280 x SR402/KKF4S ks poj. Sokl vel x 280 x SR502/KKF4S ks poj. 400 Sokl vel x 280 x SR302/KKS4S ks poj. sokl 400 vel x 280 x SR402/KKS4S ks poj. Sokl vel x 280 x SR502/KKS4S ks poj. 400 Sokl vel x 280 x Výrobek odpovídá požadavk m normy: SN EN ed.2, SN EN , SN ed.2 Provedené zkoušky: ertifikát EZÚ , Prohlášení o shod 12 Zák.. 22/97 Sb. O technických požadavcích na výrobky z hlediska bezpe nosti osob, majetku a životního prost edí. Schema zapojení SR 302 SR 402 SR 502 L3 L2 L1 L3 L2 L1 L3 L2 L1 PEN PEN PEN Pilí rozpojovací a jistící SR 402/KKS4S TDP pilí e - SLOUPÁRN Majdalena s.r.o Stránka 5 z 12

6 PILÍ E ELEKTROM ROVÉ Jmenovité nap tí sít : 400/230 V Jmenovitý kmito et: 50 Hz Jmenovitý proud: 16, 25, 40, char. Stupe krytí: IP 43 Ochrana neživých ástí p ed nebezpe ným dotykovým nap tím: Samo inným odpojením od zdroje. ívodní vedení: elektrom rová sk 16 mm 2 u - l ípojková sk max 240 mm 2 u - l Materiál pilí e: rmovaný beton Materiál sk ín : Polykarbonát Odolnost proti ho ení: H 40, V-0 dle SN EN (Kategorie nesnadno ho lavé dle d íve platné SN ) Stupe mechanické ochrany: IK 10 Uzavírání dve í: elektrom rová sk vnit ní ty hran 6x6 mm ípojková sk energetický uzáv r dle SN p íloha 1 SP100/KKP1P SS101/KKF4S SS200/KKE4P SS101/KKF4S SS200/KKE4P +EP13.12/KKP8 +EP13.12/KKP8 +2x EP13.12/KKP8 +ES13.12/KKP8 +2x ES13.12/KKP8 (PMV 1V/2 SP100) (PMV 1V/2) (PMV 2V/2) (PMV 1H/2) (PMV 2H/2) Typ sk íní SP100/KKP1P )* +EP13.12/KKP8 SS101/KKF4S )* +EP13.12/KKP8 SS200/KKE4P )* +2x EP13.12/KKP8 SS101/KKF4S )* +ES13.12/KKP8 SS200/KKE4P )* +2x ES13.12/KKP8 Elektrom rová sk ípojková sk Rozm ry pilí e v mm Hmotnost Osazena jisti i Osazena výzbrojí mm v kg 25 3P P SP 100 SP P P SS 100 SS dv samostatné sk ín, v každé: 25 3P - SS 100 SS P 25 3P P SS 100 SS dv samostatné sk ín, v každé: 25 3P - SS 100 SS P Hlavní jisti o velikosti 16 a 40 se dodává na p ání zákazníka )* - sk ín jsou standardn osazeny výzbrojí uvedenou v. Lze však osadit i jinou výzbroj, jež je uvedena v tabulce. Výrobek odpovídá požadavk m normy: SN EN ed.2, SN EN , SN EN , SN ed.2 Provedené zkoušky: ertifikát EZÚ , Prohlášení o shod 12 Zák.. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska bezpe nosti osob, majetku a životního prost edí. TDP pilí e - SLOUPÁRN Majdalena s.r.o Stránka 6 z 12

7 Jisti max. 2 zaplombovatelný v zapnuté poloze Schéma zapojení Elektrom r F HDO ípovelový ijíma N ytová rozvodnice PEN S1 S2 PE L1 L2 L3 PEN Hlavní jišt ní p ed elektrom rem Pøívod SP ER SP - pojistková sk ER - elektrom rová sk Pilí elektrom rový SS100/KKE4P + ES13.12/KKP8 TDP pilí e - SLOUPÁRN Majdalena s.r.o Stránka 7 z 12

