MV pril 1. Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MV 17 04 pril 1. Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru"

Transkript

1 MV pril 1 Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013

2 Téma jednání: Datum konání: Zápis z 16. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV , korespondenční hlasování Dne bylo zahájeno písemné projednání změny ROP JV, která se týká realokací prostředků mezi prioritními osami uvnitř programu. Písemné projednání bylo zahájeno na základě Rozhodnutí o zahájení procedury písemného projednávání číslo jednací RRJV 13990/2013 ze dne , které vydal předseda Monitorovacího výboru ROP JV JUDr. Michal Hašek. Tímto rozhodnutím byla také zkrácena doba pro hlasování členům MV ROP JV z 15 pracovních dní na 6. Program zasedání: 1. Projednání změny Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (verze září 2013). Účastnící jednání (členové Monitorovacího výboru ROP JV): S hlasovacím právem: Mgr. Marta Valešová, MBA, Ing. Ivo Minařík, Ing. Michal Franek, JUDr. Michal Hašek, Mgr. Václav Božek CSc., RNDr. Martin Černý, MBA, Ing. Hana Strnadová, Ing. Bc. Martin Hyský, MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Vlastimil Bejček CSc., doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., Mgr. Alena Štěrbová, Ing. Jaroslav Vymazal, Vladimír Měrka, Ing. Jan Vitula, Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Antonín Oujezdský, Ing. Tomáš Prchal, RNDr. Jozef Zetěk, Jaromír Hron, Ing. Helena Piskovská, Ing. Šárka Fojtíková, Ing. Veronika Ondráčková, Ing. Vít Sedmidubský. Bez hlasovacího práva: Ing. František Beckert, Elena Grech. Výše uvedeným členům Monitorovacího výboru ROP JV byly dne v 10:16 rozeslány následující materiály, které jsou přílohou tohoto zápisu: MV-16-01_Realokace_prostredku_zmena_ROP_JV, Stránka 1 z 5

3 MV-16-01_Realokace_prostredku_zmena_ROP_JV_pril-1, MV-16-01_Realokace_prostredku_zmena_ROP_JV_pril-2 MV-16-01_Realokace_prostredku_zmena_ROP_JV_pril-3. Předložený návrh obsahoval interní realokace ve výši a to následujícím způsobem: Oblast podpory Realokace z oblastí Realokace do oblastí podpory podpory 1.1 (silnice II. a III. tříd) (základní školství a revitalizace prostředí včetně volnočasových aktivit) 3.4 (střední školství) CELKEM Převáděné prostředky jsou určeny pro podporu školství (základní a střední školství a revitalizace prostředí včetně volnočasových aktivit) v oblastech podpory 3.3 a 3.4 a dále na silnice II. a III. tříd v oblasti podpory 1.1. Členové Monitorovacího výboru ROP JV se k navrhovaným změnám měli vyjádřit hlasováním prostřednictvím elektronické pošty (v souladu s Článkem 7 Jednacího řádu Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod) ve lhůtě do (včetně). Dne byly k zaslaným materiálům společně s hlasováním Ing. Šárky Fojtíkové (zástupce za Ministerstvo pro místní rozvoj) zaslány 3 připomínky, z toho 2 věcného charakteru a 1 formálního charakteru. Připomínky byly vypořádány a vypořádání zasláno Ing. Šárce Fojtíkové následujícím způsobem: Stránka 2 z 5

4 č. Název dokumentu Závažnost Připomínka Vypořádání řídícího orgánu 1. MV-16-01_Realokace_prostře dku_změna_rop_jv 2. Programový dokument ROP JV Věcná U finančních částek realokace doporučujeme doplnit zdroj financování (pouze příspěvek Společenství, včetně národních zdrojů). Věcná Doporučujeme řídícímu orgánu zvážit i revizi cílových hodnot výrazně přeplněných indikátorů, např. indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst celkem atd. Akceptováno. Do textu důvodové zprávy bylo k realokované částce uvedeno, že jde o podíl ERDF. V prioritní ose 2 by bylo možné navýšit cílovou hodnotu indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst celkem (u jiných indikátorů takovou možnost nevidíme). Museli bychom ale návrh revize znovu schvalovat MV. S postupující implementací programu lze očekávat snižování závazku příjemců pracovní místa nebudou na některých projektech udržena 5 let od ukončení projektu. Revizi této cílové hodnoty tedy plánujeme zahrnout do další revize, která zřejmě bude muset přijít s ohledem na nemožnost využít flexibilitu mezi prioritními osami. 3. Programový dokument ROP JV Formální V tabulce na str. 133 je nesprávně uvedena hodnota na řádku celkem. Doporučujeme řídícímu orgánu opravit hodnotu Opraveno. Stránka 3 z 5

