PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy"

Transkript

1 PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy stav na základe prehliadok vykonávaných správcom ciest STAV CIEST K: 6/2017 SSC BRATISLAVA

2 SPRACOVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Ing. Daniela Čanigová Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou 2200 tel.: 00421/2/ Miletičova Bratislava Zodpovední za spracovanie: Ing. Zsolt Benkó tel.: 00421/2/ Ing. Dušan Jelínek tel.: 00421/2/

3 OBSAH: STAV CIEST NA ZÁKLADE HLAVNÝCH PREHLIADOK (PREHĽAD) Hlavné prehliadky ciest... 5 Stav ciest podľa tried graf... 6 Prehľad stavu ciest v členení podľa triedy cesty... 7 PREHĽAD STAVU CIEST I. TRIEDY Stav ciest I. triedy graf... 9 Prehľad stavu ciest I. triedy v členení podľa správcov IVSC IVSC Bratislava Prehľad stavu ciest I. triedy v členení podľa okresov IVSC Banská Bystrica Prehľad stavu ciest I. triedy v členení podľa okresov IVSC Žilina Prehľad stavu ciest I. triedy v členení podľa okresov IVSC Košice Prehľad stavu ciest I. triedy v členení podľa okresov PREHĽAD STAVU CIEST II. A III. TRIEDY Stav ciest II. triedy graf Stav ciest II. triedy v členení podľa samosprávnych krajov Stav ciest III. triedy graf Stav ciest III. triedy v členení podľa samosprávnych krajov Bratislavský samosprávny kraj Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa okresov Trnavský samosprávny kraj Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa okresov Nitriansky samosprávny kraj Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa okresov Trenčiansky samosprávny kraj Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa okresov Žilinský samosprávny kraj Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa okresov Banskobystrický samosprávny kraj Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa okresov Prešovský samosprávny kraj Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa okresov Košický samosprávny kraj Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa okresov... 47

4 VÝVOJ STAVU CIEST I., II. A III. TRIEDY Prehľad stavu ciest I. triedy v rokoch Prehľad stavu ciest II. triedy v rokoch Prehľad stavu ciest III. triedy v rokoch

5 HLAVNÉ PREHLIADKY CIEST V zmysle technických podmienok: TP 071 Prehliadky, údržba a oprava komunikácií. Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty" časť 3, odsek 3.3 je správca povinný realizovať každoročne po zime výkon hlavných prehliadok na cestných komunikáciách za účelom zistenie ich stavu a predbežného návrhu spôsobu odstránenia zistených závad. Údaje o stave cestných komunikácií zaznamenané pri hlavných prehliadkach sa po doručení podkladov od jednotlivých správcov komunikácií sumarizujú a spracovávajú na oddelení hospodárenia s vozovkami Slovenskej správy ciest (SSC). Výstupom je predkladaný materiál obsahujúci tabuľkové a grafické spracovanie stavu jednotlivých komunikácií z hľadiska rôzneho členenia. Výsledky spracovania slúžia ako podklad pre zdôvodnenie nárokovania finančných prostriedkov na údržbu, opravy a rekonštrukcie ciest. V roku 2017 boli na oddelenie hospodárenia s vozovkami dodané podklady z ciest I. triedy od stredísk IVSC SSC (Investičná výstavba a správa ciest) a podklady z ciest II. a III. triedy od stredísk správy a údržby vykonávajúcich túto činnosť pre samosprávne kraje. Súhrnné výstupné údaje o stave cestných komunikácií na základe prehliadok vykonaných správcom komunikácie sú spracované v 5-stupňovej klasifikácii: 1 veľmi dobrý (komunikácia vyžaduje len preventívnu cyklickú, alebo následnú operatívnu údržbu) 2 dobrý (odstránenie závad v rámci bežnej údržby) 3 vyhovujúci (odstránenie závad v rámci súvislej údržby) 4 nevyhovujúci (odstránenie závad v rámci opráv) 5 havarijný (odstránenie závad v rámci rekonštrukcie) Pozn.: V celkovej dĺžke cesty sú započítané aj dĺžky oddelených častí komunikácie. 5/51

6 STAV CIEST I., II. A III. TRIEDY NA ZÁKLADE HLAVNÝCH PREHLIADOK VYKONANÝCH V ROKU , , ,6 1577,0 581,2 km ,8 928,3 315,4 9609,4 227,1 153,3 824,3 5979,4 1048,3 386,1 262,6 100,3 165,5 1601,8 2028,2 I II III Celkový súčet veľmi dobrý dobrý vyhovujúci nevyhovujúci havarijný CESTY I. TRIEDY [%] CESTY II. TRIEDY [%] CESTY III. TRIEDY [%] CELKOM [%] 7,0 4,3 3,9 4,6 32,4 8,1 3,1 49,4 23,2 10,9 4,7 57,0 26,0 9,0 3,1 58,0 26,6 9,2 3,4 56,2 6/51

7 Prehľad stavu ciest I., II. a III. triedy za rok 2017 Veľmi dobrý Dobrý Vyhovujúci V Nevyhovujúci Havarijný Dĺžka cesty Veľmi dobrý Dobrý Vyhovujúci Nevyhovujúci Havarijný Trieda cesty VD (km) D (km) (km) NV (km) H (km) (km) VD (%) D (%) V (%) NV (%) H (%) I 1601, , , , , ,053 49,44 3,10 8,10 32,35 7,01 II 2028, , , , , ,416 57,02 4,65 10,85 23,17 4,31 III 5979, , , , , ,454 57,98 3,06 9,00 26,04 3,91 Celkový súčet 9609, , , , , ,923 56,16 3,40 9,22 26,64 4,58 7/51

8 PREHĽAD STAVU CIEST I. TRIEDY STAV CIEST K 06/2017 stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest 8/51

9 STAV CIEST I. TRIEDY NA ZÁKLADE HLAVNÝCH PREHLIADOK VYKONANÝCH V ROKU , ,0 49,0 269,9 km ,8 56,8 314,1 18,5 30,5 157, ,9 54,2 22,6 33,8 52,0 13,4 579, ,5 342,3 374,9 0 IVSC BA IVSC BB IVSC ZA IVSC KE velmi dobrý dobrý - D vyhovujúci V nevyhovujúci - NV havarijný - H IVSC BA [%] IVSC BB [%] IVSC ZA [%] IVSC KE [%] 7,8 8,8 6,1 5,9 36,6 16,5 2,7 36,5 24,4 8,4 5,2 53,1 39,1 1,7 6,5 46,7 28,3 1,9 3,2 60,7 9/51

10 Prehľad stavu ciest I. triedy v členení podľa správcov IVSC pre rok 2017 Veľmi Trieda Dobrý Vyhovujúci Nevyhovujúci Správca dobrý VD cesty D (km) V (km) NV (km) (km) Havarijný H (km) Dĺžka cesty (km) Veľmi dobrý VD (%) Dobrý D (%) Vyhovujúci V (%) Nevyhovujúci NV (%) IVSC BA I 305,488 22, , ,817 64, ,737 36,47 2,69 16,46 36,62 7,76 IVSC BB I 342,262 33,808 54, ,496 56, ,636 53,10 5,24 8,41 24,43 8,82 IVSC ZA I 374,856 13,426 51, ,051 49, ,348 46,67 1,67 6,47 39,09 6,10 IVSC KE I 579,179 30,536 18, ,941 56, ,332 60,68 3,20 1,94 28,29 5,89 SSC Celk. I. 1601, , , , , ,053 49,44 3,10 8,10 32,35 7,01 Havarijný H (%) 10/51

11 IVSC BRATISLAVA CESTY I. TRIEDY - STAV K 06/2017 stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest 11/51

12 Prehľad stavu ciest I. triedy v členení podľa okresov - IVSC BRATISLAVA pre rok 2017 OKRES Dunajská Streda 20,058 0,000 17,648 11,775 11,426 60,907 32,93 0,00 28,98 19,33 18,76 Galanta 33,263 0,000 5,515 10,539 0,465 49,782 66,82 0,00 11,08 21,17 0,93 Hlohovec 1,736 0,000 7,375 0,000 2,265 11,376 15,26 0,00 64,83 0,00 19,91 Komárno 24,395 0,006 25,073 37,062 0,000 86,536 28,19 0,01 28,97 42,83 0,00 Levice 75,464 1,039 24,430 35,094 20, ,225 48,30 0,67 15,64 22,46 12,93 Malacky 14,717 0,000 0,000 20,605 0,000 35,322 41,67 0,00 0,00 58,33 0,00 Nitra 6,567 2,771 0,933 52,383 8,500 71,154 9,23 3,89 1,31 73,62 11,95 Nové Zámky 11,673 7,792 33,183 60,570 0, ,128 10,22 6,83 29,08 53,07 0,80 Piešťany 13,367 0,000 3,814 0,000 0,050 17,231 77,58 0,00 22,13 0,00 0,29 Senec 8,291 3,388 1,683 29,517 0,000 42,879 19,34 7,90 3,92 68,84 0,00 Senica 18,435 0,256 2,470 8,037 11,182 40,380 45,66 0,63 6,12 19,90 27,69 Skalica 19,043 0,044 0,133 9,669 9,293 38,182 49,87 0,12 0,35 25,32 24,34 Šaľa 0,413 3,751 6,961 4,258 0,418 15,801 2,61 23,74 44,05 26,95 2,65 Topoľčany 23,379 3,519 0,272 1,363 0,000 28,533 81,94 12,33 0,95 4,78 0,00 Trnava 34,687 0,003 8,376 6,751 0,290 50,107 69,22 0,01 16,72 13,47 0,58 Zlaté Moravce 0,000 0,000 0,000 19,194 0,000 19,194 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Celkový súčet 305,488 22, , ,817 64, ,737 36,47 2,69 16,46 36,62 7,76 12/51

13 IVSC BANSKÁ BYSTRICA CESTY I. TRIEDY - STAV K 06/2017 stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest 13/51

14 Prehľad stavu ciest I. triedy v členení podľa okresov - IVSC BANSKÁ BYSTRICA pre rok 2017 OKRES Banská Bystrica 35,528 11,301 8,901 10,620 1,402 67,752 52,44 16,68 13,14 15,67 2,07 Banská Štiavnica 6,819 3,130 6,606 14,715 2,244 33,514 20,34 9,34 19,71 43,91 6,70 Brezno 79,405 0,820 4,308 30,330 0, ,013 69,04 0,71 3,75 26,37 0,13 Detva 17,817 0,000 0,000 0,012 0,339 18,168 98,06 0,00 0,00 0,07 1,87 Krupina 34,908 2,920 2,045 4,005 14,383 58,261 59,92 5,01 3,51 6,87 24,69 Lučenec 23,571 1,621 0,000 48,265 9,545 83,002 28,40 1,95 0,00 58,15 11,50 Revúca 9,319 0,000 2,096 0,370 0,000 11,785 79,07 0,00 17,79 3,14 0,00 Rimavská Sobota 41,819 3,623 19,830 17,020 11,251 93,543 44,71 3,87 21,20 18,19 12,03 Veľký Krtíš 3,801 0,000 10,003 22,517 8,032 44,353 8,57 0,00 22,55 50,77 18,11 Zvolen 34,283 10,248 0,000 2,806 1,820 49,157 69,74 20,85 0,00 5,71 3,70 Žarnovica 9,429 0,005 0,000 3,029 6,166 18,629 50,61 0,03 0,00 16,26 33,10 Žiar nad Hronom 45,563 0,140 0,446 3,807 1,503 51,459 88,54 0,27 0,87 7,40 2,92 Celkový súčet 342,262 33,808 54, ,496 56, ,636 53,10 5,24 8,41 24,43 8,82 14/51

