Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2008"

Transkript

1 Setkání uživatelů IES 1 1. Novela zákona o DPH a její vliv na IESWIN Změny v zaokrouhlení při výpočtu DPH Rozšíření způsobu zápočtu zálohové platby Nastavení výpočtu a zaokrouhlení DPH v jednotlivých modulech Účetnictví Zpracování zdanitelného plnění v účetním dokladu (funkce Ctrl D) Daňový doklad přijaté platby Zálohové faktury nebo platby předem Likvidace faktur Zpracování zdanitelného plnění při likvidaci faktury došlé Zpracování daňového dokladu vydané zálohové platby Pokladna Fakturace Sklady Nový tiskopis pro přiznání k dani z přidané hodnoty Číselník druhu zdanitelných plnění Nové funkce a úpravy v jednotlivých modulech IES WIN Modul Účetnictví Rozšíření filtrů a akronymu ve volitelné sestavě Zpracování kurzových rozdílů i v průběhu účetního období Tisk daňového dokladu při přijaté platbě předem Příznak integrace do účetnictví Modul Fakturace Změny zaokrouhlení v modulu Fakturace Zpracování kurzových rozdílů pohledávek i v průběhu účetního období Změna zápočtu přijatých záloh a plateb předem do běžných faktur Změny při pořizování a opravě vydaných faktur Změna při rolování a selekci faktur vydaných Změna v sestavě Přehled faktur vydaných Nová sestava Klouzavá rekapitulace dle odběratele Editace druhu zdanitelného plnění na platbě přijaté zálohy Zaokrouhlování při vystavování faktury vydané s průběžnou splatností Modul Likvidace faktur Zpracování kurzových rozdílů závazků i v průběhu účetního období Změna zápočtu vydaných záloh a plateb předem do běžných faktur Změny při pořizování a opravě přijatých faktur Změna při rolování a selekci přijatých faktur Nová sestava Klouzavá rekapitulace dle dodavatele Editace druhu zdanitelného plnění na platbě vydané zálohy Likvidace faktur došlých s průběžnou splatností Nové sestavy pro faktury došlé s průběžnou splatností Další varianta práce s fakturační položkou Modul Pokladna Kolik vrátit v české měně v pokladně v cizí měně Modul Sklad Změny v číselníku pohybů na skladě Změny při zpracování cenových nabídek odběratelský ceník Změny při nastavení zaokrouhlení dokladu Prodejka a výpočtu DPH Nová sestava Stav na kartách k datu Změna v sestavě Přehled pohybů dle karet obratový, resp. obratový v MJ Zápis čísla karty do VS1 skladových a pokladních dokladů (pokladní prodej) Globální změna pásma DPH na prodejce, rezervaci a cenové nabídce Majetek Katalog volitelných sestav Doplnění filtrů do některých sestav...15

2 Setkání uživatelů IES Další nové sestavy Nová funkce Hromadné vyřazení karet majetku Nová funkce Hromadné vyřazení karet majetku z funkčního celku Zaveden nový druh daňového a účetního odpisu při nákupu Nový pohyb v operativní evidenci Roční závěrkové práce r a zahájení prací v r v IES WIN Zahájení práce v roce Definování roku Založení roku Převod obecných číselníků Převod číselníků v jednotlivých modulech Kontrolní funkce v systému IES Modul Účetnictví Modul Sklad Modul Majetek Další kontrolní funkce Účtování kurzových rozdílů při uzavírání účetních knih Účtování kurzových rozdílů při uzavírání účetních knih modul POKLADNA Účtování kurzových rozdílů při uzavírání účetních knih modul FAKTURACE Účtování kurzových rozdílů při uzavírání úč. knih modul LIKVIDACE FAKTUR DOŠLÝCH Účtování kurzových rozdílů při uzavírání účetních knih modul ÚČETNICTVÍ Uzavření účetních knih Funkce Převod saldokontních účtů do nového roku Funkce Uzavření účetních knih Funkce Oprava uzavření účetních knih Funkce Zrušení uzavření účetních knih Funkce Převod podrozvahových účtů do nového roku Otevření účetních knih Funkce Otevření účetních knih Funkce Oprava otevření účetních knih Funkce Zrušení otevření účetních knih Funkce Prvotní otevření převedených saldokont Funkce Zrušení převodu saldokontních účtů z minulého roku Funkce Zrušení převodu podrozvahových účtů z minulého roku...24

3 Setkání uživatelů IES 3 1. Novela zákona o DPH a její vliv na IESWIN V částce 98 Sbírky zákonů byl zveřejněn zákon č.302/2008, který je nejrozsáhlejší novelizací zákona o DPH od jeho vzniku v roce Novelou zákona o DPH od dochází ke sladění s právem EU. Dále také obsahuje zavedení některých nových pojmů nebo zrušení pojmů, které vyplývaly z předpisů, u nichž od platnosti zákona o DPH došlo ke změnám, některé legislativně technické změny a opravy chyb. Jedná se např. o následující oblasti: reklamní předměty do 500 Kč nemusí již být označeny dle podmínek zákona o DPH lze provádět opravy chybně uplatněné daně v důsledku uvedení nesprávné základní sazby daně, kterou poplatník zvýšil svoji daňovou povinnost při uplatnění nároku na odpočet se ruší povinná vazba na zaúčtování příslušného daňového dokladu upřesňuje se místo plnění u služeb řada dalších legislativně technických změn nová definice místa pobytu fyzické osoby zrušení pojmu veřejnoprávní subjekt zrušení pojmu přeúčtování zrušení definice finanční pronájem nová definice obratu pro účely registrace k DPH obrat posuzován pouze za tuzemská plnění upřesnění údajů na daňových dokladech při pořízení zboží a poskytnutí služeb z EU a ze zahraničí změny ustanovení zákona týkajících se správy daně z přidané hodnoty zrušení vazby na zaúčtování daňového dokladu u přijatých plnění v ustanovení 73 atd. Novela zákona o DPH má na techniku zpracování dat programem IESWIN zásadní vliv především v následujících oblastech: 1.1. Změny v zaokrouhlení při výpočtu DPH Způsob zaokrouhlení DPH při výpočtu byl doposud uveden v 37 zákona o DPH, nově byl přesunut do 28 odst.2 písm.l, kde se píše výši daně zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě uvedenou v haléřích. Program IESWIN umožňuje zaokrouhlovat DPH na haléře, desetihaléře, padesátníky a koruny (desetihaléře a padesátníky umožňuje z důvodu možnosti pracovat s novou verzí i v roce 2008) Rozšíření způsobu zápočtu zálohové platby Došlo ke změně 37 odst.3 zákona o DPH, který se zabývá výpočtem DPH v případě, kdy vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění. K výpočtu daně z rozdílu mezi základem daně za uskutečněné zdanitelné plnění a základy daní z přijatých plateb předem byla přidána další varianta, výpočet daně z rozdílu mezi úplatou, kterou má plátce obdržet za uskutečněné zdanitelné plnění a úplatami přijatými před uskutečněním zdanitelného plnění. Nastavení požadované varianty bylo přesunuto do číselníku Knihy vydaných faktur (dříve konfigurační soubor).

