Účtování o příjmech. (Revize , K1V )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)"

Transkript

1 - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize , K1V ) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově zohledňované příjmy podle par. 7 zákona o daních z příjmů. Účtuje se do sloupce deníku "DP: prodej". Při účtování příjmů za prodej použijte rozlišení (např. pro zboží, služby a pod.). Jednotlivá rozlišení jsou obsažena v číselníku rozlišení. Rozlišení použitá v protokolu "Roční závěrky" a v "Etapové uzávěrce" lze nastavit příkazem Systém -> Konfigurace -> Účtování -> Základní režim -> Rozlišení Ostatní daněné příjmy (mimo par. 7)

2 - 2/9 - Soubor příkazů pro účtování daňově zohledňovaných příjmů, které nejsou příjmy podle par. 7. Uvedené příjmy je nutno účtovat s rozlišením, určujícím druh příjmů a tím zařazení do příslušného dílčího základu daně z příjmu. Rozlišení lze nastavit příkazem Systém -> Konfigurace -> Účtování -> Daň z příjmů -> Rozlišení Příjmy z kapitálového majetku (par. 8) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově zohledňované příjmy podle par. 8 zákona o daních z příjmů. Účtuje se do sloupce peněžního deníku DP: ostatní. Při účtování použijte rozlišení pro příjmy z kapitálového majetku Příjmy z pronájmu (par. 9) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově zohledňované příjmy podle par. 9 zákona o daních z příjmů. Účtuje se do sloupce peněžního deníku DP: ostatní. Při účtování použijte rozlišení pro příjmy z pronájmu Ostatní příjmy (par. 10) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově zohledňované příjmy podle par. 10 zákona o daních z příjmů. Účtuje se do sloupce peněžního deníku DP: ostatní. Při účtování použijte rozlišení pro ostatní příjmy. Pozn. Veškeré příjmy zaúčtované ve sloupci "DP: ostatní", které nejsou rozlišením přiřazeny příjmům z pronájmu, příjmům ze závislé činnosti nebo příjmům z kapitálového majetku jsou programem považovány za ostatní daněné příjmy podle par. 10. Výjimkou jsou zdaněné zálohové platby (účtované s příslušným rozlišením), které čekají na vyřízení (např. vyúčtování spojené s realizací dodávky) Záloha (přijatá)