15 IVSC ŽILINA CESTY I. TRIEDY - STAV K 06/2017 stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest 15/51

16 Prehľad stavu ciest I. triedy v členení podľa okresov - IVSC ŽILINA pre rok 2017 OKRES Bánovce nad Bebravou 17,491 0,066 0,000 0,000 0,000 17,557 99,62 0,38 0,00 0,00 0,00 Bytča 11,802 0,151 5,560 7,604 0,500 25,617 46,08 0,59 21,70 29,68 1,95 Čadca 15,893 0,188 8,420 10,834 4,899 40,234 39,49 0,47 20,93 26,93 12,18 Dolný Kubín 14,043 0,027 0,151 40,989 3,278 58,488 24,01 0,05 0,26 70,08 5,60 Ilava 10,063 1,563 4,047 2,282 1,585 19,540 51,50 8,00 20,71 11,68 8,11 Kysucké Nové Mesto 4,995 0,010 1,573 1,773 0,000 8,351 59,81 0,12 18,84 21,23 0,00 Liptovský Mikuláš 21,915 0,011 0,313 52,029 0,488 74,756 29,32 0,01 0,42 69,60 0,65 Martin 31,020 0,003 6,240 11,383 7,206 55,852 55,54 0,01 11,17 20,38 12,90 Námestovo 18,116 0,045 0,000 17,422 3,275 38,858 46,61 0,12 0,00 44,84 8,43 Nové Mesto nad Váhom 18,091 2,644 0,338 14,371 0,000 35,444 51,04 7,46 0,95 40,55 0,00 Partizánske 10,053 0,084 1,014 8,213 1,240 20,604 48,79 0,41 4,92 39,86 6,02 Považská Bystrica 12,196 1,922 0,000 2,241 0,000 16,359 74,55 11,75 0,00 13,70 0,00 Prievidza 61,772 0,916 5,490 20,581 6,160 94,919 65,08 0,97 5,78 21,68 6,49 Púchov 21,953 0,420 0,166 7,342 3,111 32,992 66,55 1,27 0,50 22,25 9,43 Ružomberok 22,901 0,064 0,138 37,766 0,000 60,869 37,62 0,11 0,23 62,04 0,00 Trenčín 20,091 4,605 0,944 36,438 0,000 62,078 32,36 7,42 1,52 58,70 0,00 Turčianske Teplice 10,149 0,018 12,815 0,000 12,846 35,828 28,33 0,05 35,77 0,00 35,85 Tvrdošín 5,865 0,407 0,421 14,675 0,105 21,473 27,31 1,90 1,96 68,34 0,49 Žilina 46,447 0,282 4,344 28,108 4,348 83,529 55,60 0,34 5,20 33,65 5,21 Celkový súčet 374,856 13,426 51, ,051 49, ,348 46,67 1,67 6,47 39,09 6,10 16/51

17 IVSC KOŠICE CESTY I. TRIEDY - STAV K 06/2017 stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest 17/51

18 Prehľad stavu ciest I. triedy v členení podľa okresov - IVSC KOŠICE pre rok 2017 OKRES Bardejov 32,871 0,136 1,000 11,330 3,122 48,459 67,84 0,28 2,06 23,38 6,44 Humenné 9,583 2,155 1,241 10,291 0,000 23,270 41,19 9,26 5,33 44,22 0,00 Kežmarok 14,670 0,311 0,034 15,926 0,000 30,941 47,41 1,01 0,11 51,47 0,00 Košice - okolie 37,379 0,004 1,105 6,127 0,000 44,615 83,78 0,01 2,48 13,73 0,00 Košice II 1,409 0,012 0,000 0,258 0,000 1,679 83,92 0,71 0,00 15,37 0,00 Košice III 5,776 0,000 0,000 0,000 0,000 5, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Košice IV 2,471 0,000 0,070 0,000 0,000 2,541 97,25 0,00 2,75 0,00 0,00 Levoča 22,161 1,258 2,877 10,064 0,000 36,360 60,95 3,46 7,91 27,68 0,00 Michalovce 32,374 0,548 1,881 13,390 0,000 48,193 67,18 1,14 3,90 27,78 0,00 Poprad 49,093 1,747 0,700 39,307 9, ,397 48,90 1,74 0,70 39,15 9,51 Prešov 31,660 0,727 0,122 58,834 0,900 92,243 34,32 0,79 0,13 63,78 0,98 Rožňava 83,196 0,093 0,000 4,097 0,000 87,386 95,20 0,11 0,00 4,69 0,00 Sabinov 19,238 0,126 0,057 8,531 0,000 27,952 68,83 0,45 0,20 30,52 0,00 Snina 20,946 1,951 2,331 13,837 0,371 39,436 53,11 4,95 5,91 35,09 0,94 Sobrance 15,303 0,027 2,720 3,040 0,000 21,090 72,56 0,13 12,90 14,41 0,00 Stará Ľubovňa 43,468 0,273 2,207 10,103 16,675 72,726 59,77 0,38 3,03 13,89 22,93 Stropkov 1,509 7,246 0,000 0,000 13,669 22,424 6,73 32,31 0,00 0,00 60,96 Svidník 62,390 0,732 0,000 4,824 0,000 67,946 91,82 1,08 0,00 7,10 0,00 Trebišov 46,667 0,012 0,000 53,203 0, ,609 46,39 0,01 0,00 52,88 0,72 Vranov nad Topľou 47,015 13,178 2,133 6,779 11,184 80,289 58,56 16,41 2,66 8,44 13,93 Celkový súčet 579,179 30,536 18, ,941 56, ,332 60,68 3,20 1,94 28,29 5,89 18/51

19 PREHĽAD STAVU CIEST II. A III. TRIEDY STAV CIEST K 06/2017 stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest 19/51

20 STAV CIEST II. TRIEDY NA ZÁKLADE HLAVNÝCH PREHLIADOK VYKONANÝCH V ROKU 2017 Bratislavský kraj [%] 700 Žilinský kraj [%] 9,1 19,7 2, ,3 19,8 8,1 1,0 28,7 0,7 70,5 68, ,1 199,8 28,8 92,9 Trnavský kraj [%] Banskobystrický kraj [%] 5,0 0,9 Nitriansky kraj [%] 118,9 368,5 Prešovský kraj [%] 13,7 12,7 1, ,6 124,5 4,6 35,8 67,1 26,1 4,5 384,8 87,3 68,5 6,7 335,6 20,8 3,0 59,6 25,1 25,8 61,5 0,6 241,2 Trenčiansky kraj [%] Košický kraj [%] 17,1 17,5 8,4 6,0 73,1 67,4 km Bratislavský Trnavský Nitriansky Trenčiansky 2,0 218,9 Žilinský 70,2 4,4 316,8 Banskobystrický 168,0 78,2 126,5 Prešovský 55,9 23,9 Košický 33,2 32,3 1,9 11,6 0,7 16,3 5,5 15,0 5,0 24,3 52,6 22,8 7,4 0,2 69,3 Veľmi dobrý Dobrý Vyhovujúci Nevyhovujúci Havarijný 9,8 4,2 64,7 20/51

21 Prehľad stavu ciest II. triedy v členení podľa samosprávnych krajov za rok 2017 Veľmi dobrý Dobrý Vyhovujúci V Nevyhovujúci Havarijný Dĺžka cesty Veľmi dobrý Dobrý Vyhovujúci V Nevyhovujúci Havarijný Samosprávny kraj VD (km) D (km) (km) NV (km) H (km) (km) VD (%) D (%) (%) NV (%) H (%) Bratislavský 35,751 4,557 0, ,493 16, ,375 19,71 2,51 0,00 68,64 9,14 Trnavský 384,848 4,540 26,083 67,134 44, ,698 73,07 0,86 4,95 12,75 8,37 Nitriansky 335,575 6,667 68,453 87,338 0, ,033 67,38 1,34 13,74 17,54 0,00 Trenčiansky 241,234 0,551 25,770 59,612 20, ,917 69,34 0,16 7,41 17,13 5,96 Žilinský 218,897 2,048 61,470 25,129 3, ,547 70,49 0,66 19,79 8,09 0,97 Banskobystrický 316,766 4,388 70, ,774 11, ,383 52,59 0,73 11,65 33,16 1,88 Prešovský 126, ,851 78, ,000 28, ,446 24,31 22,84 15,03 32,28 5,54 Košický 368,547 23,918 55,948 92,858 28, ,017 64,66 4,20 9,82 16,29 5,04 Celkový súčet 2028, , , , , ,416 57,02 4,65 10,85 23,17 4,31 21/51

22 STAV CIEST III. TRIEDY NA ZÁKLADE HLAVNÝCH PREHLIADOK VYKONANÝCH V ROKU Bratislavský kraj [%] Žilinský kraj [%] 21,7 15,6 0,9 15,7 1,6 61, ,1 122,2 17,3 1,6 63,9 Trnavský kraj [%] 463,5 Banskobystrický kraj [%] 5,3 1,2 13,6 4,5 75,4 km ,6 144,4 56,8 12,6 13,4 363,0 132,1 15,9 8,7 80,5 3,7 Nitriansky kraj [%] Prešovský kraj [%] 17,2 214,4 173,4 191,5 17,8 783,1 180,5 27,3 145,6 141,2 31,3 338,2 141,3 93,8 42,5 4,9 1,5 9,8 41,3 23,6 0, ,2 384,8 335,6 241,2 218,9 316,8 126,5 368,5 24,2 6,4 54,4 8,6 1,0 65, ,7 3,0 35,8 Bratislavský Trnavský Nitriansky Trenčiansky Trenčiansky kraj [%] Košický kraj [%] 18,9 0,8 Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický 24,5 7,6 2,3 7,4 7,1 0,3 72,9 havarijný nevyhovujúci vyhovujúci dobrý veľmi dobrý 22/51 10,3 6,8 56,1

23 Prehľad stavu ciest III. triedy v členení podľa samosprávnych krajov za rok 2017 Veľmi dobrý Dobrý Vyhovujúci V Nevyhovujúci Havarijný Dĺžka cesty Veľmi dobrý Dobrý Vyhovujúci V Nevyhovujúci Havarijný Samosprávny kraj VD (km) D (km) (km) NV (km) H (km) (km) VD (%) D (%) (%) NV (%) H (%) Bratislavský 51,743 3,023 0, ,677 72, ,608 15,56 0,91 0,00 61,84 21,70 Trnavský 803,032 12,648 56, ,436 47, ,541 75,43 1,19 5,34 13,57 4,47 Nitriansky 1012,643 15, , ,038 13, ,103 65,88 1,04 8,59 23,62 0,87 Trenčiansky 828,318 3,736 80, ,431 8, ,672 72,94 0,33 7,09 18,88 0,76 Žilinský 706,684 17, , ,407 17, ,548 63,86 1,61 17,30 15,67 1,56 Banskobystrický 761,390 27, , ,148 91, ,383 41,30 1,48 9,79 42,48 4,94 Prešovský 1041, , , , , ,088 54,42 7,38 7,60 24,21 6,38 Košický 773,953 93, , ,163 31, ,511 56,14 6,80 10,25 24,53 2,27 Celkový súčet 5979, , , , , ,454 57,98 3,06 9,00 26,04 3,91 23/51

24 BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ CESTY II. A III. TRIEDY - STAV K 06/2017 stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest 24/51

25 Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov za rok 2017 Správca Trieda cesty RC BA II 35,751 4,557 0, ,493 16, ,375 19,71 2,51 0,00 68,64 9,14 RC BA III 51,743 3,023 0, ,677 72, ,608 15,55 0,91 0,00 61,84 21,70 BA SK Celk. 87,494 7,580 0, ,170 88, ,983 17,02 1,47 0,00 64,24 17,26 25/51

26 Prehľad stavu ciest II. triedy v členení podľa okresov Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2017 OKRES Malacky 21,664 3,816 0,000 59,193 5,840 90,513 23,93 4,22 0,00 65,40 6,45 Pezinok 14,085 0,741 0,000 42,074 5,610 62,510 22,53 1,19 0,00 67,31 8,97 Senec 0,002 0,000 0,000 23,226 5,124 28,352 0,01 0,00 0,00 81,92 18,07 Celkový súčet 35,751 4,557 0, ,493 16, ,375 19,71 2,51 0,00 68,64 9,14 Prehľad stavu ciest III. triedy v členení podľa okresov Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2017 OKRES Malacky 27,181 0,882 0,000 67,228 21, ,353 23,36 0,76 0,00 57,78 18,10 Pezinok 12,630 1,152 0,000 43,475 19,498 76,755 16,46 1,50 0,00 56,64 25,40 Senec 11,932 0,989 0,000 94,974 31, ,500 8,55 0,71 0,00 68,08 22,66 Celkový súčet 51,743 3,023 0, ,677 72, ,608 15,56 0,91 0,00 61,84 21,70 26/51

27 TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ CESTY II. A III. TRIEDY - STAV K 06/2017 stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest 27/51

28 Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov za rok 2017 Správca Trieda cesty SUC TTSK - DS II 85,591 0,729 9,084 35,306 2, ,692 64,02 0,55 6,79 26,41 2,23 SUC TTSK - DS III 248,212 3,837 15,811 79,824 2, ,295 70,85 1,10 4,51 22,79 0,75 Celk. 333,803 4,566 24, ,130 5, ,987 68,97 0,94 5,14 23,79 1,16 SUC TTSK - SE II 75,051 0,102 2,388 5,314 38, ,294 61,88 0,08 1,97 4,38 31,69 SUC TTSK - SE III 173,546 3,063 5,459 24,358 32, ,457 72,79 1,28 2,29 10,21 13,43 Celk. 248,597 3,165 7,847 29,672 70, ,751 69,10 0,88 2,18 8,25 19,59 SUC TTSK - TT II 224,206 3,709 14,611 26,514 2, ,712 82,51 1,37 5,38 9,76 0,98 SUC TTSK - TT III 381,274 5,748 35,570 40,254 12, ,789 80,13 1,21 7,48 8,46 2,72 TT SK Celk. 605,480 9,457 50,181 66,768 15, ,501 81,00 1,27 6,71 8,93 2,09 Celk. II 384,848 4,540 26,083 67,134 44, ,698 73,07 0,86 4,95 12,75 8,37 Celk. III 803,032 12,648 56, ,436 47, ,541 75,43 1,19 5,34 13,57 4,47 Celk. 1187,880 17,188 82, ,570 91, ,239 74,65 1,08 5,21 13,30 5,76 28/51

