Otázky a odpovědi. k transformaci sociální služby Domov Pístina. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázky a odpovědi. k transformaci sociální služby Domov Pístina. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec"

Transkript

1 Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Otázky a odpovědi k transformaci sociální služby Domov Pístina Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Domov Pístina Pístina 59, Stráž nad Nežárkou Zpracovali: členové pracovní skupiny Opatrovníci,

2 V souvislosti s plánovanou vizí nové sociální služby dochází v Domově Pístina ke změnám, které pochopitelně vyvolávají řadu otázek. Opatrovníky, přátele a známé klientek, spoluobčany z Pístiny, kolegy z jiných služeb, nebo lidi z míst, kam plánujeme stěhování, zajímá, proč se takové změny vůbec plánují a zda jsou potřebné. Jiné zajímá, jestli klientky díky tomu nebudou dostávat horší podporu a nebudou ohroženy nepřiměřeným rizikem nebo samotou. Rozhodli jsme se proto shromáždit nejčastější otázky, se kterými se setkáváme a v tomto materiálu na ně co nejpřehledněji odpovědět. S největší pravděpodobností se ale stane, že některou z Vašich otázek tady nenajdete. V takovém případě se na nás určitě s důvěrou obraťte. Použité pojmy: zaměstnanci Domova Pístina asistent pracovník v sociálních službách, který v chráněném bydlení pomáhá klientům se zvládáním veškerých úkonů, při kterých potřebují jeho přítomnost. domácnost v Domově Pístina se jedná o označení bývalých oddělení, v chráněném bydlení označuje domácnost samostatnou bytovou jednotku, ve které bude bydlet vždy 6 klientů. chráněné bydlení je to sociální služba, která se příliš neliší od běžného bydlení. Její obyvatelé bydlí v normálních bytech či domech. Tam, kde to potřebují, jim pomáhají jejich asistenti. Mohou díky tomu žít do značné míry srovnatelný život, jako žije většina jiných lidí. sociální rehabilitace je to soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností. sociálně terapeutická dílna je ambulantní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu schopny pracovat na otevřeném ani na chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. transformace sociálních služeb projekt proměny ústavních pobytových sociálních služeb ve služby komunitního typu, tedy poskytované v běžném prostředí, s využíváním veřejných služeb, s výraznou orientací na potřeby klienta a s důrazem na jeho skutečné sociální začleňování. ústavní služba (instituce) jedná se často o velké kolektivní zařízení, ve kterém jsou soustředěni lidé jen na základě svého hendikepu. Z principu této služby jsou izolováni před vnějším světem, žijí v nepřirozeně velkých skupinách, přijímají umělá pravidla této instituce a stávají se na ní postupně čím dál více závislí a odkázaní. Je to všechno opravdu nutné? Je transformace sociální služby Domova Pístina nutná? Ano. V současných podmínkách nemůžeme poskytovat moderní sociální službu, kterou vidíme jako vhodně uzpůsobené a vybavené bydlení (běžný domov) s individuální podporou asistentů. Věříme (máme dokonce řadu důkazů z jiných služeb), že plánovaná změna bude přínosem především pro klienty Domova Pístina. Budou bydlet v novém, jejich domácnosti budou menší, tím pádem budou mít i více klidu, času na sebe a i pracovníci se o ně budou moci lépe starat. Máme prokázáno, že dobře provedená změna prostředí, má příznivý vliv nejen na pohodu samotných klientů, ale také na jejich schopnost aktivněji se zapojovat. V našich snahách o zlepšení služby ve stávajících podmínkách jsme již narazili: na konečné limity objektu Domova (např. bariérovost, rozlehlost, zastaralé technologie), na chybějící veřejné a návazné služby (např. lékař nebo třeba kadeřník jsou daleko - všude se musí dojíždět), na služby, které chceme nabídnout v běžných podmínkách (např. jídlo si klient připraví sám nebo s dopomocí asistenta, a nebude ve většině případů odkázán na hromadné stravování v jídelně, více denních aktivit se bude odehrávat tak, jak je to běžné, tedy mimo domov). Do kdy se to musí celé stihnout? Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí Podpora transformace sociálních služeb končí přesně Do té doby tedy musíme všechno stihnout dokončit stavební řízení, vybrat stavební firmy, zajistit postavení domů, připravit na změnu klienty, jejich blízké, zaměstnance i spoluobčany v nových městech, stavby zkolaudovat a ideálně se také přestěhovat. Bude to hodně práce, ale věříme, že to zvládneme. Řadu z těchto kroků totiž děláme už dávno, nenechali jsme nic na poslední chvíli. Není to celé jen nějaký experiment? Proč se musí měnit něco, co tady léta a dobře funguje? Věříme, že to není experiment a máme pro to řadu příkladů z vlastní praxe i ze zkušeností kolegů z jiných služeb, které se již změnily. Dlouhou dobu to totiž vypadalo, že ústavy fungují a že splňují to, k čemu zde byly původně vytvořeny. Jenže často vznikaly v době před více jak půl stoletím a jak se říká to byla jiná doba. A do současnosti se hodně věcí změnilo. Třeba i pohled veřejnosti na lidi s postižením, nutnost vytváření speciálních zařízení, kde budou tito lidé žít nebo pohled odborníků na samotné možnosti a schopnosti lidí s postižením. Také účel pobytových sociálních služeb se změnil a v podobě, v jaké existují, již nemohou plnit své poslání ani naplňovat standardy péče. Zjistili jsme, že v instituci vytváříme u klientů závislost na sociální službě např. dříve doma sami vařili a nyní se stravují v jídelně, kde dostanou jídlo připravené, dříve si klient sám píchal perem inzulin, ale dnes to dělá zaměstnanec atd. Klienti tak postupně díky životu v instituci ztrácejí své schopnosti a stávají se vlastně na instituci odkázaní. Jezdíme si pro zkušenosti do již fungujících chráněných bydlení a vidíme, že to jde ještě změnit. Co bude se stávající budovou v Pístině? Na to zatím nedokáže nikdo odpovědět. Objekt stávajícího Domova je majetkem Jihočeského kraje, který bude hledat možnosti pro jeho další využití. Jisté je, že kraj nadále nebude v objektu poskytovat jinou pobytovou sociální službu (žádné obdobné zařízení, domov pro seniory, týdenní stacionář apod.). Taková je totiž podmínka projektu. 1 2

