K - 28/2009 RICoS, s.r.o. Švermova 2 Vrútky na vykonávanie revízií a skúšok určenych technických zariadení tlakových.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K - 28/2009 RICoS, s.r.o. Švermova 2 Vrútky na vykonávanie revízií a skúšok určenych technických zariadení tlakových."

Transkript

1 K - 27/2009 Duslo, a.s Administratívna budova ev. č Šaľa na vykonávanie montáží, prehliadok, údržby, obsluhy, revízií a skúšok určenych technických K - 28/2009 RICoS, s.r.o. Švermova 2 Vrútky na vykonávanie revízií a skúšok určenych technických zariadení K - 29/2009 HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť Matice slovenskej 10 Prievidza K - 30/2009 Duslo, a.s. Administratívna budova ev. č Šaľa pre: Banská mechanizácia a elektrifikácia, odštepný závod Nováky na výrobu, montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových - tlakových nádob cisternových vozňov na prepravu nebezpečných látok podľa predpisu RID. na plnenie kovových tlakových nádob cisternových vozňov nebezpečnými látkami triedy 2 a 8 podľa predpisu RID K - 31/2009 pre: Výskumný a vývojový ústav železníc, Žilina na vykonávanie revízií a skúšok určených technických K - 32/2009 VAGÓNKA, akciová spoločnosť Trebišov kpt. Nálepku 2561/47 Trebišov vykonávanie údržby, opráv a rekonštrukcií určných technických K - 02/2010 EKOTECHNIK, s.r.o. Jilemnického 8 Martin vykonávanie montáže, revízií a skúšok určených technických K - 03/2010 oprávnenie platí pre Oblastné riaditeľstvo Trnava na vykonávanie revízií a skúšok určených technických K - 04/2010 RAILWAY INSPECTION, s.r.o. Koniarekova 19 Trnava vykonávanie revízií, skúšok a overovanie spôsobilosti určených technických

2 K - 06/2010 SLOV-VAGON, a.s. Hlavná 104 Košice vykonávanie montáže opráv a revízii určených technických zariadení K - 07/2010 Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. Môťovská cesta 259/11 Zvolen vykonávanie montáže, opráv, rekonštrukcií, revízií, skúšok a overovanie spôsobilosti určených technických K - 11/2010 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Tylova 1/57 Plzeň vykonávanie montáže určených technických K - 12/2010 Novácke chemické závody, a.s. v konkurze M. R. Štefánika 1 Nováky plnenie cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a výmeniteľných nadstavieb plynmi a inými nebezpečnými látkami K - 13/2010 TATRAVAGÓNKA a.s. Štefánikova 887/53 Poprad K - 14/2010 TEXO PARTNER a.s. Votrubova 28 vykonávanie opráv a rekonštrukcií nádržkových vozňov a nádržkových kontajnerov na prepravu nebezpečných látok podľa RID a nádržkových vozňov a nádržkových kontajnerov s tlakovým vyprázdňovaním. vykonávanie opráv, montáži, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických K - 15/2010 Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. Kremnička 53 Banská Bystrica vykonávanie montáži, opráv, rekonštrukcií revízií, skúšok a overovanie spôsobilosti určených technických K - 16/2010 EKOSYSTÉMY, s.r.o. ul. Matice slovenskej 10 Prievidza vykonávanie montáži, opráv, rekonštrukcií revízií, skúšok a overovanie spôsobilosti určených technických K - 17/2010 Novácke chemické závody, a.s. v konkurze M. R. Štefánika 1 Nováky vykonávanie montáži, opráv, rekonštrukcií určených technických

3 K - 20/2010 Železniční opravny a strojírny Nymburk s.r.o. Boleslavská třída 418/54 Nymburk ČR vykonávanie opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení K - 21/2010 Plynoinštala, s.r.o. Družstevná 20 Rozhanovce vykonávanie montáži, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických K - 22/2010 MÚČKA-SLATINA BRATISLAVA s.r.o. Stará Černicová 37 vykonávanie montáži, opráv, revízií a skúšok určených technických K - 23/2010 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1 vykonávanie montáži, revízií a skúšok určených technických zariadení K - 24/2010 EKOMOS, s.r.o. Budovateľská 50 Prešov vykonávanie montáži, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických K - 26/2010 CZ LOKO, a.s. Semanínská 580 Česká Třebová K - 27/2010 ŽELOS, spol. s r.o. Staničná 7 Trnava vykonávanie montáži, opráv a rekonštrukcií určených technických vykonávanie opráv, rekonštrukcií, revízií, skúšok a overovanie určených technických K - 01/2011 Marian Nadzam - revízie tlakových nádob Poša, č. 199 vykonávanie revízií určených technických K - 02/2011 MPM, s.r.o. Bratislavská 613/16 Žilina vykonávanie montáže, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických

4 K - 03/2011 OKV, spol. s r.o. Kratinova 52 Martin vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických K - 04/2011 Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa Ladce vykonávanie montáže a opráv určených technických zariadení K - 05/2011 Ing. Miroslav Janov Trieda 1. mája 53/16 Spišská Nová Ves vykonávanie montáže a revízii určených technických zariadení K - 06/2011 Monttessa Cooper v.d., družstvo B.S. Timravy 5/41 Žilina vykonávanie montáži, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových K - 07/2011 ŠKODA VAGONKA a.s. 1. máje 3176/102 Ostrava vykonávanie montáží určených technických K - 11/2011 oprávnenie platí pre RR UŽI Žilina, Sekcia železničných tratí a stavieb na vykonávanie montáží určených technických K - 12/2011 LEGIOS a.s. Doudlebská 1699/5 Praha 4, Nusle Česká republika K - 13/2011 TERMEL SK, spol. s r.o. Cesta do Rudiny 2331 Kysucké Nové Mesto vykonávanie montáži, opráv, rekonštrukcií, revízií, skúšok a overovania určených technických vykonávanie montáži, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických K - 14/2011 CHEMSTROJ, s.r.o. Priemyselná 720 Strážske vykonávanie montáži, opráv a rekonštrukcií určených technických

5 K - 15/2011 Dopravný podnik, akciová spoločnosť Olejkárska 1 vykonávanie montáže, revízií, skúšok a overovanie spôsobilosti určených technických K - 16/2011 NAFTA a.s. Votrubova 1 K - 17/2011 HNOJIVÁ Duslo, s.r.o. Priemyselná 720 Strážske na plnenie nádržkových vozňov nebezpečnými látkami podľa RID. Neplatí pre plnenie plynov (trieda 2). Toto Oprávnenie platí pre prevádzku Michalovce. plnenie cisternových vozňov plynmi a ostatnými nebezpečnými látkami K - 18/2011 Krnovské opravny a strojírny s.r.o. Stará Ježnická 1556/1 Krnov K - 19/2011 ŽOS Vrútky a.s. Dielenská Kružná 2 Vrútky montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení na montáž, oprávy, rekonštrukcie, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových - tlakových nádob pre koľajové vozidlá K - 20/2011 K - 21/2011 oprávnenie platí pre Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Sekcia železničných tratí a stavieb, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Sekcia energetiky a elektrotechniky na vykonávanie montáží určených technických oprávnenie platí pre Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia železničných tratí a stavieb na vykonávanie montáží a revízií určených technických K - 22/2011 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Borská 2922/32 Plzeň vykonávanie montáže určených technických K - 23/2011 SEA CZ, a.s. Zabrání 1116 Zlín, Malenovice vykonávanie montáži, opráv a rekonštrukcií určených technických

6 K - 24/2011 oprávnenie platí pre Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia elektrotechniky a energetiky na vykonávanie montáží určených technických K - 25/2011 U.S.Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel Košice plnenie nádržkových vozňov nebezpečnými látkami K - 01/2012 Bytkomfort - Servis, s.r.o. SNP 9 Nové Zámky vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických K - 02/2012 STREICHER SK, a.s. Hruštiny 602 Žilina vykonávanie montáži, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických K - 03/2012 VINMONT s.r.o. Kráľová nad Váhom 37 vykonávanie revízií, skúšok a overovanie spôsobilosti určených technických K - 04/2012 Železničné stavby, a.s. Košice Južná trieda 66 Košice vykonávanie montáže a revízií určených technických zariadení K - 05/2012 Štefan Černák Saku Zakostolská 1 Maňa vykonávanie montáže, opráv a rekonštrukcií určených technických K - 06/2012 SaZ s.r.o. Koupelní 3908/6 Hodonín republika Česká vykonávanie montáže, opráv a rekonštrukcií určených technických K - 07/2012 SWS spol. s r.o. Vojany 332 plnenie cisternových vozňov plynmi a nebezpečnými látkami. Neplatí pre plnenie plynov (trieda 2, RID)

7 K - 08/2012 REVEZ - SERVIS s.r.o. Dúhová 251/4 Rozhanovce vykonávanie montáži, opráv a revízií určených technických zariadení K - 09/2012 RTA, s.r.o. Voderadská 5161/54 Hrnčiarovce nad Parnou vykonávanie montáže, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických K - 10/2012 PROBUGAS a.s. Miletičova 23 K - 11/2012 ŽOS Trnava, a.s. Koniarekova 19 Trnava K - 12/2012 STROJE A MECHANIZMY, a.s. Vlčie hrdlo 5985 K - 13/2012 ZOS LOKO s.r.o. Štúrova 24 Zvolen na plnenie cisternových vozňov plynmi a nebezpečnými látkami. Platí pre plnenie cisternových vozňov skvapalnenými uhľovodíkmi podľa RID. Toto Oprávnenie platí pre pracovisko Čierna nad Tisou. na vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií tlakových nádob cisternových vozňov na prepravu nebezpečných látok triedy 2, 3, 4, 8 podľa predpisu RID a nádob cisternových vozňov s tlakovým vyprázdňovaním na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt. na vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií tlakových nádob cisternových vozňov na prepravu nebezpečných látok triedy 2, 3, 4, 8 podľa predpisu RID a nádob cisternových vozňov s tlakovým vyprázdňovaním na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt. na vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určenych technických K - 14/2012 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňova 24 vykonávanie montáži, opráv a revízií a skúšok určených technických K - 15/2012 PROBUGAS a.s. Miletičova 23 vykonávanie revízií a skúšok určených technických zariadení K - 16/2012 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 Košice vykonávanie montáži, opráv a revízií určených technických zariadení