29 Prehľad stavu ciest II. triedy v členení podľa okresov Trnavského samosprávneho kraja za rok 2017 OKRES Dunajská Streda 85,591 0,729 9,084 35,306 2, ,692 64,02 0,55 6,79 26,41 2,23 Galanta 56,237 0,037 0,398 17,521 0,100 74,293 75,70 0,05 0,54 23,58 0,13 Hlohovec 39,901 0,026 13,494 3,424 1,740 58,585 68,12 0,04 23,03 5,84 2,97 Piešťany 69,893 0,823 0,637 1,713 0,000 73,066 95,66 1,13 0,87 2,34 0,00 Senica 64,708 0,102 2,282 5,314 24,534 96,940 66,75 0,11 2,35 5,48 25,31 Skalica 10,343 0,000 0,106 0,000 13,905 24,354 42,46 0,00 0,44 0,00 57,10 Trnava 58,175 2,823 0,082 3,856 0,832 65,768 88,46 4,29 0,12 5,86 1,27 Celkový súčet 384,848 4,540 26,083 67,134 44, ,698 73,07 0,86 4,95 12,75 8,37 Prehľad stavu ciest III. triedy v členení podľa okresov Trnavského samosprávneho kraja za rok 2017 OKRES Dunajská Streda 248,212 3,837 15,811 79,824 2, ,295 70,85 1,10 4,51 22,79 0,75 Galanta 125,801 0,068 13,832 26,867 3, ,398 73,82 0,04 8,12 15,77 2,25 Hlohovec 43,141 0,066 7,329 1,628 7,113 59,277 72,78 0,11 12,36 2,75 12,00 Piešťany 46,687 0,587 0,357 5,626 0,000 53,257 87,67 1,10 0,67 10,56 0,00 Senica 112,039 1,113 3,663 24,055 15, ,955 71,85 0,71 2,35 15,42 9,67 Skalica 61,507 1,950 1,796 0,303 16,946 82,502 74,55 2,36 2,18 0,37 20,54 Trnava 165,645 5,027 14,052 6,133 2, ,857 85,88 2,61 7,29 3,18 1,04 Celkový súčet 803,032 12,648 56, ,436 47, ,541 75,43 1,19 5,34 13,57 4,47 29/51

30 NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ CESTY II. A III. TRIEDY - STAV K 06/2017 stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest 30/51

31 Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov za rok 2017 Správca Trieda cesty RSUC NR - SSU KN II 46,940 0,849 4,572 28,344 0,000 80,705 58,16 1,05 5,67 35,12 0,00 RSUC NR - SSU KN III 95,886 0,683 26,375 99,427 0, ,371 43,12 0,31 11,86 44,71 0,00 Celk. 142,826 1,532 30, ,771 0, ,076 47,12 0,51 10,21 42,16 0,00 RSUC NR - SSU LV II 95,163 0,222 0,944 4,522 0, ,851 94,36 0,22 0,94 4,48 0,00 RSUC NR - SSU LV III 380,786 3,742 5,585 11,902 13, ,436 91,67 0,90 1,34 2,86 3,23 Celk. 475,949 3,964 6,529 16,424 13, ,287 92,19 0,77 1,26 3,18 2,60 RSUC NR - SSU NR II 62,230 2,764 7,444 9,769 0,000 82,207 75,70 3,36 9,06 11,88 0,00 RSUC NR - SSU NR III 280,035 7,250 24, ,834 0, ,239 64,94 1,68 5,59 27,79 0,00 Celk. 342,265 10,014 31, ,603 0, ,446 66,66 1,95 6,15 25,24 0,00 RSUC NR - SSU NZ II 103,671 0,083 55,493 16,540 0, ,787 58,97 0,05 31,57 9,41 0,00 RSUC NR - SSU NZ III 215,556 0,266 75,999 17,100 0, ,921 69,77 0,09 24,60 5,54 0,00 Celk. 319,227 0, ,492 33,640 0, ,708 65,86 0,07 27,13 6,94 0,00 RSUC NR - SSU TO II 27,571 2,749 0,000 28,163 0,000 58,483 47,14 4,70 0,00 48,16 0,00 RSUC NR - SSU TO III 40,380 3,981 0, ,775 0, ,136 25,38 2,50 0,00 72,12 0,00 NR SK Celk. 67,951 6,730 0, ,938 0, ,619 31,23 3,09 0,00 65,68 0,00 Celk. II 335,575 6,667 68,453 87,338 0, ,033 67,38 1,34 13,74 17,54 0,00 Celk. III 1012,643 15, , ,038 13, ,103 65,88 1,04 8,59 23,62 0,87 Celk. 1348,218 22, , ,376 13, ,136 66,25 1,11 9,85 22,13 0,66 31/51

32 Prehľad stavu ciest II. triedy v členení podľa okresov Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2017 OKRES Komárno 46,940 0,849 4,572 28,344 0,000 80,705 58,16 1,05 5,67 35,12 0,00 Levice 95,163 0,222 0,944 4,522 0, ,851 94,36 0,22 0,94 4,48 0,00 Nitra 43,259 2,653 6,996 1,549 0,000 54,457 79,44 4,87 12,85 2,84 0,00 Nové Zámky 85,285 0,083 42,565 13,951 0, ,884 60,11 0,06 30,00 9,83 0,00 Šaľa 18,386 0,000 12,928 2,589 0,000 33,903 54,23 0,00 38,13 7,64 0,00 Topoľčany 27,571 2,749 0,000 28,163 0,000 58,483 47,14 4,70 0,00 48,16 0,00 Zlaté Moravce 18,971 0,111 0,448 8,220 0,000 27,750 68,37 0,40 1,61 29,62 0,00 Celkový súčet 335,575 6,667 68,453 87,338 0, ,033 67,38 1,34 13,74 17,54 0,00 Prehľad stavu ciest III. triedy v členení podľa okresov Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2017 OKRES Komárno 95,886 0,683 26,375 99,427 0, ,371 43,12 0,31 11,86 44,71 0,00 Levice 380,786 3,742 5,585 11,902 13, ,436 91,67 0,90 1,34 2,86 3,23 Nitra 179,717 5,027 16,161 69,618 0, ,523 66,44 1,86 5,97 25,73 0,00 Nové Zámky 174,578 0,266 60,776 15,490 0, ,110 69,52 0,11 24,20 6,17 0,00 Šaľa 43,716 0,199 23,020 10,278 0,000 77,213 56,62 0,26 29,81 13,31 0,00 Topoľčany 40,380 3,981 0, ,775 0, ,136 25,38 2,50 0,00 72,12 0,00 Zlaté Moravce 97,580 2,024 0,162 41,548 0, ,314 69,06 1,43 0,11 29,40 0,00 Celkový súčet 1012,643 15, , ,038 13, ,103 65,88 1,04 8,59 23,62 0,87 32/51

33 TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ CESTY II. A III. TRIEDY - STAV K 06/2017 stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest 33/51

34 Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov za rok 2017 Správca Trieda cesty SC TN SK - SU PB II 64,146 0,248 0,000 16,747 0,000 81,141 79,05 0,31 0,00 20,64 0,00 SC TN SK - SU PB III 242,944 1,250 0,000 48,102 0, ,296 83,11 0,43 0,00 16,46 0,00 Celk. 307,090 1,498 0,000 64,849 0, ,437 82,23 0,40 0,00 17,37 0,00 SC TN SK - SU PD II 53,283 0,000 6,809 18,110 20,500 98,702 53,98 0,00 6,90 18,35 20,77 SC TN SK - SU PD III 201,691 0,731 38,259 99,890 8, ,698 57,84 0,21 10,97 28,65 2,33 Celk. 254,974 0,731 45, ,000 28, ,400 57,00 0,16 10,07 26,37 6,40 SC TN SK - SU TN II 123,805 0,303 18,961 24,755 0, ,074 73,66 0,18 11,28 14,73 0,15 SC TN SK - SU TN III 383,683 1,755 42,247 66,439 0, ,678 77,57 0,35 8,54 13,43 0,11 TN SK Celk. 507,488 2,058 61,208 91,194 0, ,752 76,57 0,31 9,24 13,76 0,12 Celk. II 241,234 0,551 25,770 59,612 20, ,917 69,34 0,16 7,41 17,13 5,96 Celk. III 828,318 3,736 80, ,431 8, ,672 72,94 0,33 7,09 18,88 0,76 Celk. 1069,552 4, , ,043 29, ,589 72,10 0,29 7,16 18,47 1,98 34/35

35 Prehľad stavu ciest II. triedy v členení podľa okresov Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017 OKRES Bánovce nad Bebravou 5,777 0,000 2,899 1,700 0,000 10,376 55,68 0,00 27,94 16,38 0,00 Ilava 23,860 0,112 0,000 4,550 0,000 28,522 83,66 0,39 0,00 15,95 0,00 Myjava 38,381 0,098 0,000 20,905 0,250 59,634 64,36 0,16 0,00 35,06 0,42 Nové Mesto nad Váhom 34,563 0,003 15,741 3,300 0,000 53,607 64,47 0,01 29,36 6,16 0,00 Partizánske 8,145 0,000 0,904 10,966 20,500 40,515 20,10 0,00 2,23 27,07 50,60 Považská Bystrica 29,463 0,122 0,000 6,447 0,000 36,032 81,77 0,34 0,00 17,89 0,00 Prievidza 39,361 0,000 3,006 5,444 0,000 47,811 82,32 0,00 6,29 11,39 0,00 Púchov 10,823 0,014 0,000 5,750 0,000 16,587 65,25 0,08 0,00 34,67 0,00 Trenčín 50,861 0,202 3,220 0,550 0,000 54,833 92,76 0,37 5,87 1,00 0,00 Celkový súčet 241,234 0,551 25,770 59,612 20, ,917 69,34 0,16 7,41 17,13 5,96 Prehľad stavu ciest III. triedy v členení podľa okresov Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017 OKRES Bánovce nad Bebravou 90,255 0,003 7,894 52,985 1, ,926 59,02 0,00 5,16 34,65 1,17 Ilava 62,916 0,258 0,000 19,570 0,000 82,744 76,04 0,31 0,00 23,65 0,00 Myjava 132,689 0,851 2,480 34,525 0, ,545 77,81 0,50 1,45 20,24 0,00 Nové Mesto nad Váhom 99,389 0,170 21,484 30,514 0, ,557 65,58 0,11 14,18 20,13 0,00 Partizánske 35,720 0,009 3,912 16,271 4,068 59,980 59,55 0,02 6,52 27,13 6,78 Považská Bystrica 104,519 0,547 0,000 17,880 0, ,946 85,02 0,44 0,00 14,54 0,00 Prievidza 75,716 0,719 26,453 30,634 2, ,792 55,76 0,53 19,48 22,56 1,67 Púchov 75,509 0,445 0,000 10,652 0,000 86,606 87,19 0,51 0,00 12,30 0,00 Trenčín 151,605 0,734 18,283 1,400 0, ,576 87,85 0,43 10,59 0,81 0,32 Celkový súčet 828,318 3,736 80, ,431 8, ,672 72,94 0,33 7,09 18,88 0,76 35/51

36 ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ CESTY II. A III. TRIEDY - STAV K 06/2017 stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest 36/51

37 Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov za rok 2017 Správca Trieda cesty SC ŽSK - HPOV II 54,635 0,308 8,441 10,823 0,081 74,288 73,55 0,41 11,36 14,57 0,11 SC ŽSK - HPOV III 177,057 1,902 14,929 28,170 0, ,068 79,73 0,86 6,72 12,69 0,00 Celk. 231,692 2,210 23,370 38,993 0, ,356 78,17 0,75 7,89 13,16 0,03 SC ŽSK - KYS II 54,348 1,534 3,463 2,075 2,092 63,512 85,57 2,42 5,45 3,27 3,29 SC ŽSK - KYS III 113,778 6,552 20,776 22,791 1, ,528 68,73 3,96 12,55 13,77 0,99 Celk. 168,126 8,086 24,239 24,866 3, ,040 73,40 3,53 10,58 10,86 1,63 SC ŽSK - LIP II 57,429 0,000 3,014 3,118 0,000 63,561 90,35 0,00 4,74 4,91 0,00 SC ŽSK - LIP III 182,076 0,027 13,801 70,203 0, ,187 68,41 0,01 5,18 26,37 0,03 Celk. 239,505 0,027 16,815 73,321 0, ,748 72,63 0,01 5,10 22,24 0,02 SC ŽSK - ORA II 32,761 0,127 44,966 7,088 0,830 85,772 38,19 0,15 52,43 8,26 0,97 SC ŽSK - ORA III 116,425 1,936 61,733 47,122 9, ,197 49,07 0,82 26,03 19,87 4,21 Celk. 149,186 2, ,699 54,210 10, ,969 46,19 0,64 33,04 16,78 3,35 SC ŽSK - TUR II 19,724 0,079 1,586 2,025 0,000 23,414 84,24 0,34 6,77 8,65 0,00 SC ŽSK - TUR III 117,348 7,348 80,218 5,121 5, ,568 54,43 3,41 37,21 2,38 2,57 ZA SK Celk. 137,072 7,427 81,804 7,146 5, ,982 57,35 3,11 34,23 2,99 2,32 Celk. II 218,897 2,048 61,470 25,129 3, ,547 70,49 0,66 19,79 8,09 0,97 Celk. III 706,684 17, , ,407 17, ,548 63,86 1,61 17,30 15,67 1,56 Celk. 925,581 19, , ,536 20, ,095 65,31 1,40 17,85 14,01 1,43 37/51

