1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance"

Transkript

1 Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7 Číselné soustavy: typy, vlastnosti, převody mezi soustavami Programovací jazyky, typy, vývoj, objekty Booleova algebra: základní logické funkce, pravdivostní tabulka Kombinační obvody v počítačích: MUX, DEMUX, dekodér, sčítačka Sekvenční obvody ( RS, RST, D, JK, LATCH): vlastnosti, použití Paměť Cache: použití, typy, charakteristika, základní připojení k procesoru Překladače: Základní rozdělení, popis jednotlivých částí Počítač typu IBM PC: vývoj, popis jednotlivých částí, charakteristika Zobrazovací podsystém PC: popis, princip funkce, monitory a LCD Diskový podsystém: důležité části, princip záznamu dat, výkonové parametry Tiskárny: použité typy a metody tisku, srovnání Operační systémy: základní vlastnosti, použití, multitasking Synchronní, asynchronní a arytmický přenos. Podmínky pro přenos dat Optický záznam dat: princip, vlastnosti, použití Základní deska PC: funkce, hlavní části, rozměrové standardy Typy napájecích zdrojů pro PC, používaná napájecí napětí, konstrukce zdrojů Sběrnice počítače: připojování obvodů ke sběrnici, minimalizace odrazů Paměťové moduly pro PC: přehled typů, vlastnosti Vývoj a základní typy sběrnic PC: FSB, ISA, EISA, MCA, PCI, AGP Adresace procesoru I80386 v chráněném módu Protokol TCP/IP: základní vlastnosti, použití Antivirová ochrana: druhy virů, způsoby antivirové ochrany počítače Procesor I základní vlastnosti, vnitřní struktura, použití Instrukční soubor procesoru I Paměťový podsystém, charakteristika, způsob připojení k procesoru Propojovací subsystém procesoru I 8086, připojení V/V portů, typy sběrnic Procesor 80286, vlastnosti, charakteristika Analogový, číslicový a hybridní systém: společné znaky a rozdíly Procesor I 80486: vlastnosti, použití, vnitřní struktura Mikrokontroléry PIC: vlastnosti, charakteristiky Mikrokontroléry PIC: typy a formáty instrukcí, instrukční soubor Princip laserové tiskárny Způsoby adresace Von Neumannovo schéma počítače: obvodový a mikroprogramový řadič Reprezentace dat v počítači Procesory Intel Pentium 1,2,3,4: vlastnosti Strojový kód, assembler, zavaděč, spojovací program Operační systémy: přidělování operační paměti Systém ochran operační paměti, přístupová práva BIOS: Základní části, funkce, provedení a uložení Služby BIOSu: mechanismus poskytování služeb, obsluha klávesnice, video Startovací sekvence PC: průběh, důležité oblasti v paměti RAM Programovací jazyk PASCAL: struktura jazyka, procedury, definice typů Předávání a potvrzování zpráv v síti Vysvětlete pojmy: Dynamic Execution, Net Burst, MMX, SSE Základní rozhraní pro přenos dat:centronics, RS - 232,USB, Fire Wire

2 Programovací jazyk PYTHON, vlastnosti, použití Operační systém DOS, vlastnosti, správa paměti, souborový systém Operační systém Windows, vlastnosti, správa paměti, souborový systém Operační systém Linux Porovnejte vlastnosti OS DOS, Windows a Linux Realizace přenosového kanálu Model OSI : popis vrstev Topologie sítě: typy, základní vlastnosti,použití Kódování a modulace Typy sítí: dělení podle velikosti, přístupové metody Ethernet: popis, charakteristika, typy Token Ring: popis, charakteristika Vysvětlete pojmy: charakteristický interval, modulační rychlost Přerušení: funkce, tabulka vektorů přerušení, rezerv. přerušení Přepínání úloh (multitasking): princip, použití Optické vlákno: vlastnosti a použití v počítačových sítích Matematický koprocesor, vlastnosti, použití Operační systémy: Propojování počítačových sítí, používaná zařízení, vlastnosti Napájení a chlazení procesorů Sítě typu peer to peer a klient - server Radiové sítě: vlastnosti, přístupové metody, použití Internet: charakteristika, vlastnosti Elektronická pošta a související protokoly Internet: Používané protokoly

3 1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Informace: sdělitelný poznatek, který má smysl a snižuje nejistotu je znalost, kterou příjemce před přijetím zprávy neměl, při čemž množství informace ve zprávě je relativní 1. data, která se strojově zpracovávají 2. vše co nám nebo něčemu podává (popř. předává) zprávu o věcech nebo událostech, které se staly nebo které nastanou Smyslem zpracování dat je vytvoření informace. Zpráva: uspořádaný soubor znaků, který je sestavován informačním zdrojem symbol je to elementární zpráva znak je to vlastně grafické znázornění symbolu syntaxe jsou pravidla pro výběr znaků při tvorbě zprávy data jsou to zprávy určené pro strojní zpracování údaj je zpráva získaná jako produkt jistého postupu Kódování: převedení zprávy do formy signálů, které se dají šířit po přenosovém kanálu - viz otázka č. 59 Kódování a modulace Přenosový kanál: soubor technických prostředků nutných k zabezpečení přenosu signálu od zdroje k příjemci přenosová cesta fyzikální prostředí, ve kterém se přenáší zpráva - viz otázka č. 56 Realizace přenosového kanálu -3-