4 Setkání uživatelů IES 4 2. Nastavení výpočtu a zaokrouhlení DPH v jednotlivých modulech 2.1. Účetnictví Zpracování zdanitelného plnění v účetním dokladu (funkce Ctrl D) Metoda výpočtu DPH je dle 37 odst.1, tj. přesně ze základu DPH. Zaokrouhlení DPH je dáno dle nastavení v Datovém instalačním souboru v části DPH, (na haléře, na koruny a z historických důvodů i na desetníky, resp. na padesátníky). Nastavené zaokrouhlení platí i pro modul Likvidace. Doporučujeme nastavení zaokrouhlení DPH na haléře Daňový doklad přijaté platby Zálohové faktury nebo platby předem Při zpracování bankovního výpisu při zpracování přijaté platby Zálohové faktury (funkce F9) nebo při zpracování přijaté platby předem (není zálohová faktura funkce Ctrl_L) je DPH počítáno následovně. Metoda výpočtu DPH je dána nastavením v konfiguračním souboru IES.CFG. Pokud není nastaveni v konfiguračním souboru platí implicitní nastavení, tj. výpočet DPH dle 37 odst.2, DPH se počítá koeficientem (zaokrouhleným na 4 d.m.) z přijaté platby (ceny včetně DPH). Pokud v configuračním souboru IES.CFG je nastaven parametr IES_PLATBA_ZALOH_DPH_PRESNE=ANO ( nastavuje se v části IES bod. 9. Výpočet DPH při platbě zálohy) DPH je počítána dle 37 odst.1, tj. přesně ze základu DPH. Zaokrouhlení DPH je dáno dle nastavení v Datovém instalačním souboru v části DPH, (na haléře, na koruny a z historických důvodů i na desetníky, resp. na padesátníky. Nastavené zaokrouhlení platí i pro modul Likvidace. Doporučujeme nastavení IES_PLATBA_ZALOH_DPH_PRESNE=ANO v IES.CFG a zaokrouhlení DPH na haléře Likvidace faktur Zpracování zdanitelného plnění při likvidaci faktury došlé Metoda výpočtu DPH je přesný výpočet DPH z částky zadané (buď cena bez DPH nebo včetně DPH), zaokrouhlený dle nastaveného zaokrouhlení. Cena vč.dph nebo bez DPH je dopočítána z ceny zadané součtem nebo rozdílem s DPH. Jednotlivé vypočítané částky je možné editovat dle vstupního daňového dokladu. Zaokrouhlení DPH je dáno dle nastavení v Datovém instalačním souboru v části DPH, (na haléře, na koruny a z historických důvodů i na desetníky, resp. na padesátníky. Nastavené zaokrouhlení platí i pro modul Účetnictví. Doporučujeme nastavení zaokrouhlení DPH na haléře Zpracování daňového dokladu vydané zálohové platby O DPH vydané zálohové platby se účtuje až po obdržení daňového dokladu v modulu Likvidace Ostatní funkce Zpracování daňových dokladů k platbám záloh. DPH se vypočítá přesně a následně se edituje DPH i základ dle obdrženého daňového dokladu Pokladna Metoda výpočtu DPH je dána nastavením v Datovém instalačním souboru (buď dle 37 odst.1 přesný výpočet DPH nebo dle 37 odst. 2 zaokrouhlený koeficient pro nepřesný výpočet z ceny včetně DPH). Cena bez DPH je dopočítána z ceny zadané rozdílem s DPH. Jednotlivé vypočítané částky je možné editovat dle vstupního daňového dokladu (výdajový doklad). Zaokrouhlení DPH je dáno dle nastavení v Číselníku pokladen (na haléře, na koruny a z historických důvodů i na desetníky, resp. na padesátníky) jednotlivě pro každou pokladnu.

5 Setkání uživatelů IES 5 Zaokrouhlení pokladního dokladu je definováno jednak v Číselníku pokladen (způsob, tj. na koruny, padesátníky, atd., resp. matematicky, nahoru, atd.), dále je možné nastavit v konfiguračním souboru IES.CFG nedanění zaokrouhlení dokladu (implicitně se daní druhem zd.plnění největší položky na dokladu) a možnost zaokrouhlovat doklad pouze po stisku tlačítek Alt F8 nebo příslušné ikony Σ (implicitně se zaokrouhluje automaticky při ukládání dokladu nebo přechodu do předkontace). Doporučujeme nastavení zaokrouhlení DPH na haléře (v číselníku pokladen) a v Datovém instalačním souboru nastavení výpočtu DPH dle 37 odst Fakturace Metoda výpočtu DPH je přesný výpočet dle 37 odst.1 za každý řádek faktury zvlášť (nezávisle na nastavení v knize vydaných faktur práce z cenou bez DPH, resp. včetně DPH u ceny vč.dph se nejdříve přesně vypočítá cena bez DPH a pak se aplikuje 37 odst.1). Při ukládání faktury může dojít k přepočítání DPH za celý doklad v případě, že v konfiguračním souboru IES.CFG není nastaven v části IES parametr 10. FV, prodejka: položkové DPH. V přepočtu faktury je uplatněn 37 odst.1 v případě práce s cenami bez DPH nastavené v knize vydaných faktur, v opačném případě, tj. při nastavení v knize vydaných faktur práce s cenami včetně DPH je uplatněn 37 odst. 2 zaokrouhlený koeficient pro nepřesný výpočet z ceny včetně DPH. Po přepočtu faktury jsou nově vypočítaná hodnota DPH, případně cena bez DPH za Fakturu poměrným způsobem rozpuštěna do jednotlivých řádku faktury, vyjma řádků zaokrouhlení faktury a fakturace ze skladu (při fakturaci skladového dokladu jsou fakturační ceny a DPH přebírány ze skladového dokladu a tyto ceny a DPH do přepočetu faktury nevstupují). Zaokrouhlení DPH je dáno dle nastavení v číselníku Knihy vydaných faktur (na haléře, na koruny a z historických důvodů i na desetníky, resp. na padesátníky) jednotlivě pro každou knihu vydaných faktur. Zaokrouhlení faktury vydané je definováno v číselníku knihy vydaných faktur (způsob, tj. na koruny, padesátníky, atd., resp. matematicky, nahoru, atd.) a dále v konfiguračním souboru IES.CFG v části Fakturace bod 4. Parametry zaokrouhlení faktury vydané, kde se zadává případné zdanění DPH zaokrouhlení (implicitně se daní druhem zd.plnění největší položky na dokladu) a zaokrouhlení hotovostních plateb, pokud je jiné od nehotovostních. Doporučujeme nastavení zaokrouhlení DPH a zaokrouhlení faktury na haléře (v číselníku Knihy vydaných faktur) a v konfiguračním souboru IES.CFG v bodě 4. Parametry zaokrouhlení faktury vydané za hotové nastavit zaokrouhlení na koruny(zatížit DPH) Sklady Metoda výpočtu DPH v prodejce ze skladu je dána nastavením v číselníku pohybů na skladě, zda se spracuje s prodejní cenou bez DPH nebo včetně DPH. V případě práce s cenou bez DPH probíhá výpočet DPH dle 37 odst.1 za každý řádek skladového dokladu. Při práci s cenou včetně DPH probíhá výpočet DPH dle nastavení výpočtu v Datovém instalačním souboru pro DPH - sklad buď dle 37 odst.1 (nejdřív se přesným výpočtem vypočítá cena bez DPH a pak se použije 37 odst.1) nebo dle 37 odst.2 (nepřesně zaokrouhleným koeficientem). Při ukládání skladového dokladu může dojít k přepočítání DPH za celý doklad v případě, že v konfiguračním souboru IES.CFG není nastaven v části IES parametr 10. FV, prodejka: položkové DPH. V přepočtu skladového dokladu je uplatněn 37 odst.1 v případě práce s cenami bez DPH, v opačném případě, tj. při práci s cenami včetně DPH je uplatněn buď 37 odst. 1 nebo 37 odst. 2 zaokrouhlený koeficient pro nepřesný výpočet z ceny včetně DPH podle nastavení výpočtu v Datovém instalačním souboru pro DPH - sklad. Po přepočtu skladového dokladu je nově vypočítaná hodnota DPH, případně cena bez DPH za skladový doklad poměrným způsobem rozpuštěna do jednotlivých řádků skladového dokladu, vyjma řádku zaokrouhlení prodejky. Zaokrouhlení DPH - při tvorbě prodejních cen v Skladové kartě je dáno nastavením v Datovém instalačním souboru DPH, - při zpracování skladového dokladu Prodejka je dáno nastavením v Číselniku skladů.

6 Setkání uživatelů IES 6 Zaokrouhlení skladového dokladu - Prodejka je definováno v Číselníku skladů (způsob, tj. na koruny, padesátníky, atd., resp. matematicky, nahoru, atd.) a dále v konfiguračním souboru IES.CFG v části Sklad bod 11. Parametry zaokrouhlení prodejky, kde se zadává případné zdanění DPH zaokrouhlení (implicitně se automaticky nezaokrouhluje doklad zaokrouhlení Alt F8 a případné zaokrouhlení se daní druhem zd.plnění největší položky na dokladu). Doporučujeme nastavení zaokrouhlení DPH na haléře (v číselníku skladů) a v konfiguračním souboru IES.CFG v bodě 11. Parametry zaokrouhlení prodejky nastavit automatické zaokrouhlení dokladu (zatížit DPH je implicitní) při prodeji za hotové.