3 Co se stane, když nebude klient nebo jeho opatrovník souhlasit se stěhováním do chráněného bydlení a nepodepíší novou smlouvu? Uděláme všechno pro to, aby k tomu nemuselo dojít, protože zkrátka věříme, že je chystaná změna v zájmu všech klientů Domova Pístina. Byla by tedy škoda takovou příležitost zahodit. Pokud se nám to ale nepodaří někomu vysvětlit a bude trvat na svém rozhodnutí, pak ho nutit nebudeme. V takovém případě se budeme snažit najít a doporučit jinou vhodnou službu nebo setrvání v domácím prostředí. Ze zkušenosti víme, že hledání jiné služby (a jejich volná kapacita) není úplně jednoduché a nemůžeme proto zaručit, že se nám to povede. V takovém případě se bude muset do řešení situace aktivně zapojit i samotný klient nebo jeho opatrovník. Bez nové smlouvy nebude moci nikdo po zániku Domova Pístina ve službě setrvat. Stávající smlouva mu automaticky přestane platit se zánikem služby. Buď bude mít novou smlouvu na chráněné bydlení, na jinou sociální službu anebo zůstane v domácím prostředí u své rodiny nebo příbuzných. Mají klienti nějakou záruku, že se pro ně chráněné bydlení zase rychle nezmění na jinou službu? V projektu transformace je podmínka, že minimálně 5 let musí zůstat služba registrovaná jako chráněné bydlení a dalších 15 let musí být provozována jako sociální služba. Jinými slovy služba zde bude muset fungovat nejméně 20 let a po uplynutí prvních pěti let se bude moci rozhodnout, zda bude i nadále chráněným bydlením nebo se třeba část změní na domov pro osoby se zdravotním postižením nebo třeba domov pro seniory. Nebude to ale znamenat další nucené stěhování klientů. Pokud se služba změní, pak jen na základě toho, zda to bude v lepším zájmu stávajících klientů. Jiné změny se neplánují. Jak bude chráněné bydlení vypadat? Jak budou vlastně vypadat nové domy? Celkem budeme stavět 2 přízemní domy v Jindřichově Hradci, 2 patrové domy v Lomnici nad Lužnicí, 1 patrový dům v Třeboni a 2 přízemní domy v Lišově. Jak budou zhruba vypadat, vidíte na obrázcích dále a na přesnějších plánech vám je rádi ukážeme, kdykoliv si o to řeknete. Snažili jsme se, aby domy bez problémů zapadly do stávající zástavby v jednotlivých městech. V každém přízemním domě bude 1 domácnost pro šest lidí. U patrových domů budou 2 šestičlenné domácnosti nad sebou, každá bude mít svůj samostatný vchod. Jednotlivé domácnosti nebudou vzájemně nijak propojeny, aby bylo zajištěno maximální možné soukromí pro obyvatele. Každý dům bude mít pokoje pro klienty, kuchyň nebo obývák s kuchyňským koutem, koupelnu, minimálně dvě toalety pro klienty a 1 pro zaměstnance, technickou místnost na pračku, kotel a jiné příslušenství, komoru nebo šatnu. V přízemních domech bude vždy 6 jednolůžkových pokojů. V patrových domech bude připraveno 5 pokojů 4 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový. U dvoulůžkových pokojů předpokládáme, že zde budou bydlet dvojice, které k sobě mají blízko nebo do budoucna třeba partnerské dvojice. 3 4