8 K - 17/2012 Jaroslav Baran - ERES - PLYN Stavebná 11/B Banská Bystrica na vykonávanie montáži, opráv, rekonštrukcii a skúšok určenych technických zariadení tlakových K - 18/2012 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňova 24 vykonávanie revízií a skúšok určených technických zariadení Platí pre Sekcia Východoslovenské prekladiská Čierna nad Tisou K - 19/2012 IN VEST s.r.o. Areál Duslo, objekt č Šaľa vykonávanie opráv, rekonštrukcií a montáží určených technických zariadení tlakových (tlakové nádoby cisternových vozňov na dopravu nebezpečných látok triedy 3, 4, 8 podľa predpisu RID K - 20/2012 Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. Na Valše 21 Ostrava ČR K - 21/2012 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňova 24 K - 22/2012 Andrej Bogdaň - POEL plus Panelová 17 Košice - Juh opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení - tlakových nádob cisternových vozňov na prepravu nebezpečných látok okrem triedy 2 podľa RID, tlakových nádob cisternových vozňov s tlakovým vyprázdňovaním a na prepravu sypkých hmôt (Uacs). na plnenie cisternových vozňov nebezpečnými látkami. Neplatí pre plnenie plynov (trieda 2, RID). Toto Oprávnenie platí pre Sekcia východoslovenské prekladiská Čierna nad Tisou. vykonávanie montáži, revízií a skúšok určených technických zariadení K - 23/2012 TECHNOS, a.s. Švermova 464 Hronec vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických K - 24/2012 EKOLMONT, s.r.o. Južná trieda 125 Košice vykonávanie montáže, opráv a rekonštrukcií určených technických K - 25/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1 vykonávanie montáži, revízií a skúšok určených technických zariadení

9 K - 26/2012 EXIME s.r.o. T. G. Masaryka 17 Zvolen vykonávanie montáži, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických K - 27/2012 SASPPO, s.r.o. Geologická 22 vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových K - 28/2012 Železničné stavebníctvo, a.s. Furmanská 8 vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových

Vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení elektrických, E 9 Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy

Vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení elektrických, E 9 Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy 1 por. č. 03/2013 ============================================================ č.j.: 323/2013-ÚRŽD-E/Ck Evidenčné číslo: E 03 /2013 Vykonávanie TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343, PSČ: 038 42 IČO: 36 394

Více

Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov.

Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov. Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov. Bratislavský kraj 1. AUTO AZ, spol. s r.o., Vajanského 1, 901 01 Malacky Prevádzka: Bratislavská

Více

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44 Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1 Přílohy: 44 http://www.hajduch.net/cesko/hustota-a-rozmisteni-obyvatel Příloha č. 2 Tab. č. 10 Oblast (NUTS 2) Střední Čechy Praha Hl. m. Praha CZ010 Praha CZ0100 CZ

Více

DVBT vysielače pre MUX 1 ( Multiplex 1 )

DVBT vysielače pre MUX 1 ( Multiplex 1 ) DVBT vysielače pre MUX 1 ( Multiplex 1 ) STV1, STV2, STV3, TV JoJ, TV JoJ plus Parametre I WGS-84 Parametre II Kanál Polarizácia Lokalita Vysielač LON [E] LAT [N] Nadmorská výška Výška antény ERP [kw]

Více

Multiregionálne vysielanie

Multiregionálne vysielanie ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2015 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne vysielanie

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV K 30. 11. 2017 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

EEM. pochádzame zo SLOVENSKA, pôsobíme CELOSVOTOVO. ...vyše 90-ročná tradícia v oblasti

EEM. pochádzame zo SLOVENSKA, pôsobíme CELOSVOTOVO. ...vyše 90-ročná tradícia v oblasti ...budujeme energiu EEM...vyše 90-ročná tradícia v oblasti výstavba rekonštrukcie projekčná činnosť inžinierska činnosť vlastné produkty 400kV, 220kV, 110kV, 22kV vzdušné vedenia káblové vedenia rozvodne

Více

MSV elektronika s.r.o. Poštovní 662, Butovice, Studénka, Česká republika IČO:

MSV elektronika s.r.o. Poštovní 662, Butovice, Studénka, Česká republika IČO: na vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, skúšok určených technických zariadení elektrických Agenda udelených oprávnení na vykonávanie určených činností v roku 2010. 1 por. č. 10/2010 ============================================================

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

VŠUDE TAM, KDE SE STAVÍ VŠADE TAM, KDE SA STAVIA

VŠUDE TAM, KDE SE STAVÍ VŠADE TAM, KDE SA STAVIA VŠUDE TAM, KDE SE STAVÍ VŠADE TAM, KDE SA STAVIA 4 ALPINE Bau CZ od roku 2014 člen skupiny PSJ - působí na stavebním trhu v České republice od roku 1992. Spektrum stavebních oborů, tvoří zejména dopravní

Více

Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum

Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Zákazka Dodávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena vrátane DPH Uzatvorenie zmluvy Čerpanie k 31.3.