4 Signál: hmotný nositel informace Analogový Analogové signály v elektronice jsou střídavá nebo stejnosměrná napětí a proudy, která se mění plynule, spojitě. Nemění se náhle, ve skocích. Jsou to například radiové vlny, zvukové tony nebo světelné záření Číslicový Číslicové signály jsou vlastně řadou impulsů či měnících se úrovní, které se mění nespojitě. Jsou to tedy impulsy napětí pulsující mezi dvěma definovanými (stanovenými) úrovněmi. Tyto úrovně znamenají vlastně vypnuto, zapnuto. Šum: nežádoucí rušivý signál Redundance: vícenásobné vysílání signálu (opakované) z důvodu poruchy spoje -4-

5 2 - Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití Způsoby programové obsluhy propojení Propojení jednotek počítače vyžaduje odpovídající programovou obsluhu. Pokud jsou rychlosti obou spolupracujících částí srovnatelné a to jak řídící, tak i řízené, pak se může jednat o synchronní komunikaci. To bude pro programátora zcela jasná záležitost. V případě značně rozdílných rychlostí obou jednotek to však bude způsobovat problémy. Rychlá jednotka (procesor) je ztížena navíc spoluprací s řadou dalších jednotek. Proto musí být rychlejší jednotka zatížena jen minimálně operacemi s pomalejší jednotkou, čemuž se musí přizpůsobit programová obsluha a další odpovídající mechanizmy spolupráce. Rozlišujeme 4 základní způsoby práce : programová obsluha, obsluha s využitím přerušení, použití přístupu DMA, samostatné procesory (kanály) Obsluha s využitím přerušení Procesor na vnější popud přeruší svoji práci a na nezbytnou dobu se věnuje obsluze komunikace s propojenou jednotkou. Mechanismy přerušení jsou obvodově řešeny řadou způsobů, ale vždy se stejným výsledkem, kdy je generován nucený skok na adresu kde je program obsluhy uložen pomocí tabulky vektorů přerušení. Je nezbytné, aby hardwarově přiřazená váha zařízení odpovídala umístění vektoru v tabulce vektorů přerušení. Vektor přerušení je vlastně ukazatel na příslušnou obsluhu přerušení. Dále je nezbytné, aby podprogram přerušení neměl žádné další účinky na přerušený program. Obr. 1 - Princip získání adresy vektoru přerušení Vnější signál je zachycen na vstupu obvodu přerušovacího systému (obr. 1), který uchová informaci o příchodu přerušení. Pokud je signál propuštěn přes masku přerušení (například je blokován vyšší prioritou), dostává se k dekodéru, kde je váha přerušení převedena na binární číslo. To se pak používá jako ukazatel umístění vektoru v tabulce vektorů přerušení při přípravě ukazatele na příslušný vektor. Blokové přenosy DMA Ne vždy se musí procesor účastnit přenosu dat mezi 2 propojenými jednotkami. Pokud je propojení realizováno dle obr. 2, pak může docházet ke 3 variantám přístupu jednotek na sběrnici : procesor je řadičem DMA vyzván k odpojení se od sběrnic a následně řadič DMA jen na dobu přenosu ovládá sběrnice přímý přístup do paměti (DMA) -5-

6 řadič zpomalí procesor za účelem přímého přístupu do paměti tak, že po dobu přenosu dat zastaví jeho hodiny kradení cyklů procesor se podělí o sběrnici v reálném čase tak, že část cyklu sběrnice připadne jedné jednotce a část druhé, aniž se významně sníží rychlost provádění instrukcí multiplexování. Obr. 2 - Zapojení řadiče sběrnice a procesoru pro přímý přístup do paměti Vstup a výstup dat z DMA Žádost od periferie o přenos celého bloku dat přijde pomocí signálu DRQi na obvod 8237A. Tento obvod pak za pomoci signálů HRQ a Hold žádá procesor o odpojení od sběrnice. Procesor potvrzuje odpojení od sběrnice signálem HLDA a obvod 8237A přebírá řízení sběrnic. Arbitr sběrnice vyřizuje žádosti o přidělení sběrnice. V případě několika současných požadavků je sběrnice přidělována podle priority. Žádosti se zpracovávají některým z prioritních zapojení : sériovým sérioparalelním paralelním Do prioritního zapojení náleží 3 skupiny vodičů : žádost o přidělení sběrnice souhlas potvrzení převzetí sběrnice Každé z prioritních zapojení má různý počet vodičů ve skupinách. Například pro sériové zapojení stačí pro každou skupinu 1 vodič. Pro paralelní zapojení je třeba tolik vodičů, kolik je žadatelů. Sběrnice zajišťuje též přenos žádosti o přerušení. Žádosti o přerušení vyhodnocuje řadič přerušení. Řadič přerušení je vždy centralizovaný.velká většina sběrnic přenáší vektorové přerušení, kde hardware identifikuje zařízení žádající o obsluhu. Řadič přerušení vysílá vektor přerušení (číslo), které určí v tabulce přerušení virtuální adresu obslužného programu. Vstup a výstup dat s přerušením Periferní zařízení vyšle přes konektor I/O požadavek na obsluhu. Řadič přerušení přijme tuto žádost jako požadavek IRQx a proto vyšle na procesor žádost o přerušení INTR. Pokud procesor přijme žádost o přerušení (to znamená, že není zákaz přerušení), nejprve dokončí rozpracovanou instrukci, uloží rozpracovaná data do zásobníku, vygeneruje návratovou adresu A + 1 a vyšle 2x signál INTA. Při druhém signálu INTA přijme procesor vektor přerušení příslušné periferie. V tabulce přerušení zjistí bázovou adresu CS a ukazatel IP. Tyto údaje zapíše do deskriptoru a začne obsluhovat periferii dle programu. - viz otázka č Propojovací subsystém -6-