38 Prehľad stavu ciest II. triedy v členení podľa okresov Žilinského samosprávneho kraja za rok 2017 OKRES Bytča 23,658 0,186 3,697 2,175 0,081 29,797 79,40 0,62 12,41 7,30 0,27 Čadca 54,348 1,534 3,463 2,075 2,092 63,512 85,57 2,42 5,45 3,27 3,29 Dolný Kubín 6,327 0,029 6,227 1,316 0,000 13,899 45,52 0,21 44,80 9,47 0,00 Liptovský Mikuláš 57,429 0,000 3,014 3,118 0,000 63,561 90,35 0,00 4,74 4,91 0,00 Martin 5,995 0,000 0,703 1,746 0,000 8,444 70,99 0,00 8,33 20,68 0,00 Námestovo 7,812 0,011 21,161 0,000 0,830 29,814 26,20 0,04 70,98 0,00 2,78 Turčianske Teplice 13,729 0,079 0,883 0,279 0,000 14,970 91,71 0,53 5,90 1,86 0,00 Tvrdošín 18,622 0,087 17,578 5,772 0,000 42,059 44,28 0,21 41,79 13,72 0,00 Žilina 30,977 0,122 4,744 8,648 0,000 44,491 69,63 0,27 10,66 19,44 0,00 Celkový súčet 218,897 2,048 61,470 25,129 3, ,547 70,49 0,66 19,79 8,09 0,97 Prehľad stavu ciest III. triedy v členení podľa okresov Žilinského samosprávneho kraja za rok 2017 OKRES Bytča 32,555 0,456 1,590 7,203 0,010 41,814 77,86 1,09 3,80 17,23 0,02 Čadca 70,019 4,161 17,740 16,013 1, ,564 63,90 3,80 16,19 14,62 1,49 Dolný Kubín 40,032 0,153 28,980 12,018 7,332 88,515 45,23 0,17 32,74 13,58 8,28 Kysucké Nové Mesto 43,759 2,391 3,036 6,778 0,000 55,964 78,20 4,27 5,42 12,11 0,00 Liptovský Mikuláš 107,656 0,012 9,412 57,338 0, ,498 61,69 0,01 5,39 32,86 0,05 Martin 87,866 6,850 33,574 4,306 2, ,093 65,04 5,07 24,85 3,19 1,85 Námestovo 49,429 1,550 23,528 17,779 0,935 93,221 53,03 1,66 25,24 19,07 1,00 Ružomberok 74,420 0,015 4,389 12,865 0,000 91,689 81,16 0,02 4,79 14,03 0,00 Turčianske Teplice 29,482 0,498 46,644 0,815 3,036 80,475 36,64 0,62 57,96 1,01 3,77 Tvrdošín 26,964 0,233 9,225 17,325 1,714 55,461 48,62 0,42 16,63 31,24 3,09 Žilina 144,502 1,446 13,339 20,967 0, ,254 80,17 0,80 7,40 11,63 0,00 Celkový súčet 706,684 17, , ,407 17, ,548 63,86 1,61 17,30 15,67 1,56 38/51

39 BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ CESTY II. A III. TRIEDY - STAV K 06/2017 stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest 39/51

40 Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov za rok 2017 Správca Trieda cesty BB RSC / BB II 88,714 0,579 3,385 54,771 3, ,631 58,90 0,38 2,25 36,36 2,11 BB RSC / BB III 185,336 3,095 18, ,798 15, ,023 51,77 0,86 5,31 37,65 4,41 Celk. 274,050 3,674 22, ,569 18, ,654 53,88 0,72 4,40 37,27 3,73 BB RSC / LC II 69,594 0,738 15,104 98,176 4, ,542 36,92 0,39 8,01 52,07 2,61 BB RSC / LC III 188,343 10,901 19, ,033 25, ,582 34,27 1,98 3,52 55,50 4,73 Celk. 257,937 11,639 34, ,209 30, ,124 34,94 1,58 4,66 54,63 4,19 BB RSC / RS II 125,105 2,846 21,060 22,777 1, ,253 72,20 1,64 12,16 13,15 0,85 BB RSC / RS III 230,426 12,634 73, ,985 12, ,076 49,12 2,69 15,75 29,84 2,60 Celk. 355,531 15,480 94, ,762 13, ,329 55,35 2,41 14,78 25,34 2,12 BB RSC / ZH II 33,353 0,225 30,610 24,050 1,719 89,957 37,08 0,25 34,03 26,73 1,91 BB RSC / ZH III 157,285 0,620 68, ,332 37, ,702 33,70 0,13 14,64 43,57 7,96 BB SK Celk. 190,638 0,845 98, ,382 38, ,659 34,25 0,15 17,77 40,85 6,98 Celk. II 316,766 4,388 70, ,774 11, ,383 52,58 0,73 11,65 33,16 1,88 Celk. III 761,390 27, , ,148 91, ,383 41,31 1,48 9,79 42,48 4,94 Celk. 1078,156 31, , , , ,766 44,08 1,29 10,25 40,19 4,19 40/51

41 Prehľad stavu ciest II. triedy v členení podľa okresov Banskobystrického samosprávneho kraja za rok 2017 OKRES Banská Bystrica 13,126 0,129 0,113 13,253 0,000 26,621 49,32 0,48 0,42 49,78 0,00 Banská Štiavnica 0,599 0,000 9,212 4,870 1,535 16,216 3,69 0,00 56,81 30,03 9,47 Brezno 15,665 0,229 0,476 24,022 0,000 40,392 38,78 0,57 1,18 59,47 0,00 Detva 64,642 0,201 1,445 17,136 0,000 83,424 77,49 0,24 1,73 20,54 0,00 Krupina 11,030 0,145 6,657 6,069 0,000 23,901 46,15 0,61 27,85 25,39 0,00 Lučenec 4,830 0,088 0,005 32,867 0,000 37,790 12,79 0,23 0,01 86,97 0,00 Poltár 31,003 0,028 4,961 11,937 0,000 47,929 64,68 0,06 10,35 24,91 0,00 Revúca 55,759 2,135 14,916 16,350 0,000 89,160 62,54 2,39 16,73 18,34 0,00 Rimavská Sobota 69,346 0,711 6,144 6,427 1,465 84,093 82,46 0,85 7,31 7,64 1,74 Veľký Krtíš 24,838 0,616 10,138 53,372 4,930 93,894 26,45 0,66 10,80 56,84 5,25 Zvolen 16,379 0,106 2,909 0,360 3,182 22,936 71,42 0,46 12,68 1,57 13,87 Žarnovica 8,366 0,000 9,739 7,924 0,045 26,074 32,09 0,00 37,35 30,39 0,17 Žiar nad Hronom 1,183 0,000 3,444 5,187 0,139 9,953 11,89 0,00 34,60 52,11 1,40 Celkový súčet 316,766 4,388 70, ,774 11, ,383 52,59 0,73 11,65 33,16 1,88 Prehľad stavu ciest III. triedy v členení podľa okresov Banskobystrického samosprávneho kraja za rok 2017 OKRES Banská Bystrica 62,397 0,991 3,925 69,203 3, ,846 44,61 0,71 2,81 49,49 2,38 Banská Štiavnica 23,065 0,000 6,332 35,334 4,682 69,413 33,23 0,00 9,12 50,90 6,75 Brezno 33,114 1,183 0,738 42,697 0,187 77,919 42,49 1,52 0,95 54,80 0,24 Detva 29,566 0,218 2,685 11,535 6,478 50,482 58,57 0,43 5,32 22,85 12,83 Krupina 54,144 0,073 27,030 44,693 12, ,568 39,08 0,05 19,51 32,25 9,11 Lučenec 48,885 1,214 2, ,315 13, ,466 22,38 0,56 1,17 69,72 6,17 Poltár 42,634 0,496 7,379 55,652 2, ,321 39,36 0,46 6,81 51,38 1,99 Revúca 64,112 1,780 18,677 38,750 4, ,586 50,25 1,40 14,64 30,37 3,34 Rimavská Sobota 157,013 10,831 51,744 97,288 7, ,783 48,36 3,33 15,93 29,95 2,43 Veľký Krtíš 103,829 9,214 12,823 95,230 10, ,423 44,87 3,98 5,54 41,15 4,46 Zvolen 68,967 0,785 27,500 24,342 5, ,394 54,13 0,62 21,59 19,11 4,55 Žarnovica 31,495 0,118 6,430 49,021 8,107 95,171 33,09 0,12 6,76 51,51 8,52 Žiar nad Hronom 42,169 0,347 12,694 67,088 11, ,011 31,47 0,26 9,47 50,06 8,74 Celkový súčet 761,390 27, , ,148 91, ,383 41,30 1,48 9,79 42,48 4,94 41/51

42 PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ CESTY II. A III. TRIEDY - STAV K 06/2017 stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest 42/51

43 Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov za rok 2017 Správca Trieda cesty SUC PSK - BJ II 15,572 2,503 3,280 16,018 1,050 38,423 40,53 6,51 8,54 41,69 2,73 SUC PSK - BJ III 168,541 45,380 13,497 47,731 10, ,176 59,10 15,91 4,73 16,74 3,52 Celk. 184,113 47,883 16,777 63,749 11, ,599 56,90 14,80 5,18 19,70 3,42 SUC PSK - HE II 6, ,970 8,698 55,094 13, ,206 3,15 56,69 4,53 28,66 6,97 SUC PSK - HE III 137,568 70,401 9,267 47,171 15, ,818 49,16 25,16 3,31 16,86 5,51 Celk. 143, ,371 17, ,265 28, ,024 30,42 38,00 3,81 21,67 6,10 SUC PSK - PO II 17,845 0,105 0,000 8,110 8,315 34,375 51,91 0,31 0,00 23,59 24,19 SUC PSK - PO III 305,774 5,728 1,887 66,146 46, ,995 71,78 1,34 0,44 15,53 10,91 Celk. 323,619 5,833 1,887 74,256 54, ,370 70,29 1,27 0,41 16,13 11,90 SUC PSK - PP II 21,741 0,216 39,845 41,013 1, ,728 20,75 0,21 38,05 39,16 1,83 SUC PSK - PP III 133,841 3,432 60,979 87,308 20, ,887 43,75 1,12 19,94 28,54 6,65 Celk. 155,582 3, , ,321 22, ,615 37,89 0,89 24,55 31,25 5,42 SUC PSK - SK II 8,732 0,220 10,153 15,845 0,428 35,378 24,68 0,62 28,70 44,79 1,21 SUC PSK - SK III 76,866 9,307 26, ,550 10, ,560 31,18 3,77 10,66 50,11 4,28 Celk. 85,598 9,527 36, ,395 10, ,938 30,37 3,38 12,92 49,44 3,89 SUC PSK - SL II 27,254 5,836 0,000 22,959 3,731 59,780 45,59 9,76 0,00 38,41 6,24 SUC PSK - SL III 121,029 1,639 7,420 68,630 16, ,965 56,30 0,76 3,45 31,93 7,56 Celk. 148,283 7,475 7,420 91,589 19, ,745 53,97 2,72 2,70 33,34 7,27 SUC PSK - VT II 29,343 1,001 16,251 8,961 0,000 55,556 52,82 1,80 29,25 16,13 0,00 SUC PSK - VT III 98,045 5,343 26,223 22,920 3, ,687 62,98 3,43 16,84 14,72 2,03 PO SK Celk. 127,388 6,344 42,474 31,881 3, ,243 60,31 3,00 20,11 15,09 1,49 Celk. II 126, ,851 78, ,000 28, ,446 24,31 22,84 15,03 32,28 5,54 Celk. III 1041, , , , , ,088 54,43 7,38 7,60 24,21 6,38 Celk. 1168, , , , , ,534 47,99 10,68 9,19 25,94 6,20 43/51