Více

Čiastka 9/2009 Vestník vlády SR Strana 3

Čiastka 9/2009 Vestník vlády SR Strana 3 Čiastka 9/2009 Vestník vlády SR Strana 3 O Z N Á M E N I E Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 29. septembra 2009 o vydaní smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-232002-2009/11513

Více

PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE. a) Multiregionálne vysielanie : V ROKU 2006

PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE. a) Multiregionálne vysielanie : V ROKU 2006 PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE V ROKU 2006 a) Multiregionálne vysielanie b) Regionálne vysielanie c) Lokálne vysielanie d) Krátkodobá licencia a) Multiregionálne vysielanie

Více

Prehľad zápisov v akad.roku 2016/2017 (aktualizácia: )

Prehľad zápisov v akad.roku 2016/2017 (aktualizácia: ) Prehľad zápisov v akad.roku 2016/2017 (aktualizácia: 09. 09. 2016) Sociálna práca BRATISLAVA 1. ročník / 1. stupeň 2. ročník / 1. stupeň 3. ročník / 1. stupeň 1. ročník / 2. stupeň 2. ročník / 2. stupeň

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Firma: Rozsah oprávnenia: Doba platnosti do: 1.Tatranská, a.s., Prešovská 39, Bratislava

Firma: Rozsah oprávnenia: Doba platnosti do: 1.Tatranská, a.s., Prešovská 39, Bratislava Zoznam firiem vlastniacich doklad o odbornej spôsobilosti OPRÁVNENIE na vykonávanie určených činností na UTZ (zdvíhacích a dopravných zariadeniach) podľa zákona o dráhach č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších

Více

Certifikát. Paní/pan:... Datum narození:... XXVII. Cyklus přednášek Akademie Pierre Fabre Dermo-Cosmétique na téma: Acne vulgaris Vypadávání vlasů

Certifikát. Paní/pan:... Datum narození:... XXVII. Cyklus přednášek Akademie Pierre Fabre Dermo-Cosmétique na téma: Acne vulgaris Vypadávání vlasů 2. 9. 2014 - Hradec Králové 14559. 3. 9. 2014 - Praha 14560 3. 9. 2014 - Praha 14561 10. 9. 2014 - Praha 14563 10. 9. 2014 - Praha 14564 11. 9. 2014 - Praha 14566 11. 9. 2014 - Praha 14565 16. 9. 2014

Více

Organizácia IČO Ulica PSČ Mesto 2G Technologies, s.r.o Dolný Šianec Trenčín ACE enterprise Slovakia, a. s Antolská 4 851

Organizácia IČO Ulica PSČ Mesto 2G Technologies, s.r.o Dolný Šianec Trenčín ACE enterprise Slovakia, a. s Antolská 4 851 Organizácia IČO Ulica PSČ Mesto 2G Technologies, s.r.o. 36347159 Dolný Šianec 1 911 48 Trenčín ACE enterprise Slovakia, a. s. 31372031 Antolská 4 851 07 Bratislava ADIVIT, spol. s r.o. 34125663 Murgašova

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

2.1.1 Horizontálne účely pomoci: Výskum a vývoj EGU Bratislava, s.r.o. 2609/01 Ministerstvo hospodárstva 1 LE A1 A1A Dotácia 1,05 1,05 schválené

2.1.1 Horizontálne účely pomoci: Výskum a vývoj EGU Bratislava, s.r.o. 2609/01 Ministerstvo hospodárstva 1 LE A1 A1A Dotácia 1,05 1,05 schválené 2.1.1 Horizontálne účely pomoci: Výskum a vývoj EGU Bratislava, s.r.o. 2609/01 Ministerstvo hospodárstva 1 LE A1 A1A Dotácia 1,05 1,05 schválené ELAS Prievidza, s.r.o. 839/01 Ministerstvo hospodárstva

Více

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí I. časť 2008 Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí II. časť 2008 Štatistický úrad Slovenskej republiky Číslo: 600-0140/2009

Více

Evidenční Provozovatel. Evidenční. Provozovatel výroby likvidace. Provozovatel. číslo

Evidenční Provozovatel. Evidenční. Provozovatel výroby likvidace. Provozovatel. číslo VČ Škoda VČ Karoserie Typ Rok Rok Evidenční Evidenční Evidenční Provozovatel Provozovatel Provozovatel výroby likvidace číslo číslo číslo Poznámky 8685 - Škoda 15 Tr 1983 1985 (CZ) Škoda Ostrov nad Ohří

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

T E L E G R A M ==================

T E L E G R A M ================== T E L E G R A M ================== Podacia stanica: GR ŽSR O 450 Číslo: 1945/2016 Dátum podania: 02.12.2016 Čas: 13:21 A d r e s a : ŽSR GR O 410, O 420, O 430, O 440, O 460, OSS Hlavný dispečer, Ústredný

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované Číslo fa Popis plnenia Suma s DPH Dátum prijatia F A K T Ú R Y Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto aktualizované 09.09.2015 Identifik. obj./zmluvy 0115/0008 internetové služby RIVERNET 83,75 2.1.2015

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová

Více

Základné organizácie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike

Základné organizácie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike Základné organizácie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike ZO OZJ pri predseda členské registračné číslo základňa číslo organ. Bratislavský čútu Justičná akadémia Margita Vančová 32 3080078

Více

Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne

Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne Príloha 1 p.č. pobočka riaditeľ pobočky 1 Bratislava Dr. Ing. Roman Chotár, poverený 2 Trnava Ing. Peter Kaufman 3 Dunajská Streda Mgr.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

KAMENIVO Prírodné ťažené kamenivo. Cenník platný od

KAMENIVO Prírodné ťažené kamenivo. Cenník platný od KAMENIVO Cenník platný od 1. 1. 2016 Prevádzka Veľké Úľany - Nové Osady 0/4 mm STN EN 12620, STN EN 13242, STN EN 13139 7,60 9,12 4/8 mm STN EN 12620, STN EN 13242 4,30 5,16 8/16 mm STN EN 12620, STN EN