8 PILÍ E KOMINOVNÉ Jmenovité nap tí sít : 400/230 V Jmenovitý kmito et: 50 Hz Jmenovitý proud: 16, 25, 40, char. Stupe krytí: IP 43 Ochrana neživých ástí p ed nebezpe ným dotykovým nap tím: Samo inným odpojením od zdroje. ívodní vedení: elektrom rová sk 16 mm 2 u - l ípojková sk max 240 mm 2 u - l Materiál pilí e: rmovaný beton Materiál sk ín : Polykarbonát Odolnost proti ho ení: H 40, V-0 dle SN EN (Kategorie nesnadno ho lavé dle d íve platné SN ) Uzavírání dve í: elektrom rová sk vnit ní ty hran 6x6 mm ípojková sk energetický uzáv r dle SN p íloha 1 plynom rné sk vnit ní ty hran 6x6 mm SS101/KKF4S SS200/KKE4P SS200/KKE4P +ES13.12/KKP8 + RP1x + 2x EP13.12/KKP8 + RP2x + 2x EP13.12/KKP8 + RP2x-H (PMVRP 1H/2) (PMVRP 22V/2) (PMVRP 22HV/2) Typ sk íní SS101/KKF4S +ES13.12/KKP8 +RP1x SS200/KKE4P +2x EP13.12/KKP8 +RP2x SS200/KKE4P +2x EP13.12/KKP8 +RP2x-H Elektrom rová Rozm ry pilí e v Hmotnost ípojková sk Plynom rná sk sk mm Osazena jisti i Osazena výzbrojí mm v kg sk s držákem 25 3P - SS100 SS200 výzbroje pro jeden P plynom r dv samostatné sk ín, v každé: 25 3P P dv samostatné sk ín, v každé: 25 3P P SS100 SS300 SS100 SS200 (SS 300 po domluv vyšší sk ) dv sk ín pod sebou,každá s držákem výzbroje pro jeden plynom r dv sk ín,každá s držákem výzbroje pro jeden plynom r Hlavní jisti o velikosti 25 a 40 se dodává na p ání zákazníka. Výrobek odpovídá požadavk m normy: SN EN ed.2, SN EN , SN EN , SN ed.2 Provedené zkoušky: ertifikát EZÚ , Prohlášení o shod 12 Zák.. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska bezpe nosti osob, majetku a životního prost edí. Schéma zapojení Schémata zapojení pro kombinované pilí e jsou shodná s pilí i elektrom rovými. Pilí kombinovaný SS200/KKE4P + 2x EP13.12/KKP8 + 2RP (pojistková sk + elektrom rová sk + plynom rná sk TDP pilí e - SLOUPÁRN Majdalena s.r.o Stránka 8 z 12

9 PILÍ PLYNOM RNÝ SK PLYNOM RNÁ Vstupní tlak: kpa Médium: zemní plyn, bioplyn, svítiplyn, plynová frakce propanu Plynom r: ipojovací rozte R=100, 250 mm, (typ G4, G6) Regulátor tlaku: vstupní p etlak: do 0,5 MPa výstupní p etlak: 0,9 7,0 kpa pr tok: 6 10 m 3 Hlavní uzáv r plynu: kulový kohout 1 Materiál pilí e: rmovaný beton Materiál dve í sk ín : Polykarbonát Stupe mechanické ochrany: IK 10 Odolnost proti ho ení: H 40, V-0 dle SN EN (Kategorie nesnadno ho lavé dle d íve platné SN ) trání sk ín : je zajišt no labyrintem mezi plastovým rámem a dve mi. Uzavírání dve í: záv r na trnový klí 6x6 mm dle SN Typové PRP 3/2 SPL 3/2 ístrojová výzbroj Stavitelný instala ní rám s držáky p ístroj Stavitelný instala ní rám s držáky p ístroj Vnit ní rozm r sk ín v mm ší ka x výška x hloubka Vn jší rozm ry v mm mm Hmotnost v kg 470 x 440 x x 280 x x 440 x x 280 x Výrobek odpovídá požadavk m normy: SN EN 1775, TPG 60901, TPG 70201, TPG 70401, TPG Schéma zapojení Pilí plynom rný PRP 3/2 Sk plynom rná SPL 3/2 TDP pilí e - SLOUPÁRN Majdalena s.r.o Stránka 9 z 12