44 Prehľad stavu ciest II. triedy v členení podľa okresov Prešovského samosprávneho kraja za rok 2017 OKRES Bardejov 11,720 2,503 3,280 15,506 0,000 33,009 35,50 7,58 9,94 46,98 0,00 Humenné 0,855 18,915 0,000 26,909 1,873 48,552 1,76 38,96 0,00 55,42 3,86 Kežmarok 14,745 5,830 3,560 30,161 1,958 56,254 26,21 10,36 6,33 53,62 3,48 Levoča 8,387 0,052 0,000 4,461 0,000 12,900 65,02 0,40 0,00 34,58 0,00 Medzilaborce 1,476 57,941 1,225 18,952 3,069 82,663 1,79 70,09 1,48 22,93 3,71 Poprad 11,677 0,164 36,285 26,444 0,000 74,570 15,66 0,22 48,66 35,46 0,00 Prešov 17,845 0,105 0,000 8,110 8,315 34,375 51,91 0,31 0,00 23,59 24,19 Snina 3,721 32,114 7,473 9,233 8,450 60,991 6,11 52,65 12,25 15,14 13,85 Stará Ľubovňa 14,186 0,006 0,000 2,906 3,686 20,784 68,26 0,03 0,00 13,98 17,73 Stropkov 5,810 0,000 10,153 15,845 0,282 32,090 18,10 0,00 31,64 49,38 0,88 Svidník 6,774 0,220 0,000 0,512 1,196 8,702 77,85 2,53 0,00 5,88 13,74 Vranov nad Topľou 29,343 1,001 16,251 8,961 0,000 55,556 52,82 1,80 29,25 16,13 0,00 Celkový súčet 126, ,851 78, ,000 28, ,446 24,31 22,84 15,03 32,28 5,54 Prehľad stavu ciest III. triedy v členení podľa okresov Prešovského samosprávneho kraja za rok 2017 OKRES Bardejov 160,057 43,418 12,773 43,262 10, ,537 59,38 16,11 4,74 16,05 3,72 Humenné 37,171 69,549 9,245 30,066 2, ,760 25,00 46,75 6,21 20,21 1,83 Kežmarok 60,847 1,892 9,067 42,474 8, ,014 49,46 1,54 7,37 34,53 7,10 Levoča 66,264 1,182 13,446 31,567 5, ,633 56,33 1,00 11,43 26,84 4,40 Medzilaborce 21,504 0,026 0,000 12,514 12,612 46,656 46,09 0,06 0,00 26,82 27,03 Poprad 48,727 0,634 41,109 37,798 10, ,019 35,05 0,46 29,57 27,19 7,73 Prešov 201,484 3,633 1,641 49,977 22, ,404 72,11 1,30 0,59 17,89 8,11 Sabinov 104,290 2,095 0,246 16,169 23, ,591 71,14 1,43 0,17 11,03 16,23 Snina 78,893 0,826 0,022 4,591 0,070 84,402 93,47 0,98 0,03 5,44 0,08 Stará Ľubovňa 79,032 1,363 4,777 44,099 11, ,186 55,98 0,97 3,38 31,23 8,44 Stropkov 38,002 1,166 6,589 58,095 4, ,802 34,92 1,07 6,06 53,40 4,55 Svidník 47,348 10,103 20,421 69,924 5, ,397 30,87 6,59 13,31 45,58 3,65 Vranov nad Topľou 98,045 5,343 26,223 22,920 3, ,687 62,98 3,43 16,84 14,72 2,03 Celkový súčet 1041, , , , , ,088 54,42 7,38 7,60 24,21 6,38 44/51

45 KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ CESTY II. A III. TRIEDY - STAV K 06/2017 stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest 45/51

46 Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov za rok 2017 Správca Trieda cesty SC KSK - SU MB II 4,795 19,991 45,741 24,950 1,100 96,577 4,97 20,70 47,36 25,83 1,14 SC KSK - SU MB III 78,745 76, , ,137 15, ,922 20,14 19,55 26,08 30,22 4,01 Celk. 83,540 96, , ,087 16, ,499 17,14 19,78 30,29 29,35 3,44 SC KSK - SU MI II 148,200 3,402 4,227 0,400 0, ,229 94,85 2,18 2,71 0,26 0,00 SC KSK - SU MI III 292,621 11,075 19,359 21,969 7, ,124 83,09 3,15 5,50 6,24 2,02 Celk. 440,821 14,477 23,586 22,369 7, ,353 86,71 2,85 4,64 4,40 1,40 SC KSK - SU RV II 57,520 0,112 4,815 17,818 9,320 89,585 64,21 0,13 5,37 19,89 10,40 SC KSK - SU RV III 96,354 0,717 3,747 35,080 2, ,557 69,54 0,52 2,70 25,32 1,92 Celk. 153,874 0,829 8,562 52,898 11, ,142 67,45 0,36 3,75 23,19 5,25 SC KSK - SU SNV II 131,681 0,312 0,567 37,972 18, ,858 69,72 0,17 0,30 20,11 9,70 SC KSK - SU SNV III 107,863 0,424 1,081 53,790 5, ,972 63,84 0,25 0,64 31,83 3,44 Celk. 239,544 0,736 1,648 91,762 24, ,830 66,94 0,21 0,46 25,64 6,75 SC KSK - SU TV II 26,351 0,101 0,598 11,718 0,000 38,768 67,97 0,26 1,54 30,23 0,00 SC KSK - SU TV III 198,370 5,175 15, ,187 0, ,936 60,48 1,58 4,64 33,30 0,00 KE SK Celk. 224,721 5,276 15, ,905 0, ,704 61,28 1,44 4,31 32,97 0,00 Celk. II 368,547 23,918 55,948 92,858 28, ,017 64,65 4,20 9,82 16,29 5,04 Celk. III 773,953 93, , ,163 31, ,511 56,15 6,80 10,25 24,53 2,27 Celk. 1142, , , ,021 60, ,528 58,64 6,04 10,12 22,12 3,08 46/51

47 Prehľad stavu ciest II. triedy v členení podľa okresov Košického samosprávneho kraja za rok 2017 OKRES Gelnica 60,823 0,172 0,461 22,725 5,626 89,807 67,74 0,19 0,51 25,30 6,26 Košice - okolie 7,178 19,994 45,763 31,407 1, ,442 6,81 18,96 43,40 29,79 1,04 Michalovce 121,669 2,428 2,326 0,400 0, ,823 95,94 1,91 1,83 0,32 0,00 Rožňava 57,520 0,112 4,815 17,818 9,320 89,585 64,21 0,13 5,37 19,89 10,40 Sobrance 26,531 0,974 1,901 0,000 0,000 29,406 90,23 3,31 6,46 0,00 0,00 Spišská Nová Ves 68,475 0,137 0,084 8,790 12,700 90,186 75,93 0,15 0,09 9,75 14,08 Trebišov 26,351 0,101 0,598 11,718 0,000 38,768 67,97 0,26 1,54 30,23 0,00 Celkový súčet 368,547 23,918 55,948 92,858 28, ,017 64,66 4,20 9,82 16,29 5,04 Prehľad stavu ciest III. triedy v členení podľa okresov Košického samosprávneho kraja za rok 2017 OKRES Gelnica 30,086 0,238 0,081 8,675 2,314 41,394 72,68 0,57 0,20 20,96 5,59 Košice - okolie 81,596 76, , ,482 15, ,202 20,44 19,14 25,56 30,93 3,93 Michalovce 178,777 5,350 16,765 15,428 7, ,420 80,02 2,39 7,50 6,91 3,18 Rožňava 96,354 0,717 3,747 35,080 2, ,557 69,54 0,52 2,70 25,32 1,92 Sobrance 113,844 5,725 2,594 6,541 0, ,704 88,45 4,45 2,02 5,08 0,00 Spišská Nová Ves 74,926 0,183 0,924 39,770 3, ,298 62,81 0,15 0,77 33,34 2,93 Trebišov 198,370 5,175 15, ,187 0, ,936 60,48 1,58 4,64 33,30 0,00 Celkový súčet 773,953 93, , ,163 31, ,511 56,14 6,80 10,25 24,53 2,27 47/51

48 VÝVOJ STAVU CIEST I., II. A III. TRIEDY V ROKOCH stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest 48/51

49 PREHĽAD STAVU CIEST I. TRIEDY V ROKOCH na základe hlavných prehliadok vykonávaných správcami ciest Cesty I. triedy Rok Dĺžka cesty (km) Dobrý - D (%) Vyhovujúci - V (%) Nevyhovujúci - NV (%) Z toho havarijný - H (%) ,6 71,8 9,1 19,1 1, ,0 69,3 8,4 22,3 1, ,0 67,8 10,9 21,3 1, ,6 66,5 12,1 21,4 1, ,1 70,8 10,7 18,5 1, ,3* 64,0 13,0 23,0 3, ,2* 58,2 13,0 28,8 5, ,2* 56,8 12,4 30,8 5, ,4* 50,7 15,0 34,3 4, ,9* 48,8 13,4 37,8 5, ,4* 43,3 15,3 41,4 5, ,6* 35,4 11,9 52,7 5, ,4* 39,1 7,5 53,4 6, ,1* 45,5 7,4 47,1 8, ,3* 48,9 10,0 41,1 5, ,1* 46,4 8,8 44,8 8, ,1* 54,3 8,0 37,7 7, ,1* 52,5 8,1 39,4 7,0 *pozn.: dížka ciest I. tr. vo vlastníctve Slovenskej správy ciest (údaje dĺžky podľa cestnej databanky) Stav ciest (%) 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Prehľad stavu ciest I. triedy dobrý vyhovujúci nevyhovujúci Poznámka: spracované v 3-stupňovej klasifikácii spojením klasifikačného stupňa 1 s 2 a 4 s 5 60,0 Nevyhovujúci a z toho havarijný stav ciest I. triedy Stav ciest (%) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, nevyhovujúci z toho havarijný 49/51

50 PREHĽAD STAVU CIEST II. TRIEDY V ROKOCH na základe hlavných prehliadok vykonávaných správcami ciest Cesty II. triedy Rok Dĺžka cesty (km) Dobrý - D (%) Vyhovujúci - V (%) Nevyhovujúci - NV (%) Z toho havarijný - H (%) ,2 68,5 11,4 20,1 2, ,3 67,5 11,9 20,7 2, ,9 67,8 12,8 19,5 2, ,6 66,0 13,0 21,0 2, ,2 66,0 12,3 21,7 2, ,8 62,2 13,7 24,1 1, ,3 65,2 11,2 23,6 2, ,0 66,3 11,8 21,9 2, ,6 68,5 10,1 21,4 2, ,9 68,1 10,2 21,7 2, ,1 69,3 7,0 23,7 2, ,7 66,8 8,1 25,1 2, ,5 66,4 7,1 26,5 3, ,1 68,8 6,7 24,5 3, ,7 66,5 8,1 25,4 3, ,3 65,6 8,1 26,3 4, ,9 64,6 8,9 26,5 4, ,4 61,6 10,9 27,5 4,3 80,0 70,0 60,0 Prehľad stavu ciest II. triedy Stav ciest (%) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, dobrý vyhovujúci nevyhovujúci Poznámka: spracované v 3-stupňovej klasifikácii spojením klasifikačného stupňa 1 s 2 a 4 s 5 30,0 Nevyhovujúci a z toho havarijný stav ciest II. triedy 25,0 Stav ciest (%) 20,0 15,0 10,0 5,0 0, nevyhovujúci z toho havarijný 50/51

51 PREHĽAD STAVU CIEST III. TRIEDY V ROKOCH na základe hlavných prehliadok vykonávaných správcami ciest Cesty III. triedy Stav ciest (%) 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 Rok Dĺžka cesty (km) Dobrý - D (%) Vyhovujúci - V (%) Nevyhovujúci - NV (%) Z toho havarijný - H (%) ,5 57,4 15,4 27,2 4, ,0 55,8 13,7 30,5 5, ,4 53,4 16,4 30,2 4, ,2 52,9 16,7 30,4 4, ,2 53,9 16,1 30,0 4, ,5 51,7 16,8 31,5 5, ,0 53,4 16,3 30,3 4, ,4 52,7 16,1 31,2 4, ,8 54,4 14,3 31,3 4, ,1 56,6 14,6 29,0 4, ,7 59,5 10,3 30,2 3, ,0 58,4 9,5 32,1 3, ,2 59,2 8,5 32,3 4, ,8 60,0 8,1 31,0 4, ,7 60,6 8,7 30,7 4, ,1 61,0 8,5 30,5 4, ,5 60,9 9,1 30,0 4, ,5 61,0 9,0 30,0 3,9 Prehľad stavu ciest III. triedy 0, dobrý vyhovujúci nevyhovujúci Poznámka: spracované v 3-stupňovej klasifikácii spojením klasifikačného stupňa 1 s 2 a 4 s 5 Stav ciest (%) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Nevyhovujúci a z toho havarijný stav ciest III. triedy 0, nevyhovujúci z toho havarijný 51/51

VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR

VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR Odbor cestnej databanky - 2100 VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR ČLENENIE: / Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2017 BRATISLAVA, 2017 OBSAH Obsah...1 Legenda / zoznam správcov