Více

Zimné pneumatiky sezóna 2016/17

Zimné pneumatiky sezóna 2016/17 Zimné pneumatiky sezóna 2016/17 Osobné automobily Úžitkové automobily 4x4 automobily INFOLINKA 042 / 43 07 833 ZÁSIELKOVÝ PREDAJ PNEUMATIKY S NEMECKOU TECHNOLÓGIOU TS 860 TS 850 TS 800 TS 830 P TS 810

Více

Služby železničných koľajových vozidiel. Ing. Ľubomír Kuťka člen predstavenstva a riaditeľ úseku služieb ŽKV

Služby železničných koľajových vozidiel. Ing. Ľubomír Kuťka člen predstavenstva a riaditeľ úseku služieb ŽKV Služby železničných koľajových vozidiel Ing. Ľubomír Kuťka člen predstavenstva a riaditeľ úseku služieb ŽKV Obchodný rok 2017 Podbanské, 20.10.2016 Obsah Úsek služieb ŽKV v číslach Ponuka služieb HDV ECM

Více

akcia Čistič klimatizácie 400 ml Čistič bŕzd 500 ml Akčná cena 4,39 Akčná cena 1,59 AKCIA 12 ks za 4,19 /ks! AKCIA 12 ks za 1,49 /ks!

akcia Čistič klimatizácie 400 ml Čistič bŕzd 500 ml Akčná cena 4,39 Akčná cena 1,59 AKCIA 12 ks za 4,19 /ks! AKCIA 12 ks za 1,49 /ks! akcia Čistič XT AIRCOKLEEN 400ML za 4,19 /ks! 4,39 Čistič bŕzd 500 ml XT BRAKLEEN 500ML za 1,49 /ks! Všetky uvedené ceny sú v bez DPH. NášTIP Pripravte sa na sezónu už teraz! Vyberte si zo sortimentu produktov

Více

Služby železničných koľajových vozidiel Ing. Miloslav Lužák riaditeľ úseku služieb ŽKV. Obchodný rok 2013 Starý Smokovec, Vysoké Tatry, 8.11.

Služby železničných koľajových vozidiel Ing. Miloslav Lužák riaditeľ úseku služieb ŽKV. Obchodný rok 2013 Starý Smokovec, Vysoké Tatry, 8.11. Služby železničných koľajových vozidiel Ing. Miloslav Lužák riaditeľ úseku služieb ŽKV Obchodný rok 2013 Starý Smokovec, Vysoké Tatry, 8.11.2012 Obsah Poslanie Ponuka služieb Nákladné vozne Hnacie dráhové

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/3001 472.00 03.01.2014 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2014/3002 34.75 07.01.2014 MADE spol.s.r.o. Lazovná

Více

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

PhDr. Judita Kopáčiková, Sekcia verejných knižníc SAK. VZ SAK, , Martin

PhDr. Judita Kopáčiková, Sekcia verejných knižníc SAK. VZ SAK, , Martin PhDr. Judita Kopáčiková, Sekcia verejných knižníc SAK Plusy Darí sa napĺňať cieľ: pozitívne zviditeľňovať knižnice, 18 rokov pod jednotným mottom Knižnice pre všetkých Prezentácia TSK ako celoslovenskej

Více

Z p r á v a. o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a "propojenými osobami" podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb.

Z p r á v a. o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb. Z p r á v a o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a "propojenými osobami" podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb. dále jen "Zpráva" Předkládá : představenstvo společnosti Karvinská finanční, a.s.

Více

Prehľad zápisov v akad.roku 2017/2018 (aktualizácia: )

Prehľad zápisov v akad.roku 2017/2018 (aktualizácia: ) Prehľad zápisov v akad.roku 2017/2018 (aktualizácia: 11. 09. 2017) Sociálna práca BRATISLAVA 1. ročník / 1. stupeň 2. ročník / 1. stupeň 3. ročník / 1. stupeň 1. ročník / 2. stupeň 2. ročník / 2. stupeň

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Obchodný vestník I. polrok 2003

Obchodný vestník I. polrok 2003 Obchodný vestník I. polrok 2003 Číslo prípadu Príjemca Poskytovateľ Forma pomoci Účel pomoci Dátum Druh Štatna pomoc v Sk 1 N009/03 WALMARK Nápoje SR, s.r.o., Kamenec pod Vtáčnikom DÚ Nováky 18.4.2003

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Více

Panel. 7.3.2012-7.3.2012 Srovnání s obdobím: Stránky. 994 Návštěvy. 50,60 % Míra okamžitého opuštění. 00:03:38 Prům. doba na webu

Panel. 7.3.2012-7.3.2012 Srovnání s obdobím: Stránky. 994 Návštěvy. 50,60 % Míra okamžitého opuštění. 00:03:38 Prům. doba na webu Panel 7.3.212-7.3.212 1 1 5 5 Používání webu 994 5,6 % Míra okamžitého 2 196 Zobrazení stránek :3:38 Prům. doba na webu 2,21 Stránky/a 45,7 % Procento nových Přehled níků Vizualizace na mapě Návštěvníci