10 POPIS VÝROKU: Prefabrikovaný pilí tvo í tuhá monolitická konstrukce, ve které je zabudována elektrická výzbroj odpovídající typu pilí e, alternativn je možno zabudovat jinou výzbroj dle specifikace odb ratele. Je vyroben z armovaného betonu. rmatura je propojena m ným vodi em na ochrannou svorku výzbroje pojistkové sk ín. Ochranné svorky jsou provedeny tak, že vždy jedna jejich ást (šroub nebo matice) je mosazná. Elektrom rový rozvád je vyroben jako univerzální pro oba typy rozvodných soustav dle SN , jak pro sí TN- (ochranný vodi plní sou asn také funkci st edního vodi e) tak i pro sí TN-S (ochranný vodi je samostatný a neplní funkci st edního vodi e). V p ípad, kdy je pojistková sk umíst na pod elektrom rovou, procházejí ovládací i silové vodi e od elektrom ru ochrannými trubkami umíst nými po obou stranách pojistkové sk ín. Povrchová úprava je provedena specielní omítkou, nebo nást ikovou fasádní hmotou v barevném provedení dle požadavku odb ratele. Základní provedení je v barv bílé, p ípadn m že být povrch pilí e bez nást iku (prostý beton). etonová konstrukce je navržena tak, aby odpovídala manipulaci ve svislé i vodorovné poloze. POUŽITÍ PILÍ E: Pilí e se používají na volných prostranstvích, kde není možno zabudovat sk do zdiva objektu nebo do zd ného oplocení. Rovn ž v p ípadech, kde statická pevnost zdiva je nedostate ná (vlhké zdivo a podobn ). Velikost a typ pilí e ur í projektant i zpracování dokumentace stavby. Je rovn ž možno tyto dodávat bez zabudované elektrické výzbroje a použít pro rozvad e ve ejného osv tlení, p ípadn dalších specifických rozvod. D SKLD VÝROKU - JEDNOTLIVÉ PRVKY: - monolitický pilí se zabudovanou elektro výzbrojí a dví ky - základové patky (1 až 4 ks) - krycí deska (dle velikosti pilí e jednodílná nebo vícedílná) - krycí lišta (pouze u n kterých typ ) - upev ovací materiál zákrytové desky - ty e pro p ipevn ní patek - st íška z pozinkovaného plechu, p ípadn betonová - vruty s povrchovou úpravou pro p ipevn ní st íšky E SKLDOVÁNÍ PILÍ : Pilí e jsou skladovány do doby dosažení kone né pevnosti betonu ve výrobním závod. Na meziskládce odb ratele doporu ujeme skladovat ve svislé poloze, osazeny do základových patek spojených s pilí em. Zákrytová deska je osazena v pilí i. Skládka musí mít zpevn nou, nejlépe betonovou pop ípad asfaltovou plochu. Na staveništi p ed vlastním osazením se skladují rovn ž ve svislé poloze a musí být zajišt ny proti pádu (plocha na staveništi nemá vždy pot ebnou únosnost). Pokud je skladovací prostor zast ešen, lze pilí e skladovat i ve vodorovné poloze, je však nutno dbát na to, aby nedošlo k jejich poškození nebo zne išt ní. i skladování se nesmí p ipustit zatékání vody do sk ín, ani do t ch ástí pilí e, kde by vysoká vlhkost m la za následek korozi výzbroje pilí e!!! F DOPRV MNIPULE S VÝROKEM: S pilí em je možno manipulovat jak ve svislé tak i vodorovné poloze. Pro manipulaci ve svislé poloze se používají dv záv sná oka umíst ná v horní ásti pilí e (u pilí ady SR je pot eba použít oko našroubované do zalité matice) do nichž zaklesneme lano s há ky. Manipulaci ve vodorovné poloze provádíme pomocí t ech lan s há ky (t etí há ek zaklesneme do záv sného oka v dolní ásti pilí e, pak je pot eba podložit lana na horní ásti pilí e prokladem, aby nedošlo k poškození výrobku viz.obr. níže), p ípadn pomocí vysokozdvižného vozíku (na vidlici). P i tomto druhu manipulace je nutno mezi vidlice a pilí vložit m kký proklad (nejlépe gumu, p ípadn vlnitou lepenku a podobn ), aby nedošlo k poškození nást iku. eprava pilí e se provádí ve vodorovné poloze (množství dle dopravního prost edku) bez základových patek, které se epravují odd len. Mezi jednotlivé vrstvy pilí se vkládají proklady, z nichž jeden vždy na ást pilí e, která bude osazena u terénu, druhý proklad musí být uložen tak, aby nedošlo k poškození fasádního nást iku. TDP pilí e - SLOUPÁRN Majdalena s.r.o Stránka 10 z 12

11 ZV ŠENÍ na je ábu na vidlici vysokozdvižného vozíku kká podložka zabra ující poškození nást iku ev ný proklad EPRV kká podložka ev ný proklad G MONTÁŽ PILÍ E: Jestliže je pilí uložen ve vodorovné poloze (na dopravním prost edku), musíme ho nejd íve postavit. Za oka ve st eše pilí e zachytíme há ky, lana jdoucí p es hranu pilí e podložíme d ev ným prokladem tak, aby nedošlo k jejímu poškození, a opatrn pilí zvedneme. Na zem mimo výkop položíme ob patky, pilí zav šený na je ábu do nich usadíme a patky s pilí em spojíme pomocí kovových ty í (jsou sou ástí dodávky). Takto sestavený pilí osadíme do p edem p ipraveného výkopu na urovnaný terén. Pokud základová spára neodpovídá únosnosti, je pot eba výkop prohloubit a provést stabiliza ní vrstvu ze št rkopísku (únosnost základové spáry 15 N/cm 2 - p i zatížení stopou montéra se noha nemá bo it). Po osazení a vyrovnání pilí vhodným zp sobem zajistíme proti náhodnému pádu. Nyní demontujeme krycí plech a zákrytové desky, ímž se uvolní elní strana pilí e a je tak umožn na pohodlná montáž kabel. Po ukon ení montáže provedeme zapískování kabel a zasypání pilí e zeminou do výše spodního okraje spodní krycí desky. Zeminu dle pot eby zhutníme. Nyní osadíme spodní krycí desku a ipevníme ji na zabudované držáky. Okolí pilí e dorovnáme zeminou do pot ebné výše. Vnit ek pilí e vyplníme pískem na úrove okolního terénu. Nakonec se op t horní krycí deska zaklopí a upevní, horní spára se opat í krycí lištou. (U pilí typu SR nyní vyšroubujeme vrut, umíst ný na vrchní hran horní krycí desky až ke spodnímu okraji rámu tak, aby bylo zamezeno pr hybu spodní ásti rámu a tím možnosti otev ení dve í sk ín bez kli ky. Odstraníme podp ry zajiš ující pilí proti pádu a namontujeme st íšku (špi ku vrut je dobré namo it do vazelíny nebo oleje - jdou lépe zašroubovat). Nakonec dokon íme okolní terénní úpravy - asfalt, beton, dlažba. TDP pilí e - SLOUPÁRN Majdalena s.r.o Stránka 11 z 12

