Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina"

Transkript

1 Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina Základní fakta k projektu: Název projektu: Realizátor: Cíl projektu: Investor: Podpora procesu transformace sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV ČR) podpora přechodu lidí s postižením z velkokapacitních ústavních služeb do bydlení a služeb v běžném prostředí Jihočeský kraj Projektu se účastní 32 zařízení z celé ČR, která poskytují služby cca lidem se zdravotním postižením. Na projektu spolupracují všechny kraje České republiky (Hlavní město Praha se vzhledem k podmínkám Evropského sociálního fondu účastní vybraných aktivit). Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt realizuje Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí. Součástí projektu je také Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, které vzdělává a podporuje účastníky projektu. Více informací o projektu Podpora transformace sociálních služeb naleznete na webech: Projekt transformace v Domově Pístina: Domov Pístina se stal jedním z 32 zařízení v České republice a jediným v Jihočeském kraji, který je zapojen do projektu transformace sociálních služeb. Domov poskytuje jednu registrovanou pobytovou sociální službu - domov pro osoby se zdravotním postižením, pro šedesát dospělých žen s mentálním, případně kombinovaným postižením. Nachází se v obci Pístina nedaleko města Stráž nad Nežárkou. Domov Pístina je jedno ze zařízení Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, které je příspěvkovou organizací zřízenou Jihočeským krajem. Transformační vize: Plánujeme zcela opustit stávající prostory zařízení v Pístině a vybudovat koedukované chráněné bydlení pro 60 osob s mentálním, případně kombinovaným postižením ve věku od 18 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Tím umožnit ženám a

2 mužům se zdravotním postižením žít běžným životem a stát se součástí místních komunit v prostředí měst na území Jindřichohradecka, Třeboňska a Českobudějovicka. Služby budou poskytovány týmem kvalifikovaných zaměstnanců, v přiměřené míře, na základě individuálního přístupu a specifických potřeb klientů. Nedílnou součástí poskytovaných služeb bude spolupráce a komunikace s rodinami a blízkými osobami klientů, včetně budování dobrých vztahů s veřejností. Aktuality v projektu: zapojení do projektu (usnesením Rady Jihočeského kraje č. 366/2009/RK); vytvoření pracovních týmů (Regionální transformační tým (RTT) a Multidisciplinární tým v zařízení (MTT); vznik Národního centra (www.trass.cz) a jeho zapojení do práce na projektu transformace, Domov podporují mimo jiné i pracovníci Národního centra: o o Regionální pracovník Národního centra pro Jihočeský kraj (Mgr. Eva Štokingerová, ), Odborný pracovník Národního centra v zařízení (Mgr. Viktor Šťástka, ) tvorba Transformačního plánu dokumentu, ve kterém se dojednává detailní postup prací, podoba nové služby a jejího fungování, rizika projektu, komunikace v rámci projektu apod. Transformační plán je povinnou přílohou žádosti do Integrovaného operačního programu (IOP), kde zřizovatel Jihočeský kraj žádá o finance na realizaci projektu v zařízení; vytipování vhodných lokalit - na základě přání, potřeb a sociálních vazeb klientů, dobré infrastruktury obce, přijatelné dojezdové vzdálenosti pro zaměstnance a fungování služby; schválený Transformační plán na úrovni Rady Jihočeského kraje; schválený Transformační plán na úrovni Ministerstva práce a sociálních věcí; Zastupitelstvo Města Třeboně schválilo prodej pozemku pro výstavbu chráněného bydlení; Zastupitelstvo Města Lomnice nad Lužnicí schválilo záměr prodeje pozemků pro výstavbu chráněného bydlení. Současně probíhá: - Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, připravuje žádost o investiční prostředky z Integrovaného operačního programu na realizaci projektu transformace v zařízení Domov Pístina. - Krajský úřad Jihočeského kraje připravuje investiční záměry na nákup pozemků a výstavbu budov. Nyní je vybraná projektová kancelář, která investiční studie a objemové studie pro dané lokality vypracovává. - Krajský úřad Jihočeského kraje dojednává odkoupení dalších vhodných pozemků ve vytipovaných lokalitách.

3 - Domov Pístina připravuje klienty na změnu. V rámci individuálního plánu klienta se příprava zaměřuje na posilování dovedností, které v běžném životě budou potřebovat (nakupování, praní, vaření apod.). - Domov Pístina dále vzdělává a rozvíjí své pracovníky. Vzdělávání se zaměřuje na změnu druhu služby (z domova pro osoby se zdravotním postižením na chráněné bydlení), posilování dovedností a samostatného rozhodování klientů apod. Aktualizováno ke dni Kontaktní údaje: Zařízení Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Domov Pístina Adresa: Pístina čp. 59, Stráž nad Nežárkou Telefon: , www: domovpistina.cz kontaktní osoba: Mgr. Aleš Adamec, vedoucí Domova Pístina Organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Adresa: Česká 1175/II, J. Hradec IČ: Telefon: , www: cssjh.cz kontaktní osoba: Ing. Jiří Blížil, ředitel

4 Otázky a odpovědi k projektu transformace sociálních služeb PRESS KIT Transformace reaguje na požadavky lidí s postižením a práva, která mají daná českým právním řádem. Lidé s postižením potřebují pomoc a podporu, kterou jim sociální služby zajišťují zároveň chtějí, mají a mohou žít v běžném prostředí a běžným způsobem života. Jako každá změna, i transformace přináší otázky a obavy: Proč stát k projektu transformace vůbec přistoupil? Změna v přístupu k péči o lidi se zdravotním postižením je běžná na celém světě. Nejedná se tedy o novinku ani o experiment. Lidé s postižením v historii běžně žili v obcích s ostatními obyvateli. V tomto směru máme staleté zkušenosti. Naproti tomu, zřizování ústavů a stěhovaní lidí s postižením mimo obce, je běžné pouze několik desítek let a neosvědčilo se. Okolní státy se realizací podobných projektů a podporou práva žít v přirozené komunitě pro všechny občany zabývají již od 70. let minulého století. Celý projekt se tak opírá o lidská práva a zachování důstojnosti lidí. Česká republika se k zachovávání práv lidí s postižením přihlásila již vstupem do Evropské unie. Usnesením vlády České republiky (usnesení č. 127 ze dne 21. února 2007) pak přijala Koncepci podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb poskytovaných, v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti. Jakou podobu budou mít nové služby? V rámci projektu Podpora transformace sociálních služeb bude zařízení Domov Pístina opouštět budovu v obci Pístina. Plánuje výstavbu chráněného bydlení pro 60 současných obyvatelek Domova. Služba bude maximálně podporovat koedukaci (tzn. soužití mužů i žen) a napojení na ostatní veřejně dostupné služby v daných lokalitách. V nových službách plánujeme provozovat 10 domácností po 6 klientech v každé z nich. Jaké jsou vytipované lokality? Vytipované lokality pro nově budované chráněné bydlení jsou: - Lomnice nad Lužnicí (24 klientů), - Jindřichův Hradec (12 klientů), - Třeboň (12 klientů), - Lišov (12 klientů). Jakým způsobem byly lokality pro stavbu chráněného bydlení vybírány? Hledaly se obce a města na ose Jindřichův Hradec, Třeboň a České Budějovice s následujícími předpoklady: - přání, vazby klientek,

5 - známé prostředí pro klientky, - příjemné prostředí v obci, - dobrá občanská vybavenost (obchody, restaurace, lékař, úřad, apod.), - dobrá dostupnost z obce do větších měst, - zasíťování pozemku (voda, elektřina, plyn), - dobrá dostupnost pro současné zaměstnance, - dobrá dojezdová vzdálenost s ohledem na logistiku služby. Znamená transformace zrušení služeb pro lidi s postižením? Ne, nejedná se o rušení služeb, ale o změnu podmínek a způsobu jejich poskytování. Většina lidí s postižením se z ústavů stěhuje do běžných bytů či rodinných domů, kde jim je zajištěna podpora. To platí např. i pro Třeboň, kde vzniknou dvě domácnosti pro 6 lidí (celkem tedy 12), kteří i nadále budou mít zajištěnu potřebnou podporu pracovníky současného Domova Pístina. Pokud žil člověk v ústavu dlouhá léta, jak takovou změnu zvládne? Pro člověka, který strávil část svého života v ústavním zařízení, je tato změna náročná. Proto jí předchází důkladná příprava. Součástí přípravy je výběr místa budoucího bydliště, jeho návštěvy a navazování vztahů s okolím nebo rozvoj potřebných dovedností. V tomto ohledu hraje významnou roli také druhá strana stávající obyvatelé a budoucí sousedi. Zde je dobré uvést příklad z obce, která má s transformací zkušenost: Přestěhováním do Náměště se uspíšil proces integrace lidí s mentálním postižením. Začali se zde pohybovat lidi, kteří se předtím v Náměšti objevili maximálně tak na nějakou kulturní akci, přijeli se podívat na nějaký koncert, divadlo a podobně. A najednou tady žili, chodili do jídelny na obědy A Náměšťáci si ověřili, že integrace je záležitost, která nepřináší pro občany v podstatě žádná rizika. Ptal jsem se lidí, co bydlí na sídlišti, no a nesetkal jsem se s jediným negativním názorem, protože ti klienti jsou přátelští. A navíc je zde pocit, že prostě patří mezi ostatní lidi, popsal svou zkušenost Vladimír Měrka, starosta Náměště nad Oslavou. Jak bude o klientky postaráno? Služby budou poskytovány v jednotlivých domácnostech týmem kvalifikovaných zaměstnanců, a to v přiměřené míře, na základě individuálního přístupu a specifických potřeb klientů. V chráněném bydlení budou pro klientky k dispozici asistenti. Dá se předpokládat, že ze začátku bude podpora 24h denně, ale ze zkušeností víme, že se následně podpora individuálně přizpůsobí možnostem, dovednostem a schopnostem klientů. Co znamená transformace pro naši obec? Transformace znamená příležitost pro rozvoj obce a pro lidi, kteří v ní žijí: se službami jsou spojena pracovní místa a odbyt zboží a veřejných služeb. Zlepší se dostupnost sociálních služeb pro občany, neboť bydlení a služby budou sloužit i lidem, kteří dnes v ústavech nežijí. V transformaci vybudované zázemí pro služby bude obci sloužit řadu dalších let.

6 Proč zrovna naše obec? Obec nabízí kvalitní místo k životu, jsou zde potřebné veřejné služby (doprava, zdravotnictví atd.) a některé z žen, které se sem budou stěhovat, mají k obci rodinné nebo citové vazby. A nebo se jim tu líbí. Vzniknou díky tomuto projektu pracovní příležitosti pro místní občany? Předpokládá se, že ano. Praxe ukazuje, že vznikne prostor pro přijímání nových pracovníků, zejména do přímé péče. Dochází také k běžné fluktuaci zaměstnanců (odchody na mateřské dovolené nebo do důchodu). Dá se tedy předpokládat, že vzniknou nové pracovní příležitosti i pro občany vybraných lokalit. Budou se obce muset na projektu nějak finančně podílet? Ne. Služba chráněné bydlení bude poskytována prostřednictvím příspěvkové organizace Jihočeského kraje. Veškeré náklady na provoz jsou proto řešeny z úhrad od klientů, krajského rozpočtu a dotací Ministerstva práce a sociálních věcí. V současné době se nepředpokládá financování poskytovaných služeb z rozpočtu obcí. V rámci tohoto projektu se od obcí žádá pouze vstřícnost k dané věci, podpora a případně prodej obecních pozemků do vlastnictví kraje. Když obec své pozemky prodá, nenastane situace, že na stavbu chráněného bydlení nebudou peníze? Ne, taková situace nemůže nastat. V současné době kraj dojednává s majiteli pozemků uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní. K uzavření Kupní smlouvy na pozemky dojde až po kladném rozhodnutí o přidělení dotace z Integrovaného operačního programu (IOP) na výstavbu chráněného bydlení. Žadatel o tuto dotaci je Krajský úřad Jihočeského kraje. Žádost bude podávat v průběhu léta Zaručí se Jihočeský kraj, že nebude služba nucena přejít na obec? Ano. Zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje jednoznačně sdělili, že služba je v současné podobě zřizovaná krajem a ani v budoucnu na tom nová podoba služeb nic nezmění. Jaký přínos bude mít tento projekt pro obce? - vznik komunitních (místních) sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením aniž by do toho musela obec investovat. Tyto služby nyní vzniknou pro klientky z Domova Pístina, ale v budoucnu se místa budou uvolňovat a službu tak bude moci využít kdokoli z obce a okolí, - nové pracovní příležitosti, - potenciální noví trvale nahlášení obyvatelé pro obce - přísun finančních prostředků z rozpočtového určení daní do rozpočtu obce za každého nového občana, - výchova dětí a ostatních obyvatel k sociální toleranci vůči lidem, kteří mají zdravotní znevýhodnění a kteří potřebují trochu větší pomoc.

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní Klient

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK Transformační plán Vincentina schválila Rada Olomoucké kraje usnesením z 66. schůze dne 24. 5. 2011 UR/66/54/2011 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

PRIORITA 2 ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Opatření 2.1 Řešení specifických problémů Českých Velenic

PRIORITA 2 ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Opatření 2.1 Řešení specifických problémů Českých Velenic CÍLOVÁ SKUPINA SENOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CÍLOVÁ SKUPINA MLÁDEŽ, RODINY S DĚTMI CÍLOVÁ SKUPINA OSTATNÍ OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI PRIORITA 1 PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Opatření

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Zásobník projektů Komunitní

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2005 1 Problematiku zdravotní a dlouhodobé péče sledujeme z hlediska tří doporučených

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Otázky a odpovědi. k transformaci sociální služby Domov Pístina. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Otázky a odpovědi. k transformaci sociální služby Domov Pístina. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Otázky a odpovědi k transformaci sociální služby Domov Pístina Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV. Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV. Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107 PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aktuální situace a zdrojů pro plánování sociálních služeb... 4 1.2. Proces plánování sociálních služeb...

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Materiál byl vytvořen odborníky a zástupci veřejnosti, kteří pracují v šesti pracovních skupinách,

Více

PŘÍLOHA Č. 1B KRITÉRIA TRANSFORMACE, HUMANIZACE A DEINSTITUCIONALIZACE VYBRANÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE

PŘÍLOHA Č. 1B KRITÉRIA TRANSFORMACE, HUMANIZACE A DEINSTITUCIONALIZACE VYBRANÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE PŘÍLOHA Č. 1B KRITÉRIA TRANSFORMACE, HUMANIZACE A DEINSTITUCIONALIZACE VYBRANÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 40 OBSAH 1. Slovník... 3 2. Specifikace věcných

Více

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012 Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok Prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010 Obsah: 1. Základní informace 1.1 Kontakty 1.2 Historie zařízení 1.3 Charakteristika organizace 1.4 Stěhování 2. Poskytované sociální služby 2.1 Domov pro osoby se zdravotním postižením 2.2 Chráněné bydlení

Více

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni III. Příloha Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni Vláda svým usnesením ze dne 15. května 2002 č. 485 požádala

Více