Více

PRODEJNY ODBORNÉ LITERATURY PRAHA VOX a.s. KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA KNIHKUPECTVÍ FORTUNA KNIHKUPECTVÍ KOSMAS NEOPALLADIUM HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

PRODEJNY ODBORNÉ LITERATURY PRAHA VOX a.s. KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA KNIHKUPECTVÍ FORTUNA KNIHKUPECTVÍ KOSMAS NEOPALLADIUM HLAVNÍ NÁDRAŽÍ PRODEJNY ODBORNÉ LITERATURY PRAHA 1 1. VOX a.s. Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1 tel: +420 226 539 695 e-mail: jelenova@vox-kurzy.cz www.vox.cz KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA Václavské náměstí 34, 110 00

Více

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 ODI/OD Hlohovec SNP 11 Hlohovec 3 ODI/OD Piešťany Krajinská

Více

Z p r á v a. o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a "propojenými osobami" podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb.

Z p r á v a. o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb. Z p r á v a o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a "propojenými osobami" podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb. dále jen "Zpráva" Předkládá : představenstvo společnosti ALMET a.s. Období : rok

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

č. 3. Juraj Ballek, Ing., 43 r., štátny zamestnanec, Banská Bystrica, Slovenská národná jednota

č. 3. Juraj Ballek, Ing., 43 r., štátny zamestnanec, Banská Bystrica, Slovenská národná jednota Dňa 14.11.2009 nás čakajú historicky tretie voľby do krajských zastupiteľstiev, ktorých sa zúčastňuje i Slovenská národná. Postavila celkovo 32 kandidátov (vinou nekompetentného konania zapisovateľky bratislavskej

Více

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY

INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY Základným kritériom rozvoja cestnej siete je rast prepravných požiadaviek vo sfére cestnej dopravy, vyplývajúci z celospoločenských požiadaviek prepravy osôb a nákladov, vyjadrený

Více

Ulica Mesto PSČ. Cementárenská cesta 16. Banská Bystrica. Jesenského Jesenského Jesenského 4703

Ulica Mesto PSČ. Cementárenská cesta 16. Banská Bystrica. Jesenského Jesenského Jesenského 4703 Identifikačný údaj objednávky-čislo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia bez DPH Mena Dátum vyhotovenia objednávky 1159196 Chemikálie čisté 30 EUR 21.10.2016 1159198

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht 2010 spojení zkušeností z oboru železniční dopravy a přepravy a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Zpráva o vztazích. VOS a.s. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti. za účetní období

Zpráva o vztazích. VOS a.s. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti. za účetní období Zpráva o vztazích podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti VOS a.s. za účetní období 2015 OBSAH 1. Ovládaná osoba 2. Ovládající osoba 3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou "Propojené osoby" 4.

Více

Zoznam autorizovaných osôb, ktorým bola udelená autorizácia

Zoznam autorizovaných osôb, ktorým bola udelená autorizácia Zoznam autorizovaných osôb, ktorým bola udelená autorizácia I. Autorizácie na spracovateľskú činnosť I. Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov Zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových

Více

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (Údaje v EUR) Drieňová 24, Bratislava

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (Údaje v EUR) Drieňová 24, Bratislava Faktúry za tovary a služby za november 2016 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (Údaje v EUR) Drieňová 24, Bratislava 820 09 # Predmet fakturácie Suma Mena Dátum Číslo obj. Dodávateľ Sídlo IČO dodania

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 4.05.05 Strana: 0705 00500 858 SATURN ENTERTAINMENT s.r. o. Senická 7, Bratislava I. 6.04.05.04.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené film - Príbehy z lesov.4.05 - požičovné 7.0 054 005004 409065

Více

Priami členovia. Agra Poisťovňa. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Agentúra 83, s.r.o. Barentz, spol. s r.o. Československá obchodná banka, a.s.

Priami členovia. Agra Poisťovňa. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Agentúra 83, s.r.o. Barentz, spol. s r.o. Československá obchodná banka, a.s. Priami členovia Agra Poisťovňa Dalibor Bán Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava Tel.: 02/55 64 34 50, Fax: 02/55 64 34 51 e-mail: agra@agrapoistovna.sk Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Anton Jendek Allianz

Více

Dokument Adresáře. PANTA RHEI - akvizicia 02 / Ditrichová PANTA RHEI - E-SHOP 01. PANTA RHEI - E-SHOP 02 / Kabath Vojtech

Dokument Adresáře. PANTA RHEI - akvizicia 02 / Ditrichová PANTA RHEI - E-SHOP 01. PANTA RHEI - E-SHOP 02 / Kabath Vojtech Dokument Adresáře PANTA RHEI - akvizicia 02 / Ditrichová PANTA RHEI - akvizicia 02 / Ditrichová ditrichova.lenka@pantarhei.sk PANTA RHEI - E-SHOP 01 PANTA RHEI - E-SHOP 01 Telefon domů 0800 333 000 Mobilní

Více

VÝLUKA NA TRATI. Na trati Považská Bystrica - Púchov bude vlak Os 3350 (Pov. Bystrica 14:30 Púchov 14:43) odrieknutý a nahradený NAD

VÝLUKA NA TRATI. Na trati Považská Bystrica - Púchov bude vlak Os 3350 (Pov. Bystrica 14:30 Púchov 14:43) odrieknutý a nahradený NAD VÝLUKA NA TRATI PÚCHOV BYTČA DOLNÝ HRIČOV a PÚCHOV LÚKY pod MAKYTOU Vážení cestujúci, z dôvodu výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) v železničných staniciach Púchov, Bytča a na

Více

Tomáš Malatinský v. r.