12 U správn osazeného pilí e nevzniká mezi spodní krycí deskou a upraveným terénem žádná mezera. Deska je cca 5cm pod úrovní terénu. i montáži použijeme vhodnou mechanizaci - hydraulická ruka, autoje áb. Ukládání pilí pomocí výložníku rypadla je nep ípustné!! i skladování, doprav a montáži musí být dodrženy veškeré bezpe nostní p edpisy. H S D Rozm ry výkopu: H S D hloubka v etn patek uvedena v tabulce u jednotlivých typ pilí U pilí e bez patek mínus 7 cm 70 cm u pilí e se základovými patkami +10 cm u pilí e bez základových patek + 10 cm H ÚDRŽ PILÍ E: Veškeré kovové ásti pilí e je pot eba pravideln kontrolovat a podle pot eby v as ošet it vhodným nát rem. SLOUPÁRN Majdalena s.r.o. Majdalena Majdalena Tel.: Web: Rok vydání I/2016 TDP pilí e - SLOUPÁRN Majdalena s.r.o Stránka 12 z 12

Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilířů SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilířů SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. rozvodných pilířů SLOUPÁRN Majdalena s.r.o. NÁZEV VÝROKU: PILÍŘE SKŘÍNĚ PŘÍPOJKOVÉ (POJISTKOVÉ) Jmenovité pracovní napětí: Do do 690 V Jmenovitý kmitočet: 50 Hz Stupeň krytí: IP44 Ochrana neživých částí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn uvedeného objektu. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. 1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1 Obsah 1. Účel a rozsah projektu... 2 2. Projekt neřeší... 2 3. Výchozí podklady... 2 4. Výchozí závazné normativní dokumenty... 2 5. Určení vnějších vlivů... 3 6. Elektrické napájení... 3 7. Ochrana před

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

Rozvaděč vn typ W 12. jmenovité napětí 12 kv jmenovitý proud 630 A

Rozvaděč vn typ W 12. jmenovité napětí 12 kv jmenovitý proud 630 A Rozvaděč vn typ W jmenovité napětí kv jmenovitý proud 0 A Všeobecné informace Kovově zapouzdřené, vzduchem izolované rozvaděče typu W nachází univerzální použití v široké oblasti, od kabelových smyček,

Více

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby D.1.1. Dokumentace stavebních objektů ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTRECHNIKY A BLESKOSVODŮ Technická zpráva Silnoproudá elektrotechnika Bleskosvody Bezpečnost a ochrana zdraví Příloha č.1: Analíza řízení rizika

Více

MANUÁL TECHNOLOGICKÉHO ROZVADĚČE AO 09/2013//09/2016 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS

MANUÁL TECHNOLOGICKÉHO ROZVADĚČE AO 09/2013//09/2016 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS MANUÁL TECHNOLOGICKÉHO ROZVADĚČE AO 09//2013////09//2016 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Název a sídlo: Adresy provozoven: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE I ASE, s.r.o. Sadová 95,

Více

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI C TECHNICKÁ ZPRÁVA. SO-04 ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI C TECHNICKÁ ZPRÁVA. SO-04 ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu MŠ DELFÍNEK DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI C TECHNICKÁ ZPRÁVA SO-04 ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu Zhotovitel: Investor: Akce: S-Projekt liberec

Více

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Návod k montáži bodových střešních světlíků DEKLIGHT ACG Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot

Více

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL VÝŠKA 2600 mm NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KOVOBEL, výrobní družstvo Telefon: +420 379 724 441 Cihlářská 503 Fax : +420 379 722 552 344 01

Více

Montáž kabelových rozpojovacích skříní a pilířů

Montáž kabelových rozpojovacích skříní a pilířů TMP-160 V1 Strana 1 (celkem 6) Označení dokumentu: TMP 160 Verze č.: 1 Platí od: 1.12.2004 Montáž kabelových rozpojovacích skříní a pilířů Obsah 1. Všeobecná ustanovení... 2 1.1. Účel a rozsah platnosti...

Více

>>> DATOVÉ ROZVÁDÌÈE. 19 VDI nástìnné rozvádìèe

>>> DATOVÉ ROZVÁDÌÈE. 19 VDI nástìnné rozvádìèe DTOVÉ ROZVÁDÌÈE >>> Perfektní slouèení se všemi pasivními produkty systému LS pro spolehlivé øešení od zásuvky uživatele až do technické místnosti: > modulární patch panely, datové i telefonní, > optické

Více

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby Spacial Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň univerzálnost čas efektivita služby Specifikace rozváděčových skříní > www.schneider-electric.cz

Více

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 Technické podmínky 1 RK 12 0645 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 POČET STRAN: 7 Revize č. 0 PLATÍ OD: 09/2011 Technické podmínky 2 RK 12 0645 Tyto technické podmínky

Více

. ČOV Nemile Dokument Technická zpráva SO/PS D.1.6 - Přípojka NN Vypracoval Miroslav Pavelka Investor Obec Nemile Datum 07/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

. ČOV Nemile Dokument Technická zpráva SO/PS D.1.6 - Přípojka NN Vypracoval Miroslav Pavelka Investor Obec Nemile Datum 07/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : SO/PS : Zakázka číslo : Investor : ČOV Nemile D.1.6 - Přípojka NN 1PC1407 Obec Nemile TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt je zpracován dle podkladů a požadavků dodaných investorem a dle platných norem ČSN.