Více

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44 Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1 Přílohy: 44 http://www.hajduch.net/cesko/hustota-a-rozmisteni-obyvatel Příloha č. 2 Tab. č. 10 Oblast (NUTS 2) Střední Čechy Praha Hl. m. Praha CZ010 Praha CZ0100 CZ

Více

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí I. časť 2008 Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí II. časť 2008 Štatistický úrad Slovenskej republiky Číslo: 600-0140/2009

Více

Odbor cestnej databanky CESTNÉ OBJEKTY. - Tabuľkové prehľady - Grafické znázornenie podľa stavebného stavu

Odbor cestnej databanky CESTNÉ OBJEKTY. - Tabuľkové prehľady - Grafické znázornenie podľa stavebného stavu Odbor cestnej databanky - 21 CESTNÉ OBJEKTY - Tabuľkové prehľady - Grafické znázornenie podľa stavebného stavu Stav siete cestných komunikácií k 1.1.218 BRATISLAVA, 218 OBSAH Strana Základné údaje o cestných

Více

ZZ v pôsobnosti N.o., VÚC, súkromných zriaďovateľov k (III.Q)

ZZ v pôsobnosti N.o., VÚC, súkromných zriaďovateľov k (III.Q) P.č. ZZ v pôsobnosti N.o., VÚC, súkromných zriaďovateľov k 30.09.2013 (III.Q) Názov organizácie práv na form Sieť IČO Poznámka 1. Všeobecná NsP Levoča a.s. Agel 36594849 2 NspP Levoča p.o. 00610542 zrušená

Více

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa

Více

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR Odbor cestnej databanky - 2100 PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR ÚZEMNÉ ČLENENIE:SR E Stav siete cestných komunikácií k: 1.1.2013 BRATISLAVA, 2013 OBSAH Strana VYSVETLIVKY.... 2 PREHĽAD ÚDAJOV

Více

DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU:

DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: ODBOR 2100 CESTNÁ DATABANKA DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: 01.01.2014 BRATISLAVA, 2014 Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie je možné použiť len

Více

Baráková, A., Národné centrum zdravotníckych informácií. Dudová,M., Kuchtová, Z., Pederová,E., Spáčová,D. Workshop

Baráková, A., Národné centrum zdravotníckych informácií. Dudová,M., Kuchtová, Z., Pederová,E., Spáčová,D. Workshop Baráková, A., Dudová,M., Kuchtová, Z., Pederová,E., Spáčová,D. Workshop 12.11.21, MZ SR Národné centrum zdravotníckych informácií P.Smolík, demograf 1976 Rok CHOS I-I99 ICHS I2-I25 z toho/ I21-I22 z toho

Více

DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU:

DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: ODBOR 2100 CESTNÁ DATABANKA DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: 01.01.2015 BRATISLAVA, 2015 Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie je možné použiť len

Více

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru

Více

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru

Více

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR Odbor cestnej databanky - 2100 PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR ČLENENIE: VLASTNÍK / SPRÁVCA Stav siete cestných komunikácií k: 1.1.2015 BRATISLAVA, 2015 OBSAH ZOZNAM SPRÁVCOV CK. PREHĽAD

Více

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 ODI/OD Hlohovec SNP 11 Hlohovec 3 ODI/OD Piešťany Krajinská

Více

ANALÝZA KAPACITY CESTNÝCH DOPRAVCOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V KOŠICKOM KRAJI

ANALÝZA KAPACITY CESTNÝCH DOPRAVCOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V KOŠICKOM KRAJI ANALÝZA KAPACITY CESTNÝCH DOPRAVCOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V KOŠICKOM KRAJI Jozef Gnap 1, Miloš Poliak 2 1. Analýza priemerného veku autobusov v SR Prímestská autobusová doprava je zabezpečovaná

Více

VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR

VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR Odbor cestnej databanky - 2100 VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR ÚZEMNÉ ČLENENIE: SR - E Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2012 BRATISLAVA, 2012 OBSAH Legenda... 2 Vysvetlivky

Více

VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR

VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR Odbor cestnej databanky - 2100 VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR ÚZEMNÉ ČLENENIE: SR - E Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2013 BRATISLAVA, 2013 OBSAH Strana Legenda... 2 Vysvetlivky

Více

Multiregionálne vysielanie

Multiregionálne vysielanie ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2015 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne vysielanie

Více

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV K 30. 11. 2017 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne

Více

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU Otváracie hodiny: Veľkoobchod: pondelok - piatok : 8-17.00 hod. Maloobchod - predajňa: pondelok - piatok : 8-17.00 hod. sobota: 8-12.00 hod. Kontaktné osoby: Maloobchod:

Více

MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ Odbor cestnej databanky - 2100 MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2016 BRATISLAVA, 2016 OBSAH Strana MIESTOPISNÝ PRIEBEH DIAĽNIC A PRIVÁDZAČOV... 5 MIESTOPISNÝ

Více

viac s radosťou a v plnej Rozleťte sa HIT HIT do nového školského roka ...každý deň za menej PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH TRIČKO PRE MALÝCH PRETEKÁROV

viac s radosťou a v plnej Rozleťte sa HIT HIT do nového školského roka ...každý deň za menej PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH TRIČKO PRE MALÝCH PRETEKÁROV viac za menej...každý deň Rozleťte sa do nového školského roka s radosťou a v plnej paráde! TRIČKO PRE MALÝCH PRETEKÁROV s prúžkami a potlačou, veľkosti: 98 128 cm HIT 1 99 HIT 1 99 Tričko s čarovným motívom

Více

MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ Odbor cestnej databanky - 2100 MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2018 BRATISLAVA, 2018 OBSAH Strana MIESTOPISNÝ PRIEBEH DIAĽNIC A PRIVÁDZAČOV... 4 MIESTOPISNÝ

Více

Regionálne rozdiely medzi školami v SR

Regionálne rozdiely medzi školami v SR Regionálne rozdiely medzi školami v SR Matej Tunega Autor spolupracuje s inštitútom INEKO september 2014 Upozornenie (pridané 30.9.2014): Hodnotenia škôl uvedené v tejto analýze nemusia odrážať ich kvalitu,

Více

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Osobitné vydanie Dňa 10. apríla 2010 Ročník 58 OBSAH:

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Osobitné vydanie Dňa 10. apríla 2010 Ročník 58 OBSAH: VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Osobitné vydanie Dňa 10. apríla 2010 Ročník 58 OBSAH: Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. marca 2010 11378/2010 - OL, ktorým

Více

Súťaž o dovolenku snov za každý model. každý model. každý model. Viac informácií vnútri letáka.

Súťaž o dovolenku snov za každý model. každý model. každý model. Viac informácií vnútri letáka. Súťaž o dovolenku snov za 4 000 Viac informácií vnútri letáka 34. 90 1 714 670 veľ. 28 35 49. 90 1 718 625 veľ. 36 40 1 715 645 veľ. 37 41 49. 90 1 716 651 veľ. 7.5 11.5 www.deichmann.com 1 715 644 veľ.

Více

AKCIA Časovo obmedzená! každý model. každý model veľ veľ.

AKCIA Časovo obmedzená! každý model. každý model veľ veľ. AKCIA Časovo obmedzená! 22.90 16.90 1 102 884 veľ. 36 41 1 102 657 veľ. 36 41 22. 90 1 102 659 veľ. 36 41 www.deichmann.com 14.⁹⁰ 1 717 608 veľ. 37 41 1 717 990 veľ. 37 41 16.⁹⁰ Hľadať... 1 717 432 veľ.

Více

371/2004 Z.z. ZÁKON. z 27. mája 2004

371/2004 Z.z. ZÁKON. z 27. mája 2004 Systém ASPI - stav k 14.12.2011 do čiastky 141/2011 Z.z. Obsah a text 371/2004 Z.z. - posledný stav textu 371/2004 Z.z. ZÁKON z 27. mája 2004 o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona

Více

Čerpacie stanice Káva zo samoobslužného automatu:

Čerpacie stanice Káva zo samoobslužného automatu: Čerpacie stanice Káva zo samoobslužného automatu: Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou - Trenčianska II. Banská Štiavnica Banská Bystrica - Jakub Banská Bystrica - Kremnička Banská Bystrica - Partizánska

Více

ESO - Reforma štátnej správy

ESO - Reforma štátnej správy Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa ESO - Reforma štátnej správy Prezentácia reformy ESO Júl 2013 MV SR, Všetky práva vyhradené ESO koncept a ciele "ESO" program je základom národnej reformy

Více

EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019

EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC TRUCK STATIONS IN SLOVAKIA Bánovce nad Bánovce nad Bebravou - Trenčianska II. Slovnaft 957 01 Bebravou Trenčianska

Více

Platobný systém E-KOLOK už aj vo vašom kraji

Platobný systém E-KOLOK už aj vo vašom kraji Platobný systém E-KOLOK už aj vo vašom kraji Papierové kolkové známky postupne končia Bratislava, 20. október 2014 Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom financií SR postupne zavádza do prevádzky

Více

Zoznam koordinátorov a organizátorov obvodných porôt pre vyhodnotenie 60. ročníka projektu / súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2012/2013

Zoznam koordinátorov a organizátorov obvodných porôt pre vyhodnotenie 60. ročníka projektu / súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2012/2013 Zoznam koordinátorov a organizátorov obvodných porôt pre vyhodnotenie 60. ročníka projektu / súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2012/2013 Súťažiaci vo vekových kategóriách 1, 2, 3, t. j. vo veku 6-15

Více

Samosprávy zverejňujú zmluvy lepšie: najlepšie v bratislavskom Starom Meste, najhoršie v Nitre

Samosprávy zverejňujú zmluvy lepšie: najlepšie v bratislavskom Starom Meste, najhoršie v Nitre Bratislava, 20.7.2011 (aktualizovaná 9.8. 2011 o výsledok MČ Bratislava-Rača) TLAČOVÁ SPRÁVA: Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko Samosprávy zverejňujú zmluvy lepšie: najlepšie v bratislavskom

Více

Zaplatenie členského

Zaplatenie členského Zaplatenie členského MUDr.AL KHOURI Ihsan,CSc. 6.3.2007 21.1.2008 16.4.2009 Banská Bystrica MUDr.ALMÁSI Jozef 7.3.2007 1.2.2008 - Veľké Dvorníky MUDr.ANTAL Ondrej 15.3.2007 6.5.2008 - Brezno MUDr.BABČAN

Více

Název prodejny Město Adresa

Název prodejny Město Adresa Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo

Více

POKYNY pre vyplňovanie štátneho štatistického výkazu o informačných centrách mladých v SR určené pre automatické spracovanie pre rok 2015

POKYNY pre vyplňovanie štátneho štatistického výkazu o informačných centrách mladých v SR určené pre automatické spracovanie pre rok 2015 Centrum vedecko-technických informácií Staré grunty 52, 842 44 Bratislava POKYNY pre vyplňovanie štátneho štatistického výkazu o informačných centrách mladých v SR určené pre automatické spracovanie pre

Více

DVBT vysielače pre MUX 1 ( Multiplex 1 )

DVBT vysielače pre MUX 1 ( Multiplex 1 ) DVBT vysielače pre MUX 1 ( Multiplex 1 ) STV1, STV2, STV3, TV JoJ, TV JoJ plus Parametre I WGS-84 Parametre II Kanál Polarizácia Lokalita Vysielač LON [E] LAT [N] Nadmorská výška Výška antény ERP [kw]

Více

Dispenzárna starostlivosť v kardiologických ambulanciách v SR 2003

Dispenzárna starostlivosť v kardiologických ambulanciách v SR 2003 Dispenzárna starostlivosť v kardiologických ambulanciách v SR 2003 BRATISLAVA ÚZIŠ SLOVAKIA Zdravotnícka štatistika 2005 Dispenzárna starostlivosť v kardiologických ambulanciách v SR 2003 Zdravotnícka

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 08.05.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 08.05.1948 do: 30.09.1949 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 94 V y h l á š k a ministerstva

Více

Určený počet najlepších prác z obvodného kola postupuje, spolu s obvodným nominačným zoznamom do celoštátneho kola.