Tomáš Malatinský v. r. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 337/2012 Z. z. z 26. októbra 2012, ktorou sa ustanovuje energetická účinnosť premeny energie pri prevádzke, rekonštrukcii a budovaní zariadenia

Více

,00 0,00 0,00. Riaditeľ obchodnej spoločnosti Technické služby Stupava spol. s r.o ,00 0,00 0,00

,00 0,00 0,00. Riaditeľ obchodnej spoločnosti Technické služby Stupava spol. s r.o ,00 0,00 0,00 Program 6: Zámer programu: Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo kladúce dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia. rok 2014 k 12. mesiacu 531 04 531 04 527 988,34 527 988,34 % plnenia 99,43

Více

VÝLUKA NA TRATI LADCE PÚCHOV BYTČA

VÝLUKA NA TRATI LADCE PÚCHOV BYTČA VÝLUKA NA TRATI LADCE PÚCHOV BYTČA Vážení cestujúci, z dôvodu predĺženia výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) na úseku trate Ladce Púchov (), Púchov - Považská Bystrica () a Považská

Více

Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5.

Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5. Autor: Jana Kakaščíková Datum: září 2013 Ročník: tercie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda-zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa TÉMA: Slovensko Klíčová slova: Karpaty, Bratislava, Nitra,

Více

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 3 Ťažba a úprava surovín a geológia

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 3 Ťažba a úprava surovín a geológia Názov kvalifikácie: Lamač Kód kvalifikácie U8111004-00184 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Ťažba a úprava surovín a geológia SK ISCO-08 8111004 Lámač SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA, 23 Výroba ostatných

Více

Prezentácia spoločnosti

Prezentácia spoločnosti Prezentácia spoločnosti História Spoločnosť STAVIZOL, s.r.o., Žilina bola založená v roku 2001. Na stavebnom trhu pôsobíme už od roku 1993 prostredníctvom súkromnej firmy Stavizol Ing. Ivan Labuda, z ktorej

Více

DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU:

DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: ODBOR 2100 CESTNÁ DATABANKA DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: 01.01.2015 BRATISLAVA, 2015 Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie je možné použiť len

Více

Zoznam vlakov - EC vlaky

Zoznam vlakov - EC vlaky Zoznam vlakov - EC vlaky Číslo Druh Názov Železničná stanica vlaku vlaku vlaku východisková čas odchodu cieľová čas príchodu Minimálna ponúkaná kapacita Maximálna ponúkaná kapacita Kilometrická vzdialenosť

Více

Incoming Officers Info for District 2240

Incoming Officers Info for District 2240 Incoming Officers Info for District 40 Created on /6/00 CLUB NAME ADDRESS PHONE EMAIL Banská Bystrica, President Bohumil Kratochvil Murgasova 7 Voice: +4 484507 bohus@realitymarket.sk Banská Bystrica 9740

Více

Systém na sledování provozních parametrů hnacích drážních vozidel FleetEye-Rail

Systém na sledování provozních parametrů hnacích drážních vozidel FleetEye-Rail Systém na sledování provozních parametrů hnacích drážních vozidel FleetEye-Rail Alice Junková GX CORPFIN, a. s. Pelclova 2500/5 702 00 Ostrava info@gxcorpfin.eu www.gxcorpfin.eu Představení GX Loco Railway

Více

EKOL, spol. s r.o. Brno Tel.: 00420 543 531 710 Křenová 65 Fax: 00420 543 242 912 602 00 Brno E-mail: ekolsro@ekolbrno.cz http:// www.ekolbrmo.

EKOL, spol. s r.o. Brno Tel.: 00420 543 531 710 Křenová 65 Fax: 00420 543 242 912 602 00 Brno E-mail: ekolsro@ekolbrno.cz http:// www.ekolbrmo. Page 1 98 Zajišťování náhradních dílů dle požadavků zákazníků Provozovatelé turbín,, SRN,, a další. Od r. 2008 a později 97 Technická pomoc při řešení problémů při provozu, údržbě a opravách dle požadavků

Více

Kniha objednávok rok 2016

Kniha objednávok rok 2016 Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2016 číslo 46/2016 13.09.2016 GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 72, 010 01, Žilina Umývací prostriedok RM Clean 12kg (RMClean12) 35,76 2 ks 71,52 Doprava 12,00 1

Více

Železnice Slovenskej republiky Manažér infraštruktúry.