Více

Karlovy Vary. Základní škola Truhlářská 19/681, modernizace silnoproudé elektroinstalace hlavní rozvody nízkého napětí TECHNICKÁ ZPRÁVA

Karlovy Vary. Základní škola Truhlářská 19/681, modernizace silnoproudé elektroinstalace hlavní rozvody nízkého napětí TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Projekt řeší nové hlavní rozvody nízkého napětí v prostorech základní školy v Truhlářské ulici čp.19 v Karlových Varech - Staré Roli. V rámci projektu je řešeno rozdělení stávajícího

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522 ATE, s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

pro stavební povolení a realizaci stavby

pro stavební povolení a realizaci stavby Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2. 1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem II. VÝKRESY SITUACE C.2. 1.2 ULOŽENÍ KABELŮ C.2. 1.3 ROZPOČET /VÝKAZ VÝMĚR C.2. 1.5 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

4 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

4 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 4 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Tabulky 4.1 Kabelové vedení 4.2 Kabelové vedení (16 Vedení elektrické SKP 46.21.34.1 Rozvody kabelové silnoproudé, vysokého napětí) 4.3 Kabelové vedení (3 Elektrická síť

Více

Soupis provedených prací elektro

Soupis provedených prací elektro Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi

Více

D.1.4 4.1 TECHNICKÝ POPIS EI

D.1.4 4.1 TECHNICKÝ POPIS EI OBJEKT SO3.1 - TOALETY D.1.4 4.1 TECHNICKÝ POPIS EI AKCE: ÚPRAVA OKOLÍ HORNOBRANSKÉHO RYBNÍKA INVESTOR: MĚSTO, NÁMĚSTÍ SVORNOSTI 1 381 01 MÍSTO: OKRES: ZAK. Č.: 08-14 V ČESKÉM KRUMLOVĚ, BŘEZEN 2014 VYPRACOVAL:

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

Technické podmínky pro požární kontejner technický

Technické podmínky pro požární kontejner technický Příloha č. 1 k č.j.:hspm-3496-2/2015 ÚIZS Technické podmínky pro požární kontejner technický 1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení 1 ks požárního kontejneru technického (dále jen KTE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Místo stavby : Objednatel : Stupe PD : Energetické úspory objektu Hasi ské zbrojnice v Bernarticích

Více

b e z p e č n o s t n í

b e z p e č n o s t n í P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko ul. Školská 104, Janov Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Litvínov Městský

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-005

Více

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU Stav.úpravy části 2.np Krytý bazén 25m Zlín, Hradská 888, Zlín SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

ČTYŘHRANNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ

ČTYŘHRANNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ KATALOGOVÝ LIST ČTYŘHRANNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ KM 0059/05a Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,25 mm Vydání: 8/07 PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE Strana: 1 Stran: 7 Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného

Více

Vnitřní elektrické rozvody

Vnitřní elektrické rozvody ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody 44. Požadavky na elektrický rozvod Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na : - bezpečnost osob, užitných zvířat a majetku - provozní spolehlivost

Více

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 Stavebník: Místo stavby: Druh dokumentace: Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Vsetín, Bobrky Projektová dokumentace pro SP a RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Nástupiště TISCHER a SUDOP

Nástupiště TISCHER a SUDOP MONTÁŢNÍ NÁVOD pro dodávky a montáž stavebních dílců, vyráběných společností ŽPSV a.s. zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B. 744, den zápisu 29. 4. 1992. Nástupiště

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV 53 5 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 85/IV, tel. 495 485 567, email: petr.kycelt@seznam.cz OBSAH:.

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE VÝTAHU NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Objekt přístavby výtahu v areálu věznice v Horním Slavkově, objekt č. 22 bude na rozvod elektrické energie připojen takto: Ve 4.NP objektu

Více

Rozvaděče FW s třídou izolace I

Rozvaděče FW s třídou izolace I s třídou izolace I Oceloplechové rozvodnice pro zapuštěnou a nástěnnou montáž s třídou izolace I a vestavnou hloubkou 110 mm. Rozvodnice jsou určeny pro bytovou a občanskou výstavbu. Dodávány jsou kompletní

Více

Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE. SUSEN Horké komory. Přestupní ochranný kryt

Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE. SUSEN Horké komory. Přestupní ochranný kryt Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE SUSEN Horké komory Přestupní ochranný kryt 1 Obsah: 1. Úvod 3 2. Technická specifikace 3 3. Ideový návrh přestupního ochranného krytu 7 4. Vnitřní uspořádání ochranného

Více

O B S A H. Textová část. Výkresová část. Rekonstrukce sociálních zařízení. Obsah: Obsah:

O B S A H. Textová část. Výkresová část. Rekonstrukce sociálních zařízení. Obsah: Obsah: O B S A H Textová část Obsah: 1. Základní údaje o stavbě... 2 2. Zabezpečení objektu hlavními energiemi a vodním hospodářstvím... 4 3. Technické řešení stavební část... 4 4. Zdravotechnika... 7 5. Elektroinstalace...