3 - 3/9 - Příkazy slouží k účtování přijatých záloh. Sloupec deníku "DP: záloha", který se v účtování o zálohách používá, slouží u plátců DPH k podchycení přijatých zálohových úhrad. Zde celková hodnota zálohové platby zůstává do okamžiku vystavení buď daňového dokladu o vyúčtování nebo daňového dokladu o zdanění zálohové platby. Na základě obou těchto dokladů je hodnota formou záporného zápisu přesunuta do jiných sloupců (včetně rozúčtování na cenu a DPH). V případě zdanění zálohové platby se provede přesun do sloupce "DP: ostatní" (a zde čeká na vystavení vyúčtovacího dokladu, na jehož základě se provede odúčtování a přesun do sloupce "DP: prodej"). V případě vystavení vyúčtovacího dokladu (daňového dokladu obsahujícího i rozpis DPH) se provede rovnou její přesun do sloupce "DP: prodej". Popsaný postup umožňuje přesnou kontrolu, které zálohy byly pouze uhrazeny, které zálohy byly zdaněny (DPH) a které zálohy byly již vyúčtovány. Pro vytváření kontrolních sestav z peněžního deníku lze použít: a) Pro zálohy pouze uhrazené filtr na sloupec "DP: záloha" s rozlišením pro "Zálohové platby". Uvedené zálohy byly uhrazeny, avšak k provedeným úhradám nebyl doposud vystaven doklad o zdanění zálohové platby (popř. vyúčtovací faktura). Vytištěná sestava tvoří seznam účetních případů, pro které je třeba vystavit potřebný daňový doklad. b) Pro zálohy uhrazené a zdaněné (DPH), avšak doposud nevyúčtované použijte filtr na sloupec "DP: ostatní" s rozlišením pro "Zdanění zálohové platby" (viz. číselník rozlišení). Uvedené zálohy označují případy, v nichž doposud nebyla dodávka uskutečněna nebo bylo opomenuto vystavení vyúčtovacího dokladu. Vytištěná sestava tvoří seznam účetních případů, pro které je třeba vystavit potřebný vyúčtovací doklad (popř. urychlit realizaci dodávky). c) Pro zálohy uhrazené, zdaněné a vyúčtované použijte filtr na sloupec "DP: prodej" a rozlišení pro "Odúčtování zdaněné zálohové platby" (viz. číselník rozlišení). Vytištěná sestava slouží pro kontrolu při dohledávání zálohově řešených účetních případů. Na konci zdaňovacího období DPH (lépe řečeno v okamžiku sestavování přiznání k DPH) by měl být sloupec deníku "záloha" vynulován. Pokud není, je třeba urychleně vystavit daňové doklady o zdanění zálohové platby (jinak hrozí chybný odvod DPH). Pozn. Nenulový sloupec "záloha" může být také zapříčiněn dodatečným vyúčtováním popř. zdaněním v průběžném účetním období starých zálohových plateb (účtovaných jako zálohy v minulých účetních obdobích). V tomto případě je nutné ručně dohledat důvody nenulovosti sloupce "záloha" a prověřit jejich správnost. No konci účetního období (před roční uzávěrkou) je nutné pro "vyčištění" sloupce "DP:záloha" použít uzávěrkové přeúčtování (Závěrky -> Roční závěrka -> Uzávěrkové operace -> Uzávěrkové přeúčtování záloh -> Přijaté nezdaněné zálohy). Dále je třeba "vyčistit" sloupec "DP: ostatní" od položek za sice již uhrazené a zdaněné, avšak doposud nevyúčtované zálohy. Provádí se prostřednictvím uzávěrkových přeúčtování (Závěrky -> Roční závěrka -> Uzávěrkové operace -> Uzávěrkové přeúčtování záloh -> Přijaté zdaněné zálohy) Úhrada zálohové platby Příkaz slouží k účtování zálohových plateb na daňově zohledňované příjmy. Tímto příkazem lze zaúčtovat příjem záloh na daněné příjmy, tedy hlavně přijaté zálohy na dodávky zboží, výrobků a služeb. Účtuje se do sloupce peněžního deníku DP: zálohy. Při účtování používejte rozlišení "Zálohová platba" (viz. číselník rozlišení).

4 - 4/ Zdanění zálohové platby Příkaz navazuje na úhradu zálohové platby. Používá se, pokud přijatá zálohová platba není vyřízena vyúčtovací fakturou, která obsahuje datum uskutečnění zdanitelného plnění shodné s datem úhrady zálohové platby. Pokud z nějakého důvodu nelze takové zdanitelné plnění uskutečnit (např. obchodní partner uhradil zálohově zboží, které ještě není k dispozici a nelze mu je obratem dodat), stává se přijatá zálohová platba přijatá před datem uskutečnění plnění předmětem zdanění podle novely zákona o DPH k V tomto případě lze vystavit doklad ZZP (zdanění zálohové platby, viz. Evidence -> Doklady -> Zálohy), který ve způsobu účtování (aktivovaném po vystavení dokladu) již zdanění zálohové platby obsahuje. Pokud doklady programem KALKUL1 nevystavujete, lze zdanění zálohové platby zaúčtovat tímto příkazem ručně. Příkaz účtuje nepeněžní operaci, které dříve zaúčtovanou zálohovou platbu přesune ze sloupce "PD: záloha" (celková částka zálohové platby záporně) do sloupce daněné příjmy "PD: ostatní" (cena bez DPH), do sloupců cen (cena bez DPH podle sazeb) a do sloupců DPH (podle sazeb). Podkladem k zaúčtování nepeněžní platby v peněžním deníku je formální interní doklad (doklad vyřízení) a externě vystavený daňový doklad o zdanění zálohové platby (doklad vzniku). Při účtování používejte rozlišení "Zdanění zálohové platby" (viz. číselník rozlišení). Podklad pro kontrolu: na konci zdaňovacího období DPH by měl být sloupec přijatých záloh nulový. Veškeré přijaté zálohové platby by měly být podchyceny buď vyúčtovacími fakturami nebo doklady o zdanění zálohové platby přijaté před datem uskutečnění plnění Odúčtování zálohové platby Příkaz navazuje na zdanění zálohové platby. Použije se v okamžiku dodání zboží nebo služby (dříve zálohově uhrazených), pokud nevystavujete programem KALKUL1 vyúčtovací VZP (vyúčtování zálohové platby, viz. Evidence -> Doklady -> Zálohy), který ve způsobu ůčtování (aktivovaném po vystavení dokladu) již odúčtování zálohové platby obsahuje. Příkaz účtuje nepeněžní operaci, které dříve zaúčtovanou zdaněnou zálohovou platbu přesune ze sloupce příjmy "PD: ostatní" (cena bez DPH) do sloupce daněné příjmy "PD: prodej". Podkladem k zaúčtování nepeněžní platby je formální interní doklad (doklad vyřízení) a externě vystavený vyúčtovací doklad (doklad vzniku). Při účtování používejte rozlišení "Odúčtování zdaněné zálohové platby" (viz. číselník rozlišení) Uložení na účet z průběžných Tímto příkazem lze zaúčtovat uložení peněz na účet přes průběžný výdaj. Používá se při přesunu peněz z pokladny na účet nebo při převodu peněz mezi účty. Účtuje se do sloupců peněžního deníku "účet" a "pr.výdaj".