Určený počet najlepších prác z obvodného kola postupuje, spolu s obvodným nominačným zoznamom do celoštátneho kola. Zoznam obvodných koordinátorov a organizátorov obvodných porôt pre vyhodnotenie 63. ročníka súťažnej časti projektu EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2015/2015 Pre účastníkov súťažnej časti projektu vo vekových

Více

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Riadny termín 15. apríl 2015 Náhradný termín 21. apríl 2015 Administrované testy Test z matematiky

Více

Prípojné vlaky do ŽST Bratislava hl. st. Os 6:31 Šelpice 6:40 - Smolenice 6:56 - Jablonica 7:14 - Senica 7:23 - Šaštín - Stráže 7:44 - Kúty 7:55

Prípojné vlaky do ŽST Bratislava hl. st. Os 6:31 Šelpice 6:40 - Smolenice 6:56 - Jablonica 7:14 - Senica 7:23 - Šaštín - Stráže 7:44 - Kúty 7:55 I 521 Prípojné vlaky do ŽST Bratislava hl. st. Os 5:07 Kúty 4:02 - Malacky 4:29 - Devínska Nová Ves 4:51 (ide Os RJ 5:09 Dunajská Streda 4:09 R 5:25 Poľana Šurany 4:13 (nejde v a 31.III., 2.IV.) 5:43 Bratislava

Více

viac Všetky farby pr e každ peňaženku ...každý deň za menej HIT HIT alebo do vyčerpania zásob. FLÍSOVÁ MIKINKA FLÍSOVÉ TEPLÁČIKY

viac Všetky farby pr e každ peňaženku ...každý deň za menej HIT HIT alebo do vyčerpania zásob. FLÍSOVÁ MIKINKA FLÍSOVÉ TEPLÁČIKY Všetky farby e n e s e j pr e každ viac za menej ú peňaženku...každý deň 2 49 FLÍSOVÁ MIKINKA pre väčšie deti, v sivej, tmavo sivej alebo ružovej farbe, veľkosti: 98 128 cm; pre bábätká, s obrázkami, v

Více

Základné organizácie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike

Základné organizácie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike Základné organizácie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike ZO OZJ pri predseda členské registračné číslo základňa číslo organ. Bratislavský čútu Justičná akadémia Margita Vančová 32 3080078

Více

Rekapitulácia verejnej zbierky v prevádzkach Tesco Stores a.s. v roku 2007 Pomôžte spolu s nami

Rekapitulácia verejnej zbierky v prevádzkach Tesco Stores a.s. v roku 2007 Pomôžte spolu s nami Rekapitulácia verejnej zbierky v prevádzkach Tesco Stores a.s. v roku 2007 Pomôžte spolu s nami P.č. Názov organizácie 1. Slovenský zväz telesne postihnutých KC Košice, Variabilný symbol 1107 Štatutár

Více

domov plný lásky viac RÁMIK VyCarujte si ...každý deň za menej SVETELNÁ REŤAZ S LED ŠTIPCAMI NA 4 FOTKY DEKORATÍVNY

domov plný lásky viac RÁMIK VyCarujte si ...každý deň za menej SVETELNÁ REŤAZ S LED ŠTIPCAMI NA 4 FOTKY DEKORATÍVNY viac za menej...každý deň domov plný lásky VyCarujte si SVETELNÁ REŤAZ S LED ŠTIPCAMI na fotky, 15 ks, batérie sa predávajú samostatne RÁMIK NA 4 FOTKY DEKORATÍVNY s motívom srdiečok LED POHÁR a nápisom

Více

harmónii PÔVAB A POHODLIE viac v dokonalej HIT ...každý deň za menej PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH LEŽÉRNY PULÓVER ALEBO DO VYČERPANIA ZÁSOB

harmónii PÔVAB A POHODLIE viac v dokonalej HIT ...každý deň za menej PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH LEŽÉRNY PULÓVER ALEBO DO VYČERPANIA ZÁSOB viac za menej...každý deň PÔVAB A POHODLIE v dokonalej harmónii HIT LEŽÉRNY PULÓVER so širokým výstrihom, alebo s ozdobným šnurovaním, PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH 21. 9. 4. 10. 2018 ALEBO DO VYČERPANIA ZÁSOB

Více

PŘÍLOHY. Příloha č. 1: Systematizace regionálních plnomocníků HSTD k 1. prosinci Středočeský kraj

PŘÍLOHY. Příloha č. 1: Systematizace regionálních plnomocníků HSTD k 1. prosinci Středočeský kraj 1 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Systematizace plnomocníků HSTD k 1. prosinci 1964 Příloha č. 2: Příklad rozdělovníku materiálů HSTD Příloha č. 3: Organizace oddělení a počty pracovníků HSTD k 1. 9. 1956

Více

Termínový kalendár kynologických podujatí na rok 2013

Termínový kalendár kynologických podujatí na rok 2013 Termínový kalendár kynologických podujatí na rok 2013 Podujatia SPZ a kynologických klubov SPZ Medzinárodné, celoštátne a oblastné výstavy psov Medzinárodná výstava psov, CACIB 26.01.2013 27.01.2013 Trenčín

Více

List of All Archive Funds in the NBS Archive

List of All Archive Funds in the NBS Archive List of All Archive Funds in the NBS Archive Americko-slovenská banka, Bratislava Banka československých légií, Prague, branches: Bratislava, Komárno, Košice, Michalovce, Nové Mesto nad Váhom, Poprad,

Více

INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum. Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025

INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum. Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025 INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025 Edícia: Akty Bratislava, november 2004 Publikácia prezentuje prognózu vývoja

Více

VIANOCE. viac HIT HIT HIT. ...každý deň. za menej PLNÉ SPLNENÝCH PRIANÍ PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH OZDOBY DARČEKY HRAČKY MAGICKÉ

VIANOCE. viac HIT HIT HIT. ...každý deň. za menej PLNÉ SPLNENÝCH PRIANÍ PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH OZDOBY DARČEKY HRAČKY MAGICKÉ OZDOBY DARČEKY HRAČKY MAGICKÉ viac za menej...každý deň ROZPRÁVKOVÉ PYŽAMKO pre dievčatká, s potlačou Minnie Mouse, farba: pre chlapčekov, s potlačou Mickey Mouse, farba: veľkosti: 92 128 cm VIANOCE PLNÉ

Více

Prehľad o pripravenosti bazénov a umelých kúpalísk SR na KS 2016 Príloha 2

Prehľad o pripravenosti bazénov a umelých kúpalísk SR na KS 2016 Príloha 2 Prehľad o pripravenosti bazénov a umelých kúpalísk SR na KS 2016 Príloha 2 Umelé kúpaliská Kraj Okres Obec Bazény Názov kúpaliska termálne netermálne spolu v prevádzke mimo prevádzky Stav kúpaliska Dátum

Více

KiK - viac ako 3 200x v Európe

KiK - viac ako 3 200x v Európe Dievčenské softshellové bundy Veľkosti - svetlozelená: 92-122, antracitová: 128-170/176, Chlapčenské softshellové bundy Veľkosti - modrá/tmavomodrá: 92-122, čierna/zelená: 128/170-176, Platný od 11. marca

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2012

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2012 Ročník 2013 ZŠ-5/2013 Národné centrum zdravotníckych

Více

NOVÉ KOLEKCIE. viac A NAKUPUJTE VÝHODNE! HIT OSVIEŽTE SVOJ OUTFIT AJ DOMOV. ...každý deň. za menej PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH POHODLNÉ LEGÍNKY

NOVÉ KOLEKCIE. viac A NAKUPUJTE VÝHODNE! HIT OSVIEŽTE SVOJ OUTFIT AJ DOMOV. ...každý deň. za menej PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH POHODLNÉ LEGÍNKY NOVÉ KOLEKCIE OSVIEŽTE SVOJ OUTFIT AJ DOMOV A NAKUPUJTE VÝHODNE! viac za menej...každý deň POHODLNÉ LEGÍNKY pre dievčatá, s potlačou hviezdičiek, s volánikmi, alebo hladké, veľkosti: 134 164 cm HIT PONUKA

Více

INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY

INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY Základným kritériom rozvoja cestnej siete je rast prepravných požiadaviek vo sfére cestnej dopravy, vyplývajúci z celospoločenských požiadaviek prepravy osôb a nákladov, vyjadrený

Více

VYBÍJANÁ pre najmladších žiakov. I. ročník. celoštátnej súťaže žiakov základných škôl

VYBÍJANÁ pre najmladších žiakov. I. ročník. celoštátnej súťaže žiakov základných škôl VYBÍJANÁ pre najmladších žiakov I. ročník celoštátnej súťaže žiakov základných škôl pre školský rok 2015/2016 VYBÍJANÁ CUP Cieľom projektu je nielen ďalší rozvoj, dnes veľmi populárneho školského športu,

Více

DEŇ ZODPOVEDNOSTI. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Trnavská cesta Bratislava. Vyhodnotenie zdravotno výchovnej kampane

DEŇ ZODPOVEDNOSTI. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Trnavská cesta Bratislava. Vyhodnotenie zdravotno výchovnej kampane Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Trnavská cesta 52 826 45 Bratislava DEŇ ZODPOVEDNOSTI Vyhodnotenie zdravotno výchovnej kampane Odbor podpory zdravia doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH

Více

Import poptávek. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011. Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Import poptávek specifikace Strana 1/8

Import poptávek. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011. Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Import poptávek specifikace Strana 1/8 Import poptávek Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011 Import poptávek specifikace Strana 1/8 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 1.1 O NÁS... 3 1.2 HOTOVÁ ŘEŠENÍ...

Více

expresnyposudok.sk 0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava

expresnyposudok.sk 0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava Bratislava Cibuľa Daniel, Ing Encinger Pavel, Ing. Encingerová Zuzana, Ing. Pajtinka Peter, Ing. Encingerova Oľga, Ing. Šranko Tibor, Ing. cibula@stonline.sk encingerp@mail.t-com.sk encinger@stonline.sk

Více

Odťahové vozidlo ALUEX, Telefón: , Odťahové vozidlo ŽOS-EKO, telefón: ,

Odťahové vozidlo ALUEX, Telefón: ,   Odťahové vozidlo ŽOS-EKO, telefón: , Okres Zberné miesto Bánovce nad Bebravou Odťahové vozidlo De-S-Pe, tel: 0915 756 622, email: despe@despe.sk Bánovce nad Bebravou HELP MEDICAL SERVICES s.r.o., Trenčianska cesta 1520/75, 957 01 Bánovce

Více

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2016

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2016 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2016 národné centrum zdravotníckych informácií EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2016 Ročník 2017

Více

Os 6:46 Studený Potok 6:58 - Kežmarok 7:12 Tatranská Lomnica 7:13 s prestupom v Studenom Potoku

Os 6:46 Studený Potok 6:58 - Kežmarok 7:12 Tatranská Lomnica 7:13 s prestupom v Studenom Potoku I 520 5:31 Košice 0 5:43 5:44 Kysak 16 6:21 6:22 Spišská Nová Ves 75 Os 6:51 Smižany 6:54 - Vydrník 7:05 - Poprad-Tatry 7:19 6:39 6:40 Poprad-Tatry 101 Os 6:46 Studený Potok 6:58 - Kežmarok 7:12 Tatranská

Více

expresnyposudok.sk 0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava

expresnyposudok.sk 0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava Bratislava info@ 0907/417610 www. Cibuľa Daniel, Ing Encinger Pavel, Ing. Encingerová Zuzana, Ing. Pajtinka Peter, Ing. Encingerova Oľga, Ing. Šranko Tibor, Ing. cibula@stonline.sk encingerp@mail.t-com.sk

Více

expresnyposudok.sk 0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava

expresnyposudok.sk 0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava info@ 0907/417610 www. Cibuľa Daniel, Ing Encinger Pavel, Ing. Encingerová Zuzana, Ing. Pajtinka Peter, Ing. Encingerova Oľga, Ing. Šranko Tibor, Ing. cibula@stonline.sk encingerp@mail.t-com.sk encinger@stonline.sk

Více

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2012

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2012 1. Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 212 2. Vyhodnotenie cieľov opatrení za rok 212 3. Úlohy pre službu dopravnej polície v dohľade nad cestnou premávkou pre rok 213 4. Vyhodnotenie efektivity

Více

viac ...každý deň za menej HIT FLEECOVÁ DEKA Ponuka je platná v dňoch od do alebo do vyčerpania zásob.

viac ...každý deň za menej HIT FLEECOVÁ DEKA Ponuka je platná v dňoch od do alebo do vyčerpania zásob. viac za menej...každý deň HIT FLEECOVÁ DEKA z príjemného materiálu, rôzne vzory a farby, rozmery: 130 170 cm Ponuka je platná v dňoch od 30. 6. 2017 do 13. 7. 2017 alebo do vyčerpania zásob. Viac za menej...

Více

0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava

0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava Cibuľa Daniel, Ing Encinger Pavel, Ing. Encingerová Zuzana, Ing. Pajtinka Peter, Ing. Encingerova Oľga, Ing. Šranko Tibor, Ing. cibula@stonline.sk encingerp@mail.t-com.sk encinger@stonline.sk pajtinka@centrum.sk

Více

PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE. a) Multiregionálne vysielanie : V ROKU 2006

PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE. a) Multiregionálne vysielanie : V ROKU 2006 PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE V ROKU 2006 a) Multiregionálne vysielanie b) Regionálne vysielanie c) Lokálne vysielanie d) Krátkodobá licencia a) Multiregionálne vysielanie

Více

viac INŠPIRÁCIE ZA MENEJ, AKO ZO SNA ako si myslíte ...každý deň za menej HIT HIT NOČNÁ KOŠEĽA DETSKÉ PYŽAMO

viac INŠPIRÁCIE ZA MENEJ, AKO ZO SNA ako si myslíte ...každý deň za menej HIT HIT NOČNÁ KOŠEĽA DETSKÉ PYŽAMO INŠPIRÁCIE AKO ZO SNA ZA MENEJ, ako si myslíte viac za menej...každý deň HIT DETSKÉ PYŽAMO pre dievčatá, s potlačou, na výber súpravy: krémovo-tmavo modrá alebo tmavo modro-sivá; pre chlapcov, s potlačou,

Více

Nový rok, nový dizajn!