7 Setkání uživatelů IES 7 3. Nový tiskopis pro přiznání k dani z přidané hodnoty Od 1. ledna 2009 je v platnosti nový tiskopis vydaný Ministerstvem financí, a to pro přiznání k dani z přidané hodnoty, tiskopis č MFin 5401 vzor č.15. Tiskopis se poprvé použije pro zdaňovací období leden 2009 u plátců či skupiny s měsíčním zdaňovacím obdobím nebo pro 1. čtvrtletí 2009 u plátců, případně osoby identifikované k dani se čtvrtletním zdaňovacím obdobím. Již na první pohled dostál tiskopis výrazných změn, neboť je pouze dvoustránkový. 1. strana obsahuje identifikační údaje o osobě, která daňové přiznání podává, prohlášení o pravdivosti a úplnosti údajů, nově se v přiznání za poslední zdaňovací období v kalendářním roce uvádí kód zdaňovacího období pro další kalendářní rok (v určitých situacích pak tento údaj nahrazuje oznámení o změně zdaňovacího období); 2. strana pak obsahuje údaje potřebné pro výpočet daňové povinnosti a záznamy finančního úřadu. Údaje, které se do tiskopisu uvádějí, jsou téměř totožné s předchozím přiznáním, pouze jsou v jiném členění. Nově jsou v tiskopisu vizuálně zvýrazněny řádky nejčastěji vyplňované. Tyto řádky jsou tmavě-zeleně podbarvené a měly by usnadnit orientaci v tiskopise běžným plátcům, tj. plátcům, kteří uskutečňují pouze plnění, u nichž uplatňují daň z přidané hodnoty na výstupu, nekrátí daň na vstupu podle 76 zákona o DPH, a kteří neuskutečňují své ekonomické činnosti v rámci Evropského společenství a ani ve třetích zemích. Zjednodušeně řečeno tyto řádky vyplňují plátci, kteří nakupují zboží nebo pořizují služby pouze od tuzemských osob a uskutečňují jen zdanitelná plnění, tzn. dodávají zboží nebo poskytují služby s místem plnění v tuzemsku. Tito plátci v C. oddíle vyplní dle příslušných sazeb svoje uskutečněná plnění (výstupy) do řádků 1 a 2 v předchozím přiznání to byly řádky 210 a 215. Dále uvedou nárok na odpočet daně (vstupy) dle příslušných sazeb do řádků 40 a 41 v předchozím přiznání to byly řádky 310 a 315, daň uvedou pouze ve sloupci V plné výši. Řádek 47 je pak součtovým řádkem nároku na odpočet daně. Nově oproti předchozímu přiznání vyplní řádek 48, na kterém pak z uplatněného nároku na odpočet daně (resp. z řádku č. 47) uvedou hodnotu hmotného majetku (včetně technického zhodnocení), odpisovaného nehmotného majetku nebo pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem. Plátci, kteří např. obchodují s osobami z Evropského společenství, ze třetích zemí, pořizují nové dopravní prostředky z jiných členských států nebo je do jiných členských států dodávají, zasílají zboží do jiných členských států; kteří pronajímají nemovitosti, poskytují pojišťovací, poradenské služby, poskytují služby sociální pomoci, zdravotnické služby; dále pak cestovní kanceláře, cestovní agentury, obchodníci s použitým zbožím a mnoho dalších; tito všichni již musí vyplňovat také ostatní řádky přiznání. C. oddíl daňového přiznání je rozčleněn do šesti částí: I. Zdanitelná plnění Zde se vyplňují údaje, jestliže plátci vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň. Jednak v situacích, kdy plátce uskutečňuje zdanitelná plnění (řádky 1 a 2), jednak v situacích, kdy je plátce příjemcem určitých plnění (řádky 3 až 12) a provádí takzvané samovyměření. II. Plnění osvobozená a s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně Zde se vyplňují údaje o uskutečněných plněních, s nimiž je spojen nárok na odpočet daně. Jsou to plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, plnění s místem plnění mimo tuzemsko a plnění, u nichž je uplatňován zvláštní režim.

8 Setkání uživatelů IES 8 III. IV. Doplňující údaje Tuto část vyplňují pouze plátci, kteří pořizují zboží v jiném členském státě za účelem jeho následného dodání do jiného členského státu, tj. prostřední osoby v rámci třístranného obchodu uvnitř území Evropského společenství. Nárok na odpočet daně Zde plátce uvádí údaje o přijatých zdanitelných plněních, u nichž má nárok na odpočet daně. Nárok na odpočet daně uvádí odděleně z přijatých zdanitelných plnění od jiných plátců (řádky 40 a 41), tj. tehdy, jestliže je DPH zaplacena v ceně zboží nebo služby jinému plátci; při dovozu zboží, kdy byla daň zaplacena celnímu úřadu (řádky 42 a 43), resp., jestliže je správcem DPH při dovozu zboží celní úřad; a v případech, kdy vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň z přijatých zdanitelných plnění tomuto pláci (řádky 44 a 45), tzn. když provádí takzvané samovyměření. Řádek 46 je určen pro odpočet daně při změně režimu, tzn. při registraci k DPH nebo při zrušení registrace k DPH. Druh zdanitelného plnění pro tento řádek není ve standardním číselníku druhů zdanitelných plnění programu IESWIN, v případě potřeby je nutné ho vytvořit. Do řádku 48 pak všichni plátci uvádějí hodnotu hmotného majetku (včetně technického zhodnocení), odpisovaného nehmotného majetku nebo pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem, a ze kterého byl v přiznání uplatněn nárok na odpočet daně. Pro hmotný majetek byly v programu IESWIN zavedeny nové druhy zdanitelných plnění 48, 49, 88 a 89, které vstupují jak do řádků 40 a 41, tak do řádku 48 (podrobnější popis viz.kapitola 4). V. Krácení nároku na odpočet daně Tuto část vyplňují plátci, kteří uskutečňují plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a proto provádějí krácení odpočtu daně zálohovým a následně vypořádacím koeficientem. VI. Výpočet daňové povinnosti Zde se vyplňují údaje potřebné pro výpočet daňové povinnosti. Většinou se již jedná o součtové řádky, které jsou doplněny o údaje týkající se úpravy a vyrovnání odpočtu daně a o hodnotu vrácené daně fyzickým osobám ze třetích zemí, např. turistům. V následující tabulce je uveden přehled řádků nového tiskopisu (vzor č. 15) v porovnání s předchozím tiskopisem (vzor č. 14). Obsah řádků (textem odpovídá předchozímu tiskopisu vzor č. 14) Čísla řádků předchozího tiskopisu (vzor č. 14) Čísla řádků nového tiskopisu (vzor č. 15) Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku Pořízení zboží z jiného členského státu Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě Zasílání zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku (osobou z jiného členského státu) nebo 11 6 nebo

9 Setkání uživatelů IES 9 Pořízení nového dopravního prostředku od osoby registrované nebo neregistrované v jiném členském státě Dovoz zboží Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani Odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění s místem plnění v tuzemsku Odpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu Odpočet daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě Odpočet daně z dovozu zboží Odpočet daně při poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani nebo nebo nebo Odpočet daně při pořízení nového dopravního prostředku od osoby registrované nebo neregistrované k dani v jiném členském státě nebo nebo 45 Odpočet daně při změně režimu Celková suma pro krácení nároku na odpočet daně Krácený odpočet Celková suma plného nároku na odpočet daně V plné výši Dodání zboží do jiného členského státu Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu osobě registrované nebo neregistrované k dani v jiném členském státě Vývoz zboží Ostatní plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně Celková částka uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně (pouze ta, která se do řádku 510 uváděla navíc, tj. plnění s místem plnění mimo tuzemsko, plnění ve zvláštním režimu) Uskutečněná plnění, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu z uvedených v ř. 510 Celková částka uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně Uskutečněná plnění, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu z uvedených v ř S nárokem na odpočet Bez nároku na odpočet Vypočtená poměrná část odpočtu daně

10 Setkání uživatelů IES 10 Vypořádání odpočtu daně Úprava odpočtu daně Vyrovnání odpočtu daně Vrácení daně Vypořádání daně na výstupu nebo 2 Daň na výstupu Odpočet daně Vlastní daňová povinnost Nadměrný odpočet Změna daňové povinnosti při podání dodatečného přiznání Uvedení hodnoty při užití zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu - pořízení zboží prostřední osobou - dodání zboží prostřední osobou Pořízení zboží 30 Dodání zboží Nové řádky přiznání (s použitím odkazů na hmotněprávní ustanovení dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění k ) Kód zdaňovacího období následujícího roku ( 99) Strana 1 Dodání zlata podle zvláštního režimu dle 92a ř. 10 Zasílání zboží do jiného členského státu ( 18) v případech, kdy plátce překročil limit pro zasílání zboží v členském státě nebo si zvolil místo plnění ř. 24 v jiném členském státě ( 8) předmětem daně je v jiném členském státě Hodnota pořízeného majetku vymezeného v 78 odst. 2, u něhož plátce uplatnil nárok na odpočet daně ř. 48 Při zpracování výkazu DPH v programu IESWIN došlo k záměně oddílů B a C. V oddílu B se nově zadávají doplňující údaje záhlaví výkazu (dříve C) a v oddílu C se nově zadávají doplňující údaje výkazu pro řádky 1, 2, 51 a 61 (dříve B řádky 520, 540, 600 a 710). V oddílu B je třeba při prvním zpracování výkazu DPH v roce 2009 si vybrat příslušný (nový) formulář pro výkaz DPH vzor 15.