5 - 5/ Uložení do pokladny z průběžných Tímto příkazem lze zaúčtovat uložení peněz do pokladny přes průběžný výdaj. Používá se při přesunech peněz z účtu do pokladny nebo při převodu peněz mezi pokladnami. Účtuje se do sloupců peněžního deníku "pokladna" a "pr.výdaj" Úroky na účtu Tímto příkazem lze zaúčtovat úroky na účtu. Účtuje se do sloupce peněžního deníku "DP: ostatní" s rozlišením "Kapitálový majetek a úroky (par. 8)". V rámci závěrkových operací vstupují do dílčího základu daně z kapitálového majetku Jiné

6 - 6/ Zdaněné u zdroje srážkou Tímto příkazem lze zaúčtovat příjmy, které již byly zdaněny u zdroje těchto příjmů. Účtuje se do sloupce peněžního deníku "NP: zdaněné". Mohlo by jít např. o autorské honoráře za příspěvky do novin Úvěry, přijaté dary a půjčky Tímto příkazem lze zaúčtovat přijaté úvěry, dary a půjčky. Účtuje se do sloupce peněžního deníku "NP: úvěry". Úvěry, dary a půjčky zde účtované budou považovány za nedaněné příjmy Peněžní vklad vlastníka Tímto příkazem lze zaúčtovat peněžní vklad podnikatele, do pokladny nebo na účet. Účtuje se do sloupce peněžního deníku "NP: osobní vklad" Ostatní nedaněné Tímto příkazem lze zaúčtovat příjem, který již byl zdaněn. Účtuje se do sloupce peněžního deníku "NP: ostatní" Prodej majetku

7 - 7/ Hmotný dlouhodobý majetek Tímto příkazem lze zaúčtovat příjem za prodaný HDM. Účtuje se do sloupce peněžního deníku "DP: prodej" Nehmotný dlouhodobý majetek Tímto příkazem lze zaúčtovat příjem za prodaný NDM. Účtuje se do sloupce peněžního deníku "DP: prodej" Drobný majetek Tímto příkazem lze zaúčtovat příjem za prodaný drobný majetek. Účtuje se do sloupce peněžního deníku "DP: prodej" Finanční majetek Tímto příkazem lze zaúčtovat příjem za prodaný finanční majetek. Účtuje se do sloupce peněžního deníku "DP: ostatní" s rozlišením pro příjmy z kapitálového majetku (par. 8) Prodej cenin Tímto příkazem lze zaúčtovat příjem za prodané ceniny. Účtuje se do sloupce peněžního deníku "DP: prodej" Vrácený přeplatek