Nový rok, nový dizajn! viac za menej...každý deň Nový rok, nový dizajn! Všetko pre moderný domov mäkučká OBLIEČKA NA VANKÚŠIK v sivej, mätovej, ružovej alebo béžovej farbe, rozmery: 40 x 40 cm FLÍSOVÁ DEKA v krémovej, sivej,

Více

ZOZNAM MERACÍCH MIEST DEŇ SRDCA, 26. september 2014

ZOZNAM MERACÍCH MIEST DEŇ SRDCA, 26. september 2014 ZOZNAM MERACÍCH MIEST DEŇ SRDCA, 26. september 2014 miesto mesto adresa organizátor čo budeme merať Lekáreň LIPA Bánovce nad Bebravou Sládkovičova 738/24 lekáreň tlak krvi, cholesterol, glykémia triglyceridy,

Více

expresnyposudok.sk 0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava

expresnyposudok.sk 0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava Bratislava info@ 0907/417610 www. Cibuľa Daniel, Ing Encinger Pavel, Ing. Encingerová Zuzana, Ing. Pajtinka Peter, Ing. Encingerova Oľga, Ing. Šranko Tibor, Ing. cibula@stonline.sk encingerp@mail.t-com.sk

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA SAMOVRAŽDY A SAMOVRAŽEDNÉ POKUSY V SR

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA SAMOVRAŽDY A SAMOVRAŽEDNÉ POKUSY V SR EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA SAMOVRAŽDY A SAMOVRAŽEDNÉ POKUSY V SR 2017 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA SAMOVRAŽDY A SAMOVRAŽEDNÉ POKUSY V SR 2017 Ročník 2018 ZŠ-5/2018 Národné centrum zdravotníckych

Více

Cenník kuriérskych služieb BRATISLAVA

Cenník kuriérskych služieb BRATISLAVA Cenník kuriérskych služieb BRATISLAVA Služba Doručenie Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 ECONOMY do 120 minút 3,20 3,80 4,45 7,00 NORMAL do 60 minút 3,80 4,45 5,15 7,50 EXPRESS do 30 minút 5,00 6,00 7,00 8,50

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 18. 11. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 18.11.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 304 ROZHODNUTIE predsedu Národnej rady Slovenskej

Více

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Cenník služieb GEOFONDU Ceny sú uvedené s DPH Platnosť od 1.4.2011 Ústredná geologická knižnica SR: 1. Vystavenie čitateľského preukazu: 1,20 2. Vystavenie duplikátu

Více

Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne

Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne Príloha 1 p.č. pobočka riaditeľ pobočky 1 Bratislava Dr. Ing. Roman Chotár, poverený 2 Trnava Ing. Peter Kaufman 3 Dunajská Streda Mgr.

Více

Dušan Sloboda_ Kam smerujú eurofondy na Slovensku?

Dušan Sloboda_ Kam smerujú eurofondy na Slovensku? Kam smerujú eurofondy na Slovensku? Dušan Sloboda Bratislava August 2007 Obsah I. Namiesto úvodu II. Prerozdeľovanie eurofondov do regiónov SR (stav k 31.7.2007) III. IV. Zhrnutie Zdroje V. Prílohy Táto

Více

POKYNY. pre vyplňovanie štátneho štatistického výkazu o občianskych zduženiach detí a mládeže určené pre automatické spracovanie pre rok 2016

POKYNY. pre vyplňovanie štátneho štatistického výkazu o občianskych zduženiach detí a mládeže určené pre automatické spracovanie pre rok 2016 POKYNY pre vyplňovanie štátneho štatistického výkazu o občianskych zduženiach detí a mládeže určené pre automatické spracovanie pre rok 2016 (pre vykazujúce jednotky) Bratislava, december 2016 oddelenie

Více

Kraj RÚVZ Okres Názov kúpaliska Štatút Rekreácia Stav kúpaliska Dátum začatia sezóny Poznámka

Kraj RÚVZ Okres Názov kúpaliska Štatút Rekreácia Stav kúpaliska Dátum začatia sezóny Poznámka Príloha č. 1 Prehľad o pripravenosti prírodných vodných plôch na KS 2018 Kraj RÚVZ Okres Názov kúpaliska Rekreácia Stav kúpaliska Dátum začatia sezóny Poznámka Banskobystrický kraj RÚVZ Banská Bystrica

Více

Príloha 6: Prehľad pravdepodobných environmentálnych záťaží v okresoch (REZ - časť A) podľa rizikovosti a hodnovernosti (strednerizikové)

Príloha 6: Prehľad pravdepodobných environmentálnych záťaží v okresoch (REZ - časť A) podľa rizikovosti a hodnovernosti (strednerizikové) Príloha 6: Prehľad pravdepodobných environmentálnych záťaží v okresoch (REZ - časť A) podľa rizikovosti a hodnovernosti (strednerizikové) P. č. Kraj Okres Lokalita K Hodnovernosť 1 Bratislavský Bratislava

Více

Ivana Poláková: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 zpohľadu edičnej činnosti knižníc

Ivana Poláková: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 zpohľadu edičnej činnosti knižníc Ivana Poláková: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 zpohľadu edičnej činnosti knižníc Vývoj počtu vydavateľov za roky 2001-2008 Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Počet vyd.

Více

TRIEDENIE A ZVÄZKOVANIE ZÁSIELOK *V* Účinnosť od

TRIEDENIE A ZVÄZKOVANIE ZÁSIELOK *V* Účinnosť od Technické parametre TRIEDENIE A ZVÄZKOVANIE ZÁSIELOK *V* Účinnosť od 01. 01. 2017 Triedenie a zväzkovanie zásielok sa využíva v prípade hromadného podaja zásielok za účelom uplatnenia zliav alebo na základe

Více

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2016/2017

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2016/2017 Testovanie 9-2017 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2016/2017 Testovanie 9-2017 Riadny termín 05. apríl 2017 Náhradný termín 20. apríl 2017 Administrované testy Test z matematiky

Více

expresnyposudok.sk 0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava

expresnyposudok.sk 0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava info@ 0907/417610 www. Cibuľa Daniel, Ing Encinger Pavel, Ing. Encingerová Zuzana, Ing. Pajtinka Peter, Ing. Encingerova Oľga, Ing. Šranko Tibor, Ing. cibula@stonline.sk encingerp@mail.t-com.sk encinger@stonline.sk

Více

Bratislava Račianska Bratislava Vajnorská Bratislava Detvianska

Bratislava Račianska Bratislava Vajnorská Bratislava Detvianska město PSČ adresa GPS souřadnice Bánovce nad Bebravou 955 23 Rokošská 8 18.2556208 48.7197147 Bánovce nad Bebravou 955 23 Hviezdoslavova 23 18.2584314 48.7201269 Bánovce nad Bebravou 955 23 Nám.Ľ.Štúra

Více

Zoznam pracovísk spolupracujúcich na echo diagnostike PAH

Zoznam pracovísk spolupracujúcich na echo diagnostike PAH Zoznam pracovísk spolupracujúcich na echo diagnostike PAH Piešťany Trenčín Partizánske Malacky Nitra Trnava Bratislava Levice Galanta Podunajské Biskupice Nové Zámky Dunajská Streda Komárno Žilina Ružomberok

Více

1 1 Utorok, 4. máj 2010

1 1 Utorok, 4. máj 2010 1 1 Digitalizácia a sprístupnenie obsahu v štátnych archívoch SR Monika Péková Jozef Hanus Ministerstvo vnútra SR, Odbor archívov Križkova 7, 811 04 Bratislava 1 monika.pekova@mvsr.vs.sk 1 Archívna legislatíva

Více

2.1.1 Horizontálne účely pomoci: Výskum a vývoj EGU Bratislava, s.r.o. 2609/01 Ministerstvo hospodárstva 1 LE A1 A1A Dotácia 1,05 1,05 schválené

2.1.1 Horizontálne účely pomoci: Výskum a vývoj EGU Bratislava, s.r.o. 2609/01 Ministerstvo hospodárstva 1 LE A1 A1A Dotácia 1,05 1,05 schválené 2.1.1 Horizontálne účely pomoci: Výskum a vývoj EGU Bratislava, s.r.o. 2609/01 Ministerstvo hospodárstva 1 LE A1 A1A Dotácia 1,05 1,05 schválené ELAS Prievidza, s.r.o. 839/01 Ministerstvo hospodárstva

Více

PREDAJŇA TABAKU A TLAČE (V NÁKUPNÝCH CENTRÁCH, RESP. V OBCHODNÝCH DOMOCH) CENTRUM II 4202 DUBNICA NAD VÁHOM

PREDAJŇA TABAKU A TLAČE (V NÁKUPNÝCH CENTRÁCH, RESP. V OBCHODNÝCH DOMOCH) CENTRUM II 4202 DUBNICA NAD VÁHOM DRUH PREDAJNÉHO MIESTA ULICA MESTO KAMENNÁ PREDAJŇA TABAKU A TLAČE NÁMESTIE Ľ. ŠTÚRA (HM TESCO) BÁNOVCE NAD BEBRAVOU KAMENNÁ PREDAJŇA TABAKU A TLAČE JESENSKÉHO ULICA 561/3 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU KAMENNÁ

Více

601460/ / / / / / Bánovce nad 6:00 6:35 6:35 8:00 8:00 9:00 9:05 9:05 9:45 Bebravou, AS

601460/ / / / / / Bánovce nad 6:00 6:35 6:35 8:00 8:00 9:00 9:05 9:05 9:45 Bebravou, AS Banská Bystrica, AS zastávka Amsterdam, Amstel Busstation as odchodu obmedzenie premávky. linky/spoja. nást. 14:30 702802/2 1 Platí od: 11.12.2016 Baláže 5:10 6:20 6:30 7:30 9:30 12:20 13:35 14:40 15:20

Více

Malé motocykly evidenční značky (EZ)

Malé motocykly evidenční značky (EZ) Malé motocykly evidenční značky (EZ) EZ byly zavedeny pro malé motocykly Jawa s pevnými stupačkami na rozdíl od mopedů; objem do 50 ccm od výrobce Považská Bystrica, použivalo se a zažilo se pojmenování

Více

Výkaz nákaz za SR - SUMÁR Obdobie: júl 2015

Výkaz nákaz za SR - SUMÁR Obdobie: júl 2015 Výkaz nákaz za SR - SUMÁR Obdobie: júl 2015 Nové P o č e t z v i e r a t v o h n i s k u Zanik Zamor. Poč.zv ohn.

Více

ZLOŽENIE VERIFIKAČNÝCH KOMISIÍ

ZLOŽENIE VERIFIKAČNÝCH KOMISIÍ ZLOŽENIE VERIFIKAČNÝCH KOMISIÍ Verifiačné omisie stanovené MP SR na obhliadu pošodených plôch príslušných poľnohospodárych plodín podľa 10 ods. 4 písmena g). Poverení zamestnanci Odboru ochrany rastlín

Více

SPD : Nové Zámky. Priemerný denný beh vozidla : 277 / 0 km

SPD : Nové Zámky. Priemerný denný beh vozidla : 277 / 0 km 4326 { 4334 4346 4340 4326,} 123 Správa riadenia a realizácie prevádzky: Bratislava SPD : Nové Zámky Oprava číslo : Druhy vlakov : Os Turnusová skupina : 021 N.Zámky 29 8 09 8 50 1. 2. 3. 4. 5. Komárno

Více

601460/ / / / / / Bánovce nad 6:00 6:30 6:30 6:30 7:30 8:00 8:45 8:55 8:55 Bebravou, AS

601460/ / / / / / Bánovce nad 6:00 6:30 6:30 6:30 7:30 8:00 8:45 8:55 8:55 Bebravou, AS Banská Bystrica, AS zastávka Amsterdam, Amstel Busstation as odchodu obmedzenie premávky. linky/spoja. nást. 14:30 702802/2 1 Platí od: 1.11.2015 Baláže 5:10 6:20 6:30 7:30 9:30 12:20 13:35 14:40 15:20

Více

23 % JESEŇ VO FARBÁCH PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť I ZĽAVY BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU

23 % JESEŇ VO FARBÁCH PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť I ZĽAVY BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU až 23 % ZĽAVY JESEŇ VO FARBÁCH PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť I Akcia platí od 1. septembra do 31. októbra 2016 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU AŽ Tvarovky FACE BLOCK piesková tehlová bielošedá okrová bielošedá

Více