7 3 - Aplikační programové vybavení: zpracování textů, tabulkové procesory, databáze, návrhové systémy apod. Programový balík "Office" (textové editory, tabulkové procesory, databáze) Poskytován firmou Microsoft a jeho základní verze obsahuje textový editor Word, tabulkový procesor Excel a databázový systém Access a prezentace Powerpoint. Výhodou kancelářského balíku je, že programy jsou spouštěny z jednotného prostředí a je možné volně přecházet z jednoho do druhého pomocí techniky objektového spojování a vkládání Krátký popis jednotlivých aplikací Office 2003 Microsoft Office Outlook 2003 Aplikace Outlook 2003 je správcem osobních údajů a komunikačním programem systému Microsoft Office System. Poskytuje místo pro správu ů, kalendářů, kontaktů a dalších osobních údajů nebo informací o týmu. Důležitá zdokonalení v aplikaci Outlook 2003, například nový režim ukládání do mezipaměti, automatické seskupování zpráv, práce s nevyžádanou poštou a vylepšené zobrazení usnadňující čtení, podstatně zlepšují způsob organizace a správy informací a zlepšují výkon a připojení uživatelů. Microsoft Office Word 2003 Aplikace Word 2003 je textový editor systému Microsoft Office System. Aplikace Word 2003 nabízí nové funkce, které usnadňují vytváření, sdílení a čtení dokumentů. Funkce týkající se revizí a značek byly zdokonaleny, aby vyhovovaly různým způsobům, které uživatelé používají při sledování změn a správě komentářů. Aplikace Word 2003 také podporuje jazyk XML (Extensible Markup Language) jako nativní formát souborů a slouží jako plně funkční editor jazyka XML. Aplikaci Word 2003 lze navíc použít k ukládání a otevírání souborů ve formátu XML při jejich integraci s klíčovými podnikovými daty organizace. Microsoft Office Excel 2003 Aplikace Excel 2003 je tabulkový procesor systému Microsoft Office System. Zahrnuje širokou podporu formátu XML a nové funkce usnadňující analýzu a sdílení informací. Část tabulky je možné definovat jako seznam a exportovat jej na webový server služby SharePoint pro systém Microsoft Windows. Inteligentní značky aplikace Excel 2003 jsou pružnější a zdokonalení statistických funkcí umožňuje lepší analýzu informací. Microsoft Office PowerPoint 2003 Aplikace PowerPoint 2003 je program pro grafické prezentace, který uživateli umožňuje ovlivňovat své okolí osobně či online. Díky zlepšení uživatelského rozhraní a podpoře inteligentních značek aplikace PowerPoint 2003 zjednodušuje zobrazování a vytváření prezentací. Vylepšena je také podpora multimédií. Soubory aplikace PowerPoint 2003 je možné jednodušeji ukládat na disk CD-ROM a integrace s programem Microsoft Windows Media Player umožňuje přehrávání datového proudu zvuku a videa v prezentaci. Microsoft Office Access 2003 Aplikace Access 2003 slouží pro správu databází systému Microsoft Office System. Nabízí jednodušší ovládání a rozšířené možnosti importu, exportu a práce s datovými soubory ve formátu XML. Práce je nyní snazší, jelikož aplikace Access 2003 určí a označí běžné chyby a nabídne možnosti jejich opravy. Nová funkce také umožňuje vývojářům databází určit závislosti objektů. -7-

8 Aplikace Microsoft Office OneNote 2003 Aplikace OneNote 2003 slouží v systému Microsoft Office System k zaznamenávání a správě poznámek. Tato nová aplikace umožňuje zaznamenat, uspořádat a opakovaně použít poznámky v přenosném nebo stolním počítači nebo v počítači Tablet PC. Aplikace OneNote 2003 poskytuje jedno místo pro zaznamenání různých typů informací, včetně poznámek zadaných pomocí klávesnice, ručně psaných poznámek, ručně nakreslených diagramů, zvukových poznámek, fotografií a obrázků z webu a informací z jiných aplikací. Umožňuje následné uspořádání a opakované použití těchto informací způsobem, který upřednostňujete. Aplikace Microsoft Office FrontPage 2003 Aplikace FrontPage 2003 slouží v systému Microsoft Office System pro vytváření a správu webů. Poskytuje výkonné funkce a ovládací prvky, které umožňují návrh dokonalejších webů, rychlejší generování kódu a zahrnutím funkcí jazyka XML a připojením k externím zdrojům dat rozšiřují možnosti práce s weby. Pomocí aplikace FrontPage 2003 je možné rozšířit publikování na webu ze statických stránek na pokročilé interaktivní weby. Aplikace Microsoft Office InfoPath 2003 Aplikace InfoPath 2003 slouží v systému MS Office System ke sběru a správě informací, což zjednodušuje proces sběru dat. Tato nová aplikace umožňuje vykonávání tří klíčových činností: vytváření dynamických formulářů, dokončení formulářů a jejich odeslání do systémů a podnikových procesů podporujících jazyk XML. Poskytuje vysoce efektivní a flexibilní způsob sběru informací a umožňuje všem uživatelům v organizaci jejich opakované použití. Aplikace InfoPath 2003 usnadňuje uživatelům pracujícím s informacemi včas poskytnout a získat potřebné údaje, které vedou k rozhodnutím založených na lepších informacích. Aplikace Microsoft Office Publisher 2003 Aplikace Publisher 2003 je program systému Microsoft Office System pro desktop publishing. Díky této aplikaci je vytváření, návrh a publikování profesionálních marketingových a komunikačních materiálů snazší než kdykoli předtím. Pomocí uživatelského rozhraní důvěrně známého z ostatních aplikací systému Microsoft Office System lze vytvořit materiály pro tisk, a web. Aplikace Publisher 2003 posunuje vytváření a publikování marketingových materiálů na novou úroveň. Aplikace Microsoft Office Visio Aplikace Visio je program systému Microsoft Office System pro tvorbu podnikových a technických diagramů. Pomáhá převádět myšlenky a tradiční podniková data na diagramy. Umožňuje lépe porozumět důležitým informacím a usnadňuje jejich sdělování, takže je možné zlepšit proces přijímání rozhodnutí, dosáhnout společného postoje napříč organizací, zlepšit komunikaci a působit na posluchače profesionálnějším a trvalejším dojmem. Aplikace Microsoft Project Aplikace Microsoft Project slouží v systému Microsoft Office System ke správě projektů. Zahrnuje aplikaci Microsoft Project Professional i server Microsoft Project Server. Společně poskytují výkonné řešení pro správu projektů organizace (Enterprise Project Management), které umožňuje organizacím uspořádat podnikové iniciativy, projekty a zdroje s cílem dosáhnout lepších obchodních výsledků. Použijete-li flexibilní funkce pro zasílání zpráv a analýzu, zajistíte si aktuální informace, s jejichž pomocí lze optimalizovat zdroje, stanovit priority práce a sladit projekty s celkovými cíly podniku. Alternativy k MS Office: OpenOffice, StarOffice, 602 Software -8-