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY. Obrubník parkový 25, Obrubník parkový 50, Obrubník parkový 100

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY. Obrubník parkový 25, Obrubník parkový 50, Obrubník parkový 100 TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník parkový 25, Obrubník parkový 50, Obrubník parkový 100 betonové obrubníky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami

Více

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů.

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů. 1 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 2 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 2 3. Údaje o instalovaných výkonech... 2 4. Prostředí... 2 5. Stupen důležitosti dodávky el. energie...

Více

401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ

401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ 401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ komplexní elektromontáže a elektroinstalace Babice nad Svitavou 194, 664 01 777 731 686, 777 790 334, info@rotrekl-sro.cz C STAVEBNÍ ÁST Technická zpráva Technická

Více

Modrava Křižovatka silnice III/16910 s MK SO 451 Veřejné osvětlení

Modrava Křižovatka silnice III/16910 s MK SO 451 Veřejné osvětlení 1. Úvod Projektová dokumentace řeší v obci Modrava demontáž části stávajícího a zřízení nového veřejného osvětlení v místě navržené nové křižovatky silnice III/16910 s místní komunikací. Přibližná délka

Více

MODERNIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR ZŠ A KD V TICHÉ SO01- ZŠ TICHÁ, SO02- KULTURNÍ DŮM TICHÁ DPS D.1.4.2 ELEKTROINSTALACE.

MODERNIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR ZŠ A KD V TICHÉ SO01- ZŠ TICHÁ, SO02- KULTURNÍ DŮM TICHÁ DPS D.1.4.2 ELEKTROINSTALACE. VYPRACOVAL: Ing. Martin Stacho PROJEKTANT: Ing. Martin Stacho ZOD. PROJEKTANT: Ing.Tomáš Brückner INVESTOR: Obec Tichá, Tichá č.p. 1, 74274 Tichá AKCE: MODERNIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR ZŠ A KD V TICHÉ SO01-

Více

D. DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Miroslav Javora autorizovaný inženýr pro pozemní stavby IČO : 42621968 tel. a fax 577 218 329 Hradská 854, 760 01 Zlín STAVBA : DEMOLICE RODINNÉHO DOMU č. 216 - TUPESY LOKALITA : k.ú. Tupesy na Moravě

Více

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Konstrukce Ocelová nosná konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 13031-1 Skleníky. Návrh a konstrukce. Část 1:

Více

pro vytápění a ohřev TV Na Výšinách 1075/3, Praha 7-Bubeneč Investor stavby: Městská Část Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7-Holešovice

pro vytápění a ohřev TV Na Výšinách 1075/3, Praha 7-Bubeneč Investor stavby: Městská Část Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7-Holešovice Název stavby: Výměna technologie výměníkové stanice z důvodu změny topného média v mateřské školce Na Výšinách 1075/3, 170 00 Praha 7-Bubeneč Charakter stavby: Rekonstrukce výměníkové stanice pro vytápění

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a

Více

SA.9103.101 poli ka s perforací, nosnost 100 kg klasická montáž do lišt 19 rozvad e, hloubka rozvad e 1000 480 x 44 x 710 0901-045

SA.9103.101 poli ka s perforací, nosnost 100 kg klasická montáž do lišt 19 rozvad e, hloubka rozvad e 1000 480 x 44 x 710 0901-045 SKS 19 poli ka s perforací - hloubka 350/550/710 mm, p ední a zadní úchyt, nosnost 100 kg SA.6003.101 poli ka s perforací, nosnost 100 kg klasická montáž do lišt 19 rozvad e, hloubka rozvad e 600 480 x

Více

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz INDUKČNÍ

Více

Uživatelská příručka HLÍDAČ KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ HKP 6. č.dok. 202 29, 201 22

Uživatelská příručka HLÍDAČ KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ HKP 6. č.dok. 202 29, 201 22 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny

Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny PROJEKTCENTRUM sdružení projektantů Špidrova 87 VIMPERK Akce : Investor : Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny Lesy ČR s.p., LZ Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 15 Vimperk Zodpovědný

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění! URČENÍ SOLARIS RRT 05.1 je určen k regulaci jednoduchých solárních systémů, u kterých je zdrojem tepla soustava kolektorů a teplo, vyrobené v kolektorech je určeno pro jedno místo spotřeby. Tím může být

Více

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Zásobník na dešťovou vodu a pitnou vodu Herkules pro umístění na zemi a instalaci pod zemí. Body uvedené v tomto návodu je nutné

Více

Technická zpráva. Obsah technické zprávy. 1 Předmět projektu

Technická zpráva. Obsah technické zprávy. 1 Předmět projektu ISATS Ing. Prašnička s.r.o. srpen 2012 Mobilní AT stanice Technologická elektroinstalace, M+R Technická zpráva Obsah technické zprávy 1 Předmět projektu 2 Technické údaje 2.1 Použité napěťové soustavy