4 Budou mít klienti u domu nějakou zahrádku a budou tam moci mít zvířata? Všechny pozemky, na kterých budou nové domy vystavěny, jsou dostatečně velké, aby u nich zbyl i dostatek místa pro zeleň, pro venkovní posezení nebo třeba pro zeleninový záhonek nebo ovocný keř. Bude záležet na klientech, zda budou chtít tento prostor využít. Domácí zvířata budou moci klienti ve službě mít také, ostatně stejně jako nyní. Jedinou podmínkou bude, že se na tom dohodnou s ostatními spolubydlícími a že budou schopni zajistit pro domácí zvíře krmení a další péči. Kdo se bude o domy starat a kdo bude platit opravy nebo běžnou údržbu? Toto bydlení, stejně jako nyní Domov Pístina, bude majetkem Jihočeského kraje a služba tak bude zajišťovat opravy a běžnou údržbu ze svého rozpočtu. Předpokládáme, že některé jednodušší údržbářské práce zvládnou vykonat sami klienti se svými asistenty (vyměnit žárovku, přibít háček na zeď apod.). Bude-li třeba něco složitějšího nebo odborného, pak k tomu bude objednána servisní firma, podobně jako to často děláme i nyní. A pochopitelně budeme mít i určité servisní zázemí v samotném Centru sociálních služeb Jindřichův Hradec. Kde budou kanceláře a vedení služby, když bude potřeba o něčem jednat? Většina věcí se bude vyjednávat přímo v jednotlivých domácnostech. Pro každý dům nebo město bude určený jeden vedoucí, který bude k dispozici k řešení základních věcí. Hlavní vedení služby a korespondenční adresa bude v Jindřichově Hradci v objektu Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec. Vedoucí zaměstnanci služby počítají s tím, že budou mobilní a bude možné si s nimi dát schůzku kromě Jindřichova Hradce i v jiných městech. Nebude taková služba pro klienty o hodně dražší? Kolik to vlastně bude stát? Stejně jako nyní v Domově Pístina, i v chráněném bydlení, je úhrada za služby regulována platnou vyhláškou, kterou se provádí zákon o sociálních službách. Ta stanovuje maximální částky za bydlení, stravu i péči. Klienti budou platit za ubytování stejně, jako jakou jsou zvyklí nyní. Za jídlo zaplatí zřejmě postupně ještě méně, protože ubyde režijní poplatek. Nejvíce se změní využívání peněz z příspěvku na péči, kdy klient bude platit jen za skutečně spotřebovanou asistenci, nikoliv plošně celým příspěvkem jako nyní. Veškeré úkony pomoci, které s klientem nebo pro něho bude asistent vykonávat, bude také pečlivě zapisovat a na konci měsíce bude klientovi vyúčtována výše reálné úhrady. Pochopitelně se budeme snažit, aby byl systém úhrady nastaven tak, aby nezbytná asistence využila pouze částku do maxima příspěvku na péči a klient nemusel nic navíc hradit ze svých úspor. Všechny své ostatní potřeby si budou klienti hradit ze svých úspor nebo zůstatků měsíčních příjmů, ale to je stejné již nyní. Jak to bude se stěhováním? stěhování nemohl opět do svého rodiště nebo blízko k němu vrátit. Vycházeli jsme také ze zájmů a osobního nastavení jednotlivých klientů kdo má raději vesnický a poklidný způsob života a kdo naopak potřebuje živější město se všemi nabídkami na veřejné služby. A pochopitelně jsme také zohledňovali míru nezbytné podpory jednotlivých klientů vzniknou tak domácnosti, kde budou žít klienti, kteří potřebují větší asistenci, stejně jako domácnosti, kam možná asistent zajde jen několikrát během dne. Nezhorší se klientům kontakt s jejich rodinami? Nebudou pak od sebe bydlet mnohem dál? Jak už bylo řečeno v odpovědi výše, jednou z našich priorit bylo, aby kontakt s blízkými lidmi klientů zůstal minimálně zachován ve stejné míře. Ještě raději bychom ale byli, pokud by se díky větší dopravní dostupnosti nové služby dokonce i v některých případech zlepšil. Rozumíme totiž častým steskům některých rodin, že by rádi jezdili častěji, ale že se bez auta dnes do Pístiny nedostanou. Všechna čtyři města, ve kterých budoucí služba bude mít své domy, je přitom zvolena i s ohledem na velmi dobré propojení s veřejnou dopravou autobusy nebo i vlaky. Co z vybavení domu zajistí klientům služba a co si budou muset koupit sami? Základní vybavení pochopitelně zajistí služba, protože nové domy nebudou majetkem klientů, ale Jihočeského kraje. Předpokládáme, že v domácnostech budou standardně vybavené koupelny, kuchyně, obývací pokoje s jídelním koutem a základním příslušenstvím pro údržbu domu. Pokoje klientů budou vybaveny postelí, skříní, zřejmě i stolkem a křeslem. Část vybavení použijeme nejspíše ze stávajícího majetku Domova Pístina, část bude pořízena nově. Kromě toho se bude moci klient pochopitelně rozhodnout, zda si některé vybavení ještě dokoupí a nastěhuje. Pokud bude chtít klient využívat pouze svůj nábytek a vybavení, které již nyní vlastní, pak bude mít možnost. V pokojích bude pochopitelně možné využívat vlastní elektrospotřebiče, budou zde přípojky na TV anténu atd. Jak bude vypadat život a asistence klientům v chráněném bydlení? Budou v domech i nadále bydlet pouze ženy, nebo se počítá s tím, že zde budou bydlet i muži? Do budoucna rozhodně počítáme s tím, že ve službě budou bydlet muži i ženy. Aktuálně to není možné, protože novou službu plánujeme pro všech 60 stávajících klientek Domova Pístina a žádná volná místa pro muže zde nevzniknou. Předpokládáme ale, že to bude jen otázka času a přirozené obměny klientů chráněného bydlení, než k nám první muži přijdou. Myslíme si, že to tak má být, protože v běžném světě spolu muži a ženy také žijí a spolupracují. Podle čeho se bude vybírat bydlení (domácnost) pro konkrétní klienty? Při výběru místa jsme se snažili zohlednit řadu důležitých věcí. Rozhodující pro nás bylo, zda klient některé z nabízených míst zná a sám by se tam chtěl přestěhovat. Zda je to místo, ze kterého bude mít blíž ke své rodině nebo známým, popř. odkud se mu k nim bude pohodlněji dojíždět. Nebo zda bude mít z tohoto místa blíž do svého zaměstnání. Za důležité jsme vnímali i současné přátelské vazby, které mezi některými klienty panují. Hledali jsme tedy možnost, aby mohli bydlet spolu, nebo blízko u sebe a dál se setkávat a přátelit. Dívali jsme se na to, odkud kdo pochází a zda by se díky Budou klienti v domech sami? Všichni klienti budou mít možnost, aby byli sami, pokud to budou zrovna chtít. Od toho budou mít dostatečné soukromí na svých pokojích. Neznamená to, že budou sami neustále a na všechno. Ale i v současnosti není v Domově Pístina ani jeden klient, kterému bychom se skutečně věnovali nepřetržitě 24 hodin denně. I klienti s nejvyšší mírou nezbytné podpory tráví určitou část dne a vlastně celou noc sami, pomáháme jim, když to potřebují nebo jsme na blízku, kdyby nás potřebovali přivolat. V nových domech budou tak služby, kde budou zaměstnanci k dispozici opravdu po celou dobu 5 6