Železnice Slovenskej republiky Manažér infraštruktúry. Železnice Slovenskej republiky Manažér infraštruktúry www.zsr.sk ŽSR organizačné zmeny 1993 Založenie Železnice Slovenskej republiky 2002 Železnice Slovenskej republiky Rozdelenie Železničná spoločnosť,

Více

1958/ liga Skupina A Skupina B

1958/ liga Skupina A Skupina B 1958/1959 2. liga Skupina A 1. TJ Jiskra SZ Litvínov 22 19 1 2 164:62 39 2. TJ Spartak Motorlet Praha 22 16 2 4 105:65 34 3. TJ Dynamo Karlovy Vary 22 14 1 7 135:87 29 4. TJ Spartak Tatra Smíchov 22 12

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE SKUPINA AWT, ČLEN SKUPINY PKP CARGO JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB NÁKLADNÍ

Více

Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant

Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant Kód kvalifikácie C2146020-00417 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 2146020 Zlievarenský špecialista projektant

Více

VIT CHM MOT TRE VŽKG 1:1 11:3 8:5 Chomutov 2:3 10:4 11:0 Motorlet Praha 4:8 2:1 6:5 Dukla Trenčín 1:4 1:3 3:2

VIT CHM MOT TRE VŽKG 1:1 11:3 8:5 Chomutov 2:3 10:4 11:0 Motorlet Praha 4:8 2:1 6:5 Dukla Trenčín 1:4 1:3 3:2 1965/1966 Kvalifikace o 1. ligu 1. TJ VŽKG Ostrava 6 5 1 0 35:16 11 2. TJ VTŽ Chomutov 6 3 1 2 28:11 7 3. TJ Spartak Motorlet Praha 6 2 0 4 21:38 4 4. VTJ Dukla Trenčín 6 1 0 5 15:34 2 VIT CHM MOT TRE

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Pravidla soutěže VELKÁ TESCO SOUTĚŽ pro Českou a Slovenskou republiku

Pravidla soutěže VELKÁ TESCO SOUTĚŽ pro Českou a Slovenskou republiku SOUTĚŽ GARNIER Pravidla soutěže VELKÁ TESCO SOUTĚŽ pro Českou a Slovenskou republiku 1. Organizátor a pořadatel soutěže Organizátorem soutěže je společnost Lion Communications s.r.o. se sídlem Jankovcova

Více

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2013/2014 - stav k 31. 5. 2013 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

Usporiadanie infraštruktúry Železníc Slovenskej republiky. Zlín, Česká republika, marec 2007 Ing. Miloslav Havrila

Usporiadanie infraštruktúry Železníc Slovenskej republiky. Zlín, Česká republika, marec 2007 Ing. Miloslav Havrila Usporiadanie Železníc Slovenskej republiky Zlín, Česká republika, marec 2007 Ing. Miloslav Havrila Stratégia ŽSR Motto ZÁKLADNÝM POSLANÍM ŽSR JE VYTVÁRAŤ INTEGROVANÚ PONUKU KAPACÍT ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Dokedy je potrebné podať prihlášky na vybrané vysoké školy a ich fakulty a aké poplatky musíte zaplatiť? Pozrite si podrobnú tabuľku s termínmi a poplatkami pre akademický rok 2016/2017. Názov vysokej

Více

Preferovaní servisní partneri Preferred service partners Značka / Car Servisný partner Ulica PSČ Mesto Kontakt / Contact

Preferovaní servisní partneri Preferred service partners Značka / Car Servisný partner Ulica PSČ Mesto Kontakt / Contact Preferovaní servisní partneri Preferred service partners Značka / Car Servisný partner Ulica PSČ Mesto Kontakt / Contact Alfa Romeo Todos Italia, s.r.o. Lamačská cesta 109/A 841 01 Bratislava 0269202311

Více

na strane jednej na strane druhej sa v súlade s článkom 15, bodom 15.2

na strane jednej na strane druhej sa v súlade s článkom 15, bodom 15.2 Dohoda o provedení změny č. 2 Místního ujednání pro řízení provozu a organizování drážní dopravy a v pohraničních stanicích Velká nad Veličkou (ČR) Vrbovce (SR) Dohoda o vykonaní zmeny č. 2 Miestneho dohovoru

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

referenční stavby HSF System a. s.

referenční stavby HSF System a. s. referenční stavby HSF System a. s. Röchling Kopřivnice CZ generální dodávka výrobní a skladové haly, 6 000 m 2 120 Röchling Automotive 2016 Alfa Speed / Jablotron Rychnov u Jablonce CZ generální dodávka

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!!

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!! Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na september december 2016 CUZ, stredisko Inštitút

Více

Samoobslužné čerpací stanice (Přenosné čerpací stroje AVK) Reference (2007-2011)

Samoobslužné čerpací stanice (Přenosné čerpací stroje AVK) Reference (2007-2011) Samoobslužné čerpací stanice (Přenosné čerpací stroje AVK) Reference (2007-2011) Firma. byla založena v roce 1993. Jejím hlavním předmětem činnosti je výroba a montáž přemístitelných čerpacích strojů řady

Více

Metalografická. technika LAM PLAN. Seminář 2015 Zahájení

Metalografická. technika LAM PLAN. Seminář 2015 Zahájení Metalografická technika LAM PLAN Seminář 2015 Zahájení TSI System 24 let zkušeností TSI System působí 24 let jako obchodně technologická společnost zaměřená na široké spektrum moderních měřicích, zkušebních

Více

Plán manažmentu čiastkového povodia Dunajca a Popradu (Slovenská časť plánu manažmentu správneho územia povodia Visly)

Plán manažmentu čiastkového povodia Dunajca a Popradu (Slovenská časť plánu manažmentu správneho územia povodia Visly) Plán manažmentu čiastkového povodia Dunajca a u Správne územia povodí Slovenskej republiky a pôsobnosť oprávneného orgánu Mapa 1.1 Žilina Česká republika DUNAJEC a POPRAD 3-01 Trenčín VÁH 4-21 HORNÁD 4-32

Více

2 /

2 / 1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40

Více