Více

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat během montáže střešního podbití z PVC lamel a profilů při

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč,

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - RTEZ_0A Začátek revize Konec revize : : 3.3.200 3.3.200 Revize provedena dle : ČSN 33 500, čl. 2.. - výchozí ČSN 33 2000-6 /2007 Datum zpracování : 7.3.200

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 F.7 OBJEKT SO.07 - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA Obsah dokumentace:

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

info@novingrosty.cz 420 595 782 426 NOVING ROŠTY s.r.o. Na Baštici 168, 738 01 Staré Město, okres Frýdek-Místek Tel./ fax: 595 782 425-6

info@novingrosty.cz 420 595 782 426 NOVING ROŠTY s.r.o. Na Baštici 168, 738 01 Staré Město, okres Frýdek-Místek Tel./ fax: 595 782 425-6 info@novingrosty.cz 420 595 782 426 TAHOKOVOVÉ PODLAHOVÉ ROŠTY A SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ ČSN EN ISO 9001:2001 www.novingrosty.cz NOVING ROŠTY s.r.o. Na Baštici 168, 738 01 Staré Město, okres Frýdek-Místek Tel./

Více

Provedení Díly jsou vyráběné z ocelového plechu, opatřené přírubami. Na troubách mohou být umístěny přístupové otvory.

Provedení Díly jsou vyráběné z ocelového plechu, opatřené přírubami. Na troubách mohou být umístěny přístupové otvory. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0316a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 SILNOSTĚNNÉHO Strana: 1 Stran: 8 Díly kruhového silnostěnného potrubí (dále jen díly) jsou určeny pouze pro kompletaci vzduchotechnických

Více

Comfort-Wohnungs-Lüftung. Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací

Comfort-Wohnungs-Lüftung. Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací Technische Technická dokumentace Dokumentation Comfort-Wohnungs-Lüftung Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací Komfortní rekuperační jednotka CWL-180 až 400 Zařízení ve třech základních

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Stavební úpravy hygienického za ízení v 2. NP budovy radnice sta Jablunkova D.1.4.1 Otopná soustava,

Více

STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16

STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16 9.1.1.3 Střihačky STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16 Stříhačka řetězů S 16 (dále jen střihačka) je určena ke stříhání řetězů, kulatiny, resp. jiných průřezově odpovídajících profilů z materiálu o pevnosti do 600 MPa.

Více

V - JET. protiproudé za ízení. P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení

V - JET. protiproudé za ízení. P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení V - JET protiproudé za ízení P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení V - JET 1. Montáž za ízení Nákupem protiproudého za ízení V - JET, jste získali kvalitní výrobek, který vám zp íjemní

Více

BTL-3000 Series Tenea 10 20

BTL-3000 Series Tenea 10 20 BTL-3000 Series Tenea 10 20 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST BTL-3000 SERIES - TENEA STRÁNKA 1 Z 7 100JZ14/09/2012CZ OBSAH 1 MANIPULACE A PŘENÁŠENÍ... 3 2 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST... 3 2.1 Vodoinstalace... 3 2.2 Elektroinstalace...

Více

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU ZODP. PROJEKTANT: JAROSLAV NOVOTNÝ PROJEKTANT: ING. MILAN KRUPIČKA AUTORIZACE: PARÉ STAVEBNÍK: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU IČO: 00295841 STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽĎÁR NAD

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

Zde se podrobně seznámíte s hlavními díly vzduchové clony. Vám názorně představí nejběžnější příklady instalací clon SAHARA MAXX HT.

Zde se podrobně seznámíte s hlavními díly vzduchové clony. Vám názorně představí nejběžnější příklady instalací clon SAHARA MAXX HT. SAHARA MAXX HT Vážený zákazníku, tento katalog Vám usnadní výběr vzduchové clony SAHARA MAXX HT podle Vašich představ a požadavků a pomůže při sestavování potřebného objednacího klíče. Nabízíme Vám velké

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu :

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu : ÚVOD Obsahem projektová dokumentace je řešení vnitřních silnoproudých rozvodů a napojení na zdroj el. energie výše uvedeného objektu. PD dále řeší ochranu před bleskem. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Soustava

Více

DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie s pultovou střechou

DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie s pultovou střechou Montážní návod Domeček na bazénové technologie s pultovou střechou DELTA Svratka s.r.o. Partyzánská, 592 02 Svratka IČ: 0 50 6, DIČ: CZ 0 50 6 tel.: +20 566 662 2, tel/fax: +20 566 662 55 e-mail: info@deltasvratka.cz

Více

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA Tyto betonové obkladní fasádní desky jsou určeny k vytváření předsazených odvětrávaných fasád občanských a bytových budov zejména montované a skeletové konstrukce. Kotvení obkladových fasádních desek je

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby str.1 Požárně bezpečnostní řešení stavby Název akce : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - Rek. části 1.NP na dílnu Místo stavby : Nám. Míru 1/14 794 01 Krnov p.č. 1, k.ú. Opavské Předměstí Stupeň : Projekt pro