11 Setkání uživatelů IES Číselník druhu zdanitelných plnění V souvislosti s novým výkazem přiznání k dani z přidané hodnoty dochází v číselníku druhu zdanitelných plnění k zásadním změnám. V okamžiku upgrade na verzi IESWIN 2009 bude číselník druhu zdanitelných plnění doplněn o zdanitelná plnění pro rok Aby v číselníku nedocházelo k prolínání druhů zdanitelných plnění používaných v roce 2008 s druhy pro rok 2009 budou druhy zdanitelných plnění pro rok dvoumístné (doposud byly na tři místa). Pracovník provádějící upgrade provede se souhlasem uživatele případné překódování druhů zdanitelných plnění v datech roku 2009 (i v číselnících KFV, KFD, pokladen a pohybů na skladě prodej). Nové čísla druhů zdanitelných plnění většinou kopírují číslo řádku do kterého vstupují až na následující výjimky: u řádku 30 byl zaveden pomocný druhy zdanitelného plnění 31 dodání zboží, u řádků 40 až 45 byly zavedeny pomocné druhy zdanitelných plnění 80 až 85 pro krácený odpočet, druh zdanitelného plnění 46, resp. 86 ve standardním číselníku neuvádíme, v případě potřeby je nutné ho vytvořit v číselníku druhu zdanitelného plnění, pro řádek 48 jsme vytvořili ještě další tři pomocné druhy zdanitelných plnění 49, 88 a 89 jednak pro sníženou sazbu a krácený odpočet. Tyto druhy zdanitelných plnění vstupují do řádku 48 výkazu DPH, ale také do příslušných předchozích řádků (např.40,41). Druhy zdanitelných plnění vstupující do více řádků jsou uvedeny v datovém setupu v části pro DPH Přiznání k DPH [48]. pro řádek 51 byl vytvořen pomocný řádek 54 (včetně druhu zdanitelného plnění) pro část (bez nároku na odpočet), pro řádky 60 až 62 byly vytvořeny pomocné druhy zdanitelných plnění 70 až 72 pro sníženou sazbu DPH. Pozor! Při zahájení práce v účetním období 2009 verzí programu 2008W01 nebo nižší je nutné přidat k druhům zdanitelných plnění 230, 235, 340, 345, 360 a 365 zdanitelná plnění 231, 236, 341, 346, 361 a 366, která budou mít identické hodnoty jako jejich vzory (231 se vytvoří kopií 230, atd.). Tyto nové druhy zdanitelných plnění umožní při upgrade na verzi 2009W01 a přečíslování druhů zdanitelných plnění dle výkazu DPH pro rok 2009 převést stávající druhy zd. plnění do nových druhů zdanitelných plnění. Důvod vyplývá z tabulky v kapitole 4., kde např. Je vidět, že současný řádek 230 se nově rozpadá do řádků 5 a 11, atd. Výše popsanou činnost budou dělat pouze ti uživatelé, kteří současné řádky 230, 235, 340, 345, 360 a 365 využívali a pouze u těch řádků, kde je to zapotřebí. V případě, že UPGRADE na verzi IESWIN2009 bude prováděn v době, kdy ještě nebude založen rok 2009 a v něm převedeny číselníky: rozvrh a druhy zdanitelných plnění, je nutné po založení roku a převodu číselníků z roku 2008 v režimu aktualizace číselníku druhů zdanitelných plnění, pod privilegovaným heslem, provést degenerování nových druhů zdanitelných plnění.

12 Setkání uživatelů IES 12 Po potvrzení souboru se vstupními daty budou do číselníku doplněny druhy zdanitelných plnění platné od ledna Současně bude doplněn i účetní rozvrh příslušnými analytikami účtu Nové funkce a úpravy v jednotlivých modulech IES WIN 5.1. Modul Účetnictví Rozšíření filtrů a akronymu ve volitelné sestavě Ve volitelné sestavě v modulu Účetnictví byla doplněna možnost zadat účty ke zpracování selekcí, tedy nejen filtrem a intervalem od-do. Dále byl doplněn filtr na údaj vystavil, pro tisk dokladů vystavených určitým pracovníkem. V akronymech byl doplněn nový akronym pro tisk názvu druhu dokladu Zpracování kurzových rozdílů i v průběhu účetního období Z důvodu časté značné změny kurzů k cizím měně, je umožněno zpracovávat kurzové rozdíly ze závazků a pohledávek v cizí měně i v průběhu roku k jakémukoliv datu. Nově se kurzové rozdíly zapisují i knih vydaných a přijatých faktur, pokud zálohy byly placeny bankou (nikoliv pokladnou). Zrušení zpracování kurzových rozdílů v modulu Účetnictví (zálohy) se provádí zrušením příslušného účetního dokladu účtujícím o kurzových rozdílech Tisk daňového dokladu při přijaté platbě předem Nově se tiskne automaticky daňový doklad při zpracování přijaté platby předem (není zálohová faktura), dříve se musel tisknout daňový doklad následně po uložení dokladu bankovního výpisu Příznak integrace do účetnictví Na monitorech LCD nebyl viditelný původní znak označující neintegrování věcného dokladu do účetnictví, proto byl změněn na ú Modul Fakturace Změny zaokrouhlení v modulu Fakturace Nastavení zaokrouhlení v modulu Fakturace (DPH a faktura) se provádí v Knize vydaných faktur, kde byly rozšířena možnost zaokrouhlování DPH na koruny (viz, bod 1.1.). Dále byl doplněn v konfiguračním souboru IES.CFG (pro fakturaci bod. 4) nový parametr, který zaokrouhluje faktury za hotové na koruny. K zaokrouhlování faktury doporučujeme prostudovat bod Zpracování kurzových rozdílů pohledávek i v průběhu účetního období Z důvodu časté značné změny kurzů k cizím měně, je umožněno zpracovávat kurzové rozdíly z pohledávek (nezaplacené vydané faktury v cizí měně) i v průběhu roku k jakémukoliv datu Změna zápočtu přijatých záloh a plateb předem do běžných faktur Nově se provádí zápočet přijatých zálohových plateb dle nastavení požadované varianty v číselníku Knihy vydaných faktur (dříve konfigurační soubor viz. bod 1.2.).

13 Setkání uživatelů IES Změny při pořizování a opravě vydaných faktur Nově je možné v konfiguračním souboru IES.CFG (pro IES bod. 5. kde stojím) nový parametr, který umožní při pořizování faktury vydané začínat údajem IČO. Dále při opravě faktury za hotové upozorní program, že nebude automaticky opraven pokladní doklad Změna při rolování a selekci faktur vydaných V konfiguračním souboru IES.CFG (pro Fakturaci bod. 14. Výčet údajů seznamu Fa) nový parametr, který umožní v běžném rolování a selekci faktur vydaných si definovat pořadí údajů na řádku. Netýká se to některých speciálních funkcí např. Doplnění úhrad editací, výběr dobropisu do příkazu v úhradě, atd Změna v sestavě Přehled faktur vydaných Nově byla doplněna varianta Přehledu faktur vydaných dokladová s první splatností. V této variantě se u faktur s průběžnou splatností je uveden datum splatnosti první splátky Nová sestava Klouzavá rekapitulace dle odběratele Byla vytvořena nová sestava Klouzavá rekapitulace dle odběratele. Sestava je obdobou Rekapitulace dle odběratele s tím rozdílem, že je možno jí zpracovat za klouzavé období několika let Editace druhu zdanitelného plnění na platbě přijaté zálohy Ve funkci Doplnění úhrad editací, při aktualizaci úhrady (po kliknutí na terčík a doublekliknutí na druhu zdanitelného plnění) je možné druh zdanitelného plnění aktualizovat. Tuto funkci uživatel použije v případě, že v roce 2009 bude započítávat zálohu z roku 2008 nebo nižšího. V tomto případě je nutné upravit druh zdanitelného plnění platby předem na odpovídající druh pro rok Zaokrouhlování při vystavování faktury vydané s průběžnou splatností Při vstupu do dialogu průběžné splatnosti se faktura zaokrouhlí dle parametrů v Knize vydaných faktur. Doposud bylo nutné vstoupit nejdříve do předkontace, aby došlo k zaokrouhlení faktury Modul Likvidace faktur Zpracování kurzových rozdílů závazků i v průběhu účetního období Z důvodu časté značné změny kurzů k cizím měně, je umožněno zpracovávat kurzové rozdíly ze závazků (nezaplacené přijaté faktury v cizí měně) i v průběhu roku k jakémukoliv datu Změna zápočtu vydaných záloh a plateb předem do běžných faktur Nově se provádí zápočet vydaných zálohových plateb dle nastavení požadované varianty v číselníku Knihy přijatých faktur (dříve konfigurační soubor viz. bod 1.2.) Změny při pořizování a opravě přijatých faktur Nově je možné v konfiguračním souboru IES.CFG (pro IES bod. 5. kde stojím) nový parametr, který umožní při pořizování faktury došlé začínat údajem IČO. Dále při opravě faktury za hotové upozorní program, že nebude automaticky opraven pokladní doklad Změna při rolování a selekci přijatých faktur V konfiguračním souboru IES.CFG (pro Likvidaci faktur bod. 10. Výčet údajů seznamu Fa) nový parametr, který umožní v běžném rolování a selekci faktur vydaných si definovat pořadí údajů na řádku. Netýká se to některých speciálních funkcí např. Doplnění úhrad editací, výběr faktur došlých do příkazu v úhradě, atd Nová sestava Klouzavá rekapitulace dle dodavatele Byla vytvořena nová sestava Klouzavá rekapitulace dle dodavatele. Sestava je obdobou Rekapitulace dle dodavatele s tím rozdílem, že je možno jí zpracovat za klouzavé období několika let Editace druhu zdanitelného plnění na platbě vydané zálohy Ve funkci Doplnění úhrad editací, při aktualizaci úhrady (po kliknutí na terčík a doublekliknutí na druhu zdanitelného plnění) je možné druh zdanitelného plnění aktualizovat. Tuto funkci uživatel použije v případě,