5 č. Název dokumentu Závažnost Připomínka Vypořádání řídícího orgánu v tabulce. Podklad: MV-16-01, MV-16-01_pril-1, MV-16-01_pril_2, MV-16-01_pril_3 Usnesení č. 001/MV16/13: Monitorovací výbor ROP JV schvaluje Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod (verze září 2013) dle materiálu MV 16 01_pril-1. Volba Počet hlasů k usnesení č. 001/MV16/13: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽUJI SE 10 Průběh hlasování: Pořadí Datum Jméno, příjmení Hlasování Jaromír Hron PRO RNDr. Jozef Zetěk PRO RNDr. Ing. Martin Černý, MBA PRO Mgr. Václav Božek, CSc. PRO Mgr Marta Valešová, MBA PRO Mgr. Alena Štěrbová PRO Ing. Vlastimil Bejček, CSc. PRO Vladimír Měrka PRO Ing. Bc. Martin Hyský PRO Ing. Hana Strnadová PRO Ing. Vít Sedmidubský PRO MUDr. Jiří Běhounek PRO Ing. Šárka Fojtíková PRO Ing. Michal Franek PRO Stránka 4 z 5

6 - - Ing. Ivo Minařík ZDRŽUJI SE - - JUDr. Michal Hašek ZDRŽUJI SE - - Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. ZDRŽUJI SE - - Ing. Jaroslav Vymazal ZDRŽUJI SE - - Ing. Jan Vitula ZDRŽUJI SE - - Bc. Roman Onderka, MBA ZDRŽUJI SE - - Ing. Antonín Oujezdský ZDRŽUJI SE - - Ing. Tomáš Prchal ZDRŽUJI SE - - Ing. Helena Piskovská ZDRŽUJI SE - - Ing. Veronika Ondráčková ZDRŽUJI SE Článek 7 Jednacího řádu Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod, upravující proceduru písemného projednání, stanoví, že: K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů s hlasovacím právem. V souladu s tímto článkem Monitorovací výbor ROP JV schválil usnesení č. 001/MV16/13 14 hlasy, čímž schválil změnu ROP JV. JUDr. Michal Hašek předseda Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod Ověřovatelé zápisu: Ing. Bc. Martin Hyský RNDr. Ing. Martin Černý, MBA. Stránka 5 z 5

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru MV 14 04 pril 1 Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO KVĚTEN 2012 Téma jednání: Zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 23. 5. 2012 Místo konání: Jihlava Přítomni: MUDr. Jiří

Více

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 03 pril 1 Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Zápis z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV Datum konání: 24. 4. 2013 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing.

Více

MV 15 03 pril 1. Zápis ze 14. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 15 03 pril 1. Zápis ze 14. Zasedání Monitorovacího výboru MV 15 03 pril 1 Zápis ze 14. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO PROSINEC 2012 Téma jednání: Zápis ze 14. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 19. 11. 2012 Místo konání: Brno Přítomni: MUDr. Jiří

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ

SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ 1 Sociální dialog v České republice a v Evropě materiál vypracovaný v souvislosti s projektem Business Support Programme

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1. Vznik SRP V roce 1996 vedení Střední odborné školy v Kloboukách u Brna založilo SRPDŠ (Sdružení rodičů, přátel a dětí školy). Toto sdružení mělo vždy předsedu a členy, kteří byli voleni z řad rodičů na

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje I. Úvodní ustanovení (1) Rada pro výzkum vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (dále jen RVVI ) je koordinačním, poradním a iniciativním

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Obsah 1 Základní pojmy a zkratky... 3 1.1 Definice zkratek... 3 1.2 Pojmy... 3 2 Úvod... 5 3 Proces standardizace... 6

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

S t a n o v y pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ

S t a n o v y pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ S t a n o v y pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ kterými se mění Stanovy pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ schválené dne 6. 12. 2012 Část prvá : Obecná ustanovení

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Zápis z 32. zasedání ZM konaného dne 28. 5. 2014

Zápis z 32. zasedání ZM konaného dne 28. 5. 2014 Zápis z 32. zasedání ZM konaného dne 28. 5. 2014 Pan starosta přivítal přítomné a zahájil 32. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl zahájen v 16:13 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY AV ČR ZA OBDOBÍ OD XXXV. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY AV ČR ZA OBDOBÍ OD XXXV. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU XXXVI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha 22. dubna 2010 Bod programu: 2b ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY AV ČR ZA OBDOBÍ OD XXXV. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva o činnosti

Více