SKLAD OLOMOUC Železniční 548/4b Olomouc tel.: fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SKLAD OLOMOUC Železniční 548/4b Olomouc tel.: fax:"

Transkript

1 Přímá telefonní čísla prodejců Střední Čechy tel.: , fax: Východní Čechy tel.: , fax: Severozápadní Čechy tel.: , fax: Jihozápadní Čechy tel.: , fax: Jižní Morava tel.: , fax: Severní Morava tel.: , fax: CENTRÁLNÍ SKLAD Modletice Dobřejovice, Praha-Východ tel.: fax: SKLAD OLOMOUC Železniční 548/4b Olomouc tel.: fax: PRODEJNÍ KANCELÁŘ ZNOJMO Vídeňská Znojmo tel.: fax: Verze 1/2005

2

3 Spoleãnost ALU KÖNIG FRANKSTAHL s.r.o. se zab vá prodejem hutních materiálû (zejména uzavfien ch ãtyfihrann ch ocelov ch profilû, válcované a taïené tyãové oceli, beze v ch ocelov ch silnostûnn ch trubek a nerezov ch ocelí...), ocelového profilového systému JANSEN a systému mobilního protipovodàového hrazení DPS 2000 z vlastních skladû v Praze a Olomouci, pfiiãemï ve keré na e ãinnosti podléhají pfiísn m pravidlûm certifikovaného systému managementu jakosti dle âsn EN ISO 9001:2001. Skladový sortiment Uzavřené ocelové profily ãtvercové - od 20x20 do 400x400 mm obdélníkové - od 30x20 do 500x300 mm síla stûny od 1,5 do 20 mm, jakost S355J2H (St 52.3), S275J0H (S 44.3) a S235JR (St 37.2). Profily v jakosti S355 jsou válcované za tepla dle EN nebo za studena dle EN 10219, v jakosti S275 za studena dle EN 10219, v jakosti S235 dle EN nebo EN (DIN 2395). vysokopevnostní s horní mezí kluzu 500 N/mm 2 a pevností v tahu N/mm 2 eliptické - ovál a poloovál - v jakosti S355J2H podle EN10210 Koncernová znaãka kvality je oznaãením nejen pro produkty dodávané z na ich skladû po celé Evropû, ale zahrnuje v sobû i filosofii na eho pfiístupu k Vám, na im váïen m zákazníkûm, která je zaloïena na: partnerství nejlep í moïné kvalitû dodávan ch v robkû a sluïeb spolehlivosti a stabilitû na ich dodávek a iroké kále doprovodn ch sluïeb nejvy í kvality. Bezešvé ocelové trubky rozmûry - prûmûry od 26,9 do 355,6 mm síla stûny od 2,9 do 45 mm jakost S355J2H (St 52.3N, St 52.0) strojní trubky 20 MnV6 Válcovaná tyčová ocel kruhová S355J0, S355J2G3, C45, 16MnCr5, 42CrMo4QT plochá S355J0, S355J2G3 iroká S355J2G3 ãtvercová S355J0, S355J2G3 úhelníková S235JRG2, S355J2G3 Tažená tyčová ocel kruhová S355J2G3, C45 plochá S235JRG2 ãtvercová S235JRG2

4 Nerezový materiál Kromû klasického ãerného materiálu nabízíme z na ich skladû taktéï materiál nerezov. Nabízen je v následujících sortimentních skupinách: trubky ãtvercové, podélnû svafiované trubky obdélníkové, podélnû svafiované trubky kruhové, podélnû svafiované kolena trubková, svafiovaná tyãe kruhové, brou ené nebo taïené za studena tyãe kruhové, válcované za tepla tyãe ploché brou ené tyãe ploché stfiíhané tyãe úhelníkové rovnoramenné, za tepla válcované Detailní informace najdete na internetov ch stránkách a nebo si vyïádejte na e prezentaãní CD. Naše služby dûlení materiálu na pfiesné délky, u kruhového prûfiezu do prûmûru 530 mm, u ãtyfihranného prûfiezu do rozmûru 700 x 500 mm, dûlení materiálu v sériích a pod úhlem skladování ve kerého materiálu v uzavfien ch halách doprava na místo urãení oh bání materiálu atesty dle platné legislativy odborné poradenství balení materiálu Potfiebujete-li hutní materiál v eho druhu, kontaktujte na e prodejce, ktefií Vám vypracují cenovou a termínovou nabídku. SvÛj poïadavek nám za lete mailem, faxem nebo nám jednodu e zavolejte! TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI!

5 Uzavřené čtyřhranné ocelové profily EN / S355J2H, S275JOH nebo S235JRH rozmûr hmotnost rozmûr hmotnost rozmûr hmotnost rozmûr hmotnost mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m 40 x 40 x 4 4, ,40 90 x 50 x 3 6, x 40 x 5 12,67 50 x 50 x 3 4, ,90 4 7, x 70 x 4 12,36 4 5, x 160 x 5 23,80 5 9, ,19 5 6, , , ,92 60 x 60 x 3 5, , x 40 x 3 6, x 80 x 3 9,90 4 6, ,40 4 7, ,00 5 8, x 180 x 5 27, x 50 x 4 8, ,00 6 9, , , ,90 70 x 70 x 3 6, , , ,90 4 7, , x 60 x 4 9, ,70 5 9, x 200 x 5 30, , x 100 x 3 11,30 80 x 80 x 4 9, , , , , , x 80 x 4 10, , , , , , ,36 12,5 68, , ,70 90 x 90 x 4 10, x 250 x 6 45, x , , , , , x 80 x 4 14, , , , , x 100 x 3 8,96 12,5 88, x 40 x 3 7, , , x 300 x 8 71,60 4 9, , , , , x 90 x 6 21, ,00 40 x 20 x 2 1, x 50 x 4 9, , ,40 50 x 30 x 3 3, x 60 x 3 8, x 80 x 4 15, ,56 4 4, , , x 110 x 4 12,99 50 x 40 x 4 4, , , x 120 x 4 14,20 60 x 30 x 3 3, , , ,50 4 4,83 6,3 15, x 100 x 4 16, ,70 60 x 40 x 3 4,25 7,1 17, , ,40 4 5, x 80 x 3 8, , ,80 5 6, , , x 140 x 4 16,80 70 x 50 x 4 6, , x 120 x 4 18, ,70 80 x 40 x 4 6, , , ,50 5 8, x 80 x 8 21, , ,40 80 x 50 x 4 7, x 100 x 4 13,00 6,3 27, ,10 5 8, , x 80 x 6 24, x 150 x 4 18,00 80 x 60 x 4 7, , ,30 5 9,70