14 Setkání uživatelů IES 14 že v roce 2009 bude započítávat zálohu z roku 2008 nebo nižšího. V tomto případě je nutné upravit druh zdanitelného plnění platby předem na odpovídající druh pro rok Likvidace faktur došlých s průběžnou splatností Při likvidaci faktur došlých byla zavedena obdobná funkce jako ve fakturách vydaných tj. Průběžná splatnost. Tato funkce umožňuje rozdělit splatnost faktury do několika termínů splatnosti Nové sestavy pro faktury došlé s průběžnou splatností Byly vytvořeny dvě nové sestavy pro faktury došlé s průběžnou splatností Přehled faktur došlých s průběžnou splatností a Přehled faktur nezaplacených dle průběžné splatnosti. První sestava obsahuje pouze faktury s průběžnou splatností (nesmí být stornované nebo stornující), druhá sestava obsahuje všechny faktury po splatnosti (u průběžných splatností vyhodnocuje jednotlivé termíny splatnosti) a nesmí být stornované nebo stornující Další varianta práce s fakturační položkou Při likvidaci faktury došlé v řádku dokladu po stisknutí tlačítka F7 se předplní text řádku, účet, případně středisko a zakázka, další hodnotové údaje se nedpředplňují z fakturační položky, ale přímo se zapisují na řádku dokladu Modul Pokladna Kolik vrátit v české měně v pokladně v cizí měně V modulu Pokladna byla pro pokladny vedené v cizí měně vytvořena nová funkce CTRL F9. Po vyplnění všech řádků Příjmového pokladního dokladu se po stisknutí tlačítka CTRL F9 objeví tabulka s dotazem kolik je placeno a po potvrzení placené hodnoty se vygeneruje nedaňový řádek hodnoty přeplatku a do poznámky řádku se zapíše hodnota platby v cizí měně, hodnota přeplatku v Kč a kurz přepočtu. Všechny tyto hodnoty se tisknou v opisu pokladního dokladu. Přeplatek je účtován na spojovací účet zadaný v Číselníku pokladen. V průběhu I.čtvrtletí roku 2009 bude funkce rozšířena o automatické zpracování přeplatku v korunové pokladně. Do té doby je nutné výdajový doklad korunové pokladny vystavit ručně Modul Sklad Změny v číselníku pohybů na skladě Do číselníku Pohyby na skladě byly doplněny dva nové údaje. Jednak implicitní měna a dále implicitní typ prodejní ceny. Pokud je implicitní měna národní měnou může externí adresa tuto měnu změnit, v opačném případě je měna externí adresy ignorována (týká se to dokladů typu prodejka, rezervace a cenová nabídka). Typ prodejní ceny z číselníku pohybů je určující, pokud v externí adrese není určen typ prodejní ceny. Nově je možné mít v číselníku externích adres u jednotlivých adres nezadán údaj o typu prodejní ceny Změny při zpracování cenových nabídek odběratelský ceník Při nastavení v konfiguračním souboru IES.CFG parametru 23. pro sklady je možné předplnit prodejku cenovou nabídkou z jiného skladu. Při nastavení v konfiguračním souboru IES.CFG parametru 24. a současně parametr 7. pro sklady tak při aplikaci uživatelského ceníku při vystavování prodejky se také do prodejky dostane údaj o slevě, resp.přirážce z poznámkového řádku cenové nabídky Změny při nastavení zaokrouhlení dokladu Prodejka a výpočtu DPH Problematika zaokrouhlování je popsána v bodech 1.1. a Nová sestava Stav na kartách k datu Byla vytvořena nová sestava výpisů z karet - Stav na kartách k datu. Tato sestava umožňuje tisk stavů zásob zpětně k datu, ignorovat šarži a případně přepočítat stav do vyšších měrných jednotek. Sestavu je možné součtovat jak za MJ, tak i za vyšší MJ.

15 Setkání uživatelů IES Změna v sestavě Přehled pohybů dle karet obratový, resp. obratový v MJ V sestavě Přehled pohybů dle karet obratový, resp. obratový v MJ je možné zadat součtování i za MJ Zápis čísla karty do VS1 skladových a pokladních dokladů (pokladní prodej) Nově je možné zapisovat čísla karty do VS1 skladových a pokladních dokladů (pokladní prodej) a jejich předkontací za předpokladu nastavení v konfiguračním souboru IES.CFG parametru 25. pro sklady Globální změna pásma DPH na prodejce, rezervaci a cenové nabídce Při vystavování dokladů prodejka, rezervace a cenová nabídka je možné po stisknutí poslední ikony na horní části dokladu zvolit nové pásmo DPH pro celý doklad a tím ignorovat zadané pásma DPH na skladové kartě. Pozor dochází k přepočtu ceníkové ceny včetně DPH Majetek Katalog volitelných sestav Tak jako v ostatních modulech byl u volitelné sestavy v modulu Majetek vytvořen Katalog volitelných sestav. Tento katalog umožňuje si uložit parametry a k nim příslušné formuláře uložit do katalogu a pak následně je opakovaně vyvolávat Doplnění filtrů do některých sestav Do sestav Rekapitulace dle typu a Rekapitulace pohybů majetku dle typu byl doplněn filtr na středisko a umístění Další nové sestavy Byla vytvořena nová sestava Přehled majetku s poznámkovým blokem, která kromě základních údajů evidenčních o majetku a hodnotových opisuje i poznámkový blok, který je na kartě vyplněn. Další dvě nové sestavy Přehled majetku dle funkčních celků (jednak dle umístění a typu majetku, dále dle střediska a typu majetku) Nová funkce Hromadné vyřazení karet majetku Byla dodělána nová funkce Hromadné vyřazení karet majetku. Tato funkce vyřazuje hromadně více karet majetku dle vybraného typu majetku Nová funkce Hromadné vyřazení karet majetku z funkčního celku Byla dodělána nová funkce Hromadné vyřazení karet majetku z funkčního celku. Tato funkce vyřazuje hromadně více karet majetku jak z funkčního celku, tak i z evidence majetku Zaveden nový druh daňového a účetního odpisu při nákupu V případě, že při nákupu se majetek účtuje přímo do daňově uznatelných nákladů, pak se zařazení majetku účtuje účet majetku proti účtu oprávek a na kartě se zadá účetní i daňový odpis při nákupu Nový pohyb v operativní evidenci Zavede-li se do číselníku Pohybů majetku pohyb 311 zařazení do operativní evidence, tak na rozdíl od pohybu 310 se pořizovací cena zapíše i do oprávek a zůstatková cena zůstane nulová. Tuto funkci aktivuje pracovník Fy E-SOFT jako službu a současně přesune u stávající operativní evidence zůstatkovou cenu do oprávek. Není vhodné používat současně jak pohyb 310, tak i pohyb 311.