Více

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na: Vnitřní elektrické rozvody Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrické

Více

Návod k montáži. Rockfon Eclipse

Návod k montáži. Rockfon Eclipse Návod k montáži Rockfon Eclipse Rockfon Eclipse OBECNÉ INFORMACE Popis systému: Rockfon Eclipse bezrámový stropní ostrůvek, který je k dispozici v mnoha tvarech a velikostech. Podhledové prvky ve tvaru

Více

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod - 1- A.č. 12030 Seznam dokumentace : Technická zpráva Elektroinstalace pro zdroj tepla Regulace topení v místnostech 103 až 115 Regulace topení v sociálním zařízení Rozvody pro vytápění v místnosti 204

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE BETONOVÁ CIHLA Cihla betonová cihla na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami s povrchovou úpravou History povrchová úprava History vzniká

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice

ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice S T O Ž Á R O V Á T R A F O S T A N I C E do 400 kva 22 / 0.42 kv pro dodatečnou montáž na příhradový stožár a připojení holými vodiči nebo

Více

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard Dlaždice 30/30; Dlaždice 40/40; Dlaždice 50/50 betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO cena A MOC

Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO cena A MOC Cena A Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO Rozměr kód / typ bez DPH vč. DPH Rozdělovače bez ventilu 80050 80051 ø mm kód vývody (455/2) (455/3) rozdělovač 3/4" x 1/2" 80050 2 106,50

Více

Montážní návod. SEVi 160/SEVi 160 PLUS větrací systém. (Inteligentní systém větrání se zpětným ziskem tepla)

Montážní návod. SEVi 160/SEVi 160 PLUS větrací systém. (Inteligentní systém větrání se zpětným ziskem tepla) Montážní návod SEVi 160/SEVi 160 PLUS větrací systém (Inteligentní systém větrání se zpětným ziskem tepla) Distribuce pro Českou Republiku a Slovensko: SEVentilation.cz Jan Filip Pod Nádražím 111, 331

Více

VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM. Návod Na instalaci a obsluhu

VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM. Návod Na instalaci a obsluhu Bollard VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM Návod Na instalaci a obsluhu Model MPIE2 bez osvělení led MPIE10 s osvětlením led MotoR WiNG400 WiNG400 Napájecí napětí 12vdc 12vdc Jmenovitý výkon 60 W 60 W Příkon 1,2 a

Více

Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků připojených k elektrické síti nízkého napětí

Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků připojených k elektrické síti nízkého napětí E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 6 370 49 České Budějovice Zákaznická linka T 840 111 333 Poruchová služba nonstop T 800 22 55 77 Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků

Více

Snížení emisí v areálu Barrandov Studia a.s. - rekonstrukce zdroje a rozvodů CZT. Výkaz výměr PS01.02. Vypracoval: Jiří Nechuta. ing.

Snížení emisí v areálu Barrandov Studia a.s. - rekonstrukce zdroje a rozvodů CZT. Výkaz výměr PS01.02. Vypracoval: Jiří Nechuta. ing. Vypracoval: HIP: JOBI ENERGO, s.r.o. Jiří Nechuta Místo: Investor: ing. Milan Klíma Modřanská 100 147 00, Praha 4 www.jobi.cz Barrandov Studio a.s., Kříženeckého náměstí 5, Praha 5 Barrandov Studio a.s.,

Více

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1.

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1. Základní údaje 1.1 Předmět projektu Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1.2 Podklady Výchozími podklady pro zpracování projektu byl projekt

Více

F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu

F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu Identifikace stavby: OBECNÍ ÚŘAD LOUCHOV Louchov č.p.20, Domašín Investor: Obec Domašín Projektant: Karel JINDRA Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie NÁVRH ZMĚNY ČSN EN 50341-3/Z2:2007

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie NÁVRH ZMĚNY ČSN EN 50341-3/Z2:2007 Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEPS, ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, PREdistribuce, ZSE NÁVRH ZMĚNY ČSN EN 50341-3/Z2:2007 ELEKTRICKÁ VENKOVNÍ VEDENÍ S NAPĚTÍM NAD AC

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 1 ÚVOD Tento návod pro montáž, použití a demontáž rámového systémového lešení PLETTAC SL70 a MJ UNI 70/100 je nutno prostudovat před prvním použitím lešení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie : technická zpráva strana 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Regulační stanice STL RS 2000 m 3 /hod - 3bar Betonový skelet Elektročást typový projekt Proudová soustava : 1 NPE ~ 50Hz 230V/TN-S ČSN 33 2000-3

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

MIKROREGION TELČSKO dodávka mobiliáře, herních a sportovních prvků - technická specifikace všech prvků vč. ilustračních obrázků

MIKROREGION TELČSKO dodávka mobiliáře, herních a sportovních prvků - technická specifikace všech prvků vč. ilustračních obrázků MIKROREGION TELČSKO dodávka mobiliáře, herních a sportovních prvků - technická specifikace všech prvků vč. ilustračních obrázků Mobiliář Mapový stojan: Stojan z akátového broušeného dřeva. Stabilní kůlová

Více