5 a velkou část z toho budou věnovat klientům. Zároveň zde budou i domy, kam budou docházet zaměstnanci jen občas, třeba na několik hodin denně a budou pomáhat klientům jen se složitějšími věcmi. Třeba s nimi probrat, co bylo v zaměstnání, jestli nemají nějaké starosti, co budou vařit, jestli potřebují pomoci s penězi nebo něco důležitého naplánovat, co sami nezvládnou. Zjednodušeně každý dostane tolik pomoci a podpory, kolik bude opravdu potřebovat. Přejde s klienty i pro ně známý personál? Třeba jejich klíčový pracovník? V některých případech ano, ale dopředu to nemůžeme u všech zaměstnanců zaručit. Jedná se především o jejich rozhodnutí, zda budou chtít setrvat v zaměstnání, které se přestěhuje do jiného města. V každém případě se budeme snažit, aby do každé domácnosti odešla alespoň polovina stávajících zaměstnanců, aby tam měli klienti někoho blízkého, koho znají. Zda se podaří, aby měli i nadále za svého klíčového pracovníka stejného člověka, v některých případech vyjde, v jiných asi ne. Pro nás je nyní důležitější, aby do chráněných bytů přešli kvalitní a připravení zaměstnanci. Pokud se nám tohle podaří, pak víme, že se nemusíme bát, že by kdokoliv z klientů strádal. Bude v bytech nějaký personál i v noci? Pokud to bude třeba, pak ano. Přesněji to budeme vědět až koncem roku 2014, kdy plánujeme, že budeme sestavovat první rozpisy služeb, nové pracovní doby a rozložení jednotlivých pracovních týmů. Zatím předpokládáme, že minimálně ze začátku bude asistence v jednotlivých domech mírně vyšší, než odhadujeme podle schopností klientů. Proto i počáteční asistence přes noc bude vyšší. Později by pak už noční služba měla zůstat zachována jen v domácnostech, kde budou klienti opravdu potřebovat osobní přítomnost asistenta po celou dobu. Pro ostatní domácnosti budeme hledat podporu spíše vzdálenou zaměstnance bydlícího v místě, který bude k dispozici na telefonu, možnost podpory zaměstnance sloužícího noční službu v druhém domě apod. Ostatně i dnes potřebuje osobní přítomnost zaměstnance v noci jen minimum klientů a noční službu v Domově Pístina vykonávají jen dva zaměstnanci pro všech 60 lidí. Co budou dělat pracovníci asistenti v chráněném bydlení? Jaká bude jejich náplň práce? Z velké části budou dělat stejné činnosti jako nyní. Provázet klienty jejich životem plánovat průběh dne, dávat jim nabídky k aktivitám, doprovázet je k lékaři, na nákupy, za kulturou. Připomínat jim jejich osobní záležitosti, na které by sami mohli zapomenout třeba že potřebují zajít něco vyřídit na úřad. Vedle toho jim budou pomáhat i s každodenním chodem domácnosti s úklidem, vařením, praním prádla, hygienou. Jiné bude to, že někteří asistenti budou mít na starost více domů, zřejmě budou mít jinou pracovní dobu, budou muset vykonávat více administrativních úkonů (více účtovat nákupy, rozumět vyřizování úředních úkonů), více se věnovat zdravotnímu stavu klientů a celkově nést za průběh služby větší odpovědnost. Každý klient bude dostávat tolik pomoci od asistentů, kolik jí bude skutečně potřebovat. Samostatní klienti tak třeba v řadě úkonů jen radou nebo slovní podporou. U lidí s těžším postižením budou pochopitelně asistenti dělat některé úkony i přímo za klienty, pokud se na nich nedokáží nijak podílet. Opět, ani to není dnes v Domově Pístina jinak. Snažíme se, aby se všichni co nejvíce zapojovali. Někdo tak vaří samostatně, zná recept z hlavy, jiný je u vaření přítomen, může to vidět, cítit a občas třeba s pomocí asistenta něco zamíchat. S ohledem na sociální začlenění a posilování vlastních schopností a odpovědnosti za svůj život je to obojí stejně důležité. Jak to budou klienti zvládat? Co když se jim nebude samostatnější život dařit nebo na to nebudou mít dostatek schopností? pojetí neznamená, že zůstanou všichni odkázáni jen na sebe. Každý bude mít tolik osobní podpory asistenta, kolik bude potřebovat, aby žil spokojený a kvalitní život. Někdo tak bude zvládat téměř všechno sám, jiný bude mít k ruce nepřetržitě svého asistenta. Kdo bude klientům v domech vařit a prát? Řada klientů si bude v nových domech vařit a prát samostatně nebo jen s malou pomocí asistenta. Minimálně u praní prádla to tak dělá hodně klientů i dnes a mnoho klientů je schopných postarat se i o jednoduché jídlo. Lidem s nejtěžším postižením budou asistenti pomáhat pochopitelně více, nebo tyto úkony dělat přímo za ně. V některých případech budeme asi využívat i možností dovážky některých jídel (např. oběda od pečovatelské služby) a praní prádla v prádelně. Jak to bude s péčí o zdraví klientů? Kdo jim bude dávat léky a chodit s nimi k lékařům? V chráněném bydlení již nebudeme moci využívat služby vlastních zdravotních sester. Pro složitější ošetřovatelské úkony budou-li nějaké třeba si budeme domlouvat např. služby home care, návštěvní službu praktického lékaře apod. Na vyšetření a ošetření k praktickým a odborným lékařům budou klienty doprovázet (pokud to budou potřebovat) asistenti. Ti to nakonec ve velké míře dělají i dnes, takže to pro ně není neznámá činnost. Klienty i asistenty postupně učíme odpovědnosti při rozdávání léků někteří klienti to možná postupně zvládnou téměř samostatně s minimální kontrolou, jiným budou léky podávat z nachystaných týdenních dávkovačů asistenti. Budou si klienti moci ponechat své stávající ošetřující lékaře? Ano, nikdo nebude nucen měnit praktického nebo odborné lékaře. Na druhou stranu jistě budeme minimálně nabízet možnost využít praktického lékaře přímo v místě nového bydliště. Z mnoha důvodů bude výhodnější mít lékaře poblíž, než se spoléhat na dojíždění (dnes nejčastěji do Stráže nad Nežárkou nebo Jindřichova Hradce). Budou mít klienti přes den nějaké zaměstnání, nebo čím se zabaví? Budeme se snažit, aby klienti, kteří mají dnes placené pravidelné zaměstnání, měli tuto možnost i nadále. Zohledňovali jsme to např. i při nabídce bydlení některým klientům, kteří jezdí pracovat do Knoflíkářského průmyslu Žirovnice. Měli by bydlet v Jindřichově Hradci, odkud to mají do Žirovnice podstatně blíž a je možné tam dojíždět i veřejnou dopravou a nebýt odkázáni na služební auto. Pro další klienty se budeme snažit získat nové pracovní příležitosti přímo v místě nového bydliště. Rádi bychom také zachovali možnost čajové dílny pro firmu Biogena, která je dnes přímo v Pístině a kde je zaměstnáno 7 klientů. Je to jeden z důležitých úkolů, kterým se budeme zabývat a máme řadu nápadů, co všechno pro to uděláme. Klienti, kteří do zaměstnání nechodí, nebo již chodit nebudou, budou mít zcela jistě část dne vyplněnou péčí o vlastní domácnost (nakupování, vaření, praní, uklízení, práce na zahrádce atd.) nebo zajišťováním svých osobních záležitostí (lékaři, úřady atd.). Obdobně jako dnes v Domově Pístina. Ve zbývajícím času jim budou asistenti pochopitelně nabízet různé aktivity a možnosti na trávení volného času kulturní a společenské akce, procházky, návštěvy známých, účast v různých místních spolcích atd. Předpokládáme také, že kromě chráněného bydlení zřídíme časem i službu sociálně terapeutická dílna nebo sociální rehabilitace, kam budou moci někteří klienti docházet nebo dojíždět a zapojovat se do různých aktivit (kurzy praktických dovedností pro život nebo sociálních dovedností, terapeutická výroba ručních výrobků atd.). Věříme, že to klienti zvládnou. Vycházíme z vlastní zkušenosti, kdy vidíme, že i v prostředí Domova Pístina si řada klientů osvojila dovednosti pro samostatnější život, které bychom u nich dříve neočekávali. Slovo samostatnost v našem 7 8

6 Budou mít klienti i nadále zajištěnou možnost cestovat služebním autem? Ano, předpokládáme, že služba bude mít i nadále k dispozici služební auta, která budou moci klienti za fakultativní poplatek využívat. Neznamená to, že by ke každému novému domu patřilo jedno auto. Spíše se budeme snažit, aby bylo běžně k dispozici pro každé město, ve kterém chráněné bydlení bude. Na druhou stranu, všechny nové domy budou postaveny ve městech, ve kterých je dobré dopravní spojení veřejnou hromadnou dopravou na všechny hlavní směry. Oproti dnešku, kdy jsme při dopravě z Pístiny odkázáni pouze na služební auta, to bude velký posun k lepšímu. Nebudou klienti vystaveni přílišné pozornosti různých nepřizpůsobivých nebo nepoctivých občanů? Toto riziko si uvědomujeme a snažíme se na něj připravit jak asistenty, tak i klienty. Máme zkušenost, že nejlepší ochranou před zneužitím klienta je dostatečná sociální práce. Klienti budou mít úzký kontakt se svými asistenty, ti budou mít přehled, co se v jejich životě děje a v případě nějakého většího rizika nebo problému budou pomáhat s jeho zvládnutím. Ať již se bude jednat o kontakt s problematickými spoluobčany nebo snahy o nějaké podvodné jednání na klientech (půjčky, nevýhodné obchody, zneužívání k práci, krádeže atd.). Nakonec, setkáváme se s tím i dnes, není to tedy něco, co by pro nás bylo úplně nečekané nebo neznámé. Bude možné přestěhovat se později do jiného domu? Ano, předpokládáme, že pokud se klienti domluví a budou se chtít vzájemně přestěhovat, pak v tom nebude žádný problém. Stejně to funguje i dnes, pokud se klienti stěhují v rámci Domova Pístina z pokoje na pokoj. Umíme si i představit, že se někteří klienti postupem času rozhodnou přestěhovat do jiné služby nebo dosáhnou-li takových schopností a samostatnosti tak třeba i do svého vlastního bytu. Chráněné bydlení nebude pro nikoho uzavřené ani dovnitř, ani ven. Co se stane, když to po přestěhování nebude někdo v chráněném bydlení zvládat? Uděláme všechno pro to, aby přestěhování a život v chráněném bydlení dobře zvládl každý klient. Ale uvědomujeme si, že to z mnoha důvodů nemusí u každého vyjít. Pro někoho může být taková služba nedostatečná, nebo naopak stále ještě příliš těsná. V takovém případě budeme spolu s ním a s jeho blízkými hledat takové řešení, aby byl spokojený. Možností je pak více život v domácím prostředí, jiná vhodnější pobytová sociální služba apod. 9

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014-2018, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního

Více

Portfolio organizace. Základní kontaktní informace. Základní popis zařízení

Portfolio organizace. Základní kontaktní informace. Základní popis zařízení Portfolio organizace Základní kontaktní informace Název organizace: Bellevue, poskytovatel sociálních služeb Název sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Podpora samostatného

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

Příloha č. 3 zápisu ze zasedání Výboru pro KPSS Zastupitelstva města Tišnov 5/2012

Příloha č. 3 zápisu ze zasedání Výboru pro KPSS Zastupitelstva města Tišnov 5/2012 ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÝCH SKUPIN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Potřeba v obecně psychologickém významu může být definována jako stav nedostatku tělesného či psycho sociálního, kdy člověk prožívá rozdíl mezi stavem stávajícím

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Marie Lukasová, Adéla Hradilová a kol. Společně k dobré správě Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Autoři: Marie

Více

Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová

Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová OBSAH 224,406 224,406 224,406 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH...6 3. VYBRANÉ STANDARDY KVALITY...9 3.1 STANDARD Č.

Více

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Karel Čada kcada@centrum.cz Kateřina Ptáčková ptackova.katerina@gmail.com

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza na základě dotazníkových šetření mezi uživateli sociálních služeb v 11 pražských městských částech v průběhu září 2006 až května Vypracovala:

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 na základě dotazníkového průzkumu mezi uživateli sociálních služeb uskutečněného v březnu Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 Praha

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více