16 Setkání uživatelů IES Roční závěrkové práce r a zahájení prací v r v IES WIN 6.1. Zahájení práce v roce 2009 Systém IES umožňuje pracovat souběžně ve více účetních obdobích tj. pokračovat v dokončovacích pracích v roce 2008 a současně zahájit práci v roce V roce 2009 lze pracovat až po definování a založení roku, převodu obecných číselníků v modulu Soubory, po převodu číselníků jednotlivých modulů, v modulu Sklad po převodu číselníků a karet zásob včetně pořízení počátečních stavů a v modulu Majetek po převodu číselníků a karet majetku Definování roku 2009 Pro definování nového roku musí být vstup do programu IES s privilegovaným heslem (asi malé p). Modul Správce systému - nabídka Instalační soubory Programový instalační soubor - Editace Před spuštěním této funkce musí ostatní stanice ukončit program IES t.j. u síťové instalace nutno prověřit tuto skutečnost. V režimu editace se vybere příslušný adresář (u monoverze domovský) a potvrdí tlačítkem Enter nebo kliknutím na ikonu Oprava. Poté se zvolí na horní liště funkce Hospodářské roky, kde se definuje příslušný Hospodářský rok. U síťové instalace je nutno definovat rok na všech stanicích (jsou-li programy instalovány na jednotlivých stanicích) Založení roku 2009 Pro založení nového roku musíte vstoupit do programu IES s privilegovaným heslem (asi malé p). Modul Správce systému - nabídka Založení nového roku - Všechny přiřazené cesty Před spuštěním této funkce musí ostatní stanice ukončit program IES t.j. u síťové instalace nutno prověřit tuto skutečnost a poté pokračovat tlačítkem Pokračovat. - Dle kterého roku se má nový rok založit - zadat 2008 a potvrdit OK - Nově zakládaný rok zadat 2009, potvrdit OK a rok 2009 je založen Převod obecných číselníků Do nově založeného roku se musí převést všechny číselníky, které jsou pro práci v systému IES nutné. Pro převody číselníků se zadá jako rok účetního období rok 2009 a to ikonou na hlavní liště. Pokračujeme dále Ikonou modul Správce souborů - nabídka Převod číselníků Číselníky roku 2008 převést do roku 2009 Pokračování přepnutím a potvrzením ANO. Výběr číselníků pro převod - doporučujeme výběr všech číselníků - ikonou nebo klávesou F3 a potvrzení výběru OK nebo klávesou F2. Klávesou Enter se ukončí převod číselníků a je nutné spustit funkci - Rekonstrukce indexů datových souborů - Pokračovat v akci ANO Po rekonstrukci indexů datových souborů byl převod obecných číselníků ukončen a je ještě nutné převést číselníky v jednotlivých modulech Převod číselníků v jednotlivých modulech Všechny převody číselníků v modulech se provádějí v účetním období 2009 Modul Účetnictví Nabídka - Ostatní funkce - Převod algoritmů výkazů - Převod algoritmů plánu účtů

17 Setkání uživatelů IES 17 V obou funkcích program upozorní, že existují-li již tyto číselníky v roce 2009, budou přepsány. Dále tlačítkem pokračovat jsou převedeny z minulého roku algoritmy výkazů, popř. algoritmy plánu účtů, jsou-li součástí Vaší konfigurace programu. Modul Sklad Před převodem karet zásob a pořízení počátečních stavů na kartách v následujícím roce, musí být proúčtovaná inventura zásob v roce předcházejícím. Před převodem karet zásob a pořízením počátečních stavů na kartách nelze v modulu Sklad v roce 2009 pracovat, protože převodem karet zásob a pořízením počátečních stavů se doklady roku 2009 zruší. Před převodem doporučujeme pomocí kontrolních funkcí ověřit správnost dat v roce Nabídka Ostatní funkce - Převody dat z minulého roku - Převod číselníků - Převod z roku 2008 do roku 2009 Doporučujeme v této nabídce převést všechny číselníky. Po převodu souboru skladových karet se pokračuje funkcí - Převod karet zásob - Převod z roku 2008 do roku 2009 Karty zásob je možné převádět po jednotlivých skladech zadáním čísla příslušného skladu pro převod nebo u všech skladů současně ponecháním otazníků. Po převodu karet zásob doporučujeme ihned provést i generování počátečních zůstatků funkcí - Pořízení počátečních stavů na kartách Také tato funkce může probíhat po jednotlivých skladech zadáním čísla skladu nebo za všechny sklady současně ponecháním otazníků. Počáteční stavy na kartách lze vytisknout v nabídce Výstupní sestavy - Přehled pohybů Přehled pohybů dle karet nastavit způsob opisu Počáteční stav k Správnost převodů lze ověřit kontrolní funkcí Kontrola počátečních stavů na kartách. P o z o r!!! Nutno přepočítat ceny Skladových karet ve snížené sazbě DPH viz. bod 1.5. Modul Fakturace Nabídka - Ostatní funkce - Přenosy dat - Převody dat modulu z minulého roku - Převod číselníků - Převod bude proveden z roku 2008 do roku 2009 Zde doporučujeme převést oba číselníky - kniha faktur vydaných i fakturační položky. Převod faktur a se provádí po kontrole úplnosti úhrad faktur na saldokonto. Kontrolu a případné dohledání rozdílů usnadní nová kontrolní funkce v modulu Účetnictví. Neuhrazené faktury a nerealizované zálohové faktury se převedou funkcí - Převod faktur - Převod bude proveden z roku 2008 do roku 2009 Zvolí se metoda převodu pouze nezaplacené faktury nebo všechny faktury a dle toho se nabídne seznam faktur se zobrazenou neuhrazenou a celkovou částkou (za obrazovkou). Označí se faktury pro převod do následujícího roku, jednotlivé faktury kliknutím myší nebo klávesou Enter, nebo všechny faktury hromadnou selekcí tlačítkem nebo klávesou F3, výběr se potvrdí OK nebo klávesou F2 a proběhne převod. Zobrazí se protokol o převodu faktur, který lze vytisknout. Převod jednotlivých faktur lze zrušit v roce 2009 v nabídce Oprava a rušení faktur. Pro zrušení převodu zálohových faktur je zvláštní funkce v nabídce Ostatní funkce a provádí se v roce Modul Likvidace faktur došlých Nabídka - Ostatní funkce - Přenosy dat - Převody dat modulu z minulého roku - Převod číselníků - Převod bude proveden z roku 2008 do roku 2009 Doporučujeme převést oba číselníky, číselník kniha faktur došlých a fakturační položky. Převod faktur a se provádí po kontrole úplnosti úhrad faktur na saldokonto. Kontrolu a případné dohledání rozdílů usnadní nová

18 Setkání uživatelů IES 18 kontrolní funkce v modulu Účetnictví a v Likvidace faktur došlých. Neuhrazené faktury a nerealizované zálohové faktury se převádí funkcí - Převod faktur - Převod bude proveden z roku 2008 do roku 2009 Zvolí se metoda převodu pouze nezaplacené faktury nebo všechny faktury a dle toho se nabídne seznam faktur se zobrazenou neuhrazenou a celkovou částkou. Vyberou se faktury pro převod do následujícího roku, jednotlivé faktury kliknutím myší nebo klávesou Enter, nebo všechny faktury hromadnou selekcí příslušným tlačítkem nebo klávesou F3 a výběr se potvrdí OK nebo klávesou F2. Dále se pak zobrazí se protokol o převodu faktur, který lze vytisknout. Převod jednotlivých faktur lze zrušit v roce 2009 v nabídce Oprava a rušení faktur. Pro zrušení převodu zálohových faktur je zvláštní funkce v nabídce Ostatní funkce a provádí se v roce Modul Pokladna Nabídka - Ostatní funkce - Přenosy dat - Převod číselníků modulu z minulého roku - Převod bude proveden z roku 2008 do roku Provede se převod číselníků pokladen a pokladních případů Konečný stav pokladen v roce 2008 se vygeneruje do počátečního stavu v roce Opravit lze v číselníku pokladen roku Modul Majetek Nabídka - Ostatní funkce - Převody dat z minulého roku - Převod číselníků majetku - Převod bude proveden z roku 2008 do roku 2009 Před spuštěním této funkce musí ostatní stanice ukončit program IES t.j. u síťové instalace nutno prověřit tuto skutečnost a po stisku tlačítka Pokračovat se nabídnou číselníky pro převod. Výběr číselníků pro převod (doporučujeme výběr všech číselníků) příslušným tlačítkem nebo klávesou F3 a potvrzení výběru OK nebo klávesou F2. Klávesou Enter se ukončí převod číselníků. Po převodu číselníků majetku se pokračuje funkcí - Převod karet majetku s pohyby Karty majetku lze převádět dle jednotlivých typů majetku nebo všechny karty současně. Po převodu karet majetku nelze na převedených kartách v roce 2008 provádět pohyby. Při převodu karet se provádí kontrola, zda byly všechny karty majetku daňově odepsány. Pokud karty, které měly být odepsány, daňově odepsány nebyly, převod karet daného typu majetku se neprovede. Pokud karta nemá být daňově odepsána a má daňovou zůstatkovou hodnotu větší než 0, je třeba nastavit odpisovou skupinu = 0, aby se převod provedl Kontrolní funkce v systému IES Jako součást závěrkových prací je vhodné provést kontrolní chody systému IES a přesvědčit se tak nejen o správnosti pracovních postupů, ale prověřit i správnost dat. Kontrolní funkce (vazby) jsou součástí nabídky Ostatní funkce v jednotlivých modulech Modul Účetnictví Rovnost stran MD x Dal, existence účtů v rozvrhu Nerovnost stran MD x Dal může být způsobena neexistencí podrozvahového účtu v účtovém rozvrhu, nebo fyzickou ztrátou řádku dokladu po havárii, apod. Neexistence účtu v účtovém rozvrhu může také zapříčinit chybu ve statistickém výkazu (není jasná strana zůstatku) a v některých sestavách chybí název účtu.