6 Uzavřené čtyřhranné ocelové profily EN / S355J2H nebo S275JOH rozmûr hmotnost rozmûr hmotnost rozmûr hmotnost rozmûr hmotnost mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m 200 x 100 x 4 18, x 150 x 5 26, x 150 x 10 57, x 150 x 8 52, , , , x 200 x 6 45, , ,23 12,5 68, , , , , , , x 120 x 6 30, x 140 x 8 46, , x 120 x 5 23, x 100 x 8 40, ,00 12,5 88, , x 150 x 5 30, x 100 x 6 35, x 200 x 8 71, , ,8 8 46, , , , ,00 12,5 108,00 Uzavřené čtyřhranné ocelové profily EN / S355J2H tváfiené za tepla rozmûr hmotnost rozmûr hmotnost rozmûr hmotnost rozmûr hmotnost mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m 30 x 30 x x 80 x x 110 x x 160 x x 40 x x 120 x x 50 x x 180 x x 90 x x 140 x x 60 x x 200 x x 150 x x 70 x x 100 x x 220 x x 80 x x 160 x

7 Uzavřené čtyřhranné ocelové profily EN / S355J2H tváfiené za tepla rozmûr hmotnost rozmûr hmotnost rozmûr hmotnost rozmûr hmotnost mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m 250 x 250 x 6,3 47, x 50 x 4 8, x 80 x 6,3 22, x 150 x 10 58, , , ,60 12,5 72, ,50 6,3 13, , ,30 12,5 91, , x 90 x 8 28, x 140 x 6,3 38, , x 60 x 5 11, x 80 x 6 23, x 180 x 6 40, x 260 x 10 77,70 6,3 14,20 6,3 24,10 6,3 41, ,00 7,1 15, x 100 x 6,3 26, , x 300 x 6,3 57, , , , ,80 8,8 19,00 12,5 48,70 12,5 80, , x 80 x 5 13, x 120 x 6 26, x 100 x 8 47,70 12,5 112, x 60 x 5 13, , , , , x 100 x 5 22, x 150 x 8 54, x 350 x 8 85,40 6,3 16,20 6,3 28, , ,00 7,1 18, , x 200 x 6,3 47,90 12,5 131, , , , ,00 8,8 21,80 12,5 52, , x 400 x , , x 120 x 5 24,10 12,5 91,90 12,5 151, x 80 x 5 14,70 6,3 30, , , , , x 150 x 6,3 47, ,00 6,3 18, , ,30 60 x 40 x 4 5,64 7,1 20,30 12,5 56, x 250 x 12,5 112,00 5 6, , , x 200 x 8 72,80 6,3 8, , x 150 x 6,3 33, ,20 80 x 40 x 3,2 5, x 100 x 10 30, ,40 12,5 112,00 5 8, x 80 x 5 16, , ,00 6,3 10, ,10 12,5 62, x 300 x 12,5 131, , , x 120 x 6,3 32, ,00 80 x 50 x 5 9, x 50 x 6,3 18, , x 250 x 8 85,40 80 x 60 x 8 15, x 100 x 5 18, , ,00 90 x 50 x 5 9,99 6,3 23,10 12,5 60,50 12,5 131,00 6,3 12, , x 100 x 6,3 33, ,00 7,1 13, , , x 200 x 8 85, , x 80 x 5 17, , , , , x 150 x 6,3 38, x 300 x , , ,00

8 Uzavřené čtyřhranné ocelové profily - Jäkly EN / EN / DIN 2395 / S235JR rozmûr hmotnost rozmûr hmotnost rozmûr hmotnost rozmûr hmotnost mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m 20 x20 x 2 1,12 80 x 80 x 3 7,10 60 x 40 x 4 5, x 30 x 3 5,68 25 x 25 x 2 1,44 4 9,28 5 6,56 4 7,39 30 x 30 x 2 1, ,30 60 x 50 x 3 4, x 40 x 3 6,13 3 2,39 90 x 90 x 4 10,50 70 x 30 x 3 4,28 4 7,97 4 3, ,80 70 x 40 x 3 4,75 5 9,70 35 x 35 x 3 2, x 100 x 3 8,99 4 6, x 50 x 3 6,63 40 x 40 x 2 2, ,80 70 x 50 x 3 5,19 4 8,59 3 3, ,40 4 6, x 60 x 3 7,07 4 4,25 30 x 20 x 3 1,92 80 x 30 x 3 4,75 4 9,22 45 x 45 x 3 3,80 40 x 20 x 3 2,39 80 x 40 x 3 5, ,30 4 4,88 50 x 20 x 3 2,86 4 6, x 80 x 4 10,48 50 x 50 x 3 4,28 50 x 30 x 3 3,33 5 8, x 40 x 3 7,07 4 5,51 4 4,25 80 x 50 x 3 5,69 4 9,22 5 6,56 50 x 40 x 3 3,80 4 7, ,30 60 x 60 x 3 5,22 60 x 20 x 3 3,30 5 8, x 60 x 3 8,01 4 6,76 60 x 30 x 3 3,80 80 x 60 x 3 6, ,50 5 8,13 4 4,88 4 8, ,80 70 x 70 x 3 6,16 60 x 40 x 2 3,01 90 x 50 x 4 8, x 80 x 3 8,99 4 8,02 3 4,28 5 9, ,40 5 9,70 Válcovaná široká ocel S355J2G3 (âsn 11523), DIN tlou Èka mm ífika mm Hvûzdiãkou oznaãené rozmûry vedeme na skladû, skladov sortiment se prûbûïnû roz ifiuje.

9 Válcovaná kruhová tyčová ocel DIN 1013 tlou Èka S355J0 C45 W. Nr W. Nr mm S355J2G3 C45E 16MnCr5 42CrMo4QT ekvivalent âsn âsn âsn âsn stav mûkce Ïíhaná zu lechtûná Hvûzdiãkou oznaãené rozmûry vedeme na skladû, skladov sortiment se prûbûïnû roz ifiuje.

10 Válcovaná plochá tyčová ocel S355J0, S355J2G3 (âsn 11523), DIN 1017 tlou Èka mm ífika mm Hvûzdiãkou oznaãené rozmûry vedeme na skladû, skladov sortiment se prûbûïnû roz ifiuje. Válcovaná čtvercová tyčová ocel S355J0, S355J2G3 (âsn 11523), DIN 1014 rozmûr mm rozmûr mm 20 x x x x x x x x x x x x x x 140

11 Válcovaná tyčová ocel úhelníková S235JRG2 (âsn 11373), DIN 1028 Válcovaná tyčová ocel úhelníková S235JRG2 (âsn 11373), DIN 1029 rozmûr mm rozmûr mm 30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