8 - 8/ DPH (nadměrný odpočet) Tímto příkazem lze zaúčtovat příjem nadměrného odpočtu od FÚ. Účtuje se do sloupce peněžního deníku "NP: DPH" Daň z příjmů (nadměrné zálohy) Tímto příkazem lze zaúčtovat příjem přeplatku na zálohách na dani z příjmů. Účtuje se do sloupce peněžního deníku "NP: ostatní" Sociální pojištění podnikatele Tímto příkazem lze zaúčtovat příjem přeplatku na sociálním pojištění. Účtuje se do sloupce peněžního deníku "DP: prodej" s příslušným rozlišením Zdravotní pojištění podnikatele Tímto příkazem lze zaúčtovat příjem přeplatku na zdravotním pojištění. Účtuje se do sloupce peněžního deníku "DP: prodej" s příslušným rozlišením Sociální pojištění zaměstnanců Tímto příkazem lze zaúčtovat příjem přeplatku na sociálním pojištění, odváděném za zaměstnance. Účtuje se do sloupce peněžního deníku "DP: prodej" s příslušným rozlišením Zdravotní pojištění zaměstnanců Tímto příkazem lze zaúčtovat příjem přeplatku na zdravotním pojištění, odváděném za zaměstnance. Účtuje se do sloupce peněžního deníku "DP: prodej" s příslušným rozlišením Oprava příjmu

9 - 9/9 - Příkaz slouží k zaúčtování opravného zápisu příjmu. Automatika programu umožňuje zpracování vydaného dobropisu pravidly popsanými v kapitole "Účtování o přijatých a vydaných dobropisech" (viz. tématická nápověda) Obecný příjem Lze zaúčtovat jakýkoliv příjem, pro nějž je v číselníku účtování nadefinován způsob účtování. Jeho zaúčtování je ovlivňováno šestimístným kódem účtování. V číselníku účtování lze nastavit u tohoto kódu sloupec peněžního deníku, rozúčtování DPH a zápisy do evidencí Způsob účtování Zadává se šestimístný kód způsobu účtování v souladu s obsahem číselníku účtování.

Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2

Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2 Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2 Datum poslední změny: 16.07.2004. Následující text ukazuje možnosti programu KALKUL2 (předpokládá se použití verze K1V05.12-31) při předkontaci a účtování: přijatých

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA 2009 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna práva vyhrazena.

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2011 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2012 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Navedení počátečních stavů... 2 Bankovní účty a pokladny...2 Počáteční stav

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

Daňová evidence Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Daňová evidence Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Daňová evidence Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Navedení počátečních stavů... 2 Bankovní účty a pokladny... 2 Počáteční stav skladu...

Více

Daňová evidence Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Daňová evidence Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Daňová evidence Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Navedení počátečních stavů... 2 Bankovní účty a pokladny... 2 Počáteční stav skladu...

Více

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Strana 1093 65 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 28/117 492/2005 Ad 1) Ministerstvo financí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2013 Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU DODAVATELE... 3 1.2. DOTAŽENÍ

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví Transition from the tax records to accounting Stanislava Nechvátalová Plzeň 2013 Čestné

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2-7z/2012 dne 26. 10. 2012 Podepsal:... Nabývá účinnosti dne

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6. Předpis. o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6. Předpis. o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6 Předpis o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6 Předpis o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Schváleno dne 11.12. 2008 č.j.: 61 060/O1 GŘ

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

Vnitřní předpis č. 1/2013

Vnitřní předpis č. 1/2013 Vnitřní předpis č. 1/2013 Zásady pro hospodaření a vedení účetnictví Občanského sdružení V Remízku I. Úvod 1. Občanské sdružení V Remízku (dále jen OS ) hospodaří se svými prostředky v souladu se zákonem

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Účetní závěrka Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky Obsah...2 Příprava na uzavření účetního období...2 Nastavení závěrkových

Více

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013 I. Rozpočet a financování A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 - úpravy rozpočtu k 15. 10. a 25. 11. 2013 - převody mezi ukazateli,

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015

P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015 P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015 01.4.2015 - podverze 503 Změna Přenesené daňové povinnosti od 1.4.2015 - pro zdaňovací období od 1.4.2015 jsou založeny nové kódy podle par.92f zákona o DPH: 12

Více

POSTUP V PROGRAMU FINANCE PO NOVELE ZÁKONA O DPH-II.ČÁST

POSTUP V PROGRAMU FINANCE PO NOVELE ZÁKONA O DPH-II.ČÁST POSTUP V PROGRAMU FINANCE PO NOVELE ZÁKONA O DPH-II.ČÁST Dana Kortusová, ekonom, MAKO Blatná, s.r.o., dana@mako.cz Pro správné zpracování daňového přiznání je nutné mít správně doplněny a nastaveny

Více

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Učební text pro předmět U021 Ing. Monika Randáková, Ph.D. Praha 2008 Ing. Monika Randáková, Ph.D.

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více