19 Setkání uživatelů IES 19 Shoda hospodářského výsledku Rozvaha x Výsledovka Nekontroluje shodu výkazů, ale základních sestav. Chyba může nastat při chybném účtování nebo při ztrátě řádku účetního dokladu. Kontrola zůstatků převedených saldokont Kontroluje, zda suma účtu převedených saldokont odpovídá částce v otevření účetních knih. Pozor při účtování na saldokontní účty na střediska, v otevření účetních knih je zůstatek účtu členěn po střediscích. Kontrola vypárování saldokont Kontroluje vypárování saldokont a v protokolu uvede případy párování saldokonta při nerovnosti stran MD a Dal. K vyrovnání haléřových rozdílů slouží funkce Párování saldokonta s proúčtováním rozdílu. Kontrola úplnosti číselné řady dokladů Kontroluje úplnost číselné řady dokladů v rámci druhu dokladu. K chybě může dojít, pokud některý doklad nebyl importován z věcného modulu, nebo došlo k jeho ztrátě nebo nebyl vůbec vystaven. Kontrola zaúčtování věcných dokladů Kontroluje, zda účetní doklady integrované do modulu Účetnictví jsou shodně zaúčtovány i v ostatních modulech systému. Kontrola probíhá za zadané období a ve zvoleném modulu (výběr modulu z výčtu hodnot kliknutím myší nebo mezerníkem). Tato kontrola by se měla používat průběžně během celého účetního období. Kontrola saldokont na úhrady faktur Dle zadání lze kontrolovat saldokonta vypárovaná, nevypárovaná nebo komplet (obojí) na úhrady faktur vydaných nebo došlých. Obdobný kontrolní chod je v modulech Fakturace a Likvidace faktur došlých, který bere jako výchozí údaj úhradu a kontroluje ji na existenci příslušného saldokonta. Další kontrolní chody se týkají výkazů a jsou součástí výstupních sestav část Výkazy Modul Sklad Před převodem karet zásob a pořízením počátečních zůstatků na kartách doporučujeme v roce 2008 v Ostatních funkcích - Kontrolní funkce zkontrolovat data funkcí Kontrola zůstatků na kartě zásob Kontroluje jednotlivé karty zásob na rovnici: Počáteční stav + příjem - výdej (prodej) = konečný stav. Příjmy a výdeje načítá z jednotlivých dokladů a kontroluje jak množství, tak hodnotu zásob. Pokud tato funkce vytiskne chybový protokol, ihned volejte distributora programu, došlo k částečnému poškození dat. Po převodu karet zásob a pořízením počátečních zůstatků na kartách je vhodné roce 2008 provést kontrolní funkci Kontrola počátečních stavů na kartách zásob Kontroluje, zda počáteční stav na kartách zásob je roven konečnému stavu zásob v minulém roce. K chybě může dojít, pokud po převodu karet zásob do následujícího roku byl v předchozím roce vystaven ještě nějaký skladový doklad, nebo v následujícím roce nebyla provedena funkce pořízení počátečních stavů na kartách. Pokud tato funkce vytiskne chybový protokol, ihned volejte distributora programu, došlo k částečnému poškození dat Modul Majetek Kontrola správnosti ocenění na kartách majetku Na jednotlivých kartách majetku se provádí kontrola platnosti rovnice: Pořizovací cena - Oprávky = Zůstatková cena. Pokud tato funkce vytiskne chybový protokol ihned volejte distributora programu, došlo k částečnému poškození dat.

20 Setkání uživatelů IES Další kontrolní funkce Součástí všech modulů v nabídce Ostatní funkce jsou další kontrolní funkce, které by se měly provádět podle potřeby průběžně, nejen před závěrkovými pracemi. Kontrola existence záhlaví dokladů Funkce kontroluje jednotlivé doklady modulu na existenci hlavičky dokladu. Pokud tato funkce vytiskne chybový protokol, ihned volejte distributora programu, došlo k částečnému poškození dat. Kontrola integrace dat do účetnictví Lze zadat kontrolované období a druh dokladu. V protokole se pak zobrazí neintegrované doklady do účetnictví Účtování kurzových rozdílů při uzavírání účetních knih Pohledávky, závazky, ceniny, cenné papíry a podíly v cizí měně a dále valutová pokladna a devizový účet se přepočítávají na českou měnu k rozvahovému dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, kurzem devizového trhu stanoveného ČNB. Rozdíl z přecenění tohoto majetku a závazků k rozvahovému dni se účtuje na účty 563 kurzové ztráty a 663 kurzové zisky. V systému IES jsou funkce pro přepočet pohledávek, závazků, cenin, cenných papírů a podílů v cizí měně, valutových pokladen a devizových účtů v modulech Účetnictví, Fakturace, Likvidace faktur došlých a Pokladna Účtování kurzových rozdílů při uzavírání účetních knih modul POKLADNA Zúčtování kurzových rozdílů při uzavírání účetních knih se provádí funkcí Ostatní funkce - Zúčtování kurzových rozdílů. Po spuštění funkce se zadá kurz devizového trhu stanoveného ČNB. Dle vypočítaného kurzového rozdílu je pak předplněna účetní kontace zúčtování kurzového rozdílu, kterou je možné editovat (SÚ, AE, středisko, VS1, poznámka). Funkce vytvoří pokladní doklad, který má nulovou částku v cizí měně, ale obsahuje účetní kontaci zúčtování kurzových rozdílů Účtování kurzových rozdílů při uzavírání účetních knih modul FAKTURACE Funkce musí být provedena před převodem nezaplacených faktur do následujících faktur! Zúčtování kurzových rozdílů při uzavírání účetních knih se provádí funkcí Ostatní funkce - Kurzové rozdíly z neuhrazených pohledávek Zúčtování. V následném dialogu se zadává Kniha faktur vydaných (pouze běžné zahraniční faktury, zálohové faktury se řeší v modulu Účetnictví), účet kurzových ztrát (předplněno ), účet kurzových zisků (předplněno ) a druh dokladu zúčtování kurzových rozdílů (druh vstupu Fakturace). Po potvrzení dialogu se zobrazí tabulka, která podává informace o první neuhrazené pohledávce dané KFV. Pokud nesouhlasí počet úhrad s počtem vět podrozvahové evidence o úhradách program tuto skutečnost oznámí a neumožní zúčtování kurzových rozdílů této faktury (je možné přejít na další fakturu stiskem příslušné ikony). V opačném případě je nutné zkontrolovat zda je správně předplněn kurz k ČNB a pokud ano, tak stisknout tlačítko OK, přednastaví se účetní doklad o zúčtování kurzových rozdílů a zapíše se přímo do modulu Účetnictví (integrace se provede automaticky) a nabídne se další faktura. O zúčtování kurzových rozdílů se vytváří protokol. Upozornění! - Funkci lze provádět pouze v případě, že na počítači nebo v síti jsou současně k dispozici jak účetní data, tak i data modulu Fakturace. - Pokud neodpovídá počet úhrad s počtem vět podrozvahové evidence o úhradě je nutné příslušné podrozvahy o částečných úhradách doplnit a funkci zopakovat. - Je vhodné funkci provádět jako poslední akci závěrky v modulu Fakturace z důvodu úplnosti všech úhrad.