12 Bezešvé ocelové trubky St 52.3N, St 52.0 S355J2H, (âsn 11523), DIN 2448 rozmûr hmotnost rozmûr hmotnost rozmûr hmotnost rozmûr hmotnost mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m 26,9 x 5 2, x 5 8,015 88,9 x 20 33, x 12,5 33, x 8 4,340 6,3 9,896 22,2 36,520 14,2 37, x 4 3, , , , , , x 12,5 25, ,820 42,4 x 4 3,788 12,5 17, ,990 22,2 54, ,611 14,2 19, , , , , ,6 5 11, ,220 44,5 x 4 3,995 17,5 22,656 5,6 13, , , ,660 6,3 14, x 6,3 18, ,508 76,1 x 4 7,110 7,1 16, ,500 48,3 x 4 4, , , , ,339 5,6 9, ,580 12,5 35,300 7,1 7,214 6,3 10,840 12,5 27,470 14,2 39, , ,410 14,2 30, , ,445 8,8 14, , , x 6,3 6, ,300 17,5 36,300 22,2 57, ,111 12,5 19, , ,890 12,5 11,868 14,2 21, , , x 5 6, , x 4 10, ,970 6,3 7, ,670 6,3 15, x 6,3 19,700 7,1 8,737 82,5 x 5 9, , ,660 12,5 13,717 6,3 11, , ,330 60,3 x 2,9 4,105 8,8 16,000 12,5 29,440 12,5 37,150 3,6 5, ,880 14,2 32,850 14,2 41, ,818 12,5 21, , ,170 5,6 7,554 14,2 23, , ,730 6,3 8, , , ,600 7,1 9,315 17,5 28, ,3 x 3,6 9, , , ,800 4,5 12, , ,404 88,9 x 3,6 7,570 6,3 16, ,7 x 8,8 28,400 12,5 14, , , ,980 14,2 16, , ,720 12,5 39,210 63,5 x 5 7,213 5,6 11,500 12,5 31,380 14,2 43,920 5,6 7,996 6,3 12,830 14,2 35, ,810 6,3 8,886 7,1 14, ,790 17,5 52, , ,960 17,5 41, , , , ,510 22,2 64,300 12,5 15,721 12,5 23,550 22,2 50, ,720 14,2 17,263 14,2 26, , ,130 17,5 19, , x 10 27, ,00

13 Bezešvé ocelové trubky St 52.3N, St 52.0 S355J2H, (âsn 11523), DIN 2448 rozmûr hmotnost rozmûr hmotnost rozmûr hmotnost rozmûr hmotnost mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m 152,4 x 8 28,50 168,3 x 22,2 80, x , x , , , , ,90 12,5 43, , , , , ,10 219,1 x 8 41, , , , , , ,54 177,8 x 8 33,50 12,5 63, , , ,38 14,2 71, x , ,00 12,5 50, , , ,00 14,2 57,29 17,5 87, , x 8 29, , , x , , , , ,00 12,5 45, , ,96 323,9 x 10 77,41 14,2 50, , ,65 12,5 95, ,43 193,7 x 10 45, , ,49 17,5 61,07 12,5 55, , , ,56 14,2 62,86 244,5 x 10 57, ,28 22,2 74, ,12 12,5 71, , , ,67 14,2 80, , ,46 22,2 93, , , , , ,73 355,6 x 10 85, , , ,33 12,5 105, , , , ,00 168,3 x 8 31, , , , , , , ,22 12,5 48, x 10 47, x 10 64, , ,00 14,2 66,11 12,5 80, , , , , ,33 Tažená čtvercová tyčová ocel S235JRG2 (âsn 11373), DIN 178 rozmûr mm rozmûr mm 15 x x x x x x x x x x x 100

14 Tažená plochá tyčová ocel S235JRG2 (âsn 11373), DIN 174 tlou Èka mm ífika mm Hvûzdiãkou oznaãené rozmûry vedeme na skladû, skladov sortiment se prûbûïnû roz ifiuje. Tažená kruhová tyčová ocel DIN 671, h 9 rozmûr mm S355J2G3 âsn C45 âsn Hvûzdiãkou oznaãené rozmûry vedeme na skladû, skladov sortiment se prûbûïnû roz ifiuje.

15 Nerezy Tyče úhelníkové rovnoramenné, za tepla válcované 20 x 20 x 3,0 100 x 100 x 10 mm Rozmûry a tolerance dle DIN m mofien Minimální prodejní délka 3 m Trubky čtvercové, podélně svařované 10 x 10 x 1,0 120 x 120 x 3,0 mm Rozmûry a tolerance dle DIN m brou en, zrno K220 + F (baleno do folie) Minimální prodejní délka 3 m Trubky čtvercové, podélně svařované 10 x 10 x 1,0 200 x 200 x 5,0 mm Rozmûry a tolerance dle DIN m mofien, kartáãovan Minimální prodejní délka 3 m Trubky obdélníkové, podélně svařované 30 x 20 x 1,2 200 x 100 x 5,0 mm Rozmûry a tolerance dle DIN m mofien, kartáãovan Minimální prodejní délka 3 m Trubky kruhové, dekorační podélně svařované, DIN x 1,0 114,3 x 2,0 mm Rozmûry a tolerance dle EN ISO m brou en na zrno K 220 / K F (baleno do folie) Koeficient svaru V = 0,8 Minimální prodejní délka 3 m Trubky kruhové, podélně svařované, DIN ,0 x 1,0 506 x 3,0 mm Rozmûry a tolerance dle EN ISO m kartáãovan, event. leskle Ïíhan Koeficient svaru V = 1 Minimální prodejní délka 3 m

16 Kolena trubková, svařovaná, 90, r = 1,5D 21,3 x 2 60,3 x 2 mm Rozmûry dle DIN 2605 kartáãov nebo brou en na zrno K220 Tyče kruhové, tažené za studena, broušené 8,0 80 mm Rozmûry a tolerance dle EN 10278/DIN671/h9 3 6 m brou en Minimální prodejní délka tyãe do 40 mm celá v robní délka, od 40 mm v poïadované délce Tyče kruhové, tažené za studena 3,0 100 mm Rozmûry a tolerance dle EN 10278/DIN671/h9 3 m leskl Minimální prodejní délka 3 m Tyče kruhové, válcované za tepla, loupané mm Rozmûry a tolerance dle DIN m loupan Minimální prodejní délka tyãe do 40 mm celá v robní délka, od 40 mm v poïadované délce Tyče ploché broušené 20 x x 10 mm Rozmûry a tolerance dle DIN m v echny ãtyfii strany brou eny na zrno K320 Minimální prodejní délka 2 m Tyče ploché stříhané 10 x 3,0 200 x 10 mm Rozmûry a tolerance dle DIN m kovovû leskl Minimální prodejní délka 2 m

Válcovaná ocel. ThyssenKrupp Ferrosta. Praha Hradec Králové Litvínov Ostrava Rynholec

Válcovaná ocel. ThyssenKrupp Ferrosta. Praha Hradec Králové Litvínov Ostrava Rynholec Válcovaná ocel - trubky ploché a a duté dlouhé profily produkty hyssenkrupp Ferrosta Praha Hradec Králové Litvínov Ostrava Rynholec tk 2 hyssenkrupp Ferrosta Jsme tu pro Vás Litvínov Rynholec Praha Hradec

Více

V případě jakýchkoliv dotazů nebo poptávek v oblasti hutního materiálu prosím kontaktujte našeho specializovaného prodejce.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo poptávek v oblasti hutního materiálu prosím kontaktujte našeho specializovaného prodejce. Vážení zákazníci, Společnost EXTE SPOJ, spol. s r.o. rozšiřuje od 1. 1. 2011 svoji nabídku o hutní materiály především pro oblast strojírenství. Zejména se jedná o válcované a kované tyče, lesklé materiály

Více

www.ocel.cz UZAVŘENÉ ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ PROFILY RHS PARTNER PRO VÁŠ ÚSPĚCH

www.ocel.cz UZAVŘENÉ ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ PROFILY RHS PARTNER PRO VÁŠ ÚSPĚCH www.ocel.cz UZAVŘENÉ ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ PROFILY RHS PARTNER PRO VÁŠ ÚSPĚCH Základním zaměřením společnosti, s. r. o. je skladování a prodej uzavřených ocelových profilů, silnostěnných bezešvých a svařovaných

Více

obchod servis kooperace

obchod servis kooperace obchod servis kooperace FAVEX, s.r.o. působí na trhu s hutním materiálem již od roku 1994, společnost má česko-belgické majitele, kteří přinášejí do jejího rozvoje stále nové impulzy a investice obchodní

Více

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Rok zaloïení: 1995 Registrace: Sídlo: Provozovna: Pfiedmût ãinnosti: PÛsobnost: Vybavení: Krajsk soud v Brnû oddíl C, vloïka

Více

NEREZOVÉ OCELI svitky, plechy, tyče, trubky, potrubní a spojovací díly, prvky pro architekturu vzorované plechy, ap.