9 Textový editor: obsahuje různé typy písma, obrázky, grafy umožňuje tisk složitějších formulářů a psaní publikačních a prezentačních textů možnost transportu (import, export) objektů využívá možností grafických Windows zobrazují "wysiwyg" způsobem (what you see is what you get) možnost True Type Fontů=umožňuje změnu velikosti písma zadáním poměru možnost definice a použití stylů písma, tvorba tabulek, kreslení obrázků a grafů možnost psaní matematických vzorců a tiskových sestav pomocí makrojazyka podpruje kontrolu pravopisu a práci se skenerem Tabulkový procesor: pracuje s daty ve formě čísel uspořádaných do tabulky lze využít k matematickým a technickým výpočtům s využitím matematických funkcí výsledek lze zobrazit ve formě tabulky nebo grafu tabulky mohou obsahovat: čísla, písmena, vzorce a data umožňují použití makrojazyka(visual Basic for Aplikations) umožňují vkládání obrázků a transport objektů(import, export) do a z textových editorů a databázových programů příklady konkurenčních výrobků: Databáze: množina datových záznamů, umožňující tvorbu nových množin záznamů specifických vlastností Druhy: hierarchické - data propojena vertikálním uspořádáním(nadřízený-podřízený) relační - vazby pomocí relačních vztahů(relace-vazba či souvislost) objektové - vazby definovány příslušností k objektu v rámci objektové hierarchie Vlastnosti: vstupem je vstupní formulář, výstupem je výstupní sestava využití k hromadnému zpracování dat Dotazovací jazyky: QBE-Query By Example SQL-Structured Query Language Windows: FoxPro for Windows, Paradox(jazyk ObjectPAL), Access(Objektová se standartem ODBC- Open Data Base Connectivity) a Aproach od Lotusu UNIX: pro větší podniky Oracle a Informix -9-

10 4 Číselné soustavy: typy, vlastnosti, převody mezi soustavami -10-

11 -11-

12 5 Programovací jazyky, typy, vývoj, objekty Nejstaršími a v hierarchii programovacích jazyku nejnižšími jsou strojové jazyky a jejich symbolická verze jazyky symbolických instrukci (zvané též jazyky symbolických adres nebo assemblery). Souhrnně tyto jazyky nazýváme strojové orientované jazyky. Program zapsány ve strojově orientovaném jazyku je posloupnost elementárních příkazu, které nazýváme instrukce a které může počítač přímo provádět (každá instrukce odpovídá jedné operaci procesoru). I značně dlouhý program v tomto jazyku je tedy dobře zvládnut počítačem, který mechanicky provádí jednotlivé instrukce bez ohledu na jejich význam a důsledky. Mnohem obtížnější je však práce programátora, který se musí zabývat významem programu a potýká se tedy s obtížným problémem porozumění dlouhé posloupnosti elementárních instrukcí. Jednou z hlavních příčin nesrozumitelnosti programů napsaných ve strojově orientovaném jazyku je jejich nestrukturovanost. Tento nedostatek se snaží odstraňovat vyšší programovací jazyky. Pro jejich historii je charakteristické hledaní a zavadění vhodných struktur (operačních, řídicích a datových), které zvyšují srozumitelnost programu a tím zjednodušují programovaní. Jedním z prvních programovacích jazyku byli Cobol a Fortran, pak přichází BASIC. Koncem 60. let byly formulovány zásady strukturovaného programování, které umožňuji psát programy systematicky, přehledně a dávají možnost ověřit správnost algoritmu. Jazyk Pascal je prvním programovacím jazykem, který důsledně z těchto principu vychází. Byl navržen počátkem 70 let. Posléze se tento jazyk stal velmi populárním. Jazyk Turbo Pascal firmy Borland je pak přínosem a komerčně úspěšnou implementaci původního Pascalu. DELPHI má dlouhé dějiny jeho kořeny sahají až k pascalskému kompilátoru firmy Borland. Jazyk Delphi je založen na komponentech, je to vlastně kompilátor Pascalu s vizuálním vývojovým prostředím. Visual Basic je konkurenční produkt firmy Microsoft, stejně tak založený na komponentech: pro dílčí úlohy existovaly hotové komponenty, které programátor jednoduše vložil do svého programu, což enormně zjednodušovalo a urychlovalo vývoj mnoha aplikaci. Komponenty pro Visual Basic, jsou vyvíjeny v C. C/C++ - je objektově orientovány jazyk. V objektově orientovaných jazycích můžeme definovat datový typ objekt, který obsahuje proměnné, nazývané vlastnosti, a procedury a funkce, nazývané metody. V souvislosti s OOP se často používá pojem dědičnost. Jde o to, že od již existujícího objektu můžeme odvodit nový, kterému přidáme některé vlastnosti nebo metody navíc, případně některé definujeme jinak. Ušetří to mnoho práce a program je daleko přehlednější. Java je dítkem firmy Sun Microsystem. Jedním z cílu tvůrců tohoto jazyka byla co nejvyšší nezávislost na platformě, a tedy maximální možná přenositelnost. Své mety dosáhlí tím, že vytvořili interpretovány jazyk. Zdrojový program v Javě se ovšem neinterpretuje přímo. Nejprve se přeloží do tzv. Bajtového kódu (bytecode, soubory s příponou class). Bajtový kód pak interpretuje tzv. javský virtuální stroj (Java Virtual Machine). Program je velice podobny programu v C++, obsahuje ovšem méně nebezpečných rysu. -12-

13 Skriptovací jazyky se od klasických programovacích jazyku odlišuji. Jejich návrh směruje k tomu, aby programátor zvládl vyřešit danou úlohu co možná nejrychleji, na rychlosti běhu výsledné aplikace nezaleží. Tyto jazyky jsou většinou interpretované, a nikoli kompilované, takže programátor bez dlouhé kompilace projektu vidí důsledky změn v kódu. Tyto jazyky jsou stvořeny pro webové aplikace. Známe tyto skriprtovací jazyky: Perl, PHP, Python. Všechny jazyky jsou velmi dobře čitelné, srozumitelné a pochopitelné "na první pohled". Microsoft Visual Studio Visual Studio 2005 je komplexní sada nástrojů pro vývoj a správu celé řady aplikací v prostředí Windows a Microsoft.NET Framework včetně tzv. webových služeb založených na XML. Visual Studio přináší jednotné sdílené vývojové prostředí. Visual Studio obsahuje komponentově orientované vývojářské nástroje a doplňkové technologie, které usnadňují týmovou práci při návrhu. Visual Studio podporuje.net Framework, základní jádro pro tvorbu a provoz Webových aplikací a služeb. Pomocí Visual Studia je možné vyvíjet rozsáhlé aplikace na serverové straně i plnohodnotné aplikace pro malá přenosná zařízení typu PocketPC. V rámci prostředí Visual Studio lze používat mnoho programátorských jazyků, jako součást Visual Studia získáváte jazykové prostředí Visual Basic, Visual C#, Visual C++ a Visual J#. -13-

14 6 Booleova algebra: základní logické funkce, pravdivostní tabulka Základní logické funkce: 1) Logický součet(disjunkce) OR - Y=a+b a b y ) Logický součin(konjunkce) AND - Y=a.b a b y ) Negace logického součtu NOR - Y = a + b a b y ) negace logického součinu NAND - Y = a. b a b y ) neshoda, negace ekvivalence EX-OR - Y = a. b + a. b a b y ) Shoda, ekvivalence, EXCUSIVE-NOR (EQ) - Y = a. b + a. b a b y

15 Zákony Booleovy algebry: 0.0 = = = = = = = = 1 Zákon neutrálnosti 1 a 0: a+0=a a.1=a Zákon agresivnosti 1 a 0 a+1=1 a.0=0 Zákon o idempotenci prvků a+a=a a.a=a Zákon o vyloučení třetího a + a = 1 a. a = 0 Komutativní a+b=b+a a.b=b.a Asociativní (a+b)+c=a+(b+c) (a.b).c=a.(b.c) Distributivní (a+b).c=a.c+b.c (a+c).(b+c)=a.b+c Zákon absorpce negace x + x. y = x + y x.(x+y)=x.y Zákon dvojí negace a= a Pravdivostní tabulka: - Jiný způsob vyjádření logické funkce. - Jednoznačně přiřazuje hodnotu logické funkce (výstupní) pro všechny kombinace vstupních proměných - Levá část obsahuje všechny možné kombinace hodnot vstupních proměnných to znamená, že má tolik sloupců, kolik je proměných tj. n. - Pravá část obsahuje výslednou hodnotu logické pro každou kombinaci vstupních hodnot v levé části - Počet všech stavů proměnných vyplývá ze vzorce: N n = 2 kde n je počet proměnných. - Stavový index každého řádku což je desítkové číslo s, které dostaneme pokud převedeme stav nezávisle proměnných které považujeme za binární číslo do desítkové soustavy -15-

16 7 - Kombinační obvody v počítačích: MUX, DEMUX, dekodér, sčítačka - Vytvořeny z hradel, jejich výstup je dán pouze okamžitou kombinací vstupních stavů. - Pokud vytvoříme a realizujeme jakoukoliv rovnici, kde není počítáno s předchozím stavem, pracujeme s kombinačním obvodem. Běžné kombinační obvody, které jsou brány jako funkční celky jsou: dekodéry multiplexory a demultiplexory sčítačka poloviční a úplná Dekodéry: Jsou kombinační logické obvody, které v reakci na vstupní kombinaci stavů generuje určitý kód. Převádí kód n vstupních proměnných na kód m výstupních proměnných. Dekodéry s převodem na kód binární (z kódu 1 z 10 na binární, z N+3,..) Binární dekodéry je souhrnný název pro dekodéry převádějící binární kód na jakýkoliv jiný kód.základním dekódovacím obvodem je hradlo AND. Rozdělení multiplexorů a demultiplexorů Multiplexory a demultiplexory lze rozdělitna : - Mechanické - Elektronické - Analogové - Číslicové Nejjednodušší multiplexor (demultiplexor) je více poziční přepínač, který se nazývá selektorový nebo výběrový. Mechanické jsou nejjednodušší, rychlost je velmi omezená, neumožňují jednoduché automatické adresování.elektronické multiplexory konstruované pro číslicový signál jsou sestaveny z hradel. Multiplexor Je přepínač, kterým se může přepínat n vstupů na jediný výstup a provádět tak výběr jednoho údaje z x dalších pomocí výběrových signálů. Obecně: Multiplexor je obvod s 2 n informačními vstupy, n adresovými vstupy a jedním výstupem. Binární datový selektor Nejjednodušší číslicový multiplexor, který má dva vstupní zdroje dat a jednoduchý výstup, přičemž každý ze vstupních zdrojů může být vybrán a napojen na výstup. Lze ho realizovat invertorem a třemi hradly typu NAND, A B jsou vstupy dat, X je řídící stup. Stav tohoto vstupu určuje, který vstupní signál se dostane na výstup. -16-

17 Demultiplexor Zařízení zcela opačné, opět se jedná o přepínač, ale přepíná jedinou sběrnici (vstup) na n možných výstupů pomocí výběrových signálů (adres). Binární demultiplexor Vstup přiveden na obě výstupní hradla. Signálem X se vybírá obvod, obdobně jako u binárního datového selektoru. Sčítačky Binární sčítačka je základním počítacím obvodem používaným u číslicových počítačů, elektronických kalkulaček, mikroprocesorů a dalších číslicových zařízení používající číslicové operace. Její funkcí je sčítání dvou binárních čísel. Základní pravidla pro sčítání dvou binárních čísel jsou: 0+0=0 0+1=1 1+0=1 1+1=0 a přenos do vyššího řádu Poloviční sčítačka Obvod EX-OR umí sečíst dva bity, ale neumí vygenerovat přenosový bit, který je potřeba připočíst k bitům vyššího řádu v případě, jsou-li oba sčítané bity jedničkové. Je třeba najít obvod který tento bit vygeneruje. Musí mít na výstupu log 1 jen v případě, jsou-li oba sčítané bity jedničkové. Tomu odpovídá hradlo AND. Matematické vyjádření poloviční sčítačky: A. B + A. B C = A. B A B C

18 Úplná sčítačka Abychom mohli sečíst dvě vícebitová čísla, musíme umět: - sečíst dvě číslice stejného řádu - vygenerovat přenos do vyššího řádu - přijmout přenos z nižšího řádu Úplná sčítačka má tedy v porovnání s poloviční sčítačkou navíc přenos z nižšího řádu Matematické vyjádření plné sčítačky: Cn.( A. B + A. B) + Cn ( A. B + A. B) C = A. B + C ( A ) n + 1 n + B C n A B C n

19 8 - Sekvenční obvody ( RS, RST, D, JK, LATCH), vlastnosti, použití Sekvenční logický obvod vznikne z kombinačního obvodu doplněním o tzv. zpětnou vazbu. Tu lze vytvořit 3 způsoby: 1) ze stávajícího výstupu na nový vstup z 1 2) ze stávajícího výstupu na stávající vstup z 2 3) z nového výstupu na nový vstup z 3 U sekvenčních obvodů je hodnota výstupních proměnných závislá jednak na kombinaci vstupních proměnných a na předcházejících vnitřních stavech. Klopný obvod RS Jedná se o základní sekvenční obvod využívající 2 stabilních stavů: R (reset) nulování S (set) nastavení Jestliže se aktivuje vstup R, objeví se na výstupu stav logické 0, klopný obvod se vynuluje. Aktivuje-li se vstup S na výstupu je Q logický stav 1. Obvod se nastavil. Zapojuje se buď z hradel NOR nebo NAND. Klopný obvod RS z hradel typu NOR R S Q Q 0 0 předchozí stav (pamatování) nastavení log 1 (nastavení) nastavení log 0 (nulování) zakázaný stav - Pokud přivedeme na vstupy S a R log 0 klopný obvod zůstává v předchozím stavu. - Pokud přivedeme na R logickou 1 pak klopný obvod přejde do stavu 0. Nezávisle na předchozím stavu. - Když se na vstup S přivede logická 1 pak se na výstupu objeví 1 a zůstane zde i po skončení logické 1 na vstupu. - Současné přivedení signálů na vstupy R a S vede do neurčitého stavu (klopný obvod bude současně nastavován i nulován), to nemá smysl, proto se jedná o zakázaný stav. Klopný obvod RST Klopný obvod RS je doplněn řídícím vstupem. Tento vstup označený T (time) má možnost zablokovat činnost KO a nechat ho trvale v jednom ze stavů. Pokud je na řídícím vstupu stav logické 0, je jakákoliv změna tohoto obvodu je blokována. Pokud je na řídícím vstupu logická 1 klopný obvod začne pracovat. -19-

20 T R S Q předchozí stav (pamatování) předchozí stav (pamatování) předchozí stav (pamatování) předchozí stav (pamatování) předchozí stav (pamatování) nastavení log 1 (nastavení) nastavení log 0 (nulování) zakázaný stav Klopný obvod typu D U tohoto obvodu nemůže nastat zakázaný stav v závislosti na datovém a hodinovém vstupu. Vstup C je řídící nebo též hodinový vstup. Obvod pracuje v okamžiku, kdy na řídícím vstupu dochází ke změně stavu z logické 0 na stav logické 1. Pokud na vstupu C není náběžná hrana činnost obvodu je zablokována na výstupu je předchozí stav. Obvod se může dostat do zakázaného stavu v případě, že na vstupu P (preset nastavení) a vstup CL (Clear nulování) se přivede logická 0. Tyto vstupy mají vyšší váhu, než datový vstup! D Q t Klopný obvod typu J-K master-slave Celkové uspořádání funguje ve dvou časových fázích: Má dva datové vstupy J a K, a jeden řídící C. Obvod se překlápí pouze při změně stavu hodinového vstupu z logické 1 do stavu logické 0 (závěrná hrana). Skládá se ze dvou částí. První ovládá vstupy (rozhoduje se o stavu na výstupech), druhá výstupy (rozhodnutí se provádí). Obě fáze jsou vázány na řídící signál. Při náběžné hraně obvod zaznamenává kombinaci vstupů J a K, při závěrné ji vyhodnotí podle pravdivostní tabulky. 1. vstupní informace se přenese do prvního stupně (druhý stupeň zůstává nezměněn) 2. stav z prvního stupně se přenese do druhého -20-

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

Základy ICT, průřezová témata

Základy ICT, průřezová témata Základy ICT, průřezová témata Hardware Základní komponenty PC. Periferní zařízení. Software Operační systém. Informace, data. Základní aplikační programové vybavení, viry, antivirová ochrana. Historie

Více

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš Základní části počítače Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš 1. OBSAH SKŘÍNĚ POČÍTAČE 1.1 Základní deska anglicky mainboard či motherboard Hlavním účelem základní desky je

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4)

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4) PCMCIA (1) PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association) - sdružení založené v roce 1989 Úkolem PCMCIA bylo zavést standard pro rozšiřující karty (a jimi využívané sloty) používané zejména

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

02 - Osobní počítač (vývoj, prvky základní konfigurace PC). Klasifikace software.

02 - Osobní počítač (vývoj, prvky základní konfigurace PC). Klasifikace software. IVT 1.ročník, SVT 4. ročník 2. Osobní počítač vývoj, komponenty, software 2010/2011 02 - Osobní počítač (vývoj, prvky základní konfigurace PC). Klasifikace software. Osobní počítač (anglicky personal computer,

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

Hardware. Roman Bartoš

Hardware. Roman Bartoš Hardware Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

Paměti Josef Horálek

Paměti Josef Horálek Paměti Josef Horálek Paměť = Paměť je pro počítač životní nutností = mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a také do ní ukládá výsledky své práce = Paměti v zásadě můžeme rozdělit na: = Primární

Více

3. CPU - [si: pi: ju: sentrl prousisiη ju:nit] (centrální procesorová jednotka) Základní součást počítače, která provádí výpočty a řídí překlad i

3. CPU - [si: pi: ju: sentrl prousisiη ju:nit] (centrální procesorová jednotka) Základní součást počítače, která provádí výpočty a řídí překlad i ZÁKLADNÍ HARDWARE 1. HARDWARE - [ha:d we ] Souhrn hmotných technických prostředků umožňujících nebo rozšiřujících provozování počítačového systému. HARDWARE je sám počítač, jeho komponenty (paměť, ( viz

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Číslicové obvody základní pojmy

Číslicové obvody základní pojmy Číslicové obvody základní pojmy V číslicové technice se pracuje s fyzikálními veličinami, které lze popsat při určité míře zjednodušení dvěma stavy. Logické stavy binární proměnné nabývají dvou stavů:

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

1. části počítače. A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent

1. části počítače. A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent POČÍTAČ = elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu -HARDWARE /HW/ -SOFTWARE

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop POČÍTAČOVÁ SESTAVA MARTIN ČEŽÍK 8.A DRUHY SESTAV Rozlišujeme 4 základní druhy sestav PC v provedení desktop PC v provedení tower Notebook neboli laptop Server CO NAJDEME VE VŠECH ČTYŘECH? Základní deska

Více

Vývojové diagramy 1/7

Vývojové diagramy 1/7 Vývojové diagramy 1/7 2 Vývojové diagramy Vývojový diagram je symbolický algoritmický jazyk, který se používá pro názorné zobrazení algoritmu zpracování informací a případnou stručnou publikaci programů.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Architektury počítačů a procesorů

Architektury počítačů a procesorů Kapitola 3 Architektury počítačů a procesorů 3.1 Von Neumannova (a harvardská) architektura Von Neumann 1. počítač se skládá z funkčních jednotek - paměť, řadič, aritmetická jednotka, vstupní a výstupní

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Grafické adaptéry a monitory

Grafické adaptéry a monitory Grafické adaptéry a monitory 1 Základní pojmy Rozlišení: počet zobrazovaných bodů na celou obrazovku Příklad: monitor VGA s rozlišením 640 x 480 bodů (pixelů) na každém řádku je 640 bodů, řádků je 480

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 10 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 04.12.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: jak fungují vnitřní paměti, typy ROM a RAM pamětí,

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

Vstupně - výstupní moduly

Vstupně - výstupní moduly Vstupně - výstupní moduly Přídavná zařízení sloužící ke vstupu a výstupu dat bo k uchovávání a archivaci dat Nejsou připojována ke sběrnici přímo, ale prostřednictvím vstupně-výstupních modulů ( ů ). Hlavní

Více

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s]

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s] Sběrnice Sběrnice je soustava vodičů, které zajišťují propojení jednotlivých obvodů počítače. Používají se k přenosu dat, adres, řídicích a stavových signálů. Sběrnice v PC jsou uspořádaný hierarchicky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.3.4 Rozdělení HDD Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

3. Počítačové systémy

3. Počítačové systémy 3. Počítačové systémy 3.1. Spolupráce s počítačem a řešení úloh 1. přímý přístup uživatele - neekonomické. Interakce při odlaďování programů (spusť., zastav.,krok, diagnostika) 2. dávkové zpracování (batch

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana Kubcová Název

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

aneb Odborníkem snadno a rychle

aneb Odborníkem snadno a rychle POČÍTAČ A JEHO ČÁSTI aneb Odborníkem snadno a rychle Počítač je přístroj, který zpracovává informace. Pracuje samočinně podle programu připraveného člověkem a vloženého do jeho paměti. Nejčastěji se u

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668 VY_32_INOVACE_IKT_668 Hardware I. Autor: Marta Koubová, Mgr. Použití: 5-6. třída Datum vypracování: 21.9.2012 Datum pilotáže: 1.10.2012 Anotace: Tato prezentace slouží k bližšímu seznámení s pojmem hardware.

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Příjmení: Hladěna Číslo úlohy: 10 Jméno: Jan Datum

Více

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Osobní počítač hardwarová konfigurace IX. /OPAKOVÁNÍ/ /základní jednotka / /externí zařízení počítače / F: hromadná M:samostatná práce žák zná princip činnosti a stavbu osobního počítače /komponenty/ (skříně

Více

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost.

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Programové vybavení 1. Systémové programy 2. Uživatelské aplikační programy

Více

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík BIOS Autor: Bc. Miroslav Světlík Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_837 1. 11. 2012 1 1. BIOS

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Logická organizace paměti Josef Horálek

Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti = Paměť využívají = uživatelské aplikace = operační systém = bios HW zařízení = uloženy adresy I/O zařízení atd. = Logická organizace paměti

Více

Souborové systémy. Architektura disku

Souborové systémy. Architektura disku Souborové systémy Architektura disku Disk je tvořen několika plotnami s jedním nebo dvěma povrchy, na každém povrchu je několik soustředných kružnic (cylindrů) a na každém několik úseků (sektorů). Příklad

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hardware Ukládání dat, úložiště Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Způsob záznamu informace na PC data existují na PC zakódovaná do dvojkové soustavy = formou hodnot 0

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380 Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN Datová úložiště Název výukového materiálu Datová úložiště Anotace Formou frontální prezentace se žáci dozví, jaké byly možnosti ukládání dat a současně si připomenou, jaká úložiště

Více

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené.

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené. Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie Herní konzole Herní zařízení Historické počítače Herní konzole Gamepady Joysticky Taneční podložky Volanty Amiga Atari Commodore Československé

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie pro vzdělávací obor Programování

Více

Architektura počítačů. Zvukové karty

Architektura počítačů. Zvukové karty Architektura počítačů Zvukové karty Zvuková karta Zařízení které slouží k počítačovému zpracování zvuku. Vstupy a výstupy zvukové karty: Analogový výstup pro stereo signál (sluchátka, přední reproduktory)

Více

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Informatika pro 8. ročník. Hardware Informatika pro 8. ročník Hardware 3 druhy počítačů Vstupní a výstupní zařízení Další vstupní a výstupní zařízení Nezapomeňte Máme tři druhy počítačů: stolní notebook all-in-one Zařízení, která odesílají

Více

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat Děrná páska historické paměťové médium, nahradila

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Variace 1 HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. HW složení

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM)

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a konkretním programem, který uživatel používá. je základní programové vybavení počítače (tj. software),

Více

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba.

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba. Odpovědi jsem hledala v prezentacích a na http://www.nuc.elf.stuba.sk/lit/ldp/index.htm Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy Operační systémy 1 Přednáška číslo 11 3. 5. 2010 Souborové systémy Dělení dle bezpečnosti Souborové systémy s okamžitým zápisem pouze jeden druh operace a další musí čekat. Data se nemohou ztratit, ale

Více

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran Technické požadavky -přílohacelkem 8 stran Technické požadavky A) 16 kusů PC včetně operačního softwaru s následujícími parametry: Požadavek Splněno (doplňte: ano/ne) Vyplní žadatel (max. 18 znaků) RAM:

Více

Počítač a multimédia v moderní mateřské škole. Reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0022

Počítač a multimédia v moderní mateřské škole. Reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0022 Počítač a multimédia v moderní mateřské škole Reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0022 Základní ovládání počítače Terminologie Hardware Software Základy používání počítače 2013 Eduard Gratzl 2 Počítač nebo Laptop

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 18 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: monitory CRT a LCD - princip funkce, srovnání (výhody

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Y36SAP http://service.felk.cvut.cz/courses/y36sap/

Y36SAP http://service.felk.cvut.cz/courses/y36sap/ Y36SAP http://service.felk.cvut.cz/courses/y36sap/ Úvod Návrhový proces Architektura počítače 2007-Kubátová Y36SAP-Úvod 1 Struktura předmětu Číslicový počítač, struktura, jednotky a jejich propojení. Logické

Více

Základní deska (motherboard, mainboard)

Základní deska (motherboard, mainboard) Základní deska (motherboard, mainboard) Jedná se o desku velkou cca 30 x 25 cm s plošnými spoji s množstvím konektorů a slotů připravených pro vložení konkrétních komponent (operační paměť, procesor, grafická

Více

2.1 Historie a vývoj počítačů

2.1 Historie a vývoj počítačů Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více