2.2.5. Přehled pohybů fakturačních položek...7

2.2.5. Přehled pohybů fakturačních položek...7 1. Změny a postupy v souvislosti s "Reforma veřejných financí"...3 1.1. Změna snížené sazby DPH...3 1.2. Informace k platnosti zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách...3 1.3. Zápočet zálohových

Více

Setkání uživatelů IES BRNO 2009

Setkání uživatelů IES BRNO 2009 1 Setkání uživatelů IES 1. Novely zákona o DPH a její vliv na IESWIN...4 1.1. Změna sazeb DPH... 4 1.2. Přepočítání cen Skladových karet po změně sazeb DPH... 5 1.4. Kopie faktury do faktury po změně sazby

Více

Účetní předkontace pokladního dokladu...17

Účetní předkontace pokladního dokladu...17 Ú v o d... 3 Schéma modulu... 4 Základní pojmy... 6 Pokladní doklad...6 Identifikace pokladního dokladu...6 Daňový doklad...6 Účetní předkontace pokladního dokladu...6 Pokladní deník...7 Integrace dat

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2013 Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU DODAVATELE... 3 1.2. DOTAŽENÍ

Více

STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7

STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7 STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7 ZÁKLADNÍ POJMY MODULU...11 Kniha faktur došlých (KFD)...11 Typ faktury...11 Doklad faktura přijatá...11 Zálohová faktura...12 Zpracování platby zálohové faktury došlé...12

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005 Úvod... 5 Struktura menu a funkcí modulu... 7 Základní pojmy modulu... 11 Kniha vydaných faktur (KVF)... 11 Typ faktury... 11 Běžná faktura... 11 Zálohová faktura... 12 Příjem platby zálohové faktury vydané

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 Definice: Běžná faktura - základní typ faktury. Je určen pro fakturaci všech druhů firemní činnosti. Slouží

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná? Přenesení daňové povinnosti Téma: Použití režimu přenesení daňové povinnosti 92a Zákona o DPH Program: SKLAD 8 od verze 8.5.7.1 Vypracoval: Tomáš Vrba (oddělení technické podpory) Revize: 31.7.2012 (verze

Více

Helios Orange Druhá snížená sazba DPH od 1. 1. 2015

Helios Orange Druhá snížená sazba DPH od 1. 1. 2015 Helios Orange Druhá snížená sazba DPH od 1. 1. 2015 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Zavedení druhé snížené sazby DPH... 3 DPH... 3 Sazby DPH... 4 Nastavení daňových účtů... 7 Číselník období DPH... 8 Opravy

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES...

STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES... STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES... 3 Systém práce v programu IES... 3 Ovládání systému (obecně)... 3 Spuštění a prvotní nastavení systému IES... 3 Úpravy a doplnění v modulu Správce systému (přístup

Více

Evidenční karty skladu...17 Skladová karta...17 Popis skladové karty...17 Aktualizace skladových karet...20

Evidenční karty skladu...17 Skladová karta...17 Popis skladové karty...17 Aktualizace skladových karet...20 Úvod...5 Struktura menu a funkcí modulu...6 Základní pojmy modulu...10 Sklad...10 Číselník skladů...10 Druh skladového dokladu...10 Typy pohybů...10 Pohyby na skladě...10 Měrné jednotky...10 Skladový doklad...10

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Ú V O D... 4 STRUKTURA A MENU FUNKCÍ MODULU... 5 ZÁKLADNÍ POJMY MODULU... 7

Ú V O D... 4 STRUKTURA A MENU FUNKCÍ MODULU... 5 ZÁKLADNÍ POJMY MODULU... 7 Ú V O D... 4 STRUKTURA A MENU FUNKCÍ MODULU... 5 ZÁKLADNÍ POJMY MODULU... 7 KARTA MAJETKU... 11 Hlavičkové údaje...11 Cenové údaje karty...12 Evidenční údaje...13 Volitelné doplňkové údaje...13 Poznámková

Více

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám 1) Legislativa 2) Příklad na tvorbu a zaúčtování opravných položek 3) Nastavení programu před vlastním zpracováním opravných položek 4) Tvorba a zaúčtování opravných položek 5) Tvorba a zaúčtování opravných

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec

M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u Kraj.soudu v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 565 536 206, 608 360 101 Fax: 565 536

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku Převody s Winvabankem 1 1 Převody s Winvabankem Před samotným převodem dat do programu WinVABANK je třeba data v programu VABANK připravit. Po převodu dat slouží program VABANK jen pro příležitostné nahlížení

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Novela DPH 2011 a PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2011/1 spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail: info@sb-komplet.cz

Více

DPH u nemovitostí a ve výstavbě

DPH u nemovitostí a ve výstavbě DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Novela od 1. dubna 2011 přinesla tyto zásadní změny: Str. 72 Vymezení, bytového domu, rodinného domu a bytu bylo z 4

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců Změny ve verzi 1.701 Obsah Účetnictví I. Typy DPH pro přenesenou daňovou povinnost II. Vystavování faktur za stavební práce (případně odpady) III. Došlé faktury za stavební práce IV. Výpis z evidence pro

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Praha 1 1 Daňové identifikační číslo CZ267191 2 Identifikační číslo 267191 Daňové přiznání 1) řádné otisk podacího

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH www.money.cz 2 Money S5 Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Režim přenesení daňové povinnosti (dále

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 1/ 2004

DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 1/ 2004 PID GORDP000NRBA DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu číslo 1/ 2004 Copyright GORDIC spol. s r.o. 2004 Strana 1/21 I. S účinností od 1. 5. 2004 se mění metodika závazného členění základů a

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

Upgrade 7/2012 popis úprav

Upgrade 7/2012 popis úprav strana 1 Upgrade 7/2012 popis úprav Novinky společné všem modulům Náhled v tiskových výstupech Formulář Náhledu si pamatuje svoji velikost a pozici od minulého otevření, což lze využít např. u větších

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software. Téma: Program pro vedení účetnictví Charakteristika účetního programu, číselníky

Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software. Téma: Program pro vedení účetnictví Charakteristika účetního programu, číselníky Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software Téma: Program pro vedení účetnictví Charakteristika účetního programu, číselníky Návod pro obsluhu programu WinDUO - účtování základních účetních operací

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP)

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Aktivní saldo Představení modulu je samostatně prodávaná nadstavba modulu Účetnictví. Podává přehled o stavu a pohybech saldokontních účtů a slouží

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Popis k verzi 11.04.2 1. Datum přijetí dokladu ( 73) týká se tuzemských přijatých plnění - ř. 40, 41. Je-li tedy datum obdržení (=přijetí) dokladu následující

Více

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz Navedení počátečních stavů Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat www.money.cz 2 Money S4 Navedení počátečních stavů Navedení počátečních stavů Účetnictví je kontinuální proces. Při přechodu na nový

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon")

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 3 1 Daňové identifikační číslo CZ2756827 2 Identifikační číslo 2756827 otisk podacího razítka finančního úřadu

Více

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz.

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz. Prosper Upgrade Podzim 2005 Příručka uživatele verze 5XPa09 RKA SW Systems s.r.o. Email: info@ www. 1 z 18 OBSAH: 1. MODUL ÚČETNICTVÍ 4 1.1 Rozšířená možnost práce s okny 4 1.2 Přehled závazků na kliknutí

Více

Hromadné platby - inkaso

Hromadné platby - inkaso Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu

Více

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz Modul Upomínky a penalizace www.money.cz 2 Money S5 Upomínky a penalizace Představení modulu Obchodní modul Upomínky a penalizace je v Money zařazen do části Účetnictví. Volba menu Účetnictví / Upomínky

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Bohemius, k.s. doplňkový modul. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. doplňkový modul. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. doplňkový modul www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Tento formulář je i součástí administrativní kalkulačky : Formulář - vlastní kalkulačka - o produktu

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Daňový systém ČR Pro

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 8/2013 strana 1 výběr z novinek verze 8/2013 Novinky společné všem modulům Hodnocení firem Možnost detailního (adresář firem) i hromadného (modul Správce

Více

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2012 Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Článek 1 Základní vymezení 1. Pokud není uvedeno v této Vnitřní směrnici jinak,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Kontrola účetních výkazů

Kontrola účetních výkazů Kontrola účetních výkazů 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Kontroly definice účtů - Výkazy... 4 2.1 Doklady ve fázi pořízeno... 5 2.2 Doklady v nesprávném stavu... 6 2.3 Bilanční vyrovnanost...

Více

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona 23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní. Zákony. DPH předmět daně, poplatník a plátce, registrace, sazby daně, osvobození od daně, zdaňovací období, správa daně, náležitosti daňového dokladu, daňová povinnost

Více

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Formulář Malé DPH: Dále následuje : FORMULÁŘ - VLASTNÍ KALKULAČKA o produktu KDO BUDE S FORMULÁŘEM PŘEDEVŠÍM PRACOVAT

Více