NEREZOVÉ OCELI svitky, plechy, tyče, trubky, potrubní a spojovací díly, prvky pro architekturu vzorované plechy, ap. BOGNER EDELSTAHL CZECH REPUBLIC, s.r.o., dceřinná organizace rakouské společnosti Bogner Edelstahl GmbH se sídlem ve Vídni, působí na českém trhu od roku 1996. Zpočátku působila pouze jako obchodní kancelář,

Více

Kruhové trubky bezešvé, válcované za tepla dle EN a EN jakost S 355J2H; E355+AR

Kruhové trubky bezešvé, válcované za tepla dle EN a EN jakost S 355J2H; E355+AR OBSAH OBSAH... 2 Hlavní dodavatelé... 3 Hlavní charakteristika našeho zboží... 3 4hranné duté profily (MSH) válcované za tepla MSH dle EN 10 210 skladované v jakostech S 355J2H a S 355NH... 4 Obdélníkové

Více

JAKOSTI NEREZOVÝCH OCELÍ

JAKOSTI NEREZOVÝCH OCELÍ JAKOSTI A EKVIVALENTY NEREZOVÝCH OCELÍ JAKOSTI NEREZOVÝCH OCELÍ SEZNAM NOREM PRO NEREZOVOU OCEL EN AISI AFNOR BSI DIN GOST UNE UNI X 12 CrMnNIN 17-7-5 1.4372 201 Z12 CMN 17-07 Az - 1.4372 (31) - - - X

Více

Obsah KAPITOLY. 1 Svařované nerezové trubky 4-6. 2 Čtyřhranné a obdélníkové svařované trubky 7-9. 3 Bezešvé trubky 10-14.

Obsah KAPITOLY. 1 Svařované nerezové trubky 4-6. 2 Čtyřhranné a obdélníkové svařované trubky 7-9. 3 Bezešvé trubky 10-14. KATALOG PRODUKTŮ Obsah KAPITOLY listy 1 Svařované nerezové trubky 4-6 2 Čtyřhranné a obdélníkové svařované trubky 7-9 3 Bezešvé trubky 10-14 4 Duté tyče 15-16 5 Tyčové materiály 17-22 6 Nerezové potrubí

Více

11/2015 KONDOR - hutní materiály a doplňkový sortiment

11/2015 KONDOR - hutní materiály a doplňkový sortiment 11/2015 KONDOR - hutní materiály a doplňkový sortiment Obsah OCELOVÉ NOSNÍKY... 3 BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ... 4 KARI SÍTĚ... 4 JEKLY... 5 PLECHY... 8 PÁSOVÁ A PLOCHÁ OCEL... 10 ÚHELNÍK... 12 TRUBKY - OCELOVÉ

Více

Tyčový materiál. Strana 3.1. Plochá ocel. Strana 3.7. Plochá ocel - široká. Strana 3.9. Čtvercová ocel. Strana 3.10. Kruhová ocel. Strana 3.

Tyčový materiál. Strana 3.1. Plochá ocel. Strana 3.7. Plochá ocel - široká. Strana 3.9. Čtvercová ocel. Strana 3.10. Kruhová ocel. Strana 3. Kapitola 03 Tyčový materiál Strana 3.1 Strana 3.7 Strana 3.9 Strana 3.10 Strana 3.11 Strana 3.15 Strana 3.16 Strana 3.17 Plochá ocel Plochá ocel - široká Čtvercová ocel Kruhová ocel Úhelníky Úhelníky -

Více

Hutní materiál. www.akros.cz www.akros.sk

Hutní materiál. www.akros.cz www.akros.sk Hutní materiál www.akros.cz www.akros.sk AKROS, s.r.o. Prodej nerezového hutního materiálu pod hlavičkou AKROS byl zahájen v roce 1993. Naše společnost se specializuje na dodávky nerezového hutního materiálu.

Více

PŘIŘAZENÍ ZNAČEK OCELÍ ČSN ZNAČKÁM EN DLE NÁRODNÍCH PŘÍLOH ČSN EN TŘÍDA

PŘIŘAZENÍ ZNAČEK OCELÍ ČSN ZNAČKÁM EN DLE NÁRODNÍCH PŘÍLOH ČSN EN TŘÍDA železná jistota PŘIŘAZENÍ ZNAČEK OCELÍ ČSN ZNAČKÁM EN DLE NÁRODNÍCH PŘÍLOH ČSN EN TŘÍDA 10 A 11 Tato tabulka slouží jako pomůcka při volbě materiálu. Detailní chemické složení materiálů však nemusí být

Více

Výrobní program Profily ocelové otevřené tvářené za studena

Výrobní program Profily ocelové otevřené tvářené za studena Výrobní program Profily ocelové otevřené tvářené za studena Obsah: 1. Úvod 2. Rozměrové normy a dodací podmínky 3. Základní jakosti ocelí 4. Způsob dodávání 5. Certifikáty a atesty 6. Základní rozměrová

Více

Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily.

Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily Vnější rozměry (D,B,H) Tloušťka (T) Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti ± 1%, min. ± 0,5 mm a max ± 10mm 10%

Více

KATALOG válcovaných. otevřených i uzavřených profilů od českého výrobce. your smart producer. V katalogu najdete: otevřené profily - tloušťka 1-6 mm

KATALOG válcovaných. otevřených i uzavřených profilů od českého výrobce. your smart producer. V katalogu najdete: otevřené profily - tloušťka 1-6 mm your smart producer KATALOG válcovaných otevřených i uzavřených profilů od českého výrobce V katalogu najdete: otevřené profily - 1-6 mm L profily U profily C profily speciální profily svařované profily

Více

Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci

Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci Rozdělení ocelí ke tváření podle Rozdělení ocelí podle ČSN 42 0002 : 78 ČSN EN 10020 : 01 (42 0002) (rozdělení národní) (rozdělení podle evropské

Více

âíselné oznaãení

âíselné oznaãení 1.0038, str. 1 část 3, Nelegované jakostní oceli 1.0038 âíselné oznaãení S 2 35 J R 1 ) N e le g o v a n á ja k o s tn í o c e l S 2 35 J R G 2 1 ) Znaãka Chemické sloïení [hm. %] C 3 ) Si 4 ) M n P 5

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Klöckner Stahlhandel CZ. klöckner & co multi metal distribution

Klöckner Stahlhandel CZ. klöckner & co multi metal distribution Klöckner Stahlhandel CZ klöckner & co multi metal distribution HUTNÍ MATERIÁL VÁM DODÁME Z NAŠICH SKLADŮ V ČESKÉ REPUBLICE... Plechy za tepla válcované, nemořené/mořené za studena válcované povrchově upravené

Více

zkratka označení: FS-G* technický list výrobku vytvořeno 04.07.2015 00:40 1/9 plochá ocel, všechny strany broušná, zrno 240 všechny strany z pásu

zkratka označení: FS-G* technický list výrobku vytvořeno 04.07.2015 00:40 1/9 plochá ocel, všechny strany broušná, zrno 240 všechny strany z pásu plochá ocel, zkratka označení: FS-* broušná, zrno 2 technický list výrobku Typ S K Provedeni 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Korn 1 Úzká strana vytvořeno 0.07.1 00: 1/9 Typ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Více

Klöckner Stahlhandel CZ. klöckner & co multi metal distribution

Klöckner Stahlhandel CZ. klöckner & co multi metal distribution Klöckner Stahlhandel CZ klöckner & co multi metal distribution HUTNÍ MATERIÁL VÁM DODÁME Z NAŠICH SKLADŮ V ČESKÉ REPUBLICE... Plechy za tepla válcované, nemořené/mořené za studena válcované povrchově upravené

Více

CENÍK OBROBENÉ NÁSTROJOVÉ OCELI

CENÍK OBROBENÉ NÁSTROJOVÉ OCELI Výroba a prodej od roku 1999 CENÍK 2015 platný od 1.11.2015 verze 2.2015 CENÍK OBROBENÉ NÁSTROJOVÉ OCELI broušené nebo frézované 1.2842/1.2510 1.2379 1.2080 1.1730 1.2312 1.2767 1.2162 1.2343 1.2083 1.3343

Více

Plechy. Strana 4.1. SLC Dělící cenrum plechy Vídeň. Strana 4.2. Opracování plechů. Strana 4.3. Plechy jemné za studena válcované DC01. Strana 4.

Plechy. Strana 4.1. SLC Dělící cenrum plechy Vídeň. Strana 4.2. Opracování plechů. Strana 4.3. Plechy jemné za studena válcované DC01. Strana 4. Kapitola 04 Plechy Strana 4.1 Strana 4.2 Strana 4.3 SLC Dělící cenrum plechy Vídeň Opracování plechů Plechy jemné za studena válcované Strana 4.4 Strana 4.5 Strana 4.6 Strana 4.9 DC01 Plechy žárově zinkované

Více

Pantanet Protect. Obrázek 1

Pantanet Protect. Obrázek 1 1 Popis Pantanet Protect je název pro bodově odporově svařované sítě vyrobené z pozinkovaných drátů z nízkouhlíkové oceli, které jsou následně potaženy vrstvou PVC. Síť má dvojitý okraj, vodorovné dráty

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU EGE je skupina podniků působící na mezinárodním trhu, která se orientuje zejména na dodávky pro energetický průmysl. Holding EGE disponuje výhradně

Více

Název Hmotnost kg/m Popis Stav skladu

Název Hmotnost kg/m Popis Stav skladu Název Hmotnost kg/m Popis Stav skladu trubka 48 x 3,6 mm 3,97 bzšv. N 24,00 m trubka 60 x 3,2 mm 4,51 bzšv. N 60,00 m trubka 60 x 5,0 mm 6,82 pod. S355J2, atest 2.2 16,50 m trubka 60 x 6,3 mm 8,39 bzšv.

Více

Podle ČSN EN Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy

Podle ČSN EN Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy Předmět normy Vstupní materiál pro výrobu dutých profilů Stav dodávky dutých profilů

Více

KATALOG PRODUKTŮ PARTNERSTVÍ PEVNÉ JAKO OCEL

KATALOG PRODUKTŮ PARTNERSTVÍ PEVNÉ JAKO OCEL KATALOG PRODUKTŮ PARTNERSTVÍ PEVNÉ JAKO OCEL prodejní doba: Po Pá 7.00 15.30 hod. OBCHODNÍ ODDĚLENÍ PRODEJNÍ SKLADY MATERIÁLU Uherské Hradiště Průmyslová 1510 686 01 Uherské Hradiště tel.: +420 572 508

Více

TABULKA VYRÁBĚNÝCH TRUBEK A PROFILŮ

TABULKA VYRÁBĚNÝCH TRUBEK A PROFILŮ TABULKA VYRÁBĚNÝCH TRUBEK A PROFILŮ PRECISION TUBES & PROFILES LASER METAL PROCESSING STEEL SERVICE CENTER JAKOSTI A BALENÍ Při požadavcích na jiné mechanické a chemické vlastnosti nutno konzultovat s

Více

Trubky čtvercové, obdelníkové - jekly

Trubky čtvercové, obdelníkové - jekly Kapitola 05 Trubky čtvercové, obdelníkové - jekly Strana 5.1 Trubky čtvercové, obdelníkové - jekly Strana 5.6 Trubky čtvercové, obdelníkové - jekly pozinkované Strana 5.7 Trubky čtvr./obd. za studena válcované

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

w w w. n a s t r o j o v e - o c e l i. c o m

w w w. n a s t r o j o v e - o c e l i. c o m w w w. n a s t r o j o v e - o c e l i. c o m 1.2842/1.2510 1.2379 1.2080 1.1730 1.2312 1.2767 1.2162 1.2343 1.2343ESU 1.2083 1.3343 1.2210 ST52-3 platný od 1.7.2011 verze 2011.1 V katalogu naleznete velký

Více

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH GmbH Organizace koncernu Business Area Materials Services 2 Historie společnosti TKMA 3 Centrála Vídeň - Freudenauer Hafen Plocha hal 8.000 m² Administrativní plocha 1.200 m² 69 pracovníků 17 pásových

Více

trubka 60,3 x 5 mm 6,8 pod.sv. S355J2 16,5 m trubka 63,5 x 5 mm 7,2 bzšv. S355J2 19,3 m trubka 102 x 2 mm 4,9 bzšv. St37.0 7,5 m

trubka 60,3 x 5 mm 6,8 pod.sv. S355J2 16,5 m trubka 63,5 x 5 mm 7,2 bzšv. S355J2 19,3 m trubka 102 x 2 mm 4,9 bzšv. St37.0 7,5 m Název Hmotnost kg/m Popis Stav skladu trubka 60,3 x 5 mm 6,8 pod.sv. S355J2 16,5 m trubka 63,5 x 5 mm 7,2 bzšv. S355J2 19,3 m trubka 102 x 2 mm 4,9 bzšv. St37.0 7,5 m trubka 102 x 4 mm 9,7 bzšv. 2,8 m

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Ocelová lana 4 Vázací prostředky 7 Řetězy 9 Dráty tažené a válcované 10 Pletiva a sítě 10 Podlahové rošty 11 Tahokov 11 Příruby 12 Hutní polotovary 13 Betonářská žebříková

Více

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL NÁŘADÍ / ZÁMEČNICKÉ POTŘEBY BRUSIVO / BARVY LAKY PRODEJNA PRAHA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ Kutnohorská 309/84 Na Stráži 2231/33a 109 00 Praha 10 180 00 Praha

Více

BEZEŠVÉ HYDRAULICKÉ TRUBKY

BEZEŠVÉ HYDRAULICKÉ TRUBKY Přehled BEZEŠVÉ HYDRAULICKÉ TRUBKY 1. Bezešvé hydraulické trubky fosfátované (černé) a pozinkované str. 2 4 2. Bezešvé hydraulické trubky nerezové str. 5 6 3. Přepočty délky a hmotnosti trubky str. 7 3.1.1

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROBNÍ PORTFOLIO TRŽNÍ SEGMENTY / REFERENCE KONTAKT SVAŘOVANÉ DÍLY

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROBNÍ PORTFOLIO TRŽNÍ SEGMENTY / REFERENCE KONTAKT SVAŘOVANÉ DÍLY ODLITKY VÝKOVKY PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROBNÍ PORTFOLIO TRŽNÍ SEGMENTY / REFERENCE KONTAKT SVAŘOVANÉ DÍLY STROJÍRENSKO-METALURGICKÁ SPOLEČNOST PROFIL FIRMY TRADICE KVALITA - FLEXIBILITA Rok založení: 1949

Více

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL NÁŘADÍ / ZÁMEČNICKÉ POTŘEBY BRUSIVO / BARVY LAKY PRODEJNA PRAHA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ Kutnohorská 309/84 Na Stráži 2231/33a 109 00 Praha 10 180 00 Praha

Více

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL NÁŘADÍ / ZÁMEČNICKÉ POTŘEBY BRUSIVO / BARVY LAKY PRODEJNA PRAHA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ Kutnohorská 309/84 Na Stráži 2231/33a 109 00 Praha 10 180 00 Praha

Více

KVALITA ZE SKLADU. Přehled dostupných produktů. Tyče Trubky Potrubní díly Duté tyče L-profily Speciální profily Plechy VYDÁNÍ 1

KVALITA ZE SKLADU. Přehled dostupných produktů. Tyče Trubky Potrubní díly Duté tyče L-profily Speciální profily Plechy VYDÁNÍ 1 KVALITA ZE SKLADU Přehled dostupných produktů Tyče Trubky Potrubní díly Duté tyče L-profily Speciální profily Plechy VYDÁNÍ 1 STAPPERT značka pro nerezovou ocel STAPPERT nabízí po celé Evropě široké portfolio

Více

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Regionální zastoupení Náš závazek ve 30 zemích Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek po celém světě. Toto vyjádření je podpořeno - ve více než 50 pobočkách

Více

Katalog hutního materiálu. Změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Katalog hutního materiálu. Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Katalog hutního materiálu Změny a tiskové chyby vyhrazeny. působíme v průmyslu a řemesle WEYLAND GmbH Husova 17 370 05 České Budějovice Tel. 385 310 772 / Fax 385 310 773 Vážení obchodní přátelé, rakouská

Více

OBSAH... PLECHY... PROFILOVÁ OCEL...

OBSAH... PLECHY... PROFILOVÁ OCEL... NYPRO hutní prodej, a.s., 542 34 Malé Svatoňovice 291 tel.: +420 499 829 311 www.nyprohutni.cz PRODEJNÍ SORTIMENT OBSAH... Obsah strana č. 1-2 PLECHY... Ocelové plechy válcované ze tepla z běžných konstrukčních

Více

KATALOG VÝROBKŮ z uhlíkové oceli

KATALOG VÝROBKŮ z uhlíkové oceli KATALOG VÝROBKŮ z uhlíkové oceli Obsah Vážení obchodní přátelé, Firma METAL STEEL s. r. o. se zabývá maloobchodním a velkoobchodním prodejem výrobků z uhlíkové oceli a výrobků z nerezavějící oceli. V této

Více

Nylofor 3D. Obrázek 1. Strana : 1 / 7 Certifikováno : Oddělením kvality Werner Frans Dne : 23/04/2009

Nylofor 3D. Obrázek 1. Strana : 1 / 7 Certifikováno : Oddělením kvality Werner Frans Dne : 23/04/2009 1 Obecné vlastnosti 1.1 Popis Tato specifikace určuje požadavky na svařované pozinkované ocelové dráty a síťové panely potažené organickým povlakem, které jsou dle normy EN 102277 určeny k oplocování.

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Kolejnice 4 Výhybky 5 Drobné kolejivo 6 Kolejový spojovací materiál 8 Pražce 9 Kontakt 12 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX spol. s r. o. je obchodní organizace založena v

Více

Svařované podlahové rošty. Svařované podlahové rošty. Svařované offshore rošty. Svařované rošty s děrovaným plechem

Svařované podlahové rošty. Svařované podlahové rošty. Svařované offshore rošty. Svařované rošty s děrovaným plechem Svařované podlahové rošty Svařované podlahové rošty Svařované offshore rošty Svařované rošty s děrovaným plechem Jako jedni z mála v České republice nabízíme možnost objednat podlahové rošty přímo přes

Více

Securifor Svařovaná síť potažená polyesterem

Securifor Svařovaná síť potažená polyesterem 1 Všeobecné vlastnosti Tato specifikace stanovuje požadavky pro panely vyrobené z pozinkovaných drátů, svařené a následně potažené vrstvou polyesteru. Panely jsou určeny k oplocení. Tyto panely se používají

Více

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby Údaje k trubkám EO 1. Druhy ocelí, mechanické vlastnosti, způsob provedení Ocelové trubky EO Druhy ocelí Pevnost v tahu Mez kluzu Tažnost Rm ReH A5 (podélně) Způsob

Více

Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru kontinuálně za tepla válcovaných pásů a plechů stříhaných z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí

Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru kontinuálně za tepla válcovaných pásů a plechů stříhaných z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru kontinuálně za tepla válcovaných pásů a plechů stříhaných z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí Podle ČSN EN 10051 květen 2011 Oblast použití Výrobky

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

Dle EURO-normy 19-57, EN 10034, z materiálu S235JR/EN 10025

Dle EURO-normy 19-57, EN 10034, z materiálu S235JR/EN 10025 Středně široké nosníky I-profil IPE Dle EURO-normy 19-57, EN 10034, z materiálu S235JR/EN 10025 Od rozměru IPE 220 ve výrobních délkách do 24,10m. IPE 80 6,20 kg 0,328 IPE 80 IPE 100 8,30 kg 0,400 IPE

Více

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M AT E R I Á L U Š L E C H T I L É O CE LI ČSN EN 100252 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací

Více

Tradici rozvíjíme dostihovou rychlostí. We develop the tradition with racing speed. Na nás se můžete spolehnout. You can rely on us.

Tradici rozvíjíme dostihovou rychlostí. We develop the tradition with racing speed. Na nás se můžete spolehnout. You can rely on us. 11.11.2008 9:05 StrÆnka 1 Ohýbané trubky Tradici rozvíjíme dostihovou rychlostí. We develop the tradition with racing speed. EW Na nás se můžete spolehnout. You can rely on us. www.charvat-chs.cz www.charvat-slovakia.sk

Více

NAUKA O MATERIÁLU OZNAČOVÁNÍ OCELI DLE ČSN EN. Ing. Iveta Mičíková

NAUKA O MATERIÁLU OZNAČOVÁNÍ OCELI DLE ČSN EN. Ing. Iveta Mičíková NAUKA O MATERIÁLU OZNAČOVÁNÍ OCELI DLE ČSN EN Ing. Iveta Mičíková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Jakostní a zušlechtěná ocel

Jakostní a zušlechtěná ocel Kapitola 07 Jakostní a zušlechtěná ocel Strana 7.1 Strana 7.2 Strana 7.3 Strana 7.4 Strana 7.9 Strana 7.13 Ocel plochá, lesklá S235JRG2C+C Ocel konstrukční S355J2 Ušlechtilá ocel C45 Ocel lesklá Ocel kruhová

Více

PRODEJNA PRAHA PRODEJNA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ CHEB

PRODEJNA PRAHA PRODEJNA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ CHEB HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL NÁŘADÍ / ZÁMEČNICKÉ POTŘEBY BRUSIVO / BARVY LAKY PRODEJNA PRAHA PRODEJNA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ CHEB Kutnohorská 309/84 (areál SDM) Na Stráži 2231/33a Dolní

Více

Záznam z průmyslové stáže. ve firmě KMT International s.r.o.

Záznam z průmyslové stáže. ve firmě KMT International s.r.o. Záznam z průmyslové stáže ve firmě KMT International s.r.o. Student: Bc. Filip Najman 2014 1. Firma KMT International, s.r.o. Firma byla založena v roce 2002. Specializuje se především na prodej navařovacích

Více

3. Způsoby výroby normalizovaných polotovarů

3. Způsoby výroby normalizovaných polotovarů 3. Způsoby výroby normalizovaných polotovarů Polotovary vyráběné tvářením Tvářením vyrábíme hutní polotovary. Hutní polotovary se vyrábí různých průřezů a v různé rozměrové a geometrické přesnosti. Vyrábí

Více

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa SVAŘOVANÁ SÍŤ TYPU P Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované sítě FERT typu P, výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

Obsah. O firmě 4. Servisní služby 5. Plechy 6 9. Trubky 10 21. Profily 22 26. Profily válcované za tepla 29 35. Tyče 35 37. Oceli vyšších jakostí 38

Obsah. O firmě 4. Servisní služby 5. Plechy 6 9. Trubky 10 21. Profily 22 26. Profily válcované za tepla 29 35. Tyče 35 37. Oceli vyšších jakostí 38 Obsah O firmě 4 Servisní služby 5 Plechy 6 9 Trubky 10 21 Bezešvé trubky 10 19 Svařované trubky 20 21 Profily 22 26 Uzavřené konstrukční profily 22 25 Přesné uzavřené profily 26 27 Profily 28 Profily válcované

Více

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL NÁŘADÍ / ZÁMEČNICKÉ POTŘEBY BRUSIVO / BARVY LAKY PRODEJNA PRAHA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ Kutnohorská 309/84 Na Stráži 2231/33a 109 00 Praha 10 180 00 Praha

Více

MPO - FT-TA5/076. Fajkus M., Rozlívka L. INSTITUT OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ, s. r. o. Základní materiálové normy oceli pro konstrukce

MPO - FT-TA5/076. Fajkus M., Rozlívka L. INSTITUT OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ, s. r. o. Základní materiálové normy oceli pro konstrukce MPO - FT-TA5/076 Výzkum vlastností stávajících a nově vyvíjených patinujících ocelí zhlediska jejich využití pro ocelové konstrukce Etapa 2 Návrhové hodnoty patinujících ocelí na základě reálných hodnot

Více

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL NÁŘADÍ / ZÁMEČNICKÉ POTŘEBY BRUSIVO / BARVY LAKY PRODEJNA PRAHA PRODEJNA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ CHEB Kutnohorská 309/84 (areál SDM) Na Stráži 2392/31b Dolní

Více

Prodejní ceník Daniel Pilnaj IČO: 72588837 účetní rok 2015

Prodejní ceník Daniel Pilnaj IČO: 72588837 účetní rok 2015 D D 10 betonářská ocel 12,10 14,64 D 10 betonářská ocel st 10,70 12,95 D 12 betonářská ocel 15,30 18,51 D 14 betonářská ocel 20,90 25,29 D 16 betonářská ocel 27,20 32,91 D 20 betonářská ocel 42,30 51,18

Více

PODLAHOVÉ ROŠTY STACO VŽDY FUNKČNÍ ŘEŠENÍ KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

PODLAHOVÉ ROŠTY STACO VŽDY FUNKČNÍ ŘEŠENÍ KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PODLAHOVÉ ROŠY SACO VŽDY FUNKČNÍ ŘEŠENÍ KAALOG PRODUKŮ A SLUŽEB Obsah O nás 4 Svařované rošty SP 6 Zásady konstrukce 6 Optimální výběr roštů 7 Výrobní program 8 abulka zatížení typ A 10 abulka zatížení

Více

L Normované díly pro výrobu forem

L Normované díly pro výrobu forem A Sloupkové stojánky B Broušené desky a lišty Ocelové a hliníkové desky plochá, ná nástrojová ocel C Transportní a upínací přípravky D Vodící prvky E Přesné díly F Pružiny G Elastomery H FIBROCHEMIE J

Více

Solární program. www.k2l.cz. Tel.: 323 660 051-2. Fax: 323 660 053. mail: k2l.cz@k2l.cz. Program komponentů pro instalaci panelů pro šikmé střechy

Solární program. www.k2l.cz. Tel.: 323 660 051-2. Fax: 323 660 053. mail: k2l.cz@k2l.cz. Program komponentů pro instalaci panelů pro šikmé střechy Solární program Program komponentů pro instalaci panelů pro šikmé střechy Tel.: 323 660 051-2 Fax: 323 660 053 mail: k2l.cz@k2l.cz www.k2l.cz Průvodce instalací střešního solárního panelu Střešní háky

Více

Uplatnění technických norem v malých a středních strojírenských firmách Příručka č. 2

Uplatnění technických norem v malých a středních strojírenských firmách Příručka č. 2 Uplatnění technických norem v malých a středních strojírenských firmách Příručka č. 2 Evropské oceli v technické praxi Josef Oboňa Zpracovala Česká společnost pro technickou normalizaci (CSTN). Vydal Úřad

Více

BĚLORUSKÝ METALURGICKÝ ZÁVOD

BĚLORUSKÝ METALURGICKÝ ZÁVOD BĚLORUSKÝ METALURGICKÝ ZÁVOD 2 Představení huti BMZ Obsah 3 1984 založení hutě 12.000 počet zaměstnanců Kruhová ocel válcovaná za tepla... str. 4, 5 Bezešvé trubky... str. 6 Válcovaný drát ve svitcích...

Více

Váš ocelový partner. Katalog sortimentu

Váš ocelový partner. Katalog sortimentu 201 3 Katalog sortimentu Profil společnosti Firma UnionOcel s.r.o. byla založena v říjnu roku 2001 jako velkoobchod s hutním materiálem s tímto zaměřením: plechy výpalky Tyto materiály nabízíme dle přání

Více

Klöckner Stahlhandel CZ. klöckner & co multi metal distribution

Klöckner Stahlhandel CZ. klöckner & co multi metal distribution Klöckner Stahlhandel CZ klöckner & co multi metal distribution HUTNÍ MATERIÁL VÁM DODÁME Z NAŠICH SKLADŮ V ČESKÉ REPUBLICE... Plechy za tepla válcované, nemořené/mořené za studena válcované povrchově upravené

Více

Nerezový a hliníkový materiál

Nerezový a hliníkový materiál Kapitola 08 Nerezový a hliníkový materiál Strana 8.1 Strana 8.4 Strana 8.12 Strana 8.16 Strana 8.23 Strana 8.26 Strana 8.34 Strana 8.40 Lesklá ocel Válcovaná ocel Plechy Trubky, jekly Hliníkové plechy

Více

Normy technických dodacích podmínek - přehled

Normy technických dodacích podmínek - přehled Tyčová ocel a drát válcované za tepla ČSN EN 10025-1 vyd. 2005-09 ČSN EN 10083-1 vyd. 2007-01 ČSN EN 10088-1 vyd. 2005-11 ČSN EN ISO 4957 vyd. 2003-01 Výrobky válcované za tepla z konstruk- Oceli k zušlechťování

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

NEREZ A2 KATALOG SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

NEREZ A2 KATALOG SPOJOVACÍHO MATERIÁLU NEREZ KATALOG SPOJOVACÍHO MATERIÁLU Obsah, řazeno le norem DIN DIN 84 Šroub s válcovou hlavou a průběžnou rážkou str. 3 DIN 94 Závlačka str. 4 DIN 125 Položka plochá pro šroub se šestihrannou hlavou str.

Více

PRODEJNÍ KATALOG HUTNÍHO MATERIÁLU

PRODEJNÍ KATALOG HUTNÍHO MATERIÁLU AKTUALIZACE 9 / 2011 PRODEJNÍ KATALOG HUTNÍHO MATERIÁLU Hydraulics s.r.o. sehradice 217 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic Spojovatelka... +420 577 199 211 Prodej zboží, zásobování... +420 577 199 229... +420

Více

Nabídka materiálu k prodeji 3.4.2012

Nabídka materiálu k prodeji 3.4.2012 Nabídka materiálu k prodeji 3.4.2012 Kód Popis Množství Jednotka Prodejní cena za jednotku Cena Celkem Datum výroby M3123080000081 SVAŘ.DRÁT MIG 308 LSi D 0,8 15,00 kg 346,09 Kč 5 191,29 Kč 30.7.2008 M151111320068

Více

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava. Trubky. Výrobní program

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava. Trubky. Výrobní program ArcelorMittal Tubular Products Ostrava Trubky Výrobní program Obsah 4 Bezešvé trubky hladké 6 Bezešvé trubky závitové 8 Přírubové trubky 0 Naftové trubky 8 Trubky se šroubovicovým svarem 33 Trubkové výrobky

Více

Norma: ČSN EN 10216 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky. z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi

Norma: ČSN EN 10216 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky. z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi ČSN EN 10216, str. 1 ČSN EN 10216 Norma: ČSN EN 10216 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Části: ČSN EN 10216-1/2003 + A1/2004 Trubky z nelegovaných ocelí se

Více

Vallourec & Mannesmann 4hranné trubky bezešvé a svařované, válcované za tepla dle EN 10210-1/EN 10210-2, jakost S 355J2H; S 355NH

Vallourec & Mannesmann 4hranné trubky bezešvé a svařované, válcované za tepla dle EN 10210-1/EN 10210-2, jakost S 355J2H; S 355NH OBSAH Hlavní dodavatelé... 3 Značení oceli... 4 Základní přehled materiálových norem a jakostí... 5 Přehled norem k dodávanému sortimentu... 7 Hlavní charakteristika našeho zboží... 8 Služby... 8 Základní

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU. SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY. A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ

VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU. SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY. A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ VERTIKÁLNÍ ZASKLENÍ VISS -TV JANSEN-VISS -TV - konstrukce s pfieru en

Více

www.vokdsite.cz Svařované sítě pro Vaše individuální přání

www.vokdsite.cz Svařované sítě pro Vaše individuální přání www.vokdsite.cz Svařované sítě pro Vaše individuální přání Možnosti výroby Svařované sítě jsou vyráběny a dodávány v mnoha variantách dle DIN 488, DIN 1045-1 a dle ČSN 42 0139:2007. Základním prvkem jsou

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

PrÛmyslové vpusti. ACO katalog. ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti

PrÛmyslové vpusti. ACO katalog. ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti PrÛmyslové vpusti ACO katalog ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti PrÛmyslové vpusti Pfiehled systému Odolnost spojû proti korozi je zaji tûna pasivováním v mofiící lázni. Zesílené okraje vpusti

Více

průmyslové trubky tectube _cips, tectube _med

průmyslové trubky tectube _cips, tectube _med průmyslové trubky tectube _cips, tectube _med díky přirozeným vlastnostem materiálu jsou trubky z vysoce čisté mědi cu - dhp zvlášť vhodné pro dopravu plynů, chladících médií a k použití při instalaci

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. Lineární jednotky MTV s pohonem kuličkovým šroubem Charakteristika Lineární jednotky (moduly) MTV s pohonem kuličkovým šroubem a integrovaným kolejnicovým vedením umožňují díky své kompaktní konstrukci

Více

Označování materiálů podle evropských norem

Označování materiálů podle evropských norem Označování materiálů podle evropských norem 1 2 3 Cílem této přednášky je srovnat jednotlivá značení ocelí 4 Definice a rozdělení ocelí ČSN EN 10020 (42 0002) Oceli ke tváření jsou ocelové materiály, jejichž

Více

Vypracoval: Ing.Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa

Vypracoval: Ing.Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa DISTANCE OCELOVÉ TYPU S Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařovaných ocelových distancí výrobce FERT

Více

Součástky DIN & normované

Součástky DIN & normované Součástky DIN & normované Součástky DIN & normované Samořezné šrouby Samořezný šroub Čočkovitá hlava s křížovou drážkou DIN 81 / ISO 79 třída pevnosti 4.8 č. zboží. 6115 Šroub do dřevotřísky č. zboží.

Více

WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000

WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000 WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000 Systém trub WEHOLITE SPIRO pro gravitační kanalizace WEHOLITE SPIRO to je moderní systém lehkých trub (WEHOLITE) se spirálovou konstrukcí (SPIRO), určených

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

N tovací matice a rouby

N tovací matice a rouby N to matice a rouby KAPITOLA 2.1 1 Náfiadí fiízené kroutícím momentem (ochrana proti protoãení) 2 3 4 5 Multigrip: velk rozsah svûrné síly. MoÏnost pouïití v materiálech s rozdíln mi tlou Èkami